Page 1

MUSEUMS MUSEUMS MUSEUMS MUSEUMS Moștenire pentru viitor

Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Regional și co-finanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentruOperațional Dezvoltare Regională Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Regional și co-finanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională


4

Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei The National History Museum of Transylvania

6

Muzeul de Artă Cluj-Napoca The Art Museum of Cluj-Napoca

8

Colecţia de Istorie a Farmaciei The Pharmacy History Collection

10

Muzeul Etnografic al Transilvaniei The Ethnographic Museum of Transylvania

12

Secţia în aer liber a Muzeului Etnografic al Transilvaniei The open air department of the Ethnographic Museum of Transylvania

14

Muzeul de Speologie „Emil Racoviţă” The “Emil Racoviţă” Speleology Museum

16

Grădina Botanică „Alexandru Borza” şi Muzeul Botanic The “Alexandru Borza” Botanical Garden and the Botanical Museum

18

Muzeul de Mineralogie al Universităţii Babeş-Bolyai The Babeş-Bolyai University Museum of Mineralogy

20

Muzeul de Paleontologie şi Stratigrafie The Paleontology and Stratigraphy Museum

21

Vivariul The Vivarium

22

Muzeul Zoologic The Zoological Museum

24

Muzeul Universităţii din Cluj The Babes-Bolyai University Museum

26

Muzee ale Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Museums

28

Turnul Croitorilor - Centru de Cultură Urbană The Tailors’ Tower - Urban Culture Centre

3


Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei

Îşi are sediul într-o clădire monument de arhitectură a secolului al XIX-lea, Casa Petrichevich-Horvath Daniel (un protector al artelor şi literaturii), construită în stil neoclasic. Din anul 1937 muzeul este deschis publicului, prezentând una din cele mai mari şi mai bine organizate secţii de istorie antică din ţară, o valoroasă pinacotecă, o colecţie de ceramică medievală şi modernă, un lapidar medieval şi o colecţie etnografică. Sunt exemplificate aspecte din viaţa păsărilor de stufăriş cu tipurile de cuiburi pe care acestea le construiesc, precum şi diorama cu fauna Câmpiei Bărăganului. Vitrina cu Colibri atrage atenţia prin variaţia coloritului schimbător în funcţie de lumina care cade pe corpul lor, iar în microdiorama în care se află expuşi grangurii (Oriolus oriolus) observăm fenomenul de dicromism sexual, locul în care este construit cuibul şi ponta. O altă dioramă deosebit de reprezentativă este şi cea în care este arătată lupta pentru existenţă pe timp de iarnă într-o pădure din zona noastră şi care alcătuieşte totodată un spaţiu explicativ bine documentat.

4

Adresa: Str. Constantin Daicoviciu, nr. 2 Tel: 0264/597.567, 0264/595.677 Orar: marţi - duminică: 10 - 16


The National History Museum of Transylvania The museum has its headquarters in an architectural monument of the 19th century - The Petrichevich-Horvath Daniel House (Petrichevich was a patron of the arts and literature) which was built in neoclassic style. The museum has been open to the public since 1937, putting forward one of the largest and most well organized sections of antique history in the country, a valuable collection of paintings, a ceramics collection from medieval and modern times, a medieval terse and an ethnographic collection. The present collections of the museum contain over 400,000 cultural possessions from the basic exhibition that demonstrate the historical evolution and the degree of civilization in the Transylvanian lands from prehistoric ages up to the 1st of December 1918, illustrated by different objects from archeological findings, medieval and modern ceramic collections, tin, glassware, weaponry, photographs and documents, books and newspapers, etc. In 1999, The Thesaurus also opened for the public, where, in its two exhibition rooms, the visitors can find over 4,600 gold and silver pieces: Eneolithic idols, antique and medieval monetary thesauruses, gem jewelry, medals and decorations, but also domestic objects forged out of precious metal.

Interesting facts: The Egyptian Collection – an authentic mummy from the 3rd century B.C. in its painted wooden sarcophagus The stove tiles collection – contains approximately 700 pieces – entirely preserved or fragmentary – from the 14th-19th centuries, and also two stoves. One of them is built in a classicist style and it can be found in the permanent exhibition and while the other one in a folk style. Oriental weaponry – battle axes and pistol-swords, crossbows and even a cannon-ball tube. The furniture in different Western European styles – proof that the nobles kept pace with the European fashion – may constitute an image of a luxurious interior, complete with rugs, trousseau chests and embroideries.

Address: 2, Constantin Daicoviciu Street; Telephone no: +40 (0)264 591 718; Open: Tuesday – Sunday, from 10.00 to 16.00

5


Muzeul de Artă Cluj-Napoca

Muzeul de Artă Cluj-Napoca este o instituţie publică de cultură a cărei misiune este de a conserva, cerceta şi pune în valoare patrimoniul real şi virtual de artă românească şi universală. El este unul din cele mai importante muzee din România cu o colecţie de peste 12. 000 de piese de pictură, sculptură, arte grafice şi decorative. Înfiinţat ca instituţie în anul 1951, muzeul funcţionează din anul 1956 în Palatul Bánffy, o clădire barocă construită ca reşedinţă a guvernatorului Transilvaniei pe baza planurilor arhitectului J. E. Blaumann în perioada 17741785. Este cel mai important edificiu baroc din Cluj-Napoca şi unul de referinţă pentru arhitectura de secol XVIII din România, decoraţia arhitecturală în piatră fiind completată cu o serie de sculpturi cu valoare artistică deosebită realizate de Anton Schuchbauer. Artiştii români care prin activitatea lor au contribuit la constituirea unei arte naţionale reprezentative începând cu secolul al XIX-lea sunt ilustraţi cu opere semnate Theodor Aman, Nicolae Grigorescu, Ion Andreescu şi Ştefan uchian. Arta românească a primei jumătăţi a secolului XX este reprezentată de lucrări semnate Nicolae Tonitza, Theodor Pallady, Nicolae Dărăscu, Gh. Petraşcu, Francisc Şirato, Iosif Iser, ucian Grigorescu, Dumitru Ghiaţă, Camil Ressu, Dimitrie Paciurea şi Corneliu Medrea, legaţi de evoluţiile artei europene nu numai prin opţiuni stilistice şi tematice ci şi prin contacte şi legături personale cu unii din cei mai notorii exponenţi ai acesteia. Conexiunile cu arta europeană sunt marcante în modul cel mai evident la artiştii care au evoluat sub semnul avangardei istorice, reprezentaţi în Galeria Naţională de opere semnate Hans Eder, Iosif Klein, Hans Mattis-Teutsch, Corneliu Mihăilescu, M. H. Maxy, Miliţa Petraşcu şi Vasile Popescu. Arta din România celei de-a doua jumătăţi a secolului XX este reprezentată de opere ale artiştilor Catul Bogdan, Al. Ciucurencu, Aurel Ciupe, Ion Ţuculescu, Ion Vlasiu, Constantin Lucaci şi Corneliu Baba, semnificative pentru detaşarea artiştilor de reţetele ideologico-artistice impuse de regimul comunist. Calitatea manifestărilor organizate de către Muzeul de Artă ClujNapoca a fost recompensată în ultimii ani cu premii naţionale acordate de Ministerul Culturii şi Cultelor pentru expoziţiile Cultură şi artă armenească la Gherla, Abodi Nagy Béla şi Avangarda din România în colecţii clujene.

6

Adresa: Piaţa Unirii, nr. 30 Tel/fax: +40 (0)264 596 952, 596 953 Orar: miercuri - duminică 10 - 17


The Art Museum of Cluj-Napoca

The Art Museum of Cluj-Napoca is a public institution of culture whose mission is to preserve, research and put forward the real and virtual patrimony of Romanian and universal art. With a collection of over 12,000 paintings, sculptures, graphic arts and decorative pieces, it is considered one of the most important museums in Romania. Founded as an institution in 1951, the museum has been operating since 1956 in the Banffy Palace – a baroque building which was built based on the plans of the architect J.E. Blaumann during the years 1774-1785, its destination being that of residence for the governor of Transylvania. It is the most important baroque edifice in Cluj-Napoca and one of reference for the 18th century Romanian architecture. A series of sculptures with remarkable artistic value made by Anton Schuchbauer were added to the building in order to complete its stone architectural decorations. Several Romanian artists have contributed, through their activity, to the creation of representative national art starting with the 19th century. Some of their works are illustrated at the museum; among these we can point out Theodor Aman, Nicolae Grigorescu, Ion Andreescu, and Ştefan Luchian. The Romanian art of the first half of the 20th century is portrayed by the works of Nicolae Tonitza, Theodor Pallady, Nicolae Dărăscu, Gh. Petraşcu, Francisc Şirato, Iosef Iser, Lucian Grigorescu, Dumitru Ghiaţă, Camil Ressu, Dimitrie Paciurea, and Corneliu Medrea. These artists were connected to the trends in European art not only in the sense of stylistic and thematic options, but also by the means of personal contact with one of its most notorious exponents. The connections with the European art are manifested very clearly in the works of the artists who evolved under the sign of the historical avant-garde. These are Hans Eder, Iosif Klein, Hans Mattis-Teutsch, Corneliu Mihăilescu, M.H. Maxy, Miliţa Petraşcu, and Vasile Popescu, representatives that can be found in the National Gallery. The Romanian art of the second half of the 20th century is portrayed by artists, such as Catul Bogdan, Al. Ciucurencu, Aurel Ciupe, Ion Ţuculescu, Ion Vlasiu, Constantin Lucaci, and Corneliu Baba. Their works are eloquent for the artists’ separation from the ideological and artistic patterns imposed by the communist regime. The Ministry of Culture rewarded the Art Museum of Cluj-Napoca for the quality of the manifests organized in the past years with national prizes for the following exhibitions: Armenian Culture and Art in Gherla, Abodi Nagy Bela and Romanian Avant-garde in Cluj-Napoca Collections. Address: 30, Unirii Square; Telephone no: +40 (0)264 596 952, 596 953 PROGRAM: from Wednesday to Sunday, from 10.00 to 17.00

7


Colecţia de Istorie a Farmaciei Colecţia de Istorie a Farmaciei se află în cea mai veche farmacie din Cluj, farmacia „La Sfântul Gheorghe”, cunoscută sub numele de farmacia Hintz, a cărei primă atestare documentară datează din anul 1573. Muzeul a fost inaugurat în anul 1954. Ulterior, din anul 1963, Muzeul Farmaciei a primit numele de Colecţia de Istorie a Farmaciei fiind subordonată Muzeului Naţional de Istorie a Transilvaniei. La originea acestui muzeu se află colecţia de obiecte farmaceutice transilvănene a profesorului Iuliu Orient (1869-1940), expusă în anul 1904 într-una dintre sălile Muzeului Ardelean. Această colecţie, însumând 1800 de piese, a fost donată muzeului, fiind îmbogăţită pe parcursul timpului prin alte donaţii valoroase care ilustrează activitatea farmaceutică din Transilvania între secolele XVI - XX. Oficina (încăperea în care se vindeau medicamentele) este decorată cu o pictură murală în stil baroc, care datează din anul 1766. Această decoraţiune de oficină este unică în România. Mobilierul farmaceutic autentic datează din secolele XVII - XIX. Sunt expuse vechi vase farmaceutice de diferite tipuri, produse farmaceutice, vechi cărţi şi documente importante. În Camera materiale sunt expuse peste 200 de vase farmaceutice din lemn, datate între secolele XVII-XIX. În acest tip de vase farmaciştii păstrau pulberile obţinute din plante medicinale şi unele pulberi minerale. Mai există o farmacie portativă din lemn, ale cărei sertăraşe conţin numeroase sticluţe cu etichete corespunzătoare. În subsolul farmaciei vom găsi ambianţa unui laborator farmaceutic medieval unde avea acces numai farmacistul cu asistenţii săi. Aici sunt expuse obiecte vechi, utilizate în trecutele veacuri pentru prepararea leacurilor tămăduitoare. Pot fi văzute numeroase retorte din sticlă, distilatoare din aramă, percolatorul (instalaţie pentru obţinerea tincturilor), recipiente şi castroane din bronz şi aramă, vase farmaceutice şi mensuri din cositor, un suport cu malaxoare din lemn, vechi recipiente din sticlă, ceramică şi lemn, mojare din bronz şi fontă.

Curiozităţi:

- pe panourile uşilor unui dulap din farmacie sunt reprezentate etapele vieţii omului: copilăria, tinereţea, maturitatea şi moartea; - arborele vieţii încadrat de doi şerpi ai lui Esculap; - în holul de acces poate fi văzută o hartă cu firmele farmaciilor care au fost atestate în Transilvania de la sfârşitul sec. al XV-lea până la începutul sec. al XVIII-lea; - pulvis mumiae vere (praful de mumie adevărată) şi praful din pietre preţioase, ambele fiind utilizate ca medicamente universale; - hyraceum – produs de origine animală (viezure african) cu multiple aplicaţii medicale: epilepsie, isterie; - theriaca veneţiană, utilizat ca antidot pentru otrăvuri; - asfaltul din Siria utilizat în tratamentul reumatismului; - pulberea de corali precum şi ochii de rac - surse naturale de calciu;

8

Adresa: Piaţa Unirii, nr. 28 Tel: +40 (0)264 597 567 Orar: Iarna: luni - vineri 10 - 16 Vara: joi 14 - 20


The Pharmacy History Collection The Pharmacy History Collection can be found in the oldest pharmacy building of Cluj-Napoca, named “La Sfântul Gheorghe”, also known as the Hintz pharmacy, dating back to 1573. The museum opened in 1954; later, in 1963, the Pharmacy Museum changed its name in The Pharmacy History Collection, under the National History Museum of Transylvania. The museum started with a collection of Transylvanian pharmaceutical objects, owned by Professor Iuliu Orient (1869-1940). The collection was first exhibited in 1904 in one of the exhibition rooms at the Transylvanian Museum (Muzeul Ardelean/Erdélyi Múzeum). This collection containing 1,800 pieces was donated to the museum and it was enriched over time through other several valuable donations that describe the pharmaceutical activity in Transylvania from the 16th century to the 20th. The room in which drugs were sold is decorated with a baroque mural painting dating back to 1766. This decoration is one of a kind in Romania. The original furniture is from the 17th century up to the 19th century. Old pharmaceutical recipients, pharmaceutical products, old books and important documents can be found here. The substance room contains over 200 wooden pharmaceutical recipients from the 17th-19th centuries. The pharmacists used this type of recipients to preserve powder from medicinal herbs and some mineral powder. There is also a wooden mobile pharmacy with many labeled medicine bottles contained in its drawers. The pharmacy’s basement looks like a medieval chemistry laboratory where only the pharmacist and his assistants had access. Tools that were used in the past for the preparations of healing potions are displayed here, amongst with glass retorts, copper distillers, drip device (an installation for extracting tinctures), recipients and bowls made out of bronze and copper, pharmaceutical containers and tin measurement tools, wooden mixers, antique glass, ceramic and wooden recipients, bronze and cast iron jars.

Interesting facts:

- On one of the cabinet’s doors there is a graphic representation of man’s life cycle: childhood, youth, adulthood, and death; - Esculap’s two serpents surrounding the tree of life; - A map of every certified pharmaceutical company in Transylvania from the end of the 15th century to the beginning of the 18th century can be found in the main lobby; - Pulvis mumiae vere (mummy powder) and gemstone powder, both of universal use; - Hyraceum: animal product (African badger) with multiple medical use: epilepsy, hysteria; - Venetian theriac used as antidote against poisoning; - Syrian asphalt used for treating rheumatic diseases; - Coral powder and lobster eyes – natural calcium sources. Address: 28, Unirii Square; Telephone no: +40 (0)264 597 567; Open: Monday – Saturday, from 10.00 to 16.00 Summer program – Thursday from 14.00 to 20.00

9


Muzeul Etnografic al Transilvaniei

Fondat în anul 1922 de către profesorul Romulus Vuia, Muzeul Etnografic al Transilvaniei s-a impus în elita muzeelor româneşti de profil, graţie calităţii de excepţie a patrimoniului său. Este compus în prezent din peste 41.000 de obiecte ţărăneşti tradiţionale, datând din secolele XVII-XX, secondate de un fond documentar de peste 80.000 de piese. Muzeul cuprinde două secţii: Secţia Pavilionară şi Parcul Etnografic „Romulus Vuia” (secţia în aer liber). Secţia Pavilionară funcţionează în Palatul „Reduta” – monument istoric care datează din secolul al XVI-lea. Actuala expoziţie pavilionară, vernisată la 16 decembrie 2006, intitulată „Cultura populară tradiţională din Transilvania în secolele XVIII-XX”, reconstituie, cu talent, modul de viaţă de acum două secole al ţărănimii transilvănene. Ca mărturii au rămas unelte simple sau instalaţii ingenioase folosite în activităţi casnice şi culminând cu bogatele costume populare, care atestau nu doar stadiul vieţii, ci şi poziţia socială a celui care le purta. Sunt prezentate, de asemenea, obiceiurile tradiţionale din ciclul vieţii, cele calendaristice şi portul ţărănesc, cu rol esenţial în reliefarea identităţii zonale şi etnice.

Curiozităţi:

- cu peste 80 de ani vechime neîntreruptă, muzeul a ajuns cel mai mare de acest gen din România şi între cele mai prestigioase din Europa (al şaselea) - muzeul funcţionează în clădirea „Reduta”, ce a adăpostit în perioada 1848 - 1865 Dieta Transilvaniei, iar între 1894 - 1895, a fost sediul celebrului proces al memorandiştilor. - conţine 50.000 de fotografii, 5.000 de diapozitive, 12.000 de reviste de specialitate (Arhiva etnograficofolclorică).

Adresa: Str. Memorandumului, nr. 21 Tel. +40 (0)264 592 344 Orar: marţi – duminică: 9 – 17 www.muzeul-etnografic.ro

10


The Ethnographic Museum of Transylvania

Established in 1922 by Professor Romulus Vuia, The Ethnographic Museum of Transylvania imposed itself amongst the prestigious Romanian museums of this kind thanks to the exceptional quality of its patrimony. It currently contains over 41,000 traditional farmer objects, dating back to the 17th century up to the 20th, which are backed up by a documentary fund of over 80,000 pieces. The museum has two departments: The Pavilion and The Ethnographic Park Romulus Vuia (the open air department). The Pavilion operates in the ‘Redoubt’ Palace, a historical monument from the 16th century. The current exhibition, which was opened on the 16th of December 2006, called “Traditional folk culture in Transylvania from the 17th century up to the 20th century”, reprersents a well accomplished reenactment on how Transylvanian farmers led their lives two centuries ago. Simple tools, ingenuous installations used in domestic activities and highly decorated folk costumes are proof of the life state and also of the social position of those who were in its possession. We can also find a presentation of the traditional customs during man’s lifetime, yearly customs and national folk costumes, essential for underlining the ethnic and local identity.

Interesting facts:

- With over 80 years of continuous activity, the museum is now one of the largest of its kind in Romania and one of the most prestigious in Europe (the sixth); - The museum operates in the ‘Redoubt’ building which was the headquarters for The Transylvanian Diet (constitutional and political body in Transylvania) between 1848 and 1865; between 1894 and 1895 the museum hosted the famous trial of the Memorandists; - The museum has in its possession 50,000 photos, 5,000 slides and 12,000 trade journals (The Ethnographic and Folklore Archives).

Address: 21, Memorandumului Street Telephone no: +40 (0)264 592 344 Open: Tuesday – Sunday from 9.00 – 17.00

11


Secţia în aer liber a Muzeului Etnografic al Transilvaniei

Parcul Etnografic Naţional „Romulus Vuia”, înfiinţat în 1929, poartă numele fondatorului şi primului director al muzeului, prof. Romulus Vuia. Exponatele sunt reprezentate de construcţii grupate pe tipuri zonale de gospodării şi monumente de arhitectură populară, instalaţii populare, ateliere meşteşugăreşti, precum şi fântâni, porţi, troiţe şi textile de interior.

Curiozităţi:

- Muzeul Etnografic al Transilvaniei este cel mai vechi şi mai mare muzeu etnografic din România; - cele mai vechi exponate datează din 1678 - biserica din Cizer-Sălaj, la care a lucrat românul Nicola Ursu (Horea), cu puţin timp înainte de răscoala din 1784, este una dintre cele mai frumoase biserici de lemn din Transilvania; în acest monument de arhitectură populară încă se mai oficiază cununii; - găzduieşte târguri anuale şi manifestări culturale tradiţionale. Adresa: Str. Tăietura Turcului f.n. Tel. +40 (0)264 586 776 Orar: 1 mai – 1 noiembrie: 10 – 18

12


The open air department of the Ethnographic Museum of Transylvania

The National Ethnographic Park Romulus Vuia, established in 1929, bears the name of its founder and first museum manager, Professor Romulus Vuia. The exhibited pieces are in fact old traditional buildings, grouped according to their regional establishments, folk architecture monuments, folk installations, craftsman workshops, wells, gateways, big wooden crosses and indoor textiles.

Interesting facts:

- The Ethnographic Museum is the oldest and the largest one amongst its category Romania; - The oldest exhibit pieces date back from 1678; - The church from Cizer-Sălaj, at the construction of which contributed Nicola Ursu (Horea), just before the 1784 uprising, is one of the most beautiful wooden churches in Transylvania; weddings are still being officiated in this architectural monument; - It hosts annual fairs and traditional cultural manifestations Adress: Tăietura Turcului Street Tel. +40 (0)264 586 776 Orar: 1 May – 1 November: 10 – 18

13


Muzeul de Speologie „Emil Racoviţă” Muzeul de Speologie „Emil Racoviţă” a fost înfiinţat în anul 1998 şi este singurul muzeu din România dedicat ştiinţei peşterii şi savantului Emil Racoviţă – fondatorul biospeologiei şi al primului institut de speologie din lume, la Cluj, în anul 1920. Rezultatele programului biospeologic - iniţiat de savantul Emil Racoviţă - au fost excepţionale: 1200 de peşteri explorate în Europa şi Africa, o colecţie numărând 50.000 de exemplare ale faunei cavernicole, 66 de studii ştiinţifice însumând aproximativ 6000 de pagini. Apogeul carierei sale ştiinţifice a fost reprezentat de elaborarea unei teorii originale privind evoluţia. Muzeul include „Colecţia Emil Racoviţă”, cu numeroase exponate deosebite, precum: un caiet de notiţe din perioada în care Racoviţă era student la Universitatea Sorbona din Paris (1886-1891), microscopul „Zeiss” şi aparatul „Lihnof” de care s-a folosit în expediţia antarctică „Belgica” (1897-1899), diapozitivele şi proiectorul pe care le-a utilizat în susţinerea cursului de biologie generală de la Facultatea de Ştiinţe din Cluj, desene originale cu care şi-a ilustrat lucrările ştiinţifice, obiecte personale, de birou. Imobilul în care funcţionează muzeul este fosta închisoare a oraşului medieval Cluj (secolele XIV-XIX), monument istoric de interes naţional, datând din anul 1376.

Adresa: Piaţa Unirii, nr. 25 bis Acces din str. Sextil Puşcariu nr. 8 Tel: +40 (0)264 430 601 +40 (0)732 340 669 - pentru programări în afara orarului Orar: marţi-vineri: 10.00 - 16.00 muzeuspeo@primariaclujnapoca.ro

14


The “Emil Racoviţă” Speleology Museum

The “Emil Racoviţă” Speleology Museum was established in 1998, and it is the only museum in Romania dedicated to the scientist Emil Racoviţă and to the cave science. Emil Racoviţă is the founder of biospeleology and of the first Speleology institute in the world, which was opened in Cluj-Napoca in 1920. The results of the biospeleology program initiated by E. Racoviţă were exceptional: 1,200 explored caves throughout Europe and Africa, a collection of 50,000 copies of cave fauna, 66 scientific studies adding up to approximately 6,000 pages. Racoviţă reached the peak of his scientific career when he elaborated an original theory regarding the evolution. The museum also includes The Emil Racoviţă Collection with numerous varied exhibition pieces like: a notebook from the period when Racoviţă was a student at the Paris-Sorbonne University (1886-1891), the Zeiss microscope and the Lihnof photo device which he used in his “Belgica” Antarctic expedition (1897-1899), the projector and slides he used when teaching his General Biology course at the Science University in Cluj, original drawings illustrated in his scientific works, personal desk objects. The building in which the museum operates is an old medieval prison (from the 14th century up to the 19th century) and it is considered a national historical monument dating back to 1376.

Address: 25 bis, Unirii Square Access from 8, Sextil Puşcariu Street Telephone no: +40 (0)264 430 601 Open from Tuesday to Friday, 12.00 – 16.00

15


Grădina Botanică „Alexandru Borza” şi Muzeul Botanic Grădina Botanică „Al. Borza” a Universităţii Babeş Bolyai din Cluj-Napoca a fost înfiinţată în anul 1920 de către prof. Alexandru Borza. În organizarea ei primează concepţia ştiinţifică în materie de clasificare a plantelor şi de fitogeografie, armonios îmbinată cu rafinamentul artistic care-i imprimă o notă de farmec şi pitoresc, cu totul aparte. Spaţiul grădinii este împărţit în mai multe sectoare, fiecare cu specificul său: - ornamental: unde sunt cultivate zeci de specii cu sute de soiuri de plante lemnoase şi ierboase - fitogeografic: în care sunt expuse plante caracteristice zonelor aride din Africa şi America Centrală, formaţiunilor ierboase şi lemnoase din America de Nord, Extremul Orient, din Himalaya şi Altai, din Caucaz şi Balcani, precum şi comunităţile vegetale din principalele regiuni istorice ale ţării noastre - sistematic: constituie o carte vie de botanică, în care speciile sunt grupate pe familii, dispuse în ordine filogenetică, după sistemul original al prof. Al. Borza - economic şi medicinal În incinta Grădinii Botanice este situat şi Institutul Botanic, reprezentat de colectivul de botanică al facultăţii de Biologie şi Geologie, de Muzeul Botanic (cu 6.900 de piese divers conservate) şi Herbarul Universităţii, (care adăposteşte 660.000 coli de herbar cu plante provenite din toate regiunile globului). Prin modul de amenajare, bogăţia specifică şi funcţiile îndeplinite, acest obiectiv reprezintă, pe drept cuvânt, o perlă a municipiului nostru şi un patrimoniu naţional ce trebuie cunoscut şi protejat.

Curiozităţi: - grădina ocupă o suprafaţă de 14 ha; - colecţiile provenite de pe toate meridianele Terrei însumează aproximativ 10.000 de taxoni; - Grădina Romană, dominată de statuia zeiţei Ceres şi de diverse piese arheologice descoperite în municipiul roman Napoca, populată cu plante de cultură, legume şi flori ce creşteau în grădinile romane, cultivate şi azi în grădinile ţărăneşti; - Grădina Japoneză, amenajată în stilul tradiţional intermediar gyo-noniwa, cu numeroase elemente de arhitectură peisajeră specifice şi cu importante elemente floristice din Extremul Orient; - complexul de sere alcătuit din şase sere în care sunt cultivate plante ecuatoriale, tropicale şi subtropicale, cum sunt: celebrul nufăr de pe Amazoane, impozanţii palmieri, plante australiene şi mediteraneene, plante suculente, orhidee şi ferigi tropicale etc.

Adresa: Str. Republicii nr. 42 Tel:+40 (0)264 592 152 Orar grădină: 8 - 20, sere: septembrie martie 8 - 16, aprilie - mai 9 - 17, iunie - august 9 - 18; Program muzeu: luni - vineri 7 - 15

16


The “Alexandru Borza” Botanical Garden and the Botanical Museum

The “Alexandru Borza” Botanical Garden was founded in 1920 by Professor Alexandru Borza and it belongs to the Babeş-Bolyai University of Cluj-Napoca. Its organization is based on the scientific conception regarding the classification of plants and phytogeography, harmoniously combined with the artistic refinement, which offers the Botanical Garden a hint of charm and a special picturesque character. The garden space is divided into several sections, each having its particular nature: The decorative section where many species with hundreds of sorts of wood plants and herbs are cultivated; The phytogeographic section where plants belonging to the arid zones of Africa and Central America are exhibited, herb and wood formations from North America, The Far East, from the Himalayans and the Altai Mountains, from the Caucasus Mountains and The Balkans, and also the vegetal communities from the main historical regions of Romania; The systematic section is a living botanical book in which the plants are grouped according to their kind, organized in phylogenetic order, based on Professor Borza’s original system. The economic and medicinal section - In the enclosures of the Botanical Garden there is the Botanical Institute, represented by the botanical staff from the Biology and Geology Faculty, by the Botanical Museum – with 6,900 variously conserved pieces – and the University Herbarium – which contains 660,000 herbarium sheets with plants from all over the globe. The “Alexandru Borza” Botanical Garden is a true masterpiece through its construction, richness and the functions it carries out and represents a national patrimony that deserves to be known and protected.

Interesting facts: - The garden has a surface of 14 hectares/140,000 square meters; - The collections from all of Earth’s meridians add up to a sum of approximately 10,000 taxa; - The Roman Garden is dominated by the statue of goddess Ceres and by various archeological pieces discovered in the Roman city of Napoca. It is populated with crops, vegetables and flowers that grew in Roman gardens and that are still cultivated nowadays by farmers; - The Japanese Garden is laid out in the intermediary traditional style gyo-no-niwa, with many specific landscape architecture elements and floral elements from the Far East; - The greenhouse complex is composed out of six greenhouses where equatorial, tropical and subtropical plants are being cultivated: the famous Amazonian waterlily, palm trees, Australian and Mediterranean plants, succulent plants, orchids and tropical ferns etc. Address: 42, Republicii Street Telephone no: +40 (0)264 592 152 Open from 8.00 to 20.00. Greenhouses: 9.00 – 18.00 (summer), 9.00 – 18.00 (winter), 9.00 – 17.00 (autumn and spring). The museum is open from Tuesday to Thursday, 10.00 – 13.00.

17


Muzeul de Mineralogie al Universităţii Babeş-Bolyai Muzeul de Mineralogie care funcţionează în cadrul Catedrei de Mineralogie a Facultăţii de Biologie şi Geologie, a fost conceput iniţial ca loc de studiu şi aprofundare a cunoştinţelor pentru studenţii geologi şi specialişti în domeniu. ncepând cu anul 2002, Colecţia didactică de minerale şi roci şi-a deschis porţile . Muzeul conţine la ora actuală peste 16.500 de exponate (dintre care în jur de 12.500 minerale, peste 3.700 geme prelucrate şi peste 200 meteoriţi), grupate în mai multe colecţii tematice (pe criterii sistematice şi geografice). Cele mai valoroase dintre acestea sunt prezentate mai jos. Colecţia sistematică de minerale ilustrează peste 700 de specii distincte de minerale (inclusiv varietăţile lor estetice, de tip „floare de mină” sau pietre de podoabă) din întreaga lume. Este cel mai bogat fond ştiinţific sistematic din România. Include o importantă colecţie de aur nativ (450 de eşantioane), cu precădere din zona Roşia Montană. Colecţia de geme din România este singura prezentare sistematică de acest tip din ţară, ce pune în valoare potenţialul natural local (peste 98 de localităţi diferite) de pietre fine - în special reprezentate prin varietăţi de cuarţ şi roci ornamentale. Colecţia de geme (pietre preţioase şi fine) reuneşte 250 de exemplare de minerale prelucrate (diamant, smarald, acvamarin, rubin, safir, turmalin, topaz, zircon, turcoază, granaţi, ametist, citrin, calcedonii, opal nobil, opal de foc etc.) într-un cabinet de epocă din sec. XIX. Colecţia de meteoriţi este singura de acest gen din România. Întruneşte peste 200 de exponate din întreaga lume. Nucleul colecţiei de meteoriţi îl constituie fragmentele din meteoritul „Mocs”, căzut în 1882 pe raza comunei Mociu (jud. Cluj). Cel mai mare dintre aceste fragmente cântăreşte 35,7 kg. Colecţia s-a îmbogăţit recent cu peste 30 de noi exponate donate de colecţionari din ţară şi străinătate, între care meteoriţi din Sahara, tectite şi un pseudometeorit (fabricat industrial). Rolul asumat al Muzeului de Mineralogie este acela de conservare şi studiere a patrimoniului natural şi a diversităţii de minerale şi roci, în colaborare cu membrii Catedrei de Mineralogie. O altă misiune importantă este aceea de educare, în special a tinerei generaţii. Anual, muzeul se bucură de peste 500 de vizitatori, dintre care peste 85 % sunt elevi şi studenţi din Cluj-Napoca. În rândul acestora, vizitele tematice ghidate şi proiectele educative concepute special, pe categorii de vârstă („În căutarea comorii”, „Testul grilă”, sau „Top 10”) se bucură de un real succes.

18

Adresa: Universitatea Babeş-Bolyai Str. M. Kogălniceanu nr. 1 Tel: +40 (0)264 405 300/int. 5121 Fax: +40 (0)264 591 906 Orar: marţi – vineri: 11 –14


The Babeş-Bolyai University Museum of Mineralogy The Mineralogy Museum operates within the Mineralogy Department of The Biology and Geology Faculty and it was first thought out to be a place for detailed studies dedicated to Geology students and experts in the field. The educational collection of minerals and rocks opened in 2002. The museum currently contains over 16,500 exhibition pieces (approximately 12,500 minerals, over 3,700 tooled gems and over 200 meteorites), grouped into several thematic collections (based on systematic and geographic criteria). The most valuable amongst these are presented below. The systematic minerals collection exemplifies over 700 distinct species of minerals from around the world (including their esthetic varieties, such as “mine flower” or decorative stones). It is the richest scientific systematic fund in Romania and it includes an important collection of native gold (450 samples), mostly from the Roşia Montană area. The gem collection is the only systematic presentation of this kind in Romania, which puts forward the natural local potential of fine stones (from over 98 different locations), mainly represented by quartz and decorative rock varieties. The gem collection (fine gemstones) reunites 250 copies of wrought minerals (diamond, emerald, aquamarine, ruby, sapphire, tourmaline, topaz, zirconium, turquoise, garnets, amethyst, citrine, chalcedony, noble opal, fire opal, etc.) in a 19th century cabinet. The meteorites collection is the only one of this kind in Romania and it contains over 200 exhibition pieces from all around the world. The main attraction of this collection is represented by pieces from the Mocs meteorite that fell in 1882 within the range of the commune of Mociu, Cluj County. The biggest piece weighs 35.7 kg. The collection has been recently enriched with over 30 new pieces amongst which meteorites from the Sahara desert, tektites and a pseudo-meteorite (industrially manufactured), donated by collectors from within the country and from abroad. The Mineralogy Museum is in charge of the preservation and the studies of the natural patrimony and the mineral and rock diversity, in collaboration with the members of the Mineralogy Department. Another important mission is that of educating, especially amongst the young generation. The museum enjoys over 500 visitors every year, out of which over 85% are pupils and students from Cluj-Napoca. In this sense, thematic guided visits and educational projects have been especially conceived, assorted by age (Seeking the treasure, The Quiz or Top 10), and they have proved to be a real success. Guided tours can be organized for groups of minimum 6 people with programming in advance, on 0264 405 300 interior 51521 or by e-mail. In the case of schools, a responsible is necessary. The museum may occasionally be closed for the public – generally in August and in other periods for shorter terms. To avoid any inconvenience, programming of visits in advance is recommended. Address: 1, Mihail Kogălniceanu Street Telephone no: +40 (0)264 405 300 int 5121 From Monday to Friday, 11.00-14.00

19


Muzeul de Paleontologie şi Stratigrafie Muzeu orăşenesc, cu profil ştiinţele naturii – secţia în aer liber, cuprinde eşantioane mari de roci eruptive, metamorfice şi sedimentare, sub formă de blocuri sau plăci lustruite, coloane impozante şi formaţiuni stalagmitice de peşteră. Se remarcă colecţiile cu resturi de fosile colectate mai ales din bazinul Transilvaniei, printre care câteva resturi de vertebrate mai evoluate din terţiar (Ursus speloeus), colecţia stratigrafică a bazinului Transilvaniei (unică în ţară), colecţia de nevertebrate etc. Adresa: Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1 Tel: +40 (0)264 405 300 Pentru vizitarea muzeului este nevoie de programare telefonică

The Paleontology and Stratigraphy Museum The Paleontology and Stratigraphy Museum is a city museum with nature science profile belonging to the BabeşBolyai University. The open air section gathers big samples of eruptive, metamorphic and sedimentary rocks, in the shape of blocks and polished tiles, imposing columns and stalagmite cave formations. We can point out the fossil remains collection mainly gathered from the Transylvanian Basin, amongst which several more evolved vertebrate remains from the Tertiary period (Ursus spelaeus), the stratigraphic collection from the Transylvanian Basin (one of a kind in Romania), the invertebrate collection, etc. Address: 1, Mihail Kogălniceanu Street Telephone: +40 (0)264 405 300/int 227 For visits, call in advance.

20


Vivariul A fost construit între anii 1998 - 200. Cuprinde aproximativ 57 de specii de animale. La deschidere, în 2001, adăpostea doar o colecţie de reptile şi amfibieni. La ora actuală, pe lângă acestea, mai adăposteşte 10 specii de peşti, 9 specii de micromamifere şi 6 specii de păsări. Dintre acestea amintim: Vipera pufăitoare, Boa curcubeu, Gekko leopard, Varanul de Nil, Chinchilla, Ţestoasa dobrogeană, Salamandra etc.

Adresa: Str. Clinicilor nr. 5 - 7 Tel: +40 (0)264 595 739/ int.115 Orar: marţi - vineri: 10 -16; sâmbătă – duminică: 10 - 14

The Vivarium The Vivarium was built between 1998 and 2001 out of the BabeşBolyai University and the Biology and Geology Faculty funds. It contains approximately 57 animal species. When it opened in 2001, it only sheltered a collection of reptiles and amphibians. Currently, alongside the reptile collection, the Vivarium also hosts 10 fish species, 9 micro mammal species and 6 bird species, out of which we can mention the Puff Adder, the Rainbow Boa, the leopard gecko, the Nile monitor, the chinchilla, the Dobrogea turtle, the salamander etc.

Address: 5-7, Clinicilor Street; Telephone: +40 (0)264 595 739 From Tuesday to Friday from 10 to 16, Saturday and Sunday from 10 to 14

21


Muzeul Zoologic Face parte din Patrimoniul Universităţii ,,Babeş-Bolyai’’ şi este format din mai multe colecţii ştiinţifice de animale, în prezent însumând peste 300.000 de piese. Expoziţia este accesibilă publicului, studenţilor biologi şi specialiştilor. Exponatele se prezintă sub mai multe forme de conservare: împăiate, uscate, preparate în lichide conservante şi schelete. Piesele expuse sunt aranjate atât în ordine filogenetică, reflectând de la simplu la complex evoluţia regnului animal, cât şi sub formă de diorame, arătând în acest fel interrelaţiile dintre speciile care formează lumea animală.

Sunt expuse insectare tematice în care sunt arătate variaţiile de talie ale fluturilor în anotimpul ploios şi secetos, aspecte de homocromie copiantă şi mimetism la fluturi şi larve şi de asemenea etape ale elaborării firului de mătase la fluturele-de-mătase (Bombix mori). Sunt exemplificate aspecte din viaţa păsărilor de stufăriş cu tipurile de cuiburi pe care acestea le construiesc, precum şi diorama cu fauna Câmpiei Bărăganului. Vitrina cu Colibri atrage atenţia prin variaţia coloritului schimbător în funcţie de lumina care cade pe corpul lor, iar în microdiorama în care se află expuşi grangurii (Oriolus oriolus) observăm fenomenul de dicromism sexual, locul în care este construit cuibul şi ponta. O altă dioramă deosebit de reprezentativă este şi cea în care este arătată lupta pentru existenţă pe timp de iarnă într-o pădure din zona noastră şi care alcătuieşte totodată un spaţiu explicativ bine documentat.

22

Adresa: Str. Clinicilor nr. 5-7 Tel: +40 (0)264 595 739 Orar: marţi – vineri: 10 -16; sâmbată – duminică 10 - 14


The Zoological Museum

The Zoological Museum is integrated in the Babeş-Bolyai University Patrimony and it consists of several scientific animal collections, currently containing over 300,000 exhibition pieces. The exhibition is accessible to the public, to biology students and to specialists. The exhibition pieces are preserved in different ways: stuffed, dried, in preserving liquids and as skeletons. The pieces are arranged in phylogenetic order, reflecting the evolution of the animal world from simple to complex, and as dioramas, displaying the interrelations between the species that form the animal world. Thematic insectariums are also exhibited, showing the variety of butterfly sizes in wet and dry seasons, the match of sizes and color between the butterflies and the environment in which they live in, and mimesis at butterflies and warbles, as well as stages of the formation of the silk wire at the silk butterfly (Bombix mori). There are showed aspects of the thicket birds’ life with the types of nests that these birds are building, as well as the ensemble image with the fauna of the Bărăgan Plain. The cabinet with humming birds draws the attention through the variation of the changing colors according to the light that falls onto their bodies; in the focused image of the area in which the bigwigs (Oriolus oriolus) are exhibited, one can see the difference of color between the male and female, the place where the nest is built, and the process of egglaying. Another representative ensemble image shows the struggle for survival in winter in a forest form our region and it represents an explicit piece of well documented space. Address: 5-7, Clinicilor Street; Telephone no: +40 (0)264 595 739 From Tuesday to Friday from 10 to 16, Saturday and Sunday from 10 to 14

23


Muzeul Universităţii Babeş-Bolyai A fost înfiinţat la iniţiativa Rectoratului Universităţii Babeş-Bolyai în aprilie 2001, cu scopul de a pune în valoare istoria deosebit de bogată a învăţământului universitar clujean de-a lungul secolelor, activitatea profesorilor şi studenţilor care au frecventat diferitele facultăţi, dar mai ales contribuţiile deosebite ale intelectualilor din Transilvania la patrimoniul culturii şi ştiinţei mondiale. Prin specificul său, Muzeul Universităţii oferă fiecărui student şi mai ales viitor student al UBB o perspectivă sintetică despre ceea ce a însemnat şi înseamnă viaţa academică a Clujului, oferă informaţii despre tradiţiile universitare şi istoria locală a Transilvaniei de la 1581 şi până azi. Prima sală a Muzeului găzduieşte o mini-colecţie tehnică - aparate vechi de la Facultăţile de Fizică, Chimie şi Biologie, utilizate de-a lungul timpului la cercetarea aplicată clujeană. Dintre acestea amintim - spectrograful tip Hilger, microscoape mono şi binoculare, osciloscoape, generatoare de semnal radio, etc. O secţiune specială a Muzeului Universităţii este consacrată exclusiv marilor personalităţi din universitatea clujeană care de-a lungul timpului au avut contribuţii deosebite atât la dezvoltarea acestei instituţii, cât şi la progresul ştiinţei şi culturii mondiale: Emil Racoviţă, Constantin Daicoviciu, Hermann Oberth, Lucian Blaga, Petre Sergescu, Augustin Maior, Eugen Speranţia, etc. Dintre exponatele cu mare valoare ştiinţifică şi istorică se remarcă în mod special colecţia de fotografii de epocă – totalizând circa 500 de clişee – care prezintă în imagini elocvente momente marcante din viaţa universitară, în special din perioada interbelică (vizitele familiei regale a României la Universitatea din Cluj, primele exemplare de diplome de Doctor Honoris Causa acordate de Universitatea românească din Cluj). La aceasta se adaugă exemplare de diplome de licenţă, diplome de doctor, carnete de student datând din secolul al XIX-lea şi până azi. În ultimul timp, Muzeul a desfăşurat o intensă activitate de cercetare în domeniul istoriei universitare, intenţionând să devină un centru de documentare şi studiu, de referinţă pe acestă temă.

Colecţii:

Colecţiile sale numără în prezent peste 750 de piese originale şi facsimile (carnete de student, anuare, manuale universitare, documente, diplome, cărţi poştale, fotografii, diferite aparate ştiinţifice, medalii). Cu ajutorul acestora sunt reconstituite istoria şi activitatea tuturor colegiilor, facultăţilor şi universităţilor care au existat succesiv în Cluj-Napoca, cu începere din secolul al XVI-lea (când la 1581 s-a creat Colegiul Iezuit, condus de rectorul-călugăr Antonio Possevino) şi până astăzi. Muzeul este structurat în două părţi principale, anume: - expoziţia permanentă - rezerva muzeului – accesibilă numai specialiştilor, pentru cercetare şi documentare.

24

Adresa: Str. Mihail Kogalniceanu, nr. 4 Telefon:+40 (0)264 591 471 Orar: luni - vineri: 9.30 - 13.30 Se recomandă programarea vizitelor în avans.


The Babes-Bolyai University Museum The Babeş-Bolyai University Museum was founded at the rector’s office initiative in April 2001, with the purpose of putting forward the rich history of higher education in Cluj-Napoca which has been around for centuries, the activities of the professors and students who attended the various faculties, but especially the remarkable contributions of Transylvanian intellectuals to the cultural and universal knowledge patrimony. Through its objective, the museum offers each student, but especially to future students, a synthetic perspective of what academic life was in the past and what it is nowadays, offers information about the university’s customs and the local history of Transylvania from 1581 up to the present.

Collections Its collections currently contain over 750 original pieces and facsimiles (student mark cards, yearbooks, handbooks, documents, diplomas, postal cards, photos, various scientific devices, medals). With the help of these pieces, one can revive the history and activity of every college, faculty, and university that existed one after another in Cluj-Napoca, starting with the 16th century (when the Jesuit college, lead by monk Antonio Possevino, was created in 1581). The museum is divided into two major areas: - the permanent exhibition - the museum’s reserve – accessible only to specialists, for research and documentation. The first room in the museum hosts a small technical collection, consisting of old devices from the Physics, Chemistry and Biology Faculties, used along the centuries at applied research. Some of these devices are: Hilger spectrograph, monocular and binocular microscopes, oscilloscopes, radio signal generators. A specific section of the museum is dedicated exclusively to grand personalities from the Cluj-Napoca universities who have had special contributions to the development of this institution and to science and world culture progress: Emil Racoviţă, Constantin Daicoviciu, Hermann Oberth, Lucian Blaga, Petre Sergescu, Augustin Maior, Eugen Speranţia, etc. We can point out the photography collection – with about 500 clichés – that presents with the help of eloquent images decisive moments in the university life, especially from the period between wars (the royal family visits at the Cluj-Napoca University, first copies of Doctor Honoris Causa diploma granted by the Romanian University of Cluj-Napoca). Besides the photo collection we can also find bachelor’s degrees, doctor’s diplomas, and student report cards from the 19th century until the present date. Lately, the museum has carried on an intense research activity in the university history field with the intention of becoming a centre for research and reference study in this domain. Address: 4, Mihail Kogălniceanu Street Telephone no: +40 (0)264 591 471 From Monday to Friday between 9.30-13.30 Advanced programming is recommended

25


Muzee ale Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară MUZEUL BOTANIC În cadrul USAMV Cluj-Napoca a fost amenajat în anul 2002 un Muzeu botanic care găzduieşte ierbarul ştiinţific cu 40.000 de coli, o bogată colecţie de droguri de la diferite plante medicinale, o colecţie de seminţe de la specii de plante cultivate şi din flora spontană, mulaje, ierbare, cărţi şi manuscrise vechi ale profesorilor care au predat în timp disciplina Botanică. De asemenea, muzeul deţine fotografii, exponate cu rame dendrologice şi plante din diferite zone de vegetaţie, precum şi un vast material bibliografic. Calea Mănăştur nr. 3-5 Tel. +40 (0)264. 596384 / int.261

ACVARIUL Acvariul USAMV este atât un obiectiv turistic cât şi un spaţiu de cercetare a speciilor autohtone şi exotice de peşti. Acest obiectiv este alcătuit dintr-un bazin cu capacitatea de 20 m3 (unul dintre cele mai mari acvarii din ţara noastră aflat în dotarea universităţilor de profil) şi 14 bazine cu capacitate de 300 litri. Bazinele sunt prevăzute cu sisteme automate de recirculare şi oxigenare a apei. În aceste bazine sunt găzduite în jur de 30 de specii de peşti şi broaşte ţestoase, atât din apele României (Crap, Somn, Şalău, Ştiucă, Biban, Plătică, Caras) cât şi de pe alte meridiane (Piranha, Biocelat, Scalari, Peştele paradis, Moli, Xifo, Platy, Guppy, Caraşi aurii şi Somn indian).

Calea Mănăştur nr. 3-5 Tel. +40 (0)264. 596384 / int. 144 Orar: Luni - Vineri 10 - 16 Sâmbătă - Duminică: 10 - 14

26


University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Museums The Botanical Museum The Botanical Museum was opened in 2002 under the U.A.S.V.M. and hosts the scientific herbarium of 40,000 sheets, a rich collection of medicine from various medicinal herbs, a collection of seeds from cultivated species and wild flora, casts, herbariums, books and old manuscripts that belonged to the teachers who held courses of botanic sciences. The museum also includes photos, exhibition pieces with dendrology frames, plants from different vegetation areas and a vast bibliographic material.. Address: 3-5, Mănăştur Street

Telephone. +40 (0)264. 596384 / int.261

The Aquarium The U.A.S.V.M. Aquarium is a research space for native and exotic fish species, as well as a tourist attraction. This attraction consists of a water tank of 20 cubical meters (one of the largest in our country that belongs to Veterinary Medicine universities) and 14 other 300 liter tanks. These water tanks have automatic water recycling and oxygenation system. In these tanks live over 30 fish species and turtles from Romanian waters (carp, sheatfish, zander, pike, perch, bream, crucian etc.), as well as from other meridians (piranha, bioccelate, scalar fish, molly fish, xypho, platy, guppy, golden crucian, and Indian catfish).

Address: 3-5, Mănăştur Street Telephone: +40 (0)264 596 384/int. 158 (the image department); fax +40 (0)264 593 792

27


Turnul Croitorilor Centru de Cultură Urbană

A fost construit pe colţul sud-estic al zidului de apărare a oraşului, după anul 1405, ca urmare a privilegiilor acordate de regele Sigismund de Luxemburg. În perioada medievală, întreţinerea sa a fost încredinţată breslei croitorilor. În 2009 a fost restaurat şi de atunci adăposteşte Centrul de Cultură Urbană al municipalităţii clujene.

Evenimente: 1. Zilele filmului francofon (martie) 2. Zilele artei bizantine (aprilie) 3. Zilele municipiului ClujNapoca (mai) 4. Noaptea europeană a muzeelor (mai) 5. Festivalul Internaţional de Film Transilvania – TIFF (mai, iunie) 6. Ziua internaţională a copilului (iunie) 7. Zilele culturale maghiare (august) 8. Noaptea europeană a liliecilor (august, septembrie) 9. Serile de artă medievală (octombrie – noiembrie) 10. Festivalul internaţional de muzică de cameră - SoNoRo (noiembrie)

Adresa: Str. Baba Novac, nr.35 Tel: +40 (0)264 452244 +40 (0)264 452249 Orar: luni – vineri: 9 -19; sâmbată – duminică 10 - 18

28


The Tailors’ Tower Urban Culture Centre

Events: 1. Francophone Film Festival (March) 2. Byzantine Art Festival (April) 3. Cluj Napoca City Festival (May) 4. European Museum Night (May) 5. Transilvania International Film Festival (May – June) 6. International Children’s Day (June) 7. Hungarian Cultural Festival (August) 8. European Bat Night (August, September) 9. Medieval Art Evenings (October, November) 10. International Chamber Music Festival (November)

It was built on the south-east corner of the city’s defensive wall, after 1405, as a result of the privileges granted by king Sigismund of Luxembourg. In medieval times, its maintenance was entrusted to the tailors’ guild. In 2009, the Tower was restored and refurbished and since then it houses the Urban Culture Centre.

Adress: 35 Baba Novac Street Telephone: +40 (0)264 452244 +40 (0)264 452249 From Monday to Friday between 9 -19; Saturday and Sunday between 10 - 18

29


1

5 3

2 4

9 10

6 5

1

Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei The National History Museum of Transylvania

2

Muzeul de Artă Cluj-Napoca The Art Museum of Cluj-Napoca

3

Colecţia de Istorie a Farmaciei The Pharmacy History Collection

7

4

Muzeul Etnografic al Transilvaniei The Ethnographic Museum of Transylvania

8

6

Muzeul de Speolo The "Emil Racoviţ Museum

Grădina Botanică şi Muzeul Botanic The "Alexandru B Garden and the B Muzeul de Minera Babeş-Bolyai The Babeş-Bolyai Museum of Minera Muzeul de Paleon The Paleontology Museum


2

7

8

12 11

Speologie „Emil Racoviţă" acoviţă" Speleology

anică „Alexandru Borza" Botanic dru Borza" Botanical the Botanical Museum Mineralogie al Universităţii ai Bolyai University Mineralogy Paleontologie şi Stratigrafie ology and Stratigraphy

9

Vivariul The Vivarium

10 Muzeul Zoologic

The Zoological Museum

11 Muzeul Universităţii din Cluj

The Babes-Bolyai University Museum

12 Turnul Croitorilor - Centru de Cultură

Urbană The Tailors' Tower - Urban Culture Centre


Primăria municipiului Cluj-Napoca Strada Moților, Nr. 3, Cluj-Napoca Telefon: 0264 444 624 Fax: 0264 450 090 E-mail: office@visitcluj.ro www.primariaclujnapoca.ro www.visitcluj.ro

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 Strada Apolodor Nr. 17, sector 5, Bucureşti Telefon: 0372 111 409 E-mail: info@mdrt.ro www.mdrt.ro

Direcţia Gestionare Fonduri Comunitare pentru Turism Organismul Intermediar pentru Turism Bd. Dinicu Golescu Nr.38, sector 1, Bucureşti Telefon: 0372 144 000 Fax: 0372 144 001

Investim in viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională. LA PAS PRIN ORAȘUL COMOARĂ Primăria municipiului Cluj-Napoca, Septembrie 2011 Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

© Copyright Primăria municipiului Cluj-Napoca 2011

Ghid muzee Cluj-Napoca  

La pas prin orasul comoara, Cluj-Napoca Ghidul muzeelor din Cluj-Napoca

Ghid muzee Cluj-Napoca  

La pas prin orasul comoara, Cluj-Napoca Ghidul muzeelor din Cluj-Napoca

Advertisement