__MAIN_TEXT__

Page 1

DALARNA BESÖKSNÄRINGEN I SIFFROR 2008–2018

1


Dalarnas besöksnäring har en stark position och regionen är idag

DEN STÖRSTA BESÖKSDESTINATIONEN I LANDET utanför de tre storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö.

2


Här kan du ta del av Dalarnas besöksnäring i siffror. Vi presenterar statistik både för Dalarna och Sverige. Vi visar bland annat: › Utveckling över tid. › Aktuella siffror för 2018. › Hur Dalarna ligger till jämfört med övriga regioner i Sverige, både nationellt och internationellt, på de fem marknader vi prioriterat.

INNEHÅLL

03 08 12 16 18 20 22 26 30 34 38 42 48 52

DALARNA I SVERIGE DALARNA I VÄRLDEN SVERIGE Sommar Vinter PRIORITERADE UTLANDSMARKNADER Norge Danmark Nederländerna Belgien Tyskland Schweiz Österrike FÖRÄDLINGSVÄRDE

FÖRTYDLIGANDE

› ›

Siffrorna som redovisas är från åren 2008–2018.

Säsongsindelning i SCB-statistiken är: Vinter: december–april. Vår: maj. Sommar: juni-augusti. Höst: september–november.

Källor: Siffrorna är hämtade från SCB (Statistiska Centralbyrån) samt TEM/Resurs och Bisnode. Viss data är bearbetad för Destination Dalarnas räkning.

Kommersiella gästnätter avser boende på hotell, vandrarhem, stugbyar, camping, stugor och lägenheter (SoL).

Siffror i grafer baseras enbart på SCB-statistik, förutom på sid 4-5 där data om omsättning och antal gästnätter som ej inrapporterats till SCB finns med från Resurs.

För frågor om Dalarnas statistik, kontakta: lotta.magnusson@visitdalarna.se

FOTO: Ahlbins Foto & Reklam, Hilla Aspman, Per Bifrost, Carl Larsson-gården, Lars Dahlström, Vitantonio DellOrto, Boel Engkvist, Per Eriksson, Kola Productions, Hildur Karlsson, Erik Kilström, Jonas Lindgren, Richard Lindor, Tobbe Nilsson, United Power, Nisse Schmidt

3


DALARNA I SVERIGE

DALARNA I SVERIGE DALARNA Andel svenska gästnätter

Totalt

15 275 000

Andel utländska gästnätter

GÄSTNÄTTER

86% 14% 86%

varav 6 670 000 kommersiella och 8 605 000 övriga.

14%

 SVERIGE 65 121 034 kommersiella gästnätter vilket gav logiintäkter motsvarande

KRONOR

beräknat per invånare

Logiintäkter utveckling 2017-2018

4 349

Dalarna Sverige

11% 6%

logiintäkt per invånare 2 755 kronor

 omsättning 337 miljarder kronor

Övernattande och besökande gäster i Dalarna spenderade tillsammans cirka

172 000 personer på helårsbasis

7,63 MILJARDER KRONOR

6 404

vilket sysselsatte personer på helårsbasis 2018. Det visar tydligt på den inneboende kraften i besöksnäringen. Källa: TEM/Resurs, SCB, Tillväxtverket

4


DALARNA I SVERIGE

Vart går besökarnas pengar?

DALARNA

DALARNA 2018

SVERIGE 2018

Sverige

7%

16%

26%

Logi

29% 22% 13%

14%

12%

18%

Logi Livsmedel

Livsmedel

Livsmedel

Restaurang

Restaurang Restaurang Transport

Transport

Transport 10%

Logi

10%

Shopping

Shopping

Shopping

Aktivitet

Aktivitet

Aktivitet 23%

Total turistomsättning fördelad på branscher. Dalarna har högre andel på aktiviteter än övriga Sverige, ligger normalt på ca 8–10%. Anledningen är liftkortsförsäljning.

Källa: TEM/Resurs, Tillväxtverket

5


DALARNA I SVERIGE

Kommersiella gästnätter, i Dalarna och Sverige svenska och utländska

Antal kommersiella gästnätter i miljoner

Kommersiella gästnätter

70 000 000

Kommersiella gästnätter Dalarna

60 000 000

Axeltitel

50 000 000

Kommersiella gästnätter Sverige

40 000 000 Sverige

30 000 000

Dalarna

20 000 000 10 000 000

År

08 /0 9 09 /1 0 10 /1 1 11 /1 2 12 /1 3 13 /1 4 14 /1 5 15 /1 6 16 /1 7 17 /1 8

0

Utvecklingen av kommersiella gästnätter. Dalarna har 2018 ca 8% av Sveriges kommersiella övernattningar.

Så här länge stannar gästerna, i Dalarna och Sverige kommersiella gästnätter, svenska och utländska Antal dagar

Stanntid, utländska och svenska

4,00 3,50

Axeltitel

3,00 2,50 2,00

Sverige

1,50

Dalarna

1,00

Kommersiella gästnätter Dalarna Kommersiella gästnätter Sverige

0,50

År 16 /1 7 17 /1 8

14 /1 5 15 /1 6

12 /1 3 13 /1 4

10 /1 1 11 /1 2

08 /0 9 09 /1 0

-

Källa: SCB

6


DALARNA DALARNA II SVERIGE SVERIGE

Var bor besökarna? Samtliga kommersiella gästnätter i Dalarna, (både svenska och utländska) jämfört med hela Sverige.

DALARNA 2018

Dalarna

Sverige

SVERIGE 2018 7% 22%

24%

25%

Hotell Stugbyar Vandra rhem Camping

SoL 5%

20%

30%

5%

58%

Hotell Hotell Stugbyar Stugbyar Vandra rhem Vandrarhem Camping

Camping SoL Stugor och lägenheter

4%

Kommersiella gästnätter fördelat på boendeform. Dalarna har en mycket högre andel boende i stugbyar, stugor och lägenheter jmf med Sverige totalt.

Källa: SCB

7


DALARNA I VÄRLDEN

8


DALARNA I VÄRLDEN

Utländska gäster Här kan vi se en översikt över Dalarnas utländska gäster jämfört med övriga Sverige. Andel svenska respektive utländska kommersiella gästnätter exkl camping i Dalarna och Sverige, 2018.

DALARNA

Dalarna

Sverige

SVERIGE

14% 27%

Utländska gästnätter

Utländska gästnätter Utländska gästnätter

Svensk a gäster

Svenskgästnätter a gäster Svenska

73% 86%

Dalarna har en betydligt lägre andel utländska kommersiella övernattningar än Sverige totalt.

Varifrån kommer utländska besökare? Nationaliteter utländska kommersiella gästnätter 2018 DALARNA

SVERIGE

Dalarna

Sverige 8%

Danmark

20% 34%

Norge 20%

Danmark

Tyskland

Norge

Norge

Nederländerna

Tyskland

50% Tyskland

14%

Danmark

Övriga länder

Ned erländerna

Ned erländerna

Övr länder

Övr länder 18%

10% 22%

4%

Källa: SCB

9


DALARNA I VÄRLDEN

Utländska gäster – snittstanntid i Dalarna och Sverige Kommersiella gästnätter exkl camping

SNITTSTANNTID VINTER Antal dagar

Stanntid, utländska vinter

6,00 5,00

Vinter Dalarna Axeltitel

4,00

Vinter hela Sverige

3,00

Sverige Dalarna

2,00 1,00

Säsong /1 8

17

/1 7

16

/1 6

15

/1 5

14

/1 4

13

/1 3

12

/1 2

11

/1 1

10

/1 0

09

08

/0 9

-

SNITTSTANNTID SOMMAR Antal dagar

Stanntid, utländska sommar

4,00 3,50

Sommar Dalarna

3,00

Sommar hela Sverige

Axeltitel

2,50 Sverige

2,00

Dalarna

1,50 1,00 0,50

Säsong

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Dalarna har betydligt högre snittstanntid, framförallt vintertid, än Sverige totalt.

Källa: SCB

10


DALARNA I VÄRLDEN

Svenska gäster – snittstanntid i Dalarna och Sverige Kommersiella gästnätter exkl camping

SNITTSTANNTID VINTER Antal dagar

Stanntid, svenska vinter

4,50 4,00 3,50

Vinter Dalarna

Axeltitel

3,00

Vinter hela Sverige

2,50 Sverige

2,00

Dalarna

1,50 1,00 0,50

Säsong /1 8

17

/1 7

16

/1 6

15

/1 5

14

/1 4

13

/1 3

12

/1 2

11

/1 1

10

/1 0

09

08

/0 9

-

SNITTSTANNTID SOMMAR Antal dagar

Stanntid, svenska sommar

3,00 2,50

Sommar Dalarna Sommar hela Sverige

Axeltitel

2,00 Sverige

1,50

Dalarna 1,00 0,50

Säsong

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Dalarna har betydligt högre snittstanntid, framförallt vintertid, än Sverige totalt.

Källa: SCB

11


SVERIGE

12


SVERIGE

Svenska gästnätter i Dalarna, helår Alla kommersiella boendeformer

Antal kommersiella gästnätter Svenska gn på HSVCSoL i Dalarna

Konkurrerande län i Sverige 2018, helår

3500 000

Län

Antal gästnätter

1

Stockholms län

8 993 339

2

Västra Götalands län

7 065 884

3

Skåne län

4 586 143

Vår

4

Dalarnas län

4 365 202

Sommar

5

Hallands län

2 438 096

Höst

6

Kalmar län

2 402 327

7

Jämtlands län

2 361 927

8

Värmlands län

1 700 940

9

Norrbottens län

1 665 313

Östergötlands län

1 492 712

Placering

3000 000

Vinter

2000 000 1500 000 1000 000 500 000

År

Vinter

/1 8

/1 7

17

/1 6

Sommar

16

/1 5

15

/1 4

14

/1 3

13

/1 2

Vår

12

/1 1

11

10

/1 0

09

/0 9

08

Axeltitel

2500 000

10

Höst

Källa: SCB

13


SVERIGE

Svenska gästnätter i Dalarna, helår på hotell

i stugbyar, stugor och lägenheter

Antal kommersiella gästnätter

Antal kommersiella gästnätter

600 000

2500 000

500 000

2000 000

Vår

Höst 500 000

Höst

År

År /1 8

/1 7

17

/1 6

16

/1 5

15

14

/1 4

/1 3

13

/1 2

12

08

/1 8

/0 9

-

17

/1 7

/1 6

16

/1 5

15

/1 4

14

/1 3

13

12

/1 2

/1 1

11

/1 0

10

09

08

/0 9

-

Sommar

/1 1

100 000

Vår 1000 000 Sommar

11

200 000

Vinter

09

300 000

Summa stugbyar SoL

1500 000 Vinter

/1 0

Axeltitel

Axeltitel

400 000

10

Svenska gn på Hotell i Dalarna

på camping Antal kommersiella gästnätter Svenska gn på Camping i Dalarna 600 000

Vinter

500 000

Vår

Axeltitel

400 000 Vinter 300 000

Vår

200 000

Sommar

Sommar Höst

Höst

100 000

År /1 8

17

/1 7

/1 6

16

/1 5

15

/1 4

14

13

/1 3

12

/1 2

11

/1 1

/1 0

10

09

08

/0 9

-

Camping började mätas i SCB-statistiken 2008.

Källa: SCB

14


SVERIGE

15


SVERIGE

Svenska gästnätter i Dalarna, sommar

Utveckling i antal kommersiella gästnätter sommarsäsong, i relation till andra län.

Antal kommersiella gästnätter

Dalarnas län Småland Stockholms län Västra Götalands län Skåne län Värmlands län Jämtlands län Gävleborgs län Gotlands län

Dalarnas marknadsandel av svenska gästnätter i Sverige, sommarsäsong Säsong

Hotell

Stugbyar

Vandrarhem

Camping

Stugor och lägenheter

Totalt

2009

4%

28%

5%

6%

25%

6%

2010

4%

28%

5%

5%

32%

7%

2011

4%

28%

5%

5%

33%

6%

2012

4%

28%

5%

5%

39%

7%

2013

3%

27%

4%

6%

37%

7%

2014

3%

32%

4%

6%

40%

7%

2015

3%

30%

4%

6%

38%

7%

2016

3%

34%

5%

6%

44%

7%

2017

3%

31%

5%

6%

32%

6%

2018

3%

34%

7%

6%

22%

6%

Marknadsandel av kommersiella gästnätter per boendeform.

Källa: SCB

16


SVERIGE

Svenska gästnätter i Dalarna, sommar på hotell

i stugbyar, stugor och lägenheter

Antal kommersiella gästnätter Svenska gn hotell sommar

Antal kommersiella gästnätter Summa stugbyar & SoL

10000 000

1400 000 1200 000 1000 000 800 000

8000 000 6000 000

600 000 400 000

4000 000 2000 000

20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 20 16 20 17 20 18

Sverige

200 000 -

År

20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 20 16 20 17 20 18

År

-

Sverige

Dalarna

Dalarna

på camping Antal kommersiella gästnätter Svenska gn camping sommar 10000 000

Riket

8000 000

Dalarna

6000 000 4000 000 2000 000 År

20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 20 16 20 17 20 18

-

Sverige

Dalarna

Camping började mätas i SCB-statistiken 2008.

Källa: SCB

17


SVERIGE

Svenska gästnätter i Dalarna, vinter

Utveckling i antal kommersiella gästnätter vintersäsong, i relation till andra län.

Antal kommersiella gästnätter

Dalarnas län Småland Stockholms län Västra Götalands län Skåne län Värmlands län Jämtlands län Gävleborgs län Gotlands län

Dalarnas marknadsandel av svenska gästnätter i Sverige, vintersäsong Säsong

Hotell

Stugbyar

Vandrarhem

Camping

Stugor och lägenheter

Totalt

2008

6%

70%

10%

20%

54%

24%

2009

6%

72%

9%

19%

51%

23%

2010

6%

71%

8%

17%

51%

21%

2011

5%

70%

8%

14%

51%

20%

2012

6%

65%

8%

16%

52%

19%

2013

6%

65%

7%

15%

52%

19%

2014

5%

61%

7%

16%

49%

18%

2015

5%

62%

7%

17%

47%

17%

2016

5%

63%

7%

17%

45%

17%

2017

5%

61%

8%

17%

42%

17%

Marknadsandel av kommersiella gästnätter per boendeform.

Källa: SCB

18


SVERIGE

Svenska gästnätter i Dalarna, vinter på hotell

i stugbyar, stugor och lägenheter

Antal kommersiella gästnätter

Antal kommersiella gästnätter

Summa stugbyar & SoL

Svenska gn hotell vinter 12000 000

4000 000

10000 000 8000 000

3000 000

6000 000

2000 000

4000 000

1000 000

2000 000

20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 20 16 20 17 20 18

Sverige

År

20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 20 16 20 17 20 18

År

-

Sverige

Dalarna

Dalarna

på camping Antal kommersiella gästnätter Svenska gn camping vinter 000 000 000 000 000 000 000 000 -

Riket Dalarna

År

20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 20 16 20 17 20 18

1600 1400 1200 1000 800 600 400 200

Sverige

Dalarna

Camping började mätas i SCB-statistiken 2008.

Källa: SCB

19


PRIORITERADE UTLANDSMARKNADER

20


PRIORITERADE UTLANDSMARKNADER

DALARNAS prioriterade utlandsmarknader är Danmark, Norge, Nederländerna och Tyskland. Dessa marknader valdes ut 2017 i samband med Dalarnas strategiarbete. Valet baserades på ett antal kriterier, ej bara volymrelaterat utan tex även kopplat till utvecklingspotential. Det är olika säsonger som prioriteras på respektive marknad, vilket framgår under respektive land. På den tyska och holländska marknaden bearbetar Visit Dalarna researrangörer i ett samverkansprojekt, RESA, som drivs av Visit Sweden. I RESA Tyskland ingår även Österrike och tysktalande delen av Schweiz och inom RESA Nederländerna ingår även bearbetning av Flandern i norra Belgien. I våra siffror har vi därför valt att även redovisa statistik från Belgien, Österrike och Schweiz.

Totalt antal kommersiella gästnätter i Dalarna Alla säsonger

Dalarna

Antal kommersiella gästnätter 450 000 400 000

Danmark

350 000

Norge

Axeltitel

300 000 250 000

Danmark

200 000

Norge

150 000

Tyskland

100 000

Nede rländerna

Tyskland Nederländerna

50 000

År /1 8

/1 7

17

/1 6

16

/1 5

15

/1 4

14

/1 3

13

/1 2

12

/1 1

11

/1 0

10

09

08

/0 9

-

Totalt antal kommersiella gästnätter i Sverige Alla säsonger

Antal kommersiella gästnätter

Sverige 3500 000

Danmark

3000 000

Norge

2500 000 2000 000

Danmark

Tyskland

Norge

Nederländerna

1500 000

Tyskland

1000 000

Nede rländerna

500 000

År /1 8

/1 7

17

/1 6

16

/1 5

15

/1 4

14

13

/1 3

/1 2

12

11

/1 1

/1 0

10

09

/0 9

08

Axeltitel

4000 000

Källa: SCB

21


PRIORITERADE UTLANDSMARKNADER | NORGE

Norska gästnätter i Dalarna Alla kommersiella boendeformer

Antal kommersiella gästnätter

Konkurrerande län i Sverige 2018, helår

Norska gn på HSVCSoL i Dalarna

Placering

160 000

Axeltitel

140 000

Län

Antal gästnätter 1 249 937

1

Västra Götalands län

120 000

2

Värmlands län

430 813

100 000

3

Norrbottens län

369 435

4

Jämtlands län

323 287

5

Stockholms län

255 039

6

Västerbottens län

228 066

Vinter

80 000

Vår

60 000

Sommar

40 000

Höst

20 000

År

Vinter

Vår

16 /1 7 17 /1 8

14 /1 5 15 /1 6

12 /1 3 13 /1 4

10 /1 1 11 /1 2

08 /0 9 09 /1 0

-

Sommar

7

Dalarnas län

163 499

8

Hallands län

94 318

9

Örebro län

86 873

Skåne län

70 090

10

Höst

Källa: SCB

22


PRIORITERADE UTLANDSMARKNADER | NORGE

Norska gästnätter

Utveckling i antal kommersiella gästnätter sommarsäsong, i relation till andra län

Antal kommersiella gästnätter

Dalarnas län Småland Stockholms län Västra Götalands län Skåne län Värmlands län Jämtlands län Gävleborgs län Gotlands län

Dalarnas marknadsandel av norska gästnätter i Sverige, sommarsäsong Säsong

Hotell

Stugbyar

Vandrarhem

Camping

Stugor och lägenheter

Total

2009

2%

43%

2%

3%

22%

4%

2010

2%

36%

3%

6%

29%

6%

2011

2%

41%

3%

5%

33%

6%

2012

2%

34%

3%

4%

32%

5%

2013

2%

24%

3%

5%

31%

6%

2014

2%

20%

2%

6%

31%

6%

2015

2%

21%

1%

6%

36%

6%

2016

2%

28%

4%

6%

43%

6%

2017

1%

26%

2%

5%

25%

5%

2018

2%

34%

2%

5%

10%

5%

Marknadsandel av kommersiella gästnätter per boendeform.

Källa: SCB

23


PRIORITERADE UTLANDSMARKNADER | NORGE

24


PRIORITERADE UTLANDSMARKNADER | NORGE

Norska gästnätter på hotell

i stugbyar, stugor och lägenheter

Antal kommersiella gästnätter

Antal kommersiella gästnätter

Norska gn på Hotell i Dalarna

14 000

45 000

12 000

40 000

10 000

35 000

År /1 8

/1 7

17

/1 6

16

/1 5

15

/1 4

14

/1 3

13

12

11

08

/1 2

-

/1 8

/1 7

5 000

17

/1 6

16

15

/1 5

14

/1 4

13

/1 3

12

/1 2

/1 1

11

/1 0

10

/0 9

09

08

Höst

/0 9

År

-

Sommar

/1 1

2 000

Vår

10

4 000

Vinter

/1 0

6 000

30Vinter 000 25 000 Vår 20 000 Sommar 15 000 Höst 10 000

09

8 000

Axeltitel

Axeltitel

Summa stugbyar SoL

50 000

på camping Antal kommersiella gästnätter

Norska gn på Camping i Dalarna

120 000

Vinter

100 000

Vår Vinter

60 000

Vår

40 000

Sommar

Sommar Höst

Höst 20 000

År 16 /1 7 17 /1 8

14 /1 5 15 /1 6

12 /1 3 13 /1 4

10 /1 1 11 /1 2

08 /0 9 09 /1 0

Axeltitel

80 000

Camping började mätas i SCB-statistiken 2008.

Källa: SCB

25


PRIORITERADE UTLANDSMARKNADER | DANMARK

Danska gästnätter i Dalarna Alla kommersiella boendeformer

Antal kommersiella gästnätter

Konkurrerande län i Sverige 2018, helår

Danska gn på HSVCSoL i Dalarna

400 000

Placering

Axeltitel

350 000

Län

Antal gästnätter

1

Skåne län

300 000

2

Dalarnas län

249 769

250 000

3

Västra Götalands län

177 590

4

Stockholms län

156 853

5

Jönköpings län

77 635

6

Kalmar län

59 454

7

Jämtlands län

53 396

8

Kronobergs län

52 141

9

Hallands län

51 259

Värmlands län

36 696

Vinter

200 000

Vår

150 000

Sommar

100 000

Höst

50 000

År

Vinter

Sommar

/1 8

17

/1 7

16

/1 6

15

/1 5

14

/1 4

/1 3

13

/1 2

Vår

12

/1 1

11

/1 0

10

09

08

/0 9

-

10

272 639

Höst

Källa: SCB

26


PRIORITERADE UTLANDSMARKNADER | DANMARK

Danska gästnätter

Utveckling i antal kommersiella gästnätter vintersäsong, i relation till andra län.

Antal kommersiella gästnätter

Dalarnas län Småland Stockholms län Västra Götalands län Skåne län Värmlands län Jämtlands län Gävleborgs län Gotlands län

Dalarnas marknadsandel av danska gästnätter i Sverige, vintersäsong Säsong

Hotell

Stugbyar

Vandrarhem

Camping

Stugor och lägenheter

Totalt

2009

2%

84%

5%

28%

62%

52%

2010

1%

84%

5%

23%

61%

53%

2011

1%

84%

2%

28%

65%

50%

2012

1%

82%

4%

24%

63%

46%

2013

1%

77%

4%

26%

65%

45%

2014

1%

81%

4%

18%

67%

43%

2015

1%

69%

3%

11%

67%

41%

2016

1%

69%

3%

23%

64%

38%

2017

1%

74%

2%

24%

62%

37%

2018

2%

79%

4%

15%

62%

43%

Marknadsandel av kommersiella gästnätter per boendeform. Vi har en mycket hög andel boende i stugbyar, stugor och lägenheter.

Källa: SCB

27


PRIORITERADE UTLANDSMARKNADER | DANMARK

28


PRIORITERADE UTLANDSMARKNADER | DANMARK

Danska gästnätter i Dalarna på hotell

i stugbyar, stugor och lägenheter

Antal kommersiella gästnätter

Antal kommersiella gästnätter Summa stugbyar SoL

Danska gn på Hotell i Dalarna 400 000

3 500

350 000

3 000

300 000

2 000

Axeltitel

1 500 1 000

250 000 Vinter 200 000 Vår 150 000 Sommar

Vinter Vår Sommar

100 Höst000

500

Höst

50 000

År

/1 8

/1 7

17

/1 6

16

/1 5

15

14

/1 4

13

/1 3

/1 2

12

/1 1

11

/1 0

10

/0 9 08

/1 8

/1 7

År

-

17

/1 6

16

/1 5

15

/1 4

14

13

/1 3

12

/1 2

11

/1 1

10

/1 0

09

08

/0 9

-

09

Axeltitel

2 500

på camping Antal kommersiella gästnätter Danska gn på Camping i Dalarna 6 000

Vinter

5 000

Vår Vinter

3 000

Vår

2 000

Sommar

Sommar Höst

Höst

År

1 000

År /1 8

/1 7

17

/1 6

16

/1 5

15

14

/1 4

13

/1 3

12

/1 2

11

/1 1

10

/1 0

09

/0 9

08

Axeltitel

4 000

Camping började mätas i SCB-statistiken 2008.

Källa: SCB

29


PRIORITERADE UTLANDSMARKNADER | NEDERLÄNDERNA

Nederländska gästnätter i Dalarna Alla kommersiella boendeformer

Antal kommersiella gästnätter Holländska gn på HSVCSoL i Dalarna

Holländska gn på HSVCSoL i Dalarna

Konkurrerande län i Sverige 2018, helår

120 000 120 000

Placering

Axelrubrik Axeltitel

100 000 100 000

Vinter

80 80 000 000

Vinter

Län

Antal gästnätter

1

Stockholms län

156 037 104 882

2

Dalarnas län

3

Västra Götalands län

95 799

4

Skåne län

84 406

5

Värmlands län

47 669

60 000 000 60

Vår Vår

40 000 000 40

Sommar Sommar

6

Jönköpings län

34 159

Höst

7

Kronobergs län

30 332

8

Kalmar län

26 800

9

Örebro län

23 679

Jämtlands län

23 272

Höst

20 000 000 20

År

Vinter

Sommar

/1 8

10

17

/1 7

16

/1 6

/1 5

15

/1 4

14

/1 3

13

/1 2

Vår

12

/1 1

11

/1 0

10

09

08

/0 9

--

Höst

Källa: SCB

30


PRIORITERADE UTLANDSMARKNADER | NEDERLÄNDERNA

Nederländska gästnätter

Utveckling i antal kommersiella gästnätter sommarsäsong, i relation till andra län.

Antal kommersiella gästnätter

Dalarnas län Småland Stockholms län Västra Götalands län Skåne län Värmlands län Jämtlands län Gävleborgs län Gotlands län

Dalarnas marknadsandel av nederländska gästnätter i Sverige, sommarsäsong Säsong

Hotell

Stugbyar

Vandrarhem

Camping

Stugor och lägenheter

Totalt

2009

3%

57%

3%

4%

41%

17%

2010

4%

58%

20%

5%

36%

17%

2011

3%

57%

22%

8%

34%

18%

2012

2%

59%

3%

7%

36%

18%

2013

1%

53%

3%

8%

35%

16%

2014

1%

62%

2%

6%

42%

20%

2015

1%

52%

2%

7%

44%

18%

2016

2%

62%

4%

7%

37%

18%

2017

2%

69%

3%

6%

42%

20%

2018

1%

69%

4%

5%

42%

17%

Marknadsandel av kommersiella gästnätter per boendeform.

Källa: SCB

31


PRIORITERADE UTLANDSMARKNADER | NEDERLÄNDERNA

32


PRIORITERADE UTLANDSMARKNADER | NEDERLÄNDERNA

Nederländska gästnätter i Dalarna på hotell

i stugbyar, stugor och lägenheter

Antal kommersiella gästnätter

Antal kommersiella gästnätter Holländska gn på Hotell i Dalarna

Summa stugbyar SoL

3 000

90 000 80 000

2 500

70 000

Axeltitel

1 500 1 000 500

60 000 50 Vinter 000

Vinter

40 Vår 000

Vår

30 Sommar 000

Sommar

20 Höst 000

Höst

10 000

År

/1 8

/1 7

17

/1 6

16

/1 5

15

/1 4

14

/1 3

13

/1 2

12

/1 1

11

/1 0

10

/0 9 08

/1 8

/1 7

År

-

17

/1 6

16

/1 5

15

/1 4

14

/1 3

13

/1 2

12

/1 1

11

/1 0

10

09

08

/0 9

-

09

Axeltitel

2 000

på camping Antal kommersiella gästnätter Holländska gn på Camping i Dalarna 25 000

Vinter Vår

15 000 10 000

Vinter

Sommar

Vår

Höst

Sommar Höst

5 000

År /1 8

/1 7

17

/1 6

16

15

/1 5

14

/1 4

13

/1 3

12

/1 2

/1 1

11

/1 0

10

09

/0 9

08

Axeltitel

20 000

Camping började mätas i SCB-statistiken 2008.

Källa: SCB

33


PRIORITERADE UTLANDSMARKNADER | TYSKLAND BELGIEN

Belgiska gästnätter i Dalarna Alla kommersiella boendeformer

Antal kommersiella gästnätter

Konkurrerande län i Sverige 2018, helår

Belgiska gn på HSVCSoL i Dalarna

3 500 Placering

3 000

Axeltitel

2 500 2 000 1 500 1 000 500

År

Vinter

Vår

Sommar

/1 8

17

/1 7

16

/1 6

15

/1 5

14

/1 4

13

/1 3

12

/1 2

11

/1 1

10

/1 0

09

08

/0 9

-

Län

Antal gästnätter

1

Stockholms län

63 582

2

Västra Götalands län

34 657

Vinter

3

Jämtlands län

23 654

Vår

4

Skåne län

18 600

Sommar

5

Norrbottens län

15 103

Höst

6

Värmlands län

5 965

7

Örebro län

4 212

8

Dalarnas län

4 154

9

Jönköpings län

3 972

Kalmar län

3 563

10

Höst

Källa: SCB

34


PRIORITERADE UTLANDSMARKNADER | BELGIEN

Belgiska gästnätter i Dalarna

Utveckling i antal kommersiella gästnätter sommarsäsong, i relation till andra län.

Antal kommersiella gästnätter

Dalarnas län Småland Stockholms län Västra Götalands län Skåne län Värmlands län Jämtlands län Gävleborgs län Gotlands län

Dalarnas marknadsandel av belgiska gästnätter i Sverige, sommarsäsong Säsong

Hotell

Stugbyar

Vandrarhem

Camping

Stugor och lägenheter

Totalt

2009 2010 2011 2012 2013 2014

0%

0%

0%

0%

0%

0%

2015

1%

21%

2%

6%

10%

3%

2016

1%

19%

2%

4%

7%

3%

2017

2%

7%

3%

5%

9%

4%

2018

2%

3%

6%

3%

9%

3%

Marknadsandel av kommersiella gästnätter per boendeform.

Källa: SCB

35


PRIORITERADE UTLANDSMARKNADER | BELGIEN

36


PRIORITERADE UTLANDSMARKNADER | BELGIEN

Belgiska gästnätter i Dalarna på hotell

i stugbyar, stugor och lägenheter

Antal kommersiella gästnätter

Antal kommersiella gästnätter Belgiska gn på Hotell i Dalarna

Summa stugbyar SoL

800

1 200

700

1 000

Höst

År

År /1 8

17

/1 7

16

/1 6

15

/1 5

14

/1 4

13

/1 3

12

08

/1 2

/0 9

/1 8

-

17

/1 7

16

/1 6

15

/1 5

/1 4

14

/1 3

13

/1 2

12

11

/1 1

10

/1 0

09

08

/0 9

-

11

100

Sommar

Höst 200

/1 1

200

Vår

Sommar 400

10

300

Vinter

600 Vår

/1 0

400

800 Vinter

09

500

Axeltitel

Axeltitel

600

på camping Antal kommersiella gästnätter Belgiska gn på SoL i Dalarna 500

Vinter

450 400

Vår

300

Vinter

250

Vår

200

Sommar

150

Sommar Höst

Höst

100 50

År /1 8

17

/1 7

/1 6

16

/1 5

15

/1 4

14

13

/1 3

12

/1 2

11

/1 1

10

/1 0

09

/0 9

08

Axeltitel

350

Camping började mätas i SCB-statistiken 2008.

Källa: SCB

37


PRIORITERADE UTLANDSMARKNADER | TYSKLAND

Tyska gästnätter i Dalarna Alla kommersiella boendeformer

Antal kommersiella gästnätter

Konkurrerande län i Sverige 2018, helår

Tyska gn på HSVCSoL i Dalarna

80 000

Placering

70 000

Axeltitel

60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000

År

Sommar

/1 8

17

/1 7

/1 6

16

/1 5

15

/1 4

14

/1 3

Vår

13

/1 2

12

/1 1

11

/1 0

Vinter

10

09

08

/0 9

-

Län

Antal gästnätter

1

Stockholms län

573 633

2

Västra Götalands län

452 348

Vinter

3

Skåne län

374 729

Vår

4

Kalmar län

256 088

Sommar

5

Kronobergs län

240 889

Höst

6

Jönköpings län

189 005

7

Blekinge län

136 187

8

Värmlands län

135 440

9

Norrbottens län

134 338

10

Hallands län

110 036

12

Dalarnas län

70 092

Höst

Källa: SCB

38


PRIORITERADE UTLANDSMARKNADER | TYSKLAND

Tyska gästnätter i Dalarna

Utveckling i antal kommersiella gästnätter sommarsäsong, i relation till andra län.

Antal kommersiella gästnätter

Dalarnas län Småland Stockholms län Västra Götalands län Skåne län Värmlands län Jämtlands län Gävleborgs län Gotlands län

Dalarnas marknadsandel av tyska gästnätter i Sverige, sommarsäsong Säsong

Hotell

Stugbyar

Vandrarhem

Camping

Stugor och lägenheter

Totalt

2009

4%

10%

1%

3%

4%

3%

2010

4%

11%

3%

4%

4%

4%

2011

2%

11%

2%

4%

3%

3%

2012

3%

10%

3%

4%

3%

4%

2013

3%

6%

3%

4%

3%

3%

2014

3%

7%

2%

3%

3%

3%

2015

3%

6%

2%

4%

3%

3%

2016

3%

6%

1%

4%

2%

3%

2017

3%

9%

1%

3%

2%

3%

2018

2%

6%

1%

2%

2%

2%

Marknadsandel av kommersiella gästnätter per boendeform.

Källa: SCB

39


PRIORITERADE UTLANDSMARKNADER | TYSKLAND

40


PRIORITERADE UTLANDSMARKNADER | TYSKLAND

Tyska gästnätter i Dalarna på hotell

i stugbyar, stugor och lägenheter

Antal kommersiella gästnätter

Antal kommersiella gästnätter Tyska gn på Hotell i Dalarna

Summa stugbyar SoL

18 000

35 000

16 000

30 000

14 000

25 000 Vinter 20 000

Vinter Vår

4 000

Vår 15 000 Sommar 10 000 Höst

2 000

5 000

År

År /1 8

/1 7

17

/1 6

16

/1 5

15

/1 4

14

/1 3

13

/1 2

12

08

11

/0 9

/1 8

/1 7

Höst

-

17

/1 6

16

/1 5

15

/1 4

14

/1 3

13

/1 2

12

11

/1 1

10

/1 0

09

08

/0 9

-

Sommar

/1 1

6 000

10

8 000

09

10 000

/1 0

Axeltitel

Axeltitel

12 000

på camping Antal kommersiella gästnätter

Tyska gn på Camping i Dalarna

35 000

Vinter

30 000

Vår Vinter

20 000

Vår

15 000

Sommar

10 000

Sommar Höst

Höst

5 000

År /1 8

/1 7

17

/1 6

16

/1 5

15

/1 4

14

/1 3

13

12

/1 2

11

/1 1

10

/1 0

09

/0 9

08

Axeltitel

25 000

Camping började mätas i SCB-statistiken 2008.

Källa: SCB

41


PRIORITERADE UTLANDSMARKNADER | SCHWEIZ TYSKLAND

Schweiziska gästnätter i Dalarna Alla kommersiella boendeformer

Antal kommersiella gästnätter Schweiziska gn på HSVCSoL i Dalarna

Konkurrerande län i Sverige 2018, helår

18 000 Placering

14 000

1

Stockholms län

2

Västra Götalands län

57 169

3

Skåne län

34 563

8 000

Vår

4

Dalarnas län

24 899

6 000

Sommar

5

Kalmar län

20 164

4 000

Höst

6

Norrbottens län

14 567

2 000

7

Jönköpings län

12 458

-

8

Värmlands län

12 133

9

Kronobergs län

10 708

Vinter

10 000

Vinter

Sommar

/1 8

17

/1 7

16

/1 6

15

/1 5

14

/1 4

/1 3

Vår

13

/1 2

12

/1 1

11

10

09

08

/1 0

År /0 9

Axeltitel

12 000

10

Län

Antal gästnätter

16 000

Östergötlands län

140 933

9 263

Höst

Källa: SCB

42


PRIORITERADE UTLANDSMARKNADER | SCHWEIZ

Schweiziska gästnätter i Dalarna

Utveckling i antal kommersiella gästnätter sommarsäsong, i relation till andra län.

Antal kommersiella gästnätter

Dalarnas län Småland Stockholms län Västra Götalands län Skåne län Värmlands län Jämtlands län Gävleborgs län Gotlands län

Dalarnas marknadsandel av schweiziska gästnätter i Sverige, sommarsäsong Säsong

Hotell

Stugbyar

Vandrarhem

Camping

Stugor och lägenheter

Totalt

2009 2010 2011 2012 2013 2014

0%

0%

0%

0%

0%

0%

2015

1%

7%

1%

4%

3%

3%

2016

2%

8%

2%

4%

4%

3%

2017

1%

16%

1%

3%

2%

2%

2018

1%

25%

3%

4%

2%

3%

Marknadsandel av kommersiella gästnätter per boendeform.

Källa: SCB

43


PRIORITERADE UTLANDSMARKNADER | SCHWEIZ

44


PRIORITERADE UTLANDSMARKNADER | SCHWEIZ

Schweiziska gästnätter i Dalarna på hotell

i stugbyar, stugor och lägenheter

Antal kommersiella gästnätter

Antal kommersiella gästnätter Summa stugbyar SoL

Schweiziska gn på Hotell i Dalarna 2 000

18 000

1 800

16 000

1 600

14 000

1 200

Axeltitel

1 000 800 600 400

12 000 10 Vinter 000

Vinter

8 Vår 000

Vår

6 Sommar 000

Sommar

4 Höst 000

Höst

2 000

År

/1 8

/1 7

17

/1 6

16

/1 5

15

/1 4

14

/1 3

13

/1 2

12

/1 1

11

10

/0 9 08

/1 8

/1 7

År

-

17

/1 6

16

/1 5

15

/1 4

14

/1 3

13

/1 2

12

/1 1

11

/1 0

10

09

08

/0 9

-

/1 0

200

09

Axeltitel

1 400

på camping Antal kommersiella gästnätter Schweiziska gn på Camping i Dalarna 4 500

Vinter

4 000 3 500

Vår

2 500

Vinter

Sommar

2 000

Vår

Höst

1 500

Sommar

1 000

Höst

500

År /1 8

/1 7

17

/1 6

16

/1 5

15

/1 4

14

/1 3

13

12

/1 2

11

/1 1

10

/1 0

09

/0 9

08

Axeltitel

3 000

Camping började mätas i SCB-statistiken 2008.

Källa: SCB

45


PRIORITERADE UTLANDSMARKNADER | TYSKLAND ÖSTERRIKE

Österrikiska gästnätter i Dalarna Alla kommersiella boendeformer

Antal kommersiella gästnätter Österikiska gn på HSVCSoL i Dalarna

Konkurrerande län i Sverige 2018, helår

2 500

Placering

Axeltitel

1 000

Stockholms län

65 888

2

Västra Götalands län

21 241

Vinter

3

Skåne län

10 607

Vår

4

Östergötlands län

6 852

5

Värmlands län

6 656

6

Kalmar län

5 413

7

Jönköpings län

4 854

8

Uppsala län

4 545

Sommar Höst

500

År

Vinter

Vår

Sommar

/1 8

17

/1 7

16

/1 6

15

/1 5

14

/1 4

13

/1 3

12

/1 2

11

/1 1

10

/1 0

09

08

/0 9

-

Antal gästnätter

1

2 000 1 500

Län

9

Norrbottens län

3 688

10

Kronobergs län

3 205

12

Dalarnas län

2 451

Höst

Källa: SCB

46


PRIORITERADE UTLANDSMARKNADER | ÖSTERRIKE

Österrikiska gästnätter i Dalarna

Utveckling i antal kommersiella gästnätter sommarsäsong, i relation till andra län.

Antal kommersiella gästnätter

Dalarnas län Småland Stockholms län Västra Götalands län Skåne län Värmlands län Jämtlands län Gävleborgs län Gotlands län

Dalarnas marknadsandel av österrikiska gästnätter i Sverige, sommarsäsong Säsong

Hotell

Stugbyar

Vandrarhem

Camping

Stugor och lägenheter

Totalt

2009 2010 2011 2012 2013 2014

0%

0%

0%

0%

0%

0%

2015

1%

2%

1%

4%

2%

2%

2016

2%

10%

0%

6%

3%

3%

2017

2%

1%

0%

4%

1%

2%

2018

1%

1%

1%

3%

0%

2%

Marknadsandel av kommersiella gästnätter per boendeform.

Källa: SCB

47


PRIORITERADE UTLANDSMARKNADER | ÖSTERRIKE

48


PRIORITERADE UTLANDSMARKNADER | ÖSTERRIKE

Österrikiska gästnätter i Dalarna på hotell

i stugbyar, stugor och lägenheter

Antal kommersiella gästnätter

Antal kommersiella gästnätter

Österikiska gn på Hotell i Dalarna

Österikiska gn på Stugbyar i Dalarna

1 600

300

1 400

250

Sommar

Höst 50

Höst

År

/1 8

17

/1 7

16

/1 6

15

/1 5

14

/1 4

/1 2

/1 3

13

08

09

/0 9

/1 8

/1 7

År

-

17

/1 6

16

/1 5

15

/1 4

14

/1 3

13

/1 2

12

/1 1

11

10

/1 0

09

08

/0 9

-

12

200

Sommar 100

/1 1

400

Vår

11

600

Vinter

150 Vår

10

800

200 Vinter

/1 0

1 000

Axeltitel

Axeltitel

1 200

på camping Antal kommersiella gästnätter Österikiska gn på Camping i Dalarna 1 200

Vinter

1 000

Vår Vinter

Sommar

600

Vår Sommar

Höst

400

Höst

200

År /1 8

17

/1 7

16

/1 6

15

/1 5

14

/1 4

13

/1 3

12

/1 2

11

/1 1

10

/1 0

09

/0 9

08

Axeltitel

800

Camping började mätas i SCB-statistiken 2008.

Källa: SCB

49


FÖRÄDLINGSVÄRDE

50


FÖRÄDLINGSVÄRDE

SNI-koder och delbranscher för besöksnäringen I mätningen har vi delat in företagens s k SNI-koder (5-ställiga koder som anger bransch) i åtta delbranscher enligt tabellen. Besöksnäringen definieras alltså som reseanledningar, förmedlare, boenden och restaurang. Branscher som drar nytta av turism, såsom handel och persontrafik, är inte medräknade.

SNI-kod

SNI-beskrivning

Debransch

55101

Hotellverksamhet med restaurangrörelse

Hotell och konferens

55102

Drift av konferensanläggningar

Hotell och konferens

55103

Hotellverksamhet utan restaurangrörelse

Hotell och konferens

55201

Vandrarhemsverksamhet

Stugby och camping

55202

Stugbyverksamhet m.m.

Stugby och camping

55300

Campingplatsverksamhet

Stugby och camping

55900

Annan logiverksamhet

Stugby och camping

56100

Restaurangverksamhet

Restaurang

56294

Cateringverksamhet vid enskilda evenemang

Restaurang

56299

Övrig cateringverksamhet

Restaurang

77110

Uthyrning och leasing av personbilar och lätta motorfordon

Förmedling/Uthyrare/Arrangör

77210

Uthyrning och leasing av fritids- och sportutrustning

Förmedling/Uthyrare/Arrangör

79110

Resebyråverksamhet

Förmedling/Uthyrare/Arrangör

79120

Researrangemang

Förmedling/Uthyrare/Arrangör

79900

Turist- och bokningsservice

Förmedling/Uthyrare/Arrangör

82300

Arrangemang av kongresser och mässor

Förmedling/Uthyrare/Arrangör

90010

Artistisk verksamhet

Musik/Kultur/Teater

90020

Stödtjänster till artistisk verksamhet

Musik/Kultur/Teater

90040

Drift av teatrar, konserthus o.d.

Musik/Kultur/Teater

93111

Drift av skidsportanläggningar

Skidsportanläggningar

93112

Drift av golfbanor

Sportanläggningar

93113

Drift av motorbanor

Sportanläggningar

93114

Drift av trav- och galoppbanor

Sportanläggningar

93119

Drift av sporthallar, idrottsplatser och andra sportanläggningar

Sportanläggningar

93120

Sportklubbars och idrottsföreningars verksamhet

Sportanläggningar

93191

Tävling med hästar

Sportanläggningar

93199

Övrig sportverksamhet

Sportanläggningar

93210

Nöjes- och temaparksverksamhet

Nöjes-temaparker

93290

Övrig fritids- och nöjesverksamhet

Nöjes-temaparker

91020

Museiverksamhet

Nöjes-temaparker

91040

Drift av botaniska trädgårdar, djurparker och naturreservat

Nöjes-temaparker

Arbetsställets SNI används som bas. Detta gör att ett företag kan ha sin verksamhet i flera olika delbranscher beroende på om de har flera arbetsställen med olika SNI koder.

Källa: Bisnode

51


FÖRÄDLINGSVÄRDE

I vilka delbranscher finns jobben och företagen i Dalarnas besöksnäring? Delbransch

Antal anställda 2017*

Antal aktiebolag 2017**

Förädlingsvärde 2017 (tsek)

Restaurang, café, catering

1 833

335

757 326

bra

Skidsportanläggningar

1 075

15

680 508

bra

Hotell och konferens

953

104

502 704

bra

Stugby och Camping

232

84

158 589

bra

Sportanläggningar

201

100

128 121

bra

Förmedling/Uthyrare/Arrangör

188

101

121 991

under medel

84

59

51 871

under medel

Nöjes- och temaparker Musik/Kultur/Teater

Konkurrenskraft gradering***

83

36

48 545

bra

4 649

834

2 449 654

bra

* ** ***

omräknat i helårsarbeten baserat på arbetsställen vilket gör att ett företag kan finnas i flera delbranscher om de har flera arbetsställen med olika verksamhet. Totalt 834 företag. ett företag kan vara lönsamt men ändå ha låg konkurrenskraft, man är lönsam men lönsamheten är lägre än snittet.

››

Lönsamheten för besöksnäringen i Dalarna är god 2017 då vi väger samman alla delbranscher vilket förstärker

››

den uppåtgående trenden efter 2013 som var ett något svagt år. Speciellt god lönsamhet de två senaste åren.

›› ››

834 företag är verksamma inom besöksnäringen i

ca 1 800 anställda, även Skidsportsanläggningar och Hotell och konferens är stora delbranscher.

››

De tre största delbranscherna skapar tillsammans 86 procent av förädlingsvärdet i besöksnäringen och har

Dalarna 2017 och har ca 4 600 anställda omräknat i

87 procent av de anställda i aktiebolagen. En något

årsanställda och omsätter ca 5,7 miljarder kronor.

högre siffra än i tidigare mätningar.

Företagen i Besöksnäringen producerar ett förädlingsvärde på ca 2,4 miljarder kronor.18 procent av företagen leds av kvinnor 2017 vilket är lägre andel än för besöksnäringen i Sverige men högre än för hela Sveriges näringsliv.

››

Den största delbranschen är Restauranger som sysselsätter

››

Turismen bidrar också till stora ekonomiska värden i t ex

››

Besöksnäringen i Dalarna har en högre tillväxttakt

handel, persontransport ochareella näringar. än näringslivet i stort i Dalarna:

Dessutom finns cirka 700 enskilda firmor, handelsbolag och kommanditbolag som har omsättning eller anställda i länet inom Besöksnäringen. Dessa företag sysselsätter 900-1 000 anställda och omsätter cirka 800 miljoner kronor.

Tillväxt Besöksnäring

Tillväxt Dalarnas näringsliv i stort inkl besöksnäringen

Förädlingsvärde

+50%

+45%

Antal anställda

+ 18%

+ 4%

Antal företag

+ 21%

+21%

Källa: Bisnode

52


FÖRÄDLINGSVÄRDE

I vilka delbranscher växer antalet jobb och företag mest i Dalarnas besöksnäring? 2012–2017 Delbransch

Tillväst i antal anställda %

Tillväxt i antal aktiebolag %

Förädlingsvärdestillväxt %

Restaurang, café, catering

37%

34%

52%

Skidsportanläggningar

23%

7%

61%

Hotell och konferens

6%

-2%

46%

Stugby och Camping

30%

20%

63%

Sportanläggningar

-5%

33%

14%

Förmedling/Uthyrare/Arrangör

-6%

33%

35%

Nöjes- och temaparker

-14%

29%

53%

Musik, kultur, teater

-43%

59%

-3%

11%

30%

48%

11%

34%

46%

Benchmarks genomsnitt alla branscher 2012–2017

›› ››

Tillväxten för Dalarnas Besöksnäring under perioden 2012–2017 är högre/lika stor som tillväxten för Sveriges

Nöjes –temaparker, Musik, kultur, teater, sportanläggningar och Förmedling/Uthyrare har

näringsliv under samma period.

minskat i anställda. Musik kultur, teater minskar även i

Jämför man med Besöksnäringen i Sverige har

förädlingsvärde.

Dalarna en något lägre tillväxt i anställda och företag men en högre tillväxt i Förädlingsvärde.

››

››

››

Hotell och konferens har minskat något i anställda.

Den bransch som vuxit snabbast i anställda är Restauranger följt av Stugbyar och camping, Stugbyar och camping är även den bransch som vuxit snabbast i förädlingsvärde.

Källa: Bisnode

53


FÖRÄDLINGSVÄRDE

Nyföretagande från år till år

Antal nytillkomna respektive avregistrerade/flyttade företag per år 2009-2017 i besöksnäringen

Antal företag 100 90 80 70

Nytillkomna

60

Avregistrerade m m

50 40 30 20 10

År

0 2009

2010

2011

2012

Nytillkomna

2013

2014

2015

2017

Avregistrerade m.m.

››

Antalet nytillkomna företag har ökat från 2010 till 2013

››

2016 ökar antalet nytillkomna åter

för att därefter minska till 2015

2016

››

Antalet företag som avregistreras, flyttar eller ändrar sin verksamhet ligger från år 2012 på en högre nivå än de tidigare åren

Källa: Bisnode

54


FÖRÄDLINGSVÄRDE

Andel i bolagsformer i Besöksnäringen Dalarna

ANTALföretag FÖRETAG Antal 50%

OMSÄTTNING Omsättning 50%

ANB

86%

AB

ANB

ANSTÄLLDA Anställda 86%

14%

14%

AB

Aktiebolag Annan bolagsform

ANB

›› ›› ››

AB

Ungefär hälften av företagen är inte aktiebolag Dessa står för ca 14 procent av omsättningen och ca 14 procent av de anställda i Dalarnas Besöksnäring Stiftelsen Idre Fjäll som är det största företaget som ej är aktiebolag ingår i analys under aktiebolag

Källa: Bisnode

55


FÖRÄDLINGSVÄRDE

Andel i bolagsformer per delbransch Antal företag

Antal företag

100%

80%

60%

40%

20%

Re sta Sk ur id an sp g or ta nl äg gn in M ga us r ik /K ul tu r/ Te at er N öj es -te m ap ar ke St r ug Fö by rm o ed ca li n m g/ pi ng Ut hy ra re /A rra ng Sp ör or ta nlä gg ni ng Ho ar te ll oc h ko nf er en s

0%

ANB

AB

Aktiebolag Annan bolagsform

Anställda Anställda 100%

80%

60%

40%

20%

Re sta Sk ur id an sp g or ta nl äg gn in M ga us r ik /K ul tu r/ Te at er N öj es -te m ap ar ke St r ug Fö by rm o ed ca li n m g/ pi ng Ut hy ra re /A rra ng Sp ör or ta nlä gg ni ng Ho ar te ll oc h ko nf er en s

0%

ANB

››

AB

Den stora andelen anställda i Nöjes och Temaparker beror främst på Stiftelsen Dalarnas Museum men även Malungs Parkförening. Källa: Bisnode

56


FÖRÄDLINGSVÄRDE

Antal anställda kvinnor och män i Besöksnäringen Per delbransch för aktiebolagen i Dalarna län. (2015 års siffror)

Antal företag

Kvinnor

Män

1 000 900

700 600 500 400 300 200 100

so r äs M

N öj

es -

Sp or ta

oc h

tem

nlä g

ap ar

gn in ga r

ke r

ea ter

r

us ik/ Ku l tu r/ T

ar e/ A tyr g/ U

Fö rm ed l in

M

rra ng ö

pi ng m ca o y St ug b

Ho tel l

oc h

ta ur an g

ko nf er en s

0

Re s

Antal anställda

800

TOTALT

Totalt 2 004 48%

2 138 52%

Kvinnor

››

Kvinnor Män

Män

Andel anställda kvinnor i Sveriges näringsliv är ca 40%

Källa: Bisnode

57


MED STÖD FRÅN

Profile for Visit Dalarna

Visit Dalarna – Besöksnäringen i siffror 2018  

Statistik från Dalarna I besöksnäringen i Dalarna i siffror presenteras statistik för 2008-2018. Underlaget baseras på SCBs gästnattsstatist...

Visit Dalarna – Besöksnäringen i siffror 2018  

Statistik från Dalarna I besöksnäringen i Dalarna i siffror presenteras statistik för 2008-2018. Underlaget baseras på SCBs gästnattsstatist...

Advertisement