Page 1

Centrul istoric al municipiului Cluj-Napoca

Columna lui Traian

NAPOCA ROMANA

Die römische Stadt Napoca

Cluj-Napoca 2020 Capitală Culturală Europeană - oraș candidat Cluj-Napoca 2020, Bewerber um den Titel Europäische Kulturhauptstadt


Simulare lupte Terra Dacica Aeterna

Urbe multiculturală, Clujul relevă o diversitate unică în Europa Răsăriteană, în privinţa numeroaselor civilizaţii şi culturi care au subscris la condica milenară a oraşului. Rând pe rând, daci, celți, romani, slavi, maghiari, sași, secui, turci și austrieci s-au intersectat cu ceea ce astăzi numim naţiunea, limba şi cultura română. Als multikulturelles Gebiet, enthüllt die Geschichte Klausenburgs eine Reihe fast einmaliger Hintergünde in Europa, bezüglich der zahlreichen Zivilisationen und Kulturen, die zur tausendjährigen Traditionspflege beigetragen haben. Eins nach dem anderen. Daker, Kelten, Römer, Slawen, Ungarn, Sachsen, Szekler, Türken, und Österreicher haben auf ihrem Weg immer wieder mit dem, was wir heute rumänisches Volk, rumänische Sprache und Kultur nennen, begegnet.

Piața Unirii


Dacii și romanii Urmare a trei campanii de cucerire întreprinse în decursul a două decenii de împărații romani, Domițian și Traian, în 106 d.Hr., Regatul Daciei este cucerit și transformat, doar o parte din acesta, în provincie romană. Die Daker und Römer Als Folge der drei sich über zwei Jahrzehnten aufweitenden Eroberungszüge der römischen Kaiser Domitian und Trajan, wird das Dakische Königreich in 106 n.Chr. erobert und ein Teil davon in einer römischen Provinz umgewandelt.

Ruine romane din parcul I.L Caragiale

Bornă romană

Ruine romane din Piața Unirii


Napoca romană - scurt istoric Amprente ale existenţei umane pe teritoriul actual al Clujului există încă din preistorie. Localitatea îşi face însă intrarea in istorie odată cu menţionarea localităţii dacice Napuca, de către geograful grec Claudius Ptolemeu. Cucerirea romană din 105-106 a făcut ca vechea aşezare să dispară, iar noua localitate să fie construită după riguroasele norme arhitecturale romane. Toponimia locului s-a păstrat, existând doar o insignifiantă schimbare fonetică, astfel că Napuca dacică a devenit Napoca romană. Die römische Provinz Napoca – Eine kleine Geschichte Schon in vorgeschichtlicher Zeit gab es Zeichen der Existenz menschlicher Siedlungsbestattungen auf dem heutigen Gebiet Klausenburgs. Der griechische Geographer Claudius Ptolemäus nennt diese dakische Stätte Napuca. Durch die römische Eroberung in 105-106 ist diese alte Siedlung untergegangen, so dass der neue Standort nach strengen römischen architekturellen Regeln angelegt wurde. Trotz der Einhaltung des Ortnamens, trat eine geringe fonetische Änderung auf – die dakische Provinz Napuca wurde zu römische Provinz Napoca genannt.


Treptat, Napoca a înflorit, iar împăratul Hadrian a ridicat așezarea la rang de municipium, în 124, cu denumirea Municipium Aelium Hadrianum Napoca. Mai târziu, sub Marcus Aurelius (161 - 180), localitatea a primit titlul urban superior de colonie, preluând denumirea Colonia Aurelia Napoca. Dreptul italic (ius italicum), dobândit de Napoca în timpul lui Septimius Severus (193 – 211), a reprezentat pentru localitate un important beneficiu, întrucât doar cele mai elevate dintre orașele Imperiului Roman obțineau această demnitate. Aşezarea urbană elevată, cosmopolită, de factură occidentală (puţine influenţe orientale au fost găsite în timpul cercetărilor) şi care a adoptat rapid religia romanilor (într-o pondere covârşitoare zeii romani predomină panteonul napocens). Important centru de producţie, Napoca se afla într-o zonă geostrategică importantă, pe drumul ce lega castrul legionar de la Potaissa de Porolissum. Astăzi, fosta capitală a Daciei Porolissensis este capitala istorică a Transilvaniei.


Nach und nach folgte Napoca starke Entwicklungsideologien und 124, unter Herrschung des Kaisers Hadrian, erhielt die Provinz die Rechte eines Munizipiums, unter dem Namen Aelium Hadrianum Napoca. Später, unter Kaiser Marcus Aurelius(161-180) wurde erhielt das Reich den Titel einer hochgestellten städtischer Kolonie, Colonia Aurelia Napoca. Ius italicum wurde von Napoca während der Regierung von Septimius Severus(193-2011) erworben. Dies schien ein wichtiger Vorteil für diese Siedlung zu sein, denn nur die geständerten Städte des damaligen römischen Reiches erlangten diese Benennung. Der hochgestellte und weltoffene Standort, mit geringe orientalische Einflüsse, hat die römische Religion schnell angenommen (die römischen Götter überwältigen die napocens Einflüsse). Napoca wird zu einem der wichtigsten Produktionsstandorte und nutzt all die geostrategischen Vorteile eines Verbindungaknotens zwischen Potaissa und Porolissum, aus. Die ehemalige Hauptstadt von Dacia Porolissensis ist die heutige historische Hauptstadt von Siebenbürgen.


Lupa Capitolina Statuia Lupa Capitolina a fost dăruită de municipalitatea din Roma în 1921, cu menirea de a evidenția trecutul comun al celor două națiuni: română și italiană. Copie fidelă a Lupoaicei, cu Romulus și Remus, de pe Capitoliu, grupul statuar din Cluj a fost inaugurat la 18 septembrie 1921. Simbol al latinității românilor, statuia este amplasată pe Bulevardul Eroilor, vizavi de Catedrala Greco – Catolică Schimbarea la Față. Soclul statuii a fost decorat cu un basorelief al împăratului Traian. Tot aici, regăsim inscripția ALLA CITTÀ DI CLVJ, ROMA MADRE, MCMXXI (Pentru orașul Cluj, de la orașul mamă, Roma, 1921). Lupa Capitolina Die Statue der Lupa Capitolina wurde 1921 Klausenburg von der Stadt Rom geschenkt, als Symbol der lateinischen Wurzeln der beiden Völker. Die genaue Kopie der Statuengruppe aus Rom, wurde Lupa Capitolina mit Romulus und Remus am 18 September 1921 in Anwesenheit von 25.000 Personen eingeführt. Als Symbol der lateinischen Vergangenheit des rumänischen Volkes, liegt diese Denkmalgruppe derzeit auf der Eroilor-Straße, gegenüber der Griechisch-Katholischen Kathedrale „Die Verklärung des Herrn“. Auf dem Sockel ist das Reliefbild des Kaisers Traian geschnitzt und enthält die Inschrift: ALLA CITTÁ DI CLUJ, ROMA MADRE, MCMXXI.


Harta orașului roman Napoca a fost reconstituită în urma săpăturilor arheologice sistematice efectuate în ultimele două decenii, dar și a descoperirilor accidentale. Incinta orașului roman era mărginită la vest de Pârâul Țiganilor, latura vestică fiind în proximitatea actualelor străzi Emil Isac și Samuel Micu. Canalul Morii constituia șanțul de apărare al așezării în partea nordică, zidul fiind descoperit în Parcul I.L. Caragiale. Granița de Sud era delimitată de linia străzilor Eoilor și Napoca, iar cea de est era în zona străzilor Bolyai Janos și David Francisc. Forumul era undeva în zona Bisericii Sf. Mihail. Podul peste Samus (Someș) era în proximitatea actualului Pod Horea. Incinta avea forma unui pătrat aproape perfect, cu latura de aproximativ 500 de m (aprox. 30 ha). Harta orașului roman Napoca


Der Stadtplan des Wiederaufbaus der römischen Stadt. Die Karte der römischen Stadt Napoca wurde als Folge der systematichen archäologischen Graben, die in den letzten zwei Jahrzehnten durgeführt wurden, aber auch nach den zufälligen Entdeckungen, wieder aufgebaut. Die Hauptstadt hatte die Form eines fast perfekten Quadrats, mit einer Länge von etwa 500 m( ca. 30 Ha.), und war an jeder Seite begrenzt: der westlichen Teil vom Zigeunerfluss, wo sich heute in der Nähe Emil Isac und Samuel Micu-Straßen befinden; der nördliche Teil war vom Verteidigungsgraben begrenzt, wobei die Mauer innerhalb des I.L.Caragiale Parks entdeckt wurde; Eroilor- und Napoca-Strße durchquerten die südliche Grenze, wobei der Osten von der Bolyai- und David Francisc-Straßen bestimmt wurde. In der Nähe der St. Michael Kirche wurde der Gerichtshof errichtet, wobei die Brücke über dem Somesfluss in der Nähe der gegenwärtigen Horea Brücke The map of the Napoca roman city überquert werden konnte.


Situri arheologice: Edificiile romane descoperite pe str. Victor Deleu, lângă Parcul I.L. Caragiale - una dintre casele cercetate arheologic era dotată cu instalație de încălzire bazată pe hypocaustum (încălzire prin pardoseală); - au mai fost găsite fragmente arhitectonice sculptate, unele în marmură; - descoperirea unui tezaur de 1268 denari de argint; - toate acestea sunt dovezi ale unei vieţi urbane elevate în Napoca romană şi ale unui ridicat nivel de trai. Situl arheologic permanent din P-ţa Unirii - două clădiri publice, aflate în zona centrală a oraşului roman; - curte interioară pavată cu piatră, înconjurată de un portic; - în centrul curţii interioare se află o fântână; - locaţie special amenajată prin iluminare ambientală, ventilaţie, protejată cu ajutorul unui acoperiş de sticlă, de 82 m pătrați Vestigiile arheologice aflate în centrul comercial de pe str. Regele Ferdinand - Forumul Napocens, conform planului ubanistic roman, era intersectat în unghi drept de două drumuri principale: decumanus maximus (E-V) şi ordo maximus (N-S); aceste drumuri principale erau intersectate de cardines şi decumani; - o secţiune dintr-o stradă secundară (decumanus) şi canalizarea adiacentă acesteia pot fi văzute în interiorul complexului comercial, fiind protejate cu sticlă.


Römische archäologische Stätten in Klausenburg Auf der Victor Deleu-Straße entdeckte Römische Erbauungen(in der Nähe des I.L.Caragiale Parks) - eines der archäologisch untersuchten Gebäude, war mit einer hypocaustrum Heizungsanlage(Fußbodenheizung) ausgestattet - Entdeckung architektonischer Reste und Fragmente, einige auch in Marmor gehauen - Die Entdeckung eines Schatzes: 1268 Stück Silber Dinar - All diese ehemaligen Entdeckungen sind der lebendige Beweis für die Existenz der römischen Stadt Napoca und für die hochgestellten Lebensstandards, und können auch heute noch bewundert werden Die permanente archäologische Stätte im Unirii-Platz - zwei öffentliche Gebäude im Zentrum der römischen Stadt, mit Stein gepflasterten Innenhöfe, umrahmt von einem Säulengang, und in der Mitte ein Springbrunnen - es ist ein speziell entwickelter Ort, mit ambientaler Beleuchtung und Lüftung, welcher von einem Glasdach von 82 Quadratmeter geschützt wird Die archäologische Reste auf der Ferdinand-Straße - Gemäß des römischen urbanistischen Plans, war der Napocens Forum von zwei Hauptstraßen, im rechten Winkel, durchquert: decumanus maximus(von Osten nach Westen) und ordo maximus(von Norden nach Süden). Cardines und decumani kreuzten diese beiden Hauptsraßen - ein Teilabschnitt einer Nebenstraße(decumanus)und die angrenzende Kanalisierung können innerhalb des Geschäftskomplexes , dass durch eine Glaswand geschützt ist, beobachtet werden.


Primăria municipiului Cluj-Napoca Strada Moților, nr. 3, Cluj-Napoca Telefon: 0264 452 244 Fax: 0264 450 090 E-mail: office@visitcluj.ro www.primariaclujnapoca.ro www.visitcluj.ro

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 Strada Apolodor, nr. 17, sector 5, Bucureşti Telefon: 0372 111 409 E-mail: info@mdrt.ro www.mdrt.ro

Direcţia Gestionare Fonduri Comunitare pentru Turism Organismul Intermediar pentru Turism Bd. Dinicu Golescu, nr.38, sector 1, Bucureşti Telefon: 0372 144 000 Fax: 0372 144 001

Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională. LA PAS PRIN ORAȘUL COMOARĂ, CLUJ-NAPOCA Primăria municipiului Cluj-Napoca, Ianuarie 2012 Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

© Copyright Primăria municipiului Cluj-Napoca

Napoca Romana (ro-ger)  

Napoca Romana (ro-ger)

Napoca Romana (ro-ger)  

Napoca Romana (ro-ger)

Advertisement