Page 1

DALARNA BESÖKSNÄRINGEN I SIFFROR 2009–2019

1


Dalarnas besöksnäring har en stark position och regionen är idag

DEN STÖRSTA BESÖKSDESTINATIONEN I LANDET utanför de tre storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö.

2


Här kan du ta del av Dalarnas besöksnäring i siffror. Vi presenterar statistik både för Dalarna och Sverige. Vi visar bland annat: › Utveckling över tid. › Aktuella siffror för 2019. › Hur Dalarna ligger till jämfört med övriga regioner i Sverige, både nationellt och internationellt, på de fem marknader vi prioriterat.

INNEHÅLL

03 08 12 16 18 20 22 26 30 34 38 42 48 52

DALARNA I SVERIGE DALARNA I VÄRLDEN SVERIGE Sommar Vinter PRIORITERADE UTLANDSMARKNADER Norge Danmark Nederländerna Belgien Tyskland Schweiz Österrike FÖRÄDLINGSVÄRDE

FÖRTYDLIGANDE

› ›

Siffrorna som redovisas är från åren 2009–2019.

Säsongsindelning i SCB-statistiken är: Vinter: december–april. Vår: maj. Sommar: juni-augusti. Höst: september–november.

Källor: Siffrorna är hämtade från SCB (Statistiska Centralbyrån) samt TEM/Resurs och Bisnode. Viss data är bearbetad för Destination Dalarnas räkning.

Kommersiella gästnätter avser boende på hotell, vandrarhem, stugbyar, camping, stugor och lägenheter (SoL).

Siffror i grafer baseras enbart på SCB-statistik, förutom på sid 4-5 där data om omsättning och antal gästnätter som ej inrapporterats till SCB finns med från Resurs.

För frågor om Dalarnas statistik, kontakta: lotta.magnusson@visitdalarna.se

FOTO: Ahlbins Foto & Reklam, Hilla Aspman, Per Bifrost, Per Eriksson, Erik Garmo, Anna Holm, Erik Kilström, Jenny Lind, Jonas Lindgren, Richard Lindor, Tobbe Nils-son, Mickan Palmqvist, Nisse Schmidt

3


DALARNA I SVERIGE

DALARNA I SVERIGE DALARNA Andel svenska gästnätter

Totalt

15 529 000

Andel utländska gästnätter

GÄSTNÄTTER

86% 14% 86%

varav 7 827 000 kommersiella och 7 702 000 övriga.

14%

 SVERIGE 67 359 225 kommersiella gästnätter Övernattande och besökande gäster i Dalarna omsättning 306 miljarder kronor

 spenderade tillsammans cirka

126 000 personer på helårsbasis

7,6 MILJARDER KRONOR

6 099

vilket sysselsatte personer på helårsbasis 2019. Det visar tydligt på den inneboende kraften i besöksnäringen.

Källa: TEM/Resurs, SCB, Tillväxtverket

4


DALARNA I SVERIGE

Vart går besökarnas pengar?

Dalarna

DALARNA 2019

Sverige

SVERIGE 2019

5%

16% 26% 28% 13%

17%

Logi

Logi

Livsmedel

Livsmedel Livsmedel

Restaurang

Restaurang 16%

Transport 15%

10%

Restaurang

Transport

Transport

Shopping

Shopping

AktivitetShopping

Aktivi tet 15%

20%

Logi

Aktivi tet 19%

Total turistomsättning fördelad på branscher. Dalarna har högre andel på aktiviteter än övriga Sverige, ligger normalt på ca 8–10%. Anledningen är liftkortsförsäljning.

Källa: TEM/Resurs, Tillväxtverket

5


DALARNA I SVERIGE

Kommersiella gästnätter, i Dalarna och Sverige svenska och utländska

Antal kommersiella gästnätter i miljoner

Kommersiella gästnätter

60

Kommersiella gästnätter Dalarna

Axeltitel

50 40 30

Sverige

20

Dalarna

10

År /1 9

18

/1 8

17

/1 7

16

/1 6

15

/1 5

14

/1 4

13

/1 3

12

/1 2

11

/1 1

10

09

/1 0

-

Utvecklingen av kommersiella gästnätter. Dalarna har 2018 ca 8% av Sveriges kommersiella övernattningar.

Så här länge stannar gästerna, i Dalarna och Sverige kommersiella gästnätter, svenska och utländska

Stanntid, utländska och svenska

Antal dagar 4,00 3,50

Axeltitel

3,00

Kommersiella gästnätter Dalarna

2,50 2,00

Sverige

1,50

Dalarna

1,00

Kommersiella gästnätter Sverige

0,50

År /1 9

18

/1 8

17

/1 7

16

/1 6

15

/1 5

14

/1 4

13

/1 3

12

/1 2

11

/1 1

10

09

/1 0

-

Källa: SCB

6


DALARNA DALARNA II SVERIGE SVERIGE

Kommersiella gästnätter Sverige

Var bor besökarna? Samtliga kommersiella gästnätter i Dalarna, (både svenska och utländska) jämfört med hela Sverige.

DALARNA 2019

Dalarna

Sverige

SVERIGE 2019 6%

22%

23%

25%

Hotell

Hotell

Stugbyar

22%

29%

5%

SoL 5%

Stugbyar

Stugbyar

Vandrarhem Camping

Hotell Vandrarhem

Vandrarhem 59%

Camping Camping SoL Stugor och lägenheter

4%

Kommersiella gästnätter fördelat på boendeform. Dalarna har en mycket högre andel boende i stugbyar, stugor och lägenheter jmf med Sverige totalt.

Källa: SCB

7


DALARNA I VÄRLDEN

8


DALARNA I VÄRLDEN

Utländska gäster Här kan vi se en översikt över Dalarnas utländska gäster jämfört med övriga Sverige. Andel svenska respektive utländska kommersiella gästnätter exkl camping i Dalarna och Sverige, 2019.

DALARNA

Dalarna

Sverige

SVERIGE

14% 26%

Utländska gästnätter

Utländska gästnätter Utländska gästnätter

Svenska gäster

Svenska gästnätter Svenska gäster

74% 86%

Dalarna har en betydligt lägre andel utländska kommersiella övernattningar än Sverige totalt.

Varifrån kommer utländska besökare? Nationaliteter utländska kommersiella gästnätter 2019. DALARNA

Dalarna

Sverige

SVERIGE

8%

19%

Danmark

Danmark 34%

0%

20%

Norge 48%

13%

Danmark

Norge

Tyskland

Tyskland Nederländerna

Nederländerna

Övriga länder Nederländerna

Ryssland

Ryssland

Övr länder

11% 23%

Norge Tyskland

19%

Övr länder

1% 4%

Källa: SCB

9


DALARNA I VÄRLDEN

Utländska gäster – snittstanntid i Dalarna och Sverige Kommersiella gästnätter

SNITTSTANNTID VINTER

Stanntid, utländska vinter

Antal dagar 6,00

Axeltitel

5,00

Vinter Dalarna

4,00

Vinter hela Sverige

3,00

Sverige

2,00

Dalarna

1,00 /1 9

18

/1 8

17

/1 7

16

/1 6

15

/1 5

14

/1 4

13

/1 3

12

/1 2

11

/1 1

10

09

/1 0

Säsong

SNITTSTANNTID SOMMAR Antal dagar

Stanntid, utländska sommar

4,00 3,50

Sommar Dalarna

Axeltitel

3,00

Sommar hela Sverige

2,50 2,00

Sverige

1,50

Dalarna

1,00 0,50 10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Säsong

Dalarna har betydligt högre snittstanntid, framförallt vintertid, än Sverige totalt.

Källa: SCB

10


DALARNA I VÄRLDEN

Svenska gäster – snittstanntid i Dalarna och Sverige Kommersiella gästnätter

SNITTSTANNTID VINTER

Stanntid, svenska vinter

Antal dagar 4,50 4,00

Axeltitel

3,50

Vinter Dalarna

3,00

Vinter hela Sverige

2,50 2,00

Sverige

1,50

Dalarna

1,00 0,50

Säsong /1 9

18

/1 8

17

/1 7

16

/1 6

15

/1 5

14

/1 4

13

/1 3

12

/1 2

11

/1 1

10

09

/1 0

-

SNITTSTANNTID SOMMAR Antal dagar

Stanntid, svenska sommar

Axeltitel

3,00 2,50

Sommar Dalarna

2,00

Sommar hela Sverige

Sverige

1,50

Dalarna

1,00 0,50 10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Säsong

Dalarna har betydligt högre snittstanntid, framförallt vintertid, än Sverige totalt.

Källa: SCB

11


SVERIGE

12


SVERIGE

Svenska gästnätter i Dalarna, helår Alla kommersiella boendeformer

Antal kommersiella gästnätter

Konkurrerande län i Sverige 2019, helår

Svenska gn på HSVCSoL i Dalarna

Antal gästnätter

1

Stockholms län

9 822 470

2

Västra Götalands län

7 314 208

3

Skåne län

4 781 746

Placering

3000 000 2500 000

Vinter

2000 000

Vår

1500 000

Sommar

1000 000

Höst

500 000

År

Vinter

Sommar

/1 9

/1 8

4

Dalarnas län

4 408 612

5

Hallands län

2 575 414

6

Kalmar län

2 431 260

7

Jämtlands län

2 421 888

8

Norrbottens län

1 745 378

9

Värmlands län

1 666 311

Östergötlands län

1 613 388

10

18

/1 7

17

/1 6

16

/1 5

15

/1 4

14

/1 3

Vår

13

/1 2

12

/1 1

11

10

/1 0

-

09

Axeltitel

Län

3500 000

Höst

Källa: SCB

13


SVERIGE

Svenska gästnätter i Dalarna, helår på hotell

i stugbyar, stugor och lägenheter

Antal kommersiella gästnätter

Antal kommersiella gästnätter

Svenska gn på Hotell i Dalarna

600 000

2500 000

500 000

2000 000

Vår 1000 000 Sommar

Vår

Höst 500 000

Höst

År

/1 9

/1 8

18

17

/1 7

/1 6

16

/1 5

15

/1 4

14

/1 3

13

09

12

/1 0

/1 9

/1 8

År

-

18

/1 7

17

/1 6

16

/1 5

15

/1 4

14

/1 3

13

12

/1 2

11

/1 1

10

09

/1 0

-

Somm

/1 2

100 000

Vinter

/1 1

200 000

1500 000 Vinter

10

300 000

11

Axeltitel

400 000 Axeltitel

Summa stugbyar SoL

på camping Antal kommersiella gästnätter Svenska gn på Camping i Dalarna 600 000

Vinter

500 000

Vår

Axeltitel

400 000 Vinter 300 000

Vår

200 000

Sommar

Sommar Höst

Höst

100 000

År /1 9

/1 8

18

/1 7

17

/1 6

16

/1 5

15

/1 4

14

13

/1 3

12

/1 2

11

/1 1

10

09

/1 0

-

Källa: SCB

14


SVERIGE

15


SVERIGE

Svenska gästnätter i Dalarna, sommar

Utveckling i antal kommersiella gästnätter sommarsäsong, i relation till andra län.

Antal kommersiella gästnätter

Dalarnas län Småland Stockholms län Västra Götalands län Skåne län Värmlands län Jämtlands län Gävleborgs län Gotlands län

Dalarnas marknadsandel av svenska gästnätter i Sverige, sommarsäsong Säsong

Hotell

Stugbyar

Vandrarhem

Camping

Stugor och lägenheter

Totalt

2010

4%

28%

5%

5%

32%

7%

2011

4%

28%

5%

5%

33%

6%

2012

4%

28%

5%

5%

39%

7%

2013

3%

27%

4%

6%

37%

7%

2014

3%

32%

4%

6%

40%

7%

2015

3%

30%

4%

6%

38%

7%

2016

3%

34%

5%

6%

44%

7%

2017

3%

31%

5%

6%

32%

6%

2018

3%

34%

7%

5%

22%

6%

2019

3%

35%

7%

6%

23%

6%

Marknadsandel av kommersiella gästnätter per boendeform.

Källa: SCB

16


SVERIGE

Svenska gästnätter i Dalarna, sommar på hotell

i stugbyar, stugor och lägenheter

Antal kommersiella gästnätter Svenska gn hotell sommar

Antal kommersiella gästnätter Summa stugbyar & SoL

10000 000

1400 000 1200 000 1000 000 800 000

8000 000 6000 000

600 000 400 000

4000 000 2000 000

20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 20 16 20 17 20 18 20 19

Sverige

200 000 -

År

20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 20 16 20 17 20 18 20 19

År

-

Sverige

Dalarna

Dalarna

på camping Antal kommersiella gästnätter Svenska gn camping sommar 10000 000

Riket

8000 000

Dalarna

6000 000 4000 000 2000 000 År

20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 20 16 20 17 20 18 20 19

-

Sverige

Dalarna

Källa: SCB

17


SVERIGE

Svenska gästnätter i Dalarna, vinter

Utveckling i antal kommersiella gästnätter vintersäsong, i relation till andra län.

Antal kommersiella gästnätter

Dalarnas län Småland Stockholms län Västra Götalands län Skåne län Värmlands län Jämtlands län Gävleborgs län Gotlands län

Dalarnas marknadsandel av svenska gästnätter i Sverige, vintersäsong Säsong

Hotell

Stugbyar

Vandrarhem

Camping

Stugor och lägenheter

Totalt

2010

6%

72%

9%

19%

51%

23%

2011

6%

71%

8%

17%

51%

21%

2012

5%

70%

8%

14%

51%

20%

2013

6%

65%

8%

16%

52%

19%

2014

6%

65%

7%

15%

52%

19%

2015

5%

61%

7%

16%

49%

18%

2016

5%

62%

7%

17%

47%

17%

2017

5%

63%

7%

17%

45%

17%

2018

5%

61%

8%

16%

42%

17%

2019

5%

60%

10%

16%

40%

16%

Marknadsandel av kommersiella gästnätter per boendeform.

Källa: SCB

18


SVERIGE

Svenska gästnätter i Dalarna, vinter på hotell

i stugbyar, stugor och lägenheter

Antal kommersiella gästnätter

Antal kommersiella gästnätter

Summa stugbyar & SoL

Svenska gn hotell vinter 12000 000

4000 000

10000 000

3000 000

8000 000 6000 000

2000 000

4000 000

1000 000

2000 000

20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 20 16 20 17 20 18 20 19

Sverige

År

20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 20 16 20 17 20 18 20 19

År

-

Sverige

Dalarna

Dalarna

på camping Antal kommersiella gästnätter Svenska gn camping vinter 2000 000

Riket

1500 000

Dalarna

1000 000 500 000 År

20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 20 16 20 17 20 18 20 19

-

Sverige

Dalarna

Källa: SCB

19


PRIORITERADE UTLANDSMARKNADER

20


PRIORITERADE UTLANDSMARKNADER

DALARNAS PRIORITERADE UTLANDSMARKNADER är Danmark, Norge, Nederländerna och Tyskland. Olika säsonger prioriteras på respektive marknad, vilket framgår under respektive land. På tysk och holländsk marknad bearbetar Visit Dalarna researrangörer i ett samverkansprojekt som drivs av Visit Sweden. I det tyska samarbetet ingår även Österrike och den tysktalande delen av Schweiz, och i bearbetningen av holländsk marknad ingår även Flandern i norra Belgien. Vi har därför valt att även redovisa statistik från dessa länder.

Totalt antal kommersiella gästnätter i Dalarna Alla säsonger

Antal kommersiella gästnätter

Dalarna

450 000 400 000

Danmark

350 000

Norge

Axeltitel

300 000 Danmark

Tyskland

200 000

Norge

Nederländerna

150 000

Tyskland

100 000

Nede rländerna

250 000

50 000

År /1 9

/1 8

18

/1 7

17

/1 6

16

/1 5

15

/1 4

14

/1 3

13

/1 2

12

/1 1

11

10

09

/1 0

-

Totalt antal kommersiella gästnätter i Sverige Alla säsonger

Antal kommersiella gästnätter

Sverige

3500 000

Danmark

3000 000

Norge

2500 000 2000 000

Danmark

Tyskland

Norge

Nederländerna

1500 000

Tyskland

1000 000

Nede rländerna

500 000

År /1 9

/1 8

18

17

/1 7

/1 6

16

15

/1 5

14

/1 4

13

/1 3

12

/1 2

11

/1 1

10

/1 0

09

Axeltitel

4000 000

Källa: SCB

21


PRIORITERADE UTLANDSMARKNADER | NORGE

Norska gästnätter i Dalarna Alla kommersiella boendeformer

Antal kommersiella gästnätter

Konkurrerande län i Sverige 2019, helår

Norska gn på HSVCSoL i Dalarna

160 000

Placering

140 000

Axeltitel

120 000 100 000

Vinter

80 000

Vår

60 000

Sommar

40 000

Höst

20 000

År

Vinter

Sommar

/1 9

18

/1 8

17

/1 7

16

/1 6

15

/1 5

/1 4

14

/1 3

Vår

13

/1 2

12

/1 1

11

10

09

/1 0

-

Län

Antal gästnätter

1

Västra Götalands län

1 283 726

2

Värmlands län

408 375

3

Norrbottens län

374 258

4

Jämtlands län

299 847

5

Stockholms län

246 496

6

Västerbottens län

237 693

7

Dalarnas län

163 172

8

Hallands län

105 861

9

Örebro län

74 546

Skåne län

73 017

10

Höst

Källa: SCB

22


PRIORITERADE UTLANDSMARKNADER | NORGE

Norska gästnätter

Utveckling i antal kommersiella gästnätter sommarsäsong, i relation till andra län

Antal kommersiella gästnätter

Dalarnas län Småland Stockholms län Västra Götalands län Skåne län Värmlands län Jämtlands län Gävleborgs län Gotlands län

Dalarnas marknadsandel av norska gästnätter i Sverige, sommarsäsong Säsong

Hotell

Stugbyar

Vandrarhem

Camping

Stugor och lägenheter

Total

2010

2%

36%

3%

6%

29%

6%

2011

2%

41%

3%

5%

33%

6%

2012

2%

34%

3%

4%

32%

5%

2013

2%

24%

3%

5%

31%

6%

2014

2%

20%

2%

6%

31%

6%

2015

2%

21%

1%

6%

36%

6%

2016

2%

28%

4%

6%

43%

6%

2017

1%

26%

2%

5%

25%

5%

2018

2%

34%

2%

5%

10%

5%

2019

2%

38%

7%

6%

17%

6%

Marknadsandel av kommersiella gästnätter per boendeform.

Källa: SCB

23


PRIORITERADE UTLANDSMARKNADER | NORGE

24


PRIORITERADE UTLANDSMARKNADER | NORGE

Norska gästnätter på hotell

i stugbyar, stugor och lägenheter

Antal kommersiella gästnätter

Antal kommersiella gästnätter

Norska gn på Hotell i Dalarna

14 000

45 000

12 000

40 000

10 000

35 000

8 000

30 000 Vinter

Vinter

25 000 Vår 20 000 Sommar 15 000 Höst 10 000

Vår

/1 9

18

/1 8

17

/1 7

/1 6

16

/1 5

15

/1 3

/1 4

14

09

13

/1 0

/1 9

/1 8

År

-

18

/1 7

17

/1 6

16

/1 5

15

/1 4

14

/1 3

13

/1 2

12

11

/1 1

10

/1 0 09

5 000

/1 2

År

-

Höst

12

2 000

Sommar

/1 1

4 000

10

6 000

11

Axeltitel

Axeltitel

Summa stugbyar SoL

50 000

på camping Antal kommersiella gästnätter Norska gn på Camping i Dalarna 120 000

Vinter

100 000

Vår Vinter

60 000

Vår

40 000

Sommar

Sommar Höst

Höst

20 000

År /1 9

/1 8

18

/1 7

17

/1 6

16

15

/1 5

14

/1 4

13

/1 3

12

/1 2

11

/1 1

10

/1 0

09

Axeltitel

80 000

Camping började mätas i SCB-statistiken 2008.

Källa: SCB

25


PRIORITERADE UTLANDSMARKNADER | DANMARK

Danska gästnätter i Dalarna Alla kommersiella boendeformer

Antal kommersiella gästnätter

Konkurrerande län i Sverige 2019, helår

Danska gn på HSVCSoL i Dalarna

400 000 Placering

350 000

Axeltitel

200 000 150 000 100 000

Skåne län

297 038

2

Dalarnas län

251 697

Vinter

3

Västra Götalands län

192 320

Vår

4

Stockholms län

167 029

Sommar

5

Jönköpings län

78 513

6

Kalmar län

73 679

7

Hallands län

61 029

8

Kronobergs län

55 840

9

Jämtlands län

54 202

Värmlands län

37 971

Höst

50 000

År

Vinter

Sommar

/1 9

18

/1 8

17

/1 7

16

/1 6

15

/1 5

/1 4

14

/1 3

Vår

13

/1 2

12

/1 1

11

10

09

/1 0

-

Antal gästnätter

1

300 000 250 000

Län

10

Höst

Källa: SCB

26


PRIORITERADE UTLANDSMARKNADER | DANMARK

Danska gästnätter

Utveckling i antal kommersiella gästnätter vintersäsong, i relation till andra län.

Antal kommersiella gästnätter

Dalarnas län Småland Stockholms län Västra Götalands län Skåne län Värmlands län Jämtlands län Gävleborgs län Gotlands län

Dalarnas marknadsandel av danska gästnätter i Sverige, vintersäsong Säsong

Hotell

Stugbyar

Vandrarhem

Camping

Stugor och lägenheter

Totalt

2010

1%

84%

5%

23%

61%

53%

2011

1%

84%

2%

28%

65%

50%

2012

1%

82%

4%

24%

63%

46%

2013

1%

77%

4%

26%

65%

45%

2014

1%

81%

4%

18%

67%

43%

2015

1%

69%

3%

11%

67%

41%

2016

1%

69%

3%

23%

64%

38%

2017

1%

74%

2%

24%

62%

37%

2018

2%

79%

4%

15%

62%

43%

2019

2%

80%

6%

15%

61%

41%

Marknadsandel av kommersiella gästnätter per boendeform. Vi har en mycket hög andel boende i stugbyar, stugor och lägenheter.

Källa: SCB

27


PRIORITERADE UTLANDSMARKNADER | DANMARK

28


PRIORITERADE UTLANDSMARKNADER | DANMARK

Danska gästnätter i Dalarna på hotell

i stugbyar, stugor och lägenheter

Antal kommersiella gästnätter

Antal kommersiella gästnätter Summa stugbyar SoL

Danska gn på Hotell i Dalarna 3 500

400 000

3 000

350 000 300 000

2 000

Axeltitel

1 500 1 000

250 000 Vinter 200 000 Vår 150 000 Sommar

Vinter Vår Sommar

100 Höst000

500

Höst

50 000

År

/1 9

/1 8

18

/1 7

17

16

/1 6

/1 5

15

/1 4

14

/1 3

13

/1 2

12

11

/1 1

/1 0 09

/1 9

/1 8

År

-

18

/1 7

17

/1 6

16

/1 5

15

/1 4

14

/1 3

13

/1 2

12

11

/1 1

10

09

/1 0

-

10

Axeltitel

2 500

på camping Antal kommersiella gästnätter Danska gn på Camping i Dalarna 6 000

Vinter

5 000

Vår Vinter

3 000

Vår

2 000

Sommar

Sommar Höst

Höst

År

1 000

År /1 9

/1 8

18

/1 7

17

/1 6

16

/1 5

15

/1 4

14

/1 3

13

12

/1 2

11

/1 1

10

/1 0

09

Axeltitel

4 000

Källa: SCB

29


PRIORITERADE UTLANDSMARKNADER | NEDERLÄNDERNA

Nederländska gästnätter i Dalarna Alla kommersiella boendeformer

Antal kommersiella gästnätter Holländska gn på HSVCSoL i Dalarna

Konkurrerande län i Sverige 2019, helår

120 000

Placering

100 000

Axeltitel

80 000 Vinter 60 000

Vår Sommar

40 000

Höst

20 000

År

Vinter

Vår

Sommar

/1 9

/1 8

18

/1 7

17

/1 6

16

/1 5

15

/1 4

14

/1 3

13

/1 2

12

11

/1 1

10

09

/1 0

-

Län

Antal gästnätter

1

Stockholms län

164 406

2

Västra Götalands län

110 108

3

Dalarnas län

94 476

4

Skåne län

89 972

5

Värmlands län

55 677

6

Jönköpings län

40 365

7

Kronobergs län

32 253

8

Kalmar län

32 224

9

Norrbottens län

25 218

Jämtlands län

25 068

10

Höst

Källa: SCB

30


PRIORITERADE UTLANDSMARKNADER | NEDERLÄNDERNA

Nederländska gästnätter

Utveckling i antal kommersiella gästnätter sommarsäsong, i relation till andra län.

Antal kommersiella gästnätter

Dalarnas län Småland Stockholms län Västra Götalands län Skåne län Värmlands län Jämtlands län Gävleborgs län Gotlands län

Dalarnas marknadsandel av nederländska gästnätter i Sverige, sommarsäsong Säsong

Hotell

Stugbyar

Vandrarhem

Camping

Stugor och lägenheter

Totalt

2010

4%

58%

20%

5%

36%

17%

2011

3%

57%

22%

8%

34%

18%

2012

2%

59%

3%

7%

36%

18%

2013

1%

53%

3%

8%

35%

16%

2014

1%

62%

2%

6%

42%

20%

2015

1%

52%

2%

7%

44%

18%

2016

2%

62%

4%

7%

37%

18%

2017

2%

69%

3%

6%

42%

20%

2018

1%

68%

4%

5%

42%

17%

2019

2%

57%

6%

5%

37%

14%

Marknadsandel av kommersiella gästnätter per boendeform.

Källa: SCB

31


PRIORITERADE UTLANDSMARKNADER | NEDERLÄNDERNA

32


PRIORITERADE UTLANDSMARKNADER | NEDERLÄNDERNA

Nederländska gästnätter i Dalarna på hotell

i stugbyar, stugor och lägenheter

Antal kommersiella gästnätter

Antal kommersiella gästnätter

Holländska gn på Hotell i Dalarna

90 000

3 000

80 000

2 500

70 000

Axeltitel

2 000 1 500 1 000 500

60 000 50 Vinter 000

Vinter

40 Vår 000

Vår

30 Sommar 000

Sommar

20 Höst 000

Höst

10 000

År

År /1 9

/1 8

18

/1 7

17

/1 6

16

/1 5

15

/1 4

14

/1 3

13

/1 2

12

/1 1

11

/1 0

-

09

/1 9

/1 8

18

/1 7

17

/1 6

16

15

/1 5

14

/1 4

13

/1 3

12

/1 2

/1 1

11

10

09

/1 0

-

10

Axeltitel

Summa stugbyar SoL

på camping Antal kommersiella gästnätter Holländska gn på Camping i Dalarna 25 000

Vinter Vår

15 000

Vinter Vår

10 000

Sommar

Sommar Höst

Höst

5 000

År /1 9

/1 8

18

/1 7

17

16

/1 6

15

/1 5

14

/1 4

13

/1 3

12

/1 2

11

/1 1

10

/1 0

-

09

Axeltitel

20 000

Källa: SCB

33


PRIORITERADE UTLANDSMARKNADER | TYSKLAND BELGIEN

Belgiska gästnätter i Dalarna Alla kommersiella boendeformer

Antal kommersiella gästnätter Belgiska gn på HSVCSoL i Dalarna

Konkurrerande län i Sverige 2019, helår

3 500 Placering

3 000

Axeltitel

2 500

Län

Antal gästnätter

1

Stockholms län

69 343

2

Västra Götalands län

38 125

Vinter

3

Norrbottens län

26 935

Vår

4

Skåne län

19 706

Sommar

5

Jämtlands län

9 851

Höst

6

Värmlands län

5 791

500

7

Jönköpings län

4 595

-

8

Dalarnas län

4 397

9

Kronobergs län

4 114

Kalmar län

4 106

2 000 1 500 1 000

Vinter

Sommar

/1 9

18

/1 8

17

/1 7

16

/1 6

/1 5

15

/1 4

Vår

14

/1 3

13

/1 2

12

11

/1 1

10

09

/1 0

År

10

Höst

Källa: SCB

34


PRIORITERADE UTLANDSMARKNADER | BELGIEN

Belgiska gästnätter i Dalarna

Utveckling i antal kommersiella gästnätter sommarsäsong, i relation till andra län.

Antal kommersiella gästnätter

Dalarnas län Småland Stockholms län Västra Götalands län Skåne län Värmlands län Jämtlands län Gävleborgs län Gotlands län

Dalarnas marknadsandel av belgiska gästnätter i Sverige, sommarsäsong Säsong

Hotell

Stugbyar

Vandrarhem

Camping

Stugor och lägenheter

Totalt

0%

0%

0%

0%

0%

0%

2010 2011 2012 2013 2014 2015

1%

21%

2%

6%

10%

3%

2016

1%

19%

2%

4%

7%

3%

2017

2%

7%

3%

5%

9%

4%

2018

2%

3%

6%

3%

9%

3%

2019

1%

9%

4%

5%

4%

3%

Marknadsandel av kommersiella gästnätter per boendeform.

Källa: SCB

35


PRIORITERADE UTLANDSMARKNADER | BELGIEN

36


PRIORITERADE UTLANDSMARKNADER | BELGIEN

Belgiska gästnätter i Dalarna på hotell

i stugbyar, stugor och lägenheter

Antal kommersiella gästnätter

Antal kommersiella gästnätter

Summa stugbyar SoL

1 200

1 200

1 000

1 000 800 Vinter 600 Vår

Vinter

400

Sommar 400

Sommar

200

Höst 200

Höst

/1 9

/1 8

18

17

/1 7

16

/1 6

15

/1 5

14

/1 4

/1 3

13

/1 1

/1 2

12

09

/1 9

/1 8

18

/1 7

17

16

/1 6

15

/1 5

14

/1 4

13

/1 3

/1 2

12

/1 1

11

/1 0

10

09

År

-

/1 0

År

-

Vår

10

600

11

Axeltitel

800 Axeltitel

Summa stugbyar SoL

på camping Antal kommersiella gästnätter Belgiska gn på Camping i Dalarna 1 400

Vinter

1 200

Vår

1 000

Vinter

800

Vår

600

Sommar

400

Höst

Sommar Höst

200

År /1 9

/1 8

18

17

/1 7

16

/1 6

15

/1 5

14

/1 4

/1 3

13

/1 2

12

/1 1

11

10

/1 0

-

09

Axeltitel

1 600

Källa: SCB

37


PRIORITERADE UTLANDSMARKNADER | TYSKLAND

Tyska gästnätter i Dalarna Alla kommersiella boendeformer

Antal kommersiella gästnätter

Konkurrerande län i Sverige 2019, helår

Tyska gn på HSVCSoL i Dalarna

80 000 Placering

70 000

Axeltitel

60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000

År

Vinter

Sommar

/1 9

/1 8

18

/1 7

17

/1 6

16

/1 5

15

/1 4

Vår

14

/1 3

13

12

/1 2

11

/1 1

10

09

/1 0

-

Län

Antal gästnätter

1

Stockholms län

625 913

2

Västra Götalands län

492 064

Vinter

3

Skåne län

440 852

Vår

4

Kalmar län

275 437

Sommar

5

Kronobergs län

260 984

Höst

6

Jönköpings län

199 389

7

Norrbottens län

147 206

8

Värmlands län

144 604

9

Blekinge län

143 802

10

Hallands län

117 364

12

Dalarnas län

76 440

Höst

Källa: SCB

38


PRIORITERADE UTLANDSMARKNADER | TYSKLAND

Tyska gästnätter i Dalarna

Utveckling i antal kommersiella gästnätter sommarsäsong, i relation till andra län.

Antal kommersiella gästnätter

Dalarnas län Småland Stockholms län Västra Götalands län Skåne län Värmlands län Jämtlands län Gävleborgs län Gotlands län

Dalarnas marknadsandel av tyska gästnätter i Sverige, sommarsäsong Säsong

Hotell

Stugbyar

Vandrarhem

Camping

Stugor och lägenheter

Totalt

2010

4%

11%

3%

4%

4%

4%

2011

2%

11%

2%

4%

3%

3%

2012

3%

10%

3%

4%

3%

4%

2013

3%

6%

3%

4%

3%

3%

2014

3%

7%

2%

3%

3%

3%

2015

3%

6%

2%

4%

3%

3%

2016

3%

6%

1%

4%

2%

3%

2017

3%

9%

1%

3%

2%

3%

2018

2%

6%

1%

2%

2%

2%

2019

3%

3%

2%

3%

2%

2%

Marknadsandel av kommersiella gästnätter per boendeform.

Källa: SCB

39


PRIORITERADE UTLANDSMARKNADER | TYSKLAND

40


PRIORITERADE UTLANDSMARKNADER | TYSKLAND

Tyska gästnätter i Dalarna på hotell

i stugbyar, stugor och lägenheter

Antal kommersiella gästnätter

Antal kommersiella gästnätter

Summa stugbyar SoL

Tyska gn på Hotell i Dalarna 18 000

35 000

16 000

30 000

14 000

25 000

Sommar 10 000 Höst 5 000

Sommar

År

År /1 9

/1 8

18

/1 7

17

/1 6

16

/1 5

15

/1 4

14

/1 3

/1 0

-

09

/1 9

/1 8

18

/1 7

17

/1 6

16

/1 5

15

/1 4

14

/1 3

13

/1 2

12

/1 1

11

10

09

/1 0

-

Höst

13

2 000

Vår

/1 2

4 000

15 Vår 000

12

6 000

Vinter

/1 1

8 000

20 Vinter 000

10

10 000

11

Axeltitel

Axeltitel

12 000

på camping Antal kommersiella gästnätter

Tyska gn på Camping i Dalarna

35 000

Vinter

30 000

Vår

20 000 15 000

Vinter

Sommar

Vår

Höst

Sommar

10 000

Höst

5 000

År /1 9

/1 8

18

/1 7

17

/1 6

16

/1 5

15

/1 4

14

/1 3

13

/1 2

12

/1 1

11

10

/1 0

-

09

Axeltitel

25 000

Källa: SCB

41


PRIORITERADE UTLANDSMARKNADER | SCHWEIZ TYSKLAND

Schweiziska gästnätter i Dalarna Alla kommersiella boendeformer

Antal kommersiella gästnätter Schweiziska gn på HSVCSoL i Dalarna

Konkurrerande län i Sverige 2019, helår

18 000 16 000

Placering

14 000

1

Stockholms län

Axeltitel

8 000 6 000 4 000 2 000

År

Vinter

Vår

Sommar

/1 9

18

/1 8

17

/1 7

16

/1 6

15

/1 5

14

/1 4

13

/1 3

12

/1 2

11

/1 1

10

09

/1 0

-

Antal gästnätter 150 790

2

Västra Götalands län

58 976

Vinter

3

Skåne län

37 663

Vår

4

Kalmar län

22 114

Sommar

5

Dalarnas län

20 205

Höst

6

Norrbottens län

15 314

7

Värmlands län

12 395

8

Västerbottens län

11 786

9

Östergötlands län

11 539

Kronobergs län

11 232

12 000 10 000

Län

10

Höst

Källa: SCB

42


PRIORITERADE UTLANDSMARKNADER | SCHWEIZ

Schweiziska gästnätter i Dalarna

Utveckling i antal kommersiella gästnätter sommarsäsong, i relation till andra län.

Antal kommersiella gästnätter

Dalarnas län Småland Stockholms län Västra Götalands län Skåne län Värmlands län Jämtlands län Gävleborgs län Gotlands län

Dalarnas marknadsandel av schweiziska gästnätter i Sverige, sommarsäsong Säsong

Hotell

Stugbyar

Vandrarhem

Camping

Stugor och lägenheter

Totalt

0%

0%

0%

0%

0%

0%

2010 2011 2012 2013 2014 2015

1%

7%

1%

4%

3%

3%

2016

2%

8%

2%

4%

4%

3%

2017

1%

16%

1%

3%

2%

2%

2018

1%

25%

3%

4%

2%

3%

2019

2%

5%

3%

4%

1%

3%

Marknadsandel av kommersiella gästnätter per boendeform.

Källa: SCB

43


PRIORITERADE UTLANDSMARKNADER | SCHWEIZ

44


PRIORITERADE UTLANDSMARKNADER | SCHWEIZ

Schweiziska gästnätter i Dalarna på hotell

i stugbyar, stugor och lägenheter

Antal kommersiella gästnätter

Antal kommersiella gästnätter

Summa stugbyar SoL

2 000

18 000

1 800

16 000

1 600

14 000

1 400

12 000

1 200

Vinter 10 000

Axeltitel

1 000 800 600 400

Vinter

Vår 8 000

Vår

6 000 Sommar

Sommar

4 000 Höst

Höst

2 000

År

År /1 9

/1 8

18

/1 7

17

/1 6

16

/1 5

15

/1 4

14

/1 3

13

/1 2

12

11

/1 0

-

09

/1 9

18

/1 8

/1 7

17

/1 6

16

/1 5

15

14

/1 4

13

/1 3

12

/1 2

11

/1 1

10

09

/1 0

-

/1 1

200

10

Axeltitel

Schweiziska gn på Hotell i Dalarna

på camping Antal kommersiella gästnätter Schweiziska gn på Camping i Dalarna 5 000

Vinter

4 500 4 000

Vår

3 000 2 500 2 000

Vinter

Sommar

Vår

Höst

Sommar

1 500

Höst

1 000 500

År /1 9

/1 8

18

17

/1 7

16

/1 6

15

/1 5

14

/1 4

13

/1 3

12

/1 2

/1 1

11

10

/1 0

-

09

Axeltitel

3 500

Källa: SCB

45


PRIORITERADE UTLANDSMARKNADER | TYSKLAND ÖSTERRIKE

Österrikiska gästnätter i Dalarna Alla kommersiella boendeformer

Antal kommersiella gästnätter Österikiska gn på HSVCSoL i Dalarna

Konkurrerande län i Sverige 2019, helår

2 500

Placering

Axeltitel

2 000 1 500

Vinter Vår

1 000

Sommar Höst

500

År

Vinter

Sommar

/1 9

18

/1 8

17

/1 7

16

/1 6

/1 5

15

/1 4

Vår

14

/1 3

13

/1 2

12

11

/1 1

10

09

/1 0

-

Län

Antal gästnätter

1

Stockholms län

70 180

2

Västra Götalands län

19 233

3

Skåne län

14 339

4

Östergötlands län

6 388

5

Kalmar län

5 614

6

Värmlands län

4 824

7

Uppsala län

4 342

8

Jönköpings län

4 100

9

Jämtlands län

4 087

10

Kronobergs län

3 939

12

Dalarnas län

2 133

Höst

Källa: SCB

46


PRIORITERADE UTLANDSMARKNADER | ÖSTERRIKE

Österrikiska gästnätter i Dalarna

Utveckling i antal kommersiella gästnätter sommarsäsong, i relation till andra län.

Antal kommersiella gästnätter

Dalarnas län Småland Stockholms län Västra Götalands län Skåne län Värmlands län Jämtlands län Gävleborgs län Gotlands län

Dalarnas marknadsandel av österrikiska gästnätter i Sverige, sommarsäsong Säsong

Hotell

Stugbyar

Vandrarhem

Camping

Stugor och lägenheter

Totalt

0%

0%

0%

0%

0%

0%

2010 2011 2012 2013 2014 2015

1%

2%

1%

4%

2%

2%

2016

2%

10%

0%

6%

3%

3%

2017

2%

1%

0%

4%

1%

2%

2018

1%

1%

1%

3%

0%

2%

2019

1%

1%

2%

3%

1%

1%

Marknadsandel av kommersiella gästnätter per boendeform.

Källa: SCB

47


PRIORITERADE UTLANDSMARKNADER | ÖSTERRIKE

48


PRIORITERADE UTLANDSMARKNADER | ÖSTERRIKE

Österrikiska gästnätter i Dalarna på hotell

i stugbyar, stugor och lägenheter

Antal kommersiella gästnätter

Antal kommersiella gästnätter Summa stugbyar SoL

Österikiska gn på Hotell i Dalarna 1 600

450

1 400

400 350

Höst 100

Höst

50

År /1 9

18

/1 8

/1 7

17

/1 6

16

15

/1 5

14

/1 4

13

/1 3

-

09

/1 9

/1 8

18

17

/1 7

16

/1 6

15

/1 5

14

/1 4

/1 3

13

/1 2

12

/1 1

11

10

/1 0 09

Sommar

/1 0

År

-

Sommar 150

/1 2

200

Vår

12

400

Vår 200

11

600

Vinter

/1 1

800

300 Vinter 250

10

1 000

Axeltitel

Axeltitel

1 200

på camping Antal kommersiella gästnätter Österikiska gn på Camping i Dalarna 1 200

Vinter

1 000

Vår Vinter

600

Vår

400

Sommar

Sommar Höst

Höst

200

År /1 9

18

/1 8

17

/1 7

16

/1 6

15

/1 5

14

/1 4

13

/1 3

/1 2

12

11

/1 1

10

/1 0

-

09

Axeltitel

800

Källa: SCB

49


FÖRÄDLINGSVÄRDE

50


FÖRÄDLINGSVÄRDE

SNI-koder och delbranscher för besöksnäringen I mätningen har vi delat in företagens s k SNI-koder (5-ställiga koder som anger bransch) i åtta delbranscher enligt tabellen. Besöksnäringen definieras alltså som reseanledningar, förmedlare, boenden och restaurang. Branscher som drar nytta av turism, såsom handel och persontrafik, är inte medräknade.

SNI-kod

SNI-beskrivning

Debransch

55101

Hotellverksamhet med restaurangrörelse

Hotell och konferens

55102

Drift av konferensanläggningar

Hotell och konferens

55103

Hotellverksamhet utan restaurangrörelse

Hotell och konferens

55201

Vandrarhemsverksamhet

Stugby och camping

55202

Stugbyverksamhet m.m.

Stugby och camping

55300

Campingplatsverksamhet

Stugby och camping

55900

Annan logiverksamhet

Stugby och camping

56100

Restaurangverksamhet

Restaurang

56294

Cateringverksamhet vid enskilda evenemang

Restaurang

56299

Övrig cateringverksamhet

Restaurang

77110

Uthyrning och leasing av personbilar och lätta motorfordon

Förmedling/Uthyrare/Arrangör

77210

Uthyrning och leasing av fritids- och sportutrustning

Förmedling/Uthyrare/Arrangör

79110

Resebyråverksamhet

Förmedling/Uthyrare/Arrangör

79120

Researrangemang

Förmedling/Uthyrare/Arrangör

79900

Turist- och bokningsservice

Förmedling/Uthyrare/Arrangör

82300

Arrangemang av kongresser och mässor

Förmedling/Uthyrare/Arrangör

90010

Artistisk verksamhet

Musik/Kultur/Teater

90020

Stödtjänster till artistisk verksamhet

Musik/Kultur/Teater

90040

Drift av teatrar, konserthus o.d.

Musik/Kultur/Teater

93111

Drift av skidsportanläggningar

Skidsportanläggningar

93112

Drift av golfbanor

Sportanläggningar

93113

Drift av motorbanor

Sportanläggningar

93114

Drift av trav- och galoppbanor

Sportanläggningar

93119

Drift av sporthallar, idrottsplatser och andra sportanläggningar

Sportanläggningar

93120

Sportklubbars och idrottsföreningars verksamhet

Sportanläggningar

93191

Tävling med hästar

Sportanläggningar

93199

Övrig sportverksamhet

Sportanläggningar

93210

Nöjes- och temaparksverksamhet

Nöjes-temaparker

93290

Övrig fritids- och nöjesverksamhet

Nöjes-temaparker

91020

Museiverksamhet

Nöjes-temaparker

91040

Drift av botaniska trädgårdar, djurparker och naturreservat

Nöjes-temaparker

Arbetsställets SNI används som bas. Detta gör att ett företag kan ha sin verksamhet i flera olika delbranscher beroende på om de har flera arbetsställen med olika SNI koder.

Källa: Bisnode

51


FÖRÄDLINGSVÄRDE

I vilka delbranscher finns jobben och företagen i Dalarnas besöksnäring? Delbransch

Antal anställda 2018*

Antal företag 2018**

Förädlingsvärde 2018

Konkurrenskraft

Restaurang, café, catering

1 939

367

861 426

bra

Skidsportanläggningar

1 090

14

791 436

bra

Hotell och konferens

926

106

489 839

bra

Stugby och Camping

234

85

160 706

bra

Sportanläggningar

245

106

155 784

under medel

Förmedling/Uthyrare/Arrangör

171

96

127 345

91

62

68 083

under medel

Musik/Kultur/Teater Nöjes- och temaparker

bra

90

40

51 128

bra

4 786

876

2 705 747

bra

* **

omräknat i helårsarbeten baserat på arbetsställen vilket gör att ett företag kan finnas i flera delbranscher om de har flera arbetsställen med olika verksamhet. Totalt 874 företag.

Ett företag kan vara lönsamt men ändå ha låg konkurrenskraft, man är lönsam men lönsamheten är lägre än

snittet.

Lönsamheten för besöksnäringen i Dalarna är god 2018 då vi väger samman alla delbranscher. Startåret 2013

1939 anställda, även Skidsportsanläggningar samt Hotell och konferens är stora delbranscher.

De tre största delbranscherna skapar tillsammans 79 procent av förädlingsvärdet i besöksnäringen och har 82

är det svagaste året i jämförelsen och sedan dess har

procent av de anställda i aktiebolagen. En lägre siffra än

det nästan varit en rakt positiv utveckling i rätt riktning.

den senaste mätningen.

Sista året 2018 är också det starkaste året.

Den största delbranschen är Restauranger som sysselsätter

876 företag är verksamma inom besöksnäringen i

Turismen bidrar också till stora ekonomiska värden i till exempel handel, persontransport och areella näringar.

Dalarna 2018 och har ca 4 786 anställda omräknat i årsanställda och omsätter cirka 6,2 miljarder kr

› › ›

Tillväxt Besöksnäring

Tillväxt Dalarnas näringsliv i stort inkl besöksnäringen

Förädlingsvärde

+ 52%

+53%

30 procent av företagen leds av kvinnor 2018 vilket är

Antal anställda

+ 16%

+ 4%

högst andel av samtliga i jämförelsen.

Antal företag

+ 25%

+24%

Företagen i Besöksnäringen producerar ett förädlingsvärde på cirka 2,7 miljarder kr.

Dessutom finns cirka 1000-1100 enskilda firmor, handelsbolag, kommanditbolag, stiftelser och ekonomiska föreningar som har omsättning eller anställda i länet inom Besöksnäringen. Dessa företag sysselsätter strax under 700 anställda och omsätter cirka 1 miljard.

Källa: Bisnode

52


FÖRÄDLINGSVÄRDE

I vilka delbranscher växer antalet jobb och företag mest i Dalarnas besöksnäring? 2013–2018 Delbransch

Tillväxt i antal anställda

Tillväxt i antal företag

Restaurang, café, catering

27%

32%

50%

Skidsportanläggningar

20%

8%

70%

Hotell och konferens

3%

-3%

35%

Stugby och Camping

16%

13%

101%

7%

22%

45%

-41%

-9%

-14%

0

51%

26%

Sportanläggningar Förmedling/Uthyrare/Arrangör Musik, kultur, teater Nöjes- och temaparker

Benchmarks genomsnitt alla branscher i Sverige 2013–2018

5%

38%

53%

16%

25%

52%

14%

34%

53%

Tillväxten för Dalarnas Besöksnäring under perioden 2013-2018 är jämn med medel för hela Sveriges närings-

liv under samma period.

Tillväxt Förädlingsvärde

Jämför man med Besöksnäringen i Sverige har Dalarna en något lägre tillväxt i anställda och företag men en högre tillväxt i Förädlingsvärde.

Förmedling/Uthyrare/Arrangör och Nöjes-Temaparker är de enda två delbranscher som har haft en minskning i anställda under perioden.

Antalet företag inom Hotell & Konferens samt Förmed-

Den kraftigt negativa utvecklingen i branschen För-

ling/Uthyrare arrangör har minskat under perioden.

Vi ser generellt en positiv tillväxt i många av de mindre kommunerna i Dalarna och dess besöksnäringar.

Group AB då en stor del av deras anställda flyttar till

Den bransch som vuxit snabbast i anställda är Restau-

arbetsställen utanför Dalarna under perioden.

medling/Uthyrare/Arrangör beror till stor del på Bright

ranger därefter kommer Skidsportanläggningar. Stugby och Camping är den delbransch som har haft snabbast tillväxt i förädlingsvärde, det har mer än dubblats.

Källa: Bisnode

53


FÖRÄDLINGSVÄRDE

Nyföretagande från år till år

Antal nytillkomna respektive avregistrerade/flyttade företag per år 2009-2018 i besöksnäringen

Antal företag 100 90

Antal företag

80 70

Nytillkomna

60

Avregistrerade m m

50 40 30 20 10

År

0 2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Nytillkomna Avregistrerade m.m.

› › ›

Antalet nytillkomna företag har ökat från 2010 till 2013 för att därefter minska till 2015 Mellan 2015 och 2017 ökar antalet nytillkomna företag Mellan 2017 och 2018 är det färre nytillkomna företag i besöksnäringen. Det är också färre bolag som flyttar eller avregistreras vilket gör att nettoökningen är större än 2017.

Källa: Bisnode

54


FÖRÄDLINGSVÄRDE

Andel i bolagsformer i Besöksnäringen Dalarna

Antal företag ANTAL FÖRETAG

OMSÄTTNING Omsättning

14%

45% 55% 86%

ANB

AB

Anställda ANSTÄLLDA 12%

ANB

AB

Aktiebolag Annan bolagsform

88%

ANB

› › ›

AB

Strax över hälften av företagen är inte aktiebolag Dessa står för ca 14 procent av omsättningen och ca 12 procent av de anställda i Dalarnas Besöksnäring Stiftelsen Idre Fjäll som är det största företaget som ej är aktiebolag men räknas i analysen in under aktiebolag

Källa: Bisnode

55


FÖRÄDLINGSVÄRDE

Andel i bolagsformer per delbransch Antal företag

Andel Aktiebolag av företagen

100%

80%

60%

40% AB ANB

20%

so r äs M

rr a us ng ik/ ör Ku l tu r/ Te St at ug er by o ca Ho m pi tel ng lo ch ko nf er en s

ke r

ra re /A

ap ar

M

Fö rm ed l in

g/ U

th y

oc h

tem

nlä g

es -

N öj

Sp or ta

Re s

ta ur an g

gn in ga r

0%

Aktiebolag Annan bolagsform

Anställda Andel anställda inom Aktiebolag 100%

80%

60%

40% AB ANB 20%

so r äs M

es Fö -o rm ch ed tem l in ap g/ ar Ut hy ke r ra re /A rr a M ng us ik/ ör Ku l tu r/ Te St at ug er by o ca Ho m pi tel ng lo ch ko nf er en s

gn in ga r

nlä g

N öj

Sp or ta

Re s

ta ur an g

0%

Den stora andelen anställda i Nöjes och Temaparker beror främst på Stiftelsen Dalarnas Museum men även Malungs Parkförening Källa: Bisnode

56


FÖRÄDLINGSVÄRDE

Antal anställda kvinnor och män i Besöksnäringen Per delbransch för aktiebolagen i Dalarna län. (2015 års siffror)

Antal företag

Kvinnor

Män

1 000 900

700 600 500 400 300 200 100

so r äs M

N öj

es -

Sp or ta

oc h

tem

nlä g

ap ar

gn in ga r

ke r

ea ter

r

us ik/ Ku l tu r/ T

ar e/ A tyr g/ U

Fö rm ed l in

M

rra ng ö

pi ng m ca o y St ug b

Ho tel l

oc h

ta ur an g

ko nf er en s

0

Re s

Antal anställda

800

TOTALT

Totalt 2 004 48%

2 138 52%

Kvinnor

Kvinnor Män

Män

Andel anställda kvinnor i Sveriges näringsliv är ca 40%

Källa: Bisnode

57


MED STÖD FRÅN


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.