Page 2

22 23

907 57 754 976 01 277 913 77 388 71 18 11 25 981 17 373 71 23 31 12 402 87 132 913 68 096 71 22 75 00 913 54 402 476 25 205 954 88 802 71 22 17 00 71 18 25 76 924 63 783 71 23 24 24 71 22 82 37 71 18 48 80 480 21 053 71 22 84 83 71 22 64 50 913 95 444 71 22 34 35 971 58 274 957 012 41 71 22 37 54 71 18 47 42 990 30 309 907 90 919 924 63 783 98 40 03 76 71 22 39 00 71 22 13 82 71 22 37 58 908 90 117 71 18 44 49 94 84 97 55 480 46 194 400 92 002 404 85 271 71 18 89 99 984 93 345 915 43 444 924 56 616 926 33 015 416 76 118 71 23 42 59 489 99 393 71 22 16 29 451 18 899 957 62 699 71 22 13 82

Eikesdal feriehus Eikesdal Hytter Eldhuset Løvikneset Fagervik Camping Fjords Cabins Fredsvik Camping Gammelsetra Camping Gjerdset Turistsenter Grand Hotel Bellevue Hammervold Hyttetun Hasselbo Camping, Øvre Vike Heggtun Hotel Aak Indrebø Hytteutleie Korsbakken Camping Torvika Kavli-Moen Gård Lensmansgarden Løviknes Feriehytter Meringdal Camping Mittet Camping Mjelva Camping Monsås Gård Måna Camping Nordre Flatmark Odin’s House Torvika Village Remmem Gard Ridderkroa Romsdal Lodge Rosvang Gaard Romsdalseggen Camping Rullestol Fiskesenter Saltkjelsnes Camping Setnes Feriesenter Skiri Gard Skolestua 1872 Tomrefjord Seacabin & Marina AS Trollstigen Camping og Gjestegård Trollstigen Resort Trollveggen Camping Tømmerhuset Vestnes Fjordhotell Villa Romsdal Villa Romsdalseggen Villa Verma Villa Åndalsnes Visa Camping Øverås Hytteutleie Visit Romsdalsfjord Åndalsnes Camping Åndalsnes Guesthouse Åndalsnes Hytteutleie Åndalsnes Vandrerhjem

71 22 20 07 71 18 47 42 958 03 705 71 22 07 00 957 91 765 948 49 755

Piccola Mama Rosa Ridderkroa Spiret Kafé og Restaurant Statoil Åndalsnes Sødahlhuset Trollstigen Camping og Gjestegård

epost@andalsnes-camping.com

vestnesfj@online.no

info@trollstigenresort.no

info@trollstigen.no

sodalhuset@gmail.com

post@ridderkroa.no

piccolamamarosa@hotmail.com

post@kavlimoen.no

booking@grandhotel.no

coop@eresfjord.no

mekiqmeki@hotmail.com

w71228201@gmail.com

post@bjorligard.no

andalsnes-camping.com

vestnes-fjordhotell.no

visit-trollveggen.com

trollstigenresort.com

trollstigen.no

trollstigen.no

heggem.no

tindesenteret.no

ridderkroa.no

grandhotel.no

kavlimoen.no

trollstigen.no

grandhotel.no

bjorligard.no

WEB

aandalsnesvandrerhjem.no

andalsnes-hytteutleie.no

andalsnes-camping.com

visitromsdalsfjord.com

overaas-hytteutleie.com

vistdal.com

villaverma.no

romsdalaktiv.com

vestnes-fjordhotell.no

trollveggen.no

trollstigenresort.com

trollstigen.no

norwayseacabins.blogspot.no

skolestua1872.no

skiri.no

visitsetnes.com

saltkjelsnes.no

rolstoelviscentrum.nl/Noorwegen

romsdalseggencamping.no

rosvang.no

romsdallodge.com

ridderkroa.no

remmemgard.no

nordreflatmark.no

manacamping.no

hagenlandskap.no

mjelvacamping.no

lensmansgarden.no

kavlimoen.no

korsbakkencamping.no

indrebo.de

hotelaak.no

hasselbo.no

hammervold-hyttetun.no

grandhotel.no

visitgjerdset.no

fredsvik.com

fiskerhytta.com

fagervikcamping.no

eikesdal.no

oppigard.no

Download the Visitnorway app and get access to the best Norway has to offer. Both at your current location and at your next destination.

Last ned appen fra Visitnorway og få komplett oversikt over det beste Norge har å by på. Både der du er og på ditt neste reisemål.

71 22 16 29

71 18 49 40

Milano Restaurant

71 18 89 99

958 03 705

Lille Hjørnet

Åndalsnes Camping

71 23 24 24

Kavli-Moen Gård

Vestnes Fjordhotell

94 84 97 55

Gudbrandsjuvet Kafé

958 98 045

71 22 75 00

Grand Hotel Bellevue

Trollveggen Kafeteria

71 22 82 01

Esso Åndalsnes

913 90 105

71 23 43 00

Coop Eresfjord

909 35 936

71 22 82 01

China House Åndalsnes

Trollstigen Resort

71 23 26 50

Bunnpris - Optimisten Kafe

Trollstigen Kafe

61 24 44 00

Bjorligard Hotell

TEL (+47) E-MAIL

SPISE / EAT / ESSEN

andalsnes@hihostels.no

andalsnes.hytteutleie@gmail.com

w71228201@gmail.com

epost@andalsnes-camping.no

office@visitromsdalsfjord.com

josteoe@online.no

jan.rindli@nessetpost.no

ted@heen.net

post@villaverma.no

john@freshnor.no

info@villaromsdal.com

vestnesfj@online.no

linn.nymo@hotmail.com

post@trollveggen.no

info@trollstigenresort.com

info@trollstigen.no

norwayseacabins@gmail.com

torillbakke@yahoo.no

ajskiri@online.no

info@visitsetnes.com

camping@saltkjelsnes.no

info@rullestolfiskesenter.no

post@romsdalseggencamping.no

post@rosvang.no

post@romsdallodge.com

post@ridderkroa.no

remmem@remmemgard.no

post@nordreflatmark.no

ifarkvam@online.no

marikhagen@gmail.com

mjelvac@eunet.no

camping@mittetdalen.no

hage@lensmansgarden.no

post@kavlimoen.no

post@romsdalseggencamping.no

booking@indrebo.de

booking@hotelaak.no

roeingarsetnes@gmail.com

booking@grandhotel.no

info@gjerdset.no

perly@fredsvik.com

info@fiskerhytta.com

ksundgot@online.no

martloev@online.no

nf@eikesdal.no

tove@oppigard.no

eikesdalcamping.no

eidsvagbb.no 7

6

35

34

33

32

32

6

6

6

27

6

35

6

48

43

6

6

46

6

44

3

REF

6

6

6

6

41

40

39

6

42

6

6

35

38

34

33

32

31

37

36

6

28

54

18

55

57

27

26

25

36

56

14

24

21

20

48

19

53

17

6

16

15

6

29

13

30

18

12

11

10

9

8

REF

post@eikesdalcamping.no

Activities • Culinary tips • Accommodation

Aktiviteter Matopplevelser Overnatting

RAUMA NESSET VESTNES

WEB

booking@eidsvagbb.no

aktiveikesdal.no

54

958 74 824

DESCRIPTION

contrastadventure.no

55

904 11 324

Villmarkscamp/Wildernesscamp/Wildniscamp

eresfjord.no

55

Eikesdal Camping

Aktiv Eikesdal

Jakt- og villreinsafari / Hunting tours, reindeer safari / Jagd und Rentiersafaris

eresfjord.no

Eidsvåg B&B

Contrast Adventure

Kameraovervåking fra lakseelva Eira; se laksen svømme!/Watch the salmon on live camera from the river Eira/Kameraüberwachung des Salmon River Eira; beobachten Sie den Lachs schwimmen!

nesset.kommune.no

59

3

COOP-kafe

Lokale husflidsprodukter, Nasjonalparksenter for Sunndal-Dovrefjell nasjonalpark, t-info / Local handcraft, National Parc center for Sunndal-Dovrefjell, t-info / Lokale Kunsthandwer, Nationalpark info Sunndal-Dovrefjell, T-info

visitnesset.no

60

5

Eira Husflid / Nasjonalparksenter / Turistinformasjon

Fiskekort/Fishing license/Angelschein

landbruksmuseet.mr.no

63

baardsgarden.net

Fiskekort i Nesset

Fredet bergkunst fra steinalderen. Ca 2500 - 6000 år gamle helleristninger / Listed rock art from the Stone Age, app. 2500-6000 year old petroglyphs / Gelistet Felsmalereien aus der Steinzeit. Etwa 2500 - 6000 Jahre alten Felszeichnungen.

www.visitnesset.no

demdal@online.no

Helleristningene på Bugge

Utstillinger knyttet til norsk landbrukshistorie / Norwegian agricultural history / Geschichte der Landwirtschaft

mrtur.no

65

71 22 82 45

Landbruksmuseet

Nord-Europas høyeste fossefall, 20.juni-20.augus / Nothern Europes highest freefalling waterfall, 20.6-20.8 / Höchsten Wasserfälle in Nordeuropa, von 20 Juni bis 20 August

post@nesset.kommune.no

66

Bårdsgården

Mardalsfossen - turveg

Vandring / Hiking / Wandern

norsk-fjellfestival.no

56

Molde & Romsdal Turistforening

Bjørnstjerne Bjørnsons barndomshjem. Museum, sesong tir-søn 21. jun. til 2. aug. / Childhood home of author Bjørnstjerne Bjørnson, museum / Wo Norwegens berümtester Schriffsteller Bjørnstjerne Bjørnson aufwuchs, museum

GJØRE / DO / AKTIVITÄTEN

Nesset Prestegard

Guidede fjell- og klatreturer / guided hiking- og climbing tours / Geführte Wander-und Klettertouren 53

Norsk Fjellfestival

bjorligard.no

66

post@bjorligard.no

norsktindesenter.no

66

hans.haukeberg@gmail.com

rauma-jakt-fiskesafari.no

69 66

61 24 44 00

Utstillinger / Exhibitions, cafe, klatrevegg / Climbing wall, aktiviteter / Activities.

nsb.no

404 01 248

Fisketurer / Fishingtours / Angeltouren

romsdal-adventure.com

Bellahuset

Norsk Tindesenter

Togtur Åndalsnes-Bjorli-Dombås/Train journey/Zugfahrt

81

Bjorligard Hotell

RAUMA NESSET VESTNES

Rauma Jakt- og Fiskesafari

Stisykling med lokalkjente guider/Trail riding with local guides/MTB reiten mit lokalen Führern

visitandalsnes.com

82

1

Raumabanen

Daglig buss 1.7-30.9, fjelltur fra Vengedalen over Romsdalseggen til Åndalsnes/Daily bus 1.7-30.9, mountain hike from Vengedalen over the ridge to Åndalsnes/Täglich Bus 1.7-30.9, Wandertour von Vengedalen über Romsdalseggen nach Åndalsnes

visitandalsnes.no

71

6

Romsdal Adventure

Fottur til Nesaksla, trapper, utsiktsplatform / Hiking along Nesaksla trail, stairs, viewpoint /Wanderung zum Nesaksla, teilweise Treppen, Aussichtsplattform

fortidsminneforeningen.no

55

kntur.no

Romsdalseggen

Stavkirke med historie tilbake til 1200 tallet. Daglig guiding i sommersesongen/ Stave church dating back to the 1200s. Daily guided tours during the summer season/Stabkirche aus den 1200er. Täglich geführte Touren in der Sommersaison

kyrkjesøk.no/kirker/Sirakyrkje-Eresfjord

74

474 12 474

Romsdalstrappa

Restaurert sagbruk, gir innblikk i opptil 300 år gammel historie / Restored sawmills, provides insight into nearly 300 years of history / Restauriert Sägewerke, bietet einen Einblick in fast 300 Jahre Geschichte

rideturer.no

Aursjøhytta

Rødven stavkirke

Åpen kirke fra 21. juni til 9. august. 8-kantet Grosch-kirke bygd i 1869 / Open from 21 June to 9 August. 8-sided Grosch church built in 1869 / Öffnen von 21. Juni - 9. August. 8-seitige Grosch Kirche im Jahre 1869 rbaut

75 76

REF

Sagelva Vasskraftsenter

Rideturer med Islandshest / Horse riding / Reiten

stallkjersem.no

WEB

Sira Kyrke

Rideturer med Islandshest / Horse riding / Reiten

strandablomsteras@mimer.no

Stall Kjellbotn

Rideturer / Horse riding / Reiten

78

TEL (+47) E-MAIL

Stall Kjersem

visitnorthwest.no

79

410 26 738

Stall Rydningen

Åttekantet kirke i tømmer fra 1828 / Octagonal church in timber dating from 1828 / Achteckige Kirche in Holz von 1828

visitnorthwest.no

80

Alleen 28

Tresfjord Kyrkje

Bygdetun fra midten av 1800-tallet / Farmyard from the mid-1800s / Hof museum von Mitte der 1800er

vestkystsafari.no

SOVE / STAY / SCHLAFEN

Tresfjord Museum

Naturaktiviteter for grupper / Nature Activities for groups / Natur Aktivitäten für Gruppen 72

Vestkystsafari

GUIDE Photo: Forside: Espen A. Istad/Studioistad, Øyvind Heen/Visitnorway.com, Iver/mardalsfossen, Øyvind Leren, Leif J. Ottestad, Mattias Fredriksson


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.