Page 1

Das Herz Siebenb端rgens

Centrul Istoric al municipiului Cluj-Napoca BEST OF


PIAŢA UNIRII Reprezintă, încă din vechime, centrul vieţii economice, spirituale şi administrative a oraşului, pe amplasamentul ei, atât în perioada romană, cât şi în Evul Mediu se desfășoară o intensă viaţă cotidiană. Piaţa Unirii însumează unele dintre cele mai importante ansambluri arhitectonice gotice, baroce şi neo-baroce: Biserica Sf. Mihail, Statuia lui Matei Corvin, Palatul Bánffy-Muzeul de Artă, Strada în Oglindă și Hotelul Continental.


DER UNIRII-PLATZ stellt seit ältesten Zeiten das Zentrum des wirtschaftlichen, geistigen und Verwaltungs-Lebens dar. Der Unirii-Platz verfügt über verschiedene architektonischen Bauten: die Sankt MichaelKirche, das Banffy-Palais – der größte Palais in Barockstil aus Transsilvanien, welches das Kunstmuseum beherbergt, die Spiegelstraße und das Continental Hotel.


GRĂDINA BOTANICĂ DER BOTANISCHE GARTEN

Fondată în 1872, Grădina Botanică este astăzi una dintre cele mai frumoase din sudestul Europei. Cu toate că se află în centrul oraşului, se întinde pe mai bine de 14 ha. Atracţiile principale ale oazei din mijlocul oraşului sunt: Grădina Japoneză, Grădina Romană şi serele care adăpostesc plante ecuatoriale şi tropicale. Totodată, Muzeul Botanic şi Herbarul sunt gazda a peste 11.000 de specii de plante din întreaga lume. wurde 1872 angelegt und ist heute eines der schönsten und komplexen Botanischen Garten im süd-östlichen Teil Europas. Als nationales Museum, erstreckt sich der Botanische Garten auf einem Gelände von 14 Ha, und hat verschiedene Anziehungspunkte den Japanischen Garten, den römischen Garten, die Abteilung für äquatoriale und tropische Pflanzensammlung, das Botanische Museum und das Herbarium der Babeş-Bolyai Universität mit über 11.000 Exponaten.


PIAŢA AVRAM IANCU DER AVRAM IANCU-PLATZ Centrul spiritual, administrativ şi judecătoresc al oraşului – este bogat reprezentat de palatele construite la începutul secolului XX, în stil neoclasic (Palatul de Finanţe, Palatul de Justiţie, Teatrul Naţional - Opera Română, Catedrala Arhiepiscopiei şi Mitropoliei Ortodoxe). Piaţa Avram Iancu este un loc predestinat, aici desfăşurându-se evenimentele importante ale oraşului.

Der Avram Iancu-Platz der geistliche und administrative Zentrum der Stadt – beherbergt eine reiche Palette von Bauten im neoklassischen Stil des XX. Jhd. (das Finanzhaus, der Justizpalais), ist zusammen mit der Rumänischen Staatsoper und der Orthodoxen Metropolitenkathedrale eine der bestimmten Orte für die wichtigsten Veranstaltungen in der Stadt auf das Someschtal.


TURNUL CROTORILOR DER SCHNEIDERTURM A fost construit pe colţul sud-estic al zidului de apărare a oraşului, după anul 1405, ca urmare a privilegiilor acordate de regele Sigismund de Luxemburg. În perioada medievală, întreţinerea sa a fost încredinţată breslei croitorilor. De-a lungul timpului, acesta a fost distrus de mai multe ori, iar din anul 2009, în urma restaurării şi reamenajării realizate de către municipalitate, Turnul Croitorilor a primit o nouă destinaţie: Centru de Cultură Urbană. Accesul este gratuit.

wurde nach dem Jahre 1405 in der südöstlichen Ecke der Währungsmauer der Alten Burg aufgebaut, als Folge der von dem König Sigismund von Luxemburg verliehenen Berechtigungen. Im Mittelalter wurde die Instandhaltung des Turms der Schneidergruppe anvertraut, und nach dem Restaurierungsprozess in 2009 beherbergt der Schneiderturm das Urbane Kulturzentrum der Klausenburger Gemeinde.


CETĂŢUIA DER SCHLOSSBERG Situată la o altitudine de 405 m, are aspectul unui platou pe care a fost construit, între anii 17151735, de către austrieci, o fortificaţie de tip Vauban, care adăpostea clădiri administrative, garnizoana şi depozitul de armament

Gelegen auf einer Höhe von 405 Metern, hat der Schlossberg den Charakter eines Plateous, auf welchem zwischen 17151735 von der Armee des Habsburgischen Reiches eine Festung im VaubanStil gebaut wurde. Diese Festung verfügte über eine Kontrollrolle über die Stadt, war aber auch als Gefängnis bestimmt, insbesonder während der Revolution von 1848.


MUZEUL ŞI PARCUL ETNOGRAFIC AL TRANSILVANIEI DAS ETHNOGRAPHISCHE MUSEUM SIEBENBÜRGENS. DER ETHNOGRAPHISCHE PARK A fost înfiinţat între anii 1920-1930, fiind primul de acest gen din România. De-a lungul timpului, la Muzeul Etnografic şi în parcul aferent acestuia, s-au adunat zeci de mii de mărturii ale civilizaţiei tradiţionale din spaţiul transilvan, alcătuind un vast fond documentar al culturii populare româneşti. wurden in der Zeitspanne 1920-1930 gegründet und zählen als Ersten dieser Art in Rumänien. Über die Zeit hinweg haben sie Tausende von Zeugnissen der Volkskultur des siebenbürgischen Gebietes gesammelt.


PIAŢA MUZEULUI DER MUSEUMSPLATZ

Este cea mai veche piaţă a oraşului, fiind bogat reprezentată de ansambluri arhitectonice gotice şi baroce, dar şi de situri arheologice romane. Aici găsim Obeliscul Carolina – primul monument laic al oraşului, Biserica Franciscană, Muzeul de Istorie al Transilvaniei, Casa Matei Corvin – locul de naştere al Regelui Ungariei.

Ist der älteste Hauptplatz der Alten Burg, reich an architektonischen und religiösen, im gotischen- und Barockstil, Bauteilgruppen, sowie römische Ausgrabungsstätten. Die Franziskanerkirche, Das Mathias Haus – der Geburtsort des großen Ungarischen Königs, das Bocskai Haus, der Carolina Obelisk und das Nationale Siebenbürgische Geschichtemuseum sind nur ein Teil der wichtigsten Gebäude, die in das Vorbild gebracht wurden. In den letzten Jahren wurde der Museumsplatz als Fußgängerzone bestimmt.


BISERICA REFORMATĂ DIE FRANZISKANERKIRCHE Ridicată în stil gotic târziu, biserica a fost construită ca mănăstire a călugărilor minoriţi – franciscani, cu sprijinul regelui Matei Corvin, în perioada secolelor XV – XVI. Este una dintre cele mai masive construcţii gotice din Transilvania, beneficiind de o acustică excelentă, astfel că aici au loc numeroase concerte de orgă. Wurde erst spät Ende des XV. und Beginn des XVI. Jhd. im gotischen Stil als Kloster für die Franziskaner mit Unterstützung des Königs Matthias aufgebaut. Die Kirche zählt zu den grössten spätgotischen Strukturen in Transsilvanien (Hallenkirche), und ist insbesonders für die Akustik bekannt.


ZIDUL CETĂŢII DIE STADTMAUER

Asemenea celorlalte oraşe medievale, după 1241, oraşul a fost fortificat cu un impunător zid de piatră şi cu bastioane de apărare. Sowie andere mittelalterliche Städte, wurde die Klausenburger Stadtmauer nach 1241 mit starken Steinmauern befestigt, mit verschiedene Türme an den Ecken und Zufahrtstore.


Primăria municipiului Cluj-Napoca Strada Moților, Nr. 3, Cluj-Napoca Telefon: 0264 452 244 Fax: 0264 450 090 E-mail: office@visitcluj.ro www.primariaclujnapoca.ro www.visitcluj.ro Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 Strada Apolodor Nr. 17, sector 5, Bucureşti Telefon: 0372 111 409 E-mail: info@mdrt.ro www.mdrt.ro Direcţia Gestionare Fonduri Comunitare pentru Turism Organismul Intermediar pentru Turism Bd. Dinicu Golescu Nr.38, sector 1, Bucureşti Telefon: 0372 144 000 Fax: 0372 144 001

Investim in viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională. LA PAS PRIN ORAȘUL COMOARĂ, CLUJ-NAPOCA Primăria municipiului Cluj-Napoca Ianuarie 2012 Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

© Copyright Primăria municipiului Cluj-Napoca

Best of Cluj-Napoca (ro-ger)  

Best of Cluj-Napoca (ro-ger)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you