Esbjerg Guide 2017

Page 1

ESBJERG - TA' DEL I ENERGIEN | ESBJERG - JOIN THE ENERGY | ESBJERG - ERLEBT DIE ENERGIE

DOWNLOAD VISITESBJERG APP

GUIDE2017

ESBJERG

TA' DEL I ENERGIEN JOIN THE ENERGY ERLEBT DIE ENERGIE

VisitEsbjerg

WWW.VISITESBJERG.DK MED BYKORT | WITH CITY MAP | MIT STADTPLAN

VisitEsbjerg


KÆRE GÆST Esbjerg overrasker de fleste. Med placeringen tæt på Nationalpark Vadehavet (Unesco Verdensarv) åbner der sig en perlerække af unikke naturoplevelser. Sort Sol er vel nok det mest kendte, men også fortællingen om de 15 millioner trækfugle, gør Esbjerg til et besøg værd. Fiskeri- og Søfartsmuseet underbygger oplevelserne og tager med den nye udstilling om olien fortællingen et skridt videre. I Esbjerg vil kulturen også være med. Jørn og Jan Utzon har tegnet Esbjerg Musikhus, og her finder man også et af de mest spændende kunstmuseer i Danmark. Kongensgade, Esbjergs gågade, skal man også afsætte god tid til. Den er en af de længste i Danmark og undergår i disse år en meget smuk renovering. I 2017 åbner et nyt 30.000 m2 stort shoppingcenter for enden af gågaden og ja, Esbjerg er uden tvivl Vestkystens shoppingmekka. Nyd Esbjerg og kig endelig forbi Esbjerg Velkomstcenter. DEAR GUEST Esbjerg surprises most people. Situated close to The Wadden Sea National Park (Unesco World Heritage Site), it offers a wonderful string of unique nature experiences. The murmuration of starlings, called "Black Sun" is probably the best-known, but also the story of the 15 million migratory birds makes Esbjerg well worth a visit. The Fisheries and Maritime Museum underpins your experiences and, with the new oil exhibition, takes the story one step further. Culture is also always a part of Esbjerg. Jørn and Jan Utzon have designed the performing arts centre Musikhuset Esbjerg, and here you will also find one of the most exciting art museums in Denmark. Also the pedestrian precinct in Esbjerg is worth earmarking plenty of time for. It is one of the longest such streets in Denmark and is at present undergoing a beautiful renovation. In 2017 a new 30,000 m2 shopping 2

centre will open at the end of the pedestrian street and, yes, Esbjerg is without a shadow of a doubt the shopping mecca of the West Coast. Enjoy Esbjerg, and make sure to stop by Esbjerg Visitors’ Centre. LIEBER GAST Esbjerg überrascht die meisten. Durch die Lage in der Nähe des Nationalparks Wattenmeer (UNESCO-Welterbe) ergeben sich zahlreiche Möglichkeiten für einzigartige Naturerlebnisse. Das Luftballett "Schwarze Sonne“ ist wohl das bekannteste, aber auch die Tatsache, dass hier bis zu 15 Millionen Zugvögel rasten, bedeutet, dass Esbjerg wirklich einen Besuch wert ist. Das Fischereiund Seefahrtsmuseum vermittelt zusätzliches Hintergrundwissen zu den Erlebnissen und geht mit der neuen Offshore-Ausstellung noch einen Schritt weiter. Auch die Kultur ist in Esbjerg vertreten. Die Architekten Jørn und Jan Utzon haben das Esbjerg Musikhaus entworfen und hier findet man ebenfalls eines der interessantesten Kunstmuseen Dänemarks. Für einen Bummel auf der Einkaufsstraße von Esbjerg, sollte man ebenfalls reichlich Zeit einplanen. Sie ist einer der längsten in Dänemark und wird zurzeit verschönert. 2017 wird ein 30.000 m2 großes Einkaufszentrum am Ende der Einkaufsstraße eröffnet und ja, Esbjerg ist zweifellos das Shoppingmekka der dänischen Nordseeküste. Genießen Sie Esbjerg und schauen Sie gerne im Esbjerg Informationscenter vorbei!

Henrik Vej Kastrupsen Turistchef Head of Tourism Tourismusdirektor


INDHOLD

CONTENTS

INHALT

KORT indlagt

MAP enclosed

KARTE beigelegt

75 VELKOMSTCENTER 4 Esbjerg Highlights

75 VISITORS' CENTRE 4 Esbjerg Highlights

75 INFORMATIONSCENTER 4 Esbjerg Highlights

ATTRAKTIONER 6 Mennesket ved Havet 8 Fiskeri & Søfartsmuseet 10 Esbjerg Kunstmuseum 12 Kunst i Esbjerg 14 Musikhuset Esbjerg 16 Esbjerg Havn 18 Oplevelser på havnen 20 Fanøfærgen 22 Museumsfyrskib 22 Fiskeauktion for turister 23 Esbjerg Vandtårn 24 Hovedbiblioteket 25 Blåvand Zoo 38 Esbjerg for børn 40 Hjerting Strand 42 Naturområde Marbæk 44 Nationalpark Vadehavet 46 Sæler i Vadehavet 48 Esbjerg & Anden Verdenskrig 55 EnergiMetropol Esbjerg

ATTRACTIONS 6 Man meets the Sea 8 Fisheries & Maritime Museum 10 Esbjerg Art Museum 12 Art in Esbjerg 14 Esbjerg Performing Arts Center 16 Esbjerg Harbour 18 Experience the Harbour 20 Fanø Ferry 22 Light Ship Museum 22 Fish Auction for Tourists 23 Esbjerg Water Tower 24 Main Library 25 Blåvand Zoo 38 Esbjerg for children 40 Hjerting Beach 42 Nature Area Marbæk 44 Wadden Sea National Park 46 Seals in the Wadden Sea 48 Esbjerg & Second World War 55 EnergiMetropol Esbjerg

ATTRAKTIONEN 6 Mensch am Meer 8 Fischerei & Seehahrtsmuseum 10 Esbjerg Kunstmuseum 12 Kunst in Esbjerg 14 Musikhaus Esbjerg 16 Esbjerger Hafen 18 Hafenerlebnisse 20 Fanø Fähre 22 Museumsfeuerschiff 22 Fischauktion für Touristen 23 Esbjerg Wasserturm 24 Hauptbibliothek 25 Blåvand Zoo 38 Esbjerg für Kinder 40 Hjerting Strand 42 Naturgebiet Marbæk 44 Nationalpark Wattenmeer 46 Seehunde im Wattenmeer 48 Esbjerg & Zweite Weltkrieg 55 EnergiMetropol Esbjerg

AKTIVITETER 26 Shopping & Restauranter 28 Broen Shopping 30 Parkering 31 Esbjerg City - gågade 50 Aktive feriedage 52 Badeland & Wellness 54 Cykeludlejning 54 Esbjerg Golfklub 56 Musik i Esbjerg 58 Esbjerg Festuge 60 Julehytteby & Skøjtebane

ACTIVITIES 26 Shopping & Restaurants 28 Broen Shopping 30 Parking 31 Esbjerg City - shopping street 50 Active holidays 52 Water Park & Wellness 54 Bicycle Rental 54 Esbjerg Golf Club 56 Music in Esbjerg 58 Esbjerg Festival Week 60 Christmas Huts & Ice Rink

AKTIVITÄTEN 26 Einkauf & Restaurants 28 Broen Shopping 30 Parken 31 Esbjerg City - Einkaufsstraße 50 Aktiv Urlaub 52 Badeland & Wellness 54 Fahrradvermietung 54 Esbjerg Golfklub 56 Musik in Esbjerg 58 Esbjerg Festwoche 60 Weihnachtshütten & Eisbahn

62 Events

62 Events

62 Events

66 Overnatning 74 Værd at vide

66 Accommodation 74 Good to know

66 Unterkunft 74 Wissenswertes

Kolofon: Udgiver: VisitEsbjerg, Skolegade 33, DK-6700 Esbjerg [+45] 75 12 55 99, esbjerg@visitesbjerg.dk, www.visitesbjerg.dk. Redaktionen afsluttet: november 2016. Fotos: Esbjerg Byhistoriske Arkiv/Torben Meyer, jyskpressefoto, Shutterstock, WCF/Richard Gray, Tommy Rasmussen, danrosefoto.dk m.fl. Trykkeri: Clemens Grafisk. Forbehold for fejl og ændringer. Subject to errors and alterations. Fehler und Änderungen vorbehalten.

3


TOP 10 ESBJERG HIGHLIGHTS

1

- vi anbefaler - we recommend - wir empfehlen 4


2

3

5

6

7 4 8

1

Mennesket ved Havet | Man Meets the Sea |

Mensch am Meer

2

Fiskeri- og Søfartsmuseet | Fisheries and

9

Maritime Museum

3 Esbjerg Kunstmuseum | Esbjerg Art Museum 4 Havnen | The Harbour | Der Hafen 5 Shopping 6 Svømmestadion Danmark 7 Musikken | The Music | Die Music 8 Esbjerg Festuge | Festival Week | Festwoche 9 Hjerting Strand | Hjerting Beach | Hjerting Strand 10 Marbæk - naturområde | Nature area | Naturgebiet

10


MENNESKET VED HAVET Tilrejsende til Esbjerg hilses fra søsiden velkommen af Svend Wiig Hansens monumentalskulptur ”Mennesket ved Havet”, rejst i anledning af, at Esbjerg i 1994 kunne fejre 100 års jubilæum som selvstænding kommune. Den blev afsløret den 28. oktober 1995. Skulpturen skildrer det rene og ufordærvede menneskes møde med naturen. Mennesket som det var, da det kom ud af mors liv. Mennesket før det rejser sig og begynder at handle. Det er først da, sagde Wiig Hansen, at det går galt. Først da får mennesket ”snavs” på fingrene. Skulpturen er i kraft af sin størrelse (9 meter) samt udstråling blevet et vartegn for Esbjerg. 6

AT T RA K T I ONER | AT T R ACT I ONS | AT TRAKTIONE N

I klart vejr kan kroppene, der står som spændte sejl, ses på 10 km afstand. MAN MEETS THE SEA Visitors arriving in Esbjerg from the sea are greeted by Svend Wiig Hansen’s monumental sculpture “Man meets the Sea”, which was raised on the occasion of Esbjerg celebrating its 100th anniversary as an independent municipality in 1994. It was officially unveiled on 28 October 1995. The sculpture portrays the meeting between pure, unspoilt mankind and nature. Man, innocent as from his mother’s womb. Man before rising up and beginning to act. That,


INFO Mennesket ved Havet Sædding Strandvej DK-6710 Esbjerg V www.visitesbjerg.dk Bus | Bus | Bus Bus 3 + 15 fra banegård / from the train station / vom Bahnhof Bus 6 fra Torvet / from the Square / vom Marktplatz Parkering | Parking | Parken Borde og bænke / Tables and benches / Tische und Bänke Afstand fra bymidte | Distance from town centre | Entfernung von der Stadtmitte 4 km 2

according to Wiig Hansen, was where things started to go wrong - when man got “dirt” on his hands. Because of its size (nine metres) and charisma, the sculpture has become a landmark for Esbjerg. In clear weather the bodies, sitting there like unfurled sails, can be seen 10 kilometres away. MENSCH AM MEER Reisende, die von See her nach Esbjerg kommen, werden von Svend Wiig Hansens Monumentalskulptur “Der Mensch am Meer” begrüßt, die 1994 aus Anlass des 100-jährigen Jubiläums Esbjergs als selbständiger

Gemeinde errichtet wurde. Sie wurde am 28. Oktober 1995 enthüllt. Die Skulptur schildert die Begegnung des reinen, unverderbten Menschen mit der Natur. Der Mensch, wie er war, als er von seiner Mutter geboren wurde. Der Mensch, bevor er sich erhebt und zu handeln beginnt. Erst dann, sagte Wiig Hansen, geht es schief. Erst dann macht sich der Mensch ”die Hände schmutzig”. Die Skulptur ist wegen ihrer Größe (9 m) und ihrer Ausstrahlung zum Wahrzeichen von Esbjerg geworden. Bei klarem Wetter kann man die Oberkörper, die an geschwellte Segel erinnern, aus 10 km Entfernung erkennen. 7


INFO Fiskeri- og Søfartsmuseet Tarphagevej 2, DK-6710 Esbjerg V [+45] 76 12 20 00 www.fimus.dk Åbent | Open | Offen 01.02.-25.06. - 10.00-17.00 26.06.-27.08. - 10.00-18.00 28.08.-31.10. - 10.00-17.00 01.11.-31.01. - 10.00-16.00 Lukket | Closed | Geschlossen 24., 25., 31.12 + 01.01. Entré | Entrance | Eintritt DKK 115-140 alt efter årstiden. DKK 115-140 acc. to season. DKK 115-140 je nach Jahreszeit. Børn gratis, Children free, Kinder kostenlos Kørestole | Wheelchairs | Rollstühle Alle indendørs aktiviteter og sælariet. All indoor activities and the seals. Alle Aktivitäten im Haus und Robbenbecken. Parkering | Parking | Parken Bus 3 + 6 fra banegården. Bus 3 + 6 from the train station. Bus 3 + 6 vom Bahnhof. 8


 1

FISKERI- OG SØFARTSMUSEET Brug en dag på Fiskeri- og Søfartsmuseet. Der er meget at opleve og endnu mere at kigge på. Sælerne er vores faste beboere. Kom til en af de daglige fodringer, hvor man kan opleve Danmarks største havpattedyr helt tæt på. Noget helt nyt i år er vores store offshore udstilling, der giver et fantastisk indblik i alt fra indvinding af olie og gas til hvordan livet er på en boreplatform. Årets særudstilling handler om fisk og sundhed fra stenalder til nutid, og vil på spændende vis give et indtryk af, hvordan vores forbrug og opfattelse af fisk har udviklet sig over tid. Derudover kan vi året rundt bl.a. byde på: Miljøer fra Esbjerg Havn, bunker fra 2. Verdenskrig, træskibe på friland, akvarier, følebassin, fugle, hvalskeletter, udstilling om Vadehavet, invasive arter, stor legeplads og café. THE FISHERIES AND MARITIME MUSEUM Spend a day at the Fisheries and Maritime Museum. There is lots to experience and even more to look at. The seals are our permanent residents. Come to one of the daily feeding sessions, where you can observe Denmark’s largest sea mammal at very close quarters. A completely new feature this year is our large offshore exhibition, which gives you a fantastic glimpse of everything from oil and gas extraction to what life is like on an oil rig. This year’s special exhibition has to do with fish and health from the Stone Age to the present day, and it will give you an exciting and vivid impression of how our consumption

and conception of fish has changed over the ages. We can additionally offer you all the year round: Environments from Esbjerg Harbour, bunker from the Second World War, wooden ships outdoors, aquariums, hands-on pool, birds, whale skeletons, exhibition about the Wadden Sea, invasive species, large play area and café. DAS FISCHEREI- UND SEEFAHRTSMUSEUM Verbringen Sie einen Tag im Fischerei- und Seefahrtsmuseum. Es gibt viel zu erleben und noch mehr anzuschauen. Die Robben sind unsere festen Bewohner. Kommen Sie zu einer der täglichen Fütterungen, bei denen man Dänemarks größtes Meeressäugetier hautnah erleben kann. Ganz neu in diesem Jahr ist unsere Ausstellung über Offshore-Aktivitäten, die einen fantastischen Einblick in alles von der Förderung von Öl und Gas bis hin zum Leben auf einer Bohrplattform gibt. Die Sonderausstellung dieses Jahres dreht sich um Fische und Gesundheit von der Steinzeit bis in die Gegenwart - sie zieht die Besucher in ihren Bann und vermittelt auf fesselnde Art und Weise einen Eindruck davon, wie unser Konsum und die Auffassung von Fischen sich im Laufe der Zeit entwickelt haben. Darüber hinaus das ganze Jahr über u.a.: Originale Gebäude vom Hafen in Esbjerg, Bunker aus dem 2. Weltkrieg, Holzkutter in der Freilichtausstellung, Aquarien, Streichelbecken, Vögel, Walskelette, Ausstellung über das Wattenmeer, Invasive Arten, Großer Spielplatz und Café. AT TRAKTIO N E R | AT TRACTI O N S | AT TRA K TI O N E N

9


3

INFO Esbjerg Kunstmuseum Havnegade 20, DK-6700 Esbjerg [+45] 75 13 02 11 www.eskum.dk Åbent | Open | Offen Ti-sø | Tu-Su | Di-So 10.00-16.00 Juli+august: Ma-sø | Mo-Su | Mo-So 10.00-16.00 Lukket | Closed | Geschlossen 23., 24., 25., 31.12. & 01.01. Entré | Entrance | Eintritt Voksne, Adults, Erwachsene 40-60 DKK Børn gratis, Children free, Kinder kostenlos.

4

Kørestole | Wheelchairs | Rollstühle Adgang overalt, access everywhere, Zugang überall 1 : 2 : 3 : 4 : 5 :

Tobias Rehberger, "Infections", 2014 Åbne magasiner Installationsfoto fra samlingen Gæt min skulptur Ruth Campau og Robert Jacobsen i dialog

Ret til ændringer forbeholdes

1 5

2

10


 3

ESBJERG KUNSTMUSEUM Esbjerg Kunstmuseum er et museum for moderne kunst og samtidskunst, der er kendt for at fungere som eksperimentarium, hvor både børn og voksne kan få overraskende oplevelser. På museet får kunstnere ofte frie tøjler til at afprøve anderledes ideer, ligesom traditionelle opfattelser af, hvad en udstilling er, tit udfordres og gentænkes. Det betyder, at kunsten præsenteres på nye måder - for eksempel i sammenhæng med musik og naturvidenskab. I museets æstetiske laboratorium inviteres alle til at eksperimentere med farver, illusioner og optiske tricks, mens de mange interaktive formidlingsposter indbyder til personligt engagement og fordybelse. I duftinstallationen Wittgensteins have skal man bruge lugtesansen til at fremkalde sine egne billeder, mens de åbne magasiner byder på udtræksvægge fyldt med malerier. Læs om de aktuelle udstillinger og arrangementer på www.eskum.dk ESBJERG ART MUSEUM Esbjerg Art Museum is a museum of modern and contemporary art that is known for also functioning as an experimentarium where both children and adults can have surprising experiences. At the museum, the artists are often given a free rein to try out unusual ideas, and traditional views of what an exhibition is are continuously challenged and rethought. This means that art is presented in new ways for example in conjunction with music and science. In the museum's Aesthetic Laboratory everyone is invited to experiment with

colours, illusions and optical tricks, while the many interactive info posts encourage personal involvement and contemplation. In the scent installation Wittgenstein’s Garden you have to use your sense of smell to evoke your own images, while The Open Stores has pull-out walls full of paintings. For more information about present exhibitions and events go to www.eskum.dk KUNSTMUSEUM ESBJERG Das Esbjerg Kunstmuseum ist ein Museum für Kunst der Moderne und zeitgenössische Kunst, das dafür bekannt ist, als Experimentarium zu funktionieren, in dem sowohl Erwachsene als auch Kinder überraschende Erlebnisse bekommen können. Im Museum bekommen Künstlerinnen und Künstler häufig freie Hand, um andersartige Ideen auszuprobieren, und auch die traditionellen Auffassungen darüber, was eine Ausstellung ist, werden oft herausgefordert und neu überdacht. Das bedeutet, dass die Kunst auf neue Arten präsentiert wird - zum Beispiel zusammen mit Musik und Naturwissenschaft. Im Ästhetischen Laboratorium des Museums kann jeder mit Farben, Illusionen und optischen Tricks experimentieren, während die vielen interaktiven Vermittlungsposten zu persönlichem Engagement und zum Vertiefen einladen. In der Duftinstallation Wittgensteins Garten muss man den Geruchssinn nutzen, um seine ganz persönlichen Bilder hervorzurufen, während die Offenen Magazine mit Bildern gefüllte Ausziehwände bieten. Weitere Informationen über aktuelle Ausstellungen und Veranstaltungen unter www.eskum.dk AT TRAKTIO N E R | AT TRACTI O N S | AT TRA K TI O N E N

11


KUNST I ESBJERG I Esbjerg er der mulighed for kunstoplevelser af høj kvalitet. Ved Musikkonservatoriet kan man således se Thorbjørn Laustens Uret, der forener billede og lyd i en stram komposition. Ved Torvet ligger Heerups Have med en snes små granitskulpturer af den folkekære kunstner Henry Heerup, der hørte til COBRAgruppen. Foran Esbjerg Kunstmuseum står Robert Jacobsens nyrenoverede jernskulptur Esbjerg. På UC Syddanmark finder man Erik Hagens moderne bibelfortolkning Esbjerg Evangeliet, et 140 m2 stort vægmaleri. Den store, danske billedhugger Robert Jacobsen står bag udsmykningen af altervæggen i Hjerting Kirke. Figurerne er lavet af gammelt kasseret jern fra Esbjerg Havn og pletvist beklædt med guld. I Hjerting Strandpark kan man opleve den forunderligt smukke skulptur ”I am your yesterday - and you are my tomorrow” af den internationalt anerkendte portugisiske kunstner, Rui Chafes. ART IN ESBJERG There is plenty of opportunity to see highquality art in Esbjerg. At the Academy of Music you can see Thorbjørn Lausten’s The Clock, which combines image and sound in a rigorous composition. Close to the square lies The Heerup Garden, with a score of small granite sculptures by the well-loved artist Henry Heerup, who belonged to the COBRA group. In front of Esbjerg Art Museum stands Robert Jacobsen’s newly renovated iron sculpture Esbjerg. At UC Syddanmark you will find Erik Hagen’s modern interpretation of the Bible The Gospel 12

AT T RA K T I ONER | AT T R ACT I ONS | AT TRAKTIONE N

of Esbjerg, a 140 m2 large wall-painting. The major Danish sculptor Robert Jacobsen is the man behind the altar mural in Hjerting Church. The figures are made of old scrap iron from Esbjerg Harbour in places covered with gold. In Hjerting Strandpark you will find the strangely beautiful sculpture I am your yesterday - and you are my tomorrow by the internationally recognised Portuguese artist Rui Chafes. KUNST IN ESBJERG In Esbjerg gibt es hochwertige Kunsterlebnisse. Am Musikkonservatorium ist Thorbjørn Laustens Uhr (Uret) zu sehen, die Bild und Ton in einer straffen Komposition vereint. Am Markt liegt der kleine Park Heerups Have mit an die 20 Granitskulpturen des volkstümlichen Künstlers Henry Heerup, der zur COBRA-Gruppe gehörte. Vor dem Kunstmuseum Esbjerg steht Robert Jacobsens kürzlich renovierte Eisenskulptur Esbjerg. Im Universitätscenter UC Syddanmark findet man Erik Hagens moderne Bibelauslegung Esbjerg-Evangelium, ein 140 m2 großes Wandgemälde. Der große dänische Bildhauer Robert Jacobsen ist der Urheber der Ausschmückung der Altarwand in der Kirche von Hjerting. Die Figuren sind aus Alteisen aus dem Esbjerger Hafen gefertigt und teilweise mit Gold belegt. Im Strandpark Hjerting steht die wunderschöne Skulptur I am your yesterday - and you are my tomorrow von dem international anerkannten portugiesischen Künstler Rui Chafes.


ESBJERG EVANGELIET

19

26

28

HJERTING KIRKE

I AM YOUR YESTERDAY AND YOU ARE MY TOMORROW

Kunstguide Art Guide Kunstführer Hent folderen hos VisitEsbjerg eller skan den her. Get the folder at VisitEsbjerg or scan it here. Sie können das Prospekt bei VisitEsbjerg abholen oder es hier scannen.

ESBJERG

3

13


3

MUSIKHUSET ESBJERG Storslået synlighed Synlig er den - bygningen, der danner den fysiske ramme for Musikhuset Esbjerg. Med sine markante facader, der ses langvejs fra og de hvide flader, der rejser sig mod himlen. Kommer man helt tæt på Musikhuset, bliver billedet mere nuanceret, hvor også hovedfoyeren i huset træder i karakter med sine karakteristiske store vinduespartier i forskellige vinkler. Søjlerne foran huset og ikke mindst i selve hovedfoyeren er et kapitel for sig, der giver associationer om en skov af høje træer med store kroner. De mange vinduespartier giver plads til lyset, hvilket gør oplevelsen af hovedfoyeren helt unik. Utzon Huset stod færdigbygget i marts 1997. Arkitekt Jan Utzon stod for det samlede arkitektarbejde, men det var faderen, Jørn Utzon, 14

Danmarks mest berømte arkitekt gennem tiden, der udtænkte selve tegningerne til husets markante udformning. Og naturligvis som en hilsen til den berømte operabygning i Sydney (af samme arkitekt), er kaklerne på husets hvide facade magen til dem "down under". Musikhuset rummer hele to sale, en koncertsal med 1.094 pladser og en teatersal med 471 pladser. Med godt 100 kulturelle arrangementer hvert år og mere end i alt 50.000 publikummer er Musikhuset Esbjerg i dag en betydningsfuld aktør på den regionale kulturscene. THE ESBJERG PERFORMING ARTS CENTER Magnificently visible It is highly visible - the building that comprises the physical setting for the Esbjerg Performing Arts Centre. With its distinc-


 tive facades and the white surfaces rising strikingly skywards, it can be seen from a considerable distance. As you approach the centre, the picture becomes diverse and detailed, with the Main Foyer asserting its characteristic large window sections at various angles. The columns in front of the centre and the Main Foyer itself are a chapter in themselves, conjuring up images of a forest of tall trees with large crowns. The many window sections let in plenty of light, which makes the Main Foyer a unique experience. Utzon The centre was completed in March 1997. Jan Utzon, the architect, had overall responsibility for the architectural project, but it was his father, Jørn Utzon, Denmark’s most famous architect of all time, who conceived the actual drawings for the conspicuous design of the centre. And, as a greeting to the famous Sydney Opera House (by the same architect), the tiles of the centre’s white facade are of course the same as those used "down under". The Performing Arts Centre houses no less than two large halls, a Concert Hall that seats 1,094, and a Theatre with a seating capacity of 471. With just over 100 cultural events a year, attended by a total of 50,000 people, the Esbjerg Performing Arts Centre is now a significant player on the regional cultural scene. DAS MUSIKHAUS ESBJERG Grandiose Sichtbarkeit Sichtbar ist es in höchstem Maße - das Haus, das den baulichen Rahmen des Musikhauses Esbjerg bildet. Seine markanten Fassaden sind von weither sichtbar, die weißen Flächen ragen in den Himmel auf. Aus der Nähe wird das Bild facettenreicher: Das Hauptfoyer des Hauses präsentiert sich mit markanten, großen Fensterpartien in verschiedenen Winkeln. Die Säulen vor dem

Haus und nicht zuletzt im Hauptfoyer selbst sind ein Kapitel für sich. Sie erwecken Assoziationen an einen Wald aus hohen Bäumen mit mächtigen Kronen. Durch die vielen Fenster flutet das Licht herein und macht das Erlebnis des Hauptfoyers zu etwas völlig Einzigartigem. Utzon Das Gebäude war im März 1997 fertig. Architekt Jan Utzon hatte die Bauleitung, die Entwürfe für die unverwechselbare Gestaltung des Hauses stammten jedoch von seinem Vater Jørn Utzon, dem berühmteste dänischen Architekten überhaupt. Und natürlich als Gruß an das berühmte Opernhaus in Sydney (vom selben Architekten) sind die Kacheln an der weißen Fassade die gleichen wie "down under". Das Musikhaus hat ganze zwei Säle: einen Konzertsaal mit 1.094 Plätzen und einen Theatersaal mit 471 Plätzen. Mit alljährlich gut 100 kulturellen Veranstaltungen und insgesamt über 50.000 Besuchern ist das Musikhaus Esbjerg heute ein markanter Akzent der regionalen Kulturszene.

INFO Havnegade 18 DK-6700 Esbjerg www.mhe.dk Kørestole | Wheelchairs | Rollstuhle Hele huset, the whole house, im ganzen Haus

AT TRAKTIO N E R | AT TRACTI O N S | AT TRA K TI O N E N

15


4

ESBJERG HAVN Fra 250 meter kaj til 12 kilometer I dag er det næsten umuligt at få et samlet overblik over havnen. 12 km kajanlæg bøjer sig langs kystlinjen og er konstant under udbygning og tilpasning. Med tabet af hertugdømmerne efter krigen i 1864 havde Danmark ikke længere havne på den jyske vestkyst, da de alle tilfaldt Preussen ved fredsafslutningen. Derfor vedtog Rigsdagen i 1868 loven om anlæg af en havn i Esbjerg. Den 15. august 1874 åbnede havnen for besejling, men helt færdigt blev den først i 1878. I alt 250 meter kaj var der fra begyndelsen. Havnen blev anlagt af hensyn til den danske landbrugseksport af levende kreaturer og svin. Fiskeri tænkte ingen på, ej heller at der ville komme en by ved havnen. Den sparsomme, men stadigt voksende bebyggelse gav grobund for et begyndende handelsliv, 16

ligesom de første fiskere fandt vej til Dokhavnens rolige bassin. Et bysamfund begyndte at vokse op på det sted, hvor der ikke skulle have været andet og mere end en havn. I 1890rne voksede fiskeriet voldsomt. Omkring 1970 var der mere end 600 fiskefartøjer i Esbjerg, men i dag er der næsten ingen tilbage. I slutningen af 1960rne gav eftersøgningen af olie i Nordsøen resultat, og med energikrisen i 1973 blev udvindingen rentabel. Det hvirvlede Esbjerg ind i et offshoreeventyr, som gjorde byen til Danmarks første og eneste offshore-by. Inden for de seneste 20 år er olien blevet suppleret med vindenergi, og i dag er Esbjerg Danmarks absolutte energimetropol. Og stedet, hvor eventyret begyndte i 1868 med to gårde, tre huse og 23 indbyggere, lægger i dag navn til en kommune med flere end 115.000 indbyggere.


 ESBJERG HARBOUR From 250 metres of Quayside to 12 kilometres Today it is near impossible to get a complete view of the harbour area. No less than 12 km of harbour facilities follow the curving coastline and are constantly being added to and adjusted. 1868, the Danish parliament (Rigsdag) approved a bill on the establishing of a harbour in Esbjerg. On 15 August 1874 the harbour opened to traffic, but it was not completed until 1878. There was initially a total of 250 metres of quayside. The harbour was built to promote the Danish agricultural export of cattle and pigs. No one thought about fishing then, nor that a town would spring up around the harbour. The thrifty but steadily increasing level of building provided the basis for a beginning commercial life, and the first fishermen found their way to the quiet dock of Dokhavnen. Fishing mushroomed in the 1890s. Around 1970, there were more than 600 fishing vessels in Esbjerg, but today there is only a few left. In the late 1960s, the search for North Sea oil proved successful, and with the energy crisis of 1973 extracting oil became an economic proposition. This swept Esbjerg off into an offshore adventure that made it Denmark’s first and only offshore city. Within the past 20 years, oil has been supplemented by wind energy, and Esbjerg is now Denmark’s undisputed energy metropolis. The place where the adventure began in 1868 with two farms, three houses and 23 inhabitants has now become a municipality with over 115,000 inhabitants. ESBJERGER HAFEN Von 250 m zu 12 km Kailänge Heute ist es fast nicht mehr möglich, sich einen Gesamtüberblick über den Hafen zu verschaffen. Die Kaianlagen ziehen sich 12 km an der Küstenlinie entlang und werden ständig ausgebaut und angepasst.

Im Jahr 1868 verabschiedete der dänische Reichstag das Gesetz über die Anlage eines Hafens in Esbjerg. Am 15. August 1874 konnte der Hafen zum ersten Mal angelaufen werden, völlig fertig war er jedoch erst 1878. Zu Anfang betrug die Kailänge 250 m. Der Hafen wurde im Hinblick auf den dänischen Agrarexport lebender Rinder und Schweine angelegt. An Fischerei war nicht gedacht – ebenso wenig, dass um den Hafen eine Stadt entstehen würde. Die spärliche, aber ständig wachsende Siedlung gab den Nährboden für ein beginnendes Handelsleben. Auch die ersten Fischer fanden ihren Weg in das ruhige Becken des Dockhafens. In den 1890er Jahren nahm die Fischerei einen gewaltigen Aufschwung. Um 1970 hatten über 600 Fischereifahrzeuge ihren Heimathafen in Esbjerg. Heute ist fast keine übrig geblieben. Ende der 1960er Jahre hatte die Ölsuche in der Nordsee Erfolg, und durch die Ölkrise 1973 wurde die Gewinnung rentabel. Esbjerg wurde in ein Offshore-Abenteuer hineingewirbelt, das die Stadt zum ersten und einzigen Offshore-Hafen Dänemarks machte. In den letzten 20 Jahren ist die Windenergie zum Öl hinzugekommen, so dass Esbjerg heute unbestritten Dänemarks EnergieMetropole ist. Der Ort, wo das Abenteuer 1868 mit zwei Höfen, drei Häusern und 23 Einwohnern begann, ist heute das Zentrum einer Kommune mit mehr als 115.000 Einwohner. INFO Hvad kan jeg opleve på havnen ? Se side 18 eller på www.visitesbjerg.dk What can I see on the harbour ? See page 18 or www.visitesbjerg.dk Was kann ich am Hafen erleben ? Seite 18 oder unter www.visitesbjerg.dk www.portesbjerg.dk

AT TRAKTIO N E R | AT TRACTI O N S | AT TRA K TI O N E N

17


OPLEVELSER PÅ ESBJERG HAVN Imponerende boreplatforme Esbjerg Havn er forsyningshavn for oliefelterne i Nordsøen, og året rundt bugseres ”kæmperne” ind til Esbjerg til reparation og klargøring. Sejlture med fiskekutter i Vadehavet På turen vil der blive fisket med bomtrawl, hvilket giver mulighed for at studere Vadehavets fisk og andre havdyr. 16

Desuden er der gode muligheder for at iagttage både sæler og Vadehavets rige fugleliv. Varmt tøj, regntøj og gummistøvler anbefales. Turen varer ca. 2 timer. Max. 12 deltagere. Billetter: Fiskeri- og Søfartsmuseet. Pris kr. 85 pr. pers. Afgange: se begivenhedsliste side 63 eller www.fimus.dk 18

AT T RA K T I ONER | AT T R ACT I ONS | AT TRAKTIONE N

5 Fiskeauktion for turister Alle har mulighed for at komme og byde på friske Nordsøfisk i passende familievenlige portioner. Tid og sted se annonce på side 22. 10 Museumsfyrskibet ”Horns Rev” Besøg verdens største, bevarede træfyrskib. Se udstilling om livet og arbejdet ombord. Se mere side 22. 24 Guidede busture på Esbjerg Havn Forår og efterår arrangerer Esbjerg Havn et antal ture, der varer ca. 1½ time. På turene kommer man rundt på hele det store havneområde, hvoraf store dele ellers er afspærret, og der vil bl.a. være mulighed for at komme tæt på de store havvindmøller, boreplatforme med mere. Oplysninger om datoer og billetter VisitEsbjerg tlf. 75 12 55 99.


EXPERIENCE THE HARBOUR IN ESBJERG

HAFENERLEBNISSE IN ESBJERG

Impressive rigs from the North Sea The port of Esbjerg is supplying the Danish oil fields in the North Sea, and throughout the year “the giants” are towed to Esbjerg for repair and prepare.

Imposanten Bohrinseln aus der Nordsee Esbjerg Hafen ist Versorgungshafen für die dänischen Ölfelder der Nordsee, und das ganze Jahr hindurch werden ”die Riesen” nach Esbjerg für Reparation und Klarmachung bugsiert.

16 Trips on a fishing cutter into the Wadden Sea Fishing will be carried out with a beam trawl, which provides the opportunity to study fish and other marine animals living in the Wadden Sea. There is also a good chance that you will observe the rich bird life of the Wadden Sea and see seals. Warm clothing, rainwear and rubber boots are recommended.

Duration approx. 2 hours. Max 12 participants. Tickets in the Fisheries and Maritime Museum. Price: DKK 85. Departures: see event list on page 63 or www.fimus.dk Fish Auction for Tourists Everyone has the opportunity to bid on fresh fish from the North Sea in small portions suited for a family. Further details see page 22. 5

The Light Ship Museum “Horns Rev” Visit the best preserved wooden light ship in the world. On board the ship you can see an exhibition on life and work on board. See more on page 22. 10

Mit dem Fischkutter in die Ho Bucht Auf der Fahrt wird mit dem Baumschleppnetz gefischt, was die Möglichkeit bietet, die Fische und andere Meerestiere des Wattenmeeres zu studieren. Außerdem können Sie die vielfältige Vogelwelt des Wattenmeeres beobachten, und die Chancen Seehunde zu Gesicht zu bekommen stehen gut. Warme Kleidung, Regenkleidung und Gummistiefel sind zu empfehlen. 16

Dauer etwa 2 Stunden. Max. 12 Teilnehmer. Tickets im Fischerei- und Seefahtsmuseum. Preis: DKK 85 pro Pers. Die Abfahrtzeiten finden Sie im Eventkalender auf Seite 63 oder unter www.fimus.dk. Fischauktion für Touristen Alle haben die Möglichkeit auf frische Fische aus der Nordsee in Familienfreundlichen Mengen zu bieten. Mehr auf Seite 22. 5

10 Das Museumsfeuerschiff ”Horns Rev” Besuchen Sie das grösste holzene Feuerschiff der Welt. Das Schiff zeigt eine Ausstellung über Leben und Arbeit an Bord. Mehr auf Seite 22.

19


z 4

bil+9 pers tur/retur fra

195,-

Cykler og campingvogn gratis

ESBJERG–FANØ

MENJA ESBJERG

Fanø er tættere på end nogensinde Det har aldrig været billigere og lettere at tage en smuttur til Vadehavsøen Fanø. Sejlturen tager 12 minutter, og der er masser af daglige afgange. faergen.dk/fanoe

Book pakker og events i danskoferie.dk/fanoe

20

AT T RA K T I ONER | AT T R ACT I ONS | AT TRAKTIONE N


1

fimus.dk

Energi fra Havet Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg er Danmarks museum for relationerne mellem landet og vandet

Fiskeri- og Søfartsmuseet Tarphagevej 2 DK - 6710 Esbjerg V +45 76 12 20 00 fimus@fimus.dk www.fimus.dk

21


z 10

3

Museumsfyrskibet ”Horns Rev” Light Ship Museum Museumsfeuerschiff Mandag + tirsdag + torsdag Monday + Tuesday + Thursday Montag + Dienstag + Donnerstag

Havnegade 20 · 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 02 11 · www.eskum.dk

10.00-12.00 Rødspættekaj, Pier 1 Esbjerg Fiskerihavn - www.horns-rev.dk

tirs-søn / Tues-Sun 10-16 juli+august - man-søn / Mon-Sun 10-16

portesbjerg.dk

Fiskeauktion for turister Fischauktion für Touristen Fish Auction for tourists

6.432 skibe anløb Esbjerg Havn i 2015 Havnen er rammen om en stærk international forsyningskæde til offshoreindustri og RoRo-transport

Datoer / Datumen / Dates 12.07. / 19.07. / 26.07. 02.08. / 09.08. / 16.08. 11.00

Auktionshallen

Auktionsgade - Fiskerihavnen, Esbjerg 24

22

AT T RA K T I ONER | AT T R ACT I ONS | AT TRAKTIONE N

5


9

ESBJERG VANDTÅRN Åbningstider 01.04-31.05 01.06-15.09 16.09-31.10 01.11-31.03 Påske 17.10-22.10

lør-søn 10-16 tir-søn 10-16 lør-søn 10-16 Lukket tor-fre 10-16 tir-søn 10-16

Opening hours 01.04-31.05 Sat-Sun 10 am - 4 pm 01.06-15.09 Tue-Sun 10 am - 4 pm 16.09-31.10 Sat-Sun 10 am - 4 pm 01.11-31.03 Closed Easter Thu-Fri 10 am - 4 pm 17.10-22.10 Tue-Sun 10 am - 4 pm Öffnungszeiten 01.04-31.05 Sam-Son 10-16 01.06-15.09 Dien-Son 10-16 16.09-31.10 Sam-Son 10-16 01.11-31.03 Geschlossen Ostern Don und Fre 10-16 17.10-22.10 Dien-Son 10-16 Esbjerg Vandtårn Havnegade 22 DK-6700 Esbjerg [+45] 76 16 39 39

Voksen/adult/Erwachsene DKK 20 Barn/child/Kinder (0-17) gratis/free/frei

Musikhuset Esbjerg - Esbjerg Performing Arts Centre Musikhuset Esbjerg er tegnet af de verdensberømte arkitekter Jan og Jørn Utzon. Huset er med sine 10.000 m2 Sydvestjyllands kulturelle mødested. Her er mulighed for at afholde f.eks. konferencer, årsmøder og foredrag. Musikhusets smukke arkitektoniske hovedfoyer er perfekt til receptioner, modeshows og andre festarrangementer. Foyeren bruges endvidere til messer og udstillinger. Musikhuset tilbyder et bredt udsnit af kulturarrangementer. Se mere på www.mhe.dk

Havnegade 18 . DK-6700 Esbjerg www.mhe.dk . info@mhe.dk

Musikhuset Esbjerg is a performing arts centre designed by the world famous architects Jan and Jørn Utzon. With its imposing 10.000 m2 size, the centre is the cultural meeting point for all of Southwest Jutland. The centre can host a variety of activities, ranging from conferences to annual meetings and lectures. The impressive architecture of the Main Foyer is perfect for hosting receptions, fashion shows and other festive occasions. The foyer can also be used for fairs and exhibitions. Musikhuset Esbjerg offers a wide range of cultural events. For more information visit www.mhe.dk

Das Musikhaus Esbjerg wurde von den weltberühmten Architekten Jan und Jørn Utzon entworfen. Das 10.000 m2 grosse Haus ist der kulturelle Treffpunkt für ganz Südwestjütland. Das Haus bietet sich an für Veranstaltungen aller Art Konferenzen, Jahrestagungen, Vorträge u.a.m. Das architektonisch reizvolle Hauptfoyer des Hauses ist perfekt für Empfänge, Modeschauen und andere Festveranstaltungen. Es dient ausserdem für Messen und Ausstellungen. Das Musikhaus bietet jährlich eine breite Auswahl von kulturellen Veranstaltungen an. Mehr unter www.mhe.dk.

Billetsalg: Hverdage 10-16, tlf. +45 76 10 90 10. Administration tlf. +45 76 10 90 00 Kartenverkauf: Wochentage 10-16, tlf. +45 76 10 90 10. Verwaltung tlf. +45 76 10 90 00 Tickets sales on: Weekdays 10-16, tel. +45 76 10 90 10. Administration on tel. +45 76 10 90 00

3

23


z 14

DK Lån litteratur, musik og film til ferien. Se åbningstider: www.esbjergbibliotek.dk Sommerbiblioteket holder i juli måned til på blandt andet Hjerting Strand. Mød naturvejledere, lån aktivitetssæt, få turistvejledning eller lån en bog til ferien. Mere info på www.esbjergbibliotek.dk/sommerbiblioteket DE Sie können Literatur, Musik und Filme für den Urlaub leihen. Öffnungszeiten unter www.esbjergbibliotek.dk Im Juli können Sie auch die Sommerbibliothek am Hjerting Stand besuchen. Sie können den Naturführer treffen, Touristinformation erhalten und ein Buch ausleihen. Für mehr Info bitte hier lesen: www.esbjergbibliotek.dk/sommerbiblioteket GB You can borrow books, music and movies for the holiday. For our opening hours, see www.esbjergbibliotek.dk. You can experience the Summer Library on Hjerting Beach, in July. Get advice from outdoor guides, loan an activities kit, use the tourist information available or just borrow a book for the holiday. More information at: www.esbjergbibliotek.dk/sommerbiblioteket Hovedbiblioteket Nørregade 19 DK-6700 Esbjerg (+45) 76 16 20 00 www.esbjergbibliotek.dk

24

AT T RA K T I ONER | AT T R ACT I ONS | AT TRAKTIONE N


57

Øster Hedevej 1 DK-6857 Blåvand Tel. +45 75 27 91 77

.dk www.blaavandzoo

nze Jahr geöffnet

s ga Åbent hele året / Da

/ Open all year

Kom og mød Blåvands konge, James den hvide løve. Eneste sted i Danmark, hvor man kan se de sjældne hvide løver. 400 dyr. Meget børnevenlig. Meet James the white lion - King of Blåvand. 400 animals. Child friendly. Komm und lerne Blåvands König James, den weissen Löven kennen. 400 Tiere. Kinderfreundlich.

25


Links www.esbjergcity.dk www.broenshopping.dk www.visitesbjerg.dk Gratis parkering i hele Esbjerg - men husk P-skiven i midtbyen. Parking is free all over Esbjerg - but remember to display your parking disc in the town centre. Parken ist kostenlos Ăźberall in Esbjerg nur die Parkschreibe in der Innenstadt nicht vergessen. 15

41

26


 ESBJERG - VESTKYSTENS SHOPPING MEKKA På Kongensgade, en af Danmarks længste gågader finder du et væld af butikker, caféer og restauranter. Flere af de små sidegader til gågaden kan også byde på spændende specialbutikker med deres eget unikke udvalg og en hyggelig atmosfære. Foråret 2017 åbner Vestkystens største shoppingcenter i Esbjerg I tilknytning til gågaden ligger det nyåbnede BROEN Shopping - Vestkystens største shoppingcenter med 70 butikker og 700 parkeringspladser.
Med en placering i hjertet af Esbjerg, ved siden af stationen, er BROEN Shopping let tilgængelig for alle. Uanset om det er fashion, bolig, elektronik, sport og fritid, dagligvarer, eller en kulinarisk pause, der trækker, så opfylder BROEN Shopping alle ønsker med et bredt og varieret udvalg af butikker. BROENs lyse og venlige indendørs shoppingmiljø supplerer Kongensgades charme, da gågaden starter lige uden for hovedindgangen. Lad shopping oplevelsen starte her! Vi ses i hjertet af Esbjerg. ESBJERG - THE SHOPPING MECCA OF THE WEST COAST On Kongensgade, one of Denmark’s longest pedestrian streets you will find a host of shops, cafés and restaurants. Several of the side-streets also feature exciting specialist shops with their own unique selections and congenial atmosphere. In spring 2017 the West Coast’s largest shopping centre is to open in Esbjerg Adjoining the pedestrian street lies the newly opened BROEN Shopping - the largest shopping centre on the West Coast, with 70 shops and over 700 parking spaces. Located in the heart of Esbjerg, next to the station, BROEN Shopping is easily accessible to everyone. No matter if it is fashion, the home, electro-

nics, sport & leisure, everyday commodities or a gastronomic time-out that you feel like, BROEN Shopping fulfils all your wishes with a broad and varied selection of shops. BROEN’s spacious, attractive indoor shopping environment supplements the charm of Kongensgade, for the shopping street starts right outside the main entrance. Let your shopping experience start here! Be seeing you in the heart of Esbjerg! ESBJERG - SHOPPINGMEKKA AN DER DÄNISCHEN NORDSEEKÜSTE In einer der längsten Einkaufsstraßen Dänemarks, der Kongensgade, gibt es eine Fülle von Geschäften, Cafés und Restaurants - und in mehreren der kleinen Seitenstraßen kann man ebenfalls interessante Fachgeschäfte mit ganz eigener, einzigartiger Auswahl und gemütlicher Atmosphäre finden. Im Frühjahr 2017 wird das größte Einkaufszentrum an der dänischen Nordseeküste in Esbjerg eröffnet Direkt an die Einkaufsstraße angeschlossen liegt das neu eröffnete Einkaufszentrum BROEN Shopping, das größte an der dänischen Nordseeküste, mit 70 Geschäften und 700 Parkplätzen. Aufgrund der Platzierung im Herzen von Esbjerg, neben dem Bahnhof, ist BROEN Shopping leicht zugänglich für alle. Ob man nun Lust auf Mode, Wohnungseinrichtung, Elektronik, Sport und Freizeit, Lebensmittel oder eine kulinarische Pause hat, BROEN Shopping erfüllt alle Wünsche durch eine breite und abwechslungsreiche Auswahl an Geschäften. Die helle und freundliche Einrichtung des Einkaufszentrums ist eine hervorragende Ergänzung zum Charme der Einkaufsstraße Kongensgade, die direkt am Haupteingang anfängt. Beginnen Sie hier Ihr Shopping-Erlebnis! Wir sehen uns im Herzen von Esbjerg. I N D KØB | SHOPP I N G | E I N K AU F

27


41

VESTKYSTENS STØRSTE

SHOPPINGCENTER

70 700

BUTIKKER

P-PLADSER

BROEN Shopping er for hele familien. Uanset om det er fashion, bolig, elektronik, sport og fritid, dagligvarer eller en kulinarisk pause, der trækker, så opfylder BROEN alle ønsker med et bredt og varieret udvalg af butikker. - Vi ses i hjertet af Esbjerg.

Exnersgade 20 - 6700 Esbjerg - www.broenshopping.dk Åbningstider: Hverdage: kl. 10.00-19.00 - Weekend: kl. 10.00-17.00 Åbner påsken 2017

28


Åbner påsken 2017

29


Das Parken in Esbjerg ist kostenlos Aber Parkuhr ist vorgeschrieben. Kostenlose Parkuhr erhältlich bei VisitEsbjerg

j j ve as rth e Do

Krogvej

H Ro a v s e ef o nv r e æ n in ng g R e t en

ga de Knu ds

Finse

sg

En glan

rsga de

gade F yn s

Tobakken

B a vn e

Estrupv ej

sv æ

r ks

ga

rk

sg

I N DKØB | S HOPP I NG | EI NKAUF

R

Ma n

ad

Dre

e

de

Exnersgade

Ga

Rørk jæ

e rs gad

a de Ban eg ård

Ex ne

øm e Røgad

T e gl v æ

447

Gr ønnegade

ina l te rm B us

ade

a neg

Jobcenter

Jernb

dsga de

Ewaldskrogen

Esbjerg Station

Øs te rg

a de

Ewaldsbakken

ej

j

ej

Taurusv

Am er ikav

n ve

Afrik av ej

Borgergade/Danmarksgade (K15) 2 timer/hrs/St Sahar a Havnegade (K15) 4 timer/hrs/St Broen (K15) 2 timer/hrs/St Eur opShopping ak aj Nørregade/Østergade (K14) - max. 7 døgn/ days/Tage Esbjerg Havn Atla / Harbour / Hafen Kraftvarmeværk n t ka j ) Dokvej (J15 Fanø 24 timer/hrs/St Bavnehøjvej (K15) 24 timer/hrs/St Adgangsvejen 17 (J15)* Au stral ie n ka j Auktionsgade (I14)* Arie *ingen begrænsning/no limits/keine Begrenzungen ska

Or i

Grusvej

j

Tau

30

Spurvev

d

Ve

ga

Edelsv

G yd e s Ve j Ed els v ej

Lund e

e n sg a d

Remisen

Ves tkra

Esbjerg City Sønderhavn

Pe d e r

Alle

a de

g ade Torve

kaj

R e m is e ve j

As ie

ka j

Ø Forhav ns

ftgad e

k

Kanalen

Ves tk ra

Do

n ke

Domhus

Englands

E 20

aj

ftk aj

kk

vej

Parking in Esbjerg is free But parking disc is obligatory. Get a free parking disc at VisitEsbjerg

Do

ve j

Nordby

re

vn

t Øs

BUS

Ø str e Ha v n Bypark e ve j

j

Øste rh a

Færgehavn

Parkering i Esbjerg er gratis Dog er P-skive påtvunget. Harw ich Få en gratis P-skive hos VisitEsbjerg.

Ha

Ca na da

le

Kirk eg

ds gad

e

s gade Smedegade

Dokhavn

BUS

BUS

ad e

Hul vej en Vandtårn vneg ade Kunstmuseum Havneadm Musikhus

od

e D ve j ok ka

iavej

Ves tre Dok kaj

rd r

sg a d e

Kirke

a rk sg

n sga dTorvet e

Bo rgerg

Frankrigs kaj

ldb

j

Da n m

Kirke

Ko nge

Bja rk e

Sverr ig sg Byhistorisk Arkiv ad e BUS Museum Huset Bibliotek

No rg e

ej

St o r e g a d e

hø j v e j

j o rM

ga de

Amag

Lægevagt Skade- Vald e ma rs stue g

Hospice

Sm ør stik kerve j

ve

Færgeterminal

e

BUS Skole

No

D o k v ej

y sb Sm ørk aj

Jyll an

rins en Kro np

Nørr e

Ni e l s La

Sophievej

F r i h e d sv

Rådhus

sv

j

Hygge Alle

Birk eda ls Alle

+

ej Sct. JosephKirke Musikkonserv. Sikkerheds-H C Ørs teds styrelsen Gad

g ade

Skole

Ha ra ld

sg a d e

iev e

Stikv eje n

ge

r vin

Øs te

ad e

Ny gård

VUC Vest

Britann

n

To

j

sg Gymnasium ade sgaSTX de Sydvestjysk Sygehus

ga de

S tå lv e

im Baconkaj

Sto rm g

rg e

Gl F æ

Sk jold

Skat

j Ve

ev e

Ma r

Kirke

Sv end

Arresthus Politigård

Kulturskole

Gr Hu mb erk aj

gade Is lan ds

v ej

EGFhallen

K

s gade

Kirke

s bjerg

sg

a de

Fro de

e

irk by K

et

Sk ole

Nd

nd Stra

es

r ve

n Da le

Ør t o fte

ge

ing e

yd

To

Boldesager

j

Austr alien

jo ld

de rv

rG

P ede

ej kev n

n te

Sk o

de ns k

Søn

e

itz

vin

a de

Sp ang

e

r de To

dsga d

ad

e je

t Nae j v

aj

ur

s en

n d sg a

Sjælla

ad

sg

sv j

La

vka

g

v an

kv

yg

e

av

g Dae j v

ine rk

D

Ro lfsg

Finlan

ls J ue ad e i el s G

rh

j

ng

ka

ga

ns

Co nta

æ

rre

Kapel

db

ad

N

st e

av

Ad

i kh

Tv

G rå d y b

t

an

sg

rs

G.

Ve

af Tr

e le

be

s ve j

Kogade

a rk

j

Ne ca s w tle ka j -

EH an

ve j

Str

e

Ny gård

Sk r å g

15

447

r Ma

j

C

vv e

Strandby G

Plads

Ad

S ko

Kirke

orm sg

r ad de P e a ms G r Sk

t or

a de

u-

oe

ve

Trafikhavn

ej

Gl V ar d e v

s se n

Kn

y ed

Strandby

er ål M us v h

j

ve n

Nø r

Vej

ns V

k en

erse

par

AA nd

l

He

JFanøg d

le m Wil

Ka

ø l ve

v

se Ro de r An lle H Ce n s A es s gb y Lyn All e

h

ls Ve j

nsg a de av

v

br o

rv .

Bak

en

ej

pa rk

av ev

dy b

En g h

Grå

en

et v ing

park Eng

En g s Stra

n d-

lan

V ej

D ah

ade d sg

Sk o

PARKING/ PARKEN

a n d by St r in get sv

ej

rv ge

Ældrecenter

Ved

sb

valevej

Ny

a de

ens

Jørg e P ed e n rse n V ej s

ll e

nk

Fa

Au k tionsg

Ha

Ta

Va

go

u ls

a de

aj

j 14

ka

e

de

gk

ns

Po

Th

ø ga

n Is i

Au

o kti

ad

gn

es

Rigssal

og ade

j

1. bassin

NJ

søg

ka

r1

ke

g bro

Vo

Me tt

Nø r r e b r

tte

F is

Pie

Sundhedscenter Svømmestadion Badmintoncenter

Sam

de

ds

j r ve ke te v Fis p æt ds Rø

en

n d sko vst ien

Vandrerhjem Gymnasium HHX

I

B lu

Havneskolen

ga

ns

port

s Læ de ga r sø Mo j ve de i g e sg a v vd j Ha t e r h a Ve s es Ve hm

av

assin

a

a rk

PARKERING I ESBJERG

de

HE

r ih

r og

S tra

ej

ej

ke

Is b

n

ep

en

gv

F is

j aj

o gade

le n

Skole Må g

nt

ti n

de b r

k ke

er

Eng da

g ba

Sk

j

Idrætspark

n En

Hj

l

e ie v

Engh øje

r us

ka j

on


15

VELKOMMEN TIL SHOPPING & OPLEVELSER I ESBJERG CITY VELKOMMEN TIL SHOPPINGOPLEVELSER I ESBJERG CITY Esbjerg City er områdets førende shoppingcenter med over 200 specialforretninger, restauranter, center og varehuse samlet i et hyggeligt bymiljø. Shoppinglivet er altid spændende - uanset årstiden! WELCOME TO SHOPPING EXPERIENCES IN ESBJERG CITY Esbjerg City is the major shopping centre of the area with more than 200 specialized shops, restaurants, shopping centre and department stores in a friendly and cosy urban environment. The shopping life in Esbjerg is always exciting - at all seasons. WILLKOMMEN ZU SHOPPING ERLEBNISSEN IN ESBJERG CITY Esbjerg City ist das führende Shopping-center der Region mit über 200 Fachgeschäften, Restaurants, Einkaufzentrum und Kaufhäusern in einer gemütlichen Stadtumgebung. In Esbjerg ist das Shoppingleben immer verlockend - zu jeder Jahreszeit! SHOPPING NIGHT / SHOPPING NACHT 12.04 - 02.06 - 29.09 - 24.11 2017 ÅBNINGSTIDER / OPENING HOURS MAN/MON-TOR/THU 10.00-17.30

FREDAG / FRIDAY 10.00-18.00

Torvet 20 v/Posthuse Telefon 7513 6500 • Te info www

LØRDAG / SATURDAY 10.00-15.00

Torvet 20 v/Posthuse Telefon 7513 6500 • Te info www

Torvet 16, 1. sal • 6700 Esbjerg • Telefon 7513 6500 info@esbjergcity.dk • www.esbjergcity.dk

31


 49

SMALL-8XL SHOP ONLINE

www.justask.as

Til mænd i alle størrelser!

JUST ASK • Torvegade 31, 6700 Esbjerg • Tlf. 7612 1188 Mandag - torsdag 09.30 - 17.30 • Fredag 09.30 - 18.00 • Lørdag 09.30 - 15.00

Kræmmermarked

Hawkers’ Market

Flohmarkt

på Torvet i Esbjerg

at the main square in Esbjerg

am Markt in Esbjerg

12.06-11.09 2017 Mandage 9.00-16.00

12.06-11.09 2017 Mondays 9.00-16.00

12.06-11.09 2017 Montage 9.00-16.00

15

32

I N DKØB | S HOPP I NG | EI NKAUF


47

Prøv noget nyt Det betaler sig

Åbningstider/ Öffnungszeiten/ Opening hours Hver dag Jeden Tag Every day

8-21

Esbjerg Storegade 225 Esbjerg Østervangsvej 2

lidl.dk

Sterling silver rings from 399 DKK

KONGENSGADE 63 · ESBJERG 48

PANDORA_CHR16_VisitEsbjerg_124x87mm.indd 1

28/10/16 11:50

33


 55

KÆMPE / LARGE

GRILLBUFFET Altid mindst 15 slags kød / Always more than 15 kinds of meat

GRILLBUFFET inkl. forret og tilbehør. Spis så meget du kan: Kr. Børn/children u. 12 år kr. 99,-*

Eat as much as you can for only

199,-

*

Børn under 4 år spiser gratis alle ugens dage Children under 4 eat free of charge every day

*Fredag, lørdag og helligdage: Voksne kr. 219,-/børn u. 12 år kr. 109,* Friday, Saturday and public holidays: Adults DKK 219 and children under 12 DKK 109

Book bord på www.restaurant-flammen.dk 1845819_Annonce EsbjergGuiden_124x87mm.indd 1

25/08/16 08.21

Dronning Louise on the city square

www.butcher.dk

Torvet 19 . (+45) 75 13 13 44 . mail@dr-louise.dk www.dr-louise.dk 56

34

Strandbygade 20 6700 Esbjerg

M A D O G D R I KK E | F OOD AND DRINK | ESSE N UND TRINKE N

52


51

Fisk skal spises på havnen Fisch isst man auf der Marina Vi er kendte for vore lækre FISKERETTER af råvarer direkte fra havet. Menukort med mange andre retter. Spis på terrassen direkte ved kajkanten.

Wir sind bekannt für unsere leckere FISCHGERICHTE aus fangfrischen Rohwaren. Speisekarte mit vielen weiteren Gerichten. Im sommer isst man auf unserer Terrasse direkt am Kai.

Fiskerihavnens Diner transportable Fiskerihavnsgade 6-8 - 6700 Esbjerg - Tlf. 7512 8288 www.sydvesten.dk

PIZZERIA

www.kimanto.dk Frokosttilbud / Mittag / Lunch • • • • • • •

Pizza frit valg (nr. 48-58) Pasta eller lasagne (med kødsauce) Kebab eller kyllingtallerken (salat, pommes frites) Burger tallerken (pommes frites) Italiensk sandwich (hjemmelavet) Dürum (med kebab eller kylling) Rødspættefilet (med salat, pommes frites)

55,-

Luksus frokost / Mittag / Lunch • • • •

Schnitzel med pommes frites, bearnaisesauce, salat 2 rødspættefiletter med hvide kartofler, persillesovs, salat Kyllingefilet med kartoffelbåde, salat, hvidløgssauce Steak af oksefilet med kartoffelbåde, champignonsauce, salat - serveres med varmt brød og smør • Tacorulle med mexicansk ris, gaucamolesauce, salat

85,-

Frokost / Mittag / Lunch kl. 11.00 - 15.00 Stort á la carte menukort / Große á la carte Speisekarte / Large á la carte menu Åbningstider / Öffnungszeiten / Opening hours: Mandag – lørdag 11.00 – 22.00 Søndag 13.00 – 21.00. Kongensgade 111 . 6700 Esbjerg . Tlf. +45 75 13 83 93

54

35


 53

50

星苑酒楼

Xing Yuan - Chinese Restaurant

Lunch buffet

1200 m2 loppemarkedsbutik Gør et fund hver dag året rundt. Uanset hvordan vejret er udenfor, kan du gå på opdagelse og shoppe rundt mellem de mange spændende ting og sager i vores KÆMPE store loppehal.

11.30-15.00

13 Chinese courses, salad and fresh fruit DKK 69, children under 10 DKK 40

Evening buffet

1200 m2 Gebrauchtwarenladen Hier finden Sie etwas jeden Tag das ganze Jahr hindurch. Unabhängig vom Wetter, können Sie auf Entdeckung gehen und zwischen vielen interessanten Dingen in unserer RIESEN großen Halle wählen.

17.00-22.00

Soup, Mongolian Barbecue Chinese courses, Sushi Free salad, fruit and ice cream Monday-Thursday Friday-Sunday Children under 12 Opening hours Monday-Saturday Sunday

DKK 128 DKK 148 ½ price 11.30-23.00 14.00-23.00

1200 m2 antiques and flea market Make a good deal every day of the year. No matter how the weather is, you can go exploring and shopping for many interesting items in our HUGE indoor flea market.

Man/Mon/-Fre/Fri 10.00-18.00

Østre Gjesingvej 9, 6715 Esbjerg N www.guldogrod.dk Facebook @Guld & Rod

Lør/Sat-Søn/Sun 10.00-15.00

Skolegade 20, 6700 Esbjerg, Tel. 75 17 50 50 www.kinesiskrestaurantXY.dk

Velkommen m2 Velkommentiltil2000 Danmarks med genbrug i Esbjerg største genbrugscenter

Willkommen m2 mit Willkommenzum zum2000 größten Gebrauchtwaren in Esbjerg Gebrauchtwarenladen Dänemarks

HADERSLEV - LØRDAGE KL. 9.30-14.30

Ved Bytorvet, Gravene 10A (i hjertet af byen), 6100 Haderselv 13. maj • 10. juni • 8. juli • 12. august

ESBJERG - ALTID 1. SØNDAG I MÅNEDEN KL. 10.00-15.00

Ved Veldtofte Idrætspark, v. EFI Hallerne, Sportsvej 15, 6705 Esbjerg Ø 7. maj • 4. juni • 2. juli • 6. august • 3. september • 1. oktober

SØNDERVIG - TIRSDAGE Spændende Spændende udvalg udvalg i møbler, antikviteter, antikviteter, porcelæn, isenkram, isenkram, glas, porcelæn, bøger m.m. m.m. tøj, galleri og bøger

Her er Herbutikker er vores i regionen vores butikker i regionen

Hier sind unsere Hier Läden sind in der Region unsere Läden in der Region

Ved Beach Bowl, Lodbergsvej 36, Søndervig, 6950 Ringkøbing. Kl. 10.00-15.00: 11. april - (påskeuge) Kl. 12.00-17.00: 27. juni • 4. juli • 11. juli • 18. juli • 25. juli 1. august • 8. august • 15. august Kl. 10.00-15.00: 17. oktober - (dansk efterårsferie)

Schöne Schöne Auswahl Auswahl an an Möbeln, Antiquitäten, Antiquitäten, Glas, Glas, Haushaltswaren, Porzellan, Haushaltswaren, Galerie, Bücher Bücherund und Kleider, Galerie, vieles mehr mehr.

Stadepladsbestilling v/Ole S. Rask, Rask Event på tlf. 28 34 48 78 bagagerumsmarkeder.dk

Esbjerg Esbjerg 2 ☎ (+45) 75 14 24 22 Ravnevej RavnevejCity 2 ( (+45) 75 14 24 22 Esbjerg Skolegade Grindsted 44 ☎ (+45) 75 13 94 22 Nørregade 62-64 ( (+45) 75 32 39 79 Grindsted Nørregade 62-64 ☎ (+45) 75 32 39 79 Varde Skansen 2-4 ( (+45) 76 77 61 03 Varde Skansen 2-4 ☎ (+45) 76 77 61 03

MANDAGE 15.00-20.00 TIRSDAGE 15.00-16.00 ONSDAGE 18.00-19.00 TORSDAGE 17.00-20.00

Bestil stadeplads på 28 34 48 78

Bagagerumsmarked + Haderslev el. Esbjerg el. Søndervig

#bmrask

b bagagerumsmarkeder.dk ®

KLIP UD OG GEM 43

36

I N DKØB | S HOPP I NG | EI NKAUF

42


44

VELKOMMEN I BILTEMA - HELE FAMILIENS VAREHUS

WILLKOMMEN IN BILTEMA - DAS WARENHAUS FÜR DIE GANZE FAMILIE

Ud over en unik indkøbsoplevelse for hele familien kan du glæde dig over vores lave priser på mere end 20.000 varer.

Hier bekommt Ihre Familie ein besonderes Einkaufserlebnis, und Sie können sich über unsere mäßigen Preise auf mehr als 20.000 Waren freuen.

Besøg Biltema Esbjerg, hvis du er træt af at betale for meget for udstyr til camping, hjem, haven, jagt, fiskeri, båd, mc, biltilbehør, reservedele, værktøj, cykler og meget, meget mere... I Biltema Café kan du købe kaffe og en kanelsnegl til kr. 5,- og en fransk hotdog til kr. 10,Åbningstider - Mandag - Fredag - Lørdag, Søndag

09:00 - 19:00 09:00 - 17:00

Besuchen Sie Biltema Esbjerg, wenn Sie es satt haben zu viel zu bezahlen für Aussteuer für Camping, Haus, Garten, Jagd, Angeln, Boot, Motorrad, Autozubehör, Ersatzteile, Werkzeug, Fahrräder und vieles mehr.. In Biltema Café bekommen Sie ein Kaffee und ein Zimtbrötchen für DKK 5 und ein French Hot Dog für DKK 10. Öffnungszeiten - Montag - Freitag - Samstag, Sonntag

WELCOME TO BILTEMA - YOUR FAMILY STORE Take your family on a special shopping experience and enjoy our low prices on more than 20,000 items. Visit Biltema Esbjerg if you a fed up with having to pay to much for equipment for camping, home, garden, hunting, angling, boat, motor cycles, car, spare parts, tools, bikes and lots more... In our Biltema Café you can buy a coffee and a cinnamon bun for DKK 5 and a French Hot Dog for DKK 10. Opening hours - Monday - Friday - Saturday, Sunday

09:00 - 19:00 09:00 - 17:00

09:00 - 19:00 09:00 - 17:00

KJERSING RINGVEJ 30 · 6715 ESBJERG N WWW.BILTEMA.DK

37


38


ESBJERG FOR BØRN

ESBJERG FOR CHILDREN | ESBJERG FÜR KINDER 1

Vadehavets dyr / Wadden Sea animals / Wattenmeertiere Sælfodring / Feeding of the seals / Fütterung der Seehunde Dagligt, daily, täglich 11.00 + 14.30 Fiskeri- og Søfartsmuseet - side, page, Seite 8

3

Føl og lugt kunsten / Feel and smell art / Fühle und rieche die Kunst Esbjerg Kunstmuseum - side, page, Seite 10

11

Badeland / Water World Svømmestadion Danmark - side, page, Seite 53

25

Tag til stranden / Beach tour / Strandtour Hjerting Strand - side, page, Seite 40

29

Klap en hjort / pet a deer / Hirsche streicheln

16

Sejlture i Vadehavet / Wadden Sea Boat Trips / Wattenmeer - Bootsfahrten Side, page, Seite 18 + 63

1

Ture på vaderne / Wadden Sea Walks / Wattwanderungen Side, page, Seite 64

15

Udendørs skøjtebane / Outdoor Ice Rink / Eisbahn Torvet / The Square / Stadtplatz - side, page, Seite 60 Legepladser / Playgrounds / Spielplätze Vognsbølparken, Byparken, Hjerting strandpark Folder, Leaflet, Prospekt - VisitEsbjerg Game Street Mekka Nørrebrogade 1C, DK-6700 Esbjerg, [+45] 31 41 50 55 GAME Streetmekka Esbjerg Eat & Play Tømrervej 13-15, DK-6710 Esbjerg V, [+45] 75 10 14 00, www.eatnplay.dk Bowl'n'Fun Glarmestervej 6-12, DK-6710 Esbjerg V, [+45] 75 46 84 00, www.bowlnfun.dk 39


INFO Hjerting Strandpromenade DK-6710 Esbjerg V www.visitesbjerg.dk Børnevenlig strand Child-friendly beach Kinderfreundlicher Strand Toiletter | Toilets | Toiletten Kørestolsvenligt Wheelchair friendly Rollstuhlfreundlich Parkering | Parking | Parken Bus 3 fra banegården og Bus 6 fra bymidten/ banegården. Bus 3 from the train station and Bus 6 from the square/train station. Bus 3 vom Bahnhof und Bus 6 vom Markt/Bahnhof. 40


 25

STRANDPROMENADEN - HJERTING STRAND Ved Ho bugt - et sted langs den vidunderlige kyststrækning fra Esbjerg Havn ud til Varde Å strækker en 660 m lang, flot træpromenade sig fra Hjerting Badehotel i syd til Ho Bugt Sejlklubs nye klubhus mod nord. Trapper, ramper, tribune og en udsigtsplatform er en integreret del af et lækkert strandmiljø, der indbyder til oplevelser året rundt. Intet andet sted har man før set, hvordan blot klynger af rå pæle i sand og vand skaber både skulpturelle værdier, fungerer som klatrestativer og anvendes til målinger af ebbe og flod. Bænke og hængekøjer er til eftertanke og drømme - andet til action som beachvolley og en frisk dukkert i bølgen blå. THE SEA FRONT In Ho Bay somewhere along the wonderful coastline from Esbjerg Harbour to the mouth of the Varde Å river a 660-metre-long wooden promenade stretches from Hjerting Badehotel in the south to the new yachting clubhouse to the north. Stairs, ramps, a tribune and a panorama platform are all an integral part of a highly attractive shore environment that has plenty to offer all year round. Nowhere else has anyone seen before how

mere clusters of untreated poles in sand and water create both sculptural assets, function as climbing frames and can be used to measure the ebb and flow of the tide. Benches and hammocks are there for musing and dreaming - or for action in the form of beachvolley and a fresh dip into the blue waves. DIE STRANDPROMENADE An Ho Bucht entlang der reizvollen Küstenstrecke von Esbjerg Hafen bis zum Varde Å Auslauf erstreckt sich eine 660 m lange Holzpromenade vom Hjerting Badehotel im Süden bis zum neuen Seglerklubhaus im Norden. Treppen, Rampen, Tribünen und eine Aussichtsplattform sind in das reizvolle Strandmilieu integriert, das das ganze Jahr über zu Erlebnissen einlädt. Nirgends sonst war bisher zu sehen, wie einfache Gruppen von rohen Pfählen in Sand und Wasser skulpturale Werte schaffen, als Klettergerüst dienen und zur Messung der Gezeiten genutzt werden. Bänke und Hängematten sind zum Nachdenken und Träumen da - anderes wiederum zu Action wie Beachvolley und einem frischen Bad in der Nordsee. AT TRAKTIO N E R | AT TRACTI O N S | AT TRA K TI O N E N

41


 58

BESØG MARBÆKOMRÅDET Med en central placering i det sydvestjyske landskab, og som et af de største samlede rekreative naturområde i Nationalpark Vadehavet, ligger det naturskønne Marbæk, hvor Varde Å løber ud i Ho Bugt, og Vadehavet begynder. Store dele af Marbækområdet er kommunalt ejet, og denne unikke kulturhistoriske perle er derfor frit tilgængelig for alle borgere og besøgende i Esbjerg Kommune. Interessen for området har gennem årene været støt stigende og i dag benyttes Marbæk ud over af naturelskere i høj grad af løbere, mountainbikere og andre motionister, som kombinerer fysisk træning med naturoplevelser. Besøg Myrthuegård Natur & Kulturformidlingscentret Myrthuegård er det nordligste formidlingscenter ved Vadehavet. Udstillingen ”Hvor å, hav og mennesker mødes” samt biograf er åbent alle dage mellem kl. 10.00 og 20.00 (gratis). VISIT THE MARBÆK AREA With a central location in the southwest Jutland landscape, and one of the largest cohesive recreative nature areas in The Wadden Sea National Park, lies Marbæk, an area of natural beauty where the river of Varde Å flows out into Ho Bay, and the Wadden Sea begins. Large parts of the Marbæk area are municipally owned, and this unique culturehistorical gem is thus freely accessible to all citizens and visitors in Esbjerg Municipality. Over the years, interest in the area has been steadily on the rise, and today Marbæk is frequented not only by nature-lovers but also to an increasing extent by runners, mountain42

AT T RA K T I ONER | AT T R ACT I ONS | AT TRAKTIONE N

bikers and other exercisers who combine physical training with nature experiences. Visit Myrthuegård The nature and culture dissemination centre Myrthuegård is the most northerly centre of its kind in the Wadden Sea. The exhibition "Where river, sea and people meet" as well as its cinema are open all days of the week between 10am and 8pm (free of charge). BESUCHEN SIE DAS GEBIET MARBÆK Das landschaftlich wunderschöne Gebiet Marbæk liegt mitten in der Landschaft Südwestjütlands an der Mündung des Flusses Varde Å in die Bucht von Ho, dort, wo das Wattenmeer beginnt, und ist eines der größten zusammenhängenden Naherholungsgebiete im Nationalpark Wattenmeer. Große Teile des Gebiets Marbæk sind Eigentum der Kommune und daher ist diese einzigartige kulturhistorische Perle für alle Bürger und Besucher der Kommune Esbjerg frei zugänglich. Das Interesse für das Gebiet nimmt seit Jahren ständig zu und heute wird es nicht nur von Naturliebhabern, sondern in hohem Maße auch von Joggern, Mountainbikern und anderen Sportliebhabern genutzt, die körperliches Training mit Naturerlebnissen kombinieren. Besuchen Sie das Zentrum Mythuegård Das Natur- und Kulturvermittlungszentrum Myrthuegård ist das nördlichste Vermittlungszentrum am Wattenmeer. Die Ausstellung "Wo Fluss, Meer und Menschen aufeinander treffen“, sowie das Kino sind täglich von 10.00-20.00 Uhr geöffnet (gratis).


INFO Myrthuegård Myrtuevej 39, DK-6710 Esbjerg V [+45] 76 16 81 00 www.myrthuegaard.esbjergkommune.dk Folderen "Ta’ på tur i Marbæk" viser over 30 km afmærket natursti og ca. 15 km ridestier. Hent folderen på Myrthuegård eller hos VisitEsbjerg. The folder "Marbæk" shows more than 30 km of marked natural trails and approx. 15 km of riding paths. The folder is obtainable from Myrthuegård or from VisitEsbjerg. Das Faltblatt "Marbæk" gibt eine Übersicht über 30 km gekennzeichnete Naturwege und ca 15 km Reitwege. Holen Sie sich das Faltblatt im Zentrum Myrthuegård oder bei VisitEsbjerg.

43


NATIONALPARK VADEHAVET Vadehavet er Danmarks største nationalpark. Det er et på mange måder, storslået naturområde, som bare skal opleves. Stilheden, foranderligheden og det uendelige landskab vil sætte sig som et stærkt minde. Vadehavet og marsken er et af verdens mest værdifulde tidevandsområder med helt afgørende betydning for ynglefugle, fisk, havpattedyr og planteliv. Fire gange i døgnet flyttes en milliard kubikmeter vand i Vadehavet, og der er store kræfter i spil, når tidevandet på dramatisk vis flytter rundt på sand og mudder, skaber revler og sandbanker. Vadehavet som verdensarv Hele det 500 km lange tidevandsområde, der strækker sig fra Blåvandshuk i Danmark gennem Tyskland til Den Helder i Holland, har nu status som verdensarv. Den del af Vadehavet, som ligger i Tyskland og Holland, har været udpeget som UNESCO verdensarv siden 2009. WADDEN SEA NATIONAL PARK The Wadden Sea is Denmark’s largest National Park. In many ways such a magnificent nature area that it simply must be experienced. The silence, the infinite and ever-changing landscape creates an enduring memory. The Wadden Sea and the salt marsh are among the most valuable wetland areas in the world and of crucial importance for breeding birds, fish, ocean mammals, and plant life. Four times every twenty-four hours, a billion cubic meters of water is moved through the 44

AT T RA K T I ONER | AT T R ACT I ONS | AT TRAKTIONE N

Wadden Sea, where powerful forces are in play when the tide creates mudflats and sandflats by moving mud and sand in dramatic fashion. The Wadden Sea - World Heritage The Wadden Sea stretches across 500 km and three countries. UNESCO has recently designated the Danish part of the Wadden Sea as a World Heritage Destination. The German/Dutch part was already declared a World Heritage Destination in 2009. NATIONALPARK WATTENMEER Das Wattenmeer ist Dänemarks größter Nationalpark. Es ist in vielerlei Beziehung ein großartiges Naturgebiet, das man einfach erleben muss. Die Stille, die Veränderlichkeit und die unendliche Landschaft brennen sich ins Gedächtnis. Das Wattenmeer und die Marsch gehören zu den wertvollsten Gezeitengebieten der Welt mit ihrer existenziellen Bedeutung für Brutvögel, Fische, Meeressäugetiere und Pflanzenwelt. Vier Mal am Tage werden im Wattenmeer eine Milliarde Kubikmeter Wasser bewegt und gewaltige Kräfte sind im Spiel, wenn die Gezeiten auf dramatische Weise Sand und Schlamm bewegen und Sandbänke schaffen. Das Wattenmeer als Weltkulturerbe Das Wattenmeer erstreckt sich über 500 km und drei Nationen. Die UNESCO hat den dänischen Teil des Wattenmeeres gerade zum Weltnaturerbe ernannt. Der deutschholländische Teil wurde bereits 2009 zum Weltnaturerbe ernannt.


Ture | Tours | Touren Sort Sol, fugle, østers, sæler og vadevandringer. Starling Magic, birds, oyster, seals and mudflatwalking. Schwarze Sonne, Vögel, Auster, Seehunde und Wattwanderungen. Arrangører | Organizers | Veranstalter Vadehavscentret - www.vadehavscentret.dk Mandø Event - www.mandoevent.dk Fiskeri- og Søfartsmuseet - www.fimus.dk VisitFanø - www.visitfanoe.dk Vadehavskysten - www.vadehavskysten.dk Afstand | Distance | Abstand Esbjerg Vadehavet/Ho bugt 4 km

45


Sælsafari | Seal Safari | Seehundsafari Esbjerg Kutterture, Boat trips, Kutterfahrten Side, Page, Seite 18 + 63 Fanø www.visitfanoe.dk - [+45] 70 26 42 00 Ribe - Mandø www.vadehavscentret.dk - [+45] 75 44 61 61 www.visitmandoe.dk Her kan du altid se sæler, Be sure to see seals, Hier können Sie immer Robben sehen Sælariet, the Seal Enclosure, das Robbenbecken Fiskeri- og Søfartsmuseet, Esbjerg Side, Page, Seite 8

46


SÆLER I VADEHAVET Sælsafarier i Vadehavet samler tusinder af turister, der med egne øjne får indblik i, hvordan sælen - Danmarks største rovdyr lever livet i farvandene omkring os. Der er to sælarter i Danmark. Den spættede sæl er mest almindelig, mens gråsælen er mindre udbredt. Der er flere måder at tage på sælsafari på. Fra Esbjerg kan du sejle med museumskutteren »E1 Claus Sørensen«, men der er også andre udbydere langs Vadehavet. Alle tager de dig tæt forbi bankerne, hvor sælerne slikker sol - eksempelvis på Langli Sand. Du behøver dog ikke at sejle ud til sælerne. Ved Koresand syd for Mandø eller Langjord ved Sønderho på Fanø kan sælerne opleves til fods. Du anbefales at deltage i arrangerede naturvejlederekskursioner - så får du kvalificeret oplysning om sælernes livsvilkår, og naturvejlederne ved, hvornår du uden risiko kan bevæge dig ud i Vadehavet til fods. SEALS IN THE WADDEN SEA Seal safaris in the Wadden Sea gather thousands of tourists to see with their own eyes, how the seal - the biggest predator in Denmark - lives in the seas around us. There are two sorts of seals in Denmark. The common seal and the grey seal, which is rarer. There are several ways to go on a seal safari. From Esbjerg on board the museum cutter »E1 Claus Sørensen«, but there are also other tours arranged along the Wadden Sea coast. They will all bring you close to the sand banks, where the seals enjoy the sun - for instance at Langli Sand. However, you do

not need to sail out to sea to see the seals. At Koresand, south of the island Mandø, or Langjord at Sønderho on Fanø, the seals can be experienced by foot. We recommend that you take a guided tour - this way, you will receive all the necessary information about the living conditions of the seals, and the guides know when it is safe to go into the Wadden Sea by foot. SEEHUNDE IM WATTENMEER Seehundsafaris im Wattenmeer ziehen Tausende von Touristen an, die mit eigenen Augen sehen, wie der Seehund - das größte Raubtier Dänemarks - in den Meeren um uns herum lebt. Es gibt in Dänemark zwei Seehundarten. Der gängige Seehund ist weit verbreitet, wogegen die Kegelrobbe eher selten ist. Es gibt verschiedene Seehundsafaris. Ab Esbjerg können Sie mit dem Museumskutter »E1 Claus Sørensen« fahren, aber es gibt auch andere Anbieter entlang des Wattenmeeres. Alle fahren dicht an den Sandbänken vorbei, wo die Seehunde sich sonnen - beispielsweise auf Langli Sand. Sie brauchen allerdings nicht zu den Seehunden herauszufahren. Am Koresand, südlich von der Insel Mandø, oder auf Langjord bei Sønderho auf Fanø können die Seehunde zu Fuß betrachtet werden. Es gibt geführte Veranstaltungen, die empfehlenswert sind so bekommen Sie qualifizierte Informationen über die Lebensbedingungen der Seehunde, und die Naturführer wissen, wann Sie ohne Risiko sich zu Fuß ins Wattenmeer bewegen können. AT TRAKTIO N E R | AT TRACTI O N S | AT TRA K TI O N E N

47


 ESBJERG OG ANDEN VERDENSKRIG I Esbjerg findes mange minder og fortællinger om Anden Verdenskrig og den tyske besættelse. Esbjerg var et strategisk knudepunkt for den tyske besættelsesmagt. Esbjerg havde den eneste havn, som kunne bruges ved en eventuel allieret invasion på den danske vestkyst. Derfor var Esbjerg og Fanø et af de mest befæstede områder i Danmark under Anden Verdenskrig. Omkring 1.200 bunkere blev opført her. Tag med på byvandring gennem krigens Esbjerg, se udstillingen MODSTAND på Esbjerg Museum, den fritlagte mandskabsbunker på Fiskeri- og Søfartsmuseet, besøg Bunkermuseet i Luftwaffebunkeren på Tarp Byvej 131, tag med på en guidet tur rundt til bunkerne i området ved den gamle militære flyveplads, og glem ikke at ligge vejen forbi Fourfeldt Gravlund, hvor 1150 allierede flyvere og tyske soldater og 151 tyske flygtninge har fundet deres sidste hvilested i Skandinaviens største krigsgravfelt. ESBJERG AND THE SECOND WORLD WAR There are many reminders and stories to do with the Second World War and the German Occupation in Esbjerg. Esbjerg was a strategic hub for the German occupational forces. It had the only harbour on the west coast of Jutland that could be used in the event of an Allied invasion. That is why Esbjerg and Fanø are one of the most fortified areas in Denmark during the Second World War. No less than approx. 1,200 bunkers were built here. Visit the RESISTANCE exhibition at Esbjerg Museum, the uncovered troop bunker at The Fisheries and Maritime Museum and the Bunker Museum in the Luftwaffe bunker at Tarp Byvej 131, go on a guided tour of the bunkers in the area near the former military airfield, and make sure to pay a visit to 48

AT T RA K T I ONER | AT T R ACT I ONS | AT TRAKTIONE N

Fourfeldt Gravlund, where 1,150 Allied airmen and German soldiers, as well as 151 German refugees, have been laid to rest in Scandinavia’s largest war cemetery. ESBJERG UND DER ZWEITE WELTKRIEG In Esbjerg wird man vielerorts an den Zweiten Weltkrieg und die deutsche Besatzung erinnert. Esbjerg war ein strategischer Knotenpunkt für die deutsche Besatzungsmacht. Esbjerg hatte den einzigen Hafen, der bei einer eventuellen Invasion der Alliierten an der dänischen Nordseeküste hätte benutzt werden können. Daher gehörten Esbjerg und die Insel Fanø während des Zweiten Weltkriegs zu den Gebieten Dänemarks, die am befestigsten waren. Hier wurden um die 1.200 Bunker errichtet. Schauen Sie sich die Ausstellung MODSTAND (Widerstand) im Museum in Esbjerg und den freigelegten Mannschaftsbunker im Fischerei- und Seefahrtsmuseum an, besuchen Sie das Bunkermuseum im Luftwaffenbunker am Tarp Byvej 131, nehmen Sie an einer Führung durch die Bunker im Gebiet am alten Militärflugplatz teil, und vergessen Sie nicht, am Friedhof Fourfeldt Gravlund vorbeizuschauen. Dort haben 1150 alliierte und deutsche Soldaten sowie 150 deutsche Flüchtlinge auf Skandinaviens größter Kriegsgräberstätte ihre letzte Ruhestätte gefunden.

INFO www.visitesbjerg.dk/esbjerg-i-andenverdenskrig www.visit-esbjerg.com/ln-int/esbjergin-world-war-two www.visitesbjerg.de/de/esbjerg-imzweiten-weltkrieg


17

1

17

1

59

6

49


AKTIVE FERIEDAGE

På cykel, til fods, på golfbanen, med fiskestangen, på glatis, i eller på vandet, fart over felten med go-kart og, og, og ... i Esbjerg er der tilbud til alle! Biking - hiking - golfing - angling - skating swimming etc. etc. In Esbjerg you can find something to do for old and young! Radfahren, Wandern, Golf spielen, Angeln, Schlittschuhlaufen, Schwimmen, Aktion und, und, und - in Esbjerg finden Sie Angebote für die ganze Familie! Brochurer, kort og oplysninger findes på www.visitesbjerg.dk/ aktiviteter-i-esbjerg eller i Esbjerg Velkomstcenter. Find folders, maps and details on www.visitesbjerg.dk/ln-int/ activities-in-esbjerg or in Esbjerg Visitors’ Centre. Prospekte, Karten und weitere Auskünfte finden Sie unter www.visitesbjerg.de/de/aktivin-esbjerg oder im Esbjerg Besucherinformationscenter.

50

ACTIVE HOLIDAYS AKTIV URLAUB

Vandrerture og motionsløb Der findes mange rekreative oaser i Esbjerg og omegn med stier, der indbyder til vandring og løb, ikke mindst i det smukke Marbæk. Prøv også den nyanlagte trampesti langs Kongeåen. Hiking and Jogging In Esbjerg you will find many recreational areas with trails for hiking and jogging not least in the beautiful nature area of Marbæk. Try also the new path along the Kongeå stream. Wandern und Laufen Es gibt viele rekreative Oasen mit Fußwegen für Wandern und Laufen insbesonders im schönen Naturgebiet Marbæk. Probieren Sie auch den neuen Kongeå-Wanderweg. På cykel | Biking | Radfahren Hent cykelkort hos Esbjerg Velkomstcenter / Get routemap at Esbjerg Visitors' Centre / Radkarte im Esbjerg Besucherinformationscenter erhältlich. Mountainbike-ruter se Marbækfolder / Mountainbike routes see Marbæk folder / Mountainbikerouten im Marbækprospekt.


11

Svømning/badeland, side 52. Swimming/waterpark, page 52. Schwimmen/Badeland, Seite 52. Havkajak - Sea kayaking - Seekajak Download 27 kajakruter / kayak routes / Kajakrouten. Udlejning / rental / Vermietung Hjerting Badehotel [+45] 75 11 70 00 25

Windsurfing - Hjerting Strand/beach Kano | Canoeing | Kanu Udlejning/rental/Vermietung Kanocenter Syd [+45] 52 17 99 49 Kongeå Camping [+45] 75 43 71 04 Ribe Byferie [+45] 79 88 79 88 LSK Kano [+45] 30 20 78 67 Lystfiskeri - Angling - Angeln www.visitesbjerg.dk Golf - Side, page, Seite 54 Go Cart | Bowling | Minigolf Bowl'n'Fun Glarmestervej 6-12, 6710 Esbjerg V [+45] 75 46 84 00, www.bowlnfun.dk

Eat & Play Tømrervej 13-15, 6710 Esbjerg V [+45] 75 10 14 00 www.eatnplay.dk Rollerskating Esbjerg RollerSkate Club Murervej 9, 6710 Esbjerg V [+45] 30 32 17 44 www.esbjergrollerskate.dk Game Street Mekka Nørrebrogade 1C, 6700 Esbjerg [+45] 31 41 50 55 GAME Streetmekka Esbjerg Klatring | Climbing | Klettern Slåenvej 7, 6715 Esbjerg N [+45] 61 30 55 51, www.4esbjerg.dk 12

Skøjteløb - Iceskating - Schlittschuhlaufen Indendørs/indoor/Innen: Granly Hockey Arena, Gl. Vardevej 82, 6700 Esbjerg www.sepe.dk 15

Udendørs/outdoor/Im Freien: Side, page, Seite 60. 51


11

JUST RELAX… Besøg Esbjerg Spa & Wellness og oplev kurbade og wellnessbehandlinger. Visit Esbjerg Spa & Wellness and experience spas and wellness treatments. Besuchen Esbjerg Spa & Wellness und Erfahrung Spas und Wellness-Behandlungen.

Åbningstider/Offnungszeiten/Opening hours. Priser/Preise/ prices Se hjemmeside/Sie Homepage/see our homepage www.esbjergwellness.dk

- på toppen af Svømmestadion Danmark Gl. Vardevej 60, 1. sal, 6700 Esbjerg Tlf.: 76 114 230 www.esbjergwellness.dk

52


Sssssplash Mere end 10.000 m2 vandleg og badesjov. Oplev tropisk badeland, konkurrence bassin og afslappende Romersk afdeling. Mehr als 10.000 m2 Wasser und Spaß. Erleben Sie unseren tropischen Wasserpark, Konkurrenzpool, und Römischen Bad. More than 10.000 m2 water and fun. Go have fun in our tropical water world, competition pool, and Roman bath.

Åbningstider/Offnungszeiten/Opening hours. Priser/Preise/ prices Se hjemmeside/Sie Homepage/see our homepage www.svdk.dk

Gl. Vardevej 60 - 6700 Esbjerg Tlf.: 7545 9499 www.svdk.dk

53


O 60

Cykeludlejning

Play Golf in Nationalpark Vadehavet

Visit the Championship Course, Marbæk, or the alternative Course, Myrtue. Both Courses has 18 holes. Contact the Club for available teetimes +45 75 26 92 or kontor@egk.dk

62

Fanø

Marbæk Course is rated among the Top-5 Courses in Denmark

Cykeludlejning Fahrradverleih / Bicycle rental Serviceværksted Servicezentrum / Service center Showroom med nye cykler Showrrom mit neuen Rädern/ Showroom with new bikes

Esbjerg Golfklub Sønderhedevej 11 6710 Esbjerg V Tel. 75 26 92 19 www.egk.dk

tlf. 7516 2460 Mellemgaden 12 • 6720 Fanø

Cykeludlejning i Esbjerg Bikerental in Esbjerg

n

Vi bringer dig ud i naturen

rs

Rental of terrain wheelchairs

e

Udlejning af terræn kørestole

k

www.natur-tandhjulet.dk 63

54

A K T I VI T E T ER | ACT I VI T I ES | AKTIV ITÄTE N

Pr. uge/per week Pr. dag/per day

DKK 250 DKK 50

Åbningstider/Opening hours Man/Mon - lør/Sat

12.00-17.00

23


KIRK & HOLM

Flyt Danmark Flyt til Esbjerg Ta’ et job i Danmarks EnergiMetropol

EnergiMetropol.dk

55


Se hvornår på www.visitesbjerg.dk Find events on www.visit-esbjerg.com Events unter www.visitesbjerg.de

Musik Music in Esbjerg

Musik in Esbjerg

I Esbjerg er der ualmindeligt meget musik på plakaten - ikke kun danske og internationale topnavne inden for opera, musical, kammermusik og rytmisk musik, men også elektronisk og eksperimenterende musik. Med tæt på 500 koncerter om året har Esbjerg for alvor taget kulturen til sig og er gennem årene blevet Vestjyllands musikalske højborg. There’s an exceptionally large amount of music on the bill in Esbjerg. You can meet Danish and international top names within opera, musicals, chamber music and rhythmical music. But you can listen to electronic and experimental music too. With almost 500 56

i Esbjerg concerts a year, Esbjerg is seriously into culture and over the years has become the musical stronghold of West Jutland.

In Esbjerg steht ungewöhnlich viel Musik auf dem Programm. Man begegnet dänischen und internationalen Topnamen aus Opern, Musical, Kammermusik und rhythmischer Musik. Auch die elektronische und experimentierende Musik kommt nicht zu kurz. Mit fast 500 Konzerten jährlich hat Esbjerg die Kultur wirklich zur Herzenssache gemacht und ist im Laufe der Zeit die musikalische Hochburg in Westjütland geworden.


Syddansk Musikkonservatorium | The Academy of Music | Das Musikkonservatorium Kammermusik, solokoncerter og små musikdramatiske produktioner | Chamber music, solo concerts and small-scale music-dramatic productions | Kammermusik, Solokonzerte und kleine musikdramatische Produktionen - www.smks.dk Café Ørsted - music café - lunch concerts

Made in Esbjerg Festival for bands med rødder i Esbjerg Festival for bands with roots in Esbjerg Festival für Bands mit Wurzeln in Esbjerg www.madeinesbjerg.dk.

Huset Esbjerg "up-and-coming" bands www.husetesbjerg.dk

Underground Pub live music - www.britannia.dk

Dronning Louise Live music www.dr-louise.dk

Esbjerg Festuge 11.-19.08.2017 Festival Week Festwoche www.esbjergfestuge.dk

Esbjerg Rock Festival 01.-03.06.2017 Music of the ’80s www.esbjergrockfestival.dk

Tobakken Rock, pop, jazz www.tobakken.dk

Musikhuset Esbjerg | Performing Arts Centre | Musikhaus musik, teater, musicals, shows www.mhe.dk.

Kirkerne i Esbjerg | The Churches of Esbjerg | Die Kirchen von Esbjerg Orgel, tidlig musik, ensembler og oratorier | Organ music, early music, ensembles and oratorios | Orgel, frühere Musik, Ensembles und Oratorien www.visitesbjerg.dk

Ungdomshuset Konfus Youth culture venue www.konfus6700.dk

Musik i Byparken | Music in the town park | Musik im Stadtpark Ons/Wed/Mitt - 19.30 - Juli + August

57


ESBJERG FESTUGE En god by skal kendes på sine glade og tilfredse borgere. I Esbjerg er der virkelig syn for sagn - til hverdag og til fest - og én gang årligt er der festuge, så det forslår. Bysbørn og turister i tusindtal strømmer til et imponerende opbud af mere end 150 arrangementer med kultur for alle. Der er tradition for, at mindst en snes nationaliteter er kunstnerisk repræsenteret i festugen.

gala, pop/rock with hot Danish and international names, promenade concert, children’s day and, not least, local talent. Art at Esbjerg Harbour - amateurs and professionals show their works in 60 containers down at the quayside. “Made in Esbjerg” - a blast of a festival featuring new local rock bands.

Her er lidt af, hvad du kan opleve under Esbjerg Festuge Gratis open air arrangementer og koncerter på Torvet - opera-galla, pop/rock med superaktuelle danske og internationale navne, promenadekoncert, børnedag og ikke mindst optræden af lokale talenter. Kunst på Esbjerg Havn - glade amatører og professionelle udstillere i 60 containere. ”Made in Esbjerg” - et brag af en festival med nye lokale rockbands.

ESBJERG FESTWOCHE Eine gute Stadt erkennt man an ihren frohen, zufriedenen Bürgern. In Esbjerg kann man sich wirklich davon überzeugen - im Alltag und bei festlichen Anlässen. Wenn ein Mal im Jahr jährlich die Festwoche stattfindet, steht die ganze Stadt Kopf. Einheimische und Touristen strömen zu Tausenden herbei - zu einem eindrucksvollen Angebot mit über 185 Veranstaltungen mit Kultur für alle. Traditionsgemäß sind mindestens ein Dutzend Nationalitäten während der Festwoche künstlerisch repräsentiert.

ESBJERG FESTIVAL WEEK A good city is known by its happy, contented citizens. In Esbjerg this is very much in evidence - in everyday life as well as on festive occasions. And once a year there is a festival week with a vengeance. Residents and visitors by the thousands stream to the impressive array of more than 185 events that offer culture to everybody. There is a tradition for artists from at least a score of nationalities to be represented at the festival week. A small appetizer on what goes on during Esbjerg Festival Week Free open air events on the Square - opera 58

EVEN TS ES B J ERG 2 017

Dies und vieles mehr können Sie während der Festwoche erleben Kostenlose Open Air Erlebnisse am Markt - Operngala, Pop/Rock mit superaktuellen dänischen und internationalen Namen, Promenadenkonzert, Kindertag und nicht zuletzt örtliche Talente. Kunst am Esbjerger Hafen - Amateuren und Profis zeigen ihre Werke in 60 Containern an der Kaikante. "Made in Esbjerg" - Festival mit neuen lokalen Rockbands.


Esbjerg Festuge 11.-19. august 2017 Program | Programme | Programm www.esbjergfestuge.dk Links - www.madeinesbjerg.dk

59


Skøjtebane | Ice Rink | Eisbahn Gratis, Free, Kostenlos Ultimo November-December Man-fre, Mon-Fri, Mon-Frei - 12.00-20.00 Januar Man-fre, Mon-Fri, Mon-Frei 13.00-19.00 Medio Februar Man-fre, Mon-Fri, Mon-Frei 13.00-18.00 Weekend + helligdage, Holiday, Feiertage 10.00-18.00 Julehyttebyens åbningstider / Opening hours of the Christmas huts / Öffnungszeiten der Weihnachtshütten www.julebyenesbjerg.dk www.visitesbjerg.dk 60


 JULEHYTTEBY OG SKØJTEBANE Julebyen Esbjerg fra sidst i november er en attraktion med stor tiltrækningskraft - i de senere år forstærket af den hyggelige julehytteby, indrettet som et lille tidløst gaderum på Torvet ved Kongensgade - tæt på Torvets populære skøjtebane, der tiltrækker masser af aktiviteter samt lokker store og små ud på isen i vintermånederne. Julen i Esbjerg er speciel. Det hele begynder som i de rigtige gode, gamle dage med julemandens ankomst på havnen. Nærmest en "statsmandsmodtagelse", hvor han hilser folket fra sin balkon, mens nisserne og juleorkestret skaber festlig julestemning, og borgmesteren tænder lysene på Torvets store juletræ. En by skal kendes på sine glade borgere, og de er til stede i tusindtal, når denne sjove seance udspiller sig den sidste fredag i november. Samtidigt åbner julehyttebyen, hvor der fra en snes små, hyggelige boder sælges julestads, juleknas, delikatesser, specialiteter og kunsthåndværk - alt sammen ind imellem krydret med varieret underholdning, sød sang og musik. CHRISTMAS HUTS AND ICE RINK Celebrating Christmas in Esbjerg is a distinctive tradition that has a strong appeal - now with the added attraction of a little town of Christmas huts, set up as a small, timeless streetscape on Torvet and Kongensgade close to the city square’s popular skating rink, which attracts a host of activities and entices people young and old out onto the ice during the winter months. Christmas in Esbjerg is special. It all starts, as in the good old days, with the arrival of Santa to the harbour. Almost a "statesman’s reception", during which he greets people from his balcony, while the Christ-mas pixies and Christmas band create a festive yuletide atmosphere, and the mayor switches on the

15

lights of the large Christmas tree on Torvet. A city is known by its happy citizens - and they are there in their thousands when this fun event takes place on the last Friday in November. The town of Christmas huts opens at the same time, with Christmas decorations, sweets, delicacies, specialities and art craft items all on sale from a score or so attractive small stalls - all interspersed with varied entertainment and festive Christmas music. WEIHNACHTSHÜTTEN UND EISBAHN Die Weihnachtsstadt Esbjerg ist ein Begriff und eine Attraktion mit starker Anziehungskraft - in den letzten Jahren verstärkt durch das gemütliche. Weihnachtshüttendorf, eingerichtet als ein kleiner, zeitloser Straßenraum auf dem Torvet bei der Kongensgade - unweit der beliebten Eisbahn auf dem Markt, die eine Fülle von Aktivitäten auslöst und Groß und Klein in den Wintermonaten aufs Eis lockt. Weihnachten in Esbjerg ist besonders. Das Ganze beginnt wie in der guten alten Zeit mit der Ankunft des Weihnachtsmannes zum Hafen. Er wird fast wie ein Staatsmann empfangen und begrüßt sein Volk huldvoll vom Balkon aus, während die Weihnachtswichtel und das Weihnachtsorchester für festliche Weihnachtsstimmung sorgen, und der Bürgermeister die Lichter am großen Weihnachtsbaum auf dem Markt entzündet. Eine Stadt erkennt man an ihren fröhlichen Bürgern, und die sind zu Tausenden dabei, wenn dieses lustige Ereignis sich am letzten Freitag im November abspielt. Gleichzeitig wird das Weihnachtshüttendorf eröffnet, wo an zwei Dutzend gemütlichen Ständen Weihnachtsschmuck, Weihnachtsgebäck, Delikatessen, Spezialitäten und Kunstgewerbe verkauft werden - alles gewürzt mit abwechslungsreicher Unterhaltung, süßem Gesang und Musik. E VE N TS ESBJ E RG 2 0 17

61


Events Esbjerg 2017 12.06.-11.09. Ma/Mo/Mo

Kræmmermarked - Torvet

09.00-16.00

Hawkers' Market - Main Square |

Flohmarkt - Markt

Onsdag + lørdag

Torvemarked - foran Rådhuset

Formiddag

Produce Market, Wednesday and Saturday morning, outside the Town Hall

Markt, Mittwoch und Samstag Vormittag, vor dem Rathaus Markt,

Januar / January / Januar

Mittwoch

und

Samstag

Vormittag,

13.-21.

Wadden Sea International Organ Competition - Esbjerg + Ribe

Wadden Sea Int. Organ Competition |

The Swan Lake | Februar / February / Februar 04.

21.00

23.

20.00

|

Wadden Sea Int. Organ Competition

Schwanensee

UB40 - Tobakken UB40 |

UB40

Wiener Johann Strauss Konzert-Gala - Musikhuset Esbjerg Wiener Johann Strauss Konzert-Gala |

Wiener Johann Strauss Konzert-Gala

Kunstrunde Südwestjütland Marts / March / März

04.-05.

11.00-17.00

Kunstrunden Sydvestjylland - www.kunstrunde.dk Art Tour Southwest Justland |

Kunstrunde Südwestjütland

April / April / April 12.

Shopping Night - Esbjerg City

Shopping Night |

Shopping Nacht

13.

Motorcykelparade - Start Torvet

Motor Cycle Parade |

62

EVEN TS ES B J ERG 2 017

am

Motorradparade

Rathaus


14.-16.

Kunstrunden Sydvestjylland - www.kunstrunde.dk

Art Tour Southwest Justland |

Kunstrunde Südwestjütland

29.-30.

Denmark Open Dart - Granly Hockey Arena

Denmark Open Dart |

Denmark Open Dart

Maj / May / Mai 07.

10.00-15.00

Bagagerumsmarked - Ved EFI Hallerne, Sportsvej Flea Market |

Flohmarkt

12.-14.

Korskro Hestemarked - Rønnegårdsvej 16

Korskro Horse Fair |

Korskro Pferdemarkt

27.-29.

Folk og Fæstival

Folk & Fæ - Folk Festival |

Folk & Fæ - Volksmusikfestival

26.-28.

Danish International Swim Cup - Svømmestadion Danmark

Danish International Swim Cup |

Danish International Swim Cup

Juni / June / Juni 01.-03.

Esbjerg Rock Festival - Festpladsen, Gl. Vardevej

Esbjerg Rock Festival |

Esbjerg Rock Festival

02.

Shopping Night - Esbjerg City

Shopping Night |

04.

10.00-15.00

11.

10.30-15.00

Shopping Night

Bagagerumsmarked - Ved EFI Hallerne, Sportsvej Flea Market |

Flohmarkt

Vestkystløbet - 4,8 og 9,2 km. Start: Stadionhallen, Gl. Vardevej Nort Sea Fun Run |

Volkslauf

Ti+to/Tu+Th/Di+Do

Kutterture i Vadehavet - Afgang: Pier 1, Lystbådehavnen

11.00+13.30+15.30

Boat trips in the Wadden Sea |

Kutterfahrten ins Wattenmeer

25.

Halvmarathon - Esbjerg City Half

Esbjerg City Half Marathon |

28.

19.30

29.

10.30

Esbjerg City Halbmarathon

Sommerunderholdning - Byparken. Gratis adgang. Summer Entertainment - Town Park |

Sommerunterhaltung - Stadtpark

Sommerunderholdning for børn - Byparken. Gratis adgang. Summer Entertainment for Children |

Sommerunterhaltung für Kinder

Juli / July / Juli 02.

10.00-15.00

Bagagerumsmarked - Ved EFI Hallerne, Sportsvej Flea Market |

Flohmarkt

Ti+to/Tu+Th/Di+Do

Kutterture i Vadehavet - Afgang: Pier 1, Lystbådehavnen

11.00+13.30+15.30

Boat trips in the Wadden Sea |

Kutterfahrten ins Wattenmeer E VE N TS ESBJ E RG 2 0 17

63


 05.+12.+19.+26.

Sommerunderholdning - Byparken. Gratis adgang.

Summer Entertainment - Town Park |

19.30

Sommerunterhaltung - Stadtpark

06.+13.+20.+27.

Sommerunderholdning for børn - Byparken. Gratis adgang.

10.30

Summer Entertainment for Children |

Sommerunterhaltung für Kinder

12.+19.+26.

Fiskeauktion for turister - Fiskeauktionshallen, Fiskerihavnen

11.00

Fish Auction for Tourists |

12.+27.

11.30

Vadevandringer

13.+28.

11.30

Mødested: Fiskeri- og Søfartsmuseet

26.

Fischauktion für Touristen

Geführte Wattwanderungen Treffpunkt: Fischereimuseum Wadden Sea Walks

11.30

Meeting place: Fisheries and Maritime Museum

12.+19.+26.

Fiskeauktion for turister - Fiskeauktionshallen, Fiskerihavnen

11.00

Fish Auction for Tourists |

27.

Grøn Koncert - Skibhøj

"Grøn" Concert |

Fischauktion für Touristen

"Grøn" Konzert

August / August / August Ti+to/Tu+Th/Di+Do

Kutterture i Vadehavet - Afgang: Pier 1, Lystbådehavnen

11.00+13.30+15.30

Boat trips in the Wadden Sea |

02.

Sommerunderholdning - Byparken. Gratis adgang.

19.30

Summer Entertainment - Town Park |

03.

Kutterfahrten ins Wattenmeer

Sommerunterhaltung - Stadtpark

Sommerunderholdning for børn - Byparken. Gratis adgang.

10.30

Summer Entertainment for Children |

Sommerunterhaltung für Kinder

02.+09.+16.

Fiskeauktion for turister - Fiskeauktionshallen, Fiskerihavnen

11.00

Fish Auction for Tourists |

05.

Høstmarked - Esbjerg City

Harvest Fair |

06.

10.00-15.00

Flohmarkt

Geführte Wattwanderungen

11.30

Erntemarkt

Bagagerumsmarked - Ved EFI Hallerne, Sportsvej Flea Market |

11.

Fischauktion für Touristen

Treffpunkt: Fischereimuseum

11.-19.

Esbjerg Festuge - www.esbjergfestuge.dk

Esbjerg Festival Week |

12.-19.

13.00-18.00

Weekend 10.00-18.00

64

EVEN TS ES B J ERG 2 017

Esbjerg Festwoche

Containerkunst på Esbjerg Havn - www.esbjergfestuge.dk Container Art at Esbjerg Harbour |

Containerkunst am Esbjerger Hafen


12.-19.

14.00-17.00

Esbjerg Kunstdage - www.esbjergkunstdage.dk Esbjerg Art Days |

Esbjerg Kunsttage

17.08.-03.09.

Esbjerg International Chamber Music Festival - www.eicmf.dk

Esbjerg Int. Chamber Music Festival |

23.08.-09.09. 25.+29.

17.00

Esbjerg Int. Chamber Music Festival

Esbjerg Revyen - Musikhuset Esbjerg www.esbjergrevyen.dk Valkyrien - Musikhuset Esbjerg The Valkyrie |

Die Valküre

September / September / September 03.

10.00-15.00

Bagagerumsmarked - Ved EFI Hallerne, Sportsvej Flea Market |

Flohmarkt

03.

Marbækdagen - Myrthuegård

Marbæk Day - Myrthuegård |

Marbæktag - Myrthuegård

16.-17.

Fantasy Festival - www.fantasyfestival.dk - Esbjerg Conference Hotel

Fantasyfestival |

23.-24.

11.00-17.00

Fantasyfestival

Kunstnernes Blå Døre - www.kunstiesbjerg.dk Artists' Open Doors |

Die Künstler laden ein

29.

Shopping Night - Esbjerg City

Shopping Night |

Shopping Nacht

Oktober / October / Oktober 01.

10.00-15.00

Bagagerumsmarked - Ved EFI Hallerne, Sportsvej Flea Market |

Flohmarkt

November / November / November 04.-05.

11.00-17.00

Strandvejens Kunstrute - www.strandvejenskunstrute.dk Art Tour Southwest Jutland |

24.

Shopping Night - Esbjerg City

Shopping Night |

Kunstrunde Südwestjütland

Shopping Night

24.-30.

Julebyen Esbjerg - www.julebyenesbjerg.dk

Christmas City Esbjerg |

Weihnachtsstadt Esbjerg

December / December / Dezember 01.-23.

Julebyen Esbjerg - www.julebyenesbjerg.dk

Christmas City Esbjerg |

Weihnachtsstadt Esbjerg

03.

Julemarked - Fiskeri- og Søfartsmuseet

Christmas Market |

Weihnachtsmarkt E VE N TS ESBJ E RG 2 0 17

65


 36 8 km 64

5 km 39

33 34

35

32

HOTELS IN ESBJERG

Hoteller i Esbjerg I Esbjerg-området findes hoteller inden for alle kategorier, lige fra de internationale og landsdækkende kæder til små, hyggelige hoteller. Inden for en radius af 30 km fra Esbjerg er der ca. 2500 senge til rådighed, hvoraf de 1100 er i Esbjerg. Every category of hotel is to be found in Esbjerg, ranging from the international and nationwide chains to small cosy hotels. Within a 30-km radius of Esbjerg there are approx. 2,500 beds, 1,100 of which in Esbjerg itself.

Guldager Kro Guldager Kro er en gammel romantisk kro, beliggende i stille og rolige omgivelser i Guldager Stationsby ca. 8 km. nordvest for Esbjerg centrum. Guldager Kro er over 100 år gammel. Gennem årene er kroen blevet udbygget og moderniseret, således at der er mulighed for at holder selskaber med op til 325 personer. Gode værelser med bad og TV.

Guldager Kro is an old romantic inn located in rural surroundings in the village of Guldager Stationsby 8 km northwest of Esbjerg. Guldager Kro is more than 100 years old. Throughout the years the inn has been modernized and has today refurbished rooms with bath and TV.

Rooms

15

66

15

0

1

1

P 50

7 km

0m

H OT ELL ER I ES B J ERG | HOTE LS IN ESBJE RG

Wi-Fi

Free

Centrum City Center Zentrum

0m

INFO Guldager Stationsvej 104 DK-6710 Esbjerg V [+45] 75 16 70 08 info@guldagerkro.dk www.guldagerkro.dk

64


Hjerting Badehotel Nyd livet på Hjerting Badehotel. Beliggende helt ned til stranden ved Vadehavet kun 7 km fra Esbjerg centrum. Hotellet tilbyder 39 stemningsfyldte værelser, 16 helt nye strandhuse med ferielejligheder, gourmetrestaurant Strandpavillonen, Brasserie-bar-galleri Ship Inn, samt Butikken med lokale og egne specialiteter. Nyhed er wellness-afdeling med et udbud af lækre behandlinger, samt en fitnessafdeling med sauna og damp, gratis for hotellets gæster. Hjerting Badehotel er beliggende som et perfekt udgangspunkt til ferie og business-ophold i Vestjylland.

Enjoy life at Hjerting Badehotel. Situated right down by the shore of the Wadden Sea, only 7 km from the centre of Esbjerg. The hotel offers 39 rooms full of atmosphere, 16 brand-new beach houses with holiday apartments, the gourmet restaurant Strandpavillonen, the café-bargallery Ship Inn, and The Shop with local and its own specialities. A new feature is the Wellness section with its range of invigorating and relaxing treatments, and a fitness section with sauna and steam which is free for guests at the hotel. Hjerting Badehotel is your ideal base for a holiday or business stay in West Jutland.

Rooms

55

55

1

2

P 90

10 km 10 km

Wi-Fi Free

Centrum City Center Zentrum Hjerting

0m

INFO Strandpromenaden 1 DK-6710 Esbjerg V [+45] 75 11 70 00 info@hjertingbadehotel.dk www.hjertingbadehotel.dk

39

INFO Strandbygade 3 DK-6700 Esbjerg [+45] 75 18 11 88 esbjerg@scandichotels.com www.scandichotels.dk

32

Scandic Olympic Velkommen til Scandic Olympic Esbjerg, centralt placeret i hjertet af Esbjerg og tæt på Danmarks smukke vestkyst. Check ind på at af vore komfortable værelser, indrettet med alle moderne faciliteter og gratis trådløs internetforbindelse. Alle superior værelser byder på klimaanlæg og på toppen kan du booke en suite med kitchenette, privat altan og byens bedste udsigt. Hos os finder du høj komfort, personlig service og ægte Scandic atmosfære. Vores restaurant har plads op til 100 gæster. Her kan du nyde en veltilberedt middag eller blot en drink i baren. Book møde og konference hos os, for op til 50 personer, vi står klar til at hjælpe med planlægningen.

Welcome to Scandic Olympic. Centrally located in the heart of Esbjerg and close to the beautiful West Coast of Denmark. Check in to one of our comfortable rooms with all modern facilities and free wireless Internet access. All superior rooms offers air conditioning, and at the top of the hotel you may reserve a penthouse suite with the best view in town, kitchenette and a private balcony. With us you will find superb comfort, personal service and genuine Scandic atmosphere. Our hotel restaurant has capacity for 100 guests. You are welcome with us, whether you are enjoying a well-prepared dinner or just a drink in the bar. Book your next conference with us . We have the right facility for up to 50 people.

Rooms

147

147

20

1

1

P

100

10 km 1 km

Wi-Fi

Free

Centrum City Center Zentrum

0m

HOTE LL E R I ESBJ E RG | HOTE L S I N ESBJ E RG

67


 Hotel Cabinn Esbjerg CABINN Esbjerg - Vær 305 cap. Velkommen til Cabinn Esbjerg, placeret i hjertet af Esbjerg tæt på tog, bus, restauranter og caféer. Vi tilbyder faste lave priser året rundt. Alle værelser er udstyret med eget toilet og bad, TV, elkedel med gratis kaffe & te, samt gratis Wi-Fi. Receptionen har åbent 24 timer i døgnet og tilbyder varme og kolde drikkevarer, sandwiches og snacks. Vores værelseskategorier spænder bredt fra Economy kategorien til rummelige familieværelser og suiter.

Welcome to Cabinn Esbjerg, located in the heart of Esbjerg close to train, bus, restaurants and cafés. We offer the same low rates all year. All rooms are equipped with private toilet and bath, TV, kettle with coffee and tea and free Wi-Fi. The reception is open 24 hours and offer hot and cold drinks, sandwiches and snacks. Our room categories vary from Economy rooms to spacious family rooms and suites. Cabinn - All you need to sleep.

Rooms

209

209

20

1

Café

P

16 10 km DSC_6674.jpg

Wi-Fi

300 m Free

Centrum City Center Zentrum

0m

INFO 35 Skolegade 14 DK-6700 Esbjerg [+45] 75 18 16 00 esbjerg@cabinn.com DSC_6677.jpg www.cabinn.com/esbjerg/esbjerg.dk

Hotel Britannia **** Velkommen i hjertet af Esbjerg! Hotel Britannia er et moderne 4-stjernet hotel placeret ved Torvet i Esbjerg, en helt unik placering midt mellem kulturhuse, byens bedste shopping og turistattraktioner. Herfra kan du inden for gåafstand nemt komme rundt til det hele. Vi råder over møde og selskabslokaler til både små og store selskaber. Hotellets ”Brasserie B” serverer retter fra det moderne nordiske køkken. Der er overraskelse og nytænkning på tallerkenen fra et køkken hvor lokale råvarer og flot kokkekunst er i højsædet. På vores stemningsfyldte engelske pub ”Underground” er der livemusik torsdag-lørdag. Vi sætter en ære i, at alle vores gæster får en god oplevelse ved at yde en personlig, imødekommende og professionel service.

Welcome to the heart of Esbjerg! Hotel Britannia is a modern 4-star hotel located at the town square; a unique location between music- and cultural institutions, tourist attractions, and the town’s top shopping area. From here, everything is in walking distance. The hotel’s restaurant “Brasserie B” serves dishes from the modern Scandinavian cuisine. Each menu is a composition of traditional local Danish products with a touch of gastronomic imagination. In our English pub “Underground” you can enjoy live music Thursday-Saturdays. We take pride in giving all of our DSC_6681.jpg guests a positive experience by providing a welcoming, personal and professional service.

Rooms

108

68

108

2

2

P 70

Wi-Fi

10 km 300 m Free

H OT ELL ER I ES B J ERG | HOTE LS IN ESBJE RG

Centrum City Center Zentrum

0m

DSC_6685.jpg INFO Torvegade 24 DK-6700 Esbjerg [+45] 75 13 01 11 info@britannia.dk www.britannia.dk

33


Hotel Ansgar Esbjerg *** Vi mødes om store oplevelser Over 100 år gammelt by hotel, som gennem tiden er nænsomt renoveret med stor respekt for sjælen på stedet. Vi værner om vores gæster med en hyggelig og hjemlig atmosfære og der er altid gratis kaffe på kanden hvis man ønsker at slappe af foran fjernsynet i loungen eller hvis man har lidt arbejde der skal klares på computeren. Trådløs netværk på hele hotellet. Et fremragende udbud af shopping, restauranter, caféer og kultur lige ude for døren. 500 m til banegården. 1 km til havnen og færgen til Fanø. 2 km til motorvejen.

Atmosphere and charm - in the centre of Esbjerg A town hotel dating back more than 100 years, Hotel Ansgar has been carefully renovated in stages with considerable respect for the character of the building. We create an inviting atmosphere for our guests, with those wanting to relax in the lounge always able to enjoy a cup of coffee on the house. Fifty-four well-furnished rooms, all en-suite with hair-dryers, coffee and tea-making facilities and TV, and a cosy breakfast restaurant just off the lounge. Free Wi-Fi throughout the hotel. An outstanding choice of shops, restaurants, cafés and cultural attractions all on the doorstep. Only 500 metres to the railway station. One kilometre to the harbour and the ferry to Fanø. Two kilometres to the motorway.

Rooms

51

51

0

1

0

P 35

Wi-Fi

10 km 500 m Free

Centrum City Center Zentrum

0m

34 Skolegade 36, DK-6700 Esbjerg [+45] 75 12 82 44, info@hotelansgar.dk www.hotelansgar.dk

Esbjerg Conference Hotel Esbjerg Conference Hotel er med en rolig beliggenhed i smuk natur et ideelt valg for en aktiv ferie i Esbjerg tæt på byens centrum. Hotellet råder over 58 værelser i stueplan med en skøn udsigt til haven. Alle dobbeltværelser er med en dobbeltseng, skrivebord, kabel-tv, gratis Wi-fi og badeværelse med brusekabine. Vi tilbyder også familieværelser med opredning på sovesofa til børn. Alle gæster har mulighed for at nyde morgenmad, aftenbuffet og kaffe/ te fra automater. Der er gratis parkering foran hotellet. Kort afstand til Esbjerg Storcenter.

Esbjerg Conference Hotel is with a quiet location in beautiful surroundings an ideal choice for an active holiday in Esbjerg close to the city center. The hotel offers 58 accommodation rooms on ground floor with stunning garden views. All twin rooms features a double bed, desk, cable - TV, complimentary Wi-Fi and a bathroom with shower We also offer family rooms with extra beds for children. All our guests enjoy daily breakfast, evening buffets and free coffee/ tea throughout the hotel. Complimentary parking at the hotel. A short distance to Esbjerg Shopping Centre.

Rooms

58

58

0

1

1

P

200 10 km 3 km

Wi-Fi

Centrum City Center Zentrum

Free 2,5 km

INFO Stormgade 200 DK-6700 Esbjerg [+45] 88 82 16 00 info@ech.dk www.ech.dk

36

HOTE LL E R I ESBJ E RG | HOTE L S I N ESBJ E RG

69


 65

SJELBORG CAMPING

Smukt beliggende i Nationalpark Vadehavet i det rekreative Marbækområde med kun 600 m til Ho Bugt med børnevenlig badestrand. På pladsen findes lystfiskersø i naturskønt område omkranset af Sjelborg Plantage. Kun 2 km til 2 internationale golfbaner, samt Varde Å med noget af Danmarks bedste laksefiskeri. ................................................................................................................................................................ Schön gelegen im Nationalpark Wattenmeer im Erholungsgebiet Marbæk nur 600 m von der Ho Bucht mit kinderfreundlichem Badestrand. Am Platz gibt es einen Angelsee umkränzt von schöner Natur im Forstgebiet Sjelborg. Nur 2 km von 2 internationalen Golfplätzen entfernt, sowie Varde Au mit der besten Lachsfischerei Dänemarks. ................................................................................................................................................................ Beautifully situated in the Wadden Sea National Park in the recreative area of Marbæk, only 600 metres from Ho Bay with its child-friendly beach. Angling lake at the campsite surrounded by the beautiful nature of Sjelborg Plantation. Only 2 km to 2 international golf courses. ................................................................................................................................................................ Sjelborg Strandvej 11 DK-6710 Esbjerg V Tlf. +45 75 11 54 32 Fax +45 75 13 11 32

sjelcamp@mail.tele.dk www.sjelborg.dk

Sweet Home Bed and Breakfast

6 Single + 3 Double 3 big, shared bathrooms

Et af Danmarks flotteste vandrerhjem

Prices from DKK 550 breakfast included.

53 værelser, heraf 20 helt nye !

Facilities

One of the most beautiful Youth- and Family Hostels in Denmark

• • • • •

53 family rooms - 20 with private bath and toilet

Online

2.dk

www.751

booking

Danmarksgade 13 . 6700 Esbjerg Tlf. 26 25 81 39 www.bricksite.com/sweethome13

Gl. Vardevej 80 6700 Esbjerg Tlf. 75 12 42 58 www.7512.dk

We are looking forward to see you, in the heart of Esbjerg

37

70

32-40 inch flat screen TV with many channels Free Wi-Fi Refrigerator Bathrobe, snacks and water when arriving Bikes for rent

OV ER N ATNI NG | ACCOM M ODATION | UNTE RKUNF T

38


40

ALTID GRATIS AKTIVITETER I HELLIGDAGE & SOMMER­ FERIE

Glæde, afslapning & familiehygge Esbjerg Camping er en ung topmoderne campingplads, med alle tænkelige faciliteter for både børn og voksne Vi lægger stor vægt på, at hele familien får en god oplevelse, derfor sætter vi service og renlighed meget højt. For store og små legebørn tilbyder vi et helt fantastisk aktivitetsområde med svævebane, legeplads med trampoliner, udendørs fitness, bordtennis, terrænrutsjebane, mooncar, boldbane, klappedyr, bålplads og meget mere. Et eldorado for hele familien! Esbjerg Camping ligger i et skønt og stille naturområde, med gå afstand til stranden, som er del af Ho bugt og samtidig midt i storbyen Esbjerg, som har seværdigheder nok til mange feriedage bl.a. Utzon’s musikhus, shopping, svømmestadion Danmark, Kunstmuseum, Fiskeri- og søfartsmuseum, så tag bare løs, vi lover der er nok til alle! Vi glæder os til at byde jer velkommen på Esbjerg Camping. Esbjerg Camping is a young and modern campsite, with all imaginable facilities for children as well as adults Our main focus is to give the whole family a good experience, and therefore we offer a high level of service and hospitality. For young and old children we offer a fantastic activity area with cable railway, playing ground with trampolines, outdoor fitness, table tennis, slide, moon cars, football fi eld, petting zoo, campfi re and a lot more. An Eldorado for the whole family! Esbjerg Camping is situated in the middle of a beautiful and peaceful nature within walking distance to the beach, which is part of Ho Bay and still in the middle of the city of Esbjerg, which offer plenty of attractions for the holiday, e.g. Utzon’s Music house, shopping, Swim stadium, art museum, Fishery and Maritime museum. We look forward to welcoming you at Esbjerg Camping. Jung und topmoderne Campingplatz mit viele Erlebnis Esbjerg Camping ist ein junger und topmoderner Campingplatz, mit allen erdenklichen Fazilitäten für Kinder und Erwachsene. Wir legen großen Wert darauf, dass die ganze Familie ein gutes Erlebnis bekommt, daher werten wir Service und Sauberkeit sehr hoch. Für kleine und große Spielkinder bieten wir ein ganz fantastisches Aktivitätsgebiet mit Schwebebahn, Spielplatz mit Trampolinen, outdoor Fitness, Tischtennis, Rutsche, Mooncars, Bolzplatz, Streichelzoo, Feuerstelle und vieles mehr. Ein Eldorado für die ganze Familie! Esbjerg Camping befindet sich in einem schönen und stillen Naturgebiet, mit Geh abstand zum Strand, welches zu Ho Bucht gehört und gleichzeitig in der Mitte der Stadt Esbjerg, welche viele Sehenswürdigkeiten für viele Ferientage bietet, u.A. Utzon’s Musikhaus, Shopping, Schwimmstadion, Kunstmuseum, Fischerei- und Seefahrtsmuseum, also keine Scheu, es gibt genug für alle! Wir freuen uns darauf Euch auf Esbjerg Camping willkommen zu heißen.

Oplev Danmark

Gudenåvej 20 • 6710 Esbjerg V • Danmark • info@esbjergcamping.dk • Tlf. +45 75 15 88 22

OV E RNATNIN G | ACCO M M O DATI O N | U N TE RK U N F T

71


23

DARUM BUSSER

Overnatning i Esbjerg Accomodation in Esbjerg

Møblerede lejligheder Furnished appartments

Priser fra kr. 250,- pr. dag

- Skoler, grupper, selskaber & skirejser. - Udflugter, såvel ind- som udland. - Busser i alle størrelser 20-79 prs.

Prices from 35 pro day Typisk indretning m/køkken, bad, stue og soveværelse Typical layout w/kitchen, bath, living room and bedroom

Dag-, uge- og månedsbasis Day-, week- and monthly basis

. l .. - en o plevelse på hju www.darumbusser.dk - mail: darumbus@post8.tele.dk tlf. 75 17 90 56

NATURLEJRPLADSER | NATURE CAMPS | NATURLAGERPLÄTZE - ESBJERG Kun for vandrere, cyklister og ryttere | Only for hikers, cyclists and riders | Nur für Wanderer, Radfahrer und Reiter

Naturlejrplads Tjæreborg Sønderbyvej 32 DK-6731 Tjæreborg [+45] 60 22 57 26

68

WC | Drikkevand/Trinkwasser/drinking water

Naturlejrplads Forum Alslevvej 17 DK-6715 Esbjerg N [+45] 75 16 81 16

WC | Drikkevand/Trinkwasser/drinking water 69

WC | Drikkevand/Trinkwasser/drinking water

Skovpladsen Terp Spejdercenter Terpvej 4B DK-6740 Bramming [+45] 75 16 01 27

Naturlejrplads Øluf Mølle Ølufvad Hovedvej 77 DK-6715 Esbjerg N [+45] 40 87 28 85

72

WC 70

Shelter | Drikkevand/Trinkwasser/drinking water

72

Naturlejrplads Terp 71 Birkesigvej 3 DK-6740 Bramming [+45] 75 17 40 90 (12.00-13.00 + 18.00-19.00)

OV ER N ATNI NG | ACCOM M ODATION | UNTE RKUNF T

Naturlejrplads Andrup Grønnegårdsvej 26 DK-6705 Esbjerg Ø [+45] 75 13 00 87 (15.00-18.00)

73

WC | Shelter | Drikkevand/Trinkwasser/drinking water


67

Danibo – Fanø Sommerhusudlejning – direkte ved færgen i Nordby! – direkt an der Fähre in Nordby!

Over Mehr als

650

ferieboliger Ferienhäuser

• Danibo er Fanøs største udlejer af ferieboliger i alle prisklasser • Danibo er et lokalt bureau med mere end 35 års erfaring, med lav provision, og fornuftige priser • Personlig service og rådgivning • Online katalog og booking • Danibo hat Fanøs grösste Auswahl von Ferienhäusern in allen Preisklassen • Niedrige Provision und vernünftige Preise • Persönliche Beratung • Ortsansässiges Büro mit mehr als 35 Jahre Erfahrung • Online Katalog und Bestellung

+45 7516 3699

www.danibo.dk

Die Ferienhausvermittlung – vor Ort auf Fanø

OV E RNATNIN G | ACCO M M O DATI O N | U N TE RK U N F T

73


i VÆRD AT VIDE | GOOD TO KNOW | WISSENWERTES Nyttige informationer Useful information Nützliche Hinweise

61

Fly | Flights | Flüge Esbjerg Lufthavn, John Tranums Vej 20, [+45] 76 12 14 00.

30

Apotek | Pharmacy | Apotheke Krone Apoteket, Kongensgade 36, [+45] 75 12 92 11. Døgnåbent / open round the clock / rund um die Uhr geöffnet.

4

Færge | Ferry |Fähre Fanø (12 min.): Dokvej 5, [+45] 70 23 15 15.

14

Bibliotek | Library | Bibliothek Nørregade 19, [+45] 76 16 20 00. Wi-Fi

24

Havnevagten | Port authority | Hafenwache Hulvejen 1, [+45] 75 13 31 67.

22

31

Politi | Police | Polizei Esbjerg Politigård, Kirkegade 76, tel. 114 / [+45] 76 11 14 48. Døgnåbent / open round the clock / rund um die Uhr geöffnet. Post - Føtex, Smedegade Åbent dagligt / open daily / Offen täglich 08.00-21.00 Tøjvask | Laundry service | Wäscheservice Rekord Rens & Vask, Finlandsgade 1, [+45] 75 12 83 69. Valutaveksling | Exchange | Geldtauchen Kun bankerne / only the banks / nur die Banken Mandag-fredag / Monday-Friday / Montag-Freitag: 10.00-16.00 Western Union - money transfer Post - Sædding Center, Fyrvej 34 Mandag-fredag / Monday-Friday / Montag-Freitag: 12.00-17.00

Transport Transportation Verkehr 21

Bus Busterminalen, Jernbanegade 47, [+45] 75 12 07 99. Cykeludlejning | Bike rentals | Fahrradverlei P.J. Feriehusudlejning, Hjertingvej 21, [+45] 75 45 62 33. - Mountainbikes: Sport & Event Park Esbjerg, Gl. Vardevej 62, [+45] 75 45 94 99.

74

I N F O RM AT I ON

Parkering | Parking | Parken Parkering i Esbjerg er gratis. Husk P-skive / parking in Esbjerg is free. Remember to display your parking disc / das Parken in Esbjerg ist kostenlos. Parkscheibe vorgeschrieben. Taxa | Taxi [+45] 75 14 45 00 Døgnservice / 24-hour service / 24-Stunden-Dienst. 21

Tog | Trains | Bahn DSB, Banegården, Jernbanegade 35, [+45] 70 13 14 15.

Sygdom og ulykke Illness and emergency Krankheit und Unfall Alarm 112 | Notruf 112 Falcks Redningskorps / salvage corps / Rettungsdienst, [+45] 70 10 20 30. Lægevagten | Doctor on call | Notarzt Finsensgade 35 (Sydvestjysk Sygehus Esbjerg) + , [+45] 70 11 07 07. Mandag-fredag / Monday-Friday / Montag-Freitag: 16.00-08.00. Weekend: 00.00-24.00. Kun efter forudgående telefonisk aftale. Evt. kontant betaling / only if agreed in advance by telephone. Immediate cash payment may be required / nur nach telefonischer Vereinbarung. Eventuell Barzahlung. Skadestue | Emergency room | Unfallstation Finsensgade 35 (Sydvestjysk Sygehus Esbjerg) + , [+45] 70 11 07 07. Akut behandling / emergency treatment / akute Hilfeleistung. Tandlægevagten | Dentist on duty | Notzahnarzt [+45] 65 41 45 51 Weekend: 09.00-12.00. Kontant betaling / cash payment required / Barzahlung.


ESBJERG VELKOMSTCENTER Esbjerg Velkomstcenter har erstattet det traditionelle turistbureau. VisitEsbjerg har slået dørene op til et moderne, selvbetjent velkomstcenter, hvor du selv kan søge information om Esbjerg, Ribe, Fanø og Vadehavet. Centret rummer den nyeste informationsteknologi, brochurer og kort over området, og vi tilbyder naturligvis gratis Wi-Fi. Åbent Søndag til onsdag 10.00-20.00 Torsdag til lørdag 10.00-18.00 ESBJERG VISITORS CENTRE A modern selfservice visitors’ centre has replaced the traditional tourist bureau. Here you yourself can search for information about Esbjerg, Ribe, Fanø and the Wadden Sea. The centre features state-of-the-art informationtechnology, brochures and maps of the area, and naturally Wi-Fi is available free of charge. Open Sunday to Wednesday 10.00-20.00 Thursday to Saturday 10.00-18.00

ESBJERG BESUCHERINFORMATIONSCENTER Das selbstbediente Besucherinformationscenter Esbjerg ist an die Stelle des traditionellen Touristenbüros getreten. Hier können Sie sich über Esbjerg, Ribe, Fanø und das Wattenmeer selbst informieren. Das Center ist mit der modernsten Informationstechnologie, Prospekten und Karten der Umgebung ausgestattet, und selbstverständlich ist Wi-Fi kostenlos vorhanden. Offen Sonntag bis Mittwoch 10.00-20.00 Donnerstag bis Samstag 10.00-18.00 VisitEsbjerg Skolegade 33, DK-6700 Esbjerg esbjerg@visitesbjerg.dk www.visitesbjerg.dk Telefon | Phone | Telefon [+45] 75 12 55 99 Mandag til fredag 10.00-16.00 Monday to Friday from 10.00-16.00 Montag bis Freitag 10.00-16.00

75


ESBJERG - TA' DEL I ENERGIEN | ESBJERG - JOIN THE ENERGY | ESBJERG - ERLEBT DIE ENERGIE

DOWNLOAD VISITESBJERG APP

GUIDE2017

ESBJERG

TA' DEL I ENERGIEN JOIN THE ENERGY ERLEBT DIE ENERGIE

VisitEsbjerg

WWW.VISITESBJERG.DK MED BYKORT | WITH CITY MAP | MIT STADTPLAN

VisitEsbjerg