__MAIN_TEXT__

Page 1

Karistamonkj

7

20

im ie 15 s t en tie

15

ku

1

2

nt ie Vuonelo

4

11 17

25

Kunt otie

10

10

9

ä 5 8 h de npo lku

8

nt.

1

14

2

7

1

2

6

3

P u hu r 7 in p o

lku

1

2

ul e

na t u

6

Lou

1

11

K er 13 k kä k 8 u

1 2 2

6

16

35

12 i nn e

8

7

Va rs 6 itie

o lk 9 u

8

12

17

5

12

s ta 7 s 8 kj

Kurje nm

13

1

2

2

n.

ikj. ikk

6

H et e p

2

5

r on p .

3

nr i

1

2

Käenkuja

ntie 152

1

5

2

6

H a nn

6

Tapi o

7

8

8

anm

V e 1 Po 1 te r a 2 ik7elan p. a nit.

1

u tk a

Hä 1 kin rin n 7 e 9 2

3

o st o ku 4 ja

Su 10

N iv

11

Raidetie

8

Karistamonkj

22

1

1

40

arin ne

Niva 1 k 2 j

1

2

14

4

1

kj 1

ie

2 Ah m Salmijärvent. a

2

o lk u

28 16

3

nku ja

Ka ir a

5

6

22

M yll ym äe nt

10 32

26 24

rja

Or a va n ma

3

1

5

7

6 8

Sumatie

Ta lv

4

5

Lotta3 p.

nta

7

K otira

e n ti e

ä

yll ym

M

2

2

3

P ää p

2

Kie 19 lasm utk 23 Vita1 12 a kj

2

6

Saa

25

pä ä

r tt u 11 15

12

30

36

38

42

39

44

52

p

Su on uk ka oj a

1

Ajop2

2

Ase n t o p.

1

ie or o n t 1 9

2

25

K ello

k a s3 t. 4

Me

2

Rekimat ka 10

74

ts ä t a

75 Jä 1 rr

iv a l

27

k

49 61

67

69

ipe ippo Flughafen 7 8

Hauptbahnhof

Busbahnhof

Tourist Information

12

18

6

15

Kop a r a

57 59

76

29

1

Suopunki

27

16

14

1

64

24

Pororaito

k uja

11

Pälvitie.

ranta

ku

41

54

N iit ty

Alarinn e

y np ol

ä n tie

K estil

u ja

ku

y llyk

M

p ol

10

V erti n

13

12

11 9

14

1

ak

28

16

20

H 15 an ka L ip p o kj 2

2 2

1

5

2

m iehent .

9

j a n ti 17 e

amu tk 15 a 1 Säp 7 ikä s m.

Papukumpu 1

20

ta a

57

12 2

Tik an

kko 1 1 t. 18 10 15 13 P e ur 17 a tie

27

o ke 10 L eh t Li n 2 6 27 22 nu nti e 1 31

1

Su iva

12

31

15

16

18. Santasport 28. Arctic Joy 28. 17 19Access Lapland 48. Safartica 16 49. Lapland Safaris ine n 50. Roll31 Outdoors 25 1

1

1

19

Ju

29

20

39

Kolpen een t ie

an

2 ie

Piiront

ie

nk aant

Kang as pelto

Isonka

21

18

aan tie

K ytö m

Kiekerötie

11

kj

Vaadintie

2

4

Leu

3 13

9

10 9

ku 9

17

mu t ka

1 12

Kirn u

17 4

13 5

2

Urakkatie

11

2

kok. Rahn ik

8

1

Kotakj

1 jos K ir7

4

8

1

23

13

1

Outakj

Suo p unk i

2

Nilikj

2

9

8

1

1 50

a

6

7

5

1

10

lait

te

Kestinvaara

AUSRÜSTUNGSVERLEIH

1

rä 5

ran

S ie 5 pak k

4

12

Et tokj

10

7

Vuot to 9 raippa 13

Sie1rk in t.

12

Tokka 2 kj

Vaaral

Von

3

4

Ot votie

al 6

9

Va a

22

1

40

Me t s 2 ätä ht i

1

2 1

7

4

14

15

7

11

lme 3 np e

1

9

19

38

2

1

1

2

2

1 3 5

ntie

1

Taam otuntie 2

Tö rm 3 ä tie

d e n tie

Ra h 2 kas a

su

S uo p ur

4

3

1

2

8

2 1

21 24 29 K iv ika u

mm

3

So id inp

Kolpeneen Keskuslaitos

Leinik kip

1

2

d

ti e

Marja tie

15

äe nt ie

l i o n tie

1

ska 2

1

12

6

1

it . Närh2

31

n kuja

ar u a

Sa

4

9

n tie

a ude K ivi k

2

1

e Vasanti 2 lk u

n po

5

P una

2

s enk 2 .

M et so p olku 1

24

Han

5

2 20

1 30

1

34

10 16

Alah uhta

37

Kojamok uja

2

Taunont.

Hoitot.

19

2

Laitak atu

katu Kiirunan

Välikatu

1

Tähtik uja

10

1 18

6

10

16

7

hip o 20 lku 15

36

Ja h 21 tipo lku 28

Käpäläp.

R us a k k o tie 4 15

42

19

2

3

12

kj

S al vos

3 6

Ka i 14 jan p 9 alo 20

M an

Kesk iojan tie

13 18

5

14

e Läh 2 tee nti

5 7

3

19

14

an ra n ta

Ko rv

9

16

2

ja t a n ku

Kiehis m 11 utk a

n k 17 j 9

P a rk kaa ja

14

38

6

1

23

antie

A l ao j

Ku 7 us i s 4 ton tie

1

9

2

Me

. Ap 1 ilap 2

3

Yliojant ie

1

9

8

13

18

16

15

Pihk atie

17 9

12

14

7 5 1

5

Rantap. 2

12

36

8 10

3

2

2

1

Pahkatie

17 15

16

14

2

Syväsentie

8

1

2

3

Kivirinne

Kalliorinne

7 9

Luolakuja

6 8

2

5

1

5

7

Tuohit.

Korotie

uja

1 Ni 2 ttyk

4

Sa a

19b 7

Su h ose nmu tka

Jannent.

6

11

tu np

12

4

6

17

Y li o

1

25 Op2Kää in tipäe6t.

4 2 4 Naavakj 1

9

4

22

To n

16

M äk

nranta9

Inn

16

ki Oun ask os

6

Kosk e

15

k.

u

13

a k at

4

10

10

13

np .

In tiö np .

Va tta ja

5

tu

p is t o nk a Metsärinne

21 6

1

2

Havutie

11 6

Juppotie

2

1

lku 4

30

Eurot ie

20

2

Os

4

Hoitot.

Kunt otie 10

1

14

1

28

5

2 1 . 3

1

a ja np

Ra k e 4 nt

V a lt

9

10

8 7

a

19

Korkal 1 5 onkatu

14 13

16

Rovakajä11rvi 1 6 tu

N o rv

10

6

8

4 Vuonelo 11

16

28

42

2

27

4

M ä kim

35

26

npuis t.

22

P ohja

30

29

2

22

katu

Maak unta

18 17

km

18

13

Kansa 7 9 nkatu 11 2

1 tie

So m e ro ha 2 rj un

7 Im 10 m o l a np . Va 1 2 t i al a n 9 p. P ik ir u uk in p. 11

1 4 25

1 3

5

2 1

26

Mäkitie

2

16 14

8

kun t.

10

iv a tie 9

2 5 1

Mikk olant.

ieste5 n r in n 50 e

39 35

38

nk .

Jaak o

31

23

26

21

1

3

Uhrip.

Saum aajant ie

43

31

19

Kaupp ak j

17

9

14

3

Mattilant.

10 31

25

12

1

18

5

13

7

5 6

22

5

ti e

en

ie h

25

r 8 om

Po

32

33

40 27

L a p 17 V a r ti ok ink äv i atu j än ti e 25

38

21

22

19

31 3

ie 4

7

1827 9.

6

4 1

6

16

6

Po 6 un 3 upo 4 lk u

8

2

nt ie

1

19

e

Laitak atu

2

17

5

olpenee

1 K iv i

6

9

Tapi o 5

6 4

Lotta3 p.

2

17

ak.

1

V is 20

T uk k ip 2

atu 14 lank

13

Norvatie

Nahkimont

10

39

Rantav itikantie

6

dy

22

Ryytipolku

Iivarinranta

5

4

ku

13

Vasanti

2

1

Välikatu

Kiirunan

katu 5

ntie 2

1

2

Salmijärvent.

5

h. un 5 t.

H 2 arts u

ipii p

T ul 36

tie 28

Ko

oja

ntie

21 20 1 9 2 41

Lehtotie 32

5

8

sv 3 ä y lä

10

Nev 2 ap .

Pe 1 ntin po

1

Huvilatie

17 19

Jakot.

aar 13 anti e

Kem ih

Na hk u rintie

3

Tot on 4 p.

inkj. 2

8 5 Kou r 5

5

1 2

15

2

1

25

2

a n rant a

Uimaranta

3

2

Ve 1 te r a 7 a nit.

ntie

ntie

72

1K

Sa

1

ntie

14

7

urotie

Myllärintie

66

33

Ko u

Mäkitie

9

8

3

Ounasrinteentie

19

13

Koppelontie

3

Op i 2 n tie

25

31

Ko rv 8 an ra n ta

21

4 10

22

Rantav itikantie

18

Huvilatie

17 19

Hitsaaja

ntie

31 10 12 20

4 ra n ta

A n tin

1 4

15

14

e Läh tee nti

5

17

Y li o 31 1

10 12 20

2

ntie

ea

1

16

28 13

10

äy 8

K es k 7 u sv 5

3 1 ra n ta

K e sä

2 1

4

22

20

16

4

6

4 5

tu

p is t o nk a

21

28 22

26

12

23

1

a

Kata 7 2

42

ieste5 n r in n 50 e

M ä kim

35

ki

12

nranta9

Kosk e

32

P ohja

k.

6

im ie 15 s t en tie

19

u a k at

4

npuis t.

26

35

22

28 23

13

10

V a lt

9

8 7

30

29

2

Jaak o 31 22

Korkal 1 5 onkatu

katu

18

Maak 1 7 unta

14 13

18

16

Rovaka11 tu

10

5

2 1

1

27

38

39

nk .

5

38 26

21

13

10

1

M äk

33

ti e en

ie h

25

r 8 om

Po

1

Kansa 7 9 nkatu 11

3

2

6

Uhrip.

9

15

Ahk iomaantie

18

23

1

2

Py ynp.

24

21

18

Ma ti nti 2 3 e 2

Py ynp.

22

3

Tarsa n

17

ak.

21

22

40 19

27

31

tu

7

2

Vie rusti e 12

Ka it 9 akj 2

6

e 3

Hirtt iö nti 7

9 13

k in

53

2 9

15

Ahk iomaantie

Ka it 9 akj 2

6

e

Hirtt iö nti 7

9 a

k uj

18

13 13

i ka n 1 k M änt 6

nty viti Mä

15

un 5 t.

ipii p

1

V is 20

tie

oja

ntie

21

ntie

20 1

2

2

ea 12

11

2

1

8

Ma ti nti 2 3 e

nk an 4 13 ka a ntie

Vi i ri

10

21

18

31

10

65

26

Po hjo

3 12

21

2

18

27 31

M äk iv26 i tik a n t.

tie kuja

6

Vihe rlaa kson t.

1

j h.t. H 2 arts u

T ul 36

Ko

28

k in

53

2

L a p 17 V a r ti ok ink äv i atu j än ti e 25

3

14 lank a

4 2

Po hjo

lom ieh 2 ent.

Pa 8

U it to

7 1

15

J

1 2A

10

2

18 7

Oun ask os

19 1

33

15

ok 14 k atie 16

P alk ise n 21 t ie

7 1

3

4

Tievak atu

1

4

L ek a t.

2

Nuij3 at.

2

18

27

22

1

2

2A

1 18 7 2

1 2

Vellamon Pud as

1

22

1

6

Villent.

Roopent.

Nuij3 at.

L ek a t.

51

Sa m 5 3 5 m alkj

en t ie

äm ö is

6 7 V äin

Vi i 10 8 ri n ka n 4 13 ka a ntie

62

K an 9 e rv ikko tie 1 7 E rä tie 14 3

80

aa valinkuja t. uis

rä p

Su o

1

1

Ranka 2 tie

ie

e nt

ist.

Ri nt e

Kotip u

1

T uk k ip

ti e

Petäjä

6

15

17 37

42

39

41

K ie r to46 tie 57 uist.

Keski p

1

2

2 29

27 54

3

Soidinm 9 aantie

Koi

Lähteenkuja L ä h

47

tie

44

7

66

Vellamon

12

1

10

4

Vie rusti e

Suosi 1 olanku ja 11

9 8

ntie

s iola

Suo

5

4

2

1 t. an

13 12

10

2

R at a

9

Aihkitie 10

49

1

Pe

Villa

1

y l l y o jant .

7

1

20

7

8

2

39

6

Kyläp uist. 2

Suosi 1 olanku ja 11

7

7

4 1

15

7

J

1

2

11

15

ok 14 k atie 16

1

3

4

Tievak atu

1

ie

Ri nt e

ist.

e nt

uist. Kotip u

2

2

57

Pa 8 lom ieh 2 ent.

33

41

K ie r to

39

Keski p

1

P alk ise n 21 t ie

46

tie

2

Kylä 2 puist.

2

1

8

P ulk

katie

1

1

2

ks en 3 v äy lä 6

e niu

W all

U it to

39

kkat.

S iva

1

e lo

in p.

F ann

2

5

n ti e a ra ta va San K

38 25 A pa ja 21 tie 30 17

3

10

sp. O ra 2

Ja u hin k iven t.

2

1

2

Raitatie

14

Rytötie

1

1

iti e Tu kk 9

ttiti e

10

Mo

kkat.

katie

1

S iva

1

P ulk

in p. 2 2

y lä

env ä3

A paja tie

23

5

1 2 12

4

2

s un 5 tie 6

Va lt 2

8

vit

15

y

1

25

2

6

P o stiti e

ni it

Toramon ampumarata

6

6

A la

44. Tuhat-Tori Isorakka 45. Vintikki 46. Varastotien Kirppis 47. Kontti -Recycling Warenhaus

spis to5

36

1

Luikkut. 1

Roikkap.

ja

am Ounasvaara 18. Santasport – Sportschule von Lappland 19. Park Jätkänpuisto 12 20. Naturpfad Koivusaari 2 95 Ala niityntie 43 Alan iity n kj 21. Teich Kirkkolampi 22. Unterstand Kirkonjyrhämä 23. Arktischer Garten 364 24. Spielpark am Alten Markt 25. Angry Birds Aktivitätenpark 26. HopLop & Rollohalli

37. Morgenkaffe am Marktplatz 38. Café Kauppayhtiö 39. Café-Konditorei Antinkaapo 40. Cafe & Bar 21 41. Choco Deli 42. Woodss 43. Terrassen in der Innenstadt

15.

Kuukkelintie

34

20

ra ntie

2

ku 7

e

16

Maitikkat.

11

13

7

ava a

8

u

Ni v

La 10 ns s i tie

15

nn ar i

14

Salmijä e

niitty

4 7. in Arktikum

3

6

2

6

1

e lo

KAMMI

3

1

Ko 1 tt a 5 r

Met s ä

5

2

2

F ann

3

P

j nk r tu Ke 4

W all 1 e niu ks 2

4

21

24

1

9

1

9

2

ntie

5

15

1

s iola

8

5

l en 15 tie

18

11

13

Suo

6

a

5

7

6

27

uj

4

6

ja 1 4 17

8

2

20 22

12

62

5

14

4

51

Kammintie

. 4 unp nn 1 Ha

en t ie

1

2

9 16 18

u 0 1

6

Po hjat uu lentie

Sa m 5 3 5 m alkj

Kolpene1en tie

4A

7

m öis

12

10

1

1

Joulu

2

28

ti e on

u

25

Villent.

7

ie

M ets äkir v

1

6

12

33

1

Roopent.

60

e nt

d

2

5

23

61

6

1

J o ulu t ä h

1

1

u p olk

3 1 ä S

tie lon

10

41

n Pu ki

40

12

WIE WÄRE ES MIT EINEM IMBISS?

H anga

54

TIPPS FÜR EINEN SOMMERURLAUB Keinuvuopaja Pikku Olkkavaa IN ROVANIEMI ie de t

19

20

2

or tt i

7

10

15

16

4 lu va u 3

v ätp

22

6

3

Jo

Ke

5

3 u l

u Jo1

14

5

1

9

ist ie

50

6

a nn

20

44

33. RanuaZoo – arktischer Tierpark 34. Arctic Circle Husky park 35. Rentiere des Weihnachtsmannes am Polarkreis 36. Haustierhof

2

17

K an 9 e rv ikko tie 1 7 tie 14

U r pia

42

TIERWELT

13

E rä

5

6

rintie

27. Badestrand Ounaskoski 28. Badestrand Ounaspaviljonki 29. Kesärafla Sauna 30. Saunafähre m/s Erkin Arkki 31. Flussfahrt auf den Spuren der Flößer 32. Brücken-Runde

GOLFPLATZ

Tottorakka

a ja 2 nk u ja

6

ie a na t Piek 7

7

FLUSSERLEBNIS

M a rj ap o l ku 47

8

3

10

10

k

m

ie p po

6 7 V äin ä

e t. He t 2 1

T ähti

12

7

80

2

1

.

11

Hiiht o -

2

s

u na 1

Sisk onp

48

15 12

e n ti 0

14

Myllä

26

i er

.t i e Aj o m 4

1

Savu sa

15 13

19 36.

8

23

Salmijärvi

9.

17

Vi

246

uj a 12

m utka

7

se

12

e

13

mu

ie

ie

9

24

5

nti e m aa1

34. 1

2

42

3

1 Riihitie

2

t.

43

Us

9

ala n ti

22

J ou3lu

REISE IN DIE VERGANGENHEIT 13

12

lon kita Kes 13

2 1

Hiihtäjänt

K uu kk e l 9 inti e Tilhit.

2

14

5

5

Lainanp.

1

10

3

18 8 r ik Vie 2

65

ts ä

R anuant

4

1

1

14

t ie

K a jaa nin tie

V uo r-m

2

1

6

Me

1 6

9 tu n to n pol ku

8

2

Jy väp.

31

2

an

Aittap

1

4

3

K

22

M yllyp

9

Porokodanrinne

12

4

7

Tiuk ARCHITEKTUR & KULTUR u t. Terv a s r

2

3

Me di am äki

Tai me l

Haa r

28

10

5

1

6

ie a na t Piek 7

Kolpene1en tie

8

J 5 6 o u lu k 7 u 8 10u s e nt ie11

6 ku u ulu 5

37

Uimaranta is 2 ai s 7 5 totie 11 11 en k P 1 1. Lordi-Platz 9 j ä 8 16 1 N ivav a17 10 2 äsk 5 aran ti e 6 yn 14 7 Läh d 2 12 2. Holzfällerkerzen-Brücke rin 44 e p. 18 8 36 30 Lat 5 8 ne 6 Pa vus 1 1 Näätäpolk 24 A se m 13 asirinne 4 p 23 kj 11 u 3. Evangelisch-Lutherische Kirche a tie Naak an 13 a 4 7 9 k 5 t 8 21 6 2 16 1 u 14 Kiskokj Pu is 3 3 4 0 to 7 1 4. Stadtbibliothek von Rovaniemi 1 ri nn 5 8 7 1 e 1 9 3 8 5 14 1 5 16 2 R a Pilke M än ni k8 körin n Matk arinWissenschaftszentrum 5. Pilke-Haus und 7 Sopulikj 2 ne 2 11 10 2 6 3 4 2 2 Matkavaar 6 Resiinat 1 8 5 8 antie Korundi - 11Kunstmuseum Is o 24 . Kulturhaus 6 M 16 7 6.12 2 e16 1 13 15 Ve tur 9 äid ts ä in ti 9 7 iku ja 19 Tai m Rovaniemi 4 el mu 7 1 4 1 Läh 1 18 Pu 2 29 P 23 n 22 te eip 20 se t ie 9 a hil k an p. Su 2 e 12 on p. 1 7

3

42

2

Kemijoki

5

1

7

1

9

Antinmukk 7 a

32

So utu

4

ta

2

13

4

4

1

2

La 2

1

9

42

5

2

4

Matkajänkä

3

13

4

8

Kon 4 2 ti o 2 ntie

16

27

26 3

39

1

36

6

a tu E lok

Pallarintie

Uimaranta

23

47

1

Vesankj

17

rintie

22 45

4

3

15

1

Myllä

nk u ja M7 uori 6

9e

WEIHNACHTSMANNDORF, POLARKREIS

4

1

28

9

18

12

7

Susikkot.

19

50

ti e on

16

Me

1

kk a p.

8

10

27

19

75 km 6 16

1

5

12

K o n tio ntie 9

1

17

18 17 18

an

5

Laajakuja

29

22

Ka ar ni

24

2 1

7

13

1

6

5

22

Pöykk ö länt ie

18

5

1

K os kenkylä n tie

27

1

5

2

Ilv espolku

28

P

5

2

tie

16

L a m m a s s a a ri

Matkajängäntie

4

1

8

kk a p. 2 Ka ar ni ol ku

61

2

6

k kel i

7

12

Vaaratie 2 6 42 Lumik kotie

3

29. 30.

12

ntie kau de

10.

5

Tika10 n pe

5

14

Kuu

12

13

32

2 1

4 13

6

3

i nt. Koltstat. Ree 6

43

24

28

1

18

2

1

2

12

V uo p aja ntie

2

2

1

1

2

K uu kk e l 9 inti e Tilhit. 5

in ti

1

ie

35

SCHNÄPPCHEN AUF DEM FLOHMARKT

16 18

33.

17

4

ti

2

1 6

2

4

jä n

Rannanm.

18

K o t is a a ri

13

40

1

ä is t

L o u e k a ri

ku ja

8

18

nt

30

2

S ork k u n t i e

ntie maa Joulu 11

6

ee

28

19a

V 3 5 uop a 3 4 jant . 13.

u ja

rin t

t 2 Die blau geschriebenen Ziele findest Du auf Puki np olk u 10 die schwarz geschriePo rra der Zentrumskarte, Uimaranta 4 V 2 skuja Kaukonlampi 5ihu rinp . benen auf der Umgebungskarte. Nähere 1 1 Informationen zu den einzelnenKu5u r2aZielen auf nk 21 1 17 19 9 der Rückseite. 25 4 Po hj Havupolku atu 19 2 8 2

a ja nt ie

12

46

9

Saa 5 9 re n ri n n e

37

21

7

18

Koti kair a n

16

3

Vuopaj

Pajakorva

8

T ärytie

2

1

16 10

8

18

1

44

ta rha Puu

7

V uo p aja 3 4 nt .

17

50

8

21

2

35

22

12

44

e

30

2

ist ie

2

2

ilantie

e Puomiti 20

45

9

44 1

1

30

S or k u n t i e

a n ta

11 9 9 11

1

26

1

30

n ti

1

ie

35

28

14 15

nt

Keinuvuopaja

Ylikorvantie

33

2

2

26

1 24

Pururata

ee

Porokatu

19

9

6

13

19

20

1

y lä

Jo luto n tu n tie 11

1

tatie Huh 6

e

ntie

rin t

18

as

Porokatu

uj tyk Lyh

14

V uo 14 p aja 18 ntie 15 35. 17 19

2

un

kk 9 Alte Messerfabrik Marttiini 3 1 1 20 Haa r8. 8 9 1 1 ie 2 ala n Waldmuseum Laajakuja 2 t 0 9. 7 Savu sa tie 13 12 n 13 2 a 1 1 13 u n Laa j Ka 14 8 a k a is ta 17 Heimatmuseum 1 0 ng as 10. 15 1 Riih 16 Satulatie tie12 6 Kämpän itie 4 2 9 2 1 11. Deutscher Soldatenfriedhof ja k M 3 t. 10 5 10 Pitkä u uon K apla 15 11 20 1 2 Kylätie 7 13 stie 5 6 4 7 1 a kj 2 9 n t. 8 P orst ua 2 9 14 KylätieEWIGE 18 2 6 31 WEIHNACHT irt1i Golfari 2 7 n t. 2 4 1 nt. 820 28 a j 3 u Tä h Te rä v ä pää R 1 1 lank 3 5 Tuom aant 1 8 e 38 2 U ute is 15 ie k13. s u m 481 2 16 23 des ä 2 Werkstattdorf 16 17 21 5 Weihnachtsmannes 6 1 26 1 1 10 T uo ma5an ka t 10 9 N ie h en n okis av Momm on 21 u tie 35 1 36 30 40 tie am ieh e o 46 14. SantaPark 6U lk t ie tantie 23 1 K 10 at 10 u 38 5 n 1 ri ti 2 34 10 5 Va p2o l e 2 V iiri 26 L e im n tie 6 Laak s8o n 5 s t uu 2 1 7 ku 6 8 7 t ie 2 iak j. 96 a 9 1 a 1 OASEN DER STADT p.30 Sink ja n 3 6 3 55 3 ti e 12 iläm utka 1 1 15. Ounasvaara 2VAARA 16 k H ak a m Wanderweg 7 12 Uimaranta 1 aa nk at 9 13 u 1 16. Ounasvaara Panoramaplatz 2 R ui sk atu 1 H aa 5 13 P ö 7 s io yliöo Jy 17. Sommerrodelbahn und Panoramalift

Kiirakankangas

21

31 8

11

e

6

5

55

10

2

5

olku

11

42

Sotkap.

Ohrapellontie

sunt ie Metsäruu 6

6

33

5

17

5

alo r i nn

52

8

12

26

Pannunkorva

12

18. as

L a m m a s s a a ri

14 12

2

2

43 52

58

op .

j ak

2

22 Jou 1

2

3

31

12 28

Vuonelo

un

10

inie me5 n ti

31

10

9

4A 22

Kulpp

36

3

32 25

28

K iv

O

ntikeu o n o

J oul upu

2715

27

6

16 21

6

l

1 20

8

7 10 27

K o t is a a ri

24

4 22

2

1

o k ä lä p Jäkäläka 1 tu

2

28 21

4

Oikot.

2

Poro polk u Luk 13 kar inka 16 tu

H iih to m

4

2

1

Kirkonjyrhämä

10

1

23

2

28

18

Heik inkuja 1 7

Pyk äläkuja

16 15

Kulppilantie

13

11

3 9

1

7

12

3

6

21

3

2

2

16

P

Hiukanhaka

16

K irs ikuja

olku Tähkäp 3

Rahkontie

6

25 118

7

4

1

1

aantie 23 Joulum25

49

12

Reunatie

tie

3

21

12

po 5 l 8 ku

15

Sa on a i st 2 re n p u 8 6 u i s to np Karjatie ist 7 o 1

Vir 2 vat .

2 1

18

7 ran ren p uist on 14ta 10 1 t. 5

en

Po 66 2 ron pe 7 rä Va 1 s a nperä 10

17

28

22

ikj us 1 Ku

Näsmän

2

17

2

6 ht Hi i

kilä nku ja

Vuonelo

15

11

ki mä

23

21

17

3

Re p

2

7

20

6

9

15

31

12 28

18.

O 9

10

NAPAPIIRI 4 4 ARCTIC CIRCLE

30

12

24

6

16

5

50

Rieko np

1

i Ta i m

5

17

li ä tä Rä

1

5

e ati 5 Rit 7

11

12

nt.

3

4

1

3

4

2 26

6

2

Riksintie

10

12

40 tipolk J ah 8

74

16

10

4

1

P u taa ntie

10

Ju h

13

28

a nr

16

ti e

14

2

te Rin

37

1

46

6 ak j 1 s A n3

2

15

10

14

ja 6 n tie

Saarenpudas

3

Ka 19 taja ran ta

24

K o rv5

115

22

6

Ritarinne

23

28

18 lk u po 8 äki nm 5 Mas to tee 3 4 Rin

Pu ikuo

5

1

13

7

u olk 7 4

Visatie

tie 6

up

16 1011

4

korva

6

Pu j ott elija ntie

28

28

2

31

3

Pa

4

4

16

u 43

28 25

8

8

2

9

23

5

4

L a m m a s s a a ri 5

8

Pajakorva

22

12

13

9

1

0

11

1

T ilkkaaja

nne

13

ne irin Hi rs 4

1

7

11

12

arin R1 it 2

28

3

36

n oti e 6

20

11 e

Mä n t y ri

lku 5 4 . äp ein 28H 4

10 9

Kaarnatie 2

17

11 9 12 9 11

15

Tam mikj Lohiliete

2 1

8

ne

21

8 12 ntie Ylikorva

Oks atie

19

20

po 14 ors i K 11 12

3

20

10

4

11

nt ie

Taljatie

6

9 14

Kivi 11 k 14 atu

22

2

Varpupolku 29

21

8

2

16 12

rp Va

12

20

2413

12

Kalliopo14 lku

23

28

16

1 4 6

1

a n ta

16

15 3 5

Kivipolku

2

1 . 7 13 p ie ho rat 2 R u o 11 Vaa r mip. 3 8 Nu

19

21

2

18

22

20

10 6

7

om

Erk

2

2

2

22.

21.

37

25

ta nran 30

1

Tek

2

Tietopolku

8

7

Lehtotie

30

4

14

2

o K arv

in 24 iem 5 en

30

Ve

13

Norva

An tink uja

20

18

K iv

20

19

20

35

14

26.

5

21

15

29

30

29

Korpitie

19

2

8 2

2

a nr

22

7

6 Kankaa 11 nk u ja 10

nmu tka

t.

Suu tarint ie 9 4

2Met 1 säp.

6

1

en 8

2214

8

2

Pajutie

1

ti e

Sii p itie

3 12

26

1

Ma ti

K o rv

15

245

Aapatie

ti e 10 i rin pi pa Na

2

a e M L12 e je n ti 9 ttiä is K e to 3

28

1

8 12

ja

30

3

n tie 31

me np nie

nk u

8

10

13

5

5

5

2

1

5

2

2

ok

nt

32 25

2

än

l

o k ä lä p Jäkäläka 1 tu

1

1

21

16

3

9

1

12

U r pia

16

l e n t132 ie

N ikka ri

1

23

Sairaalak atu

15

13 a M äkirant6

5

2

T ouk ot ie 1 1

itäpu o

1

Syväsenvaara

10

4 3

5

2

4

2

13

1

a tu E lok

Ke m i jo en

Vasku 4 rintie

p.

19

23

10

hentie 14

9

2

2

15.

entie

rant ie Ounasvaa 1 12

Jyrhäm 5 änk j

Kirkkolampi

Jo k ivä y lä

17

3

12

p. 8

13

Näs män tie

31

6

5

16 21

o ka a ri

t en

10 27

13

Ka 19 taja ran ta

K o t is a a ri

14.1

10

16

1

1

46

ti e i lu Ilm a 6 ie t 8 o rde 5 2 nc 6 tie Co o L en t 1 1

6

16.

28

23

15

Etelärant a

3

2

än tie

Venetie

1 8

11

4

2

7

Luk 13 kar in 16 katu

Juhannuskallio

17

22

17

tie

ara

12

4

tie

14 Kivi 11 k 114 atu

Tarvantie

SKIGEBIET

ie

38

17

22

tie

S ep

H

4

1

Valtatie N:o 4 Kirkonjyrhämä

17.

R anuant

1

31

6 Virsut. 7 1 8

Pie s kä tie

9

nk at u

2

1 8

2

Sairaalak atu

kilä nku ja

Poro polk u

6

9

Pikku Keminkorkia 1

Le

18

21 1

n t ie

K a jaa nin tie

Ve itik a

ä

47

26 17 a

6

11

Rivitie

1

1

tu Uitonk a

tt.k .

onsoitt.k .

12

Ounasvaara

Puis tok j

Pöykk ö länt ie

17e

9

Nahkurin

R antapellont.

Lähte

2

10

6

10

23

ara

36

30

26

29

re me

22 45

7 34

. Neulast

5

Tas al an

15

24

40

2

h atie

14

32

Mikonperä

ontie

Sa

1

4

ki p.

1

1

8

Heinäm 8 ie

9

1

k u ja

l e n t132 Tasalantie ie

5

12

9

2

2

6

12

Jok ker inp .

spu istik ko

Uimaranta

ku

ss i 2 tie

20

2

36

2

9

Erk

2

2

Jyrhäm 5 änk j

28

12

Va 12

8 10

5

1

2

1

2

Ko s

Kontt 1 is enk.

Kel onsoi

Tam mikj Lohiliete

9

Vainiontie

Tik kalan puist ikko

Kel

15.

rant ie Ounasvaa 1

2

Kaupungin varikko

J5o k ivä y11 lä

1

Rimpit.

Sep ä3n

Rantinkj

Pikk ut.

10

2

3

4

A 1 Inapol

Oikeustalo 2

Harjulampi

35

Va

2

14

44

1

L a nk kut.

n tie

on all

Ilv espolku

31

12

25

Pasinat. 8 Veräjäpolku

.

Rauha

11

9 10

43

lä äy nv

7

4

11

Kuusam

10

23

22

1

14

3

ik .

2

10

3.

tu

37

6

1

2

Rämet.

6

1

lle Vi

16

20

12

Kuppur ai sentie 20 8 Patterit.

t ö rm ä

Iivarinkuja 1 3

itäpu o

Halvarinranta

Jääkär inkuja

3

5

1

26

24

nta

2

Kantolantie

3

2

6

e t. He t

9

32

20

30

t. a ran iö va

24

28

13 14

4 7

2

Harr

Kosk ik at u

13

ank at u 4

Valtion virastotalo

Vapaude ntie

34

32

2

1

Kaupungintalo 39

3

To rip u i s ti k k o Oun a

Kemijoki l a nt.

8

17

2

11

9

Sisk onp

U kk oherra

Ka ri

Uimaranta

N u t tu

Kulpin

6

e eti

8

4

2

16

Etelärant a

20

T ouk ot ie

Yh 2

15

7

8

34

8

8

u

ra lli n

10

1

6

27

19

5

3

36

3

23

40

1

Pulkamontie

24

7

15 16

28

Kostetörmanp.

13

19

2

tu

ka t

Pu

36

17

26

1

Uitonk a

Valtion virastotalo

8

38

2

18

16

25

23

9

8

36

5

k aant

Kaukonk j

an

27

Pek

7

tie

an

2

Jyrhämänranta

2

6 M ou v ik

23

19

12

13

in a

2

19

1

13

23

24

15

14

L a in a s s a a ri

2

13

2

1A r juka tu Ha 2

10

32

hentie

n t ie

e re

Ounasv

Keminkorkia

13

1

Uimaranta

Lo

Markk inak.

1

35

10

Peltotie

2

j

SANTAPARK

n Rin

Suutarin

1

13

23

38

45

ga s

21

44

21

21

13

Kirjasto

Eton

11

4

10

20

22

Etelära nta

17

12

9

7

Lehtikarintie

Ristontie

Heinäkivi

47

14

54

20

i

20

2

R uo 1 6 kase n ka

20

k atu

Jorm a

11

V 43 ä ylä tie

20

7

ka tu

47

23

Lehtikarintie

kk

25

Ha ll itusk atu

28

13

15

23

E l in

42

14

59

13

en

27

18

atu

2 56

Lu iro n

14

nl

4

La

1

8

8

katu 3

4

e

44

1

Sivu tie

52

54

7

2

Heinäm 8 ie

27

16

4

1

7 sm ie h e nk

Flughafen 2 km

1

10

14

2

entie

14 ku j a se m a n Le nt o a

SOMEROHARJU 1

O h ju

32

30

40

38

m ää

J

ss i 2 tie

Puis tok j

2

1

Kemijoki

19

1

Ku lpinran ta 2

8

Pir 7 kk a k. 4 Jousim. tie

4

Ainon

4

1

24

mo n tie

Kulpinväylä7

4

Jyrhämänranta

14

5

a

tie 4

11

6

1

1

5

11

at u

ka

5

katu

Lehti

2

1

on k

k an

ku r

6

Pu lk a

ki p.

25.

Kontt 1 is enk.

Lähte

27.

n tie 31

32

22

35

23

Ke mTaikapjoutaaentien

e

me np nie

35

26

P osti

1

2

Käpykuja

5 10

64

53

5 8

Ke lt a 2 kan

48

23

niem 2 en ti e

ti Anninport

1

s an

He te

8

1

11

M ik

6

Ka ll io

2

Ta r

22

tt

a 11 ti e

14

3

Ko s

VARUSKUNTA-ALUE

Kirkkolampi

j

8

12

5 30

k a a n t ie

u n ti

Uimaranta

Lainas

8

1

Kauppatori

e

1

© Rovaniemi Stadt 2016 ntie

R 3 i sta

2

1

1

15

18

2

kj .

44

Lankkutie

das inpu Pull

21

tu

2

36

k eil u Ur h

tie

52 33

11

1

1

ti Anninport

9

8

62

70

Pappilantie

55

71

m 37 ö isen ti e

22

17

Saarenpudas

39

28. OUNASPAVILJONKI

4

19

44

Vä in ä

27

3

57

21

46

73

74

n t. ri taänt a raie yliö v

35

1 2

2

1 ik. k Po ik

Vä y lä

39

n tie

k 15 atie

66

e

n 11 katu 9

3

10

sk j

1

tie

da

1

74

stoti

ati V alt

5

7

45 1

Karh0 ak

2

1

ort

o k. Kel 6 1 ly k . Ly

Vaihdek atu

Va ra

12

1

huh

e

Nu

9

12

3

2

lä Väy

ä Pe r

Jänkäti

11 7

33

10

tie ira Ka 6

11

6

Veitikanlampi

Vierustie

7

14

12

hj

9

1 lk siv a P i 16

14

tu rto ka

47.

17 a

Ke sk us

l a nt.

Po

20

10

u

11 LAPPIATALO

700 m

1

1

n

k. 27

25

ka V ir

5

7

1

26

17e

Pii

23 9

37

53

ara

9

ntie 11 Raja jää kär in ka

2

7

18

7 34

uj

23. Arktikum

a

Sa vo

1

26

43 V a

3

K aa

10

A 1 1 itt atie

9

L au ta tie

15

Ko sk ika t

titie Pirt

39

ip .

tie e n 16 ie h m 14

2

2

2

4

6

2

6

10

40

11

m ie

1

15 16

10

5

ie 18 Ko tit 19

61

36

Karh 1 8 unka ataja

17

6

Siljotie

3

Rataka tu

15

11

13

21

44 23

32

31 o is 28 r a nt

2

n tie

79

26

50

R ovala

21

u

nk

ti e pi n

7

4

Vainiontie

2

3

N u t tu

32.

22

4

e Suoti

a. Aseveli

Ha

15

16

3

8

10

50

6 53

7

ka t

e

12 21

18

tu rika u Saa polk 6 urin . 2 sink 5 Kulk L as t. 29 po Lu p 5

52

11

12

m Ky

9

RLeauntha ä jä n nkk ujata u

2

3

45

2

65

As e m ie s

ti Oijus

pela n ka tu

Rek k at ie

7

e

52 53

k atu L ap in

56

10

ak

2.

Uimaranta

2

4

Yri t täjä nk

1

10

1

36

26

24

ta

12

4

Jok ker inp .

42

50

E rk k ilä n s a a ri

ta ti

tie en

11

tie erän

14

16

13

38

10

L am

jati e

20.

Kan

sjo na Ou

a np S ah

16

otie 15

26

k rak

Eva kk 20 31 otie

2

20 29

9

36

2

6

Uimaranta

Kostetörmanp.

an

17

70 69

Juu

2

u ikat

Pirttilampi

k

Jämyt ie

10 8

30

lm Sa

8 U kk oherra

Kaupungintalo

39

2

4

11

31

K o ivu s a a ri

at u

1

15

n t.

9

60

73

o Ku40

1

8

an

k il ä

20 e n

Kairatie

18

17

41

6

ol o si Su 5 3

Erk

n nr i

75

1

1

Oskarinvainio

2

22 21

A ro

72 9 28

a ke au ko s

Purotie6

2

1

13

22

2

Tik kalan puist ikko

16

19

10

v alinp o lku

29 4

28

29

9 10

13 14

6

2

41

ä yl Kaukonk j

36

9

va

8

K an -10 15 tokatu 4-6

7

mäen 6 tie

Peltotie

Kantolantie

15 Tarsanlampi

tie kan

Ka ta

M ou v ik

Paa

2

3

2

5

t ie

2

35 lä r in n e 27

10

tu

ka

Santa

Ete

28

7

1

Ve itik a

1

3

8

32

36

62

ka tu

ask . Te rv

19

43

1

W illa 1 mo n 3 k uja

stitie Vie

6

12

34

24

S u u t a rin s a a ri

3

93 16

Mäntytie

t ie

55

Ylä

19

ra n

3

Miehentie

32

39

aa

2

10

44

ov

Veturitalli

12

li ön

27

42

kat. Ho n 1

16

al

u

3

Te erik at u 30

30

rk

21

1

Kiertotie

29

54

37

Ko

2

1

75

28

8

t ie elo 15

56

18

tu

16

9

2

20

29

49

10

1

Ruokolampi

ti e

21

LASTEN LIIKENNEPUISTO

59

ni

ink a

Hir v as k at

nk

3

6 1 Penn 2 7 asenpo lku

Nä re

K ive

32

46

57

nrinne

4

1

38

23

M a d e t s a a ri

8

3 Sehen Sie die9 Zentrumskarte 58 7

19

23

44

35

Jängislahti

82

79

Ko

e oti oti tie Nu io n mp So 7

8

F an

17

h en tie

12

23

54

8

15

9

5

Tanhu at. Keskit. n tie1 Po r o 71 A

1

Latvatie

23

M ie

21

10 17

E va kkot ie

13

1

14

14 27

24

Lap

17

Rak ka tie

26

2

11

12

e

28

25

42

20

28

34

e lt en ti 6 3 1 o n tu 11 a tu ro k 1 2 Kull e

32

30

15

10

4

43 39

16

16

35

15

47

Sorv aa4 jantie

n 9 lli nra Pu

a M äkirant6

31.

Harjulampi

10

9

13

7

ie

r i nn

2

59

ga s

10

t lon

12

p in La

T yv itie

50

tu

M

1

Juura 34 kk ot ie

1

ln iem entie

itie

2

36

39

16

3

tie

4

lv Ta

17

7

15

iku ja

Haapat ie

2

14

42

15

20

m Tu o

6

53

KALOVAARA

2

e Pihlajati

26

14

o Is

1 e n ta ll Ka 4

2

än Myllykent

16

104

ka tu

52

Etelära nta

45

36

Lu iro n

S e lk ä s a a ri

9

t.

29

15

10

L ie t e s a a ri

Aho kuja

4

Ahokankaan

M ylly ma t ka

Ris utie

ikko 1 1 tie Ka s 5 kip 8 .

13

12

7

tie

1

K ars

11

12

6

7

ato 1 Tuulen3ka

Raiviot ie

7

1

1

Leppä

1

10

3

s p.

13

2

2

9

4

46

7

47

niem 2 en ti e

22

14

54

56

64

Siv 2 u tie

19.

3

1

26

18

7

V 43 ä ylä tie

20

TARSANKANGAS Ristontie

8

6

4

2

2

tie

25

23

22

Ketaojant.

akj

ylä tev ä Li e

8

matk a

Kä sik ive nt. 9

Maapuun

15

un 2

14

7

15

ak a

p.

Urputie 8

17

27

13

21 12

18

1

Sa

1

1

uja 5

p.

8

14

23

15

2

ah la

11

me ntie 2

6

5

1

tie Ky lv äjä n 40

No rk 5 kot.

Silmutie 5

6 19

ok a

50

2

Pih 3 kak

66

Viti 55kanpä ä nti e

i SOMMERKARTE 2019

6

10

orin 4 ti e

30

30

19

2

10

24

23

Ka ri

21

25

ytie Jä m

23

1

44

1

54

7

6

12

21

9

10

ri n

24

Uppopuuntie 3

3

Ou 74 nas jo57k

1

Heinäkivi

ka 10 an t

ie

14

23

9

12

8

M

1

11

16

5

25

9

V alpu

H

13

1

36 8

kap

Kyntöpolku

tie ä jän ylv 6 8 2

7

11

ka n

8

P ih

9

11

m u kka

9

17

14

r tin

3

1

tie 231

k

15

12

13

K

en

24

27 u ja

Ma

27

42

6 18

22

14

9

7

R ekitie 8

24

26

an

10

7

or a su

in nn

Ha

i

. 1

33v uo j

in p

Ko

n rd i

2

atu 1

Pappilantie

28

39

Ga

4

22

11

25

36

tie

2

nk o ja iv u 5

70

44

40

län iky Yl 43 6

Ko

18

10

t ie

21

M ik on k 6 at u Käpykuja

62

73

1

4

Li n

17

11

5

r ry

74

192

5

er t tulantie

Kotilampi

20

.

8

j

1

5 ra. n

5

tö usk on

as 16

1 K

2

6

Mu

1

j

3

ja k

ang ivik

18

ol

s

2

K

2

A

4 onk rv

6

k uja t 3

o

11

Hallapolku

15

sko 1 Muu 4

13 11 K ih la k 19 10 a ng a 6

21

pu

10

eh 10 L 9

27

19

4

Ka ll io

9

5 8

Ke lt a 2 kan

48

53

27

i tä

e

m 37 ö isen ti e

8

3

33

29

7 10

21

en jo

11

9

tie

15

12

13

Vapaudemiehenk j ntie

11.

11 km

1

Vä in ä

39

n tie

as

1

ä 71 ylä tie

44

45

0 a lyo j Karh a Myl kka

LOS ZUM KOSTEN MEN! M IT N E H

V

46

da

Keta ojans uor a

un

Uimaranta

Väy

huh

39

e

O

Jänkäti

lä tie

1A r juka tu Ha 2

10

u

24.

2

2

4

ka t

32. To rip u i s ti k k o Oun asp 2 uisti k ko

1

UMGEBUNG

tie

34

32

28

1

ä Pe r

1

Ketavaara

21

39.

Tyk ki

26

4

t ie

a V alt

5

4.

11

1

2

r

aa

4

1

16

11

6

1

1

20 Ha 43. 41. 42. 38.rrik . 19 1. K 44. oskik 13 at u 48. Ainon 2 katu 5 Pek 3 ank n 1 a t u 4 50. 40. llo 49. 18 Aa 1 3 R uo 1 6 Inapol kase n ku Oikeustalo k atu 8 13 4

20

45. 2

1

av et

11

2

an

2

Markk inak.

19

Vierustie

7

1

5

7

L au ta tie

15

46.

k atu

Eton

13

ki

Lemmikkieläinten hautausmaa

e

12

18

2

4

6

1

Veitikanlampi

9

11

Lehti

2

7

13

25

Kirjasto

Jorm a

1 ik. k Po ik

2

4

stoti

A 1 1 itt atie

10

5

Va ra

15

8

18

Vaihdek atu

e

21

10

8

27

in a

1

8

Lo

8

La

Pir 7 kk a k. 4 Jousim. tie

8.

4

Ha ll itusk atu

11 LAPPIATALO

15 16

10

12

katu

at u

pela n ka tu

atu

P osti

26

8

L am

k eil u Ur h

2

7

ti Oijus

29

35

6.4

Pirttilampi

k

2

10

20

14

8

1

11

ol o si Su 5 3

1

15

H ia n s a a ri

an

11

6

tt

a 11 ti e

36

P a h k a m a a n t ie

1

Oskarinvainio

tie 4 1

Kauppatori 37.

1

19

1

tu

21

sk j

2

R 3 i sta

3

3

Sa vo

8 5

25

23

Lainas

7.

9

10

1

e

n 11 katu 9

o k. Kel 6 1 ly k . Ly

2

in ka

4

2

5.

1

1

ort

Pull

Arktikum

35

1 2

11

ntie

Raja jää kär

a

2

10

11

titie Pirt

14

tie ira Ka

km km

57

Rataka tu

6

10

20

m ie

6

Siljotie

6

u

Nu

19 l k siv a P i 16

9

10

10

3

3

ran

k. 27

25

u

19

26

ka t

Ko sk ika t 53

tie e n 16 ie h

Karh 1 8 unka ataja

17

ie 18 Ko tit

21

40

32

ka V ir

60

1

7

43 V aa

36

12

11

1

Purotie6

2

21

23

tu rto ka

us

t ie

As e m ie s

6

ip .

m 14

K aa

9

29

e

27

6

38

nk

61

3

entie

39

1

26

44

ta

Veturitalli Santavaara

ra n

16

11

aa

te 35 lä r in n

10

5

19 Santam ä

Ha

15

R ovala

ov

e Suoti

12

E

ka

al

tu 2

58

53

Ylä

rk

7

39

W illa 1 mo n 3 k uja

30

Ko

16

a ke au os ok u K 40

1

37

18

Eva kk 20 31 otie

41

43

44

nrinne

34

2

20

18

17

49

10

Ruokolampi

28

55

54

57

a. Aseveli

ni

46

4

28

32

2

54

Te erik at u

9

59

F an

2 !1 enna CH UN VE RG ESP7SLI senp olku me ntie 2 1

1

3

8 6 4

1

Pahkamaan ampumarata

9

30

3

7

Miehentie

42

kat. Ho n 1

Keskit. n tie1 Po r o

9

ZENTRUM 10

t ie elo 15

e oti oti tie Nu io n mp So 7

at.

71 A

19

nk

17

Tanhu

• EIN FA CH • GÜ NS TIG

LASTEN LIIKENNEPUISTO

Ko

TIPPS FÜR EINEN SOMMERURLAUB E va kkot ie IN ROVANIEMI 8

12

23

ie i nt mp Ky

8

K an -10 15 tokatu 4-6

50

27

24

19

27

29

12

e lt en ti 6 3 1 11 a tu ro k 1 2 e l Kul

56

50

26

25

o n tu 2

K

32

5

10

kä tie

a tu


WILLKOMMEN IN ROVANIEMI, WIR FREUEN UNS, DASS DU HIER BIST! Damit Du das Beste aus Deinem Urlaub machen kannst, haben wir in diesem Taschenführer einige Vorschläge zusammengestellt. NÄHERE AUSKÜNFTE ERTEILT DIE TOURIST INFORMATION Die Tourist Information Rovaniemi befindet sich am Lordi-Platz (Mittelpunkt des Zentrums, Maakuntakatu 29–31). Öffnungszeiten: Mo–Fr 9–17 Uhr. 8.6.–24.8. auch Sa 10–15 Uhr. (Fr 21.6. 10–15 Uhr). Tel. +358 16 346 270 und +358 40 829 0676. www.visitrovaniemi.fi

ANHAND UNSERER TIPPS KANNST DU ROVANIEMI IN SEINER GESAMTEN VIELFALT ERLEBEN: Im Tierpark Ranua kann man Tiere der Arktis sehen und erleben Am Lordi-Platz findet man die Handabdrücke der Monster Von der Holzfällerkerzen-Brücke bietet sich ein fantastischer Blick auf die Mitternachtssonne Im Polarlichttheater des Arktikums erfährt man viel Interessantes über das faszinierende Naturschauspiel Die Museumsausstellung des Arktikums zeigt die vergangene Architektur von Rovaniemi Im Wissenschaftszentrum Pilke kann man sich im Wald verlaufen Das Kulturhaus Korundi wartet mit moderner finnischer Kunst auf Überquere den Polarkreis und besuche den Weihnachtsmann in seinem Werkstattdorf @visitrovaniemi # visitrovaniemi

/VisitRovaniemi.fi

@visitrovaniemi # rovaniemi

8. Alte Messerfabrik Marttiini Vartiokatu 32, (neben dem Arktikum). Schönes Gebäude von 1940 im Stil des Funktionalismus. Wurde im Lappland–Krieg von der Sprengung verschont. Messerausstellung, Shop und Café. Eintritt kostenlos. Geöffnet Mo–Fr 10–18 Uhr, Sa 10– 16 Uhr. (22.6. geschlossen.) Tel. +358 40 311 0604, www.marttiini.fi

9. Waldmuseum Metsämuseontie 7, Pöykkölä, (3 km von der Stadt). Tel. +358 40 536 0080. Umfangreiche Sammlung von Holzfällerwerkzeugen, stimmungs-volles Milieu. Geöffnet 1.6.–31.8. Mi–Sa 11–17 Uhr (21.–22.6. geschlossen), zu den übrigen Zeiten auf Vorbestellung. Tickets: Erwachsene 6 €, Studenten, Senioren und Kinder (7–15 Jahre) 4 €.

10. Heimatmuseum Pöykköläntie 4, Pöykkölä (3 km von der Stadt), Tel. +358 50 325 2017. Landhausromantik aus dem 19. Jahrhundert. Sommeridylle am Flussufer. Geöffnet 1.6.–31.8. Di–So 11–17 Uhr, zu den übrigen Zeiten auf Vorbestellung. Eintritt: Erwachsene 6 €, Kinder (4–14 Jahre) und Studenten 4 €.

11. Deutscher Soldatenfriedhof Norvajärvi (18 km von Rovaniemi). Im Mausoleum sind mehr als 2500 deutsche Soldaten begraben, die im 2. Weltkrieg gefallen sind. Die eindrucksvolle Stimmung wird zusätzlich durch den düsteren Wald verstärkt. Geöffnet 1.4.–30.9.

12. Rundfahrt mit dem Straßenzug Nätti–Jussi Verkehrt 11.6.–17.8. Di–Sa um 14 Uhr und 17 Uhr (außer 21.–23.6.). Mindestens 4 Personen. Zu den übrigen Zeiten auf Vorbestellung. Abfahrt vom Lordi-Platz. Preis: Erwachsene 8 €, Kinder (unter 12 Jahren) 4 €. Nur Barzahlung. Die Strecke verläuft am Flussufer entlang, vorbei an Kirche, Rathaus, Bibliothek, Kulturhaus Korundi, Arktikum und Pilke und wieder zurück ins Zentrum. Dauer ca. 35 min. Wettervorbehalt. Tel. +358 40 7700 525.

bahn und Panoramalift sind 24.6.–3.8. Mo–Sa 12–19 Uhr geöffnet. 6.8.–31.8. Di und Do 15–19 Uhr, Sa 12–19 Uhr geöffnet. Bei Regen geschlossen. 1 Runde 10 €, 4 Runden 25 €, 10 Runden 49 €. Kinder unter 8 Jahren nur in Begleitung Erwachsener. Skizentrum Ounasvaaran Hiihtokeskus, Taunontie 14, Tel. +358 44 764 2830

18. Santasport - Bad und Abenteuerpark Huima Sport und Spaß für die ganze Familie. In der Bäderabteilung kann man die Saunas und Whirlpools genießen. Bad-Öffnungszeiten: 3.6.–4.8. Mo–Fr 15–20 Uhr, Sa–So 12–18 Uhr. (21.–23.6. 14–18 Uhr.) 5.8.–1.9. Mo-Fr 14–20, Sa–So 12–18 Uhr. Zu den übrigen Zeiten check www.santasport.fi. Der Abenteuerpark Huima kombiniert das Klettern zwischen den Bäumen und die Freude an der Natur mit dem Vergnügen und der Begeisterung, Herausforderungen zu bestehen. Abenteuerpark Huima geöffnet 1.6.–4.8. Do–So 12–18 Uhr, 10.8.–29.9. Sa–So 12–18 Uhr. Tickets: 140 cm  26 €, 125–140 cm 22 €, 110–125 cm 14 €. Studenten und Senioren 22 €. Hiihtomajantie 2, Tel. +358 20 798 4202, www.santasport.fi

19. Park Jätkänpuisto Während der Holzarbeiter die Baumrinde abschält, können die Parkbesucher Ihr Picknick in der Sonne genießen und eine Runde Frisbee spielen. Auch wenn der Holzarbeiter nur aus Stein ist, steht ihm die Härte seiner Arbeit ins Gesicht geschrieben!

20. Naturpfad Koivusaari Flussdelta des Ounasjoki mit üppiger Natur. Am 2,5 km langen Stegpfad sieht man Schafe bei der aktiven „Landschaftsgestaltung“. Für einen Ausflug sollte man Gummistiefel vorsehen, Start am Ounas–Pavillon.

INTERESSANTE ARCHITEKTUR, FASZINIERENDE KULTUR 21. Teich Kirkkolampi Bei einem Spaziergang um den Teich kann man Enten beobachten (und füttern) und sich an der Blumenpracht erfreuen. Der Park bietet eine Vielfalt von nordischen Zierpflanzen.

22. Unterstand Kirkonjyrhämä In Rovaniemi kann man sogar fast mitten im Zentrum an einem Unterstand Wurst grillen. Der Weg zum Unterstand führt am schönen Flussufer entlang.

1. Lordi–Platz Die Handabdrücke der Mitglieder der Hardrockband Lordi wurden in Beton verewigt. Einmal die eigene Hand in den Monsterabdruck legen – ein Muss für Rovaniemi–Touristen. Die Nachmittagssonne scheint warm auf den Platz, da bietet sich eine köstliche Erfrischung am Eiskiosk an.

6. Kulturhaus Korundi – Kunstmuseum Rovaniemi Lapinkävijäntie 4. Der Postwagen–Fuhrpark aus den 1930er Jahren vereint Vergangenheit und moderne Architektur auf faszinierende Art und Weise. Geöffnet Di-So 11–18 Uhr, Do 11-20 Uhr. Tickets: Erwachsene 9 €, Kinder (7–15 Jahre) 5 € , Studenten und Senioren 7 €, Familienticket 20 € (2 Erw. + 2 Kinder 7–15 Jahre + jünger als 7 Jahre). Tel. +358 16 322 2822, www.korundi.fi

KULTURPASS (Arktikum, Pilke, Korundi)

2. Holzfällerkerzen–Brücke Die Holzfällerkerzen–Brücke ist eine der originellsten Brücken Finnlands und Wahrzeichen von Rovaniemi. Das 323,5 Meter lange Bauwerk führt im Zentrum über den Kemi–Fluss. Die 1989 fertiggestellte Brücke war die erste Schrägseilbrücke Finnlands. Das Licht an der Pylonspitze ist wie die Flamme der Holzfällerkerze geformt.

Mit dem Kulturpass gibt es Rovaniemis interessanteste Kultursehenswürdigkeiten bequem mit demselben Ticket! Mit dem Pass lernen Sie Lapplands Geschichte, die Arktisforschung im Arktikum, nördliche moderne Kunst im Kulturhaus Korundi, die Bedeutung der Wälder des Nordens und Bioökonomie im Wissenschaftszentrum Pilke kennen. Der individuelle Kulturpass ist 7 Tage gültig. Preis: Erwachsene 20 €, Studenten und Senioren 15 €, Kinder 7–15 Jahre 10 €. Sommerangebot 1.6.-31.8.: der Kulturpass für die ganze Familie 50 € (2 Erw. + alle Kinder derselben Familie).

REISE IN DIE VERGANGENHEIT

3. Evangelisch–Lutherische Kirche Yliopistonkatu 1. Altarfresko mit Lapplandmotiven, 13.5.–1.9. täglich geöffnet 9–21 Uhr, zu den übrigen Zeiten auf Vorbestellung. Tel. +358 16 335 511.

5. Wissenschaftszentrum Pilke und Metsähallitus-Pilke-Haus Ounasjoentie 6. Das Wissenschaftszentrum Pilke ist ein aktives, über die nördlichen Wälder berichtendes Wissenschaftszentrum für jedes Alter. Die Ausstellung lädt dazu ein, sich mit dem Wald auf allen Stufen vertraut zu machen und selbst auszuprobieren. Das Pilke-Haus repräsentiert modernen, ökologischen Holzbau in städtischer Umgebung. Geöffnet 1.6.–31.8. Mo-Fr 9–18 Uhr, SaSo 10–16 Uhr, ab 1.9. Di-Fr 9–18 Uhr, Sa–So 10–16 Uhr. Tickets: Erwachsene 7 €, Kinder (7–15 Jahre), Studenten und Senioren 5 €. Familienticket (1 Erw. und 3 Kinder ODER 2 Erw. und 2 Kinder) 20 €, Tel. +358 20 639 7820, www.tiedekeskus–pilke.fi

13. Werkstattdorf des Weihnachtsmannes Weihnachtswelt am Polarkreis (66°33’07” nördliche Breite und 25°50’51” östliche Länge), geöffnet 1.6.–31.8. täglich 9–18 Uhr, zu den übrigen Zeiten 10–17 Uhr. Den Weihnachtsmann gibt es wirklich! Im Werkstattdorf des Weihnachtsmannes kann man selbst bei sommerlichen Außentemperaturen bei stimmungsvoller Adventsmusik Weihnachtseinkäufe tätigen. Polarkreis Info Tel. +358 16 356 2096, Eintritt kostenlos. www.santaclausvillage.info • KAMMER DES WEIHNACHTSMANNES. Hier trifft man den Weihnachtsmann das ganze Jahr über. Geöffnet 1.6.–26.8. Täglich klo 9–18 Uhr, zu übrigen Zeiten täglich 10–17 Uhr. Tel. +358 20 799 999, www.santaclausoffice.com • HAUPTPOST DES WEIHNACHTSMANNES. Weihnachtskarten für die ganze Familie. Geöffnet 1.6.–31.8. Täglich klo 9–18 Uhr, zu den übrigen Zeiten täglich 10–17 Uhr. my.posti.fi/en/santa-claus-main-post-office

14. SantaPark Tarvantie 1. Erlebnishöhle des Weihnachtsmannes im Berg Syväsenvaara. Hier kann man den Polarkreis auch unterirdisch überqueren. Geöffnet 29.6.–10.8. Mo–Sa 10–17 Uhr. Tickets: Erwachsene 17,50 €, Kinder (3–12 Jahre) 15 €, Familienticket (2 Erw. + 2 Kinder) 55 €, Familienticket (2 Erw. + 4 Kinder) 75 €. Gültig an zwei aufeinanderfolgenden Tagen. Tel. +358 600 301 203, santaparkarcticworld.com/santapark

OASEN DER STADT

4. Stadtbibliothek von Rovaniemi Jorma Eton tie 6. Baujahr 1965, Architekt Alvar Aalto. Büchervielfalt in architektonisch attraktivem Rahmen. Geöffnet Mo–Do 9–19 Uhr, Fr 9–17 Uhr, Sa 11–15 Uhr. Zeitschriftensäle Sa 9–15 Uhr. Zeitschriftensäle und Lapponica–Saal mit wechselnden Kunstausstellungen So 11–15 Uhr. Die Bibliothek ist 21.–23.6. geschlossen. Tel. +358 50 315 1485.

EWIGE WEIHNACHT

15. Ounasvaara Wanderweg

7. Arktikum Pohjoisranta 4. Museum und Wissenschaftszentrum für die ganze Familie. Im Provinzmuseum gibt die Ausstellung u. a. einen Einblick in die Geschichte von Finnisch–Lappland und berichtet über die Zerstörung von Rovaniemi während des Kriegs und dessen Wiederaufbau. In der Ausstellung des Wissenschaftszentrums werden u. a. die arktische Tierwelt, das Phänomen der Polarlichter sowie die arktische Kälte auf realistische Art und Weise vorgestellt. 1.6.–31.8. täglich 10–18 Uhr geöffnet (ab 1.9. Di–So 10–18 Uhr). Tickets: Erw. 13 €, Kinder (7–15 Jahre) 6 € , Studenten und Senioren 9 €. Familienticket (2 Erw. + 2 Kinder) 30 €. Tel. +358 16 322 3260, www.arktikum.fi

Mit dem Schlitten geht es über eine Länge von 750 m und 110 Höhenmeter. Sommerrodel-

Rovakatu 13. Geöffnet vom frühen Morgen, check Öffnungszeiten www.antinkaapo.com. Der traditionelle Familien-betrieb bietet Backwaren wie zu Großmutters Zeiten.

40. Cafe & Bar 21 Rovakatu 21. Check Öffnungszeiten www.cafebar21.fi. Waffeln mit unterschiedlicher Füllung, italienisches Eis u. a. Spezialitäten.

41. Choco Deli 31. Flussfahrt auf den Spuren der Flößer Das traditionelle Flussschiff fährt über die alte Flößerroute der Flüsse Ounasjoki und Kemijoki. 1.6.–31.8. Mo, Mi, Fr, So 17.30 Uhr, Preis 41 € Erwachsener / 20,50 € Kind, Dauer 45 Minuten. Anbieter Lapland Safaris. Reservierungen bei Tourist Information Rovaniemi (Lordi–Platz, Maakuntakatu 29–31) oder telefonisch beim Anbieter, Lapland Safaris, Tel. +358 16 331 1200.

25. Angry Birds Aktivitätenpark Der jüngste Spielplatz von Rovaniemi. Am beliebtesten ist die Seilbahn. Es gibt auch genügend Platz für Ballspiele.

26. HopLop & Rollohalli Napapiirintie 14. Indoor–Park für die ganze Familie. Geöffnet Mo–So 10–20 Uhr. Eintritt: HopLop: Kinder 1–2 Jahre 10 €, über 3 Jahre 15 €, Erw. (Aufsichtspersonen) und Kleinkinder unter 1 Jahr kostenlos. Rollohalli: Tagesticket 15 €. Kombiticket 18 €. Tel. +358 400 807 555, www.rollohalli.fi, www.hoplop.fi

Lordi-Platz, Koskikatu 14-16. Geniessen Sie lappländisches Superfood in einer entspannten Atmosphäre. Check Öffnungszeiten www.woodss.fi

43. Terrassen in der Innenstadt An der Fußgängerzone findet man zahlreiche gemütliche Terrassen, auf denen man sich bei einem kühlen Getränk und einem Imbiss erfrischen kann. Das Hostel Café Koti in der Valtakatu lädt ein auf die Dachterrasse ”Mökki“.

TIERWELT

SCHNÄPPCHEN AUF DEM FLOHMARKT

33. RanuaZoo – arktischer Tierpark

44. Tuhat–Tori

Ranua (80 km von Rovaniemi). Tiere des Nordens, u. a. Eisbären und Rentiere. Als Mitbringsel kann man u. a. echte Fazer–Schokolade oder hübsche Stofftiere erstehen. Geöffnet 1.6.–31.8. täglich 9–19. Zu den übrigen Zeiten täglich 10–16 Uhr. Tickets 1.4.–30.9.: Erwachsene 17 €, Kinder (4–14 Jahre) und Studenten 14 €, Senioren 14,50 €. Familienticket 51 €. Rovaniementie 29, Tel. +358 40 517 7436, www.ranuazoo.com

Harrikatu 2. Im Zentrum. Gute Auswahl an Möbeln und Geschirr. Geöffnet Mo–Fr 10–17, Sa 10–14.

SOMMERANGEBOT 29.6.–10.8.! SantaPark und RanuaZoo Kombi-Familienticket (2 Erw. + max. 4 Kinder) 89 €.

45. Vintikki Varastotie 2. Geöffnet Mo–Fr 10–18, Sa 10–16, So 12–15. Auch wertvolle Vintage–Artikel. Leckeres Hefegebäck im Café.

46. Varastotien Kirppis Varastotie 1. Größter Flohmarkt von Rovaniemi. Leckeres hausgebackenes Gebäck. Geöffnet Mo–Fr 10–18, Sa 10–15, So 12–15.

47. Kontti –Recycling Warenhaus Teollisuustie 13. Geöffnet Mo–Fr 9–18 Uhr, Sa 9–16.

Besuchen Sie den Husky-Park im Weihnachtsmanndorf! Sie können Fotos machen und in unserem schönen Park echten Siberian Huskys begegnen. Tickets Erwachsene 10 €, Kinder (4–12 Jahre) 5 €, Familienticket 20 € (1–2 Erwachsene + 1–3 Kinder). Ticket beinhaltet eine Führung durch den Park um 12 Uhr (Dauer ca. 30 min). Geöffnet täglich 11-14 Uhr. Tel. +358 44 755 7730, +358 44 755 7733. www.huskypark.fi

Der Spielpark am Alten Markt (Vanhatori) lockt täglich unzählige Besucher zu Spiel und Spaß. Während sich die Erwachsenen entspannt unterhalten, können sich die Kleinen in Sandkisten und an Klettergerüsten austoben.

42. Woodss vegetarisches Café

Die bei Wanderern und Radfahrern beliebte Brücken–Runde führt durch die vielfältige Flusslandschaft. Man benötigt eine gute Stunde, wenn man alle Brücken überquert. Holzfällerkerzen–Brücke ist das Wahrzeichen von Rovaniemi und für sich schon eine Sehenswürdigkeit.

34. Arctic Circle Husky Park

24. Spielpark am Alten Markt

Die nördlichste Schokoladenmanufaktur der Welt bietet einzigartige handgefertigte Pralinen aus besten natürlichen Zutaten, Kuchen, Brotgebäck und lokales Eis. Koskikatu 18. Check Öffnungszeiten www.chocodeli.fi

32. Brücken–Runde

Neben dem Arktikum befindet sich ein botanischer Park, in dem Fjällpflanzen und nordische Pflanzenbiotope zu sehen sind.

AUSRÜSTUNGSVERLEIH

35. Rentiere des Weihnachtsmannes am Polarkreis Hinter der Weihnachtsmannkammer kann man die Rentiere des Weihnachtsmannes besuchen. Die Tiere können mit Birkenblättern u. a. gefüttert werden, man kann Fotos machen und erfährt Interessantes über das Rentier. Ticketverkauf im Restaurant Kotahovi (Joulumaantie 13). Tickets 5€/Person. Geöffnet Mo–Sa 10–16 Uhr. Tel. +358 40 833 9818, www.santaclausreindeer.fi

18. Santasport Fahrrad, Fatbike und Frisbeegolf-set. Hiihtomajantie 2. Tel. +358 20 798 4202, www.santasport.fi

28. Arctic Joy SUP-board. Ounaspaviljonki. Check Erhältlichkeit . Tel. +358 40 531 2408. www.arcticjoy.fi

28. Access Lapland

FLUSSERLEBNIS

Tretboot. Ounaspaviljonki. Check Erhältlichkeit Tel. +358 44 2440 111. www.accesslapland.com

27. Badestrand Ounaskoski Hügeliger Rasen, Sandstrand und Uferfelsen laden in der Nähe des Zentrums zu einem sonnigen Badevergnügen ein. Vom Felsen aus kann man entspannt das Treiben auf dem Wasser beobachten.

48. Safartica

28. Badestrand Ounaspaviljonki

Fatbike, SUP-board, Kanu, Boot und Wanderausrüstung Koskikatu 1. Tel. +358 16 33 11 200. www.laplandsafaris.com

Ounas–Pavillon bietet Idylle pur. Der familienfreundliche Sandstrand wartet mit Volleyball–Netz und Spielplatz auf. Sanddünen und flache Uferstellen sind für Kinder ideal zum Planschen und Spielen. Und Erwachsene können in Ruhe entspannen.

Fatbike. Koskikatu 9. Tel. +358 16 311 485, www.safartica.com

49. Lapland Safaris

50. Roll Outdoors 36. Haustierhof Elf’s Farm Yard Joulumaantie, Weihnachtsmanndorf. Auf unserem Hof können Sie sich mit unseren niedlichen Haustieren in ihren täglichen Aktivitäten vertraut machen. Auch Kinderspielplatz und Lagerfeuerplatz. Geöffnet bis 23.6. täglich 11–15 Uhr, von 24.6. täglich 11–16 Uhr. Tickets: Erwachsene 7 €, Kinder 5 €. Familienticket 20 €. Tel. +358 40 579 6527.

16. Ounasvaara Panoramaplatz

17. Sommerrodelbahn und Panoramalift am Ounasvaara

39. Café–Konditorei Antinkaapo

Die Saunafähre befährt den Kemi- und Ounasjoki in Rovaniemis Zentrum vom 15.6. Auf die Fähre passen 12 Personen, in die Sauna jeweils 6 Personen. Die Fähre hält zum Schwimmen an. Auf der Fähre gibt es Handtücher und eine Grillmöglichkeit. 2 Stunden Kreuzfahrt: 79 €/Pers. (Mindestens 2 Pers). Abfahrt Di und Do um 16 Uhr vom Kesärafla Sauna. Zu den übrigen Zeiten auf Vorbestellung. Tel. +358 40 558 8992. www.saunalauttarovaniemi.com

23. Arktischer Garten

Die mit einem blauen Wanderer–Symbol markierte, 8 km lange Strecke beginnt an der Holzfällerkerzen-Brücke, Unterwegs geht es durch märchenhafte Wald- und Sumpfgebiete, in denen die letzte Eiszeit zahlreiche Spuren hinterlassen hat. Für Rasten stehen Feuerstellen, ein Aussichtsturm und zwei Unterstände zur Verfügung.

Die besten Panoramaplätze findet man auf dem Ounasvaara. Von hier aus hat man den schönsten Blick auf die Mitternachtssonne. Der Gipfelfelsen des Ounasvaara (Juhannuskallio) bietet sich wunderbar für ein nächtliches Picknick an. Die Stelle war seinerzeit ein beliebter Austragungsort für das Mittsommerfest. Der Polartag dauert auf dem Kalender von 6.6. bis 7.7., aber auch davor und danach kann man die hellen Nächte genießen.

30. Saunafähre m/s Erkin Arkki

WIE WÄRE ES MIT EINEM IMBISS? 29. Kesärafla Sauna

37. Morgenkaffe am Marktplatz

Genießen Sie eine traditionelle finnische Sauna direkt am Fluss (mit Bademöglichkeit!) und bewundern Sie bei einem kräftigen Burger oder Steak die Aussicht von unserer Restaurantterrasse. Geöffnet 1.6.–21.6. 16–20 Uhr, 22.6.–4.8. 12–22 Uhr, 5.8.–11.8. 16–20 Uhr. Die Sauna ist jeden Tag von 16-20 Uhr warm. Die Saunanutzung mit eigenem Handtuch ist kostenlos. Handtuchleihgebühr 5 €. Handtücher sind an der Rezeption von Lapland Hotels Ounasvaara Chalets erhältlich (Antinmukka 4), Tel. +358 16 323 4100.

Eine köstliche Spezialität sind die frisch gebackenen Crêpes (Mo–Sa). Kann ein Tag besser beginnen?

38. Café Kauppayhtiö Valtakatu 24. Das bohemisch anmutende Café ist gleichzeitig auch ein Flohmarkt, in dem die Möbel, Einrichtung und Geschirr zum Verkauf stehen. Salate, belegte Brote, Hamburger und Kaffeegetränke. Check Öffnungszeiten www.kauppayhtio.fi

Fahrradverleih. Valtakatu 21. Tel. +358 400 380 063. www.rolloutdoors.com

Nähere Informationen unter www.visitrovaniemi.fi. ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN.

@visitrovaniemi # visitrovaniemi /VisitRovaniemi.fi @visitrovaniemi # rovaniemi

Profile for Visit Rovaniemi

Rovaniemi Sommerkarte & 50 Tipps 2019  

Rovaniemi Sommerkarte & 50 Tipps 2019

Rovaniemi Sommerkarte & 50 Tipps 2019  

Rovaniemi Sommerkarte & 50 Tipps 2019

Advertisement