Page 1

2018

ESBJERG

TA’ DEL I ENERGIEN JOIN THE ENERGY ERLEBT DIE ENERGIE


KÆRE GÆST Esbjerg havn og by glæder sig i år til at fejre 150 års jubilæum og til igen at være værtsby for The Tall Ships Races. Esbjerg overrasker de fleste. Med placeringen tæt på Nationalpark Vadehavet (Unesco Verdensarv) åbner der sig en perlerække af unikke naturoplevelser. Sort Sol er vel nok det mest kendte, men også fortællingen om de 15 millioner trækfugle, gør Esbjerg til et besøg værd. Fiskeri- og Søfartsmuseet underbygger oplevelserne og tager med den nye udstilling om olien fortællingen et skridt videre. I Esbjerg vil kulturen også være med. Jørn og Jan Utzon har tegnet Esbjerg Musikhus, og her finder man også et af de mest spændende kunstmuseer i Danmark. Kongensgade, Esbjergs gågade, skal man også afsætte god tid til. Den er en af de længste i Danmark med et væld af butikker og et nyt stort shoppingcenter. Nyd Esbjerg og kig endelig forbi Esbjerg Velkomstcenter. Jane Madvig Søndergaard Turistchef / Head of Tourism / Tourismusdirektor

DEAR GUEST This year the town and the port of Esbjerg are looking forward to celebrating their 150th anniversary and to being host port of The Tall Ships Races. Esbjerg surprises most people. Situated close to The Wadden Sea National Park (Unesco World Heritage Site), it offers a wonderful string of unique nature experiences. The murmuration of starlings, called "Black Sun" is probably the best-known, but also the story of the 15 million migratory birds makes Esbjerg well worth a visit. The Fisheries and Maritime Museum underpins your experiences and, with the new oil exhibition, takes the story one step further. Culture is also always a part of Esbjerg. Jørn and Jan Utzon have designed the performing arts centre Musikhuset Esbjerg, and here you will also find one of the most exciting art museums in Denmark. Also the pedestrian precinct in Esbjerg is worth earmarking plenty of time for. It is one of the longest such streets in Denmark with lots of shops and a big new shopping centre. Enjoy Esbjerg, and make sure to stop by Esbjerg Visitors’ Centre.

LIEBER GAST Dieses Jahr feieren Esbjerg Stadt und Hafen ihren 150. Geburtstag, und Esbjerg ist in Juli wieder Anlaufshafen in The Tall Ships Races. Esbjerg überrascht die meisten. Durch die Lage in der Nähe des Nationalparks Wattenmeer (UNESCO-Welterbe) ergeben sich zahlreiche Möglichkeiten für einzigartige Naturerlebnisse. Das Luftballett "Schwarze Sonne“ ist wohl das bekannteste, aber auch die Tatsache, daß hier bis zu 15 Millionen Zugvögel rasten, bedeutet, daß Esbjerg wirklich einen Besuch wert ist. Das Fischerei und Seefahrtsmuseum vermittelt zusätzliches Hintergrundwissen zu den Erlebnissen und geht mit der neuen Offshore-Ausstellung noch einen Schritt weiter. Auch die Kultur ist in Esbjerg vertreten. Die Architekten Jørn und Jan Utzon haben das Esbjerg Musikhaus entworfen, und hier findet man ebenfalls eines der interessantesten Kunstmuseen Dänemarks. Für einen Bummel auf der Einkaufsstraße von Esbjerg, sollte man ebenfalls reichlich Zeit einplanen. Sie ist einer der längsten in Dänemark mit vielen Geschäften und einem großen, neuen Shoppingcenter. Genießen Sie Esbjerg, und schauen Sie gerne im Esbjerg Informationscenter vorbei!

Kolofon Udgiver: VisitEsbjerg, Skolegade 33, DK-6700 Esbjerg, tel +45 75 12 55 99, esbjerg@visitesbjerg.dk www.visitesbjerg.dk. Redaktionen afsluttet november 2017. Fotos: Esbjerg Byhistoriske Arkiv/Torben Meyer, jyskpressefoto, Shutterstock, WCF/Richard Gray, Tommy Rasmussen, danrosefoto.dk, Esbjerg Fotoklub/Barrett, Mejdahl, Helt, Nhc Foto m.fl. Trykkeri: Rosendahls, Esbjerg. Forbehold for fejl og ændringer. Subject to errors and alterations. Fehler und Änderungen vorbehalten.

2

VisitEsbjerg


INDHOLD 75

KORT indlagt Velkomstcenter

CONTENTS 75

MAP enclosed Visitors' centre

INHALT 75

KARTE eingelegt Informationscenter

Attraktioner 4 Mennesket ved Havet 6 Esbjerg Havn 8 Esbjerg Havn og by 150 år 10 The Tall Ships Races 2018 12 Fiskeri- og Søfartsmuseet 14 Esbjerg Museum 16 Esbjerg Kunstmuseum 18 Kunst i Esbjerg 20 Musikhuset Esbjerg 22 Esbjerg Vandtårn 24 Museumsfyrskib 24 Fiskeauktion for turister 24 Kutterture 26 Blåvand Zoo 27 Hovedbiblioteket 4 0 Esbjerg for børn 42 Hjerting Strand 4 4 Naturområde Marbæk 4 6 Nationalpark Vadehavet 4 8 Sæler i Vadehavet 5 0 Esbjerg & Anden Verdenskrig 5 6 EnergiMetropol Esbjerg

Attractions 4 Man Meets the Sea 6 Esbjerg Port 8 Esbjerg Port and City 150 years 10 The Tall Ships Races 2018 12 Fisheries & Maritime Museum 14 Esbjerg Museum 16 Esbjerg Art Museum 18 Art in Esbjerg 20 Esbjerg Performing Arts Center 22 Esbjerg Water Tower 24 Light Ship Museum 24 Fish Auction for Tourists 24 Boat tours 26 Blåvand Zoo 27 Main Library 4 0 Esbjerg for children 42 Hjerting Beach 4 4 Nature Area Marbæk 4 6 Wadden Sea National Park 4 8 Seals in the Wadden Sea 5 0 Esbjerg & Second World War 5 6 EnergiMetropol Esbjerg

Attraktionen 4 Mensch am Meer 6 Esbjerg Hafen 8 150 Jahre Hafen und Stadt 10 The Tall Ships Races 2018 12 Fischerei & Seefahrtsmuseum 14 Esbjerg Museum 16 Esbjerg Kunstmuseum 18 Kunst in Esbjerg 20 Musikhaus Esbjerg 22 Esbjerg Wasserturm 24 Museumsfeuerschiff 24 Fischauktion für Touristen 24 Kutterfahrten 26 Blåvand Zoo 27 Hauptbibliothek 4 0 Esbjerg für Kinder 42 Hjerting Strand 4 4 Naturgebiet Marbæk 4 6 Nationalpark Wattenmeer 4 8 Seehunde im Wattenmeer 5 0 Esbjerg & Zweite Weltkrieg 5 6 EnergiMetropol Esbjerg

Aktiviteter 28 Shopping & Restauranter 3 0 Parkering 31 Esbjerg City - gågade 33 Broen Shopping 52 Aktive feriedage 5 4 Badeland & Wellness 57 Cykeludlejning 57 Esbjerg Golfklub 58 Musik i Esbjerg 6 0 Esbjerg Festuge 62 Juleby & Skøjtebane 6 4 Events 6 6 Overnatning 74 Værd at vide

Activities 28 Shopping & Restaurants 3 0 Parking 31 Esbjerg City - shopping street 33 Broen Shopping 52 Active holidays 5 4 Water Park & Wellness 57 Bicycle Rental 57 Esbjerg Golf Club 58 Music in Esbjerg 6 0 Esbjerg Festival Week 62 Christmas City & Ice Rink 6 4 Events 6 6 Accommodation 74 Good to know

Aktivitäten 28 Einkauf & Restaurants 3 0 Parken 31 Esbjerg City - Einkaufsstraße 33 Broen Shopping 52 Aktiv Urlaub 5 4 Badeland & Wellness 57 Fahrradvermietung 57 Esbjerg Golfklub 58 Musik in Esbjerg 6 0 Esbjerg Festwoche 62 Weihnachtsstadt & Eisbahn 6 4 Events 6 6 Unterkunft 74 Wissenswertes 3


4


2

MENNESKET VED HAVET MENNESKET VED HAVET Tilrejsende til Esbjerg hilses fra søsiden velkommen af Svend Wiig Hansens monumentalskulptur ”Mennesket ved Havet”, rejst i anledning af, at Esbjerg i 1994 kunne fejre 100 års jubilæum som selvstænding kommune. Den blev afsløret den 28. oktober 1995.

Skulpturen er i kraft af sin størrelse (9 meter) samt udstråling blevet et vartegn for Esbjerg. I klart vejr kan kroppene, der står som spændte sejl, ses på 10 km afstand.

MAN MEETS THE SEA Visitors arriving in Esbjerg from the sea are greeted by Svend Wiig Hansen’s monumental sculpture “Man meets the Sea”, which was raised on the occasion of Esbjerg celebrating its 100th anniversary as an independent municipality in 1994. It was officially unveiled on 28 October 1995. The sculpture portrays the meeting between pure, unspoilt mankind and nature. Man, innocent as from his mother’s womb. Man before rising up and beginning to act. That, according to Wiig Hansen, was where things started to go wrong - when man got “dirt” on his hands. Because of its size (nine metres) and charisma, the sculpture has become a landmark for Esbjerg. In clear weather the bodies, sitting there like unfurled sails, can be seen 10 kilometres away.

DER MENSCH AM MEER Reisende, die von See her nach Esbjerg kommen, werden von Svend Wiig Hansens Monumentalskulptur “Der Mensch am Meer” begrüßt, die 1994 aus Anlass des 100-jährigen Jubiläums Esbjergs als selbständiger Gemeinde errichtet wurde. Sie wurde am 28. Oktober 1995 enthüllt. Die Skulptur schildert die Begegnung des reinen, unverderbten Menschen mit der Natur. Der Mensch, wie er war, als er von seiner Mutter geboren wurde. Der Mensch, bevor er sich erhebt und zu handeln beginnt. Erst dann, sagte Wiig Hansen, geht es schief. Erst dann macht sich der Mensch ”die Hände schmutzig”. Die Skulptur ist wegen ihrer Größe (9 m) und ihrer Ausstrahlung zum Wahrzeichen von Esbjerg geworden. Bei klarem Wetter kann man die Oberkörper, die an geschwellte Segel erinnern, aus 10 km Entfernung erkennen.

Bus Linje A fra banegården og Skolegade/Torvet. Linje 13 fra Fanøfærgen via banegården.

Bus Line A from train station and Square/Skolegade. Line 13 from Fanø ferry terminal via train station.

Bus Linie A ab Bahnhof und Markt/Skolegade. Linie 13 ab Fanøfähre und Bahnhof.

Parkering

Parking

Parken

Afstand fra bymidte er 4 km.

Distance from town center is 4 km.

Entfernung von der Stadtmitte 4 km.

Skulpturen skildrer det rene og ufordærvede menneskes møde med naturen. Mennesket som det var, da det kom ud af mors liv. Mennesket før det rejser sig og begynder at handle. Det er først da, sagde Wiig Hansen, at det går galt. Først da får mennesket ”snavs” på fingrene.

5


ESBJERG HAVN Fra 250 meter kaj til 12 kilometer I dag er det næsten umuligt at få et samlet overblik over havnen. 12 km kajanlæg bøjer sig langs kystlinjen og er konstant under udbygning og tilpasning. Med tabet af hertugdømmerne efter krigen i 1864 havde Danmark ikke længere havne på den jyske vestkyst, da de alle tilfaldt Preussen ved fredsafslutningen. Derfor vedtog Rigsdagen i 1868 loven om anlæg af en havn i Esbjerg. Den 15. august 1874 åbnede havnen for besejling, men helt færdigt blev den først i 1878. I alt 250 meter kaj var der fra begyndelsen. Havnen blev anlagt af hensyn til den danske

6

landbrugseksport af levende kreaturer og svin. Fiskeri tænkte ingen på, ej heller at der ville komme en by ved havnen. Den sparsomme, men stadigt voksende bebyggelse gav grobund for et begyndende handelsliv, ligesom de første fiskere fandt vej til Dokhavnens rolige bassin. Et bysamfund begyndte at vokse op på det sted, hvor der ikke skulle have været andet og mere end en havn. I 1890rne voksede fiskeriet voldsomt. Omkring 1970 var der mere end 600 fiskefartøjer i Esbjerg, men i dag er der næsten ingen tilbage. I slutningen af 1960rne gav eftersøgningen af olie i Nordsøen resultat, og med energikrisen i 1973 blev udvindingen rentabel. Det hvirvlede Esbjerg ind i et offshore eventyr, som gjorde byen til Danmarks første og eneste offshore-by. Inden for de seneste 20 år er olien blevet suppleret med vindenergi, og i dag er Esbjerg Danmarks absolutte energimetropol. Og stedet, hvor eventyret begyndte i 1868 med to gårde, tre huse og

23 indbyggere, lægger i dag navn til en kommune med flere end 115.000 indbyggere. PORT OF ESBJERG From 250 metres of Quayside to 12 km Today it is near impossible to get a complete view of the harbour area. No less than 12 km of harbour facilities follow the curving coastline and are constantly being added to and adjusted. 1868, the Danish parliament (Rigsdag) approved a bill on the establishing of a harbour in Esbjerg. On 15 August 1874 the harbour opened to traffic, but it was not completed until 1878. There was initially a total of 250 metres of quayside. The harbour was built to promote the Danish agricultural export of cattle and pigs. No one thought about fishing then, nor that a town would spring up around the harbour. The thrifty but steadily increasing level of building provided the basis for a beginning


commercial life, and the first fishermen found their way to the quiet dock of Dokhavnen. Fishing mushroomed in the 1890s. Around 1970, there were more than 600 fishing vessels in Esbjerg, but today there is only a few left. In the late 1960s, the search for North Sea oil proved successful, and with the energy crisis of 1973 extracting oil became an economic proposition. This swept Esbjerg off into an offshore adventure that made it Denmark’s first and only offshore city.

einen Gesamtüberblick über den Hafen zu verschaffen. Die Kaianlagen ziehen sich 12 km an der Küstenlinie entlang und werden ständig ausgebaut und angepasst.

Within the past 20 years, oil has been supplemented by wind energy, and Esbjerg is now Denmark’s undisputed energy metropolis.The place where the adventure began in 1868 with two farms, three houses and 23 inhabitants has now become a municipality with over 115,000 inhabitants.

Der Hafen wurde im Hinblick auf den dänischen Agrarexport lebender Rinder und Schweine angelegt. An Fischerei war nicht gedacht - ebenso wenig, dass um den Hafen eine Stadt entstehen würde. Die spärliche, aber ständig wachsende Siedlung gab den Nährboden für ein beginnendes Handelsleben. Auch die ersten Fischer fanden ihren Weg in das ruhige Becken des Dockhafens. In den 1890er Jahren nahm die Fischerei einen gewaltigen Aufschwung. Um 1970

ESBJERGER HAFEN Von 250 m zu 12 km Kailänge Heute ist es fast nicht mehr möglich, sich

Im Jahr 1868 verabschiedete der dänische Reichstag das Gesetz über die Anlage eines Hafens in Esbjerg. Am 15. August 1874 konnte der Hafen zum ersten Mal angelaufen werden, völlig fertig war er jedoch erst 1878. Zu Anfang betrug die Kailänge 250 m.

hatten über 600 Fischereifahrzeuge ihren Heimathafen in Esbjerg. Heute ist fast keine übrig geblieben. Ende der 1960er Jahre hatte die Ölsuche in der Nordsee Erfolg, und durch die Ölkrise 1973 wurde die Gewinnung rentabel. Esbjerg wurde in ein Offshore-Abenteuer hineingewirbelt, das die Stadt zum ersten und einzigen Offshore-Hafen Dänemarks machte. In den letzten 20 Jahren ist die Windenergie zum Öl hinzugekommen, so dass Esbjerg heute unbestritten Dänemarks EnergieMetropole ist. Der Ort, wo das Abenteuer 1868 mit zwei Höfen, drei Häusern und 23 Einwohnern begann, ist heute das Zentrum einer Kommune mit mehr als 115.000 Einwohner.

www.portesbjerg.dk

7


Jubilæet fejres

Jubiläumsfeier

Anniversary celebration

Esbjerg Havn og Danmarks yngste storby Esbjerg fejrer 150 års jubilæum i 2018. Uden havnen ville der ikke være nogen by, og uden byen ville havnen ikke fungere. Sådan er det, og sådan har det været i snart 150 år. Jubilæumsåret kaldes ”Havn og By 150 år” for at afspejle, at byen og havnen er to sider af samme mønt.

Esbjerg, die jüngste Großstadt Dänemarks, und ihr Hafen begehen 2018 ihren 150. Geburtstag. Ohne den Hafen gäbe es keine Stadt und ohne die Stadt würde der Hafen nicht funktionieren. So ist es heute und so war es schon fast 150 Jahre lang. Das Jubiläumsjahr heißt „150 Jahre Hafen und Stadt” um zu zeigen, dass Stadt und Hafen eine Einheit sind.

The Port of Esbjerg and Denmark’s youngest metropolitan city, Esbjerg celebrate their 150th anniversary in 2018. Without the port, there would be no city, and without the city, the port would not work. That is a fact, and it has been so for almost 150 years. The anniversary year is called ”Port and City 150 years” to reflect that the city and the harbor are two sides of the same coin.

Evnen til at omstille sig er en del af kernefortællingen om Esbjerg Havn, der har været i landets elite som både eksporthavn, landets største fiskerihavn og nu som en nøglespiller i energisektoren.

Die Anpassungsfähigkeit ist ein Kernpunkt der Geschichte des Hafens, der als Exporthaven, größter Fischereihafen des Landes und nun mit seiner Schlüsselposition im Energiebereich immer zur Spitzengruppe gehörte.

The ability to adapt is part of the core story of Esbjerg Port; the port has played a vital national role both as an export port, the country’s largest fishing port and now as a key player in the energy sector.

Die einzelnen Veranstaltungen, die zum Jubiläumsjahr geplant sind, werden laufend angekündigt. Sicher ist aber schon, dass die größte Einzelveranstaltung „The Tall Ships Races“ vom 18. - 21. Juli 2018 sein wird.

The concrete events which are in the making will be announced shortly.

De konkrete events, der er i støbeskeen til jubilæumsåret, vil blive annonceret løbende. Den største enkeltstående begivenhed bliver The Tall Ships Races den 18. - 21. juli 2018.

8

The biggest single event will be The Tall Ships Races on the 18th 21st of July 2018.


150 Jahre Hafen und Stadt Port and City 150 years 9


10


OHØJ

Verdens flotteste sejlskibe kommer. Oplev skibene på tæt hold fra den 18.-21. juli 2018. Helt gratis. Havnen og byen vil boble af fest og stemning. www.tallshipsesbjerg.dk

VERDENS FLOTTESTE SEJLSKIBE KOMMER UGE 29 WOCHE 29 WEEK 29

AHOI

Die schönsten Segelschiffe der Welt kommen nach Esbjerg. Erleben Sie die Schiffe aus nächster Nähe vom 18. - 21. Juli 2018. Völlig gratis. Hafen und Stadt warten mit Fest, Stimmung, Musik und Unterhaltung auf. www.tallshipsesbjerg.de

MOR

AHOY

The world’s finest sailing ships are on their way to Esbjerg. Experience the ships from close range from 18 to 21 July 2018. Completely free. A festive atmosphere will be at the harbour and the city. www.tallshipsesbjerg.com FEEL THE ENERGY

www.tallshipsesbjerg.dk

11


12


1

FISKERI- OG SØFARTSMUSEET ET HAV AF FORTÆLLINGER Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg er Danmarks museum for menneskets relation til havet, kulturen som har udfoldet sig omkring det samt livet under havoverfladen. Siden 1968 har vi samlet og formidlet Danmarks maritime historie.

Experience our large offshore exhibition, which gives you a fantastic glimpse of everything from oil and gas extraction to what life is like on an oil rig. Our 50th anniversary brings you to two special exhibitions - including An Incredible Danish Fishing Venture, told by the fishermen themselves.

EIN MEER VON ERZÄHLUNGEN Das Fischerei- und Seefahrtsmuseum in Esbjerg ist Dänemarks Museum für die Beziehung des Menschen zum Meer und zu der Kultur, die sich daraus entwickelt hat, sowie dem Leben unter der Meeresspiegel. Die Robben sind unsere festen Bewohner. Beiwohnen Sie einer der täglichen Fütterungen, bei denen man Dänemarks größtes Meeressäugetier hautnah erleben kann. Erleben Sie unsere Ausstellung über Offshore-Aktivitäten, die einen fantastischen Einblick in alles von der Förderung von Öl und Gas bis hin zum Leben auf einer Bohrplattform gibt. Wir feiern dieses Jahr unseren 50. Geburtstag mit zwei Sonderausstellungen, und ganz besonders der Ausstellung Dänemarks Wildestes Fischerabenteuer, erzählt von den Fischern selbst.

Vi anbefaler en spiseoplevelse i vores lækre café MS Smag.

We can additionally offer you all the year round: Environments from Esbjerg Harbour, bunker from the Second World War, wooden ships outdoors, aquariums, hands-on pool, birds, whale skeletons, exhibition about the Wadden Sea, invasive species and large play area. We recommend that you enjoy a meal at our delicious café MS Smag.

Darüber hinaus bieten wir das ganze Jahr über u.a.: Originale Gebäude vom Hafen in Esbjerg, Bunker aus dem 2. Weltkrieg, Holzkutter in der Freilichtausstellung, Aquarien, Streichelbecken, Vögel, Walskelette, Ausstellung über das Wattenmeer, Invasive Arten und großer Spielplatz. Genießen Sie auch eine Mahlzeit im leckeren Café MS Smag.

Kørestole Alle indendørs aktiviteter og sælariet.

Wheelchairs All indoor activities and the seals.

Rollstühle Alle Aktivitäten im Haus und Robbenbecken.

Bus linje A fra banegården og Skolegade/Torvet. Bus linje 13 fra Fanøfæren via banegården.

Bus line A from train station and Square/Skolegade. Bus line 13 from Fanø ferry via train station.

Buslinie A ab Bahnhof und Markt/Skolegade. Buslinie 13 ab Fanøfähre und Bahnhof.

Se mere i annoncen på side 23.

More in ad on page 23.

Mehr in Anzeige auf Seite 23.

Sælerne er vores faste beboere. Kom til en af de daglige fodringer, hvor man kan opleve Danmarks største havpattedyr helt tæt på. Oplev den store offshore udstilling, der giver et fantastisk indblik i alt fra indvinding af olie og gas til hvordan livet er på en boreplatform. Årets 50 års jubilæum giver dig to særudstillinger - ikke mindst Danmarks Vildeste Fiskereventyr, fortalt af fiskeskipperne selv. Derudover kan vi året rundt bl.a. byde på: Miljøer fra Esbjerg Havn, bunker fra 2. Verdenskrig, træskibe på friland, akvarier, følebassin, fugle, hvalskeletter, udstilling om Vadehavet, invasive arter og en stor legeplads.

AN OCEAN OF STORIES The Fisheries and Maritime Museum, Esbjerg, is Denmark’s museum about the sea - people’s relationship with it, the culture surrounding it, and life beneath its surface. The seals are our permanent residents. Come to one of the daily feeding sessions, where you can observe Denmark’s largest sea mammal at very close quarters.

13


14


6

ESBJERG MUSEUM Se Esbjerg i 1930’erne og kom tæt på den lokale historie fra besættelsesårene.

Erleben Sie Esbjerg in den 1930’er Jahren und die Geschichte der Besetzungsjahren.

Undervejs møder gæsterne Jørgen Hansen, der eksporterer fisk, husmor Inge Hansen, deres modstandsaktive teenagesøn Jens og hushjælpen Gerda, der hver især tumler med et problem. Kan udstillingens gæster hjælpe dem med at løse det ?

See Esbjerg in the 1930's and come close to the local history from the years of occupation. The new exhibition "Occupied - Esbjerg 1943" shows the daily life in Esbjerg during the German occupation. Visitors move through the basement, visits the living room and the kitchen, enters the washing room and exit through the backyard. Maybe an air alarm is triggered. On the way, the guests will meet Jørgen Hansen, who exports fish, housewife Inge Hansen, their resistance fighter teenage son Jens and the domestic help Gerda, who all are dealing with a problem. Can the exhibition guests help solve it?

”BESAT - Esbjerg 1943” er på én gang underholdende og tankevækkende.

"Occupied - Esbjerg 1943" is at once entertaining and thought-provoking.

”BESETZT - Esbjerg 1943” ist unterhaltsam, regt aber auch zum Nachdenken an.

Se mere på side 25 og på esbjergmuseum.dk Museet åbner den 20. januar efter ombygning.

More on page 25 and on esbjergmuseum.dk. The museum opens on 20. Jan after renovation.

Mehr auf Seite 25 und unter esbjergmuseum.dk Das Museum öffnet am 20. Januar nach Umbau.

Den nyudviklede udstilling ”BESAT - Esbjerg 1943” viser hverdagslivet i Esbjerg under besættelsen. Gæsterne bevæger sig gennem kælderrum, besøger dagligstuen og køkkenet, går ind i vaskerummet og ud i baggården. Måske bliver der blæst luftalarm.

Die neue Ausstellung ”BESETZT - Esbjerg 1943” zeigt das Alltagsleben in Esbjerg während der deutschen Besetzung. Die Besucher bewegen sich durch Kellerraüme, Wohnzimmer, Küche und Waschraum bis hinaus in den Hinterhof. Vielleicht wird es Luftalarm geben. Unterwegs treffen die Besucher Jørgen Hansen, der Fisch eksportiert, Hausfrau Inge Hansen, Teenagesohn Jens, der am Widerstandskampf teilnimmt und Haushaltshilfe Gerda - alle haben sie ein Problem. Können die Besucher helfen das Problem zu lösen?

15


3

ESBJERG KUNSTMUSEUM ESBJERG KUNSTMUSEUM Er et museum for moderne kunst og samtidskunst, der er kendt for at fungere som eksperimentarium, hvor både børn og voksne kan få overraskende oplevelser.

ESBJERG ART MUSEUM Is a museum of modern and contemporary art that is known for also functioning as an experimentarium where both children and adults can have surprising experiences.

På museet får kunstnere ofte frie tøjler til at afprøve anderledes ideer, ligesom traditionelle opfattelser af, hvad en udstilling er, tit udfordres og gentænkes. Det betyder, at kunsten præsenteres på nye måder - for eksempel i sammenhæng med musik og naturvidenskab.

At the museum, the artists are often given a free rein to try out unusual ideas, and traditional views of what an exhibition is are continuously challenged and rethought. This means that art is presented in new ways - for example in conjunction with music and science.

I museets æstetiske laboratorium inviteres alle til at eksperimentere med farver, illusioner og optiske tricks, mens de mange interaktive formidlingsposter indbyder til personligt engagement og fordybelse.

In the museum's Aesthetic Laboratory everyone is invited to experiment with colours, illusions and optical tricks, while the many interactive info posts encourage personal involvement and contemplation.

I duftinstallationen Wittgensteins have skal man bruge lugtesansen til at fremkalde sine egne billeder, mens de åbne magasiner byder på udtræksvægge fyldt med malerier.

In the scent installation Wittgenstein’s Garden you have to use your sense of smell to evoke your own images, while The Open Stores has pull-out walls full of paintings.

Læs om de aktuelle udstillinger og arrangementer på www.eskum.dk

For more information about present exhibitions and events go to www.eskum.dk

Im Ästhetischen Laboratorium des Museums kann jeder mit Farben, Illusionen und optischen Tricks experimentieren, während die vielen interaktiven Vermittlungsposten zu persönlichem Engagement und zum Vertiefen einladen. In der Duftinstallation Wittgensteins Garten muss man den Geruchssinn nutzen, um seine ganz persönlichen Bilder hervorzurufen, während die Offenen Magazine mit Bildern gefüllte Ausziehwände bieten. Weitere Informationen über aktuelle Ausstellungen und Veranstaltungen unter www.eskum.dk

Se annonce på side 22.

See ad on page 22.

Anzeige auf Seite 22.

16

KUNSTMUSEUM ESBJERG Ist ein Museum für Kunst der Moderne und zeitgenössische Kunst, das dafür bekannt ist, als Experimentarium zu funktionieren, in dem sowohl Erwachsene als auch Kinder überraschende Erlebnisse bekommen können. Im Museum bekommen Künstlerinnen und Künstler häufig freie Hand, um andersartige Ideen auszuprobieren, und auch die traditionellen Auffassungen darüber, was eine Ausstellung ist, werden oft herausgefordert und neu überdacht.


17


KUNST I ESBJERG KUNST I ESBJERG I Esbjerg er der mulighed for kunstoplevelser af høj kvalitet. Ved Musikkonservatoriet kan man således se Thorbjørn Laustens Uret, der forener billede og lyd i en stram komposition. Ved Torvet ligger Heerups Have med en snes små granitskulpturer af den folkekære kunstner Henry Heerup, der hørte til COBRAgruppen. Foran Esbjerg Kunstmuseum står Robert Jacobsens nyrenoverede jernskulptur Esbjerg. På UC Syddanmark finder man Erik Hagens moderne bibelfortolkning Esbjerg Evangeliet, et 140 m2 stort vægmaleri. Den store, danske billedhugger Robert Jacobsen står bag udsmykningen af altervæggen i Hjerting Kirke. Figurerne er lavet af gammelt kasseret jern fra Esbjerg Havn og pletvist beklædt med guld. I Hjerting Strandpark kan man opleve den forunderligt smukke skulptur ”I am your yesterday - and you are my tomorrow” af den internationalt anerkendte portugisiske kunstner, Rui Chafes.

18

ART IN ESBJERG There is plenty of opportunity to see highquality art in Esbjerg. At the Academy of Music you can see Thorbjørn Lausten’s The Clock, which combines image and sound in a rigorous composition. Close to the square lies The Heerup Garden, with a score of small granite sculptures by the well-loved artist Henry Heerup, who belonged to the COBRA group. In front of Esbjerg Art Museum stands Robert Jacobsen’s newly renovated iron sculpture Esbjerg.

KUNST IN ESBJERG In Esbjerg gibt es hochwertige Kunsterlebnisse. Am Musikkonservatorium ist Thorbjørn Laustens Uhr (Uret) zu sehen, die Bild und Ton in einer straffen Komposition vereint. Am Markt liegt der kleine Park Heerups Have mit an die 20 Granitskulpturen des volkstümlichen Künstlers Henry Heerup, der zur COBRA-Gruppe gehörte. Vor dem Kunstmuseum Esbjerg steht Robert Jacobsens kürzlich renovierte Eisenskulptur Esbjerg.

At UC Syddanmark you will find Erik Hagen’s modern interpretation of the Bible The Gospel of Esbjerg, a 140 m2 large wall-painting.

Im Universitätscenter UC Syddanmark findet man Erik Hagens moderne Bibelauslegung Esbjerg-Evangelium, ein 140 m2 großes Wandgemälde.

The major Danish sculptor Robert Jacobsen is the man behind the altar mural in Hjerting Church. The figures are made of old scrap iron from Esbjerg Harbour in places covered with gold.

Der große dänische Bildhauer Robert Jacobsen ist der Urheber der Ausschmückung der Altarwand in der Kirche von Hjerting. Die Figuren sind aus Alteisen aus dem Esbjerger Hafen gefertigt und teilweise mit Gold belegt.

In Hjerting Strandpark you will find the strangely beautiful sculpture I am your yesterday - and you are my tomorrow by the internationally recognised Portuguese artist Rui Chafes.

Im Strandpark Hjerting steht die wunderschöne Skulptur I am your yesterday - and you are my tomorrow von dem international anerkannten portugiesischen Künstler Rui Chafes.


19

28

26

DOWNLOAD Kunstguide Art Guide Kunstführer 19


MUSIKHUSET ESBJERG MUSIKHUSET ESBJERG Er et spillevende og dynamisk kulturhus, der hvert år danner ramme om mere end 100 koncerter, teaterforestillinger, standup-shows, musicals, operaer og meget mere. Huset er tegnet af de verdensberømte arkitekter Jan og Jørn Utzon, og det har gennem to årtier været Sydvestjyllands kulturelle mødested.

DAS MUSIKHAUS ESBJERG Ist ein lebendes und dynamisches Kulturzentrum, das alljährlich gut 100 Konzerte, Theatervorstellungen, Musicals, Shows und Opern präsentiert. Das Haus wurde von die weltberühmten Architekten Jan und Jørn Utzon entworfen und ist zeit zwei Jahrzehnten ein markanter Akzent der regionalen Kulturszene.

Den smukke hovedfoyer med de slanke, hvide søjler er lys og imødekommende, og publikumsforholdene i huset er fremragende, både i Koncertsalen, hvor der er plads til 1100 tilskuere, og Teatersalen, som rummer 460 tilskuere.

ESBJERG PERFORMING ARTS CENTRE Is a vibrant and dynamic arts centre, which year after year presents more than 100 concerts, theater shows, stand-up shows, musicals, operas and much more. The house is designed by the world-renowned architects Jan and Jørn Utzon, and for two decades it has been the cultural meeting point for audiences in Southwest Jutland. The beautiful main foyer with the slender pillars is bright and welcoming, and the conditions for audiences are excellent in both the Concert Hall, where there is room for 1100 spectators, and in the Theater Hall with seating for 460 spectators.

Desuden er Musikhusets mange lokaler ideelle til konferencer, messer, fester og møder i enhver størrelse.

Furthermore, the facilities are ideal for conferences, exhibitions, private events and meetings of all sizes.

Ausserdem sind die Fazilitäten des Hauses ideal für Konferenzen, Ausstellungen, private Veranstaltungen und Sitzungen jeder Art.

Se mere på www.mhe.dk

For more information visit www.mhe.dk

Weitere Informationen unter www.mhe.dk

20

Das schöne Hauptfoyer mit die schlanken Saülen steht hell und entgegenkommend, und die Publikumseinrichtungen sind hervorragend sowohl im Konzertsaal mit 1100 Plätzen als auch im Theatersaal mit 460 Plätzen.


3

Billetsalg / Tickets Hverdage / Mo-Fri 13.00-16.00 Tel +45 76 10 90 10 Administration, tel +45 76 10 90 00 Musikhuset Esbjerg, Havnegade 18, DK-6700 Esbjerg www.mhe.dk

21


3

3

SPILLEVENDE OPLEVELSER Havnegade 20 · 6700 Esbjerg · Tlf. 75 13 02 11 · www.eskum.dk tirs-søn / Tues-Sun 10-16 juli+august - man-søn / Mon-Sun 10-16

9

ESBJERG VANDTÅRN Havnegade 22 DK-6700 Esbjerg Barn/child/Kinder (0-17) gratis/free/frei

22

Åbningstider / Opening hours / Öffnungszeiten 01.04-31.05 lø-sø / Sa-Su / Sa-So 10-16 01.06-15.09 ti-sø / Tu-Su / Di-So 10-16 16.09-31.10 lø-sø / Sa-Su / Sa-So 10-16 01.11-31.03 Lukket / Closed / Geschlossen Påsken/ to-fr / Th-Fri / Do-Fr 10-16 Easter / Ostern 17.10-22.10 ti-sø / Tu-Su / Di-So 10-16 Efterårsferie / ti-sø / Tu-Su / Di-So 10-16 School holiday in autum / Herbstferien

mhe.dk


Akvarium

1

Offshore

Sælfodring

fimus.dk

Ny udstilling 24. april

Energi fra Havet

Danmarks Vildeste Fiskereventyr

Med den nye udstilling kan alle opleve offshore på klos hold. <18

KR. 0,Tarphagevej 2 | DK - 6710 Esbjerg V +45 76 12 20 00 | www.fimus.dk

An Incredible Danish Fishing Venture Dänemarks Wildestes Fischerabenteuer 23


5

10

Fiskeauktion for turister Fischauktion für Touristen Fish Auction for tourists Datoer / Datumen / Dates 04.07. / 11.07. / 18.07. / 25.07. 01.08. / 08.08. 11.00

Auktionshallen

Auktionsgade - Fiskerihavnen, Esbjerg

Museumsfyrskibet ”Horns Rev” Light Ship Museum Museumsfeuerschiff April - oktober mandag + tirsdag + torsdag Monday + Tuesday + Thursday Montag + Dienstag + Donnerstag 10.00-12.00

MUSEUMSFYRSKIBET HORNS REV Rødspættekaj, Pier 1 Esbjerg Fiskerihavn www.horns-rev.dk

16

På sejltur med fiskekutter i Vadehavet

Fishing cutter trips in the Wadden Sea

Fischkutterfahrten im

E.1 ”Claus Sørensen” er en original Esbjergkutter, som i dag drives af Fiskeri- og Søfartsmuseet.

The E.1 “Claus Sørensen” is a genuine Esbjerg fishing cutter now operated by the Fisheries and Maritime Museum.

Kutteren har liggeplads i 2. bassin ved Pier 1 i Fiskerihavnen, Esbjerg.

From May to October you can join it on a sailing trip in the Wadden Sea. We collect fish for the Salt Water Aquarium, and you can see seals close up. The cutter is berthed in Basin no. 2 at Pier 1 in Esbjerg Fishing Harbour.

Der E.1 ”Claus Sørensen“ ist ein originaler Esbjergkutter, der heute vom Fischerei- und Seefahrtsmuseum unterhalten wird. Von Mai bis Oktober kann man an Fahrten im Wattenmeer teilnehmen. Es werden Fische für das Salzwasseraquarium gefischt und man kann Robben ganz nah beobachten. Der Kutter liegt im 2. Hafenbecken am Pier 1 im Fischereihafen, Esbjerg.

Læs mere om muligheder og billetter på www.fimus.dk/e1

For further information and tickets visit www.fimus.dk/e1

Mehr über Möglichkeiten und Tickets unter www.fimus.dk/e1

Fra maj - oktober kan du komme med på togter i Vadehavet. Der fiskes efter dyr til Saltvandsakvariet, og du kan opleve sæler på nært hold.

24

Wattenmeer


6

ESBJERG 1900-1950

MODSTAND - Esbjerg, Ribe, Bramming 1940-45

Tre udstillinger fortæller Esbjergs historie i første halvdel af 1900-tallet og om livet under besættelsen i en by, der både havde gavn og problemer af tyskernes tilstedeværelse. Læs om åbningstider, priser, familieaktiviteter og særudstillinger på hjemmesiden. ESBJERG 1900-1950 WIDERSTAND - Esbjerg, Ribe, Bramming 1940-45 BESETZT- Esbjerg 1943 Finden Sie Informationen über Öffnungszeiten, Preise, Familienaktivitäten und Sonderausstellungen auf der Website. ESBJERG 1900-1950 RESISTANCE - Esbjerg, Ribe, Bramming 1940-45 OCCUPIED - Esbjerg 1943 Find information about opening hours, prices, family activities and special exhibitions at the web site.

BESAT - Esbjerg 1943

ESBJERG MUSEUM Torvegade 45 DK-6700 Esbjerg Tel +45 76 16 39 39 Entré / Entrance / Eintritt Voksen/adult/Erwachsene DKK 40 Barn/child/Kinder (0-17) gratis/free/frei

25


57

Åbent hele år et Das ganze Ja hr geöffnet Open all year

Øster Hedevej 1 DK-6857 Blåvand Tel. +45 75 27 91 77

www.blaavandzoo.dk 26

Kom og mød Blåvands konge, James den hvide løve. Eneste sted i Danmark, hvor man kan se de sjældne hvide løver. 400 dyr. Meget børnevenlig. Meet James the white lion - King of Blåvand. 400 animals. Child friendly. Komm und lerne Blåvands König James, den weissen Löven kennen. 400 Tiere. Kinderfreundlich.


14

Esbjerg Kommunes Biblioteker Lån litteratur, musik og film til ferien. Se åbningstider på www.esbjergbibliotek.dk Fantasyfestival, 15. og 16. september 2018 Aktiviteter, forfattere, rollespil og messe. Se mere på www.fantasyfestival.dk

You can borrow books, music and movies for the holiday. For our opening hours, see www.esbjergbibliotek.dk. Fantasyfestival, 15th and 16th of September 2018 Activities, Authors, live action roleplaying game and fantasy fair. More information at www.fantasyfestival.dk

Sie können Literatur, Musik und Filme für den Urlaub leihen. Öffnungszeiten unter www.esbjergbibliotek.dk Fantasyfestival, 15. und 16. September 2018 Aktivitäten, Schriftsteller, Rollenspiele und Messe. Für mehr Info bitte hier weiter lesen: www.fantasyfestival.dk

Nørregade 19 6700 Esbjerg [+45] 76 16 20 00 www.esbjergbibliotek.dk

27


ESBJERG

VESTKYSTENS SHOPPING MEKKA THE SHOPPING MECCA OF THE WEST COAST SHOPPING MEKKA AN DER DÄNISCHEN NORDSEEKÜSTE På Kongensgade, en af Danmarks længste gågader finder du et væld af butikker, caféer og restauranter.

On Kongensgade, one of Denmark’s longest pedestrian streets you will find a host of shops, cafés and restaurants.

Flere af de små sidegader til gågaden kan også byde på spændende specialbutikker med deres eget, unikke udvalg og en hyggelig atmosfære.

Several of the side-streets also feature exciting specialist shops with their own unique selections and congenial atmosphere.

BROENs lyse og venlige indendørs shoppingmiljø supplerer Kongensgades charme, da gågaden starter lige uden for hovedindgangen.

BROEN’s spacious, attractive indoor shopping environment supplements the charm of Kongensgade, for the shopping street starts right outside the main entrance.

Das größte Einkaufszentrum in Westjütland liegt in Esbjerg Direkt an die Einkaufsstraße angeschlossen liegt das Einkaufszentrum BROEN Shopping, das größte an der dänischen Nordseeküste, mit 60 Geschäften und 700 Parkplätzen. Aufgrund der Platzierung im Herzen von Esbjerg, neben dem Bahnhof, ist BROEN Shopping leicht zugänglich für alle. Ob man nun Lust auf Mode, Wohnungseinrichtung, Elektronik, Sport und Freizeit, Lebensmittel oder eine kulinarische Pause hat, BROEN Shopping erfüllt alle Wünsche durch eine breite und abwechslungsreiche Auswahl an Geschäften. Die helle und freundliche Einrichtung des Einkaufszentrums ist eine hervorragende Ergänzung zum Charme der Einkaufsstraße Kongensgade, die direkt am Haupteingang anfängt.

Vi ses i hjertet af Esbjerg.

Be seeing you in the heart of Esbjerg!

Wir sehen uns im Herzen von Esbjerg.

Vestkystens største shoppingcenter ligger i Esbjerg I tilknytning til gågaden ligger BROEN Shopping - Vestkystens største shoppingcenter med 60 butikker og 700 parkeringspladser.
Med en placering i hjertet af Esbjerg, ved siden af stationen, er BROEN Shopping let tilgængelig for alle. Uanset om det er fashion, bolig, elektronik, sport og fritid, dagligvarer, eller en kulinarisk pause, der trækker, så opfylder BROEN Shopping alle ønsker med et bredt og varieret udvalg af butikker.

28

The largest shopping centre on the West Coast is in Esbjerg Adjoining the pedestrian street lies BROEN Shopping - the largest shopping centre on the West Coast, with 60 shops and over 700 parking spaces. Located in the heart of Esbjerg, next to the station, BROEN Shopping is easily accessible to everyone.

In einer der längsten Einkaufsstraßen Dänemarks, der Kongensgade, gibt es eine Fülle von Geschäften, Cafés und Restaurants - und in mehreren der kleinen Seitenstraßen kann man ebenfalls interessante Fachgeschäfte mit ganz eigener, einzigartiger Auswahl und gemütlicher Atmosphäre finden.

No matter if it is fashion, the home, electronics, sport & leisure, everyday commodities or a gastronomic time-out that you feel like, BROEN Shopping fulfils all your wishes with a broad and varied selection of shops.


www.esbjergcity.dk www.broenshopping.dk www.visitesbjerg.dk

29


48

47

EXPLORE DENMARK

UNIKA BRUGSKUNST OG MODE Gl. Guldagervej 14, Hjerting, 6710 Esbjerg V - Tlf. 60 91 75 34 Åbningstider check på www.tinaasmussen.dk

Buy 3 hand-finished sterling silver charms symbolising Denmark Only 649 DKK

1200 m2 loppemarkedsbutik Gør et fund hver dag året rundt. Uanset hvordan vejret er udenfor, kan du gå på opdagelse og shoppe rundt mellem de mange spændende ting og sager i vores KÆMPE store loppehal. Østre Gjesingvej 9 6715 Esbjerg N www.guldogrod.dk Facebook @Guld & Rod Man/Mon/-Fre/Fri 10.00-18.00

Kongensgade 63, Esbjerg

Lør/Sat-Søn/Sun 10.00-15.00

30 PANDORA_Esbjerg_Turistguide_89x171mm.indd 1

01/11/2017 14.55

1200 m2 Gebrauchtwarenladen Hier finden Sie etwas jeden Tag das ganze Jahr hindurch. Unabhängig vom Wetter, können Sie auf Entdeckung gehen und zwischen vielen interessanten Dingen in unserer RIESEN großen Halle wählen. 1200 m2 antiques and flea market Make a good deal every day of the year. No matter how the weather is, you can go exploring and shopping for many interesting items in our HUGE indoor flea market.


VELKOMMEN TIL SHOPPING & EVENTS

I ESBJERG CITY

SHOPPIN FOR EVE G RY TASTE !

VELKOMMEN TIL SHOPPINGOPLEVELSER I ESBJERG CITY Esbjerg City er områdets førende shoppingcenter med over 200 specialforretninger, restauranter, center og varehuse samlet i et hyggeligt bymiljø. Shoppinglivet er altid spændende - uanset årstiden!

WELCOME TO SHOPPING EXPERIENCES IN ESBJERG CITY Esbjerg City is the major shopping centre of the area with more than 200 specialized shops, restaurants, shopping centre and department stores in a friendly and cosy urban environment. The shopping life in Esbjerg is always exciting - at all seasons.

WILLKOMMEN ZU SHOPPING ERLEBNISSEN IN ESBJERG CITY Esbjerg City ist das führende Shoppingcenter der Region mit über 200 Fachgeschäf20 v/Posthuset 6700 Esbjerg ten, Restaurants,Torvet Einkaufzentrums und •Kaufhäusern inTelefon einer gemütlichen Stadtumgebung. 7513 6500 • Telefax 7512 1617 In Esbjerg ist das Shoppingleben immer verinfo@esbjergcity.dk lockend - zu jeder Jahreszeit!

Mandag til fredag Lørdag 1. søndag

Monday-friday Saturday 1. Sunday

Montag-freitag Samstag 1. Sonntag

10.00-18.00 10.00-16.00 11.00-16.00

10.00-18.00 10.00-16.00 11.00-16.00

www .esbjergcity.dk

10.00-18.00 10.00-16.00 11.00-16.00

SHOPPING NIGHT / SHOPPING NACHT 28.03 - 01.06 - 29.09 - 23.11 2018

Torvet 16, 1. sal • 6700 Esbjerg Torvet 20 v/Posthuset 6700 Esbjerg Telefon 7513 6500 • Telefax 7512 1617 Telefon 75 13 65 00 info@esbjergcity.dk info@esbjergcity.dk www .esbjergcity.dk www.esbjergcity.dk

31


41

BERNSTEIN

Gold des Norden SCHÖN UND EINZIGARTIG

Ein Bernsteingeschenk von Den Danske Sky wird immer Freude erregen. Unser Schmuck ist aus erstklassigen, dänischen Bernstein.

R AV

AMBER

Nordic Gold

Nordens guld SMUKT OG UNIKT

BEAUTIFUL AND UNIQUE

Find ravgaven, der bringer varme og glæde hos smykkebutikken Den Danske Sky. Unikke ravsmykker af dansk kvalitetsrav.

An amber present from Den Danske Sky is bound to bring joy. Our jewelry is made of quality Danish amber.

DEN DANSKE SKY

BROEN · Exnersgade 18, 1. sal, nr. 39 / DK-6700 Esbjerg / Tel +45 75 15 40 00

Åbningstider / Opening hours / Öffnungszeiten: Ma/Mo - Fr 10.00-19.00· Lø/Sa - Sø/Su/So 10.00-17.00

32


41

Vestjyllands største shoppingcenter - i hjertet af Esbjerg

60

BUTIKKER Spannenden geschäfte Exciting shops

EXCITED

P-PLADSER 4 Timers gratis parkering 4 Stunden lang kostenfreies Parken 4 Hours free parking

BROEN Shopping ist das größte Einkaufszentrum Westjütlands BROEN Shopping is the largest Shopping Center of Western Jutland

ESBJERG CITY

P

KONG ENSGA DE

P

BROEN Shopping // Exnersgade 18 · 6700 Esbjerg · broenshopping.dk // Åbningstider: Hverdage: kl. 10-19 - Weekend: kl. 10-17

P

EXNER SGADE

TO BE VERY

700 JERNBA NEGAD E

GET READY

BROEN

SHOPPING

GAMMELBY RINGVEJ

Følg os på

E20

33


41

ADAX BelSac Calvin Klein Depeche Dixie Eastpak Ergobag Fjällräven GiGi Fratelli Haglöfs Ilse Jacobsen Jeva Lego Royal republiQ Samsonite Tiger of Sweden

Vi har noget at ha’ det i...

Lad dig friste i Danmarks største udvalg. Lassen Sie sich zu Dänemarks größter Auswahl verführen. NY

NY

Shop online på helm.nu Landsdækkende bytteservice og prisgaranti

Broen Shopping Esbjerg herningCentret Herning Hjørring Holstebro Ringkøbing Silkeborg Skive Varde Vejle Viborg 69 15 11 13 89 93 45 95 97 26 60 28 97 21 59 10 98 92 05 83 97 42 01 13 97 32 10 02 69 14 99 90 97 52 64 82 75 22 01 90 75 82 03 51 69 14 60 01

49

SHOP ONLINE www.justask.as

SMALL-8XL

Til mænd i alle størrelser!

JUST ASK • Torvegade 31, 6700 Esbjerg • tlf. 7612 1188 Mandag - torsdag 09.30 - 17.30 • Fredag 09.30 - 18.00 • Lørdag 09.30 - 15.00

34


44

Lave priser Niedige Preise Low prices VELKOMMEN I BILTEMA – HELE FAMILIENS VAREHUS

WILLKOMMEN IN BILTEMA – DAS WARENHAUS FÜR DIE GANZE FAMILIE

WELCOME TO BILTEMA – YOUR FAMILY STORE

Ud over en unik indkøbsoplevelse for hele familien kan du glæde dig over vores lave priser på mere end 20.000 varer.

Hier bekommt Ihre Familie ein besonderes Einkaufserlebnis, und Sie können sich über unsere mäßigen Preise auf mehr als 20.000 Waren freuen.

Take your family on a special shopping experience and enjoy our low prices on more than 20,000 items.

Besøg Biltema Esbjerg, hvis du er træt af at betale for meget for udstyr til camping, hjem, haven, jagt, fiskeri, båd, mc, biltilbehør, reservedele, værktøj, cykler og meget, meget mere!

Besuchen Sie Biltema Esbjerg, wenn Sie es satt haben zu viel zu bezahlen für ussteuer für Camping, Haus, Garten, Jagd, Angeln, Boot, Motorrad, Autozubehör, Ersatzteile, Werkzeug, Fahrräder und vieles mehr!

Visit Biltema Esbjerg if you a fed up with having to pay to much for equipment for camping, home, garden, hunting, angling, boat, motor cycles, car, spare parts, tools, bikes and lots more!

Biltema Café I Biltema Café kan du købe kaffe og en kanelsnegl til kr. 5,- og en fransk hotdog til kr. 10,-

Biltema Café In Biltema Café bekommen Sie ein Kaffee und ein Zimtbrötchen für DKK 5 und ein French Hot Dog für DKK 10.

Biltema Café In our Biltema Café you can buy a coffee and a cinnamon bun for DKK 5 and a French Hot Dog for DKK 10.

Åbningstider Mandag – Fredag Lørdag – Søndag

Öffnungszeiten Montag – Freitag 8–20 Samstag – Sonntag 9–18

Opening hours Monday – Friday 8–20 Saturday – Sunday 9–17

8–20 9–18

KJERSING RINGVEJ 30 - 6715 ESBJERG N TELEFON 70 80 77 70 - BILTEMA.DK 35


51

Fisk skal spises på havnen Fisch ißt man auf der Marina Vi er kendte for vore lækre FISKERETTER af råvarer direkte fra havet. Menukort med mange andre retter. Spis på terassen direkte ved kajkanten. Wir sind bekannt für unsere leckere FISCHGERICHTE aus fangfrischen Rohwaren. Speisekarte mit vielen weiteren Gerichten. Im Sommer ißt man auf unserer Terrasse direkt am Kai. Fiskerihavnens Diner transportable Fiskerihavnsgade 6-8 6700 Esbjerg Tlf. 75 12 82 88 www.sydvesten.dk

54

PIZZERIA

www.kimanto.dk Frokosttilbud / Mittag / Lunch • • • • • • •

36

Pizza frit valg (nr. 48-58) Pasta eller lasagne (med kødsauce) Kebab eller kyllingtallerken (salat, pommes frites) Burger tallerken (pommes frites) Italiensk sandwich (hjemmelavet) Dürum (med kebab eller kylling) Rødspættefilet (med salat, pommes frites)

55,-

Luksus frokost / Mittag / Lunch

Frokost / Mittag / Lunch kl. 11.00 - 15.00 Stort á la carte menukort / Große á la carte Speisekarte / Large á la carte menu Åbningstider / Öffnungszeiten / Opening hours Mandag – lørdag 11.00 – 22.00 Søndag 13.00 – 21.00. Kongensgade 111 . 6700 Esbjerg . Tlf. +45 75 13 83 93

• Schnitzel med pommes frites, bearnaisesauce, salat • 2 rødspættefiletter med hvide kartofler, persillesovs og salat • Kyllingefilet med kartoffelbåde, salat, hvidløgssauce • Steak af oksefilet med kartoffelbåde, champignonsauce, salat - serveres med varmt brød og smør • Tacorulle med mexicansk ris, gaucamolesauce, salat

85,-


52

Dronning Louise on the city square

55

KÆMPE GRILLBUFFET LARGE GRILL BUFFET / RIESIGES GRILLBÜFETT

Vores menu består af følgende:

• Min. 3 forretter og friskt brød • Min. 15 slags kød på grillen • Stor salatbar med min. 50 varianter • Min. 10 slags tilbehør

Our menu consists of the following:

• Minimum 3 starters and fresh bread • Minimum 15 kinds of meat on the grill • Large salad bar with minimum 50 variants • Minimum 10 kinds of accompaniments

Unser Menü besteht aus:

• Mind. 3 Vorspeisen und frischem Brot • Mind. 15 Arten von Fleisch • Einer großen Salatbar mit mind. 50 Varianten • Mind. 10 verschiedenen Beilagen Torvet 19 . (+45) 75 13 13 44 . mail@dr-louise.dk - www.dr-louise.dk

53

DKK

星苑酒楼

Xing Yuan - Chinese Restaurant Lunch buffet 11.30-15.00 13 Chinese courses, salad and fresh fruit DKK 69, children under 10 DKK 40 Evening buffet Soup, Mongolian Barbecue Chinese courses, Sushi Free salad, fruit and ice cream Monday-Thursday Friday-Sunday Children under 12 Opening hours Monday-Saturday Sunday

GRILLBUFFET

inkl. forretter og tilbehør Spis så meget du kan: Kr. Eat as much as you can for only Essen Sie so viel Sie möchten für nur

17.00-22.00

199,-*

Børn u. 12 år kr. 99,- børn u. 8 år kr. 49,- børn u. 4 år kr. 0,-* Children under 12 eat for DKK 99 and children under 8 eat for DKK 49 / children under 4 eat free of charge. Kinder unter 12 Jahren: 99,- DKK und Kinder unter 8 Jahren: 49,- DKK / Kinder unter 4 Jahren kostenlos.

*Fredag, lørdag og helligdage: Voksne kr. 219,-/børn u. 12 år kr. 109,børn u. 8 år kr. 59,-/børn under 4 år spiser gratis. * Friday, Saturday and public holidays: Adults DKK 219 and children under 12 DKK 109. children under 8 DKK 59. children under 4 eat free of charge * Freitag, Samstag und an Feiertagen: Erwachsene DKK 219,-. Kinder unter 12 Jahren DKK 109,-. Kinder unter 8 Jahren DKK 59,-. Kinder unter 4 Jahren kostenlos.

DKK 128 DKK 148 ½ price 11.30-23.00 14.00-23.00

Skolegade 20, 6700 Esbjerg, Tel. 75 17 50 50 www.kinesiskrestaurantXY.dk

www.restaurant-flammen.dk 37 2171308_Grillbuffet-DK-UK-DE Ann_89x171mm_EsbjergTuristguide.indd 1

20/09/17 10.46


Willkommen zum größten Gebrauchtwarenladen Dänemarks 42

Velkommen til 2000 m med genbrug i Esbjerg 2

HADERSLEV - LØRDAGE

Ved Bytorvet, Gravene 10A (i hjertet af byen), 6100 Haderselv Kl. 9.30-14.30 19. maj • 9. juni • 14. juli • 18. august

2018

ESBJERG - ALTID 1. SØNDAG I MÅNEDEN

Ved Veldtofte Idrætspark, v. EFI Hallerne, Sportsvej 15, 6705 Esbjerg Ø Kl. 10.00-15.00 6. maj • 3. juni • 1. juli • 5. august • 2. september • 7. oktober

SØNDERVIG - TIRSDAGE

Ved Beach Bowl, Lodbergsvej 36, Søndervig, 6950 Ringkøbing. Kl. 10.00-15.00 27. marts - (påskeugen) Kl. 12.00-17.00 26. juni • 3. juli • 10. juli • 17. juli • 24. juli 31. juli • 7. august • 14. august • 21. august Kl. 10.00-15.00 16. oktober - (dansk efterårsferie)

bagagerumsmarkeder.dk ®

Spændende udvalg

Schöne Auswahl an

glas, porcelæn, isenkram, tøj, galleri og bøger m.m.

Porzellan, Haushaltswaren, Kleider, Galerie, Bücher und vieles mehr

i møbler, antikviteter, Antiquitäten, Glas, Willkommen zum 2000 m2 mit Möbeln, Gebrauchtwaren in Esbjerg

Esbjerg Ravnevej 2 ☎ (+45) 75 14 24 22 Esbjerg City Nu med Jetzt auch Skolegade 44 ☎ (+45) 75 13 94 22 outlet Outlet ! Hier !sind Grindsted unsere Läden in der Region (+45) 75 39 79 Antiquitäten, Nørregade 62-64 Spændende udvalg i møbler, Schöne an Möbeln, ☎ Auswahl 32 antikviteter, glas, porcelæn, isenkram, tøj, Glas, Porzellan, Haushaltswaren, Kleider, Varde galleri og bøger m.m. und vieles mehr. (+45) 76Bücher 77 61 03 Skansen 2-4 ☎Galerie, Her er vores butikker i regionen

Stadepladsbestilling v/Ole S. Rask, Rask Event på tlf. 28 34 48 78 bagagerumsmarkeder.dk MANDAGE 15.00-20.00 TIRSDAGE 15.00-16.00 ONSDAGE 18.00-19.00 TORSDAGE 17.00-20.00 Bagagerumsmarked + Haderslev, Esbjerg eller Søndervig #bmrask

Her er vores butikker i regionen Esbjerg - Ravnevej 2 ( (+45) 75 14 24 22

Hier sind unsere Läden in der Region Grindsted - Nørregade 62-64 ( (+45) 75 32 39 79

Varde - Skansen 2-4 ( (+45) 76 77 61 03

KLIP UD OG GEM

15

Kræmmermarked

38

Hawkers’ Market

Flohmarkt

på Torvet i Esbjerg

at the main square in Esbjerg

am Markt in Esbjerg

28.05-03.09 2018 Mandage 9.00-16.00

28.05-03.09 2018 Mondays 9.00-16.00

28.05-03.09 2018 Montage 9.00-16.00

43


63

56

PÅ TORVET I ESBJERG ON THE SQUARE IN ESBJERG AUF DEM PLATZ IN ESBJERG

La Scala har siden 1985 stået for ægte italiensk madkunst og gode vine. Vælg mellem mange spændende, veltilberedte italienske retter og nyd dem i restaurantens hyggelige omgivelser eller bestil og tag med hjem. Vi vil sørge for, at jeres besøg bliver en god og positiv oplevelse og lever op til vores motto: God mad til rimelige priser og servering med et smil. La Scala have since 1985 stood for true italien culinary art and fine vine. Choose between many exciting, and well prepared italien dishes and enjoy them in the restaurants cozy surroundings or take it to go. We will make sure, that your visit will be a good and positiv experience and that it lives up to our motto: Good food for fair prices and service with a smile.

Buen Appetito Giuseppe & Rino LaScala Smedegade 11 6700 Esbjerg Tel +45 75 12 60 30 www.lascalaesbjerg.dk

www.posthuset.dk 39


11 Badeland 10.000 m2 vandleg. Water World 10.000 m2 water and fun. Wasser und Spaß Mehr als 10.000 m2.

1 Sælfodring dagligt 11.00 + 14.30 Feeding of the seals daily 11.00 + 14.30 Fütterung der Seehunde täglich 11.00 + 14.30

Svømmestadion Danmark side, page, Seite 54

Fiskeri- og Søfartsmuseet side, page, Seite 12

Esbjerg for børn 40

ESBJERG FOR CHILDREN · ESBJERG FÜR KINDER


Eat & Play Tømrervej 13-15 DK-6710 Esbjerg V Tel +45 75 10 14 00, www.eatnplay.dk Bowl'n'Fun Glarmestervej 6-12 DK-6710 Esbjerg V Tel +45 75 46 84 00, www.bowlnfun.dk

25 Tag til stranden Børnevenlig strand Beach tour Child-friendly beach Strandtour Kinderfreundlicher Strand

16 På sejltur med fiskekutter i Vadehavet Fishing boat tours in the Wadden Sea Fischkutterfahrten im Wattenmeer

Hjerting Strand side, page, Seite 42

www.fimus.dk side, page, Seite 24

1 Ture på vaderne med naturvejleder Guided tours in the Wadden Sea Wattwanderungen mit Naturführer

3 Føl og lugt kunsten Ti-Sø 10.00-16.00 Feel and smell art Tu-Su 10.00-16.00 Fühle und rieche die Kunst Di-So 10.00-16.00

www.fimus.dk side, page, Seite 12

Esbjerg Kunstmuseum side, page, Seite 16

15 Udendørs skøjtebane Torvet, Esbjerg Outdoor Ice Rink The square, Esbjerg Eisbahn Markt, Esbjerg

GAME StreetMekka Nørrebrogade 1C DK-6700 Esbjerg Tel +45 31 41 50 55 Åben alle dage fra 10.00 Find os på Facebook GAME Streetmekka Esbjerg

www.visitesbjerg.dk side, page, Seite 62

Legepladser Folder hos VisitEsbjerg Playgrounds Leaflet at VisitEsbjerg Spielplätze Prospekt, VisitEsbjerg

29 Besøg hjortene i dyrehaven Visit the deer in the park Die Hirsche im Park besuchen

Vognsbølparken, Byparken Hjerting Strandpark

Esbjerg Dyrehave, Nørreskoven

41


42


25

STRANDPROMENADEN HJERTING STRAND STRANDPROMENADEN Ved Ho bugt - et sted langs den vidunderlige kyststrækning fra Esbjerg Havn ud til Varde Å strækker en 660 m lang, flot træpromenade sig fra Hjerting Badehotel i syd til Ho Bugt Sejlklubs nye klubhus mod nord.

Bænke og hængekøjer er til eftertanke og drømme - andet til action som beachvolley og en frisk dukkert i bølgen blå.

THE SEA FRONT In Ho Bay somewhere along the wonderful coastline from Esbjerg Harbour to the mouth of the Varde Å river a 660-metre-long wooden promenade stretches from Hjerting Badehotel in the south to the new yachting clubhouse to the north. Stairs, ramps, a tribune and a panorama platform are all an integral part of a highly attractive shore environment that has plenty to offer all year round. Nowhere else has anyone seen before how mere clusters of untreated poles in sand and water create both sculptural assets, function as climbing frames and can be used to measure the ebb and flow of the tide. Benches and hammocks are there for musing and dreaming - or for action in the form of beachvolley and a fresh dip into the blue waves.

DIE STRANDPROMENADE An Ho Bucht entlang der reizvollen Küstenstrecke von Esbjerg Hafen bis zum Varde Å Auslauf erstreckt sich eine 660 m lange Holzpromenade vom Hjerting Badehotel im Süden bis zum neuen Seglerklubhaus im Norden. Treppen, Rampen, Tribünen und eine Aussichtsplattform sind in das reizvolle Strandmilieu integriert, das das ganze Jahr über zu Erlebnissen einlädt. Nirgends sonst war bisher zu sehen, wie einfache Gruppen von rohen Pfählen in Sand und Wasser skulpturale Werte schaffen, als Klettergerüst dienen und zur Messung der Gezeiten genutzt werden. Bänke und Hängematten sind zum Nachdenken und Träumen da - anderes wiederum zu Action wie Beachvolley und einem frischen Bad in der Nordsee.

Børnevenlig strand. Kørestolsvenligt. Toiletter. Parkering. Bus linje 1A fra banegården og Torvet/Skolegade. Hver halve time.

Child-friendly beach. Wheelchair friendly. Toilets. Parking. Bus line 1A from the train station and the central square/Skolegade. Every half hour.

Kinderfreundlicher Strand. Rollstuhlfreundlich. Toiletten. Parken. Buslinie 1A ab Bahnhof und Markt/ Skolegade. Alle halbe Stunde.

Trapper, ramper, tribune og en udsigtsplatform er en integreret del af et lækkert strandmiljø, der indbyder til oplevelser året rundt. Intet andet sted har man før set, hvordan blot klynger af rå pæle i sand og vand skaber både skulpturelle værdier, fungerer som klatrestativer og anvendes til målinger af ebbe og flod.

43


58

BESØG MARBÆKOMRÅDET BESØG MARBÆKOMRÅDET Med en central placering i det sydvestjyske landskab, og som et af de største samlede rekreative naturområde i Nationalpark Vadehavet, ligger det naturskønne Marbæk, hvor Varde Å løber ud i Ho Bugt, og Vadehavet begynder. Store dele af Marbækområdet er kommunalt ejet, og denne unikke kulturhistoriske perle er derfor frit tilgængelig for alle borgere og besøgende i Esbjerg Kommune. Interessen for området har gennem årene været støt stigende og i dag benyttes Marbæk ud over af naturelskere i høj grad af løbere, mountainbikere og andre motionister, som kombinerer fysisk træning med naturoplevelser. Besøg Myrthuegård Natur & Kulturformidlingscentret Myrthuegård er det nordligste formidlingscenter ved Vadehavet. Udstillingen ”Hvor å, hav og mennesker mødes” samt biograf er åbent alle dage mellem kl. 10.00 og 20.00 (gratis).

VISIT THE MARBÆK AREA With a central location in the southwest Jutland landscape, and one of the largest cohesive recreative nature areas in The Wadden Sea National Park, lies Marbæk, an area of natural beauty where the river of Varde Å flows out into Ho Bay, and the Wadden Sea begins. Large parts of the Marbæk area are municipally owned, and this unique culture-historical gem is thus freely accessible to all citizens and visitors in Esbjerg Municipality. Over the years, interest in the area has been steadily on the rise, and today Marbæk is frequented not only by nature-lovers but also to an increasing extent by runners, mountainbikers and other exercisers who combine physical training with nature experiences.

Myrthuegård Myrtuevej 39, DK-6710 Esbjerg V Tel +45 76 16 81 00 www.myrthuegaard.esbjergkommune.dk

Visit Myrthuegård The nature and culture dissemination centre Myrthuegård is the most northerly centre of its kind in the Wadden Sea. The exhibition "Where river, sea and people meet" as well as its cinema are open all days of the week between 10am and 8pm (free of charge).

Folderen "Ta’ på tur i Marbæk" viser over 30 km afmærket natursti og ca. 15 km ridestier. Hent folderen på Myrthuegård eller hos VisitEsbjerg.

The folder "Marbæk" shows more than 30 km of marked natural trails and approx. 15 km of riding paths. The folder is obtainable from Myrthuegård or from VisitEsbjerg.

44

BESUCHEN SIE DAS GEBIET MARBÆK Das landschaftlich wunderschöne Gebiet Marbæk liegt mitten in der Landschaft Südwestjütlands an der Mündung des Flusses Varde Å in die Bucht von Ho, dort, wo das Wattenmeer beginnt, und ist eines der größten zusammenhängenden Naherholungsgebiete im Nationalpark Wattenmeer. Große Teile des Gebiets Marbæk sind Eigentum der Kommune und daher ist diese einzigartige kulturhistorische Perle für alle Bürger und Besucher der Kommune Esbjerg frei zugänglich. Das Interesse für das Gebiet nimmt seit Jahren ständig zu und heute wird es nicht nur von Naturliebhabern, sondern in hohem Maße auch von Joggern, Mountainbikern und anderen Sportliebhabern genutzt, die körperliches Training mit Naturerlebnissen kombinieren. Besuchen Sie das Zentrum Mythuegård Das Natur- und Kulturvermittlungszentrum Myrthuegård ist das nördlichste Vermittlungszentrum am Wattenmeer. Die Ausstellung "Wo Fluss, Meer und Menschen aufeinander treffen“, sowie das Kino sind täglich von 10.0020.00 Uhr geöffnet (gratis).

Das Faltblatt "Marbæk" gibt eine Übersicht über 30 km gekennzeichnete Naturwege und ca 15 km Reitwege. Holen Sie sich das Faltblatt im Zentrum Myrthuegård oder bei VisitEsbjerg.


45


NATIONALPARK VADEHAVET NATIONALPARK VADEHAVET Vadehavet er Danmarks største nationalpark. Det er et på mange måder, storslået naturområde, som bare skal opleves. Stilheden, foranderligheden og det uendelige landskab vil sætte sig som et stærkt minde.

WADDEN SEA NATIONAL PARK The Wadden Sea is Denmark’s largest National Park. In many ways such a magnificent nature area that it simply must be experienced. The silence, the infinite and ever-changing landscape creates an enduring memory.

Vadehavet og marsken er et af verdens mest værdifulde tidevandsområder med helt afgørende betydning for ynglefugle, fisk, havpattedyr og planteliv. Fire gange i døgnet flyttes en milliard kubikmeter vand i Vadehavet, og der er store kræfter i spil, når tidevandet på dramatisk vis flytter rundt på sand og mudder, skaber revler og sandbanker.

The Wadden Sea and the salt marsh are among the most valuable wetland areas in the world and of crucial importance for breeding birds, fish, ocean mammals, and plant life. Four times every twenty-four hours, a billion cubic meters of water is moved through the Wadden Sea, where powerful forces are in play when the tide creates mudflats and sandflats by moving mud and sand in dramatic fashion.

NATIONALPARK WATTENMEER Das Wattenmeer ist Dänemarks größter Nationalpark. Es ist in vielerlei Beziehung ein großartiges Naturgebiet, das man einfach erleben muss. Die Stille, die Veränderlichkeit und die unendliche Landschaft brennen sich ins Gedächtnis. Das Wattenmeer und die Marsch gehören zu den wertvollsten Gezeitengebieten der Welt mit ihrer existenziellen Bedeutung für Brutvögel, Fische, Meeressäugetiere und Pflanzenwelt. Vier Mal am Tage werden im Wattenmeer eine Milliarde Kubikmeter Wasser bewegt und gewaltige Kräfte sind im Spiel, wenn die Gezeiten auf dramatische Weise Sand und Schlamm bewegen und Sandbänke schaffen.

The Wadden Sea - World Heritage The Wadden Sea stretches across 500 km and three countries. UNESCO has recently designated the Danish part of the Wadden Sea as a World Heritage Destination. The German/Dutch part was already declared a World Heritage Destination in 2009.

Das Wattenmeer als Weltkulturerbe Das Wattenmeer erstreckt sich über 500 km und drei Nationen. Die UNESCO hat den dänischen Teil des Wattenmeeres gerade zum Weltnaturerbe ernannt. Der deutschholländische Teil wurde bereits 2009 zum Weltnaturerbe ernannt.

Vadehavet som verdensarv Hele det 500 km lange tidevandsområde, der strækker sig fra Blåvandshuk i Danmark gennem Tyskland til Den Helder i Holland, har nu status som verdensarv. Den del af Vadehavet, som ligger i Tyskland og Holland, har været udpeget som UNESCO verdensarv siden 2009. 46


47


SÆLER I VADEHAVET SÆLER I VADEHAVET Sælsafarier i Vadehavet samler tusinder af turister, der med egne øjne får indblik i, hvordan sælen - Danmarks største rovdyr - lever livet i farvandene omkring os. Der er to sælarter i Danmark. Den spættede sæl er mest almindelig, mens gråsælen er mindre udbredt.

Du behøver dog ikke at sejle ud til sælerne. Ved Koresand syd for Mandø eller Langjord ved Sønderho på Fanø kan sælerne opleves til fods.

They will all bring you close to the sand banks, where the seals enjoy the sun - for instance at Langli Sand. However, you do not need to sail out to sea to see the seals. At Koresand, south of the island Mandø, or Langjord at Sønderho on Fanø, the seals can be experienced by foot.

Du anbefales at deltage i arrangerede naturvejlederekskursioner - så får du kvalificeret oplysning om sælernes livsvilkår, og naturvejlederne ved, hvornår du uden risiko kan bevæge dig ud i Vadehavet til fods.

We recommend that you take a guided tour this way, you will receive all the necessary information about the living conditions of the seals, and the guides know when it is safe to go into the Wadden Sea by foot.

SEEHUNDE IM WATTENMEER Seehundsafaris im Wattenmeer ziehen Tausende von Touristen an, die mit eigenen Augen sehen, wie der Seehund - das größte Raubtier Dänemarks - in den Meeren um uns herum lebt. Es gibt in Dänemark zwei Seehundarten. Der gängige Seehund ist weit verbreitet, wogegen die Kegelrobbe eher selten ist.Es gibt verschiedene Seehundsafaris. Ab Esbjerg können Sie mit dem Museumskutter »E1 Claus Sørensen« fahren, aber es gibt auch andere Anbieter entlang des Wattenmeeres. Alle fahren dicht an den Sandbänken vorbei, wo die Seehunde sich sonnen - beispielsweise auf Langli Sand. Sie brauchen allerdings nicht zu den Seehunden herauszufahren. Am Koresand, südlich von der Insel Mandø, oder auf Langjord bei Sønderho auf Fanø können die Seehunde zu Fuß betrachtet werden. Es gibt geführte Veranstaltungen, die empfehlenswert sind - so bekommen Sie qualifizierte Informationen über die Lebensbedingungen der Seehunde, und die Naturführer wissen, wann Sie ohne Risiko sich zu Fuß ins Wattenmeer bewegen können.

Sælsafari Esbjerg, kutterture, side 24. Fanø - www.visitfanoe.dk Ribe - www.vadehavscentret.dk

Seal Safari Esbjerg, Boat trips, page 24. Fanø - www.visitfanoe.dk Ribe - www.vadehavscentret.dk

Seehundesafari Esbjerg, Kutterfahrten, Seite 24. Fanø - www.fanoe.dk Ribe - www.vadehavscentret.dk

Fiskeri- og Søfartsmuseet Her kan du altid se sæler, side 12. www.fimus.dk

Fiskeri- og Søfartsmuseet Be sure to see seals, page 12. www.fimus.dk

Fiskeri- og Søfartsmuseet Hier können Sie immer Robben sehen, Seite 12. www.fimus.dk

Der er flere måder at tage på sælsafari på. Fra Esbjerg kan du sejle med museumskutteren »E1 Claus Sørensen«, men der er også andre udbydere langs Vadehavet. Alle tager de dig tæt forbi bankerne, hvor sælerne slikker sol eksempelvis på Langli Sand.

48

SEALS IN THE WADDEN SEA Seal safaris in the Wadden Sea gather thousands of tourists to see with their own eyes, how the seal - the biggest predator in Denmark - lives in the seas around us. There are two sorts of seals in Denmark. The common seal and the grey seal, which is rarer. There are several ways to go on a seal safari. From Esbjerg on board the museum cutter »E1 Claus Sørensen«, but there are also other tours arranged along the Wadden Sea coast.


49


17

59

50

6


1

1

ESBJERG OG ANDEN VERDENSKRIG ANDEN VERDENSKRIG I Esbjerg findes mange minder og fortællinger om Anden Verdenskrig og den tyske besættelse. Esbjerg var et strategisk knudepunkt for den tyske besættelsesmagt. Esbjerg havde den eneste havn, som kunne bruges ved en eventuel allieret invasion på den danske vestkyst. Derfor var Esbjerg og Fanø et af de mest befæstede områder i Danmark under Anden Verdenskrig. Omkring 1.200 bunkere blev opført her.

THE SECOND WORLD WAR There are many reminders and stories to do with the Second World War and the German Occupation in Esbjerg. Esbjerg was a strategic hub for the German occupational forces.

Tag med på byvandring gennem krigens Esbjerg, se udstillingen "BESAT - Esbjerg 1943" på Esbjerg Museum, den fritlagte mandskabsbunker på Fiskeri- og Søfartsmuseet, besøg Bunkermuseet i Luftwaffebunkeren på Tarp Byvej 131, tag med på en guidet tur rundt til bunkerne i området ved den gamle militære flyveplads.

Visit the exhibition "OCCUPIED - Esbjerg 1943" in Esbjerg Museum, the uncovered troop bunker at The Fisheries and Maritime Museum and the Bunker Museum in the Luftwaffe bunker at Tarp Byvej 131, go on a guided tour of the bunkers in the area near the former military airfield.

Glem ikke at ligge vejen forbi Fourfeldt Gravlund, hvor 1150 allierede flyvere og tyske soldater og 151 tyske flygtninge har fundet deres sidste hvilested i Skandinaviens største krigsgravfelt.

Make sure to pay a visit to Fourfeldt Gravlund, where 1,150 Allied airmen and German soldiers, as well as 151 German refugees, have been laid to rest in Scandinavia’s largest war cemetery.

ZWEITE WELTKRIEG In Esbjerg wird man vielerorts an den Zweiten Weltkrieg und die deutsche Besatzung erinnert. Esbjerg war ein strategischer Knotenpunkt für die deutsche Besatzungsmacht. Esbjerg hatte den einzigen Hafen, der bei einer eventuellen Invasion der Alliierten an der dänischen Nordseeküste hätte benutzt werden können. Daher gehörten Esbjerg und die Insel Fanø während des Zweiten Weltkriegs zu den Gebieten Dänemarks, die am befestigsten waren. Hier wurden um die 1.200 Bunker errichtet. Schauen Sie sich die Ausstellung "BESETZT Esbjerg 1943" im Museum in Esbjerg und den freigelegten Mannschaftsbunker im Fischerei- und Seefahrtsmuseum an, besuchen Sie das Bunkermuseum im Luftwaffenbunker am Tarp Byvej 131, nehmen Sie an einer Führung durch die Bunker im Gebiet am alten Militärflugplatz teil, und vergessen Sie nicht, am Friedhof Fourfeldt Gravlund vorbeizuschauen. Dort haben 1150 alliierte und deutsche Soldaten sowie 150 deutsche Flüchtlinge auf Skandinaviens größter Kriegsgräberstätte ihre letzte Ruhestätte gefunden.

www.visitesbjerg.dk

www.visit-esbjerg.com

www.visitesbjerg.de

It had the only harbour on the west coast of Jutland that could be used in the event of an Allied invasion. That is why Esbjerg and Fanø are one of the most fortified areas in Denmark during the Second World War. No less than approx. 1,200 bunkers were built here.

51


AKTIVE FERIEDAGE ACTIVE HOLIDAY AKTIV URLAUB

På cykel, til fods, på golfbanen, med fiskestangen, på glatis, i eller på vandet, fart over felten med go-kart og meget mere, i Esbjerg er der tilbud til alle! Vandreture og motionsløb Der findes mange rekreative oaser i Esbjerg og omegn med stier, der indbyder til vandring og løb, ikke mindst i det smukke Marbæk. Prøv også den nyanlagte trampesti langs Kongeåen. På cykel - hent cykelkort hos Esbjerg Velkomstcenter. Mountainbike-ruter se Marbækfolder. Biking, hiking, golfing, angling, skating, swimming and much more. In Esbjerg you can find something to do for old and young! Hiking and jogging In Esbjerg you will find many recreational areas with trails for hiking and jogging not least in the beautiful nature area of Marbæk. Try also the new path along the Kongeå stream. Biking - get routemap at Esbjerg Visitors’ Centre. Mountainbike routes see Marbæk folder. Radfahren, Wandern, Golf spielen, Angeln, Schlittschuhlaufen, Schwimmen, Aktion und vieles mehr - in Esbjerg finden Sie Angebote für die ganze Familie! Wandern und Laufen Es gibt viele rekreative Oasen mit Fußwegen für Wandern und Laufen insbesonders im schönen Naturgebiet Marbæk. Probieren Sie auch den neuen Kongeå-Wanderweg. Radfahren - Radkarte im Esbjerg Besucherinformationscenter erhältlich. Mountainbikerouten im Marbækprospekt. Brochurer, kort og oplysninger findes på www.visitesbjerg.dk eller i Esbjerg Velkomstcenter. Find folders, maps and details on www.visitesbjerg.dk or in Esbjerg Visitors’ Centre. Prospekte, Karten und weitere Auskünfte finden Sie unter www.visitesbjerg.de oder im Esbjerg Besucherinformationscenter.

52


Havkajak Sea kayaking Seekajak Download 27 routes Udlejning / Rental / Vermietung Hjerting Badehotel Tel +45 75 11 70 00

Lystfiskeri Danmarks bedste fiskevande Angling Best fishing locations in Denmark Angeln Dänemarks beste Fischgewässer

Cyklingudlejning - side 57 Bikerental - Page 57 Fahrradvermietung Seite 57

www.visitesbjerg.dk

Mountainbikes: Sport & Event Park, tel +45 75 45 94 99

Skøjteløb - udendørs Iceskating - outdoor Schlittschuchlaufen - Im Freien Torvet, Esbjerg www.julebyenesbjerg.dk www.visitesbjerg.dk

Rollerskating Esbjerg RollerSkate Club Murervej 9, 6710 Esbjerg V Tel +45 30 32 17 44 www.esbjergrollerskate.dk Game Street Mekka Nørrebrogade 1C, 6700 Esbjerg Tel +45 31 41 50 55 GAME Streetmekka Esbjerg

Kano - udlejning Canoeing - rental Kanu - Vermietung Kanocenter Syd, tel +45 52 17 99 49 Kongeå Camping, tel +45 75 43 71 04 Ribe Byferie, tel +45 79 88 79 88 LSK Kano, tel +45 30 20 78 67

Svømning/badeland side 11 Swimming/waterpark Page 11 Schwimmen/Badeland Seite 11 www.svdk.dk

Skøjteløb - indendørs Iceskating - indoor Schlittschuchlaufen - innen Granly Hockey Arena Gl. Vardevej 82 6700 Esbjerg www.sepe.dk

Go Cart Bowling & Minigolf Bowl’n’Fun Glarmestervej 6-12, 6710 Esbjerg V Tel +45 75 46 84 00 www.bowlnfun.dk Eat & Play Tømrervej 13-15, 6710 Esbjerg V Tel +45 75 10 14 00 www.eatnplay.dk

Klatring Climbing Klettern Esbjerg Klatrehal Slåenvej 7, 6715 Esbjerg N Tel +45 61 30 55 51 www.4esbjerg.dk

Golf side/page/Seite 57 Esbjerg Golfklub Sønderhedevej 11 DK-6710 Esbjerg Tel +45 75 26 92 19 www.egk.dk

53


11

Sssssplash Mere end 10.000 m2 vandleg og badesjov. Oplev tropisk badeland, konkurrence bassin og afslappende Romersk afdeling. Mehr als 10.000 m2 Wasser und Spaß. Erleben Sie unseren tropischen Wasserpark, Konkurrenzpool, und Römischen Bad. More than 10.000 m2 water and fun. Go have fun in our tropical water world, competition pool, and Roman bath.

Åbningstider/Offnungszeiten/Opening hours. Priser/Preise/ prices Se hjemmeside/Sie Homepage/see our homepage www.svdk.dk

Gl. Vardevej 60 - 6700 Esbjerg Tlf.: 7545 9499 www.svdk.dk


JUST RELAX… Besøg Esbjerg Spa & Wellness og oplev kurbade og wellnessbehandlinger. Visit Esbjerg Spa & Wellness and experience spas and wellness treatments. Besuchen Esbjerg Spa & Wellness und Erfahrung Spas und Wellness-Behandlungen.

Åbningstider/Offnungszeiten/Opening hours. Priser/Preise/ prices Se hjemmeside/Sie Homepage/see our homepage www.esbjergwellness.dk

- på toppen af Svømmestadion Danmark Gl. Vardevej 60, 1. sal, 6700 Esbjerg Tlf.: 76 114 230 www.esbjergwellness.dk


FLYT TIL ESBJERG EnergiMetropol Esbjerg præsenterer dig for mulighederne i området og inspirerer til nyt job og liv i Esbjerg. Tag springet og drag vestpå.

LÆKRE BOLIGOMRÅDER TIL ENHVER SMAG

MASSER AF FRITIDSAKTIVITETER

Se ledige jobs og upload dit CV på: energimetropol.dk

56

SPÆNDENDE JOBMULIGHEDER


60

23

Cykeludlejning i Esbjerg Bikerental in Esbjerg

Play Golf in Nationalpark Vadehavet

Visit the Championship Course, Marbæk, or the alternative Course, Myrtue. Both Courses has 18 holes. Contact the Club for available teetimes +45 75 26 92 or kontor@egk.dk Esbjerg Golfklub Sønderhedevej 11 6710 Esbjerg V Tel. 75 26 92 19 www.egk.dk

Marbæk Course is rated among the Top-5 Courses in Denmark

Untitled-1 1

62 Åbningstider mandag - fre : dag kl. 10 - 17.30 lørdag 10 - 14 søndag 10 14

CYKELUDLEJNING

Pr. uge/per week Pr. dag/per day

DKK 250 DKK 50

Åbningstider Mandag - lørdag

12.00-17.00

Opening hours Monday - Saturday

12.00-17.00

21-05-2014 13:25:25

Besøg de danske øer med Ø-passet Besuchen Sie Inselreich Dänemark mit dem Inselpass Visit the Danish Archipelago with the Island Passport

Cykeludlejning • Showroom med nye cykler • Serviceværksted

Fahrradverleih

• Showroom mit neuen Rädern • Servicezentrum

Bicycle rental

• Showroom with new bikes • Service Center

Fri Bikeshop Fanø Mellemgaden 12, Nordby · 6720 Fanø · Tlf. 7516 2460 Følg os på facebook se mere på vores hjemmeside: www.fribikeshop.dk

Booking www.oepas.dk 57


Se hvornår på www.visitesbjerg.dk Find events on www.visit-esbjerg.com Events unter www.visitesbjerg.de

MUSIK I ESBJERG MUSIC IN ESBJERG MUSIK IN ESBJERG I Esbjerg er der ualmindeligt meget musik på plakaten - ikke kun danske og internationale topnavne inden for opera, musical, kammermusik og rytmisk musik, men også elektronisk og eksperimenterende musik. Med tæt på 500 koncerter om året har Esbjerg for alvor taget kulturen til sig og er gennem årene blevet Vestjyllands musikalske højborg.

58

There’s an exceptionally large amount of music on the bill in Esbjerg. You can meet Danish and international top names within opera, musicals, chamber music and rhythmical music. But you can listen to electronic and experimental music too. With almost 500 concerts a year, Esbjerg is seriously into culture and over the years has become the musical stronghold of West Jutland.

In Esbjerg steht ungewöhnlich viel Musik auf dem Programm. Man begegnet dänischen und internationalen Topnamen aus Opern, Musical, Kammermusik und rhythmischer Musik. Auch die elektronische und experimentierende Musik kommt nicht zu kurz. Mit fast 500 Konzerten jährlich hat Esbjerg die Kultur wirklich zur Herzenssache gemacht und ist im Laufe der Zeit die musikalische Hochburg in Westjütland geworden.


Syddansk Musikkonservatorium Kammermusik, solokoncerter og små musikdramatiske produktioner www.smks.dk

The Academy of Music Solo concerts and small-scalae musicdramatic productions www.smks.dk

Das Musikkonservatorium Kammermusik, Solokonzerte und kleine musikdramatische Produktionen www.smks.dk

Café Ørsted - musik café/frokostkoncerter.

Café Ørsted - music café/lunch concerts.

Café Ørsted - Musikcafé/Mittagskonzerte.

Tobakken - rock, pop, jazz www.tobakken.dk

Tobakken - rock, pop, jazz www.tobakken.dk

Tobakken - Rock, Pop, Jazz www.tobakken.dk

Dronning Louise - live musik www.dr-louise.dk

Dronning Louise - live music www.dr-louise.dk

Dronning Louise - Live Musik www.dr-louise.dk

Musikhuset Esbjerg Musik, teater, musicals, shows www.mhe.dk

Performing Arts Centre Musik, teater, musicals, shows www.mhe.dk

Musikhaus Esbjerg Musik, teater, musicals, shows www.mhe.dk

Kirkerne i Esbjerg Orgel, tidlig musik, ensembler og oratorier - www.visitesbjerg.dk

Kirkerne i Esbjerg Organ music, early music, ensembles and oratorios - www.visitesbjerg.dk

Die Kirchen von Esbjerg Orgel, frühere Musik, Ensembles und Oratorien - www.visitesbjerg.dk

Konfus - ungdomskulturhus www.konfus6700.dk

Konfus - DIY youthhouse www.konfus6700.dk

Konfus - Jugendkulturzentrum www.konfus6700.dk

Huset Esbjerg - de unges kulturhus www.husetesbjerg.dk

Huset Esbjerg - youth cultural venue www.husetesbjerg.dk

Huset Esbjerg - Jugendkulturhaus www.husetesbjerg.dk

Esbjerg Rock Festival - 01.-02.06. 2018 www.esbjergrockfestival.dk

Esbjerg Rock Festival - 01.-02.06. 2018 www.esbjergrockfestival.dk

Esbjerg Rock Festival - 01.-02.06. 2018 www.esbjergrockfestival.dk

Musik i Byparken Onsdage 19.30 i juli og august

Music in the town park Wednesdays 19.30 in July and August

Musik im Stadtpark Mittwoch 19.30 in Juli und August

Made in Esbjerg - 09.-11.08. 2018 Festival for bands med rødder i Esbjerg www.madeinesbjerg.dk

Made in Esbjerg - 09.-11.08. 2018 Festival for bands with roots in Esbjerg www.madeinesbjerg.dk.

Made in Esbjerg - 09.-11.08. 2018 Festival für Bands mit Wurzeln in Esbjerg www.madeinesbjerg.dk.

Esbjerg Festuge - 10.-18.08. 2018 www.esbjergfestuge.dk

Esbjerg Festival Week - 10.-18.08. 2018 www.esbjergfestuge.dk

Esbjerg Festwoche - 10.-18.08. 2018 www.esbjergfestuge.dk

59


#ESBJERGFESTUGE ESBJERG FESTUGE Hvert år i august fejres Esbjerg Festuge, en eksplosion af kulturtilbud for gæster i alle aldre. Festugen har sit centrum på Torvet og spreder sig derfra på gader, stræder, parker, pladser, i kirker og på såvel store som små spillesteder med langt over 200 arrangementer. Festugen tilbyder både de små intime oplevelser samt de store, der tager pusten fra de fleste! Et lille indblik Festugen byder på store og små koncerter i forskellige genrer som bl.a. rock, pop, jazz, shanty, klassisk, opera, foredrag, masser af aktiviteter til børn og unge, diverse syng med arrangementer, teater og ikke mindst Made In Esbjerg, en festival i festugen, der hylder de lokale artister og den esbjergensiske musikhistorie.

Program www.esbjergfestuge.dk www.madeinesbjerg.dk

60

Esbjerg Festival Week Every year in august Esbjerg Festival Week is celebrated, an explosion of far more than 200 cultural activities for guests of all ages. The activities are centered in the square and then spread to streets, parks, squares, to churches and even to big and small music venues. The Festival Week offers both the small intimate experiences alongside the big ones, that will take the breath away from the most! A small appetizer The Festival Week offers both big and small concerts in different genres such as rock, pop, jazz, shanty, classic and opera, and lots of activities for the kids and teenagers, theater and not least “Made in Esbjerg”, a festival that celebrates the local artists and the musical history of Esbjerg.

Programme www.esbjergfestuge.dk www.madeinesbjerg.dk

10.-18. AUGUST 2018 WWW.ESBJERGFESTUGE.DK ESBJERG FESTWOCHE Jedes Jahr in August feiert Esbjerg ihre Festwoche mit einer Welle von Kulturangebote für groß und klein. Mehr als 200 Veranstaltungen werden angeboten. Die Festwoche hat ihr Zentrum am Markt und breitet sich von daraus aus in den Straßen, Parken, Plätzen, Kirchen und in den Musikszenen. Während der Festwoche erleben Sie sowohl kleine intime Erlebnisse als auch große, die einem den Atem verschlagen! Dies und vieles mehr Große und kleine Konzerte - Rock, Pop, Jazz, Shanty, Klassische Musik und Oper, viele Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche, Theater und nicht zuletzt das Festival ”Made in Esbjerg”, das lokale Bands und die Musikgeschichte von Esbjerg huldigen.

Programm www.esbjergfestuge.dk www.madeinesbjerg.dk


61


62


JULEBYEN OG SKØJTEBANE JULEBYEN OG SKØJTEBANE Julebyen Esbjerg er en attraktion med stor tiltrækningskraft - i de senere år forstærket af de hyggelige julehytter, indrettet som et lille tidløst gaderum på Torvet ved Kongensgade - tæt på Torvets populære skøjtebane. Julen i Esbjerg er speciel. Det hele begynder den sidste fredag i november med julemandens ankomst. Nærmest en ”statsmandsmodtagelse”, hvor han hilser på folket fra sin balkon, mens nisserne og juleorkestret skaber festlig julestemning, og borgmesteren tænder lysene på Torvets store juletræ. Allerede ved Musikhuset starter julestemningen, hvor et imponerende 12 meter højt lys ”træ” tændes. Samtidigt åbner julehytterne i Julebyen Esbjerg, hvor der fra en snes små, hyggelige boder sælges julestads, juleknas og kunsthåndværk - alt sammen ind imellem krydret med varieret underholdning, sød sang og musik.

CHRISTMAS CITY AND ICE RINK Celebrating Christmas in Esbjerg is a distinctive tradition that has a strong appeal - now with the added attraction of the Christmas huts, set up as a small, timeless streetscape on the city square - close to the popular skating rink. Christmas in Esbjerg is special. It all starts on the last Friday of November with the arrival of Santa to the harbour. Almost a “statesman’s reception”, during which he greets people from his balcony, while the Christmas pixies and Christmas band create a festive yuletide atmosphere and the mayor switches on the lights of the large Christmas tree on the square. Also an impressive 12 metre high light “tree” is lit in front of the Performing Arts Centre. The Christmas huts opens at the same time with Christmas decorations, sweets and art craft items on sale from a score of attractive small stalls - all interspersed with varied entertainment and festive Christmas music.

WEIHNACHTSSTADT UND EISBAHN Die Weihnachtsstadt Esbjerg ist eine Attraktion mit starker Anziehungskraft - verstärkt durch die gemütliche Weihnachtshütten, eingerichtet als ein kleiner, zeitloser Straßenraum - unweit der beliebten Eisbahn auf dem Markt. Weihnachten in Esbjerg ist besonders. Das Ganze beginnt am letzten Freitag in November mit der Ankunft des Weihnachtsmannes zum Hafen. Er wird fast wie ein Staatsmann empfangen während die Weihnachtswichtel und das Weihnachtsorchester für festliche Weihnachtsstimmung sorgen, und der Bürgermeister die Lichter am großen Weihnachtsbaum auf dem Markt entzündet. Auch vor das Musikhaus wird ein 12 Meter hohes Licht “baum“ angemacht. Gleichzeitig werden die Weihnachtshütten eröffnet, wo an zwei Dutzend gemütlichen Ständen Weihnachtsschmuck, Weihnachtsgebäck und Kunstgewerbe verkauft werden - alles gewürzt mit Unterhaltung, Gesang und Musik.

Åbningstider med mere på www.julebyenesbjerg.dk www.visitesbjerg.dk

Opening hours and more on www.julebyenesbjerg.dk www.visitesbjerg.dk

Öffnungszeiten und mehr unter www.julebyenesbjerg.dk www.visitesbjerg.dk

63


ESBJERG EVENTS 2018 Dato 01.-03.02.

Folk & Fæstival 2018 www.folkogfaestival.dk

Folk Music Festival

Volksmusikfestival

03.-04.03. + 03.-04.11.

Strandvejens Kunstrute www.strandvejenskunstrute.dk

Art Tour Strandvejen

Kunstroute Strandweg

28.03.+01.06. + 29.09.+23.11.

Shopping Nights Esbjerg City

Shopping Nights

Shopping Nights

29.03.

Motorcykelparade start Torvet

Motor Cycle Parade

Motorradparade

30.-31.03 + 01.04.

Kunstrunden Sydvestjylland www.kunstrunde.dk

Art Tour Southwest Jutland

Kunstrunde Südwestjütland

27.-29.04.

Korskro Hestemarked www.korskrohestemarked.dk

Horse Fair & Market

Pferdemarkt

11.-13.05.

Danish International Swim Cup www.swimcup.dk

Danish International Swim Cup

Danish International Swim Cup

21.05.

Royal Run www.bevaegdigforlivet.dk/royalrun

Royal Run

Royal Run

27.05.

Marbækdagen www.myrthue.esbjergkommune.dk

Marbæk Day

Marbæk Tag

01.-02.06.

Esbjerg Rock Festival www.esbjergrockfestival.dk

Esbjerg Rock Festival

Esbjerg Rock Festival

10.06.

Vestkystløbet www.vestkystlobet.dk

North Sea Fun Run

Nordsee Volkslauf

11.06.-10.09.

Kræmmermarked Om mandagen

Flea Market On Mondays

Flohmarkt Montags

23.06.

Havnens Sankt Hans Aften

Midsummer Evening Esbjerg Harbour

Mittsommerfest Esbjerg Hafen

24.06.

Esbjerg City Half www.esbjerghalf.dk

Half Marathon

Halbmarathon

01.05.-30.10.

Kutterture i Vadehavet www.fimus.dk

Boat trips in the Wadden Sea

Kutterfahrten ins Wattenmeer

27.06.-08.08.

Gratis sommerunderholdning Onsdage

Free Open Air Concerts On Wednesdays

Kostenlose Freilichtkonzerte Mittwochs

64


Dato 28.06.-09.08.

Gratis sommerunderholdning for børn Torsdag formiddage

Free Summer Fun for children On Thursdays mornings

Kostenlose Sommerspaß für Kinder Donnerstag Vormittage

29.06.-01.07.

2018 OCR EM https://ocreuropeanchampionships.org

2018 OCR European Championsships

2018 OCR European Championsships

06.07.

Gøglerfestival

Street Entertainment Festival

Straßenkünstlerfestival

04.07.-08.08.

Fiskeauktion for turister Onsdage, se side 24

Fish Auction for Tourists Wednesdays, see page 24

Fischauktion für Touristen Mittwochs, Siehe Seite 24

18.-21.07.

The Tall Ships Races Esbjerg 2018 www.tallshipsesbjerg.dk

The Tall Ships Races 2018

The Tall Ships Races 2018 Windjammertreffen

25.-29.07.

IberCup www.scandinavia.ibercup.com

IberCup

IberCup

26.07.

Grøn Koncert www.groenkoncert.dk

Green Concert Rock/pop open air

Grüne Konzert Rock/Pop im Freien

10.-18.08.

Esbjerg Festuge www.esbjergfestuge.dk

Esbjerg Festival Week

Esbjerg Festwoche

11.-18.08.

Kunst i containere på Esbjerg Havn www.esbjergfestuge.dk

Art in Containers on Esbjerg Harbour

Kunst in Containers am Esbjerg Hafen

11.-18.08.

Esbjerg Kunstdage www.esbjergkunstdage.dk

Esbjerg Art Days

Esbjerg Kunsttage

09.-11.08.

Made in Esbjerg www.madeinesbjerg.dk

Music Festival

Musikfestival

08.-25.08.

Esbjerg International Chamber Music Festival - www.eicmf.dk

Chamber Music Festival

Kammermusikfestival

07.-08.09.

Hede Rytmer Esbjerg www.hederytmer.dk

Open Air Pop Concert

Open Air Pop Konzert

15.-16.09.

Fantasyfestival www.fantasyfestival.dk

Fantasy Festival

Fantasyfestival

29.-30.09.

Kunstnernes Blå Døre www.kunstiesbjerg.dk

Artists’ Open Doors

Die Künstler laden ein

23.11.-23.12.

Julebyen Esbjerg www.julebyenesbjerg.dk

Christmas City in Esbjerg

Weihnachtsstadt in Esbjerg

02.12.

Julemarked på Fiskeri- og Søfartsmuseet www.fimus.dk

Christmas Market

Weihnachtsmarkt

26.12.

2. juledags Rock Tobakken

Boxing Day Rock

Weihnachtsrock

28.12.

Juleblues Tobakken

Christmas Blues

Weihnachtsblues

65


36 8 km 64

9 km 39

34

33

35

32

H OT E L S I N E S B J E R G

H OT E L L E R I E S B J E R G 32

S C A N D I C O LY M P I C ES B J E R G Bo tæt på masser af shopping muligheder og seværdigheder. Vores værelser er komfortable og velindrettede med moderne faciliteter og fri Wi-Fi. På 7. sal kan der reserveres et Superior Extra værelse med kitchenette og privat altan med en fantastisk udsigt ud over den travle Esbjerg havn, Fanø og det unikke Vadehav. I vores restaurant forkæler vores dygtige kokke dig med veltilberedte og tidssvarende retter og vores bar er naturligvis åben til en forfriskende drink.Den inkluderede overdådige morgenbuffet, som tager hensyn til alle sanser og ønsker, giver et perfekt afsæt til at udforske Esbjerg og omegn.Hos os finder du høj komfort, personlig og smilende service og ægte Scandic atmosfære.

Stay close to plenty of shopping possibilities and attractions. Our rooms are comfortable and well equipped with modern necessities and free Wi-Fi. On the 7th floor, you can book our Superior Extra room with kitchenette and private balcony with a stunning view to the busy Esbjerg Harbor, Fanø and the unique Wadden Sea. In our Restaurant, our skilled Chefs will spoil you with well-cooked and tasty dishes and the bar is open for a refreshing drink. The included and lavish breakfast fits all wishes and desires and is the perfect start for an exploring day of Esbjerg and surroundings. With us, you will enjoy high comfort and personal and smiling service in the genuine Scandic Atmosphere.

Strandbygade 3 . DK-6700 Esbjerg . tel +45 75 18 11 88 esbjerg@scandichotels.com . www.scandichotels.dk

66

Rooms

148

148

20

1

1

P

100

10 km

1 km

Wi-Fi

Free

Centrum City Center Zentrum

0m


39

HJERTING BADEHOTEL Nyd livet på Hjerting Badehotel. Beliggende helt ned til stranden ved Vadehavet kun 7 km fra Esbjerg centrum.

Enjoy life at Hjerting Badehotel. Situated right down by the shore of the Wadden Sea, only 7 km from the centre of Esbjerg.

Hotellet tilbyder 39 stemningsfyldte værelser, 16 helt nye strandhuse med ferielejligheder, gourmetrestaurant Strandpavillonen, Brasserie-bar-galleri Ship Inn, samt Butikken med lokale og egne specialiteter.

The hotel offers 39 rooms full of atmosphere, 16 brand-new beach houses with holiday apartments, the gourmet restaurant Strandpavillonen, the café-bar-gallery Ship Inn, and The Shop with local and its own specialities. A new feature is the Wellness section with its range of invigorating and relaxing treatments, and a fitness section with sauna and steam which is free for guests at the hotel.

Nyhed er wellness-afdeling med et udbud af lækre behandlinger, samt en fitnessafdeling med sauna og damp, gratis for hotellets gæster. Hjerting Badehotel er beliggende som et perfekt udgangspunkt til ferie og business-ophold i Vestjylland.

Rooms

55

55

1

2

P 90

10 km

10 km

Wi-Fi

Free

Centrum City Center Zentrum

9 km

Hjerting Badehotel is your ideal base for a holiday or business stay in West Jutland.

Strandpromenaden 1 . DK-6710 Esbjerg V . tel +45 75 11 70 00 info@hjertingbadehotel.dk . www.hjertingbadehotel.dk

33

H O T E L B R I TA N N I A* * * * Velkommen i hjertet af Esbjerg Hotel Britannia er et moderne 4-stjernet hotel placeret ved Torvet i Esbjerg, en helt unik placering midt mellem kulturhuse, byens bedste shopping og turistattraktioner. Herfra kan du inden for gåafstand nemt komme rundt til det hele. Vi råder over møde og selskabslokaler til både små og store selskaber. Hotellets ”Brasserie B” serverer retter fra det moderne nordiske køkken. Der er overraskelse og nytænkning på tallerkenen fra et køkken hvor lokale råvarer og flot kokkekunst er i højsædet. Vi sætter en ære i, at alle vores gæster får en god oplevelse ved at yde en personlig, imødekommende og professionel service.

Welcome to the heart of Esbjerg Hotel Britannia is a modern 4-star hotel located at the town square; a unique location between music- and cultural institutions, tourist attractions, and the town’s top shopping area. From here, everything is in walking distance. The hotel’s restaurant “Brasserie B” serves dishes from the modern Scandinavian cuisine. Each menu is a composition of traditional local Danish products with a touch of gastronomic imagination. We take pride in giving all of our guests a positive experience by providing a welcoming, personal and professional service.

Rooms

108

108

1

1

P 70

10 km

300 m

Wi-Fi

Free

Centrum City Center Zentrum

0m

Torvegade 24 . DK-6700 Esbjerg . tel +45 75 13 01 11 info@britannia.dk . www.britannia.dk

67


35

HOTEL CABINN ESBJERG Velkommen til Cabinn Esbjerg i hjertet af Esbjerg tæt på banegård, gågade, gode spisesteder og det nye indkøbscenter Broen. Med fordelagtige priser året rundt i fokus, tilbyder vi komfortable værelser, alle med eget bad, wc, TV, kaffe/the og gratis Wi-Fi. Hotellet har en morgencafé, hvor man kan nyde en skandinavisk morgenbuffet. Døgnåbnen reception, som tilbyder varme og kolde drikkevarer, sandwich og snacks. Værelseskategorierne er mange - både til dig, som skal have et enkeltværelse for en nat, men også til jer, som skal af sted med familien. Vi tilbyder også Cabinn Apartments med eget tekøkken, velegnet til længere ophold. Hyggelige fællesområder med tv, pool, bordfodbold og dart.

Welcome to Cabinn Esbjerg in the heart of Esbjerg close to the train station, the pedestrian street, good restaurants and the new shopping centre ”Broen”. With advantageous prices in focus all year round, we offer comfortable rooms, all with shower, TV, coffee/tea and free Wi-Fi. The hotel has a morning cafe, where you can enjoy a Scandinavian breakfast buffet. Our reception is open 24 hours - here, cold and hot drinks, sandwiches and snacks are offered. Our selection of rooms are vast and diverse - for you who just need a room for the night and also for you with a family. We also provide Cabinn Apartments, which are well suited for longer stays. Cosy common areas with TV, pool, table football and dart.

Rooms

209

209

20

1

Café

P 16

10 km

300 m

Wi-Fi

Free

Centrum City Center Zentrum

0m

Skolegade 14 . DK-6700 Esbjerg . tel +45 75 18 16 00 esbjerg@cabinn.com . www.cabinn.com/esbjerg

64

GULDAGER KRO Guldager Kro er en gammel romantisk kro, beliggende i stille og rolige omgivelser i Guldager Stationsby ca. 8 km. nordvest for Esbjerg centrum. Guldager Kro er over 100 år gammel. Gennem årene er kroen blevet udbygget og moderniseret, således at der er mulighed for at holder selskaber med op til 325 personer. Gode værelser med bad og TV.

Guldager Kro is an old romantic inn located in rural surroundings in the village of Guldager Stationsby 8 km northwest of Esbjerg. Guldager Kro is more than 100 years old. Throughout the years the inn has been modernized and has today refurbished rooms with bath and TV.

Rooms

15

Guldager Stationsvej 104 . DK-6710 Esbjerg V . tel +45 75 16 70 08 info@guldagerkro.dk . www.guldagerkro.dk

68

15

20

1

1

P 50

7 km

30 m

Wi-Fi

Free

Centrum City Center Zentrum

8 km


34

HOTEL ANSGAR ESBJERG*** Vi mødes om store oplevelser Over 100 år gammelt by hotel, som gennem tiden er nænsomt renoveret med stor respekt for sjælen på stedet. Vi værner om vores gæster med en hyggelig og hjemlig atmosfære og der er altid gratis kaffe på kanden hvis man ønsker at slappe af foran fjernsynet i loungen eller hvis man har lidt arbejde der skal klares på computeren. Trådløs netværk på hele hotellet. Et fremragende udbud af shopping, restauranter, caféer og kultur lige ude for døren. 500 m til banegården. 1 km til havnen og færgen til Fanø. 2 km til motorvejen. Atmosphere and charm - in the centre of Esbjerg A town hotel dating back more than 100 years, Hotel Ansgar has been

carefully renovated in stages with considerable respect for the character of the building. We create an inviting atmosphere for our guests, with those wanting to relax in the lounge always able to enjoy a cup of coffee on the house. Fifty-four well-furnished rooms, all en-suite with hair-dryers, coffee and tea-making facilities and TV, and a cosy breakfast restaurant just off the lounge. Free Wi-Fi throughout the hotel. An outstanding choice of shops, restaurants, cafés and cultural attractions all on the doorstep. Only 500 metres to the railway station. One kilometre to the harbour and the ferry to Fanø. Two kilometres to the motorway.

Rooms

51

51

0

1

0

P 35

10 km

500 m

Wi-Fi

Free

Centrum City Center Zentrum

0m

Skolegade 36 . DK-6700 Esbjerg . tel +45 75 12 82 44 info@hotelansgar.dk . www.hotelansgar.dk

36

ECH PARK*** ECH Park er med en rolig beliggenhed i smuk natur et ideelt valg for en aktiv ferie i Esbjerg tæt på byens centrum.

ECH Park is with a quiet location in beautiful surroundings an ideal choice for an active holiday in Esbjerg close to the city center.

Hotellet råder over 58 værelser i stueplan med en skøn udsigt til haven. Alle dobbeltværelser er med en dobbeltseng, skrivebord, kabel-tv, gratis Wi-fi og badeværelse med brusekabine.

The hotel offers 58 accommodation rooms on ground floor with stunning garden views. All twin rooms features a double bed, desk, cable-TV, complimentary Wi-Fi and a bathroom with shower

Vi tilbyder også familieværelser med opredning på sovesofa til børn. Alle gæster har mulighed for at nyde morgenmad, grillbuffet og kaffe/te fra automater.

We also offer family rooms with extra beds for children. All our guests enjoy daily breakfast, evening buffets and free coffee/tea throughout the hotel. Complimentary parking at the hotel.

Der er gratis parkering foran hotellet. Kort afstand til Esbjerg Storcenter.

A short distance to Esbjerg Shopping Centre.

Rooms

58

58

0

1

1

P

200

10 km

3 km

Wi-Fi

Free

Centrum City Center Zentrum

2,5 km

Stormgade 200 . DK-6700 Esbjerg . tel +45 88 82 16 00 info@ech.dk . www.ech.dk

69


Danmark, Kunstmuseum, Fiskeri- og søfartsmuseum, så tag fitness, bare løs, vi lover små legebørn tilbyder vi et helt fantastisk aktivitetsområde med svævebane, legeplads med trampoliner, udendørs glæder os til at byde jer velkommen på Esbjerg bordtennis, terrænrutsjebane, mooncar, boldbane,Vi klappedyr, bålplads og meget mere. Et eldorado for heleCamping. familien! Esbjerg Camping ligger i et skønt og stille naturområde, med gå afstand til stranden, som er del af Ho bugt og samtidig Esbjerg Camping a young modern campsite, with all imaginab midt i storbyen Esbjerg, som har seværdigheder nok til mange feriedageisbl.a. Utzon’sand musikhus, shopping, svømmestadion Our focus giveder theerwhole Danmark, Kunstmuseum, Fiskeri- og søfartsmuseum, såmain tag bare løs,isvito lover nok til family alle! a good experience, and therefore w young and old children we offer a fantastic activity area with railway, pl Vi glæder os til at byde jer velkommen på Esbjerg Camping. Esbjerg Camping er en ung topmoderne campingplads, med allecable tænkelige facili

Glæde, afslapning & fam

Glæde, afslapning & familiehygge

40

table tennis, moon cars, football fi god eld, oplevelse, petting zoo, campfi a lotogmre Vi lægger stor slide, vægt på, at hele familien får en derfor sætterre vi and service

Esbjerg Camping is a young and modern campsite, with all imaginable for children as med welland as adults små legebørn tilbyder et heltfacilities fantastisk aktivitetsområde svævebane, legeplads Esbjerg Camping isvisituated in the middle of a beautiful peaceful nature me w Our main focus is to give the whole family a good experience, and therefore we offer a highboldbane, level of service and bålplads hospitality. bordtennis, terrænrutsjebane, mooncar, og For meget mere. Et e of Ho Baycable and still in the middle of the citytrampolines, ofklappedyr, Esbjerg,outdoor which offer plenty of attr young and old children a fantastic activity area with ground fitness, Esbjerg Camping ligger iplaying et skøntfaciliteter og stillewith naturområde, med afstand til stranden, so Esbjerg Camping erwe en offer ung topmoderne campingplads, medrailway, alle tænkelige for både børn og gå voksne shopping, Swim stadium, art seværdigheder museum, Fishery and Maritime museum. We look table tennis, slide, moon football fi eld, zoo,i campfi reEsbjerg, and a lotsom more. Eldorado for the whole storbyen harAn nok til mange Vi lægger stor vægt på,cars, at hele familien får petting en godmidt oplevelse, derfor sætter vi service og renlighed meget højt.family! Forferiedage store og bl.a. Utzon’s mus Esbjerg Campingtilbyder is situated thefantastisk middle ofaktivitetsområde a beautiful and peaceful nature Fiskeriwithin walking to så thetag beach, which is part Danmark, Kunstmuseum, og søfartsmuseum, bare løs, vi lover der er nok til a små legebørn vi etinhelt med svævebane, legeplads meddistance trampoliner, udendørs fitness, Jung und topmoderne Campingplatz mit viele Erlebnis Vi glæder osbålplads tilplenty at byde velkommen Esbjerg Camping. of Ho Bay and terrænrutsjebane, still in the middle mooncar, of the cityboldbane, of Esbjerg, which offer ofjer attractions the holiday, e.g. Music house, bordtennis, klappedyr, og meget mere.for Etpå eldorado for heleUtzon’s familien! Esbjergmed Camping ist look ein junger topmoderner mit allen erde Esbjerg Swim Camping liggerart i et skønt ogFishery stille naturområde, gå afstand til stranden, som er del af you Ho bugt og samtidig shopping, stadium, museum, and Maritime museum. We forwardund to welcoming atCampingplatz, Esbjerg Camping.

Esbjerg Camping isWert abl.a. young and musikhus, modern with all imaginable facilities Wirtillegen großen darauf, dass diecampsite, ganze Familie ein gutes Erlebnis bekf midt i storbyen Esbjerg, som har seværdigheder nok mange feriedage Utzon’s shopping, svømmestadion

Glæde, afslapning og familiehygge

focusløs, is to whole family a good experience, and therefore we offer a high le Jung und topmoderne Campingplatz mit vieleOur Erlebnis Danmark, Kunstmuseum, Fiskeri- og søfartsmuseum, såmain tag bare vigive loverthe der ergroße nok til alle! sehr hoch. Für kleine und Spielkinder bieten wir ein ganz fantastische young and old mit children we offer a fantastic activityfür area with und cable railway, playing ground Esbjerg Camping ein junger und topmoderner allen erdenklichen Fazilitäten Kinder Erwachsene. Vi glæder os til atistbyde jer velkommen på EsbjergCampingplatz, Camping. ALTID mit Trampolinen, outdoor Fitness, Tischtennis, Rutsche, Mooncars, table tennis, slide, moon cars, football fi eld, petting zoo, campfi re and a lot more.Bolzplatz An Eldora Wir legen großen Wert darauf, dass die ganze Familie ein gutes Erlebnis bekommt, daher werten wir Service und Sauberkeit GRATIS Eldorado für die ganze Familie! Esbjerg Camping befindet sichwithin in einem sch Esbjerg Camping is situated infacilities the middlefor of children a beautiful and peaceful nature walking d Esbjerg Camping a young modernbieten campsite, with all fantastisches imaginable as well as adults sehr hoch. Für kleine is und große and Spielkinder wir ein ganz Aktivitätsgebiet mit Schwebebahn, Spielplatz AKTIVITETER zum Strand, welches zu Ho Bucht gehört und gleichzeitig in der Mitte of Ho Bay and still in the middle of the city of Esbjerg, which offer plenty of attractions forStad the main focus isoutdoor to give the wholeTischtennis, family a goodRutsche, experience, and therefore we offer a high levelFeuerstelle of service and For Ein der mitOur Trampolinen, Fitness, Mooncars, Bolzplatz, Streichelzoo, undhospitality. vieles mehr. shopping, Swim railway, stadium, artu.A. museum, Fishery and Maritime museum. We look forward to we I HELLIGDAGE young and old children we offer a fantastic activity area with cable playing ground with trampolines, outdoor fitness, viele Ferientage bietet, Utzon’s Musikhaus, Shopping, Schwimmstadion, K Eldorado für die ganze Familie! Esbjerg Camping befindet sich in einem schönen und stillen Naturgebiet, mit Geh abstand table tennis, slide, moon cars,&football fi eld, pettingalso zoo, campfi re and a es lot more. An Eldorado for the whole family! SOMMER­ keine Scheu, gibt genug für alle! Wir freuen uns darauf Euch zum Strand, welches zu Ho Bucht gehört und gleichzeitig in der Mitte der Stadt Esbjerg, welche viele Sehenswürdigkeiten für auf Esbje Jungand und topmoderne Campingplatz mit viele Erlebnis Esbjerg Camping is situated in the middle of a beautiful peaceful nature within walking distance to the beach, which is part viele Ferientage bietet, u.A. Utzon’sFERIE Musikhaus, Shopping, Schwimmstadion, Kunstmuseum, Fischerei- und Seefahrtsmuseum, Esbjerg ist ein junger undfortopmoderner mit house, allen erdenklichen Fazil of Ho Bay and still in the middle of the city of Esbjerg, whichCamping offer plenty of attractions the holiday, Campingplatz, e.g. Utzon’s Music also keine Scheu, gibt genug für alle!Fishery Wir freuen unslegen darauf Euch Wert auf Camping willkommen zu heißen. Wir großen darauf, dassto die ganze Familie gutes Camping. Erlebnis bekommt, daher w shopping, Swimes stadium, art museum, and Maritime museum. WeEsbjerg look forward welcoming you atein Esbjerg

sehr hoch. Für kleine und große Spielkinder bieten wir ein ganz fantastisches Aktivitätsge Trampolinen, outdoor Fitness, Tischtennis, Rutsche, Mooncars, Bolzplatz, Streichelzoo, Jung und topmoderne Campingplatz mit vielemit Erlebnis Eldorado für die ganze Familie! Esbjerg Camping befindet in einem schönen und still Danmark Esbjerg Camping ist ein junger und topmoderner Campingplatz, mit Oplev allen erdenklichen Fazilitäten für Kinder undsich Erwachsene. zumein Strand, welches Ho Bucht gehört und gleichzeitig inund derSauberkeit Mitte der Stadt Esbjerg, welc Wir legen großen Wert darauf, dass die ganze Familie gutes Erlebniszu bekommt, daher werten wir Gudenåvej 20 • 6710 Esbjerg V Service • Danmark • info@esbjergcam viele Ferientage bietet, u.A. Utzon’s Musikhaus, Shopping, Schwimmstadion, sehr hoch. Für kleine und große Spielkinder bieten wir ein ganz fantastisches Aktivitätsgebiet mit Schwebebahn, Spielplatz Kunstmuseum, F Gudenåvej outdoor 20 • 6710 Esbjerg V • Danmark • info@esbjergcamping.dk Tlf. +45uns 75 15vieles 88 Euch 22mehr. also keine Scheu,Bolzplatz, es gibt genug für alle! • Wir freuen darauf aufEin Esbjerg Camping w mit Trampolinen, Fitness, Tischtennis, Rutsche, Mooncars, Streichelzoo, Feuerstelle und Eldorado für die ganze Familie! Esbjerg Camping befindet sich in einem schönen und stillen Naturgebiet, mit Geh abstand zum Strand, welches zu Ho Bucht gehört und gleichzeitig in der Mitte der Stadt Esbjerg, welche viele Sehenswürdigkeiten für viele Ferientage bietet, u.A. Utzon’s Musikhaus, Shopping, Schwimmstadion, Kunstmuseum, Fischerei- und Seefahrtsmuseum, also keine Scheu, es gibt genug für alle! Wir freuen uns darauf Euch auf Esbjerg Camping willkommen zu heißen. Oplev Danmark

Oplev Danmark

Gudenåvej 20 • 6710 Esbjerg V • Danmark • info@esbjergcamping.dk • T Oplev Danmark

Gudenåvej 20 • 6710 Esbjerg V • Danmark • info@esbjergcamping.dk • Tlf. +45 75 15 88 22

Glæde, afslapning & familiehygge

Esbjerg Camping annonce 183x83.indd 1

65

SJELBORG CAMPING

Esbjerg Camping er en ung topmoderne campingplads, med alle tænkelige faciliteter for både børn og voksne Vi lægger stor vægt på, at hele familien får en god oplevelse, derfor sætter vi service og renlighed meget højt. For store og små legebørn tilbyder vi et helt fantastisk aktivitetsområde med svævebane, legeplads med trampoliner, udendørs fitness, bordtennis, terrænrutsjebane, mooncar, boldbane, klappedyr, bålplads og meget mere. Et eldorado hele familien! Smukt beliggende i Nationalpark Vadehavet i detfor rekreative Marbækområde Esbjerg Camping ligger i et skønt og stille naturområde, medmgå stranden, som er badestrand. del af Ho bugt samtidig med kun 600 til afstand Ho Bugttilmed børnevenlig Påog pladsen findes midt i storbyen Esbjerg, som har seværdigheder nok til mange feriedage bl.a. Utzon’s musikhus, shopping, svømmestadion lystfiskersø i naturskønt område omkranset af Sjelborg Plantage. Kun 2 km Danmark, Kunstmuseum, Fiskeri- og søfartsmuseum, så tag bare løs, vi lover der er nok til alle! tilCamping. 2 internationale golfbaner, samt Varde Å med noget af Danmarks bedste Vi glæder os til at byde jer velkommen på Esbjerg laksefiskeri. Esbjerg Camping is a young and modern campsite, with all imaginable facilities for children as well as adults ................................................................................................................................................................ Our main focus is to give the whole family a good experience, and therefore we offer a high level of service and hospitality. For Schön gelegen imrailway, Nationalpark im Erholungsgebiet Marbæk nur young and old children we offer a fantastic activity area with cable playingWattenmeer ground with trampolines, outdoor fitness, table tennis, slide, moon cars, football fi eld, petting campfi and a lot more. An Eldorado for the Badestrand. whole family!Am Platz gibt es 600zoo, m von derreHo Bucht mit kinderfreundlichem Esbjerg Camping is situated in the middle of a beautiful peaceful nature within walking distance the beach, which is part einen and Angelsee umkränzt von schöner Natur imtoForstgebiet Sjelborg. Nur 2 of Ho Bay and still in the middle of the city of Esbjerg, which offer plenty of attractions for the holiday,sowie e.g. Utzon’s house, km von 2 internationalen Golfplätzen entfernt, VardeMusic Au mit der besten shopping, Swim stadium, art museum, Fishery and Maritime museum. We look forward to welcoming you at Esbjerg Camping. Lachsfischerei Dänemarks.

................................................................................................................................................................ Jung und topmoderne Campingplatz mit viele Erlebnis Esbjerg Camping ist ein junger und topmoderner Campingplatz, mit allen erdenklichen Fazilitäten für Kinder und Erwachsene. Beautifully situated in the Wadden Sea werten National in the recreative area of Wir legen großen Wert darauf, dass die ganze Familie ein gutes Erlebnis bekommt, daher wirPark Service und Sauberkeit Marbæk, 600 metres from Ho Bay with its Angling sehr hoch. Für kleine und große Spielkinder bieten wir einonly ganz fantastisches Aktivitätsgebiet mitchild-friendly Schwebebahn,beach. Spielplatz lake at the campsite surrounded by the beautiful nature of Sjelborg mit Trampolinen, outdoor Fitness, Tischtennis, Rutsche, Mooncars, Bolzplatz, Streichelzoo, Feuerstelle und vieles mehr. PlantatiEin on.befindet Only 2 km international Eldorado für die ganze Familie! Esbjerg Camping sichtoin2einem schönengolf und courses. stillen Naturgebiet, mit Geh abstand zum Strand, welches zu Ho Bucht gehört und gleichzeitig in der Mitte der Stadt Esbjerg, welche viele Sehenswürdigkeiten für ................................................................................................................................................................ viele Ferientage bietet, u.A. Utzon’s Musikhaus, Shopping, Schwimmstadion, Kunstmuseum, Fischerei- und Seefahrtsmuseum, also keine Scheu, es gibt genug für alle! Wir freuen uns darauf Euch auf Esbjerg Camping willkommen zu heißen. Sjelborg Strandvej 11 DK-6710 Esbjerg V info@sjelborg.dk Tlf. +45 75 11 54 32 www.sjelborg.dk Fax +45 75 13 11 32 Oplev Danmark

Gudenåvej 20 • 6710 Esbjerg V • Danmark • info@esbjergcamping.dk • Tlf. +45 75 15 88 22

70

17-08-2017 08:37:40


67

Danibo - Fanø Sommerhusudlejning – direkte ved færgen i Nordby! – direkt an der Fähre in Nordby!

Over Mehr als

650

ferieboliger Ferienhäuser

• Danibo er Fanøs største udlejer af ferieboliger i alle prisklasser • Danibo er et lokalt bureau med mere end 39 års erfaring, med lav provision, og fornuftige priser • Personlig service og rådgivning • Online katalog og booking • Danibo hat Fanøs grösste Auswahl von Ferienhäusern in allen Preisklassen • Niedrige Provision und vernüftige Preise • Persönliche Beratung • Ortsansässiges Büro mit mehr alt 39 Jahre Erfahrung • Online Katalog und Bestillung

Tlf. +45 75 16 36 99

www.danibo.dk

Die Ferienhausvermittlung – vor Ort auf Fanø

71


38

37

Sweet Home Bed and Breakfast

Online

2.dk www.751 booking

Et af Danmarks flotteste vandrerhjem

Facilities • 6 Single + 2 Double rooms • 3 shared bathrooms • 32-40 inch flat screen TV with many channels • Free Wi-Fi. Nice garden

Open for long term stay - minimum one month call for price.

We are looking forward to see you, in the heart of Esbjerg

Gl. Vardevej 80, 6700 Esbjerg, telefon 75 12 42 58, www.7512.dk

66

Overnatning i Esbjerg Accommodation in Esbjerg

Priser fra, pr. dag

DKK 250

Prices from, per day

EUR 35

Dag, uge og månedsbasis. Møblerede lejligheder. Typisk indretning med køkken, bad, stue og soveværelse. Day, week and monthly basis. Furnished apartments. Typical layout with kitchen, bath, living room and bedroom. Untitled-1 1

One of the most beautiful Youth- and Family Hostels in Denmark 53 family rooms - 20 with private bath and toilet

Danmarksgade 13 . 6700 Esbjerg . Tlf. 0045 26 25 81 39 www.sweethome13.dk

23

53 værelser, 20 med eget bad og toilet, samt tv på værelserne

72

21-05-2014 13:25:25

DARUM BUSSER • Skoler, grupper, selskaber & skirejser. • Udflugter, såvel ind- som udland. • Busser i alle størrelser 20-79 prs.

Tlf. 75 17 90 56

l ... - e n op levelse på hju

www.darumbusser.dk - mail: darumbus@post8.tele.dk


24

4

6.626 skibe anløb Esbjerg Havn i 2016 bil+9 pers tur/retur fra

Esbjerg Havn er rammen om en stærk international forsyningskæde til offshoreindustri og RoRo-transport

195,-

campingvogn gratis

Fanø er tættere på end nogensinde Det har aldrig været billigere og lettere at tage en smuttur til Vadehavsøen Fanø. Sejlturen varer12 minutter, og der er masser af daglige afgange.

ESBJERG–FANØ

Gateway Scandinavia

MENJA ESBJERG

faergen.dk/fanoe

NATURLEJRPLADSER

NATURE CAMPS

NATURLAGERPLÄTZE

Kun for vandrere, cyklister og ryttere

Only for hikers, cyclists and riders

Nur für Wanderer, Radfahrer und Reiter

Naturlejrplads Tjæreborg Sønderbyvej 32 DK-6731 Tjæreborg Tel +45 60 22 57 26

Terp Spejdercenter Terpvej 4B DK-6740 Bramming Tel +45 75 16 01 27

70

68 Naturlejrplads Forum Alslevvej 17 DK-6715 Esbjerg N Tel +45 75 16 81 16

69

Naturlejrplads Øluf Mølle Ølufvad Hovedvej 77 DK-6715 Esbjerg N Tel +45 40 87 28 85

Naturlejrplads Terp Birkesigvej 3 DK-6740 Bramming Tel +45 75 17 40 90

72 Naturlejrplads Andrup Grønnegårdsvej 26 DK-6705 Esbjerg Ø Tel +45 75 13 00 87

71

73 73


NYTTIGE INFORMATIONER

USEFUL INFORMATION

NÜTZLICHE HINWEISE

Apotek

Krone Apoteket, Kongensgade 36 tel +45 75 12 92 11 - døgnåbent.

Pharmacy

Krone Apoteket, Kongensgade 36 tel +45 75 12 92 11 - open round the clock.

Apotheke

Krone Apoteket, Kongensgade 36 tel +45 75 12 92 11 - rund um die Uhr.

Bibliotek

Nørregade 19, tel +45 76 16 20 00 - Wi-Fi.

Library

Nørregade 19, tel +45 76 16 20 00 - Wi-Fi.

Bibliothek

Nørregade 19, tel +45 76 16 20 00 - Wi-Fi.

Havnevagten

Hulvejen 1, tel +45 75 13 31 67

Port authority

Hulvejen 1, tel +45 75 13 31 67

Hafenwache

Hulvejen 1, tel +45 75 13 31 67

Politi

Esbjerg Politigård, Kirkegade 76 tel 114 / +45 76 11 14 48 - døgnåbent.

Police

Esbjerg Politigård, Kirkegade 76, tel 114 / +45 76 11 14 48 - open round the clock.

Polizei

Esbjerg Politigård, Kirkegade 76 tel 114 / +45 76 11 14 48 - rund um die Uhr.

Post

Føtex, Smedegade

Post

Føtex, Smedegade

Post

Føtex, Smedegade

Tøjvask

Rekord Rens & Vask, Finlandsgade 1 tel +45 75 12 83 69

Laundry service Rekord Rens & Vask, Finlandsgade 1 tel +45 75 12 83 69

Wäscheservice Rekord Rens & Vask, Finlandsgade 1 tel +45 75 12 83 69

Valutaveksling Kun bankerne. Man-fre 10.00-16.00

Exchange

Geldtauchen

Western Union Føtex, Smedegade

Western Union Føtex, Smedegade

Western Union Føtex, Smedegade

TRANSPORT

TRANSPORTATION

VERKEHR

Bus

Bus

Busterminalen, Jernbanegade 47 tel +45 75 12 07 99

Bus

Busterminalen, Jernbanegade 47 tel +45 75 12 07 99

Cykeludlejning P.J. Feriehusudlejning, Hjertingvej 21 tel +45 75 45 62 33

Bike rentals

P.J. Feriehusudlejning, Hjertingvej 21 tel +45 75 45 62 33

Fahrradverlei

P.J. Feriehusudlejning, Hjertingvej 21 tel +45 75 45 62 33

Mountainbikes Sport & Event Park, Gl. Vardevej 62 tel +45 75 45 94 99

Mountainbikes Sport & Event Park, Gl. Vardevej 62 tel +45 75 45 94 99

Mountainbikes Sport & Event Park, Gl. Vardevej 62 tel +45 75 45 94 99

Fly

Esbjerg Lufthavn, John Tranums Vej 20 tel +45 76 12 14 00

Flights

Esbjerg Lufthavn, John Tranums Vej 20 tel +45 76 12 14 00

Flüge

Esbjerg Lufthavn, John Tranums Vej 20 tel +45 76 12 14 00

Færge

Fanø (12 min.) Dokvej 5 tel +45 70 23 15 15

Ferry

Fanø (12 min.) Dokvej 5 tel +45 70 23 15 15

Fähre

Fanø (12 min.) Dokvej 5 tel +45 70 23 15 15

Parkering

Parkering er gratis. Husk P-skive.

Parking

Parking is free. Parking disc is obligatory.

Parken

Parken ist kostenlos. Parkscheibe ist vorgeschrieben.

Taxa

Tel +45 75 14 45 00 - døgnservice.

Taxi

Tel +45 75 14 45 00 - open round the clock.

Taxi

Tel +45 75 14 45 00 - und um die Uhr.

Tog

DSB, Banegården, Jernbanegade 35 tel +45 70 13 14 15

Trains

DSB, Banegården, Jernbanegade 35 tel +45 70 13 14 15

Bahn

DSB, Banegården, Jernbanegade 35 tel +45 70 13 14 15

Busterminalen, Jernbanegade 47 tel +45 75 12 07 99

Only the banks. Mon-fri 10.00-16.00

Nur die Banken. Mon-frei 10.00-16.00

SYGDOM OG ULYKKE

ILLNESS AND EMERGENCY

KRANKHEIT UND UNFALL

Alarm 112

Falcks Redningskorps, tel +45 70 10 20 30.

Alarm 112

Falcks salvage corps, tel +45 70 10 20 30.

Alarm 112

Falcks Rettungsdienst, tel +45 70 10 20 30.

Lægevagten

Sydvestjysk Sygehus Esbjerg + Finsensgade 35 , tel +45 70 11 07 07 Man-fre 16.00-08.00, weekend 00.00-24.00. Kun efter forudgående telefonisk aftale. Evt. kontant betaling.

Doctor on call

Sydvestjysk Sygehus Esbjerg + Finsensgade 35 , tel +45 70 11 07 07 Mon-fri 16.00-08.00, weekend 00.00-24.00. Only if agreed in advance by telephone. Immediate cash payment may be required.

Notarzt

Sydvestjysk Sygehus Esbjerg + Finsensgade 35 , tel +45 70 11 07 07 Mon-frei 16.00-08.00, weekend 00.00-24.00. Nur nach telefonischer Vereinbarung. Eventuell Barzahlung.

Skadestue

Sydvestjysk Sygehus Esbjerg + Finsensgade 35, tel +45 70 11 07 07 Akut behandling.

Emergency room

Sydvestjysk Sygehus Esbjerg + Finsensgade 35, tel +45 70 11 07 07 Akut behandling.

Unfallstation

Sydvestjysk Sygehus Esbjerg + Finsensgade 35, tel +45 70 11 07 07 Akute Hilfeleistung.

Tandlægevagt Tel +45 65 41 45 51 Weekend 09.00-12.00. Kontant betaling.

74

Tandlægevagt Tel +45 65 41 45 51 Weekend 09.00-12.00. Cash payment.

Tandlægevagt Tel +45 65 41 45 51 Weekend 09.00-12.00. Barzahlung.


Esbjerg Velkomstcenter Esbjerg Visitors Centre Esbjerg Besucherinformationscenter Esbjerg Velkomstcenter har erstattet det traditionelle turistbureau. VisitEsbjerg har slået dørene op til et moderne, selvbetjent velkomstcenter, hvor du selv kan søge information om Esbjerg, Ribe, Fanø og Vadehavet.

A modern selfservice visitors’ centre has replaced the traditional tourist bureau. Here you yourself can search for information about Esbjerg, Ribe, Fanø and the Wadden Sea.

VisitEsbjerg Skolegade 33 DK-6700 Esbjerg esbjerg@visitesbjerg.dk www.visitesbjerg.dk

Centret rummer den nyeste informationsteknologi, brochurer og kort over området, og vi tilbyder naturligvis gratis Wi-Fi.

The centre features state-of-the-art information technology, brochures and maps of the area, and naturally Wi-Fi is available free of charge.

Das selbstbediente Besucherinformationscenter Esbjerg ist an die Stelle des traditionellen Touristenbüros getreten. Hier können Sie sich über Esbjerg, Ribe, Fanø und das Wattenmeer selbst informieren. Das Center ist mit der modernsten Informationstechnologie, Prospekten und Karten der Umgebung ausgestattet, und selbstverständlich ist Wi-Fi kostenlos vorhanden.

Åbent

Søndag til onsdag 10.00-20.00 Torsdag til lørdag 10.00-18.00

Open

Sunday to Wednesday 10.00-20.00 Thursday to Saturday 10.00-18.00

Offen

Telefon +45 75 12 55 99 Mandag til fredag 10.00-16.00

Phone

+45 75 12 55 99 Monday to Friday from 10.00-16.00

Telefon +45 75 12 55 99 Montag bis Freitag 10.00-16.00

Sonntag bis Mittwoch 10.00-20.00 Donnerstag bis Samstag 10.00-18.00

75


DOWNLOAD VISITESBJERGS APP

Esbjerg Guide 2018  
Esbjerg Guide 2018  
Advertisement