Nyborg Turistguide 2021/2022

Page 1

NYBORG Turistguide 2021 / 2022


REDAKTION & LAYOUT: VISITNYBORG Torvet 2B 5800 Nyborg +45 63 33 80 90 www.visitnyborg.dk visitnyborg@nyborg.dk UDGIVER: LOKALAVISEN NYBORG Nørrevoldgade 58 5800 Nyborg +45 65 45 53 80 www.lokalavisennyborg.dk lan@fynskemedier.dk FOTOGRAFER: Michael Grønnemose Carlo Pedersen Mona Louisa Flouberg Bastholm Peter Frausing Nikolaj Godwin Søren Theilgaard Daniel Villadsen Pernille Banger Claus Eklundh Christensen Jonas Legarth Mikkel Hansen Marianne Hjøllund Cervin Samarbejdspartnere

Printed matter 5041 0072

Der er benyttet kort fra Krak Forbehold for trykfejl og diverse ændringer Redaktionen afsluttet 4/3-2021 Gengivelse af fotos er forbudt

BEL

NOR DI

N SWA ECO

LA

C


INDEX ATTRAKTIONER ATTRACTIONS / ATTRAKTIONEN

4

BEGIVENHEDER 32 EVENTS / VERANSTALTUNGEN

AKTIVITETER 50 ACTIVITIES / AKTIVITÄTEN

MAD & DRIKKE 86 EAT & DRINK / ESSEN & TRINKEN

OVERNATNING 114 ACCOMODATION / ÜBERNACHTUNG

SHOPPING 130 SHOPPING / SHOPPING

INFORMATIONER 144 INFORMATION / INFORMATIONEN


KÆRE GÆST Velkommen til Nyborg - en ægte fynsk købstad i midten af Danmark med huse og bygninger, der fortæller byens spændende historie. I dag, mere end 800 år efter grundlæggelsen, kan du gå i fodsporene på konger og dronninger og skabe egne fortællinger som et stykke af historien. Her i Danmarks første hovedstad er der plads til at lade minder opstå. Du kan gå på det historiske voldanlæg, som i dag stadig omkranser den gamle kongeby, hvor Nyborg Slot står som byens vartegn, tage på eventyr blandt herregårde og godser på Østfyn eller suse gennem landskabet på cykel. I Nyborg kan du mødes med dem, du har kær, og I kan sammen skabe nye oplevelser med alt fra gastronomi, der kræser for dine smagsløg til at nyde nuet ved skov og strand. Her bliver små øjeblikke til store øjeblikke med ægte fynsk værtskab, du aldrig glemmer. Læs mere om Nyborg på www.visitnyborg.dk Ω Nyborg


DEAR GUEST Welcome to Nyborg – an authentic Funen market town in the heart of Denmark with houses and buildings that tell the town’s fascinating story. Today, some 800+ years after the town was founded, you can follow in the footsteps of kings and queens and create your own stories as a piece of history. Here, in the very first capital of Denmark, you have every opportunity to make memories. You can walk on the historic ramparts, which surround the old royal town to this day, where Nyborg Castle stands as the town’s landmark. You can head off on an adventure among the manor houses and estates of East Funen and you can pedal your way through the countryside. In Nyborg, you can meet up with your loved ones. Together, you can enjoy new gastronomic experiences that will tantalise your taste buds or simply enjoy the moment in the woods and on the beach. Small moments become big moments here with genuine Funen hospitality that you’ll never forget. For more information about Nyborg, please visit www.visitnyborg.com

SEHR GEEHRTE GÄSTE herzlich willkommen in Nyborg, einer echten historischen Handelsstadt mitten in Dänemark mit Häusern und Gebäuden, die von der spannenden Geschichte der Stadt zeugen. Heute, mehr als 800 Jahre nach der Gründung, können Sie auf den Spuren der Königinnen und Könige wandeln und aus der Geschichte eine eigene Erzählung zu kreieren. Hier in Dänemarks erster Hauptstadt ist Platz, um Erinnerungen wach werden zu lassen. Sie können die historische Wallanlage begehen, die heute noch immer die ehemalige Königsstadt umgibt, in der sich das Schloss Nyborg als Wahrzeichen der Stadt befindet. Sie können die Herrenhöfe und Güter auf Ostfünen erforschen oder mit dem Fahrrad durch die Landschaft sausen. In Nyborg können Sie sich mit denen treffen, die Ihnen lieb sind. Gemeinsam lässt sich hier viel erleben - ob Gastronomie, die Ihre Geschmacksnerven verwöhnen oder ob Sie den Moment am Strand oder im Wald genießen. Hier werden kleine Augenblicke zu großen Augenblicken mit echter fünischer Gastfreundlichkeit, die Sie nie vergessen werden. Mehr über Nyborg erfahren auf www.visitnyborg.de


Attraktioner ATTRACTIONS / ATTRAKTIONEN

Ω Nyborg Slot


OPLEV NYBORG Nyborgs historie er lang og spændende, hvilket afspejler sig i de attraktioner, du kan opleve. Du kan træde tilbage i tiden og opleve historiske steder som Nyborg Slot og Borgmestergården, gå en tur på det gamle voldanlæg, som blev anlagt tilbage i starten af 1200-tallet, eller tage omkring Nyborg Marina, køre på tur ud og se fynske herregårde og godser eller opleve verdens femtelængste hængebro – Storebæltsbroen.

EXPLORE NYBORG ON YOUR OWN

NYBORG AUF EIGENE FAUST ERLEBEN

Nyborg has a long and exciting history, and this is reflected in the attractions you can experience here. Step back in time and get right up close to history at places such as Nyborg Castle and Borgmestergården, walk along the ancient ramparts which, in their current form, were built back in the mid-17th century, or explore Nyborg Marina and the waterfront. Head off on an adventure and see the manor houses and estates of Funen or experience the world’s fifthlongest suspension bridge – the Great Belt Bridge.

Nyborgs Geschichte ist lang und spannend, was sich in den Attraktionen widerspiegelt, die Sie erleben können. Sie können sich in die Vergangenheit zurückversetzen lassen und die Geschichte an Orten wie dem Schloss Nyborg und dem alten Bürgermeisterhof „Borgmestergården“ hautnah erleben. Machen Sie einen Spaziergang auf der alten Wallanlage, die in der jetzigen Form Mitte des 17. Jahrhunderts angelegt wurde, oder erforschen Sie den Nyborger Yachthafen und die Hafenfront. Begeben Sie sich aufs Land, um die Herrenhöfe und Güter auf Fünen zu entdecken oder erleben Sie die weltweit fünftlängste Hängebrücke - die Brücke über den Großen Belt.

ATTRAKTIONER

5


NYBORG SLOT

Slotsgade 34, 5800 Nyborg

Nyborg Slots betydning i danmarkshistorien er ikke til at komme udenom. Nyborg Slot blev grundlagt under Valdemar Sejr (120241) omkring år 1200. Borgen blev placeret ved et af rigets vigtigste knudepunkter, nemlig ved overfarten igennem og på tværs af Storebælt: i Danmarks Riges Hjerte. Fra tårnet på Nyborg Slot kunne begge ruter overvåges og kontrolleres. Den unikke kulturarv på slottet og i byen skal beskyttes og gøres endnu mere synlig. Derfor er Nyborg Slot i øjeblikket under restaurering. På grund af Nyborg Slots centrale beliggenhed blev borgen udvalgt som mødested for de såkaldte danehoffer. Her mødtes kongen med repræsentanter fra kirken, adelen og borgerne. Danehoffet udgjorde datidens parlament og fungerede som Middelalderens Christiansborg i rejsekongedømmets tid. Der blev holdt danehof på Nyborg Slot helt frem til 1413. Faktisk blev rigets første grundlov underskrevet på Nyborg Slot i 1282. I 1917 påbegyndte Nationalmuseet en omfattende restaurering og genrejsning af Nyborg Slot, og i 1918 blev både slottet, voldanlægget og en række andre historiske bygninger i byen fredet. Arbejdet ophørte dog i 1923 på grund af manglende finansiering. Efterfølgende fik offentligheden adgang til slottet som museum.

Ω Nyborg Slot

Ω Nyborg Slot

6


NYBORG CASTLE

Slotsgade 34, 5800 Nyborg

There’s no getting away from the significant role Nyborg Castle has played in the history of Denmark. Nyborg Castle was founded under the rule of Valdemar Sejr (1202–41) in around 1200. The castle was built adjacent to one of the kingdom’s most important hubs: by the crossing through and across the Great Belt – at the heart of the kingdom of Denmark. Both routes could be monitored and controlled from the tower on Nyborg Castle. By virtue of it’s central location, Nyborg Castle was chosen as the meeting place for the so-called Danehof, the country’s legislative and judicial assembly. Here, the king met with representatives of the church, the nobility and the people. The Danehof was the parliament of that time and served as the medieval Christiansborg in the days of the itinerant court or travelling kingdom. Danehof was held at Nyborg Castle until 1413. In 1282, the kingdom’s first constitution was signed at Nyborg Castle. In 1917, the National Museum of Denmark began extensive restoration and regeneration work on Nyborg Castle. The work ceased in 1923 due to lack of funding. The castle was then opened to the public as a museum. In 1918, the castle, the ramparts and a number of other historic buildings in the town were listed.

Ω Nyborg Slot

ATTRAKTIONER

7


SCHLOSS NYBORG

Slotsgade 11, 5800 Nyborg

Die Bedeutung von Schloss Nyborg für die Geschichte Dänemarks lässt sich nicht verleugnen. Schloss Nyborg wurde um das Jahr 1200 von König Waldemar II (1202-1241) errichtet. Die Burg wurde an einem der wichtigsten Knotenpunkte des Reichs platziert; nämlich an der Überfahrt über und durch den Großen Belt im Herz des Königreichs Dänemark. Vom Turm auf Schloss Nyborg aus konnten beide Routen überwacht und kontrolliert werden. Wegen der zentralen Lage im damaligen Dänemark wurde die Burg zum Treffpunkt für die so genannten „Danehofs“ auserwählt. Hier kam der König mit Vertretern der Kirche, des Adels und der Bürger zusammen. Der Danehof war das damalige Parlament und fungierte im Mittelalter als Parlament in der Zeit des Reisekönigtums. Der Danehof fand bis 1413 auf Schloss Nyborg statt. 1282 wurde Dänemarks erstes Grundgesetz auf Schloss Nyborg unterzeichnet. 1917 leitete das Nationalmuseum eine umfassende Restaurierung und den Wiederaufbau von Schloss Nyborg ein. Die Arbeit wurde 1923 wegen fehlender Finanzierung eingestellt. Anschließend erhielt die Öffentlichkeit Zugang zum Schloss als Museum. 1918 wurden das Schloss, die Wallanlage und eine Reihe weiterer historischer Gebäude unter Denkmalschutz gestellt.

Ω Nyborg Slot

Ω Nyborg Slot

8

Ω Nyborg Slot


BORGMESTERGÅRDEN

THE MAYOR’S RESIDENCE / BÜRGERMEISTERHOF

Slotsgade 11, 5800 Nyborg

I gåafstand fra Nyborg Slot, ligger den smukke bindingsværksgård – Borgmestergården – opført i 1601 af borgmester og købmand Mads Lerche. Bygningen rummer et lokalhistorisk museum med fokus på Østfyns kulturhistorie. Museet byder på både permanente og skiftende udstillinger. Herfra starter gratis by- og slotsvandringer. Within walking distance of Nyborg Castle is the beautiful halftimbered building, Borgmestergården (the mayor’s house), built in 1601 by mayor and merchant Mads Lerche. The building houses a local history museum focusing on the cultural history of east Funen. The museum offers both permanent and changing exhibitions. This is where the free town and castle walks start. Fußläufig vom Schloss Nyborg entfernt liegt der idyllische Fachwerkhof „Borgmestergården“ (dt. „Bürgermeisterhof“), der 1601 vom Bürgermeister und Kaufmann Mads Lerche erbaut wurde. Im Gebäude befindet sich ein lokalhistorisches Museum mit Fokus auf der Kulturgeschichte Ostfünens. Im Museum werden permanente und wechselnde Ausstellungen gezeigt. Hier beginnen die kostenlosen Stadt- und Schlossführungen.

Ω Borgmestergården

Ω Borgmestergården

ATTRAKTIONER

9


OPLEV NYBORGS NYE TORV Nyborgs centrale plads foran Rådhuset er omdannet til en smuk, åben plads, der er fyldt med referencer til stedets historie. For over 500 år siden blev pladsen anlagt til kongens ridderturneringer, og siden blev det byens travle handelstorv. Nyd solskinnet på Torvet, oplev springvandet og gå på opdagelse i Torvets brolægning, hvor du blandt andet kan finde de i alt 21 nummersten, som oprindeligt blev lagt på Torvet for at angive de handlendes stadepladser, og som nu er kommet tilbage. Nyborg Slot under forvandling I øjeblikket er Nyborg Slot under forvandling. Den unikke kulturarv på slottet og i byen skal beskyttes og gøres endnu mere synlig. Derfor er Nyborg Slot i øjeblikket under restaurering, og Kongefløjen med de historiske sale sættes i stand efter alle kunstens regler.

Ω Nyborg Slot

Ω Nyborg Slot

Ω Nyborg Slot

10


EXPERIENCE NYBORG’S NEW SQUARE – TORVET

NYBORGS NEUEN MARKTPLATZ ERLEBEN

Nyborg’s central square in front of the Town Hall has been transformed into a beautiful, open space brimming with references to the history of the site. Built more than 500 years ago for the king’s jousting tournaments, the square has since become the town’s bustling market square. Enjoy the sunshine on Torvet, experience the fountain and check out the paving on the square, where you will find the 21 numbered stones originally laid to indicate the position of the traders’ stalls, and which have now returned.

Nyborgs zentraler Platz vor dem Rathaus wurde in einen ansprechenden, offenen Platz umgewandelt, auf dem die Geschichte des Platzes deutlich wird. Vor über 500 Jahren wurde der Platz für die königlichen Ritterturniere angelegt und ist seitdem der lebhafte Handelsplatz der Stadt. Genießen Sie den Sonnenschein auf dem Platz, erleben Sie den Springbrunnen und sehen Sie sich den Belag des Platz einmal genauer an. Hier finden Sie nämlich insgesamt 21 nummerierte Steine, die ursprünglich verlegt wurden, um die Standplätze der Händler zu markieren - jetzt sind sie wieder da.

Nyborg Castle under transformation Nyborg Castle is currently undergoing something of a transformation. The unique cultural heritage of the castle and the town must be protected and made even more visible. Nyborg Castle is currently being refurbished, and the royal wing, with its historic halls, is being restored to perfection.

Die Verwandlung von Schloss Nyborg Momentan findet eine Verwandlung von Schloss Nyborg statt. Das einzigartige Kulturerbe des Schlosses und der Stadt soll geschützt und noch sichtbarer gemacht werden. Deshalb wird Schloss Nyborg zurzeit restauriert, und der Königsflügel mit den historischen Sälen wird nach allen Regeln der Kunst in Stand gesetzt.

Ω Nyborg Slot

ATTRAKTIONER

11


NYBORG VANDTÅRN

THE WATER TOWER / DAS WASSERTURM Møllebakken 10, 5800 Nyborg

Vandtårnet blev bygget i 1899 og er et eksempel på datidens industrielle byggeri. Det er unikt, da eksempelvis vandinstallationerne stort set er intakte. I løbet af året er der blandt andet kunstudstillinger i vandtårnet. Læs mere om vandtårnet på www.visitnyborg.dk The water tower from 1899 is an example of the industrial building of the day and is unique as the water installations are largely intact. Throughout the year, art exhibitions are held in the water tower. For more information visit www.visitnyborg.com Der Wasserturm aus dem Jahr 1899 ist ein Beispiel für den damaligen industriellen Baustil und ist einzigartig, da beispielsweise die Wasserinstallationen so gut wie intakt sind. Mehr über der Wassertraum erfahren auf www.visitnyborg.de

Ω Nyborg Vandtårn

Ω Nyborg Voldanlæg

12

Ω Nyborg Vandtårn


LANDPORTEN

THE LAND GATE / DAS NYBORGER LANDTOR Lindealleen 1, 5800 Nyborg

Landporten i Nyborg har sin oprindelse i midten af 1500-tallet, hvor Christian III fik den bygget. Landporten havde til formål at beskytte Nyborg og samtidig skabe en vej igennem byen, så man så kongens storhed i blandt andet Nyborg Slot. Landporten var indtil 1869 den eneste offentlige indfaldsvej til Nyborg. Landporten (the land gate) in Nyborg dates back to the mid-16th century, when it was built by Christian III. The purpose of Landporten was to protect Nyborg and at the same time create a road through the town so that the greatness of the king could be seen in Nyborg Castle, among other places. Up until 1869, Landporten was the only public access road to Nyborg. Das Nyborger Landtor wurde Mitte des 16. Jahrhunderts auf Geheiß von König Christian III. erbaut. Das Landtor sollte Nyborg schützen und gleichzeitig einen Weg durch die Stadt bahnen, so dass man die Pracht des Königs unter anderem im Schloss Nyborg begutachten konnte. Das Landtor war bis 1869 der einzige öffentliche Zufahrtsweg, der nach Nyborg hineinführte.

Ω Landporten

ATTRAKTIONER

13


VOR FRUE KIRKE

THE CHURCH OF OUR LADY / DIE MARIENKIRCHE Gammel Torv 1, 5800 Nyborg

Vor Frue Kirke blev opført af Dronning Margrethe I i årene 1388-1428. I 1428 blev kirken indviet til Jomfru Maria af biskoppen. Kirken er flere gange blevet udvidet og restaureret og fremstår i dag som en klassisk gotisk kirke og er et markant vartegn for Nyborg. Ikke langt fra kirken ligger kirkegården, som er en del af det oprindelige fæstningsanlæg. Vor Frue kirke (the Church of Our Lady) was built by Queen Margrete I from 1388–1428. In 1428, the church was consecrated to the Virgin Mary by the bishop. A distinctive Nyborg landmark, it has been extended and restored several times, and today has the appearance of a classic Gothic church. Not far from the church is the cemetery, which is part of the original fortifications. Die Marienkirche wurde von Königin Margarethe I. von 1388-1428 errichtet. 1428 wurde die Kirche vom Bischof der Jungfrau Maria geweiht. Die Kirche wurde mehrmals erweitert und restauriert. Heute ist sie als eine klassisch gotische Kirche ein markantes Wahrzeichen für Nyborg. Nicht weit von der Kirche entfernt liegt der Friedhof, der Teil der ursprünglichen Festungsanlage ist.

Ω Vor Frue Kirke

14

Ω Vor Frue Kirke


Nyborg Vor Frue Kirke Gammel Torv · 5800 Nyborg

Åben: kl. 10–16

Open: 10 a.m.–4 p.m.

Indgang: den lille dør i kirkens sydside (undtagen under kirkelige handlinger).

Entrance: the small door on the south side of the church.

Søndagsgudstjenester: Juni–september: kl. 10 oktober–maj: kl. 10 og kl. 16

Services on Sundays: June–September: 10 a.m. October–May: 10 a.m. and 4 p.m.

Aftengudstjenester: Juni–september: Tirsdage kl. 19.30

Evening services: June–September: Tuesdays at 7.30 p.m.

nyborgkirke.dk

ATTRAKTIONER

15


NYBORG FÆSTNING

NYBORG FORTRESS / NYBORGER FESTUNG Slotsgade 34, 5800 Nyborg

I ca. 700 år var Nyborg en strategisk vigtig fæstningsby. Store dele af voldanlægget er bevaret og restaureret. På en gåtur i de historiske omgivelser på Nyborg Vold oplever du blandt andet de imponerende kanoner, som engang beskyttede Nyborg. De store kanoner bliver affyret, når Nyborg skyder sommeren ind. Læs mere på visitnyborg.dk. For around 700 years, Nyborg was a strategically important fortress town. Large parts of the ramparts have been preserved and restored. Go for a walk in the unique historic surroundings of Nyborg Vold ramparts and see the impressive cannons that once protected Nyborg. Experience the big cannons being fired when Nyborg salutes the summer. Take a closer look at the calendar of events. Etwa 700 Jahre lang war Nyborg eine strategisch wichtige Festungsstadt. Ein Großteil der Wallanlage ist erhalten und restauriert worden. Machen Sie einen Spaziergang durch die einzigartige, historische Umgebung der Nyborger Wallanlagen und erleben Sie die beeindruckenden Kanonen, die einst Nyborg beschützten. In Nyborg wird der Sommer mit Kanonenschüssen eingeleitet (Näheres im Eventkalender).

Ω Nyborg Fæstning

16


DYREHAVE MØLLE

DYREHAVE MILL / DYRHAVE-MÜHLE Møllevænget 2-14, 5800 Nyborg

Dyrehave Mølle er en hollandsk gallerimølle i udkanten af den tidligere kongelige Dyrehave, som tilhørte kongeslottet. Møllen er placeret på byens højeste sted og er fra 1858. Møllen står velbevaret og fortæller historien om en livsvigtig industri i Danmark. Møllen ejes i dag af Realdania By & Byg, som har gennemført en restaurering af møllen og de øvrige bygninger. Der er kun adgang til møllen til udvalgte arrangementer. Dyrehave Mølle is a Dutch gallery mill on the outskirts of the former royal deer park, which belonged to the royal palace. The mill, which is from 1858, is located on the highest point in the town. It is well preserved and tells the story of a vital industry in Denmark. Today, the mill is owned by Realdania By & Byg, which has completed the restoration of the mill and the other buildings. The mill is open to the public for selected events only. Die Dyrehave-Mühle ist eine Galerie-Holländerwindmühle am Rande des ehemals königlichen Tiergartens, der zum Königsschloss gehörte. Die Mühle wurde an der höchsten Stelle der Stadt errichtet und stammt aus dem Jahr 1858. Sie ist gut erhalten und dokumentiert die Geschichte einer lebenswichtigen Industrie in Dänemark. Die Mühle ist heute im Besitz des dänischen Architekturfonds Realdania By & Byg, der die Restaurierung der Mühle und der übrigen Gebäude veranlasst hat. Die Mühle ist nur bei bestimmten Veranstaltungen geöffnet. Ω Dyrehave Mølle

Ω Dyrehave Mølle

ATTRAKTIONER

17


NYBORG MARINA

Havnepromenaden 2A, 5800 Nyborg

Nyborg Marina ligger smukt i bunden af Nyborg Fjord med 620 liggepladser fordelt over flere spændende havneafsnit og tæt ved bymidten. Området omkring marinaen indeholder legefaciliteter til børnene, grillpladser, moderne toiletfaciliteter, en indbydende havnepromenade og meget mere. På marinaen kan du også få stillet din sult, både grillbaren og restauranterne står klar til at servere for dig. Nyborg Marina er en af de få havne, der stadig har aktive erhvervsfiskere. Kom endelig ned og se, når kutterne kommer ind med dagens fangst, og køb dagens fisk over rælingen.

MARINA MARINA Nyborg Marina is scenically situated at the end of Nyborg Fjord with 620 berths divided between several exciting areas close to the city centre. The area around the marina offers play facilities for children, barbecues, modern toilet facilities, a welcoming boardwalk and much more. You can also quell your hunger at the marina as both the snack bar and the restaurants are there to serve you. Nyborg Marina is one of the few harbours that is still home to active commercial fishermen. Feel free to come down and watch the cutters come in with the day’s catch and buy the fish of the day over the railing.

18

NYBORG MARINA Attraktiv und zentrumsnah am Ende des Nyborg Fjords gelegen, mit 620 Liegeplätzen verteilt auf mehrere interessante hafenbereiche. Das Gebiet rund um den Marina bietet Spieleinrichtungen für Kinder, Grillplätze, moderne Toiletten, eine einladende Hafenpromenade und vieles mehr.Bei der Marina können Sie auch Ihren Hunger stillen, denn sowohl der Imbiss als auch die Restaurants freuen sich auf Ihren Besuch.Die Marina von Nyborg ist einer der wenigen Häfen, in denen sich noch aktive Berufsfischer befinden. Schauen Sie doch einfach mal vorbei, wenn die Kutter mit dem Fang des Tages einlaufen, und kaufen Sie Ihren Fisch direkt von der Reling.


Ω Nyborg Marina

Ω Nyborg Marina

Ω Nyborg Marina

Ω Nyborg Marina

ATTRAKTIONER

19


STOREBÆLTSBROEN

THE GREAT BELT BRIDGE/ DIE GROSSE BELT-BRÜCKE Hjejlevej 107, 5800 Nyborg

Storebælt er og har altid været et trafikalt knudepunkt og en livsnerve i Danmark. Allerede i middelalderen anlagde Kong Valdemar borge i Nyborg, Korsør og på Sprogø. Mere end 800 år efter er Storebælt i dag stadig knudepunkt for infrastrukturen i Danmark med opførelsen af Storebæltsbroen i 1997. Ved Nyborg kan du opleve Storebæltsbroen på tætteste hold på udsigtsplateauet, hvor du kan stå bare to meter under det imponerende bygningsværk. King Valdemar built fortresses on the island of Sprogø, in Korsør and in Nyborg to protect the Great Belt and maintain the important eastwest arterial route in the Danish kingdom. 800 years later, the Great Belt is still the most vital transportation route in Denmark, and the Great Belt Bridge has been built. König Waldemar legte auf der Insel Sprogø, in Korsør und in Nyborg Burgen an, um den Großen Belt zu schützen und um die wichtigste Verkehrsader des dänischen Reichs in Ost-Westrichtung aufrecht zu erhalten. 800 Jahre später ist der Große Belt noch immer ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt in Dänemark, und die Brücke über den Großen Belt ist errichtet worden.

Ω Storebæltsbroen

Ω Udsigsplateau ved Storebæltsbroen

20

Ω Storebæltsbroen


FAKTA Pris: 36,2 mia kr. Indvielse af jernbanen: År 1997 Indvielse af motorvejen: År 1998 Længde: Ca. 23 km Vestbroen: 6,6 km lang bestående af 63 bropiller Østbroen: 6,8 km lang med et frit spænd på 1.624 m. og er derfor verdens 5. størstehængebro Tunnel: 8 km lang og er derfor Europas næstlængste tunnel under vand

FAKTA Price: DKK 36.2 billion Inauguration of the railway: 1997 Inauguration of the motorway: 1998 Length: Approx. 23 km The West Bridge: 6.6 km long consisting of 63 bridge piers The East Bridge: 6.8 km long with a free span of 1,624 m, making it the world’s fifth largest suspension bridge Tunnel: 8 km long, making it Europe’s second-longest tunnel under water

FAKTA Preis: Ca. 5 Mia. € Einweihung der Eisenbahnstrecke: 1997 Einweihung der Autobahnstrecke: 1998 Länge: Ca. 23 km Westbrücke: 6,6 km lang und aus 63 Brückenpfeilern bestehend Ostbrücke: 6,8 km lang mit einer freien Spannweite von 1.624 m. Somit ist sie die weltweit fünftlängste Hängebrücke Tunnel: 8 km lang und somit Europas zweitlängster Tunnel unter Wasser

ATTRAKTIONER

21


UDSIGTSPLATEAU VED STOREBÆLTSBROEN Nyd udsigten over Storebælt og oplev Storebæltsbroen på tætteste hold på udsigtsplateauet, hvor du kan stå ca. 2 m under det unikke bygningsværk og opleve broen fra en anderledes men imponerende vinkel. Kør ud af Hjejlevej og parker for enden af vejen eller ved Monarch. Herfra skal du gå de sidste ca. 500 meter til udsigtspunktet under Storbæltsbroen.

Ω Storebæltsbroen

Ω Storebæltsbroen

Ω Udsigsplateau ved Storebæltsbroen

22


VIEWING PLATEAU BY THE GREAT BELT BRIDGE

AUSSICHTSPLATTFORM AN DER BRÜCKE ÜBER DEN GROSSEN BELT

Enjoy the view over the Great Belt and experience the Great Belt Bridge at close range on the viewing plateau, where you can stand around 2 metres beneath the unique construction and experience the bridge from a different but impressive angle. Drive out along Hjejlevej and park at the end of the road or at Monarch. From here, you have to walk the last 500 meter or so metres to the viewpoint under the Great Belt Bridge.

Genießen Sie den Blick auf den Großen Belt und erleben Sie die Brücke über den Großen Belt aus nächster Nähe von der Aussichtsplattform aus. Hier kann man ca. 2 m unter dem einzigartigen Bauwerk stehen und die Brücke aus einem anderen, aber beeindruckenden Winkel aus sehen. Fahren Sie den Hjejlevej entlang und parken Sie entweder am Ende des Wegs oder bei der Monarch-Raststätte. Von hier aus gehen Sie die letzten ca. 500 Meter zu Fuß zum Aussichtspunkt unter der Brücke über den Großen Belt.

p p ATTRAKTIONER

23


SLOTTE & HERREGÅRDE På det vigtigste slot, Nyborg Slot, boede kongen og kongens lensmand. De vigtigste ministre havde ligeledes deres godser og herregårde på Fyn. For eksempel var kongens krigsminister bosat på Egeskov Slot og statsministeren på Hesselagergård. Disse er blot tre ud af 123 herregårde på Fyn, hvoraf mere end 10 godser og herregårde ligger på Østfyn. Eventyrdigteren H. C. Andersen var en hyppig gæst på de fynske slotte og herregårde. Her fandt han inspiration til sine fortællinger, som den dag i dag stadig kan give os svar på nogle af livets store spørgsmål. Følg i hans fodspor via appen Hans Christian Andersen Trail.

Ω Rygård Herregård

Ω Glorup Gods

ΩØrbæklunde Gods

24

Ω Ravnholt Gods

Ω Nyborg Slot

Ω Juelsberg Herregård


CASTLES & MANORS

SCHLÖSSER & HERRENHÖFE

The king and the king’s vassal lived at the main castle, Nyborg Castle. The most important ministers also had their estates and manor houses on the island of Funen. The king’s war minister, for example, lived at Egeskov Castle, and the prime minister at Hesselagergård. These are just three out of 123 manor houses on Funen, more than 10 of which are located in east Funen. The fairy tale writer Hans Christian Andersen was a frequent guest at the castles and manors of Funen, where he drew inspiration for his stories, which can still provide us with answers to some of life’s big questions. Follow in his footsteps via the Hans Christian Andersen Trail app.

Ω Juulskov Herregård

Ω Hindmae Gods

Auf dem wichtigsten Schloss, Schloss Nyborg, wohnten der König und seine Lehnsmänner. Die wichtigsten Minister besaßen ebenfalls Güter und Herrenhöfe auf Fünen. Beispielsweise war der Kriegsminister des Königs wohnhaft auf Schloss Egeskov und der Staatsminister auf Hesselagergård. Dies sind nur drei von 123 Herrenhöfen auf Fünen, von denen mehr als 10 Güter und Herrenhöfe auf Ostfünen liegen. Der Märchendichter Hans Christian Andersen war ein häufiger Gast auf den Schlössern und Herrenhöfen Fünens. Hier ließ er sich zu seinen Erzählungen inspirieren, die uns noch heute Antworten auf die wichtigen Fragen des Lebens bieten können. Folgen Sie mit der App „Hans Christian Andersen Trail“ seinen Spuren.

Ω Lykkesholm Slot

Ω Holckenhavn Slot

ATTRAKTIONER

25


1919

2020

2222

18 18 99

1717


UDVALGTE SLOTTE OG HERREGÅRDE SELECTED CASTLES AND MANOR HOUSES / AUSGEWÄHLTE SCHLÖSSER UND HERRENHÖFE

8

21

4

3

5

1

1 Nyborg Slot* 2 Holckenhavn Slot* 3 Juelsberg Herregård 4 Hindemae Gods 5 Juulskov Herregård 6 Ørbæklunde Gods 7 Rygård Herregård 8 Lundsgaard Gods 9 Egeskov Slot* 10 Ravnholt Gods 11 Lykkeshom Slot 12 Glorup Slot*

2 H. C. ANDERSEN TRAIL APP

10 11

6 12 7 14 13

10 Ravnholt Dyrehave 11 Lykkeshom Slot 12 Glorup Slot* 13 Broholm Slot* 14 Hesselagergaard Gods 15 Valdemars Slot* 16 Hvidkilde Gods 17 Nakkebølle Gods 18 Hagenskov Gods 19 Hindsgavl Slot 20 Odense Slot 21 Sanderumgaard* 22 Søbysøgaard

16

15

* = Offentlig adgang til park *= Public access to the park *= Öffentlich zugängliche Parks

ATTRAKTIONER

27


3

5

1

2

8

7


HISTORISKE OPLEVELSER HISTORICAL EXPERIENCES HISTORISCHE ERLEBNISSE

1 Nyborg Slot 2 Borgmestergården 3 Landporten 4 Tappenstreg 5 Vandtårnet på Dronningens Bastion 6 Vor Frue Kirke

10 9

HISTORISKE MONUMENTER HISTORICAL MONUMENTS HISTORISCHE MONUMENTE

7 Bredals Monumentet 8 Den hvide Jomfru 9 Prins Carls Bastion 10 Triton fontænen 11 10

6 6

4 4

77

9

ATTRAKTIONER

29


30


Besøg det lokale bibliotek Visit the local library Åbningstider: Mandag-fredag Lørdag Søndag (okt.-mar.)

08.30-18.00 10.00-14.00 11.00-15.00

Opening hours: Monday-Friday Saturday Sunday (Oct.-Mar.)

08.30 AM-06.00 PM 10.00 AM-02.00 PM 11.00 AM-03.00 PM Torvet 11 5800 Nyborg

Persontransport & Rejsebureau

· Persontransport Bestillingskørsel · Individuel rejser og udflugter · Grupperejser og -arrangementer · Erhverv og Konference · Moderne busser i str. fra 15 til 55 personer. · VIP Konferencebus til 32 pers. & mødeområde · Mini VIP bus til 15 pers. · Handicapbusser med Lift

_______________________________________________________________________

Nyborg-rejser.dk Nymarksvej 61 - 5800 Nyborg - Tlf.:65 311369

Gå ikke glip af de gode oplevelser

ATTRAKTIONER

31


Begivenheder EVENTS / VERANSTALTUNGEN


DET SKER I NYBORG I Nyborg har der gennem tiderne været tradition for mange festlige begivenheder. Christian III anlagde i slutningen af middelalderen en turneringsbane på Nyborg Torv, som i dag stadig bliver brugt til ridderturneringer på den årlige middelalderfestival Danehof. Torvet lægger også scene til det hyggelige julemarked Jul i Den Gamle Kongeby. I Nyborg er der store og små events året rundt. Her finder du en oversigt over de årlige, tilbagevendende arrangementer, og du kan se hele programmet for arrangementer, mens du er i Nyborg på www.visitnyborg.dk

EXPERIENCE NYBORG Nyborg has traditionally been the venue for many festive events through the ages. In the late Middle Ages, King Christian III built a tournament ground on Nyborg Torv, which is still used for jousting tournaments during the annual Danehof medieval festival. The square also sets the stage for the cosy “Christmas in the ancient royal town” Christmas market. Events large and small are held in Nyborg all year round, from theatre, music and art to the celebration of the town’s anniversaries, and guided tours. This gives you an overview of the annual events, but you can view the full programme of events while you’re in Nyborg at www.visitnyborg.com

VERANSTALTUNGEN Im Laufe der Jahre sind in Nyborg viele feierliche Anlässe zur festen Tradition geworden. König Christian III. legte im Spätmittelalter einen Turnierplatz am Nyborger Marktplatz an. Dort werden noch heute beim jährlich stattfindenden Mittelalterfestival „Danehof“ Ritterturniere ausgetragen. Der Platz bildet auch die Kulisse für den idyllischen Weihnachtsmarkt „Weihnachten in der ehemaligen Königsstadt“. In Nyborg finden das ganze Jahr über große und kleine Events statt - von Theater über Musik und Kunst bis hin zum Feiern der großen historischen Gedenktage der Stadt und Stadtrundgängen. Hier finden Sie eine Übersicht sowie die jährlich stattfindenden Veranstaltungen. Sie finden das komplette Programm für alle Veranstaltungen während Ihres Aufenthalts in Nyborg auf www.visitnyborg.de

ATTRAKTIONER

33


DANEHOF FESTIVAL Torvet, 5800 Nyborg

Hvert år genskabes en historisk tradition, der ellers har været glemt i mere end 600 år. Den første weekend i juli summer hele Nyborg atter af liv og leben, som da kongen og hans mænd mødtes til Danehof. Der vil være riddere, boder, smagsoplevelser og underholdning for både børn og voksne hele weekenden. DANEHOF FESTIVAL Every year a historic tradition that was forgotten for 600 years is revived. The first weekend in July, all of Nyborg once again exudes life as when the king and his men met for parliament. There will be knights, stalls, culinary experiences and entertainment throughout the weekend for both children and adults alike.

Ω Nyborg Torv

34

DANEHOF FESTIVAL Jedes Jahr wird eine historische Tradition wiederbelebt, die ansonsten seit über 600 Jahren in Vergessenheit geratenist. Am ersten Wochenende im Juli herrscht in ganz Nyborg wieder ein reges Treiben wie damals, als der König und seine Männer zum Danehof zusammenkamen. Es sind das gesamte Wochenende über Ritter, Buden und kulinarische Erlebnisse vor Ort, und es wird Unterhaltung für Kinder und Erwachsene geboten.


Ω Nyborg Slot

Ω Danehof

BEGIVENHEDER

35


JUL I DEN GAMLE KONGEBY Torvet, 5800 Nyborg

Christian 3. (1536-1559) holdt ofte jul i Nyborg. Så duftede byen af brænderøg, gran, stegt kød og krydret bagværk som et umiskendeligt tegn på, at forberedelserne til julen som sædvanligt var i fuld gang. Der fejres stadig Jul i den Gamle Kongeby med et stort julemarked i Nyborgs autentiske historiske rammer. Byen summer af liv og vi gør, som om der igen skulle forberedes til kongens store julefest. Der er masser af boder, aktiviteter, oplevelser og events i hele byen i første og anden weekend i december.

CHRISTMAS IN THE ROYAL TOWN Christian III (1536–1559) often spent Christmas in Nyborg. The aroma of firewood, spruce, roasted meat and spiced cakes would permeate the town as an unmistakable sign that the usual Christmas preparations were in full swing. We still celebrate Christmas in the ancient royal town with a large Christmas market in Nyborg’s authentic historical setting. The town buzzes with life and energy, just as if preparations were under way for the king’s big Christmas party. Lots of stalls, activities, experiences and events can be found throughout the town the first and second weekend of December.

36

WEIHNACHT IN DER EHEMALIGEN KÖNIGSSTAD Christian III. (1536-1559) feierte oft Weihnachten in Nyborg. Dann duftete es in der Stadt nach Feuerrauch, Tanne, gebratenem Fleisch und weihnachtlichem Gebäck. Es war ein untrügliches Zeichen dafür, dass die Weihnachtsvorbereitungen wieder in vollem Gange waren. Wir feiern noch immer Weihnachten in der ehemaligen Königsstadt mit einem großen Weihnachtsmarkt in Nyborgs authentischem historischem Ambiente. In der Stadt herrscht dann ein reges Treiben, als ob wieder Vorbereitungen für die großen Weihnachtsfeierlichkeiten des Königs getroffen würden. Überall in der Stadt gibt es zahlreiche Buden, Aktivitäten, Erlebnisse und Events. Der Weihnachtmarkt findet an den ersten zwei Dezemberwochenenden statt.


Ω Nyborg Slot

Ω Nyborg Torv

Ω Kongegade

Ω Nyborg Torv

BEGIVENHEDER

37


ADP STOREBÆLT GRAND SLAM Heimdals Plads, 5800 Nyborg

ADP Storebælt Grand Slam er fiskekonkurrencen for dig, der vil udfordres på en ny måde. Det er konkurrencen, hvor dine evner som lystfisker bliver sat på prøve; her skal du vise, at fisk på krogen ikke blot er held, men kunnen og kendskab til lystfiskeri. Hvert år i weekenden i uge 39 afholdes ADP Storebælt Grand Slam. Fiskekonkurrencen udfordrer den erfarne lystfisker, og samtidig har du som nybegynder stadig en god chance. I ADP Storebælt Grand Slam fiskes der fra kyst eller båd i Nyborg Kommune. Vinderen af Grand Slam findes blandt dem, der fanger arterne torsk, havørred og fladfisk. Fanger du alle tre, beviser du, at du mestrer mere end blot én disciplin. GREAT BELT GRAND SLAM FISHING COMPETITION The ADP Great Belt Grand Slam is the fishing competition for those looking to be challenged in new ways. It’s a competition where your angling skills are put to the test, where you have to demonstrate that fishing with a hook is not just luck, but skill and expertise. The ADP Great Belt Grand Slam is held every year, in the first weekend of October. The fishing competition not only challenges seasoned anglers, but offers beginners a good chance, too. Competitors in the ADP Great Belt Grand Slam fish from the coast or from a boat in Nyborg Municipality. The winner of the Grand Slam is among those who catch all three species: cod, sea trout and flatfish. If you catch all three, you prove that you master more than just one discipline.

38

DER GROSSER BELT GRAND SLAM-ANGELWETTBEWERB Der ADP Großer Belt Grand Slam ist der Angelwettbewerb für diejenigen, die auf eine andere Art herausgefordert werden wollen. Es ist ein Wettbewerb, bei dem Ihre Angelfähigkeiten auf die Probe gestellt werden; hierbei müssen Sie beweisen, dass ein Fisch nicht nur durch Glück anbeißt, sondern auch durch Können und Angelkenntnisse. Der ADP Großer Belt Grand Slam wird jedes Jahr am ersten Oktoberwochenende veranstaltet. Der Angelwettbewerb fordert den erfahrenen Angler heraus, und gleichzeitig haben auch Anfänger gute Chancen. Beim ADP Großer Belt Grand Slam wird von der Küste oder vom Boot aus in der Gemeinde Nyborg geangelt. Der Sieger des Grand Slams wird unter denjenigen ermittelt, die die Arten Dorsch, Meerforelle und Plattfisch angeln. Wer alle drei angelt, beweist, dass er mehr als nur eine Disziplin meistert.


Ω Storebælt

Ω Storebælt

Ω Storebælt

BEGIVENHEDER

39


ADP SEJLTURE PÅ STOREBÆLT

ADP CRUISES ON THE GREAT BELT / ADP-BOOTSFAHRTEN AUF DEM GROSSEN BELT Kongens Skibsbro, 5800 Nyborg

Kom med og oplev Storebælt på Skonnerten Fionia. På turen kan du opleve Nyborg fra søsiden samt Storebæltsbroen og den imponerende arkitektur helt tæt på. Turen varer ca. 3 timer, og billetter kan købes hos VisitNyborg eller på www.visitnyborg.dk. Billetterne koster 100 kroner for børn og 200 kroner for voksne. Experience the Great Belt on board the wooden ship Fionia. At the tour, you will see Nyborg from sea as well as the Great Belt Bridge and it’s impressive architecture up close. The tour takes around 3 hours, and tickets can be purchased from VisitNyborg or www.visitnyborg.com. Tickets cost DKK 100 for children and DKK 200 for adults. Erleben Sie den Großen Belt auf dem Holzschiff „Fionia“. Bei der Fahrt können Sie Nyborg von der Meerseite aus erleben und die Brücke über den Großen Belt sowie ihre beeindruckende Architektur aus nächster Nähe bewundern. Die Fahrt dauert ca. 3 Stunden, und die Tickets sind bei VisitNyborg oder auf www.visitnyborg.de erhältlich. Die Tickets kosten DKK 100,- für Kinder und DKK 200,- für Erwachsene.

Ω Skonnerten Fionia

40


ADP SØRØVERSEJLTUR

ADP PIRATE CRUISE / ADP SEERÄUBER-SEGELTÖRN Kongens Skibsbro, 5800 Nyborg

Er der en sørøver gemt i dig? Så kom med på sørøvertogt på piratskibet Fionia sammen med skibets pirat Long John. Skibet sejler ud på Storebælt, og undervejs vil der blive serveret en sandwich. Turen varer ca. 3 timer og kan købes hos VisitNyborg eller www.visitnyborg.dk. Billetterne koster 100 kroner for børn og 200 kroner for voksne. Looking to unleash your inner pirate? Then come with us on a pirate cruise on board the pirate ship Fionia, along with the ship’s pirate, Long John. The ship sails out on the Great Belt and a sandwich is served along the way. The tour takes around 3 hours and can be purchased from VisitNyborg or www.visitnyborg.com. Tickets cost DKK 100 for children and DKK 200 for adults Wie wäre es, einen Tag lang Seeräuber zu sein? Bei der Seeräuberfahrt mit dem Piratenschiff „Fionia“ mit dem Piraten „Long John“ kann man es ausprobieren.Das Schiff fährt auf den Großen Belt hinaus, und unterwegs wird ein Sandwich gereicht. Die Fahrt dauert ca. 3 Stunden und kann bei VisitNyborg oder auf www.visitnyborg.de gebucht werden. Die Tickets kosten DKK 100,- für Kinder und DKK 200,für Erwachsene.

Ω Slipshavn

BEGIVENHEDER

41


Ω ADP Sejltur

Ω Nyborg skyder sommeren ind

Ω Nyborg Voldgrav

42

Ω Bastionen


KUNST I VANDTÅRNET

ART IN THE WATER TOWER / KUNST IM WASSERTURM Møllebakken 10, 5800 Nyborg

Sæsonen indledes traditionen tro med en stor fællesudstilling, hvor en række kunstnere viser et eller flere værker. Fra St. Bededag til sidst på sommeren, vil der løbende være skiftende udstillinger. Her er det den individuelle kunstner, som bruger det unikke rum i vandtårnet til at udstille sine værker. Kunstneren vil selv være tilstede, så du kan få en snak med personen bag de smukke værker. The season kicks off with a major joint exhibition, at which a number of artists will be exhibiting one or more works. From 17.5. to late summer, there will be a succession of changing exhibitions. Here, individual artists will be using the unique space in the water tower to exhibit their works. The artist will be present, so you can have a chat with the person behind the beautiful works. Den Saisonauftakt bildet eine große gemeinschaftliche Ausstellung, bei der eine Reihe Künstler ein oder mehrere Werke präsentieren. Vom 17. Mai bis Ende des Sommers finden laufend wechselnde Ausstellungen statt. Hierbei stellen die jeweiligen Künstler im einzigartigen Raum im Wasserturm ihre Werke aus. Die jeweiligen Künstler werden persönlich anwesend sein, so dass Sie sich mit der Person, die die schönen Werke kreiert hat, darüber unterhalten können.

Ω Nyborg Vandtårn

Ω Nyborg Vandtårn

Ω Nyborg Vandtårn

BEGIVENHEDER

43


TAPPENSTREG

THE TATTOO / DER ZAPFENSTREICH Adelgade, 5800 Nyborg

Tappenstreg er en gammel militær ceremoni med musikledsagelse. Ceremonien stammer fra midten af 1700-tallet og er blevet anvendt i de fleste danske garnisonsbyer for at kalde soldaterne hjem fra ølstuer og marketenderier til deres kvarterer og kaserner. Denne praksis er også blevet anvendt i andre europæiske byer. Melodien, som kendetegner traditionen, stammer angiveligt fra en engelsk folkevise fra 1720. The tattoo is an old military ceremony to the accompaniment of music. The ceremony dates back to the mid-18th century and was used in most Danish garrison towns to call the soldiers home from beer taverns and canteens to their quarters and barracks. This practice has also been used in other European cities. The melody, which characterises the tradition, is said to originate from an English folk song from 1720. Take a closer look at the calendar of events. Der Zapfenstreich ist eine alte, militärische Zeremonie, die von Musik begleitet wird. Die Zeremonie wurde in Dänemark ab Mitte des 18. Jahrhunderts in den meisten dänischen Garnisonsstädten vollzogen, um die Soldaten aus den Bierstuben und Schänken in ihre Quartiere und Kasernen zu rufen. Dies wurde auch in anderen europäischen Städten praktiziert. Die Melodie, die die Tradition begleitet, stammt angeblich von einem englischen Volkslied aus dem Jahr 1720.

Ω Skippergade

44


ADP NYTÅRSBAD

ADP NEW YEAR SWIM / ADP NEUJAHRSBADEN 31.12.2021

Udfordr dem omkring dig og ikke mindst dig selv og få kickstartet årets sidste dag med manér! Vi skyller 2021 af med en dukkert i vandet på stranden. Efter et forfriskende dyp rundes arrangementet af med en fælles skål for året, der er gået. Challenge those around you – and not least yourself – by kick-starting the final day of the year in a splash of glory! We wash off 2021 with a dip in the water at the beach. After a refreshing dip, we round off the event by raising a glass to the year past. Fordern Sie Ihre Mitmenschen und vor allem sich selbst heraus, indem Sie den letzten Tag des Jahres mit Schwung beginnen! Wir spülen 2021 mit einem Sprung ins kalte Nass am Strand ab. Nach einem erfrischenden Bad in den Fluten lassen wir die Veranstaltung mit einem gemeinsamen Prosit auf das Jahr, das sich dem Ende zuneigt, ausklingen.

Ω Nyborg Strand

BEGIVENHEDER

45


VANDRING MED GUIDE

TOURS WITH GUIDE / FÜHRUNG MIT GUIDE Gratis rundvisning med guide på Borgmestergården

MØDESTED MEETINGPOINT / TREFFPUNKT

Free guided tour at Borgmestergården

BORGMESTERGÅRDEN Slotsgade 11 5800 Nyborg +45 65 31 02 07 nyborgslot@ostfynsmuseer.dk www.nyborgslot.dk

Find tider på borgmestergaarden. ostfynsmuseer.dk

Find more information at borgmestergaarden. ostfynsmuseer.dk

Kostenlose Führung mit Guide in der Borgmestergård.

Weitere Information auf borgmestergaarden. ostfynsmuseer.dk

Gratis slotsvandring med guide om det gamle kongeslot

Find tider på nyborgslot.dk

Free guided tour about ancient Nyborg Catle.

Find more information at nyborgslot.dk

Kostenlose Schlossführung mit Guide auf dem Wallanlage bei dem Schloss.

Weitere Information auf nyborgslot.dk

46

MØDESTED MEETINGPOINT / TREFFPUNKT BORGMESTERGÅRDEN Slotsgade 11 5800 Nyborg +45 65 31 02 07 nyborgslot@ostfynsmuseer.dk www.nyborgslot.dk


Gratis byvandring med guide i den gamle kongeby Nyborg

Find tider på nyborgslot.dk

Free guided city walk in The ancient royal town of Nyborg

Find more information at nyborgslot.dk

MØDESTED MEETINGPOINT / TREFFPUNKT BORGMESTERGÅRDEN Slotsgade 11 5800 Nyborg +45 65 31 02 07 nyborgslot@ostfynsmuseer.dk www.nyborgslot.dk

Kostenlose Stadtführung mit Guide durch die historische Königsstadt Nyborg

Weitere Information auf nyborgslot.dk

Følg slotsprojektet i formidlingspavillonen

Se åbningstider på slotsprojektet.nyborg.dk

Follow the castle project in the information pavillon

PAVILLON Stendamsgade 5800 Nyborg +45 65 31 02 07 nyborgslot@ostfynsmuseer.dk www.slotsprojektet.nyborg.dk

For opening hours go to slotsprojektet.nyborg.dk

Verfolgen Sie das Schlossprojekt im Vermittlungspavillon

Finden Sie Öffnungszeiten auf slotsprojektet.nyborg.dk

BEGIVENHEDER

47VisitNyborg


Aktiviteter ACTIVITIES / AKTIVITÄTEN


AKTIV I NYBORG På mere end 45 kilometer kyststrækning finder du nogle af Fyns bedste badestrande. Storebælt lokker med en svalende svømmetur på en sommerdag eller iskoldt dyp på en vinterdag. Her er store naturområder, skove og parker. Mulighederne for at komme helt tæt på natur, historie og oplevelser er mange, uanset om du er på gåben eller vil suse afsted på cykel. Østfyn byder på et spændende terræn og er en legeplads for dig, der elsker at være aktiv. Bliv inspireret til aktiviteter på www.visitnyborg.dk

BE ACTIVE IN NYBORG Some of Funen’s best beaches are to be found on this 45-kilometre-long stretch of coastline. The Great Belt beckons for a refreshing swim on a summer’s day or an icy dip in the winter. The area offers expansive areas of natural beauty, woodland and parks. There are ample opportunities for you to get really close to nature, history and experiences, whether you’re on foot or two wheels. East Funen offers exciting terrain and is a veritable playground for those who like to be active. Find inspiration for activities at www.visitnyborg.com

AKTIVITÄTEN IN NYBORG An einer mehr als 45 Kilometer langen Küstenstrecke finden Sie einige der besten Badestrände Fünens. Der Große Belt lockt mit einem erfrischenden Bad an einem warmen Sommertag oder einem eiskalten Sprung ins Wasser an einem Wintertag. Hier gibt es weitläufige Naturgebiete, Wälder und Parks. Es bieten sich viele Möglichkeiten, die Natur, die Geschichte und die Erlebnisse aus der Nähe zu erleben - egal, ob man zu Fuß unterwegs ist oder auf dem Rad losfährt. Auf Ostfünen ist das Gelände spannend - eine Spielwiese für diejenigen, die gerne aktiv sind! Lassen Sie sich auf www.visitnyborg.de zu Aktivitäten anregen.

AKTIVITETER

51


OPLEVELSER VED VANDET

ACTIVITIES BY THE SEA / AKTIVITÄTEN AUF DEM WASSER I Nyborg er der mere end 45 kilometer kyststrækning, hvor du finder nogle af de bedste badestrande på Fyn. Her er får rent badevand og gode omgivelser til en sjov eller afslappende tur på stranden, hvor du flere steder er sikret en flot udsigt til Storebæltsbroen. Kysterne på Østfyn er velegnet til vind- og kitesurfing, SUP, dykning eller havkajak. Storebælt inviterer til afslapning, aktiviteter og oplevelser på og under havets overflade. In Nyborg, there is more than 45 kilometres of coastline where you’ll find some of the best beaches on Funen. Here, you are guaranteed clean water and great surroundings for a fun or relaxing walk on the beach, with stunning views of the Great Belt Bridge from several places. The coast of East Funen is suitable for wind and kite surfing, SUP, diving or sea kayaking. The Great Belt invites relaxation, activities and experiences above and beneath the waves. Nyborg hat eine Küstenstrecke von über 45 Kilometern, an der Sie einige der besten Badestrände auf Fünen finden. Hier sind Ihnen sauberes Wasser und eine schöne Umgebung für einen Strandausflug sicher, der Spaß macht und entspannend ist. Von vielen Stellen aus ist Ihnen zudem eine beeindruckende Aussicht auf die Brücke über den Großen Belt sicher. Die Küsten auf Ostfünen sind ideal zum Wind- und Kitesurfen, Stand-Up-Paddling, Tauchen oder für Fahrten mit dem Seekajak. Der Große Belt lädt zum Relaxen ein sowie zu Aktivitäten und Erlebnissen auf und unter der Meeresoberfläche.

Ω Nyborg Strand

Foto: Sinatur Storebælt Hotel & Konference

52


Ω Sinatur Storebælt Hotel & Konferene

Ω Storebælt Ω Nyborg Marina

Ω Teglværksskoven

Ω Nyborg Strand

AKTIVITETER

53


NYBORGS BEDSTE STRANDE Med mere end 45 km kyst og et væld af strande er der rig mulighed for en tur i bølgen blå. Her er 5 strande med Blå Flag og mange hyggelige små oaser, hvor du kan nyde livet, og børnene kan bade trygt.

NYBORG’S BEST BEACHES With more than 45 km of coastline and an array of beaches, there is ample for opportunity for a dip in the waves of blue. There are five Blue Flag beaches and numerous cosy little oases where you can enjoy life and the kids can swim safely.

Ω Nyborg Strand

54

NYBORGS BESTE STRÄNDE Mit einer Küstenstrecke von mehr als 45 km Länge und vielen Stränden kann man hier das nasse Element ausgiebig genießen. Hier warten 5 Strände mit der Blauen Flagge und viele kleine, idyllische Oasen, wo Sie und Ihre Kinder sicher baden und den Urlaub genießen können.

Ω Fyens Badestrand


STRANDE MED BLÅ FLAG

1

BLUE FLAG BEACHES STRÄNDE MIT BLAUER FLAGGE

1. GRØNNEHAVE STRAND Regstrup 5800 Nyborg SOS tlf: +45 112 | H420

P 2

2. STRANDHOTELLERNE Østerøvej 5800 Nyborg

3

4 3. STOREBÆLTSBADET Østerøvej 5800 Nyborg SOS tlf: +45 112 | H430

P 4. FYENS BADESTRAND Hjejlevej 101 5800 Nyborg SOS tlf: +45 112 | H440

P 5. KONGSHØJ STRAND Kongshøjvej 5871 Frørup SOS tlf: +45 112 | H460

5

P AKTIVITETER

55


LYSTFISKERI

LYSTFISKERI / LYSTFISKERI

FRISK FANGST ÅRET RUNDT Uanset om du er garvet lystfisker eller nybegynder, er Storebælt et særdeles godt sted for lystfiskeri eller jagt med harpun. Langs hele kysten i Nyborg finder du mange fiskesteder, hvor du kan kaste linen ud. Der er gode muligheder for fangst i Storebælt, uanset om du fisker efter havørreder, torsk, fladfisk, makrel eller noget helt femte. På Knudshoved kan du fiske fra både kyst og moler, og du møder altid andre med madding på krogen. Har du ikke heldet med dig, kan du lægge vejen forbi Nyborg Marina og se kutterne komme retur med dagens fangst – hvis du er heldig, kan du måske alligevel få frisk fisk med hjem. FRESH FISH ALL YEAR ROUND Whether you’re a seasoned angler or a beginner, the Great Belt is a great place for angling or spearfishing. Along the entire coast in Nyborg, you’ll find countless angling spots where you can cast your line. The chances of reeling in a catch in the Great Belt are high, whether you’re fishing for sea trout, cod, flatfish, mackerel or something else entirely. At Knudshoved, you can fish from both the coast and jetties, and you’ll always meet others with bait on their hook. If luck is not on your side, you can make your way to Nyborg Marina and see the cutters return with the day’s catch – so you may still be able to bring some fresh fish home with you.

56

FRISCHER FANG ZU ALLEN JAHRESZEITEN Egal, ob Sie gestandener Angler oder Anfänger sind - der Große Belt ist ein besonders guter Ort zum Angeln oder zum Jagen mit der Harpune. Entlang der gesamten Nyborger Küste finden Sie viele Angelspots, an denen Sie die Schnur auswerfen können. Im Großen Belt lässt sich immer ein guter Fang machen - egal, ob Sie Meerforellen, Dorsch, Plattfisch, Makrele oder etwas anderes angeln wollen. Entlang der Knudshoved-Halbinsel können Sie von der Küste und der Mole aus angeln, und Sie treffen immer andere mit Ködern am Haken. Falls Sie kein Angelglück haben, können Sie am Nyborger Yachthafen vorbeischauen, um die Kutter beim Einlaufen mit dem Fang des Tages zu beobachten. Mit etwas Glück können Sie dann trotzdem frischen Fisch mit nach Hause bringen!


Ω Storebælt

Ω Storebælt Ω Nyborg

Ω Nyborg Strand

AKTIVITETER

57


HAVØRRED Storebæltskysten fra Svendborg i syd og videre nordpå forbi Nyborg kaster mange gode fisk af sig. Disse fisk stammer fra de talrige fine og små ørredvandløb, som løber ud på kysterne. Efter omfattende vandløbsrestaureringer huser disse vandløb i dag så robuste ørredbestande, at der ikke udsættes fisk. Så på Storebæltskysten er der som oftest tale om vildfisk. En af fiskepladserne nær Nyborg er Knudshoved (Fyrvej og Slipshavnsvej), som er kendt for sit natfiskeri om sommeren.

SEATROUT The Great Belt coast from Svendborg in the south to Nyborg in the north provides plenty of good fish. These fish originate in the many small trout creeks that have their mouths on the coast. After extensive stream restoration, these creeks are now so rich in trout that fish are no longer being released into the creeks. Therefore, the fish you catch on the Great Belt coasts are wild, not bred. One of the fishing spots near Nyborg is Knudshoved (Fyrvej and Slipshavnsvej), which is famous for night fishing during summer.

58

MEERESFORELLE Die Küste des Großen Belts von Svendborg im Süden und weiter Richtung Norden an Nyborg vorbei hat viel guten Fisch zu bieten. Diese Fische stammen aus den zahlreichen feinen und kleinen Wasserläufen mit Meeresforellen, die an den Küsten ihre Mündungen haben. Nach einer umfassenden Restaurierung der Wasserläufe verfügen diese Wasserläufe heute über so robuste Bestände an Meeresforellen, dass keine Fische ausgesetzt werden. An der Küste des Großen Belts fängt man deshalb oft Wildfisch. Einer der Angelplätze in der Nähe von Nyborg ist Knudshoved (Fyrvej und Slipshavnsvej), der für die Nachtfischerei im Sommer bekannt ist.


FISKEPLADSER

1

FISHING SPOTS / ANGELSTELLEN

2

1 Risinge Hoved Dinestrup Strand 5540 Ullerslev 55.4160, 10.7235

3

2 Nordenhuse Strandskovvej 5800 Nyborg 55.3800, 10.7712 3 Grønnehave Regstrupvej 5800 Nyborg 55.3570, 10.7925 4 Knudshoved Fyrvej 5800 Nyborg 55.2896, 10.8516 4 5

6

5 Slipshavn Slipshavnsvej 5800 Nyborg 55.2863, 10.8225 6 Kajbjerg Skov Svendborgvej 5800 Nyborg 55.2714, 10.7890

7

7 Tårup Strand Lersey Allé 5871 Frørup 55.2314, 10.8152

AKTIVITETER

59


Vestfyns Marinecenter

Bootsverleih

Möchten Sie selber angeln oder einfach auf dem Meer einen schönen Tag verbringen? Bei VestfynsMarinecenter können Sie 4 Boots-typen wählen. Für einige Boote benötigen Sie keinen Speedboot Ausweis. Booking von Visitnyborg.dk und Vestfyns Marinecenter, email: sessa@mail.dk ”Für Wassersport”

Ryds 535

Sessa Tiburon 20

Quicksilver 500

Yamarine 5010

Quicksilver 500 | Nyborg Marina | Pris 700,- kr. | 23 Stunden Yamarine 5010 | Nyborg marina | Pris 800,- kr. | 23 Stunden Ryds 535 | Nyborg Marina | Pris 750,- kr. | 23 Stunden Sessa Tiburon 20 | Nyborg Marina | Pris 1.100,- kr. | 23 Stunden Vestfyns Marinecenter | Værkstedsvej 16B | 5500 Middelfart +45 64410345 | www.vestfynsmarinecenter.dk | sessa@mail.dk

60


300 m2 spændende og inspirerende butik med tøj og grej

FNE OUTDOOR

Fyns største udvalg i funktionelt tøj til fritid og hverdag ligger i Nyborg! Nørregade 5, 5800 Nyborg, TLF.: 6531 2303

Velkommen...

ÅBNINGSTIDER Mandag - fredag kl. 10 - 17 Lørdag kl. 10 - 14

FNE P-plads og åbningstider – se www.fne-outdoor.dk

WEBSHOP www.fne-outdoor.dk

AKTIVITETER

61


NATUROPLEVELSER Nyborg har flere større naturområder, hvor du kan finde ro og nyde de skiftende årstider. Landskaberne er karakteriseret af store marker, levende hegn og imponerende godser og herregårde med egne parkanlæg, hvor flere har offentlig adgang. Find flere informationer om grønne oplevelser i Nyborg på www.visitnyborg.dk eller kig ind til vores turistkontor og bliv inspireret. GREEN EXPERIENCES Nyborg has several large areas of natural beauty where you can enjoy the peace and quiet, and the changing seasons. The landscapes are characterised by their expansive fields, hedgerows and impressive manors and estates with their own grounds, many of which are open to the public. Find more information about our 13 green experiences at www.visitnyborg.com, or pop into our tourist office and pick up a leaflet.

62

GRÜNE ERLEBNISSE In Nyborg gibt es mehrere weitläufige Naturgebiete, in denen Sie Ruhe finden und den Wechsel der Jahreszeiten genießen können. Die Landschaft zeichnet sich aus durch weite Felder, Hecken sowie beeindruckende Güter und Herrenhöfe mit eigenen Parkanlagen, von denen mehrere öffentlich zugänglich sind. Weitere Informationen zu unseren 13 Erlebnissen im Grünen finden Sie auf www.visitnyborg.de, oder schauen Sie in unserer Touristeninformation vorbei, um sich die Broschüre zu besorgen.


Ω Holckenhavn Slot

Ω Juelsberg Gods

Ω Glorup Gods

Ω Sulkendrup

AKTIVITETER

63


MÆRK NATUREN TIL FODS Med varierende landskab er Østfyn en perle for dig, der kan lide at gå på opdagelse. I by og natur kan du tage på kort distance eller tilbagelægge flere kilometer. De mange vandremuligheder kan tilpasses, så du får den rute, der passer til dig. Langs Knudshovedhalvøen mellem bæltet og fjorden kan du udforske naturreservatet med udsigt til både fyrtårn og Storebæltsbro. Du kan også tage skridtet ind i historien ved Nyborg Slot og på det maleriske voldanlæg - eller du kan tage på eventyr og sove i det fri i et af de mange shelters langs kysten og vågne til solopgang over Storebælt. Find alle ruterne på www.visitnyborg.dk

BE AT ONE WITH NATURE ON FOOT With its varied landscapes, East Funen is a gem for those who like to explore. Town or country, you can travel short distances or cover several kilometres. The numerous walks can be adapted to give you the route that suits you. Along the Knudshoved peninsula between the Great Belt and the fjord, you can explore the nature reserve overlooking the lighthouse and the Great Belt Bridge. You can also step into history at Nyborg Castle and on the picturesque ramparts – or head off on adventure and sleep under the stars in one of the many shelters along the coast and wake up to the sunrise over the Great Belt. Find all the routes at www.visitnyborg.com

DIE NATUR ZU FUSS ERLEBEN Mit der abwechslungsreichen Landschaft ist Ostfünen eine Perle für diejenigen, die gerne die Umgebung erforschen. In der Stadt und in der Natur können Sie kurze Strecken zurücklegen oder mehrere Kilometer bewältigen. Die vielen Wandermöglichkeiten können angepasst werden, so dass die Strecke genau zu Ihnen passt. Entlang der KnudshovedHalbinsel zwischen dem Belt und der Förde können Sie das Naturreservat mit Blick auf den Leuchtturm und die Brücke über den Großen Belt erforschen. Sie können am Schloss Nyborg und an der malerischen Wallanlage auch die Geschichte betreten. Oder Sie können einen Abenteuerurlaub machen, indem Sie im Freien in einer der vielen Shelterhütten entlang der Küste übernachten und beim Anblick des Sonnenaufgangs über dem Großen Belt erwachen. Sie finden alle Strecken auf www.visitnyborg.de

64


Ω Langdysserne ved Lindeskov

Ω Nyborg Voldanlæg

Ω Nyborg Slot

Ω Nyborg Voldanlæg

Ω Sulkendrup Mølle

AKTIVITETER

65


NYBORG PÅ TO HJUL Tag en tur på to hjul og nyd cykelferien på Fyn med udgangspunkt i Nyborg. Snup en cykeltur og få en historisk oplevelse med hjem. Alle veje fører til Nyborg. Sådan har det været gennem 1000 år. Hvad enten du kommer via den nationale cykelrute nr. 8, cykler tværs over Fyn via rute 6 eller vælger en af de mange andre fynske cykelruter, så er Nyborg hjertet i dem alle. Egnen byder også på en række spændende lokale cykelruter i varierende længde. Fælles for dem alle: Du cykler i det smukke Østfynske landskab mellem slotte og herregårde med Storebælt som nabo, og på din vej er der lokale bryggerier og gårdbutikker med sæsonens lokale fødevarer. Find alle ruterne på www.visitnyborg.dk

NYBORG ON TWO WHEELS The area around Nyborg and in East Funen abounds with cycle routes. On two wheels, you can travel far and experience everything from local vineyards and breweries to castles and estates with their enchanting parks. Whatever you choose to do, you’re never far from the coast, which offers some of Funen’s best beaches. Various cycling maps offer inspiration on where you can head off to on an adventure. The trails take you along small, local roads with limited traffic, allowing you to leisurely experience the rolling countryside. Take the time to make a stop at one of the many farm shops or sights along the way. Find all the routes at www.visitnyborg.com

66

NYBORG AUF ZWEI RÄDERN In der Nyborger Umgebung und auf Ostfünen finden Sie viele Radwege. Auf zwei Rädern kommen Sie weit und können alles von Weingütern und Brauereien über Schlösser und Güter mit bezaubernden Parks erleben. Egal, für welche Strecke Sie sich entscheiden - Sie sind immer nah an der Küste mit einigen der besten Badestrände Fünens. Auf den unterschiedlichen Fahrradkarten finden Sie Anregungen zu den Ausflügen. Die Strecken führen Sie über schmale Wege mit nur wenig Verkehr, so dass Sie in Ruhe die hügelige Landschaft genießen können. Nehmen Sie sich die Zeit, um an einem der vielen Hofläden oder an den Sehenswürdigkeiten Halt zu machen. Sie finden alle Strecken auf www.visitnyborg.de


Ω Nyborg Strand

Ω Slotsgade, Nyborg

AKTIVITETER

67


FØRSTEHJÆLP TIL CYKLEN

GET HELP WHEN BIKING / HILFE AUF DEIN FAHRRAD TOUR Hvis du mangler et sted at pumpe og reparere din cykel, kan du finde bikestationer og Bike Friends overalt i Nyborg og på Østfyn. Herunder er en oversigt over bikestationerne. Find alle Bike Friends på www.visitnyborg.dk/bikefriends If you need to pump your tires or repair your bike, you can find bike stations and Bike Friends all over Nyborg and Fyn. You find the bike stations listed below. Find Bike Friends at www.visitnyborg.com/bikefriends Falls das Fahrrad aufgepumpt oder repariert werden muss, finden Sie en Station für Fahrrad oder ein Bike Friend überall in Nyborg und Fyn. In der folgenden Liste finden Sie eine Übersicht über die Stationen. Bike Friends finden Sie online auf www.vistnyborg.de/bikefriends Hotel Nyborg Strand Østerøvej 2 5800 Nyborg

Kulinariske Kildegaarden Frørupvej 17 5871 Frørup

Kullerup Kirke Ferritslevvej 28C, Kullerup 5853 Ørbæk

Nyborg Marina Vesterhavnen 3A 5800 Nyborg

Tårup Forsamlingshus Tårup Byvej 26, Tårup 5871 Frørup

Sulkendrup Mølle Sulkendrupvej 1 5800 Nyborg

Almas Hus Sentvedvej 1 5853 Ørbæk

Grønnehave Strand Camping Regstrupvej 83 5800 Nyborg

Ω Sulkendrup Mølle

68


CYKELLEJE VED VISITNYBORG

RENT A BIKE / MIETEN SIE IHR FAHRRAD BEI VISIT NYBORG Du kan leje både voksen- og juniorcykler hos VisitNyborg. Det er en god idé at reservere på forhånd. You can rent bicycles for adults and children at VisitNyborg. It’s a good idea to book ahead.

VisitNyborg Torvet 2 5800 Nyborg tel: +45 6333 8090 mail: visitnyborg@nyborg.dk

Bei VisitNyborg können Sie Fahrräder für Erwachsene und größere Kinder mieten. Eine telefonische Reservierung im Voraus ist ratsam unter:

Ω Banestien

AKTIVITETER

69


LEGEPLADSER

PLAYGROUNDS / SPIELPLÄTZE STRANDHØJ PARK OG LEGEPLADS Skaboeshusevej 141, 5800 Nyborg

Tag familien med til Strandhøj park og legeplads. Det 16 hektar store have- og parkanlæg beliggende direkte ned til Storebælt byder på sanseoplevelser for alle aldersgrupper. Legepladsen er tidligere kåret til Danmarks bedste legeplads med dyr og badevenlige strande. Medbring din egen madkurv og anvend evt. en af de mange bålpladser. Take your family to Strandhøj park and playground. The 16 hectares of parkland and gardens, situated on the coast of the Great Belt, offer sensory experiences for people of all ages. The playground has previously been named Denmark’s best playground and has animals and bathing-friendly beaches. Bring your own picnic and make use of one of the many bonfire pits Machen Sie mit der Familie einen Ausflug zum Park und Spielplatz „Strandhøj“. Die 16 ha große Garten- und Parkanlage liegt direkt am Großen Belt und bietet allen Altersgruppen Erlebnisse für die Sinne. Der Spielplatz wurde zu Dänemarks bestem Spielplatz mit Tieren und badefreundlichen Stränden ernannt. Bringen Sie Ihren Picknick-Korb mit und benutzen Sie ggf. eine der vielen Feuerstellen. LEGEPLADSEN VED MARINAEN Havnepromenaden 10, 5800 Nyborg

Ved Marinaen finder du en nyanlagt naturlegeplads. Legepladsen er inspireret af det maritime. Her er bænke og bålpladser. At the marina, you will find a recently built adventure playground. Inspiration for the playground comes from all things maritime. Picnic benches and bonfire pits can be found here. An der Marina befindet sich ein neu etablierter Naturspielplatz. Der Spielplatz ist maritim inspiriert, und es gibt hier Bänke sowie Feuerstellen.

70


Ω Nyborg Strand

Ω Borgmestergården

Ω Nyborg Marina

Ω Strandhøj Park og legeplads

AKTIVITETER

71


HUNDESKOVE

DOG WOODS / HUNDEWÄLDER I Nyborg findes tre hundeskove, hvor du må lade din hund løbe frit. Hunden skal altid være under kontrol og må ikke være til gene for andre af skovens og strandens gæster. Derudover må hunde løbe frit på strande med blå flag fra 1. oktober til 31. marts. There are three dog woods in Nyborg, where you can let your dog off the lead. The dog must always be under control and must not be a nuisance to other visitors to the wood and beach. Dogs can also run freely on our blue flag beaches from 1 October to 31 March.

In Nyborg gibt es drei Hundewälder, in denen man seinen Hund ohne Leine laufen lassen kann. Der Hund muss jederzeit unter Kontrolle sein und darf andere Wald- und Strandbesucher nicht stören. Darüber hinaus dürfen Hunde an unseren Stränden mit Blauer Flagge vom 1. Oktober bis 31. März frei laufen. Christianslund Skoven Skræddergyden 36 5800 Nyborg, Borgmesterskoven Christianslundsvej 88 5800 Nyborg Reizelskoven Christianslundsvej 88 5800 Nyborg

Ω Fyens Badestrand

72


BY - OG FÆSTNINGSVANDRING

TOWN AND FORTRESS - A WALKERS GUIDE / STADT UND FESTUNGSWANDERUNG Tag på oplevelse i det historiske Nyborg med By- og fæstningsvandringsguiden. I bogen finder du en masse spændende information og historier omkring Nyborg, Danmarks Riges Hjerte. Bogen kan købes hos VisitNyborg og koster 20kr. Experience historic Nyborg with the City and Castle Walk guide. In the book, you will find a lot of interesting information and stories about Nyborg, the heart of the kingdom of Denmark. The book is on sale at VisitNyborg for DKK 20. Erforschen Sie das historische Nyborg mit dem Guide für den Stadtund Festungsrundgang. Im Buch finden Sie jede Menge spannende Informationen und Erzählungen zu Nyborg, dem Herz des Königreichs Dänemark. Das Buch ist bei VisitNyborg für DKK 20,- erhältlich.

AKTIVITETER

73


1 1

28

7 7

9 9

8

8

24

27

1010

2

11 11

13

13


21 GRØNNE OPLEVELSER GREEN EXPERIENCES GRÜNE ERLEBNISSE 16 2 17 22 4

18

3

191515 23 20 6 5

1 Bondemosen 2 Teglværksskoven og Strandvænget 3 Christianlundsskoven 4 Ladegårdsskoven og Nyborg Vold 5 Østerø Sø 6 Holckenhavn Fjord og Vindinge Å 7 Lillemølle, Sulkendrup Mølle og Jættestuen 8 Langdysserne ved Lindeskov 9 Vådområde og alléer 10 Magelund Voldsted 11 Regisse Kilde 12 Kongshøj Mølle 13 Glorup Herregård 15 START Kløverstier LEGEPLADSER PLAYGROUNDS SPIELPLÄTZE 16 Strandvænget 17 Hesselhuset 18 Birkhovedvej 19 Nyborg Marina 20 Griffensund BIKESTATIONS BIKESTATION BIKESTATIONS

25

26 12

21 Grønnehave Strand 22 Hotel Nyborg Strand 23 Nyborg Marina 24 Sulkendrup Mølle 25 Kulinariske Kildegaarden 26 Tårup Forsamlingshus 27 Almas Hus 28 Kullerup Kirke HUNDESKOV DOG WOODS HUNDEWÄLDER


ATTRAKTIONER PÅ FYN

ATTRACTIONS IN FUNEN / ATTRAKTIONEN AUF FÜNEN Disse attraktioner må du bare ikke gå glip af, når du besøger Fyn! Der er noget for alle. Oplev dyr fra hele verden, eventyrlige gemakker og spændende udstillinger, udsigt over hele Lillebælt og en rejse tilbage til H. C. Andersens tid.

*Tid og km er regnet fra Torvet 2B, 5800 Nyborg.

You cannot miss these attractions when visiting Fyn! There is something for everyone - cute, fun and quirky animals, enchanting chambers and interesting exhibitions, amazing art, the amazing view over the Little Belt and a trip back to the age of H. C. Andersen.

*Time and km are calculated from Torvet 2B, 5800 Nyborg

Diese Attraktionen solltest du dir bei einem Besuch auf Fyn keinesfalls entgehen lassen. Hier ist für jeden etwas dabei – süße und witzige Tiere, märchenhafte Gemächer und spannend Ausstellungen, großartige Kunstwerke und eine Reise zurück in die Zeit von H. C. Andersen.

*Zeit und km sind von Torvet 2B, 5800 Nyborg aus berechnet

Ω Odense Zoo

76


AKTIV FERIE

ACTIVE HOLIDAY / AKTIVURLAUB BRIDGEWALKING LILLEBÆLT 79,9 KM / 54 MIN

Galsklintvej 4 5500 Middelfart www.bridgewalking.dk

SKINNECYKLING 46,4 KM / 34 MIN

Galsklintvej 4 5500 Middelfart www.bridgewalking.dk

GORILLA PARK SVENDBORG 40,2 KM / 41 MIN

NYBROG SVØMME- OG BADELAND 2,1 KM / 6 MIN

Rødmevej 45 5771 Stenstrup www.gorillapark.dk Storebæltsvej 13 5800 Nyborg www.ni-f.dk

Ω Bridgewalking Lillebælt

Ω Gorilla Park

ATTRAKTIONER

77


MUSEER

MUSEUMS / MUSEEN BORGMESTERGÅRDEN

200 M / 3 MIN

Slotsgade 11 5800 Nyborg

www.nyborgslot.dk

JOHANNES LARSEN MUSEET 20,2 KM / 23 MIN

Møllebakken 14 5300 Kerteminde

VIKINGEMUSEET LADBY 24 KM / 27 MIN

Vikingevej 123 5300 Kerteminde

H. C. ANDERSENS HUS 30,3 KM / 34 MIN BRANDTS MUSEUM OF ART & VISUAL CULTURE 34,7 KM / 35 MIN

www.johanneslarsenmuseet.dk

www.vikingemuseetladby.dk

Hans Jensens Stræde 45 5000 Odense C www.museum.odense.dk

Brandts Torv 1 5000 Odense C www.brandts.dk

Ω Johannes Larsen Museet

78


DANMARKS JERNBANEMUSEUM 31,1 KM / 35 MIN

Dannebrogsgade 24 5000 Odense C

www.jernbanemuseet.dk

DEN FYNSKE LANDSBY 31 KM / 25 MIN

Sejersskovvej 20 5260 Odense S

CLAY KERAMIKMUSEUM 80,8 KM / 54 MIN

Kongebrovej 42 5500 Middelfart

FAABORG MUSEUM 58 KM / 48 MIN

Grønnegade 75 5600 Faaborg

MARSTAL SØFARTSMUSEUM 70,9 KM / 2T 30 MIN

Prinsensgade 1 5960 Marstal

LANGELANDSFORTET 99,3 KM / 1T 18 MIN

Ω CLAY Keramikmuseum

www.museum.odense.dk

www.claymuseum.dk

www.faaborgmuseum.dk

www.marmus.dk

Vognsbjergvej 4 5935 Bagenkop

www.langelandsfortet.dk

Ω Danmarks Jernbanemuseum

ATTRAKTIONER

79


DYR

ANIMALS / TIERE FJORD & BÆLT 19,7 KM / 22 MIN

Magrethes Plads 1 5300 Kerteminde www.fjordbaelt.dk

ODENSE ZOO 33,8 KM / 30 MIN

Søndre Blvd. 306 5000 Odense C www.odensezoo.dk

DITLEVSDALS BISONFARM 51,5 KM / 37 MIN TERRAIET REPTILE ZOO 46,9 KM / 34 MIN NATURAMA 34,2 KM / 39 MIN

Tokkerodvej 24 5462 Morud www.ditlevsdal.dk Kirkehelle 5 5492 Vissenbjerg www.terraiet.dk Dronningemaen 30 5700 Svendborg www.naturama.dk

Ω Odense Zoo

Ω Naturama

80

Ω Fjord & Bælt


SLOTTE

CASTLES / SHLÖSSER NYBORG SLOT 300 M / 3 MIN

Slotsgade 34 5800 Nyborg

www.nyborgslot.dk

EGESKOV SLOT 28,5 KM / 33 MIN

Egeskov Gade 18 5772 Kværndrup

VALDEMARS SLOT 46 KM / 46 MIN

Slotsalleen 100 5700 Svendborg

www.egeskov.dk

www.valdemarsslot.dk

DIVERSE

MISCELLANEOUS / DIVERSE NYBORG DESTILLERI 1,3 KM / 5 MIN

Holmens Blvd. 11 5800 Nyborg www.nyborgdestilleri.dk

Ω Nyborg Slot

Ω Egeskov Slot

Ω Valdemar Slot

ATTRAKTIONER

81


2020

11 11

17 17

1818

7-9 7-9 1616 1010

21 21

12 12


SLOTTE

CASTLES / SCHLÖSSER

1 Nyborg Slot 2 Egeskov Slot 3 Valdemars Slot MUSEER

MUSEUMS / MUSEEN

5 15

4 Borgmestergården 5 Johannes Larsen Museet 6 Vikingemuseet Ladby 7 H. C. Andersens hus 8 Brandts Museum 9 Danmarks Jernbanemuseum 10 Den Fynske Landsby 11 Clay Keramikmuseum 12 Faaborg Museum 13 Marstal Søfartsmuseum 14 Langelandsfortet

6

1

23

4 24

DYR

ANIMALS / TIERE

15 Fjord og Bælt 16 Odense Zoo 17 Ditlevsdal Bisonfarm 18 Terraiet Reptile Zoo 19 Narturama AKTIV FERIE

ACTIVE HOLIDAY / AKTIVURLAUB

20 Bridgewalking Lillebælt 21 Skinnecykling 22 Gorilla Park Svendborg 23 Nyborg Svømme- og Badeland

2

DIVERSE

MISCELLANEOUS / DIVERSE

22

24 Nyborg Destilleri 19 3 13

14


V O J S , G KLATRIN R O F G N I D N Æ P S G O ! N E I L I M HELE FA Slip din indre gorilla løs på vores fantastiske trætopbaner!


OPLEV TRÆKRO N I SVENDB EN ORG Prøv en gå tur i tr

ætoppene – sikkert o g uden sele .

8 FORHINDRINGSBANER FRA LET TIL UDFORDRENDE I 1-26 METERS HØJDE!

BOOKING ANBEFALES: gorillapark.dk

+45 29 16 74 75 · info@gorillapark.dk


mad & Drikke EAT & DRINK / ESSEN & TRINKEN

Ω Restaurant Hesselet


GASTRONOMISKE OPLEVELSER Mad og drikke har i historien sat sit aftryk på Nyborg. Gennem hele middelalderen mødtes kongen af Danmark med rigets vigtigste folk på Nyborg Slot. Som en selvfølge skulle der være fødevarer af den bedste kvalitet og i rigelige mængder. Østfynske restauranter og fødevareproducenter bygger i dag videre på historien og den mere end 800 år gamle tradition som en del af Kongens Fadebur. Hvad enten du til hjemmelavede vaffelis, lokale gårdbutikker eller restauranter, der kræser for dig, finder du din næste gastronomiske oplevelse i Nyborg. Find din næste gastronomiske oplevelse på www.visitnyborg.dk/madogdrikke

GASTRO EXPERIENCES Food and drink have left their mark on Nyborg throughout history. In the Middle Ages, the king of Denmark met with the kingdom’s nobility at Nyborg Castle. It goes without saying that the food served was top notch – and there was plenty of it! Today, the restaurants and food producers of East Funen continue to build on that history and the more than 800-year-old tradition of Kongens Fadebur (the king’s pantry). Whether you’re into homemade ice cream cones, local farm shops, or restaurants that treat you like royalty, you’ll find your next gastronomic experience in Nyborg. Find your next experience at www.visitnyborg.com

GASTRONOMIE ELBNISSE Essen und Trinken haben in Nyborg in der Vergangenheit ihre Spuren hinterlassen. Im gesamten Mittelalter kam der König von Dänemark mit den wichtigsten Männern des Reiches im Schloss Nyborg zusammen. Natürlich sollten hierbei Speisen von bester Qualität und in reichlichen Mengen vorhanden sein. Die Restaurants und Lebensmittelproduzenten auf Ostfünen bauen heute weiter auf der Geschichte und dieser über 800 Jahre alten Tradition im Rahmen der „Speisekammer des Königs“ auf. Egal, ob Ihnen nach hausgemachtem Waffeleis ist oder ob Sie Hofläden oder Restaurants besuchen wollen, die Sie verwöhnen - Sie finden Ihr nächstes kulinarisches Erlebnis in Nyborg. Sie finden Ihr nächstes kulinarisches Erlebnis auf www.visitnyborg.de

MAD & DRIKKE

87


RESTAURANTER

RESTAURANTS / RESTAURANTS

BISTROEN PÅ NYBORG STRAND

Østerøvej 2, 5800 Nyborg +45 69 88 44 33

RESTAURANT CENTRAL CAFÉEN

Nørregade 6 5800 Nyborg +45 53 61 01 83

RESTAURANT HESSELET

Christianlundsvej 119 5800 Nyborg +45 65 31 30 29

RESTAURANT LIEFFROY

Skræddergyden 34 5800 Nyborg +45 65 31 24 48

Ω Sinatur Storebælt

Ω Restaurant Remisen

88

Ω Restaurant Hesselet


RESTAURANTEN PÅ SINATUR STOREBÆLT

Østerøvej 121, 5800 Nyborg +45 53 61 01 83

RESTAURANT REMISEN

Holmens Blvd. 11 5800 Nyborg +45 69 88 44 33

RESTAURANT SNEPPEN

Slotsgade 9 5800 Nyborg

RESTAURANT STRANDEN

ROEDS BRASSERIE & BISTRO

Østerøvej 2 5800 Nyborg +45 65 31 31 31 Mellemgade 18 5800 Nyborg +45 65 31 00 33

Ω NYBORG STRAND

Ω Restaurant Hesselet

Ω Storebælt Sinatur

MAD & DRIKKE

89


RESTAURANTER

RESTAURANTS / RESTAURANTS

AIKO SUSHI

ASIA

Korsgade 16 5800 Nyborg +45 53 61 01 83 Frisengårdsvej 5c 5800 Nyborg +45 55 72 55 55

BAR’SUSHI

Mellemgade 24 5800 Nyborg +45 66 13 63 00

CAFÉ ANTHON

Mellemgade 25 5800 Nyborg +45 65 31 16 64

CAFÉ APOSTROF

Havnegade 2A 5800 Nyborg +45 53 79 06 00

Ω Bar’Sushi

90


CAFÉ CLARKS

CAFÉ SCT. KNUD

CHICAGO BURGER

Vesterhavnen 80 5800 Nyborg +45 40 61 60 07 Slipshavnsvej 16 5800 Nyborg +45 65 31 60 04 Korsgade 10 5800 Nyborg +45 71 70 13 11

KING’S RUNNING SUSHI & WOK

Korsgade 16 5800 Nyborg +45 53 61 01 83

NUR’S BURGER & STEAKHOUSE

Nybrogade 2 5800 Nyborg +45 52 58 09 09

ØKSENDRUP KRO & MOTEL

Skræddergyden 34 5800 Nyborg +45 65 31 24 48

Ω King’s Running Sushi & Wok

Ω Roeds Brasserie

Ω Central Caféen

MAD & DRIKKE

91


CAFÉER & KAFFEBARER

CAFÉS & COFFEE SHOPS / CAFÉS UND BISTROS CAFÉ BRØNDUM

DANISH BAKERY GERTZ

Kongegade 16 5800 Nyborg +45 65 31 00 96

DEN GODE SMAG

Torvet 5 5800 Nyborg +45 65 31 06 66

JIMBO’S KAFFEBAR

Nørregade 11 5800 Nyborg +45 28 45 13 70

LABORATORIET VINBUTIK & VINBAR

Adelgade 2, mf 5800 Nyborg +45 51 62 26 84

VINSPECIALISTEN

92

Kongegade 20 5800 Nyborg +45 22 44 97 04

Nørregade 9 5800 Nyborg +45 65 31 02 61


Ω Café Brøndum

Ω Jimbo’s Kaffebar

Ω Jimbo’s Kaffebar

Ω Vinspecialisten

Ω Den Gode Smag

MAD & DRIKKE

93


SPECIALITETER

SPECIALITIES / SPEZILITÄTEN

AL PONTE - LITTLE ITALY

BY STOKKEBYE

Kertemindevej 152 5800 Nyborg +45 51 30 12 25

CALLING NATURE

Nørregade 13 5800 Nyborg +45 42 20 87 36

DANISH BAKERY GERTZ

Kongegade 16 5800 Nyborg +45 65 31 00 96

DEN GODE SMAG

Torvet 5 5800 Nyborg +45 65 31 06 66

Ω Vinspecialisten

94

Mellemgade 15 5800 Nyborg +45 28 87 67 70

Ω Laboratoriet


DET LILLE VAFFELBAGERI

Korsgade 20 st. th 5800 Nyborg +45 65 30 10 20

LABORATORIET VINBUTIK & VINBAR

Adelgade 2, mf. 5800 Nyborg +45 51 30 12 25

NYBORG DESTILLERI

Holmens Blvd. 11 5800 Nyborg +45 69 88 44 33

OSTEBODEN FRU. HANSEN

Kongegade 12 5800 Nyborg +45 65 31 45 80

VINSPECIALISTEN

Nørregade 9 5800 Nyborg +45 65 31 02 61

ØRBÆK BAGERI

Hovedgaden 7 5800 Nyborg +45 65 33 10 78

Ω Al Ponte

Ω By Stokkebye

MAD & DRIKKE

95


GÅRDBUTIKKER

FARM SHOPS / HÖFLADEN

BRUGBAR GÅRDBUTIK

BY STOKKEBYE VINGÅRD

Kissendrupvej 5 5800 Nyborg +45 42 36 49 94 Kertemindevej 152 5800 Nyborg +45 51 30 12 25

CFD’S GÅRDBUTIK

Skaboeshusevej 105 5800 Nyborg +45 44 39 13 39

FRØRUP VINGÅRD

Regissevej 3 5871 Frørup +45 40 63 14 30

KILDEGAARDEN HIGHLAND CATTLE

Skalkendrupvej 42 5800 Nyborg +45 24 91 24 00

Ω Kildegaarden Highland Cattle

Ω Brugbar Gårdbutik

96

Ω Rosilde Højgård


LYSTGÅRDEN

REFSVINDINGE BRYGGERI

ROSILDE HØJGAARD

Lystvej 6 5800 Nyborg +45 65 36 11 88 Nyborgvej 80 5853 Refsvindinge +45 65 33 10 40 Hjulbyvej 138 5800 Nyborg +45 65 31 06 78

ØRBÆK BRYGGERI

Assensvej 40 5853 Ørbæk +45 21 11 38 48

ØRBÆK VINGÅRD

Bøgevej 2B 5853 Ørbæk +45 65 36 11 88

Ω Stokkebye Vingård

MAD & DRIKKE

97


Ω Brugbar Gårdbutik

Ω Rosilde Højgaard

Ω Kildegaarden Highland Cattle

Ω By Stokkebye Vingård

Ω Nyborg Marina

98


FRISK FISK

FRESH FISH / FRISHER FISCHE NYBORG MARINA FRISK FISK DIREKTE FRA FISKEKUTTEREN FISH STRAGT FROM THE FISHING BOAT FISCH DIREKT VOM FISCHKUTTEN

KVICKLY

FRA CA. KL. 12.00 FROM AROUND 12 NOON VON CA. 12.00 UHR

Dronningensvej 1 5800 Nyborg

FISKEBIL

TIRSDAG FRA KL. 9.30-16.30

FISH VAN

TUESDAY FROM 9.30 AM – 4.30 PM

FISCHWAGEN

MENY

Ω Nyborg Strand

Vesterhavnen 80 5800 Nyborg

DIENSTAG VON 09.30-16.30 UHR

Bøjdenvej 3-5 5800 Nyborg

Ω Nyborg Marina

MAD & DRIKKE

99


REFSVINDINGE BRYGGERI Nyborgvej 80, 5853 Refsvindinge

Refsvindinge Bryggeri blev stiftet i 1885 og er sidenhen blevet et af de mest kendte bryggerier i Danmark. Deres Ale nr. 16 er blevet kåret som Danmarks bedste øl to gange og samtidig kåret til verdens tredjebedste øl. Trods dette er bryggeriet et af de mindste i Danmark. Bryggeriet har tilhørende dørsalg, hvor der er mulighed for at købe deres velsmagende bryg. Refsvindinge Bryggeri was founded in 1885 and has since become one of the best-known breweries in Denmark. Their Ale no 16 has been voted Denmark’s best beer twice and also voted the third best beer in the world. This, despite the fact that the brewery is one of the smallest in Denmark. The brewery also has an outlet where it is possible to buy their tasty brew. Die Refsvindinger Brauerei wurde 1885 gegründet und ist seitdem zu einer der bekanntesten Brauereien in Dänemark avanciert. Ihr Ale no. 16 wurde zweimal zum besten Bier Dänemarks gekürt sowie zum drittbesten Bier.Trotzdem ist die Brauerei eine der kleinsten in Dänemark. Die schmackhaften Biere können direkt in der Brauerei erstanden werden.

Ω Refsvindinge Bryggeri

Ω Refsvindinge Bryggeri

100

Ω Refsvindinge Bryggeri


ØRBÆK BRYGGERI Assensvej 38-40, 5853 Ørbæk

Ørbæk Bryggeri blev grundlagt i 1906 og er i dag et økologisk bryggeri, der fremstiller både øl, sodavand og juice (sodavand og juice under navnet Naturfrisk). Bryggeriets produkter har vundet adskillige priser. Blandt andet har deres øl, Fynsk Forår, vundet guldmedalje ved en af verdens største ølkonkurrencer, The European Beer Star Award, i Nürnberg. Bryggeriet har tilhørende butik, hvor det er muligt at købe deres produkter. Der er samtidig mulighed for at få en rundvisning på bryggeriet, hvor man kan se hele ølbrygningsprocessen og få smagsprøver. Ørbæk Bryggeri was founded in 1906 and is today an organic brewery that produces beer, fizzy drinks and juices (fizzy drinks and juices under the brand name Naturfrisk). Their products have won several awards. Among other things, their beer Fynsk Forår (Funen Spring) has won a gold medal at one of the world’s largest beer competitions, The European Beer Star Award, in Nuremberg. The brewery has an adjoining shop where you can buy their products. It is also possible to have a guided tour of the brewery, where you get to see the entire beer brewing process and enjoy a taste. Die Ørbæker Brauerei wurde 1906 gegründet und ist heute eine Bio-Brauerei, die Bier, Limonade und Saft herstellt (Limonade und Saft unter dem Namen „Naturfrisk“). Die Produkte der Brauerei wurden mit verschiedenen Preisen ausgezeichnet. Unter anderem hat deren Bier „Fynsk Forår“ beim „European Beer Star Award“ in Nürnberg, einem der weltweit größten Bierwettbewerbe, eine Goldmedaille gewonnen. Die schmackhaften Biere können direkt im brauereieigenen Laden erstanden werden. Gleichzeitig kann man an einer Führung durch die Brauerei teilnehmen, bei der man den kompletten Bierbrauvorgang beobachten sowie Kostproben erhalten kann.

Ω Ørbæk Bryggeri

Ω Ørbæk Bryggeri

MAD & DRIKKE

101


NYBORG DESTILLERI Holmens Blvd. 11, 5800 Nyborg

Nyborg Destilleri holder til i det gamle værksted for Statbanernes godstoge på den gamle færgehavn i Nyborg. På destilleriet bliver der produceret whiskey, rom, gin og snaps/akvavit. Udover destilleriet er der en tilhørende restaurant, Remisen, der serverer lækre og inspirerende retter. Økologi, bæredygtighed og lokale råvarer er i stor fokus, og over 99% af råvarerne i køkkenet og 100 % af drikkevarerne i restauranten er økologiske. Derfor har de også modtaget Det Økologiske Spisemærke i guld fra Fødevarestyrelsen. Nyborg Destillery is located in the old workshop for Statbanernes’ freight trains at the old ferry port in Nyborg. The distillery produces whisky, rum, gin and schnapps/aquavit. The distillery has an adjoining restaurant, Remisen, where delicious, inspiring dishes are served. Ecology, sustainability and local produce are very much in focus, and more than 99% of the ingredients used in the kitchen and 100% of the drinks in the restaurant are organic. They have therefore also been awarded “Det Økologiske Spisemærke” (the Organic Food Label) in gold by the Danish Veterinary and Food Administration. Die Nyborger Destillerie (dän. „Nyborg Destilleri“) befindet sich in der ehemaligen Werkstatt für die Güterzüge der Dänischen Staatsbahn am ehemaligen Fährhafen von Nyborg. In der Destillerie werden Whisky, Rum, Gin und Schnaps/Aquavit. Neben der Destillerie befindet sich hier auch das Restaurant „Remisen“, wo schmackhafte und interessante Gerichte serviert werden. Bio, Nachhaltigkeit und Erzeugnisse aus der Region sind hier die wichtigsten Stichworte, und über 99 % der Zutaten in der Küche und 100 % der Getränke im Restaurant sind Bio-Produkte. Deshalb ist das Restaurant von der dänischen Lebensmittelbehörde mit dem Bio-Siegel in Gold ausgezeichnet worden.

Ω Nyborg Destilleri

102

Ω Nyborg Destilleri


DK Kom og oplev et vaskeægte whiskydestilleri på en guidet tur mellem kobberkedler, whiskyfade og de skønneste dufte! En rundvisning på Nyborg Destilleri giver dig en unik oplevelse og et indblik i, hvordan vi fremstiller vores økologiske whisky, gin og rom. Efter din rundvisning har du mulighed for at nyde en frokost eller middag i vores økologiske Restaurant Remisen. Ca. 60 min. DKK 150,- pr. person inkl. smagning. Book på: nyborgdestilleri.com eller ring på +45 69 88 44 33

UK Come and discover a genuine whisky distillery on a guided tour amongst copper stills, whisky casks and ravishing fragrances. A guided tour of Nyborg Destilleri provides you with a unique insight into how we produce our organic whisky, gin and rum. Following your guided tour, you can enjoy lunch or dinner in our organic Restaurant Remisen. About 60 min. DKK 150,- per person including tasting. Book on: nyborgdestilleri.com or call +45 68 88 44 33

2021 © Designed by Helga Art

Nyborg Destilleri Holmens Boulevard 11, DK-5800 Nyborg +45 69 88 44 22 info@nyborgdestilleri.dk @NyborgDestilleri

nyborgdestilleri.com

MAD & DRIKKE

103


KONGENS FADEBUR I middelalderen var det en stor begivenhed, når kongen og hans følge kom til Nyborg. Så var der brug for mad og drikke i rigelige mængder fra Kongens Fadebur. I Nyborg var der sørget særligt godt for dette. Det kongelige Nyborg Len dækkede næsten halvdelen af Fyn og hørte som et af de eneste i landet altid til kongens fadebur. Det betød, at bønder og håndværkere i lenet betalte skat i form af afgrøder og produkter direkte til kongens hof. De østfynske producenter har dermed en snart 800 år gammel tradition for at være leverandører til Danehoffet og Nyborg Slot. Kongens Fadebur er i dag et fødevarenetværk, der i samarbejde med østfynske fødevareproducenter og Nyborg Slot skaber produkter og madoplevelser, der bygger på historien. Kongens Fadebur holder til i Dyrehave Mølle. Du kan læse mere om Kongens Fadebur på www.kongensfadebur.dk

104


THE KING’S PANTRY In the Middle Ages, it was quite the event when the king and his entourage came to Nyborg. It called for food and drink in copious quantities from Kongens Fadebur – the King’s Pantry. This was particularly well catered for in Nyborg. The royal Nyborg fief covered almost half of Funen and was one of the only fiefs in the country that always belonged to Kongens Fadebur. This meant that farmers and artisans in the fief paid tax in the form of crops and products directly to the king’s court. For almost 800 years, the producers of East Funen have therefore traditionally supplied Danehoffet (the parliament) and Nyborg Castle. Today, Kongens Fadebur is a food network that creates history-based products and culinary experiences in collaboration with East Funen food companies and Nyborg Castle. Kongens Fadebur is based at Dyrehave Mølle. Read more about Kongens Fadebur at www.kongensfadebur.dk

DIE SPEISEKAMMER DES KÖNIGS Im Mittelalter war es ein wichtiges Ereignis, wenn der König mit seinem Gefolge nach Nyborg kam. Dann benötigte man in reichlichen Mengen Speisen und Getränke aus der Speisekammer des Königs. In Nyborg wurde hierfür besonders gut gesorgt. Der damalige Nyborger Lehen umfasste fast die Hälfte der Insel Fünen und zählte als einer der wenigen im Land zur Speisekammer des Königs. Deshalb zahlten die im Lehen ansässigen Bauern und Handwerker ihre Steuern in Form von Ernteerträgen und Erzeugnissen direkt an den Königshof. Die Produzenten auf Ostfünen blicken somit eine bald 800 Jahre alte Tradition für die Belieferung des Danehofs und des Schloss Nyborg zurück. Die Speisekammer des Königs befindet sich in der Mühle „Dyrehave Mølle“. Mehr über die Speisekammer des Königs erfahren auf www.kongensfadebur.dk

MAD & DRIKKE

105


FASTFOOD LAUSES GRILL

PIZZA AL CAPONE

ROSSO PIZZARIA

BURGER KING

PIZZA KING

OK PLUS

SUNSET BOULEVARD

POMONA PIZZA

VIET NAM NAM

MCDONALD’S

PRONTO PIZZA

CARL’S JR.

Vesterhavnen 1 5800 Nyborg +45 23 61 36 53

Slipshavnsvej 11 5800 Nyborg +45 65 33 11 33 Slipshavnsvej 9, 5800 Nyborg +45 65 31 80 05 Storebæltsvej 3 5800 Nyborg +45 65 31 88 77

Strandvejen 14 5800 Nyborg +45 65 31 31 29

Korsgade 12 5800 Nyborg +45 65 31 34 44 Kongegade 22 5800 Nyborg +45 65 31 20 10

Dronningensvej 2 5800 Nyborg +45 65 31 20 20

Christianslundsvej 71 5800 Nyborg +45 61 69 32 29 Slipshavnsvej 3 5800 Nyborg +45 65 37 22 00 Møllervej 2 5800 Nyborg +45 50 29 05 02

Storebæltsvej 7a 5800 Nyborg +45 61 62 94 01

Lause’s Grill & Pølser

Se mere på facebook lausesgrill

Lause’s Lause

Grill & Pølser Vesthavnen 1 · 5800 Nyborg

www.lause.dk 106

Bestilli tlf. 23 ng på 61 36 53


PUBS OG VÆRTSHUSE

PUBS AND BARS / PUBS UND KNEIPEN CAFÉ KASTEL Nørregade 26 5800 Nyborg +45 65 31 20 30

GORDON’S Torvet 3 5800 Nyborg +45 30 74 33 26

CHR. II Kongegade 19 5800 Nyborg +45 50 14 14 67

PHØNIX Adelgade 4 5800 Nyborg +45 65 30 11 69

CORNER BAR Strandvejen 34 5800 Nyborg +45 51 18 20 68

RIO BRAVO Vestervoldgade 36 5800 Nyborg +45 65 31 75 65

Ω Phønix

Ω Gordon’s Bar

MAD & DRIKKE

107


Al Ponte - din italienske specialitetsforretning Lækkerier til hverdag og fest. Flotte gavekurve og firmagaver i alle prisklasser. Specialiteter, vin/spiritus og håndlavet keramik samlet i de hyggeligste rammer. Bestemt et besøg værd. Al Ponte v. Helle Svansø Mellemgade 15 5800 Nyborg Tlf: 28876770 helle@alponte.dk www.alponte.dk

MELLEMGADE 25 5800 NYBORG

65 3116 64

Vi ses på Anthon!

NYBORGS CAFÉ I CENTRUM Stedet hvor alle mødes! • God mad - frokost og aften • Stemning • Hygge • Byens bedste betjening 108


DK Restaurant Remisen deler tag med Nyborg Destilleri, der producerer økologisk whisky, gin og rom. Netop disse produkter er, sammen med lækre økologiske øl fra Ørbæk Bryggeri, en vigtig del af vores menu, hvor vores dygtige kokke inddrager de forskellige produkter i madlavningen. Mulighederne er mange og smagene er fantastiske. Vi har høje ambitioner, men vores mad er helt nede på jorden, og så er den selvfølgelig økologisk, ligesom alt andet fra Nyborg Destilleri og Ørbæk Bryggeri.

UK Restaurant Remisen shares a roof with Nyborg Destilleri

which produces organic whisky, gin and rum. The distillery’s spirits, together with organic craft beer from Ørbæk Bryggeri, makes up an important part of our menu. Our talented cooks use the products in their cooking, and the resulting flavours are delicious. Our ambitions are high, but our food is down to earth – and it is organic, just like everything else we make.

2021 © Designed by Helga Art

Restaurant Remisen Holmens Boulevard 11, DK-5800 Nyborg +45 69 88 44 33 info@nyborgdestilleri.dk @NyborgDestilleri

restaurantremisen.dk

MAD & DRIKKE

109


KOM OG BESØG Det lille Vaffelbageri i Korsgade

Vi tilbyder dejlige hjemmebagte vafler med is og softice Vi ses! Korsgade 20 • 5800 Nyborg • Tlf. 65 30 10 20

Besøg Frørup vingård Vingård på smukke Østfyn

Frørup Vingård er en økologisk vingård. Frørup Vingård ligger i det dejlige og kopierede Østfyn. Vingården blev grundlagt i 2010 , og etableret i 2011, hvor vi plantede 800 vinstokke, både grønne og blå druer.

Salg fra egen gårdbutik

Vi sælger alle vores vine fra egen gårdbutik. Her kan du også købe alt det, du har brug for til etablering af din egen vinmark og dit vineri. Kom og få en god snak og bliv inspireret. Vi glæder os til at se dig.

Kærlighed i hver enkelt dråbe

Vi har fra starten ikke sprøjtet vores druer med gift af nogen art, så det har heller ikke været en svær beslutning at blive 100% økologisk vinproducerende.

Overnatning i Shelter

Har du lyst til at vågne op og nyde den sydlandske stemning med udsigt over grønne vinmarker, så kan du booke vores shelter til 4 personer, ved at kontakte os på tlf. 4063 1430

110

Besøg Frørup Vingård Vi har åbent efter aftale.

Frørup Vingård og Butik Vinmark

Der kan bestilles guidede ture med vinsmagning og evt. en let anretning af tapas, oste og brød. Pris 220,- min. 6 pers.

Telefon 4063 1430 info@butikvinmark.dk www.froerupvingaard.dk

Ring til Lene og Dennis på tlf. 4063 1430.

Regissevej 3 ⋅ 5871 Frørup


e Intim lill ed m kaffebar r supe betjening

KAFFE BAR

Alt i lækker kaffe, kolde drinks, vin, øl og vand. Friskbagt brød, grillet panini og sprøde nachos. Der er mulighed for at sidde ude og inde. Der er varme på terrassen

Nørregade 11A, 5800 Nyborg ÅBNINGSTIDER: Man., tirs., ons., torsdag: 10.00 - 22.00 Fredag og lørdag: 10.00-00.00 (02.00) Søndag: 12.00-18.00

STEAKHOUSE Nur´s BURGER & STEAKHOUSE Lækre saftige Hereford smagfulde hjemmelavede Lækre saftige Hereford bøffer,bøffer, smagfulde hjemmelavede burgereburgere og stor salatbar og stor salatbar er hvad du kan forvente - er hvad du kan forvente hos Nur’s burger og steakhouse hos Nur’s burger og steakhouse

Mad ud af huseT Til arrangemenTer, fesTer og Take away.

NYHED!

MAD UD AF HUSET TIL ARRANGEMENTER, FESTER OG TAKE awaY.

FROKOSTÅBENT ALLE DAGE FRA KL. 11:00

Åbningstid: 11-21 Åbningstid: 17-21 Sommeråbent: Maj – aug. kl. 11 - 22

NYBROGADE 3 • 5800 NYBORG • TLF: 52 58 09 09 Se 3mere påNyborg www.nurS.dk Nybrogade • 5800 • Tlf: 52 58 09 09 Se mere på www.nurS.dk

MAD & DRIKKE

111


Vinspecialisten Nyborg Leverandør til gode oplevelser

Stort og spændende udvalg af kvalitetsvin, spiritus, øl, kaffe, te, chokolade og delikatesser. Butikken er fuld af gaveidéer Besøg vores hyggelige vin- og kaffebar!

Nørregade 9, 5800 Nyborg Tlf.: 65310261 - nyborg@vinspecialisten.dk

Vi glæder os til at se dig! Kærlig hilsen Anne-Mette og teamet

Velkommen til Øxendrup Kro - Kongelig privilegeret fra 1847

ÅBENT ALLE DAGE Mandag fra kl. 15-21 Tirsdag til Søndag kl. 12-21

Velbekomme og på gensyn Med venlig hilsen Marianne Aanes Indehaver igennem 21 år. Øxendrup Kro & Motel • Svendborg Landevej 30, 5871 Frørup • Tlf. 65 37 10 57

www.oexendrup.dk

Tlf. 65 31 23 95 Tlf. 65 38 20 70 Tlf. 65 39 10 13 ELVAGT DØGNET RUNDT 112


Problemer med bilen i ferien? Probleme mit dem Wagen im Urlaub? Problems with the car in the holiday?

ed i den nye Far til fire-film. i-forhandler, mens ungerne ser ræmier til både børn og voksne. ed sodavand og popcorn.

e Edition,

VITARA. Vaskeægte SUV

samt vinter0 kr.) med ekstra rdæk, solcelle ytter bag og

F.eks. Vitara 1.6 Active fra 224.990 kr. Fås også med fire x fire til far for 30.000 kr. ekstra: Active AllGrip med automatisk nødbremse og aktiv fartpilot.

oss Active e 229.990 kr.

r.

Vitara Active med fire x fire til far Nyborg Bilcenter A/S

254.990 Alsvej kr. 2 - 5800 Nyborg -

Tlf. 65 30 22 00 - 21 25 36 61 www.nyborgbilcenter.dk

Vores

AutoMester

Østfyns største bilvask!

værksted tilbyder: ● ● ● ● ● ● ●

SERVICE FORSIKRINGSSKADER SYN AF BILER 4-HJULSUDMÅLING AIRCONDITION ALT TIL GODE PRISER... 3 ÅRS GARANTI PÅ RESERVEDELE

Alle bilmærker repareres Vores

AutoMester

SIMONS AUTO ER EN DEL AF AUTOMESTER E+DANMARKS BEDSTE OG BILLIGSTE BILLÅN

E+

værksted tilbyder:

● SERVICE ● FORSIKRINGSSKADER ● SYN AF BILER ● 4-HJULSUDMÅLING ● AIRCONDITION ● ALT TIL GODE PRISER... ● 3 ÅRS GARANTI PÅ RESER

DERFOR KAN VI SERVICERE OG REPARERE ALLE SLAGS EL- OG HYBRIDBILER

OG SELVFØLGELIG ALT INDENFOR

DANMARKS BEDSTE OG BILLIGSTE BILLÅN

DÆK

uddene gælder så hht. EU-norm. 2 106-111 gram/km.

RUDER SERVICE

MULIGHED FOR GRATIS LÅNEBIL

AUTOOPRETNING FORSIKRINGSSKADER ALT I AUTOREPARATION

- Din specialist i service, FEJLSØGNING reparationer og reservedele

FINANSIERING

UDEN VIDERE

og Penge blad TÆNK Penge Forbrugerrådets låne penge i er enige. Skal du & Privatøkonom hos Toyota. ikke billigere end til en bil, bliver det

FINANSIERING

AVANCERET ELEKTRONISK

ODENSE V

Ingen uforudsete udgifter. Vi tilbyder 12, 24 -ellerTel. 66 11 55 55 36 måneders service og reparationsaftaler i op til 5 år. Hør nærmere omkring pris.

ODENSE V Tel. 66 11 55 55

ODENSE M Tel. 66 15 60 01

SVENDBORG Tel. 62 21 20 04

-eller op til

REM

STADIG DET SAMME, BARE EN TAND

og Penge blad TÆNK Penge e s penge Forbrugerrådets på adlåne er enige. Skalrgdu Privatøkonomi e 3 Toyota. &NYBORG hos ikke billigere end 9 til en bil, bliver det

Tel. 62 61 95 88

Tel. 65 31 27 07

REM

STADIG DET SAMME, BARE EN TAND ODENSE M Tel. 66 15 60 01

SVENDBORG Tel. 62 21 20 04

Se meget mere og bestil tid online på www.simonsauto.dk Halvej 2 – 5800 Nyborg – Tlf. 65 31 77 35 Mail: simon@simonsauto.dk

Du ERE fi UDEN VID Ves nder t o

FAABORG

Følg med på

FAABORG

Tel. 62 61 95 88

NU EN DEL AF

BEDRE NYBORG

Tel. 65 31 27 07

Du fi Ves nder ter o gad s på e3 9

Simons Auto Nyborg

www.simonsauto.dk Halvej 2 – 5800 Nyborg – Tlf. 65 31 77 35 Mail: simon@simonsauto.dk

BEDRE

NU EN DEL AF

Følg med på

Simons Auto Nyborg

MAD & DRIKKE

113


Overnatning

ACCOMODATION / ÜBERNACHTUNG

Ω Nyborg Strand


OVERNAT DIREKTE I VANDKANTEN I Nyborg kan du overnatte på et af hotellerne, der ligger lige ned til vandet. Her bor du både bynært og tæt på hav og strand. Har du pakket campingvognen og er klar til at køre ud i det blå, finder du hele fire forskellige campingpladser i Nyborg, som alle er beliggende ved stranden. Vil du helt tæt på og mærke naturen, kan du overnatte i det fri under stjernerne. Du kan sove i shelters eller på teltpladser tæt ved skov og hav. Du har mulighed for at vælge præcis den overnatning, der passer til dig, uanset om du er på sommerferie eller weekendtur. Læs mere om overnatningsmuligheder på www.visitnyborg.dk

OVERNIGHT RIGHT ON THE WATER’S EDGE In Nyborg, you can stay at one of the hotels located right on the water. A stay here is a stay close to both the town and the sea. If you’ve packed the caravan and are ready to head out into the countryside, you’ll find four different campsites in Nyborg, all of which are located by the beach. If you really want to be at one with nature, you can sleep under the stars. Spend the night in a shelter or pitch your tent at a primitive campsite close to the woods and the sea. You can choose exactly the accommodation to suit you, whether you’re on your summer holiday or a weekend getaway. For more information about your accommodation options, please visit www.visitnyborg.com

ÜBERNACHTEN SIE DIREKT AM MEER Übernachten Sie direkt am Meer In Nyborg können Sie in einem der Hotels übernachten, die direkt am Meer liegen. Hier sind Sie in Stadtnähe und nah an Meer und Strand untergebracht. Wenn Sie den Wohnwagen gepackt haben und losfahren, finden Sie in Nyborg sage und schreibe vier verschiedene Campingplätze, die alle am Strand liegen. Wer der Natur ganz nah sein will, kann im Freien unter dem Sternenhimmel übernachten. Sie können in Shelterhütten oder auf Zeltplätzen am Wald oder am Meer übernachten. Suchen Sie sich die Übernachtungsform aus, die genau zu Ihnen passt - egal, ob Sie hier Ihren Sommerurlaub oder einen Kurzurlaub verbringen. Sie erfahren mehr über die Übernachtungsmöglichkeiten auf www.visitnyborg.de

OVERNATNING

115


HOTELLER

Ω Nyborg Strand

HOTELS / HOTELS

HOTEL HESSELET Christianslundsvej 119 5800 Nyborg +45 65 31 30 29 NYBORG STRAND Østerøvej 2 5800 Nyborg +45 65 31 31 31 SINATUR HOTEL STOREBÆLT Østerøvej 121 5800 Nyborg +45 65 31 40 02

Ω Hotel Hesselet

116

Ω Hotel Sinatur Storebælt

Ω Hotel Nyborg Strand


CAMPINGPLADSER

CAMP & CARAVAN SITES / CAMPINGPLÄTZE GRØNNEHAVE STRAND CAMPING Regstrupvej 83 5800 Nyborg +45 65 36 15 50

NYBORG STRANDCAMPING Hjejlevej 99 5800 Nyborg +45 65 31 02 56

KONGSHØJ STRAND CAMPPING Kongshøjvej 5 5871 Frørup +45 65 37 12 88

TÅRUP STRAND CAMPING Lersey Alle 25 5871 Frørup +45 65 37 11 99

Ω Nyborg Strandcamping Ω Kongshøj Strand Camping

Ω Tårup Strand Camping

Ω Grønnehave Strand Camping

OVERNATNING

117


KRO & MOTEL

INN & MOTEL / GASTHAUS & MOTEL ØXENDRUP KRO & MOTEL Svendborg Landevej 30 5871 Frørup +45 65 37 10 57

BED & BREAKFAST AUNSLEV HØJGAARD Bystævnet 10, Aunslev 5800 Nyborg +45 27 12 20 58 / +45 65 36 11 37

STÆVNEGAARDEN APARTMENTS Kertemindevej 20 5540 Ullerslev +45 29 44 58 43

FREDERIKSHØJ Kogsbøllevej 66 E 5871 Frørup +45 65 37 16 16

VILLA KASTEL Tårup Byvej 3B, Tårup 5871 Frørup +45 51 51 42 20

NABOLØS Kertemindevej 185, Bovense 5800 Nyborg +45 21 62 81 28

Ω Naboløs

118


Ω Øxendrup Kro & Motel

Ω Stævnegaarden Ω Aunslev Højgaard

Ω Villa Kastel

Ω Frederikshøj

OVERNATNING

119


SHELTER DYREHAVEHUSE Gl. Vindingevej 1A 5800 Nyborg Booking: +45 21 85 33 23 GPS: 55.297880, 10.775346

KAUSLUNDE Å Rissingevej 11, Risinge 5540 Ullerslev Booking: www.bookenshelter.dk GPS: 55.423052, 10.702488

JAGTENBORG SKOV Adgang f ra Fynsvej 40 5800 Nyborg Ingen booking/no booking GPS: 10,7458 / 55,3212

KONGSHØJ STRAND Kongshøjvej 7, Kongshøj 5871Frørup Booking: www.bookenshelter.dk GPS: 55.221914, 10.809870

REFSVINDINGE NATUR OG KULTURCENTER Skolevænget 1-3, Refsvindinge 5853 Ørbæk Booking +45 71 95 82 80 GPS: 55.293397, 10.677360

PLANTAGEN VED SLIPSHAVN Lindholm Havnevej (Spejdervejen/Plantagen) 5800 Nyborg Booking: www.bookenshelter.dk GPS: 55.298171, 10.821428

GRØNNEHAVE Regstrupvej 87, Grønnehave 5800 Nyborg Booking: www.bookenshelter.dk GPS: 55.357706, 10.791062

TELTPLADSER

CAMPSITE FOR TENTS / ZELTPLATZ

KOGSBØLLE TELTPLADS Kjærsvej 1, Kogsbølle 5800 Nyborg Booking: +45 40 86 26 18 GPS: 55.290806, 10.749860

SULKENDRUP MØLLE TELTPLADS Sulkendrupvej 1, Sulkendrup 5800 Nyborg Booking: +45 25 72 35 53 GPS: 55.293704, 10.713222

For information om fri teltning, lejrpladser, primitiv overnatning m.m. se: www.naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/overnatning For information about free camping, campsites, primitive accommodation, etc., see: www.naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/overnatning Informationen zu freiem Zelten, Zeltplätzen, primitiver Übernachtung u. v. m. finden Sie hier: www.naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/overnatning

120


Ω Grønnehave

Ω Teltplads v. Sulkendrup Mølle

Ω Telstplads

OVERNATNING

121


1914

21

1318

20


20 HOTELLER HOTELS HOTELS 1 Hotel Hesselet 2 Nyborg Strand 3 Sinatur Hotel Storebælt

15

13

4

17

CAMPINGPLADSER CAMPSITES CAMPINGPLÄTZE

19

4 Grønnehave Strand Camping 5 Kongshøj Strand Camping 6 Nyborg Strandcamping 7 Tårup Strand Camping

1

TELTPLADSER CAMPSITE - TENTS ONLY ZELTPLATZ

2 3

16

6 22

8

9

8 Blankenborgvej 9 Sulkendrupmølle

KRO & MOTEL INN & MOTEL GASTHAUS & MOTEL 10 Øksendrup Kro & Motel BED AND BREAKFAST

11

11 Frederikshøj Bed & Breakfast 12 Villa Kastel 13 Aunslev Højgaard 14 Stævnegården Apartments 15 Naboløs

12 7 10

21 5

SHELTER 16 Dyrehave Huse 17 Jagtenborg Skov 18 Refsvindinge kultur og naturcenter 19 Grønnehave 20 Kauslunde Å 21 Kongshøj Strand 22 Plantagen Slipshavn

OVERNATNING

123


Stydret på Godmorgen havudsigt Beliggenheden lige i strandkanten har altid kastet et særligt lys over Nyborg Strand, der blev bygget som badehotel i 1899. Med egen badestrand lige uden for døren og et stort nyt Fit & Relax område begynder ferien i det øjeblik, du tjekker ind. OVERNATNING Forkæl jer selv eller hele familien. 2 sengs værelse pris pr. nat fra kr. 996,4 sengs værelse pris pr. nat fra kr. 1.196,Inkl. stor morgenbuffet Havudsigt + kr. 200,- pr. døgn

ATMOSFÆRE OG ALSIDIGT MENUKORT • Restaurant Stranden: Nyd sæsonens menu inspireret af det danske og franske køkken med fokus på lokale råvarer. • Temabuffeter: Hver aften i sommermånederne serverer vi vores temabuffeter kl. 17.30 21.30.

FIT & RELAX Overnattende gæster kan frit benytte vores 500 m² store Fit & Relax-område med indbydende wellnessfaciliteter og moderne træningsredskaber.

• Bistro: Spændende udvalg af bistroretter, bl.a. vores populære oksehøjreb ad libitum.

Book ophold: + 45 65 31 31 31 Bordbestilling: Stranden + 45 65 15 05 20. Bistro + 45 65 15 05 21

Nyborg Strand

| Østerøvej 2

| DK 5800 Nyborg

| Læs mere på nyborgstrand.dk


Good morning sea view The hotel’s beachside location has always cast a special light over Nyborg Strand, which was built as a seaside hotel in 1899. With its own beach right outside the door and a wonderful new Fit & Relax area, your holiday begins the moment you check in. STAY THE NIGHT! Treat yourselves or the whole family. Twin room price per night from DKK 996 Family room (sleeps 4) price per night from DKK 1,196 Including large breakfast buffet Sea view + DKK 200 per night

FIT & RELAX Overnight guests can make free use of our 500 m² Fit & Relax area offering welcoming wellness facilities and modern exercise equipment.

AMBIENCE AND A VERSATILE MENU • Restaurant Stranden: Enjoy the seasonal menu inspired by Danish and French cuisine with a focus on local ingredients. • Theme buffets: Every evening during the summer, we serve our theme buffets from 5.30–9.30 pm. • Bistro: Exciting selection of bistrodishes, including our popular, all-youcan-eat beef rib roast.

Book your stay: + 45 65 31 31 31 Table reservation: Stranden + 45 65 15 05 20. Bistro + 45 65 15 05 21

Nyborg Strand

| Østerøvej 2

| DK 5800 Nyborg

| Read more at nyborgstrand.dk


VELKOMMEN TIL HOTEL HESSELET Beliggende Beliggende ved ved bøgeskoven, bøgeskoven, med med udsigt udsigt over over Storebælt, Storebælt, og og stranden stranden er er rammerne rammerne unikke unikke for for det det perfekte perfekte ophold. ophold. Her Her opførte opførte man man ii 1967, 1967, et et af af Danmarks Danmarks smukkeste smukkeste designhoteller, designhoteller, med med sans sans for for detaljer detaljer og og kvalitet. kvalitet.

VELKOMMEN TIL HOTEL HESSELET

Beliggende ved bøgeskoven, med udsigt over Storebælt, og stranden er rammerne unikke for det perfekte ophold. Det som ejes af Sørensen, byder på af Det familieejede familieejede hotel, som ejesi 1967, af Sinne Sinne & Steen Steen Sørensen, byderdesignhoteller, på afslappet afslappet personlig personlig atmosfære, og mange af vores vores gæster gæster Herhotel, opførte man et & af Danmarks smukkste med sansatmosfære, for detaljerog ogmange kvalitet. kommer kommer igen igen og og igen igen –– De De betragter betragter nærmest nærmest Hesselet Hesselet som som deres deres andet andet hjem. hjem. Det familieejede hotel, som ejes af Sinne & Steen Sørensen, byder på afslappet personlig atmosfære, og mange af vores gæster kommer igen og igen - De betragter nærmest Hesselet som deres andet hjem. Vi Vi skaber skaber personlige personlige relationer relationer med med vores vores gæster gæster og og gør gør os os ekstra ekstra umage umage for for altid altid at at være være unikke unikke og og give give den den bedste bedste oplevelse oplevelse Vi skaber personlige relationer med vores gæster og gør os ekstra umage for altid at være unikke og give den bedste oplevelse.

Christianslundsvej Christianslundsvej 119 119 ** DK-5800 DK-5800 Nyborg Nyborg ** Tlf: Tlf: +45 +45 65 65 31 31 30 30 29 29 ** www.hotel-hesselet.dk www.hotel-hesselet.dk

Ω Kongshøj Strand

126


Velkommen til

KONGSHØJ STRAND CAMPING

Skøn familieplads 14 km syd for Nyborg.

Områder med fodbold og minigolf.

Smukt beliggende i naturskønne omgivelser ved børnevenlig badestrand med det Blå Flag.

Gode fiskemuligheder i salt- og ferskvand. For hundeejere har vi egen hundeskov på 5000 m2, hvor hunde kan få lov at boltre sig.

2 gode legepladser med bl.a. 2 hoppepuder mooncars, legetromle, legeredskaber, og klappedyr. Multihal med badminton, bordtennis, dart m.m.

• Flotte luksushytter på 30 og 35m2 med bad og toilet • Masser af aktiviteter for hele familien • Udlejning af campingvogne • Moderne servicebygninger • Trådløst internet på pladsen • Mini-marked med friskbagt brød

v/Familien Sønderby

Kongshøjvej 5, Tårup, 5871 Frørup Tlf. 65 37 12 88

• Vintercamping ved reservation • Luksussommerhus med pool til 26 personer

www.kongshojcamping.dk E-mail: info@kongshojcamping.dk

OVERNATNING

127


Camping Camping Sites Camping Campingplätze Camping Sites Nyborg Strandcamping Campingplätze Nyborg Strandcamping

★★ ★

★★ ★ 99 Hjejlevej Hjejlevej 99 5800 Nyborg 5800 Nyborg tlf.(+45) 6531 0256 tlf.(+45) 6531 0256 mail@strandcamping.dk mail@strandcamping.dk www.strandcamping.dk www.strandcamping.dk

mping ★★ ★

56 ping.dk ing.dk

Grønnehave Strand C Regstrupvej 83, 580 Tlf. (+45) 6536 1550 info@gronnehave.dk

Nyborg Strandcamping ★ Hjejlevej 99 5800Strand Nyborg Grønnehave Camping ★ ★ ★ Regstrupvej 83, 5800 Nyborg tlf.(+45) 6531 0256 Tlf. (+45) 6536 1550 info@gronnehave.dk · www.gronnehave.dk mail@strandcamping.dk www.strandcamping.dk


Nyborg Strandcamping ★★ ★ Hjejlevej 99 5800 Nyborg tlf.(+45) 6531 0256 mail@strandcamping.dk www.strandcamping.dk

Grønnehave Strand Camp Regstrupvej 83, 5800 Ny Tlf. (+45) 6536 1550 info@gronnehave.dk · ww

Nyborg Strandcamping HjejlevejTårup 99Strand Camping ★ ★ ★ ★ Alle 25, Tårup Stra Tårup Strand Camping Lersey 5800 Nyborg ★ ★Alle ★ 25, Tårup Strand Lersey Grønnehave Strand Camping 5871 Frørup ★ ★ ★ Camping 5871 Frørup Regstrupvej 83, 5800 Nyborg (+45) 6537 1199 tlf.(+45)Tlf.6531 0256 00 Nyborg Tlf. (+45) 6537 1199 mail@taarupstrandcamp Tlf. (+45) 6536 1550 mail@strandcamping.d 0 info@gronnehave.dk · www.gronnehave.dk mail@taarupstrandcamping.dk www.taarupstrandcampi k · www.gronnehave.dk www.taarupstrandcamping.dk www.strandcamping.d

★★ ★

k

Tårup Strand Camping ★ ★ ★ Lersey Alle 25, Tårup Strand 5871 Frørup Tlf. (+45) 6537 1199 mail@taarupstrandcamping.dk www.taarupstrandcamping.dk

Grønnehave Strand Ca Regstrupvej 83, 5800 Tlf. (+45) 6536 1550 info@gronnehave.dk ·


Shopping Ω Kongegade


SHOPPING I NYBORG Nyborg byder på et væld af unikke butikker. Du finder altid et godt udvalg, hvad enten det drejer sig om livsstil, beklædning, fødevarer eller noget helt fjerde. Byen er en kongeligt anlagt fæstningsby fra middelalderen. Gadenettet er identisk med datidens, hvilket giver en hyggelig atmosfære i bymidten. Her finder du 1800-tals renæssancebygninger, toppede brosten, voldgrav og meget mere, der bidrager til en god oplevelse.

SHOPPING IN NYBORG Nyborg offers a wealth of unique shops, where you’ll always find a good selection, whether you’re looking for lifestyle items, clothing, food or something else entirely. The town is a royal fortified town from the Middle Ages. The street network is just as it was back then, which makes for a cosy atmosphere in the town centre, where you will find 19th century Renaissance buildings, bumpy cobblestones, the moat and much more besides.

SHOPPING AUS NYBORG Nyborg hat jede Menge einzigartige Geschäfte zu bieten. Sie finden überall eine gute Auswahl, was Lifestyle, Kleidung, Lebensmittel und vieles mehr betrifft. Nyborg ist eine königliche Festungsstadt aus dem Mittelalter. Das Straßennetz ist identisch mit dem von damals, was für eine idyllische Atmosphäre in der Innenstadt sorgt. Sie ist von Renaissancegebäude aus dem 19. Jahrhundert, Kopfsteinpflaster, dem Wallgraben und vielem mehr geprägt.

SHOPPING

131


ANTIKVITETER, GENBRUG & LOPPEMARKEDER ANTIQUES, RECYCLING & FLEAMARKETS ANTIQUITÄTEN, RECYCELN & FLOHMARKT ANTIKVITETER ANTIQUES/ ANTIQUITÄTEN A1 ANTIK SNURREPIBEN Kertemindevej 24 5800 Nyborg

L.P. ANTIK

Frøreup Byvej 14 5871 Frørup

LOPPELYST Hovedgaden 1 5853 Ørbæk

SKOVBALLE ANTIK Såderupvej 2 5540 Ullerslev

LOPPEMARKEDER FLEA MARKETS / FLOHMARKT DANEHOFGARDEN

Første lørdag i måneden The first Saturday of the month Am ersten Samstag im Monat

Gasværksvej 8A-8C 5800 Nyborg

EGESKOV MARKED 10.9-11.9 2021 Bøjdenvej 22 5772 Kværndrup

LANGESKOV MARKED 17.9-19.9 2021 Grønvangen 5500 Langeskov

ØRBÆK MARKED 16.7-18.7 2021 Svendborgvej 31 5853 Ørbæk

GENBRUG SECONDHAND / SECONDHANDLADEN GEMT, GLEMT OG GENFUNDET

MISSION AFRIKA

FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP

RØDE KORS - NYBORG

KIRKENS KORSHÆRS GENBRUG

RØDE KORS - ULLERSLEV

Nørregade 15 5800 Nyborg

Nørregade 11 5800 Nyborg

Frisengårdsvej 17 5800 Nyborg

ROSENDAL RETRO Falstervej 8c 5800 Nyborg

132

Dronningensvej 7 5800 Nyborg

Vestervoldgade 41 5800 Nyborg Odensevej 40 5540 Ullerslev


Ω Loppelyst Ω Antik Snurrepiben

Ω Kongegade

Ω Nørregade

SHOPPING

133


KUNST

ART / KUNST ATELIER NORDIC

VEJENLYST

V/ KURT NORMANN

V/ INGRID KRISTENSEN OG ANDERS ANDERSEN

Malerier Paintings Gemälde

Udstillinger og events Exibitions and events Ausstellungen und Veranstaltungen

Lundevej 29 5540 Ullerslev Tlf: +45 23 33 90 55 www.normann-art.dk

Bækvej 10, Tårup 5871 Frørup Tlf: +45 23 90 00 87 / +45 27 20 19 17 www.vejenlyst.dk

GALLERI ROSENBERG

MUSISK VÆRKSTED

V/ JENS ROSENBERG

V/ KIRSTEN THILSING-HANSEN

Malerier Paintings Gemälde

Malerier - keramik Pantings - ceramics Gemälde - keramik

Vibevej 11 5540 Ullerslev Tlf: +45 23 45 33 05 www.gallerirosenberg.dk

Boholtvej 9A, Taarup 5871 Frørup Tlf: +45 60 31 76 69 www.musiskværksted.dk

HOLDT ART

NYHAVEGAARD KUNSTHÅNDVÆRK

V/ SUSSIE BAASSEL HOLDT

V/ LISE FENGER

Keramik og grafisk design Ceramics crafts and graphic design Keramik und Grafikdesign

Grafik - malerier - skulpturer Graphics - Paintings - sculptures Grafik - Gemälde - Skulpturenbildner

Nymarksvej 42 5800 Nyborg Tlf: +45 41 67 79 71 www.holdtkeramik.dk

Stenhavevej 2, Refsvindinge 5853 Ørbæk Tlf: +45 2339 4134 www.nyhavegaard.dk

KIEL RATZOW

TINGA TANGO

Skulptør - smykkemager Sculptor - jewellery maker Skulpturenbildner - Schmuckhersteller

Brugskunst mm. Viual arts Etc. Gemäldekunst U. a.m

V/ STINE KIEL RATZOW

Bækvej 3, Taarup 5871 Frørup Tlf: +45 25 31 76 79 www.kielratzow.dk

134

Kongegade 27 5800 Nyborg Tlf: +45 27 58 24 14 www.tingatango.dk


Ω Kiel Ratzow

Ω Galleri Vejenlyst

Ω Holdt Art

Ω Tinga Tango

SHOPPING

135


9 9 1 1

1213

4 4

3 3 1314

11 12


ANTIKVITETER ANTIQUES ANTIQUITÄTEN 1 A1 Antik Snurrepiben 2 L.P. Antik 3 Loppelyst 4 Skovballe Antik GENBRUG SECONDHAND SECONDHAND

11

5-10

5 Folkekirkens Nødhjælp 6 Kirkens Korshærs Genbrug 7 Mission Afrika 8 Røde Kors Nyborg 9 Røde kors Ullerselv 10 Gemt, Glemt og Genfundet LOPPEMARKEDER FLEA MARKET FLOHMARKT 11 Danehofgardens Venner 12 Egeskov Marked 13 Langeskov Marked 14 Ørbæk Marked

2

SHOPPING

137


Nyborg Købmænd Nyborgs Købmænd præsenterer stolt: præsenterer stolt:

denkongeligt kongeligt privilegerede privilegerede 
 --den handelsby handelsbyNyborg! Nyborg! Siden 1410 har Nyborg været Fyns trafikale knudepunkt og den cenSiden middelalderen har købmænd og handlende leveret varer trale handelsby på Østfyn. til hoffet, byens borgere og mange besøgende. I 1410 fik Nyborg Den historiske bymidte med de uafhængige butikker og desine købstads-privilegier og byen har siden da været Fyns trafikale gamle købmandsgårde er centrum for handelsbyen, som siden middelknudepunkt og den centrale handelsby på Østfyn. alderen har leveretbymidte varer til med hoffet,debyens borgere og besøgende. Den historiske mange uafhængige butikker og de gamle købmandsgårde er den centrum for denVor kongelige Handelsgaderne strækker sig fra imponerende Frue Kirke i øst Handelsgaderne strækkersom signu fraerden imponerende tilhandelsby. Kongens Danehof-slot i vest. Dengang handelsgaderne Vor Frue Kirke i øst til Kongens Danehof-slot i vest. Dengang etsom vigtigt og driftigt samlingspunkt for et rigt og varieret handelsliv, nu er handels- gaderne, det vigtige og driftige med en spændende af specialbutikker, kædebutikker, samlingspunkt forsammensætning et rigt og varieret handelsliv, med en spændende sammensætning af specialbutikker og caféer og restauranter. kædebutikker til enhver smag. Nyborg Handelsstandsforening arbejder konstant på, at du får en Nyborg Handelsstandsforening arbejder konstant på at du som positiv og unik oplevelse. I Nyborg er der og aktiviteter og events Iåret besøgende i vores by får en positiv unik oplevelse. Nyborg rundt – fra historiskeog begivenheder Danehofmarkedet til nutidige er der aktiviteter events åretsom rundt – fra historiske begivenhedersom som Danehofmarkedet til nutidige arrangementer Open by Night. arrangementer som Open by Night. Med få klik finder du nemt vej til årets spændende, hyggelige og Med få klik finder du nemt vej til årets spændende, hyggelige anderledes oplevelser i den kongeligt privilegerede handelsby Nyborg. og anderledes oplevelser i den kongeligt privilegerede handelsby Nyborg.

Semere mere www.nyborghandel.dk... Se påpå www.nyborghandel.dk.

Hjerteligt velkommen Hjerteligt velkommen

138


Experience Danish design Tinga Tango er en 500 m2 stor designbutik, beliggende midt i Nyborg centrum. Vi har et spændende udvalg fra danske designere, unikt kunst, design smykker, lækkert børnetøj, legetøj og interiør til børn. We represents more than 150 danish artists and designers in one big store, in the centre of Nyborg. An exciting selection of Danish design jewelry, crafts, furnitures as well as a Kids universe, kids fashion and toys. You are very welcome in Tinga Tango Design store and Tinga Tango Kids.

Tinga Tango

Designbutik & Kids Webshop -

tingatango.dk

Kongegade 25-29, 5800 Nyborg - Tlf. 65 30 15 15 Følg med på Facebook;/tingatango, Instagram;@tingatango

SHOPPING

139


SMART TØJ I TO ETAGER... Velkommen til Butik

- bæredygtig mode

Smart tøj til den kvalitetsbevidste pige, til både hverdag og fest... Husk at kigge op på førstesalen og se vores store udvalg i overtøj... Kig ind og vi hjælper dig med at finde netop det der klæder dig bedst.

SKO til hele familien Nicolai Sko Kongegade 13 · 5800 Nyborg · Tlf. 65 31 00 13 Kongegade 12 · 5800 Nyborg · Tlf. 65 31 00 13

Ta´til Fyns største Folkefest Ta’ til Fyns største Folkefest

Fra 2018 - Weekend uge 28

Fredag 16/7, lørdag 17/7 og søndag 18/7-21

140

Kongegade 22

Nyborg . Tlf. 65 31 50 60


Vi satser på betjente afdelinger så som egen fiskeafdeling, betjent slagterafdeling, betjent delikatesse, vinbutik osv. Vi vil de bedste råvarer, og vi har det faglærte smilende personale.

Frisk fisk! Vi har friskfangede fisk hver dag, og hjemmelavede røgvarer.

Betjent delikatesse! Her finder man de nemme måltidsløsninger som pizzaer, salater osv. Ligeledes har vi et stort udvalg i italienske skinker og mange andre specialiteter.

Betjent slagterafdeling! Vi satser på service og kvalitet – vi udskærer og modner selv oksekød på krog. Vi har friskhakket kød hele dagen samt eget røgeri, der fremstiller alt i hjemmelavede røgvarer.

Vinbutikken! Vi har et stort og spændende sortiment af vine fra hele verden. Vi har også altid specielle vintilbud i alle prisklasser.

velkommen Følg os på Bøjdenvej 3-5, 5800 Nyborg v/Købmand Jan Børløv Åbningstider: Man.-fre. 7-20 lør.-søn. 7-18

SHOPPING

141


Åbent alle

ugens dage

Meget mere discount!

7-21

Bredt udvalg af kvalitetsprodukter, uanset om du ønsker at handle billigt,økologisk, sundt, allergivenligt eller dansk.

vej 19

Svaneparken 2 Nyborg

Købmand Jacob Refshammer Larsen

Super tilbud - hver uge! Bager med friskbagt brød - hver morgen fra kl. 7.00

Stor delikatesse& slagter afdeling

OK Benzin og bilvask Vask: Mandag-tirsdag & onsdags tilbud fra kr.

SuperBrugsen Ørbæk: Hovedgade 21, 5853 Ørbæk, Tlf. 6533 1335 Mandag-fredag 8.00-20.00 Lørdag-Søndag 8.00-20.00

142

49,-


r ø s i r F

GUIDE DAME 270,HERRE 170,PENSIONIST 150/250,-

Klip og stil med et smil Bøjdenvej 6, Nyborg . 30 48 15 68 . lachriz.dk

ETHEM K., ORHAN, SHILA OG DANIELLA KORSGADE 18 . NYBORG . TLF. 52 44 66 62 . 53 62 06 62 ETHEM_OGLU@HOTMAIL.COM WWW.GOLDENSAKS.DK

frisør Inge - klip for hende og ham Nørregade 14 Tlf. 65 31 72 75

Book en tid SHOPPING

143


Information

INFORMATION / INFORMATIONEN

Ω Nyborg Marina


GRATIS CITY WIFI

FREE CITY WIFI / KOSTENLOSES CITY WIFI Brugernavn / Username / Benutzername: Nyborg City Wifi

HUNDE

DOGS / HUNDE Hunde er meget velkomne, men skal være i snor. Fra 1. oktober til 30. marts må hunde løbe frit på strande med blå flag, hvis man har kontrol over den. Derudover findes der tre skove, hvor man året rundt må lufte hun uden snor. Dogs are very welcome but must be on a lead. From 1 October to 30 March, dogs can be let off the lead on blue flag beaches if you have control of them. There are also three woods where you can walk your dog off-lead all year round. Hunde sind herzlich willkommen, sind aber an der Leine zu führen. Vom 1. Oktober bis zum 30. März dürfen Hunde an Stränden mit der Blauen Flagge ohne Leine laufen, wenn man die Kontrolle über sie hat. Darüber hinaus gibt es drei Wälder, in denen man ganzjährig mit Hunden unangeleint Gassi gehen kann. CHRISTIANSLUND SKOVEN Skræddergyden 36 5800 Nyborg

BORGMESTERSKOVEN REIZELSKOVEN Christianslundsvej 88 Christianslundsvej 88 5800 Nyborg 5800 Nyborg

DYRLÆGER

VETERNINARY / TIERÄRTZE NYBORG DYREHOSPITAL Lyøvej 20 5800 Nyborg +45 65 31 10 18

RYNKEBY DYREKLINIK Nørrevoldgade 23, 5800 Nyborg +45 32 62 10 04

ØSTFYNS DYREHOSPITAL Skovgyden 15 5800 Nyborg +45 20 26 19 50

PRAKTISK INFORMATION

145


NØDSTILFÆLDE, LÆGEHJÆLP & SOS NØDHJÆLP / EMERGENCY / NOTRUF +45 112 POLITI / POLICE / POLIZEI

+45 114

HJERTESTARTERE DEFIBRILLATORS / DEFIBRILLATOREN www.hjertestartere.dk

AKUT SYGDOM OG ULYKKE Hverdage 08.00-16.00: Ring til praktiserende læge Hverdage 16-8, weekend og helligdag: +45 70 11 07 07 EMERGENCY ILLNESS AND ACCINDENTS Weekdays 8 am – 4 pm Calling a GP Weekdays 4 pm – 8 am, weekend and public holidays: +45 70 11 07 07 AKUTE KRANKHEIT ODER UNFALL Wochentage 08.00-16.00 Uhr: Einen Hausarzt anrufen Wochentage 16.00-08.00 Uhr, Wochenenden und Feiertage: +45 70 11 07 07

TANDLÆGEVAGT EMERGENCY DENTAL / ZAHNÄRTZLICHER NOTDIENST Du kan ringe til tandlægevagten for tidsbestilling lørdag, søndag og helligdage fra kl. 9-12: +45 99 44 08 09 You can call the emergency dentist for an appointment on Saturdays, Sundays and public holidays from 9 am – 12 noon: +45 99 44 08 09 Sie können beim zahnärztlichen Bereitschaftsdienst samstags, sonntags und an Feiertagen von 09.00-12.00 einen Termin vereinbaren: +45 99 44 08 09

146


APOTEKER

PHARMACIES / APOTHEKEN DRONNINGENSVEJ APOTEK Dronningensvej 5 5800 Nyborg +45 82 13 22 33

VESTERGADE APOTEK Vestergade 28 5800 Nyborg +45 32 22 11 53

NYBORG APOTEK Kongegade 8 5800 Nyborg +45 65 31 22 33

ØRBÆK APOTEK Nyborgvej 2 5853 Ørbæk +45 62 29 10 25

Håndkøbsmedicen kan også købes i bl.a. supermarkeder Over-the-counter medicines are also in sale at supermarkets and other retail outlets Freiverkäufliche Medikamente sind u.a auch in Supermärkten erhältlich

STRANDNUMRE VED HAVET BEACH NUMBERS BY THE SEA / STRANDNUMMERN AM MEER Hver strand med blåt flag har sit eget unikke nummer - et bogstav og et 3-cifret tal. Dette nummer bruges ved alarmering i tilfælde af ulykke, så redningsmandskab hurtigt kan finde den rigtige strand. Each beach has its own unique number - consisting of a letter and a three-figure number. These numbers are used in case of accidents, so that the search and rescue can finde the right beach as soon as possible. Jeder Strand hat seine eigene eindeutige Nummer - ein Buchstabe + eine 3-stellige Zahl. Diese Nummer wird im Falle eines Unfalls zur Alarmerirung benötigt, damit die Rettungskräfte schnell den richtigen Strand finden können. FYENS BADESTRAND - H440 KONGSHØJ STRAND - H460 STOREBÆLTSBADET - H430 GRØNNEHAVE STRAND - H420

PRAKTISK INFORMATION

147


PRAKTISERENDE LÆGER DOCTERS IN THE REGION / ÂRZTE IN DER REGION

LÆGEHUSET I ULLERSLEV Lundsager 14 5540 Ullerslev +45 65 35 16 09

LÆGERNE NØRREVOLDGADE Nørrevoldgade 58 5800 Nyborg +45 65 31 01 43

LÆGERNE ENGHAVEVEJ Enghavevej 2 5800 Nyborg +45 65 31 08 76

ØRBÆK LÆGEHUS Langemosevej 3 5853 Ørbæk +45 63 33 63 63

LÆGERNE NYENSTAD Nyenstad 31 5800 Nyborg +45 65 31 11 58

TANDLÆGER DENTISTS / ZAHNÄTZE TANDLÆGE JENS-H BENDTSEN Strandskovvej 1 5800 Nyborg +45 65 36 17 85

TANDKLINIK STEENGAARD Nørregade 22, 1 5800 Nyborg +45 65 31 18 70

TANDLÆGE JÜRGEN WILDE Vestervoldgade 36 5800 Nyborg +45 65 31 10 25

TANDLÆGE KIRSTEN WISSING Adelgade 5 5800 Nyborg +45 65 31 33 00

ØSTFYNS IMPLANTAT- OG KIRUGKLINIK Torvet 7 5800 Nyborg +45 65 30 38 30

TANDLÆGESELSKABET BAGGERSAGDE Baggersgade 6 5800 Nyborg +45 65 31 47 64

TANDLÆGE ADAM VAD & ZSUZANNA BUDAI Kgs. Bastionsvej 13 5800 Nyborg +45 65 31 00 75

148


INFORMATION OM NYBORG MARINA INFORMATION ABOUT THE HARBOUR INFORMATIONEN ZUM HAFEN o

o

Position 55 ,18,4 N - 10 ,47,5 E

HAVNEKONTORET

HARBOUR OFFICE / HAFENMEISTEREI Havnepromenaden 2A 5800 Nyborg +45 63 33 70 83

Kontoret er åbent 1. juni - 31. august Mandag til fredag kl. 8.00-9.00 og kl. 17.00-18.00 Weekend kl. 17.00-18.00 Forlades båden i flere dage skal havnepersonalet have besked. The office is open from 1 June–31 August Monday – Friday , 8–9 am and 5–6 pm. Weekends, 5–6 pm. If you will be leaving the boat for a few days, please notify the harbour staff. Das Büro hat vom 1. Juni - 31. August geöffnet. Mo.-Fr. 08.00-09.00 Uhr und 17.00-18.00 Uhr. Wochenenden: 17.00-18.00 Uhr. Wenn das Boot für mehrere Tage verlassen wird, muss das Hafenpersonal informiert werden.

Ω Nyborg Marina

PRAKTISK INFORMATION

149


wc

13

3,49 8

2

5 2 5

13 5,6

6 2,6

5

5 5 10

5

5 6

5,6

4,7 14,15 2,3 1 1 17 26-8 15

5,6

3,4 9 8 5 17

6

13

5

5

5,6 6

5 6

5,6

5

5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 3 16

17 wc 3

8

2

5,6

15


FACILITETER FACILITIES EINRICHTUNGEN 1 HAVNEKONTOR

Harbor Master / Hafenmeister

2 INFORMATION

Information / Information

3 SERVICEBYGNING

3,5

Toilet / Toiletten

2

4 HANDICAPTOILET

Toilet for disabled people / Toilet

für Behinderte

5,6

5 LIVREDDERUDSTYR Life saving equipment /

Rettungsausrüstung

5

5

6 BRANDSLUKKER

Fire extinguisher / Feuerlöscher

7 FØRSTEHJÆLPSUDSTYR First aid equiptment /

Einrichtungen für erste Hilfe

8 DRIKKEVAND

Drinking water / Trinkwasser

9 MILJØFARLIGT AFFALD 17

5

Hazzard waste /

5

Umweltgefährliche Abfälle

10 SPILDEVAND

Waste water / Abwasser

11 BENZIN OG DIESEL

Fuelling station / Benzin und

5

Dieseltank

12 PARKERINGSPLADS Parking place / Parkplatz

5

13 RESTAURANT

Restaurant / Restaurant

14 HJERTESTARTER

Defibrillator / Defibrillator

15 BETALINGSAUTOMAT

Payment machine / Hafengeld

Automant

5

5

16 MILJØFARLIGT AFFALD Hazard waste /

Umweltgefährliche Abfälle

17 MØNTVASK OG TØRRETUMBLER

Laundrette with tumble driers / Münzwäscherei und Wäschetrockner


HAVNEPENGE

HARBOUR DUES / LIEGEGELD Betales i automaten ved havnekontoret eller i automaten ved toiletterne i Østerhavnen straks efter ankomsten. Der kan kun betales med kort. Billetten placeres på båden på et fra broen synligt sted. Har man ikke betalt havnepenge og bliver opkrævet på båden, pålægges der et gebyr på 100 kr. Harbour dues should be paid via the vending machine at the harbour office or the vending machine by the toilets in the East Harbour immediately after arrival. Card payment only. Display the ticket on your boat so it is visible from the pier. If you have not paid harbour dues and you are charged on the boat, there will be an extra fee of DKK 100. Zu zahlen gleich nach der Ankunft am Automaten an der Hafenmeisterei oder am Automaten bei den Toiletten im Osthafen. Nur Kartenzahlung möglich. Das Ticket ist gut sichtbar am Boot anzubringen. Wurde das Liegegeld nicht entrichtet und muss an Bord kassiert werden, so wird eine Gebühr von DKK 100 erhoben.

VAND

WATER / WASSER Der er udtag på alle broer Water outlets are available on all piers Zapfstellen auf allen Stegen

Ω Nyborg Marina

152


SERVICE

SERVICE / SERVICE Benzin og diesel kan tankes fra anlægget ved bro nr. 7. Der betales med kreditkort. Bådlift max 18 tons - henvendelse på Havnekontoret. Af- og pålæsning tilladt efter aftale med Havnekontoret og foregår ved kran på serviceområdet. Petrol and diesel is available from the filling station at bridge 7. Payable by credit card. Boatlift max. 18 tonnes. Enquires to the Harbor office. Loading and unloading permitted by agreement with the Harbour Office. A crane is available in the service area for this purpose. Benzin und diesel an der Tankanlage an Steg nr. 7. Zu Zahlen mit Kreditkarte. Bootlift max 18 t. Bitte wenden Sie sich an die Hafenmeister. Das Be- und Entladen ist nach Vereinbarung mit dem Hafenbüro gestattet und erfolgt am Kran im Servicebereich.

GÆSTETOILETTER OG BAD

GUEST TOILETS AND SHOWERS / GÄSTETOILETTEN UND DUSCH Se kort. Der benyttes havnekort. See map. Harbour cards are used. Siehe Karte. Es wird die Hafenkarte verwendet.

Ω Nyborg Marina

PRAKTISK INFORMATION

153


Ω Storebælt

Ω Nyborg Marina

Ω Nyborg Marina

Ω Nyborg Marina

154


BÅDPLADSER

BERTHS / LIEGEPLÄTZE Marinaen: 500 Østerhavnen: 80 Vesterhavnen: 40

The Marina: 500 The East Harbour: 80 The West Harbour: 40

Die Marina: 500 Der Osthafen: 80 Der Westhafen: 40

EL

ELECTRICITY / STROM Der er 220V overalt i marinaen. Der må ikke tilsluttes varmeapparater og større elforbrugende apparater. 220V is avaliable throughout the marina. Please do not connect heaters and large electrical appliances. 220V überall in der Marina. Heizungen und grössere Strom verbrauchende Geräte dürfen nicht angeschlossen werden.

HAVNEKORT

HABOUR CARDS / HAFENKARTE Købes og returneres i automaterne, hvor der også købes Havnebilletter. Der kan kun betales og refunderes med kort. Purchased from and returned to the ticket machines where Harbour tickets are also purchased. Payments and refunds can only be made/ given by card. Wird in den Automaten gekauft und zurückgegeben, wo auch die Hafentickets erhältlich sind. Zahlung und Gutschrift nur mit Karte möglich.

MØNTVASK OG TØRRETUMBLER

LAUNDRETTE WITH TUMBLE DRIERS / MÜNZWÄSCHEREI UND WÄSCHETROCKNER Se kort. Der benyttes havnekort. See map. Harbour cards are used. Siehe Karte. Es wird die Hafenkarte verwendet.

PRAKTISK INFORMATION

155


AFFALDSSORTERING

WASTE SORTING / MÜLLTRENNUNG •

• • • •

• • • •

• • • • •

156

Marinaens brugere skal sortere deres affald og aflevere det efter følgende retningslinjer: I marinaen findes der 4 afskærmede affaldsgårde, hvor affaldet skal sorteres efter husholdningsaffald, glas/flasker samt pap/papir. I Øster- og Vesterhavnen benyttes de opstillede containere til husholdningsaffald. Olieholdigt bundvand og spildolie afleveres ved miljøstationen ved vinteropbevaringspladsen i sydenden af marinaen. Spildolie afleveres ved miljøstationen i marinaen eller ved vinteropbevaringspladsen. Toiletspildevand suges op ved modtageanlægget i marinaen (selvbetjening). Transportable toiletter tømmes ved modtageanlægget i marinaen. Nyborg Municipality focuses on the environment. Please sort and deposit your waste as follows: In the marina there are four fenced-off waste areas where waste must be sorted into household waste, glass/bottles hand paper/cardboard. In the East and West Harbours there are containers for household waste. Oily bilge water and waste oil should be taken to the environmental station in the winter storage area at the south end of the marina. Waste oil can be deposited at the environmental stations in the marina and by the winter storage area. Toilet waste water is to be sucked up by the reception facility in the marina (self-service). Portable toilets are to be emptied at the reception facility in the marina. Die Nutzer der Marina müssen ihre Abfälle sortieren und nach folgenden Richtlinien entsorgen: In der Marina befinden sich vier abgeschirmte Recyclingstationen, wo der Müll in Haushaltsabfälle, Glas/Flaschen und Pappe/Papier zu trennen ist. Im Ost- und Westhafen sind die aufgstellten Container für Haushaltsabfälle zu benutzen. Ölhaltiges Bilgenwasser und Altöl sind an der Umweltstation am Winterlagerplatz am südlichen Ende des Yachthafens abzugeben. Altöl ist bei der Umweltstation in der Marina oder am Winteraufbwahrungsplatz abzuliefern. Eisen, Bierdosen und andere Metalle sind an der Umweltstation am Winteraufbewahrungsplatz abzuliefern. Toilettenabwasser ist an der Annahmestation in der Marina abzusaugen (Selbstbedienung). Transportable Toiletten sind an der Annahmestation in der Marina zu entleeren.


Ω Nyborg

Ω Nyborg Marina

Ω Nyborg Marina

Ω Nyborg Marina

PRAKTISK INFORMATION

157


PHRASE BOOK ENGLISH - DANISH THE BASICS Hi Goodbye

Hej

By foot Til fods

Farvel

Bicycle Cykel

How are you?

Hvordan har du det?

Bus

Bus

Good thank you

Jeg har det godt, tak

Car

Bil

Yes Ja No

Nej

Thank you

Tak

Sorry Undskyld Do you speak English? How much does it cost? My name is... Today Tomorrow Cheers

Taler du engelsk? Hvor meget koster det? Jeg hedder... I dag I morgen

Train

Help

Doctor Ambulance Emergency room Hospital

Small Lille

Fire department

Right Left

Højre

Morgenmad

Lunch Frokost Dinner Aftensmad Starter Forret Main course

Hovedret

Dessert Dessert Dish of the day That was delicious The bill, please

Call a doctor Call the police

Læge Ambulance Skadestue Hospital Politi Brandvæsen Tilkald en læge Tilkald politiet

Venstre

MENU Breakfast

Hjælp

Accident Ulykke

Police

Stor

Tog

EMERGENCY ASSISTANCE

Skål

Big

158

TRANSPORT

Dagens ret Det smagte dejligt Regningen, tak

ACOMMODATION Hotel Campsite

Hotel Campingplads

Tent Telt Shower I would like to book a room

Brusebad Jeg vil gerne bestille et værelse

Hvor much pr Hvor meget koster night? det per nat?


NUMBERS

THE SEASONS

One

Et

Spring

Two

To

Summer

Sommer

Three

Tre

Autumn

Efterår

Four

Fire

Winter

Vinter

Five

Fem

Six

Seks

Seven Syv Eight

Otte

Nine

Ni

Ten

ti

Eleven

Elleve

Twelve Tolv Thirteen Tretten Fourteen

Fjorten

Fifteen Femten Sixteen Seksten Seventeen Sytten Eighteen

Atten

Nineteen Nitten

Forår

WEEKDAYS Monday

Mandag

Tuesday

Tirsdag

Wednesday

Onsdag

Thursday

Torsdag

Friday

Fredag

Saturday

Lørdag

Sunday

Søndag

MONTHS January

Januar

February

Februar

March

Marts

April

April

En-og-tyve

May

Maj

Twenty-two To-og-tyve

June

Juni

July

Juli

Twenty Twenty-one

Tyve

Thirty Tredive Fourty

Fyrre

Fifty Halvtreds Sixty Treds Seventy Halvfjerds Eighty

Firs

August September October

August September Oktober

November

November

December

December

Ninety Halvfems One hundred

Et-hundrede

Twohundred

To-hundred

Thousand Tusind

PRAKTISK INFORMATION

159


SPRACHFÜHRER DEUTSCHE - DÄNISCHE DAS GRUNDLEGENDE Hallo Auf Wiedersehen

TRANSPORT Wandern

Hej

Fahrrad

Farvel

Til fods Cykel

Wie geht es Ihnen?

Hvordan har du det?

Bus

Gut, danke

Jeg har det godt, tak

Auto

Bil

Zug

Tog

Ja

Ja

Bus

Nein Nej

IM NOTFALL

Danke Tak Entschuldigung Sprechen Sie Deutsch? Wie viel kostet es? Ich heiße... Heute Morgen Prost

Undskyld Taler du tysk?

Unfall

Hvor meget koster det? Jeg hedder... I dag I morgen Skål

Kleine Lille

Arzt Zahnarzt EKrankenwagen Notaufnahme

Ulykke Læge Ambulance Skadestue Hospital

Polizei Politi Feuerwehr

Brandvæsen

Gross

Stor

Rufen Sie einen Arzt

Tilkald en læge

Recht

Højre

Rufen Sie die Polizei

Tilkald politiet

Links

Venstre

SPEISEKARTE Frühstück

Morgenmad

Mittagessen

Frokost

Abendessen

Aftensmad

Vorrecht Hauptgericht Nachspeise Tagesgericht Das hat hervorragend geschmeckt

160

Hilfe Hjælp

Die Rechnung, bitte

Forret Hovedret Dessert Dagens ret Det smagte dejligt Regningen, tak

ÜBERNACHTUNG Hotel Campingplatz Zelt Dushce Ich möchte ein Zimmer buchen Wie viel kostet es pro Nacht?

Hotel Campingplads Telt Brusebad Jeg vil gerne bestille et værelse Hvor meget koster det per nat?


ZAHLEN

JAHRESZEITEN

Eins

Et

Frühling Forår

Zwei

To

Sommer

Drei

Tre

Herbst

Efterår

Vier

Fire

Winter

Vinter

Fünf

Fem

Sechs

Seks

Acht

Otte

Neun

Ni

Zehn

Ti

Elf Zwölf

Elleve Tolv

Dreizehn

Tretten

Vierzehn

Fjorten

Fünfzehn

Femten

Sechszehn Seksten Siebzehn Sytten

Sommer

WOCHENTAGE Montag Mandag Dienstag Tirsdag Mittwoch Onsdag Donnerstag

Torsdag

Freitag Fredag Samstag

Lørdag

Sonntag Søndag

MONATE

Achtzehn Atten

Januar

Januar

Neunzehn Nitten

Februar

Februar

Tyve

März

Marts

Einundzwanzig

En-og-tyve

April

April

Zweiundzwanzig

To-og-tyve

Maj

Maj

Juni

Juni

Juli

Juli

Zwanzig

dreißig

Tredive

Vierzig

Fyrre

Fünfzig

Halvtreds

August

Sechzig

Halvfjerds

September

Achtzig

Firs

Neunzig Einhundert

Oktober

August September Oktober

Halvfems

November

November

Et-hundred

Dezember

December

Hunderteins Hundred-en Hundertzwei

Hundred-to

Zweihundert

To-hundrede

Tausend Tusind

PRAKTISK INFORMATION

161
Ω Korsbrødregade

Ω Kongegade

Ω Østervoldgade

Ω Nyborg


TURISTKONTOR

TOURIST OFFICE / TOURISTENINFORMATION Har du brug for hjælp til, hvor du skal bo, hvad du skal spise, eller hvad du skal se og opleve i Nyborg, hjælper vi dig gerne med råd og vejledning. If you need help with where to stay, what to eat, what to see and do in Nyborg, we’re more than happy to offer our advice and guidance. Wenn Sie Hilfe in Sachen Unterkunft, Verpflegung sowie Sehenswürdigkeiten und Erlebnisse in Nyborg benötigen, stehen wir Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite.

VISITNYBORG

Torvet 2B 5800 Nyborg +45 63 33 80 90 visitnyborg@nyborg.dk

www.visitnyborg.dk

Visitnyborg

www.visitnyborg.com

Visitnyborg #visitnyborg

www.visitnyborg.de

1/1-31/5

1/6-31/8

1/9-31/12

11.00-16.00

9.00-16.00

11.00-16.00

11.00-16.00

9.00-16.00

11.00-16.00

Lukket Closed Geschlossen

9.00-16.00

Lukket Closed Geschlossen

11.00-16.00

9.00-16.00

11.00-16.00

11.00-13.00

9.00-16.00

11.00-13.00

Lukket Closed Geschlossen

10.00-14.00

Lukket Closed Geschlossen

MANDAG MONDAY MONTAG

TIRSDAG TUESDAY DIENSTAG

ONSDAG

WEDENSDAY MITTWOCH

TORSDAG

THUESDAY DONNERSTAG

FREDAG FRIDAY FREITAG

LØRDAG

SATURDAY SAMSTAG