Page 1

CENTRUL ISTORIC AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Cimitirul Central Cluj-Napoca Central

Cemetery of Cluj-Napoca

Cluj-Napoca 2020, Capitală Culturală Europeană - oraș candidat Cluj-Napoca 2020, European Capital of Culture - Candidate city


Un veritabil muzeu în aer liber, Cimitirul Central din Cluj-Napoca adăposteşte elita oraşului de mai bine de patru secole. Spectacolul tragic al morţii generat de epidemia de ciumă din 1585, a constituit motivul înfiinţării cimitirului. Atunci, „Consiliul celor 100 de bărbaţi”, autoritatea care administra oraşul, a decis ca nici-o înmormântare a celor ucişi de apriga maladie, să nu se mai desfăşoare în incinta cetăţii sau a bisericilor. Totodată, mai vechiul cimitir central, situat în aria Bisericii Sf. Mihail, a devenit neîncăpător. A veritable open air museum, the Central Cemetery from Cluj Nacopa shelters the town’s elite for more than four centuries. The tragic scene of death caused by the plague from the year 1585 was the main reason for building the cemetery. Then, “The council of 100 men”, the authority that administrated the town, has decided that no funeral of those who were killed by the fierce disease, should be held within the stronghold or the church. Moreover, the oldest central cemetery, situated in the area of the Saint Michael Church, has become too small.


Numărul mare de personalităţi care şi-au găsit aici odihna de veci, coroborat cu diversitatea confesiunilor reprezentate în cimitir, fac din Cimitirul Central un adevărat „Panteon al Transilvaniei”. Catolici, Luterani, greco-catolici, reformaţi, evrei, ortodocşi, coexistă în acest spaţiu Cu excepţia cimitirului luteran şi a celui evreiesc, nu există o grupare după criterii confesionale a mormintelor.

The numerous personalities, who have found their peace here, along with the diversity of confessions represented in the cemetery, give the Central Cemetery the title of “Transylvania’s Pantheon”. Catholics, Lutherans, Protestants, Jews and Orthodox are to be found here. With the exception of the Lutheran and Jewish cemetery, there is no selection after confessional criteria of the tombs.


Cimitirul Central este cunoscut sub denumirea de Cimitirul Hajongard. Există anumite dezbateri cu privire la etimologia termenului hajongard. Se presupune că denumirea este derivată din numele familiei Hazinschart, familia săsească care avea în proprietate terenul, în limitele căruia s-a construit, la sfârşitul secolului al XVI-lea, cimitirul. O altă ipoteză cu privire la provenienţa denumirii cimitirului este aceea că pe terenul actualului cimitir s-ar fi aflat o grădină denumită Hasengarten (Grădina cu iepuri) sau Haselgarten (Grădina cu Alune). The Central Cemetery is known after the name of ” The Hajongard Cemetery”. There are certain debates regarding the etymology of the word hajongard. It is said that the name comes from the Hazinschart family’s name, a Saxon family who possessed the land, in which perimeters the cemetery was build, at the end of the XVI century. Another theory regarding the origins of the name is that on the land on which the cemetery is situated, a garden named Hasengarten (The Garden with rabbits) or Haselgarten (The Garden with Peanuts) existed.


Extins pe o suprafaţă de 14 hectare, Cimitirul Central este în topul celor mai mari cimitire din Europa de Sud – Est. Somptuoase monumente funerare şi elegante morminte nobiliare fac din Hajongard, unul dintre cele mai vizitate locaţii ale Clujului. Cea mai veche piatră funerară se află în partea luterană a Cimitirului Hajongard şi datează din anul 1599. Located on a 14 hectares surface, The Central Cemetery is among the biggest cemeteries in South-East Europe. Due to the magnificent funeral monuments and elegant noble tombs, The Hajongard Cemetery is the most visited place from Cluj. The oldest funeral stone is situated in the Lutheran side of The Hajongard Cemetery and dates back to the year 1599.


De mentionat că urmare a unei decizii a comitetului cimitirului din 1885, toate pietrele funerare ale celor deshumaţi şi a celor ale căror morminte nu mai erau îngrijite de apropiaţi, au fost plasate la intrarea în necropolă.

After the decision of the cemetery’s council in 1885, every funeral stone of those who were exhumed and of those whose tomb were not any longer taken cared by, were placed at the entrance of the necropolis.


Enumerăm aici doar câteva din personalităţile înmormântate în Cimitirul Hajongard Some important people buried in The Central Cemetery are listed below Ion Agârbiceanu (1882 - 1963) Scriitor prolific, ziarist, preot greco-catolic şi om politic. Director al ziarelor Patria şi Tribuna din Cluj, preot şi protopop de Cluj, segretar general al „Astrei”, senator şi vicepreşedinte al Senatului, membru titular al Academiei Române din 1955, s-a stins din viaţă la Cluj, în 28 mai, 1963. Ion Agârbiceanu (1882 - 1963) A prolific writer, journalist, catholic priest and a political man. Being the director of the „Patria” and „Tribuna din Cluj” newspapers, priest and dean of Cluj, general secretary of „The Astra”, senator and vice-president of the Senate, official member of the „Academia Romana” in 1995, he died in Cluj, on the 28th of May 1963.


Gyorgy Banffy II (1746 – 1822) Guvernator al Transilvaniei în perioada 1787 – 1822, a ridicat cel mai frumos edificiu baroc din Transilvania, actualul Palat Banffy. Gyorgy Banffy II (1746 – 1822) Being the governor of Transylvania between 1787 and 1822, he built the most beautiful baroque structure from Transylvania, the present Banffy Palace.

Janos Apaczai Csere (1625 – 1659) Doctor în teologie şi matematician, a redactat „Encilopedia Maghiară”. Adept a lui Descartes şi Copernic, a încercat să impună în sistemul de învăţământ din Transilvania un sistem puritanist. Numit de Rackoczi II profesor la Alba Iulia, a fost îndepărtat din funcţie tocmai din cauza divergenţelor cauzate de viziunea puritanistă. Ajuns în 1655 la Cluj, a preluat funcţia de profesor la colegiul din localitate, fiind urmat de mulţi dintre studenţii de la Alba Iulia. Moare la doar 34 de ani, la Cluj. Janos Apaczai Csere (1625 – 1659) Doctor in theology and mathematician, he wrote „The Hungarian Encyclopedia”. Being a follower of Descartes and Copernic, he tried to implement a puritanism system in the Transylvanian education. Named by Rackoczi II teacher in Alba Iulia, he was removed from his position due to the divergences caused by his puritanism vision. Arriving in Cluj in 1655, he started teaching at the local college, being followed by a big number of students from Alba Iulia. He dies at the age of 34, in Cluj.


Samuel Brassai (1800 – 1897) Recunoscut drept ultimul „înţelept” al Transilvaniei, datorită numărului mare de domenii în care excela. Astfel, enumerăm aici: matematica, pedagogia, lingvistica, filosofia, muzica, eseistica. A încetat din viaţă la Cluj la venerabila vârstă de 97 de ani. Samuel Brassai (1800 – 1897) He was known as the last „Wiseman” from Transylvania, due to the various fields in which he activated. Hereby, we specify: mathematic, pedagogy, linguistics, philosophy, music, essayistic. He died at the honorable age of 97 in Cluj. Adrian Marino (1921 - 2005) Eseist, critic literar, istoric. Doctor în litere, asistent al profesorului George Călinescu la Catedra de Istoria literaturii române moderne la Universitatea Bucureşti, cvadruplu câştigător al Premiului Uniunii Scriitorilor, a scris numeroase studii pe teme literare, istorice, filosofice etc. Disident al regimului comunist, închis pe considerente politice timp de nouă ani (49’ - 57’), iar mai apoi deportat alţi şase ani în Bărăgan. Adrian Marino (1921 - 2005) Essayist, literary critic, historian. Being a doctor graduate at the Faculty of Letters, Professor George Calinescu’s assistant at the Modern Romanian Literature History Department at the University of Bucharest, four times winner of the Union Writer’s Prize, he wrote a various number of studies based on literary, historical and philosophical themes. He was a dissident of the communist reign, locked up on political matters for nine years (’49-’57), and then deported another six years in Baragan.


Emil Racoviță (1868 - 1947) Explorator, biolog, speolog. A cucerit Antarctica împreună cu Amudsen, fiind primii oameni care au reuşit să atingă Polul Sud. A fondat biospeologia, înfiinţând la Cluj primul institut de acest gen din întreaga lume.Academician din 1920, preşedinte al Academiei Române în perioada 1926 – 1929. Emil Racoviță (1868 - 1947) Explorer, biologist, speleologist. He has conquered Antarctica together with Amudsen, being among the first who have succeeded in reaching the South Pol. He has founded the bio speleology, putting the basis of the first institute from the entire world that handles this kind of study. He was an academician since 1920 and president of “The Romanian Academy” between 1926 and 1929.


Primăria municipiului Cluj-Napoca Strada Moților, nr. 3, Cluj-Napoca Telefon: 0264 452 244 Fax: 0264 450 090 E-mail: office@visitcluj.ro www.primariaclujnapoca.ro www.visitcluj.ro

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 Strada Apolodor, nr. 17, sector 5, Bucureşti Telefon: 0372 111 409 E-mail: info@mdrt.ro www.mdrt.ro

Direcţia Gestionare Fonduri Comunitare pentru Turism Organismul Intermediar pentru Turism Bd. Dinicu Golescu, nr.38, sector 1, Bucureşti Telefon: 0372 144 000 Fax: 0372 144 001

Legendă fotografii: imaginile au fost realizate în Cimitirul Central Investim in viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională. LA PAS PRIN ORAȘUL COMOARĂ, CLUJ-NAPOCA Primăria municipiului Cluj-Napoca, Ianuarie 2012 Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

© Copyright Primăria municipiului Cluj-Napoca

Cimitirul central Cluj-Napoca (ro-eng)  

Cimitirul central Cluj-Napoca (ro-eng)

Cimitirul central Cluj-Napoca (ro-eng)  

Cimitirul central Cluj-Napoca (ro-eng)

Advertisement