Page 1

Centrul istoric al municipiului Cluj-Napoca

Strada în oglindă

Die Spiegelstra

Cluj-Napoca 2020, Capitală Culturală Europeană - oraș candidat Cluj-Napoca 2020, Bewerber um den Titel Europäische Kulturhauptstadt


Obiectiv unic în Transilvania, situat în partea vestică a străzii Iuliu Maniu, între Piaţa Unirii şi str. Bolyai, a fost finalizat în anul 1899. Ansamblul arhitectonic de locuinţe, cu graţioase cupole purtând câte o cruce fiecare – pe această porțiune – este construit simetric creând impresia de clădire în oglindă. Realizat după planurile arhitectului Ignác Alpár, în stil eclectic de factură neobarocă, a urmat tendințele acelor vremuri, inspirate de arhitectul Hausmann, cel care a sistematizat într-o concepţie modernă Parisul.

Eine einzigartige Sehenswürdigkeit in Siebenbürgen ist der westliche Teil der Iuliu Maniu Straße, die zwischen dem Unirii-Platz und der Bolyai-Straße liegt, und 1899 vollendet wurde. Die arhitektonische Wohnungsgruppe, mit zierlichen Kuppeln, welche mit jeweils einem Kreuz ausgestattet sind, bezeichnet eine symmetrische Einrichtung, die den Eindruck eines Spiegelbaugewerbes wiedergibt. Die Spiegelstraße wurde im eklektischen Neubarockstil nach den Plänen des Architekten Ignác Alpár gestaltet, folglich den Tendenzen der damaligen Zeit, inspiriert durch den Architekten Hausmann, der die Konzeption des modernen Paris entworfen hat.


Ansamblul arh construit în ur oraşului, care anului 1895, i au fost constr de pământ pe Catolică le-a p unei clădiri ve existat în juru Mihail, fiind fo pentru copii. Î decis să desch Iuliu Maniu, p strada Bolyai au fost dărâm renascentiste.


hitectonic a fost rma sistematizării s-a făcut în jurul iar cele două clădiri ruite pe patru loturi e care Biserica primit în schimbul echi. Aceasta a ul bisericii Sf. olosită ca adăpost În 1898, oraşul a hidă actuala stradă porţiunea dinspre spre biserică, unde mate patru case .

Diese arhitektonische Baugruppe wurde als Folge der Stadtsystemathisierung in 1895 entworfen, so dass die beiden Gebäuden auf vier Parzellen erstreckt haben, welche die Katholische Kirche im Tausch gegen einer alten Einrichtung, die rund um die St. Michael Kirche existierte und als Unterkunft für Kinder verwendet wurde, erhalten hat. 1898 hat die Stadtbehörde entschieden einen Teil der heutige Iuliu Maniu Straße zu eröffnen, und zwar ist hier die Rede über die Strecke beginnend mit der Bolyai Straße in Richtung Kirche, der Platz an welchem vier von der Renaissance stammenden Häuser demoliert wurden.


Clădirile au fost ridicate pe latura de est a pieţei centrale, între Palatul Bánffy şi casa Wolphard–Kakas, prezentând o structură planimetrică complexă. Cele două clădiri „în oglindă” relevă identitatea multiculturală a Clujului, astfel că, strada Iuliu Maniu este străjuită la ambele capete de cele două biserici simbol ale citadelei, Catedrala Mitropolitană Ortodoxă şi Biserica Sf. Mihail.

Die Gebäude wurden in der östlichen Seite des Zentralmarktes, in einer komplexen planimetrischen Struktur, errichtet und werden vom Banffy Palast un dem Wolphard-Kakas Haus umgeben. Die beiden Spiegelbauwerke weisen auf die multikulturelle Identität der Stadt Klausenburg auf, so, dass die Iuliu Maniu-Straße an beiden Enden von den zwei Symbolkirchen der Zitadelle, die Orthodoxenkathedrale und die St. Michael Kirche, begrenzt wird.


Cele două clădiri sunt aproape în întregime simetrice, creând efectul de imagine în oglindă, cu excepţia faţadelor de est şi de vest, blocul de sud fiind mult mai lat, având curţi interioare cu foişoare elegante, cu arcade susţinute de coloane zvelte. Colţurile imobilelor de la intersecţia străzii Iuliu Maniu cu Piaţa Unirii sunt rotunjite, fiind accentuate de câte o turlă acoperită cu coifuri bogat decorate. Faţadele clădirilor, de factură neobarocă,sunt ornamentate cu măşti groteşti, ghirlande de flori şi de frunze.

Die beiden Bauwerke sind fast vollkommen symmetrisch, wodurch der Spiegelbild-Effekt, mit der Ausnahme der östlichen und westlichen Fassaden, geschaffen wird. Die südliche Einrichtung weist eine viel breitere Struktur auf, mit Innenhöfen mit eleganten Türmen und Arkaden, die von schlanken Säulen gestützt werden. Die Ecken des Baukomplexes an der Kreuzung der Iuliu Maniu Straße mit dem Unirii-Platz sind abgerundet und durch je einen Turm, der mit reich verzierten Helmen bedeckt ist, betont. Groteske Masken, Blumen-und Blättergirlanden können an den Fassaden der Neo-Barock Bauten bewundert werden.


În epocă, la parter au fost aranjate cele mai elegante spaţii comerciale clujene, iar la etaje funcţionau birouri de avocatură, dar şi apartamente elegante.

Mit der Zeit wurden im Erdgeschoss elegante und gewerbliche Klausenburger Handelsplätze errichtet, wobei der Obergeschoss für Rechtsanwaltskanzleien aber auch elegante Wohnungen geplant wurde.


Primăria municipiului Cluj-Napoca Strada Moților, nr. 3, Cluj-Napoca Telefon: 0264 452 244 Fax: 0264 450 090 E-mail: office@visitcluj.ro www.primariaclujnapoca.ro www.visitcluj.ro

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 Strada Apolodor, nr. 17, sector 5, Bucureşti Telefon: 0372 111 409 E-mail: info@mdrt.ro www.mdrt.ro

Direcţia Gestionare Fonduri Comunitare pentru Turism Organismul Intermediar pentru Turism Bd. Dinicu Golescu, nr.38, sector 1, Bucureşti Telefon: 0372 144 000 Fax: 0372 144 001

Legendă fotografii: imaginile au fost realizate pe strada Iuliu Maniu („Strada în Oglindă”) Investim in viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională. LA PAS PRIN ORAȘUL COMOARĂ, CLUJ-NAPOCA Primăria municipiului Cluj-Napoca, Ianuarie 2012 Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

© Copyright Primăria municipiului Cluj-Napoca

Strada in oglinda Cluj-Napoca (ro-ger)  

Strada in oglinda Cluj-Napoca (ro-ger)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you