Page 1

Oaza din mijlocul orasului ,

GRĂDINA BOTANICĂ „ALEXANDRU BORZA” „ALEXANDRU BORZA” BOTANICAL GARDEN


Grădina Botanică din Cluj este o instituţie ştiinţifică, didactică şi educativă, subordonată Universităţii Babeş-Bolyai. Bazele acestei prestigioase instituţii au fost puse de către profesorul Alexandru Borza în 1920 . Pe o suprafaţă de 14 ha, pe un teren cu configuraţie variată, potrivit pentru creşterea şi dezvoltarea plantelor de pe diferite continente, sunt cultivate circa 10.000 de categorii specifice. Grădina Botanică este împărţită în mai multe compartimente: ornamental, fitogeografic, sistematic, economic şi medicinal. The Botanical Garden from Cluj is a scientific, didactic and educational institution, subordinated to the Babes-Bolyai University. This prestigious institution was founded by professor Alexandru Borza in 1920. Covering a 14 hectares land of various geological configurations, suitable for growing and developping plants from various continents, 10,000 specific plant categories are being cultivated here. The Botanical Garden is divided into several sections: ornamental, phytogeographic, systematic, economic and medicinal.


Sectorul ornamental găzduieşte, în funcţie de sezon, multitudinea speciilor şi varietăţilor de plante care au calitatea de a fi, prin excelenţă, decorative. Peste 120 de taxoni de lalele, zambile, brânduşe, narcise, sunt prezente aici în fiecare primăvară. În sezonul estival, sectorul ornamental este populat de circa 350 de varietăţi de trandafiri, precum şi de speciile şi varietăţile florilor de grădină, cunoscute şi cultivate peste tot în lume, ca plante decorative. Sunt prezente aici peste 200 de taxoni de Tagetes, Zinnia, Callistephus, Petunia, Dahlia, Canna, Gladiolus, Ocimum, Verbena, Ipomoea şi multe altele. The ornamental section houses, depending on season, numerous plant species and variations which are destined exclusively for a decorative purpose. Over 120 tulip, hyacinth, crocus and daffodil taxa are to be found here every spring. During the summer season the ornamental sector contains around 350 varieties of roses and also of garden flowers varieties and species that are known and cultivated as decorative plants all over the world. One will identify over 200 taxa of Tagetes, Zinnia, Callistephus, Petunia, Dahlia, Canna, Gladiolus, Ocimum, Verbena, Ipomoea and many others.


În cadrul compartimentului fitogeografic, Orientul este reprezentat de grădina japoneză aranjată în stilul tradiţional “gyo-no-niwa” care cuprinde elemente de peisaj specifice. Flora din ţara noastră este, de asemnenea, foarte bine reprezentată pentru toate regiunile geografice: câmpia şi podişul transilvan, zona Banatului, vegetaţia munţilor Carpaţi, zona Moldovei şi Olteniei, litoralul Mării Negre. O atracţie deosebită este şi grădina romană, cunoscută şi sub denumirea de grădina lui Pliniu, dominată de statuia zeiţei Ceres şi încadrată de două sicrie veritabile descoperite în vechiul oraş roman Napoca. Aici pot fi întâlnite plante care se cultivau în oraşele romane dar şi în grădinile ţăranilor din Dacia Traiana, a căror denumire ştiinţifică poate fi regăsită în denumirea populară a unor plante de la noi. The phytogeographic section contains a gyo-no-niwa Japanese garden, with specific landscape elements, representative for the East. The Romanian flora is also well represented for all the geographical regions of the country. The plain region, the Transylvanian plateau, the Banat region, the Moldavian region, the Oltenia region, the Carpathians vegetation, the Black Sea coast. Another special attraction is the Roman Garden. Also known as Pliny’s garden, it is towered by the statue of the Roman goddess Ceres, framed on both sides by two genuine coffins discovered in the old Roman city of Napoca. This garden also contains plants that used to grow in the Roman cities and in the peasant gardens from Roman Dacia and their scientific names are recognizable in the popular names of some plants that grow here.


Sectorul economic grupează plantele după modul lor de utilizare în: plante alimentare, tehnice, furajere, melifere şi tinctoriale. Continuând tradiţia primelor grădini botanice care erau mai ales grădini de plante medicinale, Grădina Botanică clujeană deţine un sector al acestora. Aici se cultivă atât plante de leac tradiţionale, utilizate de poporul român, cât şi cele cuprinse în Farmacopeea Română. În cadrul grădinii mai există două zone de interes general: Herbarul şi Muzeul botanic Herbarul conţine 655.000 de coli din toată lumea, cu valoare ştiinţifică deosebită şi care sunt mereu la dispoziția studenţilor şi a cercetătorilor din România şi din străinătate.


The economic section groups plants together according to their function in: alimentary, technical, fodder, melliferous and tinctorial. Continuing with the tradition of the first botanical gardens which were mostly medicinal plant gardens, the Botanical Garden from Cluj contains a medicinal plants section. The plants that are cultivated here are both traditonal folklore curative plants and plants mentioned by the Romanian Pharmacopoeia. The garden contains two more areas of general interest: The Herbarium and the Botanical Museum. The herbarium consists of 655,000 pages from all over the world, which hold special scientific value being available for the Romanian and foreign students and researchers.


Compartimentul sistematic este unul dintre cele mai importante ale grădinii acoperind o suprafaţă de 4 ha şi cuprinzând cele mai importante familii de plante. De asemenea, grădina beneficiază de două sere în care se cultivă plante din zona ecuatorială, tropicală, subtropicală şi care sunt importante pentru activitatea de cercetare. Complexul mare de sere, cuprinde şase compartimente: sera cu plante acvatice, sera cu palmieri, sera cu vegetaţie din zona mediteraneană şi Australia, sera cu plante suculente, cu bromaliacee, sera cu ferigi şi orhidee. The systematic section is one of the garden’s most important, covering a 4 hectares surface and consisting of the most important plant families. The garden also has two greenhouses where equatorial, tropical and subtropical plants grow, which are of great importance for research activities. The large greenhouse complex consists of six sections: aquatic plants greenhouse, palm trees greenhouse, Mediterranean and Australian vegetation greenhouse, succulent plants greenhouse, bromeliacea greenhouse, ferns and orchirds greenhouse.


Primăria municipiului Cluj-Napoca Strada Moților, Nr. 3, Cluj-Napoca Telefon: 0264 452 244 Fax: 0264 450 090 E-mail: office@visitcluj.ro www.primariaclujnapoca.ro www.visitcluj.ro

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 Strada Apolodor Nr. 17, sector 5, Bucureşti Telefon: 0372 111 409 E-mail: info@mdrt.ro www.mdrt.ro

Direcţia Gestionare Fonduri Comunitare pentru Turism Organismul Intermediar pentru Turism Bd. Dinicu Golescu Nr.38, sector 1, Bucureşti Telefon: 0372 144 000 Fax: 0372 144 001

Legendă fotografii: imaginile au fost realizate în Grădina Botanică Investim in viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională. LA PAS PRIN ORAȘUL COMOARĂ, CLUJ-NAPOCA Primăria municipiului Cluj-Napoca, Septembrie 2011 Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

© Copyright Primăria municipiului Cluj-Napoca 2011

Gradina Botanica Cluj-Napoca (ro-eng)  

Gradina Botanica Cluj-Napoca (ro-eng)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you