Tips for summertime holidaymakers 2022

Page 1

Karistamonkj

7

32

5

15

ku

1

2

nt ie

4

11

2 lk u

16

n po

17

P una

25

Kunt otie 10

1

14 o lk u

28 16

ä 5 8 h de npo lku

9

10

10

8

nt.

P u hu r 7 in p o

lku

1

1

6

3

2

12

3

n. 3

5

2

ikj.

rja Or a va n ma

2

nr i 5

r on p .

H et e p

ikk

13

Käenkuja

ntie 152 5

4

6

11

12

s ta 7 s 8 kj

17

Su 10

1

2

2

1

5

6

2

Lotta3 p.

nta

6

Tapi o

H a nn

K otira

8

8

7

u tk a

anm

V e 1 Po 1 te r a 2 ik7elan p. a nit.

Ta lv

o st o ku 4 ja

2

o lk 9 u

1

2

8

1

Hä 1 kin rin n 7 e 9

16

12 i nn e

11

7

35

N iv

1

arin ne

Niva 1 k 2 j

1

Raidetie

22

Karistamonkj

2

K er 13 k kä k 8 u

1

2

2

8

Va rs 6 itie

14

4

40

3

ul e

na t u

6

Lou

7

2

kj 1

2 Ah m Salmijärvent. a

8

3

1

5

7

7

6 8

Sumatie

M

2

3

P ää p

2

11

p

Su on uk ka oj a

9

2

25 4

Me

2

75 Jä 1 rr

14

16

k uja 1

Rekimat ka 10

74

76

k a s3 t.

ts ä t a

8

iv a l

27

k

ranta

y np ol

Alarinn e

67

69

ipe ippo

18

Ase n t o p.

ie or o n t 1

K ello

N iit ty

ku

y llyk

M

p ol

10

V erti n

13

ku

ä n tie

K estil

u ja

ie

Piiront

ie

nk aant

Kang as pelto

Isonka

21

18

aan tie

25

pä ä 2

j a n ti 17 e

1

6

1

Ajop2

27

16

Kop a r a

4

1

Saa

Suopunki

15

24

Pororaito

ta a

11

1

2

ak

2

1

5

2

12 2

Tik an

14

Ju

20

H 15 an ka L ip p o kj 2

10 9

amu tk 15 a 1 Säp 7 ikä s m.

Papukumpu 1

9

o ke 10 16 L eh t 2 0 Li n 2 6 27 kko 1 1 22 nu nti e 1 t. 18 31 10 28 P 15 30 13 e ur 36 17 a tie

1

6

31

15

19

27

12

1

Su iva

2

2

20

29

57

m iehent .

an

Von

3

4

2

Kie 19 lasm utk 23 Vita1 12 a kj

1

12

1

2

1

Leu

9

Vaadintie

Kiekerötie

11

kj

39

Kolpen een t ie

4

7. Lauri 14. Ounasvaara Bike Park 16. Santasport 27. Arctic Joy and Roiske 17 19 29.16 Lapland Safaris 36. Roll Outdoors ine n Cafe Koti 25 36. Hostel 31 39 41 38 44. 42 44 Safartica 52 54 45. Wild About Lapland 49 64 57 59 46. Palojärvi Holiday Centre 61

29

17

mu t ka

1 12

Kirn u

Urakkatie

11 3 13

S ie 5 pak k

ku 9

Rahn ik

8

1

Kotakj

4

13 5

2

17

8

kok.

1

Outakj

Suo p unk i

5 1 jos K ir7

r tt u 11 15

9

8

1

2

1

Nilikj

2

9

a

6

7

1 50

lait

9

1 10

ran

23

13

Et tokj

10

12

7

1

40

1

6

9

Va a

22

12

15

Tokka 2 kj

7

11

mm

7

4

rä 5

14

Taam otuntie 2

Vaaral

2

Ot votie

al

ntie

lme 3 np e

1

9

19

38

2

2 1

4 5

8

Sa

4

1

Tö rm 3 ä tie

d e n tie

Me t s 2 ätä ht i

1

2

2

1 3

Kolpeneen Keskuslaitos

2 1

21 24 29 K iv ika u

Ra h 2 kas a

1

2

n kuja

ar u a

Vuot to 9 raippa 13

2

Sa

6

Sie1rk in t.

3

olpenee

su

S uo p ur

4

1

3

6

3

1K

1 K iv i

Leinik kip

2

1

ti e

K ytö m

Alah uhta

äe nt ie

l i o n tie

1

ska 2

1

12

So id inp

Närh2

31

1

it .

2

a n rant a

Uimaranta

EQUIPMENT RENTAL

12

n tie

a ude K ivi k

14

1

e

Vuonelo

2

Vasanti

Laitak atu

5

Hoitot.

19

katu Kiirunan

Välikatu

1

Tähtik uja

2

s enk 2 .

3

1

6

ie 22

M yll ym äe nt

e n ti e

ä

yll ym

5

14

15

e Läh 2 tee nti nku ja Ka ir a

5

6

2

2

tu np

12 5 18

M et so p olku 1

24

5

Han

10 32

26 24

2 20

1 30

1

34

10 16

36

Marja tie

15

1

16

7

hip o 20 lku 15

36

Ja h 21 tipo lku 28

Käpäläp.

R us a k k o tie 4 15

42

19

37

Kojamok uja

2

Taunont.

18

To n

16

6

10

kj

S al vos

3

3 6

Ka i 14 jan p 9 alo 20

M an

Kesk iojan tie

antie

A l ao j

Ku 7 us i s 4 ton tie

9

2

13 11

1

42

20

im ie 15 s t en tie

M äk 4

6

Inn

10 7

12

Kiehis m 11 utk a

n k 17 j 9

P a rk kaa ja

19

14

an ra n ta

Ko rv

9

2

ja t a n ku

16

d

3

Yliojant ie

1

9

8 1

12

Me

. Ap 1 ilap 2

Rantap. 2

13

2

18

14

38

6

1

23

Pihk atie

17 9

12

14

7 5 1

5

uja

1 Ni 2 ttyk

4

Sa a

19b 7

Su h ose nmu tka

Jannent.

20

22

8 10

3

16

15

17 15

16

Syväsentie

2

3

14

8

1

Kivirinne

7 9

Luolakuja

Kalliorinne

2

1

Pahkatie

5

1

5

7

Tuohit.

Korotie

2

30

Eurot ie

26

Mäkitie

2

Os

6

2 5 1

Mikk olant.

4

10

1

14

1

ki Oun ask os

nranta9

Kosk e

2

27

4

M ä kim

35

26

npuis t.

P ohja

22

k.

6

ieste5 n r in n 50 e

38

39

30

28

19

u

13

a k at

V a lt

10

4 5

17

6 8

2

1

25 Op2Kää in tipäe6t.

4 2 4 Naavakj 1

9

4

1

10 31

2

16 14

8

kun t.

10

iv a tie 9

Metsärinne

21 6

1

2

Havutie

11 6

Juppotie

2

1

lku 4

5

2

16

28

13

np .

In tiö np .

Va tta ja

Ra k e 4 nt

tu

p is t o nk a

Y li o

4 25

1 3

31

19

Kaupp ak j

9

14

3

Mattilant.

1

2 1 a ja np

. 3

1

6

29

2

5

2

1 tie

So m e ro ha 2 rj un

7 Im 10 m o l a np . Va 1 2 t i al a n 9 p. P ik ir u uk in p. 11

8

35

38

Jaak o 31

Korkal 1 5 onkatu

14 13

9

10

8 7

a

23

22

katu

18 17

Maak unta

18

km

16

Rovakajä11rvi 1 6 tu

N o rv

10

26

21

13

Kansa 7 9 nkatu 11

nk .

5

ti e

en ie h

25

r 8 om

Po

1

3

1 Saum aajant ie

43

1

18

5

25

12

17

5

Iivarinranta

13

7

5 6

22

33

40 27

L a p 17 V a r ti ok ink äv i atu j än ti e 25 Uhrip.

4

21

22

19

31 ie 4

7

1827 9.

6

4 1

6

16

6

Po 6 un 3 upo 4 lk u

8

2 1

nt ie Vuonelo 11

2

17

Kunt otie

33

72

9

Tapi o 5

6 4

Lotta3 p.

2

17

ak.

1

V is 20

T uk k ip 2

atu

3 13

Norvatie

Nahkimont

10

39

Rantav itikantie

6

dy

22

Ryytipolku

ku

19

e

Laitak atu

Vasanti

2

1

Välikatu

Kiirunan

katu 5

ntie 2

1

2

Salmijärvent.

Kurje nm

h. un 5 t.

H 2 arts u

ipii p

T ul 36

tie 28

Ko

oja

ntie

21 20 1 9

ntie

Hitsaaja

2 41

Lehtotie 32

5

8

sv 3 ä y lä

10

Nev 2 ap .

Pe 1 ntin po

1

Huvilatie

17 19 Na hk u rintie

3

Jakot.

aar 13 anti e

Kem ih

4

15

13

Hoitot.

15

14

e Läh tee nti 2

1

25

9

8

Myllärintie

66

3

Ounasrinteentie

19

13

Koppelontie

3

Ve 1 te r a 7 a nit.

ntie

ntie

ntie

2 29

27 54

3

Soidinm 9 aantie

1

urotie

44

7

2

Ko rv 8 an ra n ta

Op i 2 n tie

25

31

41. Smuk 42. Vintikki Isorakka 43. Varastotien Kirppis 37. Kontti Red Cross Recycling Shop

7

Mäkitie

36

1

te

Kestinvaara

35. Marketplace and Pub Old Lättis 36. Mökki- roof terrace 37. Lapland Brewery

5

12 5

17

21

4 10

22

Rantav itikantie

18

Huvilatie

17 19

2

ea 12

1

31 10 12 20

4 ra n ta

A n tin

1 4

Tot on 4 p.

inkj. 2

8 5 Kou r 5

5

1 2

4

M ä kim 22

20

16

4

6

4 5

tu

p is t o nk a

Y li o 31 1

10 12

24

16

28 13

10

äy 8

K es k 7 u sv 5

3 1 ra n ta

K e sä

2 1

7 2

42

ieste5 n r in n 50 e

27 35

ki

im ie 15 s t en tie

nranta9

Kosk e

32

P ohja

k.

6

4

Oun ask os

19

u a k at

13

10

V a lt

npuis t.

26

35

22

28 23

22

Korkal 1 5 onkatu

katu

18

Maak 1 7 unta

14 13

9

8 7

2 1

1

30

29

2

Jaak o 31

26

21

18

16

Rovaka11 tu

10

5 1

38

39

nk .

5

38

ti e en

ie h

25

r 8 om

Po 13

10

3

2

6

Uhrip.

M äk

33

19

27 1

Kansa 7 9 nkatu 11

2 21

28 20

26

12

23

1

a

Kata

17

ak.

21

22

40

ntie 31

L a p 17 V a r ti ok ink äv i atu j än ti e 25

12 7

9

15

Ahk iomaantie

18

23

1

2

Py ynp.

22

6

e 3

Hirtt iö nti 7

9 13

k in

53

2 9

15 21

18

Ma ti nti 2 3 e 2

Py ynp.

22

3

Tarsa n

un 5 t.

ipii p

1

V is 20

tie 28

Ko

oja tu

2 11

2

Vie rusti e 12

Ka it 9 akj 2

Ma ti nti 2 3 e

8

Ahk iomaantie

Ka it 9 akj 2

6

e

Hirtt iö nti 7

9 a

k uj

18

13 13

i ka n 1 k M änt 6

nty viti Mä

15

j h.t. H 2 arts u

T ul 36

53

21 20 1

2

ntie

ea

2

14 lank a

3

Po hjo

4 2

1 18 7

nk an 4 13 ka a ntie

Vi i ri

10

21

18

14 lank

3 12

21

2

18

27 31

M äk iv26 i tik a n t.

tie kuja

6

Vihe rlaa kson t.

1

Su o 19

lom ieh 2 ent.

Pa 8

U it to

7 1

15

J

1 2A

10

2

4

L ek a t.

2

Nuij3 at.

2

18

27

22

31

10

STOP FOR COFFEE OR QUICK BITES

spis to5

Koi

Lähteenkuja L ä h

65

26

Po hjo

4 1

1 18 7 2

1 2

Vellamon Pud as

1

22

6

Villent.

Roopent.

Nuij3 at.

L ek a t.

51

1

Sa m 5 3 5 m alkj

en t ie

äm ö is

6 7 V äin

Vi i 10 8 ri n ka n 4 13 ka a ntie

62

K an 9 e rv ikko tie 1 7 E rä tie 14 3

80

aa valinkuja t. uis

rä p

1

Pe

1

15

ok 14 k atie 16

P alk ise n 21 t ie

7 1

3

4

Tievak atu

k in

15

ie

T uk k ip

ti e

Petäjä

6

Ranka 2 tie

1

37

42

39

41

e nt

ist.

Ri nt e

1

1 2

ni it

47

tie

A la

66

Vellamon

2

2A

10

4

Vie rusti e

Suosi 1 olanku ja 11

9 8

ntie

s iola

Suo

5

4

2

1 t. an

13 12

10

2

R at a

9

Aihkitie 10

20

49

1

uist.

Keski p

1

33

Villa

1

1

K ie r to46 tie 57

39

6

Kyläp uist. 2

Suosi 1 olanku ja 11

8

1

7

7 1

2

15

7

J

1

3

4

Tievak atu

11

15

P alk ise n 21 t ie

ok 14 k atie 16

1

ie

e nt Ri nt e

1

2

2

57

ist. Kotip u

ntie

33

K ie r to uist.

Keski p

1

U it to

41

tie

46

39

Kylä 2 puist.

2

1

8

2

1

2

ks en 3 v äy lä 6

e niu

W all

Pa 8 lom ieh 2 ent.

39

kkat.

P ulk

katie

1

S iva

1

e lo

in p. F ann

2

5

n ti e a ra ta va San K

38 25 A pa ja 21 tie 30 17

3 2

10 7

17

y l l y o jant .

4 7

8

2

in p. 2 2

y lä

env ä3

A paja tie

23

5

1 2 12

sp. O ra 2

Ja u hin k iven t.

2

1

2

Raitatie

14

Rytötie

1

1

iti e Tu kk 9

ttiti e

10

Mo

kkat.

katie

1

S iva

1

P ulk Kotip u

1

s un 5 tie 6

Va lt

15

2

2

16 13

8

La 10 ns s i tie

14

e lo

1

vit

5

y

F ann

ja Väki Climbing Gym and Yoga Studio Jätkänpuisto Park Koivusaari Nature Trail Kirkkolampi Pond12 2 95 Kirkonjyrhämä Campfire Shelter Ala niityntie 43 Alan iity n kj Arctic Garden Vanhatori Old Marketplace Playground 364 Angry Birds Activity Park Rollohalli

2

6

25

Kuukkelintie

34

20

13

14

7 12

Airport

Railway station

Bus station

Tourist Information

Pälvitie.

Toramon ampumarata

6

23

12

Luikkut. 1

W all 1 e niu ks 2

15

P o stiti e

9

e

6

ntie

9

Roikkap.

s iola

8

ra ntie

Suo

ku k 7 9 k

1

e

5

Maitikkat.

11

ie a na t Piek 7

Su

1

ava a

24

1

hil k an p.

Ni v

4

7

nn ar i

u

12.

H anga

in ti

e

na

1

a nn

8

äid

2

3

4

9

Met s ä

2

2

Riih iti

4

Pu

2

j nk r tu Ke 4

1

Is o

a

62

1

16 2 3Santa

Salmijä 2

17

1 13 ie 12 EVERLASTING Savu nt

sau n a 10

M än ni k8 körin n

9

uj

51

6 3

1

2

3

9

8

en t ie

1

2

12

6

8

11

ne

7

Sa m 5 3 5 m alkj

5

4 e

4

5

15

10

m öis

1

8

Paasi 6 rinne

13

tori n

Ounaskoski Beach Ounaspaviljonki Beach and Roiske Kesärafla Sauna Sauna Raft m/s Erkin Arkki River Boat Cruise following the log floating route 30. Tour the Bridges

25

1

13

3

4

9

KAMMI

12

M ets äkir v

Villent.

4

Kammintie

26. 27. 28. 28. 29.

1

1

Po hj

31. RanuaZoo – Lapland’s Arctic Wildlife Park 32. Arctic Circle Husky Park 33. Santa Claus Reindeer 34. Elf’s Farm Yard

.t i e Aj o m 4

Roopent.

60

23

61

1

u p olk

1

. 4 unp nn 1 Ha

7

2

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

2

a ja 2 nk u ja

9

u 0 1

10

41

n Pu ki

40

or tt i

7

Po hjat uu lentie

v ätp

22

Ke

5

2

2

5

25

ti e on

1

9

ist ie

6

1

21

SEE THE RIVER

17

K an 9 e rv ikko tie 1 7 tie 14

U r pia

d

Vih 4 u 5 rinp .

ADMIRE THE ANIMALS

13

E rä

5

5

1

1

CHRISTMAS

tie12

8

3

10

6

tie lon

20

Tottorakka

ie p po

6 7 V äin ä

e t. He t 10

2

246

12

7

80

2 2

1

4 lu va u 3

Ka 1 0 ng as

54

16 18

u

17 19

9

alaEXPERIENCE ntie 13 13

15.

15 1

3 ie 1 ä de t 6 S 1

Jo

i er

r ik Vie 2

m utka

15

13 ie 2 t u n an 10

50

12

5

2

Haa r

7

Satulatie

1

14

1

Savu sa

20

44

38. Revontuli 39. Rinteenkulma 40. Sampokeskus

Salmijärvi

8.

42

6

Vi

Ko u

13

7

se

6

ie a na t Piek 7

7

rintie

5 TAKE A LOOK THE PAST R a Matk arinINTO n

Resiin 12at.

GOLF COURSE

s

e

mu

k

7

M a rj ap o l ku 47

Us

9

ala n ti

22

14

Myllä

Matkavaar 1 5 8 antie 6. Arktikum 6 M 11 2 e16 1 13 15 Ve tur ts ä 9 7 iku ja 19 Tai me l 7. Lauri mu 7 1 Handicrafts Läh 1 18 P 23 22 te 20 se ofeipoLapland 2 e 8.t ie Forestry Museum np . 13 3 12 6 9.in niitty6 Rovaniemi Local Heritage Museum 3 u 7 10.4 Cemetery of German Soldiers 15 1 Riihitie

18 8 uj a

65

ts ä

19 34.

MAKE A FIND AT THE FLEA MARKETS

50

Me

T ähti

2

6

t ie

24

5

nti e m aa1

32. 1

11

Uimaranta

Kemijoki 17. 18.

Porokodanrinne

12

1

10

37

Kolpene1en tie

.

42

J ou3lu

K uu kk e l 9 inti e Tilhit.

SHOPPING CENTRES

6

rintie

2

26

12

1 6

2

Myllä

Sisk onp

4

2

8

48

m

19

20

Kaukonlampi

1

t.

11

Hiiht o -

2

4

7

8

1

7

lon kita Kes 13

5

17

12

1

u 24

9

a ja nt ie

K uu kk e l 9 inti e Tilhit.

17

ie

1

3

6 16

V uo r-m

2

2

a k a is ta

8

INTRIGUING ARCHITECTURE, Kuu ra FASCINATING CULTURE nk

16

Lainanp.

19

R anuant

2

2

TIPS FOR SUMMERTIME HOLIDAYMAKERS Keinuvuopaja Pikku Olkkavaa IN ROVANIEMI

10

15

16

8

2

9

6

3

an

Aittap

Jy väp.

ie

9

14

24

1

4

43

42

7

29

4

22

M yllyp

1 6

K a jaa nin tie

28

10

2 1

3

Hiihtäjänt

30

13

8

Me di am äki

Tai me l

Haa r

2

1

18 17

12

7

Sopulikj 2

3

1

36

Näätäpolk 1

6

37

Kämpän Muo Village t. 10 5 Claus 11 2 0 11. Kaplastie15 n 1 2 Kylätie 7 13 6 4 7 1 a kj 2 n t. 8 P orst ua 2 9 14 Kylätie 18 2 31 irt1i Golfari 2 6 7 n t. THE TOWN’S HIGHLIGHTS 1 nt. 820 DISCOVER 28 3 Tä h Te rä v ä pää R 1 3 5 Tuom aant 1 e 38 2 is 15 ie k ä 2 Ounasvaara s u m 481 2 16 23 16 17 21 5 nature trail 6 1 26 1 1 10 T uo ma5an ka12. N ie h en n okis av Momm on 21 tie tu 35 36 30 tie am ieh e o t ie tantie Midsummer 23 K at rin p62U lk u tie 46 113.52 Juhannuskallio Rock 10 10 1 10 5 Va ol 2 V iiri L ebobsleigh n tie 6 Laak s8o n 5 s t uu 2 1 im a a 1 run, 7 ku 6 8 7 14. Ounasvaara t ie summer 2 iak j. 96 9 1 p.30 Sink ja 3 6 3 55 3 12 iläm utka 1 panoramic and Bike Park16 nk 1 1 2VAARA H ak a m lift 7 9 Uimaranta 2 1 aa nkGolf 15. Santa Claus at u 13 1 2 R ui sk atu 1 H aa 5 13 Huima 16. Santasport Spa and Adventure Park P ö 7 s io yliöo Jy

5

1

K

1

35

atu 19 25 8 26 l en 15 12 14 Lordi’s4Havupolku Square ja 1 4 tie 28 20 17 21 22 Candle Bridge18 Lumberjack’s 11 33 6 24 1 27 5 1 5 9 Evangelical Lutheran Church Tiu 5 r Terv s 2 ku t. 7 8 a Ko 1 1 4 t 6 3 5 Pilke Building and Science Centre 2 t araPilke Pis 2 5 Uimaranta 7 is 5 totie 11 11 en k P 1 9 j ä 8 16of Metsähallitus 1 N ivav a17 10 2 äsk 5 aran ti e 6 yn 14 7 Läh d 2 rin e p. 18 5 L atv of Culture – Rovaniemi Art 8 ne 5. Ase Korundi1 House 1 usk 1 p 23 ma ti j 1 Naak an e a 4 7 k t 8 Museum 2 16 u 14 Kiskokj Pu is 4 0

3

2

3

44

2

1

3 u l

u Jo1

14

1. 2. 3. 4.

8

9

4

4

3

2

13 5

2

10

1

31

1

1

ie

14

5

9 tu n to n pol ku

46 10

1

1

K os kenkylä n tie

27

39

So utu

4

ta

42

5

16

4

9 40

Susikkot.

ti e

17

1

2

1

9

8

2

skuja 2

1

Kon 4 2 ti o 2 ntie

18

nt

30

2

nk u ja M7 uori 6

9e

SANTA CLAUS VILLAGE, ARCTIC CIRCLE

1

36

6

Matkajänkä

3

13

4

La 2

47

1

15

a tu E lok

7

8

22 45

3

7

Po rra

5

2

28

9

12

K o n tio ntie 9

22

18

10 Pitkä k uja

2 1

34

26

1

kk a p.

Ilv espolku

12

Laa j

8

i nt. Koltstat. Ree 6

Antinmukk 7 a

32

Uimaranta

6 16

1

5

3

43

27

26 3

75 km

23

18

32

4

18

2

6

16

Vaaratie 2 6 Lumik kotie

Vesankj

4

2

38

ku ja

V uo p aja ntie

ti e on

16

Me

1

24 29

8

in ti

ntie maa Joulu 11

6

ee

28

S ork k u n t i e

V 3 5 uop a 3 4 jant . 11.

u ja

rin t

19a

J oul upu

Puki np olk

1

10

T ärytie

35

17

10

tie

5

kk a p. 2 Ka ar ni ol ku

9

1

ta rha Puu

7

V uo p aja 3 4 nt .

18

an

5

Ka ar ni

Laajakuja

1

22

k kel i

7

Pöykk ö länt ie

5

L a m m a s s a a ri

Matkajängäntie

13

5

12

5 5

ja lanku U ute

Koti kair a n

8

27

19

Pallarintie

14

Kuu

12

Tika10 n pe

6

3

2

28.

ntie kau de

a tu E lok

5

2

2

28

P

12

42

Laajakuja

10

15

18

as

Porokatu

uj tyk Lyh

14

V uo 14 p aja 18 ntie 15 33. 17 19

2

un

12 1 Blue numbers: City centre. numbers: J o ulu t ä hBlack e nt 7 1 2 4A Kolpeneentie ie Joulu t 2 Larger area. More information overleaf.

18

6

K o t is a a ri

13

40

6

17

2

1

2

1

2

sunt ie Metsäruu 6

2

26

1 24

L o u e k a ri

12

12

12

1

2

20

2

1

1

1

61

4

9.

29

ti

2

u olk 7 4

3

4 13

6

16

28

1

8

4

jä n

up

22

44

18

1

8

1

ie

16 18

31.

Sii p itie

ä is t

8

0

2

nt

2

4

lku 5 4 . äp ein 28H 4

9

Rannanm.

9

5

Pu j ott elija ntie

21

1

po 14 ors i K 11 12

36

30

Vuopaj

46

rp Va

9

22

7

2413

S or k u n t i e

ist ie

6

Pajakorva

1

26

1

33

e

30

2

1

16 10

11

30

Jo luto n tu n tie 11

21

35

ee

28

19

44

2

rin t

Porokatu

14 15

1

1

30

ntie

as

9

16

12

1

22 Jou 1

Saa 5 9 re n ri n n e

13

18

26

e Puomiti 20

45

e

un

10

2

5

1

55

ilantie Kulpp 44

36

Pururata

Keinuvuopaja

11 9 9 11

2

31

12 28

Vuonelo

a n ta

Ylikorvantie

31 8

20

olku

8

42

Sotkap.

Ohrapellontie

Heik inkuja 1 7

31

9 10

U r pia

13

19

4 22

Kiirakankangas

korva 3

16.

L a m m a s s a a ri

14 12

13

Jäkäläka 1 tu

2

4A 22

2

n ti

1

2715

1

J 5 6 o u lu k 7 u 8 10u s e nt ie11

6 ku u ulu 5

ntikeu o n o

15

27

1

tatie Huh 6

O

5

inie me5 n ti

K o t is a a ri

24

Rieko np

y lä

Vuonelo

1

20

2

3

32 25

28

K iv

l

28 21

16

2

28

18

4

3

10 27

13

Kirkonjyrhämä

10

1

7

Luk 13 kar in 16 katu

28

a nr

25

ta n ra n

H iih to m

4

2

o k ä lä p

16

24

K o rv5

1

16

7

22

2

i Ta i m

Reunatie

15

4

10

37

2

K irs ikuja

2

2

33

8

12

6

52 5

j ak

31

12 28

16.

O 9

10

NAPAPIIRI 4 4 ARCTIC CIRCLE

aantie 23 Joulum25

6

kilä nku ja

ti e

30

2

l

o k ä lä p Jäkäläka 1 tu

2

31

3

8

30

1

Oikot.

6

en

58

50

49

12

Pyk äläkuja 23

2

21

7

1

21

6

28

66

1 alo 5 7 11 r i nn e

Pannunkorva

23

Ju h

Poro polk u

6

14 Kivi 11 k 14 atu

Ka 19 taja ran ta

21.

20.

te Rin

37

Po 2 ron pe 7 rä Va 1 s a nperä 10

17

43 52

ki mä

16

28

om

9

1

Jyrhäm 5 änk j

Kirkkolampi n tie 31

po 5 l 8 ku

2

2

21

5

olku Tähkäp 3

16 15

Kulppilantie

2

3

nne 4

Re p u 3 op. 40 tipolk 4 5 J ah 8

1

8

22

11

3 9

4

28

12

3

20

18

6 ht Hi i

13

4

12

5

16

26

1

3

21

17

ikj us 1 Ku

P

Hiukanhaka

16

1

21

15

12.

Erk

2

n oti e

14

nt.

11 e

16 12

Mä n t y ri

Vir 2 vat .

6

13.

entie

rant ie Ounasvaa 1 12

2

2

in 24 iem 5 en

1

Tek

2

Pa

23

Rahkontie

6

118

2

1

T ilkkaaja

7

3

2

Suu tarint ie 9

28

K iv

L a m m a s s a a ri

20

4

2

5

25

21

8

24

18

7 ran ren p uist on 14ta 10 1 t. 5

21

12

e ati 5 Rit 7

s Ma 4

6

16

74

16

10

u olk top 8

4

12

28 25

1

23

28

115

46

18

12

9

1

7

10

Sa on a i st 2 re n p u 8 20 6 u i s to np Karjatie ist 7 o

tie 17

6

6

4

14

2

2214

6

2

13

13

ne irin Hi rs 4

1

2

6

19

20

21

13

7

n tee 3 Rin

Ritarinne

20

1 . 7 13 p ie ho rat 2 R u o 11 Vaa r mip. 3 8 Nu

ki mä 5

3

Näsmän

2

5

2

jan tie

11

1

23

Pajakorva

16 1011

4

14

4

17

li ä tä Rä

1

5

25.

nmu tka

6

10

5

11

6 ak j 1 s A n3

Riksintie

10

6

Pu ikuo

Saarenpudas

15

nt ie

6

9

11

1

en 8

1

P u taa ntie

1

2

10 9

22

arin R1 it 2

2

La

M e 12 9 ttiä is

2

12

Visatie

tie

ti e

Ma ti

17

8

4

12

11 9 12 9 11

15

Kaarnatie 2

10

ne

12

8 12 ntie Ylikorva

Oks atie

8

5

20

11

12

5

15 3 5

1

a n ta 28

Kivipolku

1 4 6

Kalliopo14 lku

2

Varpupolku 29

16

3

2 1

20

10

2

19

21

2

18

2

6

a nr

22

Tam mikj Lohiliete

14

3

Sairaalak atu

12

o K arv

ti e

Tietopolku

8

7

Korpitie

19

22

7

Kankaa 11 nk u ja 10

Taljatie

15

13 a M äkirant6

9

1

28

30

Ve

13

Lehtotie

2

23

ok

nt

32 25

1

8 12

19

20

35

Norva

1 8

me np nie

30

29

Pajutie

2

2

10

6

Näs män tie

t.

9

nk at u

onsoitt.k .

Jyrhämänranta

3

2

12

245 2Met 1 säp.

Aapatie

ti e 10 i rin pi pa Na

je n K e1to

4

16 21

2

än

10 27

13

Ka 19 taja ran ta

K o t is a a ri

12

26

46

K o rv

15

2

7

5

4

Kel

1

tu 2

10

2

ja

30

1

5

2

4

16

13

An tink uja

1

3

3

ti e i lu Ilm a 6 ie t 8 o rde 5 2 nc 6 tie Co o L en t 1 1

o ka a ri

t en

7

Luk 13 kar in 16 katu

6

Syväsenvaara

1

4

tie

Venetie

Uitonk a

21

1

nk u

8

10

13

tie

11

Le

1

14 Kivi 11 k 114 atu

4

2

Poro polk u

6

9

Pikku Keminkorkia 1

Airport 2 km

1

H

4

1

1

21

3

12

Juhannuskallio

Puis tok j

2

Valtion virastotalo

1 8

2

kilä nku ja

Keminkorkia

2

2

2

Ounasvaara

28

2

1

l e n t132 ie

N ikka ri

1

23

16

19

Pie s kä tie

ki p.

onsoitt.k .

Sairaalak atu

SKI CENTRE

17

2

T ouk ot ie 1

itäpu o

22

8

R antapellont.

ku

ss i 2 tie

ä

ie

hentie 14

9

Ke m i jo en

6

Erk

rant ie Ounasvaa 1

Jyrhäm 5 änk j

10

3

5

8 2

än tie

31

Vasku 4 rintie

p.

2

6 Virsut. 7 1

S ep

6

5

Mikonperä

ontie

9 S a h atie

40

5

12

12

2

1

Kontt 1 is enk.

32

Rauha

Jo k ivä y lä

17

3

2

36

30

9

11

Rivitie

12.

Tarvantie

p. 8

21 1

15

24

26

6

Ve itik a

23

15

Etelärant a

17

3

ara

1

2

k u ja

l e n t132 Tasalantie ie

32

Nahkurin

Ounasv

Valtatie N:o 4 Kirkonjyrhämä

14.

R anuant

22

31

1

Tas al an

n t ie

K a jaa nin tie

17 a

1

. Neulast

Pikk ut.

14

2

1

2

2

3

Ko s

Lähte

Uimaranta

4

47

26

9

tie 12

1

5

2

Rantinkj

11

10

Oikeustalo 2

1

Pöykk ö länt ie

17e

38

17

14

44

Pasinat. 8 Veräjäpolku

L a nk kut.

n tie

4

6

10

23

12

25

4

7

14

3

n llo Aa 1 Inapol

1

8

Heinäm 8 ie

ara

8 10

Rimpit.

1

29

re me

22 45

7 34

23

22

e t. He t

3

1

36

26

24

nta

20

2

36

2

9

18

J5o k ivä y11 lä

1

2

Sep ä3n

2

ank at u 4

5

Harjulampi

35

Kel

3.

tu 2

10

28

12

Va 12

1

Va

2

Rämet.

1

lä äy nv

34

13

ik .

ra lli n

10

Ilv espolku

9

Vainiontie

Tik kalan puist ikko

4

6

7

lle Vi

16

20

Jääkär inkuja

2

9

Tam mikj Lohiliete

t.

itäpu o

1

39

2

Harr

Kosk ik at u

Pu

2

31

Iivarinkuja 1 3

1

Kuusam

10

17

2

11

3

2

6

Halvarinranta

12

Kuppur ai sentie 20 6 8 Patterit.

t ö rm ä

e eti

8

4

2

16

Etelärant a

.

Kaupungintalo

Vapaude ntie

11

30

l a nt.

24

Jok ker inp .

spu istik ko

1

20

9 10

T ouk ot ie

Yh 2

Sisk onp

U kk oherra

Ka ri 3

Kemijoki a ran iö va

8

43

27

23

9

1

Kantolantie

25

17

8

u

Uimaranta

N u t tu

Kulpin

Uitonk a

Valtion virastotalo

14

2

entie

13

1

Kaupungin varikko

6

2

23

40

1

15

7

8

28

13 14

27

28

Kostetörmanp.

13

23

8

7

tie

34

32

1A r juka tu Ha 2

10

32

5

k aant

Kaukonk j

an

15

9

9

8

6

13 19

5

3

24

7

15 16

6 M ou v ik

21

i

Pek

ka t

Jyrhämänranta

16

26

1

2

19

2

2

1

n Rin

18

13

an

2

To rip u i s ti k k o Oun a

2

13

35

36

hentie 14

12

E l in

Lo

Markk inak.

1

1

Peltotie

3

j

Uimaranta

1

13

10

23

24

20

kk

tu

12

20

Eton

V 43 ä ylä tie

23

38

45

ga s

21

44

17

20

12

5

7 10

20

22

Etelära nta

7

ka tu

Heinäm 8 ie

27

23 19

16

4

Ku lpinran ta 2

42

Lehtikarintie

Ristontie

Heinäkivi

47

14

54

Sivu tie

47

23

Lehtikarintie

en

19

2

13

Kirjasto

28

13

15

13

nl

ku r

atu

Jorm a

11

2

4

e

14

59

10

23

Lähte

14 ku j a se m a n Le nt o a

37

38

1

38

35

Pulkamontie

19

1

7 sm ie h e nk

12

4

n t ie

e re

m ää

J

ss i 2 tie

36

26

24

ta

10

1

Puis tok j

2

SANTAPARK

40

14

a

He te

20

21

R uo 1 6 kase n ka

Ha ll itusk atu

11

4

1

5

56

2

Lu iro n

mo n tie

Kulpinväylä7

me np nie

25

18

4

1

k atu 11

6

1

2

1

2

10

64

ka

22

k a a n t ie

27

in a

1

8

8

katu 3

4

La

Pir 7 kk a k. 4 Jousim. tie

4

Ainon

katu

e

44

20

1

52

54

7

24

23

niem 2 en ti e

22

5 30

11 7

35

26

stoti

2

5

1

11

k an

n t.

8

1

11

P osti

4

14

5

s an

k il ä

tt

a 11 ti e

36

k eil u Ur h

Ka ll io

Ke lt a 2 kan

48

53

5 8

ti Anninport

1

Ta r

Erk

6

Pu lk a

ki p.

24.

Kontt 1 is enk.

4

ku

4

1

8

Ke mTaikapjoutaaentien

e

8

21

Kauppatori

Lehti

1

e

2

2

u n ti

Uimaranta

Lainas 14

3

Ko s

26.

Uimaranta

8

32

22

Kemijoki

36

Lankkutie

33

11

1

5

1

1

ati V alt

5

© City of Rovaniemi 2016 ntie

19

2

tu

1

15

18

L a in a s s a a ri

4

2

2

31.

1

SOMEROHARJU 1

O h ju

RLeauntha ä jä n nkk ujata u

2

3

2

kj .

44

39

21

9

8

3

57

52

Oikeustalo 2

2.

n tie 31

j

50

31

17

Saarenpudas

35

1 2

m 37 ö isen ti

M ik on k 6 at u Käpykuja

62

70

Pappilantie

55

Va ra

tie

27

73

74

n t. ri taänt a raie yliö v

das inpu Pull

8

tie 4

2

ti Anninport

k 15 atie

66

R 3 i sta

1 ik. k Po ik

44

71

Vä in ä

39

n tie

1

74

o k. Kel 6 1 ly k . Ly

e

n 11 katu 9

3

10

46

da 1

ort

9

12

Vä y lä

45

Karh0 ak

2

10

tie ira Ka

1

1

1

tie

huh

e

Ketaojant.

33

14

tu rto ka ka V ir

lä Väy

14

12

hj

25

K aa

sk j 6

Veitikanlampi

7

7

Pii

Po

20

9

6

u

Nu

1 lk siv a P i 16

11

3

2

ä Pe r

Jänkäti

n

k. 27

9

10

ntie 11 Raja jää kär in ka

2

Vierustie

1

ak

5

n llo Aa 1 Inapol

4

Suutarin

37

26

3

11

37.

Ke sk us

22. Arktikum

a

Sa vo

1

53

ara

titie Pirt

39

43 V a

Vaihdek atu

700 m

1

1

Ko sk ika t

6

10

40

ip .

ti e pi n

ie 18 Ko tit 19

21

44

R ovala

5

7

2

3

3

32

30

n 9 lli nra Pu

a M äkirant6

Jok ker inp .

42

Yri t täjä nk

1

Rek k at ie

7

18.

3

41. Harr ik . 1. K oskik 13 29. at u 44.

ank a t u 436.

n tie

79

26

50

e Suoti

a. Aseveli

10

31 o is 28 r a nt

22

4

53

61

tie e n 16 i e h4

Karh 1 8 unka ataja

17

m ie

A 1 1 itt atie

9

L au ta tie

15

50

6

52 23

32

12

18

1

26 17 a

uj

l a nt.

30.

11 LAPPIATALO

2

2

4

6

7 34

17e

23.

2

30. To rip u i s ti k k o Oun asp 2 uisti k ko

VARUSKUNTA-ALUE

Kirkkolampi

2

2

6

45

2

65

58

36

2

15 16

7

Jämyt ie

11

e

52 53

k atu L ap in

56

nk

m 1

1

15

11

13

ta ti

tie en

11

tie erän

14

16

13

Rataka tu

10

5

tu rika u Saa polk 6 urin . sink 5 Kulk L as t. 29 po Lu p

7

4

2

Vainiontie

3

N u t tu

19.

Kan

sjo na Ou

a np S ah

16

otie 15

26

k rak

18

jati e

27. OUNASPAVILJONKI

70 69

Juu

Ha

15

6

Siljotie

2

10

9

36

Ve itik a

1

4

Uimaranta

Kostetörmanp.

23 9

2

m Ky

9

Ka ri

1

26

3

8

10 8

30 21

u

3

8

12 21

15

9

60

73

ka t

e

17.

14

20 e n

Kairatie

pela n ka tu

22

2

Tik kalan puist ikko

13

39

u

Harjulampi

Sorv aa4 jantie

7

E rk k ilä n s a a ri

5

16

3

ti Oijus

L am

19

ä yl

n nr i

75 7

12

Pirttilampi

k

9 10

16

41

22 21

A ro

72

11

10

29

28

6

2

Kantolantie

13 14

15 Tarsanlampi

tie kan

10

v alinp o lku

29 2

u ikat

at u

1

15

10

20

6

Kaukonk j

36

As e m ie s

1

8

an

38

23

an

17

Paa

2

Eva kk 20 31 otie

41

6

ol o si Su 5 3

44

7

1

Peltotie

K o ivu s a a ri

lm Sa

1

Oskarinvainio

23

Ka ta

S u u t a rin s a a ri

3

93 16 18

17

38

29

Purotie6

2

1

Heinäkivi

11

6

9

tu

ka

entie

t ie

2

35 lä r in n e 27

10

5

19 Santam ä

ra n

9 28

7

Ylä

aa

4

28

32

2

39

ov

Veturitalli

10

Miehentie

a ke au os ok Ku40

44

al

12

1

k. rvas

9 3 map See city centre 7

43

30

37

rk

16

Ete

va

8

8 U kk oherra

Kaupungintalo

10.

18

10

32

36

62

ka tu

8

K an -10 15 tokatu 4-6

42

kat. Ho n 1

56

18

Ko

19

Te erik at u 30

1

mo n 3 k uja

stitie Vie

6

55

34

W illa

1

Te

49

1

2

20

3

t ie

27

9

54

10

1

Ruokolampi

2

1

li ön

Kiertotie

LASTEN LIIKENNEPUISTO

46

57

nrinne

1 Penn 2 7 asenpo lku

ni

u

16

29

21

3

8

t ie elo 15

1

15

24

M ou v ik

11

25

ytie Jä m

23

9

35

10

47

M a d e t s a a ri

8

75

28

12

19

59

F an

2

nk

3

6 4

29

tu

82

79

Ko

e oti oti tie Nu io n mp So 7

8

3

5 8

ti e

K ive

32

12

23

54

71 A

Mäntytie

23

21

10 17

Tanhu at. Keskit. n tie1 Po r o

Nä re

ink a

Hir v as k at

21

34 ie h en tie M

14 27

24

E va kkot ie

17

Rak ka tie

26

2

17

28

28

25

e lt en ti 6 3 1 o n tu 11 a tu ro k 1 2 Kull e

Lap

30

15

10

42

20

15

9

15

32

43 39

16

16

35

16

tu

1

Latvatie

50 39

20

13

1

2

14

T yv itie

7

KALOVAARA

12

e

15

ka tu

ga s

13

7

ie

12

r i nn

1

Lu iro n

54

Etelära nta 14

Pek

12

13

ka t

1

33

29

7 10

V 43 ä ylä tie

20

Siv 2 u tie

52 59

1A r juka tu Ha 2

10

11 km

44

1

niem 2 en ti e

22

45

36

24

23

TARSANKANGAS Ristontie

14

40.

tu

Vapaudemiehenk j ntie

34

32

1

Jängislahti

1

17

Juura 34 kk ot ie

p in La 4

4

36 53

ikko 1 1 tie Ka s 5 kip 8 .

13

2

M

2

Haapat ie

14

42

ln iem entie

ja ie miku lvit Tu o Ta 6

26

1

K ars

11

2

e Pihlajati

Ris utie

ato 1 Tuulen3ka

Raiviot ie

29

15

10

7

1

10

Ah

M ylly ma t ka

7

tie

16

2

9

12 12

6

1

Leppä

47 104

5 8

S e lk ä s a a ri

Aho kuja 3 4 9 okankaant.

13

2

L ie t e s a a ri

4

7

tie

tie

km

25

s p.

1

at u

1

7

o Is

t lon

40 23

on k

54

56

64

3

46.

46

7

66

Viti 55kanpä ä nti e

i 2022

8

6

1 e n ta ll Ka 4

än Myllykent

Maapuun

10

2

2

9

akj

4

matk a

21

un 2

ylä tev ä Li e

8

ak a

8

Urputie

23

5

7

15

1

uja 5

p.

8

17

27

13

No rk 5 kot.

14

12

18

1

Sa

1

2

Pih 3 kak

22

2

19

Kä sik ive nt.

11

me ntie 2

6

1

tie Ky lv äjä n 40

30

30

Silmutie 5

6

3

Ou 74 nas jo57k

SUMMER MAP

5

6

10

p.

2

15

2

ah la

24

19

tie 231

12

21

9

10

ri n

16

M

1

11

Uppopuuntie 3

ok a

50

ie

14

23

orin 4 ti e

12

8

1

en

25

9

V alpu

H

13

36 8

kap

Kyntöpolku

tie ä jän ylv 6 8 2

7

11

ka 10 a 9 nt

8

P ih

9

11

m u kka

9

17

14

ka n

3

1

ol

k

M

27

42

6 18

15 ar tin

12

13

K

44

27 u ja

24

22

14

9

7

R ekitie 8

24

26

an

10

7

or a su

in nn

Ha

i

. 1

33v uo j

in p

Ko

n rd i

2

atu 1

11

62

70

Pappilantie

28

39

Ga

4

22

Käpykuja

25

36

tie

2

nk o ja iv u 5

Hallapolku

192

40

län iky Yl 43 6

21

18

10

y t ie är r

6

Ka ll io

9

8

M ik

48

53

27

73

1

4

Li n

17

11

5

K

74

20

.

2

1 K

5

er t tulantie

j

Kotilampi

5 ra. n

5

tö usk on

j

6

ja k

18

as 16

8

3

11

Mu

1

2

A

4 onk rv

6

k uja t 3

ng ika Kiv

kk 15 atie

pu

s

2

eh 10 L 9 o

1

m 37 ö isen ti e

45

i tä

15

sko 1 Muu 4

13 11 K ih la k 19 10 a ng a 6

21

Ko

en jo

10

Vä in ä

39

n tie

as

19

4

27

da

Keta ojans uor a

un

e

44

tie

Tyk ki

26

28

1

Ke lt a 2 kan

16

4

t ie

Eton

11

4

21

39

O

11

9

1

0 ja llyo Karh a

ABMyLE EA SY • FU N • AF FO RD

Uimaranta

11

2

Kirjasto

Jorm a

11

6

1

LARGER AREA

ä 71 ylä tie

k atu

1

a V alt

5

V

46

huh

GR AB nkätie PY A FR EE JäCO

lä tie

Väy

13

20

1

1

ä Pe r

1

Ketavaara

atu

42.

2

r

aa

k eil u Ur h

43.

2

1

av et

19

2

katu

an

2

Markk inak.

19

Vierustie

7

1

5

e

12

18

2

7

L au ta tie

15

20

21

R uo 1 6 kase n ka

Ha ll itusk atu

13

ki

Lemmikkieläinten hautausmaa

katu

1

Veitikanlampi

9

11

4

6

18

45.

26

P osti

Lehti

2

7

13

25 39.

3

1 ik. k Po ik

2

4

stoti

A 1 1 itt atie

10

5

Va ra

15

8

18

8

27 38.

in a

1

8

Lo

8

La

Pir 7 kk a k. 4 Jousim. tie

4

Ainon

2

Vaihdek atu

e

21

10

35

11 LAPPIATALO

15 16

10

12

14

8

1

5.4

at u

pela n ka tu

36

P a h k a m a a n t ie

6

a 11 ti e

11

8

L am

tie 4 1

Kauppatori 35.

1

19

sk j

tt

23

Lainas

8 5

25

21

3

1

tu

Sa vo

1

2

in ka

4

2

6.

7.

R 3 i sta

7

ti Oijus

29

o k. Kel 6 1 ly k . Ly

Pirttilampi

k

2

10

20

e

n 11 katu 9

Pull

Arktikum

35

1 2

ntie

Raja jää kär

2

2

1

ort

3

10

1

titie Pirt

11

a

4.

9

ol o si Su 5 3

1

15

H ia n s a a ri

an

6

10

10

11

1

Oskarinvainio

19

14

m ie

ie 18 Ko tit

21

tie ira Ka 6

u

Nu

19 l k siv a P i 16

9

10

10

km km

57

Rataka tu

ran

k. 27

tie e n 16 ie h

Karh 1 8 unka ataja

17

6

Siljotie

3

43 V aa

20

u

Ko sk ika t 53

25

ka t

ip .

26

1

26

40

60

1

7

3

1

Purotie6

2

32

ka V ir

us

t ie

11

61

36

12

9

21

23

tu rto ka

entie

As e m ie s

6

nk

m 14

K aa

ta

Veturitalli Santavaara

ra n

29

e

27

6

38

58

3

aa

E

te 35 lä r in n

10

5

19 Santam ä

39

ov

16

11

al

R ovala

12

tu 2

ka

mo n 3 k uja

e Suoti

Ylä

rk

7

39

Ko

16

30

18

a ke au os ok u K 40

1

37

1

W illa

Eva kk 20 31 otie

41

43

44

nrinne

34

2

20

17

49

10

Ruokolampi

28

32

55

54

57

1

1

46

4

Ha

9 Bus stop30 to Santa Claus Village, Te erik at u local bus 8 28 18 15

9 2

ni

Miehentie

42

kat. Ho n 1

56

F an

1 Penn 2 7 asenpo lku

me ntie 2

3 54

8 6 4

1

59

Keskit. n tie1 Po r o

Pahkamaan ampumarata

a. Aseveli

at.

71 A

t ie elo 15

e oti oti tie Nu io n mp So 7

Tanhu

3

7

CITY 10CENTRE

nk

17

9

44

19

TIPS FOR SUMMERTIME HOLIDAYMAKERS E va kkot ie IN ROVANIEMI 8

LASTEN LIIKENNEPUISTO

53

12

23

50

27

24

ie i nt mp Ky

8

K an -10 15 tokatu 4-6

12

e lt en ti 6 3 1 11 a tu ro k 1 2 e l Kul

19

27

29

Ko

46

26

25

o n tu 2

K

32

5

10

kä tie

a tu


YOU MADE IT TO ROVANIEMI! GREAT! To help you get the most out of our town, we have made this pocket guide for summertime holidaymakers.

MORE HELP AVAILABLE FROM THE TOURIST INFORMATION OFFICE You can find Rovaniemi Tourist Information on the pedestrian street at Koskikatu 12. Tel. +358 16 346 270 and +358 40 829 0676. www.visitrovaniemi.fi

EXPERIENCE THE FOLLOWING AND YOU CAN PROUDLY SAY YOU’VE SEEN ROVANIEMI: Meet Santa Claus and cross the Arctic Circle in the Santa Claus Village Watch the story about the Aurora Borealis in the Northern Lights Theatre in Arktikum Admire modern Finnish arts in Korundi

7. Lauri Handicrafts Pohjolankatu 25. The only 19th century log farm house complex in city centre. From the factory shop you can by local handicrafts. Shop open: Mon-Fri 11-17. www.laurihouse.com

16. Santasport – Spa and Adventure Park Huima

Metsämuseontie 7, Pöykkölä, (3 km from town). A large collection of lumberjack tools and ambiance. Open 1.6.–30.9. Tue–Sun 11–17. Other times by arrangement. Tickets: adults 6 €, students, pensioners and children (7–15 years) 4 €. Tel. +358 40 536 0080.

The fun of sports and play together for the whole family. The Spa department with its Jacuzzis always has perfect weather for a swim. Spa open Mon-Fri 14-21, Sat-Sun 12-19. Closed 20.6.-24.7. due to maintenance. In the Adventure Park Huima you can enjoy the nature whilst tree climbing – Challenge yourself! Adventure Park Huima open 4.6.–7.8. Thu–Sun 12–18. Tickets 140 cm 26 €, 125–140 cm 22 €, 110–125 cm 14 €. Hiihtomajantie 2, Tel. +358 (0)20 798 4202 www.santasport.fi

9. Rovaniemi Local Heritage Museum

17. Väki Climbing Gym and Yoga Studio

Pöykköläntie 4, Pöykkölä (3 km from town). Tel. +358 50 325 2017. Nineteenth century South Lapland rural romanticism. Quaint summery grounds on the banks of the river. Open 1.6.– 30.8. Tue–Sun 11–17. Other times by arrangement. Admission fee: Adults 6 €, children (7–16 years) and students 4 €.

Boulder climbing is fun challenging yourself with a group of friends, with family, or in your own peace. Open: Mon-Fri 12-20, Sat-Sun 10-20. Price (one-time fee): 15 € adult, 6 € child (7-16 years). Yoga lessons during the week and by appointment. For more detailed prices, see www.vaki.fi Suosiolantie 5.

10. Cemetery of German Soldiers

18. Jätkänpuisto Park

Norvajärvi (18 kilometres from Rovaniemi). The mausoleum is the final resting place for 2,500 German soldiers who fell in the Second World War. The impressive atmosphere is enhanced with the magnificent shadowy forest. Open to the general public 1.4.–30.9.

The lumberjack debarks a log, while you enjoy a picnic, sunbathe or throw Frisbee on the lawn. The lumberjack is a statue. Look at its face: a perfectly immortalised expression of toil!

8. Forestry Museum of Lapland

EXPERIENCE EVERLASTING CHRISTMAS

Explore the forest science centre of Pilke

19. Koivusaari Nature Trail The idyllic, lush delta island of the Ounasjoki River. A 2.5 km easily traversable walkway route where you will meet sheep working hard at landscaping the island. It’s well worth wearing rubber boots and departing from Ounaspaviljonki.

20. Kirkkolampi Pond

Enjoy nature in Ounasvaara, a stone´s throw from the city centre

An ice cream cone walking route around the pond offers plenty for the eyes to see, such as ducks (that love munching on leftover ice cream cones) and a vibrant array of flowers. The park is a bit like a botanic garden where you can see the decorative plants that thrive in the northern regions.

Admire the Midnight Sun on the Lumberjack’s Candle Bridge Touch the monstrous handprints in Lordi’s Square Observe arctic animals in Ranua Wildlife Park

21. Kirkonjyrhämä Campfire Shelter

@visitrovaniemi #visitrovaniemi

@visitrovaniemi.fi @visitrovaniemi

@visitrovaniemi #rovaniemi

You don’t always have to head for the depths of the forest if you want to sit by a campfire and fry sausages – these places can be found very close to the town centre. A picturesque riverside route leads the way to the Kirkonjyrhämä campfire shelter.

Rovaniemi Official

INTRIGUING ARCHITECTURE, FASCINATING CULTURE

11. Santa Claus Village Joulumaantie 1. The world of Christmas at the Arctic Circle (66°33’07” northern latitude and 25°50’51” eastern longitude). Santa Claus really does exist! Christmas carols can be heard jingling in the Santa Claus Village even on the hottest days of summer, not to mention bags full of Christmas shopping. Free admission. See opening hours www.santaclausvillage.info

1. Lordi’s Square The handprints of the band members of Lordi have been immortalised in concrete. Try placing your own hand in the handprint and take a photograph of the event. The afternoon sun makes Lordi’s Square hot, but fortunately the ice cream kiosk will cool you down.

5. Korundi House of Culture – Rovaniemi Art Museum Lapinkävijäntie 4. Days gone by in the old post bus depot of the 1930s combined in a fascinating way with modern architecture. Open Tue-Fri 11–18, Sat-Sun 11-16. On Art Thursdays free entrance 16-18. Tickets: adults 10 €, children (7–15 yrs) 6€, students/pensioners 8 €, family ticket 25 € (2 adults+ 2 children) Tel. +358 16 322 2822. www.korundi.fi

CULTURE PASS (Arktikum, Pilke, Korundi)

2. Lumberjack’s Candle Bridge One of Finland’s most peculiar bridges, Rovaniemi’s landmark. This bridge spans 323.5 metres and crosses the River Kemijoki in the town centre. The bridge was completed in 1989 to be Finland’s first cable–stayed bridge (resembles a suspension bridge having columns with cables supporting the bridge deck). Right at the top of the pillar is a bright light that depicts a lumberjack’s candle burning day and night.

Culture pass is a handy way to experience the most interesting attractions in Rovaniemi! With the pass you can learn about the history of Lapland and Arctic research in Arktikum, get to know northern contemporary art in Korundi House of Culture and familiarize yourself with the many meanings of northern forests in Science Centre Pilke. Culture pass is personal and valid for seven days. Prices: adult 20 €, student/pensioner 15 €, child (7-15 yrs) 10 €. Family culture pass 50 € (2 adults + 2 children).

https://my.posti.fi/en/santa-claus-main-post-office

DISCOVER THE TOWN’S HIGHLIGHTS 12. Ounasvaara nature trail Wilderness in the heart of town. A walking trail of around 8 km with two campfire shelters and an observation tower. Easy to access from the city centre. The trail is marked with blue walker signs.

4. Science Centre Pilke and Pilke House

14. Ounasvaara summer bobsleigh run, panoramic lift and Bike Park

6. Arktikum Pohjoisranta 4. Museum and science centre for the whole family. The Northern Ways Exhibition of the Provincial Museum of Lapland displays e.g. The history of Finnish Lapland and the destruction and rebuilding of Rovaniemi during the Lapland War. The science centre exhibition shows e.g. animals of the Arctic, northern lights and freezing temperatures – to be touched and felt. Open Tue–Sun 10–18. Tickets: adults 15 €, children (7–15 years) 5€, students and pensioners 9 €. Family ticket (2 adults + 2 children) 35 €. Tel. +358 16 322 3260, www.arktikum.fi.

Cross the Arctic Circle under the midnight sun while golfing. Sometimes the game may be accompanied by reindeer. Golfkentäntie 43, www.santaclausgolfclub.fi

30. Tour the Bridges

Jaakonkatu 3, www.smukshop.fi

Very popular with the locals, this tour of the bridges on foot or by bicycle will show you river landscapes from many different sides. If you tour all the bridges (Jätkänkynttilä, Suutarinkorva, Nelostie), it will take you a good hour. Rovaniemi’s monument, the Lumberjack Candle Bridge, is a spectacle itself.

ADMIRE THE ANIMALS 31. RanuaZoo – Lapland’s Arctic Wildlife Park

Come and see the life in Husky Park in the Santa Claus Village! You can take photos, visit our beautiful park and meet the genuine Siberian Huskies. Tickets adults 10 €, children (4–12 years) 5 €, family ticket 20 € (1–2 adults + 1–3 children). Ticket includes a guided tour of the Park at 12 (duration appr. 30 min). Open 1.5.-1.8. daily at 12 and at 14. As of 2.8. daily 11-16. Tel. +358 44 755 7733, www.huskypark.fi

Koskikatu 25. www.rinteenkulma.fi

40. Sampokeskus Maakuntakatu 29–31. www.sampokeskus.fi

MAKE A FIND AT THE FLEA MARKETS 41. Smuk 42. Vintikki Varastotie 2. www.vintikki.fi

43. Varastotien Kirppis Varastotie 1. www.facebook.com/VarastotienKirpputori/

37. Kontti Red Cross Recycling Shop Teollisuustie 13. www.sprkontti.fi/rovaniemen-kontti

EQUIPMENT RENTAL 7. Lauri Bike. Pohjolankatu 25. Tel. +358 44 70 600 60, www.laurihouse.com

14. Ounasvaara Bike Park Fatbike, e-fatbike, also children’s mountain bikes. Taunontie 14. Tel. +358 44 764 2830, www.ounasvaara.fi/en/summer/

16. Santasport Fatbike and frisbeegolf-set. Hiihtomajantie 2, Tel. +358 20 798 4202, www.santasport.fi

27. Arctic Joy SUP-board. Ounaspaviljonki. Check availability tel. +358 40 531 2408. www.arcticjoy.fi

27. Roiske summer activities centre SUP, kayak, rowing boat, electric surf, e-foil. Ounaspaviljonki. Tel. +358 40 5022 500. www.roiskeelle.fi

29. Lapland Safaris Fatbike, e-fatbike, pontoon boat, packraft and hiking equipment. Pohjanpuistikko 2. Tel. +358 16 33 11 200. www.laplandsafaris.com

SEE THE RIVER 26. Ounaskoski Beach

Ounaspaviljonki is an idyllic location. A sandy beach for families full of summer holiday activities: beach volley court and children’s playground. At the Roiske summer activities centre, you can try cable wakeboarding and water skiing as well as adventure in the floating water park. Further information: www.roiskeelle.fi

28. Kesärafla Sauna Bathe in the traditional Finnish sauna by the river and enjoy the scenery from the terrace. Take a dip in the river to cool off and enjoy a burger or flank steak in the terrace restaurant. Open daily 3.6.–24.6. at 15–21, 25.6.–14.8. at 12–22 and 15.8.–21.8. at 15–21. Price: Sauna is free of charge to Kesärafla´s customers (with own towel), towel rent 5 €. Towels from Lapland Hotel Ounasvaara Chalets reception (Antinmukka 4), tel. +358 16 323 4100.

33. Santa Claus Reindeer At the Arctic Circle behind the Santa Claus Office there is a place where you can meet and feed Santa’s reindeer. You will also hear fascinating stories about the reindeer and take photos of them. Tickets 5 € / person. Open 1.6.-15.10. daily 10-16. There is also a pedal car track in the area, price 5 € / 30 min. Tel. +358 40 833 9818 www.santaclausreindeer.fi

34. Elf’s Farm Yard Joulumaantie, Santa Claus Village. On our yard you can familiarize with our cute domestic animals in their daily activities. Also children’s playground and campfire site. Open: until 19.6. daily 11-16, from 20.6. daily 11-17. Tickets: 10 €/adult, 6€/child, (3-15). Tel. +358 40 645 8903. www.elfsfarmyard.com

STOP FOR COFFEE, DRINK OR QUICK BITES Rovaniemi has numerous, cozy restaurants, cafés and terraces to suit all tastes. More information:www.visitrovaniemi.fi/summer-terraces. Here are a few worth checking out.

The bobsleigh gives a thrilling ride covering 750 metres, falling 110 metres. The summer bobsleigh run and panoramic lift are open 29.6.– 14.8. Wed–Sun 11–18. Closed when raining. Tickets: 10 €/1 run, 28 €/4 runs, 50 €/10 runs. For safety reasons all children under 8 years must be accompanied by an adult. The summer chair lift 5€ one way, 10€ up-and-down. Three marked bike tracks in the Bike Park. Ounasvaara Ski Resort, Taunontie 14, Tel. +358 44 764 2830. www.ounasvaara.fi/en/summer/

15. Santa Claus Golf

Koskikatu 27 B. www.kauppakeskusrevontuli.fi

39. Rinteenkulma

32. Arctic Circle Husky Park

Napapiirintie 14. Indoor playground and adventure park. Open 3.6.-7.8. daily 11-18. (Closed 24.-26.6.) Other times Fri-Sun 11-18. Tickets: 15€ each area, 18€ joint-ticket for both areas. tel. +358 400 807 555, www.rollohalli.fi

38. Revontuli

A traditional river boat takes you along the Ounasjoki and Kemijoki rivers, which once was an important route for transportation of logs by floating. 1.6.–31.8. Mon, Wed, and Fri at 17:30, price 42 € adult / 21 € child (414),(min.2 adults), duration 45 min. Organised by Lapland Safaris. Bookings can be made at Rovaniemi Tourist Information (Koskikatu 12) or by phone to the trip organiser, Lapland Safaris, tel. +358 16 331 1200.

Rovaniemi´s newest playground, the Angry Birds Activity Park, with its birds and pigs. The most popular activity is probably the bird cable run. There is also space for ball games and even a running track for the smaller members of the family.

27. Ounaspaviljonki Beach and Roiske summer activities centre

The best views and most traditional places for admiring the Midnight Sun can be found in Ounasvaara. The exposed rock on the top of the Ounasvaara hill called Juhannuskallio is a great place for a midnight picnic. The site used to be a popular place for celebrating Midsummer. Scientifically speaking, the best Midnight Sun viewing period is 6.6.–7.7., but it is very bright before and after this time.

29. River Boat Cruise following the log floating route

24. Angry Birds Activity Park

25. Rollohalli

Enjoy fresh beers in the brewery pub or on the terrace. Guided brewery tour on Fridays. Teollisuustie 14B, www.lapinpanimo.fi

International brands, Finnish design and local products.

Popular playground attracts hundreds of visitors a day, some travelling quite a way. There’s plenty to chat about around the sandbox and the kids will have fun. Why don’t you come and have a seat?

23. Vanhatori Old Marketplace Playground

37. Lapland Brewery

SHOPPING CENTRES

Rovaniementie 29, Ranua (80 km from Rovaniemi). Animals of the northern regions from polar bears to reindeer. If you’re looking to take something home with you, there’s Fazer confectionery and cute cuddly toys. Open 1.6.– 31.8. daily 10–18. Other times daily 10–16. Tickets from the webshop Adults 21,50 €, Children (4-14 y) and students 17 €. Pensioners 20,50 €. Family 65 € (max 2 adults and 1-8 children). Tickets from the ticket sales office: Adults 23,50 €, Children (4-14 y) and students 19 €. Pensioners 22,50 €. Family 70 €. Tel. +358 40 517 7436, www.ranuazoo.com

Located next to Arktikum, this scenic arboretum presents arctic vegetation and northern plant biotopes. On the western edge of the area, next to Rotary Park, you can find the Northern Lights Campfire Shelter.

Undulating lawn, sandy beach and sun heated shore rock almost in the centre of town. Find a nice place to sit on the rock and watch the boats pass by and the forever flowing of the Kemijoki River. At the Valdemari restaurant you can enjoy live music and local delicacies. www.valdemari.fi

13. Juhannuskallio Midsummer Rock

Yliopistonkatu 1. Lapland–themed altar fresco, open 30.5.-4.9. daily 9–21, other times by arrangement. Tel. +358 16 335 511.

ROVANIEMI WALKING TRAIL Reindeer Antler Town Plan by famous Finnish architect Alvar Aalto. Find the route by downloading the free Nomadi app: app.citynomadi.com

• Santa Claus Main Post Office Real post office elves and greeting cards for the whole family. Open 1.6.–31.8. daily 9–18, other times daily 10–17.

TAKE A LOOK INTO THE PAST

3. Evangelical Lutheran Church

Ounasjoentie 6. There’s nothing wrong with having a bit of fun if you manage to learn something at the same time! Science Centre Pilke is an experience-rich and interactive place to visit for people of all ages. The Science Centre tells you about northern forests and bioeconomy. Pilke House is a masterpiece of ecological wood construction. Open: 1.6.–31.8. Mon 9–16, Tue-Fri 9–18, Sat-Sun 10-16. As of 1.9. closed on Mondays. Tickets: adult 7€, child (7-15 yrs), student/pensioner 5€. Family ticket (2 adults + 2 children or 1 adult + 3 children) 20€. Tel. +358 (0)20 639 7820, www.sciencecentrepilke.fi

• Santa Claus Office is where you can meet Santa Claus on every day of the year. Open 1.6.–21.8. daily 10–17. As of 22.8. daily 11-16. www.santaclausoffice.com

22. Arctic Garden

ple to bathe in the sauna at a time. The raft stops for a swim break. The raft has towels and a barbeque grill at your disposal. Summer offer: 3h evening cruise Mon-Thu 350€ and Fri-Sun 450€. Tel. +358 40 558 8992. www.saunalauttarovaniemi.com

35. Morning coffee at the Market Square and an evening at Pub Old Lättis Lapinkävijäntie 5. Eat fresh crepes in the café or enjoy live events in Pub Old Lättis. www.facebook.com/puboldlattis

28. Sauna Raft m/s Erkin Arkki Sauna raft cruises the scenic rivers near the town centre by request. There is room for 12 people on the raft and for six peo-

36. Mökki- roof terrace of Hostel Café Koti Atmospheric terrace above the rooftops in the middle of the city. Valtakatu 21, www.facebook.com/mokkiterassi

36. Roll Outdoors Fatbike, e-fatbike. Pekankatu 2. Tel. +358 400 380 063. www.rolloutdoors.com

36. Hostel Café Koti Bike, Valtakatu 21. Tel. +358 20 730 4722, www.hostelcafekoti.fi 44. Safartica Fatbike. Koskikatu 9. Tel. +358 16 311 485, www.safartica.com 45. Wild About Lapland Canoe. Kansankatu 14. Tel. +358 40 568 8570, www.wildaboutlapland.com 46. Palojärvi Holiday Centre E-fatbike, sup-board, water jet. Hoikkaniementie 19 (40 km from Rovaniemi). Tel. +358 40 932 1313, www.palojarvenlomakeskus.com More information : www.visitrovaniemi.fi/equipment-rental-summer

www.visitrovaniemi.fi CHANGES POSSIBLE.