Page 19

DALHALLARUNDAN LÄNGD: ca 25 km BESKRIVNING: Perfekt tur för dig som vill turista SK ÅLBERGET

5

TOVÅSEN

Nästa stopp är även det ett nedlagt kalkbrott. Här finns rikligt med fossillierade växter och djur från jordens forntid i bergväggen och i rasmassorna. Skålberget är därmed en mycket spännande plats både såväl industrihistoriskt som geologiskt.

på cykel. Leden passerar flera geologiskt intressanta platser och sevärdheter. Godkänt hos Trafikverket, följ röda skyltar. STARTPLATS: Järnvägsstationen, Rättvik.

DALHALL A

6

Du känner magin redan på väg ner i det gamla kalkbrottet som idag tjänar som arena för musikupplevelser av högsta klass. De höga, nästan vertikala bergväggarna innehåller mängder av fossiler. Sommartid kan du gå en guidad visning och ta del av Dalhallas geologi och historia, från meteoritnedslaget till dagens konsertarena.

5

BYSJÖN

7

6

DALHALLA

Glisstjärna eller snarare Bysjön, som sjön heter idag, är mycket fågelrik. Här kan du stanna för ett svalkande dopp vid badplatsen. I dess närområden finns/fanns den fridlysta Mosippan och Guckuskon.

SANDARNA

4

Foto: Anna C Eriksson

BYSJÖN

7

GRANMOR

8 VÄSTBERG

8

KULLBERGS K ALK VERK

Kalkbränning finns dokumenterat under 1700talet som en bisyssla till jordbruket och det är troligt att den första kalkbränningen i fältugnar startade redan på 1200-talet i samband med bygget HJORTGÅRDEN av Rättviks kyrka. Här i byn Kullsberg började man att bryta kalk år 1898. Den brända kalken användes först huvudsakligen som byggnadskalk, som jordförbättringsmedel i jordbruket och till pappersbruken. Verket är idag nedlagt men byggnaden minner om byns industriella historia.

BACKA

ROVGÄRDET

3

HOSJÖN

KÄLLOKEN

2

NITTSJÖ

SÄTRA

NITTSJÖSJÖN

VIKARBYN

SJURBERG

PERSBORG

1

9

L ÅNGBRYG GAN

Avsluta turen med ett dopp vid Siljans långgrunda strand, där långbryggan är ett givet landmärke.

RÄTTVIK

 LÅNGBRYGGAN

9

19

Outdoor Dalarna 2018  

Inspireras inför sommarens aktiviteter. Vandring, cykling, fiske och evenemang.

Outdoor Dalarna 2018  

Inspireras inför sommarens aktiviteter. Vandring, cykling, fiske och evenemang.

Advertisement