Page 1

Centrul istoric al municipiului Cluj-Napoca

Strada în oglindă

La Rue en Mirroir

Cluj-Napoca 2020, Capitală Culturală Europeană - oraș candidat Cluj-Napoca 2020, Capitale Culturelle Européenne – ville candidate


Obiectiv unic în Transilvania, situat în partea vestică a străzii Iuliu Maniu, între Piaţa Unirii şi str. Bolyai, a fost finalizat în anul 1899. Ansamblul arhitectonic de locuinţe, cu graţioase cupole purtând câte o cruce fiecare – pe această porțiune – este construit simetric creând impresia de clădire în oglindă. Realizat după planurile arhitectului Ignác Alpár, în stil eclectic de factură neobarocă, a urmat tendințele acelor vremuri, inspirate de arhitectul Hausmann, cel care a sistematizat într-o concepţie modernă Parisul.

Ce site, unique en Transylvanie, situé sur le côté ouest de la rue Iuliu Maniu, entre la rue Bolyai et la place Unirii, a été achevé en 1899. L’ensemble résidentiel, avec ses coupoles gracieuses pourvues chacune d’une croix, est construit de manière symétrique, pour donner l’impression de bâtiments en miroir. Réalisé d’après les plans de l’architecte Ignác Alpár, en style éclectique de facture néobaroque, il illustre l’esprit de l’époque, marqué par l’architecte Hausmann, qui avait systématisé et modernisé Paris.


Ansamblul arh construit în ur oraşului, care anului 1895, i au fost constr de pământ pe Catolică le-a p unei clădiri ve existat în juru Mihail, fiind fo pentru copii. Î decis să desch Iuliu Maniu, p strada Bolyai au fost dărâm renascentiste.


hitectonic a fost rma sistematizării s-a făcut în jurul iar cele două clădiri ruite pe patru loturi e care Biserica primit în schimbul echi. Aceasta a ul bisericii Sf. olosită ca adăpost În 1898, oraşul a hidă actuala stradă porţiunea dinspre spre biserică, unde mate patru case .

La construction de l’ensemble suit de près les grands travaux de systématisation de la ville, aux environs de l’an 1895. Les deux bâtiments ont été élevés sur quatre parcelles que l’Église Catholique avait reçues en échange d’un ancien bâtiment qui se trouvait près de l’église Saint Michel et qui servait d’orphelinat. En 1898, la ville a fait percer l’actuelle rue Iuliu Maniu et a fait démolir quatre maisons de la Renaissance qui occupaient le terrain entre la rue Bolyai et l’église.


Clădirile au fost ridicate pe latura de est a pieţei centrale, între Palatul Bánffy şi casa Wolphard–Kakas, prezentând o structură planimetrică complexă. Cele două clădiri „în oglindă” relevă identitatea multiculturală a Clujului, astfel că, strada Iuliu Maniu este străjuită la ambele capete de cele două biserici simbol ale citadelei, Catedrala Mitropolitană Ortodoxă şi Biserica Sf. Mihail.

Les bâtiments ont été ériges sur la côté Est de la marche central, dans une structure complexe planimétrique, et sont entouré par Banffy Palais et le Wolphard-Kakas Maison. Les deux édifices jumeaux révèle l’identité multiculturelle du Cluj-Napoca, de sort que la Rue Iuliu Maniu este gardée par deux églises symboles du Cluj, le Cathédrale Orthodoxe et L’Eglise Catholique Romaine Saint Michel.


Cele două clădiri sunt aproape în întregime simetrice, creând efectul de imagine în oglindă, cu excepţia faţadelor de est şi de vest, blocul de sud fiind mult mai lat, având curţi interioare cu foişoare elegante, cu arcade susţinute de coloane zvelte. Colţurile imobilelor de la intersecţia străzii Iuliu Maniu cu Piaţa Unirii sunt rotunjite, fiind accentuate de câte o turlă acoperită cu coifuri bogat decorate. Faţadele clădirilor, de factură neobarocă,sunt ornamentate cu măşti groteşti, ghirlande de flori şi de frunze.

Les deux bâtiments sont presque parfaitement symétriques, pour créer l’effet d’une image en miroir, à l’exception des façades est et ouest, et de l’ensemble du sud, qui est beaucoup plus étendu, avec des cours intérieures et des pavillons élégants à arcades soutenues par de minces colonnes. Les coins des immeubles vers la rue Iuliu Maniu et la Place Unirii sont arrondis et mis en évidence par des coupoles à pointes richement décorées. Les façades des édifices, de facture néobaroque, sont décorées de masques grotesques, de guirlandes de fleurs et de feuillages.


În epocă, la parter au fost aranjate cele mai elegante spaţii comerciale clujene, iar la etaje funcţionau birouri de avocatură, dar şi apartamente elegante.

À l’époque, au rez-de-chaussée fonctionnaient les plus élégants magasins de Cluj, et aux étages se trouvaient des études d’avocats et des appartements luxueux.


Primăria municipiului Cluj-Napoca Strada Moților, nr. 3, Cluj-Napoca Telefon: 0264 452 244 Fax: 0264 450 090 E-mail: office@visitcluj.ro www.primariaclujnapoca.ro www.visitcluj.ro

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 Strada Apolodor, nr. 17, sector 5, Bucureşti Telefon: 0372 111 409 E-mail: info@mdrt.ro www.mdrt.ro

Direcţia Gestionare Fonduri Comunitare pentru Turism Organismul Intermediar pentru Turism Bd. Dinicu Golescu, nr.38, sector 1, Bucureşti Telefon: 0372 144 000 Fax: 0372 144 001

Legendă fotografii: imaginile au fost realizate pe strada Iuliu Maniu („Strada în Oglindă”) Investim in viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională. LA PAS PRIN ORAȘUL COMOARĂ, CLUJ-NAPOCA Primăria municipiului Cluj-Napoca, Noiembrie 2011 Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

© Copyright Primăria municipiului Cluj-Napoca 2011

Strada in oglinda Cluj-Napoca (ro-fr)  

Strada in oglinda Cluj-Napoca (ro-fr)

Strada in oglinda Cluj-Napoca (ro-fr)  

Strada in oglinda Cluj-Napoca (ro-fr)

Advertisement