Page 1

FjordKysten Reiseguide GULEN • SOLUND • FJALER • ASKVOLL • FLORA • BREMANGER

www.fjordkysten.no1


Visit FjordKysten AS Kvartalet Næringspark Strandgata 42, 6900 Florø, Norway E-mail: mail@fjordkysten.no Web: www.fjordkysten.no

Redaksjonell informasjon: Utgjeven av Visit FjordKysten AS for fri distribusjon i Norge og i utlandet. Grafisk produksjon: E. Natvik Prenteverk AS www.natvik.no Kartdata: Ellen Jepson

Trondheim Ålesund

Florø

Foto framside: Elisabeth Solbakken

Bergen

Photo: Magne Hamre. The lighthouse on Utvær, the westernmost point in Norway.

This catalouge has been published by Visit Fjordkysten AS for free distribution. We can not accept responsibility for any errors, omissions or subsequent alterations.

Oslo Stavanger

Opplev FjordKysten Kysten av Sogn og Fjordane er staden for gode ferieopplevingar. Kombinasjonen av kyst og fjord gir heilt unike naturopplevingar, året rundt. Her kan du reise frå tronge fjordar til små øyar ytst i havgapet på same dag. Kom tett på naturen i skiftande vêr, frå strålande sol, strandliv og blikkstille hav til fyrovernatting med stormbølgjer som slår rundt veggane. FjordKysten gir deg det beste av det ekte og reine Norge har å by på. FjordKysten omfattar kommunane Gulen, Solund, Fjaler, Askvoll, Flora og Bremanger. I denne reiseguiden vil du finne nyttig informasjon og inspirasjon til å planlegge din ferie i FjordKysten. Experience the Coast The coastline of Sogn & Fjordane offers unique experiences year around. In one day you can travel from narrow fjords to small islands far out at sea. Get close to nature in all kinds of weather – enjoy a sunny day at the beach or listen to the stormy wind and waves breaking while you are safe inside a lighthouse. The coast offers you the best of the pure and authentic experiences Norway has to offer. ”Fjordkysten” consists of the municipalities of Gulen, Solund, Fjaler, Askvoll, Flora and Bremanger in the county of Sogn & Fjordane. In this travel guide you will find useful information and inspiration to plan your holiday on the coast. Erleben Sie die Küste Die Küste der Provinz Sogn og Fjordane ist ein Ort für schöne Urlaubserlebnisse. Die Kombination aus Küste und Fjord ermöglicht das ganze Jahr über einzigartige Erlebnisse in der Natur. Hier können Sie an ein und demselben Tag von engen Fjorden zu kleinen Inseln reisen, die am äußersten Ende der Fjordmündung liegen. Kommen Sie der Natur bei wechselndem Wetter näher, das von strahlender Sonne, Strandleben und spiegelglattem Meer bis zu einer Übernachtung im Leuchtturm reicht, bei der die sturmgepeitschten Wellen an die Wände schlagen. Die Küste bietet Ihnen das Beste von dem Reinen und Echten, das Norwegen zu bieten hat. ”Fjordkysten” umfasst die Kommunen Gulen, Solund, Fjaler, Askvoll, Flora und Bremanger. In diesem Reiseführer finden Sie nützliche Informationen und Anregungen zur Planung Ihres Urlaubs an der Küste.

2

www.fjordkysten.no

Innhald

Content

Inhalt

Side 2 Side 3 Side 4 Side 7 Side 10 Side 13 Side 16 Side 19 Side 22 Side 25 Side 26 Side 28 Side 29 Side 30 Side 31 Side 32 Side 33 Side 34 Side 35 Side 36 Side 49

Page 2 Page 3 Page 5 Page 8 Page 11 Page 14 Page 17 Page 20 Page 23 Page 25 Page 26 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 50

Seite 2 Seite 3 Seite 6 Seite 9 Seite 12 Seite 15 Seite 18 Seite 21 Seite 24 Seite 26 Seite 30 Seite 31 Seite 32 Seite 33 Seite 34 Seite 35 Seite 36 Seite 51

Opplev FjordKysten Innhaldsliste Kom tett på naturen Kystvandring Fiskeferie Rundturar og opplevingar Sykkelferie Utandørs opplevingar Historiske FjordKysten Båtferie Kart Bedrifter og grupper Årlege arrangement Gulen Solund Fjaler Askvoll Flora Bremanger Overnatting, servering og aktivitetar Korleis komme hit / Praktisk informasjon

Introduction Content Get close to nature Coastal hiking Fishing holidays Excursions and round trips Bicycle vacations Outdoor experiences Fabled places along the coast By boat  Map Gulen Solund Fjaler Askvoll Flora Bremanger Accomodation, F&B and Activities How to find us/ Practical information

Einführung TOC Kommen Sie der Natur nahe Küstenwanderung Angelurlaub Rundtouren und Erlebnisse Fahrrad Fahren Erlebnisse im Freien Sagenumwogene Orte an der Küst  Karte Gulen Solund Fjaler Askvoll Flora Bremanger Unterkunft, Verpflegung und Aktivitäten Wie Sie zu uns kommen /  Praktische Informationen

3


Photo: Sverre Bjune. Kayaking in Solund.

Kom tett på naturen Langs FjordKysten står naturopplevingar i fokus. Her er det lett å kople av frå kvardagens stress og mas. Opplev den unike kystkulturen med små samfunn spreidd langs heile kysten. Rett utanfor døra ventar mange spanande opplevingar. Utforsk Gulen, Solund, Bulandet og Værlandet med kajakk. Med tusenvis av øyer i havgapet er den sørlege delen av FjordKysten som skapt for padling. På vindfulle dagar gir dei mange øyane ly for vind og bølgjer, mens når vêret viser seg frå si beste Site treng du ikkje ta mange tak før du er ute på storhavet. Har du kajakk sjølv ligg alt til rette for ugløymelege padleturar – naturen ventar på deg. Du kan også vere med på organiserte turar og fleire overnattingsbedrifter tilbyr utleige av kajakk. Sjå oversikt over tilbydarar i listeoppføringa bakerst i guiden. Tar du beina fatt kan du oppleve nokre av Norges mest spektakulære toppturar. Gå opp Alden (481 moh) – «den norske hest» eller Hornelen (890 moh), Nord-Europas høgste sjøklippe. Ønskjer du turar i lettare terreng kan du gå ei av Nordsjøløypene, som du finn langs heile kysten. Turmoglegheitane er mange og varierte. I heile regionen finn du godt merka turløyper av ulik gradering. Dersom du likar å fiske er FjordKysten ein god stad å vere. Prøv fiskelykka på storhavet eller i fjordane. Stor fangst skjuler seg under overflata begge stader. Langs

4

Photo: Sara Marie Ytreøy. View from Alden.

Get close to nature kysten finn du mange rorbuer og overnattingsbedrifter som har lagt alt til rette for ein perfekt fiskeferie. Om du er av oppdagartypen, er det ikkje vanskeleg å sette seg på prøve. Du kan padle med havkajakk, klatre eller utforsk verda under vatn. Dykking langs FjordKysten er fantastisk med mange vrak, stor artsrikdom og spanande dykketerreng. Kysten er også rik på kultur og historie med spor heilt tilbake til vikingtida. Besøk Gulatinget, tusenårsstaden i Sogn og Fjordane, eller Kvernsteinsparken i Hyllestad som er nominert til UNESCO si verdsarvliste. Om sommaren kan du bli med på guida omvising på øya Kinn utanfor Florø. Den vakre middelalderkyrkja på øya er eit av Norges eldste pilegrimsmål. Du kan også besøke eit av dei flotte fyra langs kysten. Ta turen til Utvær og besøk Norges vestlegaste fyr. Her kan du også sjå spor etter vikingane som slipte sverda sine før dei drog over havet på vikingferd. Reiser du med familien er FjordKysten ein god stad å vere. Leik i fjæra eller lær borna å fiske. Ta med familien på sykkeltur – på mange av øyane er vegane lite trafikkerte. Uansett kva du vel å bruke ferien på vil du vere tett på den vakre naturen. Nyt stillheita og senk skuldrane. Her er det godt å vere!

www.fjordkysten.no

Travelling along the coast is a unique nature experience. Here you can relax and get away from the hustle and bustle of daily life. Experience the natural and historical culture of the coastline as small communities spring up around every bend. There are many exciting experiences waiting just outside your doorstep. Explore Gulen, Solund, Bulandet and Værlandet in a kayak. Thousands of islands in the southern part of the region make the conditions just perfect for paddling. On windy days the islands provide protection from wind and waves, but when the weather is at its best you will not need to paddle far before reaching the open sea. If you own your own kayak there is nothing holding you back to unforgettable paddling trips – nature is waiting. You can participate in organized trips and many accommodation providers also offer kayak rental. If you are looking for hiking trails you can experience some of Norway’s most spectacular mountain hikes. Try ascending Mount Alden (the Norwegian Horse – 481 meters above sea level) or Hornelen (890 m.a.s.l.), Northern Europe’s highest sea cliff. If you are looking for an easy hike you can follow one of the North Sea Trails found along the entire coast. There are many and varied hiking opportunities in the whole region. The trails are well prepared and signs are plenty, with varied levels of difficulty. If you like fishing, the coast is a good place to be. Try your luck fishing at the open sea or in the waters of a fjord. A big catch is hiding below the surface in both areas. You will find

many accommodation providers and fishermen’s cabins located right by the sea, customised for fishing holidays. If you are an adventurer it will not be difficult to test your talents. You can paddle a sea kayak, do some mountain climbing or explore the subsea world. Diving along the coast is fantastic; there are many shipwrecks, large and varied underwater environments and exciting diving spots. The coast is also rich in human culture and history; there are traces of ancient humans in the region going back to the Viking Age. Visit Gulatinget, the millennium site in Sogn og Fjordane, or the ancient mill site Kvernsteinsparken in Hyllestad which is nominated for Unesco’s World Heritage List. During the summer you can join a guided tour of Kinn Island outside Florø. The beautiful medieval church on the island is one of Norway’s oldest pilgrim destinations. You can also visit one of the great lighthouses along the coast. Take a trip to Utvær and visit Norway’s westernmost lighthouse. Here you also can see traces remaining from the Viking Age. This is where the Vikings sharpened their swords before heading out on long sea voyages. If you are travelling with your family the coast is a great place to be. Play on the beaches or teach your children to fish. Take the family on a bicycle trip on one of the many islands – many of the islands have very little traffic. Regardless of how you decide to use your vacation on the coast, you will always be close to nature. Enjoy the quietness and relax. This is a great place to be! 5


Photo: Renate Festervoll.

Kommen Sie der Natur nahe Entlang der Küste stehen Naturerlebnisse im Mittelpunkt. Hier können Sie leicht von Stress und Mühen des Alltags entspannen. Erleben Sie die einzigartige Küstenkultur mit kleinen Orten, die sich entlang der ganzen Küste verteilen. Direkt vor der Tür warten spannende Erlebnisse auf Sie. Entdecken Sie Gulen, Solund, Bulandet und Værlandet mit dem Kajak. Mit Tausenden von Inseln in der Fjordmündung ist der südliche Teil der Küste zum Paddeln wie geschaffen. Die vielen Inseln bieten Ihnen an windigen Tagen Schutz vor Wind und Wellen. Zeigt sich aber das Wetter von seiner besten Seite, sind Sie schon nach wenigen Paddelschlägen auf dem offenen Meer. Wenn Sie Ihr eigenes Kajak haben, legen Sie sich alles für eine unvergessliche Paddelstur zurecht – die Natur wartet auf Sie. Sie können auch an organisierten Touren teilnehmen. Mehrere Beherbergungsbetriebe verleihen auch Kajaks. Sie finden am Ende des Reiseführers eine Liste der Anbieter. Wenn Sie sich aufmachen, können Sie einige der spektakulärsten Gipfeltouren Norwegens erleben. Besteigen Sie den Alden (481 m ü. M.) – „das norwegische Pferd“ oder den Hornelen (890 m ü. M.), Nordeuropas höchste Meeresklippe. Falls Ihnen nach Touren in leichterem Gelände ist, können Sie einen der Nordseewege gehen, die sich entlang der gesamten Küste befinden. In der ganzen Region gibt es gut gekennzeichnete Wanderwege von unterschiedlicher Schwierigkeit. Falls Sie gerne Angeln, ist die die Küste ein guter Ort hierfür. Versuchen Sie Ihr Anglerglück auf dem Meer oder in den Fjorden. An beiden Stellen verbirgt sich unter der Wasseroberfläche ein 6

Photo: Sara Marie Ytreøy. View from Pollatinden in Solund.

Kystvandring

reicher Fang. Entlang der Küste gibt es viele Fischerhütten und Beherbergungsbetriebe, die alles für einen perfekten Angelurlaub zurechtgelegt haben. Falls Sie ein Entdeckertyp sind, können Sie sich einfach selbst auf die Probe stellen. Sie können mit dem Meereskajak paddeln, klettern oder die Welt unter Wasser erforschen. Das Tauchen entlang der Küste ist phantastisch. Dort gibt es viele Wracks, eine große Artenvielfalt und interessante Tauchreviere. Die Küste hat auch eine interessante Kultur und Geschichte zu bieten, deren Spuren bis in die Wikingerzeit zurückreichen. Besuchen Sie Gulatinget, die tausendjährige Stadt in Sogn og Fjordane oder das Mühlsteinland in Hyllestad, das für die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes nominiert ist. Im Sommer können Sie an Führungen auf der Insel Kinn vor Florø teilnehmen. Die schöne Kirche aus dem Mittelalter gehört zu Norwegens ältesten Pilgerzielen. Sie können auch einen der schönen Leuchttürme. Machen Sie eine Tour nach Utvær und besuchen Sie Norwegens westlichsten Leuchtturm. Hier können Sie auch Spuren der Wikinger sehen, die ihre Schwerter geschliffen haben, bevor sie zu ihren Wikingerzügen über das Meer aufgebrochen sind. Wenn Sie mit der Familie reisen, ist die Küste eine gute Gegend für einen Aufenthalt. Spielen Sie am Strand oder bringen Sie Ihren Kindern das Angeln bei. Machen Sie mit der Familie eine Radtour. Auf den Straßen vieler Inseln gibt es nur wenig Verkehr. Unabhängig davon, was Sie im Urlaub unternehmen, werden Sie der schönen Natur immer nahe sein. Genießen Sie die Stille und schließen Sie die Augen. Hier kann man es gut aushalten! www.fjordkysten.no

Kystvandring er noko heilt spesielt. Frisk sjøluft, bølgjer som slår mot land og ruvande fjell i horisonten – det gir ro i sjela. Langs FjordKysten finn du bratte fjell som stig rett opp av havet. Rundt ligg tusenvis av øyer med kuppert terreng, perfekt for vandring. På fastlandet ligg fjelltoppar med panoramautsikt til fjord, bre og storhavet i vest. Gjennom heile regionen finn du godt merka turløyper med ulik vanskegrad. Her finn ein turar som passar alle, uansett form og målsettingar. Ønskjer du mindre krevjande turar er Nordsjøløypene noko for deg. Dette er merka turstiar som går gjennom lett terreng med rik historie og vakker kystnatur. Følg Nordsjøløypa rundt på Utvær, Norges vestlegaste punkt, eller gå til Kvanhovden Fyr, der du også kan overnatte. Langs FjordKysten finn du 17 Nordsjøløyper, alle godt tilrettelagt med merking og kart. Sjå etter «N» på kartet og finn di næraste løype. For ei spesiell oppleving kan du bli med ein lokal guide på tur. Sjå listeoppføring bakerst i guiden for oversikt over bedrifter som tilbyr guida turar. Meir informasjon finn du på www.fjordkysten.no

Topp 5 toppturar • Lihesten i Hyllestad er eit majestetisk og sagnomsust fjell. Fjellet reiser seg 777 moh og er eit av dei mest markante fjella langs kysten. Turen tek ca. 7 timar t/r og utsikta er fantastisk! Grad: Krevjande. • Alden – fjellet med namnet «den norske hest» etter si karakteristiske form stig 481 meter opp av havet og gir deg utsyn langt utover hav og land. Turen tek ca. 3,5 t/r. Grad: middels krevjande. • Blegja er den høgste toppen i FjordKysten med sine 1304 moh. Ein krevjande tur, men belønninga er ein storslått utsikt! Turen tek ca. 8 timar t/r. Grad: svært krevjande. • Store Batalden er den høgste fjelltoppen på øyane som omgir Florø. Vakker utsikt over skjergarden, øyar og hav. Turen tek ca. 2,5 timar t/r. Grad: middels krevjande. • Hornelen (860 moh) er Nord-Eurpas høgste sjøklippe. Det sagnomsuste fjellet stig stupbratt opp frå havet og gir ein fantastisk utsikt frå toppen. Turen tek ca. 8 timar t/r. Grad: svært krevjande.

7


Photo: Andrea Freund.

Coastal hiking Hiking along the coast is a unique experience. The fresh sea air and waves pound on the shores and mountains tower above the horizon; it pacifies the soul. Along the coast you will find steep mountains that rise right out of the sea. There are thousands of islands with rolling hills that are perfect for walks, hikes and wandering about. The mountains on the mainland are great for hiking, with panorama views of the fjords, glaciers and the open sea. The region has excellent trails that are well prepared and signs are plenty, with varied levels of difficulty. There are guided and unguided hikes available for everyone regardless of what shape you are in or what goals you set for your excursion. If you would like to take a less demanding hike, the North Sea Trails are perfect for you. These trails are well prepared with good signs and with easily manageable terrain, rich cultural history and beautiful nature. Follow the North Sea Trail around Utvær, Norway’s westernmost point, or walk to Kvanhovden Lighthouse, where you can stay overnight. There are 17 North Sea Trails along the coast and all the trails are well prepared and marked. Maps are available. Look for a N on the map to find the trail nearest to your location. For a special experience you can book a hike with a local guide. Please see the list at the back of this brochure for an overview of the companies that offer guided trips. More information can be found at www.fjordkysten.no

8

Top 5 panorama mountain hikes • Lihesten in Hyllestad is a majestic mountain wrapped in legend. The mountain rises 777 meters above sea level and is one of the most noticeable peaks along the coast. The trip is an approximately 7 hours round trip and the views are fantastic! Degree of difficulty: Demanding. • Alden – the mountain called the Norwegian Horse because of its characteristic shape rises 481 meters above the sea. Great view from the top! Duration: 3.5 hours round trip. Degree of difficulty: Slightly demanding. • Blegja is the highest peak along the coast, rising to 1304 m.a.s.l. This is a difficult hike but the reward is an amazing view! This hike is an approximately 8 hours round trip. Degree of difficulty: Very demanding. • Store Batalden is the highest peak on the islands surrounding Florø. There is a beautiful view of the skerries, islands and sea from the top. This hike is an approximately 2.5 hours round trip. Degree of difficulty: Slightly demanding. • Hornelen (860 m.a.s.l.) is Northern Europe’s highest sea cliff. This mysterious mountain rises in a precipitous wall right out of the sea and has a fantastic view from the top. This hike is an approximately 8 hours round trip. Degree of difficulty: Very demanding.

www.fjordkysten.no

Photo: Sara Marie Ytreøy.

Küstenwanderung Eine Küstenwanderung ist etwas ganz Besonderes. Frische Seeluft, Wellen, die am Land auftreffen und Berge, die Landschaft am Horizont beherrschen geben der Seele Ruhe. Entlang der Küste gibt es steile Berge, die direkt aus dem Meer aufsteigen. Rundherum liegen Tausende von Inseln mit hügeligem Gelände. Sie eignen sich perfekt für Wanderungen. Auf dem Festland liegen Gipfel, die einen Panoramablick über Fjorde, Gletscher und das Meer im Westen bieten. In der ganzen Region finden Sie gut markierte Wanderwege vor, die unterschiedliche Schwierigkeitsgrade aufweisen. Hier gibt es für jeden eine Wanderung, und zwar unabhängig von persönlicher Form und Zielen. Falls Ihnen nach weniger anspruchsvollen Touren ist, können Sie einen der Nordseewege gehen. Dabei handelt es sich um markierte Wanderwege, die durch leichtes Gelände mit reicher Geschichte und einer schönen Küstennatur führen. Folgen Sie dem Nordseeweg rund um Utvær, Norwegens westlichstem Punkt, oder gehen Sie zum Leuchtturm Kvanhovden. Dort können Sie auch übernachten. Entlang der Küste gibt es 17 Nordseewanderwege. Alle sind mit Markierungen und Karten gut geplant. Schauen Sie nach N auf der Karte und finden Sie den nächstgelegenen Wanderweg. Für ein besonderes Erlebnis können Sie eine Wanderung mit einem örtlichen Führer unternehmen. Sie finden am Ende des Reiseführers eine Übersicht der Bieter von geführten Wanderungen.

Die 5 interessantesten Bergtouren • Der Lihesten in Hyllestad ist ein majestätischer und sagenumwobener Berg. Er erhebt sich 777 m ü. M. und zählt zu den markantesten Bergen entlang der Küste. Die Tour dauert ca. 7 Stunden. Die Aussicht ist phantastisch! Schwierigkeitsgrad: anspruchsvoll. • Der Alden, der Berg, der aufgrund seiner charakteristischen Form den Namen „das norwegische Pferd“ trägt, erhebt sich 481 m aus dem Meer empor. Von ihm aus haben Sie einen weiten Blick über Land und Meer. Die Tour dauert ca. 3,5 Stunden. Schwierigkeitsgrad: mittelmäßig. • Der Blegja ist mit seinen 1304 m ü. M. der höchste Berg der Küste. Eine anspruchsvolle Tour, doch sie wird mit einer großartigen Aussicht belohnt! Sie dauert ca. 8 Stunden. Schwierigkeitsgrad: sehr anspruchsvoll. • Der Store Batalden ist der höchste Gipfel auf den Inseln, die Florø umgeben. Er bietet eine schöne Aussicht über Schären, Inseln und Meer. Die Tour dauert ca. 2,5 Stunden. Schwierigkeitsgrad: mittelmäßig. • Der Hornelen (860 m ü. M.) ist Nordeuropas höchste Meeresklippe. Der sagenumwobene Berg steigt steil aus dem Meer auf. Die Aussicht vom Gipfel ist phantastisch. Die Tour dauert ca. 8 Stunden. Schwierigkeitsgrad: sehr anspruchsvoll.

Weitere Informationen finden Sie unter www.fjordkysten.no 9


Photo: Bjarne Huseklepp.

Fiskeferie FjordKysten er ein populær destinasjon for fiskeferiar og det er lett å skjønne kvifor. Omgitt av opent hav og fjordar i Norges vakraste skjergard er forholda perfekte for sjøfiske, året rundt. Her kan du fiske makrell, sei, torsk, hyse, lange, krabbar og kreps. Om du kastar snøret djupt nok kan du også få kveite og breiflabb på kroken! Vinterfiske er ei heilt spesiell oppleving, og det er ofte då ein får dei største fiskane på kroken. Visste du at det er om vinteren skalldyr er best? Langs FjordKysten er det også gode forhold for lakseog innlandsfiske. Her er mange flotte fiskevatn og elvar der du kan fiske etter laks, ørret, ål og røye. I Bremanger, Flora og Fjaler finn du mange gode fiskeplassar. Fiske har alltid vore viktig for samfunna langs FjordKysten. Her fins det framleis tradisjonelle fiskevêr og øyar der fiske er den viktigaste inntektskjelda for innbyggjarane. Her finn du hytter, rorbuer og sjøhus som har lagt forholda

10

Photo: Eivind N. Hauge.

Fishing holidays spesielt til rette for fiskeferiar. Desse ligg like ved sjøen og har tilgang til gode båtar og fasilitetar for preparering og oppbevaring av fangsten. Du kan også bli med ein lokal fiskar på guida fisketur og få tips om dei beste fiskeplassane. Fleire av overnattingsstadane tilbyr guida fisketurar på førespurnad. Er du på utkikk etter ei spesiell oppleving bør du ta turen til Florø tredje fredagen i juni. Då blir verdas lengste sildebord arrangert. 350 meter med bord blir dekka opp midt i hovudgata i byen. Du kan ete all silda du vil, heilt gratis! Prøv sild tilbredt på tradisjonelt vis eller spanande variantar som banansild, rømmesild og fruktsild. Tryggleik på sjøen Vêret langs kysten kan skifte brått. Sjekk alltid vêrmeldinga og hugs å ta med varme kle og nødvendig tryggleiksutstyr før du legg ut på fisketur.

www.fjordkysten.no

The coast is a popular destination for fishing holidays, and it is easy to see why. Surrounded by open sea and fjords along Norway’s most beautiful archipelago, the conditions are perfect for sea fishing all year round. There are mackerel, pollock, cod, haddock, ling, crabs and crawfish. If you sink your line deep enough you may also find halibut and monkfish! Try going fishing in wintertime, an amazing experience. Did you know that scallops are at their best during the winter? Fishing conditions are excellent for salmon and freshwater fishing around the coast. There are many good fishing lakes and rivers where you will find salmon, trout, eel and arctic char. Bremanger, Flora and Fjaler are all excellent fishing locations. Fishing has always been important for the societies along the coast. There are still traditional fishing villages and islands where fishing is the most important source of income for the inhabitants. Here you will find fishermen’s cabins and holiday houses customized for fishing holidays.

These are located right by the sea and offer good boats and facilities for preserving and storing your catch. A local fisherman can be hired as your guide to show you the best fishing spots in the area. If you are looking for a special experience you should take a trip to Florø on the third Friday in June. The world’s longest herring table is set up on that day. The table is 350 meters long and standing on the main street of town. You can eat all the herring you like at no cost! Try herring prepared in the traditional style or taste an exciting variation such as banana herring, sour cream herring and fruit herring. Safety at sea The weather along the coast is changeable, so checking the weather forecast, taking local advice, wearing the correct clothing and carrying appropriate safety equipment is essential when going fishing.

11


Photo: Gjermund Flage.

Angelurlaub Die Küste ist ein beliebtes Ziel für Angelurlaube, und man kann leicht raten, warum. Umgeben vom offenen Meer und Fjorden in Norwegens schönsten Schären sind die Verhältnisse für das Sportangeln im Meer das ganze Jahr über perfekt. Hier können Sie Makrelen, Köhler, Dorsche, Schellfische, Langfische, Krabben und Krebse fangen. Wenn Sie die Angelschnur weit genug auswerfen, können Sie auch Heilbutt und Meerteufel an den Haken bekommen! Entlang der Küste bestehen auch gute Verhältnisse, um Lachse und Süßwasserfische zu angeln. Hier gibt es viele schöne Angelgewässer und Flüsse, in denen Sie Lachse, Forellen, Aale und Saiblinge fangen können. In Bremanger, Flora und Fjaler gibt es zahlreiche gute Angelplätze. Die Fischerei war für die Gemeinden entlang der Küste immer wichtig. Hier gibt es immer noch traditionelle Angelreviere und Inseln, auf denen der Fisch die wichtigste Einnahmequelle der Bewohner ist. Begleiten Sie einen örtlichen Fischer auf einer geführten Angeltour und lassen

Photo: Sara Marie Ytreøy. island hopping in Solund.

Rundturar og opplevingar Sie sich Tipps zu den besten Angelplätzen geben. Wohnen Sie gut in einer der Hütten oder Fischerhäuser, die nahe am Wasser liegen. Viele davon haben sich auf Angelurlaube mit guten Booten und Einrichtungen für das Präparieren und Lagern des Fangs spezialisiert. Wenn Sie ein besonderes Erlebnis suchen, sollten Sie am dritten Freitag im Juni nach Florø kommen. Dann wird der längste Heringstisch der Welt gedeckt. Ein 350 Meter langer Tisch wird mitten auf der Hauptstraße im Ort gedeckt. Sie können so viel Hering essen, wie Sie wollen, und das völlig kostenlos! Probieren Sie auf traditionelle Art und Weise zubereiteten Hering, aber auch Varianten wie Bananenhering, Sauerrahmhering und Obsthering. Sicherheit auf See Da sich das Wetter jederzeit ändern kann, ist es sehr wichtig, die Wettervorhersagen zu beachten, die richtige Kleidung zu tragen und eine geeignete Sicherheitsausrüstung dabei zu haben.

Øyhopping Bli med den lokale postbåten i Solund på guida tur mellom mylderet av øyar i havgapet. Ein følgjer den lokale postruta før ein tek turen nordover til Gåsvær, Bulandet og Værlandet. Den beste opplevinga får du om du deler opp turen med overnatting undervegs. Øyhopping er kåra til den beste rundturen i Norge. Informasjon og påmelding: Tlf. 57 73 90 20. www.fjordkysten.no/oyhopping Kystsafari i Gulen Turen går i RIB-båt mot vest, der hav treff fjell. Båten bevegar seg raskt og behagelig gjennom skjergarden og du kjem tett innpå naturen. Er ein heldig får ein sjå både havørn, nise og kobbe! Sesong 1. mai–1. september. Påmelding til Fjordguiding tlf. 47 80 20 10. Minst 6 personar. Fyrsafari til Utvær Om sommaren kan ein vere med på fyrsafari til Utvær, Norges vestlegaste fyr. Turen tek 3,5 timar, med 1,5 times stopp på Utvær. Her blir det guida omvising og høve til å gå opp i det flotte fyret. Informasjon og billettar: Tlf. 57 73 90 20. Norsk Sjøfuglsenter Eit nytt opplevingssenter på Værlandet der ny teknologi og sårbar natur er kombinert til ei oppleving utanom det vanlege. www.norsksjofuglsenter.no

12

www.fjordkysten.no

Guida tur til middelalderkyrkja på Kinn Ei tidsreise med tonefølgje, der du får høyre om kyrkja si utvikling, frå 1100-talet og fram til i dag. Faste avgangar i sommarsesongen. Informasjon og billettar tlf. 57 74 30 00. Det er også mogleg å bestille guida tur utanom dei faste tidene. Kontakt Kinn Turistservice for meir informasjon tlf. 57 74 58 05. Kvernsteinsparken i Hyllestad Opplev den UNESCO-nominerte Kvernsteinsparken med spor frå Vikingtida. Omvising i sommarsesongen. www.kvernstein.no Naturperler i Sunnfjord Guida rundtur med båt frå Florø til Norsk Hjortesenter på Svanøy og helleristningsfeltet i Ausevika. Kontakt Flora Turistinformasjon for meir informasjon: Tlf. 57 74 30 00. Fyrsafari i Flora Bli med på fartsfullt rundtur med RIB-båt til dei vakre fyra rundt Florø. Lær om lokal historie og kom tett på natur og dyreliv. Informasjon og påmelding: Tlf: 57 74 30 00. Kystmuseet i Sogn og Fjordane Utstilling «frå sild til olje». Syner livet på kysten. Vakkert museumsområde ved sjøen i Florø. www.kyst.museum.no Sjå www.fjordkysten.no for informasjon om fleire rundturar og opplevingar.

13


Photo: Siri Stavang. Feed the deers at Norwegian Deer Center on Svanøy.

Excursions and round trips

Rundtouren und Erlebnisse

Island hopping Join the local post boat in Solund on a guided trip among the westernmost islands in Norway. The boat follows the local mail delivery route before taking a heading north to Gåsvær, Bulandet and Værlandet. The experience is most enjoyable if you split the trip into a number of days and spend the night at a stop along the way. The island hopping is voted the best round trip in Norway. More information about the trip can be found at www.fjordkysten. no/oyhopping. Tickets and info: Tel. +47 57 73 90 20.

The Norwegian Seabird Centre New visitor center at Værlandet which combines new technologies and vulnerable nature to a unique experience. www.norsksjofuglsenter.no

Guided tours of the medieval church at Kinn Travel through time with musical accompaniment while you learn about the development of the church at Kinn from the 1100s to today. These tours follow a fixed scheduled during the summer season. Please contact Flora Tourist Information for tickets and information tel. +47 57 74 30 00. It is also possible to schedule a guided tour on request. Please contact Kinn Turistservice for more information tel. +47 57 74 58 05.

Lighthouse safari in Flora Join an excursion in a fast RIB boat to the beautiful lighthouses around Florø. Learn about local history and get close to nature and the region’s animal life. Tickets and info: Tel. +47 57 74 30 00.

The Millstone Park in Hyllestad Visit the Millstone Park in Hyllestad and explore historical traces from the Viking Age. The park is nominated for UNESCO’s World Heritage List. Tours are available in the summer season. www.kvernstein.no Lighthouse safari to Utvær During the summer you can join a lighthouse safari with destination Utvær, Norway’s westernmost lighthouse. The trip lasts for 3.5 hours with a 1.5 hour stop at Utvær. There will be a guided tour around the island and you can climb the stairs to the lighthouse tower. Tickets and info: Tel. +47 57 73 90 20. 14

Join a round trip with RIB-boat and get close to the wild nature. Photo: Fjordguiding.

The natural pearls of Sunnfjord This round trip takes you from Florø by boat to the Norwegian Deer Centre on Svanøy island and to the rock carvings at Ausevika. Tickets and info: Tel. +47 57 74 30 00.

Coastal Safari in Gulen This trip takes you westward on a RIB boat to where the mountains meets the ocean. The boat moves quickly, but it is a comfortable ride through the skerries of the archipelago – if you are lucky you may see such animal life as the European sea eagle, porpoise and seal! Sign up with Fjordguiding tel. +47 47 80 20 10. Groups of 6 people or more. The Coastal Museum in Sogn and Fjordane Exhibitions of coastal life, from the herring to oil, and a separate oil exhibition. The museum is located in a beautiful area by the sea in Florø. Visit www.kyst.museum.no for more information. Visit www.fjordkysten.no for more information about excursions and round trips.

Inselhüpfen Reisen Sie mit dem örtlichen Postschiff in Solund auf einer geführten Tour durch das Gewimmel der Inseln am Fjordausgang. Sie folgen der örtlichen Postroute, bevor die Route in nördliche Richtung nach Gåsvær, Bulandet und Værlandet führt. Das beste Erlebnis haben Sie, wenn Sie die Tour unterbrechen und unterwegs übernachten. Das Inselhüpfen ist im Jahre 2010 zur besten Rundreise in Norwegen auserkoren worden. Informationen und Anmeldung tel. +47 57 73 90 20. Weitere Informationen zur Tour finden Sie unter www.fjordkysten.no/ oyhopping

Naturperlen in Sunnfjord Neue geführte Rundtouren mit Booten von Florø zum Norwegischen Hirschzentrum auf Svanøy und zu den Felszeichnungen in Ausevika. Informationen und Tickets tel. +47 57 74 30 00.

Geführte Tour zur mittelalterlichen Kirch auf Kinn Eine Zeitreise mit Musikbegleitung, bei der Sie etwas zur Entwicklung der Kirche vom 12. Jahrhundert bis heute erfahren. Feste Abfahrten während der Sommersaison. Für Tickets und Informationen kontaktieren Sie bitte die Touristeninformation Flora unter der tel. +47 57 74 30 00. Sie können auch geführte Touren außerhalb der festen Zeiten bestellen. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte den Kinn Touristenservice unter der tel. +47 57 74 58 05.

Küstensafari in Gulen Die Tour geht im RIB-Schlauchboot nach Westen, wo Meer und Gebirge aufeinandertreffen. Das Boot bewegt sich schnell und angenehm durch die Schären, und Sie kommen der Natur nahe. Unterwegs werden Geschichten über die schönen Schären erzählt, und wenn Sie Glück haben, sehen Sie Seeadler, Schweinswale und Seehunde! Anmeldung bei Fjordguiding tel. +47 47 80 20 10. Mindestens 6 Personen.

Leuchtturmsafari in Flora Nehmen Sie an einer rasanten Rundtour mit RIB-Schlauchbooten zu den schönen Leuchttürmen um Florø teil. Lernen Sie etwas über die örtliche Geschichte und kommen Sie der Natur und der Tierwelt nahe. Informationen und Tickets tel. +47 57 74 30 00.

Der Mühlsteinpark in Hyllestad Erleben Sie den UNESCO-nominierten Mühlsteinpark mit Spuren aus der Wikingerzeit. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.kvernstein.no.

Leuchtturmsafari nach Utvær Unternehmen Sie eine Tour zu dem idyllischen Fischerdorf Utvær in Solund. Weiter westlich geht es nicht mehr! Die Tour dauert 3,5 Stunden mit einem Aufenthalt auf Utvær von 1,5 Stunden. Dort gibt es eine Führung und die Möglichkeit, den schönen Leuchtturm zu besteigen. Informationen und Anmeldung unter tel. +47 57 73 90 20.

Norwegisches Seevogelzentrum Ein ganz neues Erlebniszentrum wird am 15. Juni 2012 auf Værlandet eröffnet. Hier werden neue Technologien und die verletzliche Natur zu einem Erlebnis kombiniert, dass das Übliche übersteigt. www.norsksjofuglsenter.no

Küstenmuseum in Sogn und den Fjorden Die Ausstellung „Vom Hering zum Öl“ zeigt das Leben an der Küste dar. Schöner Museumsbereich am See in Florø. www.kyst.museum.no erhalten Sie weitere Informationen. Unter www.fjordkysten.no erhalten Sie Informationen zu weiteren Touren und Erlebnissen.

www.fjordkysten.no

15


Photo: Terje Rakke.

Sykkelferie FjordKysten er som skapt for sykkel, med lite trafikk, lett kupert terreng og eit mylder av øyer som er knytt saman av lokale båt- og ferjeruter. Sykling langs FjordKysten passar perfekt for sykkelentusiastar i alle aldrar, både vår, sommar og haust. Ta gjerne sykkelen med på øyhopping. Her kan du sykle langs lite trafikkerte og idylliske vegar. Det er lett å kombinere ein sykkelferie med andre aktivitetar som fiske, vandring og kajakk. Turtips på to hjul • Gulen: Opplev Eivindvik og Gulatinget, tusenårsstaden i Sogn og Fjordane, med fascinerande store steinskulpturar og rik historie. • Solund: Det lett kupperte terrenget gjer Solund perfekt for sykling. Kombiner sykkeltur og øyhopping med den lokale postbåten. • Værlandet og Bulandet: Nordsjøporten, den nye vegen mellom Værlandet og Bulandet, tek deg med over 5.240 meter veg og 6 bruer midt i havgapet. Perfekt for sykling! • Askvoll: Vegane i Askvoll er smale og svingete. Utsikta er fantastisk og kontrastane store. • Fjaler: ta ein sykkeltur langs den Trondhjemske Postveg, med vakre, gamle steinbruer og legg inn eit besøk på Jakob Sande-tunet. • Flora: utforsk småbyidyllen i Florø på to hjul eller ta ein sykkeltur på ei av dei vakre øyane i skjergarden rundt byen. 16

Photo: Sara Marie Ytreøy. Biking at Bulandet .

Bicycle vacations • Bremanger: Nordsjøløypa frå Villevika i Botnane er ein flott sykkeltur i vakkert landskap. I Ytre Bremanger er ein sykkeltur frå Kalvåg til Nesje ei flott oppleving. Har du god tid kan du sykle frå Gulen i sør til Bremanger i nord. Du kan også følgje ekspressbåten som går dagleg langs kysten frå Bergen til Selje. Her kan du hoppe av og på og sykle akkurat dine utvalde ruter. Sykkelutleige Gulen Eivindvik Fjordhotell tlf. 57 78 43 10 Brekkestranda Fjordhotell tlf. 57 78 55 00 Solund

Solund turistinfo

tlf. 90 88 28 60

Værlandet – Bulandet Værlandet handel Værlandet Gjestehamn Bulandsferie Ruth Bakke (guide)

tlf. 57 73 01 20 tlf. 57 73 11 28 tlf. 91 64 71 96 tlf. 41 63 79 97

Askvoll

MX Sport

tlf. 57 73 28 88

Fjaler Flora

Stiftinga Jensbua Flora Turistkontor Svanøy Handel Nærbutikken Tansøy

tlf. 57 73 90 20 tlf. 57 74 30 00 tlf. 57 74 00 29 tlf. 57 74 51 12

Bremanger Knutholmen

tlf. 57 79 69 00 www.fjordkysten.no

The coast is perfect for cycling, with almost no traffic, suitable terrain and a myriad of islands connected with local ferries and passenger boats. You can bring your bicycle when you go island hopping. Cycling along the coast is suited to cycling enthusiasts of all ages in spring, summer and fall. It is easy to combine a bicycle vacation with other activities like fishing, hiking and kayaking. Tips for trips on two wheels • Gulen: Experience Eivindvik and Gulatinget, the millennium site of Sogn og Fjordane, with the large and fascinating stone sculptures and a rich cultural history. • Solund: The rolling hills of Solund make it perfect for cycling. Combine a bicycle trip with island hopping on the local post boat. • Værlandet and Bulandet: Nordsjøporten, the Gateway to the North Sea, is the new road between Værlandet and Bulandet. It will take you on a route 5240 meters long to cross 6 bridges in the middle of the open sea. It is perfect for cycling! • Askvoll: The Askvoll roads are narrow and winding. The view is fantastic in this land of contrasts. • Fjaler: Cycle along the Trondheim Postal Road with its beautiful old stone bridges and make a visit to the birthplace of poet Jakob Sande. • Flora: Explore the idyllic small town of Florø on two wheels or take a ride around one of the lovely islands in the archipelago.

• Bremanger: the North Sea Trail from Villevika in Botnane is an excellent cycling trip in beautiful landscape. A bicycle trip in Ytre Bremanger from Kalvåg to Nesje is a wonderful experience. If you have the time you can cycle from Gulen in the south to Bremanger in the north. You can also tag along with the express boat that runs daily along the coast from Bergen to Selje. You can hop on and off and cycle along your chosen route. Bike rental Gulen Eivindvik Fjordhotell tel. +47 57 78 43 10 Brekkestranda Fjordhotell tel. +47 57 78 55 00 Solund

Solund turistinfo

tel. +47 90 88 28 60

Værlandet – Bulandet Værlandet handel tel. +47 57 73 01 20 Værlandet Gjestehamn tel. +47 57 73 11 28 Bulandsferie tel. +47 91 64 71 96 Ruth Bakke (guide) tel. +47 41 63 79 97 Askvoll

MX Sport

tel. +47 57 73 28 88

Fjaler

Stiftinga Jensbua

tel. +47 57 73 90 20

Flora

Flora Turistkontor Svanøy Handel Nærbutikken Tansøy

tel. +47 57 74 30 00 tel. +47 57 74 00 29 tel. +47 57 74 51 12

Bremanger Knutholmen

tel. +47 57 79 69 00

17


Combine biking and island hopping. PHOTO: ANNE MARIE GÅSVÆR FÆRØY.

Fahrrad Fahren Die Küste ist für das Fahrrad wie geschaffen. Wenig Verkehr, ein leicht hügeliges Gelände und zahlreiche Inseln, die durch lokale Schiffs- und Fährlinien miteinander verbunden sind. Die Küste ist für begeisterte Radfahrer in jedem Alter in Frühjahr, Sommer und Herbst ein ideales Gelände. Nehmen Sie Ihr Rad auch gerne zum Inselhüpfen mit. Hier können Sie auf wenig befahrenen und idyllischen Straßen radeln. Dabei lässt sich ein Fahrradurlaub auch noch einfach mit anderen Aktivitäten wie Angeln, Wandern und Kajakfahren kombinieren. Tipps für Radtouren • Gulen: Erleben Sie Eivindvik und Gulatinget, die tausendjährige Stadt in Sogn og Fjordane, mit faszinierenden großen Felsskulpturen und einer reichen Geschichte. • Solund: Durch das leicht hügelige Gelände eignet sich Solund perfekt zum Radfahren. Kombinieren Sie Radtouren und Inselhüpfen mit dem lokalen Postschiff. • Værlandet und Bulandet: Nordsjøporten, das Tor zur Nordsee, ist die neue Straße zwischen Værlandet und Bulandet. Sie führt Sie über 5.240 Meter Straße und 6 Brücken mitten in die Fjordmündung. Ideal für Radfahrer! • Askvoll: Die Straßen in Askvoll sind schmal und kurvenreich. Die Aussicht ist phantastisch, die Kontraste sind groß. • Fjaler: Unternehmen Sie eine Radtour entlang des Trondheimer Postwegs mit schönen alten Steinbrücken. Besuchen Sie das Anwesen des Dichters Jakob Sande. • Flora: Erforschen sie die kleinstädtische Idylle in Florø auf zwei Rädern oder unternehmen Sie eine Radtour auf einer der schönen Inseln im Umkreis der Stadt. 18

Photo: Eivind N. Hauge.

Utandørs opplevingar • Bremanger: Der Nordsjøløypa (Nordseeweg) von Villevika in Botnane ist eine schöne Radtour in einer herrlichen Landschaft. In Ytre Bremanger ist eine Radtour von Kalvåg nach Nesje ein schönes Erlebnis. Wenn Sie viel Zeit haben, können Sie von Gulen im Süden nach Bremanger im Norden radeln. Sie können auch dem Expressschiff folgen, das täglich entlang der Küste von Bergen nach Selje fährt. Hier können Sie unterwegs aussteigen und auf Ihren ausgewählten Strecken radeln Fahrrad verleich Gulen Eivindvik Fjordhotell tel. +47 57 78 43 10 Brekkestranda Fjordhotell tel. +47 57 78 55 00 Solund

Solund turistinfo

tel. +47 90 88 28 60

Værlandet – Bulandet Værlandet handel Værlandet Gjestehamn Bulandsferie Ruth Bakke (Führer)

tel. +47 57 73 01 20 tel. +47 57 73 11 28 tel. +47 91 64 71 96 tel. +47 41 63 79 97

Askvoll

MX Sport

tel. +47 57 73 28 88

Fjaler

Stiftinga Jensbua

tel. +47 57 73 90 20

Flora

Flora Turistkontor Svanøy Handel Nærbutikken Tansøy

tel. +47 57 74 30 00 tel. +47 57 74 00 29 tel. +47 57 74 51 12

Bremanger Knutholmen

FjordKysten har mange moglegheiter for utandørsaktivitetar. Regionen byr på fantastiske dykkeforhold, med stor artsrikdom, spennande dykketerreng og mange vrak å dykke på. Her finn du mellom anna nokre av dei beste vraka frå 2. verdskrig, som dykkarar frå heile verda reiser for å oppleve. Gulen Dykkesenter er eit av Norges beste dykkesenter og tek deg med på profesjonelle dykkeopplevingar (www.gulendiveresort.com). Ein av dei beste måtane å utforske FjordKysten på er med kajakk. Tusenvis av øyar, holmar og skjer i vakker urørt kystnatur gir deg fantastiske padleopplevingar. Norway Adventures (www.norway-adventures.com) og Nils Bjørgo i Solund (www.solundnatur.no) tilbyr guida kajakkopplevingar langs FjordKysten. Visste du at du kan kombinere segling og vandring? Butesail (www.butesail.com) tilbyr turar der du seglar

mellom fantastiske toppturar i havgapet. Du bur om bord på båten og får prøve deg på både navigering og segling mens du forflyttar deg mellom turmåla. Godt jaktvald og godt terreng gjer FjordKysten til eit eldorado for jegarar. Hellebustfossen Hytte (www.fjordkysten.no) i Fjaler tilbyr overnatting og moglegheit for å vere med på hjortejakt om hausten. Norsk Hjortesenter på Svanøy held ulike kurs for jegarar (www.hjortesenteret.no). Likar du å klatre finn du utfordringar i alle vanskegrader. Bremanger har 34 merka klatreruter utandørs og innandørs klatrevegg i Svelgen. I Florø kan du klatre innandørs i «Sunnfjordsveggen» som er 14 m høg, 14 m brei med overheng på 7 m (www.floroklatreklubb.no) I Solund består berga i hovudsak av konglomerat og du finn klatrefelt på Hardbakke og i Nessa (www.solund.info)

tel. +47 57 79 69 00

www.fjordkysten.no

19


Photo: Marit Gjerstad.

Outdoor experiences The coast offers a variety of outdoor activities. The region is known for its fantastic diving conditions and large variety of subaquatic species, exciting diving environments and many shipwrecks to explore. Some of the most interesting shipwrecks from WW2 are located in the region and visited by divers from all over the world. Gulen Dive Resort is one of Norway’s best diving agencies and will take you on exciting diving trips along the coast (www.gulen-diveresort.com). One of the best ways to explore the coast is by kayak. There are thousands of islands, islets and skerries along the magnificent untouched coastline that offer a fantastic paddling experience. Norway Adventures (www.norway-adventures.com) and Nils Bjørgo in Solund (www.solundnatur.no) offer guided kayak trips along the coast. Did you know that you can combine sailing and hiking? Butesail (www.butesail.com) offers trips on which you can sail from one location of a fantastic hike to the next

20

Kayaking near Atløy in Askvoll.

Erlebnisse im Freien mountain peak by the sea. You will live on board the boat and be allowed to test your skills at navigating and sailing while moving from one hiking destination to the next. Good hunting opportunities and wilderness make the coast a suitable destination for hunters. The Hellebustfossen Cabin (www.fjordkysten.no) in Fjaler offers accommodation, and deer hunting trips in the fall. The Norwegian Deer Centre on Svanøy offers many different workshops for hunters (www.hjortesenteret.no). If you like mountain climbing you will find many challenges with different levels of difficulty. Bremanger has 34 marked climbing routes and an indoor climbing wall in Svelgen. In Florø you can climb the indoor Sunnfjordsveggen Wall that is 14 m high and 14 m wide with an overhang of 7 meters (www.floroklatreklubb.no). In Solund the rocks consists mainly of conglomerate, and there are climbing fields at Hardbakke and Nessa (www.solund.info)

www.fjordkysten.no

Die Küste bietet zahlreiche Möglichkeiten für Aktivitäten im Freien. Die Region stellt ein phantastisches Umfeld für Taucher mit einer großen Artenvielfalt, interessanten Tauchgeländen und vielen Wracks dar, zu denen Sie tauchen können. Hier liegen unter anderem einige der besten Wracks aus dem 2. Weltkrieg, zu denen Tauchgruppen aus der ganzen Welt anreisen. Das Gulen Dykkesenter zählt zu den besten Tauchzentren Norwegens. Dort können Sie professionell tauchen (www.gulendiveresort.com). Mit dem Kajak haben Sie eine der besten Möglichkeiten zur Erkundung der Küste. Tausende von Inseln, Holmen und Schären in schöner und unberührter Natur bieten Ihnen phantastische Paddelerlebnisse. Norway Adventures (www.norway-adventures.com) und Nils Bjørgo in Solund (www.solundnatur.no) bieten geführte Kajaktouren entlang der Küste an. Wussten Sie, dass Sie Segeln und Wandern kombinieren können? Butesail (www.butesail.com) bietet Touren an, bei denen Sie zwischen phantastischen Bergtouren auf dem

Meer segeln. Sie wohnen auf dem Schiff und können sich am Segeln und am Navigieren versuchen, während Sie sich von einem Tourziel zum anderen bewegen. Guter Jagdwald und gutes Gelände machen die Küste zu einem Eldorado für Jäger. Die Hellebustfossen Hytte (www.fjordkysten.no) in Fjaler bietet Übernachtungsmöglichkeiten und die Teilnahme an der Hirschjagd im Herbst an. Das Norsk Hjortesenter (Norwegische Hirschzentrum) auf Svanøy bietet verschiedene Kurse für Jäger an (www.hjortesenteret.no). Wenn Sie gerne klettern, finden Sie Herausforderungen in allen Schwierigkeitsgraden vor. Bremanger verfügt über 34 markierte Kletterrouten im Freien und eine Kletterwand in einer Halle in Svelgen. In Florø können Sie in einer Halle an der „Sunnfjordsveggen“ klettern, die 14 Meter hoch und 14 Meter breit ist und einen Überhang von 7 Metern hat (www.floroklatreklubb.no). In Solund bestehen die Felsen hauptsächlich aus einem Konglomerat. Kletterfelder gibt es auf Hardbakke und in Nessa (www.solund.info).

21


Photo: Gry Seim. The beautiful church on the island Kinn outside Florø.

Fabled places along the coast

Historiske FjordKysten FjordKysten er rik på historie med spor heilt tilbake frå vikingtida. I Gulen er det reist ein skulpturpark til minne om Gulatinget, som var den største regionale tingsamlinga i mellomalderen. Gulatinget danna utgangspunktet for at Norge vart ein demokratisk rettsstat med eit styresett basert på representative samlingar, og blir gjerne kalla for demokratiets vogge. I FjordKysten finn du to av Norges største helleristningsfelt; Vingen i Bremanger og Ausevika i Flora. Ausevika er tilrettelagt for publikum slik at ein kan besøke feltet på eiga hand. Ein kan vere med på guida tur til Vingen og Ausevika i sommarsesongen. I Kvernsteinsparken i Hyllestad har dei hogge kvernsteinar heilt frå vikingtida. Sjå spora i berg og landskap og opplev ei historisk vandring i steinhoggarane sine fotefar. Om sommaren kan du bli med på ei historisk vandring i parken som er nominert til UNESCO si verdsarvliste.

22

Gulatinget – the millennium site in Sogn and Fjordane.

På Utvær i Solund, Norges vestlegaste punkt, kan du sjå spor etter der vikinga slipte sverda sine før dei for på tokt vestover. På øya Kinn utanfor Florø ligg den sagnomsuste Kinnakyrkja frå 1100-talet. Kyrkja er bygd i romansk byggjestil og er ei av dei eldste i landet. Guida omvising i sommarsesongen og på førespurnad.

Ikkje gå glipp av... To høgdepunkt i FjordKysten er dei historiske spela Kinnaspelet og Losnaspelet, begge skrivne av Rolf Losnegård. Kinnaspelet blir framførd 3. helga i juni kvart år, mens Losnaspelet blir vist i begynnelsen av juli. Begge spela føregår utandørs med naturen som storslått ramme.

www.fjordkysten.no

The coast has a rich cultural history, with many traces of

human culture leading as far back as the Viking Age. There is a sculpture park in Gulen in memory of the Gulatinget, which was the largest regional governing assembly in the Middle Age. The Gulatinget formed the foundation for a democratic Norwegian state governed by law, with a form of government based on representative assembly. Gulatinget is often called the cradle of democracy in Norway. The coast also has two of Norway’s largest rock carving sites; Vingen in Bremanger and Ausevika in Flora. You can visit Ausevika on your own or join a guided tour during the summer. Vingen is open for guided tours during the summer season. The Millstone Park in Hyllestad has millstones dating back to the Viking Age. You will find traces in the mountain rock and around the park and participate in a historical hike on grounds where stone carvers used to work. During the summer you can join a historical hike through the park – an area nominated for UNESCO’s World Heritage List.

On Utvær in Solund, Norway’s westernmost point, you will find spots where the Vikings sharpened their swords before heading west over the sea. The island of Kinn outside Florø is home of the legendary Kinn Church from the 1100s. The church was built in Romanesque style and is one of the oldest churches in the country. Guided tours are available both on scheduled times and upon request.

Don’t miss.. Two things not to miss are the historical theatre performances Kinnaspelet and Losnaspelet, both written by Rolf Losnegård. Kinnaspelet is performed the third weekend in June every year, while the Losnaspelet is performed in the beginning of July. Both plays are conducted outdoors with

nature as the magnificent backdrop.

23


Visit the Millstone Park in Hyllestad, nominated to Unesco World Heritage list.

Photo: REnate Festervoll.

Sagenumwogene Orte and der Küste

Båtferie

By boat

Bootsurlaub

Die Küste verfügt über eine reiche Geschichte, deren Spuren bis in die Wikingerzeit zurückreichen. In Gulen ist ein Skulpturenpark als Denkmal für das Gulathing errichtet worden, das die größte regionale Thingversammlung im Mittelalter war. Das Gulathing bildete die Grundlage für Norwegens Entwicklung zu einem demokratischen Rechtsstaat, dessen Steuerung auf repräsentativen Versammlungen beruht. Man bezeichnet das Thing auch gerne als Wiege der Demokratie. An der Küste gibt es zwei der größten norwegischen Felder mit Felszeichnungen, Vingen in Bremanger und Ausevika in Flora. Ausevika ist für Publikum angelegt, sodass Sie das Feld auf eigene Faust erkunden können. Ausevika und Vingen können Sie während der Sommersaison mit einem Führer besuchen. Im Mühlsteinpark in Hyllestad stehen Mühlsteine aus der Wikingerzeit. Schauen Sie sich die Spuren in den Felsen und in der Landschaft an, und unternehmen Sie eine historische Wanderung auf den Spuren der Steinmetze. Im Sommer können Sie an einer historischen Wanderung durch den

FjordKysten er eit populært reisemål for båtturistar. Dei mange øyane gjer at du kan ferdast trygt i skjerma farvatn langs det meste av kysten. Her er fine uthamner der du kan legge til og mange gjestehamner som tek i mot deg på beste måte når du treng det. For kysten av Sogn og Fjordane har vi laga ein eigen gjestehamnguide for deg som skal på båtferie. Last den ned på www.fjordkysten.no eller kontakt oss på mail@fjordkysten.no for å få den tilsendt.

The coast is a popular destination for boat enthusiasts. The thousands of islands in the region allow you to travel safely in sheltered navigable waters along most of the coastline. You will find many fine outports where you can dock or moor, and there are many guest harbours all along the coast. We have published a guest harbour guidebook for the coastal region of Sogn og Fjordane. Download the guidebook from www.fjordkysten.no or contact us at mail@fjordkysten.no and we can send it to you by mail.

Die Küste ist ein beliebtes Reiseziel für Bootsurlauber. Dank der vielen Inseln können Sie sich entlang des größten Teils der Küste sicher in geschützten Fahrwassern bewegen. Hier gibt es schöne Außenhäfen, in denen Sie anlegen können, und Gästehäfen, die Sie auf die beste Art und Weise aufnehmen, wenn Sie sie benötigen. Für die Küste von Sogn og Fjordane haben wir einen eigenen Führer für die Gästehäfen erstellt. Sie können ihn unter www.fjordkysten.no herunterladen. Alternativ können Sie uns per E-Mail mail@fjordkysten.no kontaktiren, und Sie bekommen den Führer zugeschickt.

24

Park teilnehmen. Dieser ist für die Liste des Weltkulturerbes der UNESCO nominiert. Auf Utvær in Solund, Norwegens westlichstem Punkt können Sie Spuren der Wikinger sehen, die hier ihre Schwerter geschliffen haben, bevor sie nach Westen gezogen sind. Auf der Insel Kinn außerhalb von Florø liegt die sagenumwobene Kinnakirche aus dem 12. Jahrhundert. Die Kirche ist im romanischen Stil erbaut und gehört zu den ältesten des Landes. Führungen im Summer.

Dies sollten Sie nicht verpassen... Zwei Höhepunkte an der Küste sind die historischen Spiele Kinnaspelet und Losnaspelet. Beide sind von Rolf Losnegård. Beide Spiele werden im Freien aufgeführt, wobei die Natur den großartigen Rahmen bildet.

www.fjordkysten.no

25


Askvoll – Førde Dale – Førde Hyllestad – Førde Lavik – Balestrand Oppedal – Bergen Rutledal – Bergen Florø – Bergen Florø – Førde Florø – Svelgen Kalvåg – Svelgen Florø – Ålesund Florø – Kjelkenes

45 min. 40 min. 1,5 time / Stunde / Hour 2,0 time / Stunde / Hour 1,5 time / Stunde / Hour 2,0 time / Stunde / Hour 3,5 time / Stunde / Hour 45 min. 45 min. 1 time / Stunde / Hour 4 time / Stunde / Hour 40 min.

Tidstabell / Timetable / Fahrplan

26 www.fjordkysten.no 27


Årlege arrangement

Photo: Eivind N. Hauge.

Bedrifter og grupper Legg turen til FjordKysten Enten du skal arrangere møter, konferansar, teambuilding eller sosiale samlingar for familie og vener har du mange spennande moglegheiter i FjordKysten. Kombiner gjerne arrangementet med ein spektakulær topptur, sykling eller båttur i det fantastiske kystlandskapet. Enkelt å reise hit Ekspressbåt frå Bergen går 2 gongar dagleg (lør. – søn. ein) og har fleire stopp langs kysten. Widerøe har fleire daglege flyavgangar til Florø frå Bergen (35 min) og Oslo (1 t 10 min). DAT har direkteflyging frå Stavanger til Florø ein gong dagleg. Norway Bussekspress og Hurtigruta går også til Florø. Vi kan hjelpe Kontakt oss gjerne på mail@fjordkysten.no om du treng tips eller hjelp til å planlegge ditt arrangement.

28

Eit utval av bedrifter som har tilbod for bedrifter og grupper: Eivindvik Fjordhotell...........................................................s. 36 Leirvik Kro og Motell..........................................................s. 36 Kvernsteinsparken...............................................................s. 37 Solund Rorbuferie...............................................................s. 37 Solund Leilegheitshotell....................................................s. 38 Sulejet.....................................................................................s. 38 Jakob Sande-tunet..............................................................s. 39 Værlandet Gjestehamn......................................................s. 40 Askvoll Fjordhotell..............................................................s. 41 Bulandsferie..........................................................................s. 41 Kystrafting.............................................................................s. 42 Comfort Hotel Florø............................................................s. 43 MS «Atløy»........................................................... s. 44 Quality Hotel Florø..............................................................s. 44 Batalden Havbu...................................................................s. 45 Knutholmen..........................................................................s. 45

www.fjordkysten.no

Dato Februar April Mai Mai Juni Juni 3. fredag i juni 3. helga i juni 3. helga i juni 4. helga i juni 2. helga i juli Juli Juli Juli Juli Juli Juli Juli Juli August August August August August August August September 31. desember

Arrangment Florø Indoor Rett Vest Maratonløp Øyane Over Åsen opp Florø Friidrettsfestival Lihestklyvet Verdas lengste sildebord Laksens dag Kinnaspelet Veikingkonvoien Nordsjøporthelga Losnaspelet Vetenløpet - motbakkeløp Øyacup Askrova Musikkweekend Skjærgardstreff Norges vestlegaste fiskefestival Utkantfestivalen Krabbefestival Kystkulturfestival i Kalvåg Florø Hav- og Fjellsportfestival Sommarrevy i Florø Dalsfjordveka Eikefjorddagane Solunddagen Nordgulen Høgt og Lågt Floramila Kjippen

Stad Florø Florø Florø Florø Florø Hyllestad Florø Florø Kinn Flora Værlandet/Bulandet Losna i Solund Bremanger Askrova Havly, Bremanger Aksvoll Solund Skjerjehamn Atløy Kalvåg Florø Florø Askvoll, Fjaler, Gaular Eikefjord Solund Svelgen Florø Florø

Informasjon www.ftif.no www.ftif.no www.turistforeningen.no/flora www.ftif.no www.ftif.no www.fjordkysten.no www.sildebordet.no www.fjordkysten.no www.kinnaspelet.no www.veikingkonvoien.com http://www.bulandet-grendalag.org/ www.losnaspelet.no www.vetenlopet.no www.askrova,no www.fjordkysten.no www.askvoll.no www.fjordkysten.no www.utkant.com http://www.atloy.origo.no/ www.fjordkysten.no www.florø.no www.florø.no www.fjordkysten.no www.eikefjorden.no www.solund.kommune.no www.fjordkysten.no www.ftif.no www.florø.no

29


Gulatinget, The Millenium site in Sogn og Fjordane.

Gulen Gulen kommune ligg heilt sørvest i Sogn og Fjordane, på grensa til Hordaland. Kommunen byr på variert natur, frå nakne øyar mot Nordsjøen i vest, til frodige landskap mot fjella i aust. Den varierte naturen gjer Gulen til eit eldorado for utandørsaktivitetar som padling, fiske, dykking og vandring. Kommunen har også ei rik og spennande historie, med spor tilbake frå vikingtida. På Flolid finn ein skulpturparken Gulatinget, som er tusenårsstaden i Sogn og Fjordane. Besøk Skjerjehamn, ein godt bevart handelstad frå 1600-talet. Her står også eit monument over Kong Olav V. Høgdepunkt: • Gulatinget - tusenårsstaden i Sogn og Fjordane markerer den første tingstaden i Norge. • Kystsafari – bli med på fartsfullt rundtur mellom øyane vest i Gulen. Opplev spennande historie og storslått natur! • Skjerjehamn – besøk den tradisjonsrike handelstaden og sjå statuen av Kong Olav V. • Utkantfestivalen – musikkfestival i majestetiske omgivnadar.

30

Utvær, the westernmost point in Norway. Photo: Anne May Waage.

Solund The Municipality of Gulen is located at the southern end of Sogn og Fjordane on the border to Hordaland. This municipality offers a variety of nature experiences, from bare islands in the North Sea in the west to lush landscapes in the mountains to the east. The contrasting and varied nature of Gulen makes it a paradise for outdoor activities like paddling, fishing, diving and hiking. The municipality also offers a rich and exciting cultural history with traces of human culture dating back to the Viking Age. Experience Gulatinget sculpture park at Flolid – the millennium site of the Sogn og Fjordane. Visit Skjerjehamn, a handsomely preserved trade town from the 1600s. There is also a monument to King Olav the Fifth of Norway here. Highlights: • The Gulatinget – the millennium site of Sogn og Fjordane commemorates the first democratic assembly in Norway. • The Coastal Safari – join an exhilarating trip around the islands west of Gulen. Experience magnificent natural surroundings and hear about the exciting cultural history of the region! • Skjerjehamn – visit a traditional trade town and see the statue of King Olav the Fifth. • The Utkant Festival – a music festival in majestic surroundings.

Die Kommune Gulen liegt ganz weit im Südwesten von Sogn og Fjordane an der Grenze zu Hordaland. Die Kommune hat eine abwechslungsreiche Natur, von nackten Inseln in der Nordsee im Westen zu fruchtbaren Landschaften zum Gebirge im Osten hin. Die abwechslungsreiche Natur macht Gulen zu einem Eldorado für Aktivitäten im Freien wie Paddeln, Angeln, Tauchen und Wandern. Die Kommune hat auch eine reiche und interessante Geschichte mit Spuren, die bis in die Wikingerzeit zurückreichen. Auf Flolid gibt es einen Skulpturenpark, Gulatinget, der eine tausendjährige Stätte in Sogn og Fjordane ist. Besuchen Sie Skjerjehamn, eine gut erhaltene Handelsstadt aus dem 17. Jahrhudert. Hier gibt es auch ein Denkmal von König Olav V. Höhepunkte: • Gulatinget - die tausendjährige Stätte in Sogn og Fjordane markiert die erste Thingstätte in Norwegen. • Küstensafari – machen Sie beim einer rasanten Rundtour zwischen den Inseln im Westen von Gulen mit. • Skjerjehamn – besuchen Sie die traditionsreiche Handelsstadt und schauen Sie sich die Statue von König Olav V an. • Utkantfestivalen – das Musikfestival in einer majestätischen Umgebung.

www.fjordkysten.no

Øyparadiset Solund er den vestlegaste kommunen i Norge. Med 1700 øyar, holmar og skjær vest i havgapet er Solund eit populært reisemål for båt- og fiskeferiar. For kajakkpadlarar er Solund eit eldorado. Dei mange øyane skjermar for vind og bølgjer, mens det på godvêrsdagar er kort veg ut på det mektige storhavet. På land er det også lett å aktivisere seg. I heile kommunen finn ein godt merka turløyper i variert terreng. Solund er også flott for sykling, med lite trafikk og lett kuperte vegar. Har du lyst å vere med på organiserte utflukter kan du om sommaren vere med på fyrsafari til Utvær og øyhopping, som er kåra til Norges beste rundtur! Høgdepunkt: • Utvær – besøk Norges vestlegaste punkt! Gå Nordsjøløypa rundt øya og besøk det vakre fyret. Guida tur i sommarsesongen. • Øyhopping – bli med den lokale postbåten på guida rundtur. • Pollatinden (541 m.o.h.) – det nest høgste fjellet i Solund gir storslått utsikt over øyriket. • Gåsvær – eit sjarmerande fiskevær og ei av dei ytste øyene i Solund.

The island paradise of Solund is Norway’s westernmost municipality. With 1700 islands, islets and endless skerries to the west, Solund is a popular destination for boating and fishing vacations. Solund is also a wonderful location for kayak paddlers. The endless islands provide protection from wind and waves, while on fair weather days the open sea is only a short trip from shore. There are many activities on land as well. The entire municipality is surrounded by well marked hiking trails in a changing landscape. Solund is also an excellent location for cycling. During the summer you can participate in a lighthouse safari to Utvær, or try island hopping, which is voted the best roundtrip in Norwayt! Highlights: • Utvær – visit Norway’s westernmost point! Hike the North Sea Trail around the island and visit the beautiful lighthouse. Guided tours are available in summer. • Island hopping – join the local post boat on a guided trip. • Pollatinden Peak (541 m.a.s.l.) – the second highest mountain in Solund provides a great view of this island paradise. • Gåsvær – a charming fishing village and one of the islands farthest out to sea in Solund.

Das Inselparadies Solund ist die am weitesten westlich gelegene Gemeinde Norwegens. Mit 1700 Inseln, Holmen und Schären westlich in der Fjordmündung ist Solund ein beliebtes Reiseziel für Boots- und Angelurlaube. Für Kajakpaddler ist Solund ein Eldorado. Die vielen Inseln schirmen Wind und Wellen ab. An Tagen mit schönem Wetter ist der Weg aufs offene Meer hinaus kurz. An Land ist es ebenfalls einfach, aktiv zu werden. In der ganzen Gemeinde gibt es gut markierte Wanderwege in abwechslungsreichem Gelände. In Solund kann man auch gut Fahrradfahren. Die Straßen in dem leicht hügeligen Gelände sind wenig befahren. Wenn Sie an organisierten Ausflügen teilnehmen wollen, bieten sich im Sommer Leuchtturmsafaris nach Utvær und Inselhüpfen an. Höhepunkte: • Utvær – besuchen Sie Norwegens westlichsten Punkt! Wandern Sie auf dem Nordseewanderweg um die Insel und besuchen Sie den schönen Leuchtturm. • Inselhüpfen – begeben Sie sich mit dem lokalen Postschiff auf eine geführte Rundreise. • Pollatinden (541 m ü. M.) – der zweithöchste Berg in Sollund bietet eine großartige Aussicht über das Inselreich. • Gåsvær – ein bezauberndes Fischerdorf und eine der am weitesten draußen gelegenen Inseln in Solund. 31


Fjaler is located by the beautiful Dalsfjord. Photo: Monika Johansen.

Fjaler Ved vakre Dalsfjorden i Sunnfjord ligg Fjaler kommune. I tillegg til vakker natur er Fjaler rik på kultur og historie. Den folkekjære diktaren Jakob Sande var frå Fjaler, og barndomsheimen hans er tilgjengeleg for publikum. Besøk den gamle handelsstaden Korssund, som har fått namnet sitt etter ein 4 meter høg steinkross som vart reist av kong Olav den heilage under kristninga av Norge. Delar av Den Trondhjemske Postveg går gjennom Fjaler. Vegen frå 1800-talet er kjenneteikna av mange vakre steinbruer og er flott område for fot- og sykkelturar. Vil ein prøve fiskelykka er det gode forhold for både fjord- og innlandsfiske. I Flekke og Guddalsvassdraget kan du fiske både laks, sjøaure og røye. Høgdepunkt: • Laksefiske i Flekke og Guddalsvassdraget • Jakob Sande-tunet • Korssund • Den Trondhjemske Postvei

32

Beautiful view of Alden in Askvoll. Photo: Steinar Bauge.

Askvoll The Municipality of Fjaler is beautiful located alongside Dalsfjorden in Sunnfjord. Fjaler has a rich cultural history in addition to the beauty of its surrounding nature. Jakob Sande was a writer, poet and musician from Fjaler who was loved by the people; his childhood home is open to the public. Visit the old trade town of Korssund, named after the four-meter high stone cross erected by King Olav the Holy for the Christianising of Norway. Parts of the Trondheim Postal Road run through Fjaler. The road was built in the 1800s and is known for its many beautiful stone bridges. This is a wonderful route for walking or biking. If you want to test your luck at fishing this is a great location for fjord and freshwater fishing. The Flekke and Guddals Watercourse offer salmon, sea trout and Arctic char fishing. Highlights: • Salmon fishing along the Flekke and Guddals Watercourse • Jakob Sande-tunet – visit the poets childhood home • Korssund • The Trondheim Postal Road

Am schönen Dalsfjorden in Sunnfjord liegt die Kommune Fjaler. Zusätzlich zu ihrer schönen Natur ist Fjaler reich an Kultur und Geschichte. Der beliebte Dichter Jakob Sande stammt aus Fjaler. Sein Elternhaus ist öffentlich zugänglich. Besuchen Sie die alte Handelsstadt Korssund, die ihren Namen von einem 4 Meter hohen Steinkreuz bekommen hat, das von König Olav dem Heiligen während der Christianisierung Norwegens errichtet worden ist. Teile des Trondheimer Postweges führen durch Fjaler. Der Weg aus dem 19. Jahrhundert bietet zahlreiche schöne Steinbrücken und interessante Gebiete für Touren zu Fuß und dem Rad. Wenn Sie Ihr Anglerglück auf die Probe stellen wollen, bestehen für das Angeln sowohl im Fjord als auch im Binnenland gute Voraussetzungen. In Flekke und in Guddalsvassdraget können Sie Lachs, Meerforellen und Saiblinge angeln. Höhepunkte: • Lachsangeln in Flekke und Guddalsvassdraget • Anwesen von Jakob Sande • Korssund • Der Trondheimer Postweg

www.fjordkysten.no

Askvoll byr på mektige naturopplevingar – frå fjord til øyar ytst i havgapet. I kommunen finn du fleire av dei beste toppturane i regionen, som Alden (481 m.o.h) og Blegja (1304 m.o.h.), det høgste fjellet i FjordKysten. Er du interessert i historie og kultur, vil eit besøk på Helle Knivfabrikk vere av interesse. Lengst vest i havgapet ligg Bulandet og Værlandet, godt vakta av majestetiske Alden. Her ligg øyane som perler på ei snor, vakkert bunde saman av 6 bruer og 5.240 meter vei. Øyane her er eit populært reisemål for dei som likar å sykle, padle, fiske eller å gå fotturar. Høgdepunkt: • Norsk Sjøfuglsenter – nytt interaktiv opplevingssenter som kombinerer ny teknologi og sårbar natur • Bulandet og Værlandet – la deg sjarmere av det vesle øysamfunnet, lengst vest i havet • Holmedal – besøk Helle Knivfabrikk og bygdepuben Holken, som har eit av Norges største utval av whisky • Alden – bestig «den norske hest», eit av dei mest markante fjella på vestlandskysten • Atløy – idyllisk øy med flott turterreng og gode fiskevatn

Askvoll offers powerful nature experienced from the fjord to the islands in the open sea. The municipality offers many of the region’s best mountain hikes such as the Alden peak hike (481 m.a.s.l.) and Blegja (1304 m.a.s.l.), which is the highest mountain in the region. If you are interested in history and culture, a visit to the Helle Knife Factor is worth your time. The islands of Bulandet and Værlandet are located far out at sea, watched over by majestic Alden Mountain. Beautiful islands are strung at sea like pearls on a string; all bound together beautifully with 6 bridges and 5240 meters of roadway. These islands are a popular destination for cyclists, paddlers, fishermen or hikers. Highlights: • The Norwegian Seabird Centre – a interactive centre at Værlandet harbour • Bulandet and Værlandet – be charmed by the lovely island community far out at sea • Holmedal – visit the Helle Knife Factory and the local Holken pub, which has one of Norway’s largest selection of whisky • Alden – clime the Norwegian Horse, one of the most distinctive mountains along the west coast • Atløy – an idyllic island excellent for hiking and walking, with good fishing lakes

Askvoll weist prächtige Naturerlebnisse auf, vom Fjord bis zu den Inseln draußen in der Fjordmündung. In der Kommune gibt es einige der besten Gipfeltouren der Region, wie zum Alden (481 m ü. M.) und dem Blegja (1304 m ü. M.), dem höchsten Berg an der Küste. Wenn Sie an Geschichte und Kultur interessiert sind, kann ein Besuch in der Messerfabrik Helle interessant sein. Ganz im Westen der Fjordmündung liegen Bulandet und Værlandet, gut bewacht vom majestätischen Alden. Hier sind die Inseln wie die Perlen einer Kette aufgereiht, schön verbunden durch 6 Brücken und 5.240 Meter Straße. Die Inseln sind sehr beliebte Reiseziele für alle, die gerne Radeln, Paddeln, Angeln oder Wandern. Höhepunkte: • Norwegisches Seevogelzentrum – neues interaktives Erlebniszentrum auf Værlandet • Bulandet und Værlandet – lassen Sie sich von der kleinen Inselwelt weit im Westen des Meeres verzaubern • Holmedal – besuchen Sie die Messerfabrik Helle und den Dorfpub Holken, der über eine der größten Auswahlen an whisky Norwegens verfügt • Alden – erklettern Sie das „Norwegische Pferd“, einen der markantesten Berge an der Westlandküste • Atløy – idyllische Insel mit schönen Wanderwegen und guten Angelgewässern

33


View over Florø. Photo: Rune Helland.

Flora I Flora finn du ein skjergard med eit mylder av øyar og eit innland med brusande elvar, vakre fjell, isbre og stille vatn. Mot havet i vest ligg Florø, Norges vestlegaste by. Her kan du nyte småbyidyllen samtidig som du har kort avstand til spanande aktivitetar og heftige naturopplevingar. Utforsk øyane rundt Florø, som er like varierte som dei er vakre. Besøk Hovden og gå Nordsjøløypa til Kvanhovden Fyr, der du også kan overnatte. Askrova er flott for sykling og fotturar i lett terreng. I innlandet mot aust kan du ta turen til idylliske Eikefjord eller Norddalsfjorden, som byr på gode forhold for jakt og fiske. Høgdepunkt: • Himmel & Hav – festivalhelg 3. helga i juni der ein kan oppleve verdas lengste sildebord, Kinnaspelet, konsertar og mykje meir • Kinn – besøk den vakre middelalderkyrkja eller gå rundt øya. Guida turar i sommarsesongen • Store Batalden – på øya vest for Florø kan du oppleve museum, kunstgalleri og ein spektakulær tur til den høgste toppen i skjergarden • Brandsøyåsen – sentrumsnære stiar tek deg med til eit flott utkikkspunkt over Florø og øyriket

34

Beautiful scenery at KALVÅG.. Photo: Hildegard Nygård.

Bremanger Flora has endless skerries and a swarm of islands, inland rivers, lovely mountaintops, glacier and quiet lakes. Florø is found at sea to the west, Norway’s westernmost town. You can enjoy the calm of an idyllic small community only a short distance from exciting activities and majestic nature. Explore the islands around Florø, as varied in nature as they are beautiful. Visit Hovden and take a walk along the North Sea Trail to the Kvanhovden Lighthouse, where you can spend the night. Askrova is excellent for cycling and walking on easy terrain. Inland and to the east you will find idyllic Eikefjord and Norddalsfjorden, which offer good hunting and fishing. Highlights: • Himmel & Hav – a festival weekend every 3rd weekend in June – where you can snack at the world’s longest herring table. • Kinn – visit the beautiful medieval church or take a walk around the island. • Store Batalden – on an island west of Florø you can visit a museum, art galleries and take a hike to the top of the highest peak in the archipelago • Brandsøyåsen – trails close to town take you to a lovely view of Florø and the islands

In Flora gibt es Schären, in denen Inseln nur so wimmelt, dazu ein Binnenland mit rauschen Flüssen, schönen Gipfeln, Gletschern und stillen Gewässern. Zum Meer im Westen hin liegt Florø, Norwegens westlichste Stadt. Hier können Sie die Kleinstadt-idylle genießen, haben es aber gleichzeitig nicht weit zu interessanten Aktivitäten und starken Naturerlebnissen. Erkunden Sie die Inseln um Florø, die ebenso abwechslungsreich wie schön sind. Besuchen Sie Hovden und wandern Sie auf dem Nordseewanderweg zum Leuchtturm Kvanhovden Fyr, wo Sie auch übernachten können. Askrova eignet sich gut zum Radeln und Wandern in leichtem Gelände. Im Binnenland nach Osten hin können Sie touren zum idyllischen Eikefjord oder Norddalsfjorden unternehmen. Dort gibt es gute Bedingungen zum Jagen und Angeln. Höhepunkte: • Himmel & Hav – Festivalwochenende am 3. Wochenende im Juni mit dem längsten Heringstisch der Welt, dem Kinnaspelet, Konzerten und vielem mehr • Kinn – besuchen Sie die schöne mittelalterliche Kirche oder wandern Sie um die Insel. • Store Batalden – auf der westlich von Florø gelegenen Insel können Sie ein Museum und eine Kunstgallerie besuchen sowie eine Gipfeltour zum höchsten Gipfel der Schären unternehmen • Brandsøyåsen – zentrumsnahe Wege bringen Sie zu einem schönen Aussichtspunkt über Florø und dem Inselreich. www.fjordkysten.no

Bremanger er kjent for sin vakre natur, med kvite strender, høge fjell, fjord og isbre. Med over 100 merka og tilrettelagte turløyper er Bremanger eit eldorado for fotturar. Kommunesenteret Svelgen er eit godt utgangspunkt for mange av dei spektakulære fjellturane i området. I Bremanger har ein gode fiskemoglegheiter, i både sjø og ferskvatn. Besøk det sjarmerande fiskeværet Kalvåg, som ligg heilt ytst i havgapet. Bremanger har også ei spennande historie med spor tilbake frå vikingtida, historiske handelsstader frå 1600-talet og eit av dei største festningsverka på kysten frå 2.  verdskrig. Høgdepunkt: • Kalvåg – besøk eit av dei best bevarte fiskeværa på vestlandet, med eit yrande folkeliv om sommaren • Grotlesanden – nyt late sommardagar eller sjå stormen på kloss hald på ei av landets vakraste strender • Hornelen – bestig Nord-Europas høgste sjøklippe, 860 stupbratte meter over havet • Vingen – eit av Norges største helleristningsfelt. Kontakt turistinformasjon for arrangerte turar • Ålfotbreen – området rundt Norges vestlegaste isbre har eit utfordrande og spektakulær turterreng

Bremanger is known for its beautiful natural surroundings, with white sandy beaches, high mountains, fjords and glacier. With more than 100 well-marked trails, Bremanger is a paradise for walks and hikes. The municipal centre at Svelgen is a good starting point for many of the spectacular hikes in the area. Bremanger has great fishing opportunities both at sea and in fresh water. Visit the charming fishing village of Kalvåg. Bremanger also has an exciting cultural history with traces from the Viking Age, historical trade towns from the 1600s and one of the largest fortifications on the coast that remains standing after WW2.

Bremanger ist für seine schöne Natur mit weißen Stränden, hohen Bergen, Fjorden und Gletschern bekannt. Mit mehr als 100 markierten und vorbereiteten Wanderwegen ist Bremanger ein Eldorado für Wanderungen. Das Kommunenzentrum Svelgen ist für viele der spektakulären Gebirgstouren in der Region ein guter Ausgangspunkt. In Bremanger gibt es gute Angelmöglichkeiten, sowohl im Meer als auch im Süßwasser. Besuchen Sie das bezaubernde Fischerdorf Kalvåg. Bremanger hat auch eine interessante Geschichte, deren Spuren bis in die Wikingerzeit, historische Handelsstätten aus dem 17. Jahrhundert und eine der größten Festungsanlagen an der Küste aus der Zeit des 2 Weltkriegs.

Highlights: • Kalvåg – visit one of the best preserved fishing villages on the west coast; the town is teeming with people and activities in the summer months • Grotlesanden – enjoy lazy summer days or watch a storm close by from one of the most beautiful beaches in Norway • Hornelen – climb Northern Europe’s highest sea cliff at 860 meters straight out of the sea • Vingen – one of Norway’s largest rock carving sites. Organized tours during the summer. • Ålfotbreen glacier– the area around Norway’s westernmost glacier has challenging and spectacular hiking grounds

Höhepunkte: • Kalvåg – besuchen Sie eines der am besten erhaltenen Fischerdörfer im Fjord Norwegen. • Grotlesanden – genießen Sie den Müßiggang an Sommertagen oder schauen Sie sich den einen Sturm aus sicherem Abstand von einem der schönsten Strände des Landes aus an • Hornelen – erklettern Sie Nordeuropas höchste Meeresklippe. Sie steigt steil 860 Meter aus dem Meer auf • Vingen – eines der größten Felder mit Felszeichnungen Norwegens. Kontaktieren Sie die Touristeninformation für organisierte Führungen • Ålfotbreen – das Gebiet um Norwegens westlichsten Gletscher ist ein anspruchsvolles und spektakuläres Wandergebiet. 35


Eivindvik FjordhotEll

1

hjArtholM

2

Flott beliggende i vakre Eivindvik. Opplev Gulatinget, dei historiske krossane og Olavskjelda. Nyt naturen, roa og det vakre kystlandskapet. Nye flotte hotellrom (1 familierom), totalt 45 senger. TV – veranda – utsikt. Oppgradert kurs- og konferanselokale med moderne møtefasilitetar. Triveleg restaurant med sjøutsikt og servering av mat basert på det beste av lokale råvarer. Utleige av syklar, kajakk og båtar med påhengsmotor. Velkomen!

Hjarteleg velkomen til eit opplevingsrikt opphald i våre moderne og velutstyrte feriehytter ved fjordkanten ytterst i Sognefjorden. Vi tilbyr 4 hytter med sengeplass for 6 – 8 personar. To av hyttene har sauna, og to er tilrettelagde for funksjonshemma. Eige naust med fryseboks og sløyebenk med varmt/kaldt vatn. Her kan du nyte naturen, sjøen og fred og ro direkte frå terassedøra. Velkomen til eit herleg ferieopphald ved sjøen!

Wonderful hotel, nicely situated in the beautiful village Eivindvik. Here you can experience pure nature and thousands of small islands. The Norwegian democracy, the famous Gulatinget had its beginning just here. Hiking, fishing, bicycling, bathing and not to mention: Tasting the local traditional food. Bikes, kayak and boat with motor for rent. You are most welcome!

Herzlich Willkommen zu einem erlebnisreichen Aufenthalt in unseren modernen und gut ausgestatteten Ferienhütten direkt am Sognefjord. Wir vermieten 4 Hütten mit Übernachtungsmöglichkeiten für 6–8 Personen. Zwei der Hütten verfügen über eine Sauna und zwei Hütten sind behindertengerecht eingerichtet. Ein Bootshaus mit Gefriertruhe und Arbeitstisch und fließend Kalt- und Warmwasser. Hier können Sie die Natur, den Fjord und die Ruhe gleich von der Terrassentür aus genießen. Erleben auch Sie einen herrlichen Urlaub am Wasser!

 (+47) 57 78 43 10 post@eivindvik-fjordhotell.no www.eivindvik-fjordhotell.no

AustgulEn hyttEr

3

Tre fine hytter ved Sognefjorden. huset: Fullt utstyrt kjøkken med oppvaskmaskin, vaskemaskin, dusj, wc, tv. Stor hage og altan, barnevenleg. Ca. 100 m frå sjøen. naustet: Fullt utstyrt hytte med komfyr, oppvaskmaskin, vaskemaskin, frys. Altan med utsikt over fjorden. hytta: Fullt utstyrt kjøkken med bl.a. komfyr, oppvaskmaskin og vaskemaskin. Altan med utsikt over fjorden. Ca.100 m frå sjøen. Utleige av båtar og sjark. Fisketurar og fine naturopplevingar i flott turterreng. Tilbyr dagsturar og guida turar i skjærgarden. Holiday accommodation – 3 comfortable units by the Sognefjord. House: Fully equipped kitchen with dishwasher and washing machine, shower, WC, TV. Large garden and balcony, child friendly. Approx. 100 m from the sea. Boathouse: Fully equipped with cooker, dishwasher, washing machine, freezer. Balcony with view of the fjord. Cabin: Fully equipped kitchen incl. cooker, dishwasher and washing machine. Balcony with beautiful view of the fjord. Approx. 100m from the sea. Boat rental, fishing trips. Great walking terrain. Guided tours and daytrips in the archipelago.  (+47) 57 78 94 73 austgulen@c2i.net • www.fjordkysten.no 36

kvErnstEinspArkEn i hyllEstAd

5

solund rorbuFEriE

6

Millstone Park in Hyllestad Welcome to a historical experience in the millstone quarries in Hyllestad. Here, you may see and «touch» a stone industry from the Viking Age, an industry aimed for export. An including experience for children and adults. Historic wandering, souvenir shop and light meal service. 15/6 – 15/8, tue – sun, 12 – 16. Adults NOK 50 /child NOK 30. Nominated to the UNESCO world heritage list!

Flott feriesenter i Hjønnevåg, Ytre Solund. Café «Havkroa» med alle rettigheter er åpen i skuleferien samt ved bestilling til grupper ellers i året. 6 høgstandard rorbuer (to tilpassa funksjonshemma) med 6 (8) sengepl. Stove, omn, tv/parabol, velutstyrt kjøkken, bad med dusj, badekar, vaskemaskin. Fint uteområde med grillhytte, jacuzzi og sløyebu. Båtutleige: Øyen 18 ft m/25 hk motor. Nytt fleirbrukshus for møter, arrangement m.m. Very nice holiday centre in Hjønnevåg, Ytre Solund. Café «Havkroa» is open during the summer season and upon request for group bookings throughout the year. 6 quality high standard apartments (two suitable for disabled) with 6 (8) beds. Livingroom, oven, TV/satelite, well equipped kitchen, bathroom w/shower, bathtub, washing mach. Enjoy our beautiful garden with a grill cabin, jacuzzi. Facilities to clean fish. Boatrental: «Øyen» 18 ft and 25 hp motor. A multipurpose house is available for meetings, events, etc.

 (+47) 57 78 55 51 info@hjartholm.no • www.hjartholm.no

 (+47) 458 71 940 /905 51 277 (berre åpningstider/during opening hours) post@kvernstein.no • www.kvernstein.no

 (+47) 908 90 592 /917 92 230/havkroa 57 78 67 90 post@eurocamping.no • www.eurocamping.no

lEirvik kro og MotEll

stEinsund MArinEsEntEr

4

Bygd i 1996 i vestnorsk byggestil. 11 rom med høg standard. Trådlaust internett. Rullestoltilpassa. Bar, restaurant og kafé. Konferanserom / 2 møterom. Koseleg uteareal like i sjøkanten. Kort veg til kai og båthamn.Kjøpesenter ved motellet. Ligg sentralt til i Ytre Sognefjord med kort veg til E39, ferje og ekspressbåt. Godt utgongspunkt for dagsturar med bil eller ekspressbåt. utleige: båtar og syklar. New building in Western Norwegian style, built in 1996. 11 rooms of high standard. Internet. Suitable for wheelchairs. Bar, restaurant and café. 1 large conference room / 2 small. Pleasant area by the sea. Shopping centre by the motel. Centrally situated in Outer Sognefjord, at a short distance from E39, ferry and expressboat. Good startingpoint for daytrips by car or expressboat. Rental: Boats and bikes can be hired.  (+47) 57 78 89 20 post@leirvikkro.no www.leirvikkro.no

Velkommen til ei historienær oppleving i kvernsteinsbrota i Hyllestad. Her kan du sjå og «røre ved» ein eksportretta steinindustri tilbake til vikingtida. Ei inkluderande oppleving for born og vaksne. Historisk vandring, suvenirbutikk og enkel servering. Ope 15. juni – 15. august, tysdag – søndag, kl. 12 – 16. Pris: Vaksen kr. 50 /born kr. 30. Grupper frå 1. mai etter avtale: Kr. 250 pr. pers. inkl. historisk vandring og måltid. Nominert til UNESCO si verdsarvliste!

7

Steinsund Marinesenter er eit lite hytteområde i Solund, vest for Sognefjorden. Hyttene ligg idyllisk til ved sjøen, med gode fiskemoglegheiter rett utanfor døra. Anlegget består av 6 hytter av forskjellig størrelse. Fire hytter på 75 m2 (6 pers.), ei på 50 m2 (4 pers.) og ei på 35 m2 (3 pers). 18,3 fots båt med 15 hk inkl. i vekesleige. Vaskemaskin og tørketrommel. Moglegheit for røyking av fisk. Ca. 1,5 km frå Hardbakke. Velkomen til Steinsund Marinesenter – ei perle i havgapet! Steinsund Marine Centre is a small cabin area in Solund, west of the Sognefjord. The cabins are beautifully situated right by the sea, with great fishing opportunities. The centre consists of 6 cabins of various sizes. Four cabins of 75 m2 (6 pers.), one of 50 m2 (4 pers.) and one of 35 m2 (3 pers.). 18.3 foot boat with 15hp engine included in the weekly rent. Washer and dryer. Opportunity for smoking fish. Appr. 1.5 km from Hardbakke. Welcome to Steinsund Marine Center – a pearl in the ocean!  (+47) 975 75 117 info@steinsund.no • www.steinsund.no

www.fjordkysten.no

gåsvær FiskEFEriE

8

Særprega, restaurert bustadhus med 3 leilegheiter (55 – 90 m2) heilt i sjøkanten. Passer godt for grupper eller fleire familiar som ferierar i lag. Einingane har 2 – 4 soverom, toalett, kjøkken og stove. Enkel standard. Felles opphaldsrom med sat-TV i særprega sjøhusmiljø. Sløyeplass og frys i sjøhus. Total 20 sengeplassar. Parkering av bil på Hardbakke. Dagleg rutebåt til/frå øya Gåsvær. båtleige: 17 ft med 9,9 Hk og båtar med dieselmotor. Old residental-house with 3 apartments (55 – 90 m2). Suitable for groups or several families on vacation together. 2 – 4 bedrooms, bathroom, kitchen and livingroom. Common: Shared livingroom with sat-TV in wharf-side shanty, guttingarea, freezer. Total capacity 20 guests. Carpark at Hardbakke, daily boat-connection to the island Gåsvær. Boatrental: 17 ft with 9,9 hp and motorboat.  (+47) 57 78 72 60 / 992 98 975 (en/de) tfaer@online.no • www.fjordkysten.no 37


p/r «sulEjEt» Ans

9

MS «Stjernesund» – maks 28 pers. Lengde: 14,4 m. Marsjfart: 25 knop, maks 30 knop. Tel. 97 79 59 89. MS «Sulejet» – maks 16 pers. Lengde: 11,2 m. Marsfart: 23 knop, maks 26 knop. Vi held til på Gåsvær i Solund. Kontakt oss for meir informasjon og skreddersydde tilbod! ORgaNizEd BOattRiPS iN tHE aREa BERgEN – flORø

MS «Stjernesund» – max 28 pers. Lenght: 14,4 m. Speed: 25 knop, max 30 knop. Tel: (+47) 97 79 59 89. MS «Sulejet» – max 16 pers. Length: 11,2 m. Speed 23 knop, max 26 knop. We are situated at Gåsvær in Solund. Contact us for more information and tailormade offers!  (+47) 992 74 099 (hans gåsvær) (+47) 977 99 438 (tom Færøy) www.fjordkysten.no

solund lEilEghEitshotEll

10

solund gjEstEgAArd

orgAnisErtE båtturAr i oMrådEt bErgEn – Florø

FjordAnE hyttEsEntEr

Sentralt beliggande i Hardbakke med gangavstand til det meste. Vi har eit tilbod som er laga ut fra vår erfaring og vårt ønske om å kunne tilby noko vi kan stå inne for når det gjeld kvalitet. Vi har òg lagt vekt på det personlege preget som vi sjølv set pris på når vi er ute og reiser. Vi har leilegheiter med personleg stil og innhald. Alle har eige kjøkken, spiseplass og stovedel, bad med dusj, SatTV og fri tilgang til trådlaust internett. Our guest house is centrally located in Hardbakke, walking distance from most places. What we offer is based on our experience and our wish to be able to provide a level of quality of which we can be proud of. We also place great emphasis on maintaining the kind of personal touch that we so much appreciate when we are out travelling. Our apartments have a personal style and content. They all incl. kitchen, dining and living areas, bathroom with shower, satellite TV and free wireless internet access.

Stay comfortable in peaceful surroundings by the seashore. Totally 14 cabins (48m2), all with 8 beds (4 adults and 4 children), livingroom with fireplace, two open lofts, small kitchen with fridge, and coffeemaker. Shower /wc. Terrace with seaview. Common freezer for storing fish. Washing machine and tumbel dryer in own house. Ballfields and playground. Rowing boat incl. for each cabin.  (+47) 57 73 53 30 fjoingmb@online.no • www.fjordanehyttesenter.no

11

Accommodation in newly renovated apartments (2009) with an emphasis on achieving high quality with practical solutions. We have eleven apartments with kitchen-, dining- and living areas. All the apartments have their own bathroom with shower, satellite TV and free wireless internet access. The apartment hotel is situated on a hillside in the centre of Hardbakke with fantastic view and close to most activities and things to do.

jAkob sAndE-tunEt

14

Velkommen til den gamle Klokkargarden i Dale i Sunnfjord. Her vart diktaren Jakob Sande fødd, 1. desember 1906. I juni–august er det omvisingar i tunet og museet med Jakob Sande-samlinga. Sommarkafeen «Lisa i Li» er open om søndagane med heimebakte kaker, nydelege sveler, kaffi og kuleis. I løa har vi kulturelle aktivitetar og utleige for private arrangement. Gruppeomvisingar kan tingast heile året. Welcome to «Klokkargarden» in Dale in Sunnfjord. This is were the Norwegian poet and writer Jakob Sande was born on 1. December 1906. In June–August we arrange guided tours in the garden and in the museum with the Jakob Sande collections. Our summercafé «Lisa i Li» is open in Sundays, serving homemade cakes, traditional pancakes, coffee and ice cream. In the barn we arrange cultural activities and private arrangements. Groups on request all year.  (+47) 57 73 77 75 / (+47) 99 54 87 67 tunet@jakobsande.no • www.jakobsande.no

 (+47) 900 55 891 /950 67 363 (en/de) bahus@online.no • www.solundgjestegaard.no

Overnatting i nyoppussa leilegheiter (2009) med høg kvalitet og praktiske løysingar. Vi har 11 leilegheiter med kjøkkenkrok, spiseplass og stovedel. Alle leiligheitene har eige bad med dusj, TV med parabol, fri tilgang til trådlaust internett. Solund Leilegheitshotell ligg på ei høgde i sentrum av Hardbakke med fantastisk utsikt og kort veg til det meste av aktivitetar og tilbod.

12

LOSNASPELET I SOLUND

Historisk spel av Rolf Losnegård – vert framførd først i juli på den vakre øya Losna i Solund. For datoar og meir informasjon www.losnaspelet.no – tlf. 908 45 492

 (+47) 911 89 822 post@solund.com • www.solund.com

38

13

Bu komfortabelt i vakre og fredelege omgjevnader ved sjøen. Totalt 14 hytter (48 m2) der alle har 8 sengeplassar (4 vaksne, 4 born), stove med peis, to opne hemsar, kjøkkenkrok med kjøleskåp, kokeplater og kaffitraktar. Dusj /wc. Veranda med sjøutsikt. Frysing av fisk i felles fryseboksar. Vaskemaskin og tørketrommel i eige hus. Ball- og leikeplass. Robåt følger med kvar hytte.

www.fjordkysten.no

hAuglAnd bAdElAnd

15

Nyt dagen ved Haugland Badeland – ein flott boltreplass for store og små. Hovudbasseng med vannsklie og motstraumskanal; terapibasseng (34 ºC) med boblebad og sauna. Vaksne kr. 70, hon. /stud. kr. 55, born kr. 40. Familie kr. 200. Opningstid: Fredag kl.17 – 20, søndag kl.11 – 17. Bassenga er tilpassa rullestolbrukarar. Kort veg til merka turløyper og barnevenleg strand. Veleigna område for å leggje til med båt (hamneavgift med mogleg straumtilkopling). Leige av grill og kanoar. Velkomen! Enjoy the day at Haugland Swimming pool centre – a great place to be. Swimming pool with waterslide and current. Therapy pool (34 ºC) with jacuzzi and sauna. Prices: adults NOK 70, senior/student NOK 55, children NOK 40. Family NOK 200. Opening hours: Friday 17 – 20h, Sunday 11 – 17h. Accessible to wheelchair users. Great walking terrain with sign-posted trails and child friendly beach near by. Ideal area for boats (dock with power for charge). Barbeque and canoes for rent. Welcome! tel: (+47) 57 73 71 00 www.rkhr.no

turnEr housE

16

Ein storslagen historisk villa med flott utsikt til fjell og fjord. Perfekt stad for avkobling. Lounge, spisestove, bibliotek, velutstyrt kjøkken (oppvaskmaskin, kjøleskåp, frysar), wc/ bad og dusj, 2 vaskerom med wc. 4 soverom (8 – 10+ pers). Veranda og stor hage. Sykkelleige. A grand historical villa with magnificent fjord and mountain views. Perfect place for peace and quiet. Lounge, dining room, library, fully equipped kitchen (dishwasher, fridge, freezer), wc /bath and shower, 2 wash-rooms with wc. 4 bedrooms (8 – 10+ pers). Veranda. Large garden. Bicycles for hire. BUTESAIL Tailor made sailing trips and sailing courses for both individuals and groups, e.g., Sail&Trail and RYA courses (see also page 20).  (+47) 966 60 686 /57 73 01 09 info@turnerhouse.net • www.turnerhouse.net Info@butesail.com • www.butesail.com 39


Velkommen til Norsk Sjøfuglsenter i Værlandet Gjestehamn

17

bulAndsFEriE

18

Vårt havland gjev deg Himmelsprett i Sinnet! Der horisonten og eg eig same hjarte, og vind og bylgjer deler andedrag Sjå der – Eit pusterom frå karusellen Dit vil vi! Vi er stolte av å kunne tilby ei heilt nye utstilling om sjøfugl. Designfirmaet Gagarin frå Reykjavik har skapt ei interaktiv oppleving heilt utanom det vanlege. Gjennom 8 ulike stasjonar kan du sjølv hente fram informasjon om historie, levekår og utbreiinga til sjøfuglen. Sjøfuglsenteret ligg vegg i vegg med Værlandet Gjestehamn som har kro, Tante Gry’s pub, gjestekai, sykkelutleige, overnatting og suvenirar. I kroa har vi også direktesending på storskjerm frå familielivet til havørnparet Aud og Nils. Om sommaren har både Gjestehamna og Sjøfuglsenteret ope alle dagar frå kl. 10.30–18.00. For å avtale besøk utanom opningstida kan du ringe tlf. 95 77 80 71.

19

Mb «sEtArA»

Vakkert beliggande med sjøen på Bulandet ligg Bulandsferie. Overnatting i rorbu og sjøhusleilegheiter med moderne fasilitetar. Gjestebrygge, møterom og matservering ved avtale. Båt, kajakk og sykkelutleige. Til saman 6 bueiningar, 26–30 personar. Eignar seg for både par, familiar og større grupper. Møter/selskap. Velkomen til oss!

Ny, moderne og sjødyktig båt. Passar perfekt for bedriftsgrupper, vennelag og familiar som ønskjer ei opplevingsrik reise på sjøen. Lokal kjentmann tek deg med på båttur i den vakre skjergarden lengst vest i havet. Kanskje du ønsker å prøve sjø- og havfiske eller vandre til toppen av Alden? Båten har undervannskamera, så du kan få omvisning både over og under vatn. Båten er sertifisert for 11 passasjerar. Ta kontakt for skreddarsydd tilbod!

Beautiful situated by the sea. 6 holiday apartments in fishermens cabins. Modern facilities, suitable for couples, families and groups. Guest harbour, food and beverage on request, boats, kayaks and bikes for rent. Welcome to us!

New, modern and safe boat. The perfect choice for companies, friends and families who wants to explore the beautiful nature of Værlandet and Bulandet from the sea. Maybe you would like to go on a fishing trip or hike to the top of Alden? Local guide brings you safe around the islands. The boat also has a underwater camera. The boat has a sertificate for 11 persons. Please contact us for more details!

 (+47) 916 47 196/ 916 91 918 bulandsferie@gmail.com • www.bulandsferie.no

 (+47) 57 73 21 66 / 906 44 257 wilfred.nor@hotmail.com • www.fjordkysten.no

Welcome to Norsk Sjøfuglsenter, a centre dedicated to sea birds, located in the guest harbour in Værlandet. We are very proud of our new exhibition on sea birds. A design company all the way from Reykjavik in Iceland, Gagarin, have created an interactive exhibition which is quite unique. The exhibition covers 8 different stations providing fascinating information on the history, living conditions and diffusion of sea birds. The sea bird centre is located next door to the guest harbour in Værlandet where you will find a café, pub, guest moorings, cycle hire, accommodation and souvenir shop. In the café, you can follow the family life of the local sea eagles, Aud and Nils, broadcast live on the café’s flat screen TV. In the sommer both the guest harbour and sea bird centre are open daily from Prisarhours, / Prices / Preise Norsk Sjøfuglsenter: 10.30 to 18.00. If you would like to arrange a visit outside of opening please call + 47 957 78 071.

Vaksne / Adults / Erwachsene........... Kr. 100

Gasthafen von Værlandet. Wir sind stolz darauf, Ihnen eine neue Herzlich willkommen im Center für norwegisches Meeresvögel im Born / children / Kinder........................ kr. 50 Ausstellung zum Thema Meeresvögel präsentieren zu können. Der Designfirma Gagarin aus Reykjavík ist es gelungen, Familie (2v+2b) / Family....................... kr. 250ein interaktives Erlebnis der besonderen Art zu schaffen. Auf acht unterschiedlichen Stationen können Sie auf eigene Hand Geschichte, Lebensbedingungen und Ausbreitung von Meeresvögeln erkunden. Das Center für Meeresvögel liegt im direkten Anschluss an den Gasthafen von Værlandet mit Restaurant, der Kneipe Tante Gry’s Pub, dem Gastanleger, Fahrradverleih, Übernachtungsangebot und Souvenirgeschäft. Im Restaurant können Sie auch das Leben des Seeadlerpärchens Aud und Nils live auf großem Bildschirm mitverfolgen. Der Gasthafen und das Center für Meeresvögel sind im Sommer täglich von 10:30 Uhr bis 18:00 Uhr geöffnet. Für Besuche ausserhalb der Öffnungszeiten kontaktieren Sie uns bitte unter tel. +47 957 78 071.

Prisar/Prices/Preise Norsk Sjøfuglsenter: Vaksne/Adults/Erwachsene.. NOK 100 Born/Children/Kinder............... NOK 50 Familie/Family (2v+2b).......... NOK 250

VÆRLANDET GJESTEHAMN

Sjå meir på www.norsksjofuglsenter.no eller www.vaerlandet.no

40

Sjå meir på www.norsksjofuglsenter.no eller www.vaerlandet.no

www.fjordkysten.no

Askvoll FjordhotEll

20

Askvoll Fjordhotell er et lite familiehotell med beliggenhet sentralt i Askvoll, 2,5 timer med ekspressbåten nord for Bergen. Hotellet har alle fasilliteter og en stor aktivitetskalender som riding, sykling, fiske, havfiske, gårdsbesøk, havkajakk. Eller kanskje et besøk på Helle Knivfabrikk kan friste? En times fergetur fra Askvoll ligger Værlandet og Bulandet. Dette er Norges vesligste bebodde samfunn og blir ofte kalt «Nordens Venezia». Askvoll Fjordhotell is a small family hotel, centrally located in Askvoll, 2.5 hours by express boat north of Bergen. The hotel has all facilities and offers activities such as horseback riding, cycling, fishing, deep sea fishing, farm visits and sea kayaking. Maybe a visit to the local knife factory is of interest? An hour’s ferry ride from Askvoll is Værlandet and Bulandet, Norway’s westernmost inhabited communities. The islands are often described as the Venice of the North.  (+47) 57 73 35 35 post@askvollfjordhotell.no • www.askvollfjordhotell.no

AskrovA FEriEhus

21

Idyllisk beliggande på øya Askrova. Flott restaurert (70m2) med 3 soverom (2sgl, 1dbl, 1dbl+1 sgl+1cdh). Romsleg og velutstyrt kjøkken med micro, kjøleskap, frysar. Stove med TV, radio/CD, DVD-spelar og vedomn. Dusj/wc, vaskemaskin. Terrasse, hagemøblar og grill. Sløyeplass for fisk. Krabbe- og krepsefiske. Havfiske og kajakk på førespurnad. Merka sti på fjellet. Sauer på garden. Båtleige: 17 ft 30 Hk, kr. 300 dag /kr. 1200 veke. Situated on the idyllic Island Askrova. Nicely restored (70m2) with 3 bedrooms (2sgl, 1dbl, 1dbl+1 sgl+1cdh). Spacious, wellequiped kitchen with micro, fridge and freezer. Livingroom with TV, radio/cd, DVD and oven. Wc, shower, washing machine. Terrace w/furniture and barbeque. Fish- gutting area. Crab- and crayfishing. Fishing trips and kayak on request. Sign-posted trails. Sheep on the farm. Boatrental: 17 ft 30 Hp, NOK 300 day / NOK 1200 week.  (+47) 57 74 02 91/416 95 159 ja-lindg@online.no • www.fjordkysten.no 41


25

Close to it all Midt i sentrum finner du Florø´s nye, urbane og mest effektive hotellalternativ. – 85 moderne rom med effektive løsninger – Moderne kurs- og konferanseavdeling med kapasitet opp til 100 personer.

kystrAFting

22

Unike opplevelser i naturen. Vi tilbyr skreddersydde aktiviteter og turer for deg, dine venner, familier og for grupper. Natursafari: Familievennlig tur, her skal vi alle oppleve naturen fra sin beste side. Husk kamera! Kystrafting: Vi kjører intensivt. Etter 1 times tid med «luft» under båten og saltvann i håret, setter vi hælene i brygga. Fjordrafting – Helleristninger: Vi drar innover Høydalsfjorden for å se på helleristningsfeltet i Ausevika – et av Norges største. Svanøy – Sunnfjords perle: Svanøy er kjent for m.a. Norsk Hjortesenter, Svanøy Røykeri (laks) og Svanøy Hovedgård. Krabbefiske: Vi reiser ut i havet og søker lykken etter et godt måltid. Vi tråkler gjennom sund og øyer på utkikk etter våre teiner. Fyrsafari: Vi reiser med RIB-båt ut i skjærgarden og opplever m.a. Stabben Fyr, Ytterøyane Fyr, Bataldenøyane og Kvanhovden Fyr.  (+47) 909 52 484 post@kystrafting.no • www.kystrafting.no

CoMFort Hotel

Florø

Unique experiences in the nature. Tailor made activities and tours for you, your friends, families and groups. Nature Safari: Perfect tour for families. Experience the nature from its best. Remember your camera! Costal rafting: Fun and fast boatride. Enjoy an one hour «flying» on the waves with salt in your hair. Fjordrafting – Rock carvings: Enjoy a tour along Hoeydalsfjorden and visit one of Norways biggest rock carving sites, Ausevika. Svanøy – The pearl of Sunnfjord: Svanøy is famous for its smoked salmon production, the Norwegian Deercenter and Svanøy Hovedgård (mansion). Crab fishing: We go out looking for a tasteful meal from the sea. Between islets and rocks we search for our crab traps. Lighthouse safari: We go with RIB boat to explore Stabben Lighthouse, Ytterøyane Lighthouse, the Batalden Islands and Kvanhovden Lighthouse.

From kr.

299,-

Per room per night

Comfort Hotel Florø telefon: +47 (0) 57 75 25 55 co.floro@choice.no – choice.no

Kinnaspelet Songen ved det Store djup

Oddleiv Apneseth

kvArt år 3. hElgA i juni

24

Kinnaspelet blir framført på ei utandørs scene som ligg mellom fjellsida og den gamle steinkyrkja, der kyrkja og naturen rundt også blir teke i bruk. Publikum sit i eit naturleg, lunt amfi under det stupbratte Kinnafjellet, med grøne bakkar, blått hav og høg himmel som kulisser. Opplevinga startar med ei vakker båtreise gjennom skjergarden til Kinn. Sjekk vår webside, www.kinnaspelet.no, for meir informasjon om speletider og alt vi har å tilby.

FirdA billAg

23

Meir info om, rutetider, kortalternativ m.m. eller lese om konsernet Firda Billag AS på: www.firda-billag.no

Kinnaspelet blir framført i samarbeid med Sogn og Fjordane Teater, musikarar og 155 amatørar. Tekst: Rolf Losnegård Musikk: Per Janke Jørgensen Instruksjon: Bodil Kvamme

www.softeater.no www.kinnaspelet.no

42

Meir om spelet og billettar: Kinnaspelet, Postboks 111, 6901 Florø Tlf. 57 75 25 30 • Mob. 918 86 264 E-post: kinnaspelet@gmail.com www.kinnaspelet.no www.fjordkysten.no

kystMusEEt i sogn og FjordAnE – Florø

26

Frå sild til olje. Utstillingar om Sunnfjord- og Nordfjordbåtar, fiskeri, fraktefart, sjøkartproduksjon, Florø byhistorie, kystinteriør, oljeplattformen Snorre og mindre skiftande utstillingar. Flott museumsområde bunde saman med spaservegar og bruer. Midt juni – aug: Man – fre, kl. 11 – 18, lør/søn kl. 12 – 16. Resten av året: Man – fre, kl. 10 – 15. Søn kl. 12 – 15. Lørdag stengt. From Herring to oil. The Coastal Museum in Florø has permanent exhibitions centred on the boats of Sunnfjord and Nordfjord, its fisheries, freight transport, the production of nautical maps, Florø town history, the coastal interior and Snorre oil platform. It also has smaller temporary exhibitions. Mid June – aug: Mon –Fri 11 – 18h, Sat/Sun 12 – 16h. Rest of year: Mon – Fri 10 – 15h. Sun 12 – 15h. Sat closed.  (+47) 57 74 22 33 museum@kyst.museum.no • www.kyst.museum.no

hAvhEstEn bAdEAnlEgg

27

Ønskjer du rekreasjon, trim og velvære – kom til oss! Fantastisk panoramautsikt frå bassenga mot fjord og fjell. 3 basseng, skiler, stup 1, 3 og 5 m, boblebenk, badstuer, styrketrening, solarium, kafe. Ubegrensa badetid. Sal av badeutstyr. Ope dag og kveld heile veka. Kan også leigast utanom åpningstida. Beliggenheit 800 m frå sentrum. Barnevenleg. The greatest bathingcenter in Sogn and Fjordane! Do you need to relax, exercise or just enjoy yourself, please visit us! Fantastic panoramic view from the swimmingpools towards the fjords and the mountains. 3 swimmingpools, wateractivities, diving from 1, 3 and 5 meters, sauna, solarium, training, whirlpool, café. Sale of swimming equipment. Bath for as long as you wish! Open every day and night. Child friendly. For opningstider og meir informasjon sjå våre heimesider!  (+47) 57 75 67 20 leiar@havhesten.no • www.havhesten.no 43


28

plusCAMp krokAnE Florø

31

PlusCamp Krokane ligg lengst vest i Norge, ca. 2 km frå Florø. Vi kan tilby 19 kvalitetshytter og plass for både telt og bubil. Hos oss er det tilrettelagt for fisking, dykking og bading. Her finn du skifterom og etterfylling av luft for dykkarar. Gode tilrettelagte forhold for rensing, røyking og frysing av fisk. Vi har tilgang til båtslipp og eiga flytekai. Tømmestasjon for bubilar. Ope heile året. Internettilgang.

Quality Hotel Florø -ligger flott til i havnen i Florø. Med utsikt til båthavnen kan du nyte god mat og drikke på Restaurant Bryggekanten.Vi sees!

PlusCamp Krokane is situated in the furthermost western part of Norway, appr. 2 km east of Florø. The place has 19 high quality cabins, but you can also bring your tent or caravan. We offer activities like fishing, diving and swimming. Compressors and changing room for divers are available, an also facilities for gutting, smoking and freezing of fish. Quay. Outlet for mobile homes. Open all year. Access to internet.

Quality Hotel Florø i Hamnegata 11 i 57 75 75 75 i q.floro@choice.no i choice.no

 (+47) 57 75 22 50/ 901 03 770 post@krocamp.no • www.krocamp.no

bAtAldEn hAvbu – Florø

32

På øya Store Batalden i skjergarden vest for Florø kan du oppleve atmosfæren på eit eldre gards- og fiskebruk kombinert med moderne komfort. Du kan få omvising i museum og kunstgalleri og bu i Gamlehuset, Havbua eller Litlebua. Tildelt Olavsrosa frå Norsk Kulturarv, byggeskikkpris og bygdeutviklingspris. Sesong: April – september. On the island of Store Batalden in the archipelago west of Florø you can combine modern comfort with the traditional atmosphere of an old farm and fishery. You can join a tour of the museum and art gallery and stay in one of the buildings Gamlehuset, Havbua or Litlebua. Batalden Havbu has been awarded the St Olav’s Rose by the Norwegian Heritage Foundation (Norsk Kulturarv) and has won prizes for both its architectural style and its contribution to the local community. Season: April – September.  (+47) 57 74 54 22 bataldh@online.no • www.bataldenhavbu.no

30

Ms «Atløy» – Florø

29

Er du ute etter ei spesiell oppleving i området Måløy – Stavanger? Opplev atmosfæren i ein ekte fjordabåt frå 30-talet. Lei MS «Atløy» til fisketurar, blåturar, «Kick-offs», familieturar, venneturar osb. Vi har plass til 60 personar. Skjenkerett for øl og vin. La deg overraske av gode prisar. Sjå våre heimesider for m.a. turforslag, prisar, servering og historie. Kontakt oss og vi skreddersyr turar etter ditt ønske. Sesong: April – oktober. Are you looking for a really unique experience in the Måløy – Stavanger area? Experience the atmosphere onboard an authentic 1930s fjord steamer. Hire MS «Atløy» for fishing trips, company trips, or holidays with family or friends. We can accommodate up to 60 passengers and are licensed to sell beer and wine. You’ll be surprised by our prices! Contact us about trip recommendations, catering and packaged tours. Season: April – October.  (+47) 900 51 867 utleie@atloy.no • www.atloy.no 44

FLORØ Din DiRekte FORbinDeLse FLORØ tiL stavangeR Din DiRekte FORbinDeLse WWW.Dat.Dk tiL stavangeR WWW.Dat.Dk FLY TIL TIDEN

FLY TIL TIDEN

SIKKER KOMFORTABEL FLYREISE SIKKER www.fjordkysten.no KOMFORTABEL FLYREISE

knutholMEn

33

Likar du god atmosfære, god mat og ramsalt kystkultur? Då er Knutholmen og fiskeværet Kalvåg ein stad du vil trivast. Ta kontakt for meir informasjon og bestilling! Do you appreciate a good atmosphere, delicious food and rugged coastal culture? Then Knutholmen and the fishing village of Kalvåg is the place for you!  (+47) 57 79 69 00 post@knutholmen.no • www.knutholmen.no

45


34

Sogn og Fjordane r i

395,NOK

from

Fly with Widerøe to

OW

Sogn og Fjordane We can offer frequent flights from Bergen and Oslo to Florø, Førde, Sandane and Sogndal.

KORT VEI TIL LANGT VEKK

Book at wideroe.no

HOTEL, MOTEL, GUESTHOUSE & HOSTEL Askvoll Fjordhotell Askvoll +47 57 73 35 35 Brekkestranda Fjordhotell Brekke +47 57 78 55 00 Comfort Hotel Florø Florø +47 57 75 25 55 Eivindvik Fjordhotell Eivindvik +47 57 78 43 10 Florø Hotell Florø +47 57 74 51 00 Knutholmen Kalvåg +47 57 79 69 00 Leirvik Kro og Motell Leirvik +47 57 78 89 20 Quality Hotel Florø Florø +47 57 75 75 75 Skjerjehamn Skjerjehamn +47 95 42 20 33 Solund Leilegheitshotell Hardbakke +47 57 78 72 05 Svanøy Hovedgård Svanøy +47 95 22 72 75 Svelgen Hotell Svelgen +47 57 79 65 20 Værlandet Gjesteheim Værlandet +47 95 77 80 71 CABINS, HOLIDAY HOUSES, FISHERMEN'S CABINS, APARTMENTS & CAMPING «Kontoret» Hyllestad +47 92 62 35 19 Akse Cabins Hyllestad +47 95 20 06 11 46

www.askvollfjordhotell.no www.brekkestranda.no www.choice.no www.eivindvik-fjordhotell.no www.florahotell.no www.knutholmen.no www.leirvikkro.no www.choice.no www.skjerjehamn.no www.solund.com www.svanoyoppleving.no www.svelgenhotell.no www.vaerlandet.no www.fjordkysten.no www.fjordkysten.no www.fjordkysten.no

Askrova Holiday House Austgulen Cabins Bakkehuset Bakkevik Brygge Batalden Havbu Bjørnestad Holiday House Bremanger Sjøbuer Bualoftet Bugta og Sjøstjernen Bulandsferie Dyrstad Hyttegrend Eikeneset Feriehytte Eikeset Havbu Fjordane Hyttesenter Fjordkick Fjordstue Bed & Breakfast Florø Rorbu Fossheim Holidayhouse Fritidshus i Kalvåg Gamlestaua, Bualemmen, Høystålet Gjørøybua, Plassen og Loftet Gåsvær Fiskeferie Hammarset Hytter Hatlems Hytter Hellebustfossen Hytter Hellebø Hytter Hjartholm Feriehytter Kinn turistservice og gjestehus Knutholmen Krokane Camping Lavik Feriehus Smørhamn Fritid Smørhamn Handelsstad Sognefjord Feriehus Solodden Hyttegrend Solund Gjestegård Solund Rorbuferie Steinsund Marinesenter Storlia Hytter Svanøy Hovedgård Turner House Veljebua Yndestad Gard og Camping Øen Hytter og Feriehus Åkrebua GUEST HARBOURS Askvoll sentrumshamn Florevika Gjestebrygger Knutholmen Korsund Gjestehamn (båthamn) Skjerjehamn Værlandet Båt FOOD & BEVERAGE Askvoll Sjøbuer Bistro To Kokkar Bryggekanten & Haavebua Bulandsferie Eivindvik Fjordhotell Floren Hjørnevikbua Restaurant & Pub Kafe Kandis Knutholmen Kysten Restaurant Leirvik Kro og Motell Skjerjehamn

Askrova Sørbøvåg Kolgrov Kalvåg Batalden Sørbøvåg Svelgen Bremanger Kalvåg Bulandet Svelgen Bjordal Bremanger Hellevik Sørbøvåg Hardbakke Florø Eikefjord Kalvåg Bulandet Bulandet Gåsvær Hellevik Hyllestad Flekke Lavik Brekke Kinn Kalvåg Florø Sørbøvåg Smørhamn Kalvåg Brekke Eivindvik Hardbakke Hjønnevåg Hardbakke Sørbøvåg Svanøy Stongfjorden Bremanger Flekke Sørbøvåg Bremanger

+47 41 69 51 59 +47 57 78 94 73 +47 57 78 71 51 +47 95 85 60 60 +47 57 74 54 22 +47 90 63 74 16 +47 91 88 45 28 +47 95 72 10 80 +47 90 83 71 99 +47 91 64 71 96 +47 57 87 52 34 +47 95 76 53 71 +47 57 79 13 53 +47 57 73 53 30 +47 97 96 22 30 +47 45 07 95 20 +47 57 74 81 00 +47 90 67 29 08 +47 95 25 01 17 +47 57 73 21 19 +47 57 73 21 28 +47 57 78 72 60 +47 906 00 504 +47 57 78 88 39 +47 99 62 61 75 +47 48 60 12 30 +47 48 17 44 51 +47 91 58 11 78 +47 57 79 69 00 +47 57 75 22 50 +47 48 10 05 97 +47 91 66 17 01 +47 99 16 10 72 +47 41 41 06 49 +47 93 09 37 87 +47 95 06 73 63 +47 90 89 05 92 +47 97 57 51 17 +47 57 78 91 26 +47 95 22 72 75 +47 96 66 06 86 +47 91 73 17 23 +47 99 29 98 97 +47 57 78 91 37 +47 99 02 84 40

www.fjordkysten.no www.fjordkysten.no www.fjordkysten.no www.bakkevikbrygge.no www.bataldenhavbu.no www.fjordkysten.no www.fjordkysten.no www.fjordkysten.no www.bugta.no www.bulandsferie.no www.hjelledalen.no www.ikjefjord.no www.eikesethavbu.com www.fjordanehyttesenter.no www.fjordkysten.no www.bedandbreakfastsolund.no www.florbu.com www.fjordkysten.no www.fjordkysten.no www.fjordkysten.no www.fjordkysten.no www.fjordkysten.no www.fjordkysten.no www.fjordkysten.no www.fjordkysten.no www.fjordkysten.no www.hjartholm.no www.kinnguide.no www.knutholmen.no www.krocamp.no www.fjordkysten.no www.fjordkysten.no www.smorhamn.no www.sognefjord-feriehus.no www.solodden.no www.solundgjestegaard.no www.eurocamping.no www.steinsund.no www.fjordkysten.no www.svanoyoppleving.no www.turnerhouse.net www.fjordkysten.no www.yndestadgard.no www.oenhytter.com www.fjordkysten.no

Askvoll Florø Kalvåg Korssund Skjerjehamn Værlandet

+47 57 73 35 55 +47 90 92 55 70 +47 57 79 69 00 +47 57 73 75 35 +47 95 42 20 33 +47 95 77 80 71

www.fjordkysten.no www.florevika.no www.knutholmen.no www.fjordkysten.no www.skjerjehamn.no www.fjordkysten.no

Askvoll Florø Florø Bulandet Eivindvik Bulandet Florø Florø Kalvåg Florø Leirvik Skjerjehamn

+47 57 73 03 81 +47 57 75 22 33 +47 57 75 75 75 +47 91 64 71 96 +47 57 78 43 10 +47 57 73 21 19 +47 57 74 01 22 +47 57 74 30 00 +47 57 79 69 00 +47 57 75 25 70 +47 57 78 89 20 +47 95 42 20 33

www.fjordkysten.no www.tokokker.as www.fjordkysten.no www.bulandsferie.no www.eivindvik-fjordhotell.no www.fjordkysten.no www.tokokker.as www.fjordkysten.no www.knutholmen.no www.tokokker.as www.leirvikkro.no www.skjerjehamn.no

47


Solund Bryggje Solund Rorbuferie Sunnfjord Geosenter Svelgen Hotell Tante Grys Pub Transplant Yndestad Gard ATTRACTIONS, MUSEUMS & GALLERIES Ausevika Rock Carvings Coastal Museum Fishing village Kalvåg Galleri Havblink Galleri Havbu Galleri Frøya Gulatinget Ingolf Arnarson, Rivedal Jakob Sande Tunet Kinnaspelet Millstone Park in Hyllestad Norwegian Seabird Center Statue of Kong Olav V The island Kinn The island Svanøy Tongane Kystfort Utvær Lighthouse Vingen Rock Carvings ACTIVITIES Askrova Holiday House (boat, kayak rental) Bulandsferie (boat, kayak, bike rental) Bike rental Værlandet Gjestehamn Bike rental Værlandet Handel Bulandet Temapark Butesail (sailing, hiking) Carolas Buaspa Coastal Safari Eivindvik Fjordhotell (boat, kayak, bike rental) Florø Skyssbåt (boat trips) Gulen Dive Resort Haugland Swimmingpool Havhesten Swimmingpool Huseklepp Fishing school Island hopping Solund, Værlandet, Bulandet Kayak in Solund Kystrafting (guided trips, rib-boats) Kystreiser (guided trips) Lighthouse safari M/S Atløy (cruise, event e.g.) Mary-Ann MB «Setara» (guided fishing, boat trips e.g.) Norway AdvenTures Sea rafting Skivenes (boat rental, guided trips) Sulejet (boat trips) Sunnfjord Geo Center (activities for groups) Tour guiding Værlandet Vidar Hop Skyssbåt (boat trips, fishing e.g.) Transportation DAT (Flights Florø – Stavanger) Firda Billag (bus) Fjord1 (local boats and ferries) Norled (express boat) Widerøe (flights Florø – Bergen – Oslo)

48

Hardbakke Hjønnevåg Stongfjorden Svelgen Værlandet Dale Guddal

+47 91 37 63 25 +47 90 89 05 92 +47 57 73 19 00 +47 57 79 65 20 +47 95 77 80 71 +47 57 73 52 00 +47 99 29 98 97

www.solundbryggje.no www.eurocamping.no www.fjordkysten.no www.svelgenhotell.no www.værlandet.no www.transplant.no www.yndestadgard.no

Korleis komme hit Det er enkelt å nå FjordKysten, enten med ekspressbåt frå Bergen, ekspressbuss frå dei største byane i Norge, med Hurtigruten, fly til Florø eller med eigen bil.

Det er enkelt å ta seg frå flyplassen i Bergen, som har internasjonale ankomstar, og vidare med ekspressbåt, fly, buss eller bil til FjordKysten.

Eikefjorden Florø Kalvåg Bulandet Batalden Kalvåg Eivindvik Rivedal Dale Kinn Hyllestad Værlandet Skjerjehamn Kinn Svanøy Bremanger Solund Bremanger

+47 57 74 30 00 +47 57 74 22 33 +47 48 14 04 88 +47 47 75 54 61 +47 57 74 54 22 +47 55 13 68 88 +47 57 78 20 06 +47 57 73 90 20 +47 57 73 66 67 +47 57 75 25 30 +47 45 87 19 40 +47 95 77 80 71 +47 57 73 90 20 +47 91 58 11 78 +47 95 22 72 75 +47 48 14 04 88 +47 57 73 90 20 +47 48 14 04 88

www.fjordkysten.no www.kyst.museum.no www.fjordkysten.no www.galleri-havblink.no www.bataldenhavbu.no www.sommerakademiet.com www.gulatinget.no www.fjordkysten.no www.jakobsande.no www.kinnaspelet.no www.kvernstein.no www.norsksjofuglsenter.no www.fjordkysten.no www.kinnguide.no www.svanoyoppleving.no www.fjordkysten.no www.fjordkysten.no www.fjordkysten.no

Ekspressbåt Å reise med ekspressbåt langs kysten er ein komfortabel måte å reise gjennom det vakre kyst- og fjordlandskapet. Mandag – fredag går det ekspressbåt til og frå Bergen 2 gongar dagleg. Lørdag og søndag går båten ein gong dagleg. Båten har følgjande stopp i regionen: • Mjømna (Gulen) • Sollibotn (Gulen) • Skjerjehamn (Gulen) • Rysjedalsvika (Hyllestad) • Krakhella (Solund) • Askvoll (Askvoll) • Florø (Flora) • Smørhamn (Bremanger) For informasjon om billettar og rutetider, sjå www.norled.no elller www.ruteinfo.net

Hurtigruta Hurtigruta som går langs norskekysten vert rekna som ei av verdas vakraste båtreiser. Hurtigruta har stopp i Florø dagleg på nord- og sørgåande rute. For meir informasjon sjå www.hurtigruten.no

Askrova Bulandet Værlandet Værlandet Bulandet Stongfjorden Kalvåg Gulen Eivindvik Florø Dalsøyra Flekke Florø Guddal FjordKysten Solund Florø Gulen Florø Florø Hersvikbygda Bulandet Davik Florø Hyllestad Solund Stongfjroden Værlandet Hardbakke

+47 41 69 51 59 +47 91 64 71 96 +47 95 77 80 71 +47 57 73 01 20 +47 57 73 21 19 +47 57 73 01 09 +47 41 43 06 73 +47 57 73 90 20 +47 57 78 43 10 +47 91 58 03 48 +47 90 09 92 94 +47 57 73 71 00 +47 57 75 67 20 +47 47 60 62 40 +47 57 73 90 20 +47 91 86 10 47 +47 90 95 24 84 +47 97 50 45 45 +47 57 74 30 00 +47 90 05 18 67 +47 57 78 77 20 +47 57 73 90 20 +47 99 40 42 07 +47 90 95 24 84 +47 93 21 87 80 +47 99 27 42 20 +47 57 73 19 00 +47 41 63 79 97 +47 97 52 46 16

www.fjordkysten.no www.bulandsferie.no www.værlandet.no www.fjordkysten.no www.fjordkysten.no www.butesail.com www.buaspa.no www.fjordkysten.no www.eivindvik-fjordhotell.no www.skyssbat.no www.gulendykkesenter.no www.rkhr.no www.havhesten.no www.bjarnehuseklepp.com www.fjordkysten.no www.solundnatur.no www.kystrafting.no www.kystreiser.no www.fjordkysten.no www.atloy.no www.mary-ann.com www.fjordkysten.no www.norway-adventures.com www.kystrafting.no www.skivenes.no www.fjordkysten.no www.fjordkysten.no www.fjordkysten.no www.vidarhop.no

Fly Widerøe har fleire daglege avgangar frå Bergen (35 min) og Oslo (1 t 10 min). Prisinformasjon og billettbestilling på www.wideroe.no eller tlf. +47 81 00 12 00. DAT har dagleg avgang frå Stavanger til Florø (1 t 5 min). Prisinformasjon og billettbestilling på www.dat.dk eller tlf. +45 75 58 37 77.

Bilutleige Avis har bilutleige i Bergen og Florø. Meir informasjon på www.avis.no eller tlf. 815 330 440 (Norge) / +47 667 711 42 (utlandet)

Florø Florø Florø Bergen Florø

+47 57 74 67 00 +47 57 72 50 00 +47 57 75 70 00 +47 51 86 87 00 +47 57 74 67 00

www.dat.dk www.firda-billag.no www.fjord1.no www.norled.no www.wideroe.no

www.fjordkysten.no

Buss Lokale og regionale bussruter tek deg lett og rimeleg til regionen. Norway Bussekspress (www.nor-way.no) tek deg til FjordKysten både frå Oslo, Trondheim og Bergen. For lokale bussruter sjå www.ruteinfo.net Bil Det er enkelt å nå FjordKysten med bil. Frå Bergen tek det ca. 2 timar til Gulen i sør og ca. 4 timar til Florø. Frå Austlandet kan du køyre ferjefritt til Florø. Frå Oslo via Otta er det ca. 580 km, og via Fagernes ca. 480 km. Frå Ålesund er det ca. 126 km.

Ruteopplysning Sjå www.ruteinfo.net for ruteopplysningar for buss, båt og ferje. Du kan også ringe +47 177 for ruteopplysning når du er i Sogn og Fjordane. Er du utanfor fylket ring +47 57 65 95 12.

Praktisk informasjon Turistinformasjon Kalvåg................... (+47) 481 40 488 Svelgen.................. (+47) 917 41 562 Flora .................... (+47) 57 74 30 00 Solund.................. (+47) 57 78 62 00 ......................... / (+47) 90 88 28 60 Askvoll, Fjaler, Hyllestad og Gulen: ............. (+47) 57 73 90 20 Legevakt Bremanger............ (+47) 57 79 33 13 Flora..................... (+47) 57 74 51 13 Askvoll.................. (+47) 57 73 46 13 Fjaler.................... (+47) 57 73 81 90 Hyllestad............... (+47) 57 78 85 09 Solund (dagtid) ....... (+47) 57 78 62 60 (kveld/helg).............. (+47) 57 78 73 00 Gulen.................... (+47) 57 83 01 13

Nødnummer Brann ..........................................110 Politi............................................112 Ambulanse...................................113 Bank Betaling med dei fleste kredittkorttypar vert akseptert dei fleste stadar. Det anbefalast likevel å ha kontantar tilgjengeleg. Nokre av dei lokale båtrutene tar kun kontant betaling. Det er mogleg å ta ut pengar i minibank eller post/butikk i alle kommunar.

Miljøomsyn Vi oppfordrar alle til å vise omsyn til natur og miljø. Bruk avfallsdunkar for søppel og miljøstasjonar for anna avfall. Bubilparkering Vi oppfordrar reisande med bubil å nytte campingplassane i regionen, og ikkje nytte rasteplassar for overnatting. Toalett, dusj, vaskeri og tømmestasjonar finnast på dei fleste campingplassane.

Kjøp av kart Turkart, sjøkart og andre typar kart kan ein kjøpe på dei lokale bokhandlarane og turistinformasjonane. 49


How to get here

Wie Sie zu uns kommen

Reaching the region is easy. You can travel with the express boat from Bergen, an express bus from any of the largest cities in Norway, or enjoy a trip on the Hurtigruten coastal steamer, travel by airplane to Florø or drive your own car. The express boat Travelling by express boat along the coast is a comfortable way to journey through the beautiful landscape of coastlines and fjords. The express boat makes a trip to and from Bergen twice a day, Monday to Friday. On Saturdays and Sundays the boat makes one trip a day. The boat stops at the following destinations in the region: • Mjømna (Gulen) • Sollibotn (Gulen) • Skjerjehamn (Gulen) • Rysjedalsvika (Hyllestad) • Krakhella (Solund) • Askvoll (Askvoll) • Florø (Flora) • Smørhamn (Bremanger) For more information about tickets and scheduled routes and times, please visit www.norled.no or www.ruteinfo.net Airplane Widerøe has a number of daily departures from Bergen (35 min.) and Oslo (1 hour and 10 min.). Price information and booking tickets can be done from www.wideroe.no or by tel. +47 81 00 12 00. DAT has daily departures from Stavanger to Florø (1 hour and 5 min.). Price information and ordering tickets can be done from www.dat.dk or by tel. +45 75 58 37 77. It is easy to get from the Bergen Airport (with international arrivals) to the express boat, airplane, bus or car that will take you to the region.

Hurtigruta Hurtigruta is a coastal steamer that follows scheduled routes along the Norwegian coast, considered the world’s most beautiful sea voyage. Hurtigruta stops in Florø every day on both the northbound and southbound routes. For more information please visit www.hurtigruten.no Bus Local and regional buses will take you to the region quickly, at a low price. Norway Bussekspress (www.nor-way.no) can take you to the coast from Oslo, Trondheim and Bergen. For local bus routes please consult www.ruteinfo.net Car The coast is easy to reach by car. From Bergen it is approximately 2 hours to Gulen in the south and approximately 4 hours to Florø. From Southeastern Norway you can drive all the way to Florø without taking a ferry. From Oslo by way of Otta the drive is approximately 580 km; via Fagernes approximately 480 km. The trip from Ålesund is about 126 km long. Car rental Avis has car rental offices in Bergen and Florø. For more information, please visit www.avis.no, or call: 815 330 440 (Norway) / +47 667 711 42 (from outside Norway) Route information Please consult www.ruteinfo.net for scheduled traffic by bus, boat and ferry. You can also call (+47) 177 for scheduled route information when you are in Sogn og Fjordane. If you are outside the county please call +47 57 65 95 12.

Practical information Tourist information Kalvåg............................+47 48 14 04 88 Svelgen............................+47 917 41 562 Flora ..............................+47 57 74 30 00 Solund.+47 57 78 62 00 /+47 90 88 28 60 Askvoll, Fjaler, Hyllestad and Gulen: ......+47 57 73 90 20 Casualty medical clinics Bremanger......................+47 57 79 33 13 Flora...............................+47 57 74 51 13 Askvoll............................+47 57 73 46 13 Fjaler..............................+47 57 73 81 90 Hyllestad.........................+47 57 78 85 09 Solund (daytime) ............+47 57 78 62 60 (evenings/weekends) ......+47 57 78 73 00 Gulen..............................+47 57 83 01 13 50

Emergency assistance numbers Fire .................................................... 110 Police.................................................. 112 Ambulance.......................................... 113 Banking Most types of banking and credit cards are accepted nearly everywhere. We still recommend that you have a sufficient amount of cash with you. Some of the local boats only accepts payment in cash. It is possible to withdraw cash from ATMs, minibanks or post offices and instores in all the towns. Purchasing maps Hiking maps, sea charts and other types of

maps are available for purchase at local bookstores and tourist information offices. Environmental considerations We would like everyone to respect nature and the natural environment during their visit. Please use the garbage cans, bins, environmental collection stations etc to discard any kind of waste. Camper parking We encourage those who travel by mobile home to use the camping and caravan sites in the region rather than the lay-bys for overnight stays. Most camping and caravan sites offer toilets, showers, laundry facilities and waste disposal points. www.fjordkysten.no

Die Küste ist einfach zu erreichen, entweder mit dem Expressschiff aus Bergen, einem Expressbus aus den größten Städten Norwegens, der Hurtigruten, dem Flugzeug nach Florø oder dem eigenen Auto. Mit dem Ekspressschiff Eine Reise mit dem Expressschiff entlang der Küste ist eine komfortable Art und Weise, die schöne Küsten- und Fjordlandschaft zu bereisen. Montag bis Freitag verkehrt das Expressschiff zweimal täglich von und nach Bergen. Samstag und Sonntag fährt das Schiff einmal. Das Schiff hält in der Region an den folgenden Stellen: • Mjømna (Gulen) • Sollibotn (Gulen) • Skjerjehamn (Gulen) • Rysjedalsvika (Hyllestad) • Krakhella (Solund) • Askvoll (Askvoll) • Florø (Flora) • Smørhamn (Bremanger) Informationen zu Tickets und Fahrplänen finden Sie unter www.norled.no oder www.ruteinfo.net FMit dem Flugzeug Nach Widerøe gehen täglich mehrere Flüge von Bergen (35 Min.) und Oslo (1Stunde 10 Min.). Preisauskünfte und Tickets können Sie über www.wideroe.no oder telefonisch unter +47 81 00 12 00 bestellen. DAT fliegt täglich von Stavanger nach Florø (1 Stunde 5 Min.). Preisauskünfte und Tickets können Sie über www.dat.dk oder telefonisch unter +45 75 58 37 77 bestellen. Der Flugplatz Bergen, der auch international angeflogen wird, ist einfach zu erreichen. Von dort aus können Sie mit dem Expressschiff, dem Flugzeug, dem Bus oder dem Auto zur Küste weiterreisen.

Mit der Hurtigrute Die Hurtigrute, die entlang der norwegischen Küste fährt, gilt als eine der schönsten Schiffsreisend er Welt. Die Schiffe der Hurtigrute stoppen sowohl in südlicher als auch in nördlicher Richtung einmal täglich in Florø. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.hurtigruten.no Mit dem Bus Örtliche und regionale Buslinien bringen Sie einfach und preiswert in die Region. Norway Bussekspress (www.nor-way.no) bringt Sie von Oslo, Trondheim und Bergen zur Küste. Informationen zu örtlichen Buslinien erhalten Sie unter www.ruteinfo.net Mit dem Auto Die Küste ist mit dem Auto einfach zu erreichen. Von Bergen dauert es ca. 2 Stunden bis Gulen im Süden und ca. 4 Stunden bis Florø. Vom Ostland aus können Sie nach Florø fahren, ohne dass Sie eine Fähre benutzen müssen. Von Oslo aus sind es über Otta ca. 580 km, über Fagernes ca. 480 km. Von Ålesund aus sind es ca. 126 km. Autovermietung Avis vermietet in Bergen und in Florø Autos. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.avis.no oder telefonisch unter: 815 330 440 (in Norwegen) / +47 667 711 42 (aus dem Ausland) Fahrpläne Sehen Sie unter www.ruteinfo.net für Fahrpläne für Busse, Schiffe und Fähren nach. Sie können unter der Nummer 177 auch telefonische Fahrplanauskünfte erhalten, wenn Sie in Sogn og Fjordane sind. Halten Sie sich außerhalb der Provinz auf, rufen Sie die Nummer 57 65 95 12 an. Aus dem Ausland müssen Sie jeweils + 47 vorwählen.

Praktische Informationen Touristeninformation Kalvåg............................+47 48 14 04 88 Svelgen............................+47 917 41 562 Flora...............................+47 57 74 30 00 Solund.... .+47 57 78 62 00 / 90 88 28 60 Askvoll, Fjaler, Hyllestad und Gulen: ......................................+47 57 73 90 20 Unfallstation Bremanger......................+47 57 79 33 13 Flora...............................+47 57 74 51 13 Askvoll............................+47 57 73 46 13 Fjaler..............................+47 57 73 81 90 Hyllestad.........................+47 57 78 85 09 Solund (tagsüber)............+47 57 78 62 60 .(abends/a Wochenende) +47 57 78 73 00 Gulen..............................+47 57 83 01 13

Notruf Feuerwehr...............................................110 Polizei.....................................................112 Krankenwagen.................................... 113 Bank An den meisten Stellen wird die Zahlung mit den meisten Kreditkarten akzeptiert. Es wird dennoch empfohlen, Bargeld mitzuführen. Bei einigen der örtlichen Schiffslinien können Sie nur bar bezahlen. Sie können in allen Gemeinden Geld am Geldautomaten oder bei der Post bzw. in Läden abzuheben. Kauf von Karten Sie können Wanderkarten, Seekarten und sonstige Karten im örtlichen Buchhandel

und bei den Touristeninformationen kaufen. Umweltschutz Wir bitten alle Besucher, gegenüber Natur und Umwelt Rücksicht zu zeigen. Benutzen Sie für den Müll Müllbehälter und Müllannahmestellen für sonstigen Abfall. Parken von Wohnmobilen Wir bitten reisende mit Wohnmobilen die Campingplätze der Region zu nutzen und nicht auf den Rastplätzen zu übernachten. Die meisten Campingplätze verfügen über Toiletten, Duschen, Waschräume und Einrichtungen, an denen Sie die Toilette des Wohnmobils leeren können. 51


Experience Hardangerfjord

Experience Sognefjord

Experience Norway Fjordsightseeing

Photo: Terje Rakke

Experience Coastal FjordNorway

Experience Lysefjord

Selje

Oslo

Nordfjord

We offer you sightseeing along the whole coast of FjordNorway as well as in three of the major fjords. We also have charterboats available for groups.

Florø

E 39 Jostedalsbreen Førde S O G N O G FJ O R D A N E 13

Sogndal

Øvre Årdal E 16

jo Sogn e f rden

Oslo Flåm

13

Eidfjord

Norheimsund

Bergen

BUSKERUD

Myrdal

Voss

E 39 7

en

HORDALAND

jord

H A R D A N G E R

ng

erf

Odda

da

13

TELEMARK Haukeligrend Oslo

Ha r

Lysefjord Haugesund Hardangerfjord Sognefjord - Bergen-Flåm Stavanger Nordfjord - Bergen-Selje Flaggruten - Bergen-Stavanger

E 134

E 134

E 39

13

ROGALAND Kjerag Lysebotn Preikestolen den Suleskard e fj o r

44

Ly

Tourist Routes • • • • •

15

Geiranger

9

s

E 39

A U S T- A G D E R V E S T- A G D E R Oslo

Egersund 9

E 18

Kristiansand

Booking: Charter & Tourism – +47 55 23 87 80 E-mail: booking@norled.no – www.norled.no 52 sale at Strandkaiterminalen and the Touristinformation in Bergen. Ticket

www.fjordkysten.no

FjordKysten Reiseguide  

Travelguide for Gulen, Hyllestad, Solund, Fjaler, Askvoll, Flora and Bremanger.

FjordKysten Reiseguide  

Travelguide for Gulen, Hyllestad, Solund, Fjaler, Askvoll, Flora and Bremanger.

Advertisement