Tour suggestion

Page 1

The trip goes to the Helnæs-bound SUGGESTED TOUR

The most beautiful tour along the coast!

SUGGESTED TOUR

Half or full day tour – length around 29 miles.

1. - Start – Assens Harbour

5. - Helnæs

Drive along Sdr. Ringvej past Assens town hall/the for-

Just after the road across the dam to Helnæs stand

mer sugar factory to Thorøhuse, an old fishing hamlet.

the Bobakkerne hills like a giant embankment, which

Go for a walk on Thorø – a small peninsula only acces-

in summer is dressed in a riot of flowers. Helnæs is an

sible on foot.

incredibly exciting peninsula.

There is parking at Thorøhuse village hall (forsamlings-

With its magnificent scenery, active cultural and artistic

hus). Thorø is known for its scenic and unspoilt nature.

scene as well as its interesting past, there is plenty to keep you occupied. Possible places to visit include Hel-

2. - Saltofte

næs Gl. Præstegård (old rectory), Helnæs Antik (antique

Continue to the village of Saltofte. As you drive along

shop) and Helnæs church. West of the village of Helnæs

the coast road, there are many wonderful viewpoints

lies Maden, a vast area of meadow. Almost 300 hectares

looking out over the Little Belt and plenty of opportuni-

of meadow and fields lie behind the beach embank-

ties for a walk along the beach.

ments along the Little Belt. Perhaps you can sate your hunger at Helnæs Kro inn? Accommodation is available

3. - Sønderby Klint

at Helnæs Camping or at Helnæs Mølle “nature school”.

Sønderby Klint is a veritable paradise for stone collectors. The cliff, which is almost 30 metres high, was shaped

6. - Hagenskov

by glacial deposits. On the cliff, you can see numerous

On the way back, we recommend a detour to Hagen-

springs, steep and non-vegetated walls, bare, sliding

skov Gods manor, which is the old vassal’s residence

slopes and more or less stable grass and herb or brush-

for the Hagenskov entailed estate, with Nils Ryberg’s

covered slopes and valleys.

beautiful main building from 1755. The building featured in the Danish television series “1864”.

4. - The castle avenue Turn right before Hagenskov through Slotsalleen, the old castle mound with the “dungeon” and the old thatched water mill. Turn right onto Helnæsvej, past “Flentofte”, the half-timbered farm built in 1746.

Links: www.hagenskov.dk www.gammelbrydegaard.dk www.sinatur.dk www.dalypeartint.com www.helnaesantik.dk

On the stretch towards the dam to Helnæs, you pass Gl. Brydegaard and SINATUR Hotel Gl. Avernæs, where you can stop for lunch, enjoy a nice dinner or stay overnight.

www.denmarkfishinglodge.com www.helnaeskro.dk www.helnaes-camping.dk www.helnaesmoelle.dk

Assens Tourist Office • Tobaksgården 7 • DK-5610 Assens • Tlf.: 2337 8466 • info@visitassens.dk Find more events, attractions, accommodation, activities, etc., at www.visitassensinfo.com


Elle mos ha ve e

Søndermark

jerg v

ej

d Ny

j

sv e Nyd am

Hjor tholmvej

e

e ve

j

g g ad

O

n

Lan

le

pe n b

væ Søb ng yet

Do

Stængelrisvej

op

e ru pv

Sarup

LINIEN

Strandg ade

Kir

yÅ arb Ha

T

Haarby

e Gravke Ban

Strandby vej

Strandby se

Na

St r a k S

Str

n ov

db

o m lle Nellemose Ne All ee Nabben n

en bb

g y de n

ve j

Lysemosegyden

en

Bynkeslette

Akke

RU KE E AK V

A ALG DE

ark

Skåru pve j

Vo ldtofte V ænge

Nø rrelundsv.

AS SE NS V j EJ Tøjsted ve

se Mo

y

HE LN ÆS BY V E J

Skovkrogen

ej Søbrov

Sarup Sø

ose Løgism skov

Nymarksvej Skovkrogen

j e rg e

ler

r

Gyde

ev ej

Ve

t Søll es

Trollesøvej Smedegyden

323

Strærup Strærupvej

sevej Kragemo

BroMullerød vej Mul ø dvej

Ung e

S igne k

Voldtofte

kem

Brohusgyden Vone b jergvej

h ol

Johan Rantzaus Vej

Bi r ke

J

HEL NÆ SVE

329

Hill

O AB FA

ÅS t rand ve

Sogne So gneve j vej

M gy ylle de r u n p-

ej

n

T hi ng gy lts

j

e

Ruer ne

ergsve j

Ry b

Gu

ej

j b o ve Kaste

Gl. S k olevej

Skæ srendej v

Kallehave gyden -

tofteve j

G am

j

t e ve

G amtof

ft e v ej

Gamto

E g eru p

Sømarksvej

Bjø

Bo

vej ft e

n yde

Gud øgy de

n

egy den

S

Kroge vej jerg d eb

ve j Holme

Bjer g

ling Kjel etoftev ej

Ma rk gyden-

Sk o vhus

e

EJ ve j

Follesled

Å Strand v ej

La n g stedgyden

Sm ej gydrup en

TV

FA R

E

Langsted gyden -

n

sg yd e

D y bvad

RIN GV EJ

Al lé

T RE

Blangs

Tor u vej p-

Tageb æks gyden-

t Strandheg ne

Skovhaveve j

Hellegårdsvej

ØS

Ho

J

e stemark n

HÅR BY V EJ

Nelle mosevej

v te

Egemarksvej

Ho

RG VE

O

to V o ld

j

j

ej

ej

Hol tev

Mariendalsv

Sk rd

Glamsdal

B FÅ

Thorø huse vej

j

Krengerupvej

DE ERGA ND

s

Flemløse

yvej

Søb ro ve Skårup

Mulle rødve j

Ungersbjerge

168

os e Køng vej Præ

os e g

merTømyden g ej Dresletteev vej

æk ve

sb

Søholm Sø

A lenb æ k

Flad m

Karle mo

d Ol

vej ed

H årb

Dreslette

Ørb

Holte

E

AS S E NSVEJ

m Vese

l

sv ej

RR

168

323

Snave

Brunshuse

ej up v

j

VanddeMo værks Gy vgård se - vej e ej s ng

Bryd egaa rd svej Enemærket

D ær

S pringenbjergvej rgv e

Ruegyd e

Sna La vev ej

esse l

b je

K irk

GLAMSBJERG HEGN ej pv eru g GA n DE Kre

Glamsbjerg v erup

H

ej

Holtegå 329

n

j

Hjort holmj ve

Lillefald

BUKKERUP KOHAVE

Dæ Gra

byv e

EB B E R UP V EJ

ed v

ej pv

Bukkerup BO GENSE V EJ

K re

SKANNESHAVE

Dærup

e Sø

N årupvej

FJÆLLEBRO HOLT

osen Stim

Kirk

Ny r u

Nårupvej GRØNNEFALD

168

Stig m ose

GRØFTEN

VOESBJERG SKOV

329

ose nsm Br u

d lan

Hes tenha ve

n Hestehave

329

SEVEJ

Nyrupve

j

Nårupvej

K

Billesvej

AGERNÆS

Løgismose

SMUTT

e Kovej

n Damsbo Strand

e- j Elmrg ve bje

5 HE LN

ÆS

HELNÆS BUGT

BY

NØRREFJORD

V EJ

H e gni ngen

VIGØ Ov

erd rev e t

e vn

s g e s ko v vej

HORSEHOVED

vej

Helnæs By

Illumø

ILLUM

nd St rab e t dy

Lindhov e dve j Lindehoved

SØND

Stæ

-

HELNÆS

Ryet

LILLEBÆLT

j Tylleve

Engelsvej

E ge A ll é KOBBERSKOV

Gl. Avernæs

ej

EN OD

j

ma

ej

ULVEMOSEHULE SKOV

ÅÅ

ø ll

yve Søb

Trolle sø-j ve

Nyvej

Nyrupve

sg yd e

stedSølle ej v Søllested

Sø Søby vej Sø Boelsbjerg

Skovsbjergvej

se Mo o

v ed

Grøfte bjergvej-

rksv

s ev e j

yden

VEJ BOGENSE

de n

sbjerg rred He

4

Brydegård ÅKROG BUGT

ej orpv Vist

gy

ej

Å

Ul v e m

Allé

Teglskov

Å Stra nd vej

Bo

V i esø ve j

e

Hagenskov Herregård

EJ Slots

mosevej 6 rn Hagenskov

j sve am

Vedtofte

Halstedvej

Kirke Søby

FÅBORGVEJ E RUPV EJ Vinte rgårdsvej

Ebberup

gne Bre rgvej bje

y

323

EB B

de

gyd e n ve Ro Rævesko v en

bje gler vej gs-

Snave n

Rybjerg vej ft dto

Præste- Je gyden

strupvej

Bo g

ODENSE VEJ

Br yllegyden

Jes g

em

Sko hav vs

v trup

ng

Nør gyrem arksden U

307

Frøbjerg

S æ dholmvej

J VE Punge m UP R TU

an H Vej øyas

PRINS E V

d Langegy

Sønderby Klint

en

3

an dv ej

g Kro

Å

S tr

Hes t

Øxne b j ergv

Jo h

ærvej

en

m

j ve

rhøjvej

Fr

Frøbjergvej

Ørsted

Vistorp Dam

Søvej

Ravnek

Sø va ng e egyd Lang

2

t

j

Saltofte

Højd vej als-

168

Nordby Kærum Sø FÅB ORG VE J rg bj e ej v r Le r Sønderæ de k by F læ

ev ej

Vedtoftevej

nd ange e n Sj o dv

Gamtofte Lille o ftev ej

J

EJ PV RU

Turup

Voldvej bro

Å

TU

n de

Melby OD ENS E VE

um

t en

n Sørebys Nordej V

ve

e Saltoftvej Strand

K

t of irke

Voldbro vej

vej

g jer

Salt oftevej

Thorøhuse

kk

Brahesborg Gods

m

Kæ r

ej rd sv gå lle

ej rksv rm a

ev ej

ej Brah es b org v

Møllerhuse

Nyhuse

lø lle

Melby Huse

323

Ga

Lundag ager

168

eb Eg

je t

THORØ SUND

ej

K æru

E Dr e

THORØ

B ra h es V

SØN D R

THORØ VIG Thorø

GVE J

L

307 313

J

Jørgen

Korsgade

)

B Sk ov OR GV ve j E RIN

ASSENS

D ID

Lun d

307

dgi n d My lun

Ki

hø j

Dy

pv tru Heslevej

l leg y

TURUPVEJ

e Langeløkk Allé

9 mi n

1

s ve j

M

Mygind ve j

Bæ vej k age r-

313

Lundbankevej

ej er v

gø (2 Næ

Lille Lundager

313

Bæring

ø

in de ve j

By s tævnevej

å s-B en

START

Smejrup

M

Kærsm

Mariendal j e ev nd mi s n de rre Kil Nø

Stumpen

Ra ah aven

vej årds Nyg

Ass

j

Karupvej

Aborg Ab org Stran dvej Aborgvej Strand Aborg Mariendalsvej

-Bågø (29 min)

j j Barløsevej Bæri ngve j

Myllerup

dte

rgyden

j

se

devej

ev e

Mi

Kild e ve

ve

ad ve up

or

Rørmos

l

y

Lange mo

SalbroSm vad ejr

Sal brov

Ab

g mi n

r Ba

Bla

alte Kirk bje rg epla d g sen d en

ev øs

Map of the route Ba Sandager un ev ej å Pug e Møll e

Sandage r Kirkevej

Dy r

vej

E V EJ

Barløse

Barløse j e

v

ej

e os e v M

nd

ul ve Fils h us e jen

Grin dsm

ART VEJ

u Or el

errtn e n Ga gyd

Sandager Næs Strandgårdsvej H

-

Helnæs Strand

Hesseløje Fruerlund

BØJD ENLA NDE V EJ N t B jd

N HORNELA Al

BøjdenFynshav (45 min)