Page 1

Glatte vegar • 6

Handla lokalt!

Lesarfoto

Foto: Privat

– Ver eit gnagsår! • 4-5

Onsdag 27. januar 2021 Årgang 45 nr 4

Våre tilsette er lokale og kjenner kommunen godt. Me har gode og kvalifiserte handverkarar til deg!

Varmepumper Suldal - tlf. 52 78 68 68 Egil, mob. 918 48 924

Laussal kr 45,-

T E M A: YRKE UTDAN OG NING

pose og sekk Tips: 40 20 42 42 redaksjon@suldalsposten.no

Foto: Maria Klungtveit

7 09003 4 7300 14

Espen (16) får i både Side 8-9 Returadresse: Postboks 114, 4239 Sand


2

Onsdag 27. januar 2021

Suldalsposten

>> leiar Ingen søndagsskule Dagens avis er vigd eit tema som er eksistensielt superviktig. Både for den einskilde unge og for samfunnet rundt. Det handlar om val av yrke og utdanning; om motivasjon, lyst, interesse som skal finna sin plass i både pragmatiske og strategiske avvegingar. Den enkeltes utgangspunkt versus faktorar ein ikkje alltid rår over, kan føra til både beinharde kollisjonar og full klaff. Å få gjera det ein helst av alt har lyst til, kven vil ikkje det? Men korleis finna vegen frå hjartet og motivasjonen til den hylla i yrkeslivet der det kan skje? Og korleis finna balansegangen mellom lysta og det som er mogleg og smart? Og korleis i hulaste klara å velja i det som er ein jungel av retningar? I amerikanske filmar, elskar dei å seia at alt er mogleg om du berre vil det nok. Det høyrest stilig ut, men alle som har levd litt, veit at det er ei sanning med sterke modifikasjonar. Val av linje, studie- eller lærlingplass, føregår ikkje i noko boble. Suldalsungdom lever med lange avstandar, rasfarlege vegar, bussar og båtar som ikkje alltid kjem eller ventar, og med ein fjordveg til byen og til den næraste vgs-skulen som øksa akkurat nå heng over. I ein heimkommune som inderleg ønskjer unge tilbake, gjerne med akkurat den kompetansen den store kommune-arbeidsgivaren akkurat nå har mest behov for. Kanskje er foreldre og besteforeldre også på banen med meiningar og tankar. Det er me ofte ganske gode på, og om me meiner aldri så vel, så gjer me ikkje alltid valet enklare. Yrkesval er ingen søndagsskule, men det skal gjerast. Kva ein drøymer om og kvifor, er det ikkje alltid så lett å forklara. Men lyst er ei sterk kompassnål, som det både er lov og sunt å stola på. Så må det kanskje justeringar til, og heldigvis er yrkeslivet langt, med rom for både tryning, heilomvendingar, prøving og feiling. I dagens avis møter du unge i startgropa eller eit stykke på veg. Lytt, tenk, og lat deg inspirera til samtalar med andre unge og vaksne som kan gjera vala dine lettare. Lukke til og velkommen til arbeidslivet, som på sitt beste, kan vera ein aldri så liten fest. Esther Moe redaktør

Hans Olav Brustveit er kunderådgivar i Sparebank Vest sin filial på Sand. Foto: Nora Bogetvedt Jenssen

Når økonomien sk flytta på hybel Pengar er ikkje alt her i verda. Men utan, ligg me tynt an. Her er pro-tipsa for din økonomi, anten du er ferdig med tiande og skal på hybel, eller du er student og må ta både ansvar og fridom. Esther Moe esther@suldalsposten.no

Pengar er byttemiddel og kultur, somme gonger ei velsigning og andre gonger ei forbanning. Men ikkje til å komma utanom. Rådgivar Hans Olav Brustveit, som sjølv har prøvd å vera bankerott student, deler gjerne sine beste råd og tips for å leva godt med lommeboka under utdanning. Nøkkelen Bank-ID er enkelt og greitt nøkkelen til banken, men den opnar også ein haug med andre digitale dører. An-

Pressens Faglige utvalg (PFU) er eit klageorgan oppnemnd av Norsk Presseforbund. Organet, som har medlemmer frå presseorganisasjonane og frå allmenta, behandlar klager mot pressa i presseetiske spørsmål (trykt presse, radio og fjernsyn.) Adresse: Prinsensgt. 1, PB 46, 0101 Oslo. Tlf. 22 41 56 80. Faks: 22 41 19 80.

>>

ten du skal ta lappen på moped eller traktor, du skal inn på samordna opptak, eller i Lånekassen. Den som skal vera digital kunde, treng Bank-ID, som best lar seg forklare som ein elektronisk signatur. Vipps kan du ha Vipps – Dette kan ein sjølvsagt fiksa sjølv på nett, men har ein lyst på hjelp, er det berre å komma innom i banken. Og det er smart å ikkje komma dagen før ein treng det, for det trengst nokre dagar for å få det på plass. Også Vipps, meiner Brustveit det kan vera kjekt å ha. Og så lenge ein er under femten, må foreldre godkjenna og bestemma innstillingane på denne betalings-appen. Å begynna tidleg Brustveit konstaterer at pengar i dag nesten er blitt heilt usynlege. Mens me før hadde myntar og sedlar i nevane og lommeboka, er dei nå ein usynleg størrelse. – Forholdet vårt til pengar, begynner tidleg. Gode vanar, for eksempel det å spara, legg eit godt funda-

Plutseleg er det som berre stod i kjøleskapet før, ei skikkeleg utgift. Hans Olav Brustveit, kunderådgivar i Sparebank Vest


Suldalsposten

Onsdag 27. januar 2021

Yrke og utdanning Å flerra ein raud Ferrari gjennom dalføret er ikkje klassisk suldalskultur. Men kunderådgivar og suldøl Brustveit heiar på å realisera akkurat den draumen som måtte vera. Og konstatererer at det aldri smakar så søtt som når ein har spart og jobba for det og slepp å betala det kvite ut or auge for pengane. Foto: Colourbox

Sparegrisen kan slå frå seg. Å droppa ein dageleg brus og to baguettar i veka, gir fine ti tusen kroner i løpet av eit år. Foto: Colourbox

Og så er det tusen freistingar i tillegg. Det er lett å droppa matpakke og ta noko ferdig, og det er kanskje ikkje så lett å komma på at to baguettar og ein brus kvar dag i ei veke, blir 10 000 kroner i løpet av eitt år. Ein skal unna seg, men det er smart å ha eit forhold til kva ting kostar.

kal ment for resten av livet, og eg trur det er sunt for ungar å få sjansen til å ha sin eigen konto og sparekonto tidleg, meiner bankmannen, som også sjølv er far. Og som anbefalar foreldre til å hjelpa barn til å få nettbank. – Når? Kanskje sånn rundt den tida dei får mobil, det varierer jo, men tiårs-alderen trur eg passar. Vart du skremt nå? Budsjett, seier Brustveit. – Det kan vera smart. – Du veit at me nå ser føre oss fanevis med excel-skjema, og det som verre er? – Haha, ja, men det handlar berre om å ha ei røffly oversikt over det som går inn, trøystar Brustveit, som godt veit at inntektskjeldene for unge sjeldan er så mange at det er fare for å gå i badl. Jobben er å få oversikta over det som går ut kvar månad. Kven har ikkje fått bakoversveis over kva ein ost kostar i butikken? Baguett og brus drar kroner – Mat kostar. Plutseleg er det som berre stod i kjøleskapet før, ei skikkeleg utgift.

Raske og dyre pengar Freistingane ja. Dei manglar ikkje, verken for vgs-eleven eller studenten. Men ein viktig forskjell er: Den som er over atten, kan sjølv bestemma fullt ut, og også bestemma seg for å ta opp kreditt. Rett på konto-pengar og steindyre pengar. – Eg huskar godt dei som hang rundt min studiestad og marknadsførte den type kreditt. Det var berre å signera, og poff, så var pengane dine. Økonomisk situasjon er veldig indviduelt, men mange har brent seg på å falla for lysta til å tenkja at det ordnar seg til pengane skal betalast, og så blir det tøft når kravet er der. 30 000 kroner til 20 prosent rente, betyr 6000 kroner i året i renter, på toppen av sjølve avdraga. Brutale konsekvensar Bankmannen har sjølv bekjente som ikkje har klart å betala tilbake, og veit godt at konsekvensane av betalingsanmerkning er brutale. Med ein sånn strek, kan du slita med få lån, få bestilt mobil, eller trøbbel med å få forsikring. – Det er kjekkare å realisera draumen med pengar du sjølv har klart å spara, ja. BSU-gull Frå fylte tretten, kan du skaffa deg BSU-konto (Bustadsparing for ungdom). Der kan du spara til det dei fleste til slutt vil ha, eige tak over hovudet. Mens du samlar den viktige eigenkapitalen, får du bankens beste rente og eit feitt skattefrådrag når den tid kjem at kemnaren elles skal ha sitt. – Mitt inntrykk er at dei aller aller fleste nyttar seg av dette ja, rapporterer Brustveit, som karakterisererer suldalsungdom som jordnære når det kjem til mammon og med foreldre som stør godt oppunder der dei kan. Suldalsluksus Brustveit er forsiktig med bombastiske oppfatningar av suldølens forhold til pengar, men blir gjerne med på ein liten rant om kulturforskjellar på by og land når det kjem til luksus: I Suldal framstår to hytter som heilt fornuftig. Men ein neglelakkraud Ferrari flerrande gjennom dalføret, er neppe like gangbart. Uansett om den kostar mindre. Kvifor det? Bresing og draumar – Haha, det har du nok rett i. Det er berre sånn her. Ein skal ikkje bresa seg for mykje med pengane i Suldal. Luksus er lov, og det er herleg å realisera ein draum, anten det er raud bil, feitt anlegg eller ei fin hytte. Å vera fattig student, og heilt på botnen, er ein del av livets harde skule. Ingenting kjem av seg sjølv. Mitt råd er å spara litt kvar månad. Og anten du skal flytta på hybel, eller det er krise, stor omvelting eller kva, ein prat rundt bordet i banken din, er bra.

3

>> notisar Pipebrann i Maleniusåsen Brannvesenet blei varsla om pipebrann i Maleniusåsen på Sand litt over klokka 18 på måndag. Morten Aarhus, i Haugaland brann og redning IKS, seier at pipebrannen blei oppdaga av forbipasserande, og at brannen nærast var brent ut då brannmannskapa kom til staden. – Her blei det ikkje nokon dramatikk, seier Aarhus og informerer samstundes om at dette er den første pipebrannen sidan starten av desember. Då var det fleire pipebrannar på kort tid, både på Sand, Suldalsosen, Nesflaten og i Erfjord. Rådet for å unngå pipebrann er som før, å fyra med god trekk og med tørr ved. Til vanleg varierer talet på pipebrannar i kommunen frå eit par i året, til opp mot ti.

Sju søkjarar til IT-sjef-stilling Tre menn og fire kvinner, ei av dei busett i Suldal, ønskjer å bli den nye ITsjefen i Ryfylke IT-samarbeid (RITS). Suldal, saman med kommunane Sauda, Hjelmeland og Strand, har sidan 2006 hatt felles IKT-samarbeid og felles IKT-plattform. Det er Strand kommune som er vertskommune, medan saudarådmann Rune Kloster Tvedt er styreleiar. Her er dei som har søkt: Andréas Wahlman (40), Sauda, Ellen Gundersen Husebø (52), Stavanger, Amalie Bjørnø (28), Suldal, Abelone Byrkjedal (42), bustadkommune ikkje oppgitt, Terje Auglend (61), Hjelmeland, Ingeborg Tungland (57), Strand, og ein søkjar, ein mann, som er unntatt offentlegheita.

Mindre salting av riksvegane I fjor brukte Statens vegvesen 16 prosent mindre salt på riksvegane enn året før. Totalt blei det brukt 95 000 tonn salt i vintersesongen 2019/2020, mot 113 000 tonn sesongen før. Statens vegvesen skriv i ei pressemelding at dei er nøgde med at bruken av salt går ned. Dei har hatt som mål å få ned bruken av salt i fleire år, både av omsyn til miljøet, for å redusera kostnadene og for å redusera rustskadar på infrastruktur og køyretøy. Entreprenørane får ikkje lenger betalt per tonn sand og salt som blir strøydd på vegnettet, men får ei godtgjering per minutt dei har strøydd sand eller salt. Salt blir brukt når temperaturen vekslar rundt null, og det er vêromslag for å hindra tilfrysing av vegar som er våte og for å hindra rimfrost.

Forlengjer søknadsfristen Uheldig tidspunkt å lysa ut ei slik stilling i romjula, då skulefolk ofte følgjer skuleåret, konkluderer kommunalsjef oppvekst, Ingebjørg Rullestad Gjerde. Kommunen vel nå å utvida søknadsfristen med ein månad, i håp om å få fleire søkjarar til rektorstillinga på barneskulen på Suldalsosen, opplyser Rullestad Gjerde. Det vert nå også opna for at den neste leiaren ved skulen kan tiltre frå neste skuleår. Utlysinga av ny rektor ved Vinjar skule vart lagt ut like før jul, og med søknadsfrist nå, 20. januar. Ifølgje det offentlege arkivet til Suldal kommune har ein søkjar meldt si interesse for stillinga. Dagens rektor, Kristine Bøe Berge, sa i haust opp stillinga, då ho søkte og fekk ein annan jobb i kommunen.


SAKSA

4

Onsdag 27. januar 2021

Suldalsposten

>>

– Denne SMS-en må du svare på

Fatland har unngått importsmitte

Denne SMS-meldinga kjem mange saudabuar til å få i løpet av vinteren. For å gjere kommunens arbeid med koronavaksinering effektiv, er det viktig å følge instruksane i meldinga. – Dei første som vil få tilbod om vaksine i kommunen, er saudabuar frå 85 år og oppover. Vi kjem til å sende ut ein SMS til alle som er registrerte

Fatland Ølen AS er blant bedriftene med flest arbeidarar frå utlandet, men slakteriet har sleppt heilt unna det lumske viruset der 40 prosent av tilfella i Vindafjord er importsmitte. Før helga var det registrert 128 positive for covid-19 i kommunen sidan dei første kom i mars i fjor, ifølgje tal frå kommuneoverlegen i Vindafjord. Av dei er 50 såkalla importsmitte og

med mobiltelefon. Denne SMS-en er det veldig viktig at ein les nøye, seier han til Ryfylke. I SMS-en som blir sendt ut frå kommunen, står det ein kort tekst om at mottakaren er blant dei som kan få vaksine, og lengst nede i meldinga er det ei internettlenke. Denne skal ein følge. Ryfylke

78 tilfelle er lokal smitte og via reise innanlands. Hos Fatland Ølen går dei på tå hev og har strengt smittevern for å unngå å få personar med smitte inn i anlegget der rundt 400 har arbeidet sitt. Før jul frakta dei utanlandske arbeidarane ut frå Haugesund med eit eige fly, og tilsvarande tilbake etter nyttår. Grannar

Korleis går det med Rødsliane-ka Torbjørn Indrebø (KrF):

Gjer alt eg kan, men folk må heller ikkje spy av å høyra ordet Rødsliane Torbjørn Indrebø (KrF) er ein av dei tre formannskapspolitikarane som i oktober fekk ansvar for å spissa suldalspresset på rassikring av Rødsliane. Her frå eit møte i næringsforum.

Suldalsposten har tatt ein liten sjekk på korleis det eigentleg går i lobbyarbeidet for å sikra at Rødsliane-tunnelen får plass i første del av Nasjonal Transportplan (NTP.) Esther Moe esther@suldalsposten.no

I oktober blei formannskapet samde om å la ordførar Gerd Helen Bø, Kari Vaage Gjuvsland (Ap) og Torbjørn Indrebø (KrF) få mandat til å setja saman ei gruppe av røynde politikarar og også næringslivsfolk for å leggja press på sentrale aktørar når beslutningsprosessen rundt NTP-en skrur seg til fram mot regjeringas forslag som kjem rundt påsketider. Kva betyr det å stå på? Alle suldalspolitikarar seier: Me står på! Nå held me trykket oppe! Men kva betyr det i praksis? Eller er veglobbynestor Hanne Sundbø sine formaningar mot tilbakelent e-post-kontakt berettiga? Indrebø er altså i partiet som har samferdsleministeren og har fordelen av kortare veg og kontaktpunkt til folka rundt Hareide. Det gir fordelar, men også fallhøgde. Brukar Bollestad – Eg har brukt alle anledningar til å snakka Rødsliane. Heller ikkje for meg er det berre å ta ein telefon til ministe-

ren, men eg har brukt Olaug Bollestad (mat- og landbruksminister frå KrF) og andre som er tett på han. Fått kapra tid med Bollestad ansikt til ansikt i forbindelse med andre møte for å snakka Rødsliane. Målet er jo å få over departementsleiinga for å visa dei. Det er langt frå strake vegen, og nå med korona, endå mindre, seier Indrebø, som fortel om mange telefonar, møte og oversendingar av oppslag om ras i lokalavisa. Balansegangen Han meiner også at det er ein balansegang i kampen. – Dei har definitivt fått høyra om Rødsliane, ja! Men eg må jo passa meg så dei ikkje begynner å spy av det ordet heller, humrar han. Som medlem av den tverrpolitiske arbeidsgruppa, konstaterer han at han sjølvsagt kjenner på eit ekstra ansvar. Men lokalpolitikaren, som sjølv pendlar gjennom det rasfarlege strekket og er far til ungdom som gjer det same, trur han uansett hadde stått på. Eigeninteressa – Eg har jo eigeninteresse av tunell. Eg hadde nok gjort dette uansett, seier han og rapporterer at den formannskapsoppnemnde gruppa har hatt møte med tidlegare samferdsleminister og fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa og tidlegare fylkesordførar Janne Johnsen (H). – Me fekk mange gode tips, triks og førstehandsinformasjon. At e-post ikkje duger, fekk me klar beskjed om, seier Indrebø. På spørsmål om lokale næringslivsaktørar er kopla på lobbyjobben, seier han at han ikkje er kjent med det.

Alle er enige om at Rødsliane treng rassikring. Men totalbehovet på rassikring i Norge er 70 mill prioriteringane er tøff. Foto: Privat

Bedriftsleiar Jan Moen om lobby-jobben:

– Ein må vera som eit gnagsår

Då Suldal kjempa for bru over Sandsfjorden, var BG Suldalgründer Jan Moen ein av dei i front. Han fryktar dagens lobby-verksemd for Rødsliane er for høfleg og lågmælt. Esther Moe esther@suldalsposten.no

Det var grendeutvala i kommunen som i 2004 sette ned gruppa som fekk i oppdrag å kjempa fram fjordkryssinga. Den bestod av både politikarar og næringslivsaktørar frå fleire store og tunge bransjar. Oslo-reiser på eiga rekning Moen, den gong også leiar for Suldal Næringsforening, fortel om mange turar til Oslo og departementet, om telefonar og samlingar med Statens vegvesen, fylkeskommunen og departementet. Gruppa arbeidde på vegner av kommunen, men

det blei dugnadsarbeid over heile fjøla. – Ja, den var jo halvformell. Me skulle få dekt kostnader med reise og slikt, men sjølv etter purring, såg eg aldri snurten til ei krone, fortel bedriftsleiaren. Gruppa arbeidde fram til 2007. I 2013 begynte arbeidet med Sandsfjordbrua. Blir fort for formelt – Ikkje veit eg kva verknaden av det me gjorde var, men bru blei det, humrar Moen over telefonen. Han trur ikkje på Rødsliane-tunell før han ser den. Og han er redd at dagens lobbyistar er for milde i klypane og for høflege. – Eg trur kanskje fort at ein blir litt for formell. Det må vera litt røft og skarpt, du må faktisk vera som eit gnagsår. Eg trur dei som jobbar nå gjer ting, men eg trur ein stolar litt for mykje på at ein har gitt beskjed og spurt. Men det er ingenting som automatisk rullar i vår retning, tenk kor mange som treng rassikringsmidlar!


Suldalsposten

Onsdag 27. januar 2021

«The Bolder» i Botsheia gikk bedre enn forventet

Frykter mutert virusvariant i Ullensvang

De unike hyttene i Botsheia har blitt et populært reisemål. Nå tegner arkitekter fra Snøhetta fire nye hytter som skal bygges på hyttefeltet. Hyttefeltet hadde til tross for pandemien et belegg på 90 prosent i fjor, og alle helgene frem til august i år er allerede booket. – Dette lover godt for utviklingen av hyttefeltet. Jeg ser frem til at bygningsarbeidet skal starte opp til våren,

Totalt 19 personer er satt i karantene og èn person er i isolasjon etter mistanke om mutert virusvariant i Ullensvang. Foranledning er en innreise av en person fra osloregionen som er definert nærkontakt i en utbruddssituasjon i hjemkommunen, der det foreligger mistanke om mutert virusvariant.Først ble 16 personer satt i karantene., opplyste

forteller Tom Bjarte Norland, styreleder i Lysefjorden Investering. ( ) Et av kriteriene for hyttene er at de som besøker dem skal føle at de er isolert fra resten av verden. Selv om det kommer flere hytter på feltet, blir de plassert på en måte som verken hindrer for utsikten, eller gir innsyn fra de andre hyttene. Strandbuen

5

Ullensvang kommune i en pressemelding søndag kveld. Senere på kvelden opplyser smittvernoverlege Steinar Jacobsen at tallet er kommet opp i 19. Han forteller at kommunen er «føre-var» og har satt alle personene som vedkommende har vært i kontakt med i kommunen i karantene. Hardanger Folkeblad

ampen? Rår suldølen frå

austlandsturar

I pressemeldinga, som gjekk ut i går, kjem kommunane med sju råd. Det første gjeld reiser til Nordre Follo, Oslo, Enebakk, Frogn, Indre Østfold, Moss, Nesodden, Vestby, Våler og Ås.

– Kva som er viktig for den enkelte, varierer Hellesen meiner folk må vera rause med kvarandre på at det som kan vera viktig for ein, ikkje framstår som det samme for ein annan. – Men det kan vel bli vanskeleg for dei som er strenge med seg sjølve for fellesskapens skuld og som skal sjå andre ta seg større fridom på eigne vegner? – Kva som er viktig for oss, varierer. Folk er forskjellige. Generelt vil eg seia at kva som er viktig for den einskilde, vil kunna påverka kva den enkelte kjem til at er heilt nødvendig, meiner Hellesen, som også konstaterer at det finst forskjellar mellom kommunane i Rogaland på kva konkrete råd som blir gitt.

Kva er strengt nødvendig? Kommunen oppmodar også folk som har vore i desse områda og kjem tilbake, om å unngå besøk til eldre og sårbare personar dei ti første dagane. – Det er ei påminning av råd me har gitt før, men situasjonen nå, gjer at me gjentar dette, seier kommuneoverlege i Suldal, Harald Bjarne Hellesen. – Kva betyr eigentleg strengt nødvendig? – Det er eit godt spørsmål. Så vidt eg veit, finst det ingen rettleiar frå styresmaktene, men eg tenkjer at eksistensielle ting som liv og helse hos deg sjølv, familien din, eller nettverket ditt, kan vera eitt moment i slike vurderingar, seier Hellesen.

Vaksine-plan i støypeskeia Etter sjukeheimspasientane, er det nå heimebuande over 85 år, som står for vaksine-tur. Det er kommunane som har ansvaret for å sørga for logistikken. Mens somme kommunar har valt å senda tekstmeldingar, seier Hellesen at legekontoret her nå i starten kjem til å kontakta den enkelte per telefon. Tekstmelding eller digital kontakt kan bli aktuelt etterkvart. Suldal er ein vidstrekt kommune, og Hellesen seier at i utgangspunktet er det den enkelte sjølv som må syta for transport inn til legekontoret, eller få nokon til å hjelpa. – Det kan henda at me vil bruka frivillige, anten lag eller enkeltpersonar.

Saman med fjorten andre kommunar i fylket, går nå Suldal kommune ut og ber folk om ikkje å reisa til områda på Austlandet der det muterte viruset er påvist. Dersom det ikkje er strengt nødvendig. Esther Moe esther@suldalsposten.no

liardar kroner. Og kampen om å nå fram i

Foto: Privat

Får spørsmål, men ser aldri svara igjen På spørsmål om den erfarne lobbyisten er blitt konsultert med Rødsliane, svarer han enkelt nei. – Eg er ikkje blitt spurt om ein ting frå politisk hald dei seinare periodane. Eg høyrer at politikarane seier at dei vil ha næringslivet i tale, men eg føler vel at dei spørsmåla me av og til får, er litt pliktøving. For eg ser aldri igjen noko av det me gir uttrykk for, seier Moen, som også konstaterer at det før i verda ikkje var sjeldan at ordførar eller utviklingselskap stakk innom i Mosrøysane. – Det skjer knapt lenger. Men me klarer oss me altså.

Kommuneoverlege Harald Bjarne Hellesen om nye reiseråd og planane for den vidare vaksineringa i Suldal, der turen nå er kommen til heimebuande over 85 år. Foto: Nora Bogetvedt Jenssen Dette er ein av dei tinga det er viktig å få avklart. Men korleis alt blir, jobbar me framleis med, melde kommuneoverlegen i går, tysdag. Så langt var måndag 39 vaksinerte, og i all hovudsak gjeld det altså sjukeheimsbebuarar og helsepersonell. Gruppa heimebuande over 85 år, tel i Suldal rundt hundre personar. Vaksinen er frivillig.

Nytt håp for hurtigbåten

- kostnadsnøkkelen til vurdering Samferdsleminister Knut Arild Hareide (KrF) skriv til stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes i Rødt at departementet vil vurdera kostnadsnøkkelen på ny. Nora Bogetvedt Jenssen nora@suldalsposten.no

Etter at regjeringa la fram ein ny kostnadsnøkkel for hurtigbåtane, får Roga-

land fylkeskommune mellom 80 og 90 millionar kroner mindre til hurtigbåtane, noko som fører til store kutt i tilbodet. Vurderer ei endring Hareide skriv i svaret til Moxnes, som har bede ministeren forklara kva han vil gjera med saka, at arbeidet med å vurdera ei endring i kostnadsnøkkelen pågår, og at regjeringa tar sikte på å senda eit forslag til ny kostnadsnøkkel på høyring. Dei vil komma tilbake til

Stortinget med saka i kommuneproposisjonen for 2022. Den blir lagt fram i mai 2021. – Inntil dette arbeidet er avsluttet, og resultatet politisk behandlet, kommer ikke Kolumbus til å si opp noen kontrakter. Små justeringer, som vedtatt i fylkestinget vil bli gjort for 2021 og 2022, men det blir da innenfor eksisterende kontrakter, opplyser kommunikasjonssjef Grethe Skundberg i Kolumbus til Stavanger Aftenblad.


6

Onsdag 27. januar 2021

Suldalsposten

Den siste veka har hålkeføret på suldalsvegane ført til fleire uhell. Onsdag i sist veke sklei ein trailer av riksveg 13 og delvis ut i grøfta ved Breivik, mellom Lovraeidet og Lovradalen. Vegen var smal der traileren stoppa, men trafikken kom seg likevel forbi staden. Verken politi eller vegtrafikksentralen blei varsla om traileren. Fredag sklei bossbilen ut av vegen og velta i Hålandsdalen. Ut frå det avisa kjenner til, er det ikkje meldt om personskade. Om glatt veg var årsaka, er ukjent, men vegfarande i området fortel om glatte vegar denne dagen.

Lesarfoto

Glatte vegar siste veka, fleire bilar av vegen Søndag kveld hamna ein bil utanfor ein skrent ved Ropeid. Sjåføren, ein mann i 20-åra som ikkje er heimehøyrande i Suldal, var åleine i bilen. Han kom seg sjølv ut av bilen og blei frakta til sjukehuset i Stavanger med luftambulanse. Uhellet skal ha skjedd etter ei forbikøyring. Det var glatt føre på staden. Politiet har oppretta sak, og bilføraren har fått førarkortet beslaglagt. Tekst: Marta-Brit Lunde/ Nora Bogetvedt Jenssen

Yrke og utdanning

Desse utdanningane gir jobb Suldal kommune og Norsk Stein, som er dei to største arbeidsplassane i kommunen, svarer her på kva type utdanningar dei vil ha mest behov for i åra som kjem. Nora Bogetvedt Jenssen nora@suldalsposten.no

– Logoped og helsesjukepleiarar slit me med å rekruttera. Vanskeleg Personalsjef i Suldal kommune, Tordis Kristin Tobiassen, har fleire tips til dei som nå skal velja utdanning og som ønskjer seg jobb i Suldal. – Når det gjeld helsesjukepleiarar, tidlegare helsesøster, er det vanskeleg. Her treng kommunen fleire. Også legar og lærarar ligg høgt på lista over over yrkesgrupper Suldal alltid har behov for, seier Tobiassen. Sjukepleiar er bankers Er ein utdanna sjukepleiar, vil ein alltid få jobb i Suldal, er stalltipset frå personalsjefen. Kanskje ikkje i full stilling med ein gong, men etter kvart er det store sjansar for det. Også helsefagarbeidarar og vernepleiarar er interessante for kommunen. – Og ein logoped hadde jo vore kjekt å få på søkjarlistene. Den kompetansen har me slite lenge med å få. Behov for ingeniørarar – Ved teknisk avdeling vil der alltid vera behov for ingeniørar, seier Tobiassen og legg til at kommunen heller ikkje har hatt flust av søkjarar når dei har lyst ut ulike leiarstillingar. Når det gjeld stillingar til kommuneadministrasjonen, er stoda ei anna. – Då me nettopp lyste ut stilling som personalrådgjevar, fekk me ti søkjarar, reine draumesituasjonen. Også til servicetorget har der vore godt med søkjarar når me har lyst ut ledige stillingar der. Mindre behov for barne- og ungdomsarbeidarar – Den nye barnehagereforma har gitt oss ein norm som har gjort at me treng

Norsk Stein er interessert i lokale fagarbeidarar og melder om at dei vil ha behov for folk heile tida framover. Arkivfoto: Mikkel Wigestrand fleire barnehagelærarar og færre barne- og ungdomsarbeidarar. Slik blir det nok framover, meiner personalsjefen. Ho fortel at fleire av dei nye barnehagelærarane i kommunen har tatt desentralisert utdanning for å bli kvalifiserte, parallelt med at dei har vore i jobb i barnehagane. Utdannar sine eigne Tobiassen meiner kommunen har lukkast godt med å utdanna sine eigne, og at dei som allereie har ein tilknyting til kommunen er dei som blir verande i jobb her. Ho minner også om kommunen sine gode stipendordningar for enkelte utdanningar og om moglegheiten for suldalsungdom til å søkja legatpengar til høgare utdanning. Dei to sikraste korta for dei som ønskjer jobb i Suldal kommune, er altså ei utdanning innan helse og omsorg eller lærarutdanning.

Ettertrakta ingeniørar Ein fagarbeidar som sidan tar ingeniørutdanning, er nummer ein, spør du Anne Straabø Tjordal, som jobbar med personal på Norsk Stein. Den største private bedrifta i kommunen med 190 tilsette, 16 lærlingar/YSK-elevar og tre trainee-stillingar. – Gjennomsnittsalderen i bedrifta er cirka 40 år, der me har cirka 35 tilsette i alderen 58 år og oppover, så me vil ha behov for folk heile tida framover, lovar Straabø Tjordal. Og ho er bestemt på at dei først og fremst ønskjer seg lokale arbeidstakarar. Fagarbeidarar For dei som tenkjer ei jobbframtid innan bergverksbedrifta på Berakvam, anbefalar Straabø Tjordal seks ulike fag, som bedrifta tar inn lærlingar i. Det er industrimekanikarfag, anleggsmaskinmekanikarfag, fjell- og bergverksfag,

maskinførarfag, kjemiprosessfag og elektrofaget. Ho meiner at fagbrev innan eitt av dei ovannemde faga vil vera gode kort på handa om ein søkjar jobb på Norsk Stein. – Eg er veldig glad for at Sauda vidaregåande har fått tilbodet med YSK opp og gå. Der er me inne med praksisplassar. Også dei med høgare utdanning – Me ønskjer oss også ingeniørar innan maskin og automasjon og innan bergfaget. Norsk Stein og HeidelbergCement tilbyr trainee-stillingar, over ein to års periode. Dette er for dei som allereie er ingeniørar og har ein bachelor eller master innan bergverk- eller geotekniske fag. Gjennom Norsk Bergindustri, har me også trainee-stilling som roterer mellom tre ulike firma, utplasserte i åtte månadar kvar, forklarer Straabø Tjordal.


Suldalsposten

Onsdag 27. januar 2021

7

Suldal kommune er glad for å vera i hamn med heia-kjøp Suldal kommune melder på Facebook at Statsforvaltaren (tidlegare Fylkesmannen) har gitt delingsløyve og konsesjon i samband med kjøpet av eigedom i heia av grunneigar Sverre Herabakka. Med det har kommunen overtatt areala i Mosvatnet- og Gullingenområdet. Dette området er nå skilt ut frå garden til Herabakka, forutan ein støl og eit mindre hytteareal. Vilkåret for løyvet og konsesjonen er at området skal leggjast til rette for ålmenta, i tillegg til at beiteressursane skal nyttast. Kommunen melder at det både er positivt og gledeleg at avtalen er komme i hamn.

Rett før jul meldte ein interessent seg for kjøp av hyttetomt av Suldal kommune i det området kommunen nå har kjøpt av Herabakka. Bygdeutviklingssjef Endre Gjil svarer at det nok vil vera vanskeleg å få dispensasjon for å dela frå ei hyttetomt. Gjil viser til at det er ei byggjegrense i Breiastøldalen når det gjeld tal hytter, samt at kjøpet av områda til Herabakka er «først og fremst å leggja til rette for allment friluftsliv, ikkje hyttebygging». Tekst: Marta-Brit Lunde

Tjordal ny landbruksrådgjevar I midten av november starta Elin Tjordal i jobben som landbruksrådgjevar i Sauda og Suldal.

Marta-Brit Lunde marta.brit@suldalsposten.no

46-åringen har tatt over stillinga etter Bernt Schibevaag som nyleg gjekk av med pensjon. Schibevaag, som nyleg runda 70 år, har hatt stillinga i over 40 år. Delt stilling mellom Sauda og Suldal Landbruksrådgjevarstillinga er delt mellom dei to kommunane, med to kontordagar i Suldal og tre i Sauda. Tjordal er tilsett Sauda kommune og utleigd til Suldal. Den nye landbruksrådgjevaren er utdanna naturforvaltar, og bak seg har ho ti år som konsulent innan geografiske informasjonssystem ved bygdeutviklingsavdelinga i kommunen, samt ti år i Suldal Vekst der ho har jobba med reiseliv og næringsutvikling.

Ein av fleire rådgjevarar Tjordal er ein av fire tilsette på bygdeutviklingsavdelinga i Suldal som rådgir bønder. Saman med Turi Ottersland Tjøstheim, Silje Helen Færøy og avdelingsleiar Endre Gjil, gir ho rådgjeving innan landbruk. I Sauda har Tjordal i tillegg fagfelta skog og viltforvaltning. Talet på søkjarar av produksjonstilskot i Suldal er 200, medan i Sauda er det 60 søkjarar til dei statlege tilskotsordningane innan norsk jordbruk. Hjelp og råd Om eg var ein bonde, nyss overtatt ein gard i Suldal, og skal skapa min eigen arbeidsplass, kva kan du hjelpa meg med då? – Først av alt å få oppretta eit produsentnummer. Der kan eg hjelpa til, også når det gjeld å bli registrert i ulike register. Mykje av dette føregår automatisk på nett, men me hjelper gjerne med dette, seier Tjordal, som legg til at ho er ein av fleire hjelparar på vegen med å hjelpa bønder til å byggja sin eigen arbeidsplass innan landbruket. – Vidare kan eg hjelpa med informasjon om tidsfristar, dette er ein del av bøndenes lønn. Lovar og reglar, omdis-

Suldøl Elin Tjordal har tatt over landbruksrådgjevarstillinga i Sauda og Suldal etter Bernt Schibevaag. Foto: Privat ponering av beite, tilskotsforvaltning og SMIL-midlar, reknar ho opp. Visar vidare til andre Hjelp til utforming av søknader til ulike kommunale tilskotsordningar, er også noko landbruksrådegjevaren kan bistå

med. Om ikkje ho eller hennar kollegar kan hjelpa, veit ho kven andre ein ta kontakt med. – Her er det små forhold, og me kjenner kvarandre godt, legg ho til når det gjeld å opplysa suldalsbønder om kvar det er råd og hjelp å få.

Kraftmøte i Suldal Torsdag kom leiinga i den nye kraftgiganten Lyse Kraft DA, til Suldal for å møta leiinga i ein vertskommune som har krav på agendaen, både når det gjeld natur og pengar.

Esther Moe esther@suldalsposten.no

Honningsvåg, som i ein kronikk på trykk i dagens papiravis, har klargjort korleis han og selskapet ser på Ullensvang og Suldal sine krav, er nøgd etter møtet. Avventar departementet – Det viktigaste for oss i dag, er å få møta det som for oss er ein viktig og stor, ny vertskommune. Når det gjeld konsesjonssaka og det som gjeld vilkår, veit Suldal kommune godt kor me står. Me er samde om at når Olje- og energidepartementet har fatta sitt vedtak, kjem me tilbake og deler våre planar

med kommunestyret. Både Suldal og Ullensvang (tidlegare Odda) krev full revisjon av konsesjonsvilkåra for den gamle utbygginga, og særleg Ullensvang har vore svært tydelege på at dei også forventar eit næringsfond når det ikkje blir noko heimfall og dermed også ein bit av kaka til vertskommunane. Ikkje tid og stad for næringsfonddebatt sist veke Ifølgje Honningsvåg var suldalsordførar Gerd Helen Bø i møtet torsdag, tydeleg på at det ikkje då var tida og staden for å ta debatten om oppretting av eit næringsfond. Noko Honningsvåg seier selskapet meiner det verken er lovmessig eller forvaltningsmessig praksis for at skjer i forbindelse med revisjonar. Kan komma miljøtiltak alt i år – Suldal er, slik me forstår det, opptatt av at enklare ting som opprydding av gamle forsømmingar frå anleggsbygginga, fiskekultivering og tiltak i vassdrag, kan komma i gang raskt. Dette blir alt diskutert med kommunane, og

Leiinga i Lyse Kraft DA og Lyse møtte i går leiinga i Suldal kommune. Frå venstre er kommunedirektør Karin Dokken Austvik, adm. direktør i Lyse Kraft, Bjørn Honningsvåg, adm.dir. i Lyse as, Eimund Nygaard og ordførar Gerd Helen Bø.

her kan det komma tiltak allereie i år. Når det gjeld sjølve revisjonen, er me samde om at me skal avventa meir drøfting til departementet har sagt sitt, etter at representantforslaget er blitt behandla i Stortinget, seier Honningsvåg. Viktig vertskommune-kontakt Han understrekar at kontakten med

vertskommunane er viktig for det nye selskapet, der det altså er Hydros folk som fortsatt blir operatørane på anlegga i øvre Suldal. – Lyse er eigd av kommunar, så me er vane med kommune-kontakt, og det er viktig for oss, seier toppsjefen, som seier avtalen med Suldal er å møtast ein gong i året fast framover, og elles når det er behov.


8

Onsdag 27. januar 2021

Suldalsposten

YSK - ja takk, begge fordeler! Slik omtalar førsteårsstudent Espen Skålheim det eksklusive utdanningstilbodet som Sauda vidaregåande skule tilbyr. Etter fire år står han att med både fagbrev som industrimekanikar og spesiell studiekompetanse. Han var ikkje vanskeleg å be då Suldalsposten tok kontakt for å prata om hans yrkesval. Maria Klungtveit

– Heilt fantastisk! – Viss eg kan bidra til å framsnakka YSK, blir eg sjølvsagt med. – Kvifor valde du YSK, Espen? – Eg var nok litt skulelei og usikker på kva eg skulle bli då utdanningsvalet skulle takast for eitt års tid sidan. YSK gir meg fire ekstra år til å finne ut kva eg vil. Då er eg ferdig utdanna industrimekanikar og sit med spesiell studiekompetanse som opnar opp for høgare utdanning, om eg vil det. Eit genialt konsept, spør du meg. – Korleis ser ei normal veke ut for deg? – Dei tre første åra går eg tre dagar på skule og to dagar på arbeid. Fjerde året blir det motsett, altså tre dagar jobb og to dagar skule i veka. – Kva fordeler ser du med YSK? – Mange! Eg likar balansen mellom skule og arbeid, det gjer at me lærer på ein heilt annan måte. Ein blir meir fokusert i teorifaga då me berre er på skulen tre dagar i veka, samt at programfaga gir meir meining når ein kan relatera det direkte til jobb. Då blir teorien mykje enklare å forstå. Alt blir meir interessant når ein skjønar det heilskapelege biletet av utdanninga, på YSK får me rett og slett ein breiare forståing, meiner eg. – Kva arbeidsoppgåver har du på Statkraft?

– Alt mogleg. Oppgåvene er lagt opp slik at eg kan læra mest mogleg. Eg er vel mest saman med mekanikarane her, sidan eg skal bli industrimekanikar. Det går mykje i sveising, laging av deler, feilsøking, montering av pumper og filter. Det er viktig å presisera at eg kunne ingenting om dette faget då eg starta i haust. Her startar ein på null og veks med oppgåvene. Alt blir berre kjekkare og meir spennande etter kvart som kunnskapen min blir utvida. – Kva likar du best på arbeid? – Det er så mykje! Stadig nytt, spennande og variert arbeid, synest eg er veldig kjekt. Så er det jo ein veldig sosial og kjekk gjeng her då, og det er berre heilt topp. Eg kjende meg inkludert frå dag ein. Eit knakande bra arbeidsmiljø rett og slett! – Kva med den lange skuleferien som du mister? – Akkurat det gjer med ikkje så mykje. Fem veker ferie i året er heilt supert det. Eg har alltid hatt sommarjobb, men nå treng eg ikkje stressa med det. Nå har eg sommarjobb som er relevant og kjem meg til gode seinare. Medan venene mine må jakta sommarjobb frå år til år, kan du sjå på det som at eg har sikra meg dei neste fire åra. – Planen vidare? – Eg er framleis litt usikker, men det stressar eg ikkje med. Innan eg er ferdig, har eg både fagbrev og studiekompetanse, ein kombinasjon som ofte er ettertrakta i arbeidsmarknaden. Fokuset ligg på det eg driv med nå, så får me sjå når tida er inne for å ta neste val. Men Forsvaret har alltid fascinert meg, så eg håpar på ein tur innom der på vegen, i alle fall. Det går mot endt arbeidsdag i Prestavikjo på Suldalsosen. Drøsen går lett mellom kollegaane, og det er lett å merka at Espen er ein del av gjengen. – Nå er det heim til dusj og ferdig middag, smiler han og legg ikkje skjul på at det er herleg med eit avbrekk frå studenthybelen i Sauda nokre dagar i veka.

– Det beste med denne læreplassen, er at ingen dagar er like, og at eg lærer nye ting heile tida.Med YSK får eg fortløpande knaggar å hengja teorien frå skulebenken på, smiler ein nøgd Espen Skålheim.

>> fakta Full pakke! Yrkes- og studiekompetanse er eit unikt vidaregåande tilbod og er, i Rogaland, lagt til Sauda vgs. Vekslinga mellom skule og arbeid er lagt opp slik at eleven får læreplass tilknytt heimstaden sin og pendlar til Sauda for undervisning. Slik kan ny lærdom og erfaringar umiddelbart prøvast ut. Etter fire år på YSK, kan du gå ut med både ønskt fagbrev og spesiell studiekompetanse med realfagsfordjuping og dertil tilleggspoeng. Med Yrkes -og studiespesialisering (YSK) kjem du altså ut med dobbel kompetanse. Døra er open til vidare ingeniørstudier, og du blir ikkje framtidig “papiringeniør”, men ein med mykje og relevant arbeidslivserfaring og kunnskap om produksjonsprosessar. Og ikkje nok med det: du får òg løn under opplæringa. YSK er eit tilbod for deg som vil gjera meir ut av di vidaregåande opplæring, for deg som jaktar dobbel uttelling. Kjelde: https://www.sauda.vgs.no

Med fallsikringssele, er Espen klar til å heisast opp for å bytte ut gamle hydraulikkslangar. Foto: Privat


Suldalsposten

Yrke og utdanning

Onsdag 27. januar 2021

Konsernet Haugaland Kraft består av et morselskap og 3 heleide datterselskaper; Haugaland Kraft Nett AS, Haugaland Kraft Fiber AS og Haugaland Kraft Energi AS. I tillegg er vi majoritetseier i Sunnhordland Kraftlag AS og Afiber AS. Hovedkontoret ligger i Haugesund med avdelinger på Fitjar, Sand, Sauda, Stord, Sæbøvik og Ølen/Skånevik. Hovedvirksomhetene er produksjon, overføring og omsetning av elektrisk kraft, samt utbygging/drift av fibernettverk. Konsernet har om lag 460 ansatte. Vår visjon er: ”Vi gir kraft til en sterk og attraktiv region”.

Haugaland Kraft søker unge og engasjerte

lærlinger

Vil du starte din yrkeskarriere i Haugaland Kraft?

Vi legger vekt på et godt faglig innhold i læretiden. Du får være med på utfordringer i ulike deler av virksomheten vår. FAGDISIPLINER: • Energimontør • Kontor- og administrasjonsfag • Telekommunikasjon • IKT-fag VI TILBYR: • God fagopplæring • Tariffestede betingelser • Godt arbeids- og læremiljø DU HAR FULLFØRT VG2 INNEN: • Vg2 El-energi • Vg2 Salg, service og sikkerhet • Vg2 Data og elektronikk • Vg2 IKT-servicefag SPØRSMÅL OM STILLINGENE KAN RETTES TIL: Eirik Pedersen, tlf: 97128527 – Energimontør Eli Olsen, tlf: 52707223 – Kontor- og adm.fag Aleksander Harkestad, tlf: 95242729 – Telekommunikasjon Trond Notland, tlf: 98237183 – IKT-fag Haugaland Kraft tilbyr konkurransedyktige betingelser med gode forsikrings- og velferdsordninger. Det bes om at søker benytter elektronisk søknadsskjema på www.hkraft.no. Husk å legge ved VG1 og VG2 karakterer. Søknader behandles fortløpende og er åpen for søknad så lenge den ligger ut på våre hjemmesider.

I TRÅD MED VÅRE VERDIER, MÅ DEN SOM ANSETTES VÆRE: Espen jobbar på Statkraft i Prestavikjo på Suldalsosen og kan ikkje rosa arbeidsmiljøet nok.

• Kundefokusert • Endringsvillig • Pålitelig • Tydelig

9


10

Onsdag 27. januar 2021

Suldalsposten

Svinten og smakfull hybelmat

Sjekkar du dei nedprisa varene når du er i butikken? Det kan lønna seg. Mat merkt «best før» er ofte god etter.

Hybelmat treng ikkje vera ferdigpizza eller nudlar fleire gonger i veka. Her kjem fire smakfulle rettar som du raskt kokar i hop. Marta-Brit Lunde marta.brit@suldalsposten.no

Kva skal eg ha til middag? Eit spørsmål som ofte dukkar opp etter endt dag på skule eller arbeid, når blodsukkeret er på veg ned, og hovudet tomt for idear. Å laga middag treng ikkje vera vanskeleg, heller ikkje dyrt og tidkrevjande. Svinte, billeg og godt er tanken bak desse rettane. Tips før innkjøp Før du tar turen innom daglegevare-

forretninga, så ta ein kikk på kva du har av varer heime. Ta også ein kikk på til dømes mat-appen Mattilbud og sjå om det er gode tilbod. Tenk litt langsiktig: Er det varer eg kan bruka til fleire ting? Har du frysar, er det supert viss du kjøper større kvanta av noko eller får rester til overs. Ikkje kast! Med handlekorga i handa, kan det løna seg å ta ein kikk der dei nedprisa varene er. Hugs at datostempling fortel noko, men ikkje alt. «Best før, men ikkje dårleg etter». Bruk sansane; sjå, lukt og smak før du kastar. Me nordmenn er meistarar i å kaste mat som er utgått på dato, men som fint kan etast. Ikkje sjå deg blind på pris, sjekk pris opp mot mengde, ofte kilopris. Det kan gi deg nokre a-ha-opplevingar.

Ser du berre på pris? Sjekk også kr Pr/kg, kva varen kosta per kilo.

Har du nokon du kan be på middag? Viss ja, gjer det. Mat er sosialt, både å laga og å eta. Ein fast middagsdate i veka er ikkje dumt. Kjapp mat i panne og på polarbrød Kokk Jannike Sildelid (21) på Fargeriet tok utfordringa på strak arm då avisa spurde henne om å laga to middagsrettar. Her er rettar som ikkje tar lange tida å laga, og som heller ikkje ruinerer månadsbudsjettet.

Jannike Sildelid er utdanna kokk. Etter vidaregåande skule i Stavanger, fekk ho læreplass på Fargeriet. Våren 2019 var fagbrevet i boks. I dag jobbar ho på Fargeriet.

Polarbrødpizza

Pytt-i-panne

2 polarbrød 1/2 pk bacon 2 ss mais 2 ss paprika Ost Ketchup Pizzakrydder

1 potet 1 gulrot 2 ss mais 2 ss frosne erter Litt purre Litt paprika 1/2 pk bacon Salt, pepar og olje

Slik gjer du: Kutt bacon i biter og steik bacon i litt olje i steikepanna. Smør ketchup ut over polarbrøda. Ha på paprika, mais, ost, bacon og krydder. Steik polarbrøda med fyll på i 10 minutt på 200 grader i steikeomn. Tips: Her er det også berre å bruka fantasien. Du kan bruka skive, lefse eller pitabrød, istaden for polarbrød. Du kan også bruka dei grønsakene og det kjøtet du har.

Slik gjer du: Kutt potet, gulrot, paprika, purre og bacon i små bitar. Steik potet for seg sjølv først i litt olje i ei steikepanne. Når potetbitane har steikt eitt par minutt, kan du ha bacon i. Steik vidare i eit par minutt. Ha så i resten av ingrediensane i steikepanne samen med potet og bacon. Steik ferdig til potetene er gylne. Smak til med salt og pepar. Tips: Her kan du bruka alt slags grønsaker som løk, brokkoli og blomkål. Du kan også bruka alt slags kjøtt som påleggsskinke og pølser.


Suldalsposten

Onsdag 27. januar 2021

11

Yrke og utdanning

Lefsedigg Tortilla-trenden som rullar på sosiale medium er ikkje berre enkel å laga, det smakar også godt. Med eit toastjern, som er eit hybelkjøkkens beste venn, er dette gjort i ein fei. Enkel middag, eller varmt kvess til kvelds. 1 pakke tortillalefser 1 glas pesto 1 pakke gulost Pepperoni/skinke Smørjeost på tube Raudløk/vårløk Paprika Tomat

Slik gjer du: Del lefsa halvvegs, det vil seia inn til midten. Legg så på fire ulike ingrediensar, til dømes pesto, pepperoni, ost og grønsaker. Brett saman, ein kvart om gangen retninga sola. Legg i varmt toastjern til osten er smelta. Tips: Her kan du bruke det du vil og likar best. Har du restar, er dette ein super måte å bruka dei opp på. Ha gjerne eit bakepapir mellom lefsa og toastjernet, så slepp du masse ostesøl. Vaffeljern kan også fint brukast.

Laksegryte

Sunn og superenkel middag og minimalt med oppvask etterpå. Bruk den mengda du treng for å bli mett. 1 stykke laks 1-2 gulrøter 2-3 poteter Smør Vatn Salt og pepar, eller sitronpepar

Slik gjer du: Hell vatn i gryta, 1,5 til 2 desiliter. Skrell og kutt poteter og gulrøter i skiver. Potetene cirka ein centimeter, gulrøtene litt tynnare. Legg gulrøtene i botn av ei lita gryte, så potetskivene oppå der igjen. Til slutt laksestykket som får litt krydder på seg. Legg litt smør ved sida av, cirka 2 ss. Ha på lokk. Kok forsiktig opp, skru ned på middels varme. Etter 12-13 minutt er det klart. Sjekk med ein kniv at grønsakene er kokte. Server gjerne med litt rømme til.

LAKS ER FRAMTIDA

»

Eramet Norway AS er en del av det franske gruve- og metallurgikonsernet Eramet som har ca. 13.000 ansatte i over 20 land. Eramet Norway AS produserer manganlegeringer til stålindustrien og har smelteverk i Sauda, Porsgrunn og Kvinesdal, samt en utviklingsgruppe i Trondheim. Bedriftens 500 ansatte bidrar til en omsetning på rundt 7 milliarder kroner.

Ved verket vårt i Sauda søker vi etter

LÆRLINGER innenfor følgende fagområder: Elektriker Industrimekaniker Kjemiprosess Laboratorie Produksjonsteknikk ØNSKEDE KVALIFIKASJONER: Vi ønsker primært søkere som har gjennomført Vg1 og Vg2 yrkesfaglig studieretning. For nærmere opplysninger, besøk vår hjemmeside www.eramet.no, eller kontakt opplæringskoordinator Leif Solli Ljung på tlf 954 30 910. For å søke gjøres følgende: Gå inn på www.eramet.no/soknad, velg «Lærling Sauda», velg deretter fagområdet du ønsker å søke på. NB: Vi mottar kun elektroniske søknader. Søknadsfrist 1. mars.

Vil du bli lærling i akvakultur? Me tek hand om laksen frå rogn til ferdig pakka produkt. Gå inn på heimesida vår www.alsaker.no og fyll ut søknad under LÆREPLASS Søknadsfrist 1. mars 2021


12

Onsdag 27. januar 2021

Suldalsposten

Yrke og utdanning

Knut Nærheim er heilt i starten på ferda mot å bli anten data- eller sivilingeniør. Så langt trivst han godt med både Stavanger og med faga. Foto: Privat

Foto: Universitetet i Stavanger

– Har alltid vore interessert i data Namn: Knut Nærheim Alder: 21 år Frå: Suldalsosen Kva studerer du? – Eg tar integrert master i industriell økonomi, med bachelor i datateknologi. Har akkurat begynt på andre semesteret. Kvifor valde du akkurat dette studiet, denne studiestaden, og har du hamna på rett plass? – Har alltid vore interessert i data og kjent på at eg har grei kunnskap i faget. Den økonomiske delen kjem godt til nytte i høgare stillingar, trur eg. Det blei Stavanger av forskjellige grunnar. Eg har fleire kompisar i byen, og det har komme godt med så langt, med tanke på slik situasjonen har vore i haust. Valet stod mellom Stavanger og Bergen. Etter tre år, når eg blir ferdig med bachelor, kan eg velja å byta studieplass. Men det veit eg ikkje ennå om eg kjem til å gjera. Kva blir du etter endt utdanning? – Etter endt utdanning på fem år, blir eg sivilingeniør. Eg kan òg slutta av utdanninga etter tre år. Då blir eg dataingeniør. Korleis trur du det blir å få jobb som ingeniør når du er ferdig? – Det virkar som at det er god marknad for dei som utdannar seg innan data og programmering, så eg håpar og trur det skal gå greitt. Er du nøgd med byen du studerer i og kva den har å tilby? – Ja, eg stortrivst med Stavanger. Var godt kjent her frå før, og det tok ikkje lang tid før eg var lommekjent. Er det lett å reisa heim, og reiser du ofte heim (før/etter korona)? – Eg har bil, så det er lettvint å køyra heim. Dei første vekene heldt eg meg

mykje i Stavanger, og det gjekk fort fleire veker mellom kvar heimtur. Det heldt vel fram slik fram til jul. Nå, etter jul, har eg for det meste halde meg heime på Suldalsosen. Både jobb og skule er heimebasert, så det går godt, sjølv om det blir litt tungt av og til. Korleis bur du, og har det vore lett å skaffa seg plass å bu? – Eg bur i lag med bestekompisen min frå Sauda. Me bur i ein leilegheit som bror min eig. Veldig grei utleigar å forholda seg til. Korleis er det å vera student ved Universitetet i Stavanger, og kva fyller du fritida med? – Det er ganske greitt. Eg har ikkje fått kjent på den skikkelege studentopplevinga endå, på grunn av mykje heimeskule, men det har gått bra til nå. Fritida har i det siste gått mykje til jobb. Linjeforeininga tipsa om ei stillingsannonse om medarbeidar på ei IT-avdeling, og den jobben fekk eg. Håpar så klart fotballen kjem i gang igjen så eg kan byrja å spela meir. Då det ikkje var så strengt, var eg òg mykje i lag med dei andre kompisane mine som bur i Stavanger. Kva er ditt beste råd til kommande studentar? – Mitt beste råd er å søkja på noko som interesserer deg. Det er ikkje nødvendig å tenkja på kva andre synest om studiet. Ein får det mykje kjekkare viss ein likar faga og retninga. Tenk gjennom kva du likar å bruka fritida på, og kva du føler du brenn for. Trur du at du kjem til å busetja deg i Suldal ein gong i framtida? – Dette spørsmålet er alltid litt «tricky». Det er fullt mogleg at eg gjer det, men det er alltid fleire faktorar som speler inn. Eg håpar i det minste at eg ikkje bur for langt vekke i framtida. Tekst: Nora Bogetvedt Jenssen

Sterling® Kveite oppdrettes i kaldt, krystallklart vann i de dype fjordene i Ryfylke i Rogaland. Vi steller godt med kveiten i fire til fem år før den endelig er klar til servering. Merket Sterling® er din garanti for at du får fisk av førsteklasses kvalitet. Det gir deg trygghet for at du får kjøpt fisk som det ligger mye omtanke bak – sjømat som vi i Sterling White Halibut AS er stolte av å kunne servere til deg.


Suldalsposten

I mer enn 30 år har Grieg Seafood Rogaland produsert sunn laks i fjordene i Rogaland. Fisken eksporterer vi til hele verden. Tusen takk til kommuner og lokalsamfunn for at dere har lagt til rette for oss, og tusen takk til alle våre lokale leverandører og samarbeidspartnere. Havbruksnæringen er i rivende utvikling og har en stor fremtid i Ryfylket. Grieg Seafood Rogaland vil fortsette å skape gode jobber og positive ringvirkninger i vårt lokalsamfunn også i årene som kommer.

www.griegseafood.com

Onsdag 27. januar 2021

13


14

Onsdag 27. januar 2021

Suldalsposten

Naturbruk - ET HAV AV MULIGHETER

Har du lyst på et spennende og framtidsrettet arbeid? Naturbruk gir deg mulighet til et mangfoldig yrkesliv innen havbruk. Havbruk er et av de største satsingsområdene i Norge og i Rogaland.

• Vg1 NATURBRUK: På Vg1 får du opplæring i både fiskeri og akvakultur. Skolen har egen fiskebåt, og eget topp moderne landbasert oppdrettsanlegg. I tillegg får elevene ukentlig praksis på sjøbasert oppdrettsanlegg. I løpet av året får alle ta båtførerprøven og sikkerhetskurs for sjøfolk.

• Vg2 AKVAKULTUR: Elevene får innføring i moderne fiskeoppdrett både gjennom teori på skolen og praktisk erfaring ute i bedrift. I opplæringen ligger kurs i truck, kran og VHF. Elever som har gått Vg2 akvakultur er ettertraktet i næringen og det er gode muligheter for å få læreplass. Etter læretiden kan man ta fagbrev som driftstekniker i akvakultur.

Vi har et nytt bygg for naturbruk og realfag. Bygget er på ca. 1900 kvm med helt moderne lokaler for havbruks-opplæring. HYBELBYGG: Skolen leier et hybelhus hvor elevene kan leie hybel.

• Vg2 FISKE OG FANGST: Opplæringen foregår både på skolens fiskebåt samt på store fiskebåter som fisker langs hele kysten, Nordsjøen osv. I tillegg til de samme kursene som blir gitt på Vg2 Akvakultur, får fiskerne kurs i notbøting samt dekksoffiser kl.5 (kystskipper). Etter endt læretid kan man ta fagbrev som fisker.

• Vg3 NATURBRUK

GIR GENERELL STUDIEKOMPETANSE: FAG OG TIMER PR UKE: • 5 t Historie • 5 t Matematikk • 3 t Naturfag • 10 t Norsk • 2 t Kroppsøving • 5 t Naturforvaltning (pålagt programfag) • 5 t Biologi, Topp idrett, Næringslivsøkonomi/Int Eng Sum: 35 timer pr uke

© Suldalsposten

Tlf. 51 74 01 00 www.strand.vgs.no strand-vgs@skole.rogfk.no


Suldalsposten

Onsdag 27. januar 2021

15

Yrke og utdanning

Ida Lunde studerer heime på Sand nå når London er i lock-down. Foto: Privat

– London har alt ein kan tenkja seg Namn: Ida Lunde Alder: 22 år Frå: Sand Kva studerer du? – Eg går det siste året av ein bachelorgrad i International Business med økonomi ved University of Greenwich i London. Kvifor valde du akkurat dette studiet, denne studiestaden, og har du hamna på rett plass? – Eg var på språkreise i London som 15-åring og bestemte meg allereie då for at dette var plassen der eg skulle studera. Valet av by har eg ikkje angra eitt sekund på, og eg trivst svært godt. Nå som eg er meir kjent med universitets-systemet i Storbritannia, hadde eg nok valt eit anna universitet om eg fekk velja om att, med eit meir avansert kvantitativt studium innanfor same retning som nå. Kva blir du etter avslutta utdanning? – Studiet mitt er veldig breitt, og gir meg moglegheit til å arbeida på fleire felt innan forretningsliv, som til dømes leiing, økonomi, finans og marknadsføring. Korleis trur du det blir å få jobb når du er ferdig? – I London er det stor konkurranse om jobbar, og det er ofte fleire tusen som søkjer på stillingar. Nå er mange blitt sagt opp grunna covid-19, og arbeidsmarknaden er endå tøffare, og eg ser derfor på det å ta ein master som eit bra val for meg i dagens situasjon. Er du nøgd med byen du studerer i

og kva den har å tilby? – Absolutt! London har alt(!) ein kan tenkja seg, og det er alltid meir å oppdaga. Ettersom det er ein stor og internasjonal by, vil alle finna noko for sin smak. Sjølv etter å ha budd i London i tre år, er det fortsatt mykje eg har igjen å utforska, blant anna når det gjeld byområde, museer og restaurantar. I tillegg til å vera ein travel by, har den også mange store parkar, som er perfekte for pausar i ein travel studiekvardag, eller for ein roleg søndagstur. Er det lett å reisa heim, og reiser du ofte heim (før/etter korona)? – Til vanleg har eg reist heim om sommaren, til jul og til påske. Utanom det å klaffa båten med fly, er det å reisa ganske lett. Nå i koronatida har det sjølvsagt vore meir krevjande, med kansellerte fly, høge flyprisar og karantenetid. Grunna den usikre situasjonen i Storbritannia, har eg derfor vore mykje heime på Sand i denne perioden. Korleis bur du, og har det vore lett å skaffa seg plass å bu? – Å finna plass å bu i London, er slett ikkje enkelt, og det av fleire grunnar. London er ein stor og dyr by, med ein heilt annan standard på bustader enn i Norge. Det er også mange falske annonsar og eigedomsfirma å finna på nett, og det er derfor enklast å finna bustad gjennom sitt eige nettverk eller enkeltpersonar. Eg har vore veldig heldig med plassen eg bur, og deler leilegheit med tre kjekke, norske jenter i bydelen Camden. For å bu så sentralt til ein grei pris, har me gjort om stova til eit ekstra soverom, og har derfor berre kjøkken

til fellesområde. Før pandemien var dette ei super løysing, då alle var travle, og brukte mykje tid utanfor heimen. Under strenge restriksjonar derimot, har det vore litt slitsamt å sova, studera, arbeida og slappa av i same rom. Heldigvis bur eg med ein sosial gjeng av gode venninner, som gjer situasjonen betre. Korleis er det å vera student ved Greenwich universitetet, og kva fyller du fritida med? – Før korona, blei fritida mykje fylt med å utforska byen og alt den har å by på, både på dag- og kveldstid. Som student i Storbritannia, har ein kortare, og meir intensive semester, som sjølvsagt gjer at ein også har mindre fritid. I koronatida, har me jentene som bur saman brukt fritida på å gå turar, lage felles middag (blant anna både fårikål og ribbe) og hatt koselege vinkveldar.

Kva er ditt beste råd til kommande studentar? – Mitt beste tips er å velja ei utdanning du tenkjer er kjekk og som du trur du kjem til å trivast med. Vel du noko berre fordi det er kult, eller fordi venene dine vel det, kjem det til å vera vanskelig å halda motivasjonen oppe. Eg vil også anbefale alle studentar som skal til utlandet, å setja seg fullt inn i utdanningssystemet i landet dei vel, og å finna ut korleis studiet vil påverke eit mogleg val om master/arbeid i Norge i framtida. Trur du at du kjem til å busetja deg i Suldal ein gong i framtida? – Kor eg endar opp i framtida er eit godt spørsmål, og eg veit ikkje akkurat nå om eg kjem til å busetja meg i Norge, eller i ein storby i utlandet. Det einaste som er sikkert, er at hytte på Gullingen blir det uansett. Tekst: Nora Bogetvedt Jenssen

Ein spennande og variert jobb

Sør-Vest politidistrikt

Sauda/Suldal og Etne/Vindafjord


16

Onsdag 27. januar 2021

Suldalsposten

Vil du bli lærling i Statnett?

Norsk Stein AS har Europas største anlegg for produksjon av tilslag til asfalt og betong, vegbygging og offshorekonstruksjonar. Me er lokalisert i Suldal kommune, Strand kommune, Gjesdal kommune og Larvik kommune. Me er 266 tilsette, 18 lærlingar, 4 YSK-elever og 4 traineer med ein årsproduksjon på opp mot 16 mill. tonn. Sjå: http://www.mibau-stema.com

Statnett bygger, eier og driver det sentrale kraftnettet i Norge, og sørger for sikker levering av strøm til alle deler av landet. I Statnett finner du et av Norges sterkeste fagmiljø i kraftbransjen og meget gode muligheter til å utvikle deg videre. For mer informasjon om Statnett, se www.statnett.no

Har du lyst til å jobbe i Norsk Stein? Da er du velkommen til å søke stilling i vår bedrift.

Lærling på Norsk Stein? Norsk Stein kan sikre deg ei solid yrkesopplæring som resulterer i fagbrev og fagarbeidartittel. Du får også lønn under utdanninga. Norsk Stein er godkjend som lærebedrift i følgande 6 fag: • Industrimekanikarfaget • Anleggsmaskinmekanikarfaget • Kjemi- og prosessfaget • Fjell- og bergverksfaget • Anleggsmaskinførarfaget • Elektrofaget Søk via Finn.no-link: https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=203796312 Søknadsfrist 31.01.21.

Ønsker du å gå YSK-løpet? Norsk Stein vil også ta inn YSK-elevar. YSK står for Yrkes- og studiekompetanse og er eit utdanningsløp på 4 år der du får ønska fagbrev og studiespesialisering med fordjuping i matematikk, fysikk og kjemi som kvalifiserer for vidare ingeniørstudium. YSK er ein alternativ studieretning i vidaregåande skule som gir full studiekompetanse og fagbrev. Dette tilbodet gir Sauda vgs, og søknad på YSK-plass hos oss må skje gjennom skulen. Norsk Stein er godkjend YSK-lærebedrift i kjemiog prosessfaget, og industrimekanikarfaget.

Likar du å bygge, skape, reparere, jobbe kreativt eller hjelpe andre? Då kan yrkesfag vere aktuelt for deg.

Er du interessert i sommarjobb? Det vil komma ledige sommarvikar-stillingar som: •

Mekanikar/reparatør i vedlikehaldsavdelinga – førebyggande vedlikehald på faste installasjonar og rullande maskiner.

Operatør i driftsavdelinga – reinsk, reinhald og førebyggande vedlikehald.

Operatør på laboratoriet – prøvetaking ute i ferdigvare og prosessanlegga, og analyse av desse materialprøvane.

Bruddmedarbeidar – delta i arbeidet i forbindelse med sprengingsarbeid.

Maskinførar – transportering av masse i brudd. Kompetansebevis på masseforflytningsmaskinar er eit krav.

170 185 yr k

esfag yrkesfag å velj e å velje mello m mellom

Utlysing vil komma etter kvart. Følg med på vår Facebook-side. Tlf: 957 65 453 / 472 31 735

Besøk Chatomed ss påoss y kes og på ryrkesutdan - og utdanningsnings mmessa essa! -

rytopp.no


Suldalsposten

Onsdag 27. januar 2021

17

Yrke og utdanning

– Fornybar energi er eit fagfelt i rask utvikling Gjermund Sandvik Halgunset, 21 år, frå Erfjord, har lenge hatt stor interesse for vasskraft og fornybar energi og er nå tredjeårsstudent ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitetet (NMBU). Foto: Privat

store problem med å finna meg bustad.

Namn: Gjermund Sandvik Halgunset Alder: 21 år Frå: Erfjord Kva studerer du? – Eg studerer fornybar energi ved Norges miljø- og biovitenskapelege universitetet (NMBU) og går nå tredjeåret på bachelorgraden. Kvifor valde du akkurat dette studiet, denne studiestaden, og har du hamna på rett plass? – Etter å ha vakse opp i det som utvilsamt kan omtalast som sjølve indrefileten av norsk vasskraftproduksjon, altså Suldal, har eg lenge hatt ein stor interesse for vasskraft og fornybar energi generelt. Fornybar energi er eit fagfelt i rask utvikling, og aukt fornybar energiproduksjon er ei svært viktig brikke i arbeidet med det grønne skiftet. Likevel er det viktig å kunna sørge for at utviklinga følgjer ei berekraftig retning og ikkje går på kostnad av norsk natur, biologisk mangfald og andre nasjonale verneverdiar. Eg ønskjer derfor å kunna bidra i arbeidet med å avgrensa interessekonfliktar, slik at ein saman kan komma fram til gode løysingar. Når det kjem til studiestad, valde eg Ås først og fremst fordi dei hadde det utdanningstilbodet eg såg etter. I tillegg har eg ein onkel buande i Ås, som også har studert ved NMBU, noko som også gav meg inspirasjon. Etter to og eit halvt år som stu-

dent her, vil eg absolutt seia eg har hamna på rett plass. Kva blir du etter endt utdanning? – Generelt kjem dette litt an på kva retning ein vel å følgja i studieløpet. Eg går på eit tverrfagleg studium som ikkje direkte gir ein beskytta tittel, men gir moglegheit til å jobba på tvers av fagområde. Eg blir kvalifisert til å jobba hos blant anna energiprodusentar, konsulentselskap eller i offentleg forvaltning. Sjølv har eg interesse for blant anna juss, arealplanlegging og naturmangfald, og eg trur det kunne vore kjekt å jobba med, for eksempel utbyggingsprosjekt eller konsesjonar. Korleis trur du det blir å få jobb når du er ferdig? – Det er jo ingen tvil om at fornybar energi er eit fagfelt i stadig vekst, så eg trur det vil vera gode moglegheiter for å få jobb etter studieslutt. I tillegg vil tverrfaglegheita i studiet, som nemnt, kunne kvalifisera til arbeid på ulike område, noko som opnar for fleire moglegheiter og ikkje låser meg til ei bestemt stilling. Er du nøgd med byen du studerer i og kva den har å tilby? – Ja, eg studerer på Ås i Viken fylke, cirka 20 minutt sør for Oslo. Ås er ein relativt liten stad i landlege omgjevnadar, og studentane utgjer ein stor del av innbyggjartalet. Av den grunn, er det eit svært samla og godt studentmiljø på Ås. Det gode studentmil-

jøet kan også forklarast gjennom Studentsamfunnet her, som er eit lokale der mange av dei sosiale aktivitetane for studentane på Ås skjer. Samfunnet er drive på dugnad av studentar og arrangerer regelmessig konsertar og andre festkveldar. I tillegg finnes det ei rekke linje- og sosialforeiningar ein kan engasjera seg i som student. Er det lett å reisa heim, og reiser du ofte heim (før/etter korona)? – Eg held jo som sagt til på Austlandet, noko som inneber litt reising når eg først skal heim. Eg har vanlegvis tatt Haukeliekspressen frå Oslo til Røldal og blitt plukka opp der. Reisetida er naturlegvis ganske lang, men eg synest det er avslappande så lenge eg har musikk på øyrene. Nå har eg derimot nyleg blitt eigar av bil, så i juleferien køyrde eg den heim. Eg reiser som regel heim i sommar-, påskeog juleferiar, så det blir vel eigentleg ikkje så mykje meir enn to-tre gonger i året. Men når eg først har ferie tilbringar eg som regel tida heime i Erfjord. Eg har ikkje reist oftare heim som følgje av koronasituasjonen. Korleis bur du, og har det vore lett å skaffa seg plass å bu? – Eg bur i ein relativt ny leilegheit som eg leiger saman med kjærasten min. Tidlegare har eg budd i to ulike studentkollektiv. Sidan Ås er ein liten stad med mange studentar, kan det nok enkelte gonger bli vanskeleg å finna seg plass å bu dersom ein ikkje er tidleg ute. Eg har ikkje hatt særleg

Korleis er det å vera student ved Norges miljø- og biovitenskapelege universitet (NMBU) og kva fyller du fritida med? – Som student på NMBU vil eg seia at ein får det ein ønskjer seg som student. Blant anna gode og framtidsretta studieretningar, god fagleg oppfølging og eit samla studentmiljø der det er lett å skaffa seg nye venner. Mykje av fritida mi er eg derfor saman med venner, men det har jo sjølvsagt blitt avgrensa med fritidsaktivitetar nå i koronasituasjonen. Eg held også på med litt fotball ved sidan av studiane, men det har det naturlegvis også blitt lite av i det siste. I tillegg er det aller meste av forelesningar på universitetet gjort om til digital undervisning, noko som og er med å avgrensa det sosiale livet ein forbind med studenttida. Men studentane er på ingen måte dei einaste som blir påverka av denne situasjonen, og eg håpar me alle kan gå tilbake til den normale kvardagen snart. Kva er ditt beste råd til kommande studentar? – Eg trur det er viktig å velja ei retning som ein verkeleg har interesse for, og at ein vel noko som ein veit kan gi framtidig glede. Men samtidig er studietida for mange den tida der ein verkeleg finn ut kva ein vil gjera. Eg kjenner fleire som har bytta studieretning både ein og to gonger før dei har funne det dei interesserer seg for. Ein skal derfor ikkje vera redd for å prøva og feila litt. Universitet og høgskular er flinke på god tilrettelegging for den enkelte student. I tillegg synest eg ikkje ein skal vera redd for å leggja litt avstand mellom seg sjølv og heimstaden sin dersom ein finn eit studie ein verkeleg har lyst å prøva seg på. Trur du at du kjem til å busetja deg i Suldal ein gong i framtida? – Det har eg ikkje bestemt meg for endå. Eg veit det er fleire moglegheiter i Suldal der eg kan få driva på med mine interesser, så eg skal sjølvsagt ikkje seia nei til det. I tillegg har eg jo størsteparten av familien min buande der. Tekst: Nora Bogetvedt Jenssen


18

Onsdag 27. januar 2021

Suldalsposten

Heimefrå, men ikkje åleine! Skal du begynne på vidaregåande til hausten? Lundeneset er ein vanleg vidaregåande skule, men samtidig mykje meir. Me er ein internatskule der dei fleste av elevane bur på internat. Skulen har om lag 190 elevar og ligg i Ølensvåg i Vindafjord kommune. På Lundeneset er det ei rekke tilbod og moglegheiter som gjer at du kan få ei spennande fritid. Skulen ligg ved både sjø og fjell, i tillegg til at me har gymsal, sandvolleybane, styrkerom, musikkrom, robåtar, kunstgrasbane og så vidare. Moglegheitene er der – det er berre å ta dei i bruk! Me har òg tilbod om kristne samlingar, og me har miljøarbeidarar som lagar ulike arrangement og møtepunkt både på vekedagane og i helgene. Alt dette gjer Lundeneset til ein skule med eit spesielt miljø og mange gode relasjonar! Les meir om oss og send søknad på

lvs.no

Salg, service og reiseliv Salg, service og reiseliv er retninga for deg som likar menneske, stadige nye utfordringar, varierte oppgåver, samt likar å yte god service.

IT og medieproduksjon Viss du vel IT og medieproduksjon vil du ha moglegheit til å skape morgondagens kanalar og produkt, enten det gjeld TV, film, internett, radio, avis, bøker eller reklame. Du får òg teoretisk kompetanse til å forstå eit mediesamfunn i stadig utvikling. Etter to år (Vg1 og Vg2) med IT og medieproduksjon kan du velgje om du skal halde fram på Vg3 påbygging til generell studiekompetanse eller om du vil ta to år som lærling og fagbrev.

Programområdet skal gi deg gode ferdigheiter innan hovedområda kommunikasjon/marknad, økonomi, reiseliv, arbeidsliv/logistikk/tryggleik og teknologiske hjelpemiddel. Desse fagområda vil du dra nytte av innan vektaryrket, kontorfaget, reiseliv eller andre serviceyrke. Etter to år (Vg1 og Vg2) kan du velgje om du vil ta to år som lærling + fagprøve og/eller om du skal halde fram på Vg3 påbygging til generell studiekompetanse.

Studiespesialisering På Lundeneset har me studiespesialiserande utdanningsprogram med programområda realfag, og språk, samfunnsfag og økonomi. Ved å gå tre år på studiespesialiserande får du det beste grunnlaget for utdanning på høgskule eller universitet, enten du vil bli lærar, økonom, ingeniør, sjukepleiar, lege, jurist eller mykje anna. Me har eit bredt tilbod med mange programfag.

Påbygging til generell studiekompetanse Dette er alternativet for deg som ynskjer generell studiekompetanse etter to år på yrkesfag. Kurset bygger på Vg1 og Vg2 frå yrkesfaglege utdanningsprogram, og gir kompetanse for mange studiar på universitet og høgskular. Ver klar over at nokre universitet- og høgskulestudiar stiller krav om fag ut over generell studiekompetanse. Dette dreier seg vanlegvis om fag frå programområdet for realfag (matematikk, fysikk, kjemi, biologi…).


Suldalsposten

Onsdag 27. januar 2021

19

Yrke og utdanning

– Eg begynte på noko eg likar og interesserer meg for Oda Therese Vold (17) går i dag på helsefagarbeidar vg2. At ho skulle enda med akkurat dette utdanningsvalet, var ikkje bankers då ho som tiandeklassing søkte vidaregåande. Marta-Brit Lunde

marta-brit@suldalsposten.no

Då avisa denne føremiddagen tar ein prat med syttenåringen på Facetime, har ho akkurat hatt ein prøve og skal vidare i gang med ei oppgåveinnlevering. Skuledagen går digitalt heime på Suldalsosen, men neste dag er det grønt lys for ein skulekvardag på skulen i Sauda. Ho fortel at ho var usikker for to år sidan, då ho var halvvegs i tiandeklasse og skulle velja retning på vidaregåande. Det ho var sikker på, var lysta til å jobba med folk, gjerne hjelpa dei. Først tenkte Oda at studiespesialisering var det rette, men etter å ha hospitert på helse og oppvekst, som er linjevalet på førsteåret i helsefag, fall brikkene på plass. – Det virka kjekt og interessant. Eg spurte også andre, som veninner til storesøstera mi, om råd. Ho angrar ikkje på at det vart helsefag. – Eg begynte på noko eg likar og interesserer meg for. I fjor gjekk ho på helse og oppvekst vg1. Det er linja som er startgropa om ein vil bli helsefagarbeidar, barne- og ungdomsarbeidar, apotekteknikar, hudpleiar og mykje anna. For Oda har det å kunna prøva yrket i praksis, ikkje berre vore lærerikt, men også til stor hjelp i det vidare valet. – Eg har ikkje gjort det eg har sett for meg, seier ho og ler. Då ho starta på sitt første skuleår på vg1, trudde ho sjølv at barne- og ungdomsarbeidar var vegen ho ville ta andreåret. Men etter praksisperiodane på barneskulen og på Vinjarheim, fann ho ut at ein jobb der ein hjelper, pleier

og steller eldre, er det ho likar best. – Eg fekk sjå kva det innebar, det gav meirsmak. Det er noko heilt anna; det handlar om diagnose og sjukdom, og kva ein skal gjera for å gi folk ein så god kvardag som mogleg, legg ho til. – Praksis er veldig viktig. Til sommaren, når ho er i hamn med andreåret, er ikkje planen læretid fram mot fagbrev, men vg3 påbygg. At ho har den sjansen med likevel å få generell studiekompetanse, gjorde det lettare å velja vekk studiespesialisering. Akkurat nå er det sjukepleie ho tenkjer å studera vidare. Timeplanen på helsefag er todelt: Fellesfag som engelsk, norsk, gym og samfunnsfag, og programfag. – Programfaga er helsefremmande arbeid, kommunikasjon og samhandling, helsefremmande arbeid og yrkesfagleg fordjuping, reknar ho opp. – Eg synest det er kjekt at det ikkje berre er teori, seier ho om skulekvardagen på helsefag. Dette året er praksisdelen på fire veker, fordelt i to omgangar. Før jul var ho i praksis i heimesjukepleien, medan ho nå i vinter skal i praksis igjen på Vinjarheim. – Det er veldig kjekt at me får vera så lenge i praksis, at me kjem inn i arbeidskvardagen, både for oss og dei me er i lag med. – Ein må vera glad i å jobba med folk, samarbeida med ulike yrkesgrupper og interessera seg for korleis hjelpa andre når det gjeld pleie og omsorg, svarer Oda på spørsmålet om kven helsefag passar for. At det vart Sauda som skulestad, kom naturleg. – Det var det næraste, det er lett å reisa heim, og eg hadde venner som skulle gå her. Eg har aldri tenkt noko anna, seier ho om skulevalet i nabokommunen. Hybellivet er fint, ifølgje syttenåringen. – Eg var litt nervøs i starten, for å ordna alt sjølv og ha oversikt på eigen pengebruk. Rydda, vaska og straum-

Oda Therese Vold (17) har ikkje angra på at ho valde helsefag ved Sauda vidaregåande skule. Foto: Privat bruken, reknar ho opp. – Men det har gått seg til, forsikrar ho og ler. Oda bur saman med ei venninne. Dei bur sentralt og har også fleire andre suldøler ikkje langt unna. – Me er ein heil gjeng, seier ho. Besøk og middagsavtalar gjer kvardagen kjekk og sosial. Når ikkje viruset set alt det vanlege på pause, er elevtreff på Alfred kjekt. Det er det dei kantinetilsette på vidaregåande som lagar til. – Mat og spel. Det er eit fint tilbod, seier ho.

På dagar der reisinga er svinte, tar ho seg ein tur heim. Elles bli det heim i helgane. Oda tenkjer seg litt om når ho får spørsmålet om kvar ho trur ho er i livet om ti år. Sjølv om ho nå godt veit at utdanningsvegen fint kan bli og blir til medan ein går den, er ikkje framtida heilt i det uvisse. – Ja, det er eit godt spørsmål. Då er eg 27 år, ferdig utdanna og i jobb. Eg veit ikkje om eg bur heime i Suldal. Og kanskje tenkjer eg på hus og ungar også.

Læreplassar i kommunale fag 2021 STRAND KOMMUNE

• Helsearbeiderfaget • Barn- og ungdomsarb.faget • Service- og administrasjonsmedarbeider (kontorfag)

SULDAL KOMMUNE

SAUDA KOMMUNE

• • • •

Helsearbeiderfaget Barn- og ungdomsarb.faget Institusjonskokkfaget Service- og administrasjonsmedarbeider (kontorfag) • Byggdrifterfaget

• • • •

Helsearbeiderfaget Barn- og ungdomsarb.faget Institusjonskokkfaget Service- og administrasjonsmedarbeider (kontorfag) • Byggdrifterfaget

HJELMELAND KOMMUNE

• Helsearbeiderfaget • Barn- og ungdomsarb.faget • Institusjonskokkfaget • Byggdrifterfaget

SØKNADSFRIST 12. FEBRUAR Søknadane skal sendast direkte til kommunane, de må da gå inn på heimesidene deira for å sende søknaden elektronisk. Ta kontakt direkte til kommunen om de treng hjelp for å finne fram. Søkjarar til læreplass i gamle Forsand kommune skal sendast til Sandnes kommune.


Onsdag 27. januar 2021

Suldalsposten

Et hav av muligheter Invester eitt ekstra år ved Sauda vgs – og få

full pakke!

»

Eramet Norway AS er en del av det franske gruve- og metallurgikonsernet Eramet som har ca. 13.000 ansatte i over 20 land. Eramet Norway AS produserer manganlegeringer til stålindustrien og har smelteverk i Sauda, Porsgrunn og Kvinesdal, samt en utviklingsgruppe i Trondheim. Bedriftens 500 ansatte bidrar til en omsetning på rundt 7 milliarder kroner.

Til vårt verk i Sauda søker vi:

Vi har læreplasser i fagene: SOMMERFERIEVIKARER • Akvakultur å søke gjøres følgende: •For Fiske og fangst Gå inn på www.eramet.no/soknad, velg «Sauda» og «ferievikarer», fyll ut relevant info. •og Matros NB: Vi mottar kun elektroniske søknader. • Motormann kvalifikasjoner: Søkere med relevant erfaring, travers•Faglige Sjømat kransertifikat (G4) eller gaffeltrucksertifikat (T4) er ønskelig.

For meir informasjon, kontakt AktuelleHaver arbeidstidsordninger: Kristin Sevheim Hovedsakelig helkontinuerlig 5-skift ordning. e-post: kristin@ffor.no tlf. 481 18 576 Søknadsfrist 1. mars.

Følg oss på Facebook!

www.ffor.no

FOR ROGALAND OG SKAGERAK-KYSTEN SA.

Omega Design • Foto: Øyvind Sætre

20

YSK Både yrkes- og studiekompetanse Etter fire år hos oss, kan du gå ut med både ønska fagbrev og spesiell studiekompetanse med realfagsfordjuping og dertil tilleggspoeng. Med Yrkes- og studiespesialisering (YSK) kjem du altså ut med dobbel kompetanse. Døra er open til vidare ingeniørstudier, og du blir ikkje framtidig “papir-ingeniør”, men ein med mykje og relevant arbeidslivserfaring og kunnskap om produksjonsprosessar. Og ikkje nok med det: du får òg løn under opplæringa. YSK er eit tilbod for deg som vil gjere meir ut av di vidaregåande opplæring, for deg som jaktar dobbel uttelling. Sjekk nettsidene sauda.vgs.no eller facebooksidene til Sauda VGS. Du kan gjerne ringe eller sende rådgjevar Hans Hylen Solberg ein sms: 472 36 441.

LÆREPLASS? Vi søker lærlinger i følgende fag:

• Industrirørlegger • Industrimekaniker • Platearbeider

• Sveiser • Elektrikerfaget • Institusjonskokk

Westcon Yards og Westcon Power & Automation - Installation i Ølen. Du kan lese mer og søke på vår nettside eller Finnfag:

westcon.no/karriere eller finnfag.no

www.sauda.vgs.no Tlf. 51 92 28 00 sauda-vgs@skole.rogfk.no

westcon.no


Suldalsposten

Onsdag 27. januar 2021

21

INNSENDT Lesarbrev

Våre naturressursar skal òg koma oss til gode Administrerande direktør Bjørn Honningsvåg i det nye selskapet Lyse Kraft, skriv i ein kronikk i Suldalsposten at han vil klargjera nokre misforståingar omkring konsesjonen for den vidare drifta av kraftverka. Om han rettar opp i misforståingar, er slik eg ser det uvisst, men han får fram dei punkta som vertskommunane Ullensvang og Suldal er usamde med Lyse Kraft i. Lyse og Hydro gjekk saman og oppretta selskapet Lyse Kraft for å hindra at Røldal Suldal Kraft (RSK) skulle gå til heimfall i 2022.

RSK-konsesjonen vart gitt i 1962 med konsesjon på 60 år til 2022. Dette er ein av dei største vasskraftkonsesjonane i landet med ein årleg produksjon på om lag 3,2 TWh. Utbygginga har ført til svært omfattande naturinngrep med neddemming av det som vert sett på som ein av Noregs mest veldrivne stølsdalar, tørrlegging av elvar og fossar og mangelfull tilrettelegging av øydelagde transportvegar til næringsverksemder i reguleringsområda. Dette hadde aldri vorte tillate i dag. Det er rett at det har vore kontakt

Slik ser det ut når Anne Elisebeth Skogen fortel via nettet. Her i haust, like før framsyninga og kontakten med Vesterheim Museum i Iowa er oppretta. Foto: Ernst Berge Drange

Historieforteljar Skogen fortel utvandrarhistorie over nettet Korona har gjort sitt til at mange aktivitetar har stilna, men for Anne Elisebeth Skogen har viruset gitt vind i forteljarsegla på ein ny måte. Den pensjonerte dramalæraren driv Forteljarkokeriet, men sidan pandemien braut ut, har ho ikkje kunna reisa ut og halda forteljar-framsyningar slik ho plar. Litt tilfeldig har ho fått digitale oppdrag der tilhøyrarane er ein heilt anna stad i verda. Nytt forteljaroppdrag Kommande søndag er Skogen klar for andre runde med forteljinga om utvandrarsoga og historia om den 54 fot store båten med 52 nordmenn om bord, på deira reise til eit betre liv over dammen. Kontakta av utvandrarmuseet i Iowa Første gong i haust, heldt Skogen forteljar-framsyninga ”With Restauration through Hell Gate to The Promise Land” via Zoom, som ein del av eit webinar i USA. Det heile starta nokre månadar før, då Kirk Mice tok kontakt med Skogen. Dei to har møttest nokre gongar tidlegare, sist sommaren 2018 i den amerikanske byen Decorah, då også Gullgutane var over there. Mice er leiar av organisasjonen The Sloopers, for etterkommarane av ”slup-

parane”, dei første norske utvandrarane. The Sloopers plar kvart år samlast den søndagen som ligg nærast 9. oktober, for å markera dagen då Restauration la til i New York i 1825. Koronaen sette ein stoppar for dette arrangement i haust, men då baud sjansen seg for å gjera det digitalt. Samarbeid med Ryfylkemuseet Kort fortalt vart det avtalt at Skogen skulle fortelja framsyninga om sluppen Restauration. Den strabasiøse ferda tok tre månadar og vert rekna for å vera starten på den norske utvandringa till USA. Skogen fekk Ryfylkemuseet med som vertskap med teknisk hjelp. Til gjengjeld fekk museet, med bilde frå Sand, vist seg fram under introduksjonen som den amerikanske arrangøren Vesterheim Museum viste til sine digitale deltakarar. Til helga er det organisasjon American Scandinavian Society som har hyra Skogen til forteljing live over nettet, då med same framsyning på programmet. På ny stiller Ryfylkemuseet hus og hjelp, og via Facebook-sida deira finn ein opplysningar for å melda seg på og sjå framsyninga til Skogen. Tekst: Marta-Brit Lunde

mellom Hydro og dei to kommunane heilt tilbake til 2013. Kommunane pressa mellom anna på for å få ein avtale for å koma i gang med undersøkingar slik at kunnskapsgrunnlaget vart auka før 2022. Hydro og kommunane gjorde ein avtale om dette, men Hydro tok atterhald om at ein ny eigar ikkje skulle vera bunden av avtalen. Dette var grunnlaget for at kommunane i tillegg sende krav om miljørevisjon. I søknad om omgjering til ein evigvarande konsesjon, ber Lyse Kraft samstundes om at «konsesjonen ellers videreføres på uendrede vilkår». Søknaden viser elles berre at dei er inneforstått med at det kan stillast nokre miljøkrav. Det er positivt at administrerande direktør i Lyse Kraft nå skriv at dei ser føre seg ein revisjon. Diverre har det i mange revisjonsaker synt seg at det går lang tid frå kommunane krev revisjon, til revisjon vert opna. Konsesjonsvilkåra er snart 60 år gamle. Suldal og Ullensvang meiner difor at det må treffast vedtak om opning av revisjon omgåande. Honningsvåg i Lyse Kraft hevdar at det ikkje er støtte i lovverket eller forvaltingspraksis for at det kan stillast vilkår om næringsfond. Det meiner kommunane er feil. Vassdragsreguleringslova inneheld ikkje nokon avgrensing i kva vilkår i konsesjonen som kan reviderast i ei revisjonssak. Departementet har òg uttrykt at det er høve til å påleggja utbetalt næringsfond. Vilkåra som departementet (ikkje Stortinget) har sett, er at det ligg føre «helt spesielle hensyn.»

Dersom det er ei revisjonssak der det ligg føre heilt spesielle omsyn, må det vera konsesjonen til Røldal Suldal-utbygginga. Her er det svært omfattande naturinngrep som ikkje let seg reversera og som nå vert evigvarande. Desse inngrepa gir grunnlag for eitt av Norges største vasskraftanlegg og ei formidabel verdiskaping: Verdien av ein årlig kraftproduksjon på 3,2 TWh, gir ei årleg verdiskaping på om lag 1 milliard kroner med ein kraftpris på 40 øre /kWh. Denne verdiskapinga gir eit reelt uttrykk for dei naturverdiane lokalsamfunnet har stilt til rådvelde for Hydro og nå for Lyse Kraft DA til evig tid. I tillegg sa Hydro, i samband med arbeidet med vassforvaltingsplanane, at dei skulle setja i gang ei sak for å få fornya konsesjonen, noko som er meir omfattande enn ein revisjon. Dette syner at det ligg føre heilt spesielle omsyn som tilseier eit betydeleg næringsfond til vertskommunane Ullensvang og Suldal. Det kommunane får nå, er det som konsesjonærane er pålagde. Tal stillingar ved RSK er redusert gjennom åra, og det er forventa ein ytterlegare nedgang dei nærmaste åra. Dette syner at det vert liggjande mindre att i vertskommunane. Dersom Lyse Kraft òg går inn for ei opning av revisjon omgåande og at kommunane får eit næringsfond av ein viss storleik, vil det visa at Lyse og Hydro både verdset og ser vertskommunane. Gerd Helen Bø ordførar

»

Eramet Norway AS er en del av det franske gruve- og metallurgikonsernet Eramet som har ca. 13.000 ansatte i over 20 land. Eramet Norway AS produserer manganlegeringer til stålindustrien og har smelteverk i Sauda, Porsgrunn og Kvinesdal, samt en utviklingsgruppe i Trondheim. Bedriftens 500 ansatte bidrar til en omsetning på rundt 7 milliarder kroner.

Til vårt verk i Sauda søker vi:

SOMMERFERIEVIKARER For å søke gjøres følgende: Gå inn på www.eramet.no/soknad, velg «Sauda» og «ferievikarer», og fyll ut relevant info. NB: Vi mottar kun elektroniske søknader. Faglige kvalifikasjoner: Søkere med relevant erfaring, traverskransertifikat (G4) eller gaffeltrucksertifikat (T4) er ønskelig. Aktuelle arbeidstidsordninger: Hovedsakelig helkontinuerlig 5-skift ordning. Søknadsfrist 1. mars.


22

Onsdag 27. januar 2021

Suldalsposten

VINTERLANDBRUKS SKULEN I RYFYLKE Sauda 2021-2022 Suldal 2022-2023

Hydro er nest største produsent av vasskraft i Noreg,

Hydro er nestpå største produsent av vasskraft i Noreg, verdsverdsleiande aluminiumproduksjon, har ambisjon om å leiande på aluminiumproduksjon, og har ambisjon om å vera karbonnøytral og leiande på teknologi. verta karbonnøytralt i 2020 og vera leiande på teknologi.

Det er over 50 år sidan det første aggregatet i Røldal-Suldal Det er over 50 år første aggregatet Røldal-Suldal leverte straum påsidan nettet.det Me vil framover hai behov for leverte straum på nettet. Me vil framover ha behov for flinke ingeniørar, fagarbeiderar og lærlingar.

UNDERVISNINGSTIDER

Tirsdag 18.00-21.20 Onsdag 18.00-21.20 Torsdag 09.00-15.20 Ein lørdag i månaden

SOSIALT OG FAGLIG

KJEM TIL

Møt Hydro den digitale yrkesmessa Hydro påpåYrkesmessa

GRATIS

Undervisninga og lærebøker er gratis. Du kan søkje lån og stipend i Statens Lånekasse for utdanning.

Vaksne elevar frå 19år. Praksis på eigen gard er mogleg.

OPPTAKSKRAV

1.-årig agronomutdanning

Søknadsfrist Sauda 1. mars 2021 Søknadsskjema på nettsida: www.vlr.no Alle kan søke, uavhengig av kva kommune du bur i. Meir info? Tlf: 41481905 FAG • Husdyrfag • Jord-og Plantekultur • Økonomi og driftsledelse • Gardsdrift • Utmark og kulturlandskap • Traktor og maskiner

Allmennutdanning frå vidaregåande skule og/ eller realkompetanse. Minst 1/2 års landbrukspraksis.

FAGTURAR

Innanlands og utanlands

flinke ingeniørar, fagarbeiderar og lærlingar.

De kan treffa oss på

De kan treffa oss på Yrkesmessa! www.utdanningiryfylke.no/utstillarar/

hydro-energi-roldal-suldal

WWW.VLR.NO

KONTOR@VLR.NO

hydro.com

Vil du vera med? Me skal utvikla Suldal kommune til å bli verdas beste stad å bu, med gode tenester og tilbod til innbyggjarane våre.

Vil du bli ein av oss? VERDAS BESTE JOBB ER I VELFERDSSEKTOREN! Me tek i mot lærlingar i mange fag, og vil sørgja for eit godt opplegg for læretida di! For meir informasjon; www.suldal.kommune.no eller på Facebook!

Me treng mange nye kollegaer i åra framover! Å jobba i kommunen er å ha ein jobb med meining! Me er over 554 tilsette. Suldal kommune er ein stor arbeidsplass med mange yrke og stor variasjon i oppgåver. Innanfor barnehage og skule, helse og omsorg og tekniske tenester er det store moglegheiter lokalt.


Suldalsposten

Onsdag 27. januar 2021

23

90 000 arbeider i maritim sektor

Utgått på dato? Ja -særlig! På skoleskipet Gann tilbyr vi følgende linjer: Vg1 Teknologi – og industrifag Vg1 Elektro og datateknologi Vg2 Maritime fag Søk før 1. mars på gann.no/skole

a r e v å t s y l u ? s Har d s o å j h g n i t! e g lærl a f r a tømr eg d a r æ l Me kan

Kontakt Cecilie Jelsa, dagleg leiar, e-post: cecilie.jelsa@norgeshus.no

Ønsker du en læreplass med bred faglig kompetanse? Kontakt oss!

Lærling oss? Besøk vår hjå stand på yrkesmessa

Din lokale el,- og ekom installatør

Kraftverksgruppe Ulla-Førre vil ha behov for lærling i Kraftverksgruppe Ulla-Førre vil ha behov for lærling i industrimekanikerfaget og energimontørfaget frå industrimekanikerfaget frå hausten 2019. hausten Følg oss 2021. på våre nettsider www.statkraft.no og vår Følg oss på våre nettsider www.statkraft.no og vår Facebookside Statkraft – Region Sør Norge. Facebookside Statkraft – Region Sør Norge.

Statkraft er eit leiande internasjonalt selskap innan vasskraft og den største leverandøren av fornybar energi i Europa. Konsernet produserer vasskraft,

Sauda Næringspark, 4200 Sauda Tlf: 52 78 58 00 www.saudainst.no

Statkraft er eit leiande internasjonalt selskap innan innan vasskraft vindkraft, gasskraft og fjernvarme, og er ein global marknadsaktør og den største leverandøren av fornybar energihandel. Statkraft har 3500 tilsette i meir ennenergi 17 land.i Europa. Konsernet produserer vasskraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme, og er ein global marknadsaktør innan energihandel. Statkraft har 3500 tilsette i meir enn 17 land.


24

Onsdag 27. januar 2021

Suldalsposten

-20% Med Billigmiddag får du alltid -20% på et kylling-, kjøtt-, fisk- og vegetarprodukt.

-20% TINE/SYNNØVE FINDEN SKIVET OST 100-180 g

90

00

FRIELE FROKOSTKAFFE Kok-/filtermalt. 250 g Fra 90,00/kg. 1 pk 32,90

Prisene gjelder uke 4. Forbehold om trykkfeil og utsolgt.

94

90

LAMBI TOALETTPAPIR 24 STK Hvitt. Pr pk Pr 100 m 19,19


Suldalsposten

25

Onsdag 27. januar 2021

RUBRIKK TILBOD PÅ SKIFTING AV TAK Skimmeland Bygg as, tlf. 957 58 780 suldal.kulturhus.no tlf.: 52 79 22 90

KINO

Mange bekymringer kan raskt bli færre. Snakk med våre fagfolk om hjerte- og karsykdommer.

Ring Hjertelinjen

23 12 00 50 Chat med oss på nasjonalforeningen.no/hjerte

Laurd. 30.1. kl. 13.00 Knutsen og Ludvigsen 2 Tillatt for alle

Haugaland Kraft Nett informerer Haugaland Kraft Nett skal gjennomføra innmåling av høgspent og lågspent kabelnett og tilhøyrande linjer og master i Suldal. Det blir gjort undersøkingar rundt grunnmur og inne på diverse private eigedommar der det ligg straumforsyning. Innmåling vil føregå med GPS-utstyr. Det vil bli brukt noko spraymerking av kabeltraseer, som forsvinn av seg sjølve etter ei stund. Prosjektet startar i desse dagar og vil strekka seg fram til hausten 2022. Ta gjerne kontakt med driftssentralen på nr 987 05 271 om det er spørsmål.

ARBEID UTFØRES Maling og vasking av hus, inne og ute, forskaling, hagejobbar og andre småjobbar utføres. Kontakt Linas, tlf. 405 96 755

Ved

til salgs Norskprodusert kvalitet fra ditt nærområde.

Med venleg helsing, Haugaland Kraft Nett Sønd. 31.1. kl. 17.30 Familien Bigfoot Aldersgrense 6 år

Finn din leverandør på Suldal Foto, Jarle Lunde

Møte i Øvre Suldal grendeutval

BRØNN OG ENERGIBORING

www.norskved.no

Ledig jobb i lokalavisene:

Forum for vedprodusenter

onsdag 27.01.21 kl 17.30 på Skattkammeret på Nesflaten.

Sønd. 31.1. kl. 20.00 Den største forbrytelsen Aldersgrense 12 år

PROGRAM

Møte i Vinjar grendeutval onsdag 27.01.21 kl 19.00 i vestibylen Vinjar gymsal.

Møte i Erfjord grendeutval onsdag 03.02.21 kl 19.00 på Erfjord grendasenter.

Garantert • Peling og boring best under vei pris! • Horisontalboring • Pumper og service • Hydraulisk sprenging brønner • SPESIALRIGG FOR BLØTT TERRENG/SNØ VANNGARANTI OG PRISGARANTI GRATIS BEFARING RING 908 96 222

For meir info og sakliste sjå heimesida: www.suldal.kommune.no

suldal.kommune.no

Laurd. 6.2. kl. 19.30 Konsert med

Tønes

Laurd. 13.2. kl. 17.30

Slåttekar i himmelen

– direkteoverføring frå Det Norske teater

kr

5

for 5 veker

Bladet Tysnes søkjer journalist

65 0 4 Nå ar! r a j følg

Finn jobben på stilling.m24.no eller lla.no Ring 908 96 222 eller 901 68 966 www.bore.as

LOKALAVISA I SAMARBEID MED M24 OG LLA

Annonser i Suldalsposten: Kontakt oss på epost annonse@suldalsposten.no

Stilling ledig

Trygve Skaug utsett til 15. april OPNINGSTIDER

Mån/tys/ons: 10.00-16.00 Torsdag: 10.00-18.00 Fredag: 10.00-15.00 Laurdag: 11.00-15.00

BOWLINGA har stengt inntil vidare. Bibliotekfiliane held ope som vanleg.

Stilling

Arbeidsstad

Einingsleiar/rektor Vernepleiar

Vinjar skule Fast Suldal bu- og akt.tiltak Fast

St.type

Søkn. frist: Vernepleiar: 09.02. Einingsleiar/rektor: 18.02.

Prøv oss i 5 veker for 5 kroner. Deretter kr 145,- pr. månad for abonnement med automatisk fornying.

Fullstendig utlysing: www.suldal.kommune.no. Suldal kommune ber om at du søkjer på stillinga digitalt. Søkjarar som ikkje kan søkja på nett, ta kontakt med servicetorget, tlf. 52 79 22 00. Suldal kommune, Eidsvegen 7, 4230 Sand suldal.kommune.no

Still.% 100% 100%


26

Onsdag 27. januar 2021

Suldalsposten

INNSENDT Lesarbrev

Kronikk Lyse Kraft DA:

Vi forvalter kraftressursene til fellesskapets beste

Foto: Marta-Brit Lunde

Ta fjorden i bruk Sauda og Sand, og andre stader langs fjorden ut til Hebnes og Jelsa, har hatt rutebåt i omtrent 150 år, men nå kan rutene snart vera borte. Ny struktur for kollektivtransport i Rogaland generelt, og for hurtigbåtane spesielt, skal vera på plass frå 1. januar 2023. I dag går det ein båt ut på morgonen, og denne er tilbake på kvelden, omtrent som då «Fjordsol» gjekk for 50 år sidan. Saudaruta er det kutta i ved fleire høve, nå snur båtane anten på Sand eller Jelsa, slik at båtane kan nyttast meir i ytre Ryfylke. Bygdene her inne har vore med på to revolusjonar, på fjorden. I 1939 kom den fyrste fjordbussen «Fjorddrott», konstruert av teknisk direktør i DSD Ludvig Thorsen og gjekk i dagleg rute Sauda via mellomstader til Stavanger, så via mellomstader til Haugesund og retur, og så inn til Sauda på kvelden. Revolusjonen var både farten på båten, 15 mils fart, og ruteopplegget. Den neste revolusjonen kom i 1961 då hydrofoilbåten «Expressen» kom i fart på Ryfylkefjordane, og spesielt i Saudaruta. Ein båt som gjekk med bortimot 40 mils fart, og gjorde turen til Stavanger på mindre enn 1,5 time. Før, mellom og etter desse revolusjonerande fartøya, har det gått kyst- og lokalruter til det indersta av Ryfylke, dampbåtar, ulike fjordbussar, og katamaranar av ulike typar. Men nå kan det vera over. Ikkje la oss oppleva at den tredje revolusjonen er fjorden utan rutebåtar. Medan Rogaland fylke har mange og fagre visjonar og målsettingar innan busetting, arbeid, miljø, turisme, fritid og meir for dei ulike delane av fylket vårt, har Kolumbus, som er fylkets «mobilitetsaktør» for all samferdsle i fylket, laga eit framlegg der samferdsla med båt i Ryfylke vert fullstendig rasert. Dette kan me ikkje finna oss i, og nå må det vera slutt på at indre Ryfylke skal vera svikta både nasjonalt og regionalt. Fjorden ligg der, og bortsett frå kalde vintrar som det vert færre av, så er den ferdig brøyta og bortimot vedlikehaldsfri. Fjerning av statlege arbeidsplassar og bussruter til Haugesund, løyser ikkje problema; dei er snarare som ein katalysator for meir nedlegging. Vegane langs fjorden er ikkje av ein standard som me treng. Mellom Sauda og Stavanger, via nokre få mellomstader, må det setjast opp ruter med to båtar, som anten går heile strekket som ei hurtigrute, eller dei kan dela ruta på Jelsa, men med fart som gjer at turen går på to timar. Inntil fem turar kvar veg, og med rutetider som gagnar folket langs fjorden, vil då knytta indre Ryfylke til fylkeshovedstaden på ein måte som desse kommunane skal ha sin rettmessige del av. Båten er limet, både internt i Ryfylke, men og til og frå dette området som er av det flottaste me har i landet. Nå må fjordfolket fortelja ordføraren kva dei treng. Ivar Andersen, Nedstrand

Nordenden 2, Postboks 114, 4239 Sand Telefon: 52 79 05 90 www.suldalsposten.no

Kjem ut onsdag Org. nr. 971511648 MVA E-post: redaksjon@suldalsposten.no annonse@suldalsposten.no

Utgjevar: Suldalsposten AS Trykk: Bladet Sunnhordland

Vakttelefon 40 20 42 42

Den siste tiden har flere medier omtalt opprettelsen av Lyse Kraft og hva dette betyr for vertskommunene og innbyggerne. Dette er en stor og viktig sak som mange er opptatt av. Dekningen tyder på at det har oppstått noen misforståelser omkring konsesjonene for videre drift av kraftverkene. Vi vil her forsøke å klargjøre noen av disse problemstillingene. Opprettelsen av Lyse Kraft er i tråd med lovverket som ble endret så sent som i 2008 av Stoltenberg II-regjeringen (Ap, Sp og SV). Intensjonen er å sikre at landets vannkraftressurser tilhører og forvaltes til beste for allmennheten gjennom offentlig eierskap. Med opprettelsen av Lyse Kraft, oppfylles kravene til offentlig eierskap, og selskapet vil ha rett til å få omgjort konsesjonene slik at de vil gjelde tidsubegrenset. Ved at Lyse og Hydro går sammen om å opprette selskapet, sikres over 2/3 offentlig eierskap til kraftverkene, som er lovens krav. Dette gir Hydro fortsatt eierskap til kraft, noe som er avgjørende for langsiktige investeringer i norske industriarbeidsplasser og aluminiumsproduksjon med lavt karbonavtrykk. For vertskommunene blir det ingen endringer i skatte- og avgiftsmessige forhold som følge av etableringen av Lyse Kraft. De betydelige inntektene i form av skatter, avgifter og konsesjonskraft videreføres. Ønsker revisjon av konsesjonsvilkårene Hydro inngikk allerede i 2018 en avtale med Ullensvang og Suldal kommuner for å forberede revisjon av konsesjonsvilkårene. Utgangspunktet for samarbeidet var en felles forståelse av at en ny offentlig eier ville komme inn. Det hadde da lenge vært kjent at Hydro arbeidet for en løsning som ville sikre fremtidig tilgang til fornybar kraft for deres industrivirksomhet. Lyse Kraft ble løsningen, og det nye selskapet har dermed søkt Olje- og energidepartementet om omgjøring av konsesjonene slik at de blir uten tidsbegrensning. I etterkant av dette har enkelte representanter fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet fremmet et forslag i Stortinget om å åpne for revisjon av konsesjonsvilkårene, og at det blir etablert næringsfond til kommunene. Det vises til at Lyse Kraft i sin søknad legger til grunn at modernisering av konsesjonsvilkårene først vil finne sted om 30 år. Dette er ikke riktig, og vi antar at det bygger på en misforståelse. Lyse Kraft har kun søkt om uendrede vilkår frem til en revisjon gjennomføres, og i søknaden vår går det klart frem at vi er innforstått med at det åpnes for alminnelig revisjon av konsesjonsvilkårene. Disse revisjonsprosessene skjer etter retningslinjer som er fastsatt av myndighetene og sikrer kommuner og allmennheten medvirkning. Til slutt er det Olje- og energidepartementet som avgjør nye vilkår basert på en interesseavveining med utgangspunkt i utredninger, høringer og faglige innspill fra Norges vassdragsog energidirektorat.

Det finnes imidlertid ikke støtte i lovverket eller forvaltningspraksis for at det kan stilles vilkår om næringsfond. Kommunene vedtok politisk sine revisjonskrav for Røldal-Suldal anleggene i 2019, med vekt på å bedre miljøforholdene, herunder vassdragsmiljø og fisk, villrein, kulturminner og landskap, samt friluftsliv og reiseliv. Lokal medvirkning Hydro har, som nevnt, allerede gjennomført utredninger og det er innledet samarbeid med kommunene og ulike brukerinteresser om mulige tiltak i Røldal og Suldal. Eksempler på slike arbeider, er overordnede tiltaksplaner for elvestrekninger som kan ivareta både hensyn til flom og fisk, bedret vinterferdsel og endringer i fiskeutsetting i regulerte vann. Lyse Kraft vil videreføre dialogen om ytterligere tiltak, blant annet miljøtiltak ved tipper og reguleringsanlegg, biotoptiltak og videre fiskeundersøkelser. Det vil være aktuelt å gjennomføre noen tiltak raskt, mens andre, mer omfattende tiltak, bør sees i sammenheng med den formelle revisjonsprosessen. Verdiskapning lokalt Kraftverkene i Røldal og Suldal genererte skatter, avgifter og inntekter fra konsesjonskraft på til sammen 300 millioner kroner i 2019. Av dette sitter Ullensvang og Suldal igjen med om lag en tredjedel. I tillegg får kommunene og fylkeskommunene inntekter fra salg av konsesjonskraft som utgjør inntil 10 prosent av kraftproduksjonen. Disse inntektene varier fra år til år med kraftprisen. Ingen annen virksomhet bidrar med så store overføringer til vertskommunene som vannkraften. Vår aktivitet gir også ytterligere positive ringvirkninger gjennom utstrakt tjenestekjøp lokalt. Lyse Kraft planlegger også omfattende investeringer for å fornye kraftanleggene. Foreløpige planer er på 800 millioner kroner i perioden frem til 2029, noe som også gir verdiskapning gjennom lokale innkjøp av varer og tjenester. Viktig med stabile rammevilkår Vannkraften er en fellesskapsressurs med lange tidshorisonter, og det er derfor viktig med forutsigbarhet og langsiktighet i rammevilkårene. Den eierskapsløsningen som nå er etablert for Røldal-Suldal anleggene, gir forutsigbarhet og legger til rette for lønnsomme investeringer i Hydros industrivirksomhet, trygger arbeidsplasser og bidrar til finansiering av velferdssamfunnet gjennom skatte- og avgiftssystemet. Vi i Lyse Kraft ser frem til å stifte bekjentskap med nye vertskommuner, lokalsamfunnene i Røldal og Suldal, med et mål om å bygge gode relasjoner og finne gode løsninger. Bjørn Honningsvåg, adm. dir. Lyse Kraft DA

Dagleg leiar: Berit Reinertsen Sandvik Tlf. 52 79 05 90/993 85 266 berit@suldalsposten.no

Redaktør: Esther Moe Tlf. 52 79 05 92/970 51 122 esther@suldalsposten.no

Journalist: Marta-Brit Lunde Tlf. 52 79 05 94/970 51 123 marta.brit@suldalsposten.no

Journalist: Nora Bogetvedt Jenssen Tlf. 52 79 05 95/970 51 125 nora@suldalsposten.no

Desk/annonsar: Astrid Guggedal Tlf. 52 79 05 99/402 37 270 astridg@suldalsposten.no

Desk/annonsar: Siri Førland Tlf. 52 79 05 98/952 86 814 siri@suldalsposten.no


Suldalsposten

Onsdag 27. januar 2021

27

INNSENDT Gratulerer

2 ÅR Me vil gratulera Selma H. Tveitane med 2-årsdagen 30. januar. Gler oss til å feira deg! Helsing mormor, morfar, Mari, moste Åsne, onkel Halvor, Ylva, tante Karianne og onkel Leif Kristian

2 ÅR Me vil gratulera Selma Hjorteland Tveitane så masse med 2-årsdagen som er på lordag 30. januar. Me håpar du får ein fin dag. Klemmar frå Kristiane, Josefine, tante Ranveig, onkel Johnny, faste, bestemor og bestefar

2 ÅR Hipp hipp hurra for solstråla vår Selma H. Tveitane som blir 2 år den 30. januar! Me er veldig glade i deg. Stor klem frå mamma og pappa

2 ÅR Denne blide gode guten blir 2 år imåro 28. januar. Gratulera med dagen Birk Nerheim Ådneram. Helsing frå besten, bestemor, moste, onkel Aslak og Oda. Oldebesta og oldemor helsar og

3 ÅR Hipp hipp hurra for fine jenta vår Solveig Smaamo som blir 3 år den 1. februar. Gratulerer så mye med dagen vennen vår! Veldig glad i deg. Klem fra Stine, pappa og mamma

4 ÅR Gratulera så mykje med 4-årsdagen, godguten Aksel Norheim ,onsdag den 27. januar. Stor bursdagsklem frå pappa og mamma

4 ÅR Det litla trodlet vårt vekse til. Tenk Edel Gjuvsland er 4 år allereie. På lordag 30. januar skal me klemma i oss kaka. Gratulera med jebursdagen i frå Jone, Gaute, mor og far

5 ÅR Hipp hurra for solstrålå vår Madelen Utbjoa steine med 5-årsdagen som var 26. januar. Kjempeglad i deg! Klem fra ‘tante’, oldemor, bestemor, bestefar og alle oss i Våg

5 ÅR Hurra for jentå vår Leah Bjørkhaug Fjetland som blei 5 år 25. januar. Du er ein skikkelig fest! Me er glade i deg! Klem frå Theo, mor, far, Kaisa og Maria

7 ÅR Egon Bråthen Myrvang blei 7 år 25. januar. Første gong du har hatt bursdagsselskap ute. Men det var veldig kjekt! Hipp hurra for den flotte guten på Tjelta! Klem frå farmor og farfar

7 ÅR Hipp hipp hurra for vår gode Jenny Bakka Østebø som blir 7 år 28. januar. Klemmar frå Anna, mor og far

10 ÅR Hurra for Silje Sigstad som blir 10 år den 1. februar! Gratulerer! Håper du får en fin dag! Stor klem fra farmor og farfar

Dette skjer

Familien

ƭ Laurdag 30.1. FØDDE Herlige Olivia vart fødd 1. desember 2020. Gratulerer så mykje til Maria Nerheim Skjæveland og Anders Raustein. Helsing frå oldemor på Sand, mormor, morfar og onklane på Randaberg

KULTURHUSET: Kino, Knutsen og Ludvigsen 2 kl. 13.00.

ƭ Søndag 31.1. 60 ÅR Store gratulasjonar til Johannes Vaarvik på 60-årsdagen den 28. januar. Du er sprek, stødig, kreativ, løysningsorientert og har eit minne som få! Me håpar å ha arva ein brøkdel. Ha ein fin dag. Glad i deg! Helsing oss på Nyland, Finvang, Nordtun, Fredheim og Solstad

KULTURHUSET: Kino, Familien Bigfoot kl. 17.30. Den største forbrytelsen kl. 20.00.

ƭ Laurdag 6.2. KULTURHUSET: Tønes konsert kl. 19.30.

Sola går opp: 08.56

TIPS OSS! 40 20 42 42

Sola går ned: 16.39 Dagens lengd: 7.43,02

† Vår alles kjære

Kristin Risa født Eide

sovnet stille inn i dag, 95 år gammel

HIMMEL & HAV ONSDAG 27. JANUAR:

Dødsfall

TABO/Sola 21. januar 2021

FJØRE

22.10

16.09

03.40

28.01 10.29 22.50

16.44

04.17

Marit og Bjørn Alf Erling og Anne Kristin Asle og Liv Rune og Gro

29.01

11.09 23.31

17.20

04.53

Arne, Lars, Erling, Marion

30.01

11.49

-

18.57

05.30

31.01

12.29

00.12

18.35

06.08

Nina Øvrige familie

01.02

13.11

0.53

13.11

06.46

02.02 13.54

01.36

19.55

07.25

03.02 14.38 02.20

20.39

08.05

FLO 27.01

09.51

Kjelde: timeanddate.no og kartverket.no

Bisettes i Sola kapell fredag 29. januar kl. 10.00. Seremonien blir med nærmeste familie. hviding.no


#suldalsposten

Insta fridlaug Såpeboble i kulde og solskinn

eskilnerheim Vinter #kvilldal

loypekjoraren Fine forhold langs Sandsavatnet

johnnyhebnes Fin tur frå Gryte til Vormestrand

mrsslagstad Akebrett ner i frå Lio

marenfjetland Fjetlandsnuten

gunnstrapa Fint besøk i hagen

ranj #snø #suldalsosen

eirikarthur #soloppgang fra #reinstøl

bjorghjort Snø

maritahhellesen Solgløtt over Sandsfjorden

gardsteig Endeleg kom snoen

Profile for Visit Suldal

Suldalsposten: Yrke og utdanning 2021  

Suldalsposten si temaavis om yrkes og utdanning som blei gitt ut i samband med yrkes- og utdanningsmessa 2021. Suldalsposten har alle rettar...

Suldalsposten: Yrke og utdanning 2021  

Suldalsposten si temaavis om yrkes og utdanning som blei gitt ut i samband med yrkes- og utdanningsmessa 2021. Suldalsposten har alle rettar...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded