Page 1

věnováno podnikatelům, akademikům, studentům

JOBMAGAZIN 2/2016

Gekonis Ing. Vojtěch Krejčíř Žijeme v době podnikatelské Doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. Jak jsem se naučil učit Ing. Zdeněk Santler, MBA Konference Glorious 2016

VZDĚLÁVÁNÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Ing. Pavel Nácovský, zakladatel a jednatel Panatec s.r.o.


Slovo na úvod Dámy a pánové, dovolte abych Vás přivítal na stránkách červnového čísla Job Magazín. Čas neúprosně plyne a rok se pomalu přesouvá do své druhé poloviny, práce je stále nad hlavu, avšak vidina prázdnin, nebo spíš dovolené je tady. Takže se máme na co těšit a to je vždy příjemné. Ale na ono sladké nicnedělání (stejně si to všichni namlouváme) je ještě několik pátků čas. Nastává období, které je důležité pro spoustu mladých lidí. Maturity, přijímačky na vysokou, semestrální zkoušky, státnice, přijímačky na jinou vysokou, přemýšlení kam po škole, jestli pracovat, nebo cestovat (vždyť práce neuteče). I když mnohým přijdou tyto otázky malicherné, pro mnoho lidí nejsou. Mnohokrát jsem přemýšlel nad tím, že naše dlouhodobé směrování je závislé do značné míry na náhodě. Podaří se nám přijímačky, nebo nepodaří? Dnešní pánové aspoň nemusejí na vojnu. Podaří se nám státnice? Na podzim bych to, ale stejně dostal. Potkám kamaráda, který mi nabídne brigádu za oceánem a tak vím co budu dělat několik dalších měsíců? Seženu skvělou práci, nebo neseženu. Říká se, že štěstí přeje připraveným. A to platí!

O maturitě i státnicích je dobré přemýšlet s velkým předstihem a naopak škola by je měla brát především jako vrcholovou společenskou událost. Vždyť pokud někdo roky poctivě pracoval a měl dobré výsledky, nemůže mu to případné zaškobrtnutí na nějaké zkoušce, byť záverečné pokazit. Stejně tak je to i s prací. Vetšina úspěšných mladých lidí se zajímá o práci ještě v dobách studia, takže rozhodnutím kam poté je většinou již vyřešeno. A zde vidím prostor pro podniky, které nemohou čekat co školy vypustí do světa. To už může být také pozdě. Osobně si myslím, že zaujmout ty správné absolventy a vybírat si z těch nejlepších je nutné dlouhé měsíce, ne-li roky dopředu. Rádi bychom, aby k tomuto napomohl i náš časopis. Chtěl bych všem čtenářům tohoto časopisu popřát všechno nej, krásné letní dny, hodně úspěchů při všech těch zkouškách, ale i při lovu těch nejlepších a především pohodu, ke které rádi přispějeme příběhy několika zajímavých a bezesporu úspěšných lidí. Miloš Drdla


Obsah 44

4

Vzdělávání ve veřejné správě

14

Žijeme v době podnikatelské

18

Gekonis

Jak jsem se naučil učit aneb znalosti a úspěch jsou dvě rozdílné věci

Ing. Vojtěch Krejčíř

Zdeněk Santler

26

Chceme být partnerem při budování vašich vztahů

Ing. Pavel Nácovský Ing. Daniela Špirková, Ph.D.

Tomáš Blabla

50 60

Restrukturalizace a revitalizace společností Ing. Luděk Drdlík, Ph.D., MBA

40

How important is to have a quality education? Erik Lukáš Dostál

Magdalena Langerová

30

Studovat hotelnictví je atraktivní

66

Konference Glorious 2016: pořádná dávka inspirace ve dvou dnech nadchla pět set lidí

Ve studentských spolcích získáte dovednosti, které vám škola nedá. A jak to chodí v Masarykově studentské unii?

JobMagazin Vydává VISIONPRESS Kamil Komenda, Gabriely Preissové 5, 616 00 Brno ve spolupráci s European Training and Research Fund SE, náměstí Svobody 93/22, 602 00 Brno REDAKCE: Radka Palátová, redaktor, palatova@cavs.cz | Jana Albrechtová, redaktor, jana@visionpress.cz | Kamil Komenda, redaktor, kamil@visionpress.cz | GRAFIKA: Pau Vávrová | INZERCE: Radka Palátová, palatova@cavs.cz European Training and Research Fund SE v zastoupení Ing. Miloše Drdly, Dr., MBA, předsedy představenstva, drdla@etrf.cz www.visionpress.cz


Autor: Redakce | Foto: Archiv

4 JobMagazin Vydรกvรก VISIONPRESS ve spoluprรกci s EUROPEAN TRAINING & RESEARCH FUND SE


Vzdělávání ve veřejné správě

Vzdělávání ve veřejné správě Rozhovor se zakladatelem a jednatelem Panatec s.r.o., Ing. Pavlem Nácovským Ing. Pavel Nácovský vystudoval VUT Brno, fakultu strojí se zaměřením na ekonomiku a řízení strojní výroby. Profesní kariéru začal na pozici ekonoma technického rozvoje společnosti Kovofiniš, kde řešil produktovou inovaci částí investičních celků i výrobků pro sériovou výrobu. Posléze využil nabídky vstoupit na pole státní sféry na pozici informatika finančního úřadu, kde se účastnil pilotních aktivit skupiny informatiků pod FŘ Hradec Králové při prvotní konsolidaci ICT řešení. V pozici vedoucího ekonomického odboru a později odboru samosprávy města zodpovídal za provoz a rozvoj měs-

ta v samosprávné oblasti. Pracoval i v pozici ekonomického vedoucího Psychiatrické léčebny v Havlíčkově Brodě, kterou zřizuje Ministerstvo zdravotnictví ČR. V těchto pozicích aktivně řídil rozvojové projekty v mnoha oblastech: od ICT projektů, přes stavbu Zimního stadionu až po projekty životního prostředí. Byl zařazen eStat mezi osobnosti českého eGovernmentu. Založil si společnosti Panatec s.r.o., kde působí v roli senior expert, jednatel. Zaměření společnosti je ve zpracování a vytváření specifické metodiky pro oblasti řízení inovací a řízení rozpočtu ve veřejné správě, řízení příspěvJobMagazin 5


Vzdělávání ve veřejné správě

kových organizací, řízení korporátní identity veřejnosprávních korporací a další. Dále pořádal odborné konference (například na Kraji Vysočina – o Standardizaci provozních funkcí a o Řízení příspěvkových organizací). Zpracoval významné procento studií proveditelnosti a žádostí o spolufinancování pro projekty Technologických center ÚSC podle vládní strategie eGovernment a realizoval vlastní akreditované vzdělávací programy. Realizuje projekty v oblasti Smart Office, korporátní identity a komunitní komunikace s využitím mobilních a portálových řešení. Vytváří odborné skupiny v ČR i pro přeshraniční spolupráci. Byl hodnotitelem Zlatého Erbu pro Kraj Vysočina. Založil a vede aktivitu Chytrý úřad pro zajištění služeb eGovernmentu pro malé obce a organizace, na které spolupracuje v Krajem Vysočina, Odborovým svazem OSSOO a vysokým školstvím B.I.B.S a CAVS. Podporuje aktivity České pojišťovny v projektu Kraje pro bezpečný internet.

Jak lze v aktuálním období pojmenovat vzdělávací úlohy veřejné správy? Veřejná správa vlastní specifické znalosti, a ty spravuje a rozvíjí. Tyto znalosti by měla uplatňovat při výkonu svých činností vlastními pracovníky. Klienti, které veřejná správa obsluhuje, však potřebují mít pro úspěch svých aktivit vůči veřejné správě také značný objem těchto znalostí. Mluvíme často o povinných aktivitách založených legislativně. Z toho pak vyplývá, že povinnost vzdělávat má veřejná správa jak vůči sobě, tak i směrem k veřejnosti. Protože zde mluvíme o oblastech, kde vidíme velkou dynamiku změn a inovací – někdy až extrémní – je třeba, aby vzdělávání bylo kvalitní a bylo přístupné plošně. Jsme tedy schopni identifikovat znalostní obsah například pro: - Předškolní a školní mládež - Zaměstnance v administrativě (veřejná správa i komerční sektor), živnostníky a podnikatele

6 JobMagazin Vydává VISIONPRESS ve spolupráci s EUROPEAN TRAINING & RESEARCH FUND SE


Vzdělávání ve veřejné správě

- Občany konzumující běžné služ- Vzdělávání musí být průběžné a pláby nované již na úrovni změn a inovací. - Specialisty, kteří vytvářejí nabídku služeb s využitím nabídky veS jakými znalostmi jsou řízeny sařejné správy mosprávné celky? Bez vzdělávání není možné realizovat změny. Výsledky těchto změn Obecná odpověď neexistuje, promusí používat jak úředníci, tak i klien- tože neexistuje systém vzdělávání. ti. Změny jsou vzájemně provázané. V minulosti byly dostupné některé Tento kontext musí být předmětem projekty pro podporu znalostí zastukonkrétního vzdělávacího obsahu. pitelů samospráv, ale současná geJobMagazin 7


Vzdělávání ve veřejné správě

nerace zastupitelů již tuto možnost nemá. Nemáme žádné minimální podmínky na schopnosti, znalosti a zkušenosti zastupitele, či voleného člena komise. Jistě je rozdíl v příležitosti radního kraje, nebo statutárního města účastnit se školení, vzdělávacích programů a v přístupu do znalostních systémů od příležitosti zastupitele malého města, či obce. Protože máme velikou rozmanitost územních samosprávných celků a nemáme koncepčně řešeno vzdělávání zastupitelů, nemůžeme odpovědět na otázku, jak odborně zdatní zastupitelé vykonávají svoje vysoké pravomoci v území. V současné době jsme proto připravili pod vznikajícím projektem Chytrý úřad nabídku průběžného vzdělávání zastupitelů ve spolupráci s CAVS a B.I.B.S. Na tomto projektu spolupracujeme i s Odborem informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina a s OSSOO – Odborový svaz státních orgánů a organizací. Tento projekt je postaven na struktuře Leadership Academy.

Způsoby poskytování vzdělávání. S principy fungování našeho státu se nutně musí seznamovat již malé děti. Obecně je respektovaná téze, že mladší ročníky si snadno osvojí nové technologie a s nimi spojené postupy. Nemohou mít znalosti právního prostředí. Chování této skupiny v elektronickém prostředí je riskantní. Vidíme tedy, že v této skupině je veliký rozvojový potenciál a její vedení musí obsahovat trénink bezpečného chování. Druhá obecně uznávaná téze je, že senioři se neorientují v elektronickém prostředí. Nejsme si jisti, jestli se orientují v právním prostředí a ani v oblasti bezpečného chování. V této kategorii se asi mýlíme nejvíce. Tato skupina z pohledu charakteru znalostí neexistuje. Její členové nejsou charakterističtí znalostmi a chováním, ale pouze věkem. To platí i pro střední věkové pásmo.

8 JobMagazin Vydává VISIONPRESS ve spolupráci s EUROPEAN TRAINING & RESEARCH FUND SE


Vzdělávání ve veřejné správě

Co je důvodem zmiňované dynamiky? Změny přicházejí jak z objektivních, tak i subjektivních důvodů. Mezi objektivní důvody lze počítat dynamický rozvoj obecného poznání, technologií, změny společenských modelů. Můžeme sem počítat i standardizační a harmonizační snahy (například EU), u kterých jsme se zavázali, že je budeme respekto-

vat. Subjektivními důvody jsou ty, o kterých sami rozhodneme, že je chceme podstoupit. Pod slůvkem „sami“ zde však obvykle vidíme spíše naše politické zástupce, které jsme si demokraticky zvolili, nebo management organizací, úřadů a firem s vlivem na plošné uplatnění změny – zejména těch, které mají významný vliv na povinné chování významných skupin společnosti. Nejvíce asi narážíme na vysokou produkci le-

JobMagazin 9


Vzdělávání ve veřejné správě

gislativních změn. Ta je však zatím obecně vnímána tak, že spíše zhoršuje právní prostředí, než by tomu bylo v dlouhodobě stabilním a jednodušším systému zákonů a předpisů. Vzpomeňme na Desatero…

Lze mluvit o jednotném a koncepčním přístupu veřejné správy ke vzdělávání a zpřístupňování znalostního obsahu? Veřejná správa je příliš rozsáhlý pojem. Abychom s ním mohli pracovat, rozdělme si ho alespoň na státní správu, samosprávu a dále na organizace zřízené a založené veřejnou správou pro výkon konkrétních veřejných služeb. V případě posledních mám na mysli školu, nebo nemocnici. Samospráva má plnou samostatnost a v rámci státní správy je možné jí řídit pouze prostřednictvím legislativy. V aktuálním období lze pozorovat, že vzniká veliká rozmanitost nových aktivit samospráv podle výše uvedeného dělení, ale i mezi jednotlivý-

KPBI – příklad společného projektu krajů zaměřeného na vzdělávání KPBI = Kraje pro bezpečný internet je společný projekt krajů. Cílovými skupinami jsou děti a studenti, rodiče, sociální pracovníci a policisté. Základní myšlenka projektu vychází z téze, podle které je možné posunutím znalostí občanů omezit rizika z používání služeb v elektronickém prostoru. Tím se omezí množství občanů, kteří se dostanou do finanční nouze a stanou se klienty sociální sítě. Projekt zaštiťuje projektový tým krajů ve spolupráci s Asociací krajů. Spolupracuje s partnery Ministerstvo vnitra ČR, Česká pojišťovna, kterou zde Panatec podporuje, Microsoft a Česká pošta, oz. V rámci projektu vzniká vzdělávací obsah v prezenční i distanční podobě. O výsledcích projektu budeme průběžně informovat.

10 JobMagazin Vydává VISIONPRESS ve spolupráci s EUROPEAN TRAINING & RESEARCH FUND SE


Vzdělávání ve veřejné správě

mi úřady a organizacemi. Aktivity mají různý úspěch v prosazení cílů s využitím vlastního marketingu a komunikace. Ukazuje se, že pokud navzájem porovnáme stejné organizace, pak vykazují v jednotlivých oblastech významně jiné výsledky. Také se ukazuje, že spolupráce organizací veřejné správy není pravidelná. Salonně řečeno. Jsme velice kreativní národ. Naše ochota učit se a spolupracovat je obvykle menší, než ochota vymýšlet nové cesty. Na druhou stranu naše veřejná správa dosud nese nepřehlédnutelné „vrchnostenské“ prvky. Nyní jsme dokonce svědky toho, že právě tyto prvky jsou pro značnou část aktivních voličů atraktivní. Z toho lze vyvodit, že ke změně tohoto trendu není aktuálně podstatný důvod. Výsledkem pak bude, že v území republiky nebude stejná nabídka veřejných služeb. Tam počítáme i nabídku vzdělávání vlastního personálu veřejné správy a veřejnosti. Naštěstí zde máme technologie a informace na internetu jsou často veřejně přístupné. Pokud víte, kde hledat a jste ochoten si ověřovat kvalitu informací.

Kdo by tedy měl nabízet vzdělávací obsah? A pro koho by měl být určený? Každý subjekt veřejné správy je odpovědný za výkon konkrétních aktivit. Prvotní odpovědnost by měla být vždy na subjektu veřejné správy – poskytovateli služby. Pokud tuto službu čerpá konečný klient od jiného subjektu, než je jeho primární poskytovatel, můžeme mluvit pracovně o zprostředkovateli služby. Ten by měl se službou zprostředkovat i znalostní obsah. Všechny tyto postupy a nástroje budou pro poskytovatele služby i klienta tím efektivnější, čím budou zažitější a budou se běžně používat. Uvědomme si také, že subjekty veřejné správy jsou „mamutí“ ministerstva, ale také úřady obcí se stovkou obyvatel – i jejich mateřská školka se dvěma zaměstnanci! Myslím, že všichni nyní cítíme reálnost očekávání průběžně profesionálně pracovat s potřebnými znalostmi a současně potřebné znalosti sdílet s klienty. Klientem je běžně i jiný subjekt veřejné správy. Znalosti a schopnosti, o kterých se zde bavíme, jsou dvojího typu. Prv-

JobMagazin 11


Vzdělávání ve veřejné správě

ním typem je ten obsah, který je požadován, protože odpovídá potřebám aktuálního stavu vývoje technologií, pravidel a společnosti. Tyto schopnosti a znalosti používáme tedy jak pro práci ve veřejné správě, tak pro komunikaci s veřejnou správou jako klient, ale používáme je i v běžném občanském životě. Příkladem je například používání Informačního systému datových schránek, nástrojů identifikace – občanské průkazy, formuláře a další. O existenci těchto postupů a nástrojů by měly být správně informovány všechny skupiny obyvatelstva a měly by být podpořeny v registraci k nim a ve schopnosti je používat v běžném životě. Výhodou těchto nástrojů je jejich jednotnost a standardizace. Je tedy možné s nimi pracovat v rámci vzdělávacího obsahu.

nutné pracovat s typovými příklady a ukázkami. Rozmanitost je na překážku. Děkujeme za rozhovor, tým JOBMAGAZIN. Příští téma: Státní zkoušky, státnice

Druhým typem jsou specifické schopnosti a znalosti určené pouze pro komunikaci s veřejnou správou. Příkladem jsou specifické formuláře pro podání. Nalezneme pouze několik málo případů, kde se v území celé republiky používá standardizovaný nástroj a postup. Pro tyto případy je 12 JobMagazin Vydává VISIONPRESS ve spolupráci s EUROPEAN TRAINING & RESEARCH FUND SE


Tady se může prezentovat i Vaše škola, i Vaše studijní obory. spojte se s námi. palatova@cavs.cz


Autor: Doc. Ing. Daniela Špirková, PhD.| Foto: Archiv

Žijeme v době podnikatelské Doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. Vysokoškolský pedagog, Vedoucí ústavu podnikové ekonomiky, PEF, Mendelova Univerzita v Brně

Společenské změny, které se udály před více jak čtvrtstoletím ovlivnili mnohé. Opravdová revoluce však bez nadsázky nastala v oblasti podnikání a to se všemi myslitelnými důsledky. To co nám dnes připadá zcela jasné a automatické, před pár lety jasné a automatické nebylo. Znalostí financí, řízení lidí, marketingu, obchodního vyjednávání nebo třeba podnikatelské zodpovědnosti a citu pro riziko jsme se museli naučit. V novinách, na internetu a dokonce už i v knihách nacházíme desítky

příběhů těch úspěšných, kteří obstáli a dokázali své nápady přetvořit v úspěšné a ještě úspěšnější podniky. O těch, kterým se to nepodařilo, se většinou moc nepíše. Ale stejně tak, jak jsme stáli před čtvrtstoletím na začátku něčeho nového, stojíme tam i dnes. Podnikání již není doménou těch zkušených a pokročilých, ale stává se zejména doménou těch mladých a nezkušených. Jedinečný nápad a nadšení pro věc je mnohdy to vůbec nejdůležitější. A tak se ocitáme v době,

14 JobMagazin Vydává VISIONPRESS ve spolupráci s EUROPEAN TRAINING & RESEARCH FUND SE


Žijeme v době podnikatelské

kdy mladí lidé zakládají své start-up podniky jako houby po dešti a mnozí mají velkou šanci na úspěch. Důležité je položit si otázku, co je pro úspěšnost začínajícího podniku klíčové? Hlavní roli hraje především nápad a schopnost jej realizovat. Ten musí obsahovat onu inovativnost, musí přijít v době, kdy jej zákazníci požadují a musí pro ně mít nějaký smysl (i když mnohdy iracionální). Schopnost nápad realizovat v praxi je nejenom o mnohých znalostech, ale především o disciplíně, cílevědomosti, komunikaci s okolím nebo také o schopnosti vést a přesvědčovat ostatní o velikosti našich cílů. Posláním vysoké školy je připravovat odborníky do praxe a vybavit je dostatečnými znalostmi a schopnostmi. Posluchači získávají stále více informací, ve kterých se musí orientovat, mají přístup k technologiím, které jim dávají velké možnosti avšak mnohdy je paradoxně svazují. Komunikují spolu tak rychle, že ne-

mají čas potkat se a přemýšlet nad podstatou věcí. Zjednodušeně řečeno, vše dobré může mít i své stinné stránky. Při jedné z diskusí s týmem učitelů naší vysoké školy jsme řešili otázku praxe a schopnosti absolventů rychlého zapojení se do reálného praktického života, ať už v rámci existujícího podniku nebo instituce nebo právě v roli nezávislého podnikatele. Výstupem, který z dnešního pohledu považuji za klíčový, byla otázka, proč čekat až do promoce, když podnikání jde vyzkoušet ve škole a to co možná nejdříve. Nápad, se kterým přišel JobMagazin 15


Žijeme v době podnikatelské

tým Ústavu podnikové ekonomiky vedení fakulty, jednoznačně podpořilo a umožnilo pilotní ověření nového modelu výuky. Výuka se v běžném pojetí sestává z přednášek, skript a cvičení, cvičení, cvičení a na závěr zkoušky, ve které posluchač popíše více, či méně hodnotným textem to, co se dozvěděl v průběhu předchozího půlroku. Toto schéma jsme od základu změnili. Naším snahou bylo podpořit kreativitu studenta a jeho vlastní aktivitu všude tam, kde je to třeba. A dokonce i ono rozhodnutí „kde je to třeba“ jsme nechali na studentech.

studenti rozdělili do neformálních týmů a začali připravovat myšlenku svého budoucího start-up projektu. Žádná omezení, žádné umělé předpoklady, jen zdravý rozum a reálná situace na trhu. Další změny následovaly zcela bezprostředně. Každé další cvičení se stalo prostorem pro konzultaci, kdy byl lektor k dispozici posluchačům jako odborník, za kterým si mají přijít pro službu. Logickým předpokladem je, že řešitelé vědí, co chtějí a proč to chtějí. Celosemestrální snažení pak přineslo finále v podobě zkoušky. Každý tým musel svůj projekt obhájit před komisí potenciálních investorů a předat dokumentaci, která je nezbytná pro reálné posouzení životaschopnosti projektu. Všechno jako například v bance, nebo v investiční společnosti. Tým interních i externích hodnotitelů byl poměrně kritický, snahou však bylo dát každému řešitelskému týmu co nejlepší zpětnou vazbu.

Seznámit studenty s myšlenkou nového pojetí předmětu bylo poměrně jednoduché. Tento nápad se zalíbil dokonce hned několika desítkám posluchačů třetího ročníku, kteří šli do rizika vyzkoušet si něco nové. V průběhu prvních přednášek se seznámili nejen s nutnou teorií, ale především pak s desítkami příkladů z podnikaVýsledek pilotního projektu byl bezetelského prostředí, úspěšných i těch sporu zajímavý. Přístup posluchačů méně. byl rozmanitý, kvalita zpracovaných Zásadní změnu však přinesla cviče- projektů byla ještě rozmanitější, ní. Hned v rámci prvního z nich se schopnost prezentovat a obhájit své 16 JobMagazin Vydává VISIONPRESS ve spolupráci s EUROPEAN TRAINING & RESEARCH FUND SE


Žijeme v době podnikatelské

názory snad zcela nejrozmanitější. podnikaví a v mnohém předbíhají Naše snažení však mělo několik vel- své spolužáky. O důležitosti tohoto mi významných přínosů. kroku svědčí i fakt, že fakulta připravuje pro vybrané posluchače možPrvním z nich je velký podíl skutečnost realizovat své projekty v rámci ně realistických projektů, který lze podnikatelského inkubátoru, kterého odhadnout na zhruba jednu čtvrje iniciátorem. JM tinu. Komise hodnotitelů se shodla,že pokud by se posluchači rozhodli své záměry realizovat, mají Poznámka: V případě zájmu o spovelkou šanci na úspěch a podnikání lupráci s některým ze studentských by je pravděpodobně dobře uživitýmů nebo v rámci formulace námětů lo. Druhým významným přínosem nových projektů, kontaktujte, prosím, je poznání, kterak studenti používaredakci JobMagazínu. Vaše podněty jí své teoretické své poznatky v rerádi zprostředkujeme. álné praxi. Použít smysluplně znalosti při tvorbě podnikatelského jobmagazin@cavs.cz záměru, se v mnohém liší od toho, co řeší na zkouškách. Posledním a snad nejdůležitějším zjištěním je, že účast na tomto projektu studenty zaujala a oni sami předvedli velkou míru invence a kreativity. Zájem ze strany studentů a kvalita zpracovaných projektů náš tým motivuje do opakování i v následujícím školním roce. A protože vývoj jde kupředu, rádi bychom do tohoto snažení zapojili konkrétní podniky a organizace, které mají zájem o navázání komunikace se studenty, kteří jsou JobMagazin 17


Autor: Redakce | Foto: Archiv

Gekonis

Rozhovor s IT specialistou a konzultantem, Ing. Vojtěchem Krejčířem

18 JobMagazin Vydává VISIONPRESS ve spolupráci s EUROPEAN TRAINING & RESEARCH FUND SE


Gekonis

Vystudoval Vysoké učení technické v Brně obor IT. Celý svůj profesní život spojil s oborem IT. Prošel si několik firem včetně zahraničních angažmá. Spoluzakládal společnost DELTA E.S., spol. s r.o., kterou úspěšně prodal společnosti NESS, kde působil ještě tři roky na pozici Senior project manager. Posléze si na rok odskočil do projektu pro KONIKA MINOLTA a do projektu pro Českou spořitelnu. V roce 2014 si založil současnou společnosti Gekonis, s.r.o..

Je možné, aby v dnešní době se jeden člověk dokázal orientovat v celém oboru IT? IT se vyvíjí neuvěřitelně rychle a zasahuje do všech oblastí našeho života. Doby, kdy ajťák byl naprosto univerzální znalec všeho jsou dávno pryč. Dnes je nutná specializace, ale je důležité si udržovat alespoň základní přehled o celém oboru. A mít kolem sebe kvalitní lidi, se kterými můžete spolupracovat.

Jaké je tedy Vaše zaměření? Celý svůj profesionální život se věnujete IT. Jak těžké je se dnes udržet na špičce oboru? V technologických oborech platí všeobecně, že kdo chvíli stál, již stojí opodál. Pokud chce člověk zůstat alespoň v obraze, musí průběžně sledovat novinky a trendy. Dnes naštěstí máme internet, takže je jednoduché získat informace z celého světa. Spíš je problém nenechat se jimi zahltit.

V minulosti jsem se věnoval vývoji software, správě IT infrastruktury, databázím a systémům pro správu dokumentů. Dnes tyto zkušenosti využívám při návrhu a integraci řešení složených z různých existujících produktů a služeb, včetně těch cloudových. Pro mnoho zákazníků dokáže chytré využití cloudu nabídnout ekonomicky i funkčně velmi zajímavou cestu. A díky praxi z řízení projektů vím, na co si dát pozor při realizaci.

JobMagazin 19


Gekonis

Vystudoval jste VUT obor IT. Dalo Vám studium něco do praxe? Na dobu studia na VUT vzpomínám velmi rád. IT se od té doby obrovsky posunulo dopředu. My jsme v prvním ročníku programovali na sálovém počítači prostřednictvím děrných štítků. Když jsem studia končil bylo vrcholem technologie PCčko. To hlavní, co jsem se naučil je pracovat s informacemi a využívat je pro hledání nových cest k řešení problémů.

Jak náročné bylo shánění práce? Po roce 1990 byly podmínky pro podnikání v IT skvělé. Spousta lidí začala podnikat, vznikaly nové firmy, najednou byly dostupné počítače a trh byl hladový po technologiích. Bylo to období zavádění podnikových informačních systémů. My jsme, díky naší bratislavské matce, měli kvalitní komplexní řešení, pro které se zákazníci hledali dobře.

Po jedenácti letech jste prodal svoji firmu společnosti NESS, kde jste další roky pracoval na pozici Senior V devadesátých letech minulého project Manager. Jak velká to byla století jste si založil IT firmu. Bylo změna z pozice úspěšného podnitěžké založit firmu IT? katele do zaměstnaneckého poměBylo to náročnější hlavně admini- ru? strativně. My jsme například čekaPřechod z vlastní firmy do pozice zali na zápis do obchodního rejstříku městnance nadnárodní společnosti 3 měsíce. Já jsem měl štěstí, že mým je určitě velký skok. Korporace mají druhým společníkem byla slovenská svoje pravidla, která musíte dodržospolečnost DELTA E.S. a.s. a její dva vat. A ta pravidla jsou občas pro člomajitelé nám s rozjezdem hodně pověka z jiného prostředí těžko pochomohli. Navíc jsme v době založení pitelná. Já jsem asi nejvíc pociťoval firmy měli již prvního zákazníka, kteztrátu flexibility, protože najednou rý nám zajistil základní financování o spoustě věci nemůžete rozhodchodu firmy. nout sám. 20 JobMagazin Vydává VISIONPRESS ve spolupráci s EUROPEAN TRAINING & RESEARCH FUND SE


Gekonis

Mělo to pro vás i nějaké přínosy?

konec dodávku akceptovat. A pokud se něco změní, tak to mít podložené Určitě ano. Díky zkušenosti z korpísemným dokumentem. Prostě naporací, ať už to byl NESS nebo CSC, prosto jasně a srozumitelně definojsem pochopil, že některé principy vaná pravidla spolupráce. mohou být výrazným přínosem i pro malou a pružnou IT firmu. Například To je problém mnoha menších firem, pravidla pro řízení projektů nebo pří- které se potom zbytečně hádají se pravu nabídek a smluv se zákazníky. zákazníkem, zda opravdu dostal to Na velkých projektech pochopíte, jak co dostat měl. je důležité mít naprosto jasně definované co, kdy a za kolik zákazník dostane a jakým způsobem bude na- Pak jste si odskočil do několik men-

JobMagazin 21


Gekonis

ších projektů, až jste si založil další společnost Gekonis, s.r.o.. Název firmy Gekonis je neobvyklý, můžete nám sdělit zákulisí vzniku tohoto názvu?

stat do hlavy. A některé věci se prostě v jednom dělat nedají. Takže jsem se již nějaký čas zabýval myšlenkou na založení nové firmy. V září 2014 se objevila příležitost vstoupit do hostingového businessu, takže jsem Vymýšlení názvu je mnohdy nejnámoc neváhal a využil ji. ročnější krok při zakládání firmy. Nechtěl jsem mít v názvu it, tech, soft a podobně. Navíc v dnešní době poČím se Vaše společnosti zabývá? třebujete, aby pro váš název firmy byla volná internetová doména. Na- Základem je stabilní a spolehlivý konec z toho vyšel Gekonis. Gekoni hosting v datovém centru Datacube jsou sympatické, přizpůsobivé ješ- v Bratislavě. Na něm stavíme služtěrky, které se dokážou rychle po- by v oblasti infrastruktury – ať již se hybovat na nejrůznějším povrchu. jedná o virtuální servery, pronájem A my jsme chtěli nabízet rychlé a dedikovaných serverů nebo umístěspolehlivé služby, které se snažíme ní vlastních serverů zákazníka v daco nejvíce přizpůsobit potřebám zá- tovém centru. Součástí této nabídky kazníka. A to -is na konci může být je samozřejmě zálohování a správa třeba IT Solutions (smích). infrastruktury, případně její integrace s vlastní infrastrukturou zákazníKdyž mi můj kamarád grafik nakreska. Zkušenosti z provozu nabízíme lil první návrh loga, bylo rozhodnuto. zákazníkům formou konzultačních služeb. Umíme pomoci s vybudováním jejich vlastní infrastruktury, doCo bylo tím impulsem k založení dat servery a další hardware z prospolečnosti Gekonis, s.r.o.? dukce společnosti Fujitsu, potřebné Práce na volné noze je fajn, ale má softwarové licence, vyřešit zálohosvoje omezení – kapacity, čas, roz- vání, virtualizaci, bezpečnost a sprásahem znalostí, které dokážete do- vu infrastruktury zákazníka. Pokud 22 JobMagazin Vydává VISIONPRESS ve spolupráci s EUROPEAN TRAINING & RESEARCH FUND SE


Gekonis

zákazník potřebuje, poskytneme i dohled nad IT projekty, nebo přímo jejich řízení.

Pro jaké zákazník jsou Vaše produkty a služby určené? Zaměřujeme se na malé a střední firmy. Našim zákazníkem je každý, bez ohledu na to, zda potřebuje jeden virtuální server, nebo vybudovat komplexní infrastrukturu.

Gekonis, s.r.o. Hosting

webhosting | virtuální servery | serverhosting

Dodávky řešení Jaká je tedy Vaše přidaná hodnota? Umíme mluvit řečí koncových uživatelů. Díky dlouholetým zkušenostem mám dobrou představu jak vypadá živý koncový uživatel a jakým způsobem fungují reálné firmy v různých odvětvích. Zastávám názor, že IT technologie jsou nástrojem, který má zákazníkovi zjednodušit a zefektivnit jeho práci a chod firmy. Vždy se snažíme složit z našich produktů a služeb řešení, které nejlépe splní požadavky zákazníka. V případě potřeby máme kolem sebe spolehlivé partnery, kteří dokážou doplnit naše

Office 365 | Virtualizace VMware, Hyper-V | zálohování Veeam, MailStore | Antivirová a bezpečnostní řešení ESET | Zabezpečená komunikace Babel | IP kamerové, systémy, včetně pokročilé videoanalýzy

Služby Pronájem licencí Microsoft | Návrh a správa IT infrastruktury | IT bezpečnost | Konzultace pro využítí cloudových služeb | Systémová integrace | Řízení projektů | Dodávky hardware Fujitsu | Financování hardware

JobMagazin 23


Gekonis

služby v oblastech, kterým se nevě- Sdělte našim čtenářům, jaká je Vaše nujeme. cesta k úspěchu? A máme špičkové technické zázemí Jako aktivní jachtař rád používám - Datacube je jedno z nejlepších da- srovnání s tímto oborem. Před čatových center ve střední Evropě. sem jsem narazil na krásné námořnické přísloví: Není dobrý vítr pro námořníka, který neví kam plout. A to Jaký vývoj predikujete ve svém platí pro úspěch v čemkoli. V první řadě musíte vědět, kam se vlastně oboru? chcete dostat. A potom se naučit Vývoj jde jednoznačně směrem co nejlépe ovládat svoji loď, to znake cloudovým službám a mobilitě. mená sledovat novinky v oboru, učit Technologie nám stále víc umožňují se novým věcem. Na moři si nemůpracovat z libovolného místa na zemi žete vybírat počasí, můžete si ale a stačí nám k tomu notebook nebo vybrat cestu tak, abyste se vyhnutablet a internetové připojení. Vý- li největším bouřím. A stejné je to sledkem je snadná spolupráce týmů na trhu, musíte se mu přizpůsobit napříč světem. Na druhou stranu si a vybírat si oblasti, které jsou pro vás nemyslím, že cloud je samospasi- nejvhodnější. V neposlední řadě, pro telný a vyřeší všechny problémy. bezpečné ovládání lodě potřebujeI v budoucnu budou mít firmy vlastní te spolehlivou posádku, které dokáIT infrastrukturu, ve které budou pro- že pracovat i v nepříznivém počasí. vozovat aplikace, které není možné A dobrý kapitán dokáže svoji posádz nějakého důvodu přesunout do ku nejenom hnát do práce, ale také cloudu. Řešení je v kombinaci ji musí dokázat provést bouřemi a integraci cloudových služeb veřej- a ocenit jejich práci. ných cloudů (jako například Microsoft, Amazon, VMware,…), privátních cloudů (které nabízíme my) a interní Děkujeme za rozhovor, tým infrastruktury. Ve finále jde vždy o co JOBMAGAZIN. nejlepší poměr ceny, kvality, bezpečnosti a funkcionality. 24 JobMagazin Vydává VISIONPRESS ve spolupráci s EUROPEAN TRAINING & RESEARCH FUND SE


STRATEGIC MANAGEMENT FOR A SUCCESSFUL FUTURE STUDIEM K VYŠŠÍMU PLATU? VÍME JAK NA TO! • Bakalářský program akreditovaný MŠMT • Kombinované studium bez přijímacích zkoušek • Vzdělání pro praxi

MAGISTERSKÉ STUDIUM PRO EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ V PRAXI • Mezinárodní titul MSc in Business Management • Studium v anglickém jazyce • Navazující vysokoškolský program pro bakaláře z ekonomicko – manažerských oborů Kontakt: B.I.B.S., a.s., Lidická 81, 602 00, Brno info@bibs.cz tel.: 775 879 903

www.bibs.cz www.studujpripraci.cz


Autor: Redakce | Foto: Archiv

Chceme být partnerem při budování vašich úspěchů Magdalena Langerová představuje moderní vzdělávací produkt vysoké školy BIBS – LEDADERSHIP ACADEMY MBA.

Program Leadership Academy MBA je postaven na mnohaleté zkušenosti s organizací mezinárodních manažerských programů. Reaguje na konkrétní potřeby organizací, podporuje rozvoj a motivaci zaměstnanců a tvoří tak další konkurenční výhodu podniku. Téměř dvacetiletá historie školy se může pochlubit stovkami úspěšných absolventů, manažerů a podnikatelů národního, ale i globálního formátu. Přesně takové lidi potřebujete do svých týmů. Asistovat při tomto procesu je ambicí vysoké školy BIBS. „Využili jsme to nejlepší z britských programů MBA, LLM a MSc a vytvořili

flexibilní vzdělávací systém, který vám bude užitečný. Komplexní program je postaven na akademickém základu, mimořádně velký důraz je věnován propojení s každodenní manažerskou praxí“ popsala Magdalena Langerová, obchodní ředitelka vysoké školy BIBS. „Již v minulosti jsme sestavovali projekty zaměřené na zvyšování manažerských kompetencí v různých firmách a organizacích, a byli jsme si tudíž vědomi toho, jak důležitý je výběr jednotlivých výukových modulů přímo zákazníkem, který si tak může celý program vytvořit ‚na klíč‘. Naše partnerská univerzita, britská Staffordshire Universi-

26 JobMagazin Vydává VISIONPRESS ve spolupráci s EUROPEAN TRAINING & RESEARCH FUND SE


Chceme být partnerem při budování vašich úspěchů

Ing. Magdalena Langerová MBA Specialist, ředitelka obchodu a marketingu B.I.B.S.

ty, která programu MBA uděluje akreditaci, umožnila vytvořit takový program, v němž si zákazník sám zvolil moduly, které budou jeho zaměstnanci absolvovat. Na rozdíl od programu MBA, který je na vysoké škole BIBS vyučován v anglickém jazyce již 18 let je výuka Leadership Academy realizována v jazyce českém,“ doplňuje Langerová.

miž se manažeři skutečně setkávají na pracovišti. Program je postavený tak, aby mohli posluchači uvést všechny poznatky ihned do praxe. Kvalitní manažerské vzdělávání nemůže být založené jen na teorii, důležitá je především jeho každodenní uplatnitelnost. Jedině tak může studium reálně přispět ke zvyšování konkurenceschopnosti, výkonnosti a efektivnosti firmy,“ zdůraz„Jedním z klíčových rysů projektu Leanila Magdalena Langerová. dership Academy je také praktické zaměření studia a aktivní zapojení účast- „Již nyní však lze konstatovat, že reaníků. Důležitou část výuky proto tvoří lizace manažerského vzdělávání pro řešení reálných situací a projektů, s ni- vyšší a střední management má výJobMagazin 27


Chceme být partnerem při budování vašich úspěchů

znamný potenciál pro zvýšení úrovně manažerských kompetencí v oblasti hard skills. Spolu s firemní kulturou a hodnotami firmy, které do procesu rozvoje lidských zdrojů podstatně zasahují, tak vzdělávání může napomoci při naplňování poslání a strategie firmy. Znalost moderních metod a technik managementu a rozvoje lidských zdrojů vytváří podmínky pro jejich aplikaci ve firmě, a tím napomáhá zvyšování konkurenceschopnosti, výkonnosti a efektivnosti firmy“ podtrhla výsledky práce školy paní Langerová.JM

28 JobMagazin Vydává VISIONPRESS ve spolupráci s EUROPEAN TRAINING & RESEARCH FUND SE


STRATEGIC MANAGEMENT FOR A SUCCESSFUL FUTURE

LEADERSHIP ACADEMY MBA Ucelený vzdělávací program pro korporátní klientelu, který sleduje moderní trendy manažerského vzdělávání v zemích západní Evropy. Leadrsship Academy MBA se zaměřuje na konkrétní cíle organizace a reaguje na individuální vzdělávací potřeby důležitých zaměstnanců.

Přínosem pro organizaci je vyřešení velmi konkrétních úkolů, zpracování podstatné části strategické dokumentace a její obhajoba samotnými autory.

V průběhu zpravidla jednoroční blokové výuky získají zaměstnanci znalosti, naučí se je používat a prosazovat, spolupracovat jako skutečný tým.

Úspěšní absolventi získají vysokoškolský certifikát CŽV, možnost dokončit v krátké době program MBA a motivaci do další práce.

Kontakt: B.I.B.S., a.s., Lidická 81, 602 00, Brno LeaderAcademy@bibs.cz tel.: 775 879 903

www.bibs.cz


Autor: Redakce | Foto: Archiv

Restrukturalizace a revitalizace společností Rozhovor s Ing. Luďkem DRLÍKem, Ph.D., MBA

Vaše studium se zaměřilo na podnikovou ekonomiku a management. Byl to obor, který jste chtěl studovat? Původně jsem chtěl studovat „práva“, ale v roce 1985 mi na SPŠ „dali na vybranou“ – VUT Brno, VŠ Vojenská Vyškov nebo VŠ Dopravní Žilina – volba byla jasná (smích).

Bylo možné při samotném studiu získat praxi?

ukončení studií jsem proto krátce nastoupil do tohoto podniku, než mne „povolala“ armáda. Ačkoliv by to byla kapitola sama pro sebe, troufám si tvrdit, že i jen roční pobyt v ČSLA byl pro mne manažerskou zkušeností, neboť jsem ze dne na den musel velet cca 25 vojákům převážně z východní části tehdejšího Československa. Nečekanou změnou pro nás všechny byla revoluce v listopadu 1989, po níž jsme začali v důstojnických řadách nahrazovat vojáky „z povolání“, kteří nesplnili „prověrky“.

Dříve bylo všechno jinak. Již při stu- Najednou jsem byl poručík a velitel diu na FS VUT Brno jsem měl praxi praporu (cca 250 vojáků) – ale to je ve s. p. Chronotechna Šternberk, kde jiný příběh.>> jsem měl i podnikové stipendium. Po 30 JobMagazin Vydává VISIONPRESS ve spolupráci s EUROPEAN TRAINING & RESEARCH FUND SE


Restrukturalizace a revitalizace spoleÄ?nostĂ­

JobMagazin 31


Restrukturalizace a revitalizace společností

Jak těžké bylo vstoupit ze studentských lavic do reálné praxe? Zde bych se pokusil o dvojí náhled na věc, a sice o názor „čerstvého“ absolventa, který právě ukončil studia a naopak manažera, který studovat při zaměstnání a poté hledá nové příležitosti. Jak jsem již zmínil, dříve mohl student během studií spolupracovat s firmou, kde měl praxi, mohl psát diplomovou práci a případně i získat podnikové stipendium. Myslím, že tato situace byla z pohledu dnešního absolventa jednodušší a jsem rád, že se ke stipendiím opět vracíme, neboť je to jedna z cest, jak si společně připravit vhodné absolventy pro praxi.

Pokud bych otázku řešil z pohledu manažera, který pracoval na zajímavé pozici, ale motivací bylo posunout se „dále“, tak např. studium MBA mi otevřelo dveře nejen k získání dalších znalostí a vědomostí, ale i díky němu jsem dostal pozici v týmu, který měl na starosti revitalizaci a následný prodej společnosti Zetor, a.s. Brno (jen pro zajímavost uvádím, že mne osobně do řad spolupracovníků Konsolidační Banky přijímal Ing. Miroslav Zámečník – člen NERVu).

Celý svůj profesní život se věnujete restrukturalizaci a revitalizaci společností. Je to zaměření, kterému jste se chtěl věnovat?

Ing. Luděk DRLÍK, Ph.D., MBA, Vystudoval Vysoké učení technické v Brně obor Ekonomika a řízení průmyslu. Na Vysokém učení technickém v Brně pokračoval v manažerském studiu, kde získal titul MBA. Svá studia završil na Mendelově Zemědělské a Lesnické Univerzitě v Brně získáním titulu Ph.D. v oboru Podniková ekonomika a management. Působil v několika firmách. za hlavní můžeme jmenovat Královoploská a.s., Zetor, a.s. Eurovision, a.s., Zliner s.r.o. V současné době působí ve své společnosti BIVIO s.r.o. 32 JobMagazin Vydává VISIONPRESS ve spolupráci s EUROPEAN TRAINING & RESEARCH FUND SE


Restrukturalizace a revitalizace společností

Jeden z velkých revitalizačních projektů jste zajistil ve společnosti Zetor, a.s. Brno (ve spolupráci s Revitalizační Traktor s.r.o. www.zetor.cz). Cílem byla revitalizace a následný prodej. Jaké byly Mnozí lidé si však pod pojmem „redůvody, že se Zetor dostal do fáze vitalizace či restrukturalizace“ předrestrukturalizace? stavují něco negativního, směřujícího např. k insolvenci nebo dokonce Těch důvodů bylo více, ale největším k likvidaci společnosti. To je ale byla nevhodná majetková struktura omyl. Spousta společností se dnes (stát versus Motokov) a malá ponachází v situaci, kdy majitelé nebo litická „vůle“ řešit situaci zadlužeTOP management dosáhl důchodo- ní společnosti. Zetor jakožto státní vého věku a potřebuje tzv. předat akciová společnost byl v roce 2000 žezlo. Navíc jsou po letech unavení předlužený – ČSOB již neměla zájem a někteří i vyhořelí, což může mít za o další financování výroby, dodavatenásledek, že problematiku firmy řeší lé + věřitelé se domáhali svých postále stejně, nemají chuť na změny, hledávek a odmítali spolupracovat, apod. Pokud navíc nemají připrave- odbory hrozily stávkovou pohotoného nástupce (ať z řad rodinných vostí, apod. Pro risk manažera každé příslušníků nebo si jej vychovali ve banky to byl ukázkový příklad likvifirmě), tak se situace může stát ne- dace za použití několika vzorečků na únosnou a je na místě řešení, jak kalkulačce. Jenže Zetor v té době zadále: prodat firmu, najít strategické- městnával cca 2.200 osob napřímo ho partnera nebo dodat společnosti a cca 25x více osob bylo navázáno čerstvou „krev“ ve formě nových ma- v rámci dodavatelsko-odběratelnažerů? U všech výše uvedených ře- ských vztahů, takže se jednoduchá šení je prostor pro uplatnění schop- rovnice bankéře najednou změnila ného externího týmu, který se pokusí na poněkud složitější úlohu pro ekonomy, tzn. jak zajistit budoucnost pro splnit daná očekávání. všechny zainteresované tak, aby to Globálně řečeno ANO. Ale to je jen část mých aktivit. Věnuji se i výuce na některých VŠ, školícím a vzdělávacím programům pro státní správu, samosprávu i soukromé subjekty.

JobMagazin 33


Restrukturalizace a revitalizace společností

Těch problémů bylo více, ale asi nejtěžší bylo přesvědčit zaměstnance, aby začali zase pracovat (v době odstávky totiž někteří zůstávali doma za 60 % platu) a dodavatele, aby „dlužníkovi“ obnovili dodávky (to se týkalo i dodavatelů energií, médií, apod.). Dalším projektem byla Královopolská a.s. (www.kralovopolska.cz). státní rozpočet postihlo co nejméně. Jakou část podniku jste měl na staDíky připravovanému projektu Kon- rosti a co se Vám povedlo? solidační banky, kterého se účastni- Tuto společnost koupili (po několika la i společnost ODIEN byla doladěna dle mne nepovedených privatizacích) koncepce revitalizace + restruktu- schopní majitelé již fungujících sporalizace společnosti, její oddlužení lečností, kteří měli jasnou představu, a následný prodej strategickému kam by měla Královopolská směpartnerovi. Expertnímu týmu, který řovat. Jelikož jsem pana Ing. Juchu doplňovali odborníci ze všech oborů znal již z minulosti, byl jsem osloven, včetně partnerů KPMG se dílo poda- zda by mne tento projekt zajímal. řilo. Zetor z původní produkce cca Byla to další výzva, a proto jsme spo150 ks traktorů v roce 2000 prošel lečně připravovali změny napříč spocelým procesem restrukturalizace a lečností, kde já jsem byl zodpovědný v roce 2002, kdy jej kupovala společ- za oblast nákupu, tzn. zásobování, nost HTC již vyráběl cca 2.500 trak- sklady, doprava, atd. torů ročně. Pro mne to byla obrovská Myslím, že s kolegy z jiných oblastí se škola. silnou podporou majitelů se podařilo nejen provést změny ve společnosti, Co bylo z Vašeho pohledu to nejtěž- ale především z ní opět udělal silného hráče na trhu. ší?

34 JobMagazin Vydává VISIONPRESS ve spolupráci s EUROPEAN TRAINING & RESEARCH FUND SE


Restrukturalizace a revitalizace společností

Posléze jste využil nabídky společnosti Eurovision, a.s. (www.eurovision.cz), kde jste působil v roli ředitele. Co bylo důvodem přijmout tuto výzvu?

Jak říká známé heslo „Změna je život“, tak i já jsem chtěl vyzkoušet něco nového. Navíc jsem z jiného úhlu pohledu více chápal potřeby výrobních firem, které se v oblasti dotačních titulů příliš neorientovaly. Po dohodě s majiteli jsme se dohodli nejen na interních změnách ve společnosti (organizační, personální, nový SW, apod.), ale i na externích změnách (expanze do zahraničí - kancelář na Slovensku, afilace v Chorvatsku apod.). Tato společnost měla a má obrovský potenciál, proto s ní spolupracuji i dnes a to jak v oblasti dotací, tak výběrových řízení, apod.

Téměř mne napadá slogan „Dobří holubi se vracejí“, ale je to jinak. Majitelé mají více společností a cílem bylo využít synergie v rámci skupiny. Navíc společnost koupili od vlastníků, kteří již neměli chuť ani sílu provádět změny.

Čím se společnost Zliner zabývá? Společnost Zliner je leader jak na trhu ČR, tak SR v oblasti prodeje a oprav autobusů, trolejbusů a dodávek náhradních dílů k nim. Setkat se s jejich logem můžeme nejen na dopravních prostředcích, ale i na sportovištích v regionu, kde působí jako sponzor aktivit pro mládež. Navíc je autorizovaným dealerem vozů TATRA, FIAT, Alfa Romeo a Iveco.

Jaké byly Vaše úkoly a jak se Vám podařilo naplnit požadované cíle?

Úkolem bylo dát společnosti nový Po dvou letech jste se vrátil do směr a orientovat se na jiné oblasti. svých restrukturalizačních a revita- Především jsme provedli restruktulizačních vod. Co Vás přimělo vyu- ralizaci společnosti změnou organižít výzvy společnosti ZLINER, s.r.o. zační struktury (divizní uspořádání) (www.zliner.cz)? a vyčlenění činností, které přímo neJobMagazin 35


Restrukturalizace a revitalizace společností

jsou „Core business“ do dceřiných společností, které dostaly značnou autonomii. Samozřejmě skrze statutární orgány jsme stále mohli využívat jednotné vedení a synergie ve skupině. Velkou příležitostí byl v této době rozvoj pohonu na CNG (stlačený zemní plyn) a výstavby stanic na CNG. To se nám podařilo nejen v Brně. Z čeho jsem ale měl, a mám nadále dobrý pocit je, že jsme v dané době nabídli našim 4 odborným ředitelům namísto finančních odměn jako benefit karierní růst formou studia MBA, přičemž dva z nich toto studium letos dokončili na B.I.B.S., a.s. Brno.

zaměstnanců, ale spíše v odborných oblastech. Již jsem zmiňoval dříve, že moje působení je především v oblasti „změn“ ve společnostech (ať již realizovaných, nebo připravovaných), přednášková a školící činnost, popř. příprava nových projektů.

Pro koho jsou Vaše služby určené?

Nejraději spolupracuji se společnostmi, kde jsou vyjasněné majetkoprávní vztahy, tzn., když vím s kým jednám, a protistrana má mandát danou věc řešit. Manažer s funkcí a odpovědností, avšak bez potřebných pravomocí vhodným partnerem není. To se bohužel týká i státní správy a samosprávy, která by měla V současné době působíte ve své obrovský potenciál na rozvoj, ale společnosti BIVIO s.r.o.. Jaké je dlouho trvá, než od nápadu a jednání Vaše zaměření? dojde k realizaci. Tato společnost je ve svém rozsahu malou společností, které jsem vlastníkem a skrze niž zastřešuji podnika- Proč by si měli společnosti využít telské aktivity. Odborníky na konkrét- právě Vašich služeb? ní oblasti si spíše najímám, tudíž není Na tuto relativně jednoduchou otázzáměrem růst v oblasti kmenových ku se pokusím jednoduše odpově-

36 JobMagazin Vydává VISIONPRESS ve spolupráci s EUROPEAN TRAINING & RESEARCH FUND SE


Restrukturalizace a revitalizace společností

dět: „Protože jsem dobrý“ (smích). Osobně by za každého z nás měly hovořit činy a ne slova. Takže pokud se projekty opakují v čase a mění se jen obory podnikání, tak je asi něco dobře. Navíc jsem hrdý na své reference z praxe, které jsou někdy nad všechny diplomy a certifikáty.

Jaká je tedy vaše přidaná hodnota? Myslím si, že je to především schopnost umět se vcítit do problému, rychle a kvalifikovaně navrhnout řešení, ale především zůstat po celou dobu implementace a realizace změn ve firmě. Díky flexibilitě a loajalitě je potom možné řešit téměř cokoliv, kdykoliv a s kýmkoliv.

dopad na firmu jako takovou. Tím pomíjím neschopnost zaměstnanců anebo dokonce cílené poškozování firmy. Jako příklad mohu uvést každého z nás - pravidelná kontrola u zubaře eliminuje problémy s chrupem a přesto se většina lidí zubaře bojí a na tyto prohlídky nechodí. Konečným důsledkem může být ztráta vlastních zubů.

Jak vnímáte vývoj dnešních firem? Jsou již dostatečně silné, aby uspěli na globálním konkurenčním trhu?

Otázka síly a připravenosti je relativní. Znám malé schopné firmy, které vyváží do celého světa a investoři se o jejich akcie perou. Ale jsou i velké společnosti, které těží ze svého poVraťme se k restrukturalizaci a restavení na trhu, avšak žádný velký vitalizaci. Pomohl jste několika potenciál pro rozvoj a expanzi zde firmám. Co bylo podle Vás tím důnení. vodem, že se dané společnosti doPojem Globalizace je používán stále, staly do problémů? ale je důležité vědět, co je pod ním Tento názor bude subjektivní, neboť chápáno. důvodů je vždy více. Hlavní je ale oddalování řešení problémů a situací, které mohu mít v budoucnu fatální

JobMagazin 37


Restrukturalizace a revitalizace společností

Nedá mi, abych se nezmínil o mém osobním „malém“ projektu, kterým je soukromé předškolní zařízení „Školička Opička“ v Brně v Jundrově, na které se velmi těším. Skrze něj bychom chtěli poněkud jinak nahlédnout na problematiku předškolní výchovy a vzdělávání. Takže mi držte palce. Co byste doporučil dnešním majitelům firem? Jaká je Vaše cesta k úspěchu? Manažerům a majitelům firem bych doporučil nezůstávat na místě a neustále přemýšlet o nějaké změně, protože změna znamená život. Já osobně se snažím mimo práci rozhýbávat mozkové závity dalším studiem jak v oboru (nedávno jsem ukončil magisterské studium MSc. a odborné LL.M.), tak v oblasti jazykové (italštinu, angličtinu a ruštinu se snažím udržovat, ale španělština mne uchvátila).

Mít vysoké cíle, motivaci a sebevědomí. Samozřejmě platí, že je potřeba „Být ve správný čas, na správném místě, se správnými lidmi“ (smích).

Děkujeme za rozhovor, tým JOBMAGAZIN.

Stále je co zdokonalovat a v čem se zlepšovat.

Jaké jsou Vaše další plány a cíle?

38 JobMagazin Vydává VISIONPRESS ve spolupráci s EUROPEAN TRAINING & RESEARCH FUND SE


Tady se může prezentovat i Vaše škola, i Vaše studijní obory. spojte se s námi. palatova@cavs.cz


Autor: Denisa Králová | Foto: MUNIE

VE STUDENTSKÝCH SPOLCÍCH ZÍSKÁTE DOVEDNOSTI, KTERÉ VÁM ŠKOLA NEDÁ. A JAK TO CHODÍ V MASARYKOVĚ STUDENTSKÉ UNII? 40 JobMagazin Vydává VISIONPRESS ve spolupráci s EUROPEAN TRAINING & RESEARCH FUND SE


Studentské spolky: MUNIE

Masarykova studentská unie (MUNIE) začala na půdě Masarykovy univerzity fungovat od září 2012. Naším posláním je zlepšování studentského života, podpora sounáležitosti s univerzitou a sjednocování studentů napříč všemi fakultami. Jak na tom pracujeme? Organizujeme kulturní, sportovní, společenské a vzdělávací akce a dáváme tak studentům možnost smysluplného trávení volného času. Dále zastřešujeme studentské spolky na univerzitě, propojujeme je, spolupracujeme na organizaci akcí a pořádáme pro ně různá vzdělávací setkání a spolkové večírky. A konečně dáváme možnost praxe a profesního i lidského rozvoje dobrovolníkům v MUNII zapojeným. Není třeba mít předešlé zkušenosti, nejdůležitější je chuť dělat dobrovolně něco navíc, tato investice se vám totiž v budoucnu vrátí nejméně dvojnásobně.

Každý dobrovolník u nás je součástí jednoho z pěti oddělení – marketing a PR, human resources, fundraising, spolková sekce anebo projektová sekce. Mimo svého kmenového oddělení se pak každý může zapojit do práce na některém z projektů. Možnost získání zkušeností a rozšíření si obzorů jsou tak opravdu bohaté.

Jak vypadá klasický rok MUNIE? Začátek školního roku otevíráme tradiční Open Semestr Party, která dá studentům možnost seznámit se, dále pokračujeme Jarmarkem spolků, který představí studentům možnosti spolkového života na univerzitě a umožní jim rovnou se do vybraného spolku zapojit. V půlce semestru si všichni společně zafandíme v naší Fanzóně na Hokejovém souboji univerzit a konečně závěr semestru si před zkouškovým zpestříme celouniverzitním Plesem studentů Masarykovy univerzity (propagační video z předminulého ročníku můžete zhlédnout ZDE).

JobMagazin 41


Studentské spolky: MUNIE

Na jaře vybíráme talentované hudebníky na University Band Contest, zápasíme s VUT na Florbalovém souboji univerzit a od letošního roku nově i na Fotbalovém. Třešničkou na dortu je pak volba Krále a Miss Majálesu, alegorický průvod a zóna MU na Brněnském Majálesu, na které spolu s ostatními spolky vytváříme zábavný program pro návštěvníky festivalu a zároveň představujeme naše aktivity (video z loňského ročníku ZDE). Naše činnost se nezastavuje ani přes léto, kdy nás studenti mohou najít na zápisech nových prváků do studia či Prvákovinách a dalších seznamovacích akcích.

ze kterých se stanou vaši přátelé, kteří ve svém volném čase vymýšlejí marketingové kampaně, shánějí sponzory na akce, chodí na schůzky s děkany či prorektory a hlavně neustále něco organizují!

Zaujala vás naše činnost? Chcete se zapojit do pořádání velkých akcí a ovlivňovat chod studentského života na Masarykově univerzitě? Sledujte náš Facebook, web anebo nám rovnou napište na e-mail zapojse@munie.cz!

Stále si říkáte, co konkrétně vám ta spolková činnost dá? Dostanete možnost seberealizace, budete mít příležitost zapojit se do pořádání akcí pro tisíce návštěvníků, zlepšíte si soft skills a hlavně time management, protože se naučíte rozeznávat priority a hlavně potkáte spoustu podobně zapálených lidí, 42 JobMagazin Vydává VISIONPRESS ve spolupráci s EUROPEAN TRAINING & RESEARCH FUND SE


CO S NÁMI ZÍSKÁTE • poskytujeme hostingové služby v jednom z nejlepších datových center ve střední Evropě – Datacube Bratislava • doporučíme, jak optimálně využít kombinaci hostingových služeb, vlastní infrastruktury a Office 365 • dodáme potřebný hardware a softwarové licence • pomůžeme s virtualizací • postaráme se o kompletní správu vaší infrastruktury • dohlédneme na vaše IT projekty • ve spolupráci s partnery nabízíme řešení většiny IT potřeb

Vojtěch Krejčíř, CEO +420 602 523 929 vojtech.krejcir@gekonis.cz

HOSTING webhosting | virtuální servery | serverhosting DODÁVKY ŘEŠENÍ Office 365 | Virtualizace VMware, Hyper-V | Zálohování Veeam, MailStore | Antivirová a bezpečnostní řešení ESET | Zabezpečená komunikace Babel | IP kamerové systémy, včetně pokročilé videoanalýzy   SLUŽBY Pronájem licencí Microsoft | Návrh a správa IT infrastruktury | IT bezpečnost | Konzultace pro využítí cloudových služeb | Systémová integrace | Řízení projektů | Dodávky hardware Fujitsu | Financování hardware

Gekonis, s.r.o., Příkop 6, 602 00 Brno, Czech Republic www.gekonis.cz www.cpanelhosting.cz


Autor: Redakce, Foto: Archiv VŠH

44 JobMagazin Vydává VISIONPRESS ve spolupráci s EUROPEAN TRAINING & RESEARCH FUND SE


Studovat hotelnictví je atraktivní

Studovat hotelnictví je atraktivní Rozhovor s absolventem Vysoké školy hotelové (VŠH), Hoteliérem roku 2014 a generálním ředitelem resortu Valachy Velké Karlovice, Tomášem Blablou. Otázky položil emeritní rektor VŠH v Praze prof. Ing. Jiří Jindra, CSc.

Proč jste studoval na VŠH obor Hotelnictví? Rozhodl jsem se pro něj na základě výborných referencí mých kolegů, kteří už jej absolvovali. Navíc v té době byla Vysoká škola hotelová v Praze jediná, která tento studijní obor v České republice nabízela. Studium jsem zahájil v roce 2002 poté, co jsem se vrátil z praxe v zahraničí, chtěl jsem si zvýšit svou kvalifikaci, a studium moje očekávání dokonale naplnilo. V roce 2005 jsem ukončil bakalářský stupeň.

Uvažujete o studiu v navazujícím magisterském stupni studia? V jakém oboru? Nejenže uvažuji, ale již jsem studium před časem zahájil, musím ovšem upřímně přiznat, že mám „rozestudováno“ již pár let a kvůli pracovnímu vytížení, které mezitím přineslo mé působení v Resortu Valachy Velké Karlovice, jsem neměl čas magisterské studium ukončit. V současné době studuji dálkově.

JobMagazin 45


Studovat hotelnictví je atraktivní

Co považujete za největší pracovní ale zdůrazňuji, že ho vnímám jako úspěchy ve své profesní kariéře? ocenění celého našeho týmu. Bez poctivé práce všech zaměstnanců Každé období pro mě mělo svůj výbychom nikdy nebyli tam, kde jsme znam a přínos. Největším úspěchem dnes. Máme mnoho stálých hostů, v profesní kariéře je samozřejmě mé udržujeme si obsazenost ve vysoaktuální působení ve funkci generálkých číslech a stále rosteme a to ního ředitele Resortu Valachy. Jsem i v době, kdy trh deformují slevové rád, že mohu pracovat ve firmě, kteportály. Jsem rád, že jejich vliv už rá stále roste, příznivě se vyvíjí a ponaštěstí není tak aktuální, jako býval souvá věci dál, rozjíždí nové projekty. v minulých letech. Samozřejmě si velmi cením ocenění Hoteliér roku 2014, které jsem za tuto společnost získal. Zároveň Čím se aktuálně zabýváte?

46 JobMagazin Vydává VISIONPRESS ve spolupráci s EUROPEAN TRAINING & RESEARCH FUND SE


Studovat hotelnictví je atraktivní

Terasa wellness hotelu Horal ve Velkých Karlovicích

Připravujeme nový projekt ve Zlíně, ve kterém budeme moci zúročit zkušenosti z provozu hotelů ve Velkých Karlovicích a rozšířit podnikání o nové služby, které jsme dosud neprovozovali. To je pro celý náš tým velká výzva. A v Resortu Valachy se už intenzivně chystáme na letní sezónu. Letos se chystáme v létě rozjet nový projekt – Týden kultury na Valašsku. V posledním týdnu prázdnin nabídneme návštěvníkům řadu divadelních i hudebních zážitků v cirkusovém šapitó.

Přispěla VŠH k vašemu osobnímu rozvoji? Rozhodně ano a přispívá i nadále. Díky úzkým vazbám na bývalé pedagogy i spolužáky mohu být v neustálém kontaktu s novými informacemi a trendy v oboru, udržovat dialog. Jsem si jistý, že škola byla cennou životní kapitolou i pro mnohé mé spolužáky, které potkávám v nejvyšších manažerských pozicích napříč celým naším oborem.

JobMagazin 47


Studovat hotelnictví je atraktivní

Studovat hotelnictví je atraktivní, v magisterském stupni je obor vyučován ve střední Evropě pouze na Vysoké škole hotelové v Praze

lachy a nositel titulu Hoteliér roku 2014, Richard Lhoták, provozní náměstek generální ředitelky karlovarského Grandhotelu Pupp, Jiří Švaříček, generální ředitel Hotelu Imperial Karlovy Vary a držitel ocenění Hoteliér roku 2009 nebo Ondřej Slanina, Od roku 1999 je možné v České rejeden z moderátorů pořadu Kluci publice studovat obor Hotelnictví v akci. Mezi ženy – absolventky se v bakalářském stupni. Jako první mohou zařadit foodblogerka Veměla tento studijní obor akreditoronika Kokešová nebo první česká vána Vysoká škola hotelová v Praze cognac sommeliérka Tereza Křivin(VŠH). Té se podařilo akreditovat ková. o tři roky později i navazující magisterský studijní obor Management Ing. Petr Studnička, PhD., vedoucí hotelnictví a lázeňství. Ve střední katedry hotelnictví, který je sám abEvropě nemá toto studijní zaměře- solventem VŠH a doktorské studium ní konkurenci a VŠH je jedinou vy- absolvoval v oboru Cestovní ruch, sokou školou neuniverzitního typu, zdůrazňuje unikátnost katedry hokde je tento obor, ukončený titulem telnictví ve vysokoškolském systéinženýr, vyučován. mu v České republice a připomíná, Oba studijní obory absolvovalo za dobu jejich existence více než pět tisíc studentů, kteří se úspěšně uplatňují v praxi. Mezi významné absolventy oboru se mohou zařadit například Jan Kratina, předseda představenstva a generální ředitel jedné z největších hotelových skupin v České republice CPI Hotels, Tomáš Blabla, generální ředitel Resortu Va-

že hlavní rozdíl mezi bakalářským a navazujícím magisterským stupněm studia oboru hotelnictví spočívá v míře praktických aplikací a teoretických poznatků. VŠH je členem Asociace hotelů a restaurací ČR a Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR. Spolupracuje s řadou ubytovacích a stravovacích zařízení, které jsou členem

48 JobMagazin Vydává VISIONPRESS ve spolupráci s EUROPEAN TRAINING & RESEARCH FUND SE


Studovat hotelnictví je atraktivní

Klubu partnerů školy, podílí se na řešení výzkumných projektů či zpřístupňuje prostory baru, sommeliérského salonku či cvičné kuchyně televizním štábům pro natáčení pořadů s gastronomickou tématikou. Ve škole natáčí reportáže štáb České televize pro pořad Černé ovce, naposledy zde natáčela TV Nova záběry do reportáže Magazínu Víkend, která se věnovala gastronomii v době Karla IV. Bližší informace o možnostech studia na Vysoké škole hotelové v Praze pro absolventy středních a vyšších odborných škol i pro odborníky z praxe jsou k dispozici na internetových stránkách www.vsh.cz.

Natáčení reportáže pro pořad ČT Černé ovce ve cvičné kuchyni na VŠH

V předmětu Speciální gastronomie se studenti VŠH zabývají párováním pokrmů a nápojů JobMagazin 49


Autor: Zdeněk Santler | Foto: Archiv

Jak jsem se naučil učit aneb znalosti a úspěch jsou dvě rozdílné věci

50 JobMagazin Vydává VISIONPRESS ve spolupráci s EUROPEAN TRAINING & RESEARCH FUND SE


Jak jsem se naučil učit

Velmi mě potěšilo, když mě Miloš Drdla (před 13 lety mi vedl MBA práci a oponoval diplomovou práci) oslovil, zda bych nepřispěl do magazínu, který má motivovat lidi ke vzdělávání a budování kariéry. Tento velký závazek mě donutil k sebereflexi a přiznání, že bych toho mohl vědět mnohem více, než si myslím, že vím. Vím, že nic nevím. Naštěstí mi moje mužské ego ihned pomohlo a uklidnilo mě, že toho vím spoustu a co nevím, mohu se hned začít učit. Přiznání, že toho vím málo, je tudíž základním hnacím motorem k tomu, abych věděl více. Pokusím se prostřednictvím krátké reflexe mého života a kariéry identifikovat základní milníky učení se a kariérního rozvoje.

Dětství (0 až 11 let) Než vysvětlím, proč jsem zvolil hranici 11 let namísto 8 nebo 15 let, dovolím si přeskočit do předškolního věku (ačkoliv nejsem pediatr ani psycholog).

Zdeněk Santler vystudoval Provozně ekonomickou fakultu a titul MBA získal na Nottingham Trent University. Následně působil na manažerských pozicích v oblasti HR a obchodu ve společnostech Konica Minolta, Deloitte, ING (NN). Sedm let vedl z pozice spolumajitele vzdělávací a poradenskou společnost Santia. Od roku 2015 působí na pozici Country managera ČR/SR společnosti Avaya, která patří mezi celosvětové lídry v oblasti IT a komunikací. Zdeněk dále působí jako člen rady Evropské asociace finančního plánování, která se v ČR zaměřuje na odborné zkoušky, vzdělávání a na kultivaci a rozvoj trhu finančního poradenství. Zdeněk má 3 syny a mezi jeho záliby patří sport a jízda na Harley – Davidson.

Předškolní věk je zásadním obdobím, kdy učení se je přirozený proJobMagazin 51


Jak jsem se naučil učit

Umět totiž znamená „znát plus používat“. ces a obsahuje stejnou didaktiku, na které je postavené veškeré další životní učení. V mateřské škole, kam chodili mí synové, byl citát tuším od R. Fulghuma: „Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské školce.“. S tímto nelze nesouhlasit. Dokonce si pamatuji, že někteří mí spolužáci měli v té době jasno o svém budoucím povolání. Tomáš H. na dotaz čím bude s naprostým klidem odpověděl, že bude saunovat nahý holky. Já jen doufám, že šel tvrdě za svým snem a podřídil tomu svůj vzdělávací proces. Zásadním milníkem v etapě učení je nástup do první třídy. Pamatuji si svou první jedničku – z množin – do dneška jsem nepochopil,

k čemu to bylo dobré, ale asi jsem to znal. Záměrně píšu znal, ne uměl. Umět totiž znamená „znát plus používat“. Umět opravdu zpívat znamená např. znát noty a používat hlas. S pouhou znalostí not si žádný zpěvák nevystačí. Praktická aplikace nebo pochopení, proč se mám danou věc učit, mě trápila a provázela až do státnic na VŠ. Pochopení, k čemu je daná znalost dobrá, je totiž naprosto klíčová. Další, co si ze základní školy pamatuji, byla geniální schopnost otrávit nadšeným prvňáčkům učení. Bohužel to je jev, který pozoruji i u svých synů a nebyl jsem jediný, koho stěží bavil jen jeden předmět – „tělák“ – a přestávky. Myslím, že to byl můj bratr, který v pololetí první třídy prohlásil „příští rok už se zapsat nenechám“. Nechci se vyjadřovat ke standardnímu školství, které je postaveno na eliminaci slabých strá-

52 JobMagazin Vydává VISIONPRESS ve spolupráci s EUROPEAN TRAINING & RESEARCH FUND SE


Jak jsem se naučil učit

nek a „průměrizaci“ všech ostatních. Tématem je „co komu nejde“. A neřeší se, v čem je kdo výjimečný, odlišný a kreativní. Už to, jaký si většina dětí odnáší ke vzdělávání přístup, je alarmující a úplně to překrývá to neskutečné množství znalostí, které získají. A proč hranice 11 let – to byl okamžik, kdy já jsem přešel na první ročník víceletého gymnázia a začíná další etapa „učení se“.

Puberta (12 až 20 let) V této etapě je život fakt těžký. Máte kolem sebe samé hloupé lidi, kteří vám říkají co máte dělat, a vy nechápete proč. Holky jsou nejdřív hnusný a blbý a nemáte o ně zájem. Během pár měsíců jsou ty stejné vrstevnice hezké a zajímavé, ale blbý je, že na pár let ztratí ony zájem o vás. A jak

ze sebe děláte ve třídě co největšího blba, aby si vás všimly, tak se v hodinách houby dozvíte a příští týden je písemka. Fajn, něco opíšu od souseda, skupiny A a B v matice máme ošéfovaný, matikářka s námi tu hru hraje a nechce si dělat zbytečné problémy s reparáty. Takže se nechat vyvolat v září, dvakrát na písemce opsat a jednou se naučit, abych taky dal opsat někomu já a dvojka na pololetí to jistí. Jednou jsem ujel a ve fyzice v květnu průměr vycházel na „4“. Průšvih – to by doma neprošlo, znalost ani jedničky z ostatních předmětů nehrají roli. No nic, požádal jsem paní fyzikářku o dodatečné vyzkou-

Výkon (výsledek) = znalost (obsah) + dovednost (forma)

JobMagazin 53


Jak jsem se naučil učit

šení a tak se jí to líbilo, že na vízo a dovednost tvrdě konfrontována byla dvojka. s výsledkem a úspěchem. Já jsem narazil na matematice, musel jsem Tato etapa mě naučila další věc. Výrozvolnit ročník, na popáté jsem to kon (výsledek) = znalost (obsah) udělal, ale derivovat ani integrovat + dovednost (forma). Nebo si myfakt už zase neumím. Z čistě zištslíte, že oblíbenci paní učitelky doných důvodů a pod hrozbou vyhazostávají „4“? I Kroupa v Marečku povu ze školy jsem se přihlásil na MBA dejte mi pero se musel angažovat (děkuji rodičům, že mi zafinancovave sběru. Jen pozor, aby dlouhodoli drahé studium). V tomto období bě nevítězila forma nad obsahem jsem zkrátka čelil problému, že se (vím, o čem píšu). Tato etapa je přeneumím učit – resp. memorovat = devším o bezstarostném krásném zapamatovat si velké množství látky životě. Sice bydlíte v mamahotev krátkém čase. Do té doby jsem to lu, pořád máte málo peněz, musínepotřeboval a stačilo nedělat bugr te poslouchat, ale je to super. Je to ve třídě, napsat to do sešitu a hlava o poznávání života a lidí, od kterých to pobrala. Tady jsem si poprvé uvěse chcete učit. Do této bezstarostné domil, že je třeba mít taktiku. Mireček etapy patří dle mého názoru i první v Básnících měl „prsenky“ – nezabradva ročníky VŠ. Vůbec jsem nevěděl, lo – zkoušel jsem, někdo potřeboval co chci dělat, co studovat, ale oba „klíííd“, někdo měl fotografickou parodiče mají vysokou školu – takže měť. Já a Štepán Šafránek jsme to standard – ekonomka a pěkně státní museli odpracovat. Přistoupil jsem na Mendlovce v Brně na PEF a bum. tedy k učení jako k práci a když jsem Po 2 měsících jsem zjistil, že já prese potřeboval něco naučit, šel jsem miant se neumím učit a hlavně nic „od do“ do knihovny a učil se tam. neumím, a tím skončila druhá etapa. Doma to nešlo – rozptylovalo mě všechno možné (telka, lednička atd.). Učit se ve skupině jako mé spolužačDospělost (21 až smrt) ky to taky nešlo. Takže klasika – učil Přichází tvrdá realita, kdy je znalost jsem se sám – psaní psaní taháků a 54 JobMagazin Vydává VISIONPRESS ve spolupráci s EUROPEAN TRAINING & RESEARCH FUND SE


Jak jsem se naučil učit

výpisku fungovalo a funguje dodnes = moje taktika. Každému, co jeho jest. Dalším milníkem v oblasti učení se je nějaká představa o kariéře, která bohužel často není směrována studiem. Závidím všem, kteří se v 15 letech rozhodnou, že budou knihkupcem, vyučí se jako knihkupec a pracují jako knihkupec. Já to štěstí neměl. Když si vzpomenu, že jsem absolvoval předměty od sociologie a psychologie přes cestovní ruch, 3 semestry informatiky a 3 semestry statistiky, a proti tomu jeden semestr makroekonomie, tak vlastně ani nejsem ekonom. Paradoxně se mi v budoucí kariéře nejvíce hodily předměty, o kterých jsem nejvíce pochyboval. Pravda, kterou jsem zjistil, byla, že VŠ vás až na výjimky na kariéru nepřipraví. VŠ (a to nemyslím ty placené školy pro modelky) vás naučí minimálně

jednu zásadní věc – donutí vás naučit se učit, což je asi nejdůležitější vizitka pro budoucí zaměstnavatele. Diplom z VŠ je potvrzení o tom, že nic nevíte, ale jste schopní se to naučit! Na VŠ se již začne krystalizovat, kdo kromě znalostí umí i chodit v systému a kdo to málo, co zná, umí dobře pro-

JobMagazin 55


Jak jsem se naučil učit

Diplom z VŠ je potvrzení o tom, že nic nevíte, ale jste schopní se to naučit!

- Ve 24 letech HR manager pro střední a východní Evropu – Konica Minolta (máma mi přinesla inzerát z novin se slovy „ať jdu do světa na učenou“ – nejlepší rozhodnutí opustit rodinnou firmu).

dat a odprezentovat. Současně s titulem z VŠ, jsem - Po roce přišla nabídka z dodělal MBA na VUT Brno Deloitte a rovnou Senior (ano byl jsem jeden z nejconsultant do Human mladších absolventů, žádCapital Advisory Serviné on-line rychlostudium, ces. 3 roky makačka, 1 víkend - Po necelém roce nabídv měsíci škola a druhý víka od klienta a nástup na kend jsem psal assignmenpozici HR managera pro ty). obchodní službu v ING A přichází kariérní šok – pojišťovně (NN) – board první zaměstnání. Já měl -1 ve 26 letech to štěstí, že jsem při studiu - Po 3 letech odchod zpět pracoval v rodinné vzdělána pozici ředitele rodinné vací firmě (vystavoval fakvzdělávací společnosti tury, sem tam něco odborSantia. nějšího) a ano – využil jsem příležitosti a měl jiný kariér- - Po 8 letech totální kariní start než moji vrstevníci. érní změna a nástup na Nikdo nemůže říct „snazší“. pozici Country manageV roce 2004 jsem nastartora ČR/SR ve společnosti val raketovou kariéru – ve Avaya – IT/ telco nadnázkratce: rodní společnost. 56 JobMagazin Vydává VISIONPRESS ve spolupráci s EUROPEAN TRAINING & RESEARCH FUND SE


Jak jsem se naučil učit

Na základě mého příběhu a zajímavého karierního rejstříku, který je úzce spjat s kariérním rozvojem, vzděláváním a výběrem lidí na rozličné pozice, si dovoluji čtenářům nabídnout pár rad a doporučení – všechny ověřené a vydlážděné vlastními chybami:

1. Vždy pátrejte po tom, proč máte danou věc znát. Důvod a praktická využitelnost znalosti je nejlepší motivace k naučení se. Umět = znát + používat. 2. Najděte si vlastní taktiku učení se a drže se jí. Můj stůl je neustále plný taháků a popsaných papírů. Psaním si pamatuji, když si to chci zapamatovat opravdu, přepíšu to ještě jednou. 3. Vybírejte si náročnější pozice, než na které stačíte – donutí vás to učit se a rozšiřovat si obzory. 4. Nepodceňujte formu podání vaší znalosti. Výkon (výsledek) = znalost (obsah) + dovednost (forma). Věřte tomu, že nejlepší astrofyzik na světě, který své znalosti bude předávat s dírou na koleni polohlasným monologem, nebude mít úspěšnější kariéru než ten, který ví o něco málo méně, ale poutavou interaktivní prezentací osloví posluchače. Je to možná nespravedlivé, ale je to fakt. 5. Nebojte se ke vzdělávání přistoupit jako k práci – naplánovat, realizovat, otestovat se. Ne všechna témata jsou záživná jako když jsem se učil druhy mraků na kapitánské zkoušky.

JobMagazin 57


Jak jsem se naučil učit

6. Nebojte se totální kariérní změny. Já jsem dosáhl úspěchu v oboru lidských zdrojů, ale neměl jsem důvod se nic nového učit. Začal jsem pracovat v IT a učím se každý den. 7. Obklopujte se lidmi, kteří vás motivují k učení se a poznávání. Mám štěstí, že mám kolem sebe spoustu inspirativních přátel a kolegů. 8. Využijte možností a příležitostí. Žijeme v době, kdy můžete snad i zdarma online sledovat přednášky ze špičkových univerzit, studovat nekonečné množství e-learningových kurzů, naučit se jakýkoliv jazyk, koupit jakoukoliv knihu, napsat blog, článek, cokoliv. 9. Pořiďte si děti – donutí vás se naučit spoustu nových věcí. Namátkou: jak vyndat oblečení ze záchodu, kam ho synek spláchnul, aby se nemusel oblékat. Jak upravit účes, když se synek pokouší ostříhat sám, nebo jak odebírat youtube kanál a co to je prank, který si váš sedmiletý syn sám vytvoří a streamuje videa. 10. Vím, že nic nevím… ale když chci, můžu s tím něco dělat.

58 JobMagazin Vydává VISIONPRESS ve spolupráci s EUROPEAN TRAINING & RESEARCH FUND SE


Věnováno podnikatelům, akademikům, studentům

sledujte příběhy, tipy a novinky také na facebooku


Autor: Redakce | Foto: Archiv

how important is it to have a quality education?

60 JobMagazin Vydรกvรก VISIONPRESS ve spoluprรกci s EUROPEAN TRAINING & RESEARCH FUND SE


How important is to have a quality education?

Erik Lukas Dostal is the founding director of CA Institute of Languages and has been working in the field of ELT (English Language Training/ Teaching) since 1997. After graduating with degrees in anthropology and linguistics and credentials in teaching from Chapman University, a top 7-ranked private US institute located in Southern California, came to the Czech Republic and saw an opportunity in creating a quality language school – CA Institute of Languages.

tation of Quality Language Services) and it now ranks among the top 130 language schools and language service providers in the world.

Erik spends much of his time working in applied linguistics and SLA (Second Language Acquisition), teaching, teacher training, speaking at conferences and promoting a global brand – CA Institute of Languages. He is an advisor to the Czech Ministry of Education in the area of language development and has roles in CA Institute of Languages has the development and expansion of flourished ever since and entered EAQUALS. the global market with the estabCA Institute of Languages is the lishment of its TEFL/TESOL 160 proud host the International Lanhour Teacher Training Certification guage Symposium Brno 2017 from course under the umbrella of the Uni1-3 June at Hotel International. versity of Chicago in 2010. In 2013, CA Institute of Languages formed Erik is a devout family man living a partnership with IDRAC Inter- with his phenomenal partner and national School of Business from co-owner, his son and stepdaughter, France and acts as offshore cam- and his father. pus providing language training and practical business courses all in English for Bachelor students. CA Institute of Languages became an internationally accredited member of EAQUALS (Evaluation and Accredi>> JobMagazin 61


How important is to have a quality education?

How important is it to have an education? Your story. The question should be, how important is it to have a quality education? With so many schools and universities out there the difference truly lies in quality. Regardless of the type of business you decide to run, everything comes down to it. Chapman University was the model by which I set up and developed CA Institute of Languages.

Quality education, however, comes with a price. The investment you make in your education can never be taken away from you. It instills upon the individual the ability to enquire and create. Not only create, but to create constructively and independently without external controls. A quality education allows for the individual to create on the basis of the resources that are available and to formulate questions. A quality education gives you the insight into where to look for answers to your enquiries, how to look and how to challenge

62 JobMagazin Vydรกvรก VISIONPRESS ve spoluprรกci s EUROPEAN TRAINING & RESEARCH FUND SE


How important is to have a quality education?

those answers and how to deal with those challenges. A quality education gives you the tools necessary to learn on your own. As John Dewey said, “Instruction is important… Education is a social process. Education is growth. Education is, not a preparation for life; education is life itself.” If you add a touch of quality to that, the sky is the limit. If you really want to be somebody, you need to connect with people who will know how to help you to get there. And you can do so only through language and being able to communicate, formulate questions and know where to look to answer them. Without a quality education you lack the skillsets necessary for effective communication.

of loyal teachers and staff who are always working on improving themselves and the systems that we use. Unfortunately, at the highest levels of university systems in the Czech Republic, there is a lack of CPD and what we see is a trend of professors in lifetime roles with little or no motivation for progress. The older professors come from an old system and style where the professor does not get their students to enquire, but rather speaks down at them from a podium. A lack of funds or I should say funds being misappropriated is leading many Czech universities into a decline in the quality of educa-

At CA Institute of Languages all of our team takes part in CPD (Continual Professional Development) which is why we continue to thrive. With it comes a team JobMagazin 63


How important is to have a quality education?

tion being taught. Why do so many top Czech professors go abroad to teach? Why do so many Czech university students come to CA Institute of Languages to assist them with their language learning? The answer is simply money. Why are universities in France, Spain and the UK asking CA Institute of Languages to assist them with their BA and Masters programs? The answer is that universities throughout Europe are seeing the ever-increasing need for their students to be able to communicate effectively and to have an intercultural experience at a quality institute. If the Czech Republic wants to compete in the global market, our students will need to improve in their L2 (second language) and L3 (third language) at a dramatic rate within a quality system. CA Institute of Languages is composed of a team of ELT and SLA specialists who have all been working in the field for many years. We conduct action research and publish articles in leading journals, our CA Journal and even author course books. Our

latest publication was for teacher training. We train and certify language teachers from all around the world in our TEFL/TESOL 160 hour internationally accredited certification course. This course encompasses the full spectrum of teaching a foreign language from young learners to adults at all levels and provides trainees with 30 hours of practicum or hands on teaching. If we want to improve the quality, we first have to raise the bar for teachers. Education at private universities in the Czech Republic unfortunately carries a type of negative stigma around it. Being a graduate from a top private university in Southern California, I see it completely differently. Private schools have the money it takes to pay top professors and funding goes not only into the systems and functioning of the school, but into CPD. Education helps one to communicate effectively to become global citizens. In this competitive world it is important to be able to communicate not only on the local or regional level, but also in the global market. Lan-

64 JobMagazin Vydรกvรก VISIONPRESS ve spoluprรกci s EUROPEAN TRAINING & RESEARCH FUND SE


How important is to have a quality education?

guage is what connects businesses. Regardless of the field of study, language is necessary. The trend now is not what kind of Cambridge certificate you have or what kind of exam you have passed, an IELTS, TOEIC, TOEFL, DELF, DALF, TestDaF, HSK, etc.; it is whether or not you are able to communicate cross culturally and lead globally productive lives.

CA Institute of Languages is the sole provider in the Czech Republic who can assess you over a period of time and issue internationally recognized certificates according to the CEFR. A quality institute provides you with the tools necessary to get you to where you want to go. JM

International Language Symposium Brno 1-3 June 2017

JobMagazin 65


Text: Redakce, Foto: Archív

Konference Glorious 2016: Pořádná dávka inspirace ve dvou dnech nadchla pět set lidí 66 JobMagazin Vydává VISIONPRESS ve spolupráci s EUROPEAN TRAINING & RESEARCH FUND SE


Konference Glorious 2016

Brněnské SONO centrum se opět otevřelo nevšední akci. Spolek Bussiness Academy připravil studentskou konferenci s názvem Glorious. Mladí lidé tak dostali ojedinělou možnost setkat se s vrcholně úspěšnými osobnostmi z řad českých podnikatelů, manažerů, ředitelů či koučů. Patřili mezi ně například mistr etikety Ladislav Špaček či ředitelka českého Googlu Taťána le Moigne.

Konference měla i jasný cíl a téma. „Prostřednictvím konference chceme pomoci studentům uvědomit si, že důležitější než cíl je cesta k němu. Na letošní konferenci se nám podařilo získat mnoho zajímavých osobností, které byly pro návštěvníky cennou inspirací. Ohlasy na ni byly tak intenzivní, že na podzim tohoto roku plánujeme obdobnou akci tentokrát na slovenské půdě, v Bratislavě,“ sdělil za organizátory konference Glorious Ondřej

Už druhý ročník studentské konference Glorious navštívilo ve dnech 13. a 14. dubna celkem pět set zájemců, kteří si mohli vychutnat program celkem patnácti řečníků. Ti se s nimi podělili o své cenné znalosti z oblasti marketingu, vedení lidí, vzdělávání, obchodování, ale i osobního rozvoje. Hned prvních padesát minut přednášel poradce TOP managementu Petr Kadlec o pozornosti, kterou je nutné neustále trénovat a uvědomovat si její efekty. Podle Kadlece lze kvůli snížené pozornosti snadno podlehnout manipulaci a celkově snížit účinnost přijímání informací. Posluchači si tak odnesli hned z první řeči slušný základ pro další dva dny.

JobMagazin 67


Konference Glorious 2016

„Člověk musí některé věci prvně slyšet a začít o nich přemýšlet a teprve, až je pochopí, tak je schopen je vidět. Díky za dnešní inspiraci, motivaci a jiný pohled na věc.“ — Ondřej Svatek, účastník konference

Prášek. „I v příštích ročnících chceme program sestavit tak, abychom se odlišovali od ostatních konferencí. Vycházíme vstříc potřebám a přáním studentů, kteří se chtějí zdokonalovat v různých směrech, chtějí rozvíjet svůj potenciál a pouhé přednášky na vysokých školách jim nestačí,“ doplnil Prášek. Řečníci se snažili ve svých přednáškách studenty především motivovat a dodat jim potřebné odhodlání do budoucí profesní kariéry, ale i osobního života. Václav Dejčmar, spoluzakladatel společnosti RSJ, proto mladým účastníkům zdůraznil, že

je potřeba poznat sám sebe a cestu, po které se chceme vydat. Poradil posluchačům, aby se oprostili od toho, že jsou k něčemu určení a šli za tím, co chtějí. Ve stejném duchu dodával inspiraci Pavel Řehák, bývalý generální ředitel České pojišťovny. Podělil se o to, jak kombinací řemesla, autonomie a smysluplnosti dané práce najít štěstí, a povzbudil účastníky k tomu, aby se nebáli a roztáhli křídla. Podle něj by lidé především neměli dělat kompromisy ve svých hodnotách. Jan Mühlfeit, bývalý ředitel Microsoft Corporation pro Evropu, ve své přednášce na téma, jak

68 JobMagazin Vydává VISIONPRESS ve spolupráci s EUROPEAN TRAINING & RESEARCH FUND SE


Konference Glorious 2016

vytvořit úspěšný tým zase uvedl, že každý z nás je génius, ale každý v něčem jiném. Podle něj se s talentem rodíme, jen ho musíme násobit tréninkem. Velkou chybou je podle něj říkat si, že něco nejde nebo že na to nemáme. Vrcholem konference Glorious byla přednáška odborníka na etiketu Ladislava Špačka, který v hale SONO centra, uspořádal též autogramiádu své knihy. Pánové díky jeho výstupu získali dokonalý přehled o tom, jaký

oblek vzít večer, a který například dopoledne. Budoucí podnikatelé se také dozvěděli, jak správně podat ruku, jak předat vizitku, a především jak se správně připravit na jednání či jak se chovat na obchodní schůzce. Řeč Špačka navíc obohatilo vyprávění o prezidentovi Václavu Havlovi. Mistr etikety totiž celých 11 let zastával post jeho mluvčího. Poučná a mimořádně zajímavá byla i přednáška šéfky českého Googlu Taťány le Moigne, která přiblížila vlastnosti dobrého lídra, ale i prostředí Googlu.

„Grandiózní ukázka skvěle odvedené práce při organizaci a sestavení týmu, který umožnil konferenci zařídit. Skvělí hosté, prostě tohle mělo smysl. Odpojit se na dva dny od běžných činností a nechat na sebe působit řečníky, mezi kterými byla neskutečná elita.“ — Filip Novák, účastník konference JobMagazin 69


Konference Glorious 2016

Posluchače oslovila svou stručnou a vtipnou charakteristikou, že lidé se dělí na dvě skupiny: na ty, kteří si umí poradit, a na ty, kteří to neumí. Příjemným oživením konference byl networkingový večírek, kterého se zúčastnili i někteří řečníci. Účastníci tak měli jedinečnou možnost se s osobnostmi setkat tváří v tvář a neformálně si s nimi pohovořit o tom, co je nejvíce zajímá. Příležitost využil zejména český filantrop a bývalý ge-

nerální ředitel ČEZ u Martin Roman, který se studenty aktivně diskutoval v přátelském kruhu. Posluchače nejvíce zaujala jeho myšlenka, v níž doporučil, abychom se v práci obklopovali osobami, které disponují vlastnostmi, které nám chybí, a nevyhledávali kolegy stejného ražení. Poradil rovněž, jak ty správné lidi poznat a získat. Tuto myšlenku ve své prezentaci podpořil i Ondřej Krátký, spoluzakladatel startupu Liftago. Ten mimo jiné řekl, že jsme průmě-

70 JobMagazin Vydává VISIONPRESS ve spolupráci s EUROPEAN TRAINING & RESEARCH FUND SE


Konference Glorious 2016

„Musím smeknout klobouk před pořadateli studentské konference Glorious, která se konala minulý týden v Brně. Celá událost byla skvěle připravena a zorganizována, včetně večerní diskuse studentů se spíkry. Velmi jsem si čas se studenty užil a rád jsem pohovořil na téma ‚Jak vytvořit hvězdný tým‘.“ — Jan Mühlfeit, jeden z řečníků

rem pěti lidí, se kterými se nejvíce setkáváme, a doporučil, abychom si tyto lidi vybírali dle toho, čeho chceme dosáhnout. Glorious 2016 ale rozhodně nebyl jen o vzdělávání se. Organizátoři akce totiž navíc využili i podzemní garáže SONO Centra, jež proměnili v obří odpočinkovou zónu. Účastníci se tak mohli o přestávce například pobavit s RC autíčky na dálkové ovládání vyrobenými z kartonů. Ale ani to nebyla

obyčejná jízda. Zájemci si totiž mohli do závodu vyrobit vlastní vůz. Ženy pak měly možnost nechat se v garáži zdarma nalíčit kosmetikou Mary Kay a muži zase obdivovali auta poslední série BMW, která byla na konferenci nejen k obdivu, účastníci měli totiž jedinečnou možnost využít i zkušebních jízd. V Chill out zóně si studenti unavení přednáškami mohli zahrát stolní fotbal, Xbox nebo vydechnout na sedacích vacích Wegett. Nevšed-

JobMagazin 71


Konference Glorious 2016

ním zpestřením doprovodného programu byla Airsoft aréna, kde si každý mohl vyzkoušet svou přesnou mušku. Nechyběly ani vodní dýmky, bohaté občerstvení a pro povzbuzení byla připravena chutná káva či RedBull.

Fotografie z konference Glorious 2016 si můžete stáhnout zde. Autorem fotografií je David Poul www.davidpoulfoto.wordpress. com.

72 JobMagazin Vydává VISIONPRESS ve spolupráci s EUROPEAN TRAINING & RESEARCH FUND SE


Konference Glorious 2016

O konferenci Glorious Myšlenka jedinečné a prestižní konference Glorious vznikla v minulém roce a vyústila v první ročník této výjimečné akce, který se setkal s obrovským úspěchem. Jde o konferenci organizovanou brněnskými studenty ze spolku Business Academy, která v České republice nemá obdoby. Tato myšlenka se zrodila u studenta vysoké školy Ondřeje Práška, který chtěl uspořádat konferenci, která má opravdu potenciál a předá studentům snad co nejvíce knowhow a rad týkajících se především podnikání, ale i seberozvoje, které budou moci využít ve své kariéře i osobním životě.

JobMagazin 73


Naše další magazíny jsou Vám k dispozici

Pro čtení klikněte zde

Pro čtení klikněte zde

Jobmagazin 2/2016  

V novém čísle se seznámíte s Ing. Pavlem Náclovským o Vzdělávání ve veřejné správě, s Ing. Danielou Špirkovou, Ph.D. a její pohled na dnešn...

Jobmagazin 2/2016  

V novém čísle se seznámíte s Ing. Pavlem Náclovským o Vzdělávání ve veřejné správě, s Ing. Danielou Špirkovou, Ph.D. a její pohled na dnešn...

Advertisement