Page 1

A C I T O B U S I VODIČ TURISTIČK TOURIST GUIDE


SUBOTICA

SUBOTICA

Grad Subotica nalazi se na severu Republike Srbije, duž glavnih evropskih koridora i između dve reke: Dunava i Tise. Izuzetno kulturno nasleđe, bogato ukrašene građevine, multikulturalni duh i evropski šarm su osobine koje ovaj grad čine drugačijim. Subotica je poznata po svojoj opuštenoj atmosferi, dobroj hrani i kvalitetnim vinima. Festivali, događaji, koncerti, živopisan kulturni život tokom cele godine razlog su više da posetite naš grad. Povrh toga, Subotica nudi puno zanimljivih mesta za odmor i razonodu, kao i za mnogobrojne aktivnosti oko jezera Palić i Ludaš, na ergelama, salašima, u šumama i lovištima.

The City of Subotica is located on the north of the Republic of Serbia, along the main European corridors and between two rivers: the Danube and the Tisa. Rich cultural heritage assets, lavishly decorated buildings, multicultural spirit and European charm – these are the features that make this city distinctive. Subotica is known for its relaxed atmosphere, good food and quality wines. Festivals, events, concerts, vibrant cultural life all year round are a reason more to visit our city. On top of that, Subotica offers a lot of interesting places for rest and leisure, for activities around the lakes Palić and Ludaš, on horse-farms, farmsteads, in forests and hunting areas.

Geografska lokacija: 46°05' SGŠ, 19°39' IGD Broj stanovnika (2012): 140.538 Pozivni broj za državu i grad: +381 (0) 24

Geographic location: 46°05'N 19°39'E; Number of citizens (2012): 140.538; Country and area code: +381 (0) 24

Sadržaj

Content

Kako do Subotice i po Subotici 04 Mapa Subotice 06 Turistički informativni centar 07 Znamenitosti 09 Grad secesije 13 Istorija grada 15 Kultura 16 Festivali 18 Smeštaj 20 Restorani, kafići, vinarije... 24 Šoping 28 Wellness 30 Sport i rekreacija 31 Okolina 32 Degustacija vina 36 Korisne informacije 38

Getting here and getting around 04 Subotica map 06 Tourist information centre 07 Attractions 09 Art Nouveau city 13 City history 15 Culture 16 Festivals 18 Accommodation 20 Restaurant, cafés, wineries......24 Shopping 28 Wellness 30 Sport and recreation 31 Out of town 32 Wine tasting 36 Useful info 38 3


E KAKO DO SUBOTIC I PO SUBOTICI

D GETTING HERE AN GETTING AROUND

Avionom Srbija, Beogradski aerodrom Nikola Tesla (182km), +381 (0) 11 209 4444 www.beg.aero Mađarska, Budimpeštanski aerodrom Ferenc Liszt (198km), +36 1 297 7000 www.bud.hu Hrvatska, Osiječki aerodrom, Z.L.O. (139km), +385 31 514 400 www.osijek-airport.hr Rumunija, Temišvarski aerodrom, Traian Vuia (200km), +40 56 491 637 www.aerotim.ro

By airplain Serbia, Belgrade Airport Nikola Tesla (182km), +381 (0) 11 209 4444 www.beg.aero Hungary, Budapest Airport Liszt Ferenc (198km), +36 1 297.7000 www.bud.hu Croatia, Osijek Airport Z.L.O. (139km), +385 31 514 400 www.osijek-airport.hr Romania, Timisoara Airport Traian Vuia (200 km), +40 256 491637 www.aerotim.ro

Vozom Autobuska stanica, Senćanski put 3, +381 (0) 24 555 566 www.sutrans.rs Polasci za Beograd: 04:30*, 05:30, 06:15*, 06:45, 07:30, 08:40*, 09:00, 10:15, 11:15, 13:00*, 13:00, 14:00, 14:15, 14:30, 15:00, 16:00, 17:00*, 18:00, 19:00*, 21:30*; (*auto putem) Polasci za Budimpeštu: 15:15; Polasci za Segedin: 06:30 (①-⑥); 07:35 (①-⑦); 15:15 (①-⑦); 18:30 (⑤,⑦) (Pre polaska proveriti red vožnje!)

By train Bus terminal, Senćanski put 3, +381 (0) 24 555 566 www.sutrans.rs Departures for Novi Sad and Belgrade: 04:30*, 05:30, 06:15*, 06:45, 07:30, 08:40*, 09:00, 10:15, 11:15, 13:00*, 13:00, 14:00, 14:15, 14:30, 15:00, 16:00, 17:00*, 18:00, 19:00*, 21:30*; (*express lines) Departure for Budapest: 15:15; Departures for Szeged: 06:30 (①-⑥); 07:35 (①-⑦); 15:15 (①-⑦); 18:30 (⑤,⑦) (Check the time-table before departure!)

Automobilom Auto put E-75: Pravac Novi Sad (100km), Beograd (180km) Auto put E-75: Pravac Segedin, Mađarska (45km), Budimpešta (200km) Put M-17: Pravac Sombor (60km) i Osijek, Hrvatska (120km) Put M-17: Pravac Granični prelaz Kelebija (12km) 4

By car Motorway E-75: Direction Novi Sad (100km) and Belgrade (180km) Motorway E-75: Direction Szeged, HU (45km) and Budapest (200km) Road M-17.1: Direction Sombor (60km) and Osijek, CRO (120km) Road M-17.1: Direction Kelebija bordercrossing (12km)


Javni gradski prevoz Autobuski prevoz se može platiti na dva načina: kupovinom karte kod vozača autobusa ili kupovinom SuBus Smart kartice na prodajnim mestima Subotica Transa. Linija broj 6: Centar grada - Palić od 05:25 do 22:10 (vreme između polazaka je od 20 do 30 minuta) Linija broj 6: Palić - centar grada od 5:13 do 22:03 (vreme između polazaka je od 20 do 30 minuta) Linije broj: 42, 44 i 49 Autobuska stanica Ludaško jezero (vreme između polazaka je od 60 do 90 minuta) Linija broj 1 i 1A: Autobuska stanica – Kelebija Granični prelaz (vreme između polazaka je oko 30 minuta) www.sutrans.rs www.subus.rs

City public transport Bus ride can be paid in two ways: by purchasing single tickets from bus drivers or purchasing SuBus Smart Card in Subotica Trans offices. Line#6 City centre – Palić from 05:00 till 22:10 (intervals between departures: 20 to 30 minutes) Line#6 Palić - City centre from 05:05 till 22:03 (intervals between departures: 20 to 30 minutes) Lines #42, 44 & 49 Bus terminal - lake Ludaš (intervals between departures: every 60 to 90 minutes) Line#1 & 1A: Bus terminal – Kelebija Bordercrossing (intervals between departures: 30 minutes) www.sutrans.rs www.subus.rs

Taxi Taxi udruženja +381 (0) 24... 680 670, 9761, 9764, 9765, 9766, 9780, 9781, 9782, 9783, 9784, 9785, 9786, 9787, 9788, 9789, 554.742, 562 476, 544 544, 680 570, 572 572, 550 583, 581 581, 582 582 Taksi tarife: prosečna cena starta je 0,5€ a prosečna cena pređenog kilometra je 0,5€ u dinarskoj protivvrednosti.

Taxi Taxi companies: +381 (0) 24... 680 670, 9761, 9764, 9765, 9766, 9780, 9781, 9782, 9783, 9784, 9785, 9786, 9787, 9788, 9789, 554.742, 562 476, 544 544, 680 570, 572 572, 550 583, 581 581, 582 582 Taxi tariffs: start 0,5€, each additional km 0,5€ (approximately; payable in dinars).

Iznajmljivanje bicikli SuBike iznajmljuje bicikle na sledećim lokacijama: 1. iza Otvorenog univerziteta, 2. u Dudovoj šumi, 3. na Prozivci 4. na na parkingu restorana Mala gostiona na Paliću

Rent-a-SuBike Bikes available in parking-points: 1. behind the Open University, 2. at Dudova šuma park, 3. at Prozivka park 4. Mala gostiona restaurant parking in Palić.

Registracija za korišćenje bicikli se može izvršiti uz ličnu kartu ili pasoš u kiosku na parkingu iza Otvorenog Univerziteta i iznosi 500 rsd, što predstavlja jednokratni trošak za korisnika i neograničenog je trajanja. Iznajmljivanje bicikle iznosi 100 rsd na dan ili 20 rsd na sat. Za više informacija posetite sajt www.suparking.rs

Parking Parking mesta u Subotici su podeljena u četiri zone. Vreme za parking nije ograničeno, a plaćanje se može vršiti na dva načina kupovinom parking karte i slanjem SMS poruke. Karte za sve zone se mogu kupiti na kioscima Štampe. Na centralnom parkingu (kod Otvorenog univerziteta) parking se naplaćuje prilikom izlaska. Da biste saznali više o parkiranju ili službi za odnošenje automobila, posetite www.suparking.rs

Requires registering personally (valid ID card or passport) at the Open University parking booth. Registration cost is 500 dinars and it has no time limit. Rental fee is: 100 dinars per day or 20 dinars per hour. To find out more visit www.suparking.rs

Parking Parking places in Subotica are divided into four zones. Parking time is not limited. Payment can be made through two methods – parking tickets and text massages (sms). At the central parking lot (next to the Open University) parking will be charged upon exiting. To find out more about parking and towed away car service, visit www.suparking.rs

5


E

D

C

B

A

1

2

5

3

9

11

4

3

10

6

1

4

7

8

2

5

6


LEGENDA MA 1 2 3 4 5 6 7 8 9

PE

Gradska kuća Rajhlova palata /Galerija moderne umetnosti/ Gradski muzej /Demeterova palata/ Sinagoga Katedrala Sv. Terezije Avilske Franjevačka crkva Pravoslavna crkva Gradska biblioteka Gimnazija

10 Suvenirnica 11 Pijaca

MAP KEY 1 2 3 4 5 6 7 8 9

City hall Raichle palace /Modern art gallery/ City museum /Dömötör palace/ Synagogue Cathedral St. Teresa of Avila Franciscan church Serb orthodox church City library Grammar school

10 Souvenir shop 11 Market

Železnička stanica

Railway station

Autobuska stanica

Bus terminal

Turistički informativni centar

Tourist information centre

Turistički informativni centar

Tourist information centre

Turistički informativni centar posetiocima nudi informacije o smeštajnim kapacitetima, turističkim atrakcijama grada i okoline, zabavi, transportu, restoranima, poslovnim prostorima za održavanje skupova, ponudi kafića, kupovini, dešavanjima i još mnogo čemu. U Turističkom informativnom centru pomažemo posetiocima da isplaniraju svoj boravak u Subotici i na Paliću.

Tourist information centre offers visitors a wealth of choices for accommodation, tourist attractions, entertainment, transport, dining, business facilities, drinking venues, shopping, events and much more. Here, at Tourist information centre, we assist visitors and tourists with planning their stay in Subotica, Palić and surroundings.

24000 SUBOTICA, Trg slobode 1

24000 SUBOTICA, Trg slobode 1

+381 (0) 24 670 350

+381 (0) 24 670 350

office@visitsubotica.rs

office@visitsubotica.rs

tic.subotica

tic.subotica

1 - 5 08:00 – 18:00; 6 09:00 – 13:00;

Android aplikacija VisitSubotica Aplikacija za android preko Google Play Store Aplikacija za iOS preko iTunes Subotica na društvenim mrežama

1 - 5 08:00 – 18:00; 6 09:00 – 13:00;

Android application VisitSubotica Aplikacija za android preko Google Play Store Aplikacija za iOS preko iTunes Subotica on social networks

www.facebook.com/tic.subotica www.twitter.com/visitsubotica www.twitter.com/visitpalic www.youtube.com/user/visitsuboticavideo?feature=watch www.flickr.com/photos/89160618@N07 7


Z N A M E N ITO S

TI

S AT T R A C T IO N

Gradska kuća

City hall

Gradska kuća, centar i simbol Subotice, sagrađena je u periodu između 1908. i 1912. godine. Visoka je 76m i zauzima površinu od 5838 m2. Projektovali su je Komor i Jakab, poznati budimpeštanski arhitekti. Dekorativnost secesije ovde je obogaćena romantičarskom notom mađarskog folklora, kroz šare stilizovanih cvetova, cvetnog nakita od keramike i kovanog gvožđa. Srce Gradske kuće čini Velika većnica sa raskošnim vitražima. Ona se koristi za zasedanja Skupštine, koncerte, venčanja i važne skupove. Danas, kao i u prošlosti, u Gradskoj kući se nalaze Gradska uprava, Istorijski arhiv, butici i banke. Vidikovac na tornju Gradske kuće visok je 45 m i sa njega se pruža nezaboravan pogled na Suboticu i njenu okolinu. Vreme posete: za individualne turiste: od utorka do petka u 12h, grupe: po najavi (polazna tačka: Gradska suvenirnica).

The City hall, the centre and the symbol of Subotica, was built between 1908 and 1912. It is 76m high and covers an area of 5838 m2. It was designed by Komor and Jakab, the renowned Budapest architects. The decorative features of Art Nouveau are enriched with a romantic nuance of the Hungarian folklore, by floral elements made of ceramics and wrought ironwork forging. The Council hall and its splendid stained glass windows are the heart of the building. It is being used for the Assembly sessions, concerts, weddings and important gatherings. Likewise in the past, the City hall hosts city administration, the Historical archives, boutiques and banks. City's hall's 45 m high observatory provides an unforgettable sight of Subotica and its outskirts. Visiting hours: -individual tourists: Tuesday to Friday at 12 am; groups by appointment; (Starting point: Souvenir shop)

1

Trg slobode 1 +381 (0) 24 672 020 www.gradskimuzej.subotica.rs

Rajhlova palata

Raichle palace

Palatu je 1904. godine sazidao arhitekta Ferenc Rajhl za svoj dom i arhitektonski biro. Skupoceni materijali, neobična kombinacija boja, razigrana forma fasade, enterijera i dvorišta, izuzetan su primer secesijske arhitekture. Motiv srca bilo da je izveden u keramici, murano mozaicima, od kovanog gvožđa, u duborezu ili štukaturi - uvek je predstavljen na nov i originalan način. Danas se ovde nalazi Galerija moderne umetnosti Likovni susret. Radno vreme: ponedeljak i subota od 08:00 do 12:00, utorak - petak od 08:00 do 18:00.

It was built in 1904 by the architect Ferenc Raichle to be his home and architectural studio. Expensive materials, the unusual combination of colours, the vibrancy of forms, the lavish interior and the backyard make this sumptuous house an exceptional example of the Art Nouveau architecture. Motive of a heart was implemented in the whole building and carried out in ceramics, Murano glass mosaics, wrought ironwork forging, woodcarving and stucco application - always in a new and original way. At present it hosts the Modern Art Gallery Likovni susret. Opening hours: Monday and Saturday from 08:00 to 12:00, Tuesday to Friday from 08:00 to 18:00.

2

Park Ferenca Rajhla 5 +381 (0) 553 725 www.likovnisusret.rs

Zgrada Gradskog muzeja

City museum building

Gradski muzej se nalazi u zgradi koja je izgrađena u stilu darmštatske secesije, a projektovali su je braća Vago 1906. godine. Njihove radove uvek krasi motiv ptica, što se može videti i na ovoj zgradi. Radno vreme: od utorka do subote od 10:00 do 18:00

The City Museum is situated in the Dömötör family house built in the style of Darmstadt Art Nouveau. It was designed by the Vágó brothers in 1906. Their works had always been decorated with the motif of two birds, which is present on this facade, too. Opening hours: Tuesday to Saturday from 10:00 to 18:00

3

Trg sinagoge 3 +381 (0) 24 672 020 www.gradskimuzej.subotica.rs

9


Sinagoga

Synagogue

Sagrađena 1902. godine, sinagoga je jedna od najlepših postojećih primera sakralne arhitekture secesije u Evropi. Centralna kupola sinagoge je visoka 40 metara. U prizemlju je bilo 850 mesta za muškarce i 550 za žene na galeriji. Sinagoga je ukrašena stilizovanim laticama lala, karanfila i paunovog perja. Smelih i modernih arhitektonskih rešenja - savršeni je sklad konstrukcije i dekoracije. Zanimljivo je da je unutrašnjost hrama projektovana kao sjajno i vedro mesto, jer cilj arhitekata nije bio da zastraši vernike, već da blistavom harmonijom boja u vernicima probudi osećanje radosti. Vreme posete: od marta do oktobra subotom od 10:00 do 14:00 ili po najavi.

Built in 1902, it is one of the finest surviving pieces of religious architecture in the Art Nouveau style in Europe. The central dome of the synagogue is 40 metres high. There were 850 seats for men on the ground floor and 550 for women on the gallery. It is decorated by stylized tulips, carnations and peacock feathers that are typical for the Hungarian version of the style. The interior of the temple still flairs with harmony of colours, brightness and liveliness as architects' goal was not to make believers feel timid but to arouse the feeling of joy. With daring and modern architectural solutions, it perfectly harmonizes structure and decoration. Visiting hours: from March till October on Saturdays from 10:00 to 14:00 or by appointment.

4

10

Trg sinagoge 2 +381 (0) 24 533 797, 670 970 www.sinagoga.rs


Katedrala

Cathedral

Građevina kasnog baroka, u narodu poznata kao Velika crkva, posvećena je zaštitnici Subotice Sv. Terezi Avilskoj čiji se lik nalazi i na gradskom grbu. Katedrala je podignuta 1779. godine i od tada je nekoliko puta je obnavljana. Godine 1974. Papa je nagradio crkvu naslovom manje bazilike.

The Cathedral was built in late baroque style and is dedicated to the patron saint of Subotica, St. Theresa of Avila, whose figure appears in the city's coat-of-arms as well. The cathedral was built in 1779 and has been renovated several times since then. In 1974, the Pope awarded the church with the title of a smaller basilica.

5

Trg Svete Terezije 1 +381 (0) 24 600 240 www.suboticka-katedrala.info

Franjevačka crkva

Franciscan church

Na ostacima srednjovekovne tvrđave, koja datira iz XV veka, podignuta je 1736. godine Franjevačka crkva posvećena sv. Mihovilu. Uz crkvu je dograđen samostan u kom se nalazi kapela posvećena zavetnoj slici, Crnoj Gospi.

The church, dedicated to St. Michael the Archangel, was built in 1736 on the ruins of the medieval fortress from the 15th century. Attached to it is a friary with a chapel dedicated to the votive painting, the Black Madonna.

6

Trg Franjevaca 13 +381 (0) 24 551 256 www.suboticka-biskupija.info

Pravoslavna crkva

Serb-orthodox church

Crkva je podignuta je 1726. godine na najvišem delu nekadašnjeg starog grada. Sadašnji izgled ove barokne crkve datira iz 1910. godine, kada je podignut novi toranj i postavljen novi ikonostas. Crkva je posvećena Sv. Vaznesenju Gospodnjem.

The baroque church was built on the highest part of the old town in 1726. In 1910, the new tower and the new iconostasis were added. The Church is dedicated to the Holy Ascension.

7

Zmaj Jovina 22 +381 (0) 24 522 590 www.eparhija-backa.rs

Gradska biblioteka

City library

Gradska biblioteka je osnovana 1890. godine i smeštena je u neobaroknu zgradu, koja se nalazi na istočnoj strani glavnog trga. Projektovao je Ferenc Rajhl 1897. godine. Poseban šarm ovoj zgradi daju dve skulpture atlanta koja na leđima nose jedan od najlepših balkona u gradu.

The City library was established in 1890. The neobaroque building that stands on the eastern side of the main square was designed by Ferenc Raichle in 1897. The two Atlases carrying one of the nicest balconies in the city make this building charming.

8

Cara Dušana 2 +381 (0) 24 553 115 www.subiblioteka.rs

Gimnazija

Grammar school

Prva gramatikalna gimnazija u regionu osnovana je 1747. godine. Sadašnju zgradu gimnazije je projektovao Ferenc Rajhl krajem 19. veka u neobaroknom stilu. U zgradi se nalazi soba koja je posvećena Deže Kostolanju, jednom od najznačajnijih mađarskih pisaca, koji je rođen u Subotici.

The first grammar school was established in the region in 1747. Its present building was designed in neo-baroque style by Ferenc Raichle in the late 19th century. There is a room in the building dedicated to one of the most outstanding Hungarian authors Dezső Kosztolányi who was born in Subotica.

9

Petefi Šandora 1 +381 (0) 24 552 820 www.gimnazijasubotica.edu.rs 11


GRAD SECES

IJ E

Gradska kuća, sinagoga, Rajhlova palata i desetine drugih atraktivnih objekata svrstali su Suboticu među značajnije secesijske gradove u Evropi. Razuzdane, nesputane forme, pune zaobljenih linija i valovitih poteza, čudne kombinacije boja umesto monotonog sivila - prvo su što turista primeti kada dođe u Suboticu. Umetnički stil ili pravac, ova pan-evropska pojava, pojavila se u različitim zemljama pod različitim imenima: Art Nouveau, Jugendstil, Modernismo, Liberty Style i dr. Ovde, izuzetna i specifična, nosi naziv secesija ili mađarski szecesszió.

Secesijska tura – sam svoj vodič Put secesije započinje u nekadašnjem centru grada, obilaskom sinagoge, koja se smatra najlepšom u ovom delu Evrope. Nedaleko od nje je Demeterova palata u kojoj se nalazi Gradski muzej. Sledi poseta Gradskoj kući, simbolu Subotice. Obilazi se Velika većnica i razgledaju koloritni vitraži. Kraći odmor je u moguć u poslastičarnici u kojoj se još uvek može osetite duh starih dobrih vrema – belle époque, a koja se nalazi u nekadašnjoj Gradskoj najamnoj palati. Put secesije se nastavlja duž ulice Korzo. Ovde bi pažnju trebalo obratiti na zgradu broj četiri, nekadašnju Trgovačku banku, koja se izdvaja svojom živopisnom ornamentikom. Put se završava obilaskom Rajhlove palate, biserom arhitekture secesije, u kojoj se danas nalazi Galerija moderne umetnosti. Nakon obilaska Puta secesije u Subotici predlažemo ručak u nekom od restorana ili picerija u obližnjoj ulici Matije Korvina. Vreme potrebno za obilazak: Ovaj put je 2 km dug i šetnja traje oko sat vremena. Dodajte 2-3 sata ako planirate da posetite neku od navedenih lokacija.

ART NOUVEA

U C IT Y

The City hall, the Synagogue, the Raichle palace and dozens of other attractive buildings listed Subotica among the most distinguishable Art Nouveau towns in Europe. Curved shapes, fluidity of lines, free forms, wavy streaks, bizarre colour combination instead of monotonous gray facades - are the first things a tourist notice in Subotica. Art Nouveau was a pan-European phenomena that was expressed differently across Europe bearing different names: Jugendstil, Modernismo, Liberty Style etc. Szecesszió or Secesija was the name given to Art Nouveau here. Art Nouveau Self-guided tour The Art Nouveau self-guided tour begins in the former city center, with a visit to the Synagogue, which is by many considered to be the most beautiful synagogue in this part of Europe. Not far from here is the Miksa Dömötör tenement palace, now a home of the City museum. An optional short break can be arranged, in the pastry shop located in the former City tenement palace where one can still feel the spirit of the good old days – the belle époque. A visit to the City hall, symbol of Subotica, follows. The Great hall and its colorful stained glass windows are part of the tour. The Art Nouveau route continues along the city's main street – the promenade. Here, the building number four should be noted, the former Subotica savings bank palace. It stands out with its colorful ornamentation. The tour ends with a visit to the Raichle palace, a gem of Art Nouveau architecture, which is now the Modern art gallery Likovni susret. Aſter finishing the Art Nouveau tour in Subotica, we suggest a lunch in some of the restaurants or pizzerias in the nearby Matija Korvin street. This route is 2 km long and the walk will take about an hour. Add 2-3 hours if you plan to enter some of the mentioned sites.

13


ISTORIJA Subotica se prvi put pominje u pisanim dokumentima pod imenom Zabatka 1391. godine. Od tada je promenila više od 200 imena od kojih su najkarakterističnija bila: SzentMaria, Maria Theresiopolis, Marija Theresienstadt, Szabadka i Subotica. Dugo vremena je Subotica bila na granici dve moćne imperije, Mađarske i Turske. Ona je počela da se razvija tek nakon što je izgubila svoj vojni značaj. Subotica je 1779. godine dobila status Slobodnog kraljevskog grada, koji joj je doneo veću autonomiju i privilegije i tada počinje da privlači preduzetnike: seljake, zanatlije i trgovce sa severa i juga. U drugoj polovini 19. veka, nakon dolaska železnice, trgovina poljoprivrednim i stočarskim proizvodima je naglo počela da se razvija. Industrijalizacija je počela krajem 19. veka i tada Subotica postaje moderan srednjeevropski grad. Nakon Prvog svetskog rata, Trijanonskim sporazum region Vojvodina se prisajedinjuje Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca koja 1929. godine postaje Kraljevina Jugoslavija. Od tada Subotica nije menjala ime, ali nazive države jeste – čak pet puta. Tokom Drugog svetskog rata Subotica je proživela strašne dane, kao i ostatak Evrope. Nakon toga je sledila rekonstrukcija zemlje i privredni rast koji je trajao sve do turbulentnih 90-tih godina 20. veka.

HISTORY Subotica was, for the first time, mentioned in written documents in 1391 as Zabatka. Since then it has changed more than 200 names. The most characteristic names were: Szent-Maria, Maria Theresiopolis, Maria Theresienstadt, Szabadka and Subotica. For a long time, at the border of the two clashed powers, Hungarian and Turkish, the settlement did not grow. Subotica began to develop as a town only aſter it had lost its military significance. In 1779 Subotica got the status of the Free Royal City that brought greater autonomy and privileges to the town and also attracted entrepreneurs: craſtsmen and traders from the north and the south. In the second half of the 19th century, aſter the railway came to the town, the trade of agricultural and cattle products abruptly developed. The industrialization came into the town at the end of the 19th century when Subotica became a modern Middle European city. Aſter WW I and the Traty of Triannon Vojvodina provinces were united with the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenians that became the Kingdom of Yugoslavia. Since then Subotica has not changed its name but the country has – five times. During the WW II, Subotica shared the ill-fate as the rest of the Europe. Reconstruction of the country and economic growth followed till the turbulent times in the 90s.

15


K U LT U R A

C U LT U R E

Gradski muzej

City museum

Gradski muzej je muzej kompleksnog tipa sa arheološkom, etnološkom, istorijskom, umetničkom, prirodnjačkom zbirkom i zbirkom legata. Stalna postavka je u pripremi, ali se za to vreme u muzeju održavaju brojne druge izložbe. Muzej je smešten u secesijsku palatu koja je 2008. godine adaptirana kako bi odgovarala nameni i potrebi muzeja.

It is a complex museum with archaeological, ethnographic, historical, art and natural collections and a collection of bequests. Today the museum awaits visitors with seasonal exhibitions, while the permanent exhibition is under construction. This Art Nouveau building, was restored in 2008 by the local government to fit the needs and purposes of the museum.

B3 Trg sinagoge 3

+381 (0) 24 555 128, 672 020 www.gradskimuzej.subotica.rs

Galerija moderne umetnosti Likovni susret

Likovni susret Modern art gallery

Galerija moderne umetnosti je osnovana 1962. godine. Ona čuva više od 1.000 umetničkih dela, najznačajnijih likovnih umetnika druge polovine 20. veka sa prostora bivše Jugoslavije - slike, grafička dela, skulpture i keramiku. Galerija organizuje samostalne i kolektivne izložbe, performanse i druga umetnička dešavanja. Galerija se nalazi u zanimljivom prostoru Rajhlove palate.

Modern Art Gallery was founded in 1962. It safeguards more than 1000 works of art of the most prominent artists from the former Yugoslavia of the second part of the 20th century – paintings, graphic works, sculptures and ceramics. The gallery produces solo and collective exhibitions, artists' performances and other artistic events. It is situated in an exciting venue – the Raichle palace.

B5 Park Ferenca Rajhla 5 B3

+381 (0) 553 725 www.likovnisusret.rs

Zavičajna galerija Dr. Vinko Perčić

Dr. Vinko Perčić Native gallery

Ova galerija prezentuje dela različitih umetničkih pravaca: slikarstvo, skulptura, grafika, multimedijalne performanse itd. Ona takođe čuva i izlaže umetničke predmete iz legata subotičkog lekara Dr Vinka Perčića.

This gallery features presentations of visual artists of various art practice: painting, sculpture, graphics, multimedia, performance, etc... It also exhibits art objects, the legacy of Subotica's doctor of medicine Vinko Perčić.

D4 Maksima Gorkog 22 B3

+381 (0) 24 559 063 www.galerijapercic.com

Izložbeni prostor Otvorenog univerziteta

Open Univercity exhibition space

Galerija ugošćava i prezentuje dela mnogih eminentnih umetnika iz Srbije, ali i mnogih umetnika iz inostranstva, naročito tokom Međunarodnog festivala dečijih pozorišta ili Festivala evropskog filma.

The exhibition space has the privilege to host many eminent artists from the whole Serbia and also many ensembles of international artists during the International Children's Festival and during the Palić European Film Festival.

B4 Trg cara Jovana Nenada 15 B3 +381 (0) 24 554 600 www.openunsubotica.rs

16


Narodno pozorište-Népszinház (Scena Jadran) People's theatre (Jadran stage) C5 Park F. Rajhla 12a B3

+381 (0) 24 557-436 www.suteatar.org

Dečije pozorište Children's theatre C5 Park Ferenca Rajhla 12a B3

+381 (0) 24 557 715 www.suteatarzadecu.rs

Pozorište Deže Kostolanji Kosztolány Dezső theatre C3 Trg žrtava fašizma 5 B3

+381 (0) 24 557 471 www.kosztolanyi.org

Art bioskop A. Lifka A. Lifka Art Cinema C3 Trg žrtava fašizma 5 B3

+381 (0) 24 527 110 www.alifka.org

EuroCinema EuroCinema B4 Trg cara Jovana Nenada 15 B3 +381 (0) 24 554 600 www.openunsubotica.rs

17


F E S T IVA L I

F E S T IVA L S

Trenchtown, Palić, oko 1. maja

Trenchtown, Palić, around May 1st

Trenchtovn je trodnevni muzički festival za mlade koji okuplja muzičare, plesače, umetnike i ljubitelje prirode iz regiona. Festival ima celodnevni program: večernje koncerte na tri bine i radionice različitih tema u toku dana. Festival se održava duboko u srcu palićke šume. Kamp se nalazi u na starom napuštenom salašu što festivalu daje posebnu draž. U kampu, se priprema lokalna i vegetarijanska hrana za posetioce.

Trenchtown is a three-day music festival for young people that brings together musicians, dancers, artists and nature lovers from the region. The festival takes place deep in the heart of the Palic forest. A camp is located on the premises and it gives a special charm to it all as the festival has whole-day programs: evening concerts on three stages and workshops on various topics during the day. In the camp, local and vegetarian food is prepared for the visitors.

www.trenchtown.org

www.trenchtown.org Prvomajski uranak, Palić, 1. i 2. maj

May Day festival, Palić, May 1st and 2nd

Prvomajski uranak je dvodnevna turistička manifestacija kada se zvanično otvara letnja turistička sezona. Tada Palić postaje veliki Luna park, restoran i bazar rukotvorina. Različiti kulturni i zabavni programi sa koncertima privlače velik broj posetilaca.

May Day festival is a two-day tourist event. It is an official opening of the summer tourist season. Then, Palić becomes a large open-air amusement park, a giant restaurant and a craſt bazaar. Various cultural and entertainment programs with live concerts attract a large numbers of visitors.

www.park-palic.rs

www.park-palic.rs

Međunarodni festival pozorišta za decu, Subotica, treća nedelja u maju

International Children's theatre festival, Subotica, the third week in May

Festival prikazuje najvrednija i umetnički najrelevantnija scenska ostvarenja iz međunarodne i domaće produkcije za decu. Jedan je od pet najznačajnih festivala ove vrste u svetu. Više od 400 pozorišnih predstava iz preko 40 zemalja učestvuje na festivalu. Tokom festivala glavni program i prateći programi se održavaju na različitim lokacijama - kao i na glavnom gradskom trgu. Svi programi su besplatni.

The festival presents the most valuable and artistically most relevant national and international stage productions. It is one of the five most important festival of its kind in the world. More than 400 theatre productions from more than 40 different countries participate in the festival every year. During the festival week the main program and accompanying programs are held in different venues and on the city main square. All programs are free of charge.

www.lutfestsubotica.net

www.lutfestsubotica.net

Festival evropskog filma, Palić i Subotica, sredina jula

European Film Festival, Palić and Subotica, mid-July

Festival evropskog filma je jedan od najznačajnijih filmskih festivala u ovom regionu i jedan je od retkih u svetu sa 100 % evropskim sadržajem. Filmovi u glavnom, takmičarskom programu, prikazuju se na prelepoj palićkoj Letnjoj pozornici. Tu se okuplja veliki broj filmskih autora i drugih gostiju iz cele Evrope. Tokom festivala organizuju se brojne prateće manifestacije, atraktivne svim posetiocima festivala. Svakog jula u devet selekcija prikazuje se stotinu filmova evropske kinematografije. Tokom sedam festivalskih dana Palić postaje prava evropska prestonica kulture.

The European Film Festival is one of most important film festivals in this region and one of the few in the world with 100% European content. The films of the main, official program, are screened in the beautiful venue of the Summer stage in Palić where a large number of filmmakers and other guests from Europe are gathered. During the festival a number of accompanying events, attractive to all visitors of the festival, are organized. Every July in nine selections, hundred films of European cinematography are screened. During the seven festival days Palić becomes a true European capital of culture

www.palicfilmfestival.com

www.palicfilmfestival.com

18


Dužijanca, Subotica, sredina avgusta

Dužijanca, Subotica, mid-August

Pre više od sto godina Dužijanca je nastala kao vid porodične proslave i zahvalnosti Bogu za uspešan završetak žetve. Vremenom je prerasla u jedan od najživopisnijih događaja u Subotici. Festival, koji traje pet meseci, kulminira u nedelju pred praznik Veliku Gospojinu sredinom avgusta, kada se organizuje svečana povorka kroz centar Subotice.

More than a hundred years ago Dužijanca was created as a form of family celebration and thanksgiving to God for the successful completion of the wheat harvest. Since than it has grown into one of the most colorful events in Subotica. The festival, which lasts five months, culminates in the week before the Holly Assumption in August when the pageant, thanksgivig, parade is held in Subotica city centre.

www.duzijanca.co.rs

www.duzijanca.co.rs Interetno, Subotica, 22.-26. avgust

Interetno, Subotica, August 22nd to 26th

Interetno festival je festival međunarodnog karaktera, koji okuplja istaknute folklorne grupe iz celog sveta. Festival se održava u Etnopolisu u samom centru grada. Organizuje se i celodnevni vašar narodnih rukotvorina, igraonice za najmlađe i dr. Takođe se priprema mnoštvo domaćih specijaliteta.

Interetno Festival is a festival of international character which brings together prominent folk music dance groups and musicians from around the world. The festival is held in the city centre in the Etnopolis, a city within the city. Besides concert, all-day children's playground, arts-andcraſts bazaar and booths with food are permanent features of the festival.

www.interetno.net

www.interetno.net

Berbanski dani, Palić, treći vikend u septembru

Fruit-picking Days, Palić, the third weekend in September

Povodom završetka radova u vinogradima i voćnjacima organizuju se Berbanski dani, fešta kada ima puno hrane, zanatskih proizvoda, narodnih rukotvorina i specijalnih programa. Ova svetkovina se organizuje na i oko palićke Velike terase. Svake godine na Berbanskim danima se može posetiti izložba voća i povrća i pijaca gde se prodaje med, vino, slatkiši i začinsko bilje. Može se degustirati vino, dobro jesti, slušati muzika i dobro se zabaviti.

It is a traditional weekend full of food, craſts and special events celebrating the end of autumn fruit-picking season. It is held in and around the Grand terrace in Palić. Permanent features of the festivals are: exhibition of the fruit an vegetable finest samples, mini-market where fruit, honey, wine, sweets, spices and herbs are sold, wine tasting, arts-and-craſts bazaar, food booths, live music and much, much more

www.park-palic.rs

www.park-palic.rs Desire, Subotica, the end of November Desire je regionalni i međunarodni festival savremenog teatra. On predstavlja progresivnu, umetničku i inovativnu pozorišnu produkciju. Uz festivalski program organizuju se takođe i radionice, prezentacije knjiga, stručne tribine i izložbe. Festival je dobio ime po pseudonimu jednog od najznačajnijih mađarskih pisaca 20. veka, Deže Kostolanjiju koji je rođen u Subotici.

Desiré Central Station is a regional and an international festival of contemporary theatre. It presents the progressive, artistic and innovative theatre production. Following the Festival program various workshops, book presentations, expert panels and exhibitions are organized, too. The festival is named aſter the pseudonim of one of the most exciting Hungarian author of the 20th century, Dezső Kostolányi who was born in Subotica.

www.kosztolanyi.org

www.kosztolanyi.org

Winterfest, Subotica, početak decembra-sredina januara

Winterfest, Winter holiday bazaar, Subotica, beginning of December till mid-January

Božićno-novogodišnji vašar je tradicionalan u mnogim zemljama. U Subotici, Winterfest se održava pod otvorenim nebom u pešačkoj zoni, u centru grada. Ovde se, u posebnim od drveta napravljenim štandovima i kućicama, prodaju prigodni maštoviti pokloni za praznike koje izrađuju lokalni umetnici i preduzetnici. Pored toga, od jutra do večeri, ovde može da se kupi mnogo dobre hrane i toplih napitaka.

Holiday bazaar is a tradition in many countries. In Subotica, the Winterfest is held under the open-air in a pedestrian street close to the City hall. In special wood-curved booths wonderful creative giſts for the holiday season, provided by local artists, are sold. Beside that a lot of good food and hot drinks can be bought from morning till the evening.

www.supijace.co.rs

www.supijace.co.rs

Desire, Subotica, kraj novembra

19


T IO N ACCOMMODA

S M E Š TA J

Basic facilities – key

Osnovni sadržaj – simboli Tip registracije -Privatan smeštaj: sobe

Registration type – Private accommodation: rooms

Tip registracije -Privatan smeštaj: apartmani

Registration type – Private accommodation: suits

Tip registracije -Privatan smeštaj: kuća za odmor Tip registracije -Prenoćište

Registration type – Private accommod: house

Broj smeštajnih jedinica (apartmani i sobe)

Number of accommodation units (suits and rooms)

Broj ležajeva

Number of beds

Zasebno kupatilo

En-suit bathroom

Klima uređaj

Air conditioning

Kablovska tv

Cable tv

Registration type – Guest house

WiFi Internet

WiFi Internet

Room service

Room service

Kafe

Café

Restoran

Restaurant

Parking

Parking

Wellness

Wellness

Fitness

Fitness

Bazen

Swimming-pool

Sportski tereni

Sport courts

Sala za sastanke

Conference room

H OT E L S

H OT E L I Patria

, hotel

Renoviran pre samo nekoliko godina, Patria je danas moderan hotel. Smešten na samo nekoliko minuta od autobuske i železničke stanice, centra grada i gradskih znamenitosti. Hotel Patria je savršen za sve koji žele da budu u centru Subotice.

C5

20

Đure Đakovića 1A +381 (0) 554 500 www.hotelpatria.rs

146

Renovated just several years ago, it is now a modern hotel. Located just minutes from the major points like the bus and railway stations, the city center and city landmarks. Patria hotel is a good choice for your stay. It’s perfect for all of you who want to be at the Subotica hotspots.

311


Galleria

, kongresni hotel

Kongresni hotel Galleria predstavlja fokusnu tačku događaja koji se dešavaju u Subotici i okolini. Dobro opremljene sobe i apartmani, odlični restorani, wellness centar, sale za sastanke, veliki prostor za organizaciju događaja, blizina centra grada, znamenitosti i najviši standard usluga su tu da odgovore potrebama gostiju i da pruže osećaj sve na jednom mestu.

B4

Matije Korvina 17 +381 (0) 24 647 111 www.galleria-center.com

Best Western hotel Gloria

Congress hotel Galleria represents the focal point of events and happening in and around Subotica. Well equipped rooms and suits, excellent restaurants, wellness center, variety of meeting rooms, great event space, walking proximity to the city center and city landmarks and the highest service standards are there to fit your needs and to provide a feeling of all at one place.

90

, hotel

Hotel se nalazi u samom centru Subotice, u blizini gradskih znamenitosti. Hotel odlikuje udoban i prostran enterijer opremljen u modernom stilu. Ovde možete da uživate u hotelskom restoranu i raznovrsnoj domaćoj i internacionalnoj kuhinji kao i prijatnom wellness centru.

C4

Dimitrija Tucovića 2 +381 (0) 24 672 010 www.hotelgloriasubotica.com

Vila Majur

PBG

64

, hotel i depadans

Kelebija, Put Edvarda Kardelja 445 +381 (0) 24 646 646 www.vilamajur.com 20

Located near the border-crossing with Hungary, hotel offers a perfect place to rest. The variety of possibilities for active holidays and the proximity of a horse farm make it an interesting choice. Enjoy luxurious rooms and suites, cozy atmosphere of the Majur restaurant, play sports, relax in the hundred year old pine park and spend unforgettable and romantic moments being driven in horse-carriages.

52

, garni hotel i depadans

Samo nekoliko minuta udaljen od centra grada i gradskih glavnih atrakcija, hotel nudi kvalitetnu uslugu. Udobne, potpuno opremljene sobe će zadovoljiti sve potrebe savremenih turista.

D3

It’s located in the very center of the city, close to the most important sites in Subotica. Hotel provides the comfortable and spacious interior, designed and equipped in a modern style. Enjoy the hotel restaurant and its variety of domestic and international cuisine and in a cozy wellness centre.

32

Smešten u blizini granice sa Mađarskom, hotel nudi razne mogućnosti za aktivan odmor a blizina ergele čini ovo mesto zanimljivim izborom. Uživajte u luksuznim sobama i apartmanima, opuštenoj atmosferi u restoranu, opustite se u stoletnom borovom parku i provedite nezaboravne i romantične trenutke dok se vozite u kočijama.

A1

185

Harambašićeva 21 +381 (0) 24 554 175 www.pbghotel.rs

Just minutes away from the city center and Subotica's main attractions, the hotel is there to offer good service. Comfortable and fully equipped rooms will satisfy all tourist needs.

29

70 21


TA J O S TA L I S M E Š DATION O M M O C C A R E OTH Vila Royal Crown Somborski put 75 +381 (0) 24 533 666 www.vilaroyal.rs

E1

23

50

Gat E2

Gundulićeva 42 +381 (0) 24 557 345 www.gat.subotica.info , 13

,

,

35

Vila Inn B3

Aleja Maršala Tita 13 +381 (0) 24 544 122 www.vilainn.rs 9

15

Mali hotel D4

Harambašićeva 25 +381 (0) 24 552 977 www.malihotelsubotica.com

11

24

Barone C3

Matije Gupca 2 +381 (0) 24 562 601 www.hostel-evropa.com 16

22

38


Incognito

Villa Stefanija

Huge Badalića 3 +381 (0) 24 559 254

D4

C1

www.hostel-subotica.com

6

10

E1

, 8

10

E2

A3

Aksentija Marodića 56 +381 (0) 24 567 210 www.visitsubotica.rs 19

46

Hostel-konak Hušvet Lajoša 5 +381 (0) 63 528 973

C4

www.prenocistesubotica.com

7

,

Matka Vukovića 1 +381 (0) 64 16 16 360 www.visitsubotica.rs

15

3

8

18

12(50)

Pjanić E3

www.visitsubotica.rs

+381 (0) 24 555 510 www.internatsu.edu.rs

6

16

Sport

Velebitska 69 +381 (0) 24 562 766 www.hostel-evropa.com 8

C2

5

12

Malcon

Preradovićeva 1 +381 (0) 69 5730 494 www.visitsubotica.rs 6

27

E6

Lovački dom/Hunting Lodge Graničarska 109 +381 (0) 24 550 482 www.visitsubotica.rs

E3

Stipana Kopilovića 15 +381 (0) 24 553 310 www.visitsubotica.rs

14

Varga

5

Izvorska 12 +381 (0) 65 863 63 25 www.visitsubotica.rs

24(200)

Barone Vila Evropa

A5

2

18

Dom učenika srednjih škola Kod Vukoja Students home E1 Sivački put 3 +381 (0) 69 125 84 64 D3 Harambašićeva 22

C3

1

Denis

Sobe

Beogradski put 156 +381 (0) 24 566 795 www.kraljica-sobe.co.rs

Edvarda Kardelja139 +381 (0) 24 515 720 www.vinskisalas.com

17

Frane Supila 7 +381 (0) 24 562 348 www.visitsubotica.rs

20

Kraljica E3

8

Hipodrom

Jo Lajoša 42 +381 (0) 24 524 744 www.mecosano.info

E4

A1

Bajski put 12 +381 (0) 24 580 804 www.visitsubotica.rs

22

Mecosano

Vinski salaš

9

25

Aleksander A

Velebitska 21/a +381 (0) 113 14 17 www.varga.subotica.org ,

,

7

13

C6

Segedinski put 86 +381 (0) 24 686 840 www.aleksandera.rs 28

63

10 23


I, RESTORANI, KAFIĆ VINARIJE... Nacionalni restorani

FÉS, RESTAURANT, CA WINERIES... National restaurants

Gostiona Gurinović Restoran Gurinović se nalazi u mirnoj ulici, u blizini centra grada. Pored domaćih jela i velikog izbora najboljih domaćih voćnih rakija i vina, ovde takođe možete probati stara gotovo zaboravljena jela ovog kraja.

C1

Restaurant Gurinović is located in a quiet street near the city center. Beside local dishes and various choice of best local fruit brandies and wines, it also offers some old almost forgotten traditional dishes from this region.

Bajski put 32 +381 (0) 24 554 934 www.gurinovic.com

Nepker Do ovog restorana ćete stići laganom šetnjom od centra Subotice. Ovde je često veoma živa atmosfera, ali to je više zbog odlične hrane nego zbog pogodne lokacije. Nalazi se u sastavu mađarskog kulturnog centra i nudi tradicionalnu mađarsku kuhinju.

C3

This restaurant is a short walk from the center of Subotica and it oſten gets busy, but that’s more to do with excellent food than the convenient location. Located in Hungarian cultural centre it offers traditional Hungarian cuisine.

Žarka Zrenjanina 11 +381 (0) 24 555 480 www.nepkorrest.com

Bates Ovaj porodični restoran ima dugu tradiciju. Domaća jela, od hleba do deserta, obradovaće Vaš stomak. Tradicionalna Srpska kuhinja u kombinaciji sa lokalnim tamburaškim orkestrom, učiniće da vaše večeri budu nezaboravne.

B4 24

Vuka Karadžića 17 +381 (0) 24 556 008 www.visitsubotica.rs

This family run restaurant has a long tradition. Home-made dishes, from bread to desserts, will make your stomach happy. Traditional Serbian food is served here. Combined with a local tambourine bend it will also make your evenings a memorable event.


Internacionalni restorani International restaurants Panorama B4

Kelebija, Put Edvarda Kardelja 445 +381 (0) 24 646 646 www.vilamajur.com

Spartak S C3

Minhen – Bavarska

pivnica i restoran Matije Korvina 17 +381 (0) 24 647 100 B4 Matije Korvina 17 +381 (0) 24 647 282 www.galleria-center.com www.galleria-center.com

Majur A1

Restorani za svačiji džep Budget restaurants

Petefi Šandora 8 +381 (0) 24 558 998 www.visitsubotica.rs

Konoba Tinel – Dalmatinski restoran D4 Huge Badalića 14

+381 (0) 24 600 007 www.konobatinel.rs

Shiraz plus C6

Tuk ugarnice 14 (Palićki put) +381 (0) 24 686 220 www.visitsubotica.rs

MG Klub B4

Zmaj Jovina 6 +381 (0) 24 680 690 www.simex-su.co.rs

Nada B4

Dimitrija Tucovića 13 +381 (0) 24 554 951 www.visitsubotica.rs

Atrium's place - expres restoran B4 Matije Korvina 17

+381 (0) 24 647 227 www.galleria-center.com

Bon Appetit C4

Trg cara Jovana Nenada 9 +381 (0) 24 555 889 www.bon-appetit.rs

Patria C5

Đure Đakovića 1a +381 (0) 24 554 500 www.hotelpatria.rs

25


Kafe-restorani i picerije

Café-restaurants & pizzerias

Boss Boss je jedan od omiljenih mesta za izlazak u Subotici. Odlična usluga, topao ambijent i dobra atmosfera u senci secesijske palate, kao i veliki izbor kvalitetne hrane i širok spektar pića - čini Boss mestom koje ne smete propustiti.

B5

Matije Korvina 7-8 + 381 (0) 24 551 111 www.bosscaffe.com

Boss is the favourite place for going out in Subotica. Excellent service, warm ambience and friendly atmosphere in the shadows of Art Nouveau palace, a large selection of quality food and a wide range of drinks - makes Boss place you shouldn't miss.

Denis Maštovita ponuda, uglavnom italijanske kuhinje sa dobrim izborom vina dopunjena estetskim doživljajem savremeno dizajniranog enterijera i jedinstvene letnje terase, čine ovo mesto omiljenim za ručak, večeru ili jednostavno pauzu za kafu sa prijateljima.

D5

Imaginative cuisine, mainly Italian, with a good selection of wines, complemented by the aesthetic experience of modern interior design and unique summer terrace make it a favorite place for lunch, dinner or simply a coffee break with a friend.

Braće Radića 24 +381 (0) 24 551 155 www.denispizzeria.com

Stara Pizzeria Osnovana 1977. godine ova picerija je najstarija picerija u Srbiji. Kompletan enterijer je kombinacija starog i novog ali još uvek podseća na duh prošlih vremena. Ovde možete uživati u italijanskoj i meksičkoj kuhinji, kao i u živoj svirci raznih bendova iz regiona, koji nastupaju u večernjim časovima.

B5

Matija Korvina 5 +381 (0) 24 551 835 www.starapicerija.rs

Renesansa B5

Matije Korvina 13 +381 (0) 24 555 001 www.renaissance.co.rs

Borsalino B4 26

Established in 1977 this pizzeria is the oldest pizzeria in Serbia. The complete interior is combination of something old and something new and yet it reminds of the spirit of past times. Here you can enjoy the Mexican and Italian cuisine and various bands from the region who perform in the evenings.

The Code C4

Trg Republike 8 +381 (0) 24 533 858 www.thecode.rs

Castello C5

Vladimira Nazora 6 +381 (0) 24 527 083 www.castello-subotica.ls.rs

Genlemen's Pub

Cara Lazara 3 D6 +381 (0) 24 4 100 600 www.borsalino-subotica.com

Rade Končara 3 +381 (0) 24 547 559 www.gentlemenspub-subotica.com


Poslastičarnice Pastry shops Ravel C4

Nušićeva 2 +381 (0) 24 554 670 www.visitsubotica.rs

Pelivan C4

Trg slobode 4 +381 (0) 24 539 021 www.pelivan.rs

Daraboš nova B3

Aleja maršala Tita 11 +381 (0) 24 555 018 www.darabos.rs

Bodiš C3

Rudić ulica 1 +381 (0) 24 559 258 www.naplo.org /bodiscukraszda.php

Plato B4

Trg cara Jovana Nenada 2-4 +381 (0) 24 670 220 www.visitsubotica.rs

Momento C4

Trg cara Jovana Nenada 2-4 +381 (0) 24 524 693 www.visitsubotica.rs

Music caffe C4

Trg cara Jovana Nenada 1 +381 (0) 24 525 342 www.visitsubotica.rs

Daraboš D3

Matije Gupca 18 +381 (0) 24 523 202 www.darabos.rs

Makarena C5

Đure Đakovića 1A +381 (0) 24 554 500 www.hotelpatria.rs

Kafići Cafés Kafe priča C5

Korzo 9a +381 (0) 24 553 211 www.kafeprica.com

Thalia C5

Park Ferenca Rajhla 12a +381 (0) 65 45 45 321 www.visitsubotica.rs

Bulevar C5

Vladimira Nazora 4 +381 (0) 24 554 888 www.bulevarcaffe.com

Trubadur B5

Park Ferenca Rajhla 11 +381 (0) 24 572 579 www.visitsubotica.rs

Sax B5

Matije Korvina 10a +381 (0) 24 553 203 www.visitsubotica.rs

Liverpul pub C4

Petra Drapšina 10 +381 (0) 24 556 777 www.visitsubotica.rs 27


Š O P IN G

S H O P P IN G

Gradska suvenirnica

City souvenir shop

U Suvenirnici možete kupiti narodne rukotvorine tipične za područje severa Bačke i predmete primenjene umetnosti koji su inspirisani narodnom umetnošću.

It is a shop in which you buy handicraſts and folk art typical of Subotica region such as strawpictures, pottery or many other hand made items.

10

Trg slobode 1 +381 (0) 24 520 299 www.gradskimuzej.subotica.rs

Prodavnica vinarije Zvonko Bogdan

Zvonko Bogdan wine shop

Pored vina Vinarije Zvonko Bogdan u ovoj prodavnici se prodaju i druga ekskluzivna pića. Zanimljiv enterijer oplemenjuje doživljaj kupovine.

Beside the wines from Zvonko Bogdan winery, in this store other high-quality drinks are sold. Interesting interior enriches shopping experience.

B5

Matije Korvina 12 +381 (0) 24 553 242 www.vinarijazvonkobogdan.com

Mlečna pijaca

Open-air market

Mlečna pijaca se nalazi u blizini centra grada. Na popularnoj tržnici možete pronaći sveže voće i povrće, sve vrste mlečnih proizvoda, mleko, jaja, med, začine, mesne prerađevine i pekarske proizvode.

Open-air market is located near the city center. At the market you can find all kinds of diary products, eggs, honey, spices, bakery and meat products, fresh fruit and vegetables.

11

Trg Komora i Jakaba bb +381 (0) 24 555 013 www.supijace.co.rs

Tržni centar Mali Bajmok

Buvljak flea market

TC Mali Bajmok, poznatiji kao Buvljak razvio se kao značajan trgovački punkt. Danas predstavlja veliku alternativnu robnu kuću gde možete kupiti sve, od igle do lokomotive.

T.C. Mali Bajmok, better known as Buvljak (the Flee market) is a market where different items are sold, from jeans and jackets to bicycle and fresh fruit. Today it is an alternative department store.

E1

Somborski put 77-79 +381 (0) 24 555 377 www.subotickatrznica.rs

Square centar

Square centre

Tržni centar se nalazi u samom centru grada i nudi svim posetiocima najrazličitije proizvode, od knjiga do prehrambenih proizvoda.

Square centre is located in the city center and offers to the tourists and citizens of Subotica wide choice of different products, from books to groceries.

B4

Trg cara Jovana Nenada 2 +381 (0) 24 671 255 www.visitsubotica.rs

Atrium centar

Atrium centre

U atrijumu hotela Galleria mogu se pronaći parfimerija, samousluga, butici i druge specijalizovane prodavnice.

In the atrium of the Galleria hotel one can find a big grocery shop, a perfumery, a giſt shop and boutiques.

B4

Matije Korvina 17 +381 (0) 24 647 111 www.galleria-center.com 29


WELLNESS

WELLNESS

Galleria Wellness centar

Galleria Wellness centre

Moderan i funkcionalan wellness centar nalazi se na trećem spratu hotela Galleria na površini od 1600m2. Već na ulazu u centar ljubazno osoblje pomoćiće vam da izaberete tretman koji vam najviše odgovara. Infra-crvena sauna, parna sauna, hidro-masaža, vibraciona masaža i umirujući kutak su samo neki od sadržaja koje nudi ovaj moderan wellness centar. Bar u sastavu centra nudi veliki izbor okrepljujućih hladnih i toplih pića kao i sveže ceđene sokove od voća i povrća. Centar je otvoren svakog dana od 10h do 22h.

Modern and functional Wellness Center is located on the third floor of the Galleria hotel. It covers 1600 square metres. Already at the entrance of the centre, friendly staff help guests select the treatment that suits them best. An infra-red sauna, a steam sauna, a hydro-massage, a vibratory massage, a calming corner are only some of the features offered in this wellness centre. Vitality-bar offers a selection of invigorating cold and warm drinks, energy drinks and freshly squeezed fruit and vegetable juices. The Wellness Centre is open every day from 10 am till 10 pm.

B4

Matije Korvina 17 +381 (0) 24 647 111 www.galleria-center.com

Wellness centar SRC Prozivka

Prozivka Swimming-pool wellness

U novom bazenu postoji i mini wellness sa saunom, đakuzijem i turskim kupatilom, ali najbolji deo spa programa su svakako masaže, gde možete birati od sportske, terapeutske, mediteranske, švedske i kraljevske do antistres masaže. Radno vreme wellnessa je od utorka do petka od 07:00 do 19:00 a subotom i nedeljom od 08:00 do 20:00.

On the premises of the new indoor swimmingpool there is a wellness with a sauna, a jacuzzi and a Turkish bath but the highlight of this venue is a massage centre: sport, therapeutic, Mediterranean, Swedish, Royal, anti-stress massages are offered among other services. It is open from Tuesday to Friday from 07:00 till 21:00 and on Saturdays and Sundays from 08:00 till 22:00.

E5

Nade Dimić 2 +381 (0) 24 415 03 38 www.bazenprozivka.com

Wellness i fitness centar hotela Patria

Patria Hotel Wellness and fitness centre

U teretani ovog centra se mogu naći najsavremeniji uređaji za vežbanje, trake za trčanje, bicikli i sprave sa tegovima. Finska sauna, hidromasažno kupatilo za opuštanje, sportske ili aroma masaže su u ponudi ovog wellness centra. Mirno i opuštajuće okruženje čini ovo mesto posebnim. Centar je otvoren za sve posetioce od 13:00 do 20:00.

In the gym of this center one can find multifunction gym devices, treadmills, exercise bikes and weights. Hot dry Finnish sauna, hydromassage bath together with relaxing, sport or aroma massages are features of the wellness centre. A peaceful, relaxing and comforting yet professional environment makes everybody feel good. The centre is open for non-hotel guest from 13:00 till 20:00.

C5

Đure Đakovića 1A +381 (0) 554 500 www.hotelpatria.rs

Spa Best Western hotela Gloria

Best Western Gloria Hotel Spa

Smešten u centru grada, spa centar Best Western Gloria hotela je relaksaciona oaza koja obezbeđuje mirno i spokojno okruženje, nudeći razne usluge. Na raspolaganju su hidro-masažna kada, tursko kupatilo i finska sauna. Za posetioce koji nisu gosti hotela, spa centar je otvoren od 09:00 do 21:00.

Located in the city centre, the spa is a relaxation oasis that provides a calm and tranquil environment. Various massage services are offered there. Also available are: a hydromassage bathtub, a Turkish bath and a Finnish sauna. For non-hotel guests it is open from 9 am till 9 pm.

C4 30

Dimitrija Tucovića 2 +381 (0) 24 672 010 www.hotelgloriasubotica.com


SPORT I R E K R E A C IJ A SPORT T IO N AND RECREA Zatvoren bazen SRC Prozivka City indoor swimming-pool E5

Nade Dimić 2 +381 (0) 24 415 03 06 www.bazenprozivka.com

Otvoren bazen u Dudovoj šumi City outdoor swimming-pool A4

Grabovačka bb +381 (0) 24 524 932 www.jkp-stadion.rs

Hala sportova Sports hall A4

Ferenca Sepa 3 +381 (0) 24 552 800 www.jkp-stadion.rs

Hipodrom Hippodrome E1

Franje Supila 2 +381 (0) 24 561 152 www.visitsubotica.rs

Gradski stadion City stadium E1

Beogradski put bb +381 (0) 24 529 611 www.visitsubotica.rs

Teniski klub Tennis club A3

Beogradski put bb +381 (0) 24 602 080 www.tenis.rs

Kuglana Bowling E5

Nade Dimić 7 +381 (0) 24 415 00 55 www.jumanji.rs

Skvoš Squash E5

Jo Lajoša 42 +381 (0) 24 524 744 www.mecosano.info 31


OKOLINA

OUT OF TOWN

Palić

Palić

Palić, jezero i naselje istog imena, nalazi se 8 kilometara istočno od Subotice. On uvek nudi nešto novo i neponovljivo, a svake sezone su sadržaji na Palić sve bogatiji. Izvanredni objekti sa početka 20. veka (Vodotoranj, Velika terasa, Ženski štrand i Muzički paviljon), prelep park, prepoznatljivo jezero kao i mir i tišina, čine Palić idealnim prostorom za odmor i uživanje. Trenutno na Paliću gosti mogu odsesti u hotelima visoke kategorije, renoviranim luksuznim vilama izgrađenim u takozvanom Palićkom stilu ili brojnim objektima privatnog smeštaja. Odlični restorani i kafići, sportski i rekreativni tereni, tri plaže, termalni bazen, Zoološki vrt, biciklističke i pešačke staze, niz raznovrsnih događaja, dinamičan kulturni život, mogućnosti zabave i dodatni sadržaji upotpunjuju ponudu turističkog centra Palić.

Palić, the lake and the settlement by the same name are 8 kilometres east of Subotica. Palić offers something new, unrepeatable and enriching at any season. Outstanding facilities from the beginning of the 20th century: the Water Tower, the Grand Terrace, the Women’s Lido and the Music Pavilion, the splendid park, the well-known lake, peace and silence make Palić an ideal space for rest and relaxation. Currently Palić provides high category hotels, regenerated luxury and comfortable villas in the so called Palić style, several lodgings and private boarding houses. Excellent restaurants and cafés, sport and recreational fields, three arranged beaches, a thermal pool, a Zoo, cycle lanes, walking paths, a set of versatile events, dynamic cultural life and entertainment possibilities and contents comprise the comprehensive offer of the Palić tourist centre.

Specijalni rezervat prirode Ludaško jezero

Ludaš lake special nature reserve

Dvanaest kilometara istočno od Subotice nalazi se selo Hajdukovo i Specijalni rezervat prirode Ludaško jezero. Jezero i močvare zajedno sa Selevenjskom pustarom su izuzetno bogate najrazličitijim vrstama ptica i istovremeno je to područje koje je stanište retkih i ugroženih biljaka i životinja. Postoje četiri (od 700 m do 5500 m duge) edukativne staze, koje kreću od modernog Vizitorskog centra, Vizitorskog centra koji se nalazi na severnoj obali jezera.Posmatranje ptica se organizuje od aprila do septembra. Pored Vizitorskog centra nalazi se i Sunjog čarda u kojoj posetioci, od maja do oktobra, mogu da uživaju u ribljim specijalitetima. Ako krenete istočno, naići ćete na sto godina staru seosku kuću, koja ima zanimljivu etnografsku, prirodnu i arheološku kolekciju predmeta nađenih u blizini

Twelve kilometres eastbound from Subotica lies Hajdukovo village and the Ludaš lake Special nature reserve - a listed bird sanctuary. It covers the lake and the wetlands around it and together with the Selevenjska pustara listed sanctuary makes an area rich in bird species and habitats of rare and endangered plants and animals. There are four (from 700 to 5500 m long) educational paths starting from the modern Ludaš Visitors’ centre, that is on the northern bank of the lake. From April till September birdwatching can be organized here. Next to the Visitors’ Centre is a restaurant, the Sunjog čarda. Here, visitors are awaited with excellent fish specialties from May to October. Heading East along the lake a hundred-year old farmhouse (that hosts an interesting ethnographic, natural and 33


jezera. To je Rokin salaš. Posete se mogu organizovati od sredine aprila do kraja oktobra. Uz južni obod jezera, nedaleko od Palića, nalazi se konjički centar Furioso.

archeological collection of items found in the vicinity of the lake) can be reached. It is the Róka farm. Visits may be organized from mid April till the end of October. Further south, not far from Palić, lies the Furioso horsing centre.

Posmatranje ptica, NVO Riparia, +381 (0) 24 553 106 www.riparia.org Etno kuća-Rokin salaš Hajdukovo, Nosa, +381 (0) 64 1223 50 www.etnolife.org Furioso konjički centar Šupljak, Kostolanji Arpada 40 +381 (0) 69 243 11 87 www.furioso.rs Vizitorski centar, Hajdukovo, Prespanska 12 +381 (0) 24 753 570 www.ludas.rs

Birdwatching, Riparia NGO +381 (0) 24 553 106 www.riparia.org Ethno house-Róka farm Hajdukovo, Nosa, +381 (0) 64 1223 50 www.etnolife.org Furioso Horsing Centre Šupljak, Kostolanji Arpada 40 +381 (0) 69 243 11 87 www.furioso.rs Visitors' centre, Hajdukovo, Prespanska 12 +381 (0) 24 753 570 www.ludas.rs

Ergela Kelebija

Kelebija horse-farm

Na najsevernijoj tački Srbije, na samom graničnom prelazu i dvadesetak minuta vožnje od centra grada Subotice, nalazi se nadaleko poznata ergela konja Kelebija. Savremene štale sa muzejem kočija pod jednim krovom, trkačke staze, veštačko jezero i lep park su samo neke od atrakcija koje vas ovde očekuju.

At the northernmost point of Serbia, at the border - crossing and twenty minutes from Subotica city center lays the widely renowned Kelebija horse farm. Modern stables and the Coach museum under one roof, a race track, an artificial lake and a nice park are just some of the highlights.

Kelebija, Put Edvarda Kardelja 437 +381 (0) 24 789 063 www.lipicaner.com

Galerija Prve kolonije naive u tehnici slame u Tavankutu

Straw-work Art gallery in Tavankut

Dela od slame predstavljaju jedinstvenu, naivnu, narodnu umetnost, negovanu u Subotici i njenoj okolini. Kolonija naive u tehnici slame organizuje se u Tavankutu, selu u blizini Subotice, od 1986. godine. Najbolji radovi sa kolonije su izloženi u samoj Galeriji. Osim stalne postavke, Galerija organizuje izložbe radi popularizacije umetnosti u tehnici slame. Ona se nalazi u autentičnoj seoskoj kući u centru Donjeg Tavankuta, koji je 17 km udaljen od Subotice.

Straw-work art is a unique naive folk art that is fostered in Subotica and its region. The Strawwork Art Colony has been organized in Tavakut near Subotica since 1986. Some of the strawworks made during these colonies are displayed in the Gallery. Except for the permanent exhibition, gallery organizes other exhibitions to popularize this art technique. The gallery is located in an authentic village house in the center of Donji Tavankut which is 17 km from Subotica.

Donji Tavankut, Marka Oreškovića 3 +381 (0) 65 512 47 93 www.matijagubec.org.rs

Lovište Hrastovača

Hrastovača Hunting area

U šumi, u neposrednoj blizini granice sa Mađarskom, nalazi se Lovačka kuća i centar lovišta Hrastovača. Ovde možete uživati u lovu, foto-safariju, ranim jutarnjim vožnjama ili doručku u šumi. Tu se nudi smeštaj ali i specijaliteti od divljači (za najavljene posete).

In the forest, very close to the border with Hungary is the Hunting lodge and a centre of the Hrastovača hunting area. Here you can enjoy in hunting, photo-safari, early morning visits to the forest in carriages, breakfast in the wood or in specially made dishes for lunch. Beside the accommodation it also offers specialties in its restaurant (prior appointement necessary).

Graničarska 109 (Makova sedmica) +381 (0) 24 550 482 www.visitsubotica.rs 34


A V IN A D E G U S TA C IJ

WINE TASTING

Vinarija Zvonko Bogdan

Zvonko Bogdan winery

Vinarija Zvonko Bogdan je moderna vinarija, koja se nalazi u poznatom voćarskom i vinogradarskom kraju oko jezera Palić i Ludaš. Specifično zemljište i kontinentalna klima su idealna osnova za sorte vina koje rano sazrevaju, što doprinosi da vina vinarije Zvonko Bogdan budu intenzivna i aromatična. Vinarija je opremljena modernom tehnologijom za proizvodnju visokokvalitetnih vina isključivo od grožda koje rađa u ovom vinogradu. sovinjon, pino i kuve su samo neka od vina koja se ovde proizvode. Obilasci vinograda, vinarije i podruma sa barik buradima se organizuju za grupe od minimum pet osoba.

Zvonko Bogdan winery is a modern one. It is located in the traditional grape-vine and fruit growing region around lakes Palić and Ludaš. The specific terrain and continental climate are the ideal foundation for early ripened grape-vine sorts what makes Zvonko Bogdan wines intense and aromatic. The winery is equipped with stateof-the-art production technology and produce high quality wines exclusively from their vineyards. Sauvignon Blanc, Pinot Blanc and Cuvée are some of the wines produced here. Tours of the vineyard, winery and barrique cellar with wine tasting are offered here. Visits are available for a minimum of five persons in a group.

Palić, Kanjiški put 47 +381 (0) 24 415 02 75 www.vinarijazvonkobogdan.com

Vinski dvor

Vinski dvor winery

Okružen vinogradima, Vinski dvor nudi širok izbor vina. Neka vina iz ovog vinograda imaju geografski zaštićeno poreklo i mogu se probati u starom zasvođenom vinskom podrumu. Šardone, sovinjon, pino i merlo su samo neka od vina koja se proizvode u ovoj vinariji. U sklopu vinarije nalazi se smeštajni objekat i restoran koji nudi veliki izbor specijaliteta mađarske kuhinje.

Surrounded by vineyards, Vinski dvor offers a wide selection of wines. Some wines from this vineyard have protected geographic origin and can be tasted in the brick arch wine cellar. Chardonnay, Souvignon Blanc, Pinot Gris, Pinot noir and Merlot is some of the wines produced in this vineyard. There are also a restaurant that offers a wide selection of Hungarian specialties and comfortable accommodation.

Hajdukovo, Horgoški put 221 +381 (0) 24 758 400 www.vinskidvor.com

Vinarija DiBonis

DiBonis winery

Prirodno bogatstvo udruženo sa modernom tehnologijom je ono što vinarija DiBonis koristi za proizvodnju kvalitetnih vina i voćnih rakija. Kuve, kaberne, merlo ili rizling su samo neke od sorti koje se ovde proizvode. Uz vinariju nalazi se restoran Shiraz plus sa vinskim trezorom u kom se čuvaju kvalitetna i retka vina. U sredini vinograda se nalazi rustično odmorište za posetioce. Obilasci vinarije, degustacija vina i rakija se organizaju za individualne posetioce i grupe.

Natural resources combined with modern technology is what Dibonis winery use to produce high-quality wines and fruit brandies. Cuvée, Cabernet, Merlot and Riesling are some of the wines produced here. In the mid of the vineyard is a rustic spot for rest. Part of the vinery is the Shiraz plus restaurant with a special vault for special wines. Visit to the winery, wine and brandy tasting are organized for the individual and group visits.

Subotica, Tuk ugarnice 14 (Palićki put) +381 (0) 24 546 067 www.dibonis.com 36


Vinarija Tonković

Tonković winery

Nedaleko od Palića, na brežuljcima Bačkih Vinograda, na površini od sedam hektara, prostire se vinograd Vinarije Tonković. Preporuka ovoj vinariji je i sam naziv ovog naselja, koji svedoči o dugoj tradiciji proizvodnje vina u ovim krajevima. U vinogradu se nalazi lepo uređena salašarska kuća, koja je prilagođena potrebama degustacije vina i to isključivo kadarke - jedne od retkih sorti crvenog vina u regionu. Postoji još nekoliko vrsta sorte kadarka kao što su šiler, kadarka roze, bela kadarka itd. Ovu sortu vina karakteriše elegancija, pitkost i blaga voćna aroma. U vinogradu, postoji i mala prodavnica, gde se prodaju flaširana vina kadarke proizvedene u ovoj vinariji.

Seven hectares of vineyards covers hilly slopes in Bački Vinogradi, just a few kilometres from Palić. The name of the village translated into English means Vineyards of Bačka District what testifies of a long tradition in wine making. Beautifully decorated farm-house of Tonković winery can accommodate smaller groups for wine-tasting Kadarka wine that is exclusively produced in this winery. There are a few sort of Kadarka wine: Schiller, Kadarka Rosé, Kadarka White etc. It is characterized by elegance and potability and by the specific aroma reminiscent of a mild taste of fruit. In the vineyard, there is also a shop where Kadarka wine is sold.

Bački Vinogradi, Bački Vinogradi bb +381 (0) 24 753 232, 797 450 www.vinarijatonkovic.com

Vinski salaš Čuvardić

Čuvardić farm-house winery

Na salašu, u starom porodičnom vinogradu, nalazi se Vinski salaš Čuvardić. To je prava domaćinska kuća sa raskošnom vinskom kartom starih autohtonih i novih sorti vina. Buvije, kadarka i perkuve su samo neke od sorti. Degustacije za manje grupe se organizuju u rustičnoj pudarskoj kući, a za veće u novom vinskom podrumu. Za najavljene grupe, organizuje se degustacija vina i pripremaju se specijaliteti stare domaće kuhinje.

Čuvardić winery is situated in an old family vineyard. It represents a genuine husbandry household with lavish wine list of both old local wines and new sorts of wines. Buvie, Kadarka and Percuvée are some of them. There is an old rustic house of a vineyard keeper where wine tasting take place. There is also a new wine cellar for group visits. The specialties of old domestic cuisine are prepared for the smaller groups of visitors who arrange a visit in advance.

Subotica, Edvarda Kardelja 139 +381 (0) 24 515 721 www.vinskisalas.com

Konoba Kujundžić

Kujundžić tavern

Konoba se nalazi se u centru Subotice. Tradicija gajenja vinove loze, proizvodnje i pijenja vina se provlači kroz generacije. Domaćin u vinskoj konobi je vitez vina vinskog reda Arena Zabatkiensis koji gostima predstavlja vina sa peska subotičko-palićke peščare: kevedinku, kadarku, rizling i mnoge druge.

The tavern is located in the center of Subotica. The tradition of grape growing, production and the art of drinking wine is passed through generations in the owner's family. The owner and the host in the tavern, a Knight of Arena Zabatkiensis Wine Order, presents the wines from the Subotica-Palić region.

Subotica, Vase Stajića 14 +381 (0) 24 523 316 www.visitsubotica.rs 37


K O R IS N E IN F O R M A C IJ E U S E F U L IN F O Hitna pomoć (00-24) Medical emergency C2

Petefi Šandora 24 +381 (0) 24 551 373, 194 www.domzdravlja.org.rs

Apoteka (00-24) Pharmacy C4

Trg slobode 1 +381 (0) 24 552 499 www.apotekasubotica.rs

Opšta bolnica General hospital E3

Izvorska 3 +381 (0) 24 555 222 www.bolnicasubotica.com

Stomatološka ambulanta Dentist C3

Trg žrtava fašizma 16 +381 (0) 24 645 545 www.domzdravlja.org.rs

Policija Police C5

Park F. Rajhla 1 +381 (0) 24 553 071 www.mup.rs

Saobraćajna policija Traffic police E3

38

Izvorska 1 +381 (0) 24 556 238 www.mup.rs

Generalni konzulat Mađarske Consulate General of Hungary B5

Đure Đakovića 1-3 +381 (0) 24 626 300 www.mfa.gov.hu

Generalni konzulat Hrvatske Croatia Consulate General C5

Maksima Gorkog 6 +381 (0) 24 557 793 www.rs.mvp.hr

Pošta Post office D4

Prvomajska 2-4 +381 (0) 24 640 000 www.posta.rs

Pomoć na putu Highway support +381 1789 www.amss.rs

Rent-a-car Rent-a-car +381 (0) 064 933 4777 www.ascarrent.rs


Туристичка организација града Суботице Turistička zajednica grada Subotice Szabadka Város Idegenforgalmi Szervezete Subotica Tourist Organization Srbija, 24000 Subotica Trg slobode 1 +381 (0) 24 670 350 office@visitsubotica.rs www.visitsubotica.rs www.palic.rs www.meetinsubotica.rs www.greeters.visitsubotica.rs


Subotica Tourist Guide  

Travel brochure

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you