Page 1

RIBE - DANMARKS ÆLDSTE BY | RIBE - THE OLDEST TOWN OF DENMARK | RIBE - DIE ÄLTESTE STADT DÄNEMARKS

GUIDE2017

RIBE

DANMARKS ÆLDSTE BY THE OLDEST TOWN OF DENMARK DIE ÄLTESTE STADT DÄNEMARKS

TORVET 3 | DK-6760 RIBE | [+45] 75 42 15 00 INFO@VISITRIBE.DK | WWW.VISITRIBE.DK DOWNLOAD VISITRIBE APP

MED BYKORT | WITH CITY MAP | MIT STADTPLAN


KÆRE GÆST Der er noget med Ribe og tiden. Det er som om, at tiden går lidt langsommere. Og det er godt - for byen er smuk og historien storslået og oplevelserne står i kø. Ribe Domkirke og Ribe Kunstmuseum kommer du naturligvis ikke uden om. Men du bør også fordybe dig i vikingernes historie hos Museet Ribes Vikinger og Ribe Vikingecenter. Og så bør du interesse dig for det nye Vadehavscenter, der slår dørene op i februar 2017. Vadehavscentret er udpeget som officielt besøgscenter for UNESCO Verdensarven og centeret bliver en arkitektonisk perle midt i Nationalparken. Nyd Ribe og kig endelig forbi Ribe Velkomstcenter, hvis du har brug for hjælp ! DEAR GUEST There is something special about Ribe and time. It is as if time passes slightly more slowly here. And that is a good thing - for the town is beautiful, its history impressive and it offers a whole host of experiences.

LIEBER GAST Da scheint irgendwie etwas zu sein zwischen Ribe und der Zeit - man hat das Gefühl, als ob die Zeit hier etwas langsamer vergeht. Das ist gut, denn die Stadt ist wunderschön und hat eine großartige Geschichte. Daher gibt es hier viel zu erleben. Der Dom zu Ribe und das Kunstmuseum in Ribe sind natürlich ein Muss bei einem Besuch der Stadt. Aber Sie sollten sich ebenfalls im Museum Museet Ribe Vikinger und im Ribe Vikingecenter mit der Geschichte der Wikinger beschäftigen. Sehr interessant ist auch das neue Wattenmeercenter, das im Februar 2017 eröffnet wird und zum offiziellen Besuchscenter für das UNESCO Welterbe ernannt wurde. Das Center wird ein architektonisches Highlight mitten im Nationalpark. Genießen Sie Ribe und falls Sie Hilfe benötigen, schauen Sie gerne im Ribe Begrüßungscenter vorbei !

Ribe Cathedral and Ribe Art Museum simply cannot be given a miss. But you ought also to delve into the history of the Vikings at the Ribe Vikings Museum and the Ribe Viking Centre. And you ought also to take a look at The Wadden Sea Centre, which will open its doors in 2017. This centre has been singled out as an official visitors’ centre for UNESCO World Heritage, and it will be an architectural gem in the heart of the National Park. Enjoy Ribe, and make sure to stop by Ribe Visitors’ Centre if you need any help ! 2

Henrik Vej Kastrupsen Turistchef | Head of Tourism | Tourismusdirektor


INDHOLD

CONTENTS

INHALT

KORT indlagt

MAP enclosed

KARTE beigelegt

ATTRAKTIONER 4 Ribe Domkirke 8 Ribes middelalderby 10 Kannikegården & Ansgar 14 Sct. Catharinæ 18 Det Gamle Rådhus 20 Ribe Kunstmuseum 22 Ribe VikingeCenter 26 Museet Ribes Vikinger 30 Vadehavscentret 32 Nationalpark Vadehavet 34 Mandø 42 Andre attraktioner

ATTRACTIONS 4 Ribe Cathedral 8 Ribes medieval town 10 Kannikegården & Ansgar 14 Sct. Catharinæ 18 The Old Town Hall 20 Ribe Art Museum 22 Ribe VikingeCenter 26 Museet Ribes Vikinger 30 Wadden Sea Centre 32 Wadden Sea National Park 34 Mandø 42 Other attractions

ATTRAKTIONEN 4 Dom zu Ribe 8 Ribes Mittelalterstadt 10 Kannikegården & Ansgar 14 Sct. Catharinæ 18 Das Alte Rathaus 20 Ribe Kunstmuseum 22 Ribe VikingeCenter 26 Museet Ribes Vikinger 30 Wattenmeer Zentrum 32 Nationalpark Wattenmeer 34 Mandø 42 Andere Attraktionen

AKTIVITETER 12 Vægterrundgang 17 Guidede ture 36 Rejsen til Mandø 39 Andre aktiviteter

ACTIVITIES 12 The Night Watchman 17 Guided tours 36 Travelling to Mandø 39 Other activities

AKTIVITÄTEN 12 Nachtwächterrundgang 17 Stadtführung 36 Die Anreise 39 Andere Aktivitäten

49 Mad og drikke 55 Indkøb 64 Overnatning

49 Food and drink 55 Shopping 64 Accomodation

49 Essen und Trinken 55 Einkauf 64 Unterkunft

EVENTS 5 Rued Langgaard Festival 46 Peters Jul i Ribe 72 Eventkalender

EVENTS 5 Rued Langgaard Festival 46 Christmas in Ribe 72 Event calender

EVENTS 5 Rued Langgaard Festival 46 Weihnachten in Ribe 72 Event Kalender

74 Velkomstcenter

74 Visitors' Centre

74 Willkommenscenter

Kolofon: Udgiver: VisitRibe, Torvet 3, DK-6760 Ribe [+45] 75 42 15 00, info@visitribe.dk, www.visitribe.dk. Redaktionen afsluttet: november 2016. Tekst: Frede Madsen, m.fl. Fotos: VisitRibe, Shutterstock, Signelements, Nationalpark Vadehavet, Ugeavisen Ribe, Folmer Iversen, Jesper Stensbeck, Jens Jørgensen, Thomas Nielsen m.fl. Layout: VisitRibe. Trykkeri: Clemens Grafisk. Forbehold for fejl og ændringer. Subject to errors and alterations. Fehler und Änderungen vorbehalten.

3


 1

RIBE DOMKIRKE - VOR FRUE KIRKE Domkirken, byens pompøse vartegn, kan ses viden om i det flade landskab. Kirken er påbegyndt 1150-1175 og stod færdig 1225-1250. Byggematerialet var tufsten, hjemført fra Rhin-landet, tysk sandsten og jysk granit. På den tid var der to lige høje tårne i vest, men julenat 1283 styrtede det ene ned og dræbte mange mennesker inde i kirken. Det nuværende Borgertårn af mursten stod klar i 1333. Fra det 50 meter høje tårn er der en fantastisk udsigt over Ribes røde tage, marskområdet mod vest og de lave engområder mod øst. Fra Borgertårnets klokkespil lyder hver dag kl. 8.00 og 18.00 melodien til Brorsons salme "Den yndigste rose er funden". Kl. 12.00 og 15.00 spilles folkevisen, "Dronning Dagmar ligger udi Ribe syg". THE CHURCH OF OUR LADY Ribe Cathedral, the prominent landmark of the town, can be seen for miles across the flat landscape. The cathedral was begun between 1150 and 1175 and completed between 1225 and 1250. The building materials were tufa stone, a rock of volcanic origin, brought home from the Rhine area, German sandstone and Jutlandic granite. At that time there were two towers of equal height on the west side, but on Christmas night 1283 one of them collapsed, killing many people inside the cathedral. The present brickbuilt Commoners’ Tower was completed in 1333. From the 50-metre 4

AT T RA K T I ONER | AT T R ACT I ONS | AT TRAKTIONE N

tower there is a fantastic view of the red roofs of Ribe, the marshes to the west and the lowlying meadows to the east. At 08.00 and 18.00 every day the Commoners’ Tower carillon plays the melody to a hymn by Brorson, “The most beautiful rose has been found”. At 12.00 and 15.00 it plays a folk melody, “Queen Dagmar has taken to her bed in Ribe”. FRAUENKIRCHE Der Dom, das pompöse Wahrzeichen der Stadt, ist in der flachen Landschaft weithin zu sehen. Der Bau wurde zwischen 1150 und 1175 begonnen und zwischen 1225 und 1250 beendet. Die Baumaterialien waren Tuffstein aus dem Rheinland, deutscher Sandstein und jütländischer Granit. Zu jener Zeit waren die beiden westlichen Türme gleich hoch, aber in der Weihnachtsnacht 1283 brach der eine Turm zusammen und begrub viele Menschen in der Kirche unter sich. Der heutige Bürgerturm aus Ziegelsteinen war 1333 fertig. Von dem 50 Meter hohen Turm aus genießt man eine phantastische Aussicht über Ribes rote Dächer, die Marsch im Westen und die tiefliegenden Wiesen im Osten. Das Glockenspiel des Bürgerturms spielt täglich um 8.00 und um 18.00 Uhr die Melodie von Brorsons Psalm "Den yndigste rose er funden" (Die anmutigste Rose ist gefunden). Um 12.00 und um 15.00 Uhr ertönt das Volkslied "Dronning Dagmar ligger udi Ribe syg" (Königin Dagmar liegt krank in Ribe).


INFO Ribe Domkirke Torvet, DK-6760 Ribe [+45] 75 42 06 19 www.ribe-domkirke.dk Annonce | Ad | Anzeige Side, Page, Seite 7+16 Åbent | Open | Offen 01.11.-31.03. - 11.00-15.00 01.04.-30.04. - 11.00-16.00 01.05.-30.06. - 10.00-17.00 01.07.-15.08. - 10.00-17.30 16.08.-30.09. - 10.00-17.00 01.10.-31.10. - 11.00-16.00 Uge | Week | Woche 7, 12 & 42 - 10.00-17.00 Søndag | Sunday | Sonntag fra, from, ab 12.00 Entré | Entrance | Eintritt Kirken, Church, Kirche 0 DKK Tårn og museum | tower and museum | Turm und Museum Voksne, Adults, Erwachsene 20 DKK Børn, Children, Kinder 10 DKK 5


RUED LANGGAARD FESTIVAL 31. august til 3. september 2017 ROMANTIK - Niels W. Gade og Rued Langgaard

Rued Langgaard Festival, der hvert år finder sted i den første weekend af september, har fokus på musik af Langgaard og beslægtede klassiske komponister. De ofte visuelt iscenesatte koncerter, foredrag, filmforevisninger og musikalske happenings foregår i og omkring Ribe Domkirke, hvor Rued Langgaard var domorganist i årene 1940-52.

The Rued Langgaard Festival takes place every year at the first weekend of September. It performs the music of Rued Langgaard and related classical composers. The often visually staged concerts, lectures, film viewings and musical happenings unfold in and around the Ribe Cathedral where Rued Langgaard was the church organist from 1940-1952.

www.langgaardfestival.dk 6

EVEN TS | RUED L ANGGAAR D FESTIVAL 20 17

Das Rued-Langgaard-Festival findet jedes Jahr Anfang September im und um den Dom zu Ribe, wo Rued Langgaard in den Jahren 1940-52 Domorganist war, statt. Es wird Musik von Rued Langgaard und verwandten klassischen Komponisten aufgeführt. Via Vorträge, Künstlerbegegnungen, musikalische Happenings, Filme und Gedichtlesung oft in visueller Inszenierung wird die Musik von Langgaard in eine neue Perspektive gerückt.


 Ribe Domkirke Vor Frue Kirke i Ribe fra 1100-tallet er en 5-skibet romansk tufstenskirke med senere gotiske tilføjelser i teglsten. 50 m højt borgertårn med storslået udsigt over byen og Vadehavet. Temamuseum på Søndre Galleri om kirkens bygningshistorie og Reformationen i 1536 med riberelationer. Kirkens kiosk sælger musik af Rued Langgaard, der var organist ved kirken 1940-52, indspillet på kirkens orgel af domorganist Birgitte Ebert. Gudstjenester hver søndag kl. 10.00. Vor Frue Kirke (The Church of Our Lady) from the 12th. century is a five-naved Romanesque tuffstone church with later additions made in the Gothic brickwork style. The Commoner’s Tower is 50 metres high with an awe-inspiring view of Ribe Town and the Wadden Sea. As well, Søndre Galleri has a theme exhibit about the Cathedral’s building history, the Reformation in 1536 and other interesting Ribe influences. The Cathedral kiosk sells music by Rued Langgaard (the Cathedral organist from 1940 to 1952) recorded on the Cathedral organ by organist Birgitte Ebert. Services are held at 10.00 every Sunday. Der Dom zu Ribe, dänisch Ribe Domkirke oder auch Vor Frue Kirke, ist eine fünfschiffige romanische Tuffsteinkirche aus dem 12. Jahrhundert mit späteren gotischen Backsteinanbauten. Der Bürgerturm, dänisch Borgertårnet, ist 50 m hoch und von dort hat man einen großartigen Ausblick auf die Stadt und das Wattenmeer. Themenmuseum in der Søndre Galleri über die Geschichte des Baus der Kirche und die Reformation im Jahre 1536 mit Verbindungen zu Ribe. Im Kiosk der Kirche kann man von Rued Langgaard (Organist der Kirche von 1940-52) komponierte und von der Domorganistin Birgitte Ebert auf der Orgel des Doms gespielte Musik kaufen. Jeden Sonntag um 10.00 Uhr findet ein Gottesdienst statt. Åbningstider / Opening hours / Öffnungszeiten 01.04.-30.04. 11.00-16.00 16.08.-30.09. 10.00-17.00 01.05.-30.06. 10.00-17.00 01.10.-31.10. 11.00-16.00 01.07.-15.08. 10.00-17.30 01.11.-31.03. 11.00-15.00 Uge / Week / Woche 7, 15 & 42 10.00-17.00 Søndag fra / Sunday from / Sonntag ab 12.00 Entré / Admisson / Eintritt: Kirken / Church / Kirche - gratis / free / kostenlos Borgertårnet med museum / Commoner’s Tower with museum / Bürgerturm mit Museum Voksne DKK 20, børn DKK 10 / Adult DKK 20, children DKK 10 / Erwachsene DKK 20, Kinder DKK 10.

1

INFO Torvet DK-6760 Ribe [+45] 75 42 06 19 www.ribe-domkirke.dk Lukket under kirkelige handlinger. Closed during services. Kein Zutritt während kirchlicher Handlungen.

AT TRAKTIO N E R | AT TRACTI O N S | AT TRA K TI O N E N

7


INFO VisitRibe Torvet 3, DK-6760 Ribe [+45] 75 42 15 00 www.visitribe.dk Annonce | Ad | Anzeige Side, Page, Seite 17+50 Bestilling af guide Vore guider kan gennemføre turene på dansk, tysk og engelsk. Der er flere temaer at vælge imellem. Book guide The tours are conducted in Danish, German and English. There are several themes to choose from. Führung auf Vorbestellung Unsere Fremdenführer sprechen Dänisch, Deutsch und Englisch. Es kann zwischen mehreren Themen gewält werden.

8


RIBES MIDDELALDERBY En vandring gennem Ribes gamle, brostensbelagte gader er også en vandring tilbage i tiden. En stor del af byens smukke bygninger kan kædes sammen med såvel berømte personer som bestemte perioder i byens tusindårige historie, hvilket bl.a. de mange mindetavler vidner om. Dramatik og charme Ribes dramatiske historie omhandler vikinger, konger og dronninger, biskopper, landsforrædere, hekse, stormfloder og ildebrande. Overalt i Ribe finder man detaljer, som de fleste andre byer har mistet forlængst. Smukt dekorerede døre og facader, middelalderligt bindingsværk og gammeldags gadelamper. De er alle med til at gøre den gamle by ekstra charmerende. Når du besøger Ribe, kan vi anbefale, at du afsætter tid til en tur med en af vore dygtige, lokale guider. RIBES MEDIEVAL TOWN To wander through the old cobblestone streets of Ribe is to travel back through time. As evidenced by the numerous memorial tablets, many of the beautiful buildings here can be linked with famous figures and with certain periods of the thousandyear history of the town. Drama and charm Ribe's dramatic history is about Vikings, kings, queens, bishops, traitors, witches, floods, and fire. Throughout Ribe there are details which in most other towns vanished

long ago: beautifully decorated doors and facades, medieval half-timbered buildings, streetlamps from an age gone by. By devoting more than a passing glance to these features you will soon begin to appreciate why Ribe is such a nice place to visit. When you visit Ribe, we recommend you to set aside some time for a town walk with one of our excellent local guides. RIBE MITTELALTER STADT Eine Wanderung durch Ribes alte Pflasterstraßen ist auch eine Wanderung in die Vergangenheit. Ein großer Teil der schönen Gebäude der Stadt ist sowohl mit berühmten Personen als auch mit bestimmten Abschnitten der tausendjährigen Geschichte der Stadt verbunden, was u.a. die zahlreichen Gedenktafeln belegen. Dramatik und Charme Ribes dramatische Geschichte handelt von den Wikingern, Königen und Königinnen, Bischöfen, Landesverrätern, Hexen, Sturmfluten und Feuerbrünsten. Überall in Ribe befinden sich Details, die in den meisten anderen Städten längst verlorengegangen sind: Schön verzierte Türen und Fassaden, mittelalterliches Fachwerk und altmodische Straßenlaternen. Lassen Sie auf Ihrem Spaziergang den Blick auf diesen Details ruhen, die mit zum besonderen Charme der alten Stadt beitragen. Wenn Sie Ribe besuchen, sollten Sie sich Zeit für einen Rundgang mit einem unserer kundigen Stadtführer nehmen. AT TRAKTIO N E R | AT TRACTI O N S | AT TRA K TI O N E N

9


 76

KANNIKEGÅRDEN OG SKULPTUREN ANSGAR Bygget i 2015 på det sted, hvor Den gamle Bomuldsfabrik stod indtil den brændte i år 2000. Indvielsen fandt sted den 21. januar 2016. Tag og vægge er beklædt med tegl, som er lavet af vulkansk ler, brændt ved 1100°C (hårdtbrændte mursten er brændt ved 600°C ved Petersen Tegl i Broager). Bag glasset i nederste etage ligger ruinen af det vistnok ældste murstenshus i Danmark, et Kannikekloster fra før år 1145. Murstenene er ca. samme størrelse, som vi bruger dem i dag. Bygningen var spisesal for kannikerne, der boede i et ”kannikekloster”, som biskoppen havde opført til dem. Kannikerne var Domkirkens præster. ANSGAR Skulpturen af Ansgar er lavet af Kunstneren Hein Heinsen. Den blev afsløret og indviet den 10. december 2015. Ansgar var den missionærbiskop, der byggede den første danske kirke, netop i Ribe omkring 860. KANNIKEGÅRDEN Built in 2015 on the location where the old cotton factory stood until it burned down in 2000. It was inaugurated on 21 January 2016. The roof and walls are covered with tiles made of volcanic clay fired at 1,100 degrees Celsius (clinker bricks are fired at 600 degrees Celsius). Behind the glass on the lowest floor lie the ruins of probably the oldest brick building in Denmark, a Kannike Monastery dating back to before 1145. The bricks are about the same size as those used today. The building was an eating hall (refectorium) for the Kannikes who lived in ”the 10

AT T RA K T I ONER | AT T R ACT I ONS | AT TRAKTIONE N

Kannike Monastery” that the bishop had built for them. The Kannikes were the Cathedral’s priests. ANSGAR The sculpture of Ansgar is made by the artist Hein Heinsen. It was unveiled on 10 December 2015. Ansgar was a missionary bishop who built the first Danish church, in Ribe around the year 860. KANNIKEGÅRDEN Wurde 2015 dort erbaut, wo früher die alte Baumwollfabrik stand, die im Jahr 2000 niederbrannte. Es wurde am 21. Januar 2016 eingeweiht. Das Dach und die Wände sind mit Ziegeln aus vulkanischem Ton, der bei 1100°C gebrannt wurde gedeckt (Klinkerstein wird bei 600°C gebrannt). Hinter dem Glas des untersten Stockwerks liegen die Ruinen des wahrscheinlich ältesten Ziegelgebäudes Dänemarks, einem Kannikekloster aus dem Jahr 1145. Die Ziegel sind ungefähr von der selben Größe wie sie heute verwendet werden. Das Gebäude war ein Speisesaal (Refektorium) der Kannike, die im Kannikekloster lebten, das der Bischof für sie gebaut hatte. Die Kannike waren die Priester der Kathedrale. ANSGAR Die Statue von Ansgar wurde vom Künstler Hein Heinsen gemeißelt. Sie wurde am 10. Dezember 2015 der Öffentlichkeit preisgegeben. Angsar war ein Missionar und Bischof, der die erste dänische Kirche baute. Sie wurde im Jahr 860 in Ribe am höchsten Punkt der Umgebung gebaut.


11


12


 31

VÆGTERRUNDGANG I RIBE Følg vægteren, lyt til hans sang og historier, når han hver dag, fra maj til oktober, går sin traditionelle runde gennem byens historiske gader. Vægterens opgave er ikke den samme som i gamle dage. Dengang var vægterens rolle at sikre ro og orden i byens gader og slå alarm ved stormfloder og brande. Men udstyret er det samme: Uniformen, den drabelige morgenstjerne, der skulle jage kriminelle væk, og lampen med stearinlyset. Vægterhvervet ophørte i sin oprindelige form i 1902, men i 1935 blev traditionen genoptaget som led i turistarbejdet. Ribes vægtere formår at skabe en helt særlig stemning, hvor man lever sig ind i en tid, længe før moderne politifolk og alarmer. De synger deres vægtervers og fortæller om Ribes dramatiske historie. Hos nogle brænder oplevelsen sig så meget fast, at de gør det til et fast indslag under deres besøg i Ribe at gå den stemningsfulde tur. THE NIGHT WATCHMAN Each night during the summer you can join the Night Watchman, when he walks his traditional rounds in the old winding streets of Ribe. Once upon a time, the Night Watchman’s duty was to maintain order in the streets of Ribe and to watch out for fires and threatening storm floods. Today, his rounds and equipment are the same. He wears the oldfashioned uniform. In one hand, he carries the formidable spiked mace, used to chase off criminals and in the other hand, his lantern. In 1902, the Night Watchman’s task ceased in its original form, but in 1935 the tradition was revived as part of the continued tourism effort. Ribe’s Night Watchman creates a very special mood that takes you back to a time without modern policemen and alarms. The Night Watchman sings his song and tells the

dramatic stories about the history of Ribe. For some, the experience is so special, that it is a standard feature to join in the atmospheric walk when visiting Ribe. NACHTWÄCHTERRUNDGANG Von Mai bis Oktober können Sie dem Nachtwächter auf seiner traditionellen Runde durch die alten Strassen Ribes folgen. Die Aufgabe ist nicht mehr die gleiche wie früher, als der Nachtwächter Recht und Ordnung in den Straßen der Stadt aufrecht erhalten und die Einwohner vor Sturmflut und Feuer warnen sollte. Seine Ausrüstung ist aber noch dieselbe: die Uniform, der gefährliche Morgenstern, der die Kriminellen fortjagen sollte, und die Lanterne mit einer Kerze. 1902 endete die Tätigkeit der Nachtwächter in ihrer ursprünglichen Form, 1935 jedoch wurde die Tradition als eine Touristenattraktion wieder aufgenommen. Und so gelingt es Ribes Nachtwächtern auch, eine ganz besondere Stimmung zu schaffen, in der man sich in eine Zeit lange vor moderner Polizei und Sirenen zurück versetzt fühlt. Sie singen ihre Wächterlieder und berichten von Ribes dramatischer Geschichte. Bei einigen Gästen hinterlässt das Erlebnis einen so überwältigenden Eindruck, dass sie bei jedem Besuch in Ribe den stimmungsvollen Rundgang erneut mitmachen. INFO Starter | Starts | Treffpunkt Weis Stue, Torvet 2, DK-6760 Ribe www.visitribe.dk Hvornår | When | Wann Se datoer og tider på www.visitribe.dk See the date and time at www.visitribe.com Siehe Datum und Zeit auf www.visitribe.de

AT TRAKTIO N E R | AT TRACTI O N S | AT TRA K TI O N E N

13


 2

SCT. CATHARINÆ KIRKE OG KLOSTERGÅRD Sct. Catharinæ Kirke og Kloster blev grundlagt i 1228 som et tiggermunkekloster af dominikanerne - i Danmark kaldet Sortebrødrene. Det prægtige kompleks er sammen med Domkirken det eneste, der er levnet af alle Ribes middelalderlige kirker, klostre, kapeller og hospitaler. Den nuværende kirke er fra 1400-årene og den tredje på stedet. Efter reformationen i 1536 blev kirken sognekirke, mens klosterfløjene tjente som hospital. Kirken stod foran en sammenstyrtning, da den i 1920’erne blev reddet ved en enestående aktion, hvor man som sidste udvej bogstaveligt talt skar den fri af jorden, satte den på rækkevis af donkrafte og stille tippede den i lodret position. Gennem kirken er der adgang til den smukke klostergård. Nyd den fredfyldte stemning helt afskåret fra omverdenen. Sct. Catharinæ Plads har i midten et brøndanlæg med klostrets værnehelgen Sct. Catharinæ af Alexandria på toppen. SCT. CATHARINÆ ABBEY St. Catharinæ Church and Abbey, founded in 1228 as an abbey for mendicant friars of the Dominican order - in Denmark called The Black Friars. This magnificent complex and the cathedral represent the last remains of all the medieval churches, abbeys, chapels and hospitals of old Ribe. The present St. Catharinæ Church was built in the 15th century and is the third one to occupy this site. After the reformation in 1536 it became a parish church, while the abbey served as a hospital. The church faced structural collapse, but in the 1920’s bold and unusual action was taken to save it. The only 14

AT T RA K T I ONER | AT T R ACT I ONS | AT TRAKTIONE N

thing left to do was to literally cut the church free of the earth on which it was standing, while supporting it on a large number of jacks. The whole edifice was then gradually tilted back to the vertical. The church gives access to the lovely cloister. Enjoy the serenity of a world completely separated from our own. The waterwell situated in the middle of Sct. Catharinæ Plads is surmounted by the patron saint of the abbey, St. Catharina of Alexandria. SCT. CATHARINÆ KIRCHE Sct. Catharinæ Kirche und Kloster, das 1228 als Bettelmönchskloster von den Dominikanern - in Dänemark Schwarze Brüder genannt - gegründet wurde. Der prächtige Komplex ist zusammen mit dem Dom das Einzige, was von Ribes mittelalterlichen Kirchen, Klöstern, Kapellen und Hospitälern überlebt hat. Die heutige Kirche ist aus dem 15. Jahrhundert und die dritte an dieser Stelle. Nach der Reformation, 1536, wurde sie Pfarr kirche, während die Klosterflügel als Hospital dienten. Die Kirche stand vor dem Einsturz, als sie in den 1920er Jahren in einer einzigartigen Aktion gerettet wurde, bei der man sie als letzten Ausweg buchstäblich von der Erde freischnitt, auf eine Unzahl Wagen heber setzte und langsam in die Senkrechte zurück drückte. Durch die Kirche erreicht man den schönen Klosterhof. Genießen Sie die friedliche Stimmung, völlig abgeschirmt von der Umwelt. Mitten auf dem Sct. Catharinæ Plads steht eine Brunnen anlage mit der Schutzheiligen des Klosters Sct. Catharina von Alexandria auf der Spitze.


INFO Sct. Catharinæ Kirke og Kloster Sct. Catharinæ Plads, DK-6760 Ribe [+45] 75 42 05 34 www.sct-catharinae.dk Annonce | Ad | Anzeige Side, Page, Seite 16 Åbent | Open | Offen Hele året - 10.00-16.00, lukket hver mandag All Year - 10.00-16.00, closed every monday Ganze Jahr - 10.00-16.00, Geschl. jeden Montag Entré | Entrance | Eintritt Kirken, Church, Kirche 0 DKK Kloster | Cloister | Kloister Voksne, adults, Erwachsene 5 DKK / 1€ Børn under 18 år - gratis, Children u. 18 years free, Kinder u. 18 Jahre - kostenlos 15


z Sct. Catharinæ Kirke og Klostergården Entré: Kirken: gratis. Klostergården, voksne DKK 5 / 1 €. Børn u/18 år gratis. Grupperabat. Forbehold for ændringer. Adgang til kirken og Klostergården kun såfremt der ikke er kirkelige handlinger. Åbningstider Hele året 10.00-16.00 - lukket hver mandag. Entrance fee: Church: free. Cloister Garden, adults DKK 5 / 1 €. Children u. 18: free. Group discount. Subject to change. Access to church and yard only when services are not in progress. Opening hours All year 10.00-16.00 - closed every Monday. Eintritt: Kirche: frei. Klosterrundgang, Erwachsene DKK 5 / 1 €. Kinder u. 18: frei. Gruppen-rabatt. Änderungen vorbehalten. Während kirchlicher Handlungen kein Zutritt zu Kirche und Klosterrundgang. Öffnungszeiten Ganze Jahr 10.00-16.00 - geschlossen jeden Montag.

Domkirkemuseet ligger på vejen op i kirkens tårn. Her fortæller den store udstilling om reformationens konkrete konsekvenser for dagligliv og kirkeliv, og om Ribe Domkirkes fascinerende bygningshistorie.

Auf dem Weg hinauf im Turm der Kirche liegt das Museum des Doms zu Ribe. Hier veranschaulicht die große Ausstellung die konkreten Konsequenzen der Reformation für Alltag und Kirchenleben und die faszinierende Geschichte des Baus des Doms zu Ribe.

16

INFO Sct. Catharinæ Plads DK-6760 Ribe [+45] 75 42 05 34 www.sct-catharinae.dk www.ribekloster.dk

Det Gamle Rådhus og Rådhussamlingen

Ribe Domkirke Museum

The Museum is situated in the Commoner’s Tower. Here, a great exhibition shows the intriguing story about the Reformation and its many consequences for everyday life as well as church life. Learn more about Ribe Cathedral’s fascinating building history.

2

Bygningen er opført før 1496 og blev fra 1708 brugt som byens rådhus. Nu er rådhuset åbent for besøgende, som kan opleve borgersalen og udstillingen om Ribes lov og ret.

1 INFO Torvet DK-6760 Ribe [+45] 75 42 06 18 www.ribe-domkirke.dk Entré: DKK 20 Admission: DKK 20 Eintritt: DKK 20 Børn/children/Kinder u. 18 DKK 10

AT T RA K T I ONER | AT T R ACT I ONS | AT TRAKTIONE N

The Old Town Hall building was built before 1496 and was used as a town hall from 1708. It is now open for visitors, who can experience the old building with the impressive Assembly Hall and the exhibition about Ribe’s law and order. Das alte Rathaus von Ribe wurde vor 1496 erbaut und seit 1708 als Rathaus der Stadt genutzt. Heute ist das Rathaus für Besucher geöffnet, die nicht nur das Gebäude mit u.a. dem Bürgersaal, sondern auch die Ausstellung über Ribes Gesetz und Recht.

3 INFO Von Støckens Plads DK-6760 Ribe [+45] 76 16 88 10 www.detgamleraadhusiribe.dk Entré: DKK 20 / 3 € Admission: DKK 20 / 3 € Eintritt: DKK 20 / 3 € Børn/children/Kinder u. 18 gratis/free/Frei


TAG MED GUIDE RUNDT I RIBE Guided tours in Ribe Geführter Stadtrundgang Køb billetter online på www.visitribe.dk Buy your tickets online at www.visitribe.com Kaufen Sie Ihre Tickets online bei www.visitribe.de

Tag med guide rundt i Ribes gamle bydel inklusiv et besøg i Ribe Domkirke Mandage kl. 11.30-13.00 20.03.-30.10. (÷ 17.03. & 05.06.) Mandag til fredag 11.30-13.00 Juli-august + uge 7 og 42. Voksne 85 DKK, børn under 12 år gratis. Start ved VisitRibe. Sprog: dansk og tysk. Guided tours in Ribe through the medieval town centre incl. Ribe Cathedral Mondays 11.30-13.00 20.03.-30.10. (÷ 17.03. & 05.06.) Monday till Friday 11.30-13.00 July-August + weeks 7 and 42. Price: Adults EUR 12, Children u. 12 years free. Starts at VisitRibe. Language: Danish and German. Geführter Stadtrundgang durch die Altstadt in Ribe inkl. Dom zu Ribe Montags 11.30-13.00 20.03.-30.10. (÷ 17.03. & 05.06.) Montag bis Freitag 11.30-13.00. Juli-August + KW 7 und 42. Preis: Erwachsene EUR 12, Kindern u. 12: frei. Beginnt am VisitRibe. Sprache: Dänisch und Deutsch.

Torvet 3 DK-6760 Ribe [+45] 75 42 15 00 info@visitribe.dk www.visitribe.dk 17


INFO Det Gamle Rådhus Von Støckens Plads 1, DK-6760 Ribe [+45] 27 74 12 85 www.detgamleraadhusiribe.dk Vielseskontoret / The Civil Marriage Office / Standesamt Giørtz Plads, DK-6760 Ribe [+45] 76 16 89 00 www.vielse.esbjergkommune.dk Annonce | Ad | Anzeige Side, Page, Seite 16 Åbent | Open | Offen Mandag-fredag / Monday-Friday / Montag-Freitag 15.05.-31.05. - 13.00-15.30 01.09.-15.09. - 13.00-15.30 Mandag-søndag / Monday-Sunday / Montag-Sonntag 01.06.-31.08. - 13.00-15.30 Onsdage / Wednesdays / Mittwoch 16.09.-14.05. - 11.00-15.30 Entré | Entrance | Eintritt Voksne, Adults, Erwachsene 20 DKK / 3€ Børn, Children, Kinder - free

18


 3

DET GAMLE RÅDHUS I RIBE Det Gamle Rådhus i Ribe er Danmarks ældste, opført før 1496. Fra 1708 anvendt som byens rådhus, hvor der indtil 2007 blev holdt byrådsmøder. I den gamle Borgersal og gangene hænger en samling portrætter af 16-1900-årenes lens- og amtsmænd. Det tidligere gældsfængsel er nu indrettet til museum for Ribes bystyre samt lov og ret. Der fortælles om rådhuse, byporte og handel. Her kan man se byens segl, normalmål, drikkebæger, lovbog, morgenstjerner, bøddelsværd, tommelskruer m.m. Vielser på Det gamle Rådhus I disse romantiske rammer foregår de borgerlige vielser. Vielserne foregår så vidt muligt på brudeparrenes præmisser, dvs. der er tid til fotografering, udveksling af ringe og andre specielle ønsker. Vielsesceremonierne foregår på en højtidelig måde, som samtidig er afslappet. Vielserne foregår på dansk, tysk eller engelsk torsdage, fredage og lørdage formiddage. THE OLD TOWN HALL Ribe’s old Town Hall was built before 1496 and has been used as the town’s city hall from 1708 until 2007, when the last town councillor meeting was held. On the walls in old Commoner’s hall hang a collection of portraits of vassals and councillors from 16001900. The former debtor’s prison has been converted to a museum about the laws and statutes in Ribe. Stories are told about town halls, town gates and commerce. Here, you can see the town’s seal, standard dimensions, drinking cup, law book, and spiked mace, thumb screws and more.

Wedding Ceremonies at the Old Town Hall In these romantic surroundings, civil wedding ceremonies take place. In so far as possible, the ceremonies are performed on the bridal couple’s premises: there is time for taking pictures, exchanging rings, and other special wishes. The wedding ceremony is formal, yet relaxed and celebratory. The ceremonies are performed in Danish, German, or English on Thursday, Friday, and Saturday mornings. DAS ALTE RATHAUS Ribes Alte Rathaus wurde vor 1496 errichtet. Ab 1708 als Rathaus der Stadt verwendet, wo bis 2007 Stadtratssitzungen abgehalten wurden. Im alten Bürgersaal und die Korridoren hängt eine Sammlung von Porträts der Lehns- und Amtsratsmänner vom 17. bis 20. Jh. Das ehemalige Schuldnergefängnis beherbergt heute ein Museum über Gesetz und Recht in Ribe. Es wird von Rathäusern, Stadttoren und Handel berichtet. Hier kann man Stadtsiegel, Normalmaße, Trinkbecher, Gesetzbuch, Morgensterne, Richtschwert, Daumenschrauben u. a. m. sehen. Trauungen im Alten Rathaus In diesem romantischen Rahmen finden die Standesamtlichen Trauungen statt. Die Trauungen werden so weit wie möglich nach den eigenen Vorstellungen der Brautpaare gestaltet, d.h. es ist Zeit zum Fotografieren, für den Ringtausch und andere spezielle Wünsche. Die Trauung verläuft auf eine feierliche Art, die gleichzeitig locker ist. Trauungen werden Donnerstags, Freitags und Samstags vormittags auf Dänisch, Deutsch oder Englisch vorgenommen. AT TRAKTIO N E R | AT TRACTI O N S | AT TRA K TI O N E N

19


 6

RIBE KUNSTMUSEUM Ribe Kunstmuseum er som født på ny. Udadtil fremtræder museet ganske vist, som det så ud i 1891, da det rykkede ind i bomuldsfabrikant Balthazar Giørtz’ store herskabsvilla opført i hollandsk renæssancestil. Og dog: Alt er renoveret, og den karakterfulde oxidrøde farve underbygger bygningens statelige ydre. En elevator bidrager til, at museet nu er tilgængeligt for nye brugergrupper. I kælderen er der indrettet café med udgang til en terrasse, så den gamle romantiske have med pavillon og skulpturer ved åen, kan indgå i museets rum. Ribe Samlingen Museet er nu en værdig ramme for den kendte samling af malerier fra Guldalderen, Skagensmalere og modernister. Samlingen formår også at spille op til nutidskunstnere, hvilket vises ved særudstillinger. RIBE ART MUSEUM Ribe Kunstmuseum (Art Museum) is as if born again. Exteriorly, the building, made in the Dutch Renaissance style, appears just as it was in 1891, when cotton manufacturer Balthazar Gioertz’ spacious mansion became Ribe Art Museum. Yet - everything has been restored, and the distinctive oxide red colour highlights the stately exterior of the building. A newly installed lift contributes to the increased accessibility for all visitors. On the groundfloor, there is a café with an outdoor terrace, where the view of the old romantic garden, the pavilion, the sculptures, and the flowing river, Ribe Å, becomes part of the museum. 20

AT T RA K T I ONER | AT T R ACT I ONS | AT TRAKTIONE N

Ribe Art Collection Ribe Art Museum is now a worthy setting for the collection of paintings from the Golden Age, the Skaw painters and modernism. The Golden Age collection creates a fine interplay with the many modern artists, whose work is shown at special exhibitions. RIBE KUNSTMUSEUM Das Ribe Kunstmuseum ist praktisch wiedergeboren. Nach außen sieht das Museum von Neuem so aus, wie man es seit 1891 kennt, als es in die Villa des Baumwollfabrikanten Balthazar Giørtz einzog, ein herrschaftliches Gebäude im Stil der holländischen Renaissance. Alles ist neurestauriert worden und die oxidrote Farbe untermauert das stattliche Erscheinungsbild des Gebäudes. Ein Fahrstuhl trägt nun dazu bei, dass das Museum für weitere Besuchergruppen zugänglich geworden ist. Im Untergeschoss wurde ein Café mit Ausgang zur Terrasse eingerichtet, sodass der romantische alte Garten mit Pavillon und Skulpturen am Fluss ein Teil des Museums wurde. Die Sammlung von Ribe Das Museum bildet jetzt einen würdigen Rahmen für die bekannte Sammlung von Gemälden aus dem so genannten Goldenen Zeitalter, von Werken der Maler aus Skagen und des Modernismus. Auch für die Werke zeitgenössischer Künstler, die in Sonderausstellungen gezeigt werden, ist somit eine Grundlage geschaff en worden.


INFO Ribe Kunstmuseum Sct. Nicolaj Gade 10, DK-6760 Ribe [+45] 75 42 03 62 www.ribekunstmuseum.dk Annonce | Ad | Anzeige Side, Page, Seite 29 Åbent | Open | Offen Tirsdag-søndag / Tuesday-Sunday / Dienstag-Sonntag - 11.00-16.00 Mandag lukket / Monday closed / Montag Geschlossen 01.07.-31.08. - 11.00-17.00 Alle dage / daily / Täglich Entré | Entrance | Eintritt Voksne, Adults, Erwachsene 75 DKK U. 18: Gratis, Free, Kostenlos Særudstillinger / Special exhibitions Omvisning / Guided tours www.ribekunstmuseum.dk 21


INFO Ribe VikingeCenter Lustrupholm, Lustrupvej 4 DK-6760 Ribe [+45] 75 41 16 11 www.ribevikingecenter.dk Annonce | Ad | Anzeige Side, Page, Seite 24 Afstand | Distance | Abstand Ribe „ Ribe VikingeCenter - 3 km

22


 4

RIBE VIKINGECENTER - her hersker vikingerne Ribe VikingeCenters autentiske, full-size vikingemiljøer giver dig et fantastisk billede af, hvordan Ribes indbyggere levede og arbejdede fra byens grundlæggelse for 1300 år siden og frem til år 980. Foruden de faste medarbejdere har Ribe VikingeCenter hver sæson 1000 frivillige vikinger, som strømmer til fra hele verden for at dyrke deres passion. Her skorter det aldrig på aktivitetstilbud. Man kan bl.a. gå vikingerne til hånde, fodre dyrene på Storgården, melde sig til høvdingens krigertræning, skyde til måls med langbue eller snitte sig en pind.

training, try your aim at archery or whittle a stick.

Ribe Frisen I Tinghuset i Ribe By, anno 980, på Ribe VikingeCenter har kunstneren Trine Theut udsmykket væggene med et prægtigt 20 meter langt kalkmaleri. Frisen er fortællingen om Ribes grundlæggelse, et stykke Danmarkshistorie. Om dengang, da frisiske købmænd blev fordrevet fra vadestedet ved Ribe Å og frem til år 800, hvor de første byhuse stod færdige.

HIER HERRSCHEN DIE WIKINGER Die authentischen Wikingerwelten im Ribe VikingeCenter geben einen fantastischen Eindruck davon, wie Ribes Einwohner seit der Gründung vor 1300 Jahren bis zum Jahr 980 lebten und arbeiteten. Außer den festen Mitarbeitern beschäftigt das Ribe VikingeCenter jede Saison 1000 freiwillige Wikinger, die aus aller Welt anreisen, um ihrer Leidenschaft nachzugehen. Im Ribe VikingeCenter fehlt es nie an Aktivitäts-Angeboten. Man kann u. a. den Wikingern zur Hand gehen, die Tiere des Hofes Storgården füttern, bei der Kriegertraining mitmachen, mit Langbögen auf Ziele schießen oder sich einen Stock schnitzen.

WHERE VIKINGS RULE Ribe VikingeCenter’s authentic, full-size Viking environment provides a fantastic picture of, how the inhabitants in Ribe lived and worked, when the town was founded 1300 years ago. Aside from the regular employees, Ribe VikingeCenter has 1000 seasonal Viking volunteers, who come from every corner of the world to enjoy their passion. At Ribe VikingeCenter it is always possible to do hands-on activities. Among other things, you can give the Vikings a helping hand, feed the animals at the Manor farm, sign up at the chieftain’s warrior

The Ribe Frieze The Town-hall, where assemblies were held anno 980, is where you can see the splendid 20 meter long mural, made by Trine Theut. The frieze tells the story of the foundation of Ribe, of when the Frisian traders were banished from the ford by Ribe River and of when, during the years leading up to the year 800, the first town homes were built.

Der Ribe Fries Im Tinghaus der Stadt Ribe aus dem Jahre 980 hat die Künstlerin Trine Theut die Wände mit einer prächtigen 20 m langen Kalkmalerei geschmückt. Der Fries ist eine Erzählung über die Gründung von Ribe, ein Stück dänischer Geschichte. Über die Zeit als friesische Kaufleute von der Furt beim Fluss Ribe Å vertrieben wurden und bis zum Jahr 800, als die ersten Stadthäuser fertig gestellt waren. AT TRAKTIO N E R | AT TRACTI O N S | AT TRA K TI O N E N

23


www.ribevikingecenter.dk

VIKINGER! Vikings

Wikinger

Rejs 1000 år tilbag tilbage i tiden til dengang vikingerne herskede i Ribe. Mød de gamle danere og oplev stemningen i de rekonstruerede autentiske miljøer. På Ribe VikingeCenter er historien levende, og du er en del af den! Travel back 1000 years iin time to when the Vikings ruled Ribe. Come face to face with the old Danes, explore the reconstructed environments and discover the true Viking way of life. In Ribe VikingeCenter the past is present and you are part of it! Reise 1000 Jahre zurück in der Zeit , als die Wikinger in Ribe herrschten. Triff die alten Dänen und erlebe die authentische Rekon Rekonstruktion Ribes zur Wikingerzeit. In Ribe VikingeCenter ist die Geschichte lebendig, und Du bist ein Teil davon!

Google Maps

Åbent • Open • Geöffnet 24.04.-30.04. International Viking Market 01.05.-23.06. ma-fre / Mon-Fri / Mo-Fr 10:00-15:30 24.06.-26.08. ma-søn / Mon-Sun / Mo-So 11:00-17:00 28.08.-27.10. ma-fre / Mon-Fri / Mo-Fr 10:00-15:30


2017

Vikingerne bygger

Ripa Havn, år 750 Ansgars Kirke, år 860 The Vikings are building

Ripa Harbour, 750 AD Ansgar’s Church, 860 AD Die Wikinger bauen

Ripa Hafen, Anno 750 Ansgars Kirche, Anno 860

24.04.-30.04.

Internationalt Vikingemarked International Viking Market Internationaler Wikingermarkt

23.07.-29.07.

Vikinger på islandske heste Vikings on Icelandic horses Wikinger auf Islandpferden

31.07.-06.08. Vikingekrigere! Viking Warriors! Wikingerkrieger!

16.10.-27.10.

VikingeKort VikingeKort

Værdi kr. 75

Dato:

Prøv 3 aktiviteter:

Dato:

Bueskydning, mønt slagning

Pris kr. 50

og

y 3 hands-on activ tivitie ities: s: Bowshooting and wood whittling. ing,, coin minting

ning og Prøv 3 aktiviteter: Bueskydning, møntslag snittearbejde. .ribevikin gece www nter. .ribev dk iking ecenter.dk minting coin ting, Try 3 hands-on activities: Bowshoo and wood whittling.

vikingecenter.dk www.ribenter.dk www.ribevikingece

Værdi kr. 75

Pris kr. 50

RIBE

Aktivitetskort • Bueskydning • Møntslagning • Snitteaktivitet Hands-on activity card • Archery • Coin minting • Whittling Aktivitätskarte • Bogenschießen • Münze schlagen • Schnitzen

Ribe VikingeCenter Lustrupvej 4 • DK 6760 Ribe • Tel. +45 75 411 611 www.ribevikingecenter.dk www.facebook.com/ribevikingecenter

Efterårsaktiviteter Autumn activities Herbstaktivitäten

Se alle oplevelserne: Find out all there is to explore: Alle Erlebnisse entdecken: www.ribevikingecenter.dk


 5

MUSEET RIBES VIKINGER - RIBES STORHED Historien ligger for dine fødder - Hvordan opstod Ribe, hvorfor lige her, og hvordan levede byens indbyggere dengang, da Ribe endnu var en vigtig handelsby i Europa? Museet Ribes Vikinger er et oplagt sted at søge svar på spørgsmålene og få syn for sagen. Gennem enestående arkæologiske fund og aktivitetsudstillinger kan du her opleve Ribes historie fra begyndelsen af 700tallet og op gennem vikingetiden og middelalderen til ca. år 1700.

on view in the museum testify to the fact that Ribe was an important town, not only in Denmark, but throughout Western Europe.

Vikingetidens metropol Perioden år 710-850 gør Ribe til noget særligt. Alle museets fund fra den tid, da Ribe var en vigtig by, ikke blot i Danmark, men i hele Vesteuropa, er gjort i nærområdet. Museet Ribes Vikinger ligger lige ved datidens havn, hvor handlen mellem Europa og Norden foregik. Under den nuværende Sct. Nicolaj Gade gik vikingernes trævej fra 700-tallet.

RIBES GRÖßE Die Geschichte liegt vor Ihren Füßen - Wie entstand Ribe, warum gerade hier und wie lebten die Einwohner damals, als Ribe noch eine wichtige Handelsstadt in Europa war? Das Museum Ribes Vikinger ist der richtige Ort um Antworten auf Fragen an die Geschichte zu finden. Durch einzigartige archäologische Funde und interaktive Ausstellungen wird Ribes Geschichte vom Anfang des 8. Jahrhunderts über die Wikingerzeit und das Mittelalter bis ca. zum Jahr 1700 veranschaulicht. Hier kann man auch den ältesten Fund, Ribes "Taufschein", entdecken.

RIBES GREATNESS History is lying at your feet - How did Ribe develop, why right here and how did people live when Ribe was still an important trading centre in Europe? The Museum Ribes Vikinger is the obvious place to seek answers to your questions and to see for yourself. Through the outstanding archaeological artifacts and the activity exhibitions, you can experience Ribe’s history from the beginning of the 8th century and up through the Viking Era and the Middle Ages to ca. 1700 AD. A Viking metropolis As an important centre of trade, Ribe was especially vital during the period from 710 AD to 850 AD, and the many local artifacts 26

AT T RA K T I ONER | AT T R ACT I ONS | AT TRAKTIONE N

The Museum Ribes Vikinger is situated at what was the harbour at the time, when trading between Europe and the Northern countries took place. Underneath Sct. Nicolaj Gade lies the wooden throughway, used by the Vikings during the 8th century.

Metropole der Wikingerzeit Der Zeitraum 710 bis 850 macht Ribe zu etwas ganz Besonderem. Die vielen Funde des Museums aus der Zeit, als Ribe nicht nur in Dänemark, sondern in ganz Westeuropa ein wichtiger Ort war, wurden in der nächsten Umgebung gemacht.Das Museum Ribes Vikinger liegt direkt am damaligen Hafen, wo der Handel zwischen Europa und dem Norden stattfand. Unter der jetzigen Sct. Nicolaj Gade verlief der Wikinger-Holzbohlenweg aus dem 8. Jahrhundert.


INFO Museet Ribes Vikinger Odins Plads 1 DK-6760 Ribe [+45] 76 16 39 60 www.ribesvikinger.dk Annonce | Ad | Anzeige Side, Page, Seite 28 Ă…bent | Open | Offen 01.04.-30.06. - 10.00-16.00 01.07.-31.08. - 10.00-18.00* *Onsdag / Wednesday / Mittwoch 10.00-21.00 01.09.-31.10. - 10.00-16.00 01.11.-31.03. - 10.00-16.00** **Mandag lukket / Monday closed / Montag Geschlossen Lukket / Closed / Geschlossen 24., 25. & 31.12. + 01.01. EntrĂŠ | Entrance | Eintritt Voksne, Adults, Erwachsene 70 DKK (0-17) Gratis, Free, Kostenlos 27


z Museet Ribes Vikinger Oplev Ribes unikke historie fra år 700 til år 1700. Udforsk de mange historiske fund og leg i aktivitetsudstillingen Dagmar og Valdemar. Familieaktiviteter fra midt juni til midt september. SÆRUDSTILLINGER Forår De Kristne Vikinger Sommer SUZHOU - Ånd og Liv 618-1127 Efterår Historien om Danmark - i Sydvestjylland GHOSTWALK Drop in - onsdage i juli og august. Kl. 21.00 fra Museet Ribes Vikinger. Voksne 50 kr., børn (0-13) gratis. Experience Ribe’s exciting history from the year 700 to 1700. Get a closer look at the many archaeological finds and play in the activity exhibition Dagmar and Valdemar. Family activities from mid-June to mid-September. SPECIAL EXHIBITIONS Spring The Christian Vikings Summer SUZHOU - Faith and Life 618-1127 Autumn The Story of Denmark - in Sothwest Jutland GHOSTWALK Drop in - Wednesdays in July and August. 9 pm from Museet Ribes Vikinger. Adults 50 kr., children (0-13) free. Erleben Sie die spannende Geschichte Ribes vom Jahre 700 bis 1700. Empfinden Sie die ursprünglichen Wikinger Atmosphäre in den rekonstruierten Wohnorten durch sehen, riechen und fühlen. Familienaktivitäten von Mitte Juni bis Mitte September. SONDERAUSSTELLUNGEN Frühling Die Christlichen Wikinger Sommer SUZHOU - Glauben und Leben 618-1127 Herbst Die Geschichte Dänemarks - von Südwestjütland GHOSTWALK Drop in - Mittwochs (Juli und August). 21.00 Uhr von Museet Ribes Vikinger. Erwachsene 50 kr., Kinder (0-13) frei. 19.07.-16.08. auch auf Deutsch. Åbningstider / Opening hours / Öffnungszeiten 01.04. - 30.06. 10.00-16.00 01.07. - 31.08. 10.00-18.00 - ons/Wed/Mitt 10.00-21.00 01.09. - 31.10. 10.00-16.00 01.11. - 31.03. 10.00-16.00 - man lukket/Mon closed/Mon geschl. Lukket/closed/geschlossen 24., 25. & 31.12. + 01.01.

Ghostwalk 5

INFO Odins Plads 1 DK-6760 Ribe [+45] 76 16 39 60 www.ribesvikinger.dk Voksen/adult/ Erwachsene DKK 75 Barn/child/Kinder (0-17) gratis/free/frei

28

AT T RA K T I ONER | AT T R ACT I ONS | AT TRAKTIONE N


Ribe Kunstmuseum På Ribe Kunstmuseum kan du se en unik samling af dansk kunst fra 1750-1950. I museets smukke lokaler udfoldes historien om, hvordan dansk kunst har udviklet sig i 200 år. Som besøgende inviteres man bl.a. til at udforske motiver og kunstneriske stilarter, samt til at fordybe sig i værker af bl.a. C.W. Eckersberg og Vilhelm Hammershøi. 2017 kommer til at byde på flere særudstillinger, bl.a. om den internationalt anerkendte fotojournalist Jacob A. Riis. Se mere på www.ribekunstmuseum.dk Ribe Kunstmuseum welcomes you to a unique collection of Danish art from the period 1750-1950. In our elegant rooms we invite you to follow the development of Danish art as it unfolds over 200 years; to explore, for instance, a range of motifs and artistic styles as well as experiencing works by such Danish masters as C.W. Eckersberg and Vilhelm Hammershøi. The year 2017 will offer further special exhibitions, one of which will feature the work of the internationally renowned, Danish-American photo-journalist Jacob A. Riis. See more at www.ribekunstmuseum.dk In Ribe Kunstmuseum sieht man eine einzigartige Sammlung von dänischer Kunst aus den Jahren 1750-1950. In den schönen Räumen des Museums entfaltet sich die Geschichte davon, wie die dänische Kunst sich in den 200 Jahren entwickelt hat. Als Besucher wird man u.a. dazu eingeladen, Motive und künstlerische Stilarten zu erforschen, und sich in Werke von u.a. C.W. Eckersberg und Wilhelm Hammershøi zu vertiefen. 2017 wird weitere Sonderausstellungen bieten, u.a. von dem international anerkannten Fotojournalisten Jacob A. Riis. Näheres auf www.ribekunstmuseum.dk Åbent / Open / Öffenen 2016 Ti-sø / Tu-Su / Di-So 11.00-16.00 Ma / Mon / Mo Lukket / Closed / Geschl. 01.07.-31.08. Alle dage / daily / Täglich 11.00-17.00

6

INFO Sct. Nicolaj Gade 10 DK-6760 Ribe [+45] 75 42 03 62 www.ribekunstmuseum.dk

Entré / Admisson / Eintritt: Voksen / Adult / Erwachsene: DKK 75 U: 18 år - Gratis, U: 18 years - Free, U: 18 Jahren - Kostenlos

AT TRAKTIO N E R | AT TRACTI O N S | AT TRA K TI O N E N

29


INFO VADEHAVSCENTRET Okholmvej 5 DK-6760 Ribe [+45] 75 44 61 61 www.vadehavscentret.dk Annonce | Ad | Anzeige Side, Page, Seite 38 Åbent | Open | Offen 03.02.-30.04. - 10.00-16.00 01.05.-30.09. - 10.00-17.00 01.10.-31.12. - 10.00-16.00 Afstand | Distance | Abstand Ribe „ VADEHAVSCENTRET - 8 km

30


 7

VADEHAVSCENTRET - Porten til UNESCO Verdensarv VADEHAVSCENTRETs 1000 m2 udstilling er en rejse gennem Vadehavets landskab set gennem områdets millioner af trækfugle. I kommer tæt på fuglenes verden, der normalt er langt væk. I kommer ind i de store fuglesværme, mærker dem og rejser videre med dem. VADEHAVSCENTRETs nye udstilling ”Vadehavet - 15 millioner trækfugle på rejse” er en æstetisk, eventyrlig og utrolig udstilling om Vadehavet og trækfuglenes verden. Det er oplevelser med viden og derfor er besøgscenteret for UNESCO Verdensarven et rigtig godt sted at starte, når man besøger Vadehavet og Nationalparken. Centret er et dejligt sted til en god familieoplevelse, til skoleklassen på tur eller erhvervsvirksomheder, der vil mødes i andre omgivelser. Besøget kan kombineres med en tur på Vadehavet enten gennem vores store turprogram eller ved at bestille sin egen tur. WADDEN SEA CENTRE THE WADDEN SEA CENTRE 1000 m2 exhibition is a journey through the landscape of the Wadden Sea, as seen through the millions of migratory birds. You get to see at close quarters the world of birds which normally is only seen at a distance. You enter into the large swarms of birds, feel them and travel on with them. THE WADDEN SEA CENTRE’s new exhibition "The Wadden Sea - 15 million birds migrating" is an aesthetic, fairytale and incredible exhibition about The Wadden Sea and the world of migratory birds. These are cognitive experiences, so the Visitors’ Centre for the UNESCO World Heritage is a really good place to start when visiting The Wadden

Sea and the National Park. The centre is a delightful place for a great family experience, for a school class on an outing or business companies that want to meet in different surroundings. Your visit can be combined with a tour of The Wadden Sea either via our comprehensive tour programme or by ordering your own tailormade tour. WATTENMEER ZENTRUM Das WATTENMEERZENTRUM 1.000 m2 große Ausstellung des Zentrums ist eine Reise durch die Landschaft des Wattenmeers mit den Augen der Millionen von Zugvögeln in dieser Gegend. Man taucht ein in die Welt der Vögel, die man normalerweise nur aus großer Entfernung sieht. Man wird Teil der großen Vogelschwärme, spürt sie und reist weiter mit ihnen. Die neue Ausstellung des WATTENMEERZENTRUMs "Das Wattenmeer - 15 Millionen Zugvögel auf der Reise“ - ist eine ästhetische, abenteuerliche und unglaubliche Ausstellung über das Wattenmeer und die Welt der Zugvögel. Hier lernt man etwas, indem man es erlebt und daher ist das Besucherzentrum für das UNESCO-Welterbe ein richtig guter Ausgangspunkt für einen Besuch des Wattenmeers und des Nationalparks. Das Zentrum ist ein guter Ort für gemeinsame Erlebnisse für die ganze Familie, für Schulklassen auf Ausflug oder auch für Firmen, die sich in einer anderen Umgebung treffen möchten. Ein Besuch kann mit einer Tour im Wattenmeer kombiniert werden, entweder nimmt man an einer der Touren aus unserem umfangreichen Programm teil oder man bestellt seine eigene Tour. AT TRAKTIO N E R | AT TRACTI O N S | AT TRA K TI O N E N

31


NATIONALPARK VADEHAVET Vadehavet er Danmarks største nationalpark. Det er et på mange måder, storslået naturområde, som bare skal opleves. Stilheden, foranderligheden og det uendelige landskab vil sætte sig som et stærkt minde. Vadehavet og marsken er et af verdens mest værdifulde tidevandsområder med helt afgørende betydning for ynglefugle, fisk, havpattedyr og planteliv. Fire gange i døgnet flyttes en milliard kubikmeter vand i Vadehavet, og der er store kræfter i spil, når tidevandet på dramatisk vis flytter rundt på sand og mudder, skaber revler og sandbanker. Vadehavet som verdensarv Hele det 500 km lange tidevandsområde, der strækker sig fra Blåvandshuk i Danmark gennem Tyskland til Den Helder i Holland, har nu status som verdensarv. Den del af Vadehavet, som ligger i Tyskland og Holland, har været udpeget som UNESCO verdensarv siden 2009. WADDEN SEA NATIONAL PARK The Wadden Sea is Denmark’s largest National Park. In many ways such a magnificent nature area that it simply must be experienced. The silence, the infinite and ever-changing landscape creates an enduring memory. The Wadden Sea and the salt marsh are among the most valuable wetland areas in the world and of crucial importance for breeding birds, fish, ocean mammals, and plant life. Four times every twenty-four hours, a billion cubic meters of water is moved through the 32

AT T RA K T I ONER | AT T R ACT I ONS | AT TRAKTIONE N

Wadden Sea, where powerful forces are in play when the tide creates mudflats and sandflats by moving mud and sand in dramatic fashion. The Wadden Sea - World Heritage The Wadden Sea stretches across 500 km and three countries. UNESCO has recently designated the Danish part of the Wadden Sea as a World Heritage Destination. The German/Dutch part was already declared a World Heritage Destination in 2009. NATIONALPARK WATTENMEER Das Wattenmeer ist Dänemarks größter Nationalpark. Es ist in vielerlei Beziehung ein großartiges Naturgebiet, das man einfach erleben muss. Die Stille, die Veränderlichkeit und die unendliche Landschaft brennen sich ins Gedächtnis. Das Wattenmeer und die Marsch gehören zu den wertvollsten Gezeitengebieten der Welt mit ihrer existenziellen Bedeutung für Brutvögel, Fische, Meeressäugetiere und Pflanzenwelt. Vier Mal am Tage werden im Wattenmeer eine Milliarde Kubikmeter Wasser bewegt und gewaltige Kräfte sind im Spiel, wenn die Gezeiten auf dramatische Weise Sand und Schlamm bewegen und Sandbänke schaffen. Das Wattenmeer als Weltkulturerbe Das Wattenmeer erstreckt sich über 500 km und drei Nationen. Die UNESCO hat den dänischen Teil des Wattenmeeres gerade zum Weltnaturerbe ernannt. Der deutschholländische Teil wurde bereits 2009 zum Weltnaturerbe ernannt.


Links www.vadehavscentret.dk www.nationalparkvadehavet.dk www.vadehavskysten.dk Afstand | Distance | Abstand Ribe „ Kammerslusen - 6 km

33


Links www.visitmandoe.dk www.visitribe.dk Fakta | Facts | Faktum Mandø er ca. 8 km2 stor Mandø is approx. 8 km2 big Mandø ist ca. 8 km2 groß Husk at orientere dig om høj- og lavvande Inform yourself about the tides Orientieren Sie sich über die Gezeiten Kort | Map | Karte Kan hentes hos VisitRibe / Can be obtained from VisitRibe / Erhalten Sie von VisitRibe Afstand | Distance | Abstand Ribe „ Vester Vedsted - 10 km Ribe „ Mandø - 18 km 34


 MANDØ - ØEN I VADEHAVET Mandø har sin helt egen døgnrytme, som også præger de 40 fastboendes liv. Selv om den nærmeste by, Vester Vedsted, kun er 11 kilometer væk, er der mentalt langt for øens venlige og stolte indbyggere. Naturparadis Farvede pæle markerer en række ruter, hvor naturen og fuglelivet generøst viser sig frem, og fårene græsser på digerne. Sandbanken Koresand sydvest for øen er i sig selv en tur værd. Her er det muligt at finde rav, tage en dukkert i Vesterhavet og se på sæler. Historie og tradition Mandø Kirkes historie er præget af naturens til tider voldsomme luner. Stormfloder tog øens to første kirker i 1500 og 1600-tallet, og belært af fortiden er den nuværende, hvidkalkede kirke fra 1639 bygget på øens højeste punkt. Byen er nu beskyttet af et havdige, så Mandø-boerne kan imødese elementernes rasen uden at frygte for deres eget og dyrenes liv. MANDØ ISLAND Mandø has its own daily rhythm, which also affects the 40 residents. Although the nearest mainland town, Vester Vedsted, is only located 11 kilometres away, the mental distance is longer for the friendly and proud inhabitants of Mandø Island. Nature paradise Coloured sign-posts mark different trails, where nature and bird life is at its most generous and sheep graze on the dikes. Koresand, a sandbank located southwest of Mandø, is also worth a trip. On Koresand it is possible to find amber, go for a swim in the North Sea, and watch the playful seals.

History and tradition Mandø’s history is marked by nature’s often violent vagaries. In the 16th and 17th century, storm surges destroyed the first two churches, and, taught by experience, the current, whitewashed church from 1639 was built on the highest point of Mandø Island. The village is now protected by a dike so the Mandø residents know that their lives and those of their animals are safe, when the elements rage. DIE INSEL MANDØ Die Insel hat ihren eigenen Tagesrhythmus, der das Leben der 40 Insulaner prägt. Obwohl das nächste Dorf, Vester Vedsted, nur 11 Kilometer entfernt liegt, ist der mentale Abstand für die freundlichen und stolzen Inselbewohner ganz gewaltig. Naturparadies Farbige Pfähle kennzeichnen zahlreiche Routen, auf denen man Natur und Vogelleben hautnah erleben kann - und auf den Deichen grasen die Schafe. Die Sandbank Koresand südwestlich der Insel ist auch einen Besuch wert. Hier besteht die Möglichkeit Bernstein zu finden, in der Nordsee baden zu gehen und Seehunde zu beobachten. Geschichte und Tradition Die Geschichte der Kirche von Mandø ist von den gewaltigen Launen der Natur geprägt. Sturmfluten zerstörten die ersten zwei Kirchen der Insel im 16. und 17. Jahrhundert und aufgrund dieser Erfahrungen wurde die jetzige weiß gekalkte Kirche im Jahr 1639 auf dem höchsten Punkt der Insel erbaut. Das Dorf wird jetzt von einem Deich geschützt, damit die Insulaner den zerstörerischen Kräften der Elemente ohne Angst um das eigene Leben und das der Tiere standhalten können. AT TRAKTIO N E R | AT TRACTI O N S | AT TRA K TI O N E N

35


REJSEN TIL MANDØ Trafikken mellem Mandø og fastlandet afskæres to gange i døgnet af tidevandet. Hvis du tager en af traktorbusserne de seks kilometer over vaderne, omsluttes du straks af den høje himmel og landskabets dynamik. Traktorbusser I sommerhalvåret krydser to traktorbusser dagligt vaden til og fra Mandø. Det kan anbefales at køre til Mandø med traktorbusserne. Det er i sig selv en stor oplevelse, og så kommer man til og fra Mandø i god behold. De to selskaber er stort set identiske, men deres afgangstider varierer. Kig ind på bussernes hjemmesider og se køreplaner. Egen bil Kender man tidevandet kan man tage på tur i egen bil via Låningsvejen til Mandø. Information om høj- og lavvande / tidevandet - kontakt VisitRibe. TRAVELLING TO MANDØ Twice a day the tide cuts off all traffic between the Island and the mainland. When you take one of the tractorbusses the six kilometres across the mudflats, you are immediately surrounded by a unique dynamic, created by the endless blue sky and the landscape. Tractor busses During the summer months, the two tractor busses cross the wadden twice every day to and from Mandø. Driving to Mandø, the tractor busses are recommended. Not only is it a great experience, but you will also travel to and from the island safe and sound. The two bus companies are mostly identical, though 36

AT T RA K T I ONER | AT T R ACT I ONS | AT TRAKTIONE N

their arrivals and departures vary. Please check their websites to find the arrivals and departures that suit your plans. Own car When you know the tidal table, you can drive to Mandø via Låningsvejen. For information about the high and low tide and the tidal table, please contact VisitRibe. DIE ANREISE Zweimal am Tag unterbrechen die Gezeiten den Verkehr zwischen Mandø und dem Festland. Auf einer Fahrt mit einem der Traktorbusse, die 6 km über das Watt führt, wird man rundherum vom Himmel umgeben und spürt sofort die Dynamik der Landschaft. Traktorbusse Der Verkehr zwischen dem Festland und Mandø wird zweimal am Tag von der Flut unterbrochen. Im Sommerhalbjahr kreuzen zwei Traktorbusse mehrmals täglich das Watt nach Mandø und zurück. Es wird empfohlen mit einem der Busse nach Mandø zu fahren. Es ist ein Erlebnis in sich selbst und man kommt wohlbehalten auf der Insel an. Die beiden Busgesellschaften haben ein gleichartiges Angebot, allerdings unterschiedliche Fahrpläne. Informieren Sie sich auf den firmeneigenen Webseiten welche Abfahrtzeit zu Ihrer Ausflugsplanung passt. Eigen Auto Kennt man die Flutzeiten, kann man im eigenen Auto über den Låningvejen nach Mandø fahren. Information über Ebbe und Flut / Gezeiten - kontakt VisitRibe.


INFO 14

Mandøbussen Kører fra / Starts from / Fahrt ab Okholmvej 5, Vester Vedsted, DK-6760 Ribe www.mandoebussen.dk 8

Mandø Kro og Traktorbus Kører fra / Starts from / Fahrt ab Mandøvej 31, Vester Vedsted, DK-6760 Ribe www.mandoekro.dk Links www.visitmandoe.dk www.visitribe.dk Annonce | Ad | Anzeige Side, Page, Seite 39+41 Afstand | Distance | Abstand Ribe „ Vester Vedsted - 10 km Ribe „ Mandø - 18 km 37


 7

15 MILLIONER TRÆKFUGLE PÅ REJSE

15 million migratory birds on their way 15 Millionen Zugvögel auf ihrer Reise

Åbent • Open • Öffenen: 03.02. - 30.04. 10.00-16.00 01.05. - 30.09.

10.00-17.00

01.10. - 31.12.

10.00-16.00

Porten til UNESCO Verdensarv

The Gate to UNESCO World Heritage WWW.VADEHAVSCENTRET.DK

Okholmvej 5 • Vester Vedsted • 6760 Ribe tlf. +45 75 44 61 61 info@vadehavscentret.dk

38

AT T RA K T I ONER | AT T R ACT I ONS | AT TRAKTIONE N

Tor zum UNESCO Weltnaturerbe


 Mandø Kro og Traktorbus Tag med Mandø Kro & Traktorbus til Mandø. Vi kan tilbyde: • Turen til og fra øen er gennem vadehavet. Afgang fra Mandøvej 31, 6760 Ribe • Ophold, spisning, selskab på Mandø Kro, Mandøbyvej 26, 6760 Ribe (Mandø) • Guidet rundtur på øen. Afgang fra Mandø Kro • Tur til sælreservatet på Koresand. Afgang fra Mandø Kro Mandø Kro & Traktorbus Finder du på Mandøvej 31, 6760 Ribe. Vi kører gennem vadehavet til Mandø. Der er mulighed for at opleve de store fugletræk. Mandø Kro Kroens bygninger er over 100 år gamle. Bygningerne, krostuerne samt værelserne er bibeholdt i den gamle stil. Kroejerne står selv for maden, og hygger om gæsterne. Hver dag i højsæsonen serveres der en lækker frokostbuffet med specialiteter. Book et ophold og oplev Mandø ”efter lukketid”. Mærk roen sænke sig på øen og gå på opdagelse i naturen. Der er også mulighed for du holder din næste fest på Mandø Kro. Sælreservatet på Koresand Som de eneste tilbyder Mandø Kro & Traktorbus guidet sælture til Koresand. Vi kører med traktor ud til sælreservatet. Koresand er en ca. 25 km stor sandbanke, beliggende på sydsiden af Mandø, ca. 4,5 km ude i Vesterhavet. På Koresand er der mulighed for at opleve sælerne på tæt hold, finde rav, soppe og bade. Koresand er en fantastisk naturoplevelse i al slags vejr. Afgang fra Mandø Kro. Pakkeløsning Mandø Kro & Traktorbus tilbyder også pakketure for grupper. I fællesskab sammensætter vi den helt rigtige dag for jer.

8

INFO Mandøvej 31, Vester Vedsted DK-6760 Ribe www.mandoekro.dk [+45] 61 66 56 75 (Martin) martin@mandoekro.dk [+45] 20 70 96 09 (Jeff) jeff@mandoekro.dk

AKTIV ITE TE R | ACTI VI TI ES | A K TI VI TÄTE N - M AN D Ø

39


9

Holiday homes / B&B Mandø Byvej 7 DK-6760 Ribe [+45] 75 44 64 34 mail@bb-mandoe.dk www.bb-mandoe.dk

10

MANDØ CAMPING OG SOMMERHUSUDLEJNING

INFO Mandø Byvej 1 DK-6760 Ribe [+45] 75 44 51 02 kontakt@mandoebrugs.dk www.mandoebrugs.dk

Klithus Mandø er et feriecenter med skønne dobbeltværelser, café og restaurant. Lækker mad i Caféen eller restauranten, weekend ophold eller miniferier. Besøg Klithus Mandø og oplev den fantastiske natur på Mandø. Klithus Mandø is a holiday centre with fine double rooms, café and restaurant. Delicious food in café or restaurant, weekend stay or mini holiday. Klithus Mandø ist ein Ferienzentrum mit schönen Doppelzimmern, Café und Restaurant. Leckres Essen im Café oder Restaurant, wochenend Aufenthalt oder Miniurlaub.

KlithusMandø - i Nationalpark Vadehavet

11

INFO Vestervej 1 Mandø DK-6760 Ribe [+45] 75 44 53 54 klithusmando@mail.dk

ø Muse u nd

Mandøhuset - et skipperhjem

Mandøhuset

12

Museet er åbent Fra kl.

m

Mandøhuset - et skipperhjem

M a

ø Muse u nd

m

M a

Hent et kort hos VisitRibe. Get a map at VisitRibe. Sie können das Karte bei VisitRibe abholen.

til kl.

Besøg Mandøhuset, som er et gammelt skipperhjem fra 1800-tallet. Fremstår som da huset var beboet - som om skipperfamilien bare lige er ude et øjeblik. Se også udstillingerne med Skibsmodeller - Redningsvæsenets historie - Strandinger ved Mandø - Mandødragter og historier fra 2. verdenskrig.

Se de gamle stuer, køkken, redskabsrum m.m.

RT

Grupperabat ved over 12 personer 15/7

Åbningstiderne afhænger af bussernes ankomst- og afgangstider.

Fremstår som da huset var beboet i 1800-tallet - som om skipperfamilien lige er ude et øjeblik -

KO

Entre: Voksne kr. 20,Børn kr. 10,-

MANDØ KORT 2015

Mandø Kro og Traktorbus Mandø Byvej 26, Mandø DK-6760 Ribe www.mandoekro.dk

Se også udstillingen om Redningsvæsenets historie, Strandinger ved Mandø, Mandø Mejeri og historier fra 2. Verdenskrig.

Tlf. +45 61 66 56 75 (Martin) martin@mandoekro.dk

INFO Mandø Byvej 5 DK-6760 Ribe

Tlf. +45 20 70 96 09 (Jeff) jeff@mandoekro.dk

 Følg stien forbi redningsstationen og over klitten til øens udsigtspunkt mod vest.  Follow the path past the Lifeboat Station and over the dune to the vantage point towards the west.  Folgen Sie dem Pfad and der Rettungsstation vorbei, und gehen Sie über die Dünen.

Åbningstiderne afhænger af bussernes ankomst- og afgangstider. Voksne DKK 25 Børn DKK 10.

Stormflodssøjlen Strandvejen, Mandø

40

 Here you will find inspiration to the many experiences on the island.  Hier finden Sie Informationen und Inspiration zu den vielen Erlebnismöglichkeiten die die Insel bietet.

Informationshuset

Mandø Byvej 21, DK-6760 Ribe www.visitmandoe.dk

Mandø kirke

Mandø Kirkevej 2A, DK-6760 Ribe www.mandokirke.dk

Væ • • • • • •

Go • • • • • •

W • • •

Redningsstationen

Vestervej 1, DK-6760 Ribe www.mandoehuset.dk

Mandø Event Tlf. +45 23 25 53 75 www.mandoevent.dk

• • •

 Museet Mandøhuset er et skipperhjem fra 18-tallet.

Sælture

 Das Museum Mandøhuset ist ein Kapitänshaus aus dem 19. Jahrhundert.

Mandø Museum

Mandø Byvej 4, DK-6760 Ribe www.mandoehuset.dk

MA N D Ø - AT TRAKTIONER & OVERNATNING | AT TRACTIONS & ACCOMMODATION | AT TRAKTIONEN & UNTERKUNF T VisitMandø

 Mandø church can be dated back to 1639.

Vadehavscentret Tlf. +45 75 44 61 61 www.vadehavscentret.dk

 The museum is a skipper’s home from the 19th century.

 Her findes inspiration til øens mange oplevelser.

 Mandø kirke kan dateres tilbage til 1639.

 Mandø Kirche die sich Jahr 1639 zurück datieren lässt.

Østersture

 Built in 1912. Today it is a small shop with sale of crafts.

INFORMATION

Mandøbussens køretøjer er blå og røde.

 Im Jahre 1912 aufgeführt. Heute als Geschäft mit Heimarbeit eingerichtet.

 Opført i 1912. I dag lille butik med salg af husflid.

Mandø - Vadehavets perle Mandø - the pearl in the Wadden Sea Mandø - Perle des Wattenmeeres

Mandøbussen / Traktorbus

Mandøbussen kører fra Okholmvej 5 DK-6760 Ribe Tlf. +45 75 44 51 07 Tlf. +45 40 76 76 79 info@mandoebussen.dk www.mandoebussen.dk

Mandø Event Mandø Landhandel Midtvej 1, Mandø DK-6760 Ribe Tlf. +45 23 25 53 75 benny@mandoevent.dk www.mandoevent.dk

Madpakkehus (kun efter aftale 23 25 53 75, plads til ca. 35 indendørs). Naturoplevelser ud over det sædvanlige.

arrangeres af / organized by / veranstaltet von:

arrangeres af / organized by / veranstaltet von: Vadehavscentret Tlf. +45 75 44 61 61, vadehavscentret.dk Mandø Event Tlf. +45 23 25 53 75, www.mandoevent.dk Mandø Kro og Traktorbus Tlf. +45 61 66 56 75, www.mandoekro.dk

Fugleture

arrangeres af / organized by / veranstaltet von: Vadehavscentret Tlf. +45 75 44 61 61 www.vadehavscentret.dk Mandø Event Tlf. +45 23 25 53 75 www.mandoevent.dk


Mandø Event Café Smagen af Mandø Nystartet Cafe med hovedvægt på lokale og økologiske varer. Vi arrangerer natur- og kulturoplevelser ud over det sædvanlige Sælsafari i Vadehavet Oplev sælerne på tæt hold med Benny og hans hestevogn. Her undersøger vi vandet og havbunden og får de gode fortællinger. Book turen via kontakt formular på vores hjemmeside www.mandoevent.dk Østers og champagne Vi kører med hestevogn til østersbankerne, spiser østers, skåler i champagne, griller og tager østers med hjem. Mandø Landhandel Mandø byder på masser af smagsoplevelser, blandt andet Mandø Lammekød, Mandø øl, lokale salte og andre lokale produkter. Uld, skind fra fårene på Mandø. Guidede ture Kulturhistorien på Vadehavsøen, Byggeriet i Vadehavet, De berømte præstesønner: Villum Kann Rasmussen(Velux) og Eugen Warming (Botaniker og økolog). Turene starter fra Mandø Landhandel, Midtvej 7, Mandø, DK-6760 Ribe

13 INFO Mandø Landhandel, Midtvej 7, Mandø DK-6760 Ribe [+45] 23 25 53 75 kontakt@mandoevent.dk www.mandoevent.dk

Mandøbussen - traktorbus til Mandø • Vi kan tilbyde: Guidet ture med lokal guide • Cykeludlejning. • Vi har lift til kørestolesbrugere (skal bestilles senest dagen før). • Opnå stor rabat, gør brug af vores Mandø Deal, se på www.mandoebussen.dk

INFO 14 Okholmvej 5, DK-6760 Ribe [+45] 75 44 51 07 . [+45] 40 76 76 79 info@mandoebussen.dk www.mandoebussen.dk

The Mandø bus - tractor bus to Mandø • We can offer you: Conducted tours with a local guide • Hire of bicycles • We have a lift for people in wheelchairs. (Must be ordered the day before a the latest). • For a large concession, make use of our Mandø Deal (order one day in advance).

Mandøbussen kører fra Vadehavscentret, Okholmvej 5, 6760 Ribe, vores køretøjer er blå og røde. The Mandø bus leaves from the Wadden Sea Centre, Okholmvej 5, 6760 Ribe, our vehicles are blue and red.

AKTIV ITE TE R | ACTI VI TI ES | A K TI VI TÄTE N - M AN D Ø

41


z Minidyrehaven Ribelund Her er dådyr, “klappegeder”, æsler, heste, fuglepark og små kænguruer. Et udsigtstårn, hvor fuglelivet ved Ribe Østerå kan ses. Der er et madpakkehus, hvor man kan nyde sin medbragte kaffe/ madkurv. Legeplads. Handicapvenligt. Red and fallow deer, pet goats, donkeys, horses, bird haven and small kangaroos. Shelter with picnic tables where you can enjoy a packed lunch. Playground. Suitable for the disabled. Rot- und Dammwild, “Streichelziegen”, Esel und Pferde, kleine Kängurus und ein Vogelpark. Tische und Bänke, wo man sein mitgebrachtes Essen und Trinken genießen kann. Spielplatz. Behindertengerechtes Gelände.

I Hjemsted Oldtidspark bliver historien om jernalderen levende. Se om du kan ramme med bue og pil eller sejl en tur i en stammebåd. Kom og se vores mange forskellige dyr.

15

INFO Pile Allé 2 DK-6760 Ribe [+45] 76 16 83 41 www.gartneriet. esbjergkommune.dk Fri adgang. Admittance free. Freier Eintritt.

17

Wellings Landsbymuseum Velkommen til Danmarks mest særprægede museum. Åbent alle dage fra 10.00-17.00. Lukket dec., jan. og feb. Mejlbyvej 10 · 6660 Lintrup · [+45] 74 85 52 86 www.wellings.dk

In Hjemsted Oldtidspark, the history of the Iron Age comes to life. See if you can hit with a bow and arrow or paddle in a dugout. Come and see our many different animals. Im Hjemsted Oldtidspark wird die Geschichte der Eisenzeit lebendig. Versuche mal ob Du mit Pfeil und Bogen treffen kannst oder fahre in einem Baumstamm Boot. Wir haben auch viele verschiedene Tiere. Åbent / Open / Geöffnet: Maj-oktober / May-October / Mai-Oktober

16

INFO Hjemstedvej 60 DK-6780 Skærbæk [+45] 74 75 08 00 www.hjemsted.dk

70.000 m2 hyggelig dyrepark med mange forskellige dyr. Blomster, vandløb og søer. Klappestalde, hoppepuder, hesteridning og legepladser. Grillhytte. Fiskesøer. Café & butik samt Grillbar. Autocamper-pladser 70.000 m2 nature park with lots of animals. Flowers and lakes. Pat-the-pets stable, horserides and large playgrounds. Fishing lakes. Large BBQ house. Café/Gallery, shop and fast food. Motorhome/autocamper parking. Enghave Dyre- og Naturpark . Surhavevej 14 A . DK-6650 Brørup [+45] 28 90 05 86 . www.enghave-naturpark.dk

18

42

AT T RA K T I ONER | AT T R ACT I ONS | AT TRAKTIONE N


19 VELKOMMEN TIL EN NY SÆSON I GLAD ZOO Vi glæder os til at vise parken dyrene frem for dig og din familie. Vores ønske er at give alle vores gæster - små som store - en uforglemmelig oplevelse i en hyggelig atmosfære. Vi fortæller om dyrene og er gode til det. Her besøger du ikke ”kun” dyrene. Her besøger du også os, der arbejder i parken. Glad Zoo er ejet af Glad Fonden, som er baseret på et tæt samarbejde mellem mennesker med og uden handicap - gladfonden.dk. WELCOME TO A NEW SEASON IN GLAD ZOO We look forward to show the park and the animals to you and your family. We wish to give all our customers - children as well as grownups - an unforgettable experience in pleasant surroundings. We tell you about the animals, and we are good at it. Here you visit more than just the animals. You also visit us working at the park. Glad Zoo is owned by the Glad Foundation and is driven on a basis of close cooperation between people with and without disabilities gladfonden.dk. WILKOMMEN ZU DER NEUEN SAISON IN GLAD ZOO Wir freuen uns, Ihnen und Ihrer Familie den Park und die Tiere zu zeigen. Unser Wunsch ist es, allen unseren Gästen - Kleinen und Grossen - ein unvergessliches Erlebnis in einer entspannten Atmosphäre zu vermitteln. Wir vermitteln Ihnen alles über die Tiere und geben unser Bestes. Hier finden Sie nicht nur Tiere, sondern Sie besuchen auch uns die im Park arbeiten. Glad Zoo ist Eigentum des Glad Fonden. Alle Arbeitsbereiche sind auf einer intensiven Zusammenarbeit zwischen den Menschen mit und ohne Behinderungen basiert - gladfonden.dk. Hent Glad Zoo App

Glad Zoo | Gl. Møllevej 1A | 6660 Lintrup | Tlf. 30 51 66 99

Hygum Hjemstavnsgård Den levende landsby Oplev årets gang med landbrug, dyrkning af korn, håndværk og husflid. Aktiviteter for børn. Naturlegeplads med bålplads og grill. The living village See the yearly round in farming, handicraft and domestic industry. Activities for children. Natural playground with bonfire site and barbecue. Das lebendige Dorf Erleben Sie den Jahres-ablauf mit Landwirtschaft, Handwerk und Handarbeiten. Aktivitäten für Kinder. Naturspielplatz mit Feuerstelle und Grill. Åbent / Open / Öffnungszeiten: 24. juni til 31. august - kl. 11.00-16.00, samt efter aftale.

Den levende Landsby Hygum Hjemstavnsgård

20 INFO Ribevej 74 DK-6630 Rødding [+45] 74 84 55 66 www.hygumhjemstavnsgaard.dk

AT TRAKTIO N E R | AT TRACTI O N S | AT TRA K TI O N E N

43


O 21

Ungdomshøjskolen ved Ribe - Højskole for 16-19 årige

Rundvisninger • Ghostwalk • Naturlegeplads Mini zoo • Fiskeri • Hotellejligheder Messer og markeder • Koncerter Café • Gårdbutik • Landbrug og mm.

Hotel apartments • Petting zoo Fairs and markets • Natural playground Concerts • Fishing • Café • Shop Organic farm and much more Hotelzimmer • Streichelzoo Ausstellungen und Märkte • Konzerte Naturspielplatz • Fischerei • Café Hofladen • Landwirtschaft und vieles mehr

Masser af valgfag indenfor Musik og Sang, Kunst og Design, Sport, Natur og Sundhed. Vadehavstimen - et møde med dansk kultur I Vadehavstimen tager vi natur, kultur og historie ned i øjenhøjde. Livets værktøjskasse Fællesfag, hvor vi giver de værktøjer, du skal bruge til at begå dig i dit fremtidige liv. Kursusstart: august og januar + løbende optag.

Beliggende syd for Ribe lige ved Rømødæmningen. Her finder du ”Danmarks hyggeligste Feriecenter” med feriehuse, svømmehal, bowling, fitnesscenter, haller, restaurant, legeland, café, Kunstnerhus og kursusfaciliteter. Lies south of Ribe near the Rømø Dam. Here you will find ”Denmarks hyggeligste Holidaycentre” with cosy holiday houses, water park, bowling, fitnesscentre, sports halls, restaurant, playing room, café, Art House and conference facilities. Liegt südlich von Ribe in der Nähe vom Rømø Damm. Hier finden Sie ”Das ”hyggeligste” Feriencenter Dänemarks” mit herrlichen Ferienhäusern, Schwimmhalle, Bowlingcenter, Fitnesscenter, Aktivitetshallen, Restaurant, Spielland, Café, Künstlerhaus und Kursuscenter.

44

INFO Skole Allé 1 Vester Vedsted DK-6760 Ribe [+45] 75 44 50 04 kontoret@uhr.dk www.uhr.dk Tjek os på Facebook eller Instagram #uhrlife #makeitcount

Gram Slot • Slotsvej 54 • 6510 Gram 74 82 00 40 • gramslot.dk Skærbæk Ferie- og Fritidscenter

22

Ribe Fritidscenter & Svømmebad

23

INFO Storegade 46 DK-6780 Skærbæk [+45] 74 75 19 70 kursus-fritidscenter.dk

A K T I VI T E T ER | ACT I VI T I ES | AKTIV ITÄTE N

Sæt fart over feltet med en tur i svømmebadets 42 m lange, snoede rutchebane, eller hop i vandet fra 1, 3 og 5 m vippen, hvis du tør! I Ribe Svømmebad er man ikke afhængig af vejret; her kan der bades året rundt, og hele familien kan være med. Baby-, børne- og voksenbassin. Enjoy 42 metres of pure unadulterated fun on our amazing waterslide, or you can dive from 1, 3 or even 5 meters height, that is - if you dare. The water is warm all year round, and the entire family can have a great time. Bringen Sie sich in Schwung in der 42 m langen gewundenen Rutschbahn im Schwimmbad, oder springen Sie vom 1m, 3m oder 5m Sprungbrett, wenn Sie den Mut haben. Hier können Sie das ganze Jahr über baden.

24

INFO Seminarievej 25 DK-6760 Ribe [+45] 76 16 85 35 www.ribefritidscenter.dk


25

Fossil Hunting i Gram Lergrav Velkommen til en spændende og lidt anderledes oplevelse i Gram Lergrav. Her kan du gå på jagt efter fossiler i en 10 millioner år gammel havbund. Du kan finde snegle- og muslingeskaller, søpindsvin, krabber og hajtænder. Ved at gå på fossiljagt er du med til at bidrage til det videnskabelige arbejde med faunaen fra Gram Havet. Hvem ved? Måske finder du det næste hvalskelet i Gram Lergrav. Du kan låne graveudstyr på museet og personalet hjælper gerne med at bestemme dine fund.

Museum Sønderjylland, Naturhistorie og Palæontologi Lergravsvej 2 . 6510 Gram . Telefon 74 82 10 00 . gram@museum-sonderjylland.dk Gram-Lergrav Museum Sønderjylland Naturhistorie og Palæontologi @uranocetus . www.museum-sonderjylland.dk/naturhistorien.html

RIBE BIBLIOTEK Lån litteratur, musik og film til ferien. Se åbningstider på www.esbjergbibliotek.dk I Sommerbibliotekets popup stande kan du i ferieperioden hente en gratis bog. Mere info på www.esbjergbibliotek.dk/ sommerbiblioteket You can borrow books, music and movies for the holiday. For our opening hours, see www.esbjergbibliotek.dk. During the holiday season everybody can pick up a free book at the Summer Library. More information at: www.esbjergbibliotek.dk/ sommerbiblioteket Sie können Literatur, Musik und Filme für den Urlaub leihen. Öffnungszeiten unter www.esbjergbibliotek.dk In den Pop-Up-Stands der Sommerbibliothek können Sie sich in der Ferienzeit einen freien Buch holen. Für mehr Info bitte hier lesen: www.esbjergbibliotek.dk/sommerbiblioteket

26 INFO Simon Hansens Vej 1 DK-6760 Ribe [+45] 76 16 65 40 www.esbjergbibliotek.dk

AKT I VI TE TE R | ACTI VI TI ES | A K TI VI TÄTE N

45


Links www.petersjuliribe.dk Peters Jul i Ribe - 01.-23. december 2017 09.-10. december 2017 Jul i Quedens Gaard, Christmas at Quedens Gaard, Weihnacht in Quedens Gaard 17. december 2017 Julekoncert i Ribe Domkirke, Christmas Concert, Weihnachtskonzert

46


PETERS JUL I RIBE Julen i Ribe er bygget op om ”Peters Jul”, den kendte børnebog på vers om borgerskabets jul i 1860’erne. Forfatteren til ”Peters Jul”, Johan Krohn, havde familie i Ribe og fejrede formodentlig jul i domkirkebyen sammen med sin bror Pietro, som illustrerede tegningerne til den første udgave af bogen. Jul som i gamle dage Julepynten, som betog den lille Peter, genskabes i Ribe og kan i hele december måned ses på Museet Ribes Vikinger. Også i den gamle købmandsgård, Quedens Gaard, og på Ribe Kunstmuseum skabes der rammer for en god decemberoplevelse. Der klippes og flettes, bages, brygges og brases, så alle kan få en bid af julen, som den var i gamle dage. Og i Ribe Domkirke kan man få en oplevelse i særklasse ved at overvære julekoncerter med kendte værker og solister. Juleløjerne starter, når børnene i Ribe samles på Torvet for at vække julemanden og tænde julelysene. CHRISTMAS IN RIBE Christmas in Ribe builds upon the beloved Danish children’s book, ”Peters Jul”, in verse about middleclass Christmas in the 1860’s. The author had family in Ribe, and probably celebrated Christmas in the Cathedral town with his brother, who made the illustrations for the first edition of the book. Christmas like in the good old days The Christmas decorations, that so mesmerized little Peter, are now recreated in Ribe and can be seen at the Museum Ribe’s Vikings through the month of December. In the old merchant home, Quedens Gaard, and at the Ribe Art Museum, the stage is set for a

fine December atmosphere. We cut, glue, weave, bake, fry and brew, in order for everyone to experience that oldfashioned taste of Christmas. Ribe Cathedral offers outstanding Christmas concerts, with famous compositions and solo artists. The Christmas fun starts when the children in Ribe gather in the town square to wake up Father Christmas. WEIHNACHTEN IN RIBE Es weihnachtet an allen Ecken. Weihnachten in Ribe basiert auf ”Peters Jul”, dem bekannten Kinderbuch, welches das bürgerliche Weihnachtsfest der 1860er Jahre beschreibt. Der Verfasser von ”Peters Weihnacht” hatte Verwandte in Ribe und feierte vermutlich Weihnachten in der Domstadt zusammen mit seinem Bruder, der die Erstausgabe des Buches illustrierte. Weihnachten wie anno dazumal Der Weihnachtsschmuck, der den kleinen Peter so verzauberte, wird in Ribe nachempfunden und während des gesamten Dezembers im Museum Ribes Vikinger zu sehen sein. Auch im alten Kaufmannsladen Quedens Gaard und im Ribe Kunstmuseum erwarten Sie bezaubernde Eindrücke. Es wird gebastelt, gebacken, gebraut und gebraten, damit jeder das Weihnachten der ”Guten alten Zeit” ein Stück weit nachempfinden kann. Und im Dom finden herausragende Weihnachtskonzerte mit bekannten Werken und Solisten statt. Der Weihnachtsspaß beginnt, wenn sich die Kinder in Ribe auf dem Marktplatz versammeln, um den Weihnachtsmann zu wecken und die Weihnachtskerzen anzuzünden. PE TE RS J U L I RI BE 2 0 17

47


GUIDEDE TURE PÅ BESTILLING Book guided tours in Ribe | Führungen auf Vorbestellung

VisitRibe har et team af entusiastiske guider, som året rundt kan bestilles til guidede ture i Ribe og omegn. Vore guider kan gennemføre turene på dansk, tysk og engelsk. Der er flere temaer at vælge imellem, se dem på www.visitribe.dk.

Priser 2017

VisitRibe has a team of enthusiastic tour guides that can be booked year-round for guided tours in Ribe and environs. The tours are conducted in Danish, German and English. There are several themes to choose from at www.visitribe.dk.

Prices 2017

VisitRibe verfügt über ein Team von enthusiastischen Fremdenführern, die das ganze Jahr über für geführte Touren in Ribe und Umgebung bestellt werden können. Unsere Fremdenführer sprechen Dänisch, Deutsch und Englisch.

Preise 2017

1 time 1 1/2 time 2 timer

1 hour 1 1/2 hours 2 hours

1 Stunde 1 1/2 Stunden 2 Stunden

Bestilling hos VisitRibe [+45] 75 42 15 00 eller book online på www.visitribe.dk Booking at VisitRibe [+45] 75 42 15 00 or book online at www.visitribe.com Buchung bei VisitRibe [+45] 75 42 15 00 oder einfach online buchen bei www.visitribe.de

48

A K T I VI T E T ER | ACT I VI T I ES | AKTIV ITÄTE N

DKK 675,00 DKK 850,00 DKK 975,00

EUR 94,00 EUR 118,00 EUR 135,00

EUR 94,00 EUR 118,00 EUR 135,00


Ribe Bryghus er beliggende i et historisk og nænsomt renoveret gårdmiljø nær Domkirken. Der brygges på et smukt engelsk ale-brygværk, der passer til de historiske omgivelser i Danmarks ældste by. Der brygges 800 liter øl ad gangen, og der er tale om håndværk fra start til slut. Øllet brygges efter engelske ale-traditioner - dvs. der tilføres ikke kunstig kulsyre til øllet. Bryghuset brygger øl af høj kvalitet til alle ølelskere. Det er muligt at følge brygprocessen og nyde duften fra malt og humle. De tre bryggere fortæller gerne om øllet og bryghuset. Øllet kan købes på flaske i bryghuset, eller hos mange af byens handlende - eller nyd den friske bryg på byens udskænkningssteder. Ribe Brewery is located in a historic and carefully renovated courtyard environment near the Cathedral. We brew using a beautiful English alebrewing that fits the historic surroundings in Denmark’s oldest town. We brew 800 litre of beer at a time, and it is genuine craftsmanship from start to finish. The beer is brewed according to English ale traditions, i.e., artificial carbon dioxide is not added to the beer. High quality beer for all beer lovers. It is possible to follow the brewing process and to savour the aroma of malt and hops. The three brewers will be glad to tell you about the beer and the brewery. The bottled beer can be bought at the brewery, at many fi ne shops, or you can enjoy the fresh brew at the various pubs in Ribe. Das Brauhaus braut für alle Bierliebhaber Bier von hoher Qualität. Es ist möglich, den Brauprozess mitzuverfolgen und den Duft von Malz und Hopfen zu genießen. Die drei Brauer erzählen gerne über das Bier und das Brauhaus. Das Bier kann in Flaschen im Brauhaus gekauft werden oder bei vielen Händlern der Stadt - oder aber Sie genießen das frische Bräu in den Schänken der Stadt. Das Ribe Bryghus ist in einer historischen und behutsam renovierten Hofanlage nahe dem Dom gelegen. Hier wird in einem schönen englischen Ale-Brauwerk gebraut, das zur historischen Umgebung in Dänemarks ältester Stadt passt. Es werden 800 Liter Bier auf einmal gebraut, und es handelt sich von Anfang bis Ende um Handwerk. Das Bier wird nach englischen Ale-Traditionen gebraut - d. h. dem Bier wird keine Kohlensäure künstlich beigesetzt.

27

Åbningstider / Open / Öffnungszeit Lørdag kl. 10-14 hele året. Derudover åbent, når der arbejdes i bryggeriet. / All year: Saturday 10-14. Also open when the brewers are working. Samstag 10-14 Uhr das ganze Jahr über. Außerdem geöffnet, wenn in der Brauerei gearbeitet wird. INFO Skolegade 4 B, Gården, DK-6760 Ribe [+45] 40 43 17 12, www.ribebryghus.dk

MAD OG DRIKKE | F OO D A N D D RI N K | ESSE N U N D TRI N K E N

49


 28

Velkommen til www.ribehoej.dk

PORSBORG VINBAR TORVET 3

Ribes vin & kaffebar i hjertet af byen, lige under turistbureauet. Oplev den hyggelige stemning i en af Ribes ældste kældre.

Familiedrevet vingård og bryghus med naturcafé, gårdbutik og antik.

Ribes wine & coffee bar in the heart of the city, just below the tourist information. Experience the cozy atmosphere in one of Ribe’s oldest cellars.

Rundvisninger i vinmarker og vineri - kontakt for mere info. Vineyard, café and shop. Weingut, Café und Laden.

Ribes Wein & Coffee Shop im Herzen von die Stadt, unter Ribe Tourist Information. Erleben Sie die gemütliche Atmosphäre in einem der ältesten keller in Ribe.

Vi anbefaler, at man bestiller bord. Velkommen!!

[+45] 40 88 87 80 - www.pbvinbar.dk 29

50

M A D O G D R I KK E | F OOD AND DRINK | ESSE N UND TRINKE N

VVV Vester Vedsted Vingård Vingården ved Vadehavet

30 INFO V. Vedsted Vej 64 Vester Vedsted DK-6760 Ribe [+45] 31 24 65 87 kontakt@vvvingaard.dk www.vvvingaard.dk Åbningstider maj-august To 14-17 / Fr 12-17 / lø+sø 10-17 Åbningstider august-april Fr 12-17 / lø+sø 10-17


Hotel & Restaurant

Weis Stue En af Danmarks ældste og hyggeligste kroer 8 hyggelige 1. og 2. sals værelser med fælles bad og toilet, ikke egnet for gangbesværede. Servering på Torvet, i Gårdhaven eller i en af de 4 stuer. Over gården ”Ribestuen” hvor selskaber indtil ca. 50 personer modtages. Lokalet er smukt udstyret med guldalder malerier fra Ribe. Bygningen er bindingsværk og dateret tilbage til år 1600. Restaurantens interiør er stadig det oprindelige fra år 1704 med dekorerede lofter og panelvægge, fajanceplader, et over 400 år gammelt ur samt det ca. 700 år gamle dåbsfad. One of Denmark’s oldest and most beautiful inns 8 cosy 1st and 2nd floor rooms with shared bath and toilet. Not suitable for walking-disabled. Outdoor serving in the old town square and in the courtyard, or sit in one of 4 restaurant rooms. Situated in the town square, the house is half-timbered and dates back to the year 1600. The restaurant interior is still the original from 1704 with decorated ceilings and panel walls. Einer der ältesten und schönsten Gasthöfe Dänemarks 8 gemütliche Zimmer im 1. und 2. Stock mit gemeinsames Bad und Toilette. Nicht geeignet für Behindert. Bewirtung auf dem Marktplatz, im Innenhof und in 4 historischen Stuben. Gelegen auf dem Domplatz. Das Gebäude ist ein Fachwerkbau und datiert aus der Zeit um 1600. Restaurant mit originalem Interieur aus dem Jahre 1704 mit Fayencekacheln an den Wänden.

31

INFO Torvet 2 DK-6760 Ribe [+45] 75 42 07 00 weis@weisstue.dk www.weisstue.dk Åben daglig fra kl. 10.30 Køkkenet åben hele dagen fra 11.30

MAD OG DRIKKE | F OO D A N D D RI N K | ESSE N U N D TRI N K E N

51


 Steak House Jacob A

Peking House

I sommermånederne kan man spise på Torvet lige op ad domkirken. Go’e ben som Ribe husker dem. Møre saftige steaks til gode priser. Bredt udvalg af vine i alle prisklasser.

Peking House er en hyggelig kinesisk familierestaurant beliggende midt i Ribes gågade. Bag restauranten ligger en stor gårdgave med Ribes bedste udsigt over åen (og skibsbroen) hvor man om sommeren kan nyde sin mad i smukke omgivelser. Kinesisk og dansk inspireret buffet fra kl. 12.00. Børnevenlig familierestaurant.

During the summer months, you can enjoy a meal on Torvet right by Ribe Cathedral. Barbecued spareribs as the Vikings remember them. Tender, juicy steaks - an excellent value. Wide selection of vines in all price ranges. Während der Sommermonate kann man auf dem Markt direkt neben dem Dom draußen essen. Leckere Rippchen nach alter Ribe-Art. Zarte saftige Steaks zu günstigen Preisen. Große Auswahl an Weinen in allen Preisklassen.

32

INFO Torvet 7 DK-6760 Ribe [+45] 75 42 03 33 www.jacob-a.com

Cosy restaurant with sunny yard. Located directly upon the river. Lunch offer from 12.00. All you can eat. Gemütliches Restaurant mit Sonnigem Innengarten direkt am Flüsschen. Tagesangebote von 12.00. Büffet.

Åbningstider / Opening hours / Öffnungszeiten 11.00-21.00

33

INFO Nederdammen 21 DK-6760 Ribe [+45] 75 41 16 00 www.pekinghouse.dk All you can eat

Vi har plads til op til 50 personer We can serve up to 50 people

Torvets Isbar & Bøffen

34

Lækre, hjemmelavede burgere, pommes frites, grillkylling, pølser og meget mere. Stort udvalg af gammeldags is, kaffe og sodavand. Kort ventetid. Delicious, homemade burgers, french fries, fried chicken, sausages and much more. Large selection of icecream, coffee and soft drinks. Short wait.

INFO Torvet 6 DK-6760 Ribe [+45] 75 42 44 15

Seminarievej 1, 6760 Ribe

Telefon +45 75 41 17 67 www.mamamia-ribe.dk

35

52

M A D O G D R I KK E | F OOD AND DRINK | ESSE N UND TRINKE N


DA G MAR 36

or tiden går...

Danmarks ældste hotel, midt på Domkirkepladsen arks ældste by. Skønne individuelt indrettede, e, charmerende og skæve værelser.

om du skal holde ferie eller blot en forlænget d er Hotel Dagmar det optimale valg. Golf og t ophold, Mini byferie, vadehavsgastronomi eller per og romantisk ”Get Away” læs mere om de muligheder på www.hoteldagmar.dk

Danmarks ældste hotel midt på Domkirkepladsen 2 restauranter med hver sit spændende menukort og udendørs servering direkte foran domkirken i sæsonen.

Kun mo

54 værelser med eget bad og toilet, gratis Wi-Fi og opladning af mobil telefoner.

tel

Torvet 1 . 6760 Ribe . Tlf. +45 75 42 00 33 . www.hoteldagmar.dk

Hotel Dagmar Torvet www.hoteldagmar.dk 1, 6760 Ribe, Tlf. +45 75 42 00 33, www.hoteldagmar.dk +45 75 42 00 33,

Restaurant og hotel Backhaus Blot 50 m fra Domkirken ligger Restaurant Backhaus, som også tilbyder overnatning. Værelser med radio/tv og håndvask. Bad og toilet på gangen. Mindre gårdhave bag restauranten. Varieret à la carte menukort til meget rimelige priser. Møde og selskabslokaler. Velegnet for grupper. 9 senge. Just 50 metres from the Cathedral and Torvet (Town Square) lies Restaurant Backhaus which also offers overnight accommodation. The bedrooms are on the 2nd floor and have radio, TV and washbasin. Bathroom and toilet in the corridor. Small courtyard behind the restaurant. Restaurant Backhaus has a varied and very reasonably priced à la carte menu. Suitable for groups. 9 beds. Nur 50 m von Dom und Markt platz entfernt liegt das Restaurant Backhaus, in dem Sie auch übernachten können. Die Zimmer liegen im 2. Stock und sind mit Waschbecken, Radio und TV ausgestattet. Bad und Toilette befinden sich auf dem Flur. Kleiner Atriumgarten hinter dem Restaurant. Abwechslungsreiche à la carte-Auswahl zu günstigen Preisen. Gesellschaftsräume sind vorhanden. 9 Betten.

37 INFO Grydergade 12 DK-6760 Ribe [+45] 75 42 11 01 www.backhaus-ribe.dk

MAD OG DRIKKE | F OO D A N D D RI N K | ESSE N U N D TRI N K E N

53


 Kinesisk Restaurant Mongolian Barbeque Mongolian Barbeque og kinesisk familierestaurant beliggende tæt ved gågaden. Vi kan tilbyde mongolian barbeque med flere slags kød, grøntsager, salat, pasta, saucer samt varm buffet. Spis alt hvad du kan for kun ..................................... DKK 148 (børn under 12 år ½ pris). Plads til 100 personer.

A Mongolian barbeque and Chinese restaurant located near the pedestrian street. At the Mongolian barbeque we offer different kinds of meat, vegetables, salad, pasta, gravy plus a warm buffet. Eat as much as you like for only ................................ DKK 148 (children under 12 years, ½ price). Can accommodate 100 Persons.

Mongolisches Barbeque und chinesisches Familienrestaurant nah an der Gehstrasse. Wir servieren Mongolisches Barbeque mit mehreren Fleischsorten, Gemüse, Salat, Pasta, Soßen sowie warmes Büffet. Essen Sie so viel Sie wollen für nur ............................ DKK 148 (Kinder unter 12 Jahren zum ½ Preis). Platzt für 100 Personen.

38 INFO Sankt Pedersgade 2 DK-6760 Ribe [+45] 75 44 66 50 www.mongolianribe.dk

BURGER KING RIBE OLE RØMERS VEJ 3 6760 RIBE

39

54

M A D O G D R I KK E | F OOD AND DRINK | ESSE N UND TRINKE N


Shopping i 2017 Happy Days 1. april - 10.00-14.00 Ribe By Night 2. juni - 10.00-23.00 Udsalg 28. juni - 10.00-17.30 Høstmarked 30. september - 10.00-16.00 1. oktober - 10.00-15.00 Handel med holdning 3. november - 10.00-17.30 4. november - 10.00-14.00 Black Friday 24. november - 10.00-21.00 Peters Jul i Ribe Christmas / Weihnachten 1.-23. december 2017 Lørdag og søndag 10.00-16.00

SHOPPING I RIBE

Ribe Bygavekort Det elektroniske Bygavekort kan bruges i de fleste af Ribe Handelsstandsforenings medlemsbutikker. Se listen på www.ribehandel.dk, hvor du også kan tjekke din saldo. Ribe Bygavekort kan købes hos føtex og Kvickly.

WWW.RIBEHANDEL.DK ÅBNINGSTIDER / OPENING HOURS MAN/MON-TOR/THU 9.30/10.00-17.30

FREDAG / FRIDAY 9.30/10.00-17.30/18.00

LØRDAG / SATURDAY 9.30/10.00-14.00

Tjek saldo med mobilen

Se tilmeldte butikker

I N D KØB | SHOPP I N G | E I N K AU F

55


 40

41

Keramiker Sten Børsting Gravsgade 34 . DK-6760 Ribe . Tlf. +45 75 42 38 64 www.stenborsting.dk . stenborsting@stenborsting.dk

BO BENDIXEN DESIGN

TORVET 18 RIBE 7541O999

WWW.BOBENDIXEN.DK

42

56

I N DKØB | S HOPP I NG | EI NKAUF


43

MADE IN RIBE

MADE IN RIBE

Åbningstider Dagligt 11.00-17.00 Lørdag/søndag 10.00-16.00

RIBE GLAS OG GALLERI

I Hans Tavsens hus tryller Erna Møller med koldglas. Saggede skåle, fade og lamper. Enkle og sindrige. Glas billeder, skilte, smykker, store fugle og støbninger. Utallige fantasifulde og finnurlige figurer. Som noget nyt laver Erna også Rakukeramik. Desuden rummer huset billeder af Johnna Bruun Petersen og Trine Theut. Vibeke Lukket mandag/tirsdag Qvortrup viser vævebilleder og Dorrit Sørensen i november, januar, februar puder og tasker af gamle stramajbilleder. og marts. Altid åbent når

flaget er ude.

MA D E

I BE R IN

Torvet 17 . DK-6760 Ribe . [+45] 51 34 28 55 . erna@ribeglas.dk . www.ribeglas.dk

I N D KØB | SHOPP I N G | E I N K AU F

57


 45

Pompei Bageri Dagen igennem bliver alt vores brød bagt i stenovnene, så der er altid et frisk, varmt brød at få med hjem. Vi laver alt vores brød med surdej (for smagens skyld) og med lange liggetider, så det kan udvikle den gode smag. Vores speciale er f.eks: Ølandsbrød - Brød bagt uden gær - Kamutbrød og Emmer. Flere gange om ugen har vi også ”Dagens brød”.

44

Kig ind i butikken. INFO Saltgade 7 DK-6760 Ribe [+45] 75 42 01 05 pompei@pompei.dk www.pompei.dk

Håndlavet i Ribe med lokale ingredienser fra Vadehavsområdet og Valrhona Chokolade. I butikken finder du desuden lokalristet kaffe og et stort udvalg af te. Handmade in Ribe using local ingredients from the Wadden Sea area and Valrhona chocolate. In the shop we also offer fresh locally roasted coffee and a large selection of teas. Bei uns finden Sie handgemachte Köstlichkeiten aus Schokolade, die mit ausgewählten regionalen Zutaten in Ribe produziert werden. Grundlage unserer Produkte ist stets hochwertige Valrhona Schokolade. In unserem Geschäft servieren wir auch frisch gerösteten Kaffee und eine große Auswahl an Teespezialitäten.

T E M P E R

C H O K O L A D E

H å n d l a v e t

i

R i b e

46

INFO Nederdammen 32 DK-6760 Ribe [+45] 42 30 56 58 www.temperchokolade.com tim@temperchokolade.com

Lopperier • Dansk unika håndværk Håndmalet keramik • Spændende te/kaffe Zen og wellnessprodukter Aktiviteter og events • Spanske delikatesser Sortebrødregade 5 • 6760 Ribe • 61394833 47

58

I N DKØB | S HOPP I NG | EI NKAUF


48

Kom og besøg Sønderjyllands største outlet butik. Dansk Outlet Ribe står for billigt tøj til både herre, dame, børn og plus-size. Vi har alt fra habitter, skjorter og jeans til kjoler, tasker, punge og accessories. Du vil opleve at få meget mere for pengene, da Dansk Outlet er kendt for at købe stort ind. Derudover har butikken et enormt basis sortiment af varer til faste lave priser. Dansk Outlet i Ribe er over 1000 m2 stor og har derfor et kæmpe tøjsortimentet. Vi holder ofte kundeaftenener og andre events for både store i små, som er en køretur værd. Vi glæder os til at se dig. Come and visit Southern Jutland’s largest outlet store. Dansk Outlet Ribe offers low-cost clothing for men, women, children and plus-sizes. We stock everything from suits, shirts and jeans to dresses, bags, purses and accessories. You get so much more for your money at Dansk Outlet as the store is known for its bulk buying. The store also has a huge basic range of products at permanently low prices. Dansk Outlet in Ribe has more than 1000 m2 of retail space and offers an enormous range of clothing. We often arrange late shopping evenings and other events for both adults and children - our events are always worth the trip. We look forward to seeing you at our store. Kommen und besuchen Sie das größte Outlet-Center in Nordschleswig! Dansk Outlet Ribe steht für preiswerte Herren-, Damen- und Kindermode sowie Plus-Size-Mode. Bei uns finden Sie alles: von Anzügen über Hemden und Jeans bis hin zu Kleidern, Taschen, Portemonnaies und Accessoires. Hier kriegen Sie viel für Ihr Geld, denn Dansk Outlet bekannt dafür, im großen Stil einzukaufen. Darüberhinaus hat das Center ein enormes Basis-Sortiment an Waren zu festen Niedrigpreisen im Angebot. Dansk Outlet in Ribe ist über 1000 m² groß und hat daher Platz für ein riesiges Kleidungssortiment. Auch veranstalten wir häufig Kundenabende und andere Events für Groß und Klein. Also, Kommen lohnt sich - wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Dansk Outlet Ribe Industrivej 18 . 6760 Ribe Telefon 26 70 04 66 e-mail: ribe@danskoutlet.dk www.danskoutlet.dk Mandag 10.00 - 17.30

Tirsdag 10.00 - 17.30

Onsdag 10.00 - 17.30

Torsdag 10.00 - 17.30

Fredag 10.00 - 17.30

Lørdag 10.00 - 15.00

Søndag* 10.00 - 15.00

1. søndag i måned

I N D KØB | SHOPP I N G | E I N K AU F

59


 Jernved Mejeri Vi producerer egne oste og smør efter gamle traditioner. Træffes hver onsdag kl. 9-14 fra maj til september på Skibbroen i Ribe. We produce our own cheeses and butter, following old traditions. Meet us on Skibbroen in Ribe, every Wednesday from 9-14, from May to September. Wir produzieren Käse und Butter nach alten Traditionen. Jeden Mittwoch von 9-14 Uhr Mai bis September haben wir einen Stand auf der Skibbroen in Ribe. Åbent / Opening hours / Öffnungszeiten: To/Thu/Do 10.00-17.30 Fre/Fri/Frei 10.00-17.30 Lø/Sa/Sam 09.00-13.00

49 INFO Jernvedvej 242 DK-6771 Gredstebro [+45] 75 43 53 11 www.jernvedmejeri.dk

Ribes Broderi og Garn Specialforretning i broderi og garn, meter-varer, patchwork, stoffer, symaskiner. Specialist shop for embroidery, yarn, fabric by the metre, patchwork, sewing machines. Spezialgeschäft für Stickerei und Garn, Meterware, Patchwork, Stoffe, Nähmaschinen. Strik / Design Kauni Hanne Falkenberg Duo-Design Club Geilsk Hjertegarn Lopi Mayflower Rowan Håndarbejdets Fremme O.O.E Clara Wæver Hjelholts uldspinderi Marianne Isager

Sandnes Norsk Karen Noe Islandsk Garn Vivian Høgsbro Fru Zippe Permin Eva Rosenstand

50

Symaskiner Pfaff Husquarna Bernina Singer Janome

INFO Dagmarsgade 4 DK-6760 Ribe [+45] 75 42 16 75 www.symaskineland.dk

Fra Rømø til List/Sylt. Von Rømø nach List auf Sylt. Tel. +45 73 75 53 03 Tel. +49 461 864-601

51

60

I N DKØB | S HOPP I NG | EI NKAUF


ve j

nse ns Term ma

s

L

j

j

Ta n g e v e

Su un dh edscen terr

o e sv e

v ej

W il le m

K i nc h s

Po ol iti

j

S i mo

s ve j

Rid d ermand d sve j

e rs ve

ve ej

Drost Pe d err s Ve j

al

K ur v

Klo

a de

n- e te ad

Åbningstid Mandag til fredag Lørdag

B or

Ve d el s vej

m

de

Ribe Apotek

Svø mm m eh

Te rpa g

e ad G aj to l ns um i c Ku use

ga

d e A l le Li nd asstan ie Alle e

N

e dg a ede n Sc t n s - Nam me m e d l l e me n Jør gV ej e M am - d er e n Ovm m de da ga O te r g P Væ C atha a rinæDagmarsg g ad e s tu e Pl ads Badade g

Fritti ds ce

Skole

H e g e lu nd ds

de

Tv

Dronning Da gmars V ej ej

CaféS Rypen r- ct

TEK

APO

R os e n A l l e

s Ga de

Frisko le

Vald em m ar Sejrs Alle

l tg a

Un gdo o mssko le Bib b liote ek

Sa So but uveni rik

Sc t P ed er

n Ha n Ve j s e n s

de

s em i na r i e

52

9.00-17.30 9.00-13.00

Tvedgade 19 A | 6760 Ribe | Telefon 75 42 07 55

TORVEDAG

Maren Splid

TOWN MARKET / MARKTTAG

Hos Maren Splid finder du et flot udvalg af unikt kunsthåndværk og design, samt eksklusivt dametøj. Vi holder åbent alle dage i juli måned. In the shop you will find a fine selection of unique work of art and design, plus a selection of exclusive ladies wear. Open every day in July. Hier finden Sie eine schöne Auswahl an einzigartigen Kunsthandwerk und Design, sowie exclusiver Damenbekleidung. Alle Tage in Juli geöffnet.

DAMETØJ

GLASKUNST KUNST

8

KUNSTHÅNDVÆRK

KUNST

DESIGN

BRUGSKUNST

53

INFO Overdammen 8 DK-6760 Ribe [+45] 75 42 28 30 ribe@maren-splid.dk www.maren-splid.dk

Dato / Date / Datum Hver onsdag fra 3. maj - 6. september 2017 Every Wednesday from 3 May to 6 September 2017 Jeden Mittwoch vom 3. Mai bis 6. September 2017 Tid / Tid / Time Kl. 8.00-15.00 / 8 a.m. - 3 p.m. / 8-15 Uhr

I N D KØB | SHOPP I N G | E I N K AU F

61


77

VESTKYSTENS STØRSTE

SHOPPINGCENTER

70 700

BUTIKKER

P-PLADSER

BROEN Shopping er for hele familien. Uanset om det er fashion, bolig, elektronik, sport og fritid, dagligvarer eller en kulinarisk pause, der trækker, så opfylder BROEN alle ønsker med et bredt og varieret udvalg af butikker. - Vi ses i hjertet af Esbjerg.

Exnersgade 20 - 6700 Esbjerg - www.broenshopping.dk Åbningstider: Hverdage: kl. 10.00-19.00 - Weekend: kl. 10.00-17.00 Åbner påsken 2017

62


Åbner påsken 2017

63


 Hotel Ribe

Den Gamle Arrest

Hotel Ribe er et familiedrevet hotel, med den gode service i centrum, beliggende tæt på Ribe Domkirke. Hotellet har 7 hyggelige værelser, heraf 5 med eget bad/toilet.

Den Gamle Arrest i hjertet af Ribe - nabo til Domkirken. Der tilbydes 11 dobbeltværelser, hvor brudesuiten, samt 2 af cellerne og et kvistværelse, har private badeværelser. Den Gamle Arrest in the heart of Ribe - adjacent to the cathedral. 11 double rooms. The special bridal suite plus 2 rooms have private bathrooms. The remaining rooms have washbasin in the room, and bathroom in the corridor.

Hotel Ribe is a familydriven hotel with good service at its heart. Located close to Ribe Cathedral, the hotel has 7 cozy rooms, 5 of these with en-suite bathroom. Hotel Ribe ist ein gemütliches Hotel mit eigener Bier-Weinstube mittem im Zentrum von Ribe. Der gute Service und die vielen Sehenswürdigkeiten wenige Schritte von unserem Hotel, werden Ihren Aufenhalt unvergesslich machen. Wir bieten 7 gemütliche Zimmer.

54

INFO Sønderportsgade 22 DK-6760 Ribe [+45] 75 42 04 66 hotelribe@hotelribe.dk www.hotelribe.dk

Feriehus Iversen

Ferienhaus im Herzen der Mittelalterstadt Ribe. Garten und Terrasse. 2 Doppelzimmer, 2 Badezimmer. TV. Küche mit Kühlschrank/Gefrierfach, Ofen, Spül maschine und Geschirr. Wi-Fi. Rauchen nicht erlaubt.

64

55 INFO Torvet 11 DK-6760 Ribe [+45] 52 37 37 03 [+45] 75 42 37 00 dga@dengamlearrest.dk www.dengamlearrest.dk

Tangegaard Ferieboliger

Charmerende, renoveret feriehus i hjertet af middelalderbyen Ribe. Egen have og en dejlig stor terrasse. 2 dobbeltværelser, 2 badeværelser. TV. Køkken med køl, frys, ovn, opvaskemaskine og service. Wi-Fi. Rygning er ikke tilladt. Holiday House in the centre of the medieval city of Ribe. Garden and a large terrace. 2 double rooms, 2 bathrooms. TV. Kitchen with refrigerator, freezer, oven, dishwasher and the necessary kitchen utensils. Wi-Fi. No smoking.

Den Gamle Arrest im Herzen von Ribe - direkt am Dom. 11 Doppelzimmer. Die besondere “Brautsuite” sowie zwei weitere Zimmer haben eigenes Bad. Die übrigen Zimmer haben fließendes Wasser, und auf dem Flur sind Bademöglichkeiten vorhanden.

Ved bygrænsen til Ribe ligger denne smukke gamle slægtsgård fra 1742 med en lang historie bag sig i et naturskønt område. Udsigt over store engdrag mod Ribe ådal. Der er indrettet tre moderne luksuslejligheder på hver 122 m2 til 6 pers. med privat terrasse på 50 m2 mod sø. Fri Wi-Fi.

56

INFO Grønnegade 27 B DK-6760 Ribe [+45] 21 68 69 11 mail@iversenribe.dk www.iversenribe.dk

OV ER N ATNI NG | ACCOM M ODATION | UNTE RKUNF T

An Ribes Stadtgrenze liegt dieser schöne Erbhof von 1742 in wunderbarer Natur und mit einer langen Geschichte auf dem Buckel. Aussicht über große Wiesengelände zum Flusstal von Ribe. Es sind 3 moderne Luxuswohnungen von jeweils 122 m2 für 6 pers. mit privater Terrasse von 50 m2 zur Seeseite hin eingerichtet. Kostenloser Wi-Fi.

57 INFO Tangevej 119 DK-6760 Ribe [+45] 40 77 72 41 [+45] 75 42 32 41 www.tangegaard.dk 3 døgn fra DKK 2.250 3 Tage ab DKK 2.250


DANHOSTEL RIBE 40 værelser i forskellige priskategorier, eget bad og toilet og en lækker morgenbuffet med bl.a. hjemmebagt brød, Vadehavste og hjemmelavet økologisk luksusmysli. I får gratis Ribepas og Wi-Fi. Vi er Ribes eneste miljømærkede overnatnings- og spisested. We offer rooms for 1-5 persons with private shower and toilet. The hostel is the only ecolabeled accommodation in Ribe. Free Wi-Fi and free Ribe Card that entitles you to discounts at Ribe’s attractions. Breakfast buffet with specialties - several homemade. Das Hostel verfügt über 40 Zimmer für 1-5 Personen. Alle Zimmer haben eigenes Bad und Toilette. Die einzige anerkannte UmweltLabel-Unterkunft in Ribe. Kostenloser Wi-Fi und RibePass. Frühstück mit verschiedenen Spezialitäten - einige davon hausgemacht. 58 INFO Sct. Peders Gade 16 DK-6760 Ribe [+45] 75 42 06 20 www.danhostel-ribe.dk

RIBE BYFERIE RESORT Ribe Byferie er et af Danmarks mest populære feriecentre. Ferieboliger til 2-7 pers. Ophold er inkl. el, vand, varme, Internet og slutrengøring. Fri entré til badeland og wellness. Gratis fordelskort til områdets attraktioner. Enkeltovernatninger, miniferier, ugeophold og temaferier med forplejning. Ribe Byferie is one of the most popular holiday centers in Denmark. Houses for 2-7 persons. Incl. electricity, water, heating, Internet and final cleaning. Free entrance to Water Park and wellness. Free advantage card for attractions. Ribe Byferie ist eines der beliebtesten Feriencenter in Dänemark. Moderne, gut eingerichtete Wohnungen für 2-7 Personen. Inkl. Elektrizität, Heizung, Wasser, Internet und Endreinigung. Freier Eintritt ins Erlebnisbad und Wellness. Kostenlos Vorteilkart für Sehenwürdigkeiten.

59 INFO Damvej 34 DK-6760 Ribe [+45] 79 88 79 88 info@ribe-byferie.dk www.ribe-byferie.dk

OV E RNATNI N G | ACCO M M O DATI O N | U N TE RK U N F T

65


 Darum Camping

Gredstedbro Hotel

Naturskøn og fredelig plads, hovedsageligt for voksne. Pladsen ligger ved Vadehavet mellem Esbjerg og Ribe. Velegnet for cyklister.

9 km nord for Ribe i stationsbyen Gredstedbro ligger dette chamerende gamle hotel. Hotellet har 7 dobbelt- og 3 enkeltværelser. Restauration med à la carte og dagens middag hver dag.

Scenic and peaceful site - mainly for adults - near the Wadden Sea between Esbjerg and Ribe. Ideal for cyclists. Naturschöner und ruhiger Platz am Wattenmeer - hauptsächlich für Erwachsene zwischen Esbjerg und Ribe. Ideal für Radfahrer.

60

INFO Alsædvej 24 DK-6740 Bramming [+45] 75 17 91 16 info@darumcamping.dk www.darumcamping.dk

Terrassering ved Kolvigs Gård

66

Nine kilometres north of Ribe, in the town of Gredstedbro - reachable by train - you will find this charming hotel. The hotel has 7 double rooms and 3 single rooms. The restaurant has an à la carte menu and todays special. Dieses alte, charmante Hotel liegt in Gredstedbro - einem Dorf mit Bahnstation - 9 km nördlich von Ribe. Es hat 7 Doppel- und 3 Einzelzimmer. Das Restaurant bietet täglich à la carte und Tagesgerichte an.

61 INFO Vestergade 2 DK-6771 Gredstedbro [+45] 75 43 10 88 www.gredstedbro-hotel.dk Vi ligger kun 50 meter fra den nye Kongeåsti.


Ribe Camping · Kun 1.5 km fra Ribe · Opvarmet swimmingpool 1/6-31/8 · Camping, Quickstop, telt, drejeskive · 5 stjernede service faciliteter · 25 Luksushytter og 8 Minihytter · Aktivitetsprogram for børn · God til grupper og familietræf · WIFI · Only 1.5 km from Ribe · Heated outdoorpool 1/6-31/8 · Camping, Quickstop, tent, turnable plot · 5 star servicefazilities · 25 Luxury cabins and 8 Mini cabins · Activity program for children · Excellent for groups and get-together · WIFI · Nur 1.5 km von Ribe · Beheiztes Freibad 1/6-31/8 · Camping, Quickstop, Zelt, Drehscheibe · 5 Sternige Servicefazilitäten · 25 Luxushütten und 8 Minihütten · Aktivitätsprogram für Kinder · Perfekt für Gruppen und Familietreffen · WIFI

city

Camp

62 INFO Ribe Camping A/S Farupvej 2 DK-6760 Ribe [+45] 75 41 07 77 www.ribecamping.dk

Storkesøen Ribe Fiske- og Familiepark

Haulundvej 164 - DK 6760 Ribe • Tel. +45 75 410 411 e-mail: info@storkesoen.dk • www.ribe-storkesoen.dk

• Èn af Danmarks største put & take søer • 10 ha stort område med 40.000 m2 søareal fordelt på 3 søer • Flere forskellige overnatningsmuligheder • Huse, hytter, lejligheder og naturcamping

• Kiosk, grejbutik og souveniers • Åbent hele året - et perfekt sted for din næste ferie eller udflugt • Kun 10 min. gang fra Ribe bymidte Èt anlæg, hvor der er tænkt på alt

63 OV E RNATNI N G | ACCO M M O DATI O N | U N TE RK U N F T

67


 Bed & Breakfast Bed & Breakfast-værter i Ribe og den nærmeste omegn byder velkommen i deres hjem. Du finder flere billeder og detaljer om B&B-stederne på www.visitribe.dk. Priseksemplerne er eksl. morgenmad. Flere af overnatningsstederne kan bookes online på www.airbnb.dk.

m

Afstand til

Ribe Domkirke

DKK

Pris på

morgenmad

XX DKK

Pris for 2 personer, pr. nat, ekskl. morgenmad

Bed & Breakfast-hosts in Ribe and the sourrounding area welcome you in their homes. Further details and photos of the B&Bs are available on www.visitribe.dk. Prices are excl. breakfast. A number of the accommodation venues can be booked online at www.airbnb.dk.

m

Distance to

Ribe Cathedral

DKK

Price for

breakfast

XX DKK

Price for 2 Persons, per night, excl. breakfast

Die Bed & Breakfast Gastgeber in Ribe und näherer Umgebung heißen Sie herzlich willkommen. Weitere Infos und Fotos der B&Bs sind auf www.visitribe.dk vorhanden. Preise sind ohne Frühstück. Mehrere der Unterkünfte können online unter www.airbnb.dk gebucht werden.

m

Abstand zum

Dom

DKK

Preis für

Frühstück

XX DKK

Preis für 2 Personen, pro Nacht, ohne Frühstück

Drivvejens B&B

B&K Ferielejlighed Peder Dovns Slippe

Bo smukt og roligt i lejlighed med god plads til 2-4 personer.

65 km2 ferielejlighed. 4 pers. + 1 barn. Min. 2 overnatninger. Badeværelse, 2 soveværelser, stue med TV/DVD. Fri Wi-Fi. Køkken. Gårdhave.

Når du og din familie besøger os er naturen lige uden for døren med gode vandrestier. • • • • • •

Egen indgang Eget toilet og bad Te køkken Adgang til have Fri Wi-Fi Partner i Nationalpark Vadehavet. • Rygning og husdyr ikke tilladt • Morgenmad kan bestilles

9 km

68

50 DKK

350 DKK

Holiday apartment 65 km2. 4 pers. + 1 child. Two nights min.. Bathroom, 2 bedrooms, living room with TV/DVD. Free Wi-Fi. Kitchen. Access to patio. 64 INFO Jedsted Klostervej 30 DK-6771 Gredstedbro [+45] 75 17 12 30 [+45] 20 15 03 97 karinjessen@bbsyd.dk www.visitribe.nu

OV ER N ATNI NG | ACCOM M ODATION | UNTE RKUNF T

Ferienwohnung 65 km2. 4 Pers. + 1 Kind. Min. 2 Übernachtungen. Badezimmer, 2 Doppelzimmer, Wohnzimmer mit TV/DVD. Gratis Wi-Fi. Küche. Innengarten.

100 m

750 DKK

Pris pr. nat min. 2 nætter

65

INFO P. Dovns Slippe 10 DK-6760 Ribe [+45] 61 35 69 93 bente@panglas.dk www.pederdovnslippe.dk


Hasse Christensen

Kapellangaarden v/Eva Nathan

2 dobbeltværelser i stuen. Beliggende i Ribes gamle bydel, overfor Ribe Domkirke. 1 bad og toilet, tekøkken, fælles opholdsrum med TV. Morgenmad kan bestilles.

2 dobbelt- og 1 enkeltværelse. Bad og toilet. Gæstetoilet. Tekøkken. WiFi. TV på ét værelse. Kæledyr ifølge aftale. 2 Double rooms and 1 single bedroom. Bathroom with toilet and shower. Guest toilet downstairs. Kitchenette. Wi-Fi. TV in one room. Pets allowed by agreement.

2 double rooms. Situated in the old part of the town, opposite the catedral. 1 bath and toilet, Kitchenette, living room with TV. Breakfast available to order. 2 Doppelzimmer. In der Altstadt gegenüber dem Dom gelegen. Gemein. Bad und Toilette, Teeküche, Wohnzimmer mit TV. Frühstuck auf Bestellung.

25 m

75 DKK

400 DKK

66 INFO Torvet 18 A DK-6760 Ribe [+45] 76 88 01 41 [+45] 21 20 21 21 bb@bb-ribe.dk www.bb-ribe.dk

2 Doppelzimmer und 1 Einzelzimmer. Bad und Toilette. Extra Toilette. Teeküche. Wi-Fi. TV in einem Zimmer. Haustiere erlaubt nach Verabredung.

150 m

50 DKK

400 DKK

Nefer Andrup

Ragnhild Lønne

Lejlighed 2-7 personer. Beliggende i Ribes gamle bydel. Eget bad og toilet, køkken, adgang til have, Wi-Fi, TV i opholdsstuen. Husdyr ifølge aftale.

Dobbeltværelse på 1. sal. Eget bad og toilet, TV på værelset, Wi-Fi, morgenmad kan bestilles, adgang til have. Rygning og husdyr ikke tilladt. 1 Double room - 1th floor. Private bath and toilet, TV in the room, Wi-Fi, access to garden. Smoking and pets not allowed.

Apartment 2-7 Persons. Situated in the old part of town. Private bath and toilet, kitchen, access to garden, Wi-Fi, TV in the living room. Pets allowed per agreement. Wohnung 2-7 Personen. In der Altstadt gelegen. Bad und Toilette, Küche, Zutritt zum Garten, Wi-Fi, TV im Wohnzimmer. Haustier erlaubt nach Absprache.

300 m

550 DKK

67 INFO Præstegade 15 DK-6760 Ribe [+45] 24 46 35 34 [+45] 39 61 07 78 evanathan@dadlnet.dk www.ribekapellangaarden.dk

68

INFO Gravsgade 47 DK-6760 Ribe [+45] 41 31 51 69 nefer@stayinribe.dk www.stayinribe.dk

1 Doppelzimmer im 1. Stock. Eigenes Bad und Toilette, Frühstück kann bestellt werden, TV im Zimmer, Wi-Fi. Rauchen und Haustiere nicht erlaubt.

150 m

75 DKK

400 DKK

69 INFO Sønderportsgade 41 DK-6760 Ribe [+45] 75 44 56 46 [+45] 20 14 80 25 lonne@post.tele.dk www.ribe-zimmer.dk

OV E RNATNI N G | ACCO M M O DATI O N | U N TE RK U N F T

69


 RIBO Bed & Breakfast

Rebslagerhuset

3 skønne dobbeltværelser, eget toilet og bad. TV og Wi-Fi. Køkken og fælles spiserum. Gratis kaffe og te. Gårdhave med terasse. Online booking på hjemmeside.

5 dobbeltværelser, 2 x bad og toilet. Mulighed for morgenmad i weekenden, tekøkken, TV i fællesrum, adgang til gårdhave, parkering bag huset.

3 charming double rooms, private bath/toilet. TV and Wi-Fi. Kitchen and common dining room. Free coffee and tea. Courtyard with patio. Online booking.

5 double rooms, 2 x toilet and bath. Breakfast available only on weekends, kitchnette, TV, access to terrace, private entrance, parking directly in front of the house.

3 schöne Doppelzimmer, eignenem Bad und Toilet. TV und Wi-Fi. Küche und gemeinsame Esszimmer. Gratis Kaffe und Tee. Hofgarten mit Terasse. Online booking.

600 m

75 DKK

550 DKK

70

INFO Giørtz Plads 3 DK-6760 Ribe [+45] 21 60 09 19 info@ribobandb.dk www.ribobandb.dk

5 Doppelzimmer, 2 x Bad und Toilette. Möglichkeit für Frühstück am Wochenende, Teeküche, TV, Eigenem Eingang, Mitbenutzung von Hofgarten, Parkenmöglichkeiten.

50 m

85 DKK

450 DKK

71

INFO Grydergade 6 DK-6760 Ribe [+45] 20 57 76 22 rebslagerhuset@gmail.com

Conni Fabrin Troelsen Lejlighed til 2-3 personer i stuen. Eget bad og toilet, tekøkken. Kombineret soveværelse og stue med dobbelt sovesofa og TV. Adgang til gårdhave og terasse. Wi-Fi.

Feriehus 2-4 personer Minimum 2 overnatninger. Charmerende byhus med have midt i Ribes gamle bydel. To mindre stuer, køkken og bad. Soveværelse på 1. sal, samt sovesofa i stuen. www.123hjemmeside.dk/ hortensiahuset1

70

Apartment for 2-3 Pers. ground floor. Bath and toilet, kitchenette. Combined bedroom and livingroom with double sleeping couch and TV. Access to garden and terrace. Wi-Fi.

72

300 m

500 DKK

INFO Puggaardsgade 26 DK-6760 Ribe [+45] 24 48 18 31 signeribe@hotmail.com

OV ER N ATNI NG | ACCOM M ODATION | UNTE RKUNF T

Wohnung für 2-3 Pers. Eigenes Bad und Toilette, Teeküche. Kombinertes Wohnzimmer und Schlafzimmer mit Dopp. Schlafcouch und TV. Mitbenutzung von Garten und Terasse. Wi-Fi. 1 overnatning

100 m

Flere nætter, pr. nat

500 450 DKK

DKK

73

INFO Bispegade 3 DK-6760 Ribe [+45] 75 44 55 77 [+45] 61 14 38 70 troelsenribe@stofanet.dk


B&B overnatning på Gørdinglund Herregård

B&B Marsken Lejlighed med 2 dobbeltværelser, fællesrum med tekøkken og TV. Gratis Wi-Fi. Stort badeværelse. Der er egen indgang og adgang til gårdhave. Gratis kaffe, the, håndklæder og sengetøj.

Værelse til 2 personer + 1 barn/baby. Badeværelse. Fælles køkken og stue med TV/DVD. Billard. Gratis WiFi. Fælles terasse med have. Fiskeri muligt. Ingen husdyr. Room for 2 Persons + 1 child/baby. Bathroom. Common kitchen and living room with TV/DVD. Billiards. Free WiFi. Courtyard with patio. Fishing possible. No pets allowed. Zimmer für 2 Personen + 1 Kind/Baby. Badezimmer. Gemeinsame Küche und Wohnzimmer mit TV/DVD. Billard. Kostenlos WiFi. Gemeinsame Hofgarten mit Terasse. Angeln möglich. Haustiere nicht erlaubt. Ribe

21 km

Gørding

300 m

75 DKK

600 DKK

Apartment with 2 double rooms, living room with kitchenette and TV. Free Wi-Fi. One big bath and toilet. Private entry and access to patio. 74 INFO Gørdinglund Herregård Hessellundvej 5 DK-6690 Gørding [+45] 29 60 07 63 [+45] 23 34 03 01 www.gordinglund.dk mail@gordinglund.dk

Wohnung mit 2 Doppelzimmer, Wohnzimmer mit teeküche, und TV. Kostenlos Wi-Fi. Bad und Toilette. Eigenem Eingang und Mitbenutzung von Hofgarten.

5 km

65 DKK

350 DKK

75

INFO Tanderup Digevej 18 DK-6760 Ribe [+45] 75 42 18 70 mail@bbmarsken www.bbmarsken.dk

OV E RNATNI N G | ACCO M M O DATI O N | U N TE RK U N F T

71


 Events Ribe 2017 24.04.-30.04.

International Vikingemarked - www.ribevikingecenter.dk International Viking Market | Internationaler Wikingermarkt

11.05.-14.05.

Tulipanfest, optog 14. maj - www.tulipanfest.dk Tulip Festival, parade 14 May | Tulpenfest, Festwagenumzug 14. Mai

01.06.-15.06.

Vadehavs Lammefestival - www.sydvestjyskesmagsoplevelser.dk Lamb Festival | Lammfestival

02.06.

Ribe by Night - www.ribe-handel.dk Ribe by Night | Ribe by Night

11.06.

Koncert med Det Kongelige Kapel (Wagner, Bruckner) - Ribe Domkirke Concert - The Royal Danish Orchestra | Konzert - The Royal Danish Orchestra

23.06.

Sankt Hans fest, Skibbroen - www.visitribe.dk Midsummer Night, Skibbroen | Mittsommerfeier (Johannesfest), Skibbroen

24.06.

”Sankt Høns”, Mandø - www.visitmandoe.dk Midsummer Night, Mandø | Mittsommerfeier (Johannesfest), Mandø

24.06.

Mølledag på Mandø - www.mandoemoelle.dk Annual Mill Celebration on Mandø | Mühlentag auf Mandø

01.07.

Maritim dag - www.ribehavn.dk Maritime day | Maritimer Tag

27.07.-30.07.

Ribe Jazzfestival - www.ribejazz.dk Ribe Jazzfestival | Ribe Jazzfestival

28.07.

Ribe Dyrskue, Hovedengen - www.sydvestjysk.dk Cattle Show | Tierschau

31.07-06.08.

Krigerugen - www.ribevikingecenter.dk Viking Warriors | Wikingerkrieger

19.08.

Mandø Marathon - www.mandoemarathon.dk Mandø Marathon | Mandø Marathon

31.08.-03.09.

Rued Langgaard Festival (klassisk festival) - www.langgaardfestival.dk Rued Langgaard Festival | Rued Langgaard Festival

01.09.-02.09.

Vinfestival, fredag aftenåbent i butikkerne - www.ribevinfestival.dk Wine Festival, fri. Shopping by night | Weinfestival, Frei. Abendoffen in den Geschäften

30.09.-01.10.

Høstmarked / Kunsthåndværkermarked - www.kunsthaandvaerkermarkediribe.dk Harvest market / Craft market | Erntemarkt / Handwerksmarkt

12.-15.10.

Fejring af 500 års Reformation. Et Folkemøde i Ribe - www.folkemødeiribe.dk Celebration of 500 years of Reformation | Feier der 500 Jährigen Reformation

15.10.

Kulturnat - www.ribes-kulturnat.dk Ribe Culture Night | Kulturnacht

01.12.

Julemandsvækning - www.petersjuliribe.dk We wake up Santa Claus | Der Weihnachtsmann wird Geweckt

01.12.-23.12.

Peters jul i Ribe (søndagsåbent i butikkerne 10.00-16.00) - www.petersjuliribe.dk Christmas in Ribe (Sunday open in shops) | Weihnachten in Ribe (Verkaufsoffener Sonntag)

72

EVEN TS R I B E 2 017


Veteranbiler / Classic Cars / Oldtimertreffen April-September Tirsdag / Thuesday / Dienstag 18.00-22.00 www.ribe-classic.dk

Torvedag / Market day / Markttag Maj-September Onsdag / Wednesday / Mittwoch 09.00-15.00 www.visitribe.dk

E VE N TS RI BE 2 0 17

73


RIBE VELKOMSTCENTER Du finder Ribe Velkomstcenter i den gamle bygning Porsborg fra 1582. Her kan du hver dag frem til kl. 22.00 søge information om Ribe og Vadehavet. Når vi er gået hjem, er velkomstcenteret selvbetjent, men der er stadig hjælp at hente. En række digitale platforme guider dig i din søgning og har du brug for Wi-Fi, så er det naturligvis til rådighed uden beregning. RIBE VISITORS' CENTRE You will find Ribe Visitors’ Centre in the old Porsborg building from 1582. There, every day until 22.00, you can seek information about Ribe and The Wadden Sea. When we have gone home, the visitors’ centre is a self-service amenity, but help is still at hand. A number of digital platforms will help you 74

I N F O RM AT I ON

search, and if you need Wi-Fi, it is of course available free of charge. BESUCHERINFORMATIONSZENTRUM Sie finden das Besucherinformationszentrum Ribe im alten Gebäude namens Porsborg aus dem Jahre 1582. Hier können Sie täglich bis 22.00 Uhr Informationen über Ribe und das Wattenmeer finden. Sollten die Mitarbeiter Feierabend haben, können Sie immer noch Hilfe im Selbstbedienungs-Besucherinformationszentrum bekommen. Zahlreiche digitale Plattformen leiten Sie bei Ihrer Suche und falls Sie WLAN benötigen, steht Ihnen dies selbstverständlich gratis zur Verfügung. VisitRibe | Torvet 3 | DK-6760 Ribe | [+45] 75 42 15 00 info@visitribe.dk | www.visitribe.dk


75


RIBE - DANMARKS ÆLDSTE BY | RIBE - THE OLDEST TOWN OF DENMARK | RIBE - DIE ÄLTESTE STADT DÄNEMARKS

DOWNLOAD VISITRIBE APP

GUIDE2017

RIBE

DANMARKS ÆLDSTE BY THE OLDEST TOWN OF DENMARK DIE ÄLTESTE STADT DÄNEMARKS

WWW.VISITRIBE.DK MED BYKORT | WITH CITY MAP | MIT STADTPLAN

Ribe Guide 2017  

Danmarks ældste by

Ribe Guide 2017  

Danmarks ældste by

Advertisement