Page 1

Oaza din mijlocul orasului ,

GRĂDINA BOTANICĂ „ALEXANDRU BORZA” DER BOTANISCHE GARTEN „ALEXANDRU BORZA”

Cluj-Napoca 2020, Capitală Culturală Europeană - oraș candidat Cluj-Napoca 2020, Bewerber um den Titel Europäische Kulturhauptstadt


Grădina Botanică din Cluj este o instituţie ştiinţifică, didactică şi educativă, subordonată Universităţii Babeş-Bolyai. Bazele acestei prestigioase instituţii au fost puse de către profesorul Alexandru Borza în 1920 . Pe o suprafaţă de 14 ha, pe un teren cu configuraţie variată, potrivit pentru creşterea şi dezvoltarea plantelor de pe diferite continente, sunt cultivate circa 10.000 de categorii specifice. Grădina Botanică este împărţită în mai multe compartimente: ornamental, fitogeografic, sistematic, economic şi medicinal. Der botanische Garten in Klausenburg ist ein wissenschaftliches, akademisches, bildungsfähiges und der Babeş-Bolyai Universität untergeordnetes Institut, dessen Einrichtung durch die Mühe des Professors Alexandru Borza 1920 begonnen hat. Rund 10.000 spezifische Pflanzengruppen sind auf einer Gesamtfläche von 14 Ha mit unterschiedlicher Konfiguration, je nach Pflanzenart, angebaut. Der ornamental-dekorative Sektor, der phytogeographische-, systematische-, wirtschaftliche- und medizinische Sektor ergenzen die Plattform verschiedener Bereiche.


Sectorul ornamental găzduieşte, în funcţie de sezon, multitudinea speciilor şi varietăţilor de plante care au calitatea de a fi, prin excelenţă, decorative. Peste 120 de taxoni de lalele, zambile, brânduşe, narcise, sunt prezente aici în fiecare primăvară. În sezonul estival, sectorul ornamental este populat de circa 350 de varietăţi de trandafiri, precum şi de speciile şi varietăţile florilor de grădină, cunoscute şi cultivate peste tot în lume, ca plante decorative. Sunt prezente aici peste 200 de taxoni de Tagetes, Zinnia, Callistephus, Petunia, Dahlia, Canna, Gladiolus, Ocimum, Verbena, Ipomoea şi multe altele. Der dekorative Sektor umfasst je nach Jahreszeit zahlreiche Zierpflanzen. Über 120 Tulpenarten, Hyazinthen, Krokusse, Narzissen können in jedem Frühjahr bewundert werden. Während der Sommerzeit blühen die etwa 350 Rosensorten, sowie andere Blumenarten – Zier- und Gartenpflanzen, die weltweit gepflegt werden. Über 200 Arten von Tagetes, Zinnia, Callistephus, Petunia, Dahlia, Canna, Gladiolus, Ocimum, Verbena, Ipomoea und viele andere Pflanzensammlungen bekleiden jährlich die Gärten des Botanischen Gartens.


În cadrul compartimentului fitogeografic, Orientul este reprezentat de grădina japoneză aranjată în stilul tradiţional “gyo-no-niwa” care cuprinde elemente de peisaj specifice. Flora din ţara noastră este, de asemnenea, foarte bine reprezentată pentru toate regiunile geografice: câmpia şi podişul transilvan, zona Banatului, vegetaţia munţilor Carpaţi, zona Moldovei şi Olteniei, litoralul Mării Negre. O atracţie deosebită este şi grădina romană, cunoscută şi sub denumirea de grădina lui Pliniu, dominată de statuia zeiţei Ceres şi încadrată de două sicrie veritabile descoperite în vechiul oraş roman Napoca. Aici pot fi întâlnite plante care se cultivau în oraşele romane dar şi în grădinile ţăranilor din Dacia Traiana, a căror denumire ştiinţifică poate fi regăsită în denumirea populară a unor plante de la noi.

Innerhalb der phytogeographischen Abteilung wird der Orient durch den Japanischen Garten im „gyo-no-niwa“ Stil, einschließlich ortspezifischer Elemente, dargestellt. Auch die rumänische Planzenwelt wird in einer spezifischen Weise vertreten, abhängig vom geographischen Umfeld: die Siebenbürgerebene und -plateau, das Banat, die Vegetation der Karpaten, das Gebiet der Moldau und der Walachei, aber auch die Schwarzmeerküste. Bekannt unter dem Namen „Plinius Garten“, der von der Statue der Göttin Ceres beherrscht wird, umrahmt von zwei authentische Särge aus der alten römischen Stadt Napoca, stellt der römische Garten auch ein besonderer Anziehungspunkt dar. Hier können verschiedene Pflanzenarten, welche in den römischen Städte, aber auch in den Gärten aus der alten Dacia Traiana, deren wissenschaftlicher Name zwischen den volkstümlichen Namen der Pflanzen die bei uns zu finden sind, bewundert werden.


e


Sectorul economic grupează plantele după modul lor de utilizare în: plante alimentare, tehnice, furajere, melifere şi tinctoriale. Continuând tradiţia primelor grădini botanice care erau mai ales grădini de plante medicinale, Grădina Botanică clujeană deţine un sector al acestora. Aici se cultivă atât plante de leac tradiţionale, utilizate de poporul român, cât şi cele cuprinse în Farmacopeea Română. În cadrul grădinii mai există două zone de interes general: Herbarul şi Muzeul botanic Herbarul conţine 655.000 de coli din toată lumea, cu valoare ştiinţifică deosebită şi care sunt mereu la dispoziția studenţilor şi a cercetătorilor din România şi din străinătate.


Der wirtschaftliche Sektor gruppiert die Pflanzen je nach Verwendung. Traditionsgemäß, wurden in den ersterschienenen Botanischen Gärten meist medizinische Pflanzen gezüchtet und gepflegt. Auch der Botanische Garten in Klausenburg verfügt über eine solche Abteilung. Hier sind mehr Heilpflanzen , die als traditionelle Arzneimittel verwendet werden, aber auch solche Arten, die in der Rumänischen Pharmakopöe eingetragen sind, zu finden. Innerhalb der Gärten existieren auch zwei andere Bereiche von großer Bedeutung: das Herbarium und das Botanische Museum. Im Herbarium werden 655.000 Blätter aus der ganzen Welt beinhaltet mit einem besonderen wissenschaftlichen Wert, und die auch den Studenten zur Verfügung gestellt werden, aber auch den Forschern aus dem In- und Ausland.


Compartimentul sistematic este unul dintre cele mai importante ale grădinii acoperind o suprafaţă de 4 ha şi cuprinzând cele mai importante familii de plante. De asemenea, grădina beneficiază de două sere în care se cultivă plante din zona ecuatorială, tropicală, subtropicală şi care sunt importante pentru activitatea de cercetare. Complexul mare de sere, cuprinde şase compartimente: sera cu plante acvatice, sera cu palmieri, sera cu vegetaţie din zona mediteraneană şi Australia, sera cu plante suculente, cu bromaliacee, sera cu ferigi şi orhidee. Die systematische Abteilung ist eine der wichtigsten Bereiche innerhalb des Botanischen Gartens, mit einer Gesamtfläche von 4 Ha, innerhalb dessen die wichtigsten Pflanzenfamilien eingerahmt sind. Außerdem verfügt der Garten über zwei Gewächshäuser, in denen Pflanzen spezifisch der äquatorialen, tropischen und subtropischen Gegenden angepflanzt und gezüchtet werden. Diese spielen auch eine wichtige Rolle in verschiedene Forschungsarbeiten. Der große Gewächshäuser-Komplex wird von sechs unterschiedlichen Abteilungen gebildet: Wasserpflanzen, Palmen, Mittelmeervegetation und Pflanzen aus Australien, Fettpflanzen und das Gewächshaus mit Farnen und Orchideen.


Primăria municipiului Cluj-Napoca Strada Moților, Nr. 3, Cluj-Napoca Telefon: 0264 452 244 Fax: 0264 450 090 E-mail: office@visitcluj.ro www.primariaclujnapoca.ro www.visitcluj.ro

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 Strada Apolodor Nr. 17, sector 5, Bucureşti Telefon: 0372 111 409 E-mail: info@mdrt.ro www.mdrt.ro

Direcţia Gestionare Fonduri Comunitare pentru Turism Organismul Intermediar pentru Turism Bd. Dinicu Golescu Nr.38, sector 1, Bucureşti Telefon: 0372 144 000 Fax: 0372 144 001

Legendă fotografii: imaginile au fost realizate în Grădina Botanică Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională. LA PAS PRIN ORAȘUL COMOARĂ, CLUJ-NAPOCA Primăria municipiului Cluj-Napoca, Ianuarie 2012 Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

© Copyright Primăria municipiului Cluj-Napoca

Gradina Botanica Cluj-Napoca (ro-ger)  

Gradina Botanica Cluj-Napoca (ro-ger)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you