Page 1

Svenska/english 2013

Uppsala Mälaren Vallonbruken Nedre Dalälven Roslagen

Uppland – något av det allra bästa


Innehåll/Contents Kultur/Culture...................................................................... 4–7

Karta/Map........................................................................ 24–25

Natur/Nature........................................................................8–11

Uppsala.............................................................................26–29

Vikingar/Vikings.............................................................. 12–13

Mälaren/Lake Mälaren.................................................30–33

Blommor/Flowers........................................................... 14–15

Vallonbruken/Walloon ironworks........................... 34–37

Evengemang/Events..................................................... 16–17

Dalälven.............................................................................38–41

Bo & äta/Food & accommodation........................... 18–19

Roslagen...........................................................................42–45

Konferens/Conferences...............................................20–21

Buss & Tåg/Buses & Trains........................................46–47

Grupper/Groups........................................................... 22–23

Broschyren är producerad i samverkan mellan VisitUppland, turistorganisationerna i länets kommuner och profilområden, Region­förbundet Uppsala län, Upplandsstiftelsen, Landstinget i Uppsala län och UL. Broschyren omfattar huvudsakligen Uppsala län. Landskapet Uppland är lite större och innehåller ännu mer av det allra bästa. Se också exempelvis www.visitstockholm.com och www.sigtuna.se för utflyktstips. The brochure is produced in partnership between VisitUppland, the tourist organisations of the county’s municipalities and profile areas, Uppsala Regional Council, the Uppland Foundation, Uppsala County Council and UL. The brochure mainly covers Uppsala County. The province of Uppland is slightly larger, and contains even more of the very best. For example, see www.visitstockholm.com and www.sigtuna.se for recommended destinations. VisitUppland 2013. Tryck/print: Ruter. form/Graphic design: Matador Kommunikation. illustration: ANDREAS OLOFSSON. Omslagsfoto/cover: Jens Mohr, Skoklosters slott/Skokloster castle. Fotografer/photographers: Anders Joninger, Anders tysk, Andreas Olofsson, Anna Clarén, Annika Blom, Bengt Backlund, Bengt Johansson Berkinge (egen), Berndt Godin, Bernth Johansson, Bertil Pettersson, Björn Tingström, Björn Ullhagen, Bo Gyllander, Botaniska trädgården, Dan Pettersson, E-L Lund, Elina Nilsson, Enköping parkkontorets arkiv, Gerrie Warner, Gisela Norén, Gunnar Matti, Göran Hansson, Heby kommun, Helena Lundbäck, HusabyMarken , Håbo kommun, Håbo Marknads AB, Ing-Marie Söderberg, Jan Lundqvist, Jens Mohr, Jesper Bjerke, Jocke Sannagård, Johan Elfström, Johan Persson, Kalbar, Destination Uppsala, Karl Albin, Maria Öhman, Martin Kelam, Niklas Lundengård, Olle Norling/Upplandsmuseet, Patrik Engström, Paulina Bengtsson, Sam Westerholm, Sara Mårtensson, Ulrika Ahlinder, Upplandsmuseet, Vasilis Theodorou, Xulio Gonzalez, Åbergs Museum.


Upplev Uppland I Uppland finns något av det allra bästa. På bara några mils avstånd ryms storstad, pittoreska sommarorter, nationalpark, havsklippor, sandstränder, skärgård, kulturskatter och många evenemang. Vi som har gjort den här broschyren älskar Uppland! Vår önskan är att du ska göra det också! Här får du tips om det allra bästa, som var det blommar och nappar, var vikingar och gölgrodor håller till, var du hittar roliga evenemang, god mat eller underbara ställen att både övernatta och konferera på. Turistbyråerna hjälper dig att hitta rätt och på www.visituppland.se finns ännu fler tips. Uppland finns alltid nära dig, Stockholm, Sverige och övriga världen via Arlanda flygplats. Varmt välkommen hit! VisitUppland Regional turistorganisation i Uppsala län

Experience Uppland  Find some of the very best in Uppland. A major city, picturesque summer resorts, national park, rocky shorelines, sandy beaches, archipelago, cultural treasures and numerous events – and all within easy reach. We have produced this brochure because we love Uppland. We hope you will, too. We offer you recommendations about the very best. Where the flowers bloom, where the fish bite. Where you can find Vikings and pool frogs. Fun events, good food. And simply wonderful places to stay or hold your conferences. Our tourist offices will help you find what you want, and there are even more suggestions at www.visituppland.se. In Uppland, you are always close to Stockholm, Sweden and the rest of the world via Arlanda airport. Welcome to Uppland! VisitUppland The regional tourist organisation of Uppsala County


visituppland.se

4 

Kulturskatter – under skattkistans lock

Kulturskatter Det var i Uppland som allt började. När Svea rike växte fram under järnåldern måste våra förfäder ha varit måna om att inte bli bortglömda, för överallt finns spåren kvar. Fläkt av medeltid i Wik Wik är unikt. Här finns nämligen Sveriges allra bäst bevarade medeltidsborg med anor ända från 1200-talet! Allt beläget i en naturskön miljö som sjuder av historia. Och den skrivs ännu, för idag används slottet och folkhögskolan intill flitigt för till exempel körstämmor, skördefester, konferenser och kurser i estetiska ämnen. Men kanske är det ändå den så välskötta trädgården som imponerar allra mest. Såsom andra naturupplevelser som ett dopp vid den populära badplatsen, eller ett strandhugg vid bryggan. Kanske vill du bege dig ut på upptäcktsfärd i den vidsträckta naturparken där det finns gott om stigar – även för dig med rullstol. www.wik.nu www.wiksslott.se

Rik kulturhistoria mitt i Fyrisån! I en spektakulär 1700-talskvarn presenteras Upplands kulturskatter ur alla möjliga vinklar och vrår. På hela fyra våningar i Upplandsmuseet kan du lära känna en ovanligt rik och betydelsefull historia så långt tillbaka som till forntiden. Du kan uppleva en mörk förgången tid i ”Skuggor och ljus”, få en inblick i landstingets 150-åriga gärning och möta 1960- och -70 talets Svenska formrebeller. www.upplandsmuseet.se Levande landsbygdshistoria Disagården är ett friluftsmuseum där du får en inblick i hur människor levde på landsbygden under 1800-talets senare del. Ett besök här är som att förflytta sig mer än hundra år bakåt i tiden. Hus och gårdar är inredda som de såg ut då och på det stora grönområdet finns olika lantrasdjur och en kryddgård. Friluftsmuseet ligger i utkanten av Gamla Uppsala, bakom Uppsala högar och Gamla Uppsala kyrka. www.upplandsmuseet.se


visituppland.se

Cultural treasures

Wik – an air of the Middle Ages Wik is unique. Because this is the location of Sweden’s best-preserved medieval castle, dating right back to the 1200s. The setting is one of great natural beauty, redolent of history. That history is still being written, because today the castle and the folk high school next door are used extensively for things like choral singing, harvest festivals, conferences and courses in the arts. Perhaps it is the garden, so well tended, that is most impressive. Along with the other nature experiences, such as a swim at the popular bathing spot, or coming ashore at the jetty. Or perhaps you would like to go on an expedition in the extensive nature park with its many paths, including routes suitable for wheelchairs. www.wik.nu www.wiksslott.se Rich cultural history in the middle of the river Fyrisån Cultural treasures from every conceivable corner of Uppland are displayed in a spectacular mill from the 1700s. Over four whole floors of Upplandsmuseet (County Museum), you can learn about an unusually rich and momentous history stretching back into prehistory. Experience a darker past in “Skuggor och ljus” (Shadows and light), get an insight into the achievements from 150 years of the County Council and meet Svenska form­ rebeller (Swedish Design Rebels). www.upplandsmuseet.se Living rural history Disagården is an open-air museum that gives you an insight into how country people lived during the late 1800s. It is like being transported more than a hundred years back in time, with the houses and farms decorated just as they looked then. The large green area is home to a herb farm and various native breeds of animals. The open-air museum is located on the outskirts of Gamla Uppsala (Old Uppsala), behind Uppsala högar (the royal burial mounds) and Gamla Uppsala church. www.upplandsmuseet.se

5 

It all began in Uppland. When Svea rike (the Kingdom of Svea) emerged during the Iron Age, our ancestors must have been keen not to be forgotten, because they left traces everywhere.

Disagården.


6 

visituppland.se

Njut av den uppländska kulturen Utställningar, Österbybruk, 29 mars–22 december Skulptur, textil, keramik, smide och glas i Sadelmakarlängan. www.sademakarlangan.se Festival Global, Biskops Arnö, 4 maj Mat, musik och hållbar utveckling under ledning av elever på internationella kurser. www.biskopsarno.se Kulturernas Karneval, Uppsala, 25–26 maj Karnevalsyra på gator och torg med centrum på Botaniska trädgården. www.kulturernaskarneval.se Art Expo, Älvkarleö Herrgård, 25–26 maj, 50 konstnärer visar konst i herrgården, i annexen och ute i parken. www.alvkarleby.se

25-26/5

Körfest, Wiks slott, 31 maj–1 juni Sånghappening, workshops, konserter och fest. www.destinationuppsala.se Hällristningsdagen, Enköping, 2 juni Boglösa hällristningsområde med guidningar för barn och för vuxna. www.enkoping.se


visituppland.se

29/3–22/12

Fest i Heby, 21–30 juni Fest i Heby innehåller allt, från stora publikmagneter till mindre och mer blygsamma evenemang. Sport, kultur, kyrkstigsvandring och allsång är några exempel. www.heby.se/festiheby Östhammars Musikvecka, 29 juni–5 juli Festival för alla som gillar musik, ung som gammal. www.osthammar.se/musikveckan Lars Molinfestivalen, Östhammar, 9 november Film, berättelser och mingel. www.larsmolinsallskapet.se För fler evenemang se sid 16 och www.visituppland.se

Cultural events in Uppland Exhibitions, Österbybruk, 29 March–22 December Sculptures, textiles, ceramics, metal work and glass in Sadelmakarlängan. www.sadelmakarlangan.se Festival Global, Biskops Arnö, 4 May Food, music and sustainable development under the guidance of students on international courses. www.biskopsarno.se Carnival of Cultures, Uppsala, 25–26 May The carnival spirit in the streets and squares centred on Botaniska trädgården (Botanical Garden). www.kulturernaskarneval.se

21–30/6

Art Expo, Älvkarleö Herrgård, 25–26 May Exhibits from fifty artists in the mansion, in the ­annex and outside in the park. www.alvkarleby.se Choral Festival, Wiks slott, 31 May–1 June Choral event at Wik Castle with workshops, ­concerts and festival. www.destinationuppsala.se Rock Art Day, Enköping, 2 June Rock Art Day at Boglösa rock art site, with guided tours for children and for adults. www.enkoping.se Heby Festival, 21–30 June Heby Festival includes everything from big attractions to smaller, more modest events. Sport, culture, church trails and community singing are just a few examples. www.heby.se/festiheby Östhammar Music Week, 29 June–5 July Festival for everyone, young and old, who enjoys music. www.osthammar.se/musikveckan Lars Molin Festival, Östhammar, 9 November Films, stories and socialising. www.larsmolinsallskapet.se For more events, see page 17 and www.visituppland.se

7 

31/5–1/6


visituppland.se

8 

kasta loss och koppla av! Vatten I och runt Uppland finns gott om vatten – både ute, inne, fruset och flytande. Barnvänligt är det också! Vilken badtyp är du? Ta ett dopp i en ljummen insjö, gör en badutflykt till en mysig Mälarstrand eller till en klippa vid Roslagskusten! Bege dig mot norr där du kan njuta av Rullsands havsbad med sina kilometerlånga, sanddynsmjuka, långgrunda och barnvänliga stränder. www.upplandsstiftelsen.se Tropisk värme på Fyrishov Om du föredrar tropisk värme året om hittar du det i Fyrishovs välbesökta badparadis. Där finns äventyrsbad som håller trettio grader i luften och tjugoåtta i vattnet, samt simhall som har öppet alla dagar. På sommaren har även utomhusbadet öppet. www.fyrishov.se En stilla stund bakom flötet Uppland erbjuder goda fiskevatten i närmare trettio insjöar, alla med goda möjligheter till napp. Upplands del av Mälaren är känt för sitt goda gösfiske, men även att fiska gädda och abborre är populärt. Älvkarleby i norr bjuder på ett av Europas bästa havsöringsfiske. www.upplandsstiftelsen.se


visituppland.se

Water What kind of swimming do you prefer? Take a dip in a warm lake, or swim from a beach on Lake Mälaren or from the rocky Roslagskusten shoreline. Head north, and you can enjoy the seaside resort of Rullsands havsbad, with its kilometres of sand-dune soft, shallow and child-friendly beaches. www.upplandsstiftelsen.se Tropical heat at Fyrishov If you prefer tropical heat all year round, you will find it in Fyrishov’s popular swimming paradise. The aquatic adventure centre maintains 30°C in the air and 28°C in the water, and the swimming pool is open every day. The open-air pool is open in summer. www.fyrishov.se A moment of peace watching the float Uppland offers excellent fishing waters in nearly thirty lakes, all with excellent chances of a bite. ­Uppland’s part of Lake Mälaren is famous for its excellent zander fishing, but fishing for pike and perch is also popular. Älvkarleby in the north offers some of Europe’s best sea trout fishing. www.upplandsstiftelsen.se Stora möjligheter till rikt båtliv Upplev spännande regattor på Mälaren och vid Roslagskusten. Hyr en segelbåt eller en kanot och glid fram på små åar genom den uppländska storskogen. Paddla på Lillån och Storån ändå upp till Dalälven. Följ med en utflyktsbåt ut på glittrande Mälarfjärdar kantade av fornminnen, slott och herresäten. Packa picknickkorgen och gör en båtutflykt i skärgården. www.upplandsstiftelsen.se www.destinationuppsala.se och www.roslagen.se För att inte tala om isäventyr Ta avkopplande skär på långfärdsskridskor mellan kobbarna eller anta utmaningen i det årligt återkommande Vikingarännet mellan Uppsala och Stockholm! Bara koppla av med pimpling i en isvak eller njut av en brasa vid någon eldplats nära en frusen sjö. www.upplandsstiftelsen.se

Ample opportunities to live life to the full afloat Experience thrilling regattas on Lake Mälaren and at Roslagskusten. Hire a sailing boat or canoe, and glide along small rivers through the vast Uppland forest. Paddle along the rivers Lillån and Storån all the way to the river Dalälven. Enjoy a pleasure boat outing along the glittering bays of Lake Mälaren, edged with ancient monuments, stately homes and manor houses. Pack a picnic and take a boat trip through the archipelago. www.upplandsstiftelsen.se www.destinationuppsala.se and www.roslagen.se Not to mention adventures on ice Leave the world behind on your long-distance skates between the islets, or accept the challenge of the annual Vikingarännet between Uppsala and Stockholm. Simply relax, jigging through the ice. Or lazing at a campfire site by a frozen lake. www.upplandsstiftelsen.se

9 

There is plenty of water in and around Uppland – indoors, outdoors, frozen and liquid. And child-friendly, too.


visituppland.se

Upplands natur –lite av det mesta och något av det bästa!

10 

Upplands natur Upplev landskapet där söder och norr, hav och inland möts. I Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige berättar Selma Lagerlöf om det stackars fattiga och tråkiga landskapet Uppland. En dag tog landskapet tiggarstaven i hand och gav sig ut till de som hade det bättre ställt. Uppland fick då lite lerslätt från Skåne, ett par kala skär från Halland och några åar från Västergötland. Västmanland skänkte åsar, Småland fyllde säcken med mossar och stenrösen, Dalarna gav bort en bit av Dalälven och Sörmland bidrog med Mälarvikar. Till slut gjorde alla gåvorna Uppland så rikt att det blev ett av de allra främsta landskapen i landet. Njut av alla årstider Januari och februari: Andas havet i vinterskrud vid Rullsand. Åk till Rullsand och Billuddens naturreservat på Upplands nordspets! Även på vintern tillhör stränderna Upplands allra finaste, i skogen längs havet. Mars: Gör upp en brasa i Kalmarnäs. Besök Kalmarnäs naturreservat och få en dramatisk vy över Mälaren. Här hittar du en liten torpidyll, en trevlig eldplats i skogen och trettio meter höga klippor på Vattunödsberget som stupar rätt ner mot Mälaren. April: Beundra alla sippor i Gredelby. Gredelby hagar är ett trevligt utflyktsmål alldeles i utkanten av Knivsta. Just i april är hagens alla vitsippor en stor upplevelse och även senare – gullviva, mandelblom, kattfot och blå viol! Maj: Beskåda Varggropen och fåglarna vid Vendelsjön. Det lilla fågeltornet och den märkliga varggropen i Åhl öster om Vendelsjön ligger i betesmark ute på en udde. En kort promenad från parkeringen leder dig genom hagmarken ut till tornet. Juni: Lyssna efter rapande gölgrodor vid Fågelsundet. Upplands stolta gölgroda är unik för upplands-

kusten och den kan höras ”rapa” i dammarna i början av juni. Följ Fågelsundets naturstig, stanna till vid Kallviken och lyssna! Juli: Njut av blommor och bad på Gräsö. I Gräsö gårds naturreservat kan du uppleva gamla tiders blommande kohagar. När du har blivit varm rekommenderas sanden, klipporna och vattnet vid Gräsöbaden. Augusti: Imponeras av tusentals fåglar vid Ledskär. Ledskär är en av mellansveriges bästa och viktigaste fågellokaler och här rastar förutom trumpetande tranor tusentals vadare, änder, gäss och svanar under både vår och höst. September: Gå på en rejäl svampvandring på Härjarö. Ta en uppfriskande höstvandring med stora kantarell- och karl-johanchanser längs markerade stigar i Härjarö naturreservat. Följ Upplandsleden ut i skogen och vandra på den skogklädda udden i Mälaren. Oktober: Beundra höstfärgerna på Wik. Natur­ parken vid Wiks slott gör sig allra bäst i höstskrud. Promenera längs stigarna och beundra parkens vyer och kojor. November och december: Vandra längs kyrkstigen i Tärnsjö. Vandra genom högresta skogar, förbi små åkertegar och gårdar längs kyrkstigen i Tärnsjö. Missa inte den imponerande kyrkspången över Nordmyran.
 Hitta ut till naturen! • Appen Naturtipset guidar till naturupplevelser. • www.smultronställen.nu tipsar om utflyktsmål och naturreservat. • www.upplansstiftelsen.se informerar om Upplandsl­eden. • Biotopia i Uppsala är navet för naturinformation och utflyktsprogram i länet. www.biotopia.nu


visituppland.se

Experience the province where south and north, sea and countryside meet. In “The Wonderful Adventures of Nils”, Selma Lagerlöf describes the first pitiful, impoverished and dreary province of Uppland. One day, the province picked up a beggar’s staff and set off for those who were better off. Uppland was then given a bit of clay plain from Skåne, a few bare skerries from Halland and some small rivers from Västergötland. Västmanland donated ridges, Småland filled the sack with bogland and cairns, Dalarna gave away a stretch of the river Dalälven and Södermanland contributed bays from Lake Mälaren. And in the end, all these gifts made Uppland so rich that it became one of Sweden’s most favoured provinces. Enjoy all the seasons January and February: Breathe in the winter-garbed sea at Rullsand. Visit Rullsand and Billudden nature reserve on Uppland’s northernmost headland. Even in winter, the beaches at the forest’s edge along the shore are among Uppland’s finest. March: Light a bonfire in Kalmarnäs. For a dramatic view across Lake Mälaren, visit Kalmarnäs nature reserve. Here you will find an idyllic smallholding, a pleasant campfire site in the forest and Vattunödsberget’s thirty-metre cliffs, falling steeply into Lake Mälaren. April: Admire all the wild anemones in Gredelby. Gredelby hagar is an attractive destination right on the edge of Knivsta. A wonderful April sight is the masses of anemones in the pasture, with cowslip, almond blossom, cat’s foot and blue violet flowering later. May: See Varggropen and the birds at Vendelsjön. The little bird-watching tower and the remarkable Varggropen (a wolf trap) in Åhl, east of Lake Vendelsjön, are located out on a promontory amid pastureland. From the car park, a short walk through the grazing land takes you to the tower. June: Listen for burping pool frogs at Fågelsundet. Uppland’s proud pool frog is unique to the Uppland coast. It can be heard “burping” in the ponds in early June. Follow the Fågelsundet nature trail, pause for a while at Kallviken – and listen!

July: Enjoy the flowers and swimming on the island of Gräsö. At Gräsö gård nature reserve you can experience the cattle fields of yesteryear. When you want to cool off, Gräsöbaden’s sands, rocks and water are recommended. August: Be impressed by thousands of birds at Ledskär. Ledskär is one of Central Sweden’s best and most important bird-watching sites. Trumpeting cranes are joined by thousands of waders, ducks, geese and swans in both spring and autumn. September: Go on a proper mushroom hunt on Härjarö. Take an invigorating autumn ramble and find huge chanterelles and ceps along waymarked trails in Härjarö nature reserve. Follow Upplandsleden (Uppland Trail) into the forest, and ramble along the wooded promontory on Lake Mälaren. October: Admire the autumn colours at Wik. Naturparken (Nature Park) at Wiks slott (Wik Castle) is at its very best in its autumn display. Stroll along the paths and admire the park’s views and dens. November and December: Walk the church trail in Tärnsjö. Roam through lofty forests, past small strip fields and farms along the church trail in Tärnsjö. Do not miss the impressive church footbridge across Nordmyran.
 Find your way through nature • The Naturtipset app is your guide to nature experiences. • www.smultronställen.nu recommends places to visit and nature reserves. • www.upplansstiftelsen.se has information about Upplandsleden. • www.biotopia.nu Biotopia in Uppsala is the county’s hub for nature information. www.biotopia.nu

11 

Uppland’s nature 


visituppland.se

12 

Möt mäktiga vikingar

Vikingar För mer än tusen år sedan levde vikingar och deras förfäder i Uppland. Här bodde de på gods och gårdar, brukade mark och idkade handel. Och vissa av dem gjorde långa och även ibland omtalade resor. På natursköna platser har de lämnat spår – ibland små och knappt förnimbara – och andra gånger mycket tydliga. Och det är här du möter dem! Den mäktige godsherren i Vendel, handelsmannen Ulf i Valsgärde, den rike vikingahövdingens dotter Grimsa på Broborg, Andvett i Varpsund eller vikingakvinnan Torgerd i Gamla Uppsala. I guidningar, utställningar och i mobil­ appar berättar de om sig själva, om vikingatid och om sina förfäder. Du får veta varför de drog ut på vikingatåg, varför de reste runstenar och vad de trodde om döden …

Här kan du få veta mer om vikingar och deras förfäder • Museum Gustavianum visar svärd och granat­prydda hjälmar i utställningen “Valsgärde. Vendeltid – Vikingatid”. • Gamla Uppsala museum visar oskattbara fynd från fornminnesområdet. • Upplandsmuseet visar utställningen ”Tiden i rummet – människor i Uppland under 5 000 år”. • Enköpings museum visar ”Gryningsland”, en förhistorisk utställning som ger inblick i människornas vardagsliv och kult. • www.vikinguppsala.se


13 

visituppland.se

Vikings More than a thousand years ago, Vikings and their forefathers lived in Uppland. They lived on estates and farmsteads, cultivated the land and traded. And some of them made long, and sometimes renowned, journeys. They left traces – sometimes small and barely perceptible, sometimes very clear– in scenic locations. And you can meet Vikings here. The powerful landowner in Vendel, Ulf the merchant in Valsgärde, Grimsa the rich Viking chieftain’s daughter at Broborg, Andvett in Varpsund and Torgerd the Viking woman in Gamla Uppsala. Through guided tours, exhibitions and mobile apps, they talk about themselves, the Viking Age and their forefathers. You will learn why they set out on their Viking expeditions, why they carved runestones and what they believed about death … Learn more about the Vikings and their forefathers here • Museum Gustavianum displays swords and garnetencrusted helmets in its exhibition “Valsgärde. Vendel­ tid-Vikingatid (Valsgärde: Vendel Period-­Viking Age)”. • Gamla Uppsala museum also displays priceless finds from the archaeological site. • Upplandsmuseet presents its exhibition “Tiden i rummet – människor i Uppland under 5,000 år” (Time and Space – People in Uppland over 5,000 years)”. • Enköpings museum presents “Gryningsland”, an exhibition on prehistory giving an insight into people’s everyday lives and cults. • www.vikinguppsala.se


14 

visituppland.se

Oemotståndlig blomsterprakt Trädgårdar Kom ut och njut av alla välskötta trädgårdsanläggningar i Uppland! Dofta på blommor i prunkande rabatter gärna med en picknick i skuggan av månghundraåriga träd. Ströva i romantiska Engelska parken på slingrande gångar! Betrakta Barockparkens geometriska former och klippta häckar! Inspektera Linnés noga utvalda växter i trädgården som också bär hans namn. Enköpings parker Varje park i Enköping har sin egen karaktär. Mest känd är Drömparken skapad av den världsberömde trädgårdsdesignern Piet Oudolf. www.enkoping.se/parker Stadsträdgården i Uppsala Uppsalas gröna och prunkande vardagsrum Stadsträdgården har uteserveringar, kafé och gott om ytor att umgås på. www.linneuppsala.se

Botaniska trädgården i Uppsala Här kan du njuta av den storstilade barockträdgården, besöka det tvåhundraåriga orangeriet med sina vackra praktsalar och finna inspiration till din egen odling. www.botan.uu.se Linnéträdgården i Uppsala Ingenstans kommer man vetenskapsmannens gärning närmare än i hans egen trädgård där mer än 1000 arter odlas efter hans sexual­ system. www.botan.uu.se Linnés Hammarby Carl von Linnés sommarresidens, Linnés Hammarby är en unik, bevarad 1700-talsgård och ett grönskande utflyktsmål söder om Uppsala. www.botan.uu.se


visituppland.se

Vasaparken En av Uppsalas mest spännande lekplatser och med museet Biotopia intill är Vasaparken ett perfekt utflyktsmål för alla vetgiriga naturälskare. www.linneuppsala.se

Stadsträdgården, Uppsala Stadsträdgården (City Garden) is Uppsala’s green and lush living room, with a café, outdoor seating and plenty of space for socialising. www.linneuppsala.se

Linnés Hammarby The unique 1700s setting of Linnés Hammarby (Linnaeus’ Hammarby, his summer residence), is a verdant attraction south of Uppsala. www.botan.uu.se

Lövstabruks trädgård och park I parken med ett stilideal från barocken återfinns strängt geometriska former, formklippta häckar och en porlande springbrunn. www.lovstabruk.nu

Botaniska trädgården, Uppsala In Botaniska trädgården you can enjoy the grand baroque garden, visit the 200-year-old orangery, with its magnificent rooms, and find inspiration for your own gardening. www.botan.uu.se

Vasaparken One of Uppsala’s most exciting playgrounds, and with the Biotopia museum nearby, Vasaparken is a must for all nature lovers with inquiring minds. www.linneuppsala.se

Gardens Come and enjoy all the well-kept gardens in Uppland. Smell the flowers in dazzling flowerbeds – perfect for a picnic in the shade of centuries-old trees. Stroll down winding paths in the romantic Engelska parken (English Park). Admire the geometric shapes and trimmed hedges of Barockparken (Baroque Park). Inspect Linnaeus’ carefully selected plants in the garden that bears his name. Parks in Enköping Each park in Enköping has its own character. The best-known is Drömparken (Dream Park), created by world-renowned garden designer Piet Oudolf. www.enkoping.se/parks

Linnéträdgården, Uppsala You cannot get closer to Linnaeus’ scientific achievements than in his own garden, Linnéträdgården (Linnaeus’ Garden), where more than 1000 species are cultivated in accordance with his sexual system. www.botan.uu.se

Lövstabruk garden and park A park in the baroque style, with strictly geometrical shapes, topiary hedges and a rippling fountain. www.lovstabruk.nu Engelska parken, Forsmark One of Sweden’s best-preserved parks, the English Park at Forsmark is modelled on nature, with winding paths, water, broadleaf trees, meadows and sculptures. www.visitforsmark.se

15 

Engelska parken i Forsmark En av Sveriges bäst bevarade parker, Engelska parken i Forsmark, har den fria naturen som förebild med slingrande gångar, vatten, lövträd, ängar och skulpturer. www.visitforsmark.se


Evenemang – upplev och lev upp Evenemang 2013 I Uppland finns under år 2013 fler spännande evenemang än någonsin och här följer ett urval. Se också www.visituppland.se

16 

Utställningar, Österbybruk, 29 mars–22 december. Se sidan 6. Formula Offroad, Håbo, 27–28 april. Spektakulär motortävling för fyrhjulsdrivna fordon. Grustaget i ­Draget. www.formulaoffroad.se Valborgsmässofirande, Uppsala, 30 april. Forsränning i Fyrisån, mösspåtagning vid Carolina Rediviva och välkända körer som sjunger in våren. www.destinationuppsala.se Veteranbilutställning, marknad och loppis, Skokloster, 11 maj. Automobilhistoriska klubben visar klassiska veteranbilar. www.habo.se/turism

SM i Boule, Uppsala, 15–16 juni. Sveriges bästa boulespelare i aktion, eller prova själv, i Botaniska trädgården. www.botan.uu.se Fallens dag, Älvkarleby, 16 juni. Vid några tillfällen under dagen öppnas dammluckorna, vattnet släpps fritt och hundratals kubikmeter per sekund dånar ut i fallfårorna. www.alvkarleby.se Fest i Heby, 21–30 juni. Se sidan 6. Flygfest, Tierp, 29–30 juni. På Tierp Arena. www.tierparena.com Östhammars Musikvecka, 29 juni–5 juli. Se sidan 6. Veteranbilsträff, Lövstabruk, 30 juni. Leufsta Ghosttown Cruisers. www.lovstabruk.nu SM och RM i segling, Skar­holmen vid Mälaren, 1–7 juli. www.esk.st Lövstadagen, Lövstabruk, 7 juli. Spelmansstämma i herrgårdsparken. www.lovstabruk.nu

Bakluckan – drive-in-loppis, Östhammar, 18 maj–31 augusti. En av de största i Sverige. www.roslagen.se

Öregrundsmåndag, Öregrund, 8, 15, 22 och 29 juli. Måndagskvällar med allsång och kända artister. www.roslagen.se

Uppsala Masters, Uppsala, 18–25 maj. Internationell segelflygtävling på Sundbro flygfält. www.uppsalafk.com/segel

Gräsö konstrunda, 8–14 juli. www.grasokonstrunda.se

Konsert, Lövstabruk, 25 maj. Konsert i brukskyrkan med Elin ­Rombo, sopran, Emil Jonason, klarinett, Björn Gävfert, orgel och flygel. www.lovstabruk.nu Kulturernas Karneval, Uppsala, 25–26 maj. Se sidan 6. Art Expo, Älvkarleö Herrgård, 25–26 maj. Se sidan 6.

Kräggafestivalen, Krägga Herrgård 20 juli. Artister och glada picknick­ besökare. www.kragga.se Sommarkonsert, Lövstabruk, 20 juli Konsert i Lövstabruks kyrka med ­sopranen Hillevi Martinpelto, kören Con Voce och instrumentalister. www.lovstabruk.nu

Hällristningsdagen, Enköping, 2 juni. Se sidan 6.

Riddarspel, Skokloster, 24–28 juli. Marknad, tornerspel, gycklare, festligheter med sällskapet Nordic Knights. www.habo.se/turism

Blomsterdag, Lövstabruk, 2 juni. Växtförsäljning, trädgårdsvandringar och föredrag. www.lovstabruk.nu

VM i fotbollsgolf, Alunda, 26–28 juli. Spelare från närmare femton nationer deltar. www.uppsalafotbollsgolf.se

Nationaldagsfirande, Uppsala, 6 juni. Stor folkfest i hela staden. www.parksnackan.se

Ullforsdagen, Tierp, 27 juli. Museer, utställningar, guidade turer, hantverksförsäljning, folkdansupp­visning, servering. www.vallonbruken.nu

HusabyMarken, Husby-Långhundra, 6 juni. Medeltida folkfest med marknad, servering, procession, musik och torner­spel. www.langhundra.nu Volt – festivalen för elektronisk musik 2013, Uppsala, 8 juni. I Uppsala Konsert & Kongress. www.voltfestivalen.se Visfestival, Biskops Arnö, 15 juni. Härliga visor i underbar miljö. www.biskopsarno.se

Båtfestivalveckan 29–31 juli. Stort evenemang med underhållning, tävlingar etc. Avslutas med Roslags­ loppet 3 augusti. www.roslagen.se Badortsdagar, Öregrund, 9–11 augusti. Med atmosfär från förr. www.roslagen.se Konserter i Lövstabruks kyrka, 10 och 11 augusti. www.lovstabruk.nu

6/6

Vallonbruksveckan, bruken i Uppland, 10–18 augusti. Utställningar, konserter och visningar. www.vallonbruken.nu Håbo Festdag, 17 augusti. Marknad, musik och fest i Bålsta centrum. www.habo.se/habofestdag Scandinavian Internationals, Tierp, 22–25 augusti. EM i Dragracing, Tierp Arena. www.tierparena.com Skokloster Offshore Race & Event, 24–25 augusti. Racerbåtstävlingar på Skokloster­fjärden och familjefest kring slottet. www.skoklosterrace.se STCC, Tierp, 6–7 september. Scandinavian Touring Car Championship, Tierp Arena. ww.tierparena.com Trädgårdsdagen, Enköping, 7 september. www.enkoping.se Äppeldagen, Skokloster, 14 september. Lantlig marknad och äppelspecial. www.skoklostersslott.se Mickelsmäss, Örsundsbro, 29 september. Traditionell marknadsdag. www.mickelsmass.se Rally-SM 2013, 4–5 oktober. Rallytävling som körs på barmark i de Uppländska skogarna. www.rallyuppsala.se Uppsala Internationella Gitarrfestival, 8–12 oktober. Konserter, workshops och seminarier på Uppsala Konsert & Kongress. www.uppsalagitarrfestival.se Ordfestivalen, Östhammar, 19 oktober. Författare och poeter från hela S ­ verige deltar i Missionskyrkan. www.roslagen.se Uppsala choklad-, vin- och kaffe­ festival, 19–20 oktober. En hel helg fylld av goda smak­upplevelser, musik, underhållning, workshops och seminarier på ­Uppsala Konsert & Kongress. www.chokladvinkaffe.se Lars Molinfestivalen, Öst­hammar, 9 november. Se sidan 7. Julmarknad i Skokloster, 30 november– 1 december. Traditionell julmarknad med hantverk och knallar inne på Skoklosters slott. www.skoklostersslott.se


24–25/8

24–28/7

Boat Festival Week 29-31 July. Huge event with entertainment, races, etc. Ends with the Roslag Race, 3 August. www.roslagen.se

16/6

Seaside Resort Days, Öregrund, 9–11 August. With the ambience of yesteryear. www.roslagen.se

Events 2013

Kongress (Uppsala Concert and Congress Hall). www.voltfestivalen.se

Concerts in Lövstabruk church, 10–11 August. www.lovstabruk.nu

In 2013, Uppland has more exciting events than ever. Here is a selection. See also www.visituppland.se

Folk song festival, Biskops Arnö, 15 June. Beautiful folk songs in a wonderful setting. www.biskopsarno.se

Walloon Ironworks Week, at the ironworks in Uppland, 10–18 August. Exhibitions, concerts and tours. www.vallonbruken.nu

Exhibitions, Österbybruk, 29 March– 22 December. See page 6. Formula Offroad, Håbo, 27–28 April. Spectacular motor racing for 4x4s. The gravel pit in Draget. www.formulaoffroad.se Walpurgis Night celebrations, ­Uppsala, 30 April. Shooting the rapids on the river Fyrisån, donning student caps at Carolina Rediviva and famous choirs welcoming spring. www.destinationuppsala.se Classic car show, market and car-boot sale, Skokloster, 11 May. Automobilhistoriska klubben (a historic car club) displays veteran, vintage and classic cars. www.habo.se/turism

Swedish Boule Championships, ­Uppsala, 15–16 June. Sweden’s best boule players in action – or try it for yourself, in the Botanical Garden. www.botan.uu.se Falls Day, Älvkarleby, 16 June. The sluices are opened several times a day, allowing hundreds of cubic metres of water per second to roar down the channels. www.alvkarleby.se Heby Festival, 21–30 June. See page 6. Air show, Tierp, 29–30 June. At Tierp Arena. www.tierparena.com Östhammar Music Week, 29 June5 July. See page 6. Classic car meeting, Lövstabruk, 30 June. Leufsta Ghosttown Cruisers. www.lovstabruk.nu

Håbo Festival, 17 August. Market, music and celebration in Bålsta Centrum. www.habo.se/habofestdag Scandinavian Internationals, Tierp, 22–25 August. European Drag Racing Championships, Tierp Arena. www.tierparena.com Skokloster Offshore Race & Event, 24–25 August. Powerboat racing at Skoklosterfjärden and family event around the castle. www.skoklosterrace.se STCC, Tierp, 6–7 September. Scandinavian Touring Car Championships, Tierp Arena. www.tierparena.com Garden Day, Enkoping, 7 September. www.enkoping.se

Bakluckan – car-boot sale, Östhammar, 18 May–31 August. One of the biggest in Sweden. www.roslagen.se

Swedish and regional sailing championships, Skarholmen on Lake Mälaren, 1–7 July. www.esk.st

Apple Day, Skokloster, 14 September. Rural market and apple event. www.skoklostersslott.se

Uppsala Masters, Uppsala, 18–25 May. International gliding competition at Sundbro airfield. www.uppsalafk.com/segel

Lövsta Day, Lövstabruk, 7 July. Gathering of folk musicians in the estate grounds. www.lovstabruk.nu

Michaelmas Market, Örsundsbro, 29 September. Traditional market day. www.mickelsmass.se

Öregrund Monday, Öregrund, 8, 15, 22 and 29 July. Monday evenings with singing and well known artists. www.roslagen.se

Swedish Rally Championships 2013, 4–5 October. Rally competition on snow-free courses in the forests of Uppland. www.rallyuppsala.se

Art Week, Gräsö, 8–14 July. www.grasokonstrunda.se

Uppsala International Guitar Festival, 8–12 October. Concerts, workshops and seminars at Uppsala Konsert & Kongress. www.uppsalagitarrfestival.se

Concert, Lövstabruk, 25 May. Concert in Lövstabruk church with Elin Rombo (soprano), Emil Jonason (clarinet) and Bjorn Gävfert (organ, grand piano). www.lovstabruk.nu Carnival of Cultures, Uppsala, 25–26 May. See page 6. Art Expo, Älvkarleö Herrgård, 25–26 May. See page 6. Rock Art Day, Enköping, 2 June. See page 6. Flower Day, Lövstabruk, 2 June. Plants for sale, garden tours and talks. www.lovstabruk.nu National Day celebrations, ­Uppsala, 6 June. Major event celebrating Sweden’s National Day across the city. www.parksnackan.se HusabyMarken, Husby-Långhundra, 6 June. Medieval festival with market, refreshments, procession, music and jousting. www.langhundra.nu Volt – electronic music festival 2013, Uppsala, 8 June. In Uppsala Konsert &

Krägga Festival, Krägga Herrgård, 20 July. Artists and happily picnicking visitors. www.kragga.se Summer Concert, Lövstabruk, 20 July. Concert in Lövstabruk church with ­Hillevi Martinpelto (soprano), Con Voce choir and instrumentalists. www.lovstabruk.nu Chivalric Games, Skokloster, 24–28 July. Market, jousting, jesters and festivities in the company of the Nordic Knights. www.habo.se/turism Football Golf World Championships, Alunda, 26–28 July. Featuring players from nearly fifteen nations. www.uppsalafotbollsgolf.se Ullfors Day, Tierp, 27 July. Museums, exhibitions, guided tours, craft work for sale, folk dancing display, refreshments. www.vallonbruken.nu

Festival of Words, Östhammar, 19 October. Authors and poets from all over Sweden participate at Missions­ kyrkan (Mission Covenant Church). www.roslagen.se Uppsala chocolate, wine and coffee festival, Uppsala, 19–20 October. A whole weekend of great taste experiences, music, entertainment, workshops and seminars at Konsert & Kongress. www.chokladvinkaffe.se Lars Molin Festival, Östhammar, 9 ­November. See page 7. Christmas market at Skokloster, 30 November–1 December. Traditional Christmas market with crafts and stalls inside Skokloster castle. www.skoklostersslott.se

17 

30/4


18 

visituppland.se

Välkommen till bords – och bo gärna kvar! Bo och äta Gemenskapen kring en omsorgsfullt komponerad och vällagad måltid är en av livets främsta njutningar. Den känslan vill vi dela med dig. I Uppland kan du också välja övernattningar i alla prisklasser, i exklusiva hotellrum, på herrgårdar eller i mysiga stugor. På kommunernas egna webbplatser hittar du förteckningar över alla logimöjligheter. Matkartan Med Matkartan i Uppland i hand hjälper vi dig att hitta till några av de allra bästa gårdsbutikerna och matproducenterna i Uppland. De flesta av dem tillhör föreningen Bondens mat vilket borgar för riktigt god kvalitet. Med Matkartan kan du vara säker på att finna nya smakfulla favoritutflyktsmål oavsett vad du söker. Det finns inspirerande matrutter för alla – barnfamiljen, naturlängtaren, ostälskaren, närodlarfantasten, matkulturivraren och för den som bara söker en trivsam upplevelse. Vill du övernatta mitt i härligheten finns här goda tips även om det. Smaklig måltid! www.bondensmatiuppland.se Turistbyråerna tipsar gärna om både fler matupplevelser och boenden i Uppsala och i Uppland.


visituppland.se

Food and accommodation

Matkartan, the food map Matkartan i Uppland is a food map that will help you find some of Uppland’s best farm shops and food producers. Most of them belong to Bondens mat (a farmers’ food association), which guarantees very high quality. Whatever kind of flavoursome new destination you are looking for, you can be sure of finding it with Matkartan. There are inspiring food routes for everyone – families with children, wholefood devotees, cheese lovers, local food fans, students of the culinary arts and people simply seeking a pleasant experience. And if you want to stay overnight amid all these delights, the map includes suggestions for accommodation. Bon appétit! www.bondensmatiuppland.se The tourist offices will be happy to suggest further food experiences and accommodation in Uppsala and Uppland.

19 

One of life’s great pleasures is getting together for a meal created and prepared with care. We want to share that feeling with you. In Uppland, you can choose overnight stays in all price ranges, in exclusive hotel rooms, mansions or cosy cottages. You will find all the accommodation options listed on the websites of the individual municipalities.


20 

visituppland.se

Vägen till ett personligare möte – konferera i Uppland


visituppland.se

Konferensanläggningarna runtom i Uppland gynnar resultatinriktade, personliga och minnesvärda möten, konferenser och festligheter. Välj mellan slott, herrgårdar, skärgårdshotell, historiska miljöer och moderna cityanläggningar. Samtliga med egen karaktär och atmosfär och ett rikt utbud av kringaktiviteter, naturupplevelser, inspirerande måltider och hög servicekänsla. Konferens Uppland visar dig vägen till mötesplatser för ett personligt bemötande, där du blir sedd som den gäst du är – och inte bara som ännu en bokning. www.konferensuppland.se

Conferences in Uppland Conference facilities all over Uppland encourage results-oriented, personal and memorable meetings, conferences and events. Choose from castles, mansions, archipelago hotels, historic settings and modern city facilities. Each has its own character and atmosphere, plus a rich range of activities, nature experiences, inspiring meals and excellent service. Conference Uppland is your guide to conference venues offering a personal welcome, where you will be treated as the guest you are – and not just another booking. www.konferensuppland.se

21 

Konferens i Uppland


22 

visituppland.se

Upplev Uppland i grupp Upplevelser med guldkant Vårutflykt med företaget, upplevelsepresent till farfar, förenings­ möte med chokladprovning eller tjejmiddag med pilbågs­ skytte? Upplands bokningsbyråer skräddarsyr upplevelser för alla tillfällen för både små och stora grupper.

Gilt-edged experiences Corporate springtime excursions, experience gifts for grandparents, association meetings with chocolate tasting or lunches for the girls – with archery? Uppland’s reservation agencies tailor experiences for every occasion for groups of all sizes.


Några bokningsbara upplevelser

Some experiences you can book

Författarvandra. Många av Sveriges stora författare och diktare bodde under sin studietid i Uppsala. Under en dramatiserad rundvandring bjuds på smakprov ur författarnas verk genom både dikter och musik.

Författarvandra (Walks with authors). Many of Sweden’s great writers and poets lived in Uppsala as students. These dramatised tours feature extracts from the authors’ works performed through poetry and music.

Populärvetenskapliga upplevelser för nyfikna. Upplev vetenskap på ett nytt, roligt och annorlunda sätt. Res längs Science Road, besök ett av Europas mest avancerade laboratorier och se Nordens största samling av dinosaurier.

Popular science experiences for the curious. Experience science in a new, fun and different way. Travel along Science Road, visit one of Europe’s most advanced laboratories and see the largest collection of dinosaurs in the Nordic region.

Kreativ i Uppland. Prova på att dreja, teckna kroki eller måla akvarell. Besök exempelvis Åbergs museum, Bror Hjorts hus, Albert Engströms museum eller Konstmuseet i Uppsala slott.

Creativity in Uppland. Try your hand at throwing pots, life drawing or watercolour painting. Visit places such as Åbergs museum, Bror Hjorts hus (Bror Hjorth’s house), Albert Engström museum or Konstmuseet (Art Museum) in Uppsala slott (Uppsala Castle).

Blommiga gods och herrgårdar. Uppland har många fantastiska trädgårdar och parker. Njut till exempel av Linnés trädgårdar i Uppsala eller stadens parker i Enköping. Här ingår också besök i vackra slotts- och herrgårdsmiljöer som Österbybruks Herrgård, Grönsöö slott och Skoklosters slott. Vikingar med förfäder i Uppland. Gör en resa i tid och rum, besök natursköna platser, där vikingar stolt berättar om sina liv och om sina förfäder. Möt till exempel handelsmannen Ulf i Valsgärde eller den rike vikingahövdingens dotter Grimsa på Broborg. Upplands bokningsbyråer hittar du på www.visituppland.se Turistbyråerna har också mer information om bokningsbara gruppupplevelser!

Floral estates and mansions. Uppland has many wonderful gardens and parks. Enjoy Linnés trädgårdar (Linnaeus’ gardens) in Uppsala or the city parks in Enköping, for example. Also visit beautiful castle and manor house settings such as Österbybruks Herrgård (Österbybruk Manor), Grönsöö slott (Grönsöö Palace) and Skoklosters slott. Vikings and their forefathers in Uppland. Take a journey through time and space, visiting scenic locations where Vikings proudly recount tales about their lives and their forefathers. For example, meet Ulf the merchant, in Valsgärde, or Grimsa the rich Viking chieftain’s daughter, at Broborg. You will find Uppland’s reservation agencies on www.visituppland.se The tourist offices also have more information about group experiences you can book.

23 

visituppland.se


Öjaren

visituppland.se

e ån

Stackbo

Glamsen

Ösaren

56

Berga

Björnmyra Trösken

Flaten Gillerås

Nynäs

Lövåsen

Ysjötorp

49

Ölbosjön

Brunn

Storsjön

Sällvallen

Hällby

Bäck

oån

56

Koversta B Gysinge Edsviken

ån

St

or

Östanås

45

Uddnäs Runhällen

Vigelsbo

aån und Örs

Littersbo

Nässelsta

Tängbo

Brunnsbo

Kålsta

Altuna

19

ån Sa g

Fröslunda

Bortomta

Karleby Stångby Simtuna

Gröndal

Härvsta

Tibble

Kaby Fjärdhundra

70

35

L

Edeby

Kinglöt

Arnö

Flaggtorp

A

Lagnö

Sörfj.

Fogdön

Lindö

Utöhus

R

Rällinge

Åsby Björktorp Kungsberg B Helgarö Bärby Tosterön B B Lundby Fogdö Sanda

Barva Eskilstuna flygplats

12

263

Nyborg

Håtunaholm

Håtuna

Brunnsta

31

Krägga Högsta

Granby

Erikssund Billb

Yttergran B

Aske Kvarnnibble

H Skråmsta

Bålsta

Skörby

Låddersta

Unnesta

269

E18

Sätra

Kalmarsand B

Kalmar

N

Lejond Toresta

Jursta

Låssa

Bro

Torsvi B

Selaön

N

B

Strängnäs

55

B

Ytterselö

B Härjarö

Norra Björkfjärden

Brandholmsund

E

Överselö

Tynnelsö

Vansö

Härad

Katrinedal

Hacksta

Grönsöö Eldholmen

B

Tynnelsöfj.

B

E20

Skokloster

B Pilsbo Slottsskogen Kulla UllviTorsb SkoB fjärden Skadevi fjärden BiskopsArnö Häggeby Killinge

B

Dalby

255 Alsike

Oknön

Aspön

Aspö

55

Gorran

Holm B

Veckholm

Kungs-Husby

Arnö Söderby

Skär Säby

Fånö

v.

Edeby Björsund

Tustrup

Långholmen Hallingen

Hässelbyholm N o r r f j ä r d e n

B

rns

Granfjärden

ga

Ä

Löt

Eka

Märsön

Måholmen

Ramby

Ågersta

Tängby

Bryggholmen

Nybyholm

B

Fagerön Skurusund

M

Lillkyrka

ine Sv

Ängsö

Kungsårafj.

Skarpan

Ekolsund Bäddarö

Fredrikslu

Ekoln Morga

Krusenberg

Arnö huvud

Övergran

Grillby

Vreta

12

ån

Bredsand Svinnegarn B SvinnegarnsLundby Lidingby Husby Enköpings-Näs Kotte Kurön Vallby Hacksta B Hjulsta Ängsön Eknäs B

Nybynäs

Lybeck

Teda

B

Friberg

B Segersta

Strömsäng

en vik nds lsu Eko

Sag

Frösåker

Haga

Högby Hacksta UppsalaB Skarholmen Flot Näs Kungsh Hammarskog B

Sjö

Husby-Sjutolft Hjälstaviken

263 Ekolsund

Gåde Håra Boglösa Kumla Långarnö Hånningby

55

Valsätra Ultuna

Gottsunda

Årby

Wik B årstaviken L

Villberga

Rickeby

Gumlösa

Lindö B Kärrbo Tjärn

Kusta

Fanna

Nynäs

Norby

Västeråker

Hjälsta Gryta

Djurby

Litslena

Håga Nåsten

Söderby

Fittja Älvlösa

Staby

55

Ullstämma E18

Enköping

Vappa

Målhammar

Springsta Gäddeholm Täby

Jädra

Annelund

Östenbro

Bragby

Bjelkesta

Giresta

Fröslunda

Härkeberga

Ullunda Tillinge

Gryta Salnecke

U

Eriksberg

Läby

Vårdsätra Sunners

Norsta

Örsundsbro

Bårskär Savlinge

B

Dalby

Mosta

55

Nykvarn Hummelsta

Bjuggsta Ändesta Kungsåra

Irsta

70

Orresta Björksta

Berga

Grävlinge

Kil

Edsberga

Furby Hallstaberg

E18

Sparrsätra

Gamla

Berthåga Stenhagen

55

Balingsta

Långtora

Upplandsleden

Bred

Kärsta

Hagby

Wi

B

Börje

Håmö

Resta

Valsgärde

Forkarby Ulva

Brunnby

Skärfälten Ramsta

Ekeb

Fuller

Svista

Ekebyboda

Vänge

Filke

Biskopskulla

Härnevi

Lådö Tjursåker

Eklunda

Nicktuna

Fiholm

Ekeborg

17

Strömsberg

Bärby

Skogs-Tibble Skillsta

B Örsundaån Kvek

Vånsjö

Jädra

Frösthult

Hammarby

så Åkerby n

Ekeby by

Helgesta

Torstuna Ryda kungsgård Nysätra

Gästre

Hässelby

Tortuna

Välve

Holmsta

Vändersta Långtibble

Nortuna

Ribbingebäck Skattmansöådalen Mjölkebo B Österunda Källinge Åloppe Spånga

Måtteby

Eneby Sevalla

B

Mångsbo St. Kil

44

Åland

Nydala Brunnsta

Sävasta

Eklunda

Forsbo

kil

Onsike

Billerstena

70

Marsta

Sundbro

Fiby urskog

72

Husb 2

Fjuckby Vaxmyra Ärentuna

Lövstalöt

Bälinge

Alsta

Järlåsa Balsbo

600 Högsta

Nyvla Kiplingeberg

sån

Nydal

Strandsj.

Le

Uggel

Fyri

Nybo Tingvastbo

Friberga

B Onslunda 700 Forsa Sandbro

Bemersberg

Skulla

Bredsjö

Vittinge Tenasj.B

Skattmansö

254

Bredsjön

Vittinge

Oxsätra Anneberg

Överbo

Järlåsa

Tens

Skuttunge

Fredriksdal

Björknäs

Ingesbo

Gillberga

Kättbo Hårsbäck

Fastbo

Varmsätra

Aggarön

Ramsjö

B

Ål Sörby

Orrbo

Andersbo

Morgongåva

Axsjön

n lede nds

Trekanten

Långmyren

Gammelbo

Björklinge

Myrby

Grellsbo 272 Björnarbo Dalkarlsbo Hedtorp Ullbolsta Broholm Jumkil Örnsätra LingonJu backa Ubby m

pla

Heby

Västerlövsta

56

Tärna

Gårdsjö

Starfors

Golvas Vansta

E4

Långsjön

Åkerlänna Granlunda

HjortmossSiggefora berget 110,8 Östfora B Upplandsberget U p 117,56

Molnebo Vansjö

Skallerborn Rosenvik Arnebo Fasenbo

Skäggebo

ån

Nordsjö

56

Sätuna

Hammarby

Fagerdal

By Vansjön

Sävne

Sk

Örkä

Rångsta

Askarbäck

Krossbo

Harsbo

Risby Viksta

Närlinge

272

B Persbo

N. Åmyra

Älby

Läby

By

Huddungeby

Sillbo

Norrvissjö

Mångelbo

Stalbo Haga

Råksjön

Huddunge

Öster-Ekeby

Gryttby Viksta stentorg Dalboda

Hällen Ransta

Norrby Ål

Åkra

Marstalla

74

Enåker

Marbäck

Rödjebro Granberga

Mårtsbo

Kroksbo

n

Viby Harboå

B

Karbo

Siggberg

600

Velången

Vendel

Kättslinge

Vendel

Bolandsbo

Nolmyra

Sörsjön

Örbyhus Bergby

709

E4

Husby

Pålsboda

Harbonäs Hässelby

Harbo

Vr eta

Råsbo

Kryssbo

Gråmyren

Gräsbo

Johanneslund

Isätra

Vreta

Stalbo

Åby

Örbyhus Bokarby

Holvarbo

Annedal

Lockelsbo

272

Kålbo

Uggelbo

Iggelbo

Tämnaren

Åbyån Mångsbo

Lindsbro

Tobo

Botarbo

Exarby

45

24 

Hedenslund

Kärrbäck

Malmberget

Jäder

Bjurvalla Holm

S

Vibo

Fastebo

Rogarna Gisselbo

57

Furuvik

Yttrö

B

B

Gåvastabo

Årsta

B Ubblixbo Persbo Stynsberg

Aspnäs

Åby

Ullfors

K

Mickelsbo Strömaren

Torslunda Tierps kyrkby Eskesta

Månkarbo Storängen

Skogbo

Ettingbo

Östervåla

Ginka

Ärligbo

Tärnsjö

Pålbo

31

56

Nora

Rödmossa

Västersälja

Hindersbo

Buckarby

Hallarsbo

This map gives you an overview. You can order the new county map, which is more detailed. It is available from tourist information offices (see page 48) or at www.visituppland.se

B

Skärsj.

Östa

Mossboda

Onskarby Rudden

Toften

Horsskog

Skärsjö

Norr Ekedal

Korbovallen

Baggbo Bro

Dalen

Vikbolandet Ingbo

Djupa

Väsby Gryttjom

Kerstinbo

Gäddsjö

B Östaviken

Hyttan Ingensjön

Kolatorp

Sälja

Ralbo

Hil

Munga

Hage

Ön Färnebofjärden

Gillberga

292

Bälgsnäs

Färnebofjärdens nationalpark

Bärrek Fågle

Ordsbo

Skämsta Vallby

Hedesundafjärden

Mattön

Skallbo

Tolfta

Tierp

n arå Tämn

Nässja

E4

Villbo

Dalkarlsbo

Österfärnebo

Stärte

Strömsberg Rocknö

600

14

292

Ö Gåsbo

Bredbäck

B Ön

Ålbo

Vreta

Fors

13 Orrskog

Bondebo

Österbor

Västland Vad

Söderfors

Mandal

Gällbo

Bläcken

Untra gård

B

Bramsöfjärden

Mehedeby

Brusbo

Untrafjärden

Nöttbo

Bysjön

Stålbo Västerbor

Ullvi

Östveda

Hedesunda

B

Holm Väla Valla

Untra

Hjällsjön

Koffsta

Österbyggebo Byn Ålb

Alderhulten

Kågbo

sen for ed Br Jörsön

Ölbo Hedesunda

Båtfors

Snöskär Led

Snatra

Sätra

Karlsäter

E4

Finnböle

Gisselbo Bastfallet

Bastfallet

Sandby Kårbo

Marma B

Flatsjön

B

Karlholmsbruk

12

Storfjärden

Fallet Hyttön

Nybo Acksjön

40

Dalen

Åsbo

Gräsbäcken

Stav

Holmsånger

Älvkarleö

BLanforsen

Verkebro

Kessmansbo

Främlingshem

Kilen

Vida

E4

n

Lomshed

S

Laxön

Da lälv en

Jordåsen

Bovik

B

Älvkarleby

B

Hanåsen

Hästbo

Löv

Högmo

Västanå

Kubbo

Långsand

Gårdskär

Överboda

32

Fänja

26

Skutskär B

Valsjön

Lomsjön

Årsunda

Billhamn Rullsand Sågarbo B

B

Lärkebo

Svartbacken Mårtsbo

Rörberg

Ursabodarna B

Grinduga Sjötorp Älgsjön

Gästrikeleden Sälgsjön

Forsbacka

Storsjön

Hemlingby

Valbo

Mackmyra

Billudden

Harnäs

B

el ed e

B

B

Det här är en översiktskarta. Beställ gärna den nya läns­ kartan som är mer detaljerad på www.visituppland.se Länskartan finns också på turist­byråerna, se sid 48.

B

Gä str ik

Gavl

Gävlebukten

Furuvik

Bomhus

Järvsta

Sandviken

Uppsala Län

Orarna

Karskär B

Östanbyn

272

Gävle

Hagaström

Högbo

Jäderfors

Fredriksskans

Sätra

272 Rökebo

Mälsåker

Munsön

Färentuna

Munsö

Färing

Adelsön Adelsö

Stallarholmen Toresund

Stenha

Björkö

Birka Malmby


Björns fyr

vstabukten

Fågelsundet

Kapplasse Sikhjälma

Svartviken

Hållen

Julö

Klungsten

Hållnäs

Grönö

Storsten

B

Pålsbo

Gudinge

Bondskäret Klubben

Barknåre

Skållbo

BÄngskär

Böle Vavd

msta Skärplinge

Skaten

Göksnåre

46

Österänge

Österlövsta

Söderboda

Nöttö Uppla nd sle

Åkerby

Stor-Rångsen Årböle

de

Öster-Mörtarö

N Åsjön

n

Skälsjön

S Åsjön

Berkinge

Finnsjön

Fälaren

Risön

Florarna

Prästarby Götby

Älgsjön

Buddby

Österbybruk

Dannemorasjön

Harvikadammen Norrby Österby Söderby Östanå Morkarla

ån ris Fy 290

45

Kölinge

Klivinge B

Vattholma Ingvasta

Ängeby

Årby Rasbokil

Yresta

Storvreta

by

Henriksberg Vallby Rasbo

Örby

Sämjesta

288 Karby

ittulsberg Jälla

Åby

E4

Halmbyboda

Skölsta

Vaksala

Bärby

Gunsta Marielund

Danmark

Lövsta Linnés Hammarby

E4

Säby Mora stenar

Bergs-

ttsund hamn

und

5

Lunsen

Ar

Tisslinge

B

15

255

Söderby

Märsta

Örby

Tranbygge V Ryd

Upplandsn Väsby

d plan slede Up

Granhammar Brunna

Kungsängen

Norrviken Norrviken

E18

B

36 Kista

Spånga B

SkåEdeby

Vällingby B

Fjäturen

275

Lovön Lovö

l lå

ed

Roslags-Kulla Boda

Skeppsbol

Österåker

Mörby

279

Lekungen

Sundbyberg

B

B

B

Gåshaga

L Värtan

Stockholm

Björnhuvud

Väsbystrand

Siarö

Blidö

Söderäng

Blidö

Bruket

Svartlöga -

Sandviken

fjärden

Granö

Ljusterö

Gälnan Husarö

Åsättra

Vaxholm

B

St Älgö

Saxarfjärden

Skägga Lillsved

222Kil

Lådna

Möja

Värmdö

B

Sund

landet

Räknäs

Torsby

Gustavsberg B

Träskö

Kanholms-

Kalvandö

Mörtnäs

SöderMöja Gällnö

Värmdö-Siggesta Boda

Fruvik 222

Hemmesta

Långviksnäs Ramsmora

Löka

B Grinda

274

Norrnäs

Kovik

fjärden Långvik Möja Västerfjärd

Alsvik

Kårnäs

Ormingelandet

25

Tranvik

Rödkobbs-

Ingmarsö Svartsö

Grundvik

Oskar- B Fredriksborg

B

Kummelnäs

Lillström

S Ljusterö

Stegesund

Bogesund B Karlsudd

Brevik Skuru

Yxlö

Norröra Söderöra

Finnhamn Linanäs

Tynningö

Björknäs

Oxhalsö

Alsvik

Löparö

Vättersö Östanå

N Ljusterö

Resarö

B Hästängsudd

Uteke

Lidingö

277

Solna

Bromma B Ängby Alvik B B Nockeby

Ådalen

Furusund Köpmanholm

Horsvärn

Yxlan

Skeppsdal

Täljö Österskär Rydbo B Ubby Lervik Svinninge Trälhavet Överby

B Sticklinge udde

Sundskär

Svartnö

Mälby

Dyvik

Flaxenvik

274

Ängsö

Helgö Vik

Abborrkroken Kålsvik

Sollenkroka

fjärden

Vindö Bodatorp

Fjällsvik

Djurö Djurö

Kållviken

Kappelskär

Gräskö

Humlö

Fagernäs

Vagnsunda

Nykvarn

Ättarö

DjursholmFrösvik Ellboda Stocksund

Åsättra

Åkersberga

St Värtan

Helenelund Danderyd

280

B

Östernäs

Laggarsvik

e

Viggbyholm RoslagsNäsby Näsbypark Röskär

278

Grovstanäs

Vira

Viren

Storsjön

Norrbacka Ruggen

Hakunge

B

Vettershaga

Spersboda B Largen Rumsättra

Garnsviken

Norrö B Dammsta Stava

GribbyB lund

264 Ensta

B Ed 267 Enebyberg sv Sjöberg

Järfälla Barkarby

B Hässelby B

265

Edsberg

Tureberg

Viksjö

Veda

slag

Össebygarn

Rocksta

Täby Ullna-B Karby Löttinge sjön E18

en ik

Jakobsberg

Brottby Angarn

268

B

Sollentuna

Säbysjön

Säby

Ormsta

Vallentuna

Bollstanäs

B

Kalhäll B

Gröndal

B

Stångberga

Ro

Ösby

Karby

Veda

Sättra

Brollsta

Vada

Bällsta Frestaby Fresta VallentunaByle sjön 264

E4

Rotebro 267

Stäket

Tibble

Lennartsnäs

Ed

Hammarby

Morsta

Lindholmen

Lindö

Torsåker

Oxunda

Orkesta

St Lundby Husbyön

Algeby

E18

sleden

Runsa Gällövsta

Ekskogen

Västernäs

Spraggarboda

Gisslingö

Tjockö

Gillberga Aspnäs

B

Spillersboda

Tyvön

Gräddö

Rådmansö Rävsnäs

Åkerö

E18

Idö

Lidön B

Hemmarö Bergshamra Ekeby Riala Uddeby

Skeppsmyra Norrviken Karlsängen

Håknäs

Norrby

Söderhall

Helgö

Näset

Sjöskogen

Viren

Harg

Södersvik

Ösbyholm Holmsjön

Arholma Arholma

B

Norrsjön

Limmaren

Penningby

Beateberg Kårsta

Frösunda

Viby

Länna kyrksjö

ÖsterLoviseda ledinge

Vätö

22

276

Österlisa

Addarn

Ledinge

Söderby

Torsholma

Kimsta

Näs

Sparren

Vätö

B

B

Björknäs

B Frötuna Kyrksjön

Darsgärde

Överlöpe

Dyvik

Utlunda

Torslunda

Finnby

Björkö-Arholma Marum

Kvilunda

B

Simpnäs

Edsvik

Hallboda

Nysättra

B

Lommaren

Utanå

Björkö

Ropnäs

Lillråda Rosättra

Roslags-Bro Billinge

B

S Nånö

Backa

Nor

Bottna Anderssvedja

Finngarne

17

Kristineberg

Salnö

Rörvik

S Råda

Röcksta

Eka

Norrtälje

HusbySjuhundra

Skederid

Eke Rö

Hamra

St Söderby

SkånelaSkånela holm Fysingen

B

Ubby

Billsta

Markim

Skoby

280

Närtuna

Äspesta

Lunda

Arlanda stad

SteningeNorrsunda B Rosersberg Skarven

amra

Vasa

77

Långsjön B

Smedsmora

Himminne

19

Finsta

Eneby

Estuna Åsby

V Syninge Rimbo

B

Sigtuna

Håbo-Tibble

gsö

Bergby

20

Ekeby

36

12Valsta

dal

Vidbo

Rimsjö

Ekebyholm

Rimbo

Svanberga

Ekeby Undra

Hållsta

Nydal

Skälby Syningen

Mörby

Uttran

Skepptuna

Lohärad

Barnens ö

Stäket

Väsby

76

Söderby

280

Svärlinge

Johannesberg St Åkerby

Ånsta

Erken Stjärnholm

Sättraby

Ytterskär

Brevik

Söderby-Karl Bredsättra Ösmaren

Alby

Koludden

N Råda

Åby

Norrby

B Gisen

20

Råby

21

Gottröra

Nässja

Eneby Droppsta

B Sigtunafjärden

Näshagen Lejondalssjön

Krogsta

Arlanda Flygplats Altuna

Lövstaholm

Viby

B

Mälby

Sigridsholm

Odensala

Rånäs

8 76

B Lindbacken

Abrahamsby UbbyLångsjön Mjölsta

Fasterna Vängsjöberg

Sättra

Österängby

Gamla Grisslehamn B Sandviken

Östernäs

Gåsvik

Ekeby 283

Bro

Kristineholm

Norrbyggeby

Gavel- Bredvik Långsjön

Skedviken

Lockstaholm

Eke

Venngarn Husby-Ärlinghundra

e

Örsbol

Örsjön Riddarbol

Tibble

Valkeby

Lundby Hova

Rörsby

Målsta

Botlöt

E4

Gavel

B

Haglunda

77

15

Knivsta

Vassunda Skålsta Ala Tibble

m

13

HusbyBroborg Långhundra

Valloxen

B

Ekhamn

by

Grönlund

Sottern

Havsängen

Ströjan

Bloka

5

Flisberget

Senneby

Älmsta

Broby

282

Edsbro

Smara

St Söderby

273

Burvik

Havsskogen

Väddö B

Stabby

Myskja

28

Knutby Sotter

Kvarnsand

Massum Toftinge Norrsjön

Henninge Ununge Skeninge

282

Fladen

Lagga

Ledinge

Knivsta

263

Hagby

Ösby UlvsVäsby B Fjällnora Ulvsbygden

Östuna

Hagelstena

y

B Lötsjön

en dsled Eda

Olunda

Alsike

Haga

Seglinge

Almunge

Johanneslund

Ekeby

borg

Länna

Ekeby

Edeby

Bornan

Skebobruk Harbroholm

Åsby

Källingby

Trehörningen

17

Sävjabrunna

plan Up

Lill-Moga Länna

B Funbosjön Broby Funbo

Uppsala 282

sta

Långsjön

Kärven

283

Pellemossen

Edebo

Bennebol

Norrsjön

Tarv B Hosjön

Väddö

Björnkulla

Skysjön Vällnora

Fjäll

Trästa Kåtorp

Järinge

Björinge

Myra

Fyrväpplingen

Rungarn SöderGiningen

Björkö Rickeby

Näsby

St Moga

Älvgärde Visteby

Frötuna

Uppsala

Haga

Testen B St Väsby

Kusby

Gisselbol

Pansarudden

Klämmesudden

B

Bergby B

Häverödal

Hammarby

B

Tomta

Häverö

Sätra

Lundås

Lågbol

Pettbol

Vällen

Bladåker

Vallby Solvalla

Bärby

B

Eriksberg

Täby

22

Årsta

Ola

Borrlövsta

Edinge

Hallstavik

Kolarmoraån

Väskinge

Hässelby

Östberga Lejsta

Gåvsta

Kydingeholm

Malmen

Lydinge

Utsund Norrby

Västerbacken

Stensunda

Faringe

Gammelgränome Ormeryd

Edeby

30

Edshammar

by 290

26

lsta

Tulka

Gråska

Kolarmora

Gela

Norrgarn

Saringe

Grisslehamn

B

Fornbro

Alunda

Tuna Vittja

Husby

Stavby

Lenaberg

Vällen

Byholma B B

Bredsund

Ronöholm

76

Malsättra

Ekeby Tånga

22

ena

Bärsta

Gräsö Sanda

B Fogdö

B

Herräng

Korgil

Boda Moxboda Gisslaren

Haberga

Skoby

Singö Backby B Singö

Galtfjärden

45

Väsby

Myrby

Gillinge

Nyvalla

Åby Spånga

Boda

Braxenbol

Fors

Ovanby

Ellan

Raggarön

Värlingsö Hargshamn

Åstorp

Jälsta

Salsta

sta

Tvärnö

Harg

Vettsta

Happsta

Söderby

Stockby

Risinge

288

Fresta

älla

Vaden Boda Fälön Älvsnäs B

Svinnö

Söderlövsta

Ramhäll

Fagerön

Björsta

Sundsveden

Mälby

Länsö Marka

Väddika

Vässarön

Nolsterby Tuskö

Sandika

288

16

Långalma

Östhammar

Skäfthammar

Knutsbol

Marma

sta

B

Valde

Kilby

Löddby

B Rastsjön

Knivsta

kyttorp

Vattmyren 292

Skarphärad

Trunsby Dammen

Gimo

Hälsingen Äspskär Stora Risten

Husbacken B B

Börstil

Lysta

Gimo damm

19

Hammardammen

Andersby

Mångsbo

Ånö

Hökhuvud

Johanneslund

Bjurön

Söderby Alnön

Uppskedika

Sandby

Gubbo Upplandsleden

B

Dannemora

Myra

Hackbol

Aspbobaden B Stordammen

Dannemora

Hanunda Kelinge

Vargskär Rävsten

Sunnanö

Bolka

B Lindersvik B Ed

Barkö Ytternuttö

Annö Pålsmora Rovsättra

sån Oland

Film

Söderskogen Gruvsjön

lsjön

Dannebo Valö

22

Bro

Upplanda

Aspö

Öregrund B

Kavarö

Sund

Snesslinge

Norrskedika

Vigelsbo gruvor

Sibbo

Gyllby

s

Draknäs

Strömsbro

Vika Randersbo

Tegelsmora

Elvisjö

290

Vigelsbo

VikasjönAndersbo

Västerbyn B Valudden B Skinnäsviken

17

Göksby

Gräsbo

L. Risten Österbyn Muskargrund Gräsö Värmskär

Stenskär

B

Vamsta

Bennebo

Knutbo

GRÄSÖ Djursten

Storskäret Kallerö

Johannisfors

Norrby

Gålarmora

Skållbo

Kalvsbo

Sixarby

Forsmark

17

llebola

Bruksdammen

Imundbo

Gåvastabo Ingstarbo

Kallboda

Klockarboda

Jungfruholm

Frebbenbo Åkerbysjön

Larsbo Valparbo

Forsmarks kärnkraftverk

Björnbo

Lövstabruk

Elinge

Södra Kvarken

Norrboda

Öregrundsgrepen

Rundskär

Griggebo Kärven

51

Vidväg

n

Sund

76

Örskär

Hjälmunge

Lönnö

25 

B Fagerviken Lingnåre Edvalla

dskär

Killskär

Sikhjälma

Möja Söderfjärd

Lökaön Möja

Storö


26 

visituppland.se


visituppland.se

Uppsala – nära till allt Ägna timmar åt att shoppa i en mängd butiker på stans gågator och gallerior eller flanera i charmiga småbutiker i stans kulturhistoriska kvarter. Upplev artistframträdanden på Katalin eller bli berörd av en mäktig konsert på Uppsala Konsert och Kongress. Ta del av Sveriges historia på Uppsala slott, Uppsala domkyrka och Museum Gustavianum eller släpp loss på dansgolvet på anrika Flustret. Studera folklivet medan du tar en cappuccino på ett kafé eller en drink på en loungebar. Upplev blomprakten i Linnéträdgården eller Stadsträdgården, lek och var kreativ med barn och barnbarn i Pelle Svanslös Hus eller på Biotopia. Allt finns på gångavstånd.

Welcome Spend hours shopping in the many shops in the city’s pedestrianised streets and shopping malls, or strolling among the charming small shops in the city’s cultural district. Experience perform­ ances at Katalin, or be moved by a powerful concert in Uppsala Konsert och Kongress. Learn about the history of Sweden at Uppsala Slott, Uppsala domkyrka (Uppsala Cathedral) and Museum Gustavianum, or let yourself go on the dance floor at the historic Flustret. Watch the world go by while enjoying a cappucci­ no in a café or a drink in a lounge bar. Experience the floral splendour of Linné­ trädgården or Stadsträdgården, play and be creative with children and grand­ children in Pelle Svanslös Hus (the House of Peter-No-Tail) or Biotopia. Everything is within walking distance.

27 

Välkommen hit


visituppland.se

tips

8

Uppsala

28 

4

Välkommen att upptäcka Uppsala. Här kommer några tips. Welcome to Uppsala. Here are some recommendations. Uppsala domkyrka – störst och högst. Domkyrkan är lika lång som hög, exakt 118,7 meter. Kyrkan byggdes under åren 1270–1435 och är säte för Sveriges ärkebiskop. Här finns Erik den heliges skrin och en predikstol från barocken. Här finns också bland andra Gustav Vasa, Johan III, Carl von Linné, Olof Rudbeck och Nathan Söderblom begravda. I Skattkammaren i norra tornet finns en textilsamling i världsklass. www.uppsaladomkyrka.se

1

Uppsala domkyrka – the largest and highest. The cathedral is as long as it is tall, exactly 118.7 metres. Built 1270–1435, it is the seat of the Archbishop of Sweden. It contains the shrine of Eric IX of Sweden (Eric the Holy) and a baroque pulpit. Also buried here are Kings Gustavus Vasa and Johan III, Linnaeus, Olof Rudbeck, Nathan Söderblom and others. The Skattkammaren (Treasury Museum) in the North Tower has a world-class collection of textiles. www.uppsaladomkyrka.se

Museum Gustavianum – en anatomisk teater och skatter från antiken. I Sveriges äldsta universitetsbyggnad visas universitetets och vetenskapshistoriens samlingar. Den Anatomiska teatern användes från mitten av 1600-talet fram till mitten av 1700-talet för offentliga dissektioner. Den arkeologiska utställningen visar vikingarnas och deras förfäders liv. I museets samlingar finns också skatter från antiken och det Augsburgska konstskåpet. www.gustavianum.uu.se

2

Museum Gustavianum – an anatomical theatre. Sweden’s oldest university building is home to collections representing the university and the history of science. The Anatomical Theatre was used for public dissections between the mid 1600s and the mid 1700s. The archaeological exhibition depicts the lives of the Vikings and their fore­ fathers. The museum’s collections also include treasures from antiquity and the Augsburg Art Cabinet. www.gustavianum.uu.se Carolina Rediviva – Sveriges äldsta bibliotek. Idag finns mer än fem miljoner böcker i universitetsbibliotekets samlingar. Här visas bland annat Silverbibeln från 500-talet som ingår i Unescos lista över världsminnen samt originalnoter av Mozart. www.ub.uu.se

3

Carolina Rediviva – Sweden’s oldest library. Today there are more than five million books in the university library collections. Exhibits

7 include the Silver Bible from the 500s, which is now on UNESCO’s Memory of the World Register, and some of Mozart’s original scores. www.ub.uu.se Uppsala slott – med dramatisk historia. Slottet började byggas på 1540-talet och här har många avgörande händelser i den svenska historien utspelats. Här finns Fredens Hus som bland annat visar en utställning om FNs förre generalsekreterare Dag Hammarskjöld och hans gärningar. Slottet inrymmer även Uppsala konstmuseum som visar samtida konst och universitetets konstsamling. www.fredenshus.se www.uppsala.se/konstmuseum

4

Uppsala slott – with a dramatic history. The castle was built in the 1540s, and many crucial events in Swedish history have been played out here. Fredens Hus (House of Peace) is here, which includes an exhibition about the former UN Secretary General Dag Hammarskjöld and his achievements. The castle also houses Uppsala konstmuseum (Uppsala Art Museum), with its contemporary art exhibitions and the university’s art collection. www.fredenshus.se www.uppsala.se/konstmuseum


visituppland.se

Botaniska trädgården – ­ orangery and 9,000 plants. The royal garden was laid out in the mid 1600s, to designs by Olof Rudbeck the Elder. In 1787, Gustav III donated the garden to Uppsala University as a botanical garden. There are more than 9,000 plants from around the world here, plus an orangery and a tropical greenhouse. www.botan.uu.se Bror Hjorths Hus – ateljé och konstnärshem. Konstnären Bror Hjorth (1894–1968) är en av Sveriges mest kända målare och skulptörer. Bror Hjorths hem och ateljé är i dag ett museum med en stor samling av hans egna verk och även med tillfälliga utställningar av andra konstnärer. Bland Bror Hjorts kändaste verk finns den stora fontänen Näckens Polska vid Uppsala resecentrum. www.brorhjorthshus.se

6

Bror Hjorths Hus – studio and artist’s home. The artist Bror Hjorth (1894–1968) is one of Sweden’s most renowned painters and sculptors. His home and studio are now a museum, with a large collection of his work plus temporary exhibitions of other artists. His famous works include Näckens Polska, the imposing fountain near Uppsala Travel Centre. www.brorhjorthshus.se Linnémuseet och Linnéträd7 gården –botanikerns stora gärningar. Professorsbostaden tillika hem åt Carl von Linné (1707– 1778) är nu ett museum som visar den kände botanikerns stora vetenskapliga gärningar. Byggnaden är från 1700-talet och möblerad med originalmöbler, kläder, textilier och porslin. Linnéträdgården anlades runt 1655 och idag odlas här cirka 1 300 växter. Rabatterna är arrangerade enligt Linnés sexualsystem. www.linnaeus.se www.linnaeus.uu.se

Linnémuseet and Linné­träd­ gården – the botanist’s great achievements. Professorsbostaden (the professor’s residence), also the home of Linnaeus (1707–1778), is now a museum displaying the famous botanist’s great scientific achievements. The building dates from the 1700s, and holds original furniture, clothing, fabrics and china. Linnéträdgården was laid out in about 1655. Today, about 1,300 plants are grown there. The beds are arranged in accordance with Linnaeus’ sexual system. www.linnaeus.se www.linnaeus.uu.se  

Gamla Uppsala – från asatro till kristendom. Gamla Uppsala är ett av Skandinaviens viktigaste historiska område med tre kungagravar från 500-talet. Gamla Uppsala museum bjuder på en fascinerande resa i tiden som sträcker sig från 500-talets hedniska kungadömen till kristendomens inträde. Det innebar slutet på vikingatiden och starten för byggandet av den gamla domkyrkan på 1100-talet. Disagården är museum för uppländsk bondekultur. www.raa.se/gamlauppsala

8

Gamla Uppsala – from paganism to Christianity. Gamla Uppsala is one of Scandinavia’s most important historic areas, with three royal burial sites dating from the 500s. Gamla Uppsala museum offers a fascinating journey through time, from the pagan kingdoms of the 500s to the introduction of Christianity. That marked the end of the Viking Age, and the start of construction of the old cathedral in the 1100s. Disagården is a museum of ­Uppland’s agricultural heritage. www.raa.se/gamlauppsala Biotopia – interaktivt museum för naturupptäckter. I Biotopia får framförallt barnen uppleva och interagera med naturen. Här finns också många tips på naturutflykter och information om de olika Linnéstigarna. www.biotopia.nu

9

Biotopia – interactive museum for nature explorers. Children in particular can discover and experience nature at Biotopia. It offers many suggestions for nature tours, plus information about the various Linnéstigar trails. www.biotopia.nu

29 

Botaniska trädgården – orangeri och 9 000 växter. Den kungliga trädgården anlades i mitten av 1600-talet efter ritningar av Olof Rudbeck den äldre. År 1787 donerade Gustav III trädgården till Uppsala universitet som botanisk trädgård. Här finns mer än 9 000 växter från hela världen, ett orangeri och ett tropiskt växthus. www.botan.uu.se

5

5

10 Pelle Svanslös Hus – sagomuseum med lek. Museet som berättar om Pelle Svanslös och hans vänner – och Måns – finns i sago­ gränden dit alla barn och vuxna välkomnas att leka i källargluggarnas värld. www.pellesvansloshus.se

10

Pelle Svanslös Hus – Fairytale museum with play. The museum that tells about Peter-no-Tail and his friends –and Måns – is in fairytale streets welcoming all children and adults to play in Peter’s world. www.pellesvansloshus.se


visituppland.se

30 

Mälaren – kultur- och naturäventyr Mälaren

Lake Mälaren 

Vid Mälarens norra strand finns Knivsta, Enköping och Håbo mitt bland hällristningar, runstenar och slott. Här finns också härliga bad och spännande äventyr nära Stockholm, Uppsala och världen via Arlanda flygplats. Upptäck spår av vikingar och deras förfäder i Broborg och vandra kulturvandringsleden över Vallbyåsen eller titta på en av världens främsta samlingar av Disneyföremål i Bålsta. Besök Enköpings parker och fortsätt dagen på Skoklosters slott, ett praktfullt europeiskt barockslott lika enastående nu som då.

On the northern shore of Lake Mälaren are Knivsta, Enköping and Håbo, amid rock art, runestones and castles. Wonderful swimming and exciting adventures are conveniently close to Stockholm, Uppsala and the world via Arlanda airport. Discover the traces of the Vikings and their forefathers in Broborg, walk the culture trail over Vallbyåsen or view one of the world’s finest collections of Disney artefacts in Bålsta. Visit Enköping’s parks, and continue your day at Skokloster slott, a magnificent European baroque castle as exceptional now as it was then.


visituppland.se

Pakettips Krusenbergpaketet Herrgårds­weekend på Krusenberg Herrgård vid Mälaren. Boka gärna in en skön spabehandling också! Bokas på www.krusenbergherrgard.se Herrgårdsvistelse vid ­Mälaren. På c/o Krägga Herrgård, alldeles intill Mälaren upplever du lugnet som ibland är så välbehövligt. Boka på telefon 08-400 523 10.

Turridning på islandshäst, studiebesök i ölbryggeri samt spa på Övergrans Jordbruk. Vid grupp om minst fem personer kan lunch eller middag arrangeras, möjlighet finns också till självhushåll. www.overgransjordbruk.se

Package recommendations The Krusenberg package: Country house weekend at Krusenberg Herrgård by Lake Mälaren. Book a delightful spa treatment, too! Reservations: www.krusenbergherrgard.se Country house living by Lake Mälaren. At c/o Krägga Herrgård, right next to Lake Mälaren, you can experience well-deserved tranquillity. Reservations: +46 (0)8-400 523 10 Park Package at First Hotel Park Astoria, Enköping. Modern hotel in the heart of Enköping, near many fabulous and inspiring parks. Reservations: +46 (0)171-478 080 Trekking on Icelandic ponies, brewery visits and spa at Övergrans Jordbruk farm. Lunch or dinner can be arranged for groups of five or more; self-catering also available. www.overgransjordbruk.se

31 

Parkpaket på First Hotel Park Astoria i Enköping. Hotellet är modernt och beläget i hjärtat av Enköping nära många fantastiska och inspirerande parker. Bokas på telefon 0171-478 080.


8

tips

3

32 

mälaren

Välkommen att upptäcka Mälaren. Här kommer några tips. Welcome to Lake Mälaren. Here are some recommendations. Eda lägergård som perfekt utgångsläge. Edasjön bildar tillsammans med Norrsjön, Ramsen och Trehörningen ett sammanhängande och varierat vattenlandskap. Eda lägergård vid den södra delen av Norrsjön är lättast att nå, och här finns också en allmän badplats med brygga och grillplats. www.knivsta.se

1

Eda lägergård – your perfect starting point. Lakes Edasjön, Norrsjön, Ramsen and Trehörningen create a continuous and diverse waterscape. Eda lägergård, at the southern part of Norrsjön, is the easiest to reach, with public swimming, a jetty and a barbecue area. www.knivsta.se

Mellan utsikternas Broborg och gravfältens Vallbyåsen. Utgångspunkten Broborg är en fornborg från tidig järnålder och härifrån erbjuds en härlig utsikt över Långhundraledens dalgång. Markerade stigar leder vidare upp till borgen och till den närliggande trefaldighetskällan. Slutdestinationen Vallbyåsen är ett gravfält ifrån järnåldern och här finns mer än 300 ännu synliga gravar och högst upp ett antal bautastenar. www.knivsta.se

2

Between the vistas of Bro­ borg and Vallbyåsen grave field. You start at Broborg, a hillfort from the early Iron Age, with its lovely view of the valley of the ancient waterway Långhundraleden. Waymarked trails lead up to the hillfort and the nearby “trefaldighetskällan” (holy well). The finishing point, Vallbyåsen, is a grave field from the Iron Age with more than 300 graves still visible and, at the top, several standing stones. www.knivsta.se Det rika naturreservatet Kungshamn-Morga. I naturreservatet Kungshamn-Morga kan man uppleva orörda naturskogar med stora lövträd och resliga tallar i jätteformat. Strandängar, sandstränder och klippor möter vattnet och på sommaren finns här flera fina platser för bad. Vintertid fylls isarna av skridskoåkare. www.knivsta.se

3

4 Kungshamn-Morga – a rich ­nature reserve. In the Kungs­ hamn-Morga nature reserve you can experience pristine natural forests with huge broadleaf trees and lofty pines on a gigantic scale. Shoreline meadows, sandy beaches and rocks meet the water, and there is plenty of excellent summer swimming. In winter, the ice is thronged with skaters. www.knivsta.se Enköpings parker. Det finns mycket att upptäcka och varje park har sin egen karaktär. Mest känd är Drömparken skapad av den världsberömde trädgårdsdesignern Piet Oudolf. Parken är ett fyrverkeri med höga gräs och perenner i ljuva färgtoner. www.enkoping.se/parker

4

Parks in Enköping. There is much to discover, and each park has its own character. The best-known is Drömparken (Dream Park), created by world-renowned garden designer Piet Oudolf. The park has tall firework-like grasses and perennials in delightful shades. www.enkoping.se/parks


visituppland.se

Medeltida kyrkor. Det är tätt mellan de medeltida sockenkyrkorna i Enköpings kommun. Flera kyrkor är smyckade med praktfulla vägg- och takmålningar gjorda av kyrkomålaren Albertus Pictor som var verksam i trakterna under 1400-talet. Den mest kända är Pictorkyrkan som finns i Härkeberga. www.upplevenköping.se

6

Medieval churches. Enköping is simply packed with medieval parish churches. Several are decorated with magnificent wall and ceiling works by the church painter Albertus ­Pictor, who was active locally during the 1400s. The most famous is ­Pictorkyrkan, in Härkeberga. www.upplevenköping.se Wrangels välbevarade SkoklosterS slott. På en halvö i Mälaren lät greve Carl Gustaf Wrangel uppföra Skoklosters slott under 1600-talets andra hälft. Här finns trevliga serveringar, camping och ett värdshus för mat och boende. www.skoklostersslott.se

7

Boglösa hällristningar. I området Boglösa finner du flera hällristningsplatser. En är det stora Brandskogsskeppet, fyra meter långt och mycket detaljrikt i en berghäll. Stora Rickebyhällen är en annan fin hällristning alldeles intill Boglösa­ vägen. Den passar bra för dig som har svårt att gå långt eller som kanske vill göra ett kortare besök i häll­ ristningsområdet. www.upplevenkoping.se

5

Boglösa rock art. There are several rock art sites in the Boglösa area. One is the huge Brandskogsskeppet (Brandskog ship), four metres long and highly detailed on a flat slab of rock. Another fine example is Stora Rickebyhällen (Rickeby rock carvings), next to Boglösavägen. This is ideal for anyone who has difficulty walking far, or perhaps can only make a brief visit to the rock art area. www.upplevenkoping.se

Wrangel’s well-preserved Skokloster Castle. In the second half of the 1600s, Count Carl Gustaf Wrangel had Skokloster castle built on a peninsula in Lake Mälaren. There are pleasant cafés, camping and a hotel for food and accommodation. www.skoklostersslott.se Åbergs museum med egen djungel. Åbergs museum med Lasses stora samlingar av serie- och popkonst, serieoriginal och Disneyföremål har med rätta blivit enormt uppmärksammat. Museet har även en servering där man kan få sig en god bit mat eller en kopp kaffe med hembakat. www.abergsmuseum.se

8

Åbergs museum – with its own jungle. Åbergs museum, with Lasse Åberg’s extensive collections of comic-strip and pop art, cartoon originals and Disney artefacts, has rightly become very famous. The museum also has a restaurant where you can get a tasty meal or a cup of coffee with homemade pastries. www.abergsmuseum.se

Biskops Arnö – den gröna ön i Mälaren. Biskops Arnö är ett vackert gammalt kulturlandskap med skogar, åkrar, ängar och beteshagar. Under sommaren kan du här njuta av örtagårdens dofter, bada från en undanskymd klippa, grilla korv på Fästningsberget med utsikt över fjärden eller dricka kaffe i det sommaröppna kaféet. www.biskopsarno.se

9

Biskops Arnö – the green island in Lake Mälaren. Biskops Arnö is a beautiful historical landscape of forests, fields, meadows and pastures. During the summer you can enjoy the fragrances of the herb garden, swim from a secluded rock, barbecue sausages on Fästningsberget, overlooking the bay, or sip a coffee in the café (open in summer). www.biskopsarno.se

33 

2

1 9


34 

visituppland.se

Vallonbruken – sagolikt vackra och upplevelserika Vallonbruken Historiska järnbruk, små mönstersamhällen med spikraka gator kantade av prydliga hus och inte minst praktfulla herrgårdar med dammar och parker. Här föddes den svenska industrin tack vare skogen, vattendragen och järnmalmen. Nu har hammar­ slagen tystnat och bruken har fått ett nytt rikt kulturliv med aktiviteter för hela familjen.


visituppland.se

The Walloon ironworks

Pakettips Herrgårdsweekendpaket i Vallonbruken. Gimo herrgård erbjuder paket med måltider och logi i fantastisk miljö. Bokas på www.gimoherrgard.se Herrgårdspaket i Söderfors. I herrgården från 1600-talet erbjuds måltider och logi. Bokas på www.soderforsherrgard.se Herrgårdspaket i Österbybruk. Wärdshuset Gammeltammen erbjuder paket med måltider och logi i herrgårdsmiljö. Bokas på www.svetur.se/sv/vallonbruken/bo

Package recommendations Country house weekend packages in the Walloon ironworks. Gimo herrgård offers packages with meals and accommodation in a stunning setting. Reservations: www.gimoherrgard.se Country house package in Söderfors. The manor from the 1600s offers meals and accommodation. Reservations: www.soderforsherrgard.se Country house package in Österbybruk. Wärdshuset Gammeltammen offer packages with meals and accommodation in a country house setting. Reservations: www.svetur.se/sv/vallonbruken/bo

35 

Historic ironworks, small model communities with perfectly straight streets lined with neat houses – plus sumptuous mansions with ponds and parks. This is where Swedish industry was born, thanks to the forests, rivers and iron ore. Now the hammers have fallen silent, and the ironworks are home to a new rich cultural life with activities for the whole family.


visituppland.se

1

tips

vallonbruk

4

36 

5

Världens finaste vallonsmedja i Österbybruk. Här finns en unik herrgårdsmiljö med världens enda kända helt komplett bevarade vallonsmedja. Förutom konsthantverk och utställningar arrangeras även spökvandringar för barn och vuxna i herrgården varje sommar.

3

Välkommen att upptäcka vallonbruken. Här kommer några tips. Welcome to the Walloon ironworks. Here are some recommendations. www.vallonbruken.nu Hisnande vyer i Dannemora gruva. Malm har brutits i gruvan sedan medeltiden och numera är den i full gång igen. Här guidas du i det mäktiga gruvområdet med hisnande dagbrott och isberg långt nere i djupet.

1

Breathtaking views in ­Dannemora gruva. Ore has been extracted from this mine since the Middle Ages, and work is now in full swing again. Guides will show you the huge mining area, with its dizzying open pit and iceberg far down in the depths.

Gustaviansk herrgård och knutmassomasker i Gimo. En av Sveriges vackraste Gustavianska herrgårdar drivs som hotell och restaurang i Gimo. Knutmassomuseet intill visar maskerna som använts under åren vid den årliga, uppmärksammade karnevalen i januari.

2

Gustavian manor and “knutmasso” masks in Gimo. One of Sweden’s most beautiful Gustavian manors is run as a hotel and restaurant in Gimo. Knutmassomuseet (museum devoted to traditional Swedish post-Christmas celebrations) next door displays the masks used over the years at the popular annual January carnival.

The world’s foremost Walloon forge, Österby­ bruk. The world’s only known fully complete preserved Walloon forge is here in a unique estate setting. There are crafts and exhibitions, and ghost walks for children and adults in the manor every summer. I Forsmark kan du kombinera herrgård med kärnkraft. I den ståtliga bruksmiljön tronar en gustaviansk herrgård, engelsk park och kyrka i nyantik stil. I Forsmark finns även ett bruksmuseum, en experimentverkstad och ett välbesökt värdshus. Kombinera gärna besöket med en av de guidade bussturerna som går runt kärnkraftverket, ner i Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall och avslutas genom bruket.

4


visituppland.se

Bad och fritt fall i Berkinge. Vid lämningarna av gammal bruksbebyggelse har dammen återställts till ett stort vattenland med rutschbanor, fritt fall, bryggor, sandstrand, bastuflotte, grillplats, servering och övernattningsmöjligheter.

5

Swimming and free fall in Berkinge. The pond near the remains of the old ironworks buildings has been restored as a large water park, with water slides, free fall, jetties, sandy beach, sauna raft, barbecue area, restaurant and accommodation facilities. Berömd orgel och konst i Lövstabruk. En gång Sveriges största järnbruk anlades av Louis de Geer på 1600-talet. Här hittas en genuin 1700-tals miljö med bruksgata, imponerande herrgård, park och orangeri. I kyrkan finns den berömda Cahmanorgeln och i det gamla drivhuset i parken hittas Trädgårdsmästeriet. I järnbruket finns också en genuin lekmiljö, ”Barnens bruk” av Sven Nordqvist och Leif Högström.

6

Famous organ and art in Lövstabruk. Once Sweden’s largest ironworks, built by Louis de Geer in the 1600s. There is an authentic 1700s environment here, with main street, impressive mansion, park and orange­ ry. The church houses the famous Cahman organ, and the nursery is in the old hothouse in the park. There is also a proper adventure playground in the ironworks, “Barnens bruk”, by Sven Nordqvist and Leif Högström. Golf och kammarmusik i Örbyhus slott. Det vackra slottet beläget vid Vendelsjön uppfördes av Gustav Vasas farfar och var under 1500-talet riksfäste i norra Uppland. Det var här Erik XIV fick äta den ödesdigra ärtsoppan. I Orangeriet kan man sommartid lyssna på klassisk kammarmusik och på slottets ägor finns en mycket vacker och utmanande 18-håls golfbana med restaurang, hotell och vandrarhem.

7

Golf and chamber music in Örbyhus slott. The beautiful castle situated on Vendelsjön was built by King Gustav Vasa’s grandfather. During the 1500s, it was a fortress of the realm in northern Uppland. It was here that King Erik XIV ate the pea soup that poisoned him. In summer, you can listen to classical chamber music in the Orangery. The castle grounds have a very beautiful and challenging 18hole golf course with restaurant, hotel and youth hostel.

2

Strömsberg – fyllt av nos8 talgi. Det kompletta bruket Strömsberg med smedja, masugn, kolhus och herrgård är beläget vid Tämnarån. Här finns ett skogsbruksmuseum med landets största offentliga samling av älghorn. Nära bruket finns ett Nostalgimuseum fyllt med veteranbilar, mopeder, motorcyklar och radioapparater. Strömsberg – full of nostalgia. The complete Strömsberg ironworks, with its forge, blast furnace, coal house and mansion, is located by the river Tämnarån. The forestry museum here has Sweden’s largest official collection of elk antlers. Near the ironworks there is a museum of nostalgia filled with classic cars, mopeds, motorbikes and radios.

37 

Combine a manor with nuclear power in Forsmark. A Gustavian manor, an English park and a church in the neoclassical style sit in an imposing ironworks setting. Forsmark also has an industrial museum, an experimental workshop and a popular inn. Combine your visit with one of the guided bustours wich goes around the nuclear power plant and ends through the ironworks.

10

Karlholmsbruk – bruket vid havet. I Karlholmsbruk precis vid havet, finns en av landets bäst bevarade smedjor, klockstapel, skolmuseum och brukskyrka som visas sommartid.

9

Karlholmsbruk – the ironworks by the sea. In Karlholms­ bruk, right by the sea, there is one of Sweden’s best-preserved forges, with a bell tower, school museum and church on show in the summer. Unik vikingaflora i Hållnäs. Här kan du känna historiens vingslag och ströva på åkrar och ängar som brukats ända sedan vikingatiden. Vid vattnet finns orörd kust och små fiskelägen. Besök gärna Kapplasse, ett stort klapperstensfält med vindpinade martallar och röd granit.

10

Unique Viking flora at Hållnäs. You can feel the wing beats of history here, and roam fields and meadows that have been cultivated since the Viking Age. By the water there is a pristine coast and small fishing hamlets. Visit Kapplasse, a large shingle field with windswept stunted pine trees and red granite.

3


visituppland.se

Vid Dalälvens södra strand Upptäck Dalälven

38 

Högst upp i Uppland vid Dalälvens södra strand hittar du naturreservat, härliga strövområden och säreget charmig natur. Nedre Dalälven består av ett älvlandskap med vildmark, lockande fiskevatten, äkta sandstränder och nationalpark. Här erbjuds också utsökta matupplevelser, mysiga miljöer och fiske i världsklass.

Discover Dalälven In northernmost Uppland, on the south shore of the river Dalälven, you will find a nature reserve, lovely areas for walking and singularly charming nature. Nedre Dalälven (Lower Dalälven) is a river landscape with wilderness, enticing fishing waters, proper sandy beaches and a national park. It also offers delightful dining, cosy settings and world-class fishing.


39 

visituppland.se

Pakettips Fiskepaket i Östa. Vandra i Färnebo­ fjärdens Nationalpark med logi på Östa Vandrarhem. Paddla kanot vid Östa Camping med boende på Östa Vandrarhem, Söderfors Herrgård. www.nedredalalven.se Romantikpaket på Villa Romantik i Älvkarleö. Bokas på www.nedredalalven.se

Package recommendations Fishing package, Östa. Walk in Färnebofjärden National Park with accommodation at Östa Vandrarhem (Östa Youth Hostel). Paddle a canoe at Östa Camping, with accommodation at Östa Vandrarhem, Söderfors Herrgård. www.nedredalalven.se Romantic package at Villa Romantik, Älvkarleö. Reservations: www.nedredalalven.se


visituppland.se

Logement på Laxön. På 1880-talet valde Svea Ingenjörregemente Laxön som lägerplats för sina sommarövningar. Här byggdes logement, officersmäss och matsal som fortfarande finns kvar och ger ön sin unika karaktär. Idag gör de nytta som vandrarhem, restaurang och kafé, men här finns också konstnärsateljéer, hantverksbutik och turistbyrå.

2

tips DALÄLVEN

40 

4 9

5

Ett av de bästa havsbaden på Rullsand. Rullsands havsbad är en av många underbara badplatser i Älvkarleby. Här finns förutom kilometerlång sandstrand och långgrunt vatten också Rullsands Camping med nybyggda stugor och restaurang.

3

One of the best seaside resorts on Rullsand. Rullsands havsbad is one of Älvkarleby’s many wonderful seaside resorts. It has kilometres of sandy beach and shallow waters, plus Rullsands Camping, with newly built cabins and a restaurant.

Välkommen att upptäcka Dalälven. Här kommer några tips.

Sportfiskeforum och fåglar i Älvkarleby. På Sportfiskeforum visas Hallmanska samlingen – en unik samling med drag, rullar, spön och andra sportfiskeredskap. Här visas också Brutus Östlings utställning ”Fantastiska fåglar”.

4

Welcome to Dalälven. Here are some recommendations. Spännande fiske längs 20 1 mil. Nedre Dalälven består av ett 20 mil långt spännande fiskeområde i stora fjärdar med oräkneliga öar, åtskilda av forsområden. Här finns också mängder av småsjöar i omgivande skogar. Nedre Dalälven har ett av de artrikaste fiskebestånden i hela landet med över trettio olika fiskarter. I strömmarna fiskas främst efter harr och öring och i fjärdar och sjöar efter grov gädda, abborre och gös. Vid Älvkarleby, strax innan älven når havet, finns också en av Europas bästa fiskeplatser för havsöring och lax.

Barracks on Laxön. In the 1880s, Svea Ingenjörregemente (Svealand Engineer Regiment) chose Laxön island as their camp for their summer exercises. The barracks, officers’ mess and canteen they built are still here, and give the island its unique character. Today they are a youth hostel, restaurant and café. There are also artists’ studios, craft shop and tourist office.

200 km of exciting fishing. Nedre Dalälven offers 200 km of exciting fishing in large bays with countless islands, separated by rapids. There are also numerous small lakes in the surrounding forests. Nedre Dalälven has one of Sweden’s most diverse fish stocks, with over thirty species. The river fishing is mainly for grayling and salmon trout, while the bays and lakes offer pike, perch and zander. Älvkarleby, just before the river reaches the sea, is also one of the best places for sea trout and salmon.

Sportfiskeforum and birds in Älvkarleby. The unique Hallman collection of lines, reels, rods and other angling gear is on display at Sportfiskeforum (Angling Forum). Brutus Östling’s exhibition “Fantastiska fåglar” (Amazing Birds)” is also here. Rustiksmide i Långsand. I Långsand drivs smedjan Rustiksmide med tillhörande galleri. Här smids både stort och smått, prydnads- och bruksföremål samt smycken. Du kan också själv prova på varmsmide. www.alvkarleby.se

5


visituppland.se

Rustiksmide, Långsand. The Rustiksmide forge and its associated gallery operates in Långsand. Decorative and utility objects of all sizes, as well as jewellery, are made here. You can also try your hand at hot forging. www.alvkarleby.se Artrikt naturliv i Färnebofjärdens nationalpark. Nedre Dalälven utgör gränsen mellan Norrland och övriga landet. Vandra, paddla, fiska, fågelskåda, campa och blicka ut från utsiktstorn över myrmark, barrskog, lövskog, ek och lind. Med den rika naturvariationen finns här också ett mycket rikt djurliv i nationalparken.

6

Ingbo källor och kvarn. 7 Som kristallklara ögon ligger Ingbokällorna i den mörka, fuktiga skogen. I en aldrig sinande ström tränger vatten upp från underjorden. Bubblorna bildar ett skådespel i färg och form som pågår dygnet runt, året om. Här finns också en ny kopia av en skvaltkvarn från 1930-talet. www.ingbokvarn.se Ingbo källor and mill. Ingbo­ källorna (Ingbo springs) sit in the dark, damp forest like crystal-clear eyes. The water ceaselessly forces its way up from underground. The bubbles create a spectacle of colours and shapes that goes on round the clock, all year round. There is also a replica of a simple ancient water mill from the 1930s. www.ingbokvarn.se

Älgar och tomtar i Gård8 sjö. Med traktor och vagn kommer man rakt ut i de stora hägnen i Gårdsjö älgpark där man får närkontakt med älgarna. Här finns även ett kafé och ett tomtemuseum. www.gardsjoalgpark.se

8

41 

Diverse wildlife in Färnebofjärden National Park. Nedre Dalälven forms the border between Norrland and the rest of ­Sweden. Walk, canoe, fish, watch birds, camp and gaze out from the observation tower across marshland, pine forest, broadleaf forest, oak and lime. The wide diversity of habitats gives the national park very varied animal life.

7 Elk and elves in Gårdsjö. A tractor and wagon take you deep into the enclosure in Gård­ sjö älgpark (elk park) for a close encounter with elk. There is also a café and an elf museum. www.gardsjoalgpark.se 400-årigt bondhem i Olpers­gården. I Skogbo by finns en gammal gård som har brukats i 400 år av tretton generationer i rakt nedstigande led. Hela huset är dekorerat av allmogekonstnären Hans Wikström. I mangårdsbyggnaden visas ett Uppländskt bondehem som det såg ut i början på 1900-talet. www.olpersgarden.se

9

400-year-old farmhouse in Olpersgården. The village of Skogbo by has an old farmstead that has been used for 400 years by thirteen successive generations. The whole house is decorated by folk artist Hans ­Wikström. The house shows how an Uppland farmhouse looked in the early 1900s. www.olpersgarden.se

Hårt arbete i nuvarande Heby Tegelbruksmuseum. Tegelbruksmuseet finns i en gammal byggnad som en gång varit bryggeri som är byggt i handslaget tegel från Juhlins tegelbruk. Det är ett mångfacetterat museum där pressar, redskap, verktyg, tegel och foton berättar om tegelbruk men också om arbetarna och deras tillvaro. www.tegelbruksmuseet.se

10

Hard work in today’s Heby Tegelbruksmuseum. Tegel­ bruksmuseet (Brickworks Museum) is in an old building, once a brewery, constructed with handmade bricks from Juhlin’s brickworks. The multi-faceted museum has presses, implements, tools, bricks and photos describing not only the brickworks but also its workers and their lives. www.tegelbruksmuseet.se


visituppland.se

I Roslagens famn

42 

Upptäck Roslagen Roslagen är skärgården, bruken, småstäderna och havet. Denna pärla omfattar bland annat idyllerna Öregrund, Grisslehamn och Ljusterö, små charmiga platser som bjuder på allt från fiske och fest till delikatesser och design. I Roslagens sagolika skärgård med nära 13 000 öar kan du njuta av ett levande skärgårdslandskap med naturreservat, nationalpark, skärgårdsjordbruk och genuin skärgårdsbebyggelse! Här finns gästhamnar med god service i trivsamma miljöer och många härliga naturhamnar. En av dem heter Paradiset …

Discover Roslagen Roslagen is the archipelago, the ironworks, small towns and the sea. This gem includes idyllic Öregrund, Grissle­hamn and Ljusterö, charming smaller destinations offering everything from fishing and festivals to delicacies and design. In Roslagen’s fabulous archipelago, with nearly 13,000 islands, you can enjoy a vibrant archipelago landscape with nature reserve, national park, archipelago farming and authentic archipelago buildings. There are well-serviced guest harbours in pleasant settings, and numerous beautiful natural harbours. One of them is called Paradiset (Paradise) …


visituppland.se

Pakettips Kajakpaddling Nybörjarkurs. För dig som vill komma igång och lära dig att paddla havskajak är detta ett ypperligt tillfälle att tillsammans med erfarna ledare inom kajakpaddling få de första grunderna och många bra tips för en njutbar och säker paddling. Bokas på www.roslagen.se

Roslagskusten på två hjul och skärgårdsbåt. En härlig tur på fyra dagar. Cykla längs slingriga småvägar i lantlig skärgårdsmiljö och förflytta dig bekvämt till havs med skärgårdsbåt. Hela den lättcyklade sträckan är cirka 8 mil. Bokas via Bo & Kajak i Öregrund, telefon 070-280 54 42. Romantik för två på Gimo Herrgård. Njut av en romantisk kväll för två med frukt, mousserande vin, tebuffé med scones och tårtor och senare på kvällen en femrättersmiddag i vacker bruksmiljö på Gimo Herrgård. Bokas på www.roslagen.se

Package recommendations Kayaking for Beginners. If you want to start learning to paddle a sea kayak, this is an excellent opportunity to get the basics and plenty of good advice for enjoyable and safe paddling from experienced leaders in kayaking. Reservations: www.roslagen.se Fishing packages on Domarudden, Åkersberga. The early-morning stillness on Lake Drängsjön, when the mists have lifted, is a wonderful experience. And the chance to hook a char or salmon trout makes it absolutely perfect. Reservations: www.roslagen.se Roslagskusten on two wheels and by ­archipelago boat. A delightful four-day trip. Cycle along the winding byways in a rural archipelago setting, and travel comfortably at sea by archipelago boat. The whole route (approx. 80 km) is easy cycling. Reservations: through Bo & Kayak in Öregrund, +46 (0)70-280 54 42 Romance for two at Gimo Herrgård. Enjoy a romantic evening for two with fruit, sparkling wine and afternoon tea with scones and cakes. Then later in the evening, a five-course dinner in a beautiful estate setting at Gimo Herrgård. Reservations: www.roslagen.se

43 

Fiskepaket på Domarudden, Åkersberga. Att uppleva stillheten en tidig morgon på Drängsjön när dimmorna lättar är en underbar upplevelse. Kan man dessutom ha möjligheten att dra upp en Röding eller Öring så är det ju perfekt! Bokas på www.roslagen.se


visituppland.se

8

tips Roslagen

44 

9

Välkommen att upptäcka Roslagen. Här kommer några tips. Welcome to Roslagen. Here are some recommendations. www.roslagen.se Annorlunda järngjuteri i Alunda. Alunda järngjuteri är ett litet i högsta grad levande familje­ företag som anlades år 1946. Sedan dess har åtskilliga såväl prydnadssom bruksföremål skapats här. Här tillverkas och säljs de i Uppland kända Wattholmaänglarna tillsammans med trädgårdsurnor och annorlunda presenter i gjutjärn.

1

An iron foundry with a dif­ ference in Alunda. Alunda järn­ gjuteri is a small, very lively, ­family business founded in 1946. A wealth of objects, decorative as well as utility, has been created here since then. The famous Uppland Wattholma angels, together with garden urns and unusual gifts in cast iron, are made and sold here. Veteranfordonsträffar på Sjötorget i Östhammar. Njut av nostalgi, form, design och sjöutsikt vid Sjötorget i Östhammar! Veteran­ fordonsträffarna är öppna för alla med gamla fordon – bilar, motorcyklar och mopeder som är 30 år eller äldre.

2

Classic vehicle meet in Sjötorget, Östhammar. Enjoy the nostalgia, shapes and designs – and the sea views – at Sjötorget in Östhammar. Classic vehicle meets are open to everyone with old vehicles – cars, motorcycles and mopeds – 30 or more years old. Gräsö med närliggande 3 öar. Gräsö är en perfekt cykelö med ett unikt kulturlandskap med orörda ytterskär och lummiga lövskogar. Vägfärja går från Öregrund varje hel och halvtimme och här finns goda övernattningsmöjligheter, exempelvis camping, vandrarhem och stugor. Örskär är ett fint naturreservat norr om Gräsö med gott om orkidéer, hällmarker och grodor som ger konserter i kärr och gölar. Rävsten är en ö strax utanför Gräsö som erbjuder tillgång till öppet hav och långa oexploaterade stränder med skyddade vikar och fjärdar. Längs en del av stränderna finns rundade klippor med goda möjligheter till bad och fiske. Gräsö and neighbouring islands. Gräsö is an ideal island for cycling: a unique historic landscape with pristine outer islets and lush broadleaf forests. The ferry sails from Öregrund on the hour and at 30 minutes past. There is ample accommodation such as camping, youth hostels and cottages. Örskär is a superb nature reserve north of Gräsö, with many orchids and flat rocky outcrops, and frogs that put on concerts in marshes and pools.

2

Rävsten is an island just off Gräsö offering access to the open sea and long unspoilt shores with protected coves and bays. The rounded rocks along parts of the coastline are good places to swim and fish. Pittoreska Öregrund. Öregrund är en pittoresk småstad med ett under sommartid sjudande nöjesliv. Öregrunds många krogar, kaféer, utställningar och små butiker med konst och hantverk ramar in den livliga hamnen.

4

Picturesque Öregrund. Öre­ grund is a picturesque small town with a lively entertainment scene in summer. Öregrund’s busy harbour is framed by many inns, cafés, exhibitions and small arts and crafts shops. Modelljärnvägens hus och Frida Lovisas trädgård i Alunda. Utställningen Modelljärnvägens Hus har byggts upp i och utanför den renoverade ladugården och här får man både se och köra olika modelljärnvägar. I ladugården finns även ett kafé och en butik med material till en egen modelljärnväg. Frida Lovisas trädgård är en visningsträdgård som har vuxit upp strax intill.

5


visituppland.se

3 Coastal defence history at Waxholms fästnings­ museum. The renovated museum at Vaxholms kastell (Vaxholm citadel) describes the development of coastal defence, with a special emphasis on the archipelago. Settings, models and displays depict military development from King Gustav Vasa’s gunners to today’s modern amphibious corps.

5

Shoppa loss och ät gott i genuina Norrtälje. Roslagens huvudstad Norrtälje är en idyllisk liten stad med genuin bebyggelse och medeltida väg­ nät. Här lockar butiker, krogar och kaféer, konst, evenemang och museer – året runt. Med 120 butiker och 55 restauranger och konditorier är Norrtälje det självklara valet för shopping och goda smaker.

1

Modelljärnvägens hus and Frida Lovisas trädgård in Alunda. Modelljärnvägens Hus gives you the chance to see and operate various model railways in and outside the renovated barn. The barn also has a café and a shop selling products for your own layouts. Frida Lovisas trädgård is a show garden next door. Baddjävlar och Sommarmord i Östhammar med omnejd. Fjorton av författaren och regissörens Lars Molins inspelnings­ platser finns utmärkta i Östhammar. De är hämtade från filmerna Baddjävlar, Mona och Marie, Midvinterduell och Sommarmord. Guidning erbjuds med smart telefon eller broschyr.

6

“Baddjävlar” and “Sommarmord” in Östhammar and environs. Fourteen of author/ director Lars Molin’s film locations are marked out in Östhammar. They were used in his films Baddjävlar, Mona och Marie, Midvinterduell and Sommarmord. Guided tours are available (smartphone or brochure).

Amfiteater och klingsmedja i Wira Bruk. Wira Bruk grundades på 1630-talet som landets första klingsmedja. Idag är Wira en vacker, levande bruksmiljö med museum, konstsmidesbutik och kaffestuga. Varje sommar visas musikskådespelet Wiraspelen vid amfiteater på Isaks äng.

7

Amphitheatre and blade forge in Wira Bruk. Wira Bruk ironworks was founded in the 1630s as Sweden’s first blade forge. Today Wira is a beautiful, lively ironworks environment with museum, art metalwork shop and café. The musical play Wiraspelen is presented every summer at the amphitheatre in Isaks äng. Kustförsvarshistoria i Waxholms fästningsmuseum. Det renoverade fästningsmuseet på Vaxholms kastell beskriver kustförsvarets utveckling med särskild tonvikt på skärgårdsförsvaret. Genom uppbyggda miljöer, modeller och montrar skildras här den militära utvecklingen från Gustav Vasas bysseskyttar till dagens moderna amfibiekår.

8

Shop till you drop, and eat well in authentic Norr­ tälje. Idyllic little Norrtälje is Roslagen’s principal town, with authentic buildings and a medieval road network. There are tempting shops, restaurants and cafés, art, events and museums – all year round. With 120 shops and 55 restaurants and patisseries, Norrtälje is the obvious choice for shopping and delicious food. Järnboden i Harg med kultur och kafé. Järn­ boden är ett kulturhus och konstgalleri naturskönt beläget i ett vackert, vitputsat byggnads­ minne från år 1758. I Järnboden arrangeras kvalificerade konst­ utställningar, nutidskonst av etablerade svenska och nordiska konstnärer i hela fem våningsplan.

10

Järnboden in Harg: culture and café. Järnboden is a cultural centre and art gallery, beautifully situated in a pretty, whitewashed historic building dating from 1758. Järnboden offers accomplished art exhibitions, contemporary art by established Swedish and Nordic artists, across five floors.

45 

9


visituppland.se

Med buss och tåg till uppländska smultronställen Kommunikationer Att resa tillsammans är roligt och miljövänligt – biogas, rapsbränsle och ecodriving är bara början! Samla familjen eller vännerna och ge dig ut på äventyr!

46 

Gula glada bussar Många av alla spännande besöksmål i Uppland är lätta att ta sig till och det går utmärkt att spontant hoppa på en buss och åka dit. Andra kräver lite mer planering, byten eller en kort promenad, å andra sidan får resan då en ytterligare dimension. Glöm inte att fråga efter Uppsalakortet som ger dig fritt resande med UL:s trafik. Upptäcktsfärd med tåg Upptåget går från Gävle i norr till Uppsala i söder och Sala i väster. Till och från Stockholm SL-pendeln gör uppehåll i Knivsta, Arlanda och vid samtliga stationer söder om Upplands Väsby. Du kan fortsätta ända till Älvsjö om du vill. Kom ihåg att när du reser med SL-pendeln måste du köpa biljett innan du går ombord. Till och från Arlanda Med SL-pendeln tar du dig mellan Uppsala Central och Arlanda Cen-

tral eller omvänt på bara 18 minuter. Tågen avgår oftast en gång i halvtimmen, både vardagar och helger. Det är också möjligt att resa till eller från Arlanda med någon av de många bussförbindelser som finns i länet. Ännu fler resemöjligheter Till och från Uppsala, Arlanda och Sala är det också möjligt att resa med SJ. Mer information: www.ul.se www.sj.se

Communications Travelling together is fun and environmentally friendly – biogas, rapeseed fuel and eco-driving are only the beginning! Get together with family and friends and embark on an adventure. Cheerful yellow buses Many of Uppland’s exciting destinations are easy to get to, and you can just spontaneously hop on a bus and visit them. Others require a little more planning, changes or a short walk – but this does add an extra dimension to your journey. Remember to ask for the Uppsalakortet (Uppsala Card), which gives you free travel on UL (Uppland Public Transport).


visituppland.se

To and from Stockholm The SL (Stockholm Public Transport) commuter train service stops at Knivsta, Arlanda and all stations south of Upplands Väsby. You can continue all the way to Älvsjö if you want. Remember that when you travel on an SL commuter train you must buy a ticket before boarding. To and from Arlanda You can travel by SL commuter train between Uppsala Central and Arlanda Central or vice versa in just 18 minutes. Trains usually depart every half hour, weekdays and weekends. You can also travel to or from Arlanda using one of the county’s many bus connections. Even more travel options You can also travel by SJ (Swedish State Railways) to and from Uppsala, Arlanda and Sala. More information www.ul.se www.sj.se

Så här köper du biljett Biljettautomater Köp enkelbiljetter i UL:s biljettautomater vid större knutpunkter. Försäljningsombud Köp biljetter och kort hos UL:s ombud. Håll utkik efter UL:s logotyp. SMS-biljett För att använda tjänsten behöver du först registrera dina uppgifter via www.smsreg.me Betalkort Köp enkelbiljetter ombord på ULs bussar och Upptåget med betalkort. SJ SJ:s biljetter kan köpas på nätet, rese­ butikerna eller i en automat på stationen.

This is how you buy tickets Ticket machines Buy single tickets from UL ticket ­machines at major junctions. Sales agents Buy tickets and cards from UL agents. Look for the UL logo. SMS tickets To use the service, you need to register your details first via www.smsreg.me Charge cards Buy single tickets on UL’s buses and the Upptåget train service using charge cards. SJ SJ tickets can be purchased online, at travel shops or from a ticket machine at the station.

47 

Explore by train The Upptåget train service goes from Gävle in the north to Uppsala in the south and Sala in the west.


Välkommen till Turistbyråer och informationskontor I Uppland finns det en mängd med roliga och intressanta saker att göra. Kultur, natur och stadsliv kännetecknar landskapet. Vi som arbetar på turistbyråerna har specialkunskaper om besöksmål, boende och evenemang. Välkommen in till oss!!

HEBY Medborgarkontoret, Tingsgatan 11 Telephone: +46 (0) 224-361 00 E-mail: information@heby.se www.heby.se

UPPSALA Kungsgatan 59 Telephone: +46 (0) 18-727 48 00 E-mail: info@destinationuppsala.se www.destinationuppsala.se

Open: Vardagar/Weekdays 9–16 (lunchstängt/closed 12–13)

Open: mån–fre/Mon–Fri 10–18, lör/Sat 10–15. Juli–aug även sön 11–15. Jul–Aug also Sun 11–15

Heby Tegelbruksmuseum and Konsthall and tourist information, Brogatan 6 Telephone: +46 (0) 224-300 31, +46 (0) 70-466 47 65 E-mail: tegelbruksmuseet@telia.com www.heby.se

Welcome to Tourist information offices

Open: Turistinformationen tillgänglig varje dag 10–16. Museet och konsthallen öppna: 1 maj–15 okt: lör–sön 12–16. Tourist office available every day 10–16. Museum and Art Gallery open: 1 May–15 Oct: Sat–Sun 12–16.

There is a huge variety of fun and interesting things to do in Uppland. Culture, nature and city life are all on offer. Our tourist information offices have specialist knowledge about destinations, accommodation and events. Drop in and see us!

HÅBO Skokloster Telephone: +46 (0) 171-510 25 E-mail: turism@habo.se www.habo.se/turism

ENKÖPING Rådhusgatan 3 Telephone: +46 (0) 171-62 50 40 E-mail: turism@enkoping.se www.enkoping.se Open: tis–fre 10–16, lör 11–15. Tus–Fri 10–16, Sat 11–15. 17 juni–14 sep: mån–fre 10–18, lör–sön 10–17. 17 Jun–14 Sep: Mon–Fri 10–18, Sat–Sun 10–17.

FORSMARKS BRUK Telephone: +46 (0) 173-500 15 www.visitforsmark.se Open: 17 jun–8 sep: mån–fre 10.45–17, lör–sön 11–16. Midsommarhelgen stängt. 17 Jun–8 Sep: Mon–Fri 10.45–17, Sat–Sun 11–16. Closed Midsummer weekend.

Open: 26 jun–4 aug 11–16. 26 Jun–4 Aug 11–16

KNIVSTA Kontaktcenter Knivsta, Knivsta kommunhus, Centralvägen 18 Telephone: +46 (0) 18-34 70 00 E-mail: knivsta@knivsta.se Open: Vardagar/Weekdays 9–16.30

LÖVSTABRUK Stora Magasinet Telephone: +46 (0) 294-310 70 varje dag/every day E-mail: info@leufsta.se www.lovstabruk.nu Open: 22 jun–18 aug 11–17. 8 jun–1 sep: lör–sön 12–16. 22 Jun–18 Aug 11–17. 8 Jun–1 Sep: Sat–Sun 12–16.

TÄRNSJÖ Kickans Hälsohörna, Värdshusvägen 2 Telephone: +46 (0) 292-504 40 E-mail: kickans.halsohorna@tele2.se www.heby.se Open: mån­–fre/Mon­–Fri 10–17, lör/Sat 10–14

ÄLVKARLEBY Laxön Telephone: +46 (0) 26-727 00 E-mail: turism@alvkarleby.se www.alvkarleby.se Open: 6 maj–16 jun samt 19 aug–5 sep: lör–sön 11–16. 3 juli–18 aug: 11–17. 6 May–16 Jun, 19 Aug–15 Sep: Sat–Sun 11–16. 3 Jul–18 Aug: 11–17.

ÖREGRUND Hamntorget Telephone: +46 (0) 173-305 55 E-mail: turism.oregrund@roslagen.se www.roslagen.se/oregrund Open: jun–aug alla dagar. Jun–Aug every day.

ÖSTERBYBRUK Ånghammaren, Långgatan 5 Telephone: +46 (0) 295-214 92 E-mail: osterbybruk@roslagen.se www.vallonbruken.nu Open: Juni–aug. June–August.

ÖSTERVÅLA Hantverkscentrum, Torgvägen 8 Telephone: +46 (0) 292-710 75 E-mail: ohvc@spray.se www.heby.se Open: ons–fre/Wed–Fri 11–17, lör/Sat 11–14.

ÖSTHAMMAR Rådhustorget 1 Telephone: 
+46 (0) 173-178 50 E-mail: turism.osthammar@roslagen.se www.roslagen.se/osthammar Open: Juni–aug vardagar, juli även lör. June–Aug weekdays, July also Sat.

 

Stationsgatan 12, Uppsala info@visituppland.se www.visituppland.se

Visit Uppland  

Uppland - något av det allra bästa.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you