Page 1

REVISTĂ LUNĂRĂ DE PROMOVARE A TURISMULUI BIHOREAN

Anul III, nr. 5 / 2014


ş u t u ia C ��i

s�r c�ie zare pă u � o i �r ia� �er� o c i ş

r ă v ă ăstr

P

turile

te; la uneca

us n i l e Salvtinalis fon

mai

t ari, în oşu. uite, m p r e nind r ş e i . v g u e n r t d u as re ud de alb 0 cm. oduce niu, c a 20-4 chis-măsli nconjurate ada de repr i reci. e m igen. mici. i g Lun de în te roşi, î , în perio ate şi ma ăstrăvul id ei şi peşti i. r e v e c c l p b il Spate e şi cu pun până la al rnic oxigen neţ decât rmi crusta rmaşi ster ie u is az is te desch nul desch munte pu d mai îndr insecte, v munte dă e in cu de de Abdom e în apele aţa apei, fi ănindu-se păstravul r f u h şt a , r e C i r p . ă o u e r i v s r T ni către ecemb ai car Înoată i vioi şi m oiembrie-d a n Este m oduce prin a. ilor ic pr a��� Se re r din Amer L a a le Origin e Va

3 -� hor �65 21 i B 4 5 : 75 74 oşia tact Con ta�ea R ��� : +4 0 42 972 7 �i Loca Dor�� - �� : +4 0 � � u �Cu� � Vla u � u C


IMPRESSUM Publisher

Asociaţia ADDePT Bihor Tel.: 0756 559 982 asociatia.addept@gmail.com

Sales & Marketing Cătălina Brudărescu

Chief Editor dr. Ribana Linc

General Manager

Aurelia Dumiter aureliadumiter@gmail.com

Traducere

Mihai Tănase

Dtp & Layout

Ovi D. Pop - ovi@durans.ro

Fotografii

Ovi D. Pop - ovi@durans.ro Aurelia Dumiter

Distribuit de Duran`s Press SRL

Distribuit în

W��lco�e! Descopera Bihorul – natură, cultură, tradiţii Découvre le Bihor - Nature, culture, traditions Aflat la graniţa de nord-vest a ţării, judeţul Bihor dispune de un excepţional potenţial turistic. Natura generoasă, istoria, oamenii şi timpul au făcut ca acest ţinut să poată oferi, tuturor celor care îl viziteză, multiple posibilităţi de a-şi petrece timpul, fie ca vin aici pentru recreere, tratament sau doar pentru afaceri. De la turismul de recreere, la turismul balnear, turismul de aventură, speoturism sau turism sportiv, până la turismul cultural si cel de afaceri, toate aceste tipuri de turism pot fi practicate aici. Şi totuşi... Deşi dispune de resurse turistice, care îl individualizează în peisajul turismului românesc şi chiar european, Bihorul este un ţinut puţin cunoscut. Încercările timide de promovare a potenţialului turistic din ultimii ani, parcă totuşi ceva mai consistente în ultima perioadă, par a nu fi suficiente, par a nu-şi atinge scopul, poate şi datorită lipsei unei viziuni şi a unei strategii. Iniţiem acum un nou proiect prin care ne propunem să aducem în faţa celor interesaţi câteva destinaţii bihorene. Le vom alege pe rând şi în timp, le vom prezenta presei si altor grupuri ţintă şi vom încerca să demonstrăm astfel că, cu mici ajustări, ar putea fi uşor integrate în reţeua europeană a destinaţiilor turistice de excelenţă.

Hoteluri, restaurante, centre de informare turistică

Tiraj 1000 exemplare Număr apărut cu sprijinul Primăriei Comunei Roşia

www.visitbihor.ro

Coperta 1

Moara de la Roşia Foto: Ovi D. Pop

REVISTĂ LUNĂRĂ DE PROMOVARE A TURISMULUI BIHOREAN

Anul II, nr. 5 / 2014

Situé dans le nord-ouest du pays, le département de Bihor dispose d’un exceptionnel potentiel touristique. La nature généreuse, l’histoire, les hommes et le temps permettent à cette contrée d’offrir à tous ceux qui la visite, des multiples possibilités de passer agreablement le temps pour la détente, cures ou simplement affaires. Tous les types de tourisme peuvent être pratiqués içi, depuis les loisirs oisifs jusqu’aux cures thermales,en passant par les parcours d’aventure, la spéléo et les circuits culturels. Et pourtant, bien que disposant de tant de resources qui l’indivualisent dans le paysage du tourisme roumain, le Bihor reste une contrée peu connue. Le timides tentatives de promotion du potentiel touristique, quelque peu plus consistantes ces derniers temps, ne paraissent pas suffisantes pour atteindre leur but, sans doute par manque de vision et stratégie. Par le nouveau projet que nous lancons, nous souhaitons montrer aux intéressés des nouvelles destinations locales. Au fur et à mesure, nous allons les présenter aussi bien à la presse qu’à des groupes-cibles. Nous allons démontrer qu’ainsi, avec des ajustements minimes, elles pourraient aisement s’intégrer dans le reseau européen des destinations touristiques d’excellence. Cosmin Dumiter Preşedinte Executiv ADDePT Bihor 03

Nr. 5 - 2014


Valea RoĹ&#x;iei

Nr. 4 - 2014

04


Valea Roşiei Destinaţii bihorene - Valea Roşiei O vale cu izvoarele în măruntaiele Munţilor Pădurea Craiului, Valea Roşiei încântă pe oricine se încumetă să ajungă până aici, cu peisaje de vis, create de natură, dincolo de spaţiu şi timp. Valea Roşiei străbate două unităţi de relief, aflate în interdependenţa creaţiei, dar atât de diferite ca mod de a se

Moara de apă

Peştera Farcu

arăta privirii: Munţii Pădurea Craiului şi Depresiunea Beiuşului (Ţara Beiuşului). După ce strabate sate şi

Proprietarul morii de apă câmpuri îşi pierde apoi apele în Crişului Negru, cu care confluează aproape de ieşirea din Ţara Beiuşului, la poalele Munţilor Codru-Moma. Privelişti minunate şi peisaje de basm se deschid ochiului privitorului în zona de izvoare a văii, pe cursul său montan. Peisaj variat, în care carstul işi are locul său cu văi în chei, ponoare, izbucuri, dar mai ales avene şi peşteri, tradiţii şi obiceiuri păstrate din strămoşi, arhitectura tradiţională rurală păstrată în casele de lemn de pe Valea Roşiei, te fac ca. Odată ce ai trecut pe aici să-ţi doreşti să revii mereu. Un loc deosebit de pitoresc, un loc unde iubitorii de Nr. 5 - 2014

06

peisaj natural isi vor umple sufletul de frumusete, liniste si pace este Platoul Runcuri. Situat pe culmile Muntilor Padurea Craiului, la o altitudine medie de 500 de m., Runcuri este un platou dezvoltat între Vaile Cuţilor şi Albioarei. Fiind o zonă tipică de carst, relieful are un aspect haotic, unde dealurile par sa o ia la fugă, unul după altul, iar văile oarbe, dolinele si uvalele le străpung din loc în loc dând naştere unui peisaj spectaculos. Pe o suprafaţă de 7 km2 Platoul Runcuri adăposteşte numeroase forme carstice: gropi de captare carstică, dezvoltate în jurul ponoarelor, izbucuri (izbucul Topliţa fiind cel mai cunoscut), dar şi câteva peşteri foarte cunoscute de către speologi şi cei care practică turismul speologic: Peştera Ciur-Ponor, Peştera Ciur-Izbuc, Peştera Doboş. Din loc în loc, de sub covorul roşiatic de sol argilos, ies la Floare Codoban, meşter popular


iveală mici stanci ascuţite, ca nişte colţi, martori ai eroziunii milenare la care calcarul Pădurii Craiului a fost supus de ape, vânturi si timp. Spectaculozitatea cheilor afluenţilor Văii

drept al Văii Albioarei, la aproximativ 50 de metri deasupra drumului, se poate vizita uşor, cu echipament adecvat si o sursă de lumină proprie, pentru a retrăi vremurile imemoriale, in care locuitorii din epoca bronzului îşi aveau aici sălaşul. Un alt sector spectaculos de chei sunt Cheile Cuţilor. Situate în partea central-nordică a comunei Roşia, Cheile Cuţilor impresionează prin sălbaticia peisajului, contrastant de altfel cu accesibilitatea ce le carecterizează. Pereţi calcaroşi, de o remarcabilă verticalitate, străjuiesc de ambele părţi valea adâncită în rocile carstificabile ale Munţilor Pădurea Craiului. Pe versanţi se deschid guri de peşteri,

Fete din partea locului Roşia (Albioarei, Cuţilor, Lazurilor) le transformă pe aceste in obiective turistice care nu trebuiesc ratate odata ce ai ajuns la Roşia. Cheile acestor văi sunt pline de farmec conferit de aspectul lor sălbatic, de peisajul care pare să nu fi fost atins decât de trecerea timpului. Cheile Albioarei te întâmpină cu verticalitatea remarcabilă a versanţilor ei la intrarea în Roşia

Atelier de fabricat vioara cu goarnă iar la poalele lor se aştern trene de grohotiş, mărturie a priceperii maestrului timp, în a sculpta natura. Valea superioară a Roşiei este o destinaţie care poate fi vizitată oricând căci împletirea

Cheile Cuţilor dinspre Damiş, pe o lungime de 2,6 km, pe drumul judeţean DJ 764. Din versanţii cheilor se deschid guri de peşteri si de vechi mine părăsite care le conferă o aură de mister pe care, călătorul ajuns aici nu o poate ignora. Peştera Vacii, Peştera Urâcioşilor, Peştera de la Valău sunt câteva din peşterile în care turistul curios si atras de mistere subpământene poate intra, chiar dacă aceste peşteri nu au amenajări pentru vizitare. Peştera Vacii, situată în versantul

La Pescăria Cutuş dintre natură, cultură si tradiţii face ca turistul ajuns aici să îşi umple atât bagajul de cunoştinţe cât şi sufletul de frumos şi mintea de linişte. dr. Aurelia Dumiter

07

Nr. 5 - 2014


Carst PEŞTERA CU APĂ DIN VALEA LEŞULUI ÎNTRE PROTECŢIE SI VALORIFICARE TURISTICĂ (Continuare din numărul 4/ 2013) Peştera cu Apă din Valea Leşului este situată pe valea omonimă, un afluent de stânga

al Văii Iadului, în arealul versanţilor estici ai Munţilor Pădurea Craiului. Din punct de vedere administrativ-teritorial peştera se găseşte pe teritoriul comunei Bulz, judeţul Bihor,

având statut de arie naturală protejată. Peştera cu Apă din Valea Leşului se deschide în versantul drept al Văii Leşului la o distanţă de circa 3 km amonte de confluenţa acesteia cu Valea Iadului. Speciile de lilieci adăpostite în peşteră sunt însă cele care conferă unicitatea faunistică Nr. 5 - 2014

08

a golului subteran. OUG nr. 57/2007 încadrează Peştera cu Apă din Valea Leşului în categoria monumentelor naturii pentru protecţia şi conservarea unor elemente naturale cu valoare şi semnificaţie ecologică, ştiinţifică, peisagistica deosebite, reprezentate de specii de plante sau animale sălbatice rare, endemice ori amenintate cu dispariţia. În Peştera cu Apă din Valea Leşului sunt puse sub ocrotire mai multe specii de mamifere (Barbastella barbastellus, Miniopterus schreibersii, Myotis bechsteinii, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Myotis oxygnathus, Rhinolophus blasii, Rhinolophus hipposideros) şi specia de amfibieni Bombina variegata – care se regăseşte în perimetrul de protecţie a ariei naturale protejate. În cazul Peşterii cu apă din Valea Leşului protecţia conferită de lege se referă la întreaga reţea subterană a peşterii, toate resursele sale care există sau se formează în mod natural în peşteră (formaţiuni minerale, roci, sedimente, depozite paleontologice/arheologice), specii de animale, acumulări de ape subterane, depresiunea carstică Acre, care se constituie în sursa de alimentare a golului subteran, precum şi abrupturile, platourile, grohotişurile, arealele împădurite, speciile de vegetaţie şi faună care se găsesc în zona tampon a peşterii. În concluzie, pe lângă importanţa sa ştiinţifică, Peştera cu Apă din Valea Leşului se prezintă ca o reală resursă turistică a peisajului de pe Valea Iadului. Având în vedere încadrarea sa în categoria ariilor naturale protejate ca peşteră închisă accesului publicului, aceasta poate fi vizitată în prezent doar în scopuri ştiinţifice şi cu acordul şi ghidajul custodelui. Accesul vizitatorilor până la „Dărâmături” s-ar putea realiza prin amenajări şi dotări facile, construirea unei punţi peste lacul de la intrare şi iluminare cu lumină rece, iar peştera ar putea deveni un obiectiv turistic care să atragă anual mii de vizitatori. (foto: Aurelia Dumiter) dr. Aurelia Dumiter


Cazare în Bihor DoubleTree By Hiltonêêêêê  350 Å+40259 259 259 Aleea Ştrandului 9 www.oradea.dubletree.com Astoria Grand Hotelêêêê  60 Å+40359 101 039 str. Teatrului 1 www.astoriaoradea.ro Atlanticêêêê  8 Å+40259 426 911 str. Iosif Vulcan 9 www.hotelatlantic.ro Continental Forumêêêê  343Å+40259 418 655 Aleea Ştrandului 1 www.continentalhotels.ro Eliteêêêê  60 Å+40259 414 924 str. I.C. Brătianu 26 www.HotelElite.ro Maximêêêê  78 Å+40259 432 400 str. Victor Babeş 5-7 www.hotel-maxim.ro Nevisêêê  44Å+40259 407 970 Str. Lăpuşului 2 www.hoteloradea.ro Ramadaêêêê 254 Å+40 359 403 331 Calea Aradului 9 www.ramadaoradea.ro Atriumêêê  60Å+40259 414 421 Str. Republicii 38 www.hotelatrium.ro Carnivalêêê  25 Å+40259 411 218 Str. Republicii 55A www.hotelcarnival.ro Hanul Gobéêêê  30Å+40259 413 513 Str. Dobr. Gherea 26 www.gobe.ro Imperoêêê  50 Å+40259 424 444 B-dul Decebal 69 www.hotelimpero.eu Melodyêêê Nr. 3 - 2012

 44 Å+40259 243 035 Str. Transilvaniei 5 www.hotelmelody.ro RHC Royalêêê  42Å+40359 446 476 Str. Ştefan Zweig 4 www.royalhoteloradea.ro Scoriloêêê  37 Å+40259 470 910 Parcul Petőfi 16 www.hotelscorilo.ro Silverêêê  50 Å+40259 211 426 Str. Louis Pasteur 102 www.silverhotel.ro Toscanaêêê  40 Å+40259 479 799 Str. Cantacuzino 4 www.hoteltoscana.ro Transitêêê  48 Å+40359 800 771 Str. Ogorului 62 www.hoteltransit.ro Vila Operaêêê  30Å+40259 451 575 Str. Roman Ciorogariu 50 www.vilaopera.ro Terraêê  42Å+40259 435 997 Str. Făcliei 29 www.hotelterra.ro Pens. Casa Stoicaêêê  10Å+40259 471 643 Str. Cloşca 4 www.casastoica.ro Pens. Recidencyêêê  40Å+40359 192 181 Str. I.L. Caragiale 15 Qiu Hotel Roomsêêê 16Å+40259 413 000 Str. Republicii 15 www.qiu.ro Casa Bimêêê  12Å+40259-411 330 Str. Eroului Necunoscut 37 Internationalêêêê Băile Felix  406 Å +40-259-318.445, 6; www.felixspa.com 10

Presidentêêêê Băile Felix 63 Å+40259-318.084; www.baile-felix.ro A`romaêêê Sânmartin 26 Å +40-359-457.200; www.aroma-bailefelix.ro Amiêêê Băile Felix 60 Å +40-259-318.383; www.hotelami.ro Termalêêê Băile Felix 300 Å +40-259-318.214, 5; Hotel Nufărulêêê Băile Felix 152 Å +40-259-318-142; Bungalow Monacoêêê Băile Felix 65 Å +40-722-239-105; hotelmonacofelix.com Hotel Nicoletaêêê Băile Felix 32 Å +40-259-318-265; Hotel Vitalêêê Băile Felix 58 Å +40-259-458-458; Hotel Padişêê Băile Felix 1458 Å +40-259-318-549; Hotel Muncelulêê Băile Felix 1022 Å +40-259-318-334; Hotel Crişanaêê Băile Felix 216 Å +40-259-318-491; www.transilvaniatour.ro Pens. Anthimos|||| Băile Felix 28 Å +40-770-112 424; www.anthimos.ro Pens. Metropol|||| Băile Felix 28 Å +40-259-318.475,

Piatra Craiului 16

Å +40-259-315-252

Motel Arcadia||| SăcădatE60,km18 56

Å +40-259-345-716

Vila President ||| Lugaşu de Jos 12 Å +40-259-406-313, Pensiune Olimpton || Aleşd 18 Å +40-259-342-512,3, Pensiune Flora||| Marghita 6 Å +40-744-906-799; Pensiune Regina||| Valea lui Mihai 20 Å +40-259-355-039; Pensiune Adoriana||| Sarcău 20 Å +40-259-297-406; Motel Milleniumêêê Madaras, DN 79 30 Å+40-259-379-465, Hanul Mădărasêêê Mădăras 333A 16 Å+40-259-379-465, Motel Orizontêêê Gepiu 26 Å+40-723-538-343, Popas Pescaresc Cefaêê Cefa 20 Å+40-723-538-343, Hotel Parc êê Tinca 199 Å +40-259-310-269; La Contele Dracula Şuncuiuş 100 Å +40-259-444.493; Pensiunea Carpathia Remeţi 50 Å +40-259-328.093; Pensiunea Andreea Remeţi 10 Å +40-259-328.069; Pens. Casa Gornicului Remeţi 10 Å +40-259-328.049; Pensiunea Rock Vârtop 20 Å +40-359-805.141; Pensiunea Skipass||| Vârtop 20 Å +40-723-553.110;


Roşia http://comunarosiabihor.ro www.padureacraiului.ro Atestare documentară

1445 Rossa

4 3

2

1

Comuna Roşia este situată în partea de sud-est a judeţului Bihor, la poalele de vest a Munţilor Pădurea Craiului, la 81 km. de Oradea. Localităţi componente: Roşia (1445 Rossa), Lazuri (1956 cătun al satului Sohodol). Nr. de locuitori: 2.644 6

Monument istoric: biserica ortodoxă de lemn „Sf. Nicolae” (1779) – Lazuri de Roşia. Monumente ale naturii: peşterile Ciur-Izbuc, Ciur-Ponor, Farcu, Gruieţ, Topliţa şi Vacii (rezervaţii speologice). Manifestări etnografice tradiţionale: obiceiuri de iarnă, 4 mori de apă – Roşia; meşter de viori cu goarnă – Lazuri; vechi cărţi de cult – Lazuri de Roşia.

7

1. Peştera Farcu 2. Roşia - biserica ortodoxă (1895) 3. Lazuri de Roşia – biserica ortodoxă de lemn (1779) 4. Cheile Albioarei 5. Valea Lazurilor 6. Lazuri – vedere aeriană 7. Atelierul de viori cu goarnă a meşterului popular Dorel Codoban (1945-2012) din Lazuri 8. Runcuri – Traditional Casa 9. Roşia - moară de apă tradiţională

5 9

8


Fotografii profesionale

Fotografii de eveniment Powered by

ORADEA & BIHOR

Visit bihor editia 5  
Visit bihor editia 5  
Advertisement