__MAIN_TEXT__

Page 1

Koppla av och upplev

NÄRPES Tutustukaa ja rentoutukaa

NÄRPIÖ


Sommarstugor vid vattnet och lador på åkrarna Närpes stad ligger vid Finlands västkust, utefter Europaväg 8, mellan Björneborg och Vasa och är en stolt gammal byggd med anor ända från 1300-talet. Närheten till havet och den ca 750 km långa strandlinjen har genom åren satt sin prägel på orten och oss som bor här. Här finns tusentals sommarstugor och vi njuter av skärgården både sommar och vinter. I Närpes kan man bada, åka båt, fiska, ta en tur på isen och bara insupa naturen. Landhöjningen är ett av de fenomen som gör vår byggd unik och på det som tidigare var havsbotten går man idag torrskodd, odlar, bor och verkar. Landhöjningen fortgår och Närpes som redan nu till ytan sett är den största kommunen i Österbotten, växer hela tiden. Närpes är en gammal jordbrukskommun och de gamla ladorna, där man tidigare förvarade hö, pryder fortfarande det vackra odlingslandskapet. I Närpes är du aldrig långt från hav, skog och natur och här finns många fina vandringsleder där man under alla årstider kan njuta av omgivningen till fots. Under hösten kan man passa på att plocka svamp och bär i skogen.


Kesämökkejä veden äärellä ja latoja peltomaisemassa Närpiö sijaitsee Suomen länsirannikolla, hieman valtatie Eurooppa 8:n sivussa, Porin ja Vaasan välissä. Närpiö on vanhaa arvokasta seutua omine tapoineen aina 1300luvulta lähtien. Läheisyys mereen ja noin 750 pitkä rantalinja ovat vuosien saatossa lyönyt leimansa seutuun ja paikallisiin ihmisiin. Seudulla on tuhansia kesämökkejä ja ihmiset nauttivat saaristosta kesät ja talvet. Närpiössä voi uida, veneillä, kalastaa, retkeillä jäällä tai yksinkertaisesti vain mennä luontoon.

Maankohoaminen tekee seudusta ainutlaatuisen; paikka missä ennen oli merenpohjaa, voidaan nyt kävellä kuivin jaloin, viljellä maata, asua ja toimia. Maankohoaminen jatkuu ja Närpiön on jo nyt pinta-alaltaan suurin Pohjanmaan kunta ja se kasvaa edelleen. Närpiö on vanha maanviljelyspitäjä ja vanhat ladot, joissa ennen säilytettiin heinää, koristavat nykyään kaunista maaseutumaisemaa. Närpiössä ei olla koskaan kaukana merestä, metsästä ja luonnosta ja täällä on monia hienoja vaellusreittejä, joilla voi nauttia ympäristöstä kävellen. Syksyllä on tilaisuus poimia sieniä ja marjoja.

”Närpiössä meri, metsä ja luonto ovat aina lähellä” visitnarpes.fi visitnarpes.fi


I det röda guldets stad blir du hjärtligt mottagen Är det mörkt när du kommer till Närpes

mest företagstäta kommunerna i landet.

så vet du att du har kommit rätt när du ser

När du har passerat slätterna med växthu-

himlen reflektera skenet av de många växt-

sen och närmar dig stadens centrum ser du

husens lampor, men även under den ljusa

bygden vakna till liv och möts av ett livligt

tiden så är det lätt att känna igen de stora

centrum med många specialaffärer. När du

glastäckta växthusen där tomaterna i sakta

stiger in i en butik i Närpes tas du emot med

mak får sin röda mogna färg. Växthusnä-

den personliga och goda service som bara

ringen i Närpes har anor från början av

är möjlig i en småstad. Här känner du dig

1900-talet och i dag produceras över 60 % av

genast som hemma!

tomaterna och gurkorna i landet i Närpes. Förutom affärerna i centrum så hittar man I Närpes finns det otaliga småföretagare och

många små företag runtom i bygden där

här betraktas företagandet som en livsstil.

man kan köpa lokalt producerade varor som

Föga förvånande är också Närpes en av de

t.ex kött, fiskprodukter, hantverk och såklart

”I Närpes produceras 60% av Finlands tomater och gurkor.”

visitnarpes.fi

grönsaker av olika slag. Ta av dig finskorna och klä på stövlarna och bekanta dig med djuren på gården eller besök ett växthus och känn doften av solmogna tomater färdiga att plockas.


Punaisen kullan kaupungissa saat sydämellisen vastaanoton Jos on pimeää, kun saapuu Närpiöön, niin

astut Närpiössä kauppaan sisään, otetaan

tietää, että on tullut oikeaan paikkaan, kun

sinut vastaan henkilökohtaisesti ja saat hy-

näkee taivaalta heijastuvan monien kasvi-

vää palvelua; se on vain mahdollista pikku-

huoneiden valaistuksen. Mutta myös valoi-

kaupungissa.

sana aikana on helppo tunnistaa lasirakenteiset kasvihuoneet, joissa tomaatit saavat hiljalleen punaisen kypsän värinsä. Kasvihuoneviljely Närpiössä on saanut alkunsa 1900-luvun alussa ja nykyään tuotetaan yli 60 % maan tomaateista ja kurkuista Närpiössä.

”Närpiössä tuotetaan nykyään yli 60% Suomen tomaateista ja kurkuista” Täällä tunnet heti olevasi kotona. Paitsi liikkeitä keskustassa löydät ympäristöstä

Närpiössä on runsaasti pienyrittäjiä ja täällä

monia pienyrityksiä, joista voit ostaa pai-

yrittäminen koetaan elämäntavaksi. Hieman

kallisesti tuotettuja tavaroita; esim. lihaa,

hämmentävää on, että Närpiö on maan yri-

kalatuotteita, käsitöitä ja tietysti erilaisia vi-

tystiheintä seutua Suomessa. Kun olet ohit-

hanneksia. Ota jalastasi pois kävelykengät ja

tanut lakeuden kasvihuoneineen ja lähestyt

pistä saappaat jalkaan ja tutustu kotieläimi-

kaupungin keskustaa, huomaat seudun he-

in tiloilla tai vieraile kasvihuoneessa ja tun-

räävän henkiin ja samalla kohtaat keskus-

ne auringon kypsyttämän tomaatin tuoksu,

tan ja runsaan erikoisliiketarjonnan. Kun

joka on valmis poimittavaksi.

visitnarpes.fi


De små röda husen vid kyrkan Närpes har varit bebott sedan urminnes tider och redan för 6000 år sedan fanns bosättning i vissa delar av Närpes.

Närpes har varit bebott sedan urminnes tider och redan för 6000 år sedan fanns bosättning i vissa delar av Närpes. Endast ett stenkast från Närpes centrum finns Närpes kyrka, St Maria kyrkan, vars äldsta delar dateras till 1435. Kyrkan omges av ca.150 unika kyrkstallar där kyrkobesökarna i tiden inkvarterade sina hästar under gudstjänsterna. I närheten av kyrkan finns Öjskogsparken, ett naturskönt område med ett 20-tal museibyggnader. Huvudbyggnaden, Bengtsgården är en 1700-tals bondgård med välbevarad interiör. I Öjskogsparken kan du också titta in i en gammaldags lanthandel och bekanta

dig med Museieapoteket som är unikt i sitt slag i Finland. En av sommarens höjdpunkter för oss Närpesbor, och också många andra, är Närpes Teaters föreställningar vid vridläktaren. Här har vi spelat sommarteater sedan 1966 och språket har alltid varit vår egna Närpesdialekt. Närpes Teater är vida känd och är den mest välbesökta sommarteatern i Österbotten Ett annat historiskt och välkänt område väl värt ett besök är Frank Mangs Center. Här finns väckelsepredikanten och författaren Frank Mangs hemgård, tröskhuset som är mötesplats för allehanda tillställningar samt fähuset som gjorts om till en trivsam matsal och kök.

”I Öjskogsparken kan man bekanta sig med Museiapoteket, unikt i sitt slag i Finland.”

visitnarpes.fi


Pienet mökit kirkon ympäristössä Närpiössä on asuttu ikimuistoisista ajoista lähtien; jo 6000 vuotta sitten oli osissa Närpiötä asutusta.

Vain kivenheiton päässä Närpiön keskustasta sijaitsee Närpiön kirkko, Pyhän Marian kirkko, jonka vanhimmat osat periytyvät vuodelta 1435. Kirkkoa ympäröi noin 150 kirkkotallia, joissa kirkossa kävijät pitivät hevosiaan jumalanpalveluksen ajan. Kirkon läheisyydessä on Öjskogin puisto, luonnonkaunis alue, jossa sijaitsee noin 20 museorakennusta. Päärakennus, Bengtsgården, on 1700-luvun talonpoikaistalo kauniine sisustuksneen. Öjskogin puistossa voi myös kurkistaa sisään vanhanajan maalaiskauppaan ja tutustua Apteekkimuseoon, joka on lajissaan ainutlaatuinen Suomessa. Yksi kesän huippuhetkiä närpiöläisille, kuten myös monille muille, on Närpiön teatterin esitykset pyörivällä näyttämöllä. Siellä on näytelty kesäteatteria vuodesta 1966 ja kielenä on aina ollut oma Närpiön murre. Teatteri on laajalti tunnettu ja katsojamäärältään suurin Pohjanmaalla. Toinen historiallinen ja hyvin tunnettu alue on vierailun arvoinen, Frank Mangs Center. Keskuksessa sijaitsee herätyssaarnaja ja kirjailija Frank Mangsin kotitila, puimala on kokoontumispaikka kaikenlaisille tilaisuuksille samoin navetta, johon tehty viihtyisä ruokala ja keittiö.


Den vackra naturen är gratis

I Närpes blomstrar idrotten och kulturen.

matcher. Flera friidrottsevenemang som

Det är nära till naturen och det finns många

t.ex tomatspelen ordnas här sommartid och

fina vandringsleder och skidspår för den

stämningen brukar vara på topp.

aktive. Vargbergets fritidscentrum är välbesökt både vinter och sommar. Under snöfat-

Skolmusikkåren och drillflickorna som hör

tiga vintrar tas snökanoner till hjälp för att få

till vardagen för oss i Närpes är unika i vårt

skidspåren i skick, på Vargberget finns ock-

land och att se dem uppträda under större

så en skidskyttearena som nyligen blivit klar

evenemang som gatufesten Tomatkarneva-

och sommartid finns här flera vandringsle-

len eller Slättens Mat & Mystik är uppskattat

der man kan utnyttja.

och ger en lätt exotisk känsla. I Närpes har vi även en gedigen teater-och revytradition

Vid Mosedals idrottscentrum kan man som-

som vi aktivt underhåller. Även om språ-

martid ta del av stämningen och heja på det

ket på revyerna och teatern är dialekt och

lokala fotbollslaget Kraft när de sparkar

du som utomstående inte förstår allt så kom

bollen mot mål och i ishallen som ligger

och insup atmosfären, känslan och det goda

bredvid spelar hockeylaget sina hemma-

humöret!

Vi har en gedigen teater- och revytradition som fått mycket goda betyg av våra långväga gäster!

visitnarpes.fi


Kaunis luonto on ilmaista

Närpiössä kukoistaa urheilu ja kulttuuri.

Närpiön koulumusiikkikuoro paraatityttöi-

Seutu on lähellä luontoa ja täällä on monia

neen on arkea meillä ja se on ainutlaatuista

hienoja vaellusreittejä ja hiihtolatuja aktiivi-

Suomessa. Ne on mahdollista nähdä esiinty-

sille harrastajille. Vargbergetin, Susivuoren,

mässä suuremmissa tapahtumissa, niin

vapaa-ajan keskuksella on paljon väkeä tal-

kuin Tomaattikarnevaalin katujuhlassa tai

visin ja kesäisin. Lumen puutteessa oteta-

Lakeuden Ruoka & Mystiikka-tapahtumassa,

an lumitykit apuun latujen kunnostukseen,

joka on arvostettu tilaisuus ja sieltä saa hel-

Vargbergetillä on myös ampumahiihtorata,

posti eksoottisen tunteen.

joka on vasta valmistunut. Kesäisin on useita vaellusreittejä, joilla voi nauttia liikunnasta. Mosedalenin urheilukeskuksessa voi kesäisin nauttia hyvästä tunnelmasta ja kannustaa paikallista jalkapallojoukkuetta, Kraftia, kun joukkue tekee maalin ja samoin jäähallissa, joka sijaitsee vieressä, kun kiekkojoukkueella on kotimatsi. Useita yleisurheilukisoja, esim. Tomaattikisat, järjestetään kesäisin ja tunnelma on katossa.

”Kesäisin liikunnasta voi nauttia useilla vaellusreiteillä.” Meillä on myös osaava teatteri- ja revyyperinne, jota pidetään yllä aktiivisesti. Esityksissä on kieli puhdasta murretta ja vaikkakaan et ymmärrä täysin kaikkea ulkopuolisena, niin tule ja nauti ilmapiiristä, tunteesta ja hyvästä huumorista.

visitnarpes.fi

Urheilu ja kulttuuri kukoistaa Närpiössä!


I Närpes finns många träffpunkter Närpesborna tycker om att umgås och vi träffas gärna i olika sociala sammanhang. Höjdpunkten på året infaller i juli när regionens röda guld hyllas i dagarna två med Tomatkarnevalen. Då råder det festyra i Närpes centrum. Nu släpper man loss i dagarna två och njuter till fullo av sommaren. Under karnevalen kan man fynda på marknaden, ta del av scenprogrammet, intressanta utställningar eller delta i de många och varierande aktiviteter som finns. Under sommarhalvåret samlas folk från vida omkring i Fagerö när det ordnas dans i den fina paviljongen invid Rangsbyfjärden. Här har många tagit en svängom eller njutit av musiken i sommarkvällen. När sommaren tar slut njuter vi av allt det goda som hösten bjuder på och firar Slättens Mat & Mystik i början av september. Då finns det lokalproducerade produkter i överflöd och de lokala kulturutövarna uppmärksammas med olika utställningar och jippon. Mittistan finns som namnet antyder mitt i Närpes centrum och är en naturlig träffpunkt för oss Närpesbor. I Mittistan-huset finns hotel och restaurang Red & Green, konsthallen med nya utställningar varje månad och kultursalen Frans Henriksonssalen med biograf, konserter, föreläsningar och andra tillställningar varje vecka.


Närpiössä on useita tapaamispaikkoja

Närpiöläiset pitävät seurustelusta ja tapaamisista erilaisissa sosiaalisissa yhteyksissä. Huippuhetki on vuodesta heinäkuun alku, jolloin juhlitaan ”punaista kultaa” kahden päivän ajan Tomaattikarnevaaleilla. Silloin Närpiössä keskustassa vallitsee juhlamieli ja se on valloillaan kaksi päivää ja silloin nautitaan täysin kesästä. Karnevaalien aikana voi markkinoilla tehdä löytöjä, voi osallistua ohjelmaan näyttämöllä, tarjolla on mielenkiintoisia näyttelyjä tai voi osallistua monipuolisiin tarjolla oleviin aktiviteetteihin. Kun syksy saapuu, nautimme syksyn antimista ja järjestämme Slättens Mat & Mystik-tapahtuman heti syksyn alussa. Tarjolla on paikallisesti tuotettuja elintarvikkeita yllin kyllin ja paikallisia kulttuurintekijöitä huomioidaan erilaisin näyttelyin ja tempauksin.

Kesäkaudella väki kokoontuu laajalti Fagerön huvikeskukseen, jossa järjestetään tansseja hienossa paviljongissa Rangsbyn selän rannassa. Täällä monet nauttivat tanssin pyörteistä tai musiikin kuuntelusta kesäiltoina. Mittistan, kuten nimi antaa vihjeen, on Närpiön keskustassa. Se on luonnollinen tapaamispaikka närpiöläisille. Mittistan-talossa sijaitsee hotelli ja ravintola Red & Green, taidehalli uusine näyttelyineen kuukausittain ja kulttuurisali Frans Henrikson. Salissa on elokuvateatteri, konsertteja, esitelmiä ja muita tilaisuuksia viikoittain.

Täällä monet nauttivat tanssin pyörteistä tai musiikin kuuntelusta kesäiltoina!

visitnarpes.fi


Vi har in räijdi dialekt ”Tanas et så nockas et!” ”Häh?”

I Närpes bor 9380 personer. 81,2 % har

gamla tregenussystemet, som innebär att

svenska som modersmål, 5,8 % har finska

substantiven är antingen han-, hon- eller

som modersmål och 13 % har annat moders-

det-ord. Hyllon (hyllan) är hon, stolin (stolen)

mål än finska eller svenska.

är han och boole (bordet) är det.

Närpes är en mångkulturell tillväxtkommun

Lexikon:

med ökande befolkning. Staden har en stor arbetskraftsinvandring och Närpes är känt

Kva

Vad

och prisat för sin förmåga att integrera in-

Hitsche

Det här

vandrare i arbetslivet. I dag finns ca 35 olika

Hede

Det där

nationaliteter representerade inom näringsli-

Ja väjt itt

Jag vet inte

vet och 13% av befolkningen är utlandssfödda.

Stekåt

Kort

Biid

Vänta

Vi Närpesbor är stolta över vår dialekt som

I kväss

I går kväll

har många år på nacken. Det sägs att den

I måron

I morgon

är den äldsta genuina svenska som talas i

Haschklie Halsduk

Skandinavien. Hos oss gäller fortfarande det

visitnarpes.fi


Meillä närpiöläisillä on kunnon murre Närpiössä asuu 9380 asukasta. 81,2% on

mikä tarkoittaa, että substantiivi on joko

ruotsinkielisiä, 5,8% suomenkielisiä ja 13%:lla

maskuliini-, feminiini- tai neutrimuotoinen.

on muu äidinkieli kuin ruotsi tai suomi.

Esimerkiksi: Hyllon (hylly) on feminiini, stolin (tuoli) on maskuliini ja boole (pöytä) on neutri.

Närpiö on monikulttuurinen kasvukeskus. Kaupungilla on voimakas työvoiman sisään

Lexikon:

muutto ja Närpiö on tunnettu ja palkittu kyvystään integroida maahanmuuttajat työ-

Kva

Mitä

elämään. Nykyään noin 35 eri kansallisuutta

Hitsche

Tämä

asuu kunnassa ja vaikuttaa elinkeinoelä-

Hede

Tuo

mässä; 13 % väestöstä on ulkomailla synty-

Ja väjt itt

En tiedä

neitä.

Stekåt

Lyhyt

Biid

Odota

Närpiöläiset ovat ylpeitä murteestaan, jolla

I kväss

Eilen illalla

on pitkät perinteet. On todettu, että murre on

I måron

Huomenna

vanhin alkuperäisin ruotsin kieli, jota puhuta-

Haschklie Kaulaliina

an koko Skandinaviassa. Murteessa pätee edelleen vanha kolmen suvun järjestelmä,

visitnarpes.fi

”’Nå nytt’ sa finnän”


Hur ta dig till Närpes? MED BIL

MED BUSS

Närpes ligger vid kusten i Sydösterbotten ca 80 km söder om Vasa och ca 115 km norr om Björneborg. Riksväg 8 går genom staden. Med flyg

Många bussrutter går genom Närpes varje dag, norrifrån från Vasa och söderifrån från Björneborg. Du kan planera din resa med hjälp av Matkahuoltos tidtabeller.

De närmaste flygplatserna finns i Vasa, Seinäjoki och Björneborg. Från flygplatserna kan man ta sig till Närpes med buss eller hyrbil.

MED BÅT

MED TÅG De närmaste järnvägsstationerna finns i Vaasa, Seinäjoki och Björneborg. Från järnvägsstationerna kan man ta sig till Närpes med buss eller hyrbil.

Wasaline upprätthåller färjetrafik mellan Vasa i Finland och Umeå i Sverige. Från Vasa tar man sig till Närpes med (hyr)bil eller buss. MED EGEN BÅT Det går också att komma till Närpes med egen båt. Gästhamnar i Närpes, Kaskö och Kristinestad hittar du på webben: www.google.com/maps

VASA / VAASA

SEINÄJO

750 km STRANDLINJE RANTALINJA

TAM BJÖRNEBORG

ÅBO / TURKU

HE

visitnarpes.fi


Miten tulla Närpiöön?

ULEÅBORG / OULU

OKI

AUTOLLA

LINJA-AUTOLLA

Närpiö sijaitsee Etelä-Pohjanmaan rannikolla n. 80 km Vaasasta etelään ja n. 115 km Porista pohjoiseen. Valtatie 8 kulkee kaupungin halki.

Närpiön halki kulkee päivittäin useita linja-autovuoroja, pohjoisen suunnasta Vaasasta ja etelän suunnasta Porista. Voit suunnitella matkasi Matkahuollon aikataulujen avulla.

LENTÄEN Lähimmät lentoasemat ovat Vaasassa, Seinäjoella ja Porissa. Lentoasemilta Närpiöön pääsee linja-autolla tai vuokra-autolla. JUNALLA Lähimmät rautatieasemat ovat Vaasassa, Seinäjoella ja Porissa. Rautatieasemilta Närpiöön pääsee linja-autolla tai vuokra-autolla.

MMERFORS / TAMPERE / PORI

U

ELSINGFORS / HELSINKI

visitnarpes.fi

LAIVALLA Wasaline liikennöi Vaasan ja Uumajan välillä. Vaasasta pääsee Närpiöön (vuokra-) autolla tai linja-autolla. OMALLA VENEELLÄ Närpiöön pääset myös omalla veneellä. Lista vierassatamista Närpiössä, Kaskisissa ja Kristiinankaupungissa löytyy netistä: www.google.com/maps


NÄRPES TURISM Närpesvägen 2, 64200 Närpes & +358 (0)45 2760740 narpesturism@dynamohouse.fi

NÄRPIÖN MATKAILU Närpiöntie 2, 64200 Närpiö & +358 (0)45 2760740 narpesturism@dynamohouse.fi

Profile for Visit Närpes

Närpes/Närpiö  

Koppla av och upplev/Tutustukaa ja rentoutukaa

Närpes/Närpiö  

Koppla av och upplev/Tutustukaa ja rentoutukaa

Advertisement