Page 1

Memoria vie a satului transilvanean

DES E NAT THNOGR IONA APH „RO MUL LPARKS ISCHEN US V UIA”

PARCUL NAŢIONAL ETNOGRAFIC „ROMULUS VUIA”


Muzeul Etnografic al Transilvaniei este primul muzeu etnografic din România, înfiinţat la iniţiativa Ministerului Artelor. Das Ethnographisches Museum Siebenbürgens ist das erste ethnographisches Museum in Rumänien, das auf Initiative des Ministeriums für Kunst gegründet wurde. Planul tematic al Parcului Naţional Etnografic (secţia în aer liber a Muzeului Etnografic al Transilvaniei), cu o suprafaţă iniţială de 75 de hectare, a fost elaborat în anul 1929 de profesorul Romulus Vuia, primul director al muzeului. Der thematische Plan des Ethnographischen Nationalparks mit einer ursprünglichen Fläche von 75 Ha wurde 1929 von Professor Romulus Vuia, der erste Direktor des Museums, entwickelt.


În prezent, parcul se întinde pe o suprafaţă de 16 hectare, într-o structură care include două sectoare care sugerează un sat tradițional răsfirat: I. Instalaţii tehnice şi ateliere meşteşugăreşti II. Tipuri zonale de gospodării şi monumente de arhitectură populară Zur Zeit besetzt der Park auf eine Fläche von 16 Ha in einer Struktur, die die folgende zwei Bereiche umfasst: I. Technische Einrichtungen und Werkstätte II. Verschiedene Arten von regionalen Haushalte und Baudenkmäler der Volksarchitektur


Gospodăriile zonale ţărăneşti sunt reprezentative pentru zonele etnografice distincte din Transilvania secolelor XVII-XX: Maramureş, Oaş, Năsăud, Câmpia Transilvaniei, Zarand, Podgoria Alba, Mocănimea Munţilor Apuseni, Depresiunea Călăţele, Bran, Bistriţa, Secuime şi Gurghiu. Selectate riguros, în urma unor îndelungate campanii de cercetare, de către trei generaţii de muzeografi etnografi, atât casele cât şi construcţiile economice anexe, echipate cu întregul inventar gospodăresc necesar, se numără printre cele mai vechi şi mai valoroase monumente de arhitectură din patrimoniul etnografic naţional. Die regionalen bäuerlichen Haushalte sind repräsentativ für verschiedene ethnographische Regionen Siebenbürgens, stammend aus den XVII-XX. Jhd: Maramureş, Oaş, Năsăud, die siebenbürgische Ebene, Zarand, die Weingärten aus Alba, das Motzenland aus dem Apuseni Gebirge, Călăţele Senke, Bran, Bistriţa, das Szeklerland und Gurghiu. Die ausgestellten traditionellen Bauernhöfe wurden, nach langen Forschungskampagnen, von drei Generationen von Museographen, als repräsentativste Kunstwerke ausgewählt, und gehören zu den ältesten und wertvollsten Objekter des nationalen Erbe.


Bisericile de lemn din Transilvania erau caracteristice satelor româneşti de rit ortodox sau greco-catolic. Ele erau construite prin efortul comunităţilor şi reflectau – prin dimensiuni, grad de ornamentare şi calitatea picturii – situaţia demografică şi economică a acestora. Die Holzkirchen in Siebenbürgen waren charakteristisch für orthodoxe oder griechisch-katholische rumänische Dörfern. Sie wurden durch gemeinsame Anstrengungen der Gemeinschaft errichtet und spiegelten - durch ihre Größe, Verzierungsgrad und der Qualität der Malerei - den demografischen und wirtschaftlichen Entwicklungsstand der Bevölkerung.


Una din atracţiile Parcului şi una din cele mai frumoase biserici de lemn din Transilvania este Biserica din CizerSălaj, construită în 1773 de Nicola Ursu, cunoscut sub numele de Horea, unul din conducătorii răscoalei ţărăneşti din 1784 (Răscoala lui Horea, Cloşca şi Crişan). Eine der wichtigsten Anziehungspunkte des Parks und eine der schönsten Holzkirchen aus Siebenbürgen ist die Cizer Kirche - Kreis Sălaj, die im Jahre 1773 von Nicola Ursu, bekannt als Horea, einer der Führer des Bauernaufstandes aus 1784, errichtet wurde(der Bauernaufstand von Horea, Cloşca und Crişan).


Instalaţiile tehnice şi atelierele meşteşugăreşti ilustrează tehnicile şi meşteşugurile folosite de ţăranii din satele transilvănene în sec. XVIII-XX, de la obţinerea aurului, confecţionarea roţilor de car şi a vaselor de lemn pe care moţii le dădeau la schimb pe cereale, în zonele de câmpie, până la măcinarea cerealelor şi obţinerea uleiului comestibil. Die technischen Einrichtungen und Werkstätte zeigen Techniken und Handwerkerkünste, die von den Bauern für Goldgewinnung, Holzhandwerk oder Bergbau im XVII-XX Jhd. verwendet wurden, welche die Motzengemeinschaft als Austausch gegen Getreide, Korn oder Speiseöl angeführt haben.


Cluj-Napoca 2020, Capitală Culturală Europeană - oraș candidat Cluj-Napoca 2020, Bewerber um den Titel Europäische Kulturhauptstadt


Primăria municipiului Cluj-Napoca Strada Moților, Nr. 3, Cluj-Napoca Telefon: 0264 452 244 Fax: 0264 450 090 E-mail: office@visitcluj.ro www.primariaclujnapoca.ro www.visitcluj.ro

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 Strada Apolodor Nr. 17, sector 5, Bucureşti Telefon: 0372 111 409 E-mail: info@mdrt.ro www.mdrt.ro

Direcţia Gestionare Fonduri Comunitare pentru Turism Organismul Intermediar pentru Turism Bd. Dinicu Golescu, nr.38, sector 1, Bucureşti Telefon: 0372 144 000 Fax: 0372 144 001

Legendă fotografii: imaginile au fost realizate în cadrul Muzeului Etnografic al Transilvaniei Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională. LA PAS PRIN ORAȘUL COMOARĂ, CLUJ-NAPOCA Primăria municipiului Cluj-Napoca, Ianuarie 2012 Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

© Copyright Primăria municipiului Cluj-Napoca

Muzeul Etnografic Cluj-Napoca (ro-ger)  

Muzeul Etnografic Cluj-Napoca (ro-ger)

Muzeul Etnografic Cluj-Napoca (ro-ger)  

Muzeul Etnografic Cluj-Napoca (ro-ger)

Advertisement