Page 1

7

2 Vu 1 1 o n e lo n tie 1

2

4

10 5 K u n to tie 2 1

14 u

28

16

polk

2 o

16

5

onp

Pun

Tähtik uja

H o itot.

tie

Vasan

L a itak

2

Ton

9 8 10 5 8 t ä hd en polku 10

u

P uhu 7 2 6 rinp o lk

1

2

3

u lent.

natu Lo6u

1

s 1 2 rinn e 16

8

rinn7 9 8 e

1

ikj.

2

ikk

Talv

6

H et

arja

ranta

nm

ku 9

11

9

17

25

L e ht

o k 10

5

m iehent.

sa

2

9

5

2

1 12 2

Saa

Su on uk ka

9

2

ak 1 6 u ja

o k a3 4 s t. al iv M e t säta 2

75 Jä 1 69 rrip

e

Rekima tka 10

18 29

27

rala

Vaa

Vaa

3

Von

ja vu k u

N iitty

ranta

polku i t yn

Alarinn e

ja

My

u

polk

10

V ertin

61

49

67

Lentokenttä

Juna-asema

Bussiasema

Matkailuneuvonta

ip 7 8 po 12

a nti 17 e 1

4

57 5 9 74

aaj

6

As e n to p. A jo12p r ontie1 o

K ell

Ju t

4 2

76

14

Kop a r

16

27

25

Pororaito

Suopunki

15

64

24

10 9

1

2

Matkajänkä Papukumpu

14 11

2 1

57

2

0 ka m u 1 5 tka 1 5 H a n k a Säp 7 Lipp 2 ikäs okj m. 1 1

1

ie

29

Kolpe nee nt

j

V aaral pisto an

3

4

l ä ntie

K e sti

lly ku

tie

P iiron

2 0 L in n2 1 6 27 rvin 2 2 un ti e 31 en 25 28 30 31 3 9 u ra 36 38 42 44 tie 52

8

1

39

itak

4 ik k ip .

Pää p

2

2

13

e a an ti

K an1g8 asp e lto Iso n ka 21 nkaa ntie

36. Tuhat-Tori 38. Vintikki 39. Varastotien kirppis 41 40. Kontti-kierrätystavaratalo 5

16

12

16

TEE KIRPPISLÖYTÖJÄ

17 1 9

9

9

15 31

e r t 1 1 15 tu

13 5

k ko 1 1 1 1 t. 8 1 5 0 13 Pe

Leu

6

2

L ein

1 5

7

3

Or

ava

K oti

1 Suma 7 2 6 8tie

2

Kiekerötie

m utk1 7

1

Su iva

R 2 a 4

5

12

u r on p . e 5 n

1

2

3 rin .

Käenku ja

5

6

Tap

4

L o tt 3 ap.

2

Han

1

6

Otvo tie

2

K ytöm 2 3 1 3 Vaadintie 1

19

27

12

23

1 1 Urakkatie 9

12

an

22

17 4

T ik

2

j K ot a 11 Suo punk akj Kir1 12 Kiela 19 nuk s i j V 1 1 2 m utka2 3 1

1 irjo5 K7

4

ä

2

9

1

2

1

a

8

1

1

lait

6

5

2

po 9 lk 1 u

H1 2 ä kin

Ku rjen

17

to k 4 u 3 ja

10 1 1 S uo s

as 7 ta 8 skj

1

1

2

13

1

2

1

15 iontie2

5

a 8

m3an

ä en tie

ym

tie 1

O utak

1

2

1

N ilik j

an

e

J

atu

19

nka tu

tu

K iiruna

V ä lika

1

13

35

ne

arin

N iv

1

1

Ra idetie

7

7

2

1

V ar8 6 sitie 2

Ka ristam on 22 kj

40

8

m utk

V e1t P2o7ikelanp. 7 e raa 8 n it 1 .

4

N iv 1 1 a 2 kj 4

Salmijärv ent.j

A hm2 1 ak

Myllymäent ie

22

K er1 1 3 kkä

uja ank 1

K air 2

2

M e2 tso 20 6

1

2

6

p 1 5 o lku

7

Han

24 30 10

2

10

16

hipo2 0 lk 5 15 u

6

1

l 1 2 tsä tä

Me

1 2 hkas

pa

E ttokj

7

10

12 ikkok. 13 8

12

40

50

9

S ie 5 pak

11

7

20

19

32. Kahvila Kauppayhtiö 33. Kahvila-konditoria Antinkaapo 34. Cafe & Bar 21 35. Choco Deli

hti

ma otu ntie 15 Tokka 2 kj 7

2 1

u d en t ie

e 5 6 nper ä

14

Ta am 2

4 Salm 3

R ahn

1

1

38

V 4 aar

1

2

2

1

5

Kolpeneen Keskuslaitos

ätie

21 24 29 K iv ik a

Ra

1

Suo

2 4

6 arua 8 ntie

9 1 7 Tö rm 3

9 16 18

tie

am

2 p u rs u

Soidinp

72

1K 3 olpene 2 a jan enkuja 2 Uimarantara n t a 1 K iv i

POIKKEA KUPPOSELLE KUUMAA

Ounasrinteentie

Sa

4

Myllärintie

66

19

14

10 V uott 9 13 oraip

33

3

8

t.

12

7 Kop pelo ntie 13

3

1

o lk

u

15

17

tun

14

n tie 1 5 te e 2

5 1

6

u 2 3 s en k.

25

16

12

Läh

12

tipo2 1 3 lku

28 J ah

Käpäläp.

34

26 24 3 2

Ala h uhta

M arja

m äe ntie 15

6 2 3 1 1 3

Soid in m 9 aantie

1

2 29

27

54

31

it. N ä2rh

36

S ie rkin

n tie

aude K ivik

1

5

20

im i 1 5 e s te ntie

M äk 4

Kieh is m 11 utka

S alvoskj

3 3

M yll

tie

io jan

Kesk

tie

37

uja Ko ja m ok

t. 2 Ta un on

11

18

k a llio 1 ntie

us

4

H oitot.

34

3

1

ionti 2 e

Tap

6

4

5

Lott3 ap.

1

42

2

27

22

32

i o sk ask

Ou n

a ja 1 nk 7 j 9 9

2

7

P arkka

14 19

a

Kor38 va n r

6

M a n t a n ku ja

ntie

A laoja

Ku 7 us 4 isto n

1

9

8

9

2

13

6

Me

3

Ylioja ntie

ant

2

Pih katie

23 1

. A1 2 pilap

Rantap.2 4

a

utk

1

12

Suh

Jannent.

nm

ose

7

22

16

1

ja 5 ku

2 t ty

1

N ii

Sa

19b

20

t.

20 K 14 13 a ijan 9 p a lo 6 19 36 42 16 1 R us ak0 4 ko ti 15 e

8 10

3

16

14 18

2

12

16

17 15 9

Pah katie

Syväse ntie

14

14

5

7

Kivirinne

Luo laku ja 1 7 9 Kalliorinne

6 8

Metsärinn e

Op 2 in 1 t5ie

8 15 17

Korotie

1

30

2

14 2

kun

Os

5 1

35

uis t.

ja np

Le nt 10 ok en In tä nt ie

4 5

Yl i o pisto 1 7 nka tu

5 4 2 Tuo hit. Naa 5 4 1 vakj Kä äpä t. 2 2 6 3 1 7

2

1

2

4

21 6

1

2

Ha vut 2 5ie

4 6

Jup potie

9 11

13

31 26

M äkitie

E u ro tie

16

Ka uppa kj

17

2

43

10

39

27

18

16 8

1 31 0

25

19

9

10

a iva 9 8 tie

Mik kolant.2

3

18

2 1

1

6

2

6

Saum aajan 3 tie

7

Ran tavitikan tie

9.

6 4

6 1

6 Po 6 Ne 2 vap 3 un u 4 p . 1 olku 5 P 2 en 1 tin 4 po lk u

10

12

14

7

5 6

Mattilant.

M äkim 4 5 ie ste 5 0 n r in ne

38

16

18

R o va k1 1 a tu

5 10

3

1

Poh

t ie

en 21

1

Kans 7 9 1 1 a 1 0 n k a tu 1 3

2

18 5 26 Ma 17 1 4 a k u n ta k 9 at 3 1 Ja 3 8 13 22 u 1 ak 1 0 K o rka lo n5 2 o n k. ka tu 23 29 Valt 1 3 akat 2 8 30 u 19 4 6 35 22 K osk 9 e n ra n nk 2 ta 6 .

ie h

Po

25

2

32

Le htotie

Ryytip olku

1

5

18

Iivarinra nta

Nah k urintie

13

lontie

V uone

e

25

spis5to

1

2

Karistam onkj

V e1t e r a a7 n it.

2

17 33

39

tu 2 T u k

Na hkim on 13 tie 4

Norvatie

41

22

5

J

2

tu tie V asan

2

16 17

V älikat 2

1

La itaka

u

19

ka tu K iirunan

1

L

13

11

14

1

o lk

u

15

28

10 5 K un to tie 2

14

tie 1 5 ä 2 h te e n

5 2

Salmijärvent.

30. Santasport Kylpylä 31. Uimahalli Vesihiisi Isorakka

1

jan tie

25. Vanhantorin leikkipuisto ja luistelukenttä 26. Angry Birds -leikkipuisto 27. Hop Lop & Rollo Halli 28. Rendin Lumimaa 29. Minimoottorikelkat

7 tie . A j om 4

ntie

23. Arktinen puutarha 24. Ounasvaara

a

Ko

jantie

25

Kuukke lintie

anta

Kor38 va n r

Op 2 inti e

KOE MAAGISET REVONTULET

u ja n n

Us

urotie

19. Lumiukkomaailma 20. Arctic SnowHotel 21. Talviuinti 22. Arctic Marina

Tottorakka

So utu

M äkitie

ka

9

H 1 2 itsaa ja ntie

26

24

8

sv3äy 5 lä 6

19 17

dy

12 3

anti Toton e 4 p.

Jako t.

aar

5 1 2

20 16

6

5

10 25

31

18

Rantavitikantie

Ha T u 2 r ts lip i 5 i pu 1 n t. V is ak .

ti e 2 1

2 10

an 12

7

N: o4 tie lta

Va 9 15 12

16

1

Huvilatie

A n ti n

1 4

8 5 5 Kou 2 rin m ih 13 kj.

Ke

4

2 1

22

i o sk ask

4 21

4

1

1 4 la n

3

4

tie

ru s

18 Ah kioma antie 12 31 10

13

10

Kesk7 usv 4 8 äyl ä 5

1 ra n ta 3

ra n ta

Kesä

u ja

K a ta 7

42

2

27

Poh

32

ja np

35

uis t.

1

2 1

4

5

M äkim 4 5 ie ste 5 0 n r in ne

38

16

R ovak11 atu 10

Ou n

21

18

6

Yl i o pisto 1 7 nka tu

23 21

Huvilatie

h jo

7

23 21

P yynp.

2

1

7 v it ik i Mä n t1y6 ank

ty v

Män

22 20

t 3 iö n t ie

H irt

Tars13 1an3ku

18

ja 9

31

M äkivit

1 5 n t.

kso rlaa V ihe

28

akj

ti 2 3 n ti e

Ma

6

21

27

22 t.

26ikan

6

39

25 18 5 26 Ma 17 14 a k u n ta k 9 atu 31 Ja 3 8 13 2 15 ak 2 10 K o rka lo n 2 o n k. ka tu 23 29 Valt 13 akat 28 30 u 19 4 6 35 22 K osk 9 enran nk 26 ta .

en

ie h 8 ro m

Po

3

2

1

Uh rip .

1

M äk

40 19

27 1

Kans 7 9 1 1 a 1 0 n ka tu 1 3

2

9 15

18 Ahk iom aantie 12

28 31 10

22

2

19 17

Pyyn p.

1

9 7 H irttiö 3 ntie

13

23

Koi

Lähteenkuja Läh

65

18

12

akj

ti 2 3 n tie

Ma

6

21

H anga

iläm utk

2

te 10 e n m u

Kestinvaara 16. RanuaZoo – Lapin arktinen eläinpuisto 17. Arctic Circle Huskypark 18. Joulupukin porot Napapiirillä

66

22 20

Vi 8 irin k 4 1 3 ank aa n K ait 9 tie 2

10

Le

8 ro m

53

11

2A

7 2 u ija t .

18

1

ontie 2

V eallskaujam

Pud

1

17

21

22

33

1

20

tu 2 T u k

7

tie lta

Va

4

tie

ru s

V ie

7

imi 15 es 12 te ntie

Ha T u 2 r ts u lipii 5 h.t. pu n t. ak . Vis

3 tie 6

ntie

28 K k 31 ipoja okin

tie 21

14 lan

an

2 10

ka

2

l ke

11

2

N: o4

1 18

La 1 7 V a pin rtio kä ka vijä tu ntie 25

53

2

hjo

7 15

4 2 kat. N 3 2 u ija t.

18

27

Ala n iit y nkj

47

22

Al a niity ntie

43

2

31

1

12

IHASTELE ELÄIMIÄ

7

26

16

13

11. Ounasvaaran Hiihtokeskus 364 15. Lapin Safarit 30. Santasport Lapin Urheiluopisto

10

1

U h rip .

10

1 18

Le 2 k at. 3 N

51

is e n

Roo pen t. Villent.

1

o

t.

Pa 8 lom 2 ieh en

U it t 4

3

1

2

2A

1

10

Po

1

33

15

Jo

isen 2 1 tie

1 4 kk a tie 16

P alk

7 1

4

2

1

Vi 10 8 irin k 4 1 3 ank aa n K ai 9 tie 2 t

62

tie

S am6 53 5 m al 1 kj

mö 6 7 V ä in ä

t. u is

Su

1

Pe1 rä p

R a nk at 2 ie

Tie vaka3tu

12

t ie 15

P etäjä6

17 37

42

39

41

uist. R in t e en ti

K otip

1

tie

2

9

A ih kitie10

20

49

1

t.

ipuis

19

Ra t

1 t.

1

ie

Kiert 46 otie 57

K esk

29 5

M a rja p o lku 47

25

ontie

28 Ko k k 3 3 1 ip o j a n in t ie 6 La 1 7 V a ti e 2 p in r t io 0 kä ka v i jä tu 21 n ti 2 5 1 9 e 22 40 27

t. Pa 8 lo m 2 ie h en

33

2

4

2

1

U it t

2

7

T ie vaka3tu

uist. R in t e en ti

K otip 4

V ie

ja 11 8

n tie 9

siol a

S uo

5

4

2 . nt ra K

jatie

3

2

10

4

iven

hink

7

1

k 1

S iva

2

10 12

2

12

O 2 ra s p. Villa 7

Jau

2

1

R aitatie 2

14

Rytötie

1

1

itie

T 9 ukk

M o0 ttit

ka 1 8 t. P 2 ulkk atie

2 39

1

ja Suos 1 iolan ku 11

u

8

9

katu

SUKSI- / LUMIKENKÄVUOKRAUS A l ani

Met s äk i

2

246

am aan

H aa 5KAUPUNGIN ULKOILUKEITAAT Pöyli 13 Ruiskatu 2 Jy1väk 7 sio k öoja a tu 1 2 u ja 3 5 11. Ounasvaaran hiihtokeskus 8 12 A ita ku ja11 a talvikävelyreitti 12. Ounasvaaran 1 LÖYDÄ

13. Kirkonjyrhämän laavu 14. Jäälatu (Helmi-Maaliskuu) 12

17

6

10. SantaPark 7 Hak

Pälvitie.

2

a ja 2 nk

6

m

6

18 8

15

E lo n

6 a ti an Piek 7 20

ä

L u ikku1t.

5

1

V ellam

32.

LÄMPIMÄSTI SISÄLLÄ

4

8

P ostitie

itie

Is o

Ro ikkap.

l

1

k ka

n ne 16 14

ntie

Fann

13

r

n tie 9

Salm

torin 1 5 ne 9 M änn8ik köri

11 ne in

Koskenkyläntie

14

1

5

R

2 6 3

a v aa ra

in p.

A pa

1

38 2 5 A pa 2 1 jatie 3 0 17 13 23

5

lts 5 un tie6

Va

15

2

Po

Jo

1

1

t.

ipuis K esk

4

isen 2 1 tie

15

1 4 kk a tie 16

P a lk

2

Kiert 46 otie 57

2

1

15

1

P ulk

39

l ke

1

41

8

katie

1

2

1

1

39

.

kkat

S iva

l

oe

in p. 2

Fa1nn

5

Suos 1 iolan ku

u

r t ti

1

2

k ka

2

1

N iv

La 10 ns s

8

11

8

oe

Häkinva

1

1

7

uja nk

W all 1 2 en iukse 3 n vä y 6 lä K yläp uist. 2

ai

1 k a

siol a

3

Me

ähk

8

62

4 11

21

24

2 e ti 3

6

y ninniitt 4

1

13

S am6 53 5 m a lk 51 1 j

1

3

9

Me ts

30

m utka

Roop ent. Villent.

5

Terv a

j

tp o

5

u le 1 5 n tie

15 Ko 1 2 tt a r 5

12

16

11

A it

S uo

6

4 P o h jat 8

18

2

5

ja ku 1 4 1 7

26

4

ur 5 ank 1

26

24 29

13

12

3

15

7 ep si po

ntie

25

k 1 1 rtu n e 2 p .K 2 4 4 n n u n1

12

2 to

9 16 18

tie

9 id tsä in &15 KULTTUURIA 19 Taim e ARKKITEHTUURIA 4 1 7 1 Lä h 1 Pu 2 9 2 2 mu Peip 18 20 te 9 n ah i lka np. Su2sih u k a 2 n1. Arktikum s onp. 1 6 7 1 tie

23

Kemijoki

Porokodanrinne

1

19

Matkarin5 4 ne M 11 8 6 atka va aran V etu rik 2 16 tie 9 7 uja 7

54

Kamm intie

Ha

60

21

Ku 2

4

Ke

61

lku

50

VINKKIÄ TALVILOMAILIJALLE

25

27

ut. 7 8 6 P 2 5 is totie 11 8 1 7 Läh 2 d

i

20

44

1 4 A K o lp e ne e n

u 0 1

13

42

2

8

tie

4 1 u kin p o P

40

20 22

33

T iuk

5

1

10 2 2 7 Re siina t. 1

nt.

14

6

t ana Piek 7

9 s e n kPj 1 Uimaranta 17 16 Siniset kohteet löytyvät keskustakartalta N ivav 5 10 2 ääsja aara 6 14 ky 18 ntie nrin 1 2 8 ep . La 5 mustat 1lähialuekartalta. Kääntöpuolella 8on ne 1 P aa sir 6 4 tv u 1 n 23 1 3 skj 1 in n m ati Naa ka ka t u 5 e 7 8 e lisätietoa kohteista. 16 m 14 2 3 P uis 4 0

1

6 16

4

1 .

ie

7

lo kita K es1 3

5

17

7

V ih 4 5 u rin p

Pohjatu u lent

28

4

lku 2

Kiskokj

Riihitie1

Lainanp.

2

i s tie 2 2

5

ä rin

12

7

tie

26

6

öise

9

5

2 eissu 481 2 r äv 0 16 17 21 Tu23 2 5 1 1 N6 o k M om 1 mieh 1 om aant 5 ie ä ka3t5 36 isavmoontatie21 JOULU a m ieh en e 23 K a tr2Uinlk6ut ie 246 152 uKOE10 IKUINEN 10 n n 1 tie tie 5 V a 2 k 10 1 po V ri 6 La ak 58 Leim n 7 6lku8 9. 1 iiJoulupukin Pajakylä 2 so n tie s 96 1 9 ti e tu Ant 7 a 1 aja 3 53 3 30u p .S in 6 12 5 k Uimaranta

aa ntie

M e d iam ä ki

äm

U r pi a

5

10

6

14

M y ll

d e ntie Jo 1 ulu 2

eon

1

2

67 V ä in

10

1

12

5 h 6

2

4

Jyvä p.

1

48

15

12

15 1 3 ntie1 2 a a u n 10

17.

ERITYISESTI LAPSILLE

Salmijärvi 1

17 1 9

9

Havupolk u1

la

Aittap

12

24

2

1

Ase

4

3

16

29

4

diakj.

65

S avus

2

m a ant i e Jou3lu 1

129. 9

Kuu .k ke 9 T ilh it l2intie

1 6

2

2 n t ie lo 4 luv a 1 J ou 3

10

22

7

14

10

1

n

1 3 tie

H aa 9 ra la 7 n tie 13 K

4

30

Pikku Olkkavaa

3 ie 1 ä de t 6 S 1 u lu

5

1

8

2

2

3

2

Nä ätäp30 o 24 13 9lk u

GOLFKENTTÄ

Matkajängäntie

Taim e

2

6

6

Sopu likj

5

36

1

2

M yll3y

11

12

40

1

3

9

4 3

ntie

Hiih to -

2

e

7

37

28

Keinuvuopaja

12

Uimaranta

8

Vesa nkj

a tu 1 6

9

ntie

8

44

1

16

10

1

2 1

42

18

Kaukonlampi

4

ka2 p. 1 K aarnikp olku 2Vuor-4

Susikkot.

H iihtä jä

1

17

1

43

2

1

7

n tie

9 40

38

61

Me tsä 7 2 2 mu s

6

ask 2 uja

8

1 5 13 5

P orr

37

50

5 12

k uj a

i

4 2

E lo k 5

6

An tin m uk 7 ka

39

31

35

Po ro ka tu

JOULUPUKIN PAJAKYLÄ, NAPAPIIRI

10

akuja

27 32

e

Täht

5 1

4

Re e21 tint.

1

Koltsat.

34

26

27

Tä ry tie

19

26 3

uja1 9

So

aa ulum

Pu kin po

3

U ute

43

12

Pallarintie

ty k

en 1 ti e

3 6 Kulttuuritalo Korundi ep 7 M aitik ka t. 3. Tiedekeskus Pilke 15 ä k u7 9 1 4 2 H a20a 9 4. Rovaniemen kaupunginkirjasto 8 9 3 e 1 1 i2 1 t La aja ku ja r n a 2 la 13 S a 7 a 12 13 n v 0 n 2 u t a 1 Laa sa u kirkko ie Evankelis-luterilainen 1 t 13 5. 14 K is 8 a a 1 j ak 1 R iih it ie 4 1 0 ng1a2 7 15 Satulatie 16 6 2 K s 7. Lordinaukio ä 9 t m i u 1 e Ka 2 315 M uo 2 pä n t. 10 5 7 10 P itk äk ja 11 . 1 Ky p 2 13 t lätie la 5 0 6. ak j 7 4tehdas 1 nWanha 2 9 8 s tie Marttiinin P ors6tu 2 irtin 14 18 Kylätie Päiväkoti, Saaren2 6 31 4 an t. 1 7 9 ä Golfarin2 t. 20 1 putaan päiväkoti ja 2 3 T 8 28 8. 38 Jätkänkynttilänsilta 1 la nku T e äpä R 3 Tu om 1 8 1 33

uta rh

4 13

14

22

9 12 18 18 nti o1 2 K o n tie 8 7 3 1 4 9 15 K on t i 2 o ntie 26 42 36

55

Pu

44

17

32

Ohrapellontie

Ko tika ir a u s un tie

42

17

10

31

V 35 uop 34 a ja n t. 9.

2

5

Hi

4

Ou na sr 9 in te

1 5 ukintier k uuonrintikuja 9M 7 6 2 8 44

J ou lu p

tie

18

Pöyk k ölä ntie

5

18

6

Vaa ratie 2 1 42 6 Lumik ko tie 28

44

30

8

42

6

e uo m iti 20

27

2

u

ku

14

Jo 18. 11 2 V uop 14 19. aja15 1 1 8 n ti 7 19

18

20

aa nt23ie

1

26

M e tsä ru

tie

2

1

J 5 6 o u luk 7 8 1 0u u se n11 tie 14 5 to n tu 9 n tun 11 3 uluto 6 n p olku 8 tie 10 Jo1 3 10 15 14 19 16 20

J

6 luku ou 5

L yh

1

1

28 47 27

21

ä rin

22 45

12

20 np ol 1

ntie

V u o n e on ulo a k n tie

Jo

K o tisa a ri

45

M y ll

17

31

R anuan

Ilves p o lk Jo ulum 25

30

Kuu .k ke 9 T ilh it li2ntie 5

Kajaanintie

2

20

8

P

6

52

ylä

Ku 1 2 5 u k k e li tie 2 13 1 T ika1 0 npe 6 rä 2 12 7 5 8 1 1 6

2

te

58

jak

12 28

71 5

30

2 J 21 2 oulu

18

tatie Huh 6

19

1 6

np. S is ko 1

17 29 Siip itie

1

ki 52 alo 5 1 71 mä r i nn e 1 en

La m m a ssa a ri

14.

e t.

18

8

2 8 n t ie

u

r e n r in ne

3

18 ntie 17 18

t.

32 25

Va 1

28

43

2

1

Rannanm.

lä p äkä Jäkälä 1 katu

2

P 66 2 o ro n 7 pe rä 2 s a nperä10 1 12 S aa5 9

49

2

2

1

3 8

Lo ueka ri

ka u de ntie

3

23

17

1

2

22

3

P

2

ie

2

11

4 2

n 8 tä jä is

1 13 1 2

lku 8 upo 7 4 u 1 rp olk Va . sip 5284 inäp He 4

2414 Ko1r

6 2 10 Heikinku ja1 13 7 2

7

9 7 8

jan

28

2

Uimaranta

6 16

1

12

Ve

16

2

16

Reun atie

S or k u n tie

15

tie

sta

2

2

26

1 24

75 km

1

15

14

eon

4 3

L 2

1

2

M

1

9

1

5

1

ila ntie K ulpp 44

36

2

1 2 Vuop aja

35

Poroka tu

Keinuvuopaja

la

5

a tu 16

Laajaku ja

kap.

28

Oikot.

21

40

4

E lo k 4

24 29

22

K aarnik 4

2

3

6

19

44 V 35 uop 34 a

1 2

31

1

1

4

1 23

Pannunkorva

13

8

lontie

La m m a ssa a ri

2 1 5 13

4

en 1 ti e

2

6

16 15

2

3

30

16.

2

26

4 22

mi 5 po 8 lku

4 3

Rin

R ie ko

K ir s ikuja

2

11 t i e

50

polku T äh kä 3

7

9 Kulppilantie 18 2 6 2

12

1

2 4 in ie 5 me

12.

21

46

n o ti e

14

5

in ne4

37

2

HULLAANNU JÄÄSTÄ JA LUMESTA

Vu op

7

2

Kiirakankangas

21

16

9

Taljatie

V uone

a Pa jakorv 28

16 10

3

Hiukanhaka

16

1

28

22

ik j us 1

12

18

1

12 28

31

10

9 tie 2 is 2

12

17 18

7

P

6

25

74

Vir 2 v 1 a t.

6

3 n are npuisto 1ranta 4 10 2 n t. 1 S a1 5 isto u 2 a r e n p8 u 20 is 6 to Karjatie np isto 11 7 1 3 Rahkontie Pyk äläkuja 21 6

12

2

6 Hi

2

32 25

Ou na sr 9 in te

10

11 9 9 11

16

3

ra 1 0 n ta

Ylikorvantie

K iv

6

12

30.

lä p äkä Jäkälä 1 katu

Ur pi a

2

15

1

Te k

22

14

Pa

23

21

korva

6

n

k 4 u ja

28

2

Tietopolk

24

6

Ku

5

23

9

5

k ilä

16

Hiihtom ajantie

4

2

Ko r5 va n

14 12

12

5

11. 28.

5

19

36

6

nokaari

2

33 31 Re 5 8 lku 3 pop tkap. . 8 So 4 0 htipo 4 5 1 5 Ja 8 11

28

25

1

Tai

15

10

28

Pu jottelijantie 12

29

14

tie

4

11

8 ie at 5 Rit 7

10

5

10 13 h o p. 7ratie 2 . R u o 11 Vaa8 rm ip3 Nu 7

6 ojan

12

Saarenpudas

2

18

20

3

16

28

10

e1

4

3

9

iku

4

Ritarinn e

a

2

11

6

Pu

1

15

4

4

17 m äntie N äs

tk 5 a

2

E rk

ro p o lk u 7 Luk 1 3 ka r 10 1 6 in k a 13 tu 2 7

9

n ta 2 1

La m m a ssa a ri

20

ant. Tilkkaaj 12

16

1

2

12.

30

2

16

13

23 1 6

28

46u 0 äki 18 opolk 1 t 8 nm e e 5 M as

6

8

7

j 6 sak 1 An3

2

lin tie 6 Ka nka a 1 1 10 nku ja 17

nmu

16 12 111013

4

2 1

M ä12 nt 13 y r

9

inn

1 irsir 4 H

P a ja ko rv

10 12

2

22

2

27.

1

12

19

20

11 9 9 11

9 Kaa rnatie 11

23

20 Varpupolku

Yliko rvan tie

8 12

15

17 Vis atie

e

1

Riksintie

P ut aantie

7

12

Oksatie

20 10

n arin Rit 2

1

tin

6

4

2

2 1

29 21

Kivipolku

8

1

28

16

j Ta m m ik Lo hilie te

2

20

11

6

1 ätä Rä 2

21

15

25

19 nta 9 arvo nra 30 K 14

1

12

1 4 A Ko lpe ne en 22

nta

19

20

2

3 n tie M L1 je e 2 9 ttiäis 8 Ke1to e 2 1

21

18

22

15 3 5

Kalliop olku 14

3

21

r 1 0 an t a

7 in t 3 R

3

iv 2 4 inie 5

Kirkonjyrhämä

24

ä n kj

Ko r5 va n

146

22

19

8 tie Norva

2

n t.

n

k 4 uja

17

21

Jyrh äm än ra

29

12

5

M ati

Suu tarinti 9 e 4

21

6

ie int 1 0 piir pa Na

3

30

10

Pa jutie An

5

4

23

15

13 a M äkira6nt

10

K

m enp inie

2

3

uja 12 7

Lehtotie

9

2

31

3

8

intie

46

V ask 4 urinti 2 e 5

4 3 Me tsäp .

Aapatie

6

16

5 24

1

21 1

Ve netie

kilä

28

m

2

21

1

13

26

10

5

1

36

2

6 7 Virsut. 1

ontie

12 9 S a hatie 5

12

4

Ka 19 e tato ti L e n ja r a

11

K o tisa a ri

10.

2

Sepä3 2 n k uja 8 S ep än ti 2 e

15

9

Rivitie

Ranta pello nt.

E rk

16

e 2 8 n t ie

K o tisa a ri

Jyrh äm5

12

en tie

14 K iv 1 1 1 4 ik a tu

u

Lentokenttä 2 km

15

10

2

1

ih

tie

22

1 8

2

S aira alakat

t

H et

11

k 35

1

. 8 30

14

2

n 21 6 ta

37

1

ie

2

5

25

40

12

4

Ounasv

j

13

2

1

. llo n so itt.k 1

2

M ä kira6n

p.

Tarv a ntie

28

16

Juh

polk u 7 Luk 1 3 ka 10 1 rin 1 3 6 k a tu 2 7

9

Ka 19 taja ra

13.

9

5.

18

Jok 11 iväKorp y 19 8 10 1 14 läitie 3

5

.

rin

Valtatie N:o 4 Kirkonjyrhämä

Rimpit.

12.

1 un as 1 12 6 P or o

än kj

Kemijoki itäpu 132 olen t

12

14

32

Mikonperä

1

Jyrh äm5

Ke

2

24.

en tie

14 K iv 1 1 1 4 ika tu

10

tu

t ren me ä Jä

aa ra n tie 1 O unasv 1 1 2 6 Po 2 2

1

atu U iton k

HIIHTOKESKUS

vaaran tie

O 2 2

2

1

Pöyk k ölä ntie

6

1

30

5

2

Pie skä tie

tu

das

Ranu an

2

tie

3

2

6

1

20

Kuusam

t örm 8 10 ä

22

ntie

Kajaanintie

11

16

13

3

12

1

R äm et

7

24

7 1 Pa sin at.8 N 11 ahkurin5 p. Pik Veräjä polku 11 6 1 ku t. 1

24

1

2

13

P u istok

2

Syväsenvaara

7

28 47

T o uko

4

Lä h te

21.

1

anka

k ke

p.

22 45

14

1 3 lä

21

2 1

3

23

16

6

1

atu

10 t.k. Ke llo nsoit 1 9 8 2 u Saira alakat

28

iväy

2

Rantink j

15

Halvarinranta

12

2 10 1 4 L a n k ku t.

dentie

anka

rin

Pu istokj

2

U itonk

an 31 2 8 t ie

Jok

R auh

36

26

ta ra n 2 4

ssi 2 t ie

Ounasvaara

20

17 2

N eulast

23

16

44

7

8

4

R auh

ssit 2 ie

Ilves po lku

23

8 23 H einä m ie he 17 15 ntie

Kemijoen

6

t.

K o ntt 1 isenk .

2

38

o tie

lä äy nv lle Vi

36

19

np.

3 9 32

k ip .

3

k ke

Lä h te

1

Kirkkolampi

itik

2

t ie

4

7

6

10

9

e

H ete

9

Uimaranta

1

Eteläran ta

Touk

11

2

22

Yh

6

tie

1 71 22

8.

Uimaranta

37

8 12 1 1 9 Va 2 a ra 8 4 Vaa 3 p. ra

23 2

1

Kupp u raisentie 20 6 8 Patte rit.

K ulpin

inpu

ere äm

26.

K o nt 1 tisen k.

4

Jo

8

1

38

1

Rin

1

14

S is ko

Ukkohe rran

Ko s

ra n

3

k ip .

1

32

Kemijoki

3 5

3 4

36

t ie

SANTAPARK

4 0 etie n

50

9

Jääkärinkuja

1

35

25 23 6 ta 2 4 2

9

Ko s

2

Kaupungin varikko

38

35

1

n tie

llo 1 Aa 1 Ina po lk 4 u

2

3

8

.

5

a tu 4

8

arrik

9 ullin P 10

1

Ve

8

22

1

15 22

18

tu

4 tu a

3

2

ank

3

tu

12

13

tu

V apau

26

34

32 11

Yr i ttäjän kj

Suutarin

17

16

11

39

2

Ete läran ta

20

12

12

34

13 K o s k ik a tu

Harjulampi

35

2 1

Re k katie

18

27

Pulkamo nti

28

t.

n tie

2

ie

6

31

19

2

13

Ta m m ikj Lohiliete

30

ra n vaa

Lankkutie

1

1

43

21 23 27

i

P ek

R u o ka16 se n ka

11

17

44

am o

2

40

20

Lehtikarintie

kk

A ino n 2 k 3 atu

20

21 23 27

2 Vainio 13 36 7 ntie 1 34 26 1 7e 17 a

l a n t.

liö

13

en

eku

19

Jo

8

31

20

Lehtikarin tie

9

P u lk6

14.

32

5

nkaa

Kaukon kj

ka

14

nl

H et

a E to

m enp inie

20

21

Uimaranta

Kostetörmanp.

7

3

10 8 2 3 H e in ä m ie h 1 7 1 en tie 5

23

s kj .

24

2

13

9 10

Tikkalanp uistikko

15 16

19

23 24 28

Kanto lantie

14

2

13 6 14

© Rovaniemen KaupunkiN u tt2015 u M o u vi

5

aa

t ie

5

38

1

Pelto tie

6

Heinäkivi

45

44

Eteläranta

1

54

22

2

56

23

15

nk

30 22

nkaan

35

36

tti

2

5

Ristontie

14

10

64

7

47

Jä m yt

11

aja ntie

1

2

22

17

5

117

S ivu

7

59

rtti

ka

n t.

1

V 4 3 äyläti e

52

54

A n n in po

an

kilä

20

gas

44

13

1

1

T a rs

E rk

2

a

24

23

4

26

52 33

12

U kkoh e8rran

d 3 2 e n tie

an 31 2 8 t ie 30

T asa kuja uja la n ti e KeTam ijanotieen Iiviaritnk kap uta äpuo 13Tasal 2 antie lent Saarenpudas ie Näsmä ntie 14

. 39

1

Lo

Jyrhäm änrant

27

2

Keta 2 ojant.

53

tie

2 tie 7 iem 2 M ik enti Lu iro on 6 n ka e tu Käpykuja katu 10

11

62

47

5 8

1 Ke 2 lta kan

48

ra n t

2

3

Kirkkolampi

iti k

llo 15.1 Aa 1 Ina po lk 4 u

4

26

8

14.

8

2

isen

9 K a llio 8 n

3

ntie

25

19

37

äm ö

31

E ll

3 Toripu is tikkoOu n 2 asp uis tikk H o

7

An ninpor

atie

70

55

11

ka tu2

1 A rjuk a Ha 2

10

Jo rm 13

V äin4

8

10 8

16

ie ru n t

L P ir 7 aina an kk k ak 4 1 a tu . Jousim.tie 2 Ka 1 r 8 Markkinak.

1

ntie

45

Pappilantie

66

1 6

1

4

10

7

12

Kulpinväylä

42

73a Väy 7 1 lätie 4

46

39

vaea

it ä n ti

l iö P öy

Lainas

8

Hall itusk a

5

1

73b

hda

15

1

2

ähu

K a r1 0 hak k

Vierustie

u l a n t.

Pull

4

30

700 m

1

Per

ie

20

e

54

1

k

7

tati

2

2

L ehti

7

12

7

1

17a

La in a ssa a ri

14

27

18

4 tu a

540.

tik atu

1 k ik .

Lau

18

1

38. 1

11 ttatie 8

35

1 26

Pos

Vaihdekatu2

tie

vo

eilu U rh1

2

39.

asto

Veitikanlampi

9

11

2

4

6

Jänkät

7

1 26

K es ku

7

1

4

P oik

8

10

Var

A 1 1 ittati e

2

4

13

1

11

15

stie Oiju

21

13 3 7 6 34 17e

3

N utt

22.

21

6

Sa

8

1

2

15 16

10

nka 1 2 tu 1 0

9

Vain iontie 2

ja k

Piir

239

4

2

5

R 3 iista 4 t

2

3 a tu

skj

11 enk 9 a tu

ie

1

ka t

pe la

tie

Kostetörmanp.

Uimaranta

11

1

19

rink

21

10

1

ä kä

10

ka

m ie

6

jajä

. lok Ke 6 1 lyk. Ly

o rt

3

12

atu Vir

3

3

hj

rtok

8

Lam

taja

23.

36

9

K aa

Ra

Nu

1 0 tie ira Ka

6

11 Ka 18 1 7 rh u n ka ata 1 1 ja n tie

Siljotie

Ratakatu

2

10

19 a iv P iis 16

14

32

o 14 9

2 ie 1 2 ttit

20

ntie ehe 1 6 mi

10

Pir

1

a ra

n 2 7 k.

36

25

23

9

Asemies 11 7 katu

k

o osi Su 5 1

15

ie 1 8 K otit 19

ip . 43 Va

26

16

Ko sk i 5 3 kat u

Ve

5

a tu 4

8

Vapau

Uimaranta

Po

10

21

39

nk

3

21

40

15

R ovala

Ev 2 a 0 3 1 kkot ie

38

37

33

26

44

lia .

tie

18

Ha

61

Pirttilampi

la 3 n

2

Tikka lanp uistikko

79

22

4

58

tu

ika tu

Harjulampi

o

as k.

1

Oskarinvainio

19

ank

32. a rrik. 36.

3

7

4.

n tie

26

34

32 11

33

29

N:

6

S uo

A se ve

Ylä

1

2

7

Uimaranta

Erkkilä n sa a ri

o rinp 6 . 2 K ulku ssink La 5pot. 31 o 29 p 2 8 isran Lu ta 2 5 ie int 6 p m Ky

2

53

9 28

lku

45

Sa

50

7

39

30

37

1

Purotie6

2

10

ik a

17

11

1 A rju k a Ha 2

S orva4

5

tu 2 1 lm ik a 1 Sa tu 2 a rika

52

44

u

9 10

13 6 14

Kulpinran ta 2

14.

e ta t i Ka n 2 5 0

14

e

tu

2

56

sa

23 ikantie t 2 24 282

K o ivus a a ri

tie en 53 jo as tie un rä n O

16

stiti

65

4

a ke

M o uv

u kat

e 69 ahanp 11 S

inka 6 otie 5 1 L ap kk 1 13 ura 56 Ju 6 2 V ie

17

41

43

10

32

36

Kan tola ntie

15 Tarsanlampi 16

41

Ka

70

30

t. nka Ho 1

59

12

ie

28

E t e 2 a tu 2 9 1 0 35 l ä rin ne 27 e 6 5

kuja

lov 19 S antam ä 6 en aa 9 tie ra n tie

3

K an8 -1 0 1 5 toka 4-6 tu

Teerikatu 30

1 ok o Ku4 0

14

60

ti e elo 1 5

otie

inrinne

1

10

M ie hent

55

34

10

va

1

T erv

12

nk

o ti

t ie ion 3

49

75

Ko

Nu

mp So 7

46 54

38

M a d etsa a ri

8

9

tie Kaira 73 21

sk a

tu 2 2 3

ie

82

9 3 kartta Katso keskustan 7

32

23

Jängislahti

75

5

57

20 ne rin 2 2 ron A 1 2

72

va

21 e

9

35

7

1

ä

29

23

10 54

1

44

25 e yti 1 8 2 3 Jäm

9

ie

13

Peltotie

yl

36

29

kat 28 u

kati

42

47

2

Hir

re t

V 4 3 ä y lä t

62

u va o lk P aa lin p

3

Mäntytie pin

1

12

14

Ka uk on kj

Myllyojant.

93 16

Rak

1 16 7

22

Eteläranta

o Is

ä ä yl

11

9

17

La

20

15

Latvatie 28

42

39

54

entieSuuta rin sa a ri

79

32

43

8 3 4 ie hen tie 6 16 M 21 Kiertotie 19 32 29 27

19

2 illa m o n 3

Ko rk a

3

14 1

30

23

1 Ruokolampi W

16

4 1

17

Ty vitie

2

14 27

uat.

13 1

e rinn pin La

35

Keskit. o nti1e Eva kko P o r tie

18

tie 1 2

1

1

26

17

20

2

Juurak34 ko tie

53

28

Fan n 4 1 Penn 2 ase n p o lk u

Haa patie

16

24

2

36

42

16

Tu

u ja om ik

6

R isutie

7

15

6

tie

14

24,6 km

20.

2

15

26

4

lon

12

2

16

1

39

71 A 8

P ihlaja

Leppä 7 tie

50

Tanh

kuja 4 9 okankaant.

1

10

10

44

20

1 S 2 iv u t ie 7

15

Selkä sa a ri

Aho

13

Talvitie

1 3 sikk R a ivio 1 1 otie 4 11 tie K as 5 8 1kip. 5

u

4

3

asp Ah 12 29 M yllym a tka

1

7

Kar

12

25 46 7 12 .

45

4736

3

täntie

9

tie

9

APIN- Tu10ulenkaat1o INNE 3

25

2

2

M yllyken

2

M aa pu un

ta 1 llen Ka 4

am atka

2

Kä sikiv ent. 8

t ev

4

ak

22

7

No ie r Silm ut 5 5 kkot. 2 14 2 3 Urpu tie8 21 12

23

p.

30 30

13

19

2

p.

Ky lväjäntie 40

ntie

Lietes a a ri

Lie

8 15

kak 5 uja

ik55 anp ää

14

56

64

59

Risto ntie

Heinä kivi

10

a hla

36

1

15

7

12

21

ntie

14

23

10 M

9

24

Uppopu unt3ie

15

8

6

1

2

12

ntie 1

11

6 5 Sau 2 1 n a kj

6

P ih 3

Vit

10

TALVIKARTTA 2016–2017

nk 10 9 aa

3

13 H

50

66

24

23

54

6

ka

po 4 rin tie

11

5

9

25

14

27

42

17

8

P 9 ih ka

ie nt ole 231

2 7 kuja

jan

6 1 M8 1 5 artin

Ou nas jok i

24

9

7

R ek itie8

22

22

28

in

Kyn töp olku

16

18

ra

9 K a lli o n

7

3

21

25

nn

su o

24

3 3ivuo

26

Ko

Ha

14

13

pu

1

3 6 ie nt lä iky

n 1

5 10

tie

2

70

44

.

5 ntö.

4

rry

20

62

Pappilantie

192

uusko

1

a 2

u kat

Hallapo lku

sM

1

2

K iv8 K e 5 la 1 1 1 7 r ttu n tie

j

Kotilampi

18

s ga 16

2

n ika

it ä

15

11

ga

6

5 o n ra sk 1 M uu 4

K ihla 1 9 10 ka n

19

7 10

2 ta k a n gas 48

53

P ek

Ru ok 16 a se nk a tu

13

Kosk

13

34.

13 33.

3

42

1

ie m 2 M ik e n ti L u iro on n ka e tu Kä py ku ja katu 10 1 11 52 6

a E to

2

en

13

16

5

Kel

nä 3 7 m ö is e n t ie 27

7.

19

ink

V äi

21

A ino n 2 k 3 atu

LÄHIALUE

5 8

8

25

25.

2

35

1

jo

KAAN O TA M U I! KS E IL M A IS

ika tu2

10

J o rm

11

Nikka r

n t ie

a 1 ly oj K a r 0 My l ha 1 5 k k a t ie

6

1

13

hda

as un

maranta

7

Lo

Toripu is tikkoOu n 2 asp uis tikk 20 35. H o

19

1

8

Hall itusk atu

13

V ierustie

73a Väy 7 1 lä t ie 44

39

45

20

2

1

4

21

ähu

e

Ketao ja n suo ra

39

O

Jän käti

u

Leht

14

73b 46

1 26

1

18

e i lu U rh1

2

1

Per

1

Ketavaara

21

o t ie

2

54

tik at

12

1

aa

av

et

2 e

1

ast

1

Veitikanlampi

7

1

5

e

18

2

7

t a ti

1 2

Lau

tt iti

Pos

1 k ik .

7

11

4

6

2.4

P o ik

10

2

4

13

1

2

Vaihd ek atu2

A 1 1 it t a t i e

9

H ia n sa a ri

Var

8

21

5

11

15

stie Oiju

ank 1 2 a tu 1 0

P ir

6

1

kk

9 u llin P 10

1

8

La

in a 7 14. an k ak 4 1 a tu . Jousim.tie 2 Ka 1 r 8 Markkin ak. P ir

4 6.

27

1

2

15 16

10

pel

8

ie

2

ka t

Lam

10

skj

14

35

R 3 i is t a 4 t

3

8

si o 2

10

L

1

1.

36

9

ka

o Su 5

15

1 ly k . y

3 a tu

10

V ir

10

1

k. e lo 6

1

r in k

Nu

vo

25

23

Lainas

4

2 3.

1 1 t ta t i e 8

Pirttilampi

l 3 an

1

19

12

a tu

S iljotie

ä kä

ie 1 8 K o tit

21

1 0 tie ira Ka

K

6

ja jä

Sa

o rt 19 a iv 31. 11 9enka tu P ii s 1 6

14

rto k

W all 1 2 en iukse 3 n vä y 6 lä Ky 2 läp uist.

26

25

o 14 9

10

1

Oskarinvainio

ra

n 2 7 k.

ehe 1 6 mi

Ra

m ie

6

Ratakatu

n t ie

Pu

ta

t ie p in 6

m Ky

Ko sk i 5 3 kat u

11 Ka 18 1 7 rh u n ka ataja ntie 11

K aa

1

3

36

aa

20

32

k

e Pu roti6

2

23

9

Y lä

1

ip . 43 V

26

16

61

nk

3

21

38 kuja Et 2 atu 2 9 Asemies e 1 0 3 5 l ä rin 11 7 katu ne 6 27 e 5 3

lov 19 S antam ä 6 en aa 9 tie ra n tie

40

15

R ovala

ea

7

k au

tie

17

Ha

39

18

Ev 2 a 0 3 1 kkot ie

41

S uo

lia .

2

44

s

1 ok o Ku4 0

39

12

30

16

W 1 2 illa m o n 3

37

Ko rk a

59

56

18

55

34

10

1 & HUOK Ruokolampi

20

49

28

43

4

9 28

T eerikatu 3 0

32

t. nka Ho 1

t ie io n 3

inrinne

1 Penn 2 ase n p o lk u T EA

AT , HAUSK HELPOT

57

tie

58

44

e

n

50

o ti

Fan

4

46 54

M ie h en

42

Aseve

o ti

mp

71A 8

1

54

9

3

7

KESKUSTA 10

ti e elo 1 5

Nu

So 7

1

9

53

17

19

nk

VINKKIÄ Tanh u a t. TALVILOMAILIJALLE K eskit. o ntie Eva kko P o r tie ROVANIEMELLÄ

12

12

23

Ko

12

K an8 -1 0 1 5 toka 4-6 tu

kä tie

5

40

27

24

u

19

27

29

2

0

32

26

25

1 2a

12

H

11


HEI, TULIT ROVANIEMELLE! HUIPPUA! Jotta viihtyisit kaupungissamme, kokosimme avuksesi tämän talvilomailijan taskuoppaan. Periaatteella helppo, hauska ja huokea.

Joulusesonkina 1.12.2016–7.1.2017. päivittäin 9–19. (Poikkeus: 24.12. klo 9–15, 25.12. klo 12–17, 31.12. klo 9–17 ja 1.1. klo 12–17.) Ei pääsymaksua. Joulupukki on oikeasti olemassa! Joululaulut helkkäävät Joulupukin Pajakylässä ympäri vuoden ja joululahjaostokset sujahtelevat kasseihin. Joulupukin Kammarissa voit tavata Joulupukin vuoden jokaisena päivänä ja Joulupukin Pääpostilla tapaat oikeita postitonttuja sekä lähetät kortit koko suvulle. Napapiirin Info puh. (016) 356 2096, www.santaclausvillage.info Joulupukin Kammari Puh. 020 799 999, www.santaclauslive.com Joulupukin Pääposti Puh. 020 452 3120, www.santaclaus.posti.fi

IHASTELE ELÄIMIÄ 16. RanuaZoo – Lapin arktinen eläinpuisto Rovaniementie 29, Ranua (80 km Rovaniemeltä). Pohjoisen eläimiä jääkarhusta poroon. Kotiin viemisiksi mm. Fazerin makeisia ja söpöjä pehmoleluja. Avoinna: päivittäin 10–16. Liput: 1.10.–9.12. Aikuiset 14 €, lapset (4–14 v.) 12,50 €. Perhelippu 48 €. 10.12.–10.1. Aikuiset 17,50 €, lapset (4–14 v.) 15 €. Perhelippu 56 €. 11.1.–31.3. Aikuiset 15 €, lapset (4– 14 v.) 13,50 €. Perhelippu 51 €. 1.4. alk. Aikuiset 17 €, lapset (4–14 v.) 14 €. Perhelippu 51 €. Puh. (016) 3551 921, www.ranuazoo.com.

LISÄAPUA MATKAILUNEUVONNASTA Rovaniemen Matkailuneuvonnan löydät Lordinaukiolta (tasan tarkkaan keskustan keskipisteessä, Maakuntakatu 29–31). Avoinna: ma–pe 9–17. Joulusesonkina 19.11.2016–8.1.2017 ma–pe 9–18, la–su ja juhlapyhinä 10–15 (suljettu 25.12.), 9.1.–18.3.2017 myös la 10–15. Puh. 016 346 270 ja 040 829 0676. www.visitrovaniemi.fi

TEE NÄMÄ JA VOIT HUOLETTA KEHUA KENELLE TAHANSA NÄHNEESI ROVANIEMEN: Vaihda kuulumisia Joulupukin kanssa Bongaa revontulia yötaivaalla Tarkkaile arktisen alueen eläimiä Ranuan eläinpuistossa Nauti talviurheilusta Ounasvaaralla Opi uutta pohjoisesta ja arktisuudesta Arktikumissa Käy eksymässä metsään tiedekeskus Pilkkeessä Tutustu suomalaiseen nykytaiteeseen Korundissa Ylitä napapiiri Joulupukin Pajakylässä @visitrovaniemi # visitrovaniemi

/VisitRovaniemi.fi

JÄNNÄÄ ARKKITEHTUURIA, KIEHTOVAA KULTTUURIA

@visitrovaniemi # rovaniemi

4. Rovaniemen kaupunginkirjasto Jorma Eton tie 6. Vuodelta 1965, arkkitehti Alvar Aalto. Kirjojen paljous houkuttelevasti esillä. Avoinna: ma–to 9–20, pe 9–18, la 11–16. Lehtisalit la 9–16. Lehtisalit ja Lapponica-salin vaihtuvat taidenäyttelyt su 11–16. (Kirjasto suljettu 24.– 26.12. 2016 sekä 1.1.2017.) Puh. (016) 322 2463.

5. Evankelis-luterilainen kirkko Rauhankatu 79. Lappi-aiheinen alttarifresko, avoinna 28.11.2016–8.1.2017 päivittäin 9–21, muulloin tilauksesta. Puh. (016) 335 511.

LÖYDÄ KAUPUNGIN KEITAAT 11. Ounasvaaran Hiihtokeskus Taunontie 14. Sijaitsee vain 4 km:n päässä Rovaniemen ydinkeskustasta. Pientä tunturia vastaavan vaaran pohjoisrinteeltä löytyy kehittyvä hiihtokeskus, joka kutsuu laskettelusta ja lautailusta innostuneita aktiivisia ihmisiä läheltä ja kaukaa. Laskettelun lisäksi Ounasvaara tarjoaa mahtavat puitteet murtomaahiihtoon, sillä alueen maastohiihtoladut ovat osa n. 100 km:n latuverkostoa. Monentasoisten latujen varrella on myös mahtavia maisemapaikkoja. Puh. 044 764 2830, www.ounasvaara.fi Avoinna: La–su koko kauden (sekä pääsiäisenä 14.4.–17.4.) klo 10–17. Ma–pe 14.11.–5.12. klo 15–20. Ma–pe 7.12.–23.12. klo 12–20. (Sulj. 6.12.) Ma–pe 25.12.–8.1. klo 10–17. (Sulj. 24.12.) Ma–pe 9.1.–17.2. klo 12–20. Ma–pe 20.2.–10.3. klo 10–20. Ma–pe 13.3.–13.4. klo 12–20.

12. Ounasvaaran talvikävelyreitti Jätkänkynttilä-sillan kupeesta lähtevä sinisellä kävelijä-symbolilla merkitty 8 km mittainen reitti näyttää sinulle talven ihmemaan. Polulla voit pitää evästauon makkaraa paistellen, sen varrelta löytyy näköalatorni ja kaksi laavua.

Vartiokatu 32 (Arktikumin vieressä). Kaunista funkkista vuodelta 1940. Pelastui Lapin sodassa räjäytykseltä, koska rohkea ja nokkela nuori poika näki piilostaan, mitä on tekeillä. Puukkonäyttely, myymälä ja kahvio. Ei pääsymaksua. Avoinna: ma–pe 10–18, la 10–16. (Poikkeus 6.12. ja 25.12. suljettu) Ajalla 4.12.–31.12.2016 myös su klo 10–16. Puh. 040 311 0604, www.marttiini.fi.

1. Arktikum

7. Lordinaukio

Pohjoisranta 4. Koko perheen museo ja tiedekeskus. Lapin maakuntamuseon näyttely Pohjoiset keinot esittelee mm. Suomen Lapin historiaa sekä Rovaniemen tuhoa ja nousua Lapin sodan aikoihin. Tiedekeskusnäyttelyssä mm. arktisen alueen eläimet, revontulet ja kylmyys – koskettavana ja tunnettavana. Avoinna: ti–su 10–18. (Joulusesonkina 1.12.2016– 11.1.2017 päivittäin 10–18, suljettu 24.12.) Liput: aikuiset 12 €, lapset (7–15 v.) 5 €, eläkel. ja opisk. 8 €. Perhelippu (2 aik. + 2 lasta) 28 €. Puh. (016) 322 3260, www.arktikum.fi.

Lordi-yhtyeen jäsenten kädenpainaumat on ikuistettu betoniin. Niihin kuuluu sovittaa omat kädet ja ottaa valokuva tapahtumasta.

3. Metsähallituksen Pilke-talo ja tiedekeskus Pilke Ounasjoentie 6. Modernia, ekologista puurakentamista kaupunkiympäristöön. Eksymissimulaattori ja muita elämyksiä metsässä. Avoinna: ti–pe 9–18, la–su klo 10–18. (1.12.– 31.12.2016 ma–pe 9–18, la–su 10–18. Kts. poikkeukset Pilkkeen kotisivuilta.) Liput: aik. 7 €, lapset (7–15 v.), opisk. ja eläkel. 5 €, perhelippu (1 aik. ja 3 lasta TAI 2 aik. ja 2 lasta) 20 €. Puh. 0206 39 7820,  www.tiedekeskus-pilke.fi.

18. Joulupukin porot Napapiirillä Joulumaantie 13, Joulupukin Pajakylä. Joulupukin Kammarin takana Napapiirillä pääset tapaamaan muutamia Joulupukin poroja. Lyhyelle poroajelulle (400 m & 1000 m) pääsee ilman ennakkovarausta ja pidemmätkin ajelut onnistuvat tilauksesta. Ajelun jälkeen voit istahtaa nuotion ääreen nauttimaan elävän tulen taikaa ja kuulla poroon liittyen uskomattomia faktoja. Liput: 400 m: 18 €/ aikuinen, 14 €/lapsi. 1000 m: 29 €/aikuinen., 23 €/lapsi. Avoinna: ma–la 10–16. (Joulusesonkina 1.12.2016–15.1.2017 päivittäin 10–17.) Puh. 040 729 6221, www.santaclausreindeer.fi.

Aina ei tarvitse työntyä metsän siimekseen voidakseen istuksia laavulla makkaraa paistellen – Rovaniemellä semmoinen löytyy melkein keskustasta. Kirkonjyrhämän laavulle vie kaunis joenrantareitti. Laavulta lähtee hiihtoladut ja kävelyreitti suoraan joen jäälle (helmi-maaliskuussa)!

Joulumaantie 5, Joulupukin Pajakylä. Täältä löydät Napapiirin parhaat leikkikentät lapsille ja lapsenmielisille. Seikkaile lumiukkohahmojen kanssa ja laske huimia mäkiä, joita aikuisetkin uskaltavat kokeilla. Lumiukkomaailmassa pääset kokeilemaan luistelua jääradalla, pienimuotoista lumilautailua, mäenlaskua, lumenveistoa ja muita talvisia aktiviteetteja. Samalla sisäänpääsymaksulla pääset ihastelemaan upeita jääveistoksia Jäägalleriassa sekä vierailemaan Jääravintolassa, Jääbaarissa ja Igluhotellissa. Liput: 20 € (alle 3 v. ilmainen). Avoinna: 2.12.2016– 7.1.2017 klo 11–18 ja 8.1.–31.3.2017 klo 11–17. Puh. 040 519 4444, www.snowmanworld.fi

8. Jätkänkynttiläsilta

Aurinkoisesta talvipäivästä on mukava nauttia joen jäällä leppoisasti hiihdellen. Jääladulle pääsee helposti esimerkiksi Kirkonjyrhämän laavun tuntumasta tai Lainaanrannasta. Sulat paikat välttääksesi muista pysyä merkityllä ladulla! Ladun lähettyvillä jäällä kulkee myös kävelyreitti. Mukaan pakatut eväät maistuvat erityisen hyvältä ulkoilun lomassa.

Yksi Suomen omaperäisimmistä silloista, Rovaniemen maamerkki. 323,5 metriä pitkä silta ylittää keskustassa Kemijoen. Valmistui vuonna 1989, ja oli Suomen ensimmäinen vinoköysisilta (muistuttaa riippusiltaa, pilarista lähtevät kannatinköydet kannattavat kansirakennetta). Pilarin huipulla loistaa jätkänkynttilän liekkejä kuvaava valo ympäri vuorokauden.

KOE IKUINEN JOULU 9. Joulupukin Pajakylä Joulumaantie 1. Joulumaailma napapiirillä (66°33’07” pohjoista leveyttä ja 25°50’51” itäistä pituutta), avoinna päivittäin 10–17.

VUOKRAA SUKSET TAI LUMIKENGÄT 11. Ounasvaaran hiihtokeskus (sukset ja lumikengät)

Lehtoahontie 27, Sinettä (26 km Rovaniemen keskustasta). Arctic SnowHotel on avoinna vierailijoille 20.12.2016–31.3.2017 päivittäin 12–19. Olet tervetullut ihailemaan satumaisia lumirakennuksia ja jääveistoksia, vaikket aikoisikaan yöpyä. Lumihotellille voi saapua omalla autolla tai hyödyntää valmiiksi järjestetyt kuljetukset Rovaniemeltä hotellille ja takaisin. Liput: Aikuiset 15 € / lapset (alle 15-v.) 8 €. Vierailu kuljetuksen kanssa 49 €/ hlö (arkisin klo 16.30). Kuljetus varattava etukäteen Matkailuneuvonnasta paikan päällä tai Arctic SnowHotel puh. 040 845 3774. www.arcticsnowhotel.fi

Taunontie 14. Puh. 050 533 3388, www.ounasvaara.fi

KULTTUURIPASSI (Arktikum, Pilke, Korundi) Arktisuusaiheinen tiedekeskusnäyttely Arktikumissa ja metsäaiheinen tiedekeskusnäyttely Pilkkeessä, Arktikumin hieno Lappi-aiheinen museonäyttely sekä Kulttuuritalo Korundin taidenäyttelyt… aika paljon koettavaa yhdellä lipulla. Aikuiset 20 €, opisk. ja eläkel. 15 €, lapset 7–15 v. 10 €, alle 7 v. ilmaiseksi. Voimassa 7 päivää.

15. Lapin Safarit (sukset, lumikengät ja fatbiket) Koskikatu 1. Puh. 016 3311200, www.lapinsafarit.fi

Arctic Joy (lumikengät) Puh. 040 531 2408 www.arcticjoy.fi

30. Santasport –Lapin urheiluopisto (sukset ja lumikengät) Hiihtomajantie 2. Puh. 020 798 4202, www.santasport.fi

21. Talviuinti Koskipuisto, Jäämerentie. Uskallatko pulahtaa +4-asteiseen veteen? Kaikki halukkaat voivat käydä kokeilemassa talviuintia Koskipuistossa Kemijoen rannalla (kaupungin

Arctic Circle Snowmobile Park, Joulumaantie, Joulupukin Pajakylä. Lasten ehdoton suosikki! Minikelkoilla ajelu valvotulla radalla sopii kaikille lapsille 2-vuotiaasta ylöspäin. Hinta: 20€ /lapsi/10 min kelkkailu. Yli 5-vuotiailla lapsilla on mahdollisuus osallistua 30 min. kestävälle opastetulle minikelkkasafarille. Hinta: 45 €/lapsi/30 min safari. Avoinna: talvikaudella päivittäin 10–17. Puh. 040 878 39 46. www.snowmobilepark.com

30. Santasport – Lapin urheiluopisto

Kun kirkkaana talviyönä käännät katseesi pohjoistaivaalle, voit hyvällä onnella nähdä kauniisti loimuavat revontulet. Taivaan oman ilotulituksen todistaminen on sanoinkuvaamaton tunnetila, joka pitää ehdottomasti kokea itse.

AURORA ALERT -revontulivahti ilmoittaa sinulle tekstiviestillä ja sähköpostilla kun revontulet ovat näkyvissä Rovaniemen alueella. Voit ostaa palvelun matkailuneuvonnasta tai online www.auroraalert.fi (alk. 6,95 €/1 pv).

23. Arktinen puutarha Aivan ydinkeskustan tuntumassa, Arktikum-museon takana Ounasjoen rannassa, on hyvä paikka katsella taivaantulia. Näillä kohdin Rovaniemeä on riittävän pimeää jotta revontulet näkyvät, sillä kaupungin valot jäävät katselijan taakse. Paikalle on vain noin 10 minuutin kävelymatka ydinkeskustasta. Alue ei ole valaistu, joten kannattaa ottaa mukaan taskulamppu!

24. Ounasvaara Ounasvaaran päällä, kolme kilometriä keskustasta, on myös mainio paikka tarkkailla luonnon ilotulitusta.

ERITYISESTI LAPSILLE 25. Vanhantorin leikkipuisto ja luistelukenttä Suosittu leikkipuisto kerää satoja kävijöitä päivässä matkojenkin päästä. Lapsilla leikki luistaa säällä kuin säällä ja talvisin menoa vauhdittaa hauska luistinrata. Ota omat luistimet mukaan tai vuokraa välineet paikan päältä. FunOnIce vuokraa luistimia joulukuun puolivälistä tammikuun alkuun päivittäin 12–20 (säävaraus) ja sen jälkeen tilauksesta. Luistinvuokra 10 €/ päivä (sis. kypärän). Puh. 045 674 5384. www.funonice.fi

26. Angry Birds -leikkipuisto

20. Arctic SnowHotel

29. Minimoottorikelkat

LÄMPIMÄSTI SISÄLLÄ

Rovaniemellä revontulia nähdään noin joka kolmas ilta. Revontulien bongaus onnistuu syyskuusta maaliskuun loppuun. Paras aika nähdä revontulia on yleensä hieman ennen puoltayötä, mutta ilmiönä revontulet ovat kuitenkin hyvin arvaamattomia ja hankalia ennustaa. Jotkut näytökset kestävät vain hetken, toiset taas useamman tunnin.

14. Jäälatu (helmi-maaliskuussa)

2. Kulttuuritalo Korundi – Rovaniemen taidemuseo Lapinkävijäntie 4. Menneisyys 1930-luvulla rakennettuna postiautovarikkona yhdistyy kiehtovalla tavalla tämän päivän arkkitehtuuriin. Avoinna: ti-su 11–18 (suljettu 24.12.), TaideTorstaisin taidenäyttelyihin maksuton sisäänpääsy klo 18–20. Liput: aikuiset 8 €, lapset (7–15 v.) 4 €, eläkel. ja opisk. 6 €, perhelippu 18 € (2 aik. + 2 lasta 7–15 v. + alle 7-vuotiaat). Puh. (016) 322 2822, www.korundi.fi.

Joulumaantie 3, Joulupukin Pajakylä. Tule tervehtimään aitoja siperianhuskeja pentuineen ja koe vauhdin hurmaa huskyvaljakon kyydissä istuen! Avoinna: talvikaudella päivittäin 10–16. Lyhyistä ajeluista (500 m, 2 km, 5 km) pääsee nauttimaan myös ilman ennakkovarausta ja pidemmät safarit järjestyvät tilauksesta. Liput: Vierailu: 10 €/ aik., 5 €/lapsi (4–12 v.), perhe (2+3) 20 €. Ajelu 500 m: 30 €/aik., 15 €/lapsi. Ajelu 2 km: 40 €/aik. (15.12.–9.1. 45 €), 25 €/lapsi. Puh. 040 824 7503. www.huskypark.fi

19. Snowman World - Lumiukkomaailma

13. Kirkonjyrhämän laavu

Ounasjoen rannalla, muutaman minuutin ajomatkan päässä Rovaniemen keskustasta sijaitseva Arctic Marina tarjoaa laajan valikoiman palveluita: hevosajelut, moottorikelkkaretket, sauna avantouinteineen, mikroautoilua jäisellä radalla, pilkkiminen sekä lasten moottorikelkka-ajelut. Nauti illallinen tai kevyt lounas Arctic Marinan maisemallisessa arktisessa ravintolassa. Avoinna: Päivittäin 1.12.2016 alkaen. www.arcticgoldencircle.com & www.accesslapland.com

17. Arctic Circle Huskypark

HULLAANNU JÄÄSTÄ JA LUMESTA

6. Marttiinin Wanha tehdas

22. Arctic Marina, Ounaspaviljonki

NÄE MAAGISET REVONTULET

10. SantaPark Tarvantie 1. Joulupukin elämysluola Syväsenvaaran uumenissa. Täällä voit mm. alittaa napapiirin ja osallistua veikeään tonttukouluun. Avoinna: 19.11.–30.11.2016 päivittäin 10–17. 1.12.2016–8.1.2017 päivittäin 10–18 (poikkeus: 24.12. klo 10–16). Liput: aikuiset 33 €, lapset 27 € (3–12 v.). Lippu on voimassa kahtena peräkkäisenä päivänä. Hintaan sisältyy Jäägalleria. Puh. 0600 301203 (1,50 €/ min + npm), www.santapark.com

uimaranta, vastapäätä Hotelli Pohjanhovia) loka-huhtikuussa keskiviikkoisin 17.30–18.30, telttasauna lämpimänä 17.30–18.30. Kertauintimaksu 3 €/kerta, telttasaunamaksu 3 euroa/kerta. Vain käteismaksu!

Rovaniemen uusin leikkipuisto, rovaniemeläisittäin Änkkäripuisto, vihaisine lintuineen ja possuineen. Suosituin juttu taitaa olla vihaisten lintujen köysirata. Tilaa myös pallopeleille ja vaikkapa pienelle juoksukisalle.

27. HopLop & Rollohalli Napapiirintie 14. Pakkasen paukkuessa ulkona lapset pääsevät purkamaan energiaa koko perheen sisäliikuntapuistoissa. Avoinna: päivittäin 10–20 (kts. poikkeukset HopLopin kotisivuilta). Pääsymaksut: HopLop: Lapset 1–2 v. 9 €, 3–17 v. 14 €, aikuiset (lasten valvojat) ja alle 1 v. sylilapset maksutta. Rollohalli: Päivälippu 14 €. Yhteislippu: (HopLop ja Rollohalli) 17 €. Puh. 0400 807 555. www.rollohalli.fi, www.hoplop.fi

Hiihtomajantie 2. Yhteistä uinnin riemua koko perheelle. Santasportin kylpyläosastolla on aina uintikelit poreammeineen ja liukumäkineen. Ja kaiken kukkuraksi savusauna. Kylpylä avoinna ma–pe 14–21, la–su 12–19. (kts. poikkeukset Santasportin kotisivuilta). Liput:aikuiset 8,70 €, lapset 8–16 v. 6 €, lapset 3–7 v. 3,50 €. Perhelippu (2 aik.+2 lasta) 22 €. Puh. 020 798 4202. www.santasport.fi

31. Uimahalli Vesihiisi Nuortenkatu 11. Mikä onkaan ihanampaa kylmänä talvipäivänä kuin nauttia saunan lämmöstä ja laguunialtaan poreista. Uimahalli Vesihiisi löytyy aivan keskustan tuntumasta ja on avoinna aamusta iltaan. Avoinna: ma-pe 6.30–19.30, la–su 11–16.30. Liput: aikuiset 7,80 €, lapset 7–15 v. 3 €, 2–6 v. 1,50 €, opisk. ja eläkel. 5 €. Perhelippu (2 aik.+2 lasta) 17,50 €. Puh. (016) 322 2592.

POIKKEA KUPPOSELLE KUUMAA 32. Kahvila Kauppayhtiö Valtakatu 24. Hurmaavan boheemi tunnelma syntyy siitä, että kahvila on myös kirppis: kahvilan huonekalut ja muu sisustus sekä astiatkin ovat kaupan. Salaatteja, leipiä, hampurilaisia, kahveja. www.kauppayhtio.fi

33. Kahvila-konditoria Antinkaapo Rovakatu 13. Avoinna: ma–pe 7.30–17.00, la 8.30–14.30. Perinteikäs perheyritys tarjoaa leipomuksia voita ja kermaa säästämättä.

34. Cafe & Bar 21 Rovakatu 21. Avoinna: ma–ti 11–21, ke–to 11–22, pe 11–02, la 12–02, su 12–21. Mm. vohveleita erilaisilla täytteillä ja aitoa italialaista gelato-jäätelöä.

35. Choco Deli Koskikatu 18. Maailman pohjoisin suklaatuotteita keskieurooppalaiseen tyyliin valmistava suklaapuoti. Ainutlaatuisia käsintehtyjä konvehteja luonnollisista, parhaista raaka-aineista sekä kakkuja, leipiä ja paikallista jäätelöä. Avoinna: ma–pe 11–18, la 11–16.

TEE KIRPPISLÖYTÖJÄ 36. Tuhat-Tori Harrikatu 2. Kätevästi keskustassa. Paljon huonekaluja ja astioita. Avoinna: ma–pe 10–17, la 10–14.

38. Vintikki Varastotie 2. Avoinna: ma–pe 10–18, la 10–16, su 12–15. Myös vintage-arvotavaraa. Kahviosta Rovaniemen suurimmat korvapuustit.

39. Varastotien Kirppis Varastotie 1. Rovaniemen suurin kirpputori on vilkas ja suosittu ostospaikka, jossa voit kierrellä oikein ostoskärryjen kanssa. Ihania kotileivonnaisia myynnissä. Avoinna: arkisin 10–18, la 10–16, su 12–15.

40. Rovaniemen Kontti Teollisuustie 13. Kontit ovat Punaisen Ristin kierrätystavarataloja, joissa myydään hyväkuntoista lahjoituksena saatua tavaraa. Ostamalla ja lahjoittamalla olet mukana tukemassa Punaisen Ristin avustustyötä Suomessa ja maailmalla. Avoinna: ma–pe 9–18, la 9–16.

28. Rendin Lumimaa & Seikkailureitti Ounasvaaran Hiihtokeskus, Taunontie 14. Rendin Lumimaa on hurjan hauska lumiliikunta ja -leikkipaikka koko perheelle! Lumimaasta löydät lapsille ja aloittelijoille sopivat ensirinteet, joiden huipulle nousu tapahtuu mukavasti ja turvallisesti Taikamattohissillä tai Naruhissillä. Lumimaassa pääset laskemaan myös huippusuositussa Rendin Tuubimäessä. Lisäksi alueelta löytyy tasapainoharjoitteluun tarkoitettu Lumikaruselli, jossa taitojaan voi harjoitella kaikilla mahdollisilla lumiliikuntavälineitä. Taukopaikan tarjoaa lämminhenkinen Rendin Tupa, jossa käytössä on lasten sisäleikkipaikka sekä WC-tilat. Liput: Päivälippu 12 €/hlö, perhelippu 45 € (max 5 saman perheen jäsentä). Puh. 044 764 2830. Avoinna: kts. nro 11. Ounasvaaran Hiihtokeskus.

Lue lisää www.visitrovaniemi.fi. MUUTOKSET MAHDOLLISIA.

Rovaniemi talvikartta 40 vinkkiä 2016 17  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you