Page 1

KUP den 4. april


Hals 4. april 2013


Agenda Hals 7. Marts 2013 1. Kystturismen i Danmark 2. Projekter

3. Gruppediskussioner 4. Opsamling 5. NĂŚste skridt


Udgangspunktet for forandring

Modstand

U x V x F

>

M

Utilfredshed Vision Første handlinger


Dansk kystturisme

Kommuner med kritisk masse i oplevelser er med enkelte undtagelser helt andre end kommuner, som besidder stor kritisk masse i form af mange overnatninger. Der skal særskilt opmærksomhed om at skabe større integration mellem overnatning og oplevelser.

Derfor anbefaler rapporten, at der i udviklingen af kystturismen også tages specifik højde for bredden i kystturismen, og herunder arbejdes målrettet med kombinationer mellem ferie, erhverv og byliv. (CKT, 2011)


Dansk kystturisme


Dansk kystturisme


Dansk kystturisme


Dansk kystturisme


Dansk kystturisme


Dansk kystturisme


Dansk kystturisme


Dansk kystturisme


Dansk kystturisme


Dansk kystturisme


Agenda Hals 7. Marts 2013 1. Kystturismen i Danmark 2. Projektforslag

3. Gruppediskussioner 4. Opsamling 5. NĂŚste skridt


Projektforslag


Projektforslag


Agenda Hals 7. Marts 2013 1. Kystturismen i Danmark 2. Projektforslag

3. Gruppediskussioner 4. Opsamling 5. NĂŚste skridt


2 grupper

Gruppe 1: ”Det fysiske” Fokus på fx havn, stier, zoner, planlægning, infrastruktur generelt, tilladelser mv.

Gruppe 2: ”Det ikke-fysiske” Fokus på oplevelser, events, kultur, kunst, arrangementer

Opgaven: Med udgangspunkt i Hals’ nuværende situation og ønsket om en bedre fremtid turismemæssigt for Hals tager vi i grupperne en diskussion af, hvilke projekter der kan arbejdes med og hvordan. Der skal lægges en plan for hvert projekt, der udvælges.


Agenda Hals 7. Marts 2013 1. Kystturismen i Danmark 2. Projektforslag

3. Gruppediskussioner 4. Opsamling 5. NĂŚste skridt

KUP den 4. april  
KUP den 4. april  

Facts om Kystturisme i Danmark