Page 36

S. 36

Iværksætterliv Entrepreneurship

Her mødes vi

Møder, kreativitet og iværksætteri I Hernings messehaller og mødelokaler sker det. Mødet. Mellem de unge, kreative iværksættere og de garvede producenter og leverandører. Mødet mellem virksomheder og viden

DK

For Herning er der, hvor forretning og innovation er i centrum. I Herning skaber vi de bedste rammer for udvikling af nye og eksisterende virksomheder. Det gør vi ved at designe de fedeste møder mellem mennesker! I Herning praktiserer vi nemlig Meetovation. Det betyder, at vi tager aktivt ansvar for at sikre, at dit møde bliver en succes. Vi hjælper dig gerne, med at løfte kvaliteten af dit arrangement. Vi har skarpe rådgivere og skræddersyer dit møde, hvad enten det er et forretningsmøde, et kursus, en konference eller måske en publikumsevent. Det gør vi sammen med dig og med fokus på enkelhed, funktionalitet og høj kvalitet. Creators Community by Formland er et af de mange iværksætter- og innovationsinitiativer i Herning: CREATORS COMMUNITY by Formland har til formål at få nordeuropæiske, kreative iværksættere godt på vej via matchmaking med professionelle indkøbere, udstillere og andre iværksættere. Mentorer sikrer, at iværksætterne tænker i både forberedelse, professionel fremtoning under messen og opfølgning på kontakter efterfølgende. Desuden giver mentorerne gode råd og erfaringer videre til iværksætterne. Det er et godt eksempel på et værdiskabende møde mellem mennesker i Herning.

UK

Meetings, creativity and entrepreneurship

It’s all happening at the fair halls and meeting rooms in Herning. Young and creative entrepreneurs meet experienced manufacturers and suppliers. Business meets knowledge Business and innovation are key here in Herning. We create the best setting for the development of new and existing companies, and we do this by organising the greatest meetings for people. Here in Herning we practice Meetovation, which means that we actively take responsibility for ensuring that your meeting is a success. We are happy to help you increase the quality of your event. We have smart advisors, and we will tailor your meeting, whether it is a business meeting, a course, a conference or maybe an event with an audience. We will do all of this for you while focussing on simplicity, functionality and high quality. Creators Community by Formland is one of the many initiatives focussing on entrepreneurship and innovation in Herning: The objective of CREATORS COMMUNITY by Formland is to help Northern European, creative entrepreneurs on their way by matching them with professional buyers, exhibitors and other entrepreneurs. Mentors make sure that the entrepreneurs think about preparation as well as professional appearance during the fair and that they follow-up with contacts afterwards. The mentors also pass on good advice and experience to the entrepreneurs. This is a good example of a meeting in Herning that creates value.

VisitHerning Turistmagasin 2017  

Vi mødes i Herning! Her er masser af spændende oplevelser, events, shopping, aktiviteter og attraktioner.

VisitHerning Turistmagasin 2017  

Vi mødes i Herning! Her er masser af spændende oplevelser, events, shopping, aktiviteter og attraktioner.

Advertisement