Page 1

Herning VisitHerning Dansk/English

Et live natteliv Night LIVE

kunst

IvĂŚrksĂŚt! Tekstilbyen Startup! The textile city

Diversity in the arts

Altid nye oplevelser Always new experiences

Shop & Design Shop & Design Mad Food Underholdning Entertainment Overnatning Accommodation Natur & Motion Nature & Exercise


Udgivet af // Published by VisitHerning Grafisk design og produktion // Graphic design and production Grobowski Redaktion // Editorial office VisitHerning Skribenter // Writers VisitHerning Karen-Louise Schmidt Kristine Holm-Nielsen Fotografer // Photographers VisitHerning, Allan Trolle, Herning Kommune, Lokalhistorisk Arkiv, Hugo E. Madsen, Niels Svalebøg, Henrik Ole Jensen, Theis Poulsen, Iwan Baan, Geopartner Landinspektørgården, Tonni Paibjerg Oplag // Issues 30.000 Tryk // Print Stibo Graphic Bemærk Der tages forbehold for ændringer i oplyste priser, datoer og åbningstider, ligesom redaktionen ikke kan drages til ansvar for evt. ukorrekte oplysninger. Billeder og tekst må ikke gengives uden tilladelse fra udgiveren. Alle rettigheder forbeholdes. Note We reserve the right to change the indicated prices, dates and opening hours, just as the editorial staff cannot be held accountable for possible incorrect information. Pictures and text cannot be replicated without prior consent from the publisher. All rights reserved. © Copyright VisitHerning 2015

2

Hjertelig velkommen til Herning Med dette magasin vil vi gerne prøve at løfte sløret for Hernings DNA og vise nogle af de muligheder du har som gæst i byen for gode oplevelser. I magasinet finder du også spændende artikler om nogle af Hernings fremtrædende virksomheder og personligheder. Herning er selvfølgelig med på de digitale medier og på vores hjemmeside www.visitherning.dk finder du et hav af

oplysninger om alt, hvad du kan opleve i Herning og omegn. Du kan også downloade vores app til smartphones ’VisitHerning’ fra både App Store (iPhone) og Google Play (Android). Touch-skærme med information er opstillet 14 steder i Herning og omegn. Touch-skærmene er placeret på hoteller og ved udvalgte attraktioner.

A warm welcome to Herning In this magazine we want to show you what Herning is all about, as well as inform guests about some of the great things there are to see and do here. There are also interesting articles about some of our most prominent companies and people. Herning, of course, also has a digital platform, and you can find an abundance of information about attractions in and around Herning on our

website www.visitherning.com. You can also download our smartphone app "VisitHerning" from the App Store on iPhone and Google Play on Android. There are 14 touch screen information points located in and around Herning. You can find the touch screens at Hotels and selected attractions.


t s æ g e r æ K

I Herning siger vi om os selv, at ”her er alle muligheder åbne”. Den sætning gælder også for dig, der kommer hertil som gæst. Uanset om du er til natur eller kultur, by eller land, venter der masser af muligheder og oplevelser i Herning Kommune. Her kan du opleve moderne kunst i spændende rammer, teaterforestillinger og musik på byens spillesteder. Du kan udforske den relativt unge bys historie, som i høj grad er præget af opfindsomhed, iværksættertrang og udvikling. Der er en bred vifte af shoppingmuligheder og spisesteder. Sportslige oplevelser på højt niveau i både ishockeyhal, fodboldstadion og haller. Internationale koncertnavne og store udstillinger/messer. Naturen rummer mange skønne oplevelser, hvad enten du er til kanotur, en trave-/cykeltur i den alsidige midt- og vestjyske natur, fiskeri eller noget andet. Og særligt for børnefamilierne er der rigtig gode muligheder for at brænde noget krudt af i for eksempel forlystelsescentre, vandkulturhus eller zoo. Du kan læse mere om de forskellige muligheder og oplevelser i dette magasin. Rigtig god fornøjelse - og velkommen til Herning!

Lars Krarup Borgmester

Dear guest People in Herning have a saying: “All options are open here”. This also applies to you, our guests. Whether you prefer nature or culture, town or country, there is a wealth of options and experiences available to you in Herning Municipality. You can experience modern art in exciting settings, theatrical performances and music in the city’s venues. You can explore the relatively young history of the city, which is characterized by invention, entrepreneurial spirit and development.

The surrounding natural and varied Central and West Jutlandic countryside offers a myriad of beautiful experiences; canoing, hiking, cycling, fishing and so much more. Families with young children will find lots to do, whether it’s in the amusement centers, the swimming pool and activity centre called “Vandkulturhus”, or in the local zoo. You can read about the many options and experiences available in this magazine.

There is a wide range of stores and restaurants and there are many top-flight sporting venues, including an ice hockey arena and a football stadium. The city hosts international stars and major international exhibitions/trade fairs.

Have a wonderful time - and welcome to Herning! Lars Krarup, Mayor

3


Mad & Drikke / Food & Drink

Shop & Design 12+13, 14+15, 16+17, 18+19, 20-23, 30+31, 32+33, 58-60

6+7, 8+9, 10+11, 70+71, 72+73, 78+79

Arkitektur / Architecture 20-23, 40+41, 46+47

Historie / History

24+25, 26-29, 30+31, 32+33, 65-67

Jeg anbefaler / I recommend 10+11, 14+15, 30+31, 34+35, 38+39, 56+57, 62+63, 78+79

4

HerningMeansBusiness 30+31, 32+33, 34+35, 36+37, 74-76


Kunst / Art

38+39, 40+41, 42-44, 45, 58-60, 64, 65-67

Overnatning / Accommodation 65-67, 74-76, 77

Natur & Motion / Nature & Exercise 48+49, 50+51, 52+53, 54+55, 56+57, 58-60, 61-63, 64, 65-67

Underholdning og natteliv / Entertainment and Night life 56+57, 58-60, 65-67, 68+69, 70+71, 72+73

Oversigter / Overview

10+11, 65-67, 77, 80+81, 82+83

5


r e s l e m m e n r o syditalienske f

e k ystby lle charmerend li n e d r e ft e t levelse llo er opkald n autentisk op e r e st Ristorante Rave æ g e n si alien og giver Ravello i Sydit n. ske landkøkke n e li a it d sy dagens fisk, t e d af De fortæller om enteg med gæsten.

D

tore og nske par, Salva et dansk-italie men Ristom sa r eje io, or Kirsten De Greg rindelig t op lvatore er rante Ravello. Sa eden af rh næ i Sorrento fra den lille by et loks vo op er n te n, mens Kirs Hernt Napoli i Syditalie de restaura i Den charmeren r, de he er kalt i Herning. t de . Og deres hjer tebarn t af re ire sp ning gågade er in n ke om et landkøk øm dr s re de ser er ien udlev nd og ingred talienske baggru og er ag Salvatores sydi ige grønts de: Friske farver fra dette områ rs, chili, oliven, pe ka g, lø id e, hv a ur ter, tomatsauc selvfølgelig pizz fisk, skaldyr. Og d, kø , lla re za moz og pasta. erde at give gæst Ravello forsøger t de er r Hos Ristorante e. Derfo nsk madoplevels er m m ko t ne en æg te italie De . ennem ept ført helt ig r de r, italienske konc se ien ed gr ukor tet, i de in jder på til udtryk i men kokke, der arbe de s ho og en vælges til mad lien. m alle er fra Ita restauranten, so på en autentisk t tæ så er vi komm ”Det betyder, at Det var dét, der hovedet muligt. er ov m so e, els oplev smiler Kirsten De da vi startede.” var vores drøm, er dag kl. 13.00 og kokke kommer hv e Gregorio. ”Vores d. Vi bruger frisk erede af tenens ma også er begynder at forb ug br Vi . en n er lavet fra bund råvarer og made rer.” fortæller de de bedste råva fin meget tid på at orio. Kirsten De Greg ed og personale m jder både ejere , ice rv se Derudover arbe n de del af m en essentiel i e rn ne begrebet tid, so tje r gå llo erne. Hos Rave de tilbyder gæst

dialo u, som præs månedens men ed dagens suppe og erer tjeneren m rd. Og så return . et er rv res for hver t bo se er en peber, når mad og an es rm old t pa frisk et er måske lid orio uddyber: ”D Kirsten De Greg er afgørende for t De st. er helt bevid brug school, men det ster, hvis de har hed for vores gæ ldt fu er id os, at stå til rådig alt re ne r også, at vores tje Menu, ns for os. Det betyde de ne Må s re har smagt på vo opdaterede og fx jlede gæsterne.” ve n ka så de bedre ens tema, fx årstid u har gerne et n. lie Ita Månedens Men i t region eller en bestem ”Det . ne råvarer, safran er pp du re og kokke på eje de bå er rke, ld ho mæ Det at gæsten kan er tid, energi og e.” els lev er vigtigt, at der dejlig op for at give dem en vi gør en indsats smil. et ed m io Gregor siger Kirsten De www.ristoranter

avello.dk

skaldyrsrisot m ed sa f r

an (4 per

s.)

to

1 spansk lø g, finthakke t • 1 brev • 320 g Ar safran • 50 borio-ris • g smør 1 dl hvidvin • 24 blåmus (tør) • 1 l linger i skal fiskebouillo • 150 g tig n (blæksprut er rejer • 150 te) • 1 fed g frisk cala hvidløg, pu mari reret • 1 ts • Sort pebe k friskhakke r • friskhak t chili ket persille (efter smag )

Fremgang

s m å de Svits løgene i 30 g smør over mediu m varme in det er gyld dtil ent. Tilsæt ris og lad det steg e i yderliger så risene ik e nogle min ke sidder fa utter, rør st i bunden . Tilsæt vine koge ind i ri n og lad de sen under om n røring på la v varme. Tilsæt ca. 2 dl af fiskeb ouillonen sa Kog forsig ti mt safran. gt under ko nstant omrø ring i ca. 5 minutter. Tilsæt blåm uslinger, ca lamari og re Rør nu fors jer, samt hv ig tigt og ko idløg og ch g fortsat på ili. lav varme i indtil risene ca. 10 minut er al dente ter og skaldyre ne er klar. Tilføj nu re sten af smør ret og lad de Som det sids t smelte ud te tilføjes fr i risottoen. iskk værnet persille. La sort peber d retten hv og hakket ile et par m inutter før servering.

Buon appeti to!

6


isot to Se afood r ves 4) on (Ser with saffr

of saffron • d • 1 packet finely choppe n, io on white wine • y ish dr 0ml 1 Span rio rice • 10 ns bo Ar 0g 32 0g tiger praw 50g butter • shell on • 15 • 24 mussels, • d k he oc us st cr h , 1 ltr fis rlic clove squid • 1 ga er • freshly• 150g fresh • black pepp d pe op ch y hl es fr i, ill ch e 1 tsp. ley, to tast chopped pars

Preparation

method

heat at a medium 30g of butter in ns io on e Fr y th . until golden minutes, her couple of it fr y for anot t le d the d Ad an . e ttom Add the ric ick to the bo sorb the e does not st ab ric e to e th ric so e ir st il, allowing th ing to the bo w heat . wine and br irring at a lo st ile wh liquid ffron. and all the sa e fish stock th of l out ab 0m r 20 fo ly Add about ir continuous gently and st il bo to w lo Al . five minutes d chilli. Then ns, garlic an ls, squid, praw se us r about m fo e at th Add a low he d simmer at and the e nt stir gently an de al is e , until the ric ten minutes oked. seafood is co elt into the allow it to m e butter and th of pepper and st k re ac e d bl Add th freshly grinde e th d ad , lly r a couple of risotto. Fina sh to rest fo Leave the di y. le rs pa d choppe re serving. minutes befo

! Buon appetito

A taste of sou thern Italy

Ristorante Rave llo is named af ter the small an of Ravello in th d charming coas e south of Italy tal town , and provides its taste of the sout guests with an hern Italian coun authentic tr y kitchen. Ristorante Rave llo is owned by the DanishItalian couple, Sa lvatore and Kir ste n De Gregorio. Salvator e is originally fro m the small town of So rrento near Napo li in the south of Italy, wh ereas Kir sten gre w up locally in Herning. This charming restau rant on Herning high str eet is their very heart and soul, and the pla ce where they are living out their dream. Th at dream consist s of having a country kitchen inspired by Salva tore’s southern Italian ba ckground and the wonderful ingredients found in that area: Fre sh colourful vegetables and herbs, tomato sau ce, garlic, capers, chili, oli ves, mozzarella, meat, fish, seafood, and, of course, pizza an d pasta. Ristorante Rave llo aims to give guest s an authentic Italian culinary experie nce. In this way, the Italian theme runs throu gh everything they do. Yo u can see it in the menu, in the ingredients chosen for the dis hes and in the chefs who are all from Italy. “This means that we are as close to an authentic experience as con ceivably possible . That was our dream when we sta rted”, says Kir ste n De Gregorio. She goes on to say, “our che fs start work every day at 1pm , preparing food for the evening guest s. We use fre sh products, and the food is prepared from scr atch. We also spe nd a lot of time finding the be st ingredients.”

What’s more, bo th the owners an d the staff offer their time to guest s, as an essential part of the ser vice. At Ravello, the waite rs enter into a dialogue with the guest s. They talk about the fish of the da y, the soup of the day and the monthly menu wh ich is explained at each table. The waiter will the n return with fre sh parmesan and pepper when the food is ser ve d. Kir sten De Gregorio explains , “It may be just a little bit old schoo l, but that is completely delibera te. It is important to us that we are available to ou r guest s if they ne ed us. This also means that our wa iters are always com pletely in the know and ha ve tasted our month ly menu so that they can give bette r advice to our gu est s.” The monthly me nu tends to have a theme, such as seasonal produ ce, saffron for ex ample, or maybe a specific region in Italy. Th is keeps the owners and the chefs on their toe s. “It is important that this is giv en time and energ y, and that the guest s feel we are making an effort to give them a good experience. ” says Kir sten De Gregorio, with a smile. ww w.ristoranterav

ello.dk

7


Lækkert! Hernings restauranter byder på smagsoplevelser fra hele verden. Se flere restauranter på visitherning.dk

Bøf

Herning er kendt som bøfbyen og ikke uden grund. I Herning kan du få kvalitetsbøffer hos bl.a. A Hereford Beefstouw, der blev etableret i Lund lige uden for Herning i 1971. I dag tæller kæden 10 kvalitetsbøfhuse i Danmark, samt i Nuuk – Grønland, i Göteborg – Sverige og i Adelaide – Australien. I Herning finder du den originale restaurant i Lund, samt en A Hereford Beefstouw i Jyske Bank BOXEN.

8

Sovs & kartofler

Er du til god klassisk traditionel mad, så book et bord hos fx Vores Café & Restaurant, Restaurant Sankt Jørgen eller Bryggeriet. Her finder du bl.a. stegt flæsk med persillesovs, wienersnitzler og stjerneskud.

Steak

Potatoes and gravy

Herning is known as the city of steak and this reputation is not unfounded. In Herning you can get quality steaks at restaurants such as A Hereford Beefstouw, which was established in Lund just outside of Herning in 1971. Today the chain of restaurants has 10 quality steak houses in Denmark, as well as in Nuuk, Greenland, in Gothenburg, Sweden and in Adelaide, Australia. The original restaurant is in Herning, located in Lund, and there is also an A Hereford Beefstouw, located in Jyske Bank BOXEN.

If you like traditional Danish food, then book a table at e.g. Vores Café & Restaurant, Restaurant Sankt Jørgen or Bryggeriet. Here you can find fried pork with parsley sauce, Wiener schnitzel, “the shooting star” (Danish open sandwich), among others.


Food Delicious! Herning’s restaurants offer food from all over the world to tickle your taste buds. Find more restaurants at visitherning.com

Sushi

Spicy

Sushi har gjort sit indtog i det meste af verden, og også i Herning. Med Yutaka Spisehus & Take Away bliver smagsløgene forkælet med kvalitetssushi, der smager så fuglene synger. Stemningen er afslappet og jordnær og den gode mad og varme stemning er i fokus. På Restaurant Den Kinesiske Mur kan du prøve Running Sushi, hvor små retter kører rundt ved bordene på et bånd, så du kan tage lige de sushiruller, du vil.

Herning har et bredt udvalg af restauranter med spicy mad. På Djengis Khan blander du selv kød, grøntsager, ris, olier og krydderier og din mad bliver stegt foran dig, her bestemmer du selv hvor stærk maden skal være. Byen har flere kinesiske restauranter og på Gl. Landevej finder du også en indisk restaurant.

Sushi

Spicy

Sushi has made a name for itself across most of the world. This is also true in Herning. At Yutaka Spisehus & Take Away your taste buds will be spoiled with quality sushi that tastes divine. The atmosphere is relaxed and down to earth, and the focus is on good food and a cosy feel. At Restaurant Den Kinesiske Mur you can try Running Sushi, where small dishes circulate past the tables on a conveyor belt, so you can serve yourself to the sushi rolls you fancy.

Herning has a wide selection of restaurants that serve spicy food. At Djengis Khan you can mix your own meat, vegetables, rice, oils and spices, and your food will be fried right in front of you. You can also decide how spicy you want the food to be. The city has several Chinese restaurants and you can also find an Indian restaurant on Gl. Landevej.

9


Caféer og restauranter Cafés and restaurants A Hereford Beefstouw i / In Lund Lundvej 16 7400 Herning +45 9712 3544 www.a-h-b.dk

Bryggeriet Torvet 3C 7400 Herning +45 9626 0270 www.bryggeriet.dk

A Hereford Beefstouw i / In BOXEN Kaj Zartows Vej 7 7400 Herning +45 4172 3060 www.a-h-b.dk Bemærk: Begrænsede åbningstider. Tjek www.a-h-b.dk Note: Limited opening hours. Check website for details.

Café Fry - City Østergade 15 7400 Herning +45 9721 7784 www.cafefry.dk

Café Fry herningCentret Merkurvej 39 7400 Herning +45 9721 0161 www.cafefry.dk

Café Karma Østergade 22C 7400 Herning +45 9722 2111 www.cafekarma.dk

HEART Café Birk Centerpark 8 7400 Herning +45 2937 8959 www.heartmus.dk

Herning Golfcafé Golfvej 24 7400 Herning +45 9721 0033 www.herninggolfklub.dk

Lone’s Køkken Bredgade 51 7400 Herning +45 9712 0179 www.mrpizza.dk

Papa’s Østergade 22B 7400 Herning +45 9712 6611 www.papas-herning.dk

Piano Østergade 25 7400 Herning +45 5091 9050 www.pianoherning.dk

Charolais Kroen

Svend Aage Færch Nielsen Direktør på Egetæpper CEO at Egetæpper

Jeg anbefaler ”A Hereford Beefstouw i Lund, der efter min mening er ’the real thing’. Vi tager gerne selv kunder med derud, da stedet på mange måder er et godt billede på Herning og det danske. Afslappet, men høj kvalitet. Det tror jeg også, er dét, mange udlændinge godt kan lide ved os.” I recommend “A Hereford Beefstouw in Lund is, in my opinion, ‘the real thing’. We like to take customers there, as the place provides a good image of Herning and what being Danish is, in so many ways. Relaxed, but high-quality. I also think that is just what many foreigners like about the Danes.”

10

Fonnesbechsgade 19A 7400 Herning +45 9721 3550 www.charolaiskroen.dk

Den Kinesiske Mur Østergade 50 7400 Herning +45 9721 6868 www.denkinesiskemur-herning.dk

Dyrby’s Torvet 4 7400 Herning +45 9714 4792 www.dyrbys.dk

Restaurant Baghuset Bredgade 12 7400 Herning +45 9721 7174 www.restaurantbaghuset.dk


Restaurant Cooks Herning Østergade 32 7400 Herning +45 9711 2324 www.restaurant-cooks.dk

Ristorante Napoli

Yutaka Spisehus

Østergade 27 7400 Herning +45 9712 7570 www.napoli-herning.dk

Fonnesbechgade 9 7400 Herning +45 9712 7090 www.yutaka.dk

Restaurant Bone’s

Ristorante & Pizzeria Marco Polo

Bredgade 20 7400 Herning +45 9721 2200 www.bones.dk

Torvet 5B 7400 Herning +45 9712 7003 www.marcopolo-herning.dk

Ristorante Ravello Østergade 29 7400 Herning +45 9712 1290 www.ristoranteravello.dk

Østergaards Hotel Silkeborgvej 94 7400 Herning +45 9712 4555 www.oestergaardshotel.dk

Restaurant Mad Donna Østergade 30 7400 Herning +45 9726 9089 www.maddonna.dk

Restaurant Regina Fonnesbechsgade 20 7400 Herning +45 9721 1500 www.scandichotels.dk

Vores Café & Restaurant Fonnesbechsgade 18 7400 Herning +45 9718 8090 www.vores.nu

Restaurant Sankt Jørgen Torvet 1 7400 Herning +45 9722 1800 www.eyde.dk

Restaurant Teater Kælderen Østergade 37 7400 Herning +45 9926 9927 www.mch.dk

Hent app’en ’VisitHerning’. Så har du altid listen over caféer og restauranter ved hånden. Eller besøg vores hjemmeside www.visitherning.dk og læs om spisestederne. Download the ’VisitHerning’ app, and you will always have a list of cafés and restaurants at your fingertips. Or you can visit our website www.visitherning.com and read about where to eat.

Bemærk: Begrænsede åbningstider. Tjek www.mch.dk Note: Limited opening hours. Check website for details.

11


Oplevelser i herningCentret Mød Centerchef Kim Lauritsen, en mand som kommer fra detailbranchen med egen butik og som har været tæt på hverdagens butiksdrift og udfordringer. Han har altid brændt for detail og motiveres af at glæde mange mennesker et sted, hvor tingene skal gå op i en højere enhed. Og det gør de i herningCentret, som turde satse, da finanskrisen kradsede. Med en satsning på 400 mio. kr. gennem de sidste 7 år, er centret godt rustet til fremtidens konkurrence. ”De grundlæggende ting skal ikke kun være til stede, de skal optimeres. At sikre kunderne en god helhedsoplevelse er som et stort puslespil og vores klare mål er aldrig at hvile på laurbærrene. Vores kundekreds er i princippet mellem 0-100 år, hvilket giver os nogle sjove udfordringer”, siger Kim Lauritsen med et smil. I herningCentret har man oplevet et større skred de sidste 5-6 år i forhold til kundernes lyst til at forlænge oplevelsen, og det er Centerchefen opmærksom på. ”De ønsker virkelig en helhedsoplevelse, og det er tydeligt, at mange nu benytter sig af at krydre shoppingen med spisning. Det er en oplevelse, som internethandlen aldrig kan tilbyde, og her skal vi bare være bedre.”

Til spørgsmålet om dynamikken mellem centret og gågaden er meldingen klar. ”At Herning rummer både et center og en gågade er et stærkt kort. Et kort, som de nærliggende områder ikke kan tilbyde. Kerneforbrugeren vil benytte sig af begge dele. Det er ikke enten eller og jeg ser det derfor som en klar værdi at samarbejde på tværs.” Og centrets fremtid? ”Med fundamentet i orden, et godt tag i en regional kundekreds og vækst gennem flere år ser den rigtig god ud. Og så skal vi sørge for hele tiden at gøre det lidt bedre end andre”, griner Kim Lauritsen.

www.herningcentret.dk

experiences at herningCentret Meet Centre Manager Kim Lauritsen, who has a background in retail. He owned his own shop, and had his feet solidly grounded in the day-today management of a business and the challenges that brings. He has always been passionate about retail and finds motivation in bringing a lot of people joy in a place where everything has to work as one. And this is what they do at herningCentret, where they dared to take a chance when the financial crisis started to take its toll. With an investment of 400 million DKK in the last 7 years, the centre is well-placed to match up to future competition. “You not only have to have the fundamental elements in place, they also have to be optimised. Ensuring customers have a good all-round experience is like a jigsaw puzzle, and our goal is to never rest on our laurels. In theory, our customers are aged between 0 and 100, which provides us with some fun challenges”, says Kim Lauritsen, with a smile. For the last 5-6 years, herningCentret’s customers have been wanting to extend the experience at the centre, and the Centre Manager is aware of this trend. “They really want a holistic experience, and it is clear that

12

many choose to spice up their shopping trip with dinner out. This is an experience that shopping online can never offer, and in that area we just have to be better.” On the question of the relationship between the centre and the high street, the message is clear. “It is a big advantage that Herning has both a shopping centre and a high street. It is an advantage that nearby areas cannot offer. Our core consumer will use both. They will not choose one or the other, and that is why I see it as being of great value to work together.” What about the future of the shopping centre? “We have a solid foundation, a good hold on regional customers and continued growth for several years, the future is looking really good. We also always have to make sure that we are a little bit better than the rest”, says Kim Lauritsen, laughing. www.herningcentret.dk


herningCentret + 75 butikker + Legeland for børn + Events + Kåret som bedste shopping- center i 2011 + Ca. 600 ansatte + 1250 p-pladser + O ver 3 millioner besøgende om året + 53.000 m2

herningCentret + + + + + + + +

75 stores Kids play-land Events Voted best shopping centre in 2011 Around 600 employees 1,250 parking spaces Over 3 million visitors a year 53,000 square metres

13


Gitte Hornshøj Forfatter og Foredragsholder Author and Speaker

Jeg anbefaler ”Besøg vores spritnye bibliotek i midtbyen. Nyd stemningen og en kop kaffe i Bibliotekets café. Og lad dig endelig friste af de søde sager, for de laver byens bedste kager. Måske ses vi dernede?” I recommend “A visit to our brand new library in the centre of town. Enjoy the atmosphere and have a cup of coffee in the library café. Maybe even treat yourself to some pastries, they are the best in town. Hope to see you there.”

A city feeling on Herning’s high street Big, beautiful treetops form a green canopy over Herning’s high street. This sets the scene for a stroll down the high street, which has a great atmosphere and cosy feeling. Your shopping experience here appeals to the senses, and you will receive a service that you just cannot get online. “We are up against a digital world which is why the additional services we offer ensure the future of the physical store. This is where we can really create value and give people that little bit extra,” explains City Manager Annette Hindkjær. The high street offers both well-known chain stores and one-off boutique stores; this combination provides consumers with a good experience. “Networking is essential and when we come together to work on a good product, we have a strong foundation,” says Annette Hindkjær, with a smile. Apart from the usual shopping trips and café visits, there are often other special events being held on the high street, such as the town market, jazz concerts or dance shows. “People should not just visit, but also make use of the city and get to know Herning,” says Annette Hindkjær. She continues by saying that there is a lot of cooperation in the city, which works well, “we do not focus on hierarchy, but action. This means that the transition from idea to action is short, and this is clearly one of our strengths.”

High Street + 200–300 events + 150 stores + 30 restaurants and cafés

www.herningcity.dk App: Herning City

14

Cityfornemmelser i Hernings gågade Store, smukke trækroner danner en grøn himmel henover Herning gågade. Det sætter rammerne for en strøgtur med stemning og hygge. En shoppingoplevelse med masser af sanseindtryk og en service, du ikke kan få på nettet. ”Vi er oppe mod en digital verden, og derfor skal merservice berettige den fysiske butik i fremtiden. Det er her, vi virkelig kan skabe værdi og give folk det lille ekstra.” forklarer Citychef Annette Hindkjær. Og selvom gågaden byder på både klassiske kædebutikker og unikke specialbutikker, står forretningerne sammen om at give folk en god oplevelse. ”Netværk er essentielt og når vi står sammen om et godt produkt, har vi et stærkt fundament.” smiler Annette Hindkjær. Ud over almindelig shopping og cafébesøg, er der ofte særarrangementer, som fx torvemarked, jazzkoncert eller danseopvisninger. ”Folk skal ikke bare være her, men bruge byen og mærke Herning.” siger Annette Hindkjær og fortæller videre, at samspillet i byen fungerer. ”Vi har ikke fokus på hierarki, men i stedet på handling. Det betyder, at vejen er kort fra ide til handling og det er klart en styrke, vi har i byen.” Gågaden + 200 – 300 events + 150 butikker + 30 restauranter og cafeer

www.herningcity.dk App: Herning City


The new gathering place in Herning Herning’s new library opened in the city centre on 30 August 2014, to the great delight of the city’s citizens and visitors. Feel free to borrow a book, read the newspaper, access the internet, print documents, or maybe just spend time in the café, or participate in the many different activities in the library. This is one of Denmark’s most modern libraries and is designed in a stunning New York style. » Østergade 8, 7400 Herning

www.herningbib.dk

Hernings nye samlingssted Det nye bibliotek i Herning åbnede den 30. august 2014 i centrum af byen, til glæde for både borgere og byens gæster. Her kan man låne en bog, læse dagens avis, bruge internettet, printe ud, hygge i caféen eller deltage i en af bibliotekets mange forskellige aktiviteter. Biblioteket er et af Danmarks mest moderne biblioteker og er indrettet i flot New Yorker-stil.

Østergade 8, 7400 Herning www.herningbib.dk

Sjæl og forskellighed i Herning C Herning Kommune har for alvor sat fokus på udviklingen af midtbyen med projekt Herning C, som skal gøre byen endnu mere levende og attraktiv. ”Bedre kommunikation, flere muligheder og bedre forhold er blot et par af grundstenene. Midtbyen skal føles dynamisk og tilgængelig for alle, og oplevelsen skal efterlade et visitkort, man er stolt af og vil fortælle om”, udtaler formanden for Herning Kommunes byplanudvalg, Ulrik Hyldgaard. Og mange faktorer spiller ind. Liv i byen kræver oplevelser uafhængigt af åbningstid. Små events, legeplads, boldplads, bænke og lommeparker, er blot et lille udpluk af mange ideer. ”Samtidig ændrer vores detailhandel karakter med kædebutikker, som flytter til centret. Det skal vi se som en chance, vi skal gribe til at være anderledes. Det giver midtbyen mulighed for at skabe et unikt udtryk med plads til specialbutikkerne, som giver en sjæl og diversitet, du ikke finder andre steder.” Midtbyen er kernen og det er her, vi søger hen. I øjeblikket vækster Herning på flere parametre og med det fokus, som projektet forankrer, sikres midtbyens udvikling og Herning bringes videre til det næste niveau.

City soul and diversity in Herning C The Municipality of Herning is heavily focussed on developing its city centre through project Herning C, which will make the city even more vibrant and attractive. “Better communication, more possibilities and better conditions are just a couple of the key foundations for this. The city centre has to feel dynamic and accessible to everyone, and the experience must make an impression that you are proud of and want to talk about”, says the Chairman of the board for the city development in the Municipality of Herning, Ulrik Hyldgaard. There are many important elements at play. A vibrant city life requires experiences outside normal opening hours. Small events, playgrounds, ball parks, benches and mini parks are just a few of the many ideas. “At the same time our retail trade is changing, due to chain stores moving to the shopping centre. We have to view this as an opportunity to be different. It gives the city centre the possibility of creating a unique impression, making room for specialised shops and creating a soul and diversity you won’t find anywhere else.” The city centre is at the heart of this and it is where we want to be. At the moment, Herning is encouraging growth in various areas and, with the focus of the project, the city centre is sure to develop, bringing Herning to the next stage of development.

www.herning.dk/herningc

www.herning.dk/herningc

15


– et mekka for feinschmeckere

Fonnesbechsgade er dit åndehul. Det er skabt på en kultur af små iværksættere, som er deres egen lykkes smed og her er der tid til dig og dine. Oplev et mekka for feinschmeckere, som byder på alt lige fra økologi, håndværk, mode, design, hårkunst, kunst, gallerier, caféer, bageri og hyggelige spisesteder i en skøn atmosfære og international klasse. Vi brænder simpelthen for det, vi hver især arbejder med, og det mærker man som gæst i gaden. Jens Peder Damgaard Jensen, Yutaka Japansk Spisehus & Take Away, Herning

16


Fonnesbechsgade – a mecca for connoisseurs ”Fonnesbechsgade is a breath of fresh air. It is built around a culture of small business entrepreneurs who are creating their own fortune, and this is a place where there is time for you and your loved ones. Experience a mecca for connoisseurs that offers everything from organic products, handicrafts, fashion, design, hair-art, art, galleries, cafés, a bakery and cosy little eating places in a fabulous atmosphere and of international standard. We are just so passionate about what each of us work with, and you can feel that as a guest in this street.”Jens Peder Damgaard Jensen Yutaka Japanese Cookhouse & Take Away in Herning

17


Design De mange spændende specialforretninger i Herning frister med eksklusive danske og internationale mærkevarer.

M

ed 2.000 kvm. er X-Akt Hernings største boligog livsstilshus med et stort sortiment af unikke møbler, interiør, brugskunst og gourmetprodukter. Her sælges dansk og internationalt møbeldesign og tilbehør i særklasse til indretning af moderne, modebevidste hjem og arbejdspladser. Shopper du gerne brands fra førende designere fra hele verden, så kig forbi Herning. Oplev fx modetøj i 2 etager hos Jydepotten i centrum eller besøg Rikki Vanggaard med modetøj fra bl.a. Paris, Istanbul, London og Rom, som Rikki selv finder på sine rejser.

X-Akt Orebygaardvej 11, 7400 Herning www.xakt.dk Jydepotten Bredgade 27-33, 7400 Herning www.jydepotten.dk Rikki Vanggaard Skolegade 7, 7400 Herning www.rikkivanggaard.dk M.C. Mortensen Bredgade 20, 7400 Herning www.mcmortensen.dk Guldsmeden Facius Eftf. Østergade 11, 7400 Herning www.guldsmed-facius.dk

18

For ur-entusiaster er et besøg hos M.C. Mortensen et must. Butikken er eneforhandler af Rolex-ure i Midt- og Vestjylland og har et bredt udvalg. Besøg det åbne smykkeværksted hos Guldsmeden Facius Eftf., hvor du finder spændende og anderledes smykker. Kom ind og oplev den hyggelige stemning i butikken.


design The many specialised stores in Herning entice customers with exclusive Danish and international brands. With 2,000 square metres X-Akt is Herning’s largest home and lifestyle store, with a great range of unique furniture, artwork for the home and bespoke products. Here you can find designer furniture and accessories, from Denmark and beyond, perfect for decorating modern, fashion-conscious homes and workplaces. If you like shopping for brands by leading designers from around the world, then be sure to visit Herning. Why not explore the two floors of fashion at Jydepotten in the town centre. Or you can visit Rikki Vanggaard to shop for fashion that Rikki herself finds while travelling through locations such as Paris, Istanbul, Rome and London. For watch enthusiasts, a visit to M.C. Mortensen is a must. The sole agent of Rolex watches in the middle and western parts of Jutland, this store has an extensive range. Visit the open jewellery workshop at the goldsmith Guldsmeden Facius Eftf., where you can find interesting and unique jewellery. Come and enjoy the store’s cosy atmosphere.

19


Den gyldne diamanT – lækkert, sanseligt og overraskende ”Velkommen til Bang & Olufsen, Torvet Herning, og kom endelig ind.” Indehaver Kenneth Lauritzen er en mand med humor, engagement og passion. Et perfekt match med huset Nexus, som er et 450 kvm stort oplevelsesunivers med detaljer, overraskelsesmomenter og en helhed, som vil imponere de fleste.

20


+ Første Bang & Olufsen flagship store i Europa + Arkitekt - Lars Sternberg fra Arkitec + Designerne af konceptet fra B&O Susanne Brandt og Johannes Torp. + 4,7 tons glas brugt + 6,5 km kabel trukket

I starten af halvfemserne fandt man på samme grund Danmarks mest velbevarede lur. Og nu ligger der et musikhus - meant to be?

En mand med passion ”I 14 år drev jeg den gamle Bang & Olufsen Herning, men trangen til noget nyt pressede på. Da Bang & Olufsen-koncernen fremlagde deres nye flagship store koncept, var jeg ikke i tvivl. Det var min chance for at føre Bang & Olufsen i eget hus og realisere drømmen om at bygge et hus ikke set lignende. Et hus som ikke blot skaber lækre rammer for produkterne, men også inspirerer arkitektonisk og designmæssigt. Når man laver et hus så anderledes, åbner man flere nye døre og kompromisser i kvaliteten kom aldrig på tale”, fortæller Indehaver Kenneth Lauritzen stolt.

Arkitektonisk unikt hus Bang & Olufsen Herning er den eneste flagship store i Europa og det eneste hus, hvor du visuelt kan opleve både fuldt produktsortiment og samtidig kan få indblik i, hvordan du styrer hele dit hjem via en smartphone. Det har øget forpligtelsen og fokus er gået fra almindeligt salg til rådgivning om indretning og integration. ”Et arkitektonisk specialbygget hus med nultolerance har derfor været grundstenen. For kan detaljerne ikke komme med, falder helheden og det unikke væk”, forklarer Kenneth Lauritzen. Husets facade er inspireret af Bang & Olufsens BeoLit12 og lavet i en messing-kobber blanding, som aldrig er benyttet før. Vinduesglasset er pansertykt for at undgå gitter, og hjørnerne er buede, så du kan se ind hele vejen rundt. Huset er så teknisk, at kunder kan scanne produkter i vinduet udefra, at de kan benytte deres smartphone indenfor til demonstration og ikke mindst, at Kenneth Lauritzen kan styre hele huset med sin smartphone.

21


Fleksibelt design Bang & Olufsen er oplevelser. Designet af huset er ingen undtagelse. Farverne er mørke med blød belysning. Flere elementer er skjult, men med ét tryk kan væggens flader dreje og eksponere flere produkter, podier i butikkens midte kan drejes og ændre butikkens struktur. Salgsdisken er et social element uden synlig kasse, men med plads til personlig rådgivning. Selv kaffen friskbrygges efter din smag fra en iPad. Butikkens 1. sal er opført som hjemmebiograf og her får man det fulde visuelle indtryk af Bang & Olufsens force med integration af billede- og lydoplevelse. Og forglem ej badeværelset med sensorstyring og håndklæde til hver enkelt kunde. De besøgende får pirret deres nysgerrighed og lyst til at udforske huset. Samtidig er det yderst vigtigt, at alt spiller. ”Nogen vil måske synes, at jeg har været for pernitten, men fjernes bare en brik i puslespillet, falder hele oplevelsen til jorden. Jeg har forpligtet mig hele vejen og så er der ikke plads til brister”, smiler Kenneth Lauritzen.

“Arkitektur, design og lækre produkter indhyllet i teknik. Bang & Olufsen Herning er så unikt, at du visuelt vil opleve, hvorfor livet er for kort til halve løsninger.” Hvorfor Herning? Ifølge Kenneth er der ikke langt fra tanke til handling i Herning og det er i perfekt tråd med Bang & Olufsens ånd. ”Herning er en by, hvor drift, gåpåmod og nyskabning er nøgleord. Samtidig har vi en borgmester, der er innovativ og sørger for konstant udvikling. Jeg vidste, at Herning har kaliberen til at bære en flagship store, og jeg er virkelig stolt af, at vi kan have et så specielt hus her, både personligt og for hele byen.” Huset er lavet til, at her er noget at køre efter. Men det har alligevel overrasket Kenneth Lauritzen, hvor stor interessen er for designet. ”En gruppe af 35 arkitektstuderende fra Europa bookede tid, fordi de havde læst om os. De kom udelukkende grundet interesse i husets indretning og facade. Ligeledes har jeg henvist et par kunder til mine leverandører af materialer, fordi de blev så inspireret af designet. Selv herningenserne kommer ind med deres gæster, fordi de lige vil vise dem huset.

22

Alt i alt indikerer det for mig, at vi virkelig har noget at være stolte af og at placeringen var helt i tråd med min vision.”

Unikke oplevelser Kenneth Lauritzen har allerede været indover flere projekter i området, hvor Bang & Olufsen produkter bliver integreret i byggeriet. Blandt andet er der installeret Bang & Olufsen i udvalgte suiter hos BEST WESTERN Hotel Eyde og det har skabt et samarbejde på tværs. ”For helhedsoplevelsen sker ikke kun hos os”, forklarer Kenneth Lauritzen. Når kunder inviteres fra udlandet, får de hele pakken med indkvartering i BEST WESTERN Hotel Eydes luksussuiter, privat fremvisning i Bang & Olufsenhuset efter lukketid og invitation til en event om aftenen. Og det er bare ét eksempel. ”Herning som by fremvises på et ekstremt højt niveau og gæsterne er helt solgte. Vi gør oplevelsen unik og jeg værdsætter virkelig, hvordan vi som by kan arbejde ind i hinanden. Sidder en hotelgæst og keder sig på værelset om aftenen, giver vi også gerne en privat rundvisning, for vi ved, at vi har noget fedt og unikt at vise frem. Vi vil vores gæster uanset ærinde og jeg ser det som vores job at toppe deres forventninger til os og huset. Det kræver virkelig en indpiskning hele tiden, ikke at gå tilbage til gamle vaner, men vi vil det til fingerspidserne.”


The so-called golden diamond – beautiful, sensuous and surprising

+ The first Bang & Olufsen flagship store in Europe + Architect - Lars Sternberg from Arkitec

”Welcome to Bang & Olufsen at Torvet Herning, and please do come in.” Kenneth Lauritzen, the owner, is a man with commitment, passion, and a sense of humour. A perfect match for this space which is 450 square metres of sensory experiences with surprising details and elements which lend an impressive holistic feel to the place.

Johannes Torp + 4.7 tonnes of glass were used + 6.5 km of cables were laid

In the early 1990’s, the most well-preserved Danish example of a musical instrument, called a lure, was found on this exact site. Now this site is home to a music store, was it meant to be?

"Architecture, design and fabulous products wrapped up in technology. Bang & Olufsen Herning is so unique that it makes you appreciate life is too short for incomplete solutions." Why Herning?

+ The designers of the concept from B&O - Susanne Brandt and

Customers are curious and they want to explore the store. So, it is of the utmost importance that everything works well. ”Some people might think that I was too pernickety, but if you remove just one piece of the puzzle, the whole experience is ruined. I am committed to going the whole hog and there is no room for error”, says Kenneth Lauritzen, with a smile.

A man with passion ”I ran Bang & Olufsen in Herning for 14 years, but I couldn’t resist the urge to try something new. When the Bang & Olufsen group announced the idea for their new flagship store, I had no doubts. It was my chance to run my own Bang & Olufsen store and fulfil my dream of making it a store like no other. It had to not only be a beautiful setting for the products, but also inspirational in terms of its architecture and design. When you create such a unique store, you open up new opportunities and you cannot compromise on quality”, says Kenneth Lauritzen proudly.

An architecturally unique store The Herning store is Bang & Olufsen’s only flagship store in Europe. It is also the only store where you can view their complete product range, whilst also finding out how to run your entire home via a smartphone. This has increased their commitment, and the focus has shifted from basic sales to advice on decoration and integration. ”This is why uncompromising architecture and design has been so fundamental in the store. Because if the details are not right, the holistic experience and uniqueness is lost”, explains Kenneth Lauritzen. The front of the store is inspired by the Bang & Olufsen BeoLit12 and is made of a brass and copper mixture that has never been previously used. The window glass is thick as armour to avoid security bars, and the corners are curved so you can see all the way around. The store is so high-tech that customers can scan products in the window from outside, and also use their smartphone inside the store for demos, not to mention the fact that Kenneth Lauritzen is able to manage the whole store using his own smartphone.

A flexible design Bang & Olufsen means experiences. The design of the store is no exception. The colours are dark and the lighting is soft. Several elements are hidden, but with just one touch the walls revolve to uncover more products, whilst platforms in the middle of the store rotate, changing the store’s structure. The sales counter is a welcoming space, there is no visible cash register, and you can receive personal advice there too. The coffee is even freshly brewed to your taste, all controlled from an iPad. The first floor is set up as a home theatre, where you can appreciate the very best of Bang & Olufsen with an integrated visual and audio experience. Not to mention the toilet facilities with sensor controls and a hand towel for each customer.

According to Kenneth, there is not much separating thought and action in Herning, and that is perfectly in line with the spirit of Bang & Olufsen. “Herning is a city where instinct, courage and innovation are key words. We also have a mayor who is innovative and who ensures constant development. I knew that Herning was the kind of city that could carry a flagship store, and I am really proud that we have been able to create such a special store here. I’m proud and I think the entire city is too.” The store was created to give customers a reason to visit. However, it was still surprising to Kenneth Lauritzen, just how much interest there has been in the design. “A group of 35 architect students from Europe booked a visit, because they had read about us. They came for the design and front of the store. I have also referred a couple of customers to my materials suppliers, because they were so inspired by the design.” ”Even the people of Herning visit with out of town guests to show them the store. All in all, this demonstrates that we have something to be really proud of, and that the location is completely in line with my vision.”

Unique experiences Kenneth Lauritzen has already been involved in several projects in the area where Bang & Olufsen products were integrated into the building design. For example, Bang & Olufsen products have been installed in selected suites at the BEST WESTERN Hotel Eyde, which has been the beginning of a close partnership. ”This is because the holistic experience is not just in our store,” explains Kenneth Lauritzen. When clients are invited from abroad, they get the whole package when they stay in the BEST WESTERN Hotel Eyde’s luxury suites, including a private tour of the Bang & Olufsen store after closing hours and an invitation for an event in the evening. That’s just one example, “it really shows Herning off as a city and the guests are completely sold. We make the experience unique, and I really appreciate how we can work together as a city.” ”If a hotel guest is bored in their room in the evening, we are also happy to give them a private tour of the store, because we know that we have something cool and unique to show them. We are interested in our customers, no matter what their reason for visiting is, and I think that it is our job to exceed their expectations. It requires a huge amount of constant effort not to fall back into old habits, but we really want to achieve this, with all our hearts.”

23


respekt Med

for historien

Kombinationen af historie, klassisk elegance og hjemlig hygge er en svær størrelse. Men det er ikke desto mindre netop det indtryk, man står tilbage med, efter et besøg i en af Hernings ældste bygninger, der danner rammen for hele byens Hotel Eyde.

BEST WESTERN Hotel Eyde har, på trods af sine 175 år i bagagen, alle de moderne bekvemmeligheder, man kunne ønske sig. Og med den seneste, relativt omfattende renovering, emmer hotellet mere end nogensinde af klassisk elegance og hjemlig hygge.

Kvalitet og design Det har været helt afgørende for ledelsen, personalet og ikke mindst familien Diderichsen, ejerne af hotellet, at renoveringen fandt sted efter klare retningslinjer om ordentlige materialer, kvalitetsmøbler og gennemført indretning. De elegante loftsmosaikker, de smukke laurbærmønstrede tæpper fra Egetæpper og de dekorative billeder med antikke Herningmotiver understøtter denne holdning. ”Det er vi rigtig glade for, der bliver lagt så stor vægt på. På den måde bibeholder vi den historie og nostalgi, der er, ved det her hus”, udtaler Lone Nissen, Hotelchef på BEST WESTERN Hotel Eyde.

Smukke kursus- og selskabslokaler Både kurser, konferencer og private selskaber folder sig ud i hotellets historiske kursus- og selskabslokaler, der lige som resten af huset er holdt i klassisk, elegant stil. Alligevel har lokalerne det nødvendige udstyr og kan nemt tilpasses de individuelle arrangementers formål.

24

’Biblioteket’ bruges både af hotellets gæster og af eksterne firmaer, der låner det til de lidt mindre møder. Cigaren må man tænke sig til, men ellers er stemningen fra et rigtigt britisk herrelokale til stede. Et anderledes mødested, der danner en mere uformel ramme om et møde.

Hotel Eyde + H otellet ligger på Torvet i centrum af Herning, blot 200 m fra MCH Herning Kongrescenter. Hotellet byder på fitnesscenter og sauna, samt gratis trådløs internetadgang og parkering. + H otellet har et spændende restaurantog barmiljø, samt et anerkendt køkken

Fleksibilitet med et historisk pust ’Galleriet’ er et fleksibelt rum, der både kan bruges som ét stort rum, men også som mange små. I praksis foregår dette ved, at man trækker de store brede billeder på væggen ud, så de agerer rumdelere. ”Det giver en anderledes og mere intim stemning for vores gæster. Men det kommer selvfølgelig helt an på formålet med det arrangement, der skal være i lokalet.” ’Galleriet’ åbnes bl.a. op, når der er pres på i restauranten, men bruges også til større møder eller selskaber. Motiverne på billederne er gamle Herning bybilleder. Igen understreger det, at vi befinder os i et hus med sjæl og historie. ”Vi havde en ældre herre som gæst i sidste uge. Han havde været dreng i Herning og ville gerne kigge sig lidt omkring. Han kunne huske alle tingene fra billederne i ’Galleriet’. Hans far havde haft den tandlægeklinik, der bl.a. kan ses på et af billederne.” fortæller Lone Nissen. Dette fokus på bevarelse af historien er i høj grad med til at give personlighed til BEST WESTERN Hotel Eyde.

med et højt kvalitetsniveau. + H otellet har 4 mødelokaler, der er velegnet fra 10 til 120 personer, samt tilhørende grupperum. + D e fleste af de mere end 100 værelser og suiter er renoveret i årene 2012-14. Samtlige værelser har fladskærms-tv, skrivebord, strygejern samt te- og kaffefaciliteter.


Respecting history The right combination of history, classic elegance and homely comfort is difficult to achieve. Nevertheless, this is exactly the impression you are left with after a visit to one of Herning’s oldest buildings, which provides the setting for the city’s Hotel Eyde.

Despite having been around for 175 years, BEST WESTERN Hotel Eyde has all the modern conveniences one could wish for. And with the latest, relatively extensive renovation, the hotel more than ever exudes classic elegance and homely comfort.

Quality and design It was essential to the management, the staff and not least the Diderichsen family, who own the hotel, that the renovation took place with clear guidelines on proper paintings, quality furniture and consistent decoration.

The elegant ceiling mosaics, the beautiful laurel-patterned carpets from Egetæpper and the decorative pictures of historic Herning support this view. “We really appreciate that this is the focus. In this way we maintain the history and nostalgia that characterises this house”, says Lone Nissen, Hotel Manager at BEST WESTERN Hotel Eyde.

Beautiful rooms for courses and assemblies Courses, conferences and private functions unfold in the hotel’s historic rooms that, like the rest of the house, are kept in a classic, elegant style. Still, the rooms have all the necessary equipment and can easily be adjusted to suit specific events. ’The Library’ is used both by the hotel guests and external companies who borrow it for smaller meetings. In all but the fug of cigar smoke, the atmosphere is that of a true British gentleman’s club. A different meeting place which creates a truly informal setting.

Flexibility with a breath of history ’The Gallery’ is a flexible room that can be used as one large room, or various small rooms. Practically speaking, this is done by pulling out the wide pictures in the wall, so they function as room separators. “It provides guests with a different and intimate atmosphere. But it, of course, depends on the purpose of the event being held in the room.” ’The Gallery’ is, for example, opened up when the restaurant is busy, but is also used for large meetings and functions. The motifs in the paintings are historic Herning city pictures. Again, this illustrates that this is a house with soul and a history. “We had an elderly gentleman as a guest last week. He grew up in Herning and wanted to have a look around. He remembered all the things shown in the pictures in ’The Gallery’. For example, his father had the dentist’s office that you can see in one of the pictures”, Lone Nissen tells us. This focus on keeping history alive is very much a part of giving BEST WESTERN Hotel Eyde character.

Hotel Eyde + T he hotel is in the square in Herning city centre, just 200 metres from MCH Herning Kongrescenter (congress centre). It has a gym and a sauna, as well as free Wi-Fi and parking. + T he hotel has an interesting restaurant and bar area, as well as a high-quality kitchen. + T he hotel has four meeting rooms that can accommodate from 10 to 120 people, as well as adjoining group rooms. + M ost of the 100+ rooms and suites were renovated between 2012 and 2014. All rooms have a flat screen TV, a desk, an iron and tea and coffee making facilities.

25


Uldspor i år 200 efter Kristi fødsel I 1993 gjorde arkæologerne et fund, der gav genlyd i Danmark og resten af verden. Frem af den sandede jord nordvest for Hammerum dukkede en velbevaret kvindedragt fra jernalderen op. En kvinde blev gravlagt her omkring år 200 efter Kristi fødsel i en kjole af uld og med smukt opsat hår. Her starter et af sporene til tekstilbyen Herning. Hammerum-pigen, som hun kaldes, kan ses på Textilforum.

Syerskerne producerer i 1951 undertøj på Knud Damgaards fabrik i Skolegade i Herning. In 1951, seamstresses produce undergarments in Knud Damgaard’s factory in Skolegade, Herning.

Tekstilbyen Herning Engang var Herning synonymt med tøj. Alle vidste, at Midtjylland var stedet, hvor danskernes tøj blev til. At det endte sådan, er en historie, der kan føres tilbage til omkringvandrende hosekræmmere i 1600-tallet, og som stadig er levende blandt nutidens globale modevirksomheder.

I 1956 gav skjortefabrikanten Aage Damgaard kunstneren Paul Gadegaard fuldstændig frie hænder til at udsmykke en fabriksbygning, han netop havde overtaget. Fabrikken blev malet kulsort og kendt som Den Sorte Fabrik. In 1956, the shirt manufacturer Aage Damgaard gave the artist Paul Gadegaard completely free reign to decorate a factory that he had just taken over. He painted it pitch black and it was known as The Black Factory.

Foto/Photo: Lokalhistorisk Arkiv, Herning

Strikkende mænd i 1600-tallet I 1600-tallet var heden et fattigt område. Derfor satte en række innovative personer gang i en produktion af strikkede strømper, eller hoser, som det hed i datiden. Strikningen stod de såkaldte hosebindere for, mens hosekræmmerne tog sig af salget. Det var entreprenante, lokale mænd, der indsamlede de strikkede varer og solgte dem videre til opkøbere fra hele kongeriget. På den måde kom de midtjyske strømper ud til forbrugerne i Danmark og Europa.

Strikkepindene blev lagt på hylden I løbet af 1800-tallet lagde hosebinderne strikkepindene på hylden for i stedet at producere på strikmaskiner. Anlæggelsen af hovedveje og jernbanen skabte nye muligheder. Der kom bomuld fra Egypten og teknologi fra Tyskland og England. Samtidig fik Herning sin første dampmaskine. Dermed var vejen banet for den første industri.

26

Trikotagefabrikken under villaen på Viborgvej 37 i Herning. Her klipper Fabrikantfruen, Harda Mikkelsen, i 1953 stoffet til, før det ryger videre til systuen. En ansat presser de færdige jumpere, så de er klar til at blive sendt ud til forbrugerne. The Hosiery factory is below the villa in Viborgvej 37, Herning. Here we see the manufacturer’s wife, Harda Mikkelsen, cutting the fabric in 1953. It was then sent to the sewing room. An employee presses the finished jumpers, so they are ready to be sent to consumers.


Rugekasse for tekstilsucces Grunden til det store industrieventyr blev lagt i 1930'erne i kældre, på loftsrum og i baggårde, hvor unge mænd knoklede med at skabe deres egne tekstilvirksomheder. Pladsen var trang, midlerne små og maskinparken bestod som oftest af gamle, udtjente maskiner. Men de unge mænds foretagsomhed og handelstalent var stort. I baghuset til Dalgasgade 45 ligger Hakkelsesskæreriet. Bygningen var oprindelig rejsestald for områdets bønder. Efterhånden som bilerne afløste hestene, blev bygningen lejet ud til unge mænd fra landet. De søgte i 1920’erne og 1930'erne ind til byen for at prøve lykken i den spirende tekstilindustri. Blandt disse finder vi Damgaard-brødrene Mads Eg og Aage. De lagde i Hakkelsesskæreriet grunden til virksomhederne Egetæpper og Angli.

De gyldne år Tekstilindustrien i Midtjylland oplevede sine gyldne dage fra 1950’erne til 1980’erne. Unge som gamle søgte fortsat ind til byen for at arbejde som syersker og strikkere. Herning voksede med rekordfart og blev en ung tilflytterby, hvor gennemsnitsalderen var lav.

Fabrikkerne flyttede også. Fra at være startet inde i byens kældre og garager, flyttede de nu ud til de nyanlagte industrikvarterer. Et af de nye industrikvarterer kom til at ligge i Birk. Her flyttede virksomheder som Egetæpper og Angli ud, da de fik behov for at udvide produktionen. Siden kom Dansk Konfektions- og Trikotageskole til området, i dag TEKO-Center Danmark.

Kunsten flytter ind i industrien I tekstilbyen opstod et usædvanligt samarbejde mellem industri og kunst. Et af de mest spektakulære er skjortefabrikanten Aage Damgaard og kunstneren Paul Gadegaard, der sammen skabte "Den Sorte Fabrik". I 1956 gav skjortefabrikanten Paul Gadegaard fuldstændigt frie hænder til at udsmykke fabrikken. Gadegaard proklamerede: ”Jeg skal fanema lave Danmarks største socialrealistiske maleri” og gik så i gang. Fabrikken blev malet kulsort udvendigt, og vinduerne fik alverdens lysende farver. "Den Sorte Fabrik" skabte opstandelse i og uden for Herning, men mon ikke det også var god reklame for Damgaards Angli-skjorter?

Muren falder I 1980’erne steg presset fra udlandet, hvor konkurrenterne kunne producere billigere end fabrikanterne i Midtjylland. Enkelte fabrikker begyndte at sende produktionen til udlandet. Selvom det absolut ikke var god tone, for det betød mistede arbejdspladser i Midtjylland. Det kulminerede efter Berlinmurens fald i 1989. Mange virksomheder valgte at lukke, andre etablerede produktion i udlandet. Arbejdspladserne ved sy- og strikmaskiner forsvandt fra området, men de århundred gamle traditioner for at arbejde med tekstil her i området lever videre i områdets mange tekstilvirksomheder.

Textilforum I 1996 åbnede museet Textilforum i den gamle Herning Klædefabrik. I de gamle fabrikslokaler fortæller maskiner og redskaber om det tekstile Midtjylland, mens skiftende særudstillinger viser nyt og gammelt inden for design og kunsthåndværk.

Textilforum Vestergade 20, 7400 Herning +45 9626 1920 www.museummidtjylland.dk

Tidslinje for Herning The Timeline of Herning

1579 Herregården Herningsholm blev opført Herningsholm Manor is build

1800-tallet Heden blev opdyrket The moor is cultivated

1839 Christiansminde Kro åbnede (senere Hotel Eyde) Christiansminde Inn opens (later known as Hotel Eyde)

1840 204 indbyggere i Herning

1827

Herning has 204 inhabitants

1845

Hammerum district’s first court house is established in Herning

Landevejen fra Århus til Ringkøbing anlægges gennem Herning (i dag Østergade, Bredgade og Vestergade)

1832

The country road from Aarhus to Ringkøbing is constructed through Herning (today Østergade, Bredgade and Vestergade)

The pharmacy opens

Dampdrevet uldspinderi blev anlagt Steamdriven wool spinning mill is founded

1877 Herning blev endestation for jernbanen SkanderborgSilkeborg Herning is the last stop on the Skanderborg-Silkeborg railway line

Hammerum Herreds første tinghus opføres i Herning

Apoteket åbnede

1876

1896 Uldspinderiet omdannes til en klædefabrik, senere Herning Klædefabrik (i dag museet Textilforum) The wool spinning mill is turned into a clothes factory, later known as Herning Klædefabrik (today the ‘Textilforum’ museum)

27


Strikkerne arbejder i 1953 ved håndstrikmaskiner i kælderen på Tage Mikkelsens Trikotagefabrik. Fabrikken var indrettet i fabrikantens private villa på Viborgvej 37 i Herning. In 1953, knitters used hand-knitting machines in the basement of Tage Mikkelsen’s Hosiery factory. The factory was located within the manufacturer’s private villa at Viborgvej 37, Herning.

The textile city of Herning The name Herning was once synonymous with the textile trade. Everyone knew that Central Jutland was the place where the Danes made their clothes. That is a story that can be traced back to the wandering pedlars of the 16th century and is still alive today among Denmark’s global fashion companies. Knitting in the 16th century

Syersker arbejder ved symaskinerne på Tage Mikkelsens Trikotagefabrik i 1953. Systuen er indrettet i det, der oprindelig var villaens soveværelse. The seamstresses using the sewing machines in Tage Mikkelsen’s Hosiery factory in 1953. The sewing room is located in what was originally the bedroom of the villa.

1930’erne 1901 3.706 indbyggere i Herning

Unge iværksættere starter små tekstilvirksomheder op i Hakkelsesskæreriet Young entrepreneurs start small textile companies in ‘Hakkelsesskæreriet’

Herning has 3,706 inhabitants

1912 Hedebanken opføres ved Torvet ‘Hedebanken’ (bank) is established in the square

1913 Herning fik status som købstad Herning gains market town status

1925 9.647 indbyggere i Herning Herning has 9,647 inhabitants

28

1950 19.439 indbyggere i Herning

In the 16th century, the moor was a poor area. Therefore, a series of innovative men started to knit socks, or garters as they were called back then. The so-called hosebinders did the knitting, and then the pedlars were in charge of sales. They were entrepreneurs, local men who collected the knitted goods and sold them to buyers from the entire kingdom. In that way the socks from Central Jutland reached consumers in Denmark and Europe.

Put away the knitting needles In the 18th century, the hosebinders shelved their knitting needles and decided to produce knitting machines instead. The main roads and railways that had been built provided them with new opportunities. They were able to purchase cotton from Egypt and technology from Germany and England. At the same time, Herning got its first steam engine. And so the first industry was founded.

1963 De fem første messehaller bygges ved Vardevej (MCH Messecenter Herning) The first five exhibition halls are established by the Vardevej road (now MCH Messecenter Herning)

1964 230 tekstilfabrikker i Herning There are 230 textile factories in Herning

Herning has 19,439 inhabitants

1954 A/S Herning-Hallen blev bygget i Østergade (i dag MCH Herning Kongrescenter) A/S Herning-Hallen (exhibition hall) was built in Østergade (today MCH Herning Congress Centre)

1976 31.263 indbyggere i Herning Herning has 31,263 inhabitants

1986 Hosebinderlaugets hus, i det tidligere Hakkelsesskæreri, indvies efter endt restaurering The so-called ‘Hosebinderlauget’ house, in the previous ‘Hakkelsesskæreri’, is inaugurated after restoration work finishes


Textile success starts from small beginnings The reason this first industrial adventure was started in basements, in attics and in back yards in the 1930s, is that young men worked hard to create their own textile businesses. There was not much room, funds were limited and the machines were often old and wornout. However, the young men’s enterprise and talent for business were a force to be reckoned with. Hakkelsesskæreriet sits behind Dalgasgade 45. The building was originally used as an open barn for the farmers in the area. As cars replaced horses, the building was rented out to young men from the countryside. In the 1920s and 1930s, they flocked to the city to try their luck in the flourishing textile industry. Among these young men were the Damgaard brothers, Mads Eg and Aage. It was in Hakkelsesskæreriet that they started to lay the foundation for companies such as Egetæpper and Angli.

The golden years The golden days of the textile industry in Central Jutland were in the 1950s to the 1980s. People, both young and old, continued to travel to the city to work as seamstresses and knitters. Herning grew rapidly and became a young city of newcomers where the average age was low. The factories also relocated. They started in the city’s basements and garages, but then moved to the newly-founded industrial neighbourhoods. One of these was in the Birk

1996 Textilforum åbner i den gamle Herning Klædefabrik Textilforum (museum) opens in the old Herning Klædefabrik (clothes factory)

2004 SAS Arena med plads til 12.000 tilskuere åbner

area. Companies like Egetæpper and Angli moved here when they needed to expand their production. Since then, Dansk Konfektions- og Trikotageskole (The Danish School for Ready-made Clothes and Hosiery) has also moved to the area. Today it is known as TEKO-Centre Denmark.

Textilforum

Art moves into industry

the old Herning Klædefabrik (clothes factory).

An unusual relationship sprang up between industry and art in the textile city. One of the most spectacular partnerships was between the shirt manufacturer Aage Damgaard and the artist Paul Gadegaard who worked together to create The Black Factory. In 1956, the shirt manufacturer Paul Gadegaard was given complete freedom to decorate a factory. Gadegaard proclaimed, ”I will create Denmark’s biggest goddamn socialist realist painting”, and then he started to do just that. He painted the factory completely pitch black on the outside, and the windows were painted in all kinds of bright colours. The Black Factory created quite a stir in and around Herning, but one might wonder if it was not also good promotion for Damgaard’s Angli shirts?

In the old factory rooms, the machines and

The fall of the wall In the 1980s, there was increased pressure from abroad where competitors had cheaper production methods than the factories in Central Jutland. A few factories started outsourcing their production to other countries. This was not a popular move, however, as it meant a loss of workplaces in Central Jutland. The situation came to a head after the fall of the Berlin wall in 1989. Many companies chose to close, others started production abroad.

Jyske Bank BOXEN, Danmarks største multiarena, indvies af popstjernen Lady Gaga

disappeared from the area, but the century old tradition of working with textiles lives on in the area’s many textile companies.

In 1996, the Textilforum museum opened in

tools tell the story of the textile industry in Central Jutland, while temporary exhibitions show design and art handicrafts, both new and old.

Textilforum Vestergade 20, 7400 Herning +45 9626 1920 www.museummidtjylland.dk

Traces of wool in the year 200 AD. In 1993, archaeologists made a discovery that resonated throughout Denmark and the rest of the world. A well-preserved woman’s outfit from the Iron Age was pulled from the sandy earth in the north-west of Hammerum. Around the year 200 AD, a woman was laid to rest here wearing a woollen dress, with her hair pulled back beautifully. This is where the traces of the textile city of Herning began. The Hammerum girl, as she is known, can be seen in an exhibition at the Textilforum museum.

2012 Starten på cykelløbet Giro d’Italia går fra Herning The beginning of the Giro d’Italia bicycle race takes place in Herning

2013 Herning fejrer 100 år som købstad Herning celebrates one hundred years as a market town

The 12,000 seat SAS Arena opens

2010

Sewing and knitting machine workplaces

2014

Digitale tråde over landskabet Gå på opdagelse i den midtjyske kulturarv. Med din smartphone i hånden kan du udforske historien, lige der hvor den fandt sted. Du finder historier fra stenalderen til tekstilindustri på app’en, som kan downloades gratis. Søg på ’Digitale tråde’ på App Store eller Android Market.

47.765 indbyggere i Herning Herning has 47,765 inhabitants

Jyske Bank BOXEN, Denmark’s largest arena, is inaugurated by the pop star Lady Gaga

29


Mere end bare et tæppe I 2013 fejrede Egetæpper 75-års jubilæum og selvom virksomheden i dag har kontorer og produktionsenheder flere steder i verden, er hovedsædet fortsat placeret i Herning. Den rigtige stemning ”Vi kan ikke være alt for alle. Men vi kan være meget for nogle. Hvis man stiller krav til design, kvalitet og gennemtænkte løsninger – så er vi den helt rigtige leverandør.” udtaler Svend Aage Færch Nielsen, Adm. Direktør på Egetæpper. Kigger man indenfor på virksomhedens domicil i Herning, går arkitektur, indretning og kunst op i en højere enhed og understøtter Egetæppers brand på en elegant måde. Hvilket netop er det, Egetæppers dygtige indretningsarkitekter hjælper kunderne med. ”Vores kollektioner bidrager med at sende de rigtige signaler og vække de rigtige følelser, når man træder ind i et rum. På den måde er Egetæpper mere end bare et tæppe.”

Humlebier i Herning

Er du gæst på Hotel Scandic Regina, kan du selv opleve tæpperne fra Egetæpper. If you are a guest at Hotel Scandic Regina, you can see Egetæpper carpets first hand.

30

Størstedelen af Egetæppers kunder kommer fra udlandet og er ofte interesserede i indretning, kunst og arkitektur. Derfor viser virksomheden gerne udvalgte steder af byen frem, når kunderne besøger tæppeproducenten. ”Man fornemmer, at der er sådan en ukuelig vilje her i byen.” fortæller Svend Aage Færch Nielsen og fortsætter ”mange af de ting, der er her i Herning, er jo egentligt humlebier. De burde ikke kunne flyve, men de gør det bare alligevel. Det kan vi godt være stolte af at vise frem.” siger han og henviser til, at Herning, på trods af sit begrænsede indbyggertal i sammenligning med de andre større byer i Danmark, alligevel var den første by i landet med en Multiarena som Jyske Bank BOXEN og at byen har et kunstmuseum i verdensklasse som HEART. ”Det står man sammen om at få lavet og så lykkes det. Det har der været mange eksempler på gennem årene.”


Svend Aage Færch Nielsen Direktør på Egetæpper CEO at Egetæpper

Jeg anbefaler ”Tekstilmuseet er selvfølgelig nærliggende for vores branche, da de fleste af vores kunder og samarbejdspartnere har en eller anden tekstilrelation. Og når det nye museum åbner bliver det endnu mere oplagt for erhvervsgæster i Herning.” I recommend “The Textile Museum is, of course, an obvious choice considering our line of work, given that most of our customers and partners have some sort of relation to textiles. When the new museum opens, it will be even more of a clear choice to show guests from the business.”

More than just a carpet In 2013, Egetæpper celebrated their 75th anniversary, and even though the company today has offices and production units in several locations around the world, their headquarters is still in Herning. The right atmosphere “We cannot be everything to everyone. But we can be a lot to some people. If you require a lot from design, quality and complete solutions, then we are just the supplier for you.” says Svend Aage Færch Nielsen, CEO at Egetæpper. If you have a look inside the company buildings in Herning, architecture, interior decorating and art work together to support the Egetæpper brand in an elegant way. This is also exactly what the skilled interior decorators at Egetæpper help their customers to do. “Our collections help to send the right signals and stir the right emotions when you walk into a room. In that way, Egetæpper is more than just a carpet.”

Bumblebees in Herning The majority of Egetæpper’s customers are from abroad and they are often interested in interior decorating, art and architecture. That is why the company like to show certain areas of the city when customers visit the carpet manufacturer. “You sense that there is an indomitable willpower in this city.” says Svend Aage Færch Nielsen. He goes on to say, “many things here in Herning are like bumblebees. They should not be able to fly, but they fly anyway. We can be proud of that.” He hints that Herning, despite its limited number of inhabitants in comparison with other large cities in Denmark, is still the first city in the country to have a large-scale arena like Jyske Bank BOXEN, and a world-class art museum in the form of HEART. “People stick together and get the job done, and in that way they succeed. We have seen many examples of that throughout the years.”

31


Den frække dreng i klassen Virksomheden JBS Textile Group A/S blev til, da stifter Jens Bjerg Sørensen kom til Herning i 1939 og så en ny levevej i at spole garn på vindsler og producere sokker, trøjer og anden beklædning. I dag er JBS vokset til mere end 300 medarbejdere og deres produkter sælges i en lang række lande over hele verden.

32


The class rebel JBS Textile Group A/S was created when founder Jens Bjerg Sørensen came to Herning in 1939 and discovered a new way of making a living, spooling yarn onto cards and producing various items of clothing such as socks and sweaters. Today, JBS has more than 300 employees and their products are sold in many countries around the world. Challenging the norm Historically speaking, the men’s underwear market has been characterised by a conservative way of thinking. JBS has played a big part in changing this, by being ‘the class rebel’ releasing provocative and naughty new underwear designs and advertisements that push the boundaries. “We might be a little bit untraditional and we both dare and do. The fact that we are a family-owned company, of course also contributes to the decision-making process and our tendency to try out new things quickly,” says Michael Alstrup, CEO at JBS.

Stars shine over Herning JBS’s contracts with the, never shy, Danish entertainer Mads Christensen, the international tennis star Caroline Wozniacki and, most recently, with the world famous footballer Cristiano Ronaldo have brought a lot of attention to the Herning-based company. “Working with Caroline and Cristiano has also improved our network and our reputation as a partner, so much that it has opened the doors wide for future partnerships. Even the very biggest of stars are eager to listen if we contact them. That makes us quite proud here in Herning.”

Udfordrer normen

Stjernedrys over Herning

Historisk set, har herreundertøjsmarkedet været præget af en konservativ tankegang. Dette har JBS i høj grad været med til at ruske op i som ’Den frække dreng i klassen’ , når de provokerer med nye frække undertøjsdesigns og reklamer, der udfordrer eksisterende grænser. ”Vi er måske lidt utraditionelle og vi både tør og gør. Det, at vi er en familieejet virksomhed, gør selvfølgelig også, at man kan træffe beslutninger og prøve nye ting af hurtigt.” siger Michael Alstrup, Adm. Direktør hos JBS.

Kontrakterne med blærerøven Mads Christensen, tennisstjernen Caroline Wozniacki og senest med den verdensberømte fodboldspiller Christiano Ronaldo har ført til stor opmærksomhed omkring Herning-virksomheden. ”Samarbejdet med Caroline og Christiano betyder også, at vores netværk og omdømme som samarbejdspartner nu er så godt, at dørene er vidt åbne for fremtidige samarbejder. Selv de helt store stjerner lytter gerne, hvis vi henvender os. Det gør os da lidt stolte her i Herning.”

33


Michael Alstrup Adm. Direktør hos JBS CEO at JBS

Jeg anbefaler ”Når det kommer til musikarrangementer, kan Herning stå mål med de fleste. Derfor tager vi også gerne vores kunder med i Jyske Bank BOXEN eller på Fermaten, når der er koncerter på programmet.” I recommend “When it comes to music events, Herning can hold its own against most of the competition. That is why we like to take our clients to Jyske Bank BOXEN or Fermaten when there are concerts.”

Fra industri til oplevelsesindustri I 1953 blev det første spadestik taget til det, vi i dag kender som MCH. Og med det begyndte Herning sin rejse fra industri til oplevelsesindustri. MCH er sammen med Herning blevet synonym med oplevelser for både borgere og gæster.

D

et hele begyndte, da Herning Hallen blev indviet i 1954. I dag er hallen kendt som MCH Herning Kongrescenter. Det første arrangement i lokalerne var ikke overraskende Dansk Textil Messe. Efterspørgslen på den nye hal var stor, hvorfor der i 1963 stod fem nye haller på 10.000 m² klar til at huse den første Håndværker og Industrimesse i Herning. Messen, der nu er kendt som HI Industrimesse, er i dag den største af sin slags i Skandinavien. MCH koncernen tæller i dag MCH Messecenter Herning, MCH Herning Kongrescenter, MCH Arena og Jyske Bank BOXEN. Disse 4 lokaliteter giver både Hernings borgere og gæster et væld af oplevelser, hvad enten det drejer sig om musikevents, messer, kongresser og konferencer, møder eller sportsoplevelser. ”Hernings DNA har stor betydning for MCH. Vi er stolte af at være med til at bringe byens serviceånd videre. Vi vil være gode værter for byens gæster uanset deres formål med at besøge byen.” forklarer Georg Sørensen, Adm. Direktør i MCH. Sammen med resten af byens aktører, står MCH for at give Hernings gæster en fantastisk totaloplevelse. For det er det hele, der

34

tæller - lige fra transport, restaurantoplevelse, overnatning, shopping osv. ”Det er en fælles opgave, vi skal gøre os umage sammen.” uddyber Georg Sørensen. I 2000 præsenterede MCH Vision 2025, en ambitiøs og langsigtet plan for den fremtidige udbygning af MCH. Visionen omfatter bl.a. en multifleksibel hal, stadion, erhvervspark, drive-in bio, oplevelsesland og svævebane. ”MCH har og vil fortsat bidrage til en mangfoldighed af muligheder, når man bor eller gæster Herning.” udtaler Georg Sørensen. ”Vision 2025 har allerede vist sit værd. Flere ting er gennemført, fx motorvejen, hal M, der er Danmarks 2. største søjlefrie hal og Jyske bank BOXEN, der er hele Danmarks nationale indendørs arena.” Og det stopper ikke her. Både MCH og Herning vil fortsat arbejde for at gøre byens tilbud til borgere og gæster endnu mere oplevelsesrige. ”Fremtiden for MCH og Herning tegner lys. Vi er i en fantastisk by, hvor alle muligheder er åbne. Vi har en stor kreds af ildsjæle, der både foreningsmæssigt, forretningsmæssigt, politisk og befolkningsmæssigt forstår at samarbejde og arbejde hårdt.” smiler Georg Sørensen.


From traditional industry to the experience industry In 1953, the first steps were taken towards the creation of what is now known as MCH. With these steps, Herning began its journey from traditional industry to the experience industry. Together, MCH and Herning have become synonymous with entertainment, both for those who live in Herning, and those who are just visiting. It all began in 1954, with the inauguration of Herning Hallen (the Herning Hall), today known as MCH Herning Kongrescenter (congress centre). Not surprisingly, the first event held in this venue was the Danish Textile Fair (Dansk Textil Messe). The demand for the new congress centre was high, and so five new halls were constructed in 1963, in total 10,000m², ready to host the first Craftsman and Industry Fair in Herning. The fair, which is now known as HI Industrial Fair (HI Industrimesse), is today one of the largest of its kind in Scandinavia. Today, the MCH group includes MCH Messecenter Herning (exhibition centre), MCH Herning Kongrescenter (congress centre), MCH Arena (stadium) and Jyske Bank BOXEN (concert venue). These four locations provide the citizens of Herning and its visitors with a series of experiences, be it music events, fairs, congresses, conferences, meetings or sporting events. “The Herning DNA is of great importance to MCH, and we are proud to be contributing to the high level of service characterising this city. We want to be good hosts for the city’s visitors, regardless of their reason for visiting,” explains Georg Sørensen, CEO of MCH. Along with the other important players in the city, MCH is responsible for creating a fantastic all-round experience for Herning’s visitors. Everything from transport and restaurant experiences, to accommodation and shopping, is important to this positive experience. Georg Sørensen goes on to say, “It is a common task, we have to make an effort together”.

Foto/Photo: Hugo E. Madsen

In 2000, MCH presented Vision 2025, an ambitious long-term plan for the future expansion of MCH. This vision includes, among other things, a multi-functional hall, a stadium, an industrial park, a drive-in cinema, an adventure park and a cable car. “MCH has given a multitude of new options to people living in and visiting Herning, and it will continue to do so,” says Georg Sørensen, “Vision 2025 has already proven its value. Several projects have already been carried out, such as the motorway, Hall M, which is Denmark’s second largest pillar-free hall, and Jyske Bank BOXEN which is Denmark’s national indoor arena.” And it does not end here. MCH and Herning will continue to work together, making sure that what the city has to offer citizens and guests is even more adventurous. “The future of MCH and Herning looks bright. We are a fantastic city with an array of options at our disposal. We have a large group of passionate souls who understand how to work together and work hard, be it as organisations, businesses, politicians or citizens,” says Georg Sørensen, with a smile. 35


Gør Herning til din mødepartner og opdag nye veje til effektive, engagerende og inspirerende møder, som skaber mere og bedre forretning. Møder er en investering og derfor tilbyder vi i Herning at hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine møder.

» Ét nummer til Herning +45 9627 2227 Make Herning your first choice for meetings. We can show you new ways of ensuring your meetings are effective, focused and inspiring, thereby creating more business for you. Meetings are an investment, and that is why, in Herning, we want to help you get the most out of your meetings.

» You can call Herning on +45 9627 2227

36


OrgaNicer

Videncenter for Svineproduktion ”Videncenter for Svineproduktion har gennem mange år afholdt vores årlige Årsmøde og Kongres for Svineproducenter i MCH Herning Kongrescenter. Herning har i flere år været tilholdssted for Landbrugets stormøder. Det er lidt som at komme hjem og byens aktører kender os efterhånden rigtig godt. De ved hvad vi har brug for, er altid lydhøre overfor vores ønsker og kommer samtidig gerne med ideer til nye tiltag, der kan gøre vores arrangementer bedre.” Tanja Liljeqvist, Konferencesekretær, Ledelse & Kommunikation hos Videncenter for Svineproduktion, L & F.

Danish Pig Research Centre “For many years, we at the Danish Pig Research Centre have held our Annual Meeting and Congress for Pig Production at MCH Herning Kongrescenter (congress centre). Herning has, during this time, become the setting for agricultural public meetings. It is kind of like coming home when we arrive here, and the people of the town now know us really well. They know what we need, they are always ready to listen to our requests and also come up with ideas for new initiatives that can improve our events.” Tanja Liljeqvist, Conference Secretary, Management & Communication at the Danish Pig Research Centre, L & F.

OrgaNicer er din professionelle mødepartner i Herning. Gennem mange års erfaring inden for håndtering af møder, konferencer, kongresser, messer og events, ved OrgaNicer, hvad der skal til for at sikre et vellykket arrangement. Vi påtager os opgaver indenfor logistik, teknologisk understøttelse af events, udvikling og design af mødekoncepter, projektledelse, marketing og kommunikation, facilitering og mødeledelse. OrgaNicer løser opgaver i hele Danmark for private og offentlige virksomheder.

Besøg www.organicer.dk og læs mere eller ring til OrgaNicer på +45 9627 2227 og få en uforpligtende snak om hvordan OrgaNicer kan hjælpe med dit næste arrangement.

OrgaNicer OrgaNicer is your professional meeting partner in Herning. Through its many years of managing meetings, conferences, congresses and fairs, OrgaNicer knows what it takes to ensure a successful event. We manage various aspects within the event, such as logistics, technical support, development and design of meeting concepts, project management, marketing and communication, facilitating and managing meetings. OrgaNicer provides event solutions, for both private and public companies in Denmark.

Call us on +45 9627 2227 to find out how OrgaNicer can help with your next event.

37


HEART Herning Museum of Contemporary Art

HEART viser dansk og international kunst under temaerne History, Future og Design i enestående arkitektur, tegnet af den amerikanske, prisvindende arkitekt Steven Holl. HEARTs brede vifte af udstillinger appellerer til alle, der har lyst til at lade sig inspirere i kunstens verden. ”Vores udstillinger er inddelt i tre temaer: HEARThistory, som viser værker af etablerede kunstnere fra ind- og udland; HEARTfuture, som viser eksperimenterende samtidskunst; og HEARTdesign, der fokuserer på design i kunstens rammer,” fortæller Holger Reenberg, Direktør for HEART. HEARTs egen kunstsamling, som er en del af HEARThistory, vises på skift og har udgangspunkt i dansk og international konceptuel og eksperimenterende kunst fra 1930'erne og frem til i dag. Samlingen rummer værker af blandt andre Paul Gadegaard, Ingvar Cronhammar, Bjørn Nørgaard, Jesper Just, Joseph Beuys, Mario Merz, Knud Hvidberg, John Kørner og Troels Wörsel. En central kunstner i denne samling er italienske Piero Manzoni. ”Manzoni var en vild og visionær ung mand. Han var en af de vigtigste kunstnere i det 20. århundrede og ham er vi så heldige at eje verdens største samling af. Vi låner ofte værker fra Manzoni-samlingen ud, da de er meget eftertragtede internationalt. Senest har vi udlånt til museer i New York, Venedig, Milano og Frankfurt,” siger Holger Reenberg. Eksempler på udstillinger inden for temaerne history og design er den monumentale, voldsomme og intense ’GIGANT’ af Svend Wiig Hansen og ’Clash – Modstand i Moden’ med skelsættende og æstetiske kreationer af internationalt anerkendte og unge danske modeskabere. Og lige så spændende udstillinger er på tegnebrættet for de kommende år.

Heart useet viser to særudstillinger om ° M

året. Læs mere om udstillingerne på www.heartmus.dk.

 EARTs bygninger rummer ligeledes ° H en koncert- og foredragssal, mødelokaliteter, værksted og café, som året rundt huser arrangementer for virksomheder, samt en flot museumsbutik.

38


HEART - Herning Museum of Contemporary Art

Holger Reenberg Direktør for HEART Director at HEART

Jeg anbefaler ”En oplevelse, jeg kan anbefale, er at høre Mads Billes drenge synge i Herning Kirkes Drengekor, som er en talentfabrik og har optrådt i det meste af Europa og i USA.” I recommend “Why not go to watch Mads Bille’s boys’ choir singing at Herning Church, a place of great talent. The choir has performed in most of Europe and the US.”

HEART exhibits Danish and international art on themes such as History, The Future and Design in unique architecture. The building itself was designed by award-winning American architect Steven Holl. HEART’s wide range of exhibitions will appeal to anyone who wants to be inspired by the world of art. “Our exhibitions are divided into three themes. The first, HEARThistory, shows works by established artists from Denmark and abroad. The second, HEARTfuture, shows experimental contemporary art, and the final theme, HEARTdesign, focuses on design in an art setting,” says Holger Reenberg, Director at HEART. HEART’s own art collection, which is a part of HEARThistory, is exhibited in temporary exhibitions and is built around conceptual and experimental art from the 1930’s to today, both from Denmark and abroad. The collection includes works by such eminent names as Paul Gadegaard, Ingvar Cronhammar, Bjørn Nørgaard, Jesper Just, Joseph Beuys, Mario Merz, Knud Hvidberg, John Kørner and Troels Wörsel, among others. Italian Piero Manzoni is an important artist in HEART´s collection. “Manzoni was a wild, young visionary and he was also one of the most important artists of the twentieth century. We are very lucky to own the world’s largest collection of his works. We often loan pieces from the Manzoni collection, as they are very sought-after internationally. Most recently, we have loaned pieces to museums in New York, Venice, Milan and Frankfurt,” explains Holger Reenberg. The monumental, violent and intense ‘GIGANT’ (‘GIANT’) by Svend Wiig Hansen and ‘Clash – Modstand i Moden’ (‘Clash – Resistance in Fashion’) with pivotal, aesthetic creations by internationally-renowned artists and young Danish fashion designers, are two key exhibitions on the themes of history and design. There are also many other exhibitions in the pipeline that promise to be equally as interesting.

Heart ° The museum has two special exhibitions each year. Read more about these exhibitons at www.heartmus.com. ° HEART’s buildings also house concert and lecture halls, meeting facilities, workshops and a café, as well as a nice museum shop. Companies hold events here all year round, making use of these fantastic facilities.

Foto/Photo: Iwan Baan

39


Birk Centerpark VisitHerning.dk/birk

Foto: Geopartner Landinspektørgürden

40


Birk Centerpark er et enestående internationalt kendt område, hvor kunst, arkitektur, landskab, uddannelse og erhverv kombineres i et spændende samspil. Her kan du bl.a. opleve kunstmuseerne HEART – Herning Museum of Contemporary Art og Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum, Nordeuropas største skulptur Elia og mesterværket De Geometriske Haver.

// Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum

Birk Centerpark Birk Centerpark is a unique area, known around the world as a place where art, architecture, landscape, education and business combine in an interesting mix. This is evident with art museums such as HEART, Herning Museum of Contemporary Art and Carl-Henning Pedersen & Else Alfelt’s Museum, Northern Europe’s biggest sculpture Elia and the masterpiece that is The Geometrical Gardens.

// Carl-Henning Pedersen & Else Alfelt’s Museum

”Et eventyrligt sted i Jyllands hjerte.” Sådan betegnede kunstneren Carl-Henning Pedersen (1913-2007) selv sit og hustru Else Alfelts (1910-1974) museum i Birk Centerpark i den østlige del af Herning. Sandt er det, at museet rummer sit helt eget eventyr: Eventyret om en mand og en kvinde, der mødtes i en fælles glæde ved kunsten og insisterede på at være skabende kunstnere i en tid, hvor pengene var små og anerkendelsen endnu mindre – og som i et rigtigt eventyr endte det hele lykkeligt med omgivelsernes og eftertidens anerkendelse og helt eget museum.

”A magical place in the heart of Jutland.” That is how the artist Carl-Henning Pedersen (1913-2007) described his and his wife Else Alfelt’s (1910-1974) museum in Birk Centerpark in the eastern part of Herning. It is true that the museum has its very own fairy-tale. Once upon a time, a man and a woman, who shared a common love of art, insisted on being creative artists in a time when money was short and acknowledgement unlikely. And just as in a true fairy-tale, it all had a happy ending, with them gaining the acknowledgement of their peers, as well as future acknowledgement in the shape of their very own museum.

// Farverige verden

// Colourful world

Carl-Henning Pedersens kunst kendes på de svævende, magiske figurer og væsner, samt hans flittige brug af den blå farveskala. Else Alfelts var derimod inspireret af naturen, og hendes kompositioner karakteriseres ved en vekslen mellem bløde og hårde linjer skitseret med blyant og herefter malet op med nøje afstemte farvenuancer.

Carl-Henning Pedersen’s art is characterised by floating, magical figures and creatures, as well as his frequent use of the colour blue. Else Alfelt’s art, on the other hand, was inspired by nature, and her compositions are characterised by the interchange between soft and hard lines, sketched with a pencil and then painted with accurately coordinated colour nuances.

// Arkitektonisk kunstværk

// Architectural masterpiece

Samlingen er en uvurderlig skat med over 6.000 værker, som har til huse i en lige så fantastisk bygning, der er tegnet af C.F. Møllers Tegnestue og arkitektonisk er et kunstværk i sig selv.

The collection is a priceless treasure with over 6,000 pieces, exhibited in a building that is just as amazing. Designed by C.F. Møller’s Tegnestue, it is, architecturally, a piece of art in itself.

// Cobra-kunst Carl-Henning Pedersen og Else Alfelt var medlem af den internationale kunstnerbevægelse Cobra, hvor de grundlæggende tanker bag var idéerne om, at det kunstneriske indhold og udtryk skulle udspringe af fantasien og følelserne. Derfor lod Cobra-malerne sig inspirere af bl.a. børnetegninger. Følg CHPEA Museum på www.instagram.com/chpeamuseum www.chpeamuseum.dk

// Elia I Birk Centerpark ved Herning står Nordeuropas største skulptur Elia. Med kunstneren Ingvar Cronhammars egne ord ”Den er, hvad den er.” Og lige netop dét er nok, hvad der fascinerer og drager publikum. Alene i kraft af sin kolossale størrelse med en diameter på 60 meter og en højde til søjletoppene på 32 meter, inviterer Elia til at blive besteget, beundret og bemægtiget. På tilfældige tidspunkter aktiveres en gasflamme med en højde på ca. 9 meter og en flamme på ca. 1,40 meter i diameter. www.elia.dk

// Ingvar Cronhammar Ingvar Cronhammar (f. 1947) har gennem mange år præget den danske kunstscene med sine store og monumentale skulpturer, der ses på mange kunstmuseer og i det offentlige rum.

// Cobra-art Carl-Henning Pedersen and Else Alfelt were members of the international art movement Cobra, which was founded on the idea that artistic content and expression should be drawn from fantasy and emotions. This is why the Cobra painters were often inspired by children’s drawings. Follow CHPEA Museum at www.instagram.com/chpeamuseum www.chpeamuseum.dk

// Elia In Birk Centerpark, near Herning, is Northern Europe’s largest sculpture; Elia. The artist Ingvar Cronhammar said in his own words, “it is what it is.” And that is probably what fascinates and draws people there. Just with its sheer colossal size, measuring 60 metres wide and 32 metres high to the top of the pillars, Elia invites visitors to climb the sculpture as well as admire and touch it. At random points in time, a gas flame lights up, measuring 9 metres high and 1.40 metres wide. www.elia.dk

// Ingvar Cronhammar Ingvar Cronhammar (born in 1947) has, through the years, made his mark on the Danish art scene with his large and monumental sculptures that can be seen in many art museums and public spaces.

41


Ku nst en i det o FFent lige ru m Når kunsten er i det offentlige rum, kan den være meget tydelig som fx en skulptur på sokkel, så vi med det samme identificerer den som kunst. Dermed opstår der et betragterforhold, hvor vi kigger på kunsten og den er dermed ikke en del af det pulserende liv. Modsat, kan kunsten også være mere integreret i det offentlige rum. Så kan vi som betragter blive i tvivl om, om det virkelig ér kunst. Er der snarere tale om et funktionelt objekt eller er det måske en designer, der har været på spil? Måske begge dele? Sidstnævnte type ser billedkunstner Søren Taaning fra Skovsnogen Artspace, nærmere på i denne guide til ”Kunsten i det offentlige rum”.

42


Abyss

Det skæve hus

Ingvar Cronhammar, 7 m. høj passagebygning placeret foran AU Herning

1957, arkitektparret Karen og Jan Eggen og kunstneren Gunnar Aagaard Andersen

”Abyss er et sjovt, underspillet kunstværk, der går lidt i ét med arkitekturen. Der er damme og belysning, der står underligt og simrer om aftenen. Hvis man ikke lige kender til værket, opdager man det måske slet ikke. Og så er der modsat nogen, der er stoppet op og netop har opdaget den, og bruger Abyss som et frirum.” » Birk Centerpark 219, 7400 Herning

”Huset blev oprindeligt brugt som udstillingsbygning for Egetæpper. De fleste fra Herning kender de skæve vinkler ganske godt, da bygningen træder frem som en megaskulptur og pejlemærke i byen.” » Silkeborgvej 84, 7400 Herning

The oblique house 1957, architect couple Karen and Jan Eggen and the artist Gunnar Aagaard Andersen.

Abyss Ingvar Cronhammar, 7-metre-high passage building located in front of AU Herning “Abyss is a fun, understated piece of art that kind of blends in with the surrounding architecture. There are ponds and lighting that sit there oddly and shimmer throughout the evening. If you don’t know the work is there, you may not notice it at all. However, there are people who have stopped in the street only to discover it and then use Abyss as a haven.”

“The house was originally used as an exhibition venue for Egetæpper. Most people from Herning are familiar with the oblique angles, and the building stands out as a mega sculpture and landmark in the city.” » Silkeborgvej 84, 7400 Herning

Dansk Wilton Skulptur 1993, Paul Gadegaard ”Her er der tale om et farvestrålende værk, der i særdeleshed er anderledes og fint fordi det er placeret udenfor en fabrik, der nærmest bruger skulpturen som logo. Kunsten bliver altså et varemærke. Men hvad er det egentligt vi ser? Er det bogstaver eller ej? Værket skiller sig markant ud fra omgivelserne i det hvide Birk-område.” » Højskolevej 3, 7400 Herning

Danish Wilton sculpture 1993, Paul Gadegaard “This is a colourful work that stands out because it is located just outside a factory, and is used almost as a logo for the factory. In this way, art becomes a brand. But what is it we are seeing exactly? Are they letters or not? The work creates a striking impact in its surroundings in the white Birk area.” » Højskolevej 3, 7400 Herning

» Birk Centerpark 219, 7400 Herning

Art in public space When art is in a public space, it can often be very evident, such as a sculpture on a plinth for example, meaning that we immediately identify it as art. Consequently, an observer relationship is formed, where we look at the art and do not see it as part of the pulsating life that surrounds it. However, art can also be integrated into

public space, meaning that we, as observers, are less sure whether it is in fact art, or if it is a functional object instead. Or could it be that a designer created it? This is something that visual artist Søren Taaning from Skovsnogen Artspace will have a closer look at in this guide, ”Art in the public space”.

43


Normannerne

Det Gotiske Skur

Lenin

1970, vikingeskib fra Poul Gernes’ og Per Kirkebys kultfilm Normannerne.

René Schmidt.

1991, Sven Dalsgaard / Åge & Bitten Damgaard. ”Gafler” i rustfrit stål.

”Her er nærmest tale om en kult-turist– destination. Normannerne og vikingeskibet herfra, er ikke defineret som egentlig kunst. Men der er nærmere tale om resterne af et stykke kunst, nemlig det vikingeskib, der blev brugt under indspilningen til kultfilmen Normannerne i 1970. Studerende fra Kunstakademiet i København eller Billedhuggerskolen arrangerer således ofte ture ud forbi skibet, der ligger i området ved Søby Brunkulsmuseum.” Her er tale om en godt gemt skat, idet skibet kan være svært at finde på egen hånd og der desuden er adgangsforbud i store dele af området omkring Søby Brunkulslejer pga. fare for skred. Kontakt derfor Søren Taaning for en guidet tur ud til Normannerne. » +45 3025 8658 s taaning@hotmail.com

The Normans 1970, a viking ship from Poul Gernes’ and Per Kirkeby’s cult film “Normannerne”. “We are almost talking about a cult tourist destination here. The Normans and the viking ship are not defined as real art. But rather the remains of a piece of art, namely the viking ship that was used in the cult film “Normannerne” in 1970. Students from the Arts Academy in Copenhagen or the Visual Artist School often arrange trips to the ship, which is located near the Søby Brunkulsmuseum.” This is a well-hidden treasure, and can prove hard to find on your own. What’s more, you are not allowed to enter from many points in the area surrounding Søby Brunkulsmuseum, due to a danger of landslides. Therefore, please contact Søren Taaning for a guided tour to The Normans. » +45 3025 8658 s taaning@hotmail.com

44

”Folk ser den ikke nødvendigvis som en skulptur og værket sætter virkelig tanker i gang hos folk. Den er svær at bestemme ift. tid og rum og integrerer sig som en pavillon i skoven. Men stopper man op og kigger efter, åbner den op til at være noget andet end bare et overdække.” » Skovsnogen, P-pladsen ved Døvlingvej, 6933 Kibæk

The gothic shed René Schmidt ”People do not necessarily view this as a sculpture, and the work really gets people thinking. It is difficult to place in time and space, and it doubles as a pavilion in the forest. But if you stop and look at it, it opens up into something else, which is more than just a shelter.” » Skovsnogen, The parking space by Døvlingvej, 6933 Kibæk

I en privat have i Lund, lige uden for Herning, ligger en statue af den sovjetiske bolsjevikleder Vladimir Lenin. ”Det er interessant at tage et eksisterende kunstværk og installere det på en ny måde, et nyt sted. Pludselig har den et helt andet udtryk, ja den mister ligefrem sin oprindelige, nærmest ophøjede betydning. Den sætter virkelig tanker i gang. For hvad er det lige, man er vidne til? Man fornemmer tydeligt, der er tale om kunst. Men alligevel bliver man usikker på, hvad det er, man ser." Den oprindelige statue blev fundet ca. 50 km uden for Riga i byen Jelgava, Letland, og var udført af en anerkendt, lettisk kunstner, Otto Kaleis. » Lundvej 10, 7400 Herning

Lenin 1991, Sven Dalsgaard, Åge & Bitten Damgaard. ”Forks” in stainless steel. In a private garden in Lund, just outside of Herning, there is a statue of the Soviet Bolshevik leader Vladimir Lenin. “It is interesting to take an existing piece of art and install it in a new way, and in a new place. Suddenly, it has a completely new meaning; it actually loses its original, almost ennobled significance. It really makes you think about what exactly it is that you are witnessing. You sense clearly that this is art, but you are still unsure about what it is that is in front of you.” The original statue was found approximately 50km outside Riga in the city of Jelgava, Latvia. It was created by the renowned, Latvian artist, Otto Kaleis. » Lundvej 10, 7400 Herning


www.instagram.com/govisitherning Hashtag gerne dine billeder med #govisitherning Hashtag your photos with #govisitherning

En skulpturel gågade A sculptural high street

Nygad

e

4

Bredgade

5

3

2

Østerg

ade

1

Brygg

ergad

e

6

Kous gaards Pl.

Torvet

7

1: Column // Ingvar Cronhammar // 2010 2: Double Form // Carel Visser // 1963 3: Fuglen // Erik Heide // 1986 4: Seated Woman // Henry Moore 5: Uden titel / No title // Chr. Lymann Hansen // 1972 6: Indsnit // Bent Sørensen // 1982 7: Uden titel / No title // Willy Ørskov // 1970

45


Arkitektur Architecture

Baunekirken Tjørrings vartegn Baunekirken blev indviet i 1977. Arkitekten bag den runde kirke er Kristian Kristiansen fra Brande. Kirken blev restaureret i 20102012 og fremstår nu som en moderne kirke. Med et specialformet kobbertag ligner kirken en tipi på afstand og set fra oven er kirken udformet som et malteserkors. » Østerbyvej 10, 7400 Herning

En stjerne i landskabet Stjernen, som rummer Tjørring Skole og Børnehuset Stjernen, er et af landets mest spændende institutionsbyggerier. Visionen var ”at skabe en innovativ og visionær institution og skole, hvor pædagogik og arkitektur går op i en højere enhed” – og det lykkedes. Stjernen har fået sit navn, fordi den set fra oven ligner en stor grøn søstjerne. Stjernen har 5 arme, der bruges til vuggestue/ modtageklasseafdeling, børnehave og fritidshjem, indskoling, mellemtrin, samt skolens værkstedsfløj/personalefaciliteter, mødelokaler og kontorer. Tag en tur rundt om skolen på den 740 meter lange sti kaldet Den røde løber og oplev den spektakulære arkitektur. På turen rundt kommer du igennem de nøje planlagte uderum, der understøtter leg og læring. Hvert uderum har sit eget tema: urban, bakker, skov, vand, sand og have. » Gilmosevej 20, 7400 Herning

46

A star in the landscape Tjørring School and the Children’s institution the Star is one of the country’s most interesting institutional buildings. The vision was to “create an innovative and visionary institution and school where pedagogy and architecture work together in harmony”, and it was successful. The Star got its name, because when viewed from above it looks like a large green starfish. Each of the five arms has a separate function, such as housing nursery or reception classes, kindergarten and after school programme, form levels 0-3, form levels 3-6 and the school’s workshop and staff facilities, meeting rooms and offices. Take a tour around the school on the 740-metre long path called The red carpet and experience the spectacular architecture. Along the way, you will pass the carefully planned outdoor spaces that encourage both play and learning. Every outdoor space has its own theme: urban, hills, forest, water, sand and garden. » Gilmosevej 20, 7400 Herning

The Baune church Tjørring’s landmark The Baune Church was inaugurated in 1977. The architect responsible for the round church is Kristian Kristiansen from Brande. The church was restored between 2010 and 2012 and now resembles a modern church. With a specially-shaped copper roof, the church looks like a tepee when viewed from a distance, and, when viewed from above, the church has the shape of a Maltese cross. » Østerbyvej 10, 7400 Herning


Utzon-huset i Birk

Foto/Photo: Iwan Baan

Med sine svungne tagformer og store vinduesflader var Utzon-huset en prototype på en planlagt eksport- og designskole i Herning. Huset er tegnet af den verdensberømte arkitekt Jørn Utzon i 1970 og anvendes i dag som privatbolig. Tag et kig fra havesiden, hvor du rigtigt kan se husets mange former. » Birk Centerpark 20, 7400 Herning

The Utzon building in Birk With its curvy roof shapes and large glazed surfaces, the Utzon building was a prototype for a planned export and design school in Herning. The building was designed by the world-famous architect Jørn Utzon in 1970 and is today used as a private estate. Take a look at it from the garden to really appreciate the many shapes of this building. » Birk Centerpark 20, 7400 Herning

47


Vinterbadning i Fuglsang Sø Oplev kicket ved at dykke ned i det iskolde vand. Mens alle andre hygger indenfor klædt i uldsokker og med varm kakao mellem hænderne, er vinterbaderne i Herning på jagt efter det næste kick. Ved Fuglsang Sø i Herning kan du tage en dukkert i det kolde vand om vinteren. Husk aldrig at bade alene. Se flere råd på www.badesikkerhed.dk

48


Vesterholmvej

Winter swimming in Fuglsang Lake Get a kick out of diving into ice-cold water. While everyone else is cuddled-up inside in their woollen socks, drinking hot chocolate, the winter swimmers of Herning are looking for their next thrill. During the winter season, you can go for a swim in the cold water at Fuglsang Lake in Herning. Remember to be careful and never go swimming alone.

LĂŚs mere om badesikkerhed

49


ba

kk

ve j

ej

Ny Løvbakkevej

Hø jg

vej ose Gilm

år d

K v arter

P

Ny

vb

ak

ke

HOLLING SØERNE Ny Løvbakkevej

ve

P

j

Løb! år dv ej

Østerbyvej

Revlingens

K v arter

Gullest ru

pvej

Hø jg

P

Revlingens

ve

j

Bjald erbæ k

P

ev

P

P

Fu

HOLLING SØERNE

P

an gls

gA

Østerbyvej GØDSTRUP SØ

llé

P

allø

gvej

Ve

ste

Gullest rupve j

Gis

vej

V

ej

ldv

fe sel

Hollin

P

FUGLSANG SØ

rh

olm

ve

j

llé gA

Gullestrupv

an gls

Fu

ej

rgv

sbo

ell

d We

Hollin

gvej

Ve

FUGLSANG SØ

ej

ll

Va

e elf

s

Gis

j øve

ste

ej ldv

rh

olm

ve

j

lle

Li ve

nd

lu j

ej

ov

br

e lst

Ho

Gullestrupv

Tag løbeskoene med til Herning og få frisk luft samtidig med at Vej du oplever HP Hansens j byen. I Herning-området der mange løberuter. Tjek app’en Endomondo, veer org llsb de e W hvor mange Herningensere allerede har oprettet forskellige ruter rundt i byen, eller prøv disse 6 ruter indtegnet på kort. Mølleg

ade

ej

aa

rds

rup

a

nd lla Hara

d

P Gods

dt Go

ldsg

evar

bane

Var

Knudmosen P

Ydes

emo

Chr.

s tca. orve 20Vmin jen ej

Knudmosen dev

ej

Søndre Anlæg, Knudmosebjerget, Knudmosen, MCH Messecenter Herning (exhibition centre)

Var

n

Boul

Kaj Zarto Søndre Anlæg, ws Vej Knudmosebjerget, Knudmosen, MCH Messecenter Herning

rup

veje

ens

P

P

5,5 km

Vej

ns

P

h

v

rn

tjø

d Rø

ej

50

otor

j

j

P

Bring your running shoes to Herning and get some fresh air while experiencing the city. There are many running routes in the Herning area. Check out the Endomondo app, where many people from Herning have already uploaded different running routes around the city, or try these 6 routes that are drawn in the map. Kaj Zartows sem

ve

ning

Ve

Town, nature, water, animal life Ma ds Eg Da mg aa Mes rd s

Mes

P

Dron

vej

mg

Ydes

Da

vej

Messevejen

Eg

Chr.

ds

P

vej

Dr on ni ng en s

densgade Fre

ej ev rd

Ma

Va

Elme Allé

Allé

Kibæk

Run!

Go

P

Th N ielse

P

å dev bsv ej e j

de

gade

By, natur, vand, dyreliv

3,3 km

Sjæ

Vi Øster

Kibæk

d ar ev l u Bo

P

R

Nr. Bredga

Dr on ni ng en s Vester

vard

Gade

j

Ringkøbingve

d ar ev ul o B

ej

nv

jør

t ød

Boule

bs

ng væ be

Sønderbro

ens

P

j

sg

ning

j

eve

dt

sve

Køg

Dron

Go

ard

et

Bavnehøjen

P

ga

ade

lle

Messevejen

j Mø

Mølleg

j

Ringkøbingve

Vibo

vej

ej

ve

odv

ro

eb

lst

Ho

Vorg

j

rgve

densgade Fre

HP Hansens Vej

ca. 33 min

vej

ade


HOLLING SØERNE nd

es

te

nv

ej S

M

ind

P

P

es

gA an

P

llé

akke

vej

Ve

ste

ej

dv fel

Ny Løvbakkevej

dv ej gå r

erbæ

Hø j

j trupve

Gulles

e

P

ade Mølleg

j ve bs hå dt

P

mg

aa

rds

Ve

j

densgade Fre

P

Ko

vej

Uldjydevej

Da

Ydes

Eg

lla

ds

Sjæ

Ma

j

nd sg Fastrupvej ad e

kC Bir

P

P

ca. 14 min

vej

ade Mølleg

j

2,3 km

nv

jør

dt

ej

ve

eve

Chr.

G

ve

P

vej

j

ER

er

bane

Køg

Th N ielse n 51s

P

P

Gade

rup vej

jen

Ve

BJ

øv

rde

ve

rds

LT

Kl

nsgade

tor

aa

E

mo

HO ca. 12 min RN

sse

mg

ØE SES MO

UD

Me

Dr on ni ng en s

KN

Eg

2 km Da

rd va le u Bo

en

rk

vej Mindeparken, Herning Golf Club, The allotment gardens, Herningsholm

ds

ter

pa

bane

Gods

P pa

ter

ej Mindeparken

Gods

P

Nature, forest, water, fitness equipment out in the open. The route is lit, so it is perfect for an evening run.

j

rgve

Go

ov

en kC

Lysløjpen/Hjertestien

l

Vibo

rk

hå bs dt

j

ve

ld

Ma

Mølleg ad

rk en ter pa kC Bir

j ve

j

Ringkøbingve

Hara

rd

Natur, skov, vand, fitnessredska- P ber i det fri. Banen er oplyst, så den er Silkeborgvej perfekt til en aftentur.

Go

Messevejen

HP Hansens Vej

Hara

ning

Lysløjpen/Hjertestien ens Bouleva

Golfvej

sgad n Mindeparken, Herning Golfklub, e jør dt ø P Kolonihaverne, Herningsholm R

P

Dron

Uldjydevej

Messevejen

rg

bo

ad e sg nd lla Sjæ

j

P

Bir

r eb lst

Mindeparken

vard

ve

T

j

er

ej

ej

vej

rk

øv

v ro

pa ter

Ho oule

ThHO NLieTls BeJ ns ER G

Gade

P

Kl

sørv

HP Hansens Vej

ve

en

Kor

j

nd

ej

ve

Fastrupvej

ve

j

otorvej Midtjydske M

ad

e

Vi

Silkeborgvej

ej

densgade Fre

bo rg

Vi

Bjald

otorvej Midtjydske M

sV

rs V

olm

lu

kjæ

sb ell

d

We

rh

ej

v org

ej

org

ste

eb lst Ho

e Aa

V Ve

kC Bir

rg bo

j

ldb

ll

Va

ej

lle Li

Jepp

eve

Skjo

gvej

P

dv

fel

sel

Gis

j øve

Gullestrup

an

Køg

vej

Joh

Hollin

Gullestrupv

j

rgve

Vibo

P

llé

G

Golfvej

gA

self iss ørvej

an

OLM

ej

ov

eld

P

gls

GSH

gvej

FUGLSANG SØ

P

FUGLSANG SØ

Hollin

P

ca. 20 min

Fu

NIN

br

P

P

3,3 km

P Vej HP Hansens ca. 18 min P

ej

vej

HOLLING SØERNE

Nature, shelters, Løvbakke Dyrehave (deer park), natural playground

P Østerbyvej

Lundvej

nd

sV

llé

rs V ej

e lst Hovej

lu

org

gA

e Aa kjæ

an

ldb

Jepp

3 km

lle

Skjo

GØDSTRUP SØ

Li

gls

Fu an

Ny Løvbakk

Natur, shelters, Løvbakke Dyrehave, naturlegeplads

HER

Nature, water, architecture

Joh

j

ej

Fuglsang Lake

P

ve

dv

j

ke

n lu lle Li

P

ve

ak

Løvbakkerne

P

Natur, vand, arkitektur

olm

vb

vej

Fuglsang Sø

ej

Løvbakkerne

P

OLM

rh

Ny

rh P olm v

K v arter

Gullestrup

ve j

kve j

vej ose

Lundvej

HOLLING SØERNE

GSH

de

We

NIN HER

ej

rgv

o llsb

Revlingens

Gilm

sel

Gis

Ydes

j

j

P

Løvb

vej

ve

j

ns B

j

up

ke

ve llø

Kor

deve

FUGLSANG SØ

ak

ste

esan

j oseve HGoilllmin gvej

P

C Møhr . r

vb

Sebb

P

gls

te

Pnvej

Fu

v arter

j

ve

de

an

es

b eb

Gulles trupve j

Mi


Se andre svømmehaller i Herning og omegn på side 67.

Motion Hold formen ved lige under dit ophold og besøg DGI Huset Herning. Her kan du købe en dagsbillet, der giver dig fri adgang til fitness, svømning og wellness.

Fitness

Vandkulturhuset

Wellness

Træningscentret er 450 kvm og her kan du, 24 timer i døgnet, træne på løbebånd, crosstrainers, cykler, romaskiner eller lave cirkeltræning på eksklusive Easyline-maskiner. Er du til yoga, pilates eller zumba, kan du melde dig på et hold og træne sammen med andre.

De ideelle rammer for børn, hyggebadere, motionssvømmere og andre, der holder af vand. Springbassin med klatrevæg og vandtrampolin, børnebassin med rutsjebane og paddehat med springvand, varmtvandsbassin, stort ellipsebassin med 93 meter svømmebane, modstrømskanal samt et afslappende varmt spabad.

Trænger du til wellness, afslapning og ren selvforkælelse, så besøg DGI Huset Hernings indbydende wellness-afdeling med eksklusive faciliteter. Her finder du bio-sauna, dampbad, massagebruserum, fodbassiner med vandsten, varmtvandsbassin, koldtvandsbassin og varme bænke.

Exercise

line machines. If you prefer yoga, pilates or zumba, you can sign up for a class and work out with others.

Wellness Do you need wellness, relaxation and pure self-indulgence? Then visit DGI Huset Herning and its inviting wellness area with exclusive facilities. Here you will find a bio-sauna, steam bath, massage shower room, foot basins with water stones, hot water basin, cold-water basin and hot benches.

Stay in shape during your stay and visit DGI Huset Herning. Here you can buy a day ticket that gives you free access to Fitness, the swimming bath and Wellness. Fitness The gym measures 450 square metres and is open 24 hours a day. You can work out on treadmills, cross trainers, bicycles, rowing machines or do circuit training on Easy-

52

The swimming bath “Vandkulturhuset” The ideal setting for children, leisure swimmers, exercise swimmers and others who like water. Diving pools with climbing walls and water trampolines, a children’s pool with a slide and a mushroom fountain, a hot water pool, a 93 metre oval pool with swimming lanes, counter current canal and a relaxing hot spa.

Check out other pools in and around Herning on page 67.


Dejlige cykelruter

Den perfekte golfoplevelse

Herning har opfostret mange store cykelsportsprofiler gennem tiden, og det er ingen tilfældighed. Området har et netværk af de dejligste cykelruter på små landeveje og cykelstier.

Helt usædvanligt finder du i Herning en golfbane inde i byen, kun 2 km. fra centrum. Herning Golf Klub byder på golf i topklasse på en af Danmarks smukkeste parkbaner. Oplev en fantastisk atmosfære, naturskønne omgivelser, vandhazarder, knap 50 bunkers og den gode stemning i det flot designede klubhus. I Klubben er alle gæstespillere velkomne, og hvis du ikke har din golfbag med, er der mulighed for at leje golfudstyr.

Lej en cykel hos VisitHerning og tag på en skøn cykeltur ud i det blå. Tag fx. en tur mod Viborg på Alhedestien (rute nr. 21), som har sit udspring lige ved siden af herningCentret. Alhedestien er anlagt på den gamle jernbane mellem Herning og Viborg og stien er blottet for bakker. Gæster på Scandic Regina, Hotel Eyde, Sinatur Hotel Skarrildhus, kan gratis låne en af hotellernes cykler.

Lovely bicycle routes Herning has been home to many great cyclists throughout the years, and this is no coincidence. The area has a network of lovely bicycle routes on small country roads, and bicycle lanes. Rent a bicycle at VisitHerning and go for a ride in the great outdoors. E.g. head towards Viborg on the Alhedestien path (route no. 21), that starts just next to the Herning centre (herningCentret). The Alhedestien is located on the old railway between Herning and Viborg, and the path has no hills. Guests at Scandic Regina, Hotel Eyde, Sinatur Hotel Skarrildhus, can borrow the hotels’ bicycles free of charge.

Efter en golfrunde kan du i Golfcaféen nyde en dejlig frokost- eller aftenmenu, alt imens du har en flot udsigt over klubbens anlæg. Golfklubber i nærheden: • Herning Golf Klub, Golfvej 24, 7400 Herning • Trehøje Golfklub, Røddingvej 21A, 7400 Herning • Åskov Golfklub, Sandetvej 19, 7280 Sønder Felding • Ikast Golf Klub, Remmevej 36, 7430 Ikast

The perfect golfing experience Quite unusually, there is a golf course in the city of Herning, only 2 kilometres from the city centre. Herning Golf Club offers world-class golf on one of Denmark’s most beautiful courses. Experience a fantastic atmosphere, scenic surroundings, water hazards, almost 50 bunkers and the great atmosphere in the well-designed golf club. All guest players are welcome to play at the club and if you did not bring your golf clubs, you can always rent golf equipment. After a round of golf you can enjoy a lovely lunch or evening meal at the Golf Café, all the while enjoying the amazing view of the club grounds. Golf clubs nearby: • Herning Golf Klub, Golfvej 24, 7400 Herning • Trehøje Golfklub, Røddingvej 21A, 7400 Herning • Åskov Golfklub, Sandetvej 19, 7280 Sønder Felding • Ikast Golf Klub, Remmevej 36, 7430 Ikast

53


/ Lovbakke Dyrehave

Løvbakke Dyrehave åbnede i 2013, som en ny seværdighed i Løvbakke Naturcenter. Løvbakkerne ligger nord for Herning og adressen til udstillingsbygningen er Løvbakkevej 32, 7400 Herning.

I

dyrehaven lever 50 dådyr. Dyrene er blandede dåer, kalve og hjorte. Hele året rundt sker der nye ting med dådyrene. Der er tab af gevirerne, de nye gevirer vokser frem, kalvene fødes, gevirerne fejes og så er der brunsttiden, hvor der kæmpes. Det er ikke tilladt at fodre dådyrene. Inde i dyrehaven er der en meget smuk varierende natur med heder, egekrat, overdrev, marker og nåleskov. Et fint anlæg af stier gør det muligt at gå en tur rundt i hele dyrehaven. Der er også en 1.7 km asfaltsti, hvor klapvogne, kørestole og løbehjul let kan komme afsted. Det er tilladt at tage sin hund med i snor rundt i området. Hvis den skal løbe frit, er der en hundeskov lige tæt ved den store indgang til dyrehaven. I Løvbakkerne findes desuden naturudstilling, naturlegeplads, naturskole, tarzanbane, teltplads, bålpladser, grillhytte, og løbsposter, geocaching og toilet. Et oplagt sted for en familiesammenkomst med fokus på natur og bevægelse. » Læs mere på www.visitherning.dk

54


Løvbakke Dyrehave (deer park) Løvbakke Deer Park opened in 2013 as a new attraction in Løvbakke Nature Centre. The Løvbakke hills are situated north of Herning, and the address of the exhibition building is Løvbakkevej 32, 7400 Herning. The deer park is home to 50 fallow deer, some of them calves. There is always something new happening with the fallow deer. Throughout the year, they lose their antlers, new antlers grow, calves are born, antlers are frayed and then the mating season, or rut, starts where the animals fight. Please note, you are not allowed to feed the deers. The deer park is a beautiful area with heaths, oak thickets, commons, fields and pine forests. There are paths through the lovely grounds that allow you to walk around the

entire deer park. There is also a paved path, measuring 1.7km, making it easy for strollers, wheelchairs and scooters to get around. You are allowed to walk your dog in the area, provided it is on a leash. If you want to let your dog run free, there is a dedicated forest area close to the main entrance of the deer park. There are many other attractions and facilities in the Løvbakke hills, such as a nature exhibition, nature playground, nature school and even a Tarzan course. There are also places to pitch your tent, to have a bonfire or barbecue, there are orienteering posts, geocaching and toilet facilities. This is an ideal place for a family gathering that focuses on nature and on being active. » Read more at www.visitherning.com

55


Jyllands Park Zoo

Julie Tinghøj Nielsen 9 år 9 years old

Jeg anbefaler ”I Jyllands Park ZOO er der mange forskellige dyr og man kan ride på heste. Det er sjovt, fordi det er udenfor og man kan se søbjørnene blive fodret. Nogle dyr må man også selv fodre med gulerødder.” I recommend “In Jyllands Park ZOO there are many different animals, and you can go horseback riding. It is fun, because it is outdoors and you can see the sea lions being fed. You can also feed carrots to some animals yourself.”

Besøg børnenes paradis lidt uden for Herning. Parken er indrettet, så de mindste kan røre og klappe en del af dyrene. Hvert år besøger 250.000 glade gæster de mere end 500 dyr og fugle fra surikater, løver og giraffer til sumpbævere og strudse. Oplev søbjørneshow, klap en kæmpe tigerpyton, leg med kaninerne, få en ridetur, giv gederne gulerødder eller hop på Danmarks største hoppepude. Rundt i parken kan man spise madpakker ved borde/bænke eller købe mad i de forskellige kiosker. Parken er helt sikkert et besøg værd.

Haunstrupvej 13, 6920 Videbæk +45 9716 6120, www.jyllandsparkzoo.dk

Jyllands Park Zoo Visit a paradise for children just outside of Herning. The park is designed in such a way that even very young children can pet some of the animals. Every year 250,000 happy guests visit more than 500 animals and birds in the park, from meerkats, lions and giraffes to swamp beavers and ostriches. See the sea lion show, pet a giant tiger python, play with the bunnies, go on a horseback ride, feed carrots to the goats, or jump on Denmark’s largest bouncy castle. There are tables and benches located around the park where you can enjoy a picnic lunch, or alternatively you can purchase food at various kiosks. The park is definitely worth a visit.

Haunstrupvej 13, 6920 Videbæk +45 9716 6120, www.jyllandsparkzoo.dk

56 56


Baboon City Baboon City har mere end 200 sjove, interaktive forlystelser fordelt over 9.000 indendørs kvadratmeter. Her i Danmarks største indendørs forlystelsescenter kan man være sikker på en sjov og begivenhedsrig dag med underholdning for hele familien. Prøv hoppeborge, radiobiler, tarzanbane, minigolf, kæmpe trampoliner, rodeotyr, sumobrydning, morskabsmaskiner og meget mere!

Åkirkevej 10, 7400 Herning +45 9722 1314, www.babooncity.dk

Baboon City Baboon City has more than 200 fun, interactive rides spread across 9,000 square metres of indoor space. Here in Denmark’s largest indoor amusement park you are sure to have a fun and eventful day with entertainment for the entire family. Have a go on the bouncy castles, the bumper cars, the Tarzan course, mini golf, the giant trampolines, a rodeo bull, sumo wrestling, games and much more!

Åkirkevej 10, 7400 Herning +45 9722 1314, www.babooncity.dk

WOW-Park Oplev skoven fra oven og få en unik oplevelse med hele familien i WOW-Park ved Videbæk. En legepark i træernes kroner, hvor man bevæger sig rundt højt hævet over jorden. Rutsj ned og leg med kæmpe bolde i nettet, gå på opdagelse i Troldehøjen og nyd din medbragte madpakke eller køb en lille forfriskning i kiosken.

Løvstrupvej 1, 6900 Skjern +45 5191 4688, www.wowpark.dk

WOW-Park See the forest from above and have a unique experience with the whole family at WOWPark in Videbæk. This is a park where you can play in the treetops, and you move from place to place high above the ground. Slide down and play in the giant ball pool, discover “Troldehøjen” the troll hill, and enjoy a picnic or buy a small snack at the kiosk.

Løvstrupvej 1, 6900 Skjern +45 5191 4688, www.wowpark.dk

57 57


10

fede oplevelser

10 I cool experiences

Ice hockey/ skating

Ishockey/ skøjteløb

Experience Blue Fox’s home arena and tread on thin ice yourself at Kvik Hockey Arena. Every Sunday there is public skating around noon, and again in the evening. You can also play ice hockey by booking directly with Blue Fox.

Oplev Blue Fox’ hjemmebane og kom selv på glatis i Kvik Hockey Arena. Hver søndag er der offentligt skøjteløb ved middagstid og igen om aftenen. Der er også mulighed for at spille ishockey, dette kan bookes gennem Blue Fox.

Season: September – March Holing Knuden 1 in Herning » www.bluefox.dk

Sæson: september – marts Holing Knuden 1, Herning » www.bluefox.dk

Foto/Photo: Tonni Paibjerg

Kano på Storå

Canoeing in Storå

En kanotur er altid en god oplevelse, uanset om det er familie, venner eller arbejdspladsen, der føler trang til at se verden fra en lidt anden vinkel.

Canoeing is always a great experience, whether it is with family, friends or work colleagues. Storå stream runs from Herning across Holstebro and to Vemb by Nissum Fjord, a total of 80 kilometres of water to canoe in. Families should be able to canoe a maximum of 25 kilometres per day. If you want to canoe for several days, there are many places to stop along the way, several of them with shelters where you can stay the night. Here you can pull the canoes out of the water overnight, light a nice fire and prepare a well-deserved dinner.

Storåen snor sig fra Herning over Holstebro og til Vemb ved Nissum Fjord – i alt 80 km. kanovand. Familier skal regne med at kunne tilbagelægge max 25 km. pr. dag. Vil man sejle i flere dage, er der på ruten et stort antal fine rastepladser, heraf flere med shelters til overnatning. Her kan man trække kanoerne op for natten, tænde et hyggeligt bål og tilberede en velfortjent aftensmad. Book din kano online Til sejlads på Storåen kan du booke din kano online på www.visitherning.dk. Det er nemt og bekvemt at booke kanoer hjemmefra.

58

Book your canoe online If you want to sail in the Storå stream, you can book your canoe online at www.visitherning.com. It is easy and comfortable to book canoes from home.


Kultur fabrikken

Kultur fabrikken

Køb en dagsbillet til Hernings skatecenter Kultur Fabrikken. Her finder du en hal for skateboardere, rulleskøjteløbere, løbehjul og BMX, et parkour areal, calisthenics, klatring i boulder room, multibane m.m.

Buy a day-ticket to Herning’s skating centre Kultur Fabrikken. Here you find a hall where you can skateboard, roller skate, and ride a scooter or BMX. There is also a parkour area, space for calisthenics, a boulder room to climb in, and a multi court, as well as other things.

Mørupvej 1-5, Herning » www.fabrikken7400.dk

Mørupvej 1-5 in Herning » www.fabrikken7400.dk

Kousgaards Plads

Kousgaards Plads

Have a game of basketball or football at Kousgaards Plads square in Herning. There is a small court that is wellused, especially by young people. You can also train outdoors by using the fitted training equipment in the square’s green area. It is completely free. Come and visit this small breathing space in the city.

Tag et spil basket eller fodbold på Kousgaards Plads i Herning. Her er anlagt en lille boldbane, som flittigt bruges af især unge mennesker. Du kan også træne i det fri ved brug af de opsatte træningsredskaber på pladsens grønne areal. Det er ganske gratis. Besøg det lille åndehul i byen.

» Kousgaards Plads in Herning

» Kousgaards Plads, Herning

Vandski/ Wakeboard

Water ski/ Wakeboard

I Herning kan du stå på vandski eller wakeboard. Herning Vandski og Wakeboard Klub holder til ved Knudmosesøerne. Man skal blot selv medbringe badetøj, håndklæde og gå-på-mod!

In Herning you can try water-skiing or wakeboarding. Herning Vandski & Wakeboard Klub is located by Knudmosesøerne. All you need to bring is your swimsuit, a towel and some courage!

Sæson: april - oktober Knudmose Sø, Haugevej 1B, Herning » www.herningvandski.dk

Fuglsang Lake

Fuglsang Sø

In the area by Fuglsang Lake you can do a range of activities, such as enjoy the bathing beaches, visit the public square, try sailing, experience outdoor activities like fishing, and take in the natural surroundings whilst skating, cycling, running or walking.

Området ved Fuglsang Sø rummer mulighed for et hav af aktiviteter som badestrande, offentligt torv, mulighed for sejlads, friluftsoplevelser, fiskeri, naturoplevelser, skøjteløb, cykling, løb og gåture.

Vesterholmvej in Herning » www.herning.dk

Season: April - October Knudmose Sø, Haugevej 1B in Herning

Vesterholmvej, Herning » www.herning.dk

59


Gokart

Go-karting

Er du til fart og spænding, så besøg Midtjyllands største indendørs gokart-bane i Herning. Banen er 300 meter lang med udfordrende sving, der både kræver teknik og taktisk kørsel.

If you like speed and excitement, then visit Central Jutland’s largest go-kart track in Herning. The track is 300 metres long, with challenging turns that require both good technique and tactical driving. Mørupvej 23 in Herning

Mørupvej 23, Herning » www.herninggocartcenter.dk

Skovsnogen

Skovsnogen

Skovsnogen Artspace is an outdoor gallery. Here you can see art out in the natural world, meet a 35 metre long yellow grass snake, a giant beetle, a HATE brick sculpture, John Kørner’s factory and a lot more. Skovsnogen Artspace is always open, always free, and you are always welcome.

Skovsnogen Artspace er et udendørs galleri. Her kan du opleve kunstværker i naturen, møde en 35 meter lang gul snog, kæmpebillen, murstensskulpturen HATE, John Kørners fabrik og mange flere. Skovsnogen Artspace er altid åbent, altid gratis og du er altid velkommen.

Døvlingvej, 6933 Kibæk » www.skovsnogen.dk

Døvlingvej, 6933 Kibæk » www.skovsnogen.dk

MagPie Lane

MagPie Lane

Køb second hand tøj fra Paris, Milano og New York i denne flotte butik i Skolegade. Tøjet indkøbes på markeder verden over, og drives af den modeentusiastiske indehaver Sita Busk.

Buy second-hand clothes from Paris, Milan and New York in this beautiful store in Skolegade. The clothes are bought in markets across the world and it is run by the fashion enthusiast Sita Busk.

Skolegade 5, Herning » Facebook: søg på MagPie Lane Foto/Photo: Henrik Ole Jensen

Galleri Krinkelkrogen

Galleri Krinkelkrogen

Visit this cosy gallery, whose small, intricate rooms inspired its name in Danish. Here you can see changing exhibitions by the gallery’s ten in-house artists, who also manage and maintain the gallery themselves.

Besøg det hyggelige galleri med små og kringlede lokaler – deraf navnet. Her kan du opleve skiftende udstillinger af husets 10 kunstnere, der selv står for driften og vedligeholdelsen af galleriet.

Gl. Landevej 25, Herning » www.gallerikrinkelkrogen.dk

60

Gl. Landevej 25, Herning

Skolegade 5 in Herning » Facebook: look for MagPie Lane


Skjern Å Skjern Å

S

kjern Å udspringer i Tinnet Krat i Midtjylland og løber ud i Ringkøbing Fjord. Åens historie går 16.000 år tilbage, hvor Skjern Å blev skabt og formet af smeltevandet fra den iskappe, der dækkede den nordlige og østlige del af Jylland. Skjern Å er Danmarks største, mest vandrige å. I 1960erne blev Danmarks største afvandingsprojekt gennemført, og 4.000 hektar enge og sumpe fra Borris til Ringkøbing Fjord blev omdannet til agerjord. De snoede åløb blev til snorlige kanaler. Denne afvanding havde dog negative konsekvenser for plante- og dyrelivet i og omkring åen, så i 1999 gik man i gang med Nordeuropas største naturgenopretningsprojekt for at få de snoede åløb tilbage. I 2003 var der genskabt en ådal med snoede vandløb, åløb, søer, enge, sumpe og overdrev.

Naturen er nu kommet tilbage til Skjern Å og vi har fået et helt unikt naturområde af international kvalitet med fine publikumsfacilieter. Fugletårne, stier, broer og p-pladser gør det let at opleve naturen. Især fuglene har taget området til sig og de flokkes nu ved Skjern Å.

Laksefiskeri Skjern Å er berømt i både ind- og udland for sit suveræne laksevand. Laksefiskeriet er i international klasse og hvert år landes der laks af en betydelig størrelse, f.eks. blev der i 2013 fanget 937 laks. 40 af disse laks havde en vægt på mere end 8 kilo. Laksekontingent, fiskekort og obligatorisk fisketegn skal være betalt inden fiskeriet påbegyndes. Læs om regler for laksefiskeri på www.skjernaasam.dk

Gratis App Skjern Å · Find vej langs Skjern Å. · Læs og lær om kultur, dyre- og planteliv. Free App

Skjern Å starts at Tinnet Krat in the middle of Jutland and runs into Ringkøbing Fjord. The river is 16,000 years old and was created and shaped by the melting waters of the ice cap that used to cover northern and eastern Jutland. Skjern Å is Denmark’s largest river and carries the highest volume of water. In the 1960’s, Denmark’s largest drainage project was completed, and 4,000 hectares of meadows and swamps, from Borris to Ringkøbing Fjord, were changed into farmland. Winding streams were drained and turned into straight canals, and this drainage had a negative effect on plant and animal life in and around the stream. Then, in 1999, northern Europe’s largest nature restoration project was started, with the aim of restoring these winding streams. In 2003, a valley of streams was created with winding watercourses, streams, meadows, swamps and commons. Nature has now returned to the river Skjern Å and we have a completely unique, internationally-recognised nature reserve, with good public facilities. Bird towers, paths, bridges and car parks make it easy to experience nature, especially the birds have embraced the area and now flock to Skjern Å.

Salmon fishing Skjern Å is famous, both in Denmark and abroad, for its supreme salmon water. The salmon fishing is of international standard and every year a large number of salmon are caught. For example, 937 salmon were caught in 2013, and 40 of those weighed around 8 kilograms. The salmon fee, fishing card and mandatory fishing licence must be paid before you fish. Read about the rules on salmon fishing at www.skjernaasam.dk

Skjern Å · Navigate your way along Skjern Å. · Find out more about the animal and plant life, as well as the culture of this area.

61


Skjern Å

Georg Sørensen Direktør i MCH CEO at MCH

Jeg anbefaler ”Personligt er jeg glad for den dejlige natur omkring Herning. Uanset om man er på cykel, gåben eller bil er her virkelig noget at se på og rart at være.” I recommend ”Personally, I love the wonderful green spaces surrounding Herning. Whether biking, walking or driving, there really are always a great atmosphere and lots to see.”

Kom tæt på Skjern Å karrild ° S Ved Skarrild Turistinformation Kirkepladsen 1, Skarrild, 6933 Kibæk. rnborg Hjemstavnshus ° A Gl. Skarrildvej 28, 7400 Herning agmar Bio ° D Bredgade 36, 7280 Sdr. Felding

Get close to the Skjern Å stream karrild ° S

Near Skarrild Tourist Information Kirkepladsen 1, Skarrild, 6933 Kibæk

° Arnborg Hjemstavnshus

Gl. Skarrildvej 28, 7400 Herning

° Dagmar Bio

Bredgade 36, 7280 Sdr. Felding

62


Frit fiskeri Herning Kommune har frit fiskeri ved 15 strækninger, som kommunen ejer. Der er information og skilte på stederne. Personer mellem 18 og 64 år skal have det obligatoriske fisketegn for at fiske frit ved disse strækninger. Fisketegnet kan købes på: www.fisketegn.dk. Se gratis fiskesteder i Herning Kommune på www.visitherning.dk

Foto / Photo: Nils Svalebøg

Free fishing Herning Municipality has free fishing in 15 areas that are owned by the municipality. These areas are signposted and all the relevant information is displayed on-site. People aged between 18 and 64 must have a mandatory fishing licence in order to fish for free in these areas. A fishing licence can be acquired at www.fisketegn.dk. Find out where the free fishing places are in Herning Municipality at: www.visitherning.com

63 Foto / Photo: Nils Svalebøg


Nature Centre Nature Centre Around Herning you will find magAround Herning you will find nificent nature reserves, forests, oak thickets and lakes. magnificent nature reserves,

forests, oak thickets and lakes. Præstbjerg Nature Centre

Naturcentre Rundt om Herning finder du storslåede naturområder med smukke udsigter, skove, egekrat og søer. Præstbjerg Naturcenter Præstbjerg Naturcenter byder på naturoplevelser for alle. Centerbygningen er det naturlige udgangspunkt for aktiviteterne. Selve bygningen indeholder et udstillingslokale med udstoppede fugle, dyr og fisk. Området er indrettet med henblik på handicappede, og en handicapvenlig sti fører hele vejen rundt om Præstbjerg Sø, så de smukke udsigter kan nydes fra alle vinkler. Desuden er der yderligere 3 afmærkede stier på 1,6 – 2 km. I Løvbakke Naturcenter findes 4 store shelters, hver med plads til 10-12 personer, naturlegeplads, madpakkehus og toiletter. Klejnstrupvej 2 7550 Sørvad www.visitherning.dk

Momhøje Naturcenter Lige uden for Kibæk finder du Momhøje Naturcenter, som tilbyder natur- og fritidsaktiviteter for alle. Momhøje Naturcenter har bållade, naturlegeplads, afmærkede stier, handicapegnet sti, ridesti, mountainbikerute, faste orienteringsposter, grillpladser, mødelokale og sovesal, shelters, teltplads, naturudstilling samt madpakke- og opholdsrum. Kibækvej 19 6933 Kibæk www.visitherning.dk

Oplev kunst i naturen Land art: Laksen Ved Skjern Å’s bred i nærheden af Skarrildhus syd for Herning ligger en stor skulptur af en Skjern Å laks. Den 45 meter lange skulptur blev skabt på stedet af Aarhuskunstneren Jørn Rønnau. Ved åen tæt på Skarrildhus Sdr. Ommevej 4 6933 Kibæk www.visitherning.dk

Land art: De fire hjertekamre Mellem åen og Præsteskoven ved Sønder Felding har kunstner Marianne Jørgensen skabt fire hjerter formet af chaussésten, der ligger som fordybninger i landskabet, og forbindes af en sti. Præsteskoven 7280 Sdr. Felding www.visitherning.dk

Præstbjerg Nature Centre allows everyone to experience nature. The centre is the obvious starting point for all its activities. The building itself contains a showroom with stuffed birds, animals and fish. The whole area is designed for people with disabilities, and an accessible path leads you all the way around Præstbjerg Lake, so the beautiful scenery can be enjoyed from all angles. Additionally, there are also 3 routes marked out, which are 1.6 – 2 kilometres in length. At Løvbakke Nature Centre there are 4 large shelters that can fit 10-12 people, a nature playground, a hut where you can eat lunch, as well as toilet facilities. Klejnstrupvej 2 7550 Sørvad www.visitherning.com

Momhøje Nature Centre Just ouside of Kibæk you will find Momhøje Nature Centre, offering leisure and nature activities for everyone. Momhøje Nature Centre has many features including fire pits, a nature playground, marked pathways, and an accessible path suitable for people with disabilities. There is also a bridle path, a mountain bike track, fixed orienteering posts, barbecue spots, and a nature exhibition. The centre also has meeting rooms and dorm rooms, dining and common rooms, shelters, and even a campsite where you can pitch your tent. Kibækvej 19 6933 Kibæk www.visitherning.com

Experience art in nature Land Art: Laksen (The Salmon) By the bank of Skjern Å, close to Skarrildhus south of Herning, there is a large sculpture of a Skjern Å salmon. The 45 metre long sculpture was created on-site by Jørn Rønnau, an artist from Aarhus. By the stream close to Skarrildhus Sdr. Ommevej 4 6933 Kibæk www.visitherning.com

Land Art: De fire hjertekamre (The Four Heart Chambers) Between the stream and Præsteskoven forest near Sønder Felding, the artist Marianne Jørgensen built four hearts made of cobblestones that are dug into the landscape and connected by a path. The Præsteskoven forest in 7280 Sdr. Felding www.visitherning.com

64


Attraktioner Attractions

Forlystelser og parker Amusement and theme parks Baboon City Åkirkebyvej 10 7400 Herning +45 9722 1314 www.babooncity.dk

Jyllands Park Zoo Haunstrupvej 13 6920 Videbæk +45 9716 6120 www.jyllandsparkzoo.dk

Haver Gardens Lille Malunds Have Malundvej 18 8765 Klovborg www.lillemalundshave.dk

Kultur og events Culture and events

Galleri Krinkelkrogen Gl. Landevej 25 7400 Herning +45 6466 3132 www.gallerikrinkelkrogen.dk

Maibom Antik og Genbrug Dæmningen 3 7400 Herning +45 4031 7280 www.maibom-antik-oggenbrug.dk

Industrivej Syd 1A, Birk 74oo Herning www.autogalleriet.dk

Blichermuseet på Herningsholm

Fermaten Smallegade 4 7400 Herning +45 9722 5510 www.fermaten.dk

Huset no7

Gallerier og antik Galleries and antiques

AutoGalleriet Herning

Kunst Art

Østergade 8 7400 Herning +45 9628 8800 www.herningbib.dk

Bredgade 27-33 7400 Herning +45 9722 4744 www.fof.dk/herning

Løvstrupvej 1 6900 Skjern +45 2329 1130 www.wowpark.dk

Østergade 32 7400 Herning +45 9712 5577 www.teamteatret.dk

Biblioteket i Herning

FOF Herning

WOW-Park Løvstrupgård

Team Teatret

Nørregade 7 7400 Herning +45 9628 8620 www.husetno7.dk

Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum Birk Centerpark 1 7400 Herning +45 9628 8650 www.chpeamuseum.dk

Elia Birk Centerpark 7400 Herning www.elia.dk

Jyske Bank BOXEN

HEART – Herning Museum of Contemporary Art

Kaj Zartows Vej 7 7400 Herning +45 9926 9926 www.mch.dk

Birk Centerpark 8 7400 Herning +45 9712 1033 www.heartmus.dk

MCH Arena

Skovsnogen

Kaj Zartows Vej 7400 Herning +45 9926 9926 www.mch.dk

Døvling Meldgaard Skov Døvlingvej 2 6933 Kibæk +45 3025 8658 www.skovsnogen.dk

MCH Herning Kongrescenter Østergade 37 7400 Herning +45 9926 9700 www.mch.dk

MCH Messecenter Herning Vardevej 1 7400 Herning +45 9926 9926 www.mch.dk

Museer Museums Abildå Brunkulsleje Timringvej, Abildå 7480 Vildbjerg www.abildaa.dk

Viborgvej 72 7400 Herning +45 9626 1900 www.museummidtjylland.dk

Danmarks Fotomuseum Museumsgade 28 7400 Herning +45 9722 5322 www.fotomuseum.dk

Den gamle Smedie Nørregade 16 7480 Vildbjerg www.visitherning.dk

Fattighuset i Sammelstedby Sammelstedvej 7400 Herning

Flygtningekirkegården i Grove Grovevej 31, Grove 7540 Haderup

Haderup Museum Jens Jensensvej 4 7540 Haderup

Hjemstavnshus Arnborg Gl. Skarrildvej 28, Arnborg 7400 Herning www.hjemstavnshusetarnborg.dk

Aulum Mølle Møllestræde 2 7490 Aulum www.aulummoelle.dk

Kartoffelkælderen Hovedgaden 36, Hodsager 7540 Haderup

65


Klosterlund Museum og Naturcenter

Aktiviteter Activities

Kragelundvej 6A 7442 Engesvang +45 9626 1930 www.museummidtjylland.dk

Badesøer Bathing lakes

Missionshuset Nazareth

Fasterholtvej, Arnborg 7400 Herning

Aulumvej 5, Ørre 7400 Herning

Børnesøen

Poulsensminde Skov- og Landbrugsmuseum

Arnborg badesø

Vorgodvej 6933 Kibæk

Fuglsang Sø Vesterholmvej 7400 Herning

Brunkulsvej 29, Søby 7400 Herning +45 9714 7529 www.brunkulsmuseum.dk

Holing Sø

Tjæreovnene i Hesselvig Plantage

Bowling Bowling Herning Bowlinghal

Henning Jørgensen Cykler

Søby Brunkulsmuseum og brunkulslejerne

Vestergade 20 7400 Herning +45 9626 1920 www.museummidtjylland.dk

Sølvgade 20 7400 Herning +45 7013 1211 www.nfbio.dk/herning

Cykeludlejning Bicycle hire

Skarrild – Karstoft Museum og Lokalarkiv

Textilforum

Nordisk Film Biografer Herning

Fyrrevej 6 7400 Herning +45 9712 2894 www.herningbowlinghal.dk

Langgade 82, Feldborg 7540 Haderup www.feldborgby.dk

Kirkepladsen, Skarrild 6933 Kibæk www.skarrild.dk

Biograf Cinema

Løvbakkevej 7400 Herning

Holtbjerg Sø Miljøvej 7400 Herning

Tjelevej 48 7400 Herning +45 9726 7255 www.joergensencykler.dk

VisitHerning Østergade 21 7400 Herning +45 9627 2222 www.visitherning.dk

Dyrehave Deer park

Linåvej 39 7451 Sunds +45 2440 8750 www.sundsfodboldgolf.dk

Sørvad Fodboldgolf Klejnstrupvej 5 7550 Sørvad +45 6176 8513 www.sorvadfodboldgolf.dk

Gokart Carting Herning Go-Kart Center Mørupvej 23 7400 Herning +45 3026 7070 www.herninggokartcenter.dk

Golfbaner Golf courses Herning Golf Klub Golfvej 24 7400 Herning +45 9721 0033 www.herninggolfklub.dk

Ikast Golf Klub Remmevej 36 7430 Ikast +45 9725 2009 www.ikastgolfklub.dk

Trehøje Golfklub Knudmosesøerne

Røddingvej 21 A 7480 Vildbjerg +45 9713 1411 www.trehoje-golf.dk

Haugevej 7400 Herning

Hesselvigvej 5, Skarrild 6933 Kibæk +45 9628 8148 www.herning.dk

Langesø

Trehøje Museum

Skærbæk Sø

Søndermarksvej 2 6973 Ørnhøj +45 9738 6423 www.trehoje-museum.dk

Skærgårdvej 6780 Skærbæk

Åskov Golfklub

Enighedsvej, Brunkulsvej, Fasterholt/Søby 7400 Herning

Sunds Sø

Vester Palsgaard Skovmuseum

Østre Søvej, Søgårdsvej, Ilskovvej 7451 Sunds

Palsgårdvej 9 7362 Hampen +45 9626 1940 www.museummidtjylland.dk

Søby Sø Søbysøvej, Kølkær 7400 Herning

Sandetvej 19 7280 Sdr. Felding +45 2887 9107 www.aaskov-golfklub.dk

Løvbakke Dyrehave Løvbakkevej 32 7400 Herning +45 9628 2828 www.visitherning.dk

Fodboldgolf Football golf Midtjysk Fodboldgolf Munklindevej 39 7441 Bording +45 2635 3197 www.midtjyskfodboldgolf.dk

66

Sunds Fodboldgolf

Kano Canoe Skjern Å Åskov Kanofart Hovedgaden 17 6933 Kibæk +45 2258 9104 www.aaskov-kanofart.dk


Skjern Å Kanofart Vester Møllevej 7 7323 Give +45 7573 6001 www.sk-kano.dk

+45 9716 1600 www.herningfiskepark.dk

Shelterpladser Shelters Book shelterpladser på www.herning.dk eller via din smartphone ude ved pladserne. Book shelters on www.herning. dk or on the shelter grounds via your smartphone.

Birkedam

Storå VisitHerning Østergade 21 7400 Herning +45 9627 2222 www.visitherning.dk

Naturcentre Nature centres Løvbakke Naturcenter Løvbakkevej 32 7400 Herning +45 9721 4798 www.visitherning.dk

Toksvigvej 7400 Herning, Arnborg

Gudumkær Plantage Gudumkærvej 7400 Herning, Gjellerup

Løvbakkerne Løvbakkevej 7400 Herning

Momhøje Naturcenter Kibækvej 19 6933 Kibæk

Kibækvej 19 6933 Kibæk www.rksk.dk

Klejnstrupvej 2 7550 Sørvad www.visitherning.dk

Nybro Aulumvej 3 7400 Herning, Nybro

Præstbjerg Naturcenter

Bjerrely Fiskesø

Klejnstrupvej 2 7550 Sørvad

Bjerrevej 55, Tanderupkær 7400 Herning +45 9716 4330 www.bjerrely.dk

Sinding Kommuneplantage

Fårbækvej 20 7540 Haderup +45 9745 6262

Herning Fiskepark Langvadbjergvej 23 7400 Herning

Sørvad Plantage Løgagervej 7550 Sørvad

Skating Skating Kultur Fabrikken Mørupvej 1-5 7400 Herning +45 2325 9144 / +45 2715 5027 www.fabrikken7400.dk

Aulum Multiarena Markedspladsen 2 7490 Aulum www.ag-aulum.dk

Skøjteløb Ice skating Kvik Hockey Arena Holingknuden 1 7400 Herning +45 9721 3700 www.bluefox.dk

Teltpladser Tent sites Aktivitetsgården Feldborgvej 7490 Aulum

Haunstrup Brunkulslejer Fjelstervangvej 6920 Videbæk, Haunstrup

Nordre Feldborg Plantage Herningvej 7540 Haderup, Feldborg

Præstbjerg Naturcenter Klejnstrupvej 2 7550 Sørvad

Skjern Å Søndergade 7280 Sdr. Felding

Skjern Å Sdr. Ommevej 6933 Skarrild

Svømmehaller Swimming baths

Sammelstedvej 9 7400 Herning, Ørre

DGI Vandkulturhuset

Stolberg Lejrplads

Kousgaards Plads 3 7400 Herning +45 9626 7400 www.dgi-husetherning.dk

Put & Take Put & Take

Fårbæk Put & Take

Bjergvej 73C 7280 Sdr. Felding

Stalden, Ørre Hede

Momhøje Naturcenter

Præstbjerg Naturcenter

Svanholmsø

Merrildvej, Sinding 7400 Herning

Skarrild Sdr. Ommevej, Skarrild, 6933 Kibæk

Sunds Kommuneplantage

Fuglsangvej + Damgårdvej Stråsø Plantage 6973 Ørnhøj, Vind

Storå

Herning Svømmehal

Toppergårdvej, Hodsager 7490 Aulum

Brændgårdvej 20 7400 Herning +45 9628 8686 www.herning-bad.dk

Avlumvej, Nybro, Yllebjerg, Bakkeø 7400 Herning

Ikast Svømme- og Wellnesscenter Frisenborgparken 24 7430 Ikast +45 9960 5100 www.svommecenter.dk

Vildbjerg Sports- og Kulturcenter Sports Allé 6 7480 Vildbjerg +45 9627 0700 www.sportscenter.dk

Hodsagervej, Hodsager 7490 Aulum

Søby brunkulslejer Langesø, Enighedsvej 7400 Herning, Fasterholt

Sørvad Løgagervej 7550 Sørvad

Ølgryde Plantage Ølgrydevej + Trækrisvej 6973 Ørnhøj, Vind

Røjenvej 7451 Sunds 67


Aftenunderholdning Når du overnatter i Herning, er der ingen grund til at blive på hotelværelset om aftenen. Oplev Herning by night. Byen byder på mange forskellige muligheder.

Evening entertainment When you spend the night in Herning, there is no need to stay in your hotel room for the evening. Come and experience Herning by night, there is plenty to do.

Foto / Photo: Theis Poulsen

Fermaten

MCH Herning Kongrescenter

Team Teatret

Tjek kalenderen på www.fermaten.dk

Tjek kalenderen på www.mch.dk

Fermaten er placeret centralt i byen tæt

Kongrescentret er placeret tæt på Østergades

På Team Teatret opføres det ene fantastiske teaterstykke efter hinanden. Team Teatret producerer professionelle forestillinger for både børn og voksne. Repertoiret spænder fra humoristiske forestillinger til tankevækkende dramatik.

på gågaden og Føtex.

mange caféer og restauranter.

Tjek kalenderen på www.teamteatret.dk

Smallegade 4, Herning.

Østergade 37, Herning.

Team Teatret har til huse i det gamle Hotel

Fermaten

MCH Herning Kongrescenter (Congress centre)

Fermaten er Hernings intime spillested, hvor både upcoming navne og etablerede musikere giver koncerter 2-4 gange i ugen.

I Kongrescentret kan du både opleve medrivende koncerter, udviklende foredrag og spændende teater.

Herning i Østergade. Fermaten is Herning’s intimate music venue, where both up-and-coming artists and well-known musicians give concerts 2-4 times a week. Check the calendar at www.fermaten.dk Fermaten is centrally-located in the city, close to the high street and Føtex (supermarket). Smallegade 4, Herning.

68

At the MCH Herning Kongrescenter you can experience spell-binding concerts, stimulating lectures and exciting theatre. Check the calendar at www.mch.dk The congress centre is located close to Østergade’s many cafés and restaurants. Østergade 37, Herning.

Østergade 32, Herning. Team Teatret At Team Teatret they put on one fantastic show after another. Team Teatret produces professional shows for children and adults. Their repertoire ranges from comedy to thought-provoking drama. Check the calendar at www.teamteatret.dk Team Teatret is located at the old Hotel Herning in Østergade. Østergade 32, Herning.


FC Midtjylland If you are a football fan, then you cannot miss a trip to MCH Arena to see one of FCM’s home matches in the best Danish league. Experience the atmosphere in the big stadium while watching a live match. Check the calendar at www.fcm.dk Kaj Zartows Vej, Herning.

Blue Fox

Tjek kalenderen på www.bluefox.dk Kvik Hockey Arena ligger i Holing, i den nordlige del af Herning. Holing Knuden 1, Herning. Blue Fox Experience speed and excitement on the ice when Herning’s ice hockey team, Blue Fox, face their competitors in the Kvik Hockey Arena in Herning. With cold beers and hotdogs combined with minus 5 degrees temperature and two ice hockey teams that are eager to win, the scene is set for good entertainment. Check the calendar at www.bluefox.dk Kvik Hockey Arena is in Holing, in the northern part of Herning. Holing Knuden 1, Herning.

Besøg hjemmesiden www.herningbowlinghal.dk Herning Bowlinghal er placeret i den syd-østlige del af Herning. Fyrrevej 6, Herning. Bowling At Herning Bowling Alley there are 14 modern bowling lanes and a small cafeteria that serves beer and fast food. Bring your friends for a game after work and see who can knock down the most pins. Visit the web page www.herningbowlinghal.dk. Herning Bowling Alley is located in the south-east part of Herning. Fyrrevej 6, Herning.

Foto / Photo: Tonni Paibjerg

Oplev fart og spænding på isen når Hernings ishockeyteam Blue Fox tager imod konkurrenterne på Kvik Hockey Arena i Herning. Med kolde øl og stegte pølser kombineret med 5 minusgrader og 2 ishockeyteams der begge vil vinde, er der lagt op til god underholdning.

efter dagens arbejde og konkurrér om hvem, der kan tage flest kegler.

Biograf Tag plads i en af Nordisk Film Biografer Hernings 804 biografsæder fordelt i 6 sale. Biografen er Vestjyllands største, og her kan du slappe af i behagelige sæder, mens du ser premierefilm og spiser varme popcorn. Tjek kalenderen på www.nfbio.dk/herning. Biografen er placeret lige ved banegården i Herning. Sølvgade 20, Herning. Cinema Sit back in one of Nordic Film Cinema Herning 804 cinema seats and six different screens. The cinema is the largest in the western part of Jutland and here you can relax in comfortable seats, while watching the latest films and eating popcorn. Check the calendar at www.nfbio.dk/herning. The cinema is located next to the train station in Herning. Sølvgade 20, Herning.

Dagmar Bio I Sdr. Felding har de noget særligt. Byens biograf fra 1954 er blevet vakt til live af byens borgere, som har skabt et kulturelt samlingssted. I Dagmar Bio kan du opleve koncerter, foredrag m.m. Besøg hjemmesiden www.sdrfelding.dk Dagmar Bio ligger i byen Sdr. Felding 26 km. syd for Herning. Bredgade 36, Sdr. Felding. Dagmar Bio The Dagmar Bio cinema in the town of Sdr. Felding has something very special to offer. People from the town have brought this 1954 cinema back to life and, in doing so, have created a cultural space for the community. Enjoy the many concerts, lectures, and other events on offer at Dagmar Bio. Visit the web page at www.sdrfelding.dk Dagmar Bio is in the town of Sdr. Felding, 26 kilometres south of Herning. Bredgade 36, Sdr. Felding.

FC Midtjylland Er du fodboldfan, så gå ikke glip af en tur på MCH Arena og se en af FCM’s hjemmekampe i den danske superliga. Oplev stemningen på det store stadion og se kampene live. Tjek kalenderen på www.fcm.dk Kaj Zartows Vej, Herning.

Bowling I Herning Bowlinghal finder du 14 moderne bowlingbaner og et lille cafeteria, der serverer fyraftensøl og grillmad. Tag vennerne med til et spil bowling

69


Skotsk

pubstemning

Grundstenen til konceptet bag Fox and Hounds i Herning blev lagt af skotten Simon Martin tilbage i 1991. Her kan det voksne publikum nyde en god kvalitetsøl, whisky og drinks, ligesom man kan få serveret kaffespecialiteter, the og varm chokolade.

F

ox and Hounds er generelt rigtig godt besøgt både i hverdagene og i weekenden. ”Vi får selvfølgelig ret mange gæster, når der er store kongresser og arrangementer i byen. Men vi har også en del almindelige forretningsfolk som gæster, især i hverdagene. Når de store virksomheder i området har kunder på besøg, tager de dem gerne herind en tur. Det giver en mere uformel stemning.” fortæller restauratør Jan Taulbjerg, der ejer den skotske pub sammen med sin bror, Lars Taulbjerg. I weekenden kommer der typisk et lidt yngre publikum fra Herning og omegn. ”Vi forsøger at holde et voksent publikum i både weekender og hverdage.” Derfor skal man være 21 år for at blive lukket ind på beværtningen i weekenderne.

Kvalitetsøl Besøger man Fox and Hounds i Herning, er der lagt op til en hyggelig og uformel aften. Man kan altid finde spændende kvalitetsøl og whisky på drinkskortet og pubben laver ofte specialarrangementer såsom øl- og drinkssmagning. ”Det er vigtigt for os, at vores produkter er af en god kvalitet. Det sætter vores gæster også pris på.” smiler Jan Taulbjerg.

70

”Vi har mange forskellige typer arrangementer heroppe. Der er naturligvis en del privatfester og lukkede firmaarrangementer. Fx har vi haft forskellige messedelegationer, der inviterer medarbejdere og kunder til en hyggelig aften. Og både det danske og franske landshold benyttede selskabslokalet under EM i Herrehåndbold i 2014. Så det spænder vidt.” fortæller Jan Taulbjerg. Østergade 17, 7400 Herning www.foxherning.dk

Fox and Hounds

Mere af det gode Indretningen på Fox and Hounds er typisk skotskpub-inspireret med mørke træsorter, en hyggelig pejs og store lærreder, hvor de store fodbold- og ishockeykampe vises live. I 2013 udvidede stedet med flere lokaler, dansegulv, scene, tagterrasse og selskabslokale. ”Det har været fantastisk med den nye udvidelse. Under byggearbejdet, var vi spændte på, om det var den rigtige beslutning. Men gæsterne er strømmet til og har taget rigtig godt imod det.” udtaler Jan Taulbjerg, inden han fortsætter, ”Med udvidelsen har vi fået plads til flere stand-up arrangementer, et dansegulv og livemusik til det voksne publikum.” Det nye selskabslokale med bar og tagterrasse på 1. salen betyder, at det nu er muligt, at afholde privatarrangementer på op til 120 mand helt uforstyrret. Og det er der også mange, der benytter sig af.

• S ortimentet rummer 15 forskellige fadøl, mere end 75 udenlandske flaskeøl og 89 forskellige whiskyer, ligesom stedet har et stort udvalg af blends og drinks. • D er er livemusik på scenen hver fredag og lørdag. Derudover også den sidste torsdag i hver måned. • Der er altid sport på tv. • D er afholdes jævnligt forskellige events, fx stand up, frokost jazz, Ladies Night, Gents Night, ølsmagning, pub quiz, og meget mere.


A real Scottish pub atmosphere The idea behind Fox and Hounds in Herning came from the Scotsman Simon Martin back in 1991. This is a place where the mature clientele can enjoy good-quality beer, scotch and other drinks, along with specialty coffee, tea and hot chocolate. Fox and Hounds is generally a very popular place, both during the week and at weekends. “Of course, we have quite a lot of customers when there are large congresses or events in town. But we also have our fair share of regular business people as guests, especially during the week. When large companies in the area have visiting clients, they like to bring them here. It provides them with a more informal feel.” says inn-keeper Jan Taulbjerg who owns the Scottish pub with his brother, Lars Taulbjerg. At the weekends, we typically have a younger crowd from in and around Herning. “We try to attract an adult clientele at weekends and during the week.” Which is why you have to be 21 to enter at weekends.

Quality beer If you visit Fox and Hounds in Herning, you are in for a cosy and informal evening. You can always find interesting good-quality beer and whiskey on the drinks menu, and the pub often arranges special events, such as beer and drinks tastings. “It is important to us that our products are of good quality. Our customers appreciate that too.” says Jan Taulbjerg, with a smile.

More of the good stuff The interior décor at Fox and Hounds is inspired by a typical Scottish style with dark woods, a cosy fireplace and large screens where the big soccer and ice hockey matches are shown live. In 2013, the place was expanded and now has more rooms, a dance floor and a scene, a roof terrace and a function room. “The new expansion has been amazing. During the construction phase, we were anxious to find out if it was the right decision. But guests have flocked here and have wholeheartedly welcomed the renovation.” says Jan Taulbjerg. He continues, “the expansion has given us space for more stand-up events, a dance floor and live music for the adult crowd.” The new function room has a bar and roof terrace on the first floor, making it possible to hold private events with up to 120 people, completely undisturbed. Many people take advantage of this option.

“We hold many different types of events here. Of course, there are quite a lot of private parties and company events. For example, we have had a lot of delegations from exhibitions, who invite employees and clients for a nice evening. And the Danish and French national squads used the function room during the Men’s Handball European Cup in 2014. So it varies quite a lot.” says Jan Taulbjerg. Østergade 17, 7400 Herning www.foxherning.dk

Fox and Hounds • The establishment has 15 different draught beers, more than 75 foreign bottled beers and 89 different whiskeys, and they also have a large selection of cocktails and other drinks. • There is live music every Friday and Saturday, and on the last Thursday of every month. • There are always sports on the TV. • There are often different events, for example stand-up comedy, ‘jazz at lunch’, Ladies’ night, Gents’ night, beer tasting, pub quizzes, and much more.

71


De brune værtshus e

Gadespejlet City-Caféen

Øst er echs gade

Petit Bar

Fon nesb

lvd. ingens B Dronn

72

e Bredgade

ensgade Fred

Lykk e

svej

Vestergade

gad

Vestre Hjørnet Don Quijote

Nør re

Pagh s

Allé

Sluk tørste n på et af H ernings br ligger som une værtsh perler på e use, der n 1,4 km. la Fonnesbec ng snor ge hsgade, Øs nnem tergade, Br Her møder edgade og du en blan Vestergade ding af ung og her er fo . e mennesk lk ikke ban e r o g stamgæs ge for at bla kommer fr ter nde sig. Se a vidt forsk lv o m gæstern ellige kår, forskellige e stemmer f uddannels o r s k e ll er, så falde igt og har består prim r man i sna ært af træ k . Indretnin og i et hjør gen der har hø n e står en juk rt flere røv e boks, erhistorier En flaskeø end de fles l koster om te. kring en 20 ’e r o g det dyres baren tilby te der, er en w hisky. Sæt dig til bords, r yst raflebæger et og drik e n kold øl.

gad

e


Barer og dansesteder Murphy’s Pub

elsk/irsk inspireret Murphy's Pub er en eng og atmosfære. Her pub med charme, varme af danske og interfinder du et stort udvalg t et utal af kendte og nationale ølmærker, sam . ukendte whisk yty per ning » Østergade 20, 7400 Her

60’eren

det modne publikum. Hernings dansested for musik ken er alt det 60’eren er i 2 etager og m til i dag. fre bedste fra 60’erne og g nin Her 0 740 » Mindegade 5,

Fox & Hounds

udenlandske flaskeøl 15 forskellige fadøl, 75 yer, samt et stort og 89 forskellige whisk . Fox & Hounds er nks dri udvalg af blends og likum i Herning og elsket af det voksne pub lder bl.a. 2 barer, den skotske pub indeho m, selskabslokale stort danseg ulv, rygeru og lørdag, samt dag fre og live-musik hver ned. må r hve i g den sidste torsda g nin Her 0 740 17, e » Østergad

Petit Bar

r, hvor jukeboxen Besøg byens kælderba koster 20 kr. kun l spiller og en flaskeø , skak, ger nin ter lle Her kan du spi t. kor og il tsp bræ on, backgamm g nin Her 0 740 41, e gad »Bred

Café Nazar

med bar, hvor du Oplev en hyggelig café kke cocktails. dri og be kan ryge vandpi ning Her 0 740 th, st 51 e » Bredgad

The brow n pubs Quenc

h your thir st in one of Herning brown pu bs that lin ’s e the stre Fonnesbe et s of chsgade, Ø st er ga and Vester de, Bredg ade gade, alm ost like a pearl neck 1.4km-lon lace. With g a varied cr young and owd, both old, regula r customer people ar s and new e not afra comer s, id to mingl may be fr e here. Th om compl ough they et ely differen may have t backgrou different nds, political be educations liefs and di , people ea fferent sily slip in one anothe to conver sati r. The pubs ons with are mainl wood and y decorate in the corn d with er there is pr that could obably a ju tell a stor kebox y or two. around 20 A bottle of DKK, and beer cost s th e most ex bar is a W pe nsive thin hisk y. g in the Take a seat , shake th e dice cup » See map and have page 72. a cold beer .

Bars and clubs Mu rph y ’s P ub

Murphy's Pub is an English/Ir charming, ish-st yle warm and pub that is has a grea is a fantas t atmosph tic selectio ere. There n of Danis beer s, and h and inte a number rn ational of well-know whiskies. n and unus ual ȯ stergade 20, 7400 Herning

60’eren

A club for Herning ’s more mat on two floo ure crowd. rs, and pl 60’eren is ays all the 60’s to th best music e present from the da y. »M indegade 5, 7400 H erning

Fox & Ho u n ds

Offering 15 different draught be led beer s, er s, 75 fo 89 differen reign bott t whiskies, of blends and a larg and drinks e selectio , Fox & Hou n of the olde nds is a fa r crowd in vourite Herning. Th two bars, e Scottish a large da pub has nce floor, func tion ro a smoking om. There room and is live music a Saturday, ever y Frid as well as ay and the last Th ȯ stergade ur sd ay of 17, 7400 H ever y mon erning th.

Petit Ba r

Besøg byen s kælderba r, hvor juke flaskeøl ku boxen spill n koster 20 er og en kr. Her ka skak, back n du spille gammon, terninger, br ætspil og »Bredgad ko rt . e 41, 7400 Herning

C afé Na z ar

Experience a cosy café with a bar, smoke a ho where you okah and can drink cock »B redgade tails. 51 st th, 74 00 Herning

73


Hotellet midt i naturen

Sinatur Hotel Skarrildhus ligger idyllisk placeret med skov og park lige uden for døren. Naturen drages aktivt ind i hotellets drift og hotellet tænker grønt og bæredygtigt.

B

æredygtighed og klima er i højsædet hos Sinatur Hotel Skarrildhus. Året rundt arbejder køkkenpersonalet for at få mest muligt ud af sæsonens friske, økologiske råvarer. Der syltes, henkoges, saltes og røges. Ligesom personalet tager sig tid til at fremstille specialiteter fra bunden. Det er alt sammen med til at understøtte hotellets bæredygtige profil. Hertil kommer, at hotellet også samarbejder med lokale producenter; alt fra grøntsags- og frugtavlere til fiskere, jægere, kødproducenter og mindre bryggerier. Og derudover indsamles vilde urter og andre spiselige sager, der vokser i naturen omkring hotellet og bruges i madlavningen. Der er altså kort sagt fokus på enkel, veltillavet mad, der smager af årstiden og giver gæsterne en madoplevelse ud over det sædvanlige.

74

Naturlige mødekoncepter Historisk set har Sinatur Hotel Skarrildhus koncentreret sig om møde- og konferencegæster. Dette område har hotellet udviklet gennem forskellige mødekoncepter og ved at åbne op for alternative aktiviteter i forbindelse med møder, såsom GPS-løb i skoven, walk-and-talks forbi den store stenlaks af kunstneren Jørn Rønnau, eller bål og varm kakao i gården som afslutning på en lang mødedag. Men altid med udgangspunkt i den enkelte kundes behov. For selvom nogle kunder er meget åbne og ligefrem efterspørger disse inputs i deres arrangementer, er andre mere afvisende. Og det er man nødt til at respektere. ”Det har naturligvis en pris (tid og økonomi) at være en lille kæde og first mover. Men vi tror på, at et afbræk i hverdagen med hygge hvor alle kan deltage, er vigtigt. Det sociale element, at være sammen, er vigtigt i en tid, hvor tiden er knap og alt går hurtigt. Vi tror på, at virksomheder, der har

en grøn profil, i fremtiden vil vælge konferencehoteller med en grøn profil.” fortæller Kirsten Secher Villumsen, Direktør for Sinatur Hotel Skarrildhus.

Romantiske weekendophold De sidste par år har Sinatur Hotel Skarrildhus desuden gjort en ekstra indsats for at tiltrække flere private gæster. De har udviklet samlede pakker, der er attraktive for par. Dette har været med til at fylde værelserne ud i weekenderne.

Bæredygtighed på medarbejderniveau Arbejdet med bæredygtighed er ikke noget hotellet selv betragter som usædvanligt, da en stor del af deres kolleger i branchen også arbejder med miljøet i et eller andet omfang. Men hos Sinatur Hotel Skarrildhus er det blevet en hel naturlig del af hverdagen. ”Det er forankret i vores medarbejdere.


De, der har været her i mange år, er rigtig gode til at fortælle os andre, hvordan man gør. Tag trapperne i stedet for elevatoren, så sparer vi på energien og får selv noget ud af det,” siger Kirsten Secher Villumsen.

Dengang og i dag Og så ligger den grønne profil fint i tråd med Sinatur Hotel Skarrildhus’ historie. I 1800-tallet fremstillede og farvede man klæder på stedet, bl.a. til den danske hær, ved hjælp af vandkraft. I dag er man overgået til flere andre selvforsyningsmetoder. Herning Kommune og Klimanetværk Herning tildelte Sinatur Hotel Skarrildhus en miljøpris i 2009 for den store indsats på klima- og energiområdet. Bl.a. fordi hotellet er selvforsynende med energi fra eget træflisfyr og egen vindmølle, som også forsyner 700 parcelhuse i lokalområdet med miljøvenlig strøm. Hotellet har herudover indført en række andre miljøtiltag såsom nedsivningsanlæg, affaldssortering og brug af økologiske råvarer hovedsageligt fra lokalområdet. De har bronzemærket i økologi, hvilket vil sige, at hotellet bruger mellem 30-60% økologiske råvarer. Sinatur Hotel Skarrildhus er desuden medlem af Regional Madkultur Vestjylland. 75


The hotel in the middle of the nature Sinatur Hotel Skarrildhus is situated in an idyllic location, with a forest and a park just outside. Nature plays an active part in the management of the hotel, and the focus is on green and sustainable thinking.

B

eing sustainable and environmentallyfriendly is very important to Sinatur Hotel Skarrildhus. Throughout the year, the kitchen staff work to get the most out of that season’s fresh and organic produce. They pickle, bottle, salt and smoke. The staff also spend time cooking specialties from scratch. All of this supports the hotel’s sustainable profile. In addition, the hotel also works with local producers; anyone from fruit and vegetable growers to fishermen, hunters, meat producers and small breweries. Wild herbs and other food that grows in the wild around the hotel are foraged and used when cooking. In summary, the hotel focuses on simple, well-prepared seasonal food that tastes sensational and gives the guests a culinary experience that goes beyond the extraordinary.

NATURAL meeting concepts Historically, Sinatur Hotel Skarrildhus has focused on meeting and conference guests. This is an area that the hotel has developed through the introduction of different meeting concepts and also by offering alternative activities alongside meetings. These can be anything from GPS runs in the forest, walkand-talks past the artist Jørn Rønnau’s large stone salmon, or a fire and hot chocolate in the courtyard to end a long day of meetings. Even though some customers are very open and ask for these inputs to be included in their events, others are less receptive, which you have to respect. “Of course, there is a price (namely time and finances) to being a small chain and a first mover. However, we also believe that it is important to take a break from everyday life with nice events that everyone can participate in. That social element, just spending time together, is important as time is short and passes way too fast. We believe that companies with a green profile will choose conference hotels that have a green profile in the future”, says Kirsten Secher Villumsen, Director at Sinatur Hotel Skarrildhus.

76

Romantic weekend getaways In the last couple of years Sinatur Hotel Skarrildhus has also made an extra effort to attract more private guests. They have developed package deals that are attractive to couples. This has helped fill rooms at weekends.

Sustainability at employee level The hotel doesn’t believe that its work with sustainability is unusual, given that a great deal of their counterparts in the industry are also, to some extent, environmentallyfriendly. However, at Sinatur Hotel Skarrildhus sustainability has become a natural part of everyday life. “It is rooted in everything our employees do. Those who have been here for many years are really good at telling others how to do it. Take the stairs instead of the lift, that way we save energy and it is good for us too”, says Kirsten Secher Villumsen.

Then and today This green profile is also perfectly in line with the history of Sinatur Hotel Skarrildhus. In the 1800s, hydro power was used in the hotel to produce and dye fabrics for the Danish army, among others. Today, the hotel makes use of several other self-sufficiency methods. The Municipality of Herning and Klimanetværk Herning (Environment Network Herning) gave Sinatur Hotel Skarrildhus an environment award in 2009 in recognition of their great effort in the area of environment and energy. This is due to the fact that the hotel is self-sufficient, using energy from their own wood chip boiler and windmill, which also supply eco-friendly electricity to 700 small detached houses in the local area. The hotel has also implemented a series of other environment initiatives, such as sewage plants, waste sorting and the use of organic produce, mainly from the local area. They have a bronze diploma in ecology, which means that between 30% and 60% of the produce used by the hotel is organic. Sinatur Hotel Skarrildhus is also a member of Regional Madkultur Vestjylland (Regional Food Culture West Jutland).


Overnatning Accommodation

Hoteller

+45 9722 2400 www.hotelherning.dk

+45 2071 6600 www.sundscamping.dk

Best Western Hotel Eyde

BB-Hotels

Hampen Sø Camping

Torvet 1 7400 Herning +45 9722 1800 www.eyde.dk

Gødstrupvej 1 7400 Herning +45 7022 5530 www.bbhotels.dk

Hovedgaden 31B 7362 Hampen +45 7577 5255 www.hampencamping.dk

Hotel Corona

Thorstedlund Hotel & Konferencecenter

Bed & Breakfast

Præstevænget 40 7400 Herning +45 9714 7374 www.thorstedlund.com

I Herning finder du mere end 80 B&B, feriehuse og lejligheder. Se og book på www.visitherning.dk

Kibæk Hotel

There are more than 80 B&Bs, holiday homes and flats in Herning. Search and book at www.visitherning.com

Hotels

Skolegade 1 7400 Herning +45 9712 5444 www.hotelcorona.dk

Hotel DGI Huset Herning Kousgaards Plads 1 7400 Herning +45 9626 7400 www.dgi-husetherning.dk

Jernbanegade 1 6933 Kibæk +45 9719 1003 www.kibaekhotel.dk

Hotel Scandic Regina Fonnesbechsgade 20 7400 Herning +45 9721 1500 www.scandichotels.dk

Sinatur Hotel Skarrildhus Sdr. Ommevej 4 6933 Kibæk +45 9719 6233 www.skarrildhus.dk

Østergaards Hotel Silkeborgvej 94 7400 Herning +45 9712 4555 www.oestergaardshotel.dk

Centerhotel.dk Engdahlsvej 14-16 7400 Herning +45 9722 1522 www.centerhotel.dk

Vildbjerg Sports& Kulturcenter Sports Alle 6 7480 Vildbjerg +45 9627 0700 www.sportscenter.dk

Camping

Vandrerhjem Hostel Danhostel Herning Holing Knuden 2 7400 Herning +45 9712 3144 www.danhostelherning.dk

Book din overnatning til hotel, B&B eller feriehus/lejlighed online på www.visitherning.dk -Nemt og hurtigt It is easy and quick to book your stay at a hotel, B&B, holiday home or flat online at www.visitherning.com

camping

Hotel Herning

Sunds sø camping

Vardevej 9 7400 Herning

Søgårdsvej 2 7451 Sunds

77


h c n u r B i Herning rt hos troligt populæ u t e v le b r e er h Brunc ke rundstykk is fr r, e g a k e d an re, lækre danskerne. P juice. Det sto in ls e p p a e. ld o og k ekt til fridag rf e p r e s s a p morgenmåltid

•••

e morgenFx forskellig llige retter. ke rs fo er, yoghurt, af ag brunch etøj, pandek lt sy t, g, os Ty pisk består , m brød retter som æ ede retter so også varme te of r de madsrelater er ge over del af man , osv. Derud t også er en juice, mælk ligesom frug , er ls pø og bacon uer. brunchmen Herning. stauranter i e caféer og re er fl s app på re ch vo rveret brun h eller hent ning/brunc Du kan få se er /h dk g. in r. hern formatione Se w w w.v isit ’ for flere in ’VisitHerning

Alex Nielsen Adm. Direktør for Mediehuset Herning Folkeblad CEO of the media house and local newspaper

Jeg anbefaler ”En hyggelig lørdag eller søndag morgen på en af Hernings mange caféer sammen med familie eller venner er en super start på dagen. Så er man ligesom i gang. At der så efterfølgende er gode muligheder for at se på lidt kunst eller høre lidt musik et sted rundt i byen, er jo blot lidt ekstra pålæg til brødet.” I recommend “A cosy Saturday or Sunday morning at one of Herning’s many cafés with family or friends is a super way to begin the day, getting you off to the best start. Taking the time to look at some art or listen to music somewhere in the city is just the icing on the cake.”

78


Brunch in Herning Brunch has become incr edibly popular with the Danes. Pancakes, fresh rolls and cold orange juic e, this large, delicious bre akfast is per fect for a day off. Brunch is typically a mix of different kinds of food . For example, various brea kfast-related produc ts, like bread, cheese, jam, pancakes, yoghur t, juice, or milk. There are also often cooked foods like egg s, bacon or sausages, and fruit is also part of many brunch menus. Brunch is served at seve ral cafés and restaurants in Herning. See ww w.visitherning.d k/herning/brunch or dow nload the ’VisitHerning’ app for mor e information.

ch r u n n. b p’e om e r e i n g ap m s n c h, Læ itHer run s ut b app. i o V b i re a ing o n dm Her Re a e V i si t h T in

Opskri ft Tag brunchop levelsen med

hjem i dit eget kø

Scr amble d eggs

Recipe nc h he b ru Bring t

Sc r a m b

e xp

hen wn kitc your o o t in e erienc

s y. led egg great way to start the da

, and a break fast

for Perfect 4 people s: e rv Se

6 eg g s le milk 1 dl. who lt sa ½ tsp. per lack pep b . p ts ½ FIDM lla 45% re a zz o a bowl. 50g m pepper in salt and , k eg g s il e m th n hole e n, w h e e eggs, w e pan, th til n th Whip th u g to in in y e fr mix ture Stir whil Pour the cheese. , add the rm a w are golden. slightly bacon. ges and ied sausa fr h it w es go o d TiP: Tast

kken

Perfekt til mor genbordet så er du sikker på, at dagen Antal portione starter godt. r: 4 personer 6 æg 1 dl. sødmælk ½ tsk. salt ½ tsk. peber 50 gram moz

zarella +45

Pisk æg, sødm

ælk , salt og pe ber sammen i en sk ål. Hæ lsæt osten nå ld det på r æggemasse n er godt varm det steger. St . Rør mens eges til det er let gyldent. panden og ti

Tip: Smager go

dt med stegte

pølser og baco

n til.

79


Praktisk information

Lufthavne // Lufthavnene i Karup og Billund ligger henholdsvis 20 og 45 minutters kørsel fra Herning, og små private flyvemaskiner kan lande på Herning Flyveplads, som ligger i udkanten af Herning. Der er ingen direkte bus- eller togforbindelse mellem Billund Lufthavn og Herning, men på www.rejseplanen.dk kan du se mulighederne for offentlig transport. Vil du gerne direkte, kan du bestille en taxa på +45 9712 0777.

80 80

Karup Airport N. O. Hansens Vej 4 7470 Karup J www.karup-lufthavn.dk

Tog //

Billund Lufthavn A/S Passagerterminalen 10 7190 Billund www.bll.dk

Herning Banegård Banegårdspladsen 6 7400 Herning

Både DSB og Arriva betjener togtrafikken til og fra Herning. Der er timedrift på forbindelsen til København.

Søg rejse på www.rejseplanen.dk Herning Airport Skinderholmvej 25 7400 Herning www.ekhg.dk

Bus/Shuttlebus // I Herning er det nemt at komme rundt med bus. Vi har et godt busnet, der dækker hele byen.


Alarm // Emergency Call (ambulance) Politi // Police Falck // Falck Lægevagten // Medical assistance

112 114 +45 7010 2030 +45 7011 3131

Practical information Airports // Karup Airport is 20 minutes from Herning by car, and Billund Airport is a 45 minute drive. Small private airplanes can land at the airfield in the outskirts of Herning. There is no direct train between Billund Airport and Herning, but at www.rejseplanen.dk you can find details of the public transport options. Alternatively, you can order a taxi at +45 9712 0777. Karup Airport N. O. Hansens Vej 4 7470 Karup J www.karup-lufthavn.dk Billund Airport Passagerterminalen 10 7190 Billund www.bll.dk Herning Airport Skinderholmvej 25 7400 Herning www.ekhg.dk

Train // Both of the Danish railway companies, DSB and Arriva, run trains to and from Herning. There are hourly trains to Copenhagen. Herning Banegård (Herning train station) Banegårdspladsen 6 7400 Herning Plan your journey at www.rejseplanen.dk

Bus / Shuttle bus // In Herning it is easy to get around by bus. We have a good network of buses that cover the entire city. There are shuttle buses to and from the train station when there are concerts and events at MCH Messecenter Herning and Jyske Bank BOXEN. The shuttle buses go before and after the event.

Car hire // Hire a car and get from A-Z quickly. In Herning you can hire cars from Europcar.

Til de store koncerter og events i MCH Messecenter Herning og Jyske Bank BOXEN kører der shuttlebusser fra banegården og ud til MCH. Shuttlebusserne kører både før og efter eventen.

Billeje // Lej en bil og kom hurtigt fra A-Z. I Herning kan du leje biler ved Europcar. Europcar Hyldevænget 2-10 7400 Herning www.europcar.dk

Taxa // Ring og bestil en taxa i Herning på tlf.: +45 9712 0777 ved Herning Taxa.

Parkering // I Herning findes både korttidsog langtidsparkering. Parkering i Herning midtby er gratis. På www.herningcity.dk kan du se hvilke pladser, der er ledige netop nu. For mere information om parkering i Herning besøg www.herning.dk

Europcar Hyldevænget 2-10 7400 Herning www.europcar.dk

Taxi // Call and order a taxi from Herning Taxa on +45 9712 0777.

Parking // There is short-term and long-term parking in Herning. Parking in the city centre is free, and you can view which spaces are currently available by going to www.herningcity.dk. For more information about parking in Herning, visit www.herning.dk.

81


vb

ak

ke

LØVBAKKE DYREHAVE

ve

j

jg

Bjal der

år d

ve

j

bæk vej

vej ose ilm

Ny

P

TJØRRING Vildbjergvej

HOLING SØERNE

P P

STJERNEN

BAUNEKIRKEN

j

ve

rd

o Br

Østerbyvej

vej ård

Bassum g

KVIK HOCKEY ARENA

llé gA

årdvej

an gls

yg eb Or

GØDSTRUP SØ

P

Fu

ten

tof

By

P

ss Ba

Gis

vej

um j

ru

øtt

Sp

gvej

HERNING SVØMMEHAL

j eve

ve

rd

l Tje

ej pv

Hollin

P

FUGLSANG SØ

ej

ldv

fe sel

llø

Va

P

We

ej

rgv

sbo

ll de

HP Hansens Vej

Frue

j

ve

kev Gl Kir

ro

højv

ej

eb

lst

Ho

Porsvænget

ej

evej Gl Land

Glentevej ej

Dana

Allé

svej

P

ej

Paghs

sv

Gødstrup

nd

la

vej

Is

røv

TEXTILFORUM VESTRE ANLÆG

j

j

Jasminvej

Dr on ni ng en s

ds

Eg

KNUDMOSEBJERGET

Da

mg

P

aa

rds

HERNING MESSECENTER STATION

Parkering i centrum

j

HUNDESKOV

See parking at www.herning.dk

P

ej

vej rup Mø

Se parkering på www.herning.dk

ør

Ve P

Parking in the centre

M

Go

HERNING GO-KART CENTER

Ma

p

j

ve

rn

tjø

d Rø

Var dev

HUNDESKOV

KULTUR FABRIKKEN

d ar ev l u Bo

dt

Studsgårdvej

HERNING BOWLINGHAL

bs ve

ej

Enggårdv

P

Messevejen

Ringkøbingve

MCH MESSECENTER HERNING

P

up

ve

P

j

Du kan få et bykort hos VisitHerning og på områdets hoteller P

You can get a city map at VisitHerning and at hotels in the area

82

Lykke svej

Vestergade

JYSKE BANK BOXEN MCH ARENA P

Kaj Zartows Vej

Mes

sem

otor

veje

n

42


Ny Løvbakkevej

nd

K v arter

es

te

nv

ej

Herning

Gullest

rupve j

Revlingens

15

P

Ve

P

ste

rh

olm

ve

j rg ve

j

Lundvej

bo

NIN

Vi

O GSH

Li

ej

dv

LM

n lu lle

ej

HERNINGSHOLM en

j rgve

gade

Skjo

ldb

org

Jepp

eve

j

sV

e Aa kjæ

ej

ad

e

rs V ej

nd

sg

Mo

s Ve j

lla

HC Ø rsted

P

Joh

an

Køg

Fyns

ade dsg nra

rega Nør

ade leg

SYGEHUS P P

Sko

Mølleg

ade

de

Kløve

rmark

Vibo

otorvej Midtjydske M

LYSLØJPEN

HER

BABOON CITY

Gullestrupv

Ko

14

Fonn

esbe c

hsga

de

densgade Fre

Sjæ

rsør P vej Rolighed svej NEXUS HUSETTDGI VANDKULTURHUSET GOLFBANE hN P FERMATEN ielse Nygad P e ns G ade MINDEPARKEN BIBLIOTEK P P P MCH HERNING Golfvej BredgadeTORVET KONGRESCENTER Øste P P PVISITHERNING rgad HERNINGCENTRET P e Dalga sgade TEAM TEATRET P P Silkeborgvej BIO DronP BANEGÅRD ning Hara ens ldsg Boul ade evar P d DANMARKS FOTOMUSEUM

P

He

rni

ng

vej

P

Ydes

Kl

øv

mo

tor

vej

ve

j

erp ark en t

DE GEOMETRISKE HAVER

en

HO

LT

P

er

Bir kC

vej

BJ

SKULPTURPARKEN

rk pa ter

P

bane

en

UTZON HUSET

Gods

CHPEA

kC Bir

P SØNDRE ANLÆG

HEART

ABYSS

Uldjydeve

ER

ELIA G

BIRK CENTERPARK STATION

Chr.

P

Mi

P

KN

mo

tor

VANDSKI

E

sse

ERN

Me

Ø SES MO

UD

41

83


Hold dig opdateret p책 nye events i Herning p책 www.visitherning.dk OG www.facebook.com/govisitherning Keep up-to-date with new events in Herning at www.visitherning.com

VisitHerning Turistmagasin/Tourist Magazine  

Læs om restauranter, attraktioner, aktiviteter og meget mere i Herning. Read about restaurants, attractions, activities and much more in Her...