__MAIN_TEXT__

Page 1

NR. 10 / 2014

Möten &

människor

CONGRES S C U L TUR E CENTRE

EXPAND: En mötesplats för öppenhet mångfald tillväxt

TÄVLA OM BILJETTER TILL

MARIE FREDRIKSSON

VÅRDEN HAR HITTAT TILL KARLSTAD Hallå där! Resia

Ny, unik funktion i huset

Guide: Värmlänningens mingel-ABC

Nordisk öron-näsa-halskongress


Om ditt mål är en lyckad konferens eller kongress! Var som helst i Sverige!

Mia Forslöf 070 - 822 96 40, mia@eventool.se Elisabeth Hofmann 073 - 705 30 33, elisabeth@eventool.se

www.eventool.se

kafé

ROSTERIET


03. INNEHÅLL

Hitta rätt direkt

05. LEDARE

Mattias Nord

07. MERVÄRDE

09. EXPAND

Öppenhet, mångfald, tillväxt

11. INTERVJU: SUSANNE LARSSON

Nordisk konferens kommer till Karlstad

12. INTERVJU: ULRICA SAMUELSON

Helt ny, unik funktion i huset

14. KIRURGVECKAN

En skjuts framåt för många

17. INTERVJU: GARD RØKKE

Norge mer och mer intressant

19. UTANFÖR KONFERENSTID

Relaxa på nya sundstabadet

20. SLÄKTFORSKARDAGARNA

Sveriges största släktforskarträff

23. EVENEMANGSKALENDER

2013

ETSB

Y

ÅN

WWW.KARLSTADCCC.SE

Tryck: Strokirk Knappen Upplaga: 5 000 ex. Distribution: På strategiskt utvalda platser i Värmland och till utvalda mötesarrangörer i Sverige och Norge. Ansvarig utgivare: Mattias Nord, Visit Karlstad AB Omslagsfoto: Aktivitetsbyrån AB

IT

R

Postadress: Visit Karlstad, Tage Erlandergatan 8 652 20 Karlstad Telefon: 054-15 71 50 Fax: 054-15 71 54 E-post: info@visitkarlstad.se

AKTIV

Tidningen om Karlstad CCC är framtagen av Aktivitetsbyrån AB på initiativ från Visit Karlstad.

IVITET

OCH

Jävlar anamma

PASSI

REAT ON, K

Möten & människor nr 10 / 2014

3


www.sandgrund.org ï 054-100780 ï sandgrund@telia.com ï Västra Torggatan 28 Annonsera.indd 5

2014-02-05 09:48:04

HEJ! JAG HETER CAMILLA OCH ÄR NY VD HOS UPPDRAGS AB PÅ KARLSTADS UNIVERSITET. Jag och mina kollegor jobbar med kompetensutveckling för yrkesverksamma. Hos oss får du tillgång till universitetets lärare och forskare och den senaste kunskapen. Vi vet att personlig utveckling för personalen skapar attraktiva arbetsgivare. Hör av dig så berättar jag mer. Camilla Johannesson Verkställande direktör camilla.johannesson@kau.se 054-700 12 45 | 0702-53 13 00

Se filmen!


LEDARE

UPPSNAPPAT

Mattias Nord

»Mot oändligheten, och vidare!«

Karlstad Convention Bureau har låtit göra en ny informationsfilm för att lyfta alla de fördelar som finns med Karlstad som mötesdestination. Du hittar videon på länken: http://karlstadccc.se/konfe­ rens/informationsvideor

Karlstadtåget Den 8-9 mars bjuder Visit Karlstad, i samarbete med Karlstads samlade besöks­ näring, in norska partners och möteskunder till en visningsresa av Karlstad. Syftet är att få fler att upp­ täcka Karlstad som potentiell mötes­ destination. En chartrad tågvagn avgår från Oslo Sentral tidigt på lördag morgon och återvänder söndag eftermiddag. På plats i Karlstad kommer kunderna bland annat få en visning av Karlstad CCC, en guidad stadsvandring och på kvällen en festmiddag med underhållning. WWW.KARLSTADCCC.SE

FÖLJ @MATTIASNORD PÅ TWITTER

The wow-factor

Orden är ett av mina favoritcitat och kom­ mer från karaktären Buzz Lightyear i Toy Story. För mig handlar det om att sikta högt, och att våga jaga vidare när man upp­ nått något. Att vara nöjd en stund, men ständigt sätta och nå nya mål. Att ständigt skapa hunger för nya framgångar och att ha modet att utvecklas om och om igen. Vi har upplevt 3 spännande verk­s am­ hets­å r på Karlstad CCC där utmaningarna duggat tätt på olika sätt och där vi förfinat och utvecklat vår produkt, vårt sätt att arbeta och i samklang med samarbets­ partners slipat och förändrat i en ständig strävan att ge vår omgivning lite mer valu­ ta för pengarna. Jag har sagt det tidigare, men det tål att upprepas. Att våra kund­ enkäter på­v isar en kundnöjdhet på 98 % gör mig fantast­iskt stolt, och det är lika­ ledes en fröjd att få jobba tillsammans med ett kund- och kvalitetsfokuserat team som brinner för att leverera på topp. Det är fan­ tastiskt att uppleva när det serveras lunch till över 1200 personer på drygt 10 minuter, och i synnerhet med vetskapen att vi inte tar några genvägar med halvfabrikat eller snålar med det hållbara perspektivet. Vi vill på alla sätt bidra till att alla möten genom­f örs lite bättre, lite snabbare och med ett bättre utfall i Karlstad. Vi vill medverka till att det kommer fler människor till våra kunders kongresser, och att arrangörer­ nas mål ständigt över­t räffas. För oss räck­ er det inte med att möblera en lokal eller servera en kopp kaffe, vi vill vara en del av mötet och vara en avgörande skillnad i slut­ r esultatet på ett sätt som skapar skillnad mot våra kon­k ur­renter. Vi vill, precis som det hände relativt nyligen, att arr­ a ngörer, bokare och produ­ center väljer Karlstad av det tyd­ liga skälet att mötet blir betydligt bättre och effektiv­a re här tack vare vår kunskap, vårt engagemang, vår mål­ medvetenhet och de möjligheter som Karlstad erbjuder. Som en del i ambitionen att vara i framkant och leda utvecklingen, har vi tagit ett nytt steg. Som en av de första destinationerna i världen, har vi inrättat en tjänst som heter Event Development Mana­

ger. Genom den har vi inte bara möjlighet att utveckla våra kunders event, nu bidrar vi till att skapa och producera nya kon­g resser i samverkan med organisationer som har en spets­ k unskap. Det första embryot är Rally Sweden Biz Week, där målbilden är att långsiktigt skapa ett motorsportens Almedalen. Nästa händelse är kongressen Expand som handlar om öppenhet, mång­ fald och tillväxt, och som för första gången går av stapeln den 3-5 juni. Utöver dessa finns ytterligare 2-4 projektidéer. Kort sagt: Vi har lärt oss att möten är ett mycket framgångsrikt sätt att kommunicera kun­ skap och skapa tillväxt, och vi gör det gärna i samverkan med den som har en spän­nande idé. Möjligheterna är oändliga! Mattias Nord, Vd Visit Karlstad AB

Möten & människor nr 10 / 2014

5


Res tillsammans med SJ.

Ska ni ha kick-off, konferens, utbildning eller bara resa iväg någonstans tillsammans? Är ni fler än 10 personer? Vi skräddarsyr er tågresa till ett förmånligt pris. Reser ni från olika platser i landet ser vi till att ni kommer fram samtidigt. Det går

6

Möten & människor nr 10 / 2014

dessutom utmärkt att använda restiden till att jobba, umgås eller äta något gott ombord. Vi har mer än bekväma och miljösmarta resor att erbjuda. Mycket mer. Kontakta oss på SJ Gruppresor på telefon 0771-75 75 75 eller läs mer på sj.se

WWW.KARLSTADCCC.SE


Tävling

Ta chansen att vinna två biljetter till Marie Fredriksson live på Karlstad CCC den 22 mars.

Skicka in rätt svar på frågan så är du med i utlottningen. Marie Fredriksson släppte sitt debutalbum 1984, vad hette skivan? 1. Våt kind X. Het vind 2. Get, hind

Maila ditt svar samt kontaktuppgifter till info@visitkarlstad.se. Rubricera mailet ”Marie”.

WWW.KARLSTADCCC.SE

KCCC

Hallå där! Therese Hall, Marie Svensson och Åke Andersson

rls

ta

dC CC

Vi gör jobbet – du är värden

Ka

973 Så många hotellrum finns på tio minuters gångavstång från Karlstad CCC.

Visste du att...

Sifferkoll!

MERVÄRDE

B a r t e n d e rs k o

la

en populär aktivitet i samband med kickoff och konferens på Karlstad CCC är Köksmästarens tårtverkstad. Där får deltagarna tävla i lag mot varandra i att bygga tårtor. En annan är Restaurangchefens bartenderskola!

Det låter enkelt och är precis vad Resias PCO*-verksamhet handlar om. Och i Karlstad är det Therese Hall, Marie Svensson och Åke Andersson som gör själva jobbet. Som är? – Att vägleda och avlasta uppdrags­ givaren genom hela processen från plan­ering och förberedelser till genomförande, avslut samt utvärdering, berättar projekt­ ledaren Therese Hall som nu är i fullt arbete med kongressen ”Världens fest 2014” som kom­ mer till Karlstad i maj. Uppdragsgivaren är Svenska Kyrkan och man räknar med ca 3000 deltagare. Hon vet vad det handlar om. Under 14 år i branschen har hon varit med från fax­tiden till idag där miljön hamnar mer och mer i fokus vid varje arrangemang. Inte minst har hon och de övriga kollegorna varit med under tiden före och efter Karlstad CCC:s öppnande. – Att ha ett kongresshus som Karlstad CCC är naturligtvis en konkurrensfördel när vi jobbar för att få möten till Karlstad, säger Åke Andersson. Han tar fram fler fördelar. – Vi är en del av ett stabilt bolag med trygg ekonomi som gått med vinst sedan starten 1974. Vi finns över hela Sverige med 55 byråer och genom vårt lokala kontor här i Karlstad kan vi alltid ge organisations­ kommittén och de enskilda kongress­ deltagarna en personlig service med lokal kompetens. Jag skulle vilja säga att det är ett bra exempel på att ett plus ett är mer än två. Therese tillägger att Resia också är den enda kongressbyrå som klarar av alla tre delarna av deltagaradministrationen; bok­ ning och betalning av kongressavgift, logi och resor på en och samma faktura. – Det betyder att organisationskom­ mittén bara behöver ha en kontakt för att få allt att fungera från idé till genomförande, säger hon.

*PCO är en förkortning av Professional Con­ gress Organizer

Möten & människor nr 10 / 2014

7


14 JUNI 2014 NYHET! VÄLJ MELLAN 10 OCH 21 KM.

FACEBOOK.COM/KARLSTADSTADSLOPP

35-ÅRS JUBILEUM

KARLSTADSTADSLOPP.SE

Din kongressbyrå finns i Karlstad! Resia är etablerad som kongressbyrå i Karlstad eller PCO som det kallas i branschen – Professional Congress Organiser. Vi vet vad det innebär att arrangera ett möte, en konferens eller en kongress och vi har väl beprövade verktyg och kunskap för att ge dig stöd och avlastning i denna process. En mycket stor fördel för dig som kund är att vi finns i Karlstad med nära kontakt till den lokala marknaden med alla aktörer för t ex catering, hotell, konferens och aktiviteter.

Therese Projektledare

Marie Projektledare

Resia Karlstad Möten, Event & Konferens 054-10 24 34 grupp.karlstad@resia.se www.resia.se/moten-event-konferens

Åke Affärsutveckling

”Resia har marknadens nöjdaste konferenskunder” – Resegeometri Nordic AB

Kontakta oss så ska vi berätta hur ditt nästa möte eller kongress blir riktigt lyckad!

Vi håller koll på hela världen åt dig!


KOMMANDE

Världens Fest Expand

Foto: Magnus Aronson

Världens fest!

För att uppmärksamma Svenska kyrkans internationella arbete arrangeras Världens Fest i Karlstad 30 maj till 1 juni. 3 500 deltagare från församlingarnas internatio­ nella grupper, förtroendevalda och medarbetare beräknas komma till Karlstad CCC för att inspi­ reras och utbyta idéer kring hållbar försörjning, hälsa, fred och försoning, genusrättvisa, samt tro och lärande. Världens Fest är ett av Sveri­ ges största möten och bland talarna märks flera internationella gäster.

– Vi kommer att få se många goda exempel på lokalt arbete ute i världen. Det är viktigt att se att det går att göra skillnad med små, enkla medel, säger projektledare Lena J:son Olsson, Karlstads stift. Samtidigt händer det mycket på stan som är öppet för allmänheten. – Invigningsfesten med mässa på Löfbergs

Arena på fredag och insamlingskonserten på Sandgrundsudden på lördag är de två största arrangemangen. Men vi kommer även att synas på andra sätt. Förutom flera gudstjänster blir det gatumusik och öppna miniseminarier med mera. Vi vill göra avtryck i stan och visa att människor har ansvar för världen och inte bara för sig själva, tillägger hon.

EXPAND – EN MÖTESPLATS FÖR

öppenhet mångfald tillväxt

– Naturligtvis är det ett viktigt arbete som vi ska fortsätta med men samtidigt måste vi lyfta och bredda frågan; jobba för ett samhälle vi vill ha och inte bara mot det vi vill få bort. Expand som pågår 3 - 5 juni är ett exempel på hur man vill jobba för, istället för emot. Öppenhet, mångfald och tillväxt är de tre ledorden. Meningen är att vara en mötesplats för alla som vill se en förändring. Och tanken är att det ska vara ett årligt återkommande arrangemang. Vad har ni fått för reaktioner hittills? – Bara positiva. Det verkar som om fler och fler inser att vi behöver nya sätt att jobba på och att alla har att vinna på att öppenheten ökar och att vi tar tillvara på mångfalden i samhället, avslutar Beatrice.

Det långsiktiga målet är ett samhälle utan disk­r iminering. Expand är startskottet. Så förklarar Beatrice Högå, verksamhetsutvecklare på Brottsförebyggande centrum i Värmland, BFC, tanken med Expand. Att BFC och Visit Karlstad tillsammans står bakom kan för några kännas som en ovanlig allians. Beatrice Högå tycker att det är en bra kombination. – Det här är sektorsövergripande frågor och berör alla oavsett om man är företagare, privatperson eller en idéburen organisation. För många är BFC förknippat med en organisation som jobbar mot rasism. WWW.KARLSTADCCC.SE

Möten & människor nr 10 / 2014

9


Karlstad CCC!

River C Hotell

Bo granne med Karlstad CCC River C Hotell är ett nyöppnat modernt, fräscht och personligt affärshotell med 49 bekväma, tysta och rökfria rum alla utan insyn och med utsikt över kanalen eller Klarälven. Alla rum har SMART TV, gratis WiFi, strykjärn och två kvaliteter på kuddar. Allt för att vistelsen ska bli så bekväm som möjligt. I Restaurangen serveras klassisk vällagad fransk och svensk husmanskost. Njut av god dryck i mysig lobbybar och av generös frukostbuffet.

Intresserad av att hyra hela hotellet? Kontakta oss för mer information! Närmare K CCC kan du inte bo! Och med bara 5 min promenad till centrum. Goda parkeringsmöjligheter. Hotell · Restaurang · Lobbybar Boka på 054-222 220 eller besök www.riverc.se Välkommen till oss!

RIVER C HOTELL Tage Erlandergatan 10, 652 20 Karlstad Telefon: 054-22 22 20 sale@riverc.se, www.riverc.se

ässa i ovan: Matgmsskogen marieber

ud av Stort utb ler! öb tält och m glunch nedan: Bryg C CC ta på Karls d


INTERVJU Susanne Larsson

Nordisk kongress TACK VARE SUSANNE

D

SUSANNE LARSSON ÄR SJUKSKÖTERSKAN SOM VÅGADE RÄCKA UPP HANDEN OCH FÖRESLÅ KARLSTAD SOM NÄSTA STÄLLE ATT HÅLLA KONGRESS PÅ. DEN 5 SEPTEMBER ÖPPNAR DEN TREDJE NORDISKA KONGRESSEN FÖR ÖRON- NÄSAHALS­SJUKSKÖTERSKOR PÅ KARLSTAD CCC.

SUSANNE LARSSON

WWW.KARLSTADCCC.SE

et var väl ungefär så det gick till, berättar hon. Men skyndar sig att tillägga att hon tänkt på det länge och pratat med styrelsen innan hon räckte upp handen 2010 i Trondheim där den förra kongressen hölls. Då var Karlstad CCC ännu inte färdigbyggt. Något som aldrig fick Susanne att tveka. – Vi hade ju sett planerna, bygget pågick som bäst och att få lägga den nordiska kongressen på hemmaplan i Karlstad lockade mig, berättar hon. Susanne Larsson är legitimerad sjuksköterska sedan 1989. Hon är operationssköterska och har i 24 år arbetat inom sin specialitet. – Nu arbetar jag på öron- näsa- halsmottagningen på Centralsjukhuset i Karlstad som operationskoordinator, berättar hon. Hon är sedan 2011 också ordförande för FÖNH, specialist­föreningen som i sin tur är en sektion under Svensk sjuksköterskeförening. – Vi är en helt ideell förening som funnits sedan 1987 och vi har runt 200 medlemmar i Sverige. När föreningen startade var en av de stora anledningarna att vi ville värna om vår specialistkompetens framför allt genom fort­bild­ ning och studier och så är det fortfarande, berättar hon. I praktiken betyder det årliga studiedagar och tema­ dag med föreläsningar och utställningar. Men erfaren­ hets­ut­bytet stannar inte i Sverige. 2006 arrangerades den första nordiska kongressen i Köpenhamn. Fyra år senare samlades man i norska Trondheim och nu i höst är det Sverige och Karlstad som står värd. – Det är klart att det är mycket jobb med ett arr­ angemang som detta men jag tycker att det gått riktigt bra. Vi är så gott som klara med föreläsarna under kon­ gressen och jobbar vidare med sponsorer och utställare. Jag tycker nog att det flyter på riktigt bra, säger hon. För Susanne var kongress i Karlstad en självklarhet. – Det fanns inget alternativ för mig. Ett nytt kongress­ hus och en vacker stad med allt vatten. Visst vill man visa upp det. Att räcka upp handen som Susanne gjorde vill Mattias Nord, vd på Visit Karlstad, gärna se fler som vågar göra. – Hon är verkligen en riktig ambassadör för sin stad. Möten & människor nr 10 / 2014

11


INTERVJU

Ulrica Samuelson

ULRICA HAR UNIK FUNKTI

12

Möten & människor nr 10 / 2014

WWW.KARLSTADCCC.SE


INTERVJU

Ulrica Samuelson

R NY, ION I HUSET Event Development Manager står det på Ulrica Samuelsons visitkort. Den titeln är hon ensam om att ha. Men hon har långt ifrån ett ensamt jobb. – Tillsammans med organisationer och sam­ arbets­partners ska vi ta ett nytt steg och prova nya idéer för att vidareutveckla destinationen, säger hon.

L

åt oss börja från början. Eller rättare sagt i augusti 2010. Då började Ulrica sin tjänst som kongresschef på Karlstad CCC. – Som kongresschef blev det min uppgift att ansvara för driften av mötesdelen, dvs ansvara för projektledare, reception och tekniker i huset, berättar hon. Hon hade klart för sig vad som förväntades. – I fas ett handlade det om att leverera en bra produkt. Att våra kunder var nöjda med vår produkt såsom service, teknik, lokaler, mat och dryck, och skapa struktur och rutiner internt för att kunna leverera till våra kunder. I nästa fas gällde det att vidarutveckla vår produkt genom att skapa mervärde för kund som generar bättre affärer för oss. Men vi var väl inte riktigt nöjda utan vi såg behov att hitta nya sätt för att skapa fler möten till Karlstad, berättar hon. – Vi började prata om att lyfta blicken och tänka framåt, att vidareutveckla destinationen, berättar Ulrica. Hon förklarar vidare. WWW.KARLSTADCCC.SE

– Det handlar om att vi ska hjälpa sam­ arbets­partners och organisationer att utveckla och kommunicera sina spetskompetenser genom kongresser och event för ökad kunskap och till­ växt i regionen. Min roll i det hela är att driva pro­ jekt­et tillsamman med de andra aktörerna. Skapa en kongress från början till slut, som att göra pro­ jektplan, marknadsföring, skapa samarbetspart­ ners, producera innehåll och allt praktiskt för att genomföra kongressen. För Ulrica blev det ännu en utmaning. Efter­ som det inte fanns någon tjänst som motsvarade vad man ville ha gjort, skapade vi en ny tjänst Event Development Manager. – Jag tror att man kan säga att den har format sig efter vägen. Det har tagit tid – ungefär ett år, men de insatser vi gjort hittills på området har gett bra respons och det har gett oss ett kvitto på att vi vågar satsa långsiktigt, säger hon. För Ulrica är det tvära kast mellan olika pro­ jekt. Från rally, via universitetet och vidare till mångfald och tillväxt.

– Ja, det är väldigt olika projekt, konstaterar hon. I samarbete med Svenska Rallyt är hon med och bygger en business week samtidigt som VM-rallyt pågår i skogarna. – Vi har precis genomfört Rallyt Sweden Biz week för första gången och när vi har utvärderat det ska vi fundera vidare på hur vi ska kunna ut­ veckla projektet till 2015, berättar hon. Expand är ett helt annat projekt. – Expand är ett bra exempel på den typ av projekt som vi ska driva, säger Ulrica. Expand är ett samarbete mellan Brotts­ förebyggande centrum i Värmland och Visit Karlstad. Mellan 3:e och 5:e juni ska Karlstad CCC förvandlas till en mötesplats där öppenhet, mångfald och tillväxt står i centrum. Och målsätt­ ningen är hög. – Vår vision är att bli Sveriges främsta mötesplats för frågor kring öppenhet, mångfald och tillväxt, säger Ulrica. Möten & människor nr 10 / 2014

13


INTERVJU

Kirurgveckan

KIRURG VECKAN

ÄR VÄRD MILJONER OCH GER EN SKJUTS FRAMÅT FÖR MÅNGA

Spillover-effekt kallas det i branschen. Externa effekter av ekonomisk verksamhet eller processer som påverkar dem som inte är direkt inblandade är uppslagsverkens sätt att förklara begreppet. På ren gammalsvenska skulle man kunna använda ordspråket ”När det regnar på prästen droppar det på klockaren”.

V

ilken förklaring man än väljer är kirurgveckan som hålls på Karlstad CCC 18-22 augusti ett lysande ex­ empel på vad det handlar om. Vi kan börja i april 2012. Det var då man kunde meddela att svensk kirurgis stora veten­ skapliga och sociala möte, kirurgveckan, skulle äga rum i Karlstad 2014. Att arrangera kirurg­ veckan är stort. Med runt 400 programpunkter och mer än 1 800 deltagare är kirurgveckan det största arr­angemanget hittills för Karlstad CCC. Och att den genererar pengar vet man. När den hölls i Karlstad 2003 beräknades in­ täkterna till 15 miljoner kronor. När den hölls på Gotland 2011 var den siffran uppe i 25 mil­ joner kronor. Intäkter som till stor del hamnar inom besöksnäringen som hotell, restauranger, butiker och andra liknande verksamheter. Ett konkret exempel på spillover-effekt är att Svensk Förening för Estetisk Plastikirurgi, SFEP, valt att lägga sin årliga kongress med cirka 100 deltagare i Karlstad i direkt anslutning till

14

Möten & människor nr 10 / 2014

kirurgveckan. – Vårt val av ort hör, helt klart, ihop med kirurg­ veckan, berättar Fredrik Gewalli som sitter i styrelsen för SFEP. Men man flyttar inte in på Karlstad CCC utan har istället valt att lägga sitt möte på Elite Stadshotellet. – Vi sökte oss runt och fann att det passade vårt sällskaps storlek. Vi var på plats i novem­ ber och vi har blivit trevligt bemötta och fått utförliga svar på alla frågor vi haft. De hade möjligheterna att göra ett arrangemang som passar oss, berättar Fredrik. Han ser fram emot augustidagarna i Karl­ stad. – Vi har årliga möten inom SFEP där huvud­ fokus ligger på fortbildning och utveckling av nya idéer. Mötena blir också ett bra tillfälle att möta leverantörer och inte minst är det sociala inslaget en viktig del för oss, berättar han. Sociala inslag betyder i sin tur spillover-­ effekt på fler inom besöksnäringen i länet. Plastikkirurgerna kommer att genomföra Scan­

dinavian Plastic Surgery Master Golf under mötet och man har även möjlighet att gå en stadsvandring eller åka till Mårbacka för att få en guidad tur i Nobelpristagaren Selma Lager­ löfs hem. Sådana spillover-effekter finns det också gott om när man tittar närmare på de sociala aktiviteterna som är inplanerade under Kirurg­ veckan som bland annat innehåller golf, pistol­ skytte och folkrace samt inplanerade middagar på några av Karlstads restauranger. Naturligtvis är huvudpoängen med Kirurg­ veckan det vetenskapliga utbytet i form av föreläsningar, utbildningar, presentationer av nya vetenskapliga rön, diskussioner och ut­ställningar. Här kommer det att avhandlas svåra gallor, ljumskbråck, bukväggar, kritiska blödningar, robotkirurgi och mycket annat under några intensiva dagar i augusti. Förhoppningsvis ger det en helt annat spill­over-effekt, nämligen bättre hälsa och inte minst bättre vård för oss. WWW.KARLSTADCCC.SE


INTERVJU

Kirurgveckan

Illustration: Linnea Hjelm

KIRURGFAKTA: • Svensk Kirurgisk Förening bildades 1905 och fick sitt nuvarande namn 1929. • Svensk Kirurgisk Förening är en samman­ slutning av kirurger verksamma i Sverige eller som har väsentlig anknytning till svensk kirurgi. • Svensk Kirurgisk Förenings ändamål är att främja kirurgins utveckling på ett vetenskapligt, fackligt och kollegialt sätt. Utbildning av kirurger är cen­ tralt i föreningens arbete. Föreningen arrang­ erar årligen den återkommande kirurgveckan. WWW.KARLSTADCCC.SE

• Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi bild­ades 1983. För att få bli medlem krävs att man är specialist i plastikkirurgi och medlem i Svensk Plastikkirurgisk Förening. Man måste dessutom ha minst fem års tjänstgöring, ut­ bildning och egen erfarenhet om de olika estetiska ingreppen. Samtliga medlemmar ska enligt föreningens stadgar varje år vidare­ utbilda sig. Möten & människor nr 10 / 2014

15


13 SEP VÄGER JÄVLARANAMMA INGENTING.

ANMÄL DIG PÅ TJURRUSET.COM FACEBOOK.COM/TJURRUSET

rese

design www.resedesign.se

facebook.com/tjurruset

054 - 10 10 30

VÄRDSKAP - konsten att få människor att känna sig välkomna Resedesign är en researrangör och DMC, Destination Management Company, med Värmland och Norge i fokus. tjurruset.com

hotell. UTFLYKT. arrangemang. museum. grupp. FLYGTRANSFER. meet & greet. Konferens. historia. guide. Kongress. hyrbil. Värdinna. business. resa. BUSS. uppleva. gäster. MIDDAG. Vi samarbetar

EN BUSS ÄR INTE BARA EN BUSS Byt ut konferensrummet till en konferensbuss med möjlighet för datapresentationer i rundsoffan. Vi har bussar i varierande storlekar upp till 68 personer.

16

Möten & människor nr 10 / 2014

www.molkombuss.se

WWW.KARLSTADCCC.SE


INTERJVJU

Gard Røkke

NORGE MER OCH MER I

N

T

R

E

S

S

A

N

T

Människor rör sig alltmer över gränsen mellan Sverige och Norge. Detta flöde vill Karlstad CCC ta del av. Som ett led i satsningen på den norska mark­ naden har Karlstad CCC inlett ett sam­arbete med HRG Events & Meetings Management i Oslo, en av Nordens största arrangörer av konferens­resor och evenemang för företag. – I fjol var vi i Karlstad på visningsresa och har nog ett par grupper på gång, säger säljchef Gard Røkke. – För oss norrmän är prisbilden bra i Sveri­ ge. Vi ser att Karlstad CCC erbjuder god service och anläggningen är ju tipp topp, modern och flexibel så att den passar såväl stora som små grupper. 2014 firar Norge 200-årsjubileet av sin konstitution. Eftersom unionsupplösningen Sverige – Norge förhandlades fram i Karlstad är staden särskilt aktuell i Norge just i år. – Vi har en kör som kund som valde Karl­ stad just på grund av detta, säger Gard. Att det är gångavstånd till allt i Karlstad är också något som Gard Røkke uppskattar. En trend han ser är att fler vill ha arr­

WWW.KARLSTADCCC.SE

angemang med ett visst koncept och innehåll. Det räcker inte längre att bara åka på konferens och ha någon som skö­ ter logistiken och allt det tekniska. För att lyckas med ett koncept måste ledningen ha en klar målsättning med evenemanget. – Utifrån målsättningen hjälper vi kun­ den att hitta ett koncept och bygga innehåll kring det. Vi tar fram en slogan, designar spe­ ciella eventloggor och ser till att aktiviteterna matchar konceptet. Om de inte har en klar mål­ sättning med eventet hjälper vi kunderna att form­ulera en. En annan trend är att kunderna vill resa så effektivt som möjligt. Det ska vara lätt att ta sig från A till B med få byten och uppehåll på vägen. – Karlstad ligger ju fint mittemellan Oslo och Stockholm. Ett företag med verksamhet i de båda huvudstäderna skulle kunna effekt­ivisera resandet genom att förlägga evenemanget i Karlstad, avslutar Gard Røkke.

Möten & människor nr 10 / 2014

17


1 FEB–16 MARS Bildgruppen CAMUS

Foto: © Lennart Strömbäck

Dags-att-formuleranya-mål-vernissage. Ta företaget till nästa nivå på Värmlands Museum. Fem eller 150 personer? Vi har lokaler, restaurang och ständigt nya utställningar som inspirerar och utvecklar dig och ditt företag. För mer information samt förslag på upplägg och menyer, kontakta Lena Örtlund på 054-701 19 24, lena.ortlund@varmlandsmuseum.se. Läs mer på varmlandsmuseum.se


INTERVJU

TRÄNA, LEKA, NJUTA

Stephan Hammar

Ett möte kan genomföras på många sätt. Ett härligt komplement till kongresshallens lokaler finns sedan sedan december 2013 i Sundstabadets lokaler i form av en relaxavdelning. Här finner du flera faciliteter såsom ångbastu, aromabastu, äventyrsdusch, solterapi, flera bubbelpooler och en stor hamamsten. Perfekt för den som vill mötas i badrock. – Här är det perfekt att avsluta dagens möten, eller varför inte påbörja dem, säger Stephan Hammar, verksamhetschef på Sundstabadet. Stephan har jobbat sedan i maj och upp­lever betydligt fler gäster i antal sedan återinvigningen. – Vi har ju något som tilltalar alla, motionssim, relaxavdelning och äventyrs­ bad. Möjlighet finns också att boka hela relaxen berättar, Stephan.

VAD GÖR JAG UTANFÖR

KONFERENSTID? 1 juni 2013 slog portarna upp till Sveriges första brigadmuseum. Brigadmuseet är beläget intill Klarälvens strand på Sandbäcksgatan i Karlstad. Det inrymmer ett interaktivt museum som vänder sig till alla åldrar av besökare. Här visas hur kalla kriget påverkade vår militära utveckling i Sverige, sett ur soldatens ögon. Parallellt med det visas det svenska fol­k­­­hemmets vardagsliv såväl som festbestyr.

WWW.KARLSTADCCC.SE

Möten & människor nr 10 / 2014

19


KOMMANDE

Släktforskning

TUSENTALS

SLÄKTFORSKARE MÖTS I KARLSTAD Utställningar, seminarier, föreläsningar och flera tusen människor intresserade av sina eller andras rötter. Det är vad Karlstad CCC kommer att vara fyllt av 29-31 augusti.

N

är nyheten om att Släktforskar­ dagarna skulle hållas i Karlstad 2014 berättades för pressen att man räknade med många be­sökare – kanske så många som 5 000. Det är en beräk­ ning som inte kommer att hålla. Till Köping, där man träffades 2013, kom över 6 000. Och intresset för släktforskning ökar hela tiden. Vad är då släktforskardagarna förutom ett av sveriges största möten? Internt för Sveriges släktforskarförbund och dess med­ lems­­föreningar är det ett tillfälle att genom­föra stämmor och möten. För alla andra är det en

I Janunari 2014 gick Mötes­ industriveckan av stapeln för åttonde gången i Stockholm Ett antal intres­senter från Karls­ tad deltog och delar här med sig av sina lärdomar och intryck.

mötesplats att byta erfarenheter och lära nytt på. Så har det varit sedan den första samman­ komsten i Lund 1987 och så är det fortfarande. Värmland har varit värd en gång tidigare, 1999, samtidigt som Arkivcentrum slog upp portarna i gamla sem­inariet. Den här gången är Arkiv­centrum en av medarrangörerna och man träffas i andra, nya lokaler. Hans Olsson, dåvarande ordförande i Värm­ lands släktforskarförening hörde att det inte var bestämt var dagarna skulle äga rum 2014 och gjorde något ovanligt. Han gick helt enkelt och bokade Karlstad CCC och nu är han projekt­

Framförallt insikten om hur viktigt det är att människor möts på riktigt för att nya idéer och tan­ kar ska skapas och utvecklas. Det är särskilt viktigt i en kunskapsorganisation som länsstyrelsen. Män­ niskan lär så länge hon lever, en organisation lever så länge den lär. Möten ökar oftast lärandet. Jag fick vat­ ten på min kvarn att mötas klokare men inte mindre.

Robert Andrén Länsråd, Länsstyrelsen Värmland

20

Möten & människor nr 10 / 2014

ledare för dagarnas genomförande. Varje år har dagarna ett givet tema och den här gången är det migration i dåtid, nutid och fram­ tid. Och man kommer att visa att migration är ett mycket bredare ämne än utvandringen till Amerika. Bland annat genom före­läsningar om emigrationen till Argentina i mitten på 1800-talet och skogsfinsk forskning. Den som tror att släktforskning bara är dammiga gamla böcker kommer nog att få om­ värdera sin syn efter att ha lyssnat på Peter Sjölund, en av svensk DNA-släktforsknings pionjärer.

Vi hade en väldigt spännande dag på Stockholms­ mässan. Mitt största intryck var nog hur viktig mötes­ industrin är för en region, och vilka effekter, stora som små, som mötena bidrar med. Det var också väldigt inspirerande att höra erfarenheter från rik­ tigt stora evenemang, typ OS i London.

Frida Johansson VD, Handelskammaren Värmland

WWW.KARLSTADCCC.SE


KOMMANDE

Digital Days Skolsköterskor

Digital days 888888888888888888 KOMMER TILLBAKA

Mer än 600 besökte Digital Days i Karlstad. Nu är det klart att arr­­­ange­ manget återkommer. 2-3 december öppnar Digital Days 2014. Av all den feedback från besökare och arr­ angörer som samlades in under dagarna i december kommer arrangören att försöka göra dagarna 2014 ännu bättre. Mats Gustafsson på Wednesday Relations berättar mer. – Vi kommer bland annat att ha ett närmare

samarbete med universitetet och det kommer bli fler föredrag. Man skulle kunna säga att vi tajtar till det lite grann. Grundidén med dagarna är att det ska arr­ angeras många event av varierande slag sam­ tidigt. Fokus ska vara på online-business och deltagarna ska kunna dela erfarenheter, nät­ verka och skapa nya affärsmöjligheter samtidigt. Digital Days startades 2010 och hade första året 1 500 deltagare. 2013 arrangerades dag­ arna för första gången på två orter, i Stockholm

på våren och i Karlstad på vintern. Antalet del­ tagare var runt 3 000 varav 600 i Karlstad och antalet event under dagarna var 30. Digital Days i Karlstad hade 20 deltagande företag och organisationer. Fler lär det bli när dagarna återkommer och högst på Mats önske­ lista står nu norska företag. – Det verkar som om avståndet mellan Oslo och Karlstad är längre än åt motsatt håll, men vi jobbar vidare på det.

LANDETS SKOLSKÖTERSKOR KOMMER 2015 Varje år samlas landets skolsköterskor till kongress. Våren 2015 är platsen Karlstad CCC. – Vi håller vår kongress vartannat år i Stockholm och vartannat år på olika destinationer i landet. Vi har tidigare aldrig varit i Karlstad, så det blir premiär för oss, berättar Katrin Eriksson, vice ordförande och kon­ gressansvarig i Riksföreningen för skolsköterskor. Katrin är till vardags verksamhetschef för elevhälsan i Karlskoga och Degerfors och har arbetat många år som skolsköterska. – Våra kongresser har alltid ett aktuellt och vetenskapligt program, och är då en viktig vidareutbildning för våra medlemmar, berättar hon. Varje kongress har även ett speciellt tema. – Temat för 2015- års kongress är ej ännu klart. Vi är nu mitt uppe i förberedelserna inför 2014-års kongress som, då vi dessutom firar 70 år som förening. Kongresserna har tre huvudsyften: att stärka varumärket skols­

Tog med mig att den starka framtidstrenden är att möte ska ske människor emellan ”på riktigt” trots alla tekniska möjligheter till kommunikation – stor chans för mötes- och eventbranschen! Hade gärna hört mera om Londons arbete inför och under OS – ett riktigt bra och spännande PPP-projekt.

Catarina Segersten Larsson Vice ordförande, Region Värmland WWW.KARLSTADCCC.SE

köterska, att vara en mötesplats och att erbjuda ett vetenskapligt pro­ gram. Under årets vetenskapliga program finns nya regelverk för elev­ hälsan, HPV-vaccination och framtidens elevhälsa. Riksföreningen för skolsköterskor har ca 2 200 medlemmar. Ungefär hälften av medlemmarna brukar delta på kongressen. – Vi räknar 1 000 deltagare vid vårt möte i Karlstad, berättar Katrin. Att just Karlstad valdes som kongressort 2015 började med ett möte mellan Katrin Eriksson och Birgitta Sefastsson, Karlstad Convention Bu­ reau, under Mötesindustriveckan 2013. – Birgitta gjorde mig riktigt intresserad av Karlstad. Jag besökte Karlstad och blev direkt förtjust i Karlstad CCC:s lokaler som blir vår mötesplats 2015.

Jag tog mig med flera intryck. Ett exempel handlar om uppdelningen mellan möten och turism. Att vi be­ höver göra den analytiska uppdelningen för att kunna ut­veckla båda områdena när gäller tillväxt. Ett annat exempel handlar om synen på relationen mellan bransch­en och övriga aktörer, där vi är beroende av varandra i större utsträckning än vad jag tidigare trott.

VAD TOG DU MED DIG FÖR INTRYCK AV MÖTESINDUSTRIVECKAN?

Henrietta Huzell Föreståndare, Centrum för tjänsteforskning

Möten & människor nr 10 / 2014

21


” INTERVJU

Niklas Strömstedt

Bli minglets mästare

Värmlänningens mingel-ABC Tillsammans med Handelskammaren Värmland arrangerar Karlstad CCC Värmlands största afterwork. Afterworken hålls en gång per kvartal och det blir större och större för varje gång! Vid senaste tillfället, den 24/1, kom 1224 stycken mingelsugna personer och firade in helgen. Det är dock fortfarande många som känner sig tveksamma och obekväma i dylika mingelsituationer. Men det ska vi nu råda bot på!

ARBETET

BEUNDRAN

CENTRUM

Det första du vill göra när du träffar

Komplimanger funkar alltid. Det är

Stå i Centrum. Se dig om i lokalen.

en person på ett mingel är att

beprövat. För att göra sig förstådd

Hitta den plats där du hamnar mitt

ta reda på vad personen jobbar

kan man slänga sig med fraser

i smeten. Tricket är att bli minglad

med. Det är enkelt. Bara fråga:

som: ”Gôrfin” eller ”Uuh va bra!”

med utan att behöva mingla själv.

”Hônna gär du?”

När du lärt dig det behöver du aldrig mer oroa dig.

DIALEKTEN Se A och B

[gø:rfi:n] EGENDOMEN

FAKTURAN

Har du mycket pengar? Var inte

Nu när du har knutit nya kontakter

blyg! Det är ingen hemlighet att

så ska du såklart dra nytta av dem.

den som bjuder på champagne

Gör affärer! Minglet är inte fullbor­

och drinkar blir populär på after­

dat förrän fakturan är skickad.

worken.

MARIE FREDRIKSSON TILL KARLSTAD CCC Den 27 november släppte Marie Fredriksson skivan ”Nu!” och i februari åker hon ut på turné. För första gången på fjorton år! Den 22:a mars står hon på scenen i Karlstad CCC. Albumet ”NU!” är producerat av maken Mikael Bolyos tillsammans med Christoffer Lundquist och musikerna på turnén är; Mikael Bolyos – keyboard, Pelle Alsing – trummor, Christoffer Lundquist – gitarr, Surjo Benigh – bas och Jokke Pettersson – gitarr. Tävla om biljetter till konserten på sidan 7.

22

Möten & människor nr 10 / 2014

WWW.KARLSTADCCC.SE


d le n

rS te

1 mars Helen Sjöholm

MYS I SKYLOUNGE

2014

ris Ch

Ev

Och följ vår t konto! @Kar ls tadCCC

KALENDER

a n gsk a

#karlstadccc

em n e

Twittra under hashtaggen

er

Jö gr en

5a pril 2014

n nsso Foto: Mattias Joha

6 mars Wermland Opera Stråkfest 7 mars Joe Labero Inferno 14 mars Livat i Parken En förbaskat rolig fars 22 mars Marie Fredriksson 5 april Christer Sjögren Sinatra 10 april Wermland Opera Två orkestrar 12 april BeBOpALUba Back to the 50’s

FÖRE KONSERTEN Till de allra flesta av våra evenemang kan du beställa Konsertmenypaketet. På femte våningen med utsikt över Klarälven kan ni i lugn och ro njuta av en tallrik med svenska delikatesser tillsammans med vin eller öl. Skyloungen öppnar 1,5 timme före konserten, ta rulltrappan dit och bli visad till ditt bord. På karlstadccc.se/evenemangskalender kan du se vilka konsertmenypaket som erbjuds samt boka och betala upplevelsen. Du kan också boka och betala din delikatesstallrik i receptionen på Karlstad CCC senast klockan 12:00 sista vardagen före konsert WWW.KARLSTADCCC.SE

8 maj Wermland Opera Gästspel från Örebro

! WWW Besök oss på karlstadccc.se och läs mer om kommande händelser i huset.

20-21 oktober Glada Hudik-Teatern Trollkarlen från Oz

Möten & människor nr 10 / 2014

23


Hos oss är det enkelt att mötas

• 163 rum • 11 konferenslokaler med plats för upp till 415 personer • 250 fria parkeringsplatser • Restaurang Emilia • 6-håls putting green • Vinkällare • Relaxavdelning med bastu och utomhus spabad 40 C Lunch-till-lunchkonferens DAG 1: Lunch Möteslokal Eftermiddagsfika Tvårätters middag Quiz Logi, del i dubbelrum

DAG 2: Frukostbuffé Möteslokal Förmiddagsfika Lunch

1225 kr/pp ex moms

BEST WESTERN Gustaf Fröding Hotell & Konferens BEST WESTERN Gustaf Fröding Hotell & Konferens 054-670000, gustaffroding.se, info@gustaffroding.se 054-670000, gustaffroding.se, info@gustaffroding.se

bestwestern.se

Ange Möten & Människor vid bokning. Gäller endast nybokningar fram till och med 2014-06-01.

Karlstads största konferenshotell

Profile for Visit Karlstad

Karlstad CCC Möten & Människor Nr 10  

Karlstad CCC´s own Magazine Möten & Människor. Spring 2014.

Karlstad CCC Möten & Människor Nr 10  

Karlstad CCC´s own Magazine Möten & Människor. Spring 2014.

Advertisement