__MAIN_TEXT__

Page 1

MILIED F’GĦAWDEX

The Moment - Vince Caruana

CHRISTMAS IN GOZO

Christmas in Gozo 2019

30 Nov 2019 - 6 Jan 2020

1


2

Milied F’Għawdex 2019


MILIED HIENI

A MERRY CHRISTMAS

Il-Milied f’Għawdex niċċelebrawh b’ferħ ġenwin u għalhekk irridu nwassluh għand dawk kollha li se jagħżlu lil Għawdex għal dan iż-żmien sabiħ tas-sena.

Christmas celebrations in Gozo are true and genuine and we want to convey this message to all those who visit the island during this beautiful time of the year.

Is-solennità, it-tradizzjonijiet u t-talenti varji tal-Għawdxin qed jinġabru fi programm dettaljat, ikkoordinat mill-Ministeru għal Għawdex. Irridu nassiguraw li kull min jagħżel lil Għawdex għall-Milied ikollu għażla varjata ta’ attivitajiet reliġjużi, kulturali, folkloristiċi u ta’ divertiment mifruxa madwar il-gżira kollha, u f’atmosfera mill-isbaħ.

The solemnity, traditions, and various talents of the Gozitans are being gathered in a detailed programme, coordinated by the Ministry for Gozo. The Ministry has coordinated this detailed program to ensure a variety of activities ranging from religious, cultural, folkloristic and other entertaining events all around Gozo.

Iċ-ċelebrazzjonijiet jiftħu b’mod uffiċjali b’ċerimonja ta’ inawgurazzjoni fejn jinxtegħlu d-dwal tal-Milied u jiġu fi tmiemhom bil-Miġja tal-Maġi. Għawdex sar destinazzjoni mfittxija matul is-sena kollha iżda rridu nassiguraw li dawn il-festi jkunu u jibqgħu attrazzjoni ewlenija. Dan grazzi għall-ħidma kbira li ssir mill-għaqdiet tagħna fil-lokalitajiet u minn talenti oħrajn li għandna f’Għawdex.

The celebrations will officially commence with the lighting of Christmas decorations along the main localities of Gozo, including Victoria, and come to an end with the Epiphany, a feast celebrated in various villages on the island.

Minbarra li nistedinkom tingħaqdu magħna f’dawn il-ġranet, nixtieq lilkom u lill-għeżież tagħkom Milied hieni u Sena Ġdida mimlija paċi, saħħa u ġid! Dr Justyne Caruana Ministru għal Għawdex

Although Gozo has become a sought-after destination all year round, we still want that Christmas festivities retain their prominence. This is also a tribute to all those organizations and artists who tirelessly work towards cultural activities all year round especially in Christmas. While I wish you a Merry Christmas and a healthy, peaceful and prosperous New Year, I invite you to join us for these celebrations. Dr Justyne Caruana Minister for Gozo

Christmas in Gozo 2019

3


4

Milied F’Għawdex 2019


SATURDAY 30TH NOVEMBER TILL MONDAY 6TH JANUARY 2020

FRIDAY 6TH TILL SUNDAY 8TH DECEMBER

Christmas Sale in Aid of Charity Post (Venue): 50, Main Gate Street, Victoria Ħinijiet tal-Ftuħ (Opening Hours): Mondays to Sundays: 9:00am onwards Bażaar tal-Milied organizzat miIl-Moviment Missjunarju “Ġesù filProxxmu” fejn wieħed jista’ jsib oġġetti relatati mal-Milied. Il-qliegħ kollu se jingħata għall-karità. The Missionary Movement “Jesus is Thy Neighbor”, is organising a Christmas Sale, where one can find Christmas-related items. All proceeds will be forwarded to charity.

SUNDAY 1ST DECEMBER 12:00PM

Christmas Sale Post (Venue): Parish Hall, Sannat Swejjaq tal-Milied Christmas Mini Market Post (Venue): St Lawrence Square, San Lawrenz Din l-edizzjoni ta’ Swejjaq tal-Milied tiġbor fiha “Il-Fiera tal-Milied” fejn fiha jkun hemm bankarelli li jkunu qed ibiegħu oġġetti artiġġjanali. Jiġi servut ukoll ikel u xorb tipiku Malti marbut ma’ dawn iż-żminijiet. L-attività ta’ din is-sena se tkun tinvolvi Single-use Plastic Free. This Christmas market will feature the “Fiera tal-Milied”, where one will find stalls selling artisanal artefacts and typical Maltese food and beverage related to this season. This year’s event is going to be a Single-use Plastic Free event. Christmas in Gozo 2019

Ħinijiet tal-Ftuħ (Opening Hours): Friday & Saturday: 4:00pm - 7:00pm Sunday:

6:00am - 12:00pm

4:00pm - 7:00pm

Dan l-avveniment jagħtik opportunità li takkwista rigali u tiżjin uniċi tal-Milied. This event will provide you with the opportunity to purchase original Christmas presents and decorations.

5


6

Milied F’Għawdex 2019


Photo Credit: Daniel Cilia

Christmas in Gozo 2019

MINISTRY FOR GOZO

7


FRIDAY 6TH TILL TUESDAY 24TH DECEMBER

SATURDAY 7TH DECEMBER 11:30AM

The Magro Christmas Family Fest Post (Venue): Savina Centre, L-Għassara Street, Xewkija

VPA School Ensemble in Christmas Mood

Ħinijiet tal-Ftuħ (Opening Hours):

Post (Venue): Il-Ħaġar, St George’s Square, Victoria

Friday 6 December:

3:00pm - 5:30pm

Saturday 7th December:

10:30am - 5:30pm

Sunday 8th December:

9:30am - 6:00pm

th

Thursday 12th December: 3:00pm - 5:30pm Friday 13th December:

10:30am - 5:30pm

Saturday 14th December:

10:30am - 5:30pm

Sunday 15th December:

10:30am - 5:30pm

Friday 20th December:

2:00pm - 5:30pm

Saturday 21st December: 10:30am - 5:30pm Sunday 22nd December:

10:30am - 5:30pm

A selection of the festive season’s endearing melodies specially arranged for the School of Music ensemble at the Gozo Visual & Performing Arts Centre.

SATURDAY 7TH & SUNDAY 8TH DECEMBER Villaġġ tal-Milied Christmas Village Post (Venue): Parish Church, Kerċem

Monday 23rd December: 10:30am - 5:30pm

Saturday 7th December: 4:00pm - 9:00pm

Tuesday 24th December: 10:30am - 1:00pm

Sunday 8th December:

Okkażjoni b’atmosfera maġika fejn issibu ħafna attivitajiet għallfamilja kollha, speċjalment għat-tfal, li jinkludu sessjonijiet ta’ crafts, esperimenti ħelwin fil-kċina, dawra fuq karużel ġdid u ħafna attivitajiet oħra ta’ divertiment. Dħul miċ-ċentru ta’ Savina.

Villaġġ tal-Milied li jikkonsisti f’bankarelli tal-ħelu u ikel tradizzjonali tal-Milied flimkien ma’ sezzjoni ta’ logħob għat-tfal, Christmas carols u wirjiet.

A magical filled atmosphere, where one will find various activities for all the family, especially children, including crafts sessions, cooking sessions, carousel rides and much more. Entrance is from Savina Centre. 8

Selezzjoni mżewqa ta’ siltiet mużikali b’arranġamenti speċjali għallensemble tal-Iskola tal-Mużika taċ-Ċentru tal-Arti (Xewkija).

10:00am - 5:00pm

A Christmas Village consisting of stands offering sweets and traditional food, entertainment for children, Christmas carols and exhibitions.

Milied F’Għawdex 2019


CAROUSEL RIDES

FREE CANDLES

Open Day

BAKING CRAFTS

Sunday 8th December 9.30am to 6.00pm

Savina Creativity Centre, Xewkija, Gozo

FREE FARM VISITS

Christmas in Gozo 2019 FREE TRAIN RIDES

Tel: +356 2156 2236 • Mob: +356 7956 2236 savina creations • www.savina.com.mt

FREE TASTINGS

IN-STORE DISCOUNTS

9


SUNDAY 8TH DECEMBER 8:00AM - 2:00PM 

THURSDAY 12TH & SATURDAY 14TH DECEMBER

Festival ta’ Dawl f’Santa Luċija The Santa Lucija Light Festival Post (Venue): Main Square, Santa Luċija Thursday 12th December: 8:00pm Saturday 14th December: 6:30pm

Suq tal-Milied Christmas Market Post (Venue): Victory Square, Xagħra Għal sena oħra l-Għaqda Volontarjat Festa Marija Bambina taxXagħra se torganizza dan is-suq fejn il-pubbliku jista’ jsib bankarelli tal-artiġġjanat, varjetà ta’ ikel, qsari, kif ukoll ikun hemm preżenti Father Christmas. Dawk preżenti jistgħu jsegwu anke reenactment mill-Gran Mastru tal-Ordni ta’ San Ġwann imtella’ mix-Xagħra Historical Reenactment Organization.   For another year a Christmas Market is going to be organised by the Għaqda Volontarjat Festa Marija Bambina where the public will find stalls selling local crafts and a variety of food and plants. There will also be Father Christmas. Those who attend will also be able to follow a historical reenactment by the Xagħra Historical Reenactment Organisation 10

Din is-sena l-festival ad unur lil Santa Luċija V.M., organizzat millGħaqda Kulturali Ta’ Klula, se jkun mifrux fuq jumejn. Nhar il-Ħamis, 12 ta’ Diċembru fit-8:00pm, il-Fondazzjoni Santa Ċeċilja se torganizza kunċert ta’ mużika sagra taħt id-direzzjoni ta’ Mro. Antoine Mercieca. Nhar is-Sibt, 14 ta’ Diċembru fis-6:30pm, numru ta’ tfajliet b’ilbies abjad, faxxa ħamra ma’ qaddhom u b’xemgħa f’idejhom jakkumpanjaw tfajla b’kuruna bix-xemgħat fuq rasha u dawn flimkien jimxu minn ħdejn il-ħuġġieġa safejn il-knisja biex isellmu lill-Patruna tagħhom. Wara jitqassmu pasti ta’ Santa Luċija lil dawk preżenti. A festival spread over two days, organized by Ta’ Klula Cultural Group, is held in honour of Santa Luċija V.M. (the Patron Saint from which the village’s name is derived). On Thursday, 12th December, the Santa Cecilja Foundation under the direction of Mro. Antoine Mercieca will be hosting a sacred music concert at the village’s church at 8:00pm. On Saturday, 14th December at 6:30pm, girls dressed in white with a red sash will accompany an older girl wearing a crown of lit candles in a procession starting from a bonfire to the church to give honour to their Patron Saint. Afterwards traditional buns will be distributed to those present.

Milied F’Għawdex 2019


THURSDAY 12TH TILL SUNDAY 15TH DECEMBER 9:00AM - 7:00PM

FRIDAY 13TH DECEMBER 12:00PM - 3:00PM Ejjew Oqogħdu (It-3 Edizzjoni) Post (Venue): Bishop Conservatory School, Victoria Attività għall-familja kollha li tinkludi zip lining, Santa's Booth, Segways, Pony Ride, ġinnastika, DiDi Cars, Bouncy Castle, Nail Art, kif ukoll bankarelli tal-ikel, pjanti u kotba. Għal aktar informazzjoni żuru: https://www.facebook.com/ bishopsconservatoryjuniorschool/ An activity for all the family which includes zip lining, Santa's booth, Segways, a pony ride, gymnastics, DiDi cars, bouncy castle, nail art, and stalls offering food, plants and books. For more information visit: https://www.facebook.com/ bishopsconservatoryjuniorschool/

FRIDAY 13TH DECEMBER 8:00PM

OASI Christmas Bake Sale Post (Venue): The Duke Shopping Mall, Republic Street, Victoria Fiera organizzata mill-Grupp tal-Voluntiera tal-Fondazzjoni OASI. Dan huwa mezz ieħor ta’ għarfien soċjali biex ngħixu ħajja b’saħħitha mingħajr abbuż ta’ sustanzi. Bake Sale organised by the OASI Group of Volunteers, with the aim to increase public awareness that life can be enjoyed without the use of illegal substances.

FRIDAY 12TH DECEMBER 7:00PM Christmas in the Square Family Fest Post (Venue): Visitation Square, Għarb Festival li jinkludi live entertainment, kunċert, suq, talent show, u bankarelli bl-ikel fost affarijiet oħra. Għal iżjed informazzjoni agħmlu kuntatt fuq 2156 0556. A festival which includes live entertainment, a concert, a market, a talent show, and food stalls, among other things. For more information please contact Għarb Locol Council on 2156 0556. Christmas in Gozo 2019

Carolling Christmas Concert (3rd Edition) Post (Venue): St George’s Basilica, Victoria It-3 Edizzjoni tal-Kunċert tal-Milied imtella’ mill-kor tat-tfal Piccole Stelle. Dan il-kunċert se jinkludi għanjiet varji taħt id-direzzjoni 'tas-Sa Sylvana Attard.   The 3rd Edition of the Christmas Concert brought to you by the Piccole Stelle children's choir. This concert will include various repertoires under the direction of Ms. Sylvana Attard. 11


CHRISTMAS VILLAGE

13 TH 15TH DECEMBER 2019 AT GOZITANO AGRICULTURE VILLAGE, XEWKIJA CONTACT US FOR FURTHER INFO ON: TEL 21559031 EMAIL: agrigozo@gmail.com

FOOD STALS - TASTINGS - MULLED WINE - KIDS ACTIVITIES - LIVE SINGING & ENTRTAINMENT FRIDAY 13TH DECEMBER 2019

SATURDAY 14TH DECEMBER 2019

GOZO COTTAGE COMPLEX TOURS FROM 1430HRS / 1830HRS (EVERY HALF AN HOUR)

GOZO COTTAGE COMPLEX TOURS FROM 1130HRS / 1630HRS (EVERY HALF AN HOUR)

LORD CHAMBRAY BREWERY TOURS FROM 1400HRS / 1800HRS (EVERY HALF AN HOUR)

LORD CHAMBRAY BREWERY TOURS FROM 1100HRS / 1600HRS (EVERY HALF AN HOUR)

SUNDAY 15TH DECEMBER 2019

1000HRS / 1300HRS EXHIBITION BY VCG MILITARY CLUB GOZO 1600HRS / 2030HRS LIVE SINGING ENTERTAINMENT - CHOIRS - KIDS ACTIVITIES, FACE PAINTING

12

Milied F’Għawdex 2019


FRIDAY 13TH & SATURDAY 14TH DECEMBER 6:00PM

FRIDAY 13TH TILL SUNDAY 15TH DECEMBER

Suq tal-Milied Christmas Market Post (Venue): St John the Baptist Square, Xewkija Suq tal-Milied b’diversi bankarelli, ikel tradizzjonali tal-Milied, kant u mużika, attrazzjonijiet għat-tfal u l-kbar, ritratti ma’ Father Christmas u wirja ta’ presepji. A Christmas Market with various stalls, traditional Christmas food, music, numerous attractions for both children and adults, photos with Father Christmas and a crib exhibition.

FRIDAY 13TH TILL SUNDAY 15TH DECEMBER

Festa Titulari ta’ Santa Luċija The Titular Feast of St Lucy Festival tal-Milied Christmas Festival

Post (Venue): Santa Luċija

Post (Venue): Ta’ Mena Experience, Industry Street, Industrial Estate, Xewkija Ħinijiet tal-Ftuħ (Opening Hours): Friday 13th December:

10:00am - 8:00pm

Saturday 14th December:

10:00am - 8:00pm

Sunday 15th December:

10:00am - 8:00pm

Festival tal-ikel b’tema Natalizju fejn se jiġu servuti fost l-oħrajn mulled wine u mbuljuta tal-qastan. Se jiġi provdut wkoll divertiment għat-tfal u tours tal-kumpless. A Christmas Festival where traditional Christmas foods and beverages, such as Imbuljuta and mulled wine will be served. There will also be entertainment for children, as well as guided tours around the complex.  Christmas in Gozo 2019

Il-Ġimgħa, 13 u s-Sibt, 14 ta’ Diċembru, fit-8:00pm - Marċ matul it-toroq ta’ dan l-irħajjel pittoresk, segwit minn logħob tan-nar. Il-Ħadd, 15 ta’ Diċembru fid-9:00am - Quddiesa solenni u fil-5:00pm purċissjoni solenni bl-istatwa ex-voto ta’ Santa Luċija V.M., akkumpanjata minn logħob tan-nar u baned. Din l-attività se tiġi organizzata mill-Knisja ta’ Santa Luċija. Friday, 13th and Saturday, 14th December, at 8:00pm - Band marches along the main streets of this picturesque hamlet accompanied by a fireworks display. Sunday, 15th December at 9:00am - a Solemn Mass will be celebrated. At 5:00pm, a procession with the ex-voto statue of St. Lucy V.M., accompanied by fireworks as well as band marches. This event is being organised by the Santa Luċija Parish. 

13


SATURDAY 14TH DECEMBER 9:00AM

SATURDAY 14TH & SUNDAY 15TH DECEMBER

Sessjonijet ta’ Crafts u l-Arti tal-Presepju Workshops on Crafts and the Art of Cribs Post (Venue): Xagħra Public Library, Racecourse Street, Xagħra Dan il-kors mal-istudenti huwa organizzat mill-Kunsill Lokali taxXagħra bil-kollaborazzjoni tal-Għaqda l-Milied fix-Xagħra. An event organised by the Xagħra Local Council with the collaboration of Għaqda l-Milied fix-Xagħra.

SATURDAY 14TH DECEMBER 11:30AM

Reċta “Il-Ktieb li Saħħar Milied” Play “The Book that Enchanted Christmas” Post (Venue): Main Hall, Society of Christian Doctrine MUSEUM, Dun Ġorġ Preca Street, Nadur Saturday, 14th December: 7:30pm Sunday, 15th December: 6:00pm Dramm tal-Milied b’kitba u direzzjoni ta’ Mark Azzopardi, imsejjes fuq l-istorja marbuta ma’ wieħed mill-isbaħ kotba tal-Milied – L-Għanja talMilied ta’ Charles Dickens. Id-dħul huwa b’xejn.

The Festive Brass Recital Mużika ferrieħija mill-istudenti ta’ Mark Gauci u George Camilleri.

A Christmas play written and directed by Mark Azzopardi, based on the story behind one of Christmas’s most beloved books - A Christmas Carol by Charles Dickens. Free entrance.

Cheerful music by the students of Mark Gauci & George Camilleri.

For more information please call: 9986 6777.

Post (Venue): Il-Ħaġar, St George’s Square, Victoria

14

Għal aktar tagħrif agħmlu kuntatt fuq 9986 6777.

Milied F’Għawdex 2019


FOST L-GĦAWDXIN GĦALL-FAMILJA KOLLHA

PANTOMINA BIL-MALTI!…EHH…LE…LE BL-GĦAWDXI UUU BL-INGLIŻ FL-14 TA’ DIĊEMBRU 2019 FL-ORATORJU DON BOSCO, IR-RABAT GĦAWDEX FIS 7.30PM

KITBA: JOE PSAILA DIRETTUR: JAMIE CAMILLERI

Christmas in Gozo 2019

15


16

Milied F’Għawdex 2019


SATURDAY 14TH & SUNDAY 15TH DECEMBER La Magia di Natale

SUNDAY 15TH DECEMBER 8:00PM

Post (Venue): Munxar Saturday, 14th December: 6:00pm - 12:00am Sunday, 15th December: 10:00am - 5:00pm Ġewwa r-raħal pittoresk tal-Munxar wieħed se jsib suq tal-Milied magħmul minn għoxrin bankarelli, divertiment għat-tfal, Christmas Father, raffles, u korijiet li se jkantaw Christmas carols, fost affarijiet oħra. This event held in the pittoresque village of Munxar will consist of a huge Christmas market with around twenty different stalls, children entertainment, character animations such as Christmas Father, raffles, and choirs singing Christmas carols.

SUNDAY 15TH DECEMBER 7:00PM

Feel the Magic of Christmas (22nd Edition) Post (Venue): St George’s Basilica, Victoria Il-Kunċert Annwali tal-Milied imtella’ mill-Chorus Urbanus Productions stabilixxa ruħu bħala parti mill-kalendarju kulturali Natalizju. Din issena hi t-22 Edizzjoni. Il-kunċert qed jittella’ bħala parti mill-proġett Feel the Magic bl-appoġġ tal-Malta Arts Council u l-Ministeru għal Għawdex (Gozo Cultural Support Programme) u għandu joffri mument ta’ spettaklu għall-familji kollha sabiex jaqsmu magħna l-ispirtu festiv singulari ta’ dan l-istaġun. Il-Chorus Urbanus - flimkien mal-Chorus Urbanus Juniors u l-Urbanus Festive Orchestra - taħt id-direzzjoni ta’ Dr. John Galea, dejjem iħeġġu għall-karattru festiv permezz ta’ bosta artisti li bil-ħiliet mużikali tagħhom jagħmlu minn dan il-kunċert wieħed mill-ispettakli formidabbli ewlenin Għawdxin għal dan iżżmien sabiħ tas-sena.

The Grand Christmas Concert (6th Edition) Post (Venue): St Margaret’s Church, Sannat Is-Soċjetà Mużikali Santa Margerita V.M. ta’ Sannat tippreżenta s-6 Edizzjoni tal-Kunċert tal-Milied bis-sehem tal-Banda Santa Margerita u diversi kantanti mistiedna, taħt id-direzzjoni tas-surmast direttur Mro. George Apap. Is-Soċjetà Mużikali Santa Margerita V.M. proudly presents the 6th Edition of The Grand Christmas Concert with the participation of the St. Margaret Band and various guest singers under the direction of Mro. George Apap. Christmas in Gozo 2019

The Annual Christmas Concert, organised by Chorus Urbanus Productions, has established itself as one of the major cultural attractions in the Christmas cultural calendar. This year’s 22nd Edition, will form part of the ‘Feel the Magic’ project that is supported by the Malta Arts Council and the Ministry for Gozo (Gozo Cultural Support Programme). This concert offers a spectacular moment of entertainment which will entice the festive spirit to form an enchanting dreamworld for the whole family. Chorus Urbanus alongside the Chorus Urbanus Juniors and the Urbanus Festive Orchestra, under the direction of Dr. John Galea, always indulge the festive character with local artists, musicians and an impressive array of voices that make this concert a formidable experience for local audiences during the Christmas period. 17


MONDAY 16TH DECEMBER 7:30PM

FRIDAY 20TH DECEMBER 8:00PM 

Mixgħela tas-Siġra tal-Milied Christmas Tree Lighting

Angelo & Friends Christmas Concert 2019

Post (Venue): Żebbuġ Square, Żebbuġ Il-Knisja Arċipretali taż-Żebbuġ f’Għawdex se torganizza attività fejn Siġra tal-Milied imżejna se tkun mixgħula fl-ewwel jum tan-Novena Mqaddsa. The Żebbuġ Parish Church will be organising an activity where a decorated Christmas Tree will be lit on the first day of the Holy Advent.     

THURSDAY 19TH DECEMBER 7:30PM 

Post (Venue): Oratory Don Bosco, Victoria It-2 Edizzjoni tal-kunċert annwali mit-Tenur Angelo Muscat b’akkumpanjament ta’ Deborah C. Kunċert ieħor kbir li jinkludi stili versatili ta’ mużika - minn Klassiku għal diski tradizzjonali tal-Milied u anke Pop. The 2nd annual Christmas Concert by Tenor Angelo Muscat accompanied by Deborah C. A concert with a versatile style of music, from Classical to traditional Christmas songs and Pop.

SATURDAY 21ST DECEMBER 11:30AM

Santa Claus is Coming to Nadur (4th Edition) Post (Venue): St Peter & St Paul Square, Nadur Din ir-4 Edizzjoni għat-tfal u l-familji tinkludi fost l-oħrajn għanjiet, marċi, żfin, logħob u sorpriżi oħra. Ritratti ma’ Santa Claus se jkunu wkoll disponibbli fid-Dar ta’ Santa ġewwa r-Raħal tal-Milied. L-avveniment huwa b’xejn u f’każ ta’ maltemp isir l-għada, 20 ta’ Diċembru. The 4th Edition of this Christmas event is open for children and families. It includes carols, marches, dances, games, and other exciting surprises. Photos with Santa will be available in Santa’s House within the Christmas Village. This event is free of charge. In case of inclement weather, the event will take place on the 20th of December. 

18

Milied mal-Kor Laudate Pueri Christmas with the Laudate Pueri Choir Post (Venue): Il-Ħaġar, St George’s Square, Victoria Kunċert ta’ għanjiet u motetti Natalizji popolari mmexxi mill-Kan. Ġorġ Frendo. A recital of the most loved Christmas carols and motets under the direction of Can. George J Frendo.

Milied F’Għawdex 2019


SATURDAY 21ST DECEMBER 7:00PM

SATURDAY 21ST DECEMBER 7:15PM

Milied fil-Għasri Christmas in Għasri Post (Venue): Hall of the Society of Christian Doctrine MUSEUM, Church Street, Għasri Avveniment li jinkludi bosta attivitajiet fosthom drammi, żfin u kant. An event that includes various activities such as plays, dances and Christmas carolling.

Nativitate Domini - Regina Angelorum Choir Concert (6th Edition) Kunċert tal-Milied Christmas Concert Post (Venue): Parish Church, Żebbuġ Wara s-suċċessi fi snin preċedenti, din se tkun is-6 Edizzjoni ta' Nativitate Domini. Din is-sena, il-korijiet taħt id-direzzjoni tal-Fundatriċi Maria Cefai, se jkunu akkumpanjati mill-orkestra taħt id-direzzjoni ta’ Mro. Franco Cefai. Following the previous successful concerts, this will be the 6th Edition of Nativitate Domini. In this year’s edition, the choirs under the direction of Founder Maria Cefai, will be accompanied by an orchestra under the direction of Mro. Franco Cefai. Christmas in Gozo 2019

19


SATURDAY 21ST DECEMBER 7:30PM

SUNDAY 22ND DECEMBER 6:30PM

The Leone Grand Christmas Show Post (Venue): Aurora Opera House, Victoria Varjetà tal-Milied, b’medleys ta’ mużika ferrieħija, umoriżmu u spettaklu, bil-parteċipazzjoni tal-Banda Ċittadina Leone, kantanti, żeffiena u l-Aurora Youth Choir. Biljetti minn www.teatruaurora.com jew ċemplu fuq 7904 5779. A Christmas variety organised by the Leone Band and Aurora Youth Choir with the participation of various singers and dancers. This show includes a variety of seasonal medleys, as well as some of the mostloved joyous tunes. Tickets can be acquired from www.teatruaurora. com or by calling 7904 5779.

SUNDAY 22ND DECEMBER 6:00PM

Il-Pageant tal-Milied (il-51 Edizzjoni) Christmas Pageant (51st Edition) Post (Venue): St Lawrence Square, San Lawrenz  

Sounding the Joy of Christmas (3rd Edition) Kunċert tal-Milied Christmas Concert Post (Venue): St John the Baptist Rotunda Church, Xewkija   Kunċert tal-Milied bil-kurunetta u l-orgni minn Amy Rapa u Robert Buttigieg, bis-sehem tal-Kor Ulied il-Battista. A pipe organ and trumpet concert organised by Amy Rapa and Robert Buttigieg, with the participation of the Children Choir Ulied il-Battista. 20

Il-Pageant tal-Milied jagħlaq 51 sena. Dan jirrakkonta l-istorja tasSalvazzjoni, mill-Ħolqien sat-Twelid tas-Sinjur tagħna Ġesù Kristu. F’dan il-Pageant jieħdu sehem fih kważi nofs il-popolazzjoni tar-raħal ta’ San Lawrenz u jiġi esegwit fid-djar tar-residenti stess. Personaġġi b’kostumi Bibbliċi se jkunu qed jirrakkontaw l-ikbar ġrajja li qatt seħħet. Fl-aħħar fil-pjazza jsir spettaklu tal-Milied bi 3D mal-faċċata tal-knisja. Dan il-Pageant qed jiġi organizzat bil-kollaborazzjoni talMinisteru għal Għawdex. This will be the 51st year of the Christmas Pageant. It narrates the story of Salvation: from Creation to the Birth of our Saviour Jesus Christ. Almost half the population of the village takes part in this pageant and it is performed in the main roads and residential homes. Actors in biblical costumes narrate the greatest story ever told. Finally, in the main square there will be a 3D Spectacle with the Parish Church’s façade serving as a background. This pageant is organized in collaboration with the Ministry for Gozo. Milied F’Għawdex 2019


Christmas in Gozo 2019

21


MONDAY 23RD DECEMBER 4:45PM

TUESDAY 24TH DECEMBER 6:00PM

Purċissjoni bil-Bambin Procession with Baby Jesus Post (Venue): Kunvent Patrijiet MSSP, Triq Mons Ġużepp de Piro, Żebbuġ   Purċissjoni tal-Bambin immexxija mill-membri tas-Soċjetà tad-Duttrina Nisranija MUSEUM b’akkumpanjament tal-Banda Santa Marija.  The members of the Society of Christian Doctrine MUSEUM are organising a procession with the statue of Baby Jesus accompanied by the Santa Marija Band. 

MONDAY 23RD DECEMBER 5:30PM

“O Ġesù Bambin” - Kunċert Annwali “O Baby Jesus” - Annual Concert Post (Venue): Żebbuġ Parish Church, Żebbuġ   Il-Banda Santa Marija se tkun qed tesegwixxi biċċiet klassiċi u popolari marbutin mal-Milied kif wkoll sinfoniji storiċi tal-Milied millarkivji tal-istess Banda. Il-Banda se tkun taħt id-direzzjoni ta’ Mro. Joseph Grech. Il-pubbliku ġenerali huwa mistieden jattendi u d-dħul huwa mingħajr ħlas. The Saint Mary Philharmonic Society of Żebbuġ, Gozo, will be once again holding its Christmas Concert. The concert will revive historical Christmas symphonies from Santa Marija Band’s archives. It will also be performing a variety of classical and popular Christmas music. The concert will be under the direction of the band’s Music Director Mro. Joseph Grech. The general public is invited to attend. Entrance is free of charge. 22

Dimostrazzjoni b’Ġesù Bambin Procession with Baby Jesus Post (Venue): Society for Christian Doctrine MUSEUM, Qala   Din il-purċissjoni bl-istatwa ta’ Ġesù Bambin tkun organizzata misSoċjetà tad-Duttrina Nisranija MUSEUM fuq xewqa tal-Fundatur San Ġorġ Preca. Din tkun mat-toroq ewlenin tar-raħal bis-sehem tat-tfal u bilparteċipazzjoni tal-Banda Ite Ad Joseph. Wara jkun hemm programm ta’ kant, poeżiji, dramm qasir u l-prietka tradizzjonali tat-tifel. This procession with the statue of Baby Jesus is organised by the Society of Christian Doctrine MUSEUM after the wish of its founder San Ġorġ Preca. This procession will go around the village’s streets with the participation of children and the Ite Ad Joseph Band. The procession will be followed by a programme of carols, poems, a play and the traditional child sermon. Milied F’Għawdex 2019


TUESDAY 24TH DECEMBER 6:00PM

TUESDAY 24TH DECEMBER 7:00PM

Dimostrazzjoni b’Ġesù Bambin Procession with Baby Jesus Post (Venue): Independence Square, Victoria   Dimostrazzjoni b’Ġesù Bambin Procession with Baby Jesus Post (Venue): Society for Christian Doctrine MUSEUM, Xewkija   Purċissjoni tradizzjonali bil-Bambin organizzata mis-Soċjetà tadDuttrina Nisranija MUSEUM, bis-sehem tal-Banda Prekursur. Wara jittella’ programm tal-Milied fil-knisja. A traditional procession with Baby Jesus organized by the Society of Christian Doctrine MUSEUM, accompanied by the Prekursur Band. This will be followed by a Christmas programme inside the church. Christmas in Gozo 2019

Purċissjoni organizzata mill-membri tas-Soċjetà tad-Duttrina Nisranija MUSEUM li titlaq minn Pjazza Indipendenza u li tgħaddi minn diversi toroq tal-Belt Victoria u tispiċċa fl-istess post. Wara jittella’ programm qasir ta’ poeżiji u kant li jinkludi l-prietka tradizzjonali tat-tifel. A procession organized by the members of the Society of Christian Doctrine MUSEUM which commences from Independence Square, passing through various streets of Victoria and ends at the same location. The procession will be followed by a short programme which includes poems, Christmas carols and the child’s traditional sermon.

23


TUESDAY 24TH DECEMBER 7:00PM

TUESDAY 24TH DECEMBER 7:00PM

Purċissjoni u Pageant tal-Bambin Christmas Procession and Pageant Kant ta’ Lejliet il-Milied Christmas Eve Carolling Post (Venue): Kempinski Hotel, San Lawrenz   Il-Kor Gaulitanus jippreżenta selezzjoni ta’ carols taħt id-direzzjoni mużikali tas-Surmast Colin Attard. Dħul b’xejn. Għal aktar informazzjoni żuru www.gaulitanus.com jew ċemplu fuq 7703 8971. The Gaulitanus Choir presents a selection of carols under the musical direction of Mro. Colin Attard. Entrance is free. For more information visit www.gaulitanus.com or by calling, 7703 8971. 

Post (Venue): Main Streets, Nadur   Purċissjoni tradizzjonali f’forma ta’ Pageant, b’Ġesù Bambin, missubien tas-Soċjetà tad-Duttrina Nisranija MUSEUM fit-toroq tan-Nadur. F’din il-purċissjoni jieħdu sehem bosta nies lebsin ta’ persunaġġi Bibbliċi flimkien mal-Banda Mnarja tan-Nadur. A traditional procession with the statuette of Baby Jesus with the participation of children attending the Society of Christian Doctrine MUSEUM. The demonstration will wind through the streets of Nadur accompanied by the Mnarja Band. This procession will take the form of a pageant featuring a number of people who will be representing biblical figures.

Photos credit: Gaulitanus Choir 24

Milied F’Għawdex 2019


TUESDAY 24TH DECEMBER 10:30PM

WEDNESDAY 25TH DECEMBER 1:00AM

Kunċert tal-Milied Christmas Concert Post (Venue): St Anthony’s Church, Għajnsielem   Kunċert bil-parteċipazzjoni tal-Kor Sant’ Antnin ta’ Padova. Il-Kor, magħmul minn tfal u żgħażagħ, se jkanta għanjiet magħrufa Natalizji. A concert by the St Anthony of Padova Choir, made up of children and teenagers. Well-known Christmas songs in preparation of this joyful and much-beloved tale will be performed. 

TUESDAY 24TH DECEMBER 11:00PM Kunċert tal-Milied fuq l-Orgni Christmas Concert on the Organ Post (Venue): St John the Baptist Rotunda Church, Xewkija   Kunċert tal-Milied fuq l-orgni minn Noel Gallo, qabel il-quddiesa solenni tal-Lejl tal-Milied. A pipe organ Christmas concert performed by Noel Gallo, before the Christmas Eve solemn mass.

Christmas in Gozo 2019

Pop Into Christmas (3rd Edition) Post (Venue): St George’s Square, Victoria   DCapitals Big Band se ttellgħa t-3 Edizzjoni tal-kunċert spettakolari talMilied fi Pjazza San Ġorġ, eżatt fi tmiem il-quddiesa ta’ nofsillejl li ssir fil-bażilika ta’ San Ġorġ. Il-kunċert - li qed jittella’ bil-kollaborazzjoni ta’ The Grapes Wine Bar Gozo u Tepie’s Coffee Bar - se jiġbor fih mużika popolari tal-Milied u aktar, bis-sehem tal-kantanti residenti tal-band taħt id-direzzjoni ta’ Mro. George Apap. DCapitals Big Band proudly presents the 3rd Edition of “Pop Into Christmas” – a Christmas Band concert, exactly after the Midnight Mass at the St George’s Basilica. The concert - which is presented in collaboration with The Grapes Wine Bar Gozo and Tepie’s Coffee Bar will feature all-time Christmas favourites and other popular music, with the participation of the band’s resident singers under the direction of Mro. George Apap. 25


WEDNESDAY 25TH DECEMBER 8:45AM - 9:45AM

WEDNESDAY 25TH DECEMBER 5:00PM

Purċissjoni b’Ġesù Bambin Procession with Baby Jesus Servizz ta’ 9 Lezzjonijiet u Għanjiet tal-Milied Service of 9 Lessons and Christmas Carols

Post (Venue): Society of Christian Doctrine MUSEUM, Dun Ġorġ Preca Street, Xagħra  

Post (Venue): Gozo Seminary, Enrico Mizzi Street, Victoria  

Purċissjoni bil-Bambin li tibda mill-MUSEUM tas-Subien bis-sehem talBanda Victory u tgħaddi mit-toroq San Ġorġ Preca, Parisot, Tiġrija u tintemm fi Pjazza l-Vitorja fis-6pm. Dritt wara jittella’ programm varjat fil-knisja parrokjali bis-sehem tat-tfal, li jinkludi poeżiji, kant, il-prietka tat-tifel u dramm.

Il-Kongregazzjoni Anglikana f’Għawdex se torganizza s-servizz annwali tagħha ta’ 9 Lezzjonijiet u Għanjiet tal-Milied f’Jum il-Milied fil-Kappella tas-Seminarju tal-Qalb ta’ Ġesù. Għal iżjed informazzjoni kkuntattjaw 7986 6367 jew 9976 7431. The Anglican Congregation in Gozo will be holding its annual Service of 9 Lessons and Carols on Christmas Day at the Gozo Seminary Chapel. For more information call on 7986 6367 or 9976 7431. 26

A procession with Baby Jesus that will start from the Boys’ MUSEUM with the participation of the Victory Band. This will wind down the streets of San Ġorġ Preca, Parisot, Tiġrija, ending in Victory Square at 6pm. A varied programme including poems, singing, the traditional child’s Christmas sermon and a play, will be held after the procession at the Xagħra Parish Church. Milied F’Għawdex 2019


WEDNESDAY 25TH DECEMBER 7:00PM

THURSDAY 26TH DECEMBER 6:30PM

Purċissjoni bil-Bambin Procession with Baby Jesus Post (Venue): Society of Christian Doctrine MUSEUM, Sannat   Purċissjoni bl-istatwa tal-Bambin Ġesù organizzata mis-Soċjetà tadDuttrina Nisranija MUSEUM bis-sehem tal-Banda ta’ Santa Margerita, tibda minn quddiem il-MUSEUM, tgħaddi minn diversi toroq u tasal sal-knisja ta’ Sannat. L-attività tkompli fil-knisja fejn ikun hemm dramm, għanjiet tal-Milied u l-prietka tradizzjonali tal-Milied minn tfajjel ċkejken. A traditional procession with the statue of Baby Jesus, with the participation of the Society of Christian Doctrine MUSEUM, will pass through various village streets towards the church of St. Margaret, accompanied by the St. Margaret Band. The program consisting of a play, carol singing and the traditional child’s Christmas sermon will continue in the church. Kunċert tal-Milied Christmas Concert  Post (Venue): Bażilika ta’ San Pietru u San Pawl, Nadur   Kunċert tal-Milied fil-Bażilika tan-Nadur taħt id-direzzjoni ta’ Mro. Antoine Theuma. Dan il-kunċert isir bis-sehem tal-orkestra, il-kor talMUSEUM u bosta kantanti stabbiliti Għawdxin. Ikun hemm ukoll reċta qasira, qari ta’ poeżiji u l-prietka tradizzjonali tat-tifel. The Grand Christmas Concert will be held at the Nadur Basilica under the direction of Mro. Antoine Theuma. The orchestra will be accompanied by the MUSEUM’s Choir and Gozitan established singers. The event also features a poetry recital session, a short play and the traditional child’s Christmas sermon.

Christmas in Gozo 2019

THURSDAY 26TH DECEMBER 7:30PM Ninni Ninni Ġesù Bambin - Kunċert tal-Milied Christmas Concert Post (Venue): St Lawrence Parish Church, San Lawrenz   Kunċert mużikali tal-Milied mill-kor tal-Parroċċa ta’ San Lawrenz, Levita Laurentius. Waqt dan il-kunċert se jinqraw ukoll biċċiet letterarji bil-Malti u bl-Ingliż. A Christmas musical concert by the San Lawrenz Parish Choir, Levita Laurentius. During this concert, literary pieces both in Maltese and English will be read. 27


FRIDAY 27TH DECEMBER 7:00PM

SATURDAY 28TH DECEMBER 7:30PM

Carols in the Cathedral Kunċert Concert Post (Venue): Gozo Cathedral, Victoria Kunċert imtella’ mill-SCJ Children's Choir taħt id-direzzjoni ta' Marouska Attard, bil-parteċipazzjoni tal-Echo Ensemble. Għal aktar dettalji żuru www.scjchoir.com. A concert by SCJ Children's Choir under the musical direction of Marouska Attard and with the participation of the Echo Ensemble. For more details please visit www.scjchoir.com.

FRIDAY 27TH DECEMBER 7:30PM C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Kunċert tal-Milied fix-Xagħra Xagħra Christmas Concert Post (Venue): Xagħra Parish Basilica, Xagħra  

Festive Season Concert Post (Venue): Kempinski Hotel, San Lawrenz Kunċert mużikali bil-parteċipazzjoni tas-Saksofonista Philip Attard akkumpanjat fuq il-pjanu minn Christina Zahra. A music concert featuring Saxophonist Philip Attard accompanied on the piano by Christina Zahra. 28

Kunċert tal-Milied organizzat mill-Kunsill Lokali tax-Xagħra taħt ilPatroċinju tal-President tar-Repubblika Dr George Vella, bis-sehem talKor Gaulitanus akkumpanjat mill-Gaulitanus Orchestral Ensemble, taħt id-direzzjoni ta’ Mro. Colin Attard. A Christmas Concert being organized by the Xagħra Local Council, under the auspices of the President of the Republic Dr George Vella, with the participation of the Gaulitanus Choir and the Gaulitanus Orchestra Ensemble under the direction of Mro. Colin Attard. Milied F’Għawdex 2019


Christmas in Gozo

Photo Credit: Terry Camilleri

Christmas in Gozo 2019

Christmas It’s Time

29


C

M

Y

M

Christmas Parade

Photo Credit: Terry Camilleri

Y

Y

MY

K

Villa Rundle

30

Photo Credit: Geroge Scerri Milied F’Għawdex 2019


C

M

Bethlehem f’Għajnsielem

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Christmas in Gozo 2019

Photo Credit: Terry Camilleri

31


C

M

New Year’s Eve

Y

M

Y

Y

MY

K

32

Photo Credit: Ricky Bugeja Milied F’Għawdex 2019


SATURDAY 28TH DECEMBER 8:00PM

SUNDAY 29TH DECEMBER 9:00AM

Nadur Garmin 8K - End of Year Run (5th Edition) Post (Venue): St Peter & St Paul’s Square, Nadur   Il-5 Edizzjoni tal-8K Run li tinkludi wkoll 5K Walk u Tlielaq tat-Tfal. Waqt il-ġirja, il-parteċipanti se jkollhom l-opportunità biex iduru postijiet remoti b’xeneġġjatura mill-isbaħ. Minbarra dan, se jkun hemm numru kbir ta’ trofej u medalji għal dawk kollha li se jieħdu sehem. Trasport mill-Imġarr huwa b’xejn.

Dreams of Vienna (5 Edition) th

Programm Mużikali Musical Programme Post (Venue): Hotel Kempinski, San Lawrenz   Kunċert popolari tal-aħħar tas-sena mill-Għaqda Mużikali Viżitazzjoni Għarb taħt id-direzzjoni mużikali ta’ Mro. Jason Camilleri.

The 5th Edition of the 8K Run involving a 5K Walk and Kids’ Races. The parcourse will incorporate several scenic routes. A wide selection of trophies and medals will be offered to those participating. There will be free transport from Mġarr.

SUNDAY 29TH DECEMBER 6:00PM

Il-programm jinkludi mużika popolari għal dan l-istaġun festiv flimkien ma’ varjetà ta’ kompożizzjonijiet internazzjonali li għamlu suċċess. Żeffiena lokali se jakkumpanjaw il-Banda matul il-kunċert kollu. Ringrazzjament speċjali jmur lill-Onor. Dr Justyne Caruana, Ministru għal Għawdex, għas-sapport tagħha. Dħul huwa b’xejn. Biex tirriserva post ċemplu fuq 7949 2667 jew fuq l-indirizz elettroniku dreamsofvienna@gmail.com Enjoy an evening at the very popular end of year concert, which is now in its fifth year. The concert put up by the Għaqda Mużikali Viżitazzjoni Għarb, under the musical direction of Mro. Jason Camilleri will be held at the Kempinski Hotel, San Lawrenz. The musical programme includes popular music related to the festive season, together with a variety of different scores and international successes. Local dancers will accompany the Band throughout the entire concert. A special thanks goes to the Minister for Gozo Dr Justyne Caruana for her support. Entrance is free of charge. To reserve a seat please call on 7949 2667 or contact by email on dreamsofvienna@gmail.com Christmas in Gozo 2019

Kunċert tal-Milied mill-Gozo Community Choir Christmas Concert by the Gozo Community Choir Post (Venue): St John the Baptist Rotunda, Xewkija   Il-Kor Gozo Community, taħt id-direzzjoni ta’ Peter Thomas se jkun qiegħed iwassal għanjiet tradizzjonali tal-Milied. The Gozo Community Choir will perform traditional carols, under the direction of Peter Thomas. 33


COME CELEBRATE WITH US!

FEATURING

DCapitals • Michela & Friends • JJoy Mae • IVY WALLS • BennyGee ALSO FEATURING

International Artist VICTORIA • GOZO 9:30PM ONWARDS • FREE ENTRANCE 34

Milied F’Għawdex 2019


WEDNESDAY 1ST JANUARY 2020 7:30PM

SUNDAY 5TH JANUARY 2020 10:00AM

A New Year’s Toast (8th Edition) Programm Mużikali Musical Programme Post (Venue): Hotel Kempinski, San Lawrenz   It-8 Edizzjoni fejn il-Kor Gaulitanus jibda mużikalment l-Ewwel tas-Sena b’kunċert. F’atmosfera li tixraq din l-okkażjoni, il-kor se jippreżenta repertorju vast u enerġetiku. Il-kor, is-soloisti u kollegi tagħhom, se jipparteċipaw taħt id-direzzjoni mużikali u artistika tas-Surmast Colin Attard. Dan ukoll se jkun l-ewwel avveniment li fih il-kor se jiċċelebra t-30 anniversarju mit-twaqqif tiegħu. Dħul huwa b’xejn. Għal aktar informazzjoni żuru www.gaulitanus.com jew ċemplu fuq 7703 8971. The Gaulitanus Choir musically ushers in the New Year in style with a concert; indeed a musical bonanza fittingly featuring lively and bouncy repertoire. The choir, its soloists and friends will participate under the musical and artistic direction of Colin Attard. This will also be the first event celebrating the choir's 30th anniversary. Entrance is free. More info on www.gaulitanus.com / 7703 8971

Wasla trijonfali tas-Slaten Maġi Arrival of the Three Kings Post (Venue): Main Square, Qala   Wasla trijonfali tas-Slaten Maġi fil-pjazza tar-raħal fejn jippreżentaw ir-rigali tagħhom ta’ deheb, inċens u mirra lil Ġesù Tarbija u jinżlu jagħtuh qima. Wara, il-poplu kollu preżenti jkun mistieden biex, bħasSlaten Maġi, iqim huwa wkoll lil Ġesù Tarbija. The triumphant arrival of the Three Kings will take place at the village square where they will present their gifts of gold, incense and myrrh to Baby Jesus and kneel down in adoration. After all the presents are given, the viewers will be invited to adore Baby Jesus.

Photos credit: Gaulitanus Choir Christmas in Gozo 2019

35


SUNDAY 5TH JANUARY 2020 10:30AM - 11:00AM

SUNDAY 5TH JANUARY 2020

“La Cavalcata dei Re Magi” - Il-Wasla tal-Maġi “La Cavalcata dei Re Magi” - The Arrival of the Three Kings Post (Venue): Victory Square, Xagħra Din l-attività ssir fil-festa tas-Solennità tal-Epifanija tal-Mulej. Il-wasla trijunfali tat-Tliet Slaten Maġi rekbin fuq iż-żwiemel isseħħ ġewwa Pjazza Vitorja fix-Xagħra fejn il-pubbliku jara lill-Familja Mqaddsa, bir-rgħajja joffru r-rigali tagħhom filwaqt li l-Maġi jaduraw lil Ġesù Bambin. “La Cavalcata dei Re Magi” mill-ġdid se tiġi organizzata mill-Għaqda l-Milied fix-Xagħra fi ħdan il-Paroċċa ta’ Marija Bambina bil-kollaborazzjoni tax-Xagħra Historical Reenactment Organisation, Ministeru għal Għawdex u l-Kunsill Lokali tax-Xagħra. La Cavalcata dei Re Magi (The Arrival of the Three Kings) will be held on the solemnity of the feast of the Epiphany, at Victory Square in front of the Basilica of the Nativity of Our Lady, Xagħra. During the event the Holy Family will make their way to the parvis followed by five shepherds who pay homage to Baby Jesus. The Three Wise Men in oriental biblical outfits arrive on horseback accompanied by servants carrying the three biblical presents – gold, incense and myrrh and present their gifts to Baby Jesus while paying him homage. The reenactment will be organised by the Għaqda l-Milied fix-Xagħra with the collaboration of the Xagħra Historical Reenactment Organisation, Xagħra Parish, Ministry For Gozo and the Xagħra Local Council. 36

Il-Wasla tas-Slaten tal-Maġi Adoration of the Magi Post (Venue): Ta’ Passi, Mġarr Road, Għajnsielem Is-Slaten Maġi se jitilqu minn destinazzjoni fl-Ewropa l-Ħamis, 2 ta’ Jannar. Imbagħad, fl-Epifanija, il-Ħadd, 5 ta’ Jannar, jitilqu filgħodu minn villaġġ f’Malta sabiex tard wara nofsinhar jaqsmu l-fliegu u jsir id-dħul trijunfali tagħhom ġewwa Bethlehem f’Għajnsielem. Għal iżjed dettalji żuru facebook.com/bethlehem.f.ghajnsielem. Bethlehem f'Għajnsielem will close with the Adoration of the Magi on Sunday, 5th January. The Three Kings will depart on horseback from a yet-to-be announced destination in Europe on Thursday, 2nd of January. The journey continues on the Feast of the Epiphany as they depart from a village in Malta on Sunday morning. Later that afternoon they will embark the Gozo Ferry and finally make their triumphal entrance in the Nativity Village of Bethlehem in Għajnsielem to pay homage to Baby Jesus. For more details visit facebook.com/ bethlehem.f.ghajnsielem.

Milied F’Għawdex 2019


Is-Seħer tal-Milied Għal darb’oħra qiegħed nikteb f’dal-Milied xi ftit tal-vrus, għax dil-ġrajja ssaħħarni – mill-qalb ħierġa dawn il-ħsus! It-Twelid tal-Bambin ċkejken ’il fuq minn elfejn sen’ilu għadu l-qofol tal-istorja – il-ġnus qima jagħtu Lilu.   F’lejl kiesaħ, għeri u xitwi ried jitwieled dal-Bambin sabiex jifdi d-dinja kollha maħfra jagħti ’l-midinbin!   Biex ġie fostna xejn ma għażel xi palazz, jew xi dar kbira iżda stalla bi ftit tiben, grotta mħarbta, żgħira w fqira.   Biex ma jmutx mill-bard u l-kesħa kellu biss baqra u ħmara illi saħħnuh bin-nifs tagħhom – O x’kellha d-dinja tara!   Bil-mod l-għar beda jimtela bir-rgħajja u n-nagħġiet illi ġrew ’l hawnhekk bi ħġarhom f’dik il-ħemda, f’dak is-skiet. F’ħin qasir id-dlam iċċarrat b’kant tal-anġli ferħanin illi dawlu s-Sema kollu biex isellmu lill-Bambin.   Qalb Marija u Gużeppi imtlew b’ferħ ma jitfissirx li nħass mal-irkejjen kollha għalkemm forsi ma jidhirx! Christmas in Gozo 2019

O kemm kienet ixxurtjata din il-Belt ċkejkna ta’ Betlem fejn tal-ġnus ir-Re dlonk twieled – kulħadd lilu mar isellem! Slaten għonja mill-bogħod terrqu għax riedu jiltaqgħu miegħu għaliex fehmu li dal-bniedem joqogħdu għall-Kelma tiegħu!   Ħalli niġu issa għalina! ngħarblu ftit dan il-Milied! Qegħdin nifhmu din il-ġrajja kemm għalina din xi swiet!   Kif qegħdin inħejju ruħna sabiex nilqgħu lill-Bambin! Qegħdin nibnu l-Presepju bil-pasturi hekk ħelwin! Qed immorru għan-Novena u nimxu wara l-Bambin, inkantaw il-Christmas carols mat-tfal tal-Mużew ċkejknin! Jew inkella lkoll medhija wara x-xiri tar-rigali u fil-ġenb qegħdin inwarrbu dat-Twelid qaddis, speċjali!   Dal-Milied, O Bambin ċkejken ejja twieled fil-qalb tagħna; saltan, għammar ġewwa djarna u qatt la tabbandunana!   Kav. Joe M. Attard Diċembru 2019

37


Presepji Tradizzjonali Għawdxin

TRADITIONAL MALTESE CRIBS

ISEM

INDIRIZZ TAL-PRESEPJU

TEL. NO.

LISTA TAL-PRESEPJI STATIĊI - 2019 Rev. Anton Refalo

Ċentru Ġesu’ Nażżarenu, Triq Ġnien Xibla, Xagħra

99248780/ 21557231

Tonio Caruana

St.Joseph, Triq Vestru, Xagħra

21557207/ 79557207

Ezechiel Grima

Każin tal-Banda Victory, Triq Marija Bambina, Xagħra

79560608

Herman Mifsud

“Malverno” Pjazza Madonna ta’ Loreto, Għajnsielem

21566850/ 79923134

John Attard

“Dar Dun Ġorġ” Triq Dun Ġorg Preca, Xagħra

79538337

Victor Said

25 Triq Parsott, Xagħra

21561286/ 99420095

Charlon Said

"Franvic" Triq Parsott, Xagħra

99561286/ 79060857

LISTA TAL-PRESEPJI MEKKANIĊI - 2019 Domenic Bajada

Ċentru tal-Kultura (Ħdejn il-Knisja ta’ San Franġisk), Pjazza San Franġisk, Victoria

21566309/ 99822690

Andre’ Cassar

Dar il-Merin’, 52 Triq l-Għejjun, Xagħra

21552864/ 79001005

Joseph Attard

Insieme’ Triq is-Sagħtar, Victoria

21559126/ 79204759

LISTA TAL-PRESEPJI WARA T-TIEQA - 2019

38

Paul Bartolo

‘Marion’, Frangisk Camilleri Street, Xaghra

27557006/ 79478154

Victor Agius

Terrae Art Studio, ‘8th September Avenue, Xaghra

79594508

Jean Paul Portelli

Anthony House, Grunju Street, Nadur

79284419

Tony Sammut o.b.o. Għaqda Presepju Nadur

Dar Dun Franġisk Grima, Triq it-Tiġrija, Nadur

79284419

Milied F’Għawdex 2019


Presepji u Wirjiet SATURDAY 30TH NOVEMBER & SUNDAY 1ST DECEMBER

CRIBS & EXHIBITIONS

SATURDAY 30TH NOVEMBER TILL SUNDAY 5TH JANUARY 2020   Presepju Artiġġjanali Artisan Crib Post (Venue): Il-Ħaġar - Heart of Gozo, St George’s Square, Victoria Ħinijiet tal-Ftuħ (Opening Hours): Saturday & Sundays:

9:00am - 5:00pm

Saturday 21st - Sunday 5th January:

9:00am - 5:00pm

Presepju magħmul bl-idejn minn artiġġjanisti ta’ Bejta Artisan Gallery. Għaxar artisti ngħaqdu u bl-użu ta’ bosta midja ħolqu figuri u annimali individwali ġo presepju modern li se jkun muri fil-gallerija. A hand crafted crib made by the artisans of Bejta Artisan Gallery. Ten artists have joined forces, and with the use of various mediums, have crafted the individual figures as well as animals in a modern crib setting.

SUNDAY 1ST DECEMBER TILL SUNDAY 12TH JANUARY 2020

Wirja Annwali tal-Għasafar minn Gozo Bird Breeders Society Annual Bird Show by Gozo Bird Breeders Society Post (Venue): Gozo Sports Complex, Victoria Ħinijiet tal-Ftuħ (Opening Hours): Saturday 30th November:

8:30am - 8:00pm

Sunday 1st December:

8:30am - 6:00pm

Din il-wirja annwali tikkonsisti minn varjetà kbira ta’ għasafar li ġew kollha mrobbija lokalment. Maqsumin fi tmien kategoriji dawn huma: Finches Ewropej, Exotic Finches, Pappagalli, Summien u Gamiem, Kanarini Type, Kanarini tal-kulur, Softbills; kif ukoll kategorija għat-tfal b’tipi differenti ta’ għasafar.

Wirja "Il-Madonna, Pinu u San Ġorġ" "Our Lady, Pinu & St. George" Exhibition

The Annual Bird Show consists of a wide range of bird species that have all been bred locally. There will be eight categories: European Finches, Exotic Finches, Parrots, Quails & Doves, Type Canaries, Colour Canaries, Softbills; and a children’s category with all types of birds.

Mondays to Sundays:

Christmas in Gozo 2019

Post (Venue): Il-Ħaġar, St George’s Square, Victoria Ħinijiet tal-Ftuħ (Opening Hours): 9:00am - 5:00pm

Wirja ta’ oġġetti u dokumenti bħala konklużjoni tas-sena ċentenarja tal-kwadru mirakoluż ta’ Ta’ Pinu. An artefacts and documents exhibition as part of the conclusion of the Ta’ Pinu altarpiece quadricentennial year. 39


40

Milied F’Għawdex 2019


Christmas in Gozo 2019

41


SUNDAY 1ST DECEMBER TILL SUNDAY 12TH JANUARY 2020

MONDAY 2ND DECEMBER TILL SUNDAY 5TH JANUARY 2020   Presepju Artiġġjanali Artisan Crib Post (Venue): Ta’ Nikolai Gallery, 43, Mons Ġużeppi Farrugia Street, Victoria Ħinijiet tal-Ftuħ (Opening Hours): Mondays to Fridays:

9:00am - 2:00pm

Presepju magħmul bl-idejn minn artiġġjanisti ta’ Bejta Artisan Gallery. Għaxar artisti ngħaqdu u bl-użu ta’ bosta midja ħolqu figuri u annimali individwali ġo presepju modern. A hand-crafted crib made by the artisans of Bejta Artisan Gallery. Ten artists have joined forces, and with the use of various mediums, have crafted the individual figures as well as animals in a modern crib setting.

FRIDAY 6TH DECEMBER TILL SUNDAY 29TH DECEMBER

Wirja “Red is the Colour” “Red is the Colour” Exhibition Post (Venue): Ta’ Mena Experience Complex, Industry Street, Industrial Estate, Xewkija Ħinijiet tal-Ftuħ (Opening Hours): Mondays to Sundays:

9:00am - 7:00pm

Il-Ħadd, 1 ta’ Diċembru l-esebizzjoni artistika tinfetaħ uffiċjalment mill-Onor. Dr Justyne Caruana, Ministru għal Għawdex u wara l-artist jagħmel preżentazzjoni tal-esebizzjoni. L-attività tkompli b’dawra malkumpless permezz ta’ tours iggwidati f’żoni ta’ produzzjoni.   Kull nhar ta’ Sibt f’Diċembru l-artist se jippreżenta l-esebizzjonijiet tiegħu bejn il-11:00am u 12:00pm.

42

Esebizzjoni tal-Milied Christmas Exhibition Post (Venue): Joe Tabone Hall, Nadur Local Council, Nadur Ħinijiet tal-Ftuħ (Opening Hours):

On Sunday, 1st December, the art exhibition will be officially inaugurated by the Hon. Dr Justyne Caruana, Minister for Gozo, followed by a presentation from the artist. There will also be guided tours around the art spaces, underground cellars, winery, olive press and other production areas.

Mondays to Sundays:

Presentation of the exhibition will be held every Saturday in December by the artist himself from 11:00am to 12:00pm.

For another year a Christmas exhibition will be held by Għaqda Ħbieb Presepju Nadur, where local artists’ will display Christmas related items and artefacts.

8:00am - 4:00pm

Għal sena oħra se tinżamm wirja tal-Milied mill-Għaqda Ħbieb Presepju Nadur fejn se jintwerew fost l-oħrajn xogħlijiet ta’ artisti lokali kif ukoll affarijiet oħra li huma tradizzjonalment relatati mal-Milied.

Milied F’Għawdex 2019


Christmas in Gozo 2019

43


SATURDAY 7TH DECEMBER TILL FRIDAY 3RD JANUARY 2020

SATURDAY 7TH DECEMBER TILL MONDAY 6TH JANUARY 2020

TATOM by Dominique Ciancio Post (Venue): art…e Gallery, 1, Library Street, Victoria Ħinijiet tal-Ftuħ (Opening Hours): Mondays to Saturdays:

9:30am - 12:15pm

Sundays:

10:00am - 12:00pm

Ana (Kontra) Kronos (Żmien). Permezz ta’ sensiela ta’ pitturi maħdumin biż-żejt, Dominique Ciancio jagħti ħarsa ħafifa lejn in-natura tażżmien u kif il-valuri donnhom jinbidlu mal-medda tiegħu. Għalhekk TATOM twieled minn kontroversji li mhux la kemm idubu malajr. Nistgħu nistaqsu jekk hemmx prinċipji li ma jinbidlux u jibqgħu fissi bla mittifsa? U kif tista’ pittura tikxef x’hemm moħbi fil-qalb u l-ħsibijiet tal-bniedem? TATOM tipprova tesplora ftit minn dawn l-ideat. Ana [Against] Khronos [Time]. Through a series of oil paintings, Dominique Ciancio takes a look at the fleeting nature of time and how values seem to shift with it. TATOM stems from a number of enduring controversies. Are there everlasting and unchanging principles that stand through time like solid immovable trees? And how can a painting discern the heart and thoughts of man? TATOM is an attempt at exploring a few of these ideas. 44

Wirja Filatelika Philatelic Exhibition Post (Venue): Il-Ħaġar (Level -1), St George’s Square, Victoria Ħinijiet tal-Ftuħ (Opening Hours): Mondays to Sundays:

9:00am - 5:00pm

Wirja ta’ filatelija Natalizja mtellgħa mis-Soċjetà Filatelika t’Għawdex. An exhibition of Christmas philately by the Gozo Philatelic Society. Milied F’Għawdex 2019


THURSDAY 12TH DECEMBER TILL SUNDAY 15TH DECEMBER

Esebizzjoni tal-Milied Christmas Show

FRIDAY 13TH DECEMBER TILL WEDNESDAY 1ST JANUARY 2020

FESTO CHRISTI NATALITIO - Wirja ta’ Arti Sagra FESTO CHRISTI NATALITIO - Sacred Art Exhibition

Post (Venue): Exhibition Hall, Ministry for Gozo, Victoria Ħinijiet tal-Ftuħ (Opening Hours): Thursday, 12th December:

11:00am - 4:00pm

Friday, 13th December:

9:00am - 12:00pm

4:00pm - 7:00pm

Post (Venue): Dar Dun Franġisk Grima, Racecourse Street, Nadur Ħinijiet tal-Ftuħ (Opening Hours): Friday, 13th December: Saturday, 14th December:

 

5:00pm - 7:30pm 5:00pm - 7:30pm

Saturday, 21st December:

4:30pm - 7:30pm

4:00pm - 7:00pm

Sunday, 22nd December:

5:00pm - 7:30pm

Sunday, 15th December:

Saturday, 14th December:

9:00am - 12:00pm

Wednesday, 25th December:

4:30pm - 7:30pm

4:00pm - 8:00pm

Thursday, 26th December:

4:00pm - 6:30pm

Is-Soċjetà Agrikola, Industrijali u Kulturali ta’ Għawdex se torganizza l-Wirja tal-Milied. L-esebiti jinkludu kull tip ta’ xogħol bl-idejn, pitturi u arranġamenti ta’ fjuri, dejjem bis-suġġett li jkollu x’jaqsam mat-tema tal-Milied. Il-preżentazzjoni tat-trofej se ssir mill-Onorevoli Ministru għal Għawdex Justyne Caruana.

Saturday, 28th December:

5:00pm - 7:30pm

9:00am - 12:00pm

The Gozo Agricultural, Industrial and Cultural Society is organising a Christmas show. Exhibits include a wide range of Christmasrelated crafts, pictures and flower arrangements. The trophies will be presented by the Honorable Minister for Gozo Justyne Caruana. Christmas in Gozo 2019

th

Sunday, 29 December: Wednesday, 1st January:

5:00pm - 7:30pm 5:00pm - 7:30pm

F’din il-wirja wieħed jista’ jammira numru ta’ presepji magħmulin minn materjali differenti kif ukoll xogħol artistiku ieħor relatat mal-Milied. In this exhibition one can admire a number of cribs made from different materials and other Christmas-related artefacts. 45


FRIDAY 13TH DECEMBER TILL SUNDAY 5TH JANUARY 2020

Bethlehem f’Għajnsielem se jkompli jilqa’ eluf ta’ viżitaturi biex iġeddu l-esperjenza tat-twelid ta’ Ġesù hekk kif din l-avveniment jidħol fil-11-il edizzjoni tiegħu. Dan il-presepju ħaj hu mifrux fuq medda art ta’ 20,000 metru kwadru fl-inħawi magħrufa bħala Ta’ Passi. Bħas-snin l-imgħoddija dan il-presepju ħaj se jkun qed joffri taħlita ta’ tradizzjonijiet u snajja’ lokali flimkien ma’ dak kollu li ġeneralment nassoċjawh mal-presepju tradizzjonali Malti. L-attrazzjonijiet prinċipali f’dan il-villaġġ tan-Natività jinkludu l-furnar, il-mastrudaxxa, il-ħaddied, id-dverna, il-kamra tal-fwejjaħ, suq tal-ħxejjex u tal-artiġġjanat, ilqiegħa u d-diversi għelieqi bir-rgħajja u l-annimali. Wieħed jista’ jaqsam minn pont u jitla’ fuq dgħajsa li se tkun mixja tul din ix-xmara li hemm ħdejn ix-xatt tas-sajjieda, jew jipprova hands-on uħud millinġenji li kienu jużaw missirijietna fil-biedja. Il-familji jistgħu jgawdu x-xenarju sabiħ tal-kampanja Għawdxija waqt li jduqu ftit mill-ikel, xorb u ħelu tradizzjonali. Se jkun hemm spazju għas-suldati Rumani ġewwa arena mibnija apposta. Ċertament li l-grotta ta’ Ġesù Bambin tibqa’ l-qofol ta’ Bethlehem f’Għajnsielem.

Bethlehem f’Għajnsielem 2019 Bethlehem in Għajnsielem 2019

F’dan il-villaġġ jieħdu sehem diversi atturi u matul il-ħin tal-animazzjoni se jkun hemm bosta attivitajiet fosthom reenactments mill-istorja tanNatività, rakkonti, kant tal-Milied u daqq tradizzjonali. Bethlehem f’Għajnsielem ikun animat kull nhar ta’ Sibt, Ħadd u Festi Pubbliċi bilqofol tiegħu jkun nhar il-Ħadd, 5 ta’ Jannar bil-Miġja tas-Slaten Maġi.

Post (Venue): Ta’ Passi Fields, Għajnsielem

Għal aktar informazzjoni żuru www.ghajnsielem.com/bethlehem.

Ħinijiet tal-Ftuħ (Opening Hours): Friday 13th December:

3:00pm - 8:00pm

Saturday 14th December:

4:30pm - 8:00pm

Sunday 15 December:

2:30pm - 7:30pm

Wednesday 18th December:*

9:30am -12:00pm

Saturday 21st December:

4:30pm - 8:00pm

th

nd

Sunday 22 December:

3:30pm - 8:00pm

Thursday 26th December:

2:30pm - 7:30pm

th

4:30pm - 8:00pm

Saturday 28 December: Sunday 29 December:

2:30pm - 7:30pm

Wednesday 1st January:

3:30pm - 8:00pm

Sunday 5th January:**

2:00pm - 8:00pm

th

*animat mit-tfal **Miġja tas-Slaten Maġi *animated by school children **Adoration of the Magi

46

2:30pm - 7:30pm

Wednesday 25 December:

th

The 11th edition of the greatest story ever told - the tale of the Nativity where one can experience a live crib spread over 20,000 square metres of land in the area known as Ta’ Passi. Bethlehem f’Għajnsielem has always managed to offer all the ingredients for a memorable experience where the Maltese folklore and traditions are intertwined with the Maltese crib. Throughout these years, the event has managed to attract international attention as a top 10 worldwide Christmas destinations. Once again, the main attractions include the carpenter and blacksmith’s dwellings, the bakery, an open-air market selling seasonal fruits, fish and a wide selection of vegetables, a local crafts area promoting traditional skills and folklore, a tavern, a farmhouse with panoramic roof, the room of scents and the Bethlehem Inn. One can also embark on a Maltese boat across the river. The Castrum Romanum will again host the Roman Garrison who will also be patrolling the streets of Bethlehem collecting taxes and taking the census as decreed by the Emperor of Rome. Several other reenactments and live events will also be taking place during the hours of animation. Children will have the opportunity to try several hands-on tools while families can enjoy the unique surroundings of the Maltese countryside or try some local savouries. Finally, the last stop and the highlight of this journey is the Grotto where a poor unknown couple is tending their newly-born Baby Jesus with a donkey and a cow close by. For more information please visit www.ghajnsielem.com/bethlehem Milied F’Għawdex 2019


Christmas in Gozo 2019

47


FRIDAY 13TH DECEMBER TILL SUNDAY 5TH JANUARY 2020

FRIDAY 13TH DECEMBER TILL SUNDAY 5TH JANUARY 2020

Presepju Mekkaniku Mechanic Crib Post (Venue): Cultural Centre, St Francis’ Square, Victoria Ħinijiet tal-Ftuħ (Opening Hours):

48

Mondays to Fridays:

5:00pm - 8:00pm

Sundays & Public Holidays:

9:00am - 12:00pm

Presepju Xenografiku Scenographic Crib

4:00pm - 8:00pm

Post (Venue): Temple Street, Qala

Ix-xena ta’ Grecio, il-pajjiż li fih San Franġisk għamel l-ewwel presepju ħaj fl-Italja, teħodna biex niggustaw il-ġrajja tas-Salvazzjoni f’dan ilpresepju mekkanizzat. Madwar il-grotta ta’ Bethlehem - li fiha l-Madonna tippreżentalna l-Bambin filwaqt li San Ġużepp iqim l-Misteru ħaj - insibu diversi xenarji li fihom nilmhu attività kontinwa li toħloq għalina ħeġġa biex niskopru s-sabiħ tal-ħafna pasturi movimentati. The scene of Grecio, where St. Francis made the first live crib in Italy, is presented in this mechanical crib, bringing back fond memories of the Salvation story. Around Bethlehem’s Grotto - where the Virgin Mary presents us with Baby Jesus whilst St. Joseph worships the living Mystery - we find various scenarios in which we see a continuous activity that leads us to discover the beauty of the moving figurines.

Ħinijiet tal-Ftuħ (Opening Hours): Mondays to Fridays:

5:00pm - 8:00pm

Sundays & Public Holidays:

9:00am - 12:00pm 4:00pm - 9:00pm

Presepju b’xeni diversi orjentat fil-Palestina l-Antika u l-bini tagħha, li jirrapreżenta l-ħajja ta’ Ġesù Kristu. Dan il-presepju hu maħdum minn Clayton Buttigieg. A multiple-scene crib oriented in Ancient Palestine and its buildings that represents the life of Jesus Christ. This crib is crafted by Clayton Buttigieg.

Milied F’Għawdex 2019


FRIDAY 13TH DECEMBER TILL SUNDAY 5TH JANUARY 2020

FRIDAY 13TH DECEMBER TILL SUNDAY 5TH JANUARY 2020

Wirja ta’ Presepji Cribs Exhibition Post (Venue): Society of Christian Doctrine MUSEUM, Dun Ġorġ Preca Street, Xagħra Ħinijiet tal-Ftuħ (Opening Hours): Mondays to Saturdays:

5:00pm - 8:00pm

Il-Qala Tissaħħar bil-Presepji Post (Venue): Main Hall, Qala Parish Centre, 28th April 1688 Street, Qala Ħinijiet tal-Ftuħ (Opening Hours): 5:00pm - 9:00pm

Sundays & Public Holidays:   9:00am - 12:00pm

Mondays to Saturdays:

Sundays & Public Holidays:   10:00am - 12:00pm

3:00pm - 8:00pm th

Wednesday, 25 December:

3:00pm - 4:30pm

Tul il-ġranet tal-Milied, fil-MUSEUM tas-Subien ikun hemm għadd ta’ presepji għall-wiri fosthom wieħed kbir Naplitan, ieħor modern, wieħed life-size, diversi diorami, numru ta’ grotti li nħadmu mit-tfal li jattendu l-MUSEUM kif ukoll il-presepju mekkaniku li din is-sena jagħlaq 50 sena minn mindu ntrama l-ewwel darba. During the Christmas period, there will be an exhibition displaying a variety of cribs which includes a big Neapolitan crib, a modern crib, a life-sized crib, several dioramas, a number of grottos crafted by children who attend the MUSEUM, as well as a mechanical crib that this year will be celebrating its 50th year. Christmas in Gozo 2019

4:00pm - 9:00pm Thursday, 26th December:

10:00am - 9:00pm

Għar-raba’ sena konsekuttiva, l-Għaqda Armar San Ġużepp-Qala, b’kollaborazzjoni mal-Parroċċa tal-Qala, se torganizza wirja ta’ presepji. Il-presepji huma kollha maħdumin b’sengħa u dedikazzjoni kbira minn dilettanti Qalin, fosthom tfal. For the fourth consecutive year, Għaqda Armar San Ġużepp-Qala, in collaboration with the Qala Parish, is organising an exhibition of traditional Christmas cribs. All the cribs are crafted with great dedication by Qala enthusiasts, some of whom are children. 49


FRIDAY 13TH DECEMBER TILL SUNDAY 5TH JANUARY 2020

Ix-Xagħra Raħal il-Presepju - Ftuħ ta’ 31 Presepju Artistiku għall-Wiri Xagħra the Nativity Crib Village - Opening of 31 Artistic Crib on Show Post (Venue): Xagħra Ħinijiet tal-Ftuħ (Opening Hours): Mondays to Saturdays:

5:00pm - 8:00pm

Sundays & Public Holidays:

10:00am - 12:00pm

4:00pm - 8:00pm Jinfetħu 31 presepju artistiku għall-wiri lkoll fir-raħal tax-Xagħra li jvarjaw minn presepji bibbliċi mibnija fuq stil tipiku Xagħri b’ġebel rustiku u stalagmatiku; uħud minnhom għandhom karatteristiċi ta’ effetti speċjali bil-pasturi mekkanizzati waqt li oħrajn imnaqqxa 50

f’ġablo, ġibs u anke ċeramika; kif ukoll xogħlijiet magħmula minn medja varjata flimkien ma’ presepju Barokk fuq stil Naplitan. Tlestiet mappa tal-presepji li hija disponibbli fl-uffiċċji tal-Kultura f'Għawdex, fl-MTA fir-Rabat Għawdex, fil-Kunsill Lokali tax-Xagħra u fil-Knisja Bażilika tax-Xagħra. Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb fuq il-paġna ta' Facebook Għaqda l-Milied fix-Xagħra. The opening of 31 artistic Nativity cribs on show around the village of Xagħra. The works vary from cribs built in rustic and stalagmitic stones in the typical local style with some of them having mechanical features and figures set in motion, to those crafted in expanded polystyrene and plaster on biblical style and others made in ceramics, mixed media and also a baroque Neapolitan crib. A map of these cribs is available at the Gozo Culture and MTA offices in Victoria Gozo, at the Xagħra Local Council and Xagħra Parish Church. For more information please visit Għaqda l-Milied fix-Xagħra on Facebook. Milied F’Għawdex 2019


FRIDAY 13TH DECEMBER TILL MONDAY 6TH JANUARY 2020

FRIDAY 13TH DECEMBER TILL TUESDAY 7TH JANUARY 2020

Presepju Crib Post (Venue): 53, Ramla Road, Nadur

Presepju Artiġġjanali Artisanal Crib

Mondays to Sundays:

Post (Venue): Il-Ħaġar, St George’s Square, Victoria Ħinijiet tal-Ftuħ (Opening Hours): Mondays to Sundays:

9:00am - 5:00pm

Presepju artiġġjanali tradizzjonali mibni minn Karmnu Farrugia. An artisanal, traditional crib crafted by Karmnu Farrugia.  Christmas in Gozo 2019

5:00pm - 9:00pm

L-att li tinħoloq ix-xena tan-Natività hi waħda mit-tradizzjonijiet l-iżjed maħbuba tal-Milied. Kun parti minn vjaġġ li jmur lura fil-passat fi żminijiet aktar sempliċi u esperjenza din ix-xena fl-isbuħija kollha tagħha.     The act of recreating the Nativity scene is one of the most beloved Christmas traditions in the world. Be part of the journey and go back to simpler times and experience the nativity scene in all its wonder.  51


SATURDAY 14TH DECEMBER TILL WEDNESDAY 1ST JANUARY 2020 IN PRAESEPIO - In-Natività ġewwa n-Nadur Għawdex 2019 IN PRAESEPIO - The Living Nativity in Nadur Gozo 2019 Post (Venue): Dar Dun Franġisk Grima, Racecourse Street, Nadur Ħinijiet tal-Ftuħ (Opening Hours): Saturday, 14th December:

5:00pm - 7:30pm

Saturday, 21st December:

4:30pm - 7:30pm

Sunday, 22nd December:

5:00pm - 7:30pm

Wednesday, 25th December:

4:30pm - 7:30pm

Thursday, 26th December:

4:00pm - 6:30pm

Saturday, 28th December:

5:00pm - 7:30pm

Sunday, 29th December:

5:00pm - 7:30pm

Wednesday, 1st January:

5:00pm - 7:30pm

In Praesepio hija attività organizzata mill-Għaqda Ħbieb tal-Presepju Sezzjoni Nadur. F’din il-wirja wieħed jesperjenza l-ġrajja tal-Milied f'atmosfera kwieta u f'ambjent tradizzjonali tal-lokal. In Praesepio is an activity organized by the Għaqda Ħbieb talPresepju Sezzjoni Nadur. In this exhibition, one can experience the Christmas story through a peaceful traditional local environment.

52

Milied F’Għawdex 2019


SATURDAY 14TH DECEMBER TILL SUNDAY 5TH JANUARY 2020

SATURDAY 14TH DECEMBER TILL SUNDAY 5TH JANUARY 2020

Il-Presepju - Vanġelu Mnaqqax - Wirja ta’ Ħames Presepji Artistiċi The Nativity Crib - A Sculpted Gospel - An Exhibition of Five Artistic Cribs Post (Venue): Xagħra Basilica, Xagħra Ħinijiet tal-Ftuħ (Opening Hours): Mondays to Saturdays:  

4:00pm - 8:00pm

Sundays & Public Holidays:

8:00am - 12:00pm

4:00pm - 8:00pm

Wirja ta’ ħames presepji artistiċi ġewwa l-Bażilika ta’ Marija Bambina tax-Xagħra mill-Kan. Anton Refalo flimkien ma’ żgħażagħ Xagħrin: Fabio Azzopardi, Joshua Vella, Tonio Caruana, John Attard u Teddy Caruana. L-istili u l-materjal użati għal dawn il-presepji jvarjaw minn dawk tradizzjonali u bibbliċi, għal xogħlijiet moderni. A collective Artistic Crib exhibition inside the Xagħra Basilica of Maria Bambina by Can. Anton Refalo with the help of crib enthusiasts from Xagħra: Fabio Azzopardi, Joshua Vella, Tonio Caruana, John Attard and Teddy Caruana. This is an initiative were five different large artistic cribs in different styles and media are created. Christmas in Gozo 2019

Presepju Artistiku Artistic Crib Post (Venue): Society of Christian Doctrine MUSEUM, Nadur Ħinijiet tal-Ftuħ (Opening Hours): Mondays to Saturdays:   6:00pm - 9:00pm Sundays:

4:00pm - 7:00pm

Presepju artistiku maħdum minn Tonio Grech. An artistic crib crafted by Tonio Grech. 53


SATURDAY 14TH DECEMBER TILL MONDAY 6TH JANUARY 2020

Presepji fin-Nadur Cribs in Nadur Post (Venue): Nadur Ħinijiet tal-Ftuħ (Opening Hours): Mondays to Sundays:   5:00pm Presepji għall-wiri fin-Nadur li jvarjaw minn dawk mekkanizzati għal dawk statiċi. A variety of cribs on display around Nadur ranging from mechanical to static cribs.

54

Milied F’Għawdex 2019


SATURDAY 14TH DECEMBER TILL MONDAY 6TH JANUARY 2020

SUNDAY 15TH DECEMBER TILL SUNDAY 5TH JANUARY 2020

Presepju Artistiku Artistic Crib

Presepju tal-Milied Christmas Crib

Post (Venue): Below Parish Church, Nadur

Post (Venue): St John the Baptist Rotunda Church, Xewkija

Ħinijiet tal-Ftuħ (Opening Hours):

Ħinijiet tal-Ftuħ (Opening Hours):

Mondays to Sundays:   6:00pm - 9:00pm

Mondays to Sundays:

Presepju artistiku fuq stil bibbliku maħdum b'sengħa u dedikazzjoni minn Jean Paul Portelli u Andrew Muscat, b'sett pasturi oriġinali tattafal tal-artist Malti Pawlu Muscat.

Presepju artistiku fuq stil bibbliku maħdum minn Christopher Gatt u Paul Falzon, kif ukoll presepju ieħor b’pasturi kbar fuq stil modern iddisinjat minn Joe Cefai.

An artistic nativity crib crafted by Jean Paul Portelli and Andrew Muscat, with the traditional clay figurines made by the renowned Maltese artist Pawlu Muscat.              

An artistic crib designed in biblical style crafted by Christopher Gatt and Paul Falzon, as well as another artistic modern-styled crib with large-sized figurines designed by Joe Cefai.

Christmas in Gozo 2019

9:30am - 6:30pm

55


SUNDAY 15TH DECEMBER TILL SUNDAY 5TH JANUARY 2020

SUNDAY 15TH DECEMBER TILL SUNDAY 5TH JANUARY 2020

Venite Adoremus (5th Edition)

Presepju Artistiku Artistic Crib

Wirja Exhibition

Post (Venue): Beneath Parish Church, Għajnsielem

Post (Venue): Beneath Parish Church, Għajnsielem Ħinijiet tal-Ftuħ (Opening Hours): Mondays to Saturdays:  

5:30pm - 8:30pm

Mondays to Saturdays:

5:30pm - 8:30pm

Sundays & Public Holidays:

10:00am - 12:00pm

Sundays & Public Holidays:

10:00am - 12:00pm

5:00pm - 9:00pm

5:00pm - 9:00pm

Il-5 Edizzjoni tal-wirja ta’ presepji, diaromi u pasturi artistiċi mtellgħa mill-Għaqda Ħbieb tal-Presepju, Għawdex - Malta (Sezzjoni Għajnsielem 2013 - VO1081). The 5th Edition of the exhibition of artistic cribs and dioramas organized by the Għaqda Ħbieb tal-Presepju, Għawdex - Malta (Sezzjoni Għajnsielem 2013). 56

Ħinijiet tal-Ftuħ (Opening Hours):

Presepju Artistiku maħdum mill-presepista Paul Stellini b'sett pasturi oriġinali magħmula mit-terrakotta tal-artist Għawdxi Manuel Farrugia. An artistic crib made by artist Paul Stellini, with original figures made of terracotta sculpted by Gozo Artist Manuel Farrugia, will be on display beneath the Għajnsielem Parish Church (in front of the Għajnsielem Band Club) Milied F’Għawdex 2019


MONDAY 16TH DECEMBER TILL WEDNESDAY 25TH DECEMBER

WEDNESDAY 18TH DECEMBER TILL WEDNESDAY 1ST JANUARY 2020

Wirja ta’ Presepji Cribs Exhibition Post (Venue): Żebbuġ Main Square & Church, Żebbuġ Ħinijiet tal-Ftuħ (Opening Hours): Mondays to Saturdays:   5:30pm - 7:30pm Sett ta’ presepji artistiċi b’differenza se jkunu għall-wiri kemm filpjazza ewlenija u ġol-knisja fejn se jservu ta’ attrazzjoni kemm lin-nies lokali u viżitaturi. A set of unique artistic cribs will be put on display at the main square and inside the church. These cribs will serve as an attraction for locals and tourists. 

TUESDAY 17TH DECEMBER TILL SUNDAY 5TH JANUARY 2020

Wirja ta’ Presepji - Milied 2019 Cribs Exhibition - Christmas 2019 Post (Venue): Ministry Hall, Ministry for Gozo, Victoria Ħinijiet tal-Ftuħ (Opening Hours): Mondays to Fridays:

8:30am - 4:00pm

Saturdays & Sundays:

9:00am - 12:00pm

4:00pm - 7:00pm

Tuesday, 24th December: th

Wednesday, 25 December: st

Tuesday, 31 December: Wirja tal-Presepji, Grotti u Artiġġjanat tal-Milied Exhibition of Cribs & Christmas Crafts Post (Venue): Parish Hall, Sannat Ħinijiet tal-Ftuħ (Opening Hours): Mondays to Saturdays:

5:00pm - 7:00pm

Sundays & Public Holidays:

10:00am - 12:00pm

Thursday, 26th December:

10:00am - 12:00pm

3:00pm - 7:00pm

st

Wednesday, 1 January:

8:00am - 12:00pm 4:00pm - 7:00pm 8:00am - 12:00pm 4:00pm - 7:00pm

L-Erbgħa, 18 ta’ Diċembru 2019 fis-7:00pm isir il-ftuħ uffiċjali tal-wirja mill-Onor. Dr Justyne Caruana, Ministru għal Għawdex. Il-Kan. Dun Mikiel Borg, Assistent Ekkleżjastiku tal-Għaqda Ħbieb tal-Presepju Għawdex-Malta 1985, ibierek il-wirja. Wara jsir it-tqassim taċ-ċertifikati mill-Ministru lill-kompetitturi. Il-wirja tiftaħ kuljum, inklużi nhar il-Milied u l-Ewwel tas-Sena, u tkun magħluqa lejliet il-Milied u l-Ewwel tas-Sena.

Wirja ta’ presepji u grotti tal-Milied, kemm tradizzjonali kif ukoll bi stili differenti, flimkien ma’ wirja varjata ta’ artiġġjanat tal-Milied.

Hon. Dr Justyne Caruana, Minister for Gozo, will inaugurate this exhibition on Wednesday, 18th December at 7:00pm. Can. Fr Mikiel Borg, Ecclesiastical Assistant to the Għaqda Ħbieb tal-Presepju Għawdex-Malta 1985, will bless the exhibition. Following this, the Minister will be presenting certificates to the competitors.

A display of traditional cribs representing the Nativity scene in different styles, together with an artisanal Christmas crafts display.

The exhibition will be open daily, including on Christmas Day and New Year’s Day, but will be closed on Christmas Eve and New Year’s Eve.  

Christmas in Gozo 2019

57


FRIDAY 20TH DECEMBER TILL WEDNESDAY 1ST JANUARY 2020

SATURDAY 21ST DECEMBER TILL WEDNESDAY 1ST JANUARY 2020

Presepju Statiku mill-Familja de Lorenzo Static Crib from the de Lorenzo Family Post (Venue): Knisja Sant’Anton Abbati, Xagħra Ħinijiet tal-Ftuħ (Opening Hours): Mondays to Saturdays:

6:30pm - 8:30pm

Sundays:

9:00am - 12:00pm

Presepju statiku mibni minn xkejjer u pasturi ta’ qies kbir (45ċm) maħdumin bit-tafal u mlibbsin bil-kartapesta. Ix-xeni fl-isfond huma mitħna tar-riħ, nagħaġ u diversi annimali. A static crib built from sacks, with big Christmas figurines (45cm) made from clay and dressed in papier-mâché. In the background, one finds a windmill, sheep and various other animals. 58

Wirja ta’ Presepji u Xogħlijiet oħra Artistiċi An Exhibition of Cribs and other Artistic Works Post (Venue): Parish Centre, St John the Baptist Square, Xewkija Ħinijiet tal-Ftuħ (Opening Hours): Mondays to Saturdays:

5:00pm - 7:30pm

Wirja ta’ presepji u xogħlijiet oħra artistiċi lokali tal-Milied magħmulin minn bosta persuni. Il-viżitaturi jistgħu japprezzaw diversi dekorazzjonijiet Natalizji. An exhibition of cribs and other different local artistic Christmas-related items. Visitors will be able to appreciate a variety of Christmas decorations. Milied F’Għawdex 2019


GOZO CHANNEL LOW SEASON TIME TABLE 2019-2020 from 11th November 2019 till 5th January 2020

MONDAY TO FRIDAY

SATURDAY

SUNDAYS

EXCLUDING PUBLIC HOLIDAYS

& PUBLIC HOLIDAYS

EXCLUDING PUBLIC HOLIDAYS

MGARR

CIRKEWWA

00.45 01.15 01.30 02.15 02.15 02.45 03.30 04.00 04.00 04.45 04.45 05.30 05.30 06.15 06.00 06.45 06.30 07.15 07.00 07.45 07.30 08.15 08.15 09.00 09.00 09.45 09.45 10.30 10.30 11.15 11.15 12.00 11.35 (i) 12.15 (i) 12.00 12.45 12.45 13.30 13.30 14.15 14.15 15.00 15.00 15.45 15.45 16.30 16.00 16.45 16.30 17.15 17.00 17.45 17.30 18.15 18.00 18.45 18.30 19.15 19.00 19.45 19.30 20.15 20.00 20.45 20.30 21.15 21.00 21.45 21.45 22.30 22.30 23.15 23.15 00.00 00.00 00.45 (i) Fridays only

MGARR

CIRKEWWA

00.45 01.15 01.30 02.15 02.15 02.45 03.30 04.00 05.00 05.45 06.00 06.45 06.45 07.30 07.15 08.00 07.30 08.15 08.15 09.00 08.30 (ii) 09.30 (ii) 09.00 09.45 09.45 10.30 10.15 (ii) 11.00 (ii) 10.30 11.15 11.15 12.00 11.35 12.15 12.00 12.45 12.45 13.30 13.00 13.45 13.30 14.15 14.00 14.45 14.30 15.15 15.00 15.45 15.30 16.15 16.00 16.45 16.30 17.15 17.00 17.45 17.30 18.15 18.00 18.45 18.30 19.15 19.00 19.45 19.30 20.15 20.00 20.45 20.30 21.15 21.00 21.45 21.45 22.30 22.30 23.15 23.15 00.00 00.00 00.45 (ii) Public Holidays only

MGARR

CIRKEWWA

00.45 01.30 02.15 03.30 05.00 06.00 06.45 07.30 08.15 09.00 09.45 10.30 11.15 11.35 12.00 12.45 13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 20.30 21.00 21.45 22.00 22.30 23.15 00.00

01.15 02.15 02.45 04.00 05.45 06.45 07.30 08.15 09.00 09.45 10.30 11.15 12.00 12.15 12.45 13.30 13.45 14.15 14.45 15.15 15.45 16.15 16.45 17.15 17.45 18.15 18.45 19.15 19.45 20.15 20.45 21.15 21.45 22.30 22.45 23.15 00.00 00.45

Schedule for Chrstmas and New Year's Day: The 11.35hrs, 12.00hrs, 12.45hrs, 13.00hrs, 13.30hrs, 14.00hrs and 14.30hrs trips from Mgarr and the 12.15hrs, 12.45hrs, 13.30hrs, 13.45hrs, 14.15hrs, 14.45hrs and 15.15hrs trips from Cirkewwa WILL NOT OPERATE

Christmas in Gozo 2019

Uffiċċju tal-Informazzjoni

San Ġorġ

għat-Turisti

2155 6377

Tourist Information Office

Santwarju Nazzjonali

2291 5452/3

Ta' Pinu

Uffiċċju tal-Kultura

2155 6187

f’Għawdex

Xagħra

Culture Office

21551042 / 21557881

2215 6700

Xewkija

Ministeru għal Għawdex

2155 6793 / 2156 4608buġ

Ministry for Gozo

2155 4882 / 2155 9043

2210 0100 TAGĦRIF IEĦOR PARROĊĊI F’GĦAWDEX

ADDITIONAL INFORMATION

Fontana

Sptar Ġenerali ta’ Għawdex - Emerġenza

2155 6097 / 2156 0233 Għajnsielem 2155 4615 / 2156 1030 Għarb

Gozo General Hospital Emergency 112

2155 6129

Għassa tal-Pulizija (Victoria)

Għasri

Police Station

2156 0137

2156 2044

Munxar

Seminarju ta’ Għawdex

2156 4563 / 2155 3764

Gozo Seminary

/ 2156 0845

2155 6479

Nadur

Kurja tal-Isqof

2155 1649 / 2156 2284

Gozo Curia

Qala

2155 1211

2155 6684 / 2155 8552 San Lawrenz 2155 6073 Ta’ Kerċem 2155 1355 Ta’ Sannat 2155 1435 Katidral 2155 4101 / 2155 6087

Front Cover Title: The Moment Artist: Vince Caruana Date of work: 2019 Medium: Oil on Canvas Dimensions: 50cm x 30cm

L-informazzjoni f’dan il-ktejjeb ġiet miġbura b’reqqa u attenzjoni. Il-Ministeru Għal Għawdex ma jerfa’ l-ebda responsabbilità għal kull tibdil li jistà jinqalà fl-attivitajiet.

+356 2210 0152

christmasingozo@gov.mt christmasingozo

59


60

Milied F’Għawdex 2019

Profile for visitgozo

Christmas in Gozo 2019  

It is Christmas time and Gozo is a very special place to be…

Christmas in Gozo 2019  

It is Christmas time and Gozo is a very special place to be…

Profile for visitgozo