Page 1

CYCLING GUIDE FOR MALUNG-SÄLEN CYKELGUIDE FÖR MALUNG-SÄLEN

en del av

CYKLA


! K

E

CH EC

Öv er si kt

BI K

HJUL Prova så att hjulen snurrar lätt och sitter fast LÖSA DELAR Lyft cykeln och skaka lätt. Skramlar det? Kontrollera! KEDJA Är kedjan torr och gnisslar - smörj! DÄCK Kolla efter skador och sprickor. Pumpa om det behövs! BROMSAR Provbromsa innan du cyklar iväg! STYRE Sätt framhjulet mellan knäna och vrid på styret. Är det löst - dra åt!

MER CYKEL MORE CYCLING

WHEELS Make sure the wheels spin freely and are fixed securely LOOSE PARTS Lift the bike and shake it gently Is it rattling? Check it! CHAIN Is the chain dry and squeaking - apply lube! TYRES Check for damage and cracks. Pump them up if necessary! BRAKES Try the brakes before you set off! HANDLEBARS Place the front wheel between your knees and turn the handlebars to each side. If they are loose - tighten!

För att hitta ditt nästa cykeläventyr rekommenderar vi ett besök på bikingdalarna.se där du får en bra överblick över Dalarnas cykelutbud! To find your next biking adventure, we recommend a visit to bikingdalarna.se where you can get a good overview of the cycling on offer in Dalarna.

HITTA RÄTT LED FÖR DIG Mycket lätt / Very easy

Lätt / Easy

Medelsvår / Moderate

FIND THE RIGHT TRAIL FOR YOU Avancerad / Expert

Cross Country

Downhill

Leisure

Road

Lättcyklad led på grusvägar eller breda stigar.

Lättcyklad led utan svåra hinder. Svag lutning.

Kort och lättcyklad tur i flack terräng.

Kort och lättcyklad tur i flack terräng.

Easy cycle trails along gravel roads or wide paths.

Easy cycle trails without difficult obstacles. Gentle slope.

Short and easy cycle tour on level terrain.

Short and easy cycle tour on level terrain.

Som grön men med stora inslag av lättcyklade stigar.

Som grön men med enklare hopp och doserade kurvor.

Längre än grön och med större höjdskillnad.

Längre än grön och med större höjdskillnad.

Like green but with large sections of easy cycle trails.

Like green but with easy jumps and banked curves.

Longer than green and with a greater height difference.

Longer than green and with a greater height difference.

Som blå men med stora inslag av teknisk stig och större stigningar.

Som blå men med stora inslag av hopp och andra hinder.

Dagstur som kräver matstopp och viss planering.

Längre tur med stora höjdskillnader.

Like blue but with sections of technical trail and greater gradients.

Like blue but with many sections of jumps and other obstacles.

Day tour that requires break for food and some planning.

Long tour with big height differences.

Stora inslag av mycket tekniska sektioner, hopp, branta backar, rötter och stenar.

Stora inslag av höga hopp, drops, stenkistor och mycket branta partier.

Flerdagarstur som kräver bra utrustning och god planering.

Heldagstur med mycket stora höjdskillnader.

Longer advanced technical sections, jumps, steep hills, roots and rocks.

Many high jumps, drops, culverts and very steep parts.

Several days tour that requires good equipment and good planning.

Full day tour with very big height differences.


CYKLA SÄKERT

Har man en gång lärt sig att cykla så glömmer man det aldrig... Helt rätt, men trots det går det inte att som man tänkt sig. Följ dessa enkla råd så är chansen stor att du får en riktigt trevlig cykeltur! •

Åk alltid med hjälm och handskar För downhill, se särskild information Var realistisk angående din kondition och skicklighet! Passar leden dig? Välj led efter dina förkunskaper Ha alltid en ledkarta med dig Ta med reservdelar, t ex extra slang För långa turer, ta med vatten, energikaka och en extra tröja eller jacka. Var rätt klädd, tänk på att vädret kan slå om

• • • • • •

Tänk efter innan du ger dig ut så är det lättare att hantera eventuella problem som kan uppstå. Sen är det bara att trampa iväg och komma trött och nöjd tillbaka!

RIDE SAFELY TIPS TUREN FÖR Quite Once you’ve learnt to cycle you never forget... följer några tips på hur vi cyklister håller markright, but despite that, thingsHär don’t always go to plan. ägare, medtrafikanter och andra nöjda: Follow this simple advice and the chances are you’ll • Åk bara på leder som är öppna. Respektera att leder have a great cycle ride! kan vara avstängda, undvik att korsa privat mark. • Lämna inga spår. Släng inget skräp – ta med allt hem som du haft med dig ut på turen.

Always wear a helmet and gloves FÖR • DIG For downhill, see special information FIND THE RIGHT TRAIL FOR YOU

• Be edelsvår / Moderate

• Åk med kontroll. Var uppmärksam på underlaget och vädret och cykla därefter. Visa hänsyn mot övriga trafikanter på vägar.

realistic regarding = Avancerad / Expert your level of fitness and skill! • Varna andra vid passering. Visa att du finns, sakta • Is the trauk suitable for you? Choose a trail to ner vid möte och passering av andra. LEISURE CYCLINGsuitROAD your experience • Skräm aldrig djuren. Djur blir rädda av plötsliga rö• tur i Always map relser och höga ljud. Tänk på att ge djuren tid och utKort och lättcyklad Kort ochcarry lättcyklada turroute i rymme att dra sig undan. flack terräng. flack terräng. Ca 1–2 tim. • Carry spare parts, e.g extra inner tube Short and easy cycle tour Short and easy cycle tour • Planera din åkning. Ha koll på din utrustning, din on level terrain. • on level terrain. Approx For1–2 long rides, take water, kunskap an energybar and och området du cyklar i. Ha alltid med hours. an extra jumper or jacket. lämplig reparationsutrustning och extrakläder. Längre än grön och med Längre än grön och med • Dress remember that the weather större höjdskillnad. störreappropriatley; höjdskillnad. Longer than green and canCachange 2–4 tim. ADVICE FOR THE TOUR with a greater height Longer than green and

difference.

with a greater height difference. Approx 2–4 hours.

Below is some advice on how we as cyclist keep the landowners, fellow road users and others happy:

Think before you set off as it will make it easier to deal • Only ride on trails that are open. Respect that trails Dagstur som kräver mattur med stora with any Längre problems that may arise. have mayThen be closed;set avoidoff, crossing privatefun land. stopp och viss planering. höjdskillnader. Ca 4–6 tim. Day tour that requires Longtired tour withbut big height and return happy! • Don’t leave tracks. Don’t litter – take everything you break for food and some differences. Approx 4–6

planning.

• Ride with control. Be observant of the going and wea-

Flerdagarstur som kräver bra utrustning och god planering. Tour over several days hat requires good equipment and good planning.

ves. mation. el of

oose

l

Här följer några tips på hur vi cyklister håller markägare, medtrafikanter och andra nöjda: • • • • • •

Åk bara på leder som är öppna. Respektera att leder kan vara avstängda, undvik att korsa privat mark. Lämna inga spår. Släng inget skräp - ta med allt hem som du haft med dig ut på turen. Åk med kontroll. Var uppmärksam på underlaget och vädret och cykla därefter. Visa hänsyn mot övriga trafikanter på vägar. Varna andra vid passering. Visa att du finns, sakta ner vid möte och passering av andra. Skräm aldrig djuren. Djur blir rädda av plötsliga rörelser och höga ljud. Tänk på att ge djuren tid och utrymme att dra sig undan. Planera din åkning. Ha koll på din utrustning, din kundskap och området du cyklar i. Ha alltid med lämplig reparationsutrustning och extra kläder.

ADVICE FOR THE TOUR Below is some advice on how we as cyclist keep the landowners, fellow road users and others happy:

• • • • •

Only ride on trails that are open. Respect that trails may be closed; avoid crossing private land. Don’t leave tracks. Don’t litter – take every -thing you brought back with you. Ride with control. Be observant of the going and weather and cycle accordingly. Show respect for other road users. Warn others when overtaking. Show that you are there, and slow down when meeting and passing others. Never frighten the animals. Animals are frightened by sudden movements and loud noise. Always give animals time and space to get out of the way. Plan your ride. Check your equipment, knowledge of the area you are cycling in. Always carry suitable repair equipment and extra clothes.

• Warn others when overtaking. Show that you are there, and slow down when meeting and passing others.

Warning triangles along the trail mark • Never frighten the animals. Animals are frightened by sudden movements and loud noise. Always give animals obstacles or danger. Look out! time and space to get out of the way.

• Plan your ride. Check your equipment, knowledge and the area you are cycling in. Always carry suitable repair equipment and extra clothes.

LÄTT ATT HITTA RÄTT!

Alla XC- och DH-leder är markerade. För övriga leder finns ledbeskrivningar Lätt att hitta rätt! att Alla XC-följa och DH-leder är CROSS COUNTRY

LÄTT

Solberget Runt 17 km

markerade. För övriga leder finns ledbeskrivningar att följa.

MER CYKEL!

EASY TO FIND YOUR WAY!

Easy to find your way!

TVÄTT WASH!

All XC and DH trails are marked. For other trails, there are Se till att cykeln är i gott skick till nästa tur - tvätta cykeln Gillar du att cykla trivs du i Dalarna! För att hittaefter turen! Spola av cykeln med en vanlig vattenslang, good maps. direkt ditt nästa cykeläventyr rekommenderar vi ett besök på inte Använd gärna en borste för att få bort lera bikingdalarna.se där du får en bra överblick överhögtryckstvätt. Dalarnas cykelutbud, allt från cykeldestinationer till kända tävlingar. och smuts. Torka torrt med en trasa. Smörj kedjan, snurra runt Välkommen att hitta dina favoriter. Vi lovar att de finns! pedalerna några varv och torka av överflödigt smörjmedel. All XC and DH trails are marked. For other trails, there are good maps.

MORE CYCLE!

Make sure the cycle is in good repair for your next ride -Towash If you enjoy cycling, you’ll love Dalarna! find yourthe cycle straight away on your return! cycling adventure, we recommend a visit to Rinse it off with an ordinary hosenext pipe - not a high-pressure washer. Use a brush to remove mud and bikingdalarna.se where you can get a good overthe range of cycling onaoffer dirt. Dry with a cloth. Oil the chain, spinview theofpedals round fewin times and wipe off excess lubricant. at så va ro AR .P L UL DE r HJ SA olle r LÖ nt Ko DJA KE D

ner tube. nergy ket. er that

Full day tour with very big height differences.

E e nf cy n ly ung ke ck er l in ad t and w na u e cc ork r es ing n d . Ko cyk u n el ge tr ä be sfu cy r d oll r v fo l ri cle re de is i e ik yo . A im g iv ra a tig äg llt t f u lw po se ay r ! id ör t o s ta di n ff ch nt ! ec fo k ra yo ur

never e that, Follow nces are

Varningstriangel längs leden markerar hinder ther and cycle accordingly. Show respect for other road Heldagstur med mycket users. eller fara. Var uppmärksam! stora höjdskillnader.

A

RT

brought back with you.

hours.

TIPS FÖR TUREN

Dalarna, from cycle destinations to wellknown competitions. Welcome to your favourites. We promise they’re here!


Li nd va lle n

LINDVALLEN

Lindvallen Det är härligt att uppleva fjällvärlden från cykelsadeln med frisk luft i lungorna. Och alla kan cykla på sin egen nivå, våra banor och leder är byggda både för experter och för nybörjare, utför som på tvären, för stor som liten. It is wonderful to experience the mountains from the saddle of your bike as you breathe in the fresh air. And everyone can ride at their own level; our tracks and trails are designed to suit everyone – downhill and cross-country, experts and beginners, young and old.


Stensjön

Café

e rr M e lin al ed en

H s Ro

P i p e li n e

Sherpa

Vandringsled Stensjön 1,5km

Charter

Valletorget

Reception, äventyrsbad, FlowRider®, Saunavärld, Spa, O´Learys, Wayne´s Coffee, bowling, bio, träningscenter, shopping m.m.

SÖDERÅSTORGET

Våfflan Northshore Pink Park Skate Area

Liftpass, shop, bokning av cykelguide

P

XC ledcentral, cykelland, cykeltvätt

Cykeluthyrning, verkstad, Liftpass, cykelguide, cykeltvätt

P

ICA

GUSTAVTORGET

Lekplats

EXPERIUMTORGET

P

Fiskesjö Put & Take

Cykelland med downhillbana

Kråkan XC 1,3km

P Go cart

Cykeltvätt Gustav III stollift

P P

1500 m2 stor sportbutik, Liftpass SÄLFJÄLLSTORGET

P Utomhusgym

Restaurang bageri, café

Liftpass, shop, bokning av cykelguide

P

Höghöjdsbana

P P

Levande fäbod, café

Statoil

Gustav III stollift, start Sälen* Bike Park *OBS! Ingen lift från Experiumtorget.

Rosa leden Typ / Type Downhill Karaktär / Character Leden har en snäll lutning, sköna velodromkurvor, hopp och några avstickare av olika karaktär. The trail has a gradual inclination, gentle velodrome curves, jumps and some side routes of various description.

Pipeline Typ / Type Downhill Karaktär / Character Pipeline är något snabbare än Rosa Leden men passar fortfarande både nybörjaren och den avancerade åkaren. Pipeline is somewhat faster than Rosa Leden, but is still suitable for both beginners and more advanced riders.

Herr Melin Typ / Type Downhill Karaktär / Character Ledens karaktär är så naturlig som möjligt genom att vi valt att ta fram naturliga element, vilket ställer lite högre tekniska krav än t.ex. Rosa Leden. Leden innehåller hopp, stendrop och doserade kurvor för ett skönt flow. The character of the trail is as natural as possible since we have chosen to enhance its natural elements, which are slightly more technically demanding than, for example, Rosa Leden. The trail contains jumps, rock drops, and banked curves to achieve an appealing flow.

Charter Typ / Type Downhill Karaktär / Character Charter är för de åkare som vill höja fart och insats från Pipeline och Rosa Leden. Grunden i banan är fart, hopp och flow. Charter is for riders who want to up the pace and effort of both Pipeline and Rosa Leden. The track is all about speed, jumps and flow.

Sherpa Typ / Type Downhill Karaktär / Character Teknisk krävande och bitvis brant singeltrack med fjällterräng, rötter och sten i underlaget. Technically demanding, and in parts steep, single track on a mountain terrain with roots and stones.


Li nd va lle n

Ski Lodge/Experiumtorget

Experiumtorget / Ski Lodge, Lindvallen

0

Elljusspåret, 4.5km Typ / Type Cross Country Karaktär / Character Start/Mål vid ledcentralen, Experiumtorget. Leden går via gång/cykelbanor ut till elljusspåret. Följer sedan elljusspåret som erbjuder fartkänsla och härliga kurvor och krön. Start/end at the track centre, Experiumtorget. The trail follows walking/bicycle tracks to the illuminated track. It then follows the track to experience real speed and great curves and crests.

Kråkan, 1.3km Typ / Type Cross Country Karaktär / Character Start/Mål vid ledcentralen, Experiumtorget. Leden är en maskingrävd singeltrack som passar både nybörjare och avancerade cyklister. Den innehåller många olika tekniska delar. Kör bara kör! Start/end at the track centre, Experiumtorget. The trail is a machine-dug single track, which suits both beginners and advanced bikers. It contains many different technical sections. Just keep going!

200

400 m

Åsarna, 6km Typ / Type Cross Country Karaktär / Character Start/Mål vid ledcentralen, Experiumtorget. Leden går via gång/cykelbanor ut till elljusspåret. Följer sedan elljusspåret som erbjuder fartkänsla och härliga kurvor och krön. Den skiljer sig från Elljusspåret med en del avstickare och har en förlängning som ansluter på Kråkan leden. Det är några avstickare från motionsspåret där man får se upp i korsningarna. Start/end at the track centre, Experiumtorget. The trail follows walking/bicycle tracks to the illuminated track. It then follows the illuminated track to experience real speed and great curves and crests. It splits from the illuminated track on a few side tracks, and has an extension that connects to Kråkan. There are a few side tracks from the jogging track where particular attention must be paid at the crossings.


Bo & Badapaket

2 dygn

FR

2.095:-

INKL. BOENDE + 1 ENTRÉ BAD

CYKLA I SÄLEN BADA PÅ EXPERIUM Sälenfjällen är fantastiska i sommarskrud och fulla av aktiviteter för alla åldrar. Prova downhill-cykling i vår Bike Park, mountainbike på någon av alla leder, landsvägscykling eller släpp loss barnen i något av våra cykelland. Besök Experium med äventyrsbad, saunavärld, spa, shopping, bio, bowling och restauranger. Läs mer och boka på skistar.com


Li nd va lle n Östfjället, t.o.r 21km Typ / Type Cross Country Karaktär / Character Start vid ledcentralen, Experiumtorget Ta Gustav III liften upp på fjället (lös biljett). Följer sedan vandringsleden via Apotekarestugan ner till Gammelgården. Fortsätter sedan längs Kungsleden till Östfjällsstugan. Samma väg i retur åter upp till Lindvallen topp där leden slutar. Nedförfjället kan man ta ”Rosa leden” (blå DH-led) eller ta liften ner. Start at the trail centre, Experiumtorget. Take Gustav III lift up the mountain (single ticket). Then follow the hiking trail via Apotekarestugan down to Gammelgården. Then continue along Kungsleden to Östfjällsstugan cabin. The same way in return back up to Lindvallen summit, where the trail ends. To get down the mountain you can take ‘Rosa Leden’ trail (blue downhill trail) or take the lift down.

Hemfjället, 24km Typ / Type Cross Country Karaktär / Character Start vid ledcentralen, Experiumtorget. Ta Gustav III liften upp på fjället (lös biljett). Följ skid/vandringsled från Gustav III berg över Hemfjället till Hemfjällstangen, ca 8km. Ta sedan Grusvägen genom Hemjälsstangen, håll vänster. Efter ca 3km ta vänster mot Lindvallen i fyrvägskors. Start at the trail centre, Experiumtorget. Take Gustav III lift up the mountain (single ticket). Follow the ski/hiking trail from Gustav III mountain over Hemfjället to Hemfjällstangen, approximately 8 km. Then take Grusvägen through Hemjälsstangen, keep left. After about 3 km take left towards Lindvallen at the four-way intersection.

Hällaturen, 39km Typ / Type Cross Country Karaktär / Character Start vid ledcentralen, Experiumtorget. Cykla mot rondellen vid Statoil. Fortsätt sedan mot Gubbmyren, fortsätt på grusvägen rakt fram ca 13 km tills du kommer till ett fyrvägskors. Ta höger i korsningen, fortsätt rakt fram i nästa fyrvägskors. Sedan rakt fram på den större vägen. Cyklinen fortstätter längs Västerdalsälven ca 12,5 km tills du kommer till norra bron i Sälen. För att komma upp på fjället igen, tar du höger och åker gamla fjällvägen uppåt. Här går det rejält uppför så det är bra om man sparar lite på krafterna. Starting point is at the trail head at ‘Experiumtorget’. Follow the marked route towards the roundabout at Statoil gas station. Continue straight through the roundabouts and follow what turns into a gravel road past Gubbmyren. After approx 13 km turn right at the first 4-way crossing then continue straight in the second crossing. Continue straight ahead on the wider road which follows the Västerdalälven riverbank for approx. 12.5 km until you reach the northernmost bridge in Sälen. In order to get back up the mountain turn right at the bridge and follow the ‘Gamla Fjällvägen’ road up the hill. This is quite a climb so try to save some energy for this section of the route.

Tips:

För behaglig anslutning till vår fjällcykling så rekommenderas liften upp till toppen!


Ski Lodge/Experiumtorget

Experiumtorget / Ski Lodge, Lindvallen 0

2

4 km


Rörbäcksnäs MTB Open Alltid onsdagen före Cykelvasan 20 km MTB-lopp 10 km ungdomslopp Barnlopp Cykeldemodag

10 augusti 2016

www.rorbacksnasmtbopen.se huvudsponsorer:


R ör bä ck sn äs

LINDVALLEN

Rörbäcksnäs Den lilla byn med den stora cyklingen. Rörbäcksnäs är en liten by som ligger 35 km väster om Sälen på gränsen mot Norge, Vi har fantastisk cykling på fina och välmarkerade stigar. The little village with the big cycling. Rörbäcksnäs is a small village located 35 km west of Sälen on the Norwegian border, we have fantastic cycling on fine and well-marked trails.


Hemköp, Tandådalen Trollskogen, Hundfjället

0

1

2 km

Rörbäcksnäs- Hundfjället, 18km Typ / Type Cross Country Karaktär / Character Börjar från skolan och går åt andra hållet jämfört med de andra lederna, lite stig i början sen ut på grusvägen mot Skogsätra. Starts at the School going the opposite way from the Main Trail. A section of singletrack before hitting the gravel road towards Skogsätra.

Skogsätraleden, 6km Typ / Type Cross Country Karaktär / Character Börjar på parkeringen nedanför Trollskogen på Hundfjället, brant jobbig stigning upp mot toppen på sittliften E8an. Starting point is the parking lot by Trollskogen at Hundfjället. Follow the signs towards to the top of the chairlift E8.

” Några av Sveriges

skönaste stigar finns i Rörbäcksnäs ” - Mountainbike i Sverige


R ör bä ck sn äs Siktån, 2km Typ / Type Cross Country Karaktär / Character Lätt led för de yngsta eller för de som inte är så vana. Blandning av stig och traktorväg, inga direkt svåra partier. Går med de andra lederna ut från skolan för att sen gå en liten slinga motsols innan leden ansluter med de övriga lederna in mot skolan igen. Recommended for the young riders, families and beginners. This a great introduction to trail riding for first timers or as a warm up for experienced riders. The trail has a mix of singletrack and fire road with a few slightly more technical sections. Siktån starts out on the Main Trail and loops around counterclockwise before joining up with the Main Trail again, heading back to the School.

Byrundan, 10km Typ / Type Cross Country Karaktär / Character Den ursprungliga Rörbäcksnäs slingan, som nu är förlängd. En bra rolig slinga som är snabb och lättåkt, en mix av stig och traktorväg. This is the original Rörbäcksnäs loop, which has now been extended. A good fun loop which is fast and easy mix of single track and fire road.

Näsingen, 19km

Typ / Type Cross Country Karaktär / Character Längre lätt led som mest går på grusväg, traktorväg och lättåkt stig med många fina singletrack partier. This is a long ride mostly on gravel, fire road and many nice singletrack sections. A great practicetrail before taking on Cykelvasan.

Högåsen, 3km Typ / Type Cross Country Karaktär / Character Kort teknisk led där man får prova på det mesta inom Mountainbike, brant uppför, brant utför, trixiga partier, snabba partier och lite åkning på träbyggnationer. A varied ride with steep ups and downs, fast sections, technical sections, wooden and other obstacles. Arduous but super fun!

Kalugapasset, 15km Typ / Type Cross Country Karaktär / Character Följer i början Byrundan, men efter första uppförsbacken går leden i väg på smal, fin stig och därefter ut på grusväg för att åter ansluta till den gemensamma leden öster om byn, leden går sen iväg på flera kilometer singletrack i världsklass. Starts out on the Byrundan trail and cuts off to singletrack after the first climb.Then a section of gravel road before joining up with the Main Trail east of town. From here you have several kilometers of World Class singletrack.

Vallsjörundan, 32km Typ / Type Cross Country Karaktär / Character En rolig, varierad och välbyggd slinga i absolut toppklass, En blandning av singletrack och lite bredare stigar, Något mer grusväg än på Kalugapasset leden. A fun and varied ride, built to be an absolute world class trail! A mix of singletrack, fire road and gravel. There is more gravel sections compared to Kalugapasset.


Rörbäcksnäs skola, Rörbäcksnäs 0

0.5

1 km


 !   

!   !

 !

    


Sälens by Från centrala Sälen når du fin cykling i alla riktningar, vare sig du är ute efter landsvägsturer, leisure cykling eller cross country. There is great cycling available in all directions, with starting point in Sälen, easily accessed whether it is road- leisure- or cross country cycling you’re after.


by Sä le ns King of the hill, 13km Typ / Type Cross Country Karaktär / Character Start vid norra bron i Sälen by. Leden är skyltad enkel väg och målet är på toppen av Lindvallen. Går via Gamla fjällvägen, Dammkölen, Sälfjällstorget, Gubbmyren, Köarskär och Sälfjällstangen upp till toppen på Lindvallens skidbackar./ Hemfjället. Starting at the bridge just North of Sälen village, the route is marked in one direction and the destination is the top of the mountain in Lindvallen. The route is via the old road ´Gamla Fjällvägen’, and passes through Dammkölen , Sälfjällstorget , Gubbmyren, Köarskär and Sälfjällstangen on the way to the top of the ski area at Lindvallen (Hemfjället).

Versjörundan, 35km Typ / Type Cross Country Karaktär / Character En relativt enkel rundtur på grusvägar genom genuin dalaskog. Börja i Sälens by med möjlighet att cykla åt båda hållen. Leden ansluter till cykelvasaleden och Tjärnhedsrundan. En rundtur genom genuin dalaskog. A somewhat easy roundtrip on mainly gravel roads taking you through true native forest. Start from Sälens village with possibilities to go in both directions. The route joins the Cyclevasa trail and the more technical Tjärnhedsrundan.

Broarna runt Sälen, 6-10km Typ / Type Leisure Karaktär / Character Start i Sälen by. Leden sträcker sig från Lima i söder till Högstrand i norr. Man kan cykla på båda sidor om Västerdalälven och broar finns i Lima, Torgås, Transtrand, Sälen och Högstrand. Begin the ride in Sälen village. The route runs from Lima in the South to Högstrand in the North. You can ride along both sides of the Västerdala river as far as suits you. Bridges across at Lima, Torgås, Transtrand, Sälen and Högstrand.

Tour de Rörbäcksnäs, 85km Typ / Type Road Karaktär / Character Vägcykling genom fin natur i fjällmilljö och med många höjdmeter att klättra. Denna tur går runt den södra delen av Sälenfjällen. Vi vågar nog påstå att detta är en riktigt bra tur med landsvägscykling. Road cycling through beautiful nature with some challenging hills. The route passes Lindvallen out by Fjällvägen. If you start at the trail centre, Experiumtorget, follow the signs for ‘Hällaturen’ out to Fjällvägen. Here, you take a right at the second roundabout and connect to the route.

Giro di Stöten 85km

Typ / Type Road Karaktär / Character Även denna tur föreslår vi att starten blir i Sälens by , Giro di Stöten går sedan vidare norrut på Östrasidan av Västerdalälven mot Fulunäs. For this tour, we also propose you start in Sälens by, then move on north on the east side of Västerdalälven towards Fulunäs.


Olnispagården, Sälen

0

2.5

5 km


i ! n a l a k n e y r C loppsa a s a V UTHYRNING

• MTB/Crosscountry • Rullskidor

SERVICETJÄNSTER • Transport • Cykelguide • Skidinstruktör

SKiDMACKEN Transtrand - Skidmacken • 0280-223 33

www.skidmacken.se


Vasaloppsarenan Cykelvasaleden har redan efter några år blivit en klassisk cykelled. Det går fint att göra sina egna turer baserat på leden och asfaltsvägar som transport tillbaka, eller så ordnar man skjuts och cyklar hela leden i ett svep! The Cykelvasa track is already a classic cycling trail. You can plan your own route based on the marked trail and ride along the asphalt back to the starting point. Or if you arrange a pick-up you can ride the whole trail to Mora in one go!


Va sa lo pp sa re na n Cykelvasaleden, 90km Typ / Type Cross Country Karaktär / Character Den klassiska sträckningen Sälen till Mora! Inleder med mycket grusväg och övergår sedan mer och mer mot stigcykling närmare Mora. Den är markerad med gröna markeringar på träd och stolpar. Vasaloppets egna markeringar på denna led. Runs along the legendary trail between Sälen and Mora! The first part offers a lot of gravel, later turning into more trail cycling as you get closer to Mora. The track is well marked with green on trees and posts.

Tjärnhedsrundan, 8km

Bergaslinga junior, 400-1000m

Typ / Type Cross Country Karaktär / Character Startar vid klubbhuset vid Tjärnhedens idrottsplats som ligger strax norr om Vasaloppsstarten. Följ vägskyltningen. Slingan innehåller tuffa klättringar och består till störst del av singeltrack. Höjdpunkten är när man når den klassiska toppen på Bergabacken på vasloppsspåret. Tuff bana som kräver sin cyklist.

Typ / Type Cross Country Karaktär / Character Startar vid klubbhuset vid Tjärnhedens idrottsplats som ligger strax norr om Vasaloppsstarten. Följ vägskyltningen. Slingan är anpassad för det yngre cyklisterna, bred stig med några knixiga backar. Alternativa vägar, lekhinder och teknik övningar finns längs slingan!

Starts by the Vid Club House at Tjärnheden sports ground, located just north of the Vasaloppet start. Follow the markings. The trail consists mainly of single track with some demanding climbs. The highlight is reaching the top of the Bergabacken climb on the Vasaloppet track. This is a tough track, demanding for any cyclist.

Starts at the Club house at Tjärnheden sports ground, just north of the Vasaloppet starting field. Follow the signs. The route is suitable for the younger cyclists and runs along wide trails with some shorter tricky gradients. There are diversions, features and technical challenges along the route!


Tjärnhedens IP

Tjärnheden IP, Berga By

0

Vasaloppsstarten, Berga By 0

200

400 m

10

20 km


Hyr en personlig

stuga i Sälen Sommar och vinter, boka pü gumo.se eller 0280-263 50


Kläppen Är du mer av en cross countryåkare och tar hellre längre turer med lite lugnare tempo? I Kläppen finner du flertal leder som passar för hela familjen. Passa på att stanna vid någon av våra slogbodar som passar bra till fikapauser. If you are more of a cross country biker, who would like to ride longer trails at a more relaxed pace, then Kläppen is the place for you! With multiple trails that are suitable for the whole family, why not take a tour and enjoy the surroundings. Huts can be found along many of the trails and are great rest spots to take a snack


K lä pp en Älvslingan, 6,5km Typ / Type Cross Country Karaktär / Character Leden startar vid Kläppens camping och går över ängarna och genom skogen intill älven för att sedan gå tillbaka längs med banvallen. Strax innan leden vänder finns en slogbod som är ett trevligt utflyktsmål. The trail begins at Kläppens camping. From there it runs south through meadows and woods next to the river. 3.5 km south at Gråheden the trail turns to the north and follows an embankment back to Kläppen. Just before the trail turns north to return to Kläppen is a shelter, it is the perfect little spot for a picnic. Please note after rainfall the trail may be wet.

Gusjöslingan, 4km Typ / Type Cross Country Karaktär / Character Leden startar vid Kläppens camping och går längs ett naturskönt område intill älven för att sedan gå vidare på en fin slinga genom skogen. The trail begins at Kläppens camping. From there it proceeds north along a scenic river trail, later crossing the main road 66. After the road crossing it rejoins a trail through the forest along the old railway line returning to Kläppens camping where it ends.

Örebäcksleden, 11km Typ / Type Cross Country Karaktär / Character Leden startar vid Kläppens camping och tar dig via första delen av Gusjöslingan och sedan vidare via grus- och asfaltvägar och stigar genom bla liftanläggningen och Kläppens gamla downhillbanor. The trail begins at Kläppens camping and takes you by Gusjöslingan over the main road 66, and into the forest. The trail then climbs up towards Vasaloppsvägen. After around 3km the trail comes to a shelter where it proceeds south. From here follow the trail markings along the gravel road back to the ski area. After a short distance into the ski area the trail joins an old downhill biking track and follows it to Kläppen camping via Tranantorget.


Välkomstcenter

Kläppens camping, Kläppen

0

0.5

1 km


SÄLENS ÄVENTYRSBANA n frå0:-

Guidade MTB-turer i fjällen

Våra lokala guider hittar och visar dig de dolda sti-

40r person garna som du inte visste fanns. Tidsåtgång e p

ca 3 timmar.

Familjecykling

n frå 0:- Ta med hela familjen på en guidad tur där vi

0 milj 14 fa per

n frå :-

anpassar tempo och nivå efter ert behov, barn från 10 år. Tidsåtgång ca 2 timmar inkl fika.

Halvdagsäventyr

Kombinera klättring i vår Höghöjdsbana med MTB

tur i Lindvallen. Passar även familjer med barn. Tids750erson p per

åtgång 4-5 timmar inkl lättare lunch eller fika. Passar även familjer med barn från 12 år.

Höghöjdsbana året runt

Vår höghöjdsbana i Lindvallen har öppet som vanligt året om. Drop-in från midsommar till 13 augusti. Cykelhyra kan bokas samtidigt som aktiviteten, kontakta oss för pris inkl cykel.

Boka äventyret på 0280 320 22 | salenaktiv.se | fun@skiers.se


Lima Vi började bygga våra leder 2013, och förra året tillkom två nya leder. Eilab slingan som är en delvis grävd lekbana avsedd för de yngre, och en 14 km led över Rostberget. Starten vid Äråbadet i Lima nära riksväg 66 är lätt att hitta till. Lederna går i varierad terräng genom kulturlandskap och skog The small village of Lima is situated between the larger township of Malung and the popular winter resort, Sälen. The MTB trails of Limedsforsen/Lima suit most cyclists and offer some truly challenging features through varied terrain. The starting point in Äråbadet Lima is easy to find just off the main road 66.


Li m a EiLAB Slingan, 5oom Typ / Type Cross Country Karaktär / Character Delvis grävd bana med docerade kurvor och lekhinder avsedd för de yngre cyklisterna. Slingan ligger i ett skogsområde direkt intill Ärobadet. Start och avslutning är därifrån. Partly dug looped track with curves and features - aimed towards younger cyclists. The loop is located in a grove adjacent to Äråbadet public swimming pool. Start and finish at Äråbadet

Ärnas, 7km

Heden, 13km Typ / Type Cross Country Karaktär / Character Längre led med stor variation som går på en blandning av grusväg, traktorväg och stigar och har några riktigt fina singletrack partier som erbjuder lite mer utmanande åkning. Longer varied track that consists of a mixture of gravel, forest trails and some fine and more challenging single track sections.

Anslutningsled samt led Tour de Rörbäcksnäs, 103km

Typ / Type Cross Country Karaktär / Character En lättåkt slinga som passar de flesta, vare sig du är nybörjare, åker med familjen, eller om benen är lite trötta. Går mest på skogsväg och stig och innehåller även en hel del singletracks.

Typ / Type Road Karaktär / Character Anslutningsleden är 18km som sedan ansluter till ordinarie Tour de Rörbäcksnäs, som är 85km. Vägcykling genom fin natur och med en del krävande backar.

Starts at Äråbadet. A somewhat easy loop that suits most people whether you are a beginner, riding with the kids, or just have tired legs. The trail runs mainly along quiet forest roads and trails, but also includes some easy single track riding with moderate ascents and descents.

The connecting 18 km route from Lima, adjoins the regular Tour of Rörbäcksnäs route, which is 85 km. Road cycling through lovely scenery offering some demanding hills on the way.

Simonssons Rör leden, 13km Typ / Type Cross Country Karaktär / Character Kuperad bana.med stor andel stig/singletrack och en fantastisk utsikt över dalgången från Rostberget.et. Hilly trail, large portion of the trail is single track offering spectacular views. In parts quite technical


Äråbadet, Lima

0

0.5

1 km


n Stugor frå 500 sek

Cykla & bo hos oss på Malungs camping i sommar!

Upplev cyklingen i Malung-Sälen och bo i stuga eller på campingplats mitt i kommunen, med skogen precis runt knuten och bara ett par mil till fjällen. Vår anläggning är certifierad av Biking Dalarna, vilket bland annat innebär att vi har cykelleder som utgår direkt från campingen samt möjligheter som till exempel cykeltvätt.

Vi ses i sommar!

MALUNGS

CAMPING

Mejl: info@malungscamping.se Telefon: +46 (0)280-186 50 Webb: malungscamping.se


Malung Möjligheterna på cykel i Malung är oändliga, med för att göra det enkelt för dig som besöker vårt område så har vi plockat ihop några förslag på olika slags cykling. Här finns något för den våghalsige, för den naturintresserade och givetvis för den som bara vill glida fram på två hjul genom byarna längs Västerdalälven. The cycling opportunities in Malung are infinite. To make it easier for you as a visitor we’ve put together a few suggestions on different kinds of cycling. There’s something for the dare-devil, the keen nature enthusiast and of course for those who prefer to glide around on two wheels through the villages along Västerdalälven.


M al un g Forsrundan, 22km

Byråsrundan, 13km

Typ / Type Road Karaktär / Character Leden sträcker sig med start från Malungs Camping i söder till Malugsfors i norr och man cyklar på båda sidor om Västerdalälven.

Typ / Type Cross Country Karaktär / Character Kuperad led som kan vara tuff, även för den vane cyklisten. Väl på toppen av Byråsen, så bjuds man på en fantastisk utsikt över Malung.

The trail runs from Malung to Malungsfors. Starts at Malungs Camping. The trail runs from Malung to Malungsfors. In Malungsfors you can cross the bridge and take the east side back to malung.

Hilly trail that can be challenging even for the regular recreational cyclist. The top offers a stunning view over Malung.

Yttermalungsrundan, 31km Typ / Type Leisure Karaktär / Character Start vid Malungs Camping. Leden sträcker sig till Yttermalung och man cyklar på båda sidorna om Västerdalälven i en vacker natur. The trail runs from Malung to Yttermalung and back. Starts at Malungs Camping, runs from Malung to Yttermalung. In Yttermalung you can cross the river and take the east side of the river back to Malung.

Kruthusrundan, 19km Typ / Type Cross Country Karaktär / Character Start vid Malungs Camping. En helt fantastisk slinga med snabb, flowig och underbar singeltrack. Starts at Malungs Camping. A fun trail with steep climbs and slopes. It is awsome but you will be tired.

Hälsoturen, 6km Typ / Type Leisure Karaktär / Character Cykla fram på bekväma underlag längs Västerdalälven. Start vid Malungs Camping på en fin och lättcyklad tur för hela familjen. A smooth ride on comfortable surfaces along the “Västerdalalven” with nice opportunities for a break, for example in the huts by the river.

Bäverstigen, 5km Typ / Type Cross Country Karaktär / Character En fin och lättcyklad led längs Västerdalälven för hela familjen. Med lite tur kan man få se bävern. A smooth ride on comfortable surfaces along the “Västerdalalven” with nice opportunities for a break, for example in the huts by the river.


Malungs Camping, Malung 0

1

2 km

Malungs Camping

Malungs Camping, Malung

Malungs Camping

0

2

4 km


Besöksguide Malung-Sälen

Du har väl inte missat vår besöksguide som du kan ha med dig överallt i fickan? Där hittar du allt från boende och restauranger, till evenemang och aktiviteter i hela Malung-Sälen.

Surfa in på visitmalungsalen.com


Tyngsjö Upplevelserika cykelturer genom det vidsträckta område som kallas Tiomilaskogen i Malungs Finnmark. Cykla längs karaktäristiska sjöar och vackra skogar. Bicycle tours through the vast area called Tiomila Forest in the south of Malung . Cycling along characteristic lakes and beautiful forests.


Ty ng sj ö Storastenen, 29km Typ / Type Leisure Karaktär / Character Kuperad runda som har några utmanande backar. Besök Stora stenen, Sveriges största flyttblock 400 m3. Ibland passerar man hus eller stugor, ibland bäckar eller sjöar. Ta en rast med utsikt över Kvien. Hilly trail with some demanding climbs and descends. Visit’ ’Stora Stenen’’ a big post glacier rock from 400 m3. On your voyage you pass lakes, creeks and red Swedish houses. Take a rest and enjoy the view over lake Kvien.

Grundrämmen, 9km Typ / Type Cross Country Karaktär / Character Kuperad led runt sjön Grundrämmen med vacker utsikt över sjöarna. Möjlighet att besöka vattenfallet. Efter ca 2 km kommer du att cykla över dammen mellan Grundrämmen och Milsjön, med en vacker utsikt som belöning. Efter att ha cyklat 250 m stig, kan du sedan lämna cykeln en stund och vandra 200 m till ett vattenfall med 8 m, fallhöjd. Ta stigen tillbaka till cykeln och fortsätt längs sjön var efter bäck, bro och stuga väntar en utmanande backe. Around lake Grundrämmen with beautiful scenaries. Opportunity to visit a waterfall. After about 2 km you will cycle across the dam between Grundrämmen and Milsjön, a beautiful view is your reward. Later an the tour after cycling 250 m of path, you can leave the bike for a while and walk 200 m to a waterfall with an 8 m drop. Take the path back to the bike and continue along the lake to the creek, bridge and cottage, one last hill climb to the start is waiting for you.

Korpfjället, 35km Typ / Type Leisure Karaktär / Character Leden har branta backar och går via vindkraftparken Korpfjället. Från höga höjder har man fantastisk utsikt över skogarna och sjöarna. Denna runda innehåller några branta backar. Först cyklar man grusvägar och stigar, efter ca 8 km, 560 m h ligger vindkraftparken Korpfjälle. Ta en rast hos turbin nr. 4 och upplev en fantastisk utsikt över skogar och sjöar. Denna runda kräver erfarenhet. Efter Korpfjället kommer man till asfaltsvägen som passerar Andersvikberg, Tyngsjöberg för att sedan återkomma till Tyngsjö. The tour has some steep climbs and descends and crosses a wind turbine plant at 560 meters altitude. Steep climb to wind turbine plant Korpfjället. Take a brake at turbine nr. 4 and see a spectaculair panorama over this vast wilderness area with only lakes and forest. After the top a steep descent takes you back to the tarmac that leads you trough Andersviksberg, Tyngsjöberg and back to Tyngsjö again.


Tyngsjรถ Vildmark

0

1 Vildmark, 2 km Tyngsjรถ Tyngsjรถ

0

1

2 km


jö! l i m r e k c a piv p o l s n o i t o Två nya m 1 oktober 2016

20-21 augusti 2016

Skinnartrampet Road är ett tvådagars motionslopp i grupp på asfalt, LVG, 137 respektive 151km med målsättning att alla cyklister skall få uppleva trivsam cykling i Dalarnas fantastiska natur. Skinnartrampet Mtb är ett nytt motionslopp, 30 respektive 50km för mountainbike på fina grus- & skogsvägar i trakterna runt den vackra byn Öje i Dalarna. Mer information och anmälan hittar du på skinnartrampet.se arrangeras i samarbete med


Turförslag - Öje Öje är en liten by naturskönt belägen 17km nordost om Malung. Våra cykelleder består i huvudsak av lättcyklade grusvägar - ett ”grusvägsparadis” är omdömet från många cyklister. Lederna passerar tre fäbodar - Hiselen, Norberget och Åsen. Öje is a small village of great natural beauty located 17 km northeast of Malung. Our biking trails consist mainly of easy biking gravel roads - a ”gravel road paradise” is the opinion of many bikers. Our trails passes three hill farms - Hiselen, Norberget and Åsen.

Ansökan inlämnad

Observera att denna anläggning är ännu inte certifierad inom Biking Dalarna, men en ansökan är inlämnad.


Tu rf ö Öj rsl e ag Hiselen Tur & Retur, 15km Typ / Type Leisure Karaktär / Character Lätt cykling genom Öje, fortsätter på bra grusväg till bron över Lyån i Hiselen. Rastplats vid Lyåns gamla brofäste. Leden vänder åter och passerar en annan del av den vackra byn Öje. Easy cycle roads through Öje, continues on good gravel roads to the bridge over the Lyån in Hiselen. Rest stop at the old bridge. The trail turns back to Öje again and passes a different part of the beautiful village.

Ogströmmen Runt, 32km Typ / Type Leisure Karaktär / Character Leden börjar som den gröna leden och fortsätter sedan längs Ogströmmen på bra grusväg. Lång backe upp mot Norberget, följt av lång utförsbacke åter mot Öje. The Blue trail starts as the Green one, then continues along the river Ogströmmen on good gravel road. Long uphill to Norberget, followed by a very long downhill back towards Öje.

Åsenrundan, 55km Typ / Type Leisure Karaktär / Character Samma led som blå till Norberget, därefter via Åsens fäbod lättcyklad utför. Leden fortsätter med spännande singeltrack och krävande stigning (160m höjdskillnad) åter till Norberget, sedan utför mot Öje. The same trail as the Blue to Norberget, then easy downhill via Åsens Fäbod. The trail continues with exciting singletrack and demanding ascent (160 m height difference) back to Norberget, then downhill towards Öje.


Öje Vandrarhem, Öje

0

1

Ansökan inlämnad

2 km

Observera att denna anläggning är ännu inte certifierad inom Biking Dalarna, men en ansökan är inlämnad.


Här hittar du allt för sommarens aktiviteter ute i naturen!

Massor av cyklar och tillbehör från bland annat

Välkommen in! Magasinsgatan 1 782 35 Malung 0280 - 120 20

Vi utför även reparationer och service av cyklar i butiken! Glöm inte att följa Sportringen Malung


TAGGA DIN CYKELUPPLEVELSE PÅ INSTAGRAM TAG YOUR CYCLING EXPERIENCE ON INSTAGRAM

#SÄLENFJÄLLEN


M Tu al rf un ör g- sla Sä g le n

Turcykling genom Malung-Sälens kommun Om ni vill uppleva all cykling som Malung-Sälens kommun har att erbjuda så går det givetvis att göra en flerdagars cykeltur genom hela kommunen. Nedan har vi tagit fram ett exempel på hur ni skulle kunna cykla, men givetvis går det bra att vända på rutten eller helt enkelt planera din egen tour de Malung-Sälen. Längs vägen kommer du cykla förbi flertalet smultronställen, bland annat konsthantverk, fäbodar, skvaltkvarnar, stenbrott, hembygsdgårdar, skidanläggningar, shopping och mycket mer. Mer information alla sevärdheter hittar du på vår hemsida visitmalungsalen.com If you want to experience all of the cycling that Malung-Sälen has to offer you can of course make it into a multiday bike ride through the entire municipality. Below, we have written a proposal for a route, but it is of course possible to turn the route upp side down or simply plan your own tour de Malung-Salen. Along the road you will pass multiple lovely places, such as applied art, shielings, quarries, ski resorts, shopping possibilities and lots more. You can find more information about these things on our website visitmalungsalen.com

Cykelcentraler Cyclingcentrals 1 Rörbäcksnäs skola, Rörbäcksnäs 2 Hemköp, Tandådalen 2 Trollskogen, Hundfjället 3 Experiumtorget, Lindvallen 4 Sälens by, Sälen 5 Vasaloppsarenan, Berga by 6 Kläppen, Transtrand 7 Äråbadet, Lima 8 Malungs Camping, Malung 9 Tyngsjö Vildmark, Tyngsjö

Malung-Sälen, 250km Typ / Type Leisure/road Karaktär / Character Start vid den första cykelcentralen i Rörbäcksnäs. Följ sedan cykelcentralerna i nummerordning fram till Lima, och åk mot Öje. Väl i Öje åker du sedan mot Malung och vidare till Tynsjö för att sedan åka tillbaks till Rörbäcksnäs. Den totala sträckan blir ca 250km. Tänk på att de bruna sträckorna är grusväg och de svarta är asflaterade vägar, så du kanske måste anpassa rutten efter din cykel. Start at the first cycling central in Rörbäcksnäs, then follow the centrals in numerical order untill you reach Lima. Then go towards Öje. Once in Öje you go Tyngsjö via Malung, and once there you turn back towards Rörbäcksnäs. Keep in mind that the brown routes are gravel roads and the black ones are paved roads, so you might need to adapt your route after your bike.


2 2

4

6

5

1

3

7

8

9


Daniel Rönnbäck

JÖ IL M LL JÄ IF

CY K

LI

N

G

M

L VÄ E D R TA DE YL LE SK

AS

K

IN

BY GG

DA

ST I

GA

R

Philip Lundman

Jonas Hasselgren

Jonas Hasselgren

Biking Dalarna är ett samarbete mellan destinationerna Säfsen, Falun, Rättvik, Mora, Orsa, Sälen och Idre. Vår strävan är att ge våra gäster den bästa cykelupplevelsen. När du ser Biking Dalarna-skyltar kan du förvänta dig välmarkerade leder, bra kringservice och härlig cykling. Välkommen!

www.bikingdalarna.se

Cykelguide för Malung-Sälen, Biking Dalarna 2016  

Komplett cykelguide för Malung-Sälen innehållande kartor, ledbeskrivningar, bilder och svårighetsgraderingar. Complete cylcingguide for Mal...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you