Page 1

BYZMAG

1


Obsah 08

Pavel Trčala

18 21

Letní škola VUT

24

sportovec, majitel sportovní firmy

George Prime Burger Na skvělý burger do Vodičkovy

Radim Pařík Delta Capital, a.s.

28

Filip Mikschik StartupJobs

34

Smart business festival 2017

38 43

50 52

2 BYZMAG

Fakulta podnikatelská VUT slaví 25 let

Kristýna Stoklásková Šéfův svět

Villa Ritter v rodině VeggieHotels Petr Samek místopředseda představenstva firmy CNS a.s.


58 Rozvoj města Olomouc 62 Zlatko Míčka obdržel řád za zemědělské zásluhy 66 Vít Michalek GDPR

72 Olympic Palace Na vlnách relaxace a pohody 78 Pozvánka na Biojarmark dne 7.10. 80 Lukáš Paleček

Virtubio s.r.o.

86 Asociace Dítě a rodina 88 Boj proti artritidě Mariánské Lázně 90 1. Roskiáda 93 39. festival české filmové a televizní komedie

BYZMAG

3


ÚVOD Milí čtenáři, už je to rok, co jsem napsala první úvodník coby šéfredaktorka Byz‑ magu. Vždy přemýšlím, o čem asi tak budu psát a jestli vůbec někdo tuto první stránku čte. Ani dnes tomu nebylo jinak. I dnes jsem přemýšlela. Myslela jsem na Byz‑ mag a také na nový web, který prá‑ vě spouštíme. Všichni z něj máme obrovskou radost, protože vypa‑ dá opravdu dobře. Navíc Byzmag letos slaví půlkulatiny, má pět let a já budu mít kulatiny. Je zvláštní, jak ten čas tak rychle utíká. Každý na to nadáváme, ale pak mávneme rukou a říkáme si, že všichni přeci stárneme, že je to spravedlivé.

tom ona sama sobě je šéfem, založi‑ la totiž Šéfův svět a pomáhá tak vy‑ hledávat opravdu dobré asistentky, takové asistentky, jakou byla ona sama. Mohla bych o tom povídat opravdu dlouho, ale od toho tady je rozhovor s ní. Stále častěji si okolo sebe všímám, že najít opravdu dobrého a spo‑ lehlivého zaměstnance je kumšt kumštů, je to jako hledat Popelku a zkoušet střevíček množství nevy‑ hovujících dam a dívek anebo, ješ‑ tě hůře, nemoct najít žádnou. Asi bude stále častěji potřeba lidí jako je Kristýna, lidí, kteří budou schop‑ ni najít a obsadit pozici lidmi, kteří za to stojí, ovšem také za předpo‑ kladu, že půjde o pozici, která za to také stojí. Je vidno, že si tento fakt množství zaměstnavatelů a šéfů již uvědomilo a že hláška typu: „Za dveřmi čeká dvacet takových, jako jste vy“ se stává čím dál méně fre‑ kventovanou. A to je dobře. Růst musí obě strany.

Spravedlivé je i růst, když se člo‑ věk snaží a nestojí na místě, a to už z jakékoli pozice. Právě proto mě zaujal jeden podnikatelský příběh, příběh Kristýny Stokláskové, která si se mnou povídala o tom, jak se z asistentky jednoho šéfa stala asi‑ stentkou mnoha šéfů významných firem, a to, dá se říci, najednou. Při‑ Přeji příjemné počteníčko. 4 BYZMAG


Multimediální prvky poznáte následující způsobem: Piktogram PLAY prezentačního videa nebo mluveného slova: doplňu je rozhovor, podporuje inzerci. Problikávající prostředí jakéhokoliv textu: prolinky na webové portály, e­‑mailové účty, sociální sítě. Klikněte zde

MĚSÍČNÍK PRO PODPORU PODNIKÁNÍ V ČR

BYZMAG Vydává BYZMAG.cz s.r.o. Kamil Komenda Spálená 480/1, Trnitá 602 00 Brno REDAKCE: šéfredaktor Jana Albrechtová - jana@byzmag.cz, redaktor PhDr. Radim Kašpar - radim@byzmag.cz, redaktorka Michaela Lejsková - michaela@byzmag.cz, redaktor Kamil Komenda - kamil@byzmag.cz OBCHOD: kamil@byzmag.cz GRAFIKA: Jan Komenda, jan@visionpress.cz INZERCE: Kamil Komenda, kamil@byzmag.cz, +420 777 283 311

facebook/byzmag

@BYZMAG

cz.linkedin.com/in/byzmag

BYZMAG

5


6 BYZMAG


Luxusní designové ohřívače na terasu i zahradu Allison Na počátku bylo teplo, přidali jsme design. Allison je solitér splňující standardní technické požadavky na teplo a nadstandardní požadavky na jeho smyslové vnímání. Klasické linie a proporce jsou posunuty do zcela nových úrovní. Allison je inovativní a má styl – teplo nikdy nevypadalo lépe. Ø 114 / Ø 56 / 254 cm

Bella I Vaši přátelé Vám ji budou závidět. Jemné křivky, čisté linie, vyvážená silueta, příjemné teplo – to vše poskytuje Bella. Obdařená inovativním designem, který si Vás trvale získá. Ø 114 / Ø 51 / 254 cm

Sierra Hrdě se hlásíme k designu oslavujícímu krásu a ducha přírody, přírodních materiálů a přírodní čisté energie. Sierra je uměním bez kompromisů, perfektní v detailech, které vždy ocení vyznavači jedinečnosti a výjimečnosti. Ø 114 / 61 / 257 cm

Galerie fotek

www.quantumas.cz

Katalog ke stažení

KATALOG 2014 BYZMAG

7


Diamond Club

Pavel Trčala sportovec, majitel sportovní firmy 8 BYZMAG


Pavel Trčala Narodil se v Brně, vystudoval ekonomii ve Washingtonu, kde také začal svou pracovní kariéru ve Světové bance. Jeho profesní život zasáhly pomluvy, které rozpoutal tisk po jeho návratu z Mount Everestu, který zdolal jako náš nejmladší horolezec. Vrátil se domů a začal se věnovat tomu, co má nejraději – sportu. Založil společnost CITY SPORTS, zaměřenou na poskytování sportovního vyžití. Díky cenové dostupnosti a komfortním službám je její součást CITY SKI naším největším poskytovatelem jednodenních lyžařských zájezdů. Angažuje se i v dalších aktivitách – postavil vlek na vodní lyžování na Brněnské přehradě, bojuje o povolení vybudovat v Brně sjezdovku. Pro zahraniční televizi připravuje sportovní cestovatelský seriál.

Je reálné všechny sporty dělat na vyhrál přebor Brna a nějaké krajské vysoké úrovni? závody. Na stará kolena se mi pár‑ krát podařilo získat zlato v katego‑ Myslím, že například pro výcho‑ rii Masters. Na kitesurfu jsem stál vu dětí je důležité být sportovně jednou na bedně v rámci Evropské‑ všestranný. Není ale reálné dělat ho poháru. Na horském kole jsem více než dva, maximálně tři sporty vyhrál Mid-Atlantickou sérii. To vše na nějaké vyšší úrovni. Pro mě jsou jako amatér. Sport byl a je pro mě celoživotními favority lyže, surf, naprosto nedílnou součástí života, kolo. Taky se snažím skoro každý ale vždy vedle studia a práce. den plavat. Jak jste se dostal do Ameriky? Jaké jsou vaše největší sportovní úspěchy? Na gymnáziu jsem získal akademic‑ ké stipendium. Kdybych žil podru‑ V žákovských kategoriích to byly hé, zkusil bych to na sportovní sti‑ závody v lyžování. Myslím, že jsem pendium jako lyžař. Sport se v USA BYZMAG

9


Pavel Trčala bere na vysokých školách opravdu vážně, a když jste v závodním týmu, tak máte o vše postaráno. Procesto‑ val jsem celé Spojené státy a všude jsem i sportoval.

Branky, body, vteřiny. Druhý den ale přišly pomluvy, na které jsem nebyl připraven. Od gymnázia jsem žil ve Spojených státech a neznal jsem domácí horolezeckou scénu. V USA, když něco dokážete, tak vás Kde jste sbíral své první horole- poplácají po zádech a fandí vám. zecké zkušenosti? Američané jsou obecně mnohem víc přející než obyvatelé České re‑ Asi ve druhé třídě jsem s lyžemi na publiky. rameni vylezl na Praděd. Na gym‑ plu jsme jednou byli ve Vrátné a Za lháře vás prohlásili jednotliví nejela lanovka, tak jsem si připnul horolezci, horolezecký svaz i tisk. lyže na batoh a vyšlápl těch skoro Proč myslíte, že se to stalo a co tisíc výškových metrů na Kriváň a jim nejvíc vadilo? sjel to ve volném terénu dolů. Na svůj školní batoh jsem si ručně našil Nejprve mě chtěli vyhodit z horo‑ boční popruhy, aby se k němu daly lezeckého svazu, ale pak zjistili, že připnout lyže. To už jsem věděl, že jsem vůbec nikdy nebyl jejich čle‑ chci lézt po horách a sjíždět je na nem. Nepatřil jsem k žádné partě, lyžích. nikdo mě neznal, a najednou jsem vylezl na Everest. V tom roce se o Jako nejmladší Čech jste v roce Everest pokoušelo několik skupin 2005 zdolal nejvyšší horu svě- z České republiky a já jsem měl to ta. Jaké jste očekával reakce po štěstí a byl jsem jediný, komu se svém návratu domů? podařilo dosáhnout vrcholu. Ne‑ měl jsem žádné velké sponzory a Pozvali mě do televize a Standa Everest byl do té doby prezentován Bartůšek mi gratuloval v pořadu jako extrémně drahá záležitost. A

10 BYZMAG


Pavel Trčala najednou tam vylezl kluk z Brna ve den bylo relativně teplo. To potvr‑ staré péřovce, ve které jeho tatínek dili i další horolezci, kteří tam byli chodil venčit psa. se mnou. Jaké důkazy vaši kritici předloži- Jak jste je našel? li? Existuje ověřovaná databáze himá‑ Naprosto žádné! Jen napsali, že na lajských výstupů v Káthmándú, kde fotce z vrcholu nemám na sobě prá‑ jsem uveden. vě tu péřovku, takže to nemůže být vrchol, protože je tam přece zima. Proč jste se soudního rozhodnutí Péřovku jsem samozřejmě měl, ale ve váš prospěch domohl až po jepři finálním výstupu na slunci bylo denácti letech? relativně teplo, tak jsem ji dal do ba‑ tohu. Na vrcholu jsem tedy vyfocen Proti původním nařčením se neda‑ ve fleecové bundě, kterou vyrobili lo soudit, protože všechna média to v Prostějově a věnovali mi ji na ex‑ napsala nepřímo. Až najednou, po pedici. Byla velmi kvalitní, takže to šesti letech od výstupu, v době, kdy bylo takové mé poděkování. mělo město Brno schvalovat pro‑ nájem pro náš sportovní areál, vy‑ Jaký měly tyto pomluvy dopad? šel v MF Dnes článek, který totálně diskreditoval mou osobu, a ve kte‑ Naprosto zničující, protože pro laic‑ rém mě novinář Robert Sára popsal kou veřejnost byl tento argument jako podvodníka a „lžihorolezce“. jaksi uchopitelný. Každý si myslí, Město tehdy projekt neschválilo. že na vrcholu musí být minus tři‑ Dozvěděl jsem se o tom až později, cet. Samozřejmě v noci je tam mi‑ ale lidé, kteří projekt podporovali, nus třicet, ale přes den na sluníčku mi řekli, že to asi bylo napsáno na může být třeba jen minus pět. A ten objednávku.

BYZMAG 11


Pavel Trčala Nevzdal jste to a soudil jste se s MF Dnes a nakonec se MF Dnes musela omluvit. Změnilo to nějak váš život?

a vyjadřoval se k mému výstupu, i když neměl dostatečné informace. Radek se zachoval jako chlap. Vá‑ žím si toho.

Život s pomluvou je jako život s ne‑ vyléčitelnou nemocí. Stav se může někdy přechodně zlepšit, ale není a nebude nikdy možné virus abso‑ lutně vymýtit. Někdy uplyne pár let a myslíte si, že už je vše v pořádku a pak se to objeví zase. Například když chce konkurence zablokovat nějaký můj sportovní projekt v ně‑ jakém městě, pošle radním články, které mě popisují jako podvodníka.

Zanevřel jste kvůli tomu na horolezectví?

To ne, ale asi se na tento sport dí‑ vám trochu jinak než jako nadšený kluk, který sbíral vrcholy. Horole‑ zectví, tedy zejména to osmitisíco‑ vé, je vysoce rizikové. Statisticky je výstup na Everest nebezpečnější než Formule 1. Je to vlastně i do‑ cela sobecký sport – děláte to jen pro sebe, a pokud by se něco sta‑ Měl jste šanci si to se svými kri- lo, způsobíte neuvěřitelnou bolest tiky nějak vyříkat, omluvili se blízkým. I přesto asi ještě polezu na vám? další hory, protože je to pro mě vý‑ zva. Pomluvili mě zejména ti, kteří na Everest nevylezli. Nikomu se nechce Co byste při současných zkušeuznat chybu. Jediným horolezcem, nostech udělal, abyste se podobkterý na Everest vylezl a původně ným nepříjemnostem vyhnul? mě pomluvil, byl Radek Jaroš. Ale ten se mi nyní veřejně omluvil v Nenechal bych se podvést jedním rámci článku v časopise Lidé a hory. podlým irským horolezcem, který Uznal, že se nechal unést okolím využil mé neznalosti a vyměnil se

12 BYZMAG


mnou kyslíkové bomby. Zdálo se mi to výhodné, vyměnil jsem těžší za lehčí, ale nevěděl jsem, že ta, kte‑ rou mi dává, je ve vysoké nadmoř‑ ské výšce nefunkční. Velkou část výstupu a celý sestup jsem proto absolvoval bez kyslíku. Kvůli tomu jsem dostal výškovou nemoc a omrzly mi prsty na nohou. Kdybych neudělal tuto chybu, zvládl bych jít stejně rychle jako můj kamarád Ju‑ lian a jeho šerpa. Došli bychom na vrchol společně, vyfotili bychom

se, natočili video a můj život by byl úplně jiný. Za normálních okolností je výstup na Everest naprosto úžas‑ ným startovacím můstkem pro ka‑ riéru. Já jsem po Everestu neměl vůbec šanci. Byl jsem totálně dis‑ kreditován. Říká se, že všechno zlé je pro něco dobré... Ano, říká se, že co vás nezabije, to vás posílí, ale tak úplně pravda to

BYZMAG 13


není. Jasně, když nevyhraju zá‑ vod, tak se o to pokusím příště a už budu třeba vědět, jak na to. Ale co se týče pomluv – zlé věci jsou zlé, a kdyby se nestaly, tak by byl život lepší. Proti pomluvě je člověk naprosto bezbranný. Extrémně po‑ škodily můj profesní život. Studium v USA byla opravdu tvrdá práce a celý život daleko od rodiny zna‑ menal mnoho odříkání. Byl jsem velmi ambiciózní a ve dvaceti třech 14 BYZMAG

letech jsem pracoval ve Světové bance a měl plat nesrovnatelný s možnostmi v Brně nebo v Praze. Po Everestu jsem měl nespočet poho‑ vorů. Všem se líbilo, že umím jazy‑ ky, a že mám školu z USA. Ale pak si přečetli, že jsem podvodník, a práci jsem nedostal. Přinesla vám celá ta záležitost něco pozitivního pro váš další pracovní život?


Pavel Trčala

Pracoval jsem pak v Londýně, ale i tam mě to dostihlo, když vedení informovala jedna kolegyně, která dříve pracovala pro MF Dnes. Na‑ konec jsem hodil kravatu do Temže, vrátil se domů a založil svou spor‑ tovní firmu. Přestal jsem se snažit o kariéru v korporátu a začal dělat to, co mě baví – projekty, které umož‑ ňují lidem sportovat a cestovat a inspirují je k těmto aktivitám. Po‑ zitivní samozřejmě je, že mohu být ve svém rodném městě a tedy blíž rodině. Ale všechny ty roky studia a práce přišly do určité míry vniveč. Srovnal jsem se s tím, ale mé rodiče to velmi mrzí a je jim to líto. Jak využíváte ve svém profesním životě své zkušenosti ze studií a ze sportu? Při studiu ve Spojených státech jsem se naučil zkoumat, psát, pre‑ zentovat. Někdy mě mrzí, že ne‑ můžu pracovat v mém oboru eko‑ nomie, ale třeba se k tomu někdy vrátím. Ze sportu čerpám každý den. Dělám věci, které mě baví, a

věřím, že když je budu dělat dob‑ ře, tak budou bavit i ostatní. Žádný byznys jsem nerozjížděl s vidinou výdělku jako hlavního cíle. V pod‑ nikání nemusí být hlavním cílem profit, moje práce je moje hobby a mým vzorem je Radim Jančura, který nechce za každou cenu vydě‑ lávat, ale chce měnit věci k lepšímu. Vedle vodního lyžování pořádáte například také lyžařské zájezdy. Vydělají si na sebe? Když je dobrá sezona, tak ano. Na začátku bylo mým cílem poskyt‑ nout komfortní, jednoduše rezer‑ vovatelný, finančně dostupný a zábavný způsob jednodenního lyžařského vyžití, kdy se zákazníci nemusejí o nic starat. Ráno je nalo‑ žíme do našeho autobusu, cestou je pobavíme naší show, pustíme zábavná videa, dostanou jako dá‑ rek časopis, najdeme jim partnera na lyžování a možná i na život. Můj záměr se podařil, zájezdy jsou vel‑ mi populární a jsme v tom největší v republice. BYZMAG 15


Pavel Trčala

V USA jste studoval ekonomii, se s ní často nepotká. À propos, v jste v této oblasti nějak aktivní? USA má slovo podnikatel pozitivní nádech, v ČR může být vnímáno Dříve jsem psal ekonomické články tak, že se člověk obohacuje na úkor o různých zemích pro časopis Čes‑ ostatních, protože jeho příjem je ký export, teď už bohužel nestíhám. vyjádřen jeho snahou a úsilím a ne Kdybych měl čas, napsal bych kníž‑ platovou tabulkou. ku o tom, jak byla naše země eko‑ nomicky vykradena. Naši potomci Jak to děláte, že všechny své akbudou za krátkozrakost postkomu‑ tivity stíháte? nistických papalášů platit krutou daň. Evropská integrace je potřeb‑ Nestíhám. Některé epizody seriálu ná, ale EU není jen naše výhra, jak jsou natočené déle než rok a stále je často prezentováno. Je to výhra nejsou sestříhané. Vždy přijde ně‑ Západu, který získal odbytiště pro jaký další podnikatelský projekt, druhořadé produkty a levnou pra‑ nebo nějaká další dobrodružná covní sílu, která je stejně a často i cesta. Jsem perfekcionista a chci lépe vzdělaná než ta jejich. dělat věci dobře, a proto budou hotové, až budou hotové. Možná Jaký je zásadní rozdíl mezi pod- proto dokončím svou knihu o Eve‑ nikáním v USA a v ČR? restu, až bude měsíc pršet a nebu‑ du moct lyžovat, surfovat, jezdit na Korupci jsem již zmínil, to je ob‑ kole či stavět vleky a sjezdovky. rovský rozdíl. Samozřejmě i v USA funguje korupce, a to zejména na Jak se bude jmenovat a o čem nejvyšších úrovních a často za‑ všem bude? obalená do roušky lobbingu nebo sponzorování politických kampa‑ The Summit. Vrchol. Bude tam cesta ní, ale normální menší podnikatel k horolezectví, dramatický výstup 16 BYZMAG


na vrchol, sestup, při kterém jsem o vlásek unikl smrti, a následná me‑ diální bouře, která se snažila můj výstup zpochybnit. Zmíněna bude i soudní bitva a zadostiučinění v podobě omluvy MF Dnes. Bude to napínavé. Píšu to zároveň anglicky i česky. Ještě nevím, která verze by měla vyjít jako první.

Děkuji za rozhovor.

Text: Eva Procházková Foto: archiv Korektura textu: Vladana Hallová Produkce: Michaela Lejsková Publisher: Profesní magazín Best of ibestof.cz

BYZMAG 17


Letní škola

Letní škola podporuje mladé dívky, aby se nebály informačních technologií Sestavit si vlastní digitální hodinky nebo lego-robota, seznámit se se základy programování nebo se podívat do některé z brněnských IT firem. Pestrý program čekal téměř 40 účastnic Letní počítačové školy pro holky, která začala na Fakultě informačních technologií (FIT) VUT v Brně. Jedenáctý ročník nejstarší podobné akce v Česku tu potrvá do 1. září. Má podpořit mladé dívky, aby se nebály IT oborů.

Letní počítačová škola je určená především studentkám od 12 do 19 let. V rámci projektu FIT sluší dív‑ kám se fakulta snaží dokázat, že studium informačních technologií nemusí být výhradně doménou mužů.

firmě věrnější. Zvláště v oblastech řízení projektů nebo řízení kvality se „ajťačky“ často úspěšně prosa‑ zují. Na možnost výborného uplat‑ nění, dobrých výdělků a možnosti práce z domova v době mateřství se snaží Letní škola FIT pro dív‑ ky upozornit studentky a přitáh‑ nout jejich zájem o studium na FIT,“ uvedla Šárka Květoňová, která na Fakultě informačních technologií akci pořádá.

„Procento žen působících v oblasti IT je stále velmi malé. Přitom řada zejména velkých firem preferuje pro určité pozice právě ženy, pro‑ tože mají lepší schopnosti v komu‑ nikaci, v dodržování termínu, jsou Týdenní škola pro studentky ze zá‑ 18 BYZMAG


Letní škola

kladních a středních škol nabízí zá‑ klady programování, úvod do gra‑ fiky a zpracování fotografie nebo exkurze do IT společností, kde se studentky setkají s profesionálkami z oblasti IT. Informační technologie studuje nejméně žen Fakulta informačních technologií patří se svými 9 procenty mezi fa‑ kulty s nejnižším zastoupením žen. „Procento studentek na naší fakultě

se mírně zvyšuje, ale je stále ještě daleko od uspokojivého stavu. Let‑ ní škola FIT pro dívky je velmi dob‑ rou cestou pro podporu zvyšování počtu studujících dívek. Zvýšení počtu žen ve výzkumu, který je velmi žádoucí a je podporován v celém vědeckém světě, nelze za‑ jistit jinak než zvyšováním počtu vysokoškolsky vzdělaných žen. FIT má vědecký program i řadu projek‑ tů, které mohou být pro studentky velmi přitažlivé. Proto fakulta pova‑ žuje program Letních škol FIT pro BYZMAG 19


Letní škola

dívky za nedílnou část dlouhodo‑ bého programu fakulty. Správnost tohoto postavení potvrzuje i 10 úspěšných ročníků této akce,“ říká Pavel Zemčík, děkan fakulty. Že se ženy bojí IT oborů zbytečně, dokazují i statistiky společnosti Scio. „Průměrný percentil ucha‑ zeček o studium na Fakultě infor‑ mačních technologií VUT v Brně je dokonce vyšší než v případě ucha‑ zečů-mužů. Ženy v testu obecných studijních předpokladů dosáhly v průměru percentilu 63,8, zatímco muži měli percentil 62,1,“ uvedla mluvčí společnosti Scio Markéta

20 BYZMAG

Majerová. Na téma nedostatku žen v technic‑ kých oborech se zaměřila i letošní kampaň VUT v Brně Sem patřím, která získala ocenění za nejlepší marketingovou kampaň všech ev‑ ropských vysokých škol EUPRIO. Univerzita v rámci ní mimo jiné od‑ startovala web www.technickyvza‑ to.cz, na který mohou mladší dívky napsat jakýkoliv dotaz ambasador‑ kám jednotlivých fakult VUT.


George Prime Burger

Dům pánů z Lipé

BYZMAG 21


George Prime Burger

Na skvělý burger do Vodičkovy Rozmanitost nabídky pohostinství v centru Prahy nedávno obohatil nový stylový podnik. Už z dálky je jasné, že ve Vodičkově 32 naproti „Myšákovi“ vznikl ráj prvotřídních burgerů. Pro svou kvalitu má příznačný název George Prime Burger.

Milovníkům masových pochoutek se jistě hned vybaví jiný podobný název vyhlášené restaurace v Plat‑ néřské ulici – George Prime Steak. Pochopitelně nejde o náhodu, na‑ opak, o úmysl rozšířit nabídku ku‑ linářských požitků o populární podobu precizně zpracovaného prvotřídního hovězího.

v kuchyni vyhýbají polotovarům, náhražkám a jen těžko byste zde našli pootevřené konzervy. Stejně jako v kuchyni bratrského George Prime Steaku tu věří, že dokonalý chuťový požitek je možné vykouz‑ lit jen z čerstvých surovin a okoře‑ nit jej lze pouze nabídkou omáček vyvinutých a připravených na základě nezaměnitelných vlastních V George Prime Burger servírují postupů. Jen kečup a hořčice jsou svým hostům poctivé, ručně děla‑ výjimkou, avšak i ty mají prvotřídní né burgery z nejlepších řezů hově- kvalitu. zího masa plemene Black Angus. Pookřejí zejména ti, kteří dbají na Šťavnaté vysoce kvalitní maso a co nejlepší původ surovin. Maso vlastní omáčky pak v George Pri‑ pro burgery je stoprocentně bez me Burgeru doplňuje jedinečné steroidů a hormonů. pečivo. Do takového se jinde neza‑ kousnete! Nalezení té nejlepší chu‑ „Domácí“ příprava znamená, že se ti, konzistence a vzhledu věnovali v

22 BYZMAG


George Prime Burger

nové burgrárně ve Vodičkově ulici maximální pozornost. Díky dlouho‑ dobému vývoji vznikly zcela originální „squishy buns“, které zdobí a dodává jim osobitou chuť poprašek z kaštanové mouky.

„New American Dinner“, který do‑ tvářejí kovové prvky nábytku a elek‑ trického vedení, působí hřejivým domáckým dojmem.

Pozná to každý, kdo jen letmo z uli‑ ce do prostor restaurace přes velká K dokonalému zážitku z lahodných okna nahlédne. A pokud tak činí a skvěle upravených burgerů patří mezi 11. a 23. hod., pak jen těžko také milá obsluha a osobité pro‑ odolá, aby nevstoupil a některý z středí. V prostoru, kde prim hraje úchvatně vypadajících čerstvých dřevo, červené potahy, příjemně burgerů neochutnal. usměrněné energií nabité osvětle‑ ní a vkusná výzdoba, chutná coko‑ www.georgeprimeburger.com liv z nabídky znamenité restaura‑ ce hned dvakrát. Interiér ve stylu

BYZMAG 23


Dobyté území

Radim Pařík 24 BYZMAG

Delta Capital, a.s.


Je třeba měnit

Je třeba měnit Radim Pařík, předseda představenstva Delta Capital, a.s. , popisuje v druhém dílu série o tom, jak se nemá postupovat při řízení firem, chyby v uvažování některých manažerů, když usednou do vedoucího křesla. Ten stůl je asi malý. A křeslo málo kožené. A okno nic moc. Vlastně to není tím oknem, to dělá ten výhled. A ta paní, co jsem ji zdědil po svém předchůdci, a má mi vařit kafe a vítat hosty... No, je třeba to všechno změnit...

léta jste tvrdě makali a studovali, to, že jste fakt, ale jako fakt dobří vám říkají všichni. Kamarádi, rodiče, doma... A kromě toho znáte všech‑ na tajemství managementu. Takže... Jak nás to učili. Vše je o správných lidech. Znovu si vezme‑ te do ruky strukturu firmy a obsaze‑ ní jednotlivých nákladových středi‑ sek a už vám začíná být jasno, proč vás sem dosadili. Polovina lidí tam je moc, až moc dlouho, nejsou nej‑ mladší a určitě jsou pomalí, někte‑ rým chybí dokonce vysokoškolské vzdělání. A ta paní, co jste ji zdědil, je tady taky evidentně příliš dlou‑ ho. Už je to na ní vidět. Musíme ji vyměnit. Za někoho... No, prostě za někoho reprezentativnějšího.

Nechali jste si dát všechny přehledy a reporty, které má firma k dispozi‑ ci. Přehled nákladových středisek, výnosy a ztráty, všechny zdoku‑ mentované metriky produktivity, přehled vašich podřízených, kdo je kdo, jak dlouho je kdo kde, byst‑ rým okem jste shlédli flotilu služeb‑ ních vozidel, prošli jste si výši mezd a jejich náklady, seznámili jste se s platnými firemními směrnicemi a hned máte jasno. Přece jen máte za sebou léta zkušeností, už jste řídi‑ li větší či menší skupinky zaměst‑ Dnes jste absolvovali zásadní po‑ nanců a organizačních jednotek, rady se svými novými podřízenými.

BYZMAG 25


Je třeba měnit A hned máte jasno. Minimálně po‑ lovina tady pracuje skutečně moc dlouho. Nevidí, že to nefunguje. Nevidí, kolik toho můžeme zlep‑ šit. Nechápou, jak dobře to může všechno běžet a to jste jim dali spoustu krásných příkladů z dob, kdy jste úspěšně pracovali u své‑ ho bývalého zaměstnavatele. Jen ti dva z celé skupiny zaměstnanců to chápali. Taky byli více inteligentní než ostatní, rozuměli vám a tomu co říkáte a souhlasně přikyvova‑ li hlavou, taky jim některé výroky kolegů připadaly mimo míso a na znamení toho protáčeli oči nebo na vás spiklenecky mrkli. Ti jsou dobří. Ti vědí přesně, jak důležité je, abys‑ te se pustili do změn. Ano, jste trpěliví. Dokola opakujete, jak jste v minulosti udělali opatření, která vedla k razantnímu zlepšení. Je zřejmé, že tomu rozumíte a víte, co je třeba měnit. Kromě toho už můžete těžit z historické zkušenos‑ ti. Je na to dokonce i odborný vý‑ raz, který je ve všech knihách o ma‑ nagementu. A vy jste jich přečetli

26 BYZMAG

fakt hodně. Best practise. Mimochodem, koncept kanceláři je zastaralý a nepodporuje produk‑ tivitu ani týmového ducha. Bude‑ me muset vyměnit nábytek a udě‑ lat z toho moderní open space, ve kterém se zaměstnanci budou cítit mnohem lépe a budou mít k sobě mnohem blíže. Tak podpoříme tý‑ mového ducha a zvýšíme produk‑ tivitu. Je to hezké, moderní a ne tyhle staré kukaně. Open space pro všechny. Až na vás, samozřejmě, vy potřebujete svou kancelář a nepře‑ jete si být rušeni hlukem. Kromě toho je jasné, že top management nesedí v open space. To dá rozum. Váš předchůdce vám po sobě ne‑ chal nepořádek. Velký nepořádek. Dokonce i ty reporty je potřeba změnit. Večer si přečtete tu knížku u změnách ve firmách. Třeba tam konečně najdete odvěkou odpo‑ věď na managerskou otázku: kde má čmelák žihadlo? www.deltacapital.cz


Je třeba měnit Radim Pařík (37) je CEO Delta Capital, a.s. a současně CEO Security Ident Group a.s. [člen holdingu Delta Capital], člen advisory boardu nadačního fondu Start It UP! a PR PARTNERS. Investiční skupina Delta Capital je dlouhodobě aktivní v oblasti private equity. Zaměřuje se na projekty nejen v seed či start-up fázi, ale také v tradičních oblastech, které mají vysoký obchodní potenciál. Skupina působí ve více než 80 zemích světa. Hlavní pilíře Delta Capital tvoří Document a IT Security [Security Ident Group], Medical [Delta Medical Holding], IT/služby a průmysl 4.0 [Auris], dřevařský průmysl [Central European Woods] a inovativní start-upy. Součástí Delta Capital je i Delta Investiční společnost. Radim Pařík je bývalým členem top managementu skupiny Kaufland v Německu, v posledních letech působil jako místopředseda představenstva společnosti Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. k. Má 15ti leté zkušenosti z maloobchodu s prodejem, logistikou, expanzí, výstavbou, property managementem, technickým nákupem, restrukturalizacemi a rozvojem zaměstnanců. Je absolventem The Nottingham Trent University ve Velké Británii. Hovoří česky, německy, anglicky, polsky a znakovým jazykem. Mezi jeho záliby patří karate, basketbal, squash, vaření a cestování.

BYZMAG 27


Filip Mikschik

Filip Mikschik Vystudoval Vysokou školu ekonomickou (VŠE) v Praze fakultu informatiky a statistiky. Je spoluzakladatelem projektu BizIT, projektu Hiri.cz a zakladatelem startupového projektu StartupJobs.

28 BYZMAG


Filip Mikschik StartupJobs má za sebou pět let úspěšného podnikání. Když se podíváte zpět na začátky tohoto startupu, věřil jste, že se vám tato myšlenka promění na úspěšný podnikatelský záměr? StartupJobs jsem nezakládal s my‑ šlenkou, že by z něj mohla být fir‑ ma. Původně mi šlo hlavně o to nějakou formou vyjádřit myšlenku, že tady jsou startupy a že potřebu‑ jí skvělé lidi. Měl jsem potřebu říct světu, že je tu i jiná cesta než se stát tisícím zaměstnancem velké firmy. A jako nejvhodnější prostředek mi přišel právě pracovní portál. Ne jen o tom mluvit, ale reálně lidem na‑ bídnout možnost se do startupu přidat. Očekával jsem, že projekt bude fungovat tak měsíc, já budu mít dobrý pocit, že jsem něco udě‑ lal a přesunu se k nějakému jinému nápadu. Ale hned první den se při‑ hlásil první člověk, po pár dnech přišli investoři, kteří chtěli rozjezd projektu podpořit a najednou se to celé rozjelo a posunulo mě to až tam, kde jsme teď - kdy víme, že

jen za minulý rok si díky nám našlo startupovou práci přes 2000 lidí. A to už je hodně změněných lidských životů. Za poslední tři roky personální trh prochází radikální změnou. Ekonomika roste, lidi, kteří mají aspoň základní pracovní návyky mají zaměstnání, firmy mají nenaplněné stavy pro své zakázky. Tradiční personální agentury začínají ztrácet dech, díky ztrátě lidí hledající práci, ztrácí tu pověstnou kvalitu nabídky a poptávky. Nicméně váš projekt i v této době stále roste. Co je tou přidanou hodnotou, že se vám daří se stále rozvíjet? Na StartupJobs.cz od počátku platí, že přitahuje segment chytrých od‑ vážných lidí, kteří se nebojí vyzkou‑ šet něco nového. Nechodí k nám jenom kvůli tomu, že by hledali práci, aby měli na nájem, ale hle‑ dají nějakou výzvu. Dívají se, jestli nevzniká něco nového, co by je ba‑ vilo. Víme, že k nám chodí spoustu

BYZMAG 29


Filip Mikschik lidí nakouknout na nabídky i když aktuálně práci nehledají a o změ‑ ně neuvažují, protože se může stát, že se u nás objeví nabídka, která by byla přesně pro ně a mohla by jim změnit život. A s rostoucí eko‑ nomikou vzniká stále více nových a zajímavých projektů a pokud se do některého chtějí přidat na jeho po‑ čátku, najdou takovou práci u nás.

opravdu nejsou. Nebo nespadají do našeho zaměření. A díky tomu, že se držíme, jak nabídkou firem, tak zaměřením pozic v relativně úz‑ kém profilu, odráží se to i na zájem‑ cích, kteří se na naše nabídky hlásí. Pokud máte velký portál a musíte obsadit plné spektrum pozic, tak zákonitě bojujete s kvalitou. My se držíme našeho úzkého segmentu ve veškeré komunikaci a proto nám Kvalita, to je ta pomyslná indicie funguje i kvalita kandidátů. udržitelnosti v nabídce a poptávce. Jak se vám daří udržet vyso- Jelikož jste zaměřený na startukou úroveň kvality poptávajících py, dokážete číst tržní potřeby firem a nabízených uchazečů? na uchazeče. Změnila se poptávka na začátku projektu v porovU firem a samotných pracovních nání s dnešními potřebami? nabídek máme systém schvalování. Díváme se na každou firmu, která Díky našemu zaměření se poptáv‑ chce na StartupJobs.cz inzerovat a ka firem v zásadě nemění. Máme i na každou vloženou nabídku indi‑ nejvíce firem technologických, kte‑ viduálně a posuzujeme, jestli tako‑ ré potřebují vývojáře. U nich může‑ vou nabídku na webu najdete. Jsou me sledovat trendy například co se tak i měsíce, kdy více firem odmít‑ týče technologií, kde je velký růst neme než schválíme. Hlavně z toho poptávky po JavaScript vývojářích. důvodu, že se jedná o velké firmy, Co můžeme říct, že se mění je ros‑ které ač se chtějí prezentovat jako toucí zájem o odborníky z oblasti startupové či začínající, tak jimi marketingu, který ještě pár let ne‑

30 BYZMAG


Filip Mikschik

byl tak silný. Zároveň roste zájem zpracovávají pomocí strojového firem o odborníky na práci s daty. učení, umělé inteligence a podob‑ ných technologiích. Sice pomalu, Podle požadavků na uchazeče ale přesto se začínají objevovat i můžete predikovat, kterým smě- hardwarové startupy, takové, které rem se dnešní startaupy ubírají. vyrábějí nějaký fyzický produkt - ať Jaký je dnešní trend v zaměření už to jsou 3D tiskárny, drony či růz‑ nových startupu? ná chytrá zařízení do domácnosti. Vidím velký růst startupů, které pra‑ Jaké znalosti a zkušenosti musím cují nějakým způsobem s velkými mít, abych dneska uspěl na poli daty a zpracovávají je - ať už v nich startupové scény? >> objevují skryté souvislosti nebo je

BYZMAG 31


Filip Mikschik Pokud bychom se na to měli podí‑ vat úplně obecně, tak je to o chutí se učit nové věci a sám sebe posou‑ vat. Velká většina startupů dá šanci člověku, který je do věci zapálený a chce na sobě pracovat. A pak sa‑ mozřejmě je potřeba být připrave‑ ný na každodenní změnu - startupy se rychle a velmi dynamicky vyvíjí, jsou schopny vyrůst z týmu dvou lidí na stovky během měsíců a na to jsou potřeba lidé, kteří budou změnu vítat, ne se jí bát. Trh personálií se mění a měnit bude i díky zavádění průmyslové revoluce známe pod pojmem Průmyslu 4.0. Co nového připravujete pro uchazeče a poptávající firmy?

firem se jim budeme snažit maxi‑ málně usnadnit práci, aby se mohli věnovat tomu hlavnímu, na co se v oblasti HR občas díky všem systé‑ mům a procesům trochu zapomíná, a to lidem. Jste mladý a úspěšný podnikatel již s bohatou zkušeností. Jaká je tedy vaše cesta k úspěchu? Je to o mnoha hodinách práce, zkoušení nových věcí, učení se z chyb a o tom se nevzdat, i když věci nejdou tak, jak by si člověk přál. A i když si myslím, že máme ještě hod‑ ně velkých úspěchů teprve před sebou, tak je občas hrozně fajn se podívat na to, co už se podařilo a užít si i tu samotnou cestu.

Na straně zájemce hledajícího práci Děkujeme za rozhovor. na StartupJobs.cz, se budeme sna‑ Text: Redakce žit o to být více jeho partnerem. Ne Foto: Archiv pouhým výpisem pozic. Chceme být vaším kariérním průvodcem, i když jste v práci zrovna spokojení, nejen místem, kam chodíte, když potřebujete nový job. Z pohledu

32 BYZMAG


BYZMAG 33


Smart business festival 2017

SMART BUSINESS FESTIVAL 2017 JIŽ ZA MĚSÍC: CO PŘINESE PRŮMYSL 4.0 ČESKÉ EKONOMICE A SPOLEČNOSTI? Již za měsíc vyslechnou účastníci Smart Business Festivalu CZ v pražském Wellness Hotelu Step přednášku autora celosvětového bestselleru „Vzestup robotů: Technologie a hrozba budoucnosti bez práce“ Martina Forda na téma ekonomických důsledků masivní robotizace a automatizace. Smart Business Festivalem 2017 tak organizátoři ze sdružení CzechInno odstartují sérii regionálních diskuzních a prezentačních setkání zaměřených na řešení socioekonomických dopadů Průmyslu 4.0 na českou ekonomiku a společnost. Smart Business Festival 2017 samotný pak bude v šesti programových blocích prezentovat chytrá řešení pro probíhající digitální transformaci českého podnikání a společnosti. „Smart Business Festival je přehlíd‑ kou chytrého podnikání a zásobní‑ kem tipů pro české podnikatele, jak svůj podnik vést efektivněji a mo‑ derněji – prostě jako smart byznys,“ uvádí leitmotiv celé akce předseda řídicí rady sdružení CzechInno Da‑ vid Kratochvíl. „Pokud chce firma svou digitální transformaci nebo

34 BYZMAG

podnikání v digitálním věku úspěš‑ ně uchopit, musí k tomu přistoupit z několika úhlů – a právě těm nej‑ důležitějším z nich se věnuje pro‑ gramová skladba letošního Smart Business Festivalu.“ V bloku Lidé pro novou éru se tak účastníci dozvědí a s přednáše‑


Smart business festival 2017

jícími budou moci diskutovat na témata jako jsou principy řízení fi‑ rem (včetně řízení lidských zdrojů) v konceptu Průmyslu 4.0, využití umělé inteligence v komunikaci, sociální aspekty robotizace nebo přípravy nové generace pracovní‑ ků za propastné změny na českém trhu práce související s implemen‑ tací Průmyslu 4.0.

jako je firemní financování, finanč‑ ní služby nové generace, bitcoino‑ vá ekonomika nebo možnosti da‑ ňových úspor a odpočtů nákladů na firemní výzkum a vývoj.

V bloku Futurologické poradenství se pak dotkneme témat souvise‑ jících s konzultační podporou pro úspěšnou digitální transformaci českých firem nebo zlepšení efek‑ Blok Investice do budoucnosti na‑ tivity firem v souvislosti s automa‑ bídne k zamyšlení a diskuzi témata tizací některých firemních procesů,

BYZMAG 35


Smart business festival 2017 které dosud zastávali lidé.

matům využití digitálních řešení v marketingu, platformové obchod‑ Druhý festivalový den bude odstar‑ ní modely nebo chytré tipy pro na‑ tován přednáškou hlavního keyno‑ sazení technologií ve firemních ob‑ te speakera Martina Forda k tématu chodních strategiích. robotizace a automatizace, po níž jsou do programu zařazeny další tři Celý Festival bude v jeho expozič‑ odborné bloky. ní části doprovázen ukázkami pre‑ zentovaných řešení, poradenstvím První z nich, věnovaný technolo‑ a zájemci si budou moci např. otes‑ giím jako „zdrojům 4.0“, pojedná tovat digitální zralost své firmy, po‑ o aspektech nasazení umělé in‑ hrát si s motivačními softwarovými teligence a prvků prediktivního nástroji, vyzkoušet možnosti využi‑ plánování do firemních procesů tí rozšířené reality ve firemním pro‑ a současně rozvine téma využití vozu apod. blockchainu v běžné firemní ope‑ rativě. Průběžně aktualizovaný program stejně jako i další informace o Smart Blok Právo a bezpečnost pro novou Business Festivalu 2017 jsou k dis‑ éru bude řešit ožehavou tematiku pozici na www.smartbusinessfesti‑ bezpečnosti systémů v konceptu val.cz. Průmyslu 4.0, možné varianty pre‑ vence a nebo následného řešení kybernetických rizik a dotkne se i CzechInno je neziskovým zájmovým právních úskalí pokročilé digitali‑ sdružením právnických osob založeným k zace a robotizace. podpoře českého podnikání a je tvúrcem unikátního systému pro prezentaci inovaZávěrečný blok letošního Smart Bu‑ cí v ČR. Projekt Smart Business Festival se siness Festivalu bude věnován té‑ uskutečňuje pod záštitou ministra průmyslu a obchodu Jiřího Havlíčka, ministra

36 BYZMAG


Smart business festival 2017 školství, mládeže a tělovýchovy Stanislava Štecha a je zařazen do Evropského týdne malých a středních podniků 2016 pod záštitou Evropské komise, Generálního ředitelství pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky. Hlavními odbornými partnery jsou HP, ABB, Česká exportní banka, Technologické centrum Akademie věd ČR jako provozovatel sítě Enterprise Europe Network Česká republika, Komerční banka, Technologická agentura ČR, Asociace inovačního podnikání ČR, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Společnost vědeckotechnických parků ČR a Elektrotechnická asociace ČR. Hlavním partnerem pro právní poradenství je společnost GÜRLICH & Co. právní poradenství. Mediálními partnery jsou Regie Radio Music, které stojí za vysíláním stanic Frekvence 1, Evropa 2, rádia ZET/BBC, Týden, Marketing Sales Media, Faktor S dále jsou to Hospodářské noviny, Ekonom, Tiscali Media, Inovační podnikání

a transfer technologií a M M Průmyslové spektrum. Informace o činnosti sdružení CzechInno jsou k dispozici na www.czechinno.cz.

BYZMAG 37


Fakulta podnikatelská VUT

Fakulta podnikatelská slaví 25 let. Jako jedna z prvních nabídla MBA studium Čtvrt století své existence si v tomto týdnu připomene první podnikatelská fakulta v České republice – Fakulta podnikatelská VUT v Brně. Hned v 90. letech se vyučoval například obor Ekonomika řízení průmyslu, dnes fakulta organizuje studium hned v devíti různých programech. Těsné spojení s průmyslem si zachovala až do dneška. Její rozvoj výrazně urychlila také mezinárodní spolupráce se zahraničními univerzitami, díky které mohla Fakulta podnikatelská nabízet jako jedna z prvních v republice studium zakončené titulem MBA (Master of Business Administration).

38 BYZMAG


Fakulta podnikatelská VUT Atraktivní programy, které rychle reagují na aktuální potřeby trhu, dělají z Fakulty podnikatelské VUT moderní fakultu i po 25 letech exi‑ stence: „Nepříznivému demografic‑ kému vývoji čelíme novými studij‑ ními programy, které se zaměřují na těsnější propojení s praxí, reflek‑ tují výzvy spojené s turbulentním technologickým rozvojem ozna‑ čovaným jako Průmysl 4.0, man‑ agement informační bezpečnosti i analýzy dat a velký důraz klademe také na posílení internacionaliza‑ ce ve všech nabízených studijních programech,“ uvedl děkan fakulty Stanislav Škapa. Ostatně byla to právě Fakulta podnikatelská, která své studenty jako jedna z prvních přiměla studovat obchodní anglič‑ tinu a nabídla jim možnost získání zahraničního diplomu. „Titul MBA dnes v ČR nabízí spousta organiza‑ cí, ale titul od většiny z nich vystačí jen na území ČR. Na FP nabízíme celosvětově uznávaný titul MBA validovaný americkou University of Saint Francis z Chicaga. Nejde tedy o nějaký certifikát z českého

kurzu, ale o diplom z akreditované americké univerzity,“ vysvětlil Ška‑ pa. Fakulta podnikatelská dále spo‑ lupracuje také s Nottingham Trent University ve Velké Británii, díky če‑ muž vznikl v roce 2004, jako první v ČR, joint master program European Business and Finance vyučovaný v anglickém jazyce. Fakulta se dlouhodobě snaží oslovit manažery i ekonomy nejen nabíd‑ kou zahraničního studia, ale i aktu‑ ální kampaní www.pracujastuduj. cz, která propaguje dálkové studi‑ um. „Zatímco u bakalářských oborů musíme jako všechny ekonomické školy bojovat u uchazeče, v případě navazujícího magisterského studia v kombinované formě evidujeme mírný nárůst studentů. Aktuálně u nás studuje víc jak čtyři sta dálkařů,“ doplnil Škapa. Že se podnikatelská fakulta snaží sledovat trendy, napovídá i připra‑ vovaná mezinárodní konference, která je součástí oslav 25. výročí. „Dvoudenní mezinárodní konferen‑

BYZMAG 39


Fakulta podnikatelská VUT

ce o perspektivách podnikání v di‑ gitálním věku se věnuje tématu di‑ gitální transformace. Naše fakulta ji pořádá spolu se čtyřmi dalšími za‑ hraničními partnerskými instituce‑ mi. Celkem do Brna dorazí zhruba sedm desítek hostů ze 13 zemí svě‑ ta,“ doplnila proděkanka pro vněj‑ ší vztahy Zdeňka Konečná. Kromě odborné konference, která startuje 21. září, připravila fakulta v rámci oslav 3týdenní výstavu fotografií z historie školy, sraz absolventů, slav‑ nostní zasedání vědecké rady nebo

40 BYZMAG

křest výročního almanachu. Celý program oslav je dostupný zde. Zatímco v červenci 1994 absolvova‑ lo promoce prvních 141 absolven‑ tů oboru Ekonomika řízení průmy‑ slu, v současnosti eviduje fakulta celkem 14 500 absolventů ve všech formách a úrovních studia. Kromě absolventů ekonomických, mana‑ žerských nebo finančních oborů se po roce 2004 objevují i první absol‑ venti oboru Manažerská informa‑ tika, který v sobě kombinuje po‑


Fakulta podnikatelská VUT

znatky ekonomie a informačních tos nově vyučují na Střední škole technologií. informatiky, poštovnictví a finanč‑ nictví v Brně. Středoškoláci se tak „Náš Ústav informatiky se mj. věnuje naučí řídit kybernetickou bezpeč‑ managementu kybernetické bez‑ nost v organizaci a mohou násled‑ pečnosti, což je stále potřebnější ně pokračovat ve studiu Manažer‑ obor. Absolventi tohoto směru pak ské informatiky na FP. Následně by nezřídka nachází práci v Národním mohli zastávat pozici operátora ky‑ centru kybernetické bezpečnosti bernetického centra, technika da‑ a podílejí se coby odborní konzul‑ tového centra nebo třeba technika tanti i na tvorbě vládních progra‑ datových analýz,“ vyjmenoval mož‑ mů. Naši pracovníci také pomohli nosti absolventů děkan Fakulty připravit nový středoškolský obor podnikatelské. První podnikatelská Kybernetická bezpečnost, který le‑ fakulta v ČR se tak snaží reagovat

BYZMAG 41


Fakulta podnikatelská VUT

na poptávku po absolventech, kteří v sobě snoubí znalosti ekonomiky a informačních technologií, což je stále potřebnější spojení, nejen pro práci v Průmyslu 4.0. A co vzkazují fakultě její absolventi? „Rád bych Fakultě podnikatelské do dalších let popřál nadšené pedago‑ gy, pro které je pedagogická práce posláním, kteří nikdy nepřestanou rozvíjet své vlastní znalosti a zku‑ šenosti a dokážou ve studentech probudit touhu poznávat nové a

42 BYZMAG

pochopit souvislosti poznaného. A samozřejmě talentované, nadšené a pracovité studenty, kteří se nebo‑ jí klást i nepříjemné otázky, proto‑ že jen tak se mohou dobrat správ‑ ných odpovědí. Vždyť tou pravou vizitkou každé školy jsou právě její absolventi,“ dodal jeden z nich, ge‑ nerální ředitel společnosti Siemens ČR Eduard Palíšek.


Nové projekty v JIC

Kristýna Stoklásková Šéfův svět BYZMAG 43


Šéfův svět Když si do vyhledávače zadáte pojem sekretář, vyjede vám následující vysvětlení: úředník, funkcionář, pověřený pracovník vyřizující nějakou důležitou administrativní agendu. Je to velmi významná funkce, napadne vás. Když se ale řekne sekretářka, často lidem na mysl, namísto vážené funkcionářky či tajemnice, přijde spíše taková holka pro všechno. Přitom pojem sekretářka pochází z anglického slova „secret“ jako tajemství. Proč je často v České republice na asistentky takto nahlíženo? Nejen na toto vám odpoví Kristýna Stoklásková, která se snaží podobné mýty vyvrátit a dát funkci asistentky takový význam, jaký si zaslouží. Co vás vedlo k založení Šéfova světa? V čem je Šéfův svět unikátní oproti množství běžných vzdělávacích kurzů pro asistentky? Když jsem dala výpověď v prá‑ ci v lednu 2016, říkala jsem si, v čem jsem nejlepší, co bych mohla dál dělat. A první, co mě napadlo: „Jsem nejlepší pravá ruka“. Svému bývalému šéfovi jsem pomáhala 5 let, poslední 2 roky jako operations managerka, kde jsem svou asis‑ tentku měla. A protože ty poslední 2 roky byly ve firmě, která dělala a dělá stále kurzy pro kouče, tak jsem věděla, jak rozvíjet lidi, kurzy jsem

44 BYZMAG

nejen absolvovala, ale současně čtvrt roku na nich asistovala, takže jsem se naučila kurzy stavět. Šéfův svět je unikátní hlavně v pro‑ cesu náboru asistentek do firem. Umím asistentku najít a pak ji ve firmě 6 týdnu mentoruji a školím a předávám jí komplet vše, co umím. Specializuji se jen na tento obor, jsem v něm expertem a mám vel‑ kou databázi, nábor se mnou je mnohem rychlejší. Na kurzech je specifické to, že je to kurz i pro šéf(k)y, kdy je pak imple‑ mentace efektivnější. Nevymyslela jsem žádný unikát, jen oběma stra‑


Šéfův svět na otevírám oči při jednotlivých konkrétních příkladech, protože přiznejme si to, spousty věcí jak asistentky, tak šéfové a šéfky vědí, jen mají zažité automatické reakce a já jim pomohu na to jít jinak, lépe, efektivněji. Nejoblíbenější kapitola na kurzech pro šéfy je „vyjasněná očekávání, co vše si říci nahlas“ a pro asistentky „umění prioritizace“ a „nastavení hranic“.

A pak jsem analytik, takže tabuličky, to bylo a je vždycky moje oblíbené. A poté se to vše spojilo s předcho‑ zími zkušenostmi z gastronomie a s mým perfekcionismem.

Jste zakladatelkou soutěže Asistentka roku. Máte dojem, že jsou asistentky často nedoceněnou pracovní pozicí? Proč tomu tak bývá? Je asistentka stále vnímáJaká zkušenost v roli asistentky na jako taková holka pro všechvám toho nejvíce dala? no? Jak se toto zaškatulkování dá změnit? Víte, můj bývalý šéf byl úžasný lea‑ der a současně, já jsem jak houba, Ano, mám dojem, že pozice asis‑ miluju informace. Neumím to takto tentek je nedoceněná. Je asistent‑ shrnout do jednoho. Celých 5 let ka a asistentka. Já chci pracovat a jsem měla možnost sledovat, jak mít kolem sebe ty proaktivní ženy, pracuje, co říká, jak řeší situace a které ví ve firmě a o šéfovi vše a jsou sama jsem byla vždycky velmi pro‑ opravdickou pomocí. Je nespočet aktivní a zapálená pro věc. lidí, kteří si to do práce chodí od‑ sedět, a takovým zvyšovat prestiž Mám díky mému bývalému šéfovi nechci. Proč jsou nedoceněnou po‑ doslova nadrilované obchodní do‑ zicí? Myslím, že je zde vžitý předsu‑ vednosti (vzbudíte mě o půlnoci a dek, že asistentka je automaticky já vám to fakt odříkám), bral mě s milenka šéfa a tohle stigma se těž‑ sebou na jednání a učil mě obchod. ko napravuje. A pak taky zažitá věc,

BYZMAG 45


Šéfův svět že hezká holka není chytrá. A ano, mého podnikání asistentku do kor‑ dost často je to shrnuto do „holka porátů pravidelně hledám a rozdíl pro všechno“. vnímám v rozsahu náplně práce. V malé firmě dobrá asistentka ví o Snažím se to změnit tím, že o tom všem ve všech odděleních, já tomu hodně mluvím a samozřejmě vzdě‑ říkám, že je „šmrnclá“ jak opera‑ láváním. Obou stran, nejen asisten‑ tivou a obchodem, tak marketin‑ tek. Na kurzu je oblíbené téma i pe‑ gem, tak financemi a i právem, pro‑ níze, očekáváný nástup, kdy přidat tože dost často pak dělá i základní a tak, nástup za 20.000,- hrubého smlouvy sama. Ve velkých firmách a náplň práce pro superwoman je je asistentka na konkrétním oddě‑ podle mě strašné. lení a „šmrnclá“ je tím pádem jen jedním z nich plus tou operativou A tato soutěž Asistent/ka roku, kte‑ pro nadřízeného. Vzdělávání a roz‑ rá bude pomaličku růst, má primár‑ voj zaměstnanců je další kapitola, ně za cíl zvýšit povědomí o tom, že ale tam bych to viděla vyrovnaně a asistentka si zaslouží prestiž a oce‑ pak peníze se liší, i když například nění. Chci dostat tuto myšlenku do v těch menších firmách se můžete hlavy více a více lidem. velmi rychle vypracovat a tím pá‑ dem i finančně růst, to v korporá‑ Jaký je rozdíl mezi asistentkou v tech jde zvýšení platů přes velký malé, střední a velké firmě? Jaký schvalovací proces. je naopak rozdíl mezi českými asistentkami a těmi v zahraničí? Rozdíl mezi českými asistentkami a těmi v zahraničí. V zahraničí jsem Nikdy jsem nepracovala ve velkém pracovala necelý rok a to jsem děla‑ korporátu, byla jsem půl roku asis‑ la podomní prodej (prodej učebnic tentkou generálního ředitele ve fir‑ pro děti dům od domu), a nepřišla mě o 150 lidech, ale za ten rok a půl jsem do styku s nikým z kanceláře.

46 BYZMAG


Šéfův svět

stentka není již třeba, nebo některým asistentkám právě tato revoluce usnadní jejich práci. Jak se na tuto problematiku díváte vy? Co dělá asistentku nenahraditelnou? Jaký druh asistentek může být Průmyslem 4.0 naopak Jistě vám neunikl pojem Průmy- tím ohroženým? sl 4.0, v němž jde o to, že během přibližně 15 let by měly řadu Máte velmi zajímavé otázky, musím lidských pozic nahradit stroje a říci. Ohrožený druh asistentek je ten, technika. Jistě se toto určitým které jsou bez proaktivity, bez kre‑ způsobem dotkne i pozic asis- ativity a dělají ty automatické věci, tentek. Buď někdo usoudí, že asi- které může nahradit robot – vaře‑

Takže nevím. Ale v roce 2018 jedu na „Executive Assistants´ Summit“ odkud přivezu nejen svou novou certifikaci, ale i nové poznatky a kurzy, takže vám to určitě ráda sdě‑ lím.

BYZMAG 47


Šéfův svět ní kávy a tisknutí/skenování papírů, obsluha návštěv, recepce a vítání klientů. Pak jsou ty asistentky, kte‑ ré se starají o šéfa komplexně, mají nadhled, vidí za roh, předvídají a usnadňují mu život. Jsou prostě se šéfem/šéfkou synchronní. Ty jsou nenahraditelné a těm takový ro‑ bot tu automatickou práci usnadní, takže ho uvítáme, věřím tomu. Doba je digitální, proto i jedno z kritérií do soutěže AR je spojené s videem. Jsem si jistá, že dobrá asis‑ tentka bude tyto vědomosti potře‑ bovat víc a víc.

Ten rok obcházení networkingů po celé Praze se vyplatil. Kde se vidím v budoucnu. Víte, já vidím maximálně rok dopředu, na víc nemám kapacitu a ani chuť to řešit. Takže během těchto 365 dnů proběhne první ročník soutěže Asi‑ stent/ka roku (finále únor 2018), pak se budu učit na tu americkou certifikaci a v září 2018 odjedu na Floridu na Summit. Mezitím bude růst „Svět asistentky“ na FB a tato komunita začne žít a předávat si rady.

Co vám mohu říci je můj sen. A to je Jak hodnotíte svůj posun od po- vytvořit asociaci na slovo asistent‑ čátku svého podnikání po sou- ka. Když někdo řekne asistentka, časnost? Kde sebe a své podni- hned se musí všem vybavit „Asis‑ kání vidíte v budoucnu? tentka - Kristýna a Šéfův svět“. Můj posun od začátku podnikání je obrovský. Umisťuji pravidelně měsíčně ten počet asistentek, kte‑ rý jsem chtěla. Mám pevný základ e-booků a kurzů, na kterých stavím. Klienti mi volají sami na doporuče‑ ní, takže už se o mě začíná vědět.

48 BYZMAG

Děkujeme za rozhovor a přejeme mnoho úspěchů v hledání a dosazování úžasných asistentek. Text: Jana Albrechtová Foto: Archiv


Lukáš Kvapil

Villa Ritter v rodině VeggieHotels BYZMAG

49


Villa Ritter Villa Ritter se stala součástí nadnárodního řetězce hotelů s nabídkou vegetariánské či veganské stravy, které sdružuje internetový portál Veggie-hotels.com. Ve Ville Ritter je navíc vitariánská výživa nedílnou součástí několika detoxikačních léčebných programů. V srpnu 2017 vstoupilo sdružení Ve‑ ggieHotels do své již sedmé sezony a opět rozšířilo portfolio ověřených hotelů, které nabízejí chutnou ve‑ getariánskou nebo veganskou stra‑ vu. Mezi nimi nově najdeme také karlovarský Vital hotel Villa Ritter. Díky své vytříbené kuchyni se lá‑ zeňský hotel v Karlových Varech stal členem rodiny více než 500 ho‑ telů v 60 zemích světa. Mezi těmi nejzajímavějšími hotely najdeme např. Hotel Raphaël v samotném centru Říma, kalifornský The Stan‑ ford Inn by the Sea, indický Kairali – The Ayurvedic Healing Village, ale i jeden z exotičtějších detox hotelů třeba na Bali. Vynikající alternativou vůči vzdále‑ ným destinacím je se svými třemi bohatými detoxikačními programy právě karlovarský Vital Hotel Villa

50 BYZMAG

Ritter. Součástí 10denní Dettox Complete Cleanse kúry a 7denních Detox Yoga Retreat a Detox Anti Stres programů, stejně jako všech ostatních i krátkodobějších pobytů je vitariánská výživa. Její rozmanité menu zcela odpo‑ vídá hned několika kritériím, pod‑ le nichž lze na Veggie-hotels.com destinace s nabídkou především rostlinné stravy vybírat. Je vystavě‑ né nejen na veganské kuchyni, ale také na RAW food pokrmech, a pro‑ tože hotel považuje vitariánskou výživu za jednu z forem léčebné te‑ rapie, hosté si na ni mohou pochut‑ návat v rámci plné penze. Přírodní součástí holistického zdravotního programu ve Ville Ritter je rovněž pitný plán, který se opírá přede‑ vším o karlovarskou léčebnou mi‑ nerální vodu. www.villaritter.com


BYZMAG 51


Petr Samek místopředseda představenstva firmy CNS a.s. 52 BYZMAG


Petr Samek IT firma CNS vznikla v Mělníku na počátku 90. let a Petr Samek spolu s kolegou, dva mladí IT specialisté, byli jejími jedinými majiteli i zaměstnanci. Dnes firma zaměstnává 80 odborníků a vyvinula produkty, které využívají významní zákazníci od nás i ze zahraničí. Založila pobočku v americkém Pittsburghu, kde zaujala především projektem S4D ( Safety for Data) na ochranu počítačových dat.

Pracoval jste jako IT pracovník ve zdravotnictví. Jaké překážky jste musel zdolávat?

Co znamená zkratka CNS a jaký byl prvotní záměr vaší firmy? Název vznikl zkratkou slov Com‑ puter Netware Service a paralela na centrální nervový systém nám přišla vtipná. (smích) V době zalo‑ žení jsme byli majiteli i jedinými za‑ městnanci a dělali jsme leccos. Od skládání počítačů, přes jejich insta‑ laci, opravy, počítačové sítě, tvorbu SW… Postupně jsme přibrali prv‑ ní zaměstnance a nyní nás je přes osmdesát.

Vlastně už diplomová práce byla mým prvním krokem do IT ve zdra‑ votnictví a po škole jsem nastoupil do nemocnice Mělník jako IT pra‑ covník, tenkrát se používal výraz za‑ městnanec výpočetního střediska, ale on by mu asi nikdo nerozuměl. (smích) A protože naše firma pra‑ cuje z velké části pro zdravotnictví, dělám tuto práci od ukončení školy vlastně pořád. Překážky jsou dané specifičností zdravotnického obo‑ Který byl první váš úspěšný proru, kterému je třeba porozumět a jekt, jenž způsobil, že firma začaznalosti aplikovat. Nemyslím, že by la prosperovat a rozvíjet se? >> to ale v jiných oblastech měli snazší.

BYZMAG 53


Petr Samek Těžko říct. My jsme nikdy neprošli nějakou výrazně revoluční změ‑ nou. Vždy jsme stavěli firmu jako stonožku tak, abychom, když o jed‑ nu nohu přijdeme, mohli jít pořád dopředu. Několikrát jsme byli ve správnou dobu na správném místě, potkali správné lidi a učinili správ‑ ná rozhodnutí. A někdy tomu bylo zcela naopak.

Jak získáváte nové poznatky, které můžete využívat ve své práci?

Nové informace získávám celý ži‑ vot, každým novým dnem. Všechny zážitky – pozitivní i negativní – při‑ nášejí poznatky, které je potřeba zpracovat a vytěžit. To se nedá na‑ učit nikde, to si člověk musí zažít. Důležité je mít kolem sebe lidi, na které se můžete spolehnout. Za ka‑ Co konkrétně je vaším úkolem ždého z nich jsem nesmírně rád. jako viceprezidenta firmy a místopředsedy představenstva, a co Máte nějaké osobní zkušenosti s z toho je nejobtížnější? kybernetickým útokem? Kdy jste si nejvíc uvědomil, že je důležiVe firmě mám na starost dohlížet té věnovat se ochraně počítačona chod několika oddělení a pro‑ vých údajů? jektů, a to se snažím dělat nejlépe, jak umím. Práce mě pořád baví, a i Naštěstí zatím ne, nebo o tom ne‑ když tato oddělení či projekty mají vím, což je ta horší varianta. Ve svém své vedoucí, rád jim podle potře‑ okolí mám ale mnoho příkladů ať v by pomohu. K tomu je potřeba vy‑ profesionální či osobní úrovni. Na‑ mýšlet věci nové, řešit zásadnější padení mailového osobního účtu problémy, které nastanou, jednat a účtu na Facebooku jedné naší s významnými zákazníky… Nejob‑ rodinné kamarádky mi ukázalo, jak tížnější bývá zákazníkům vysvětlit, velké dopady může taková situace když se nám něco nepovede. mít na kohokoliv z nás. Žádná firma se nechlubí napadením, ztrátou dat

54 BYZMAG


Petr Samek či jiným podobným problémem a je to pochopitelné, na druhou stra‑ nu vnímám vyšší ochotu investovat čas i peníze do této problematiky. Je to trochu podobné vývoji v ob‑ lasti zálohování dat před mnoha lety. To se říkalo, že zálohuje jen ten, kdo o svá data přijde. A s počítačo‑ vou bezpečností je to podobné…

Kromě zajímavého produktu a dlouholeté zkušenosti v této oblas‑ ti také to, že jsme schopni vývojo‑ vé práce provádět v prostředí ČR, tedy ekonomicky výhodněji než v USA. Odborníci, kterými zde dispo‑ nujeme, jsou samozřejmě levnější než stejní v USA. Česká republika má navíc velmi dobré jméno jako technologicky dobře fungující eko‑ Čím jste oslovili americké klien- nomika, naše technologické firmy ty? jsou známé. Výhodou je členství ČR v EU a napojení na celoevropský trh. Trh USA jsme oslovili jedním z na‑ šich projektů v oblasti bezpečnosti Co bylo impulzem, že jste se rozdat, speciálně upraveným pro ame‑ hodli založit si v Pittsburghu zarický trh. Nazvali jsme ho S4D (Safe‑ hraniční pobočku firmy? ty for Data). Firmy, lidé, každý z nás denně posílá různými kanály data Úplně prvním impulsem pro finál‑ (zprávy, maily, fotky, videa, smlou‑ ní rozhodnutí byla má návštěva v vy, faktury…) a tato data většinou Pittsburghu v roce 2013, kdy jsme nemáme ani základně zabezpeče‑ se s několika dalšími podnikate‑ ná proti „odposlechnutí“ na všech li zúčastnili pracovní cesty před‑ úrovních. Náš produkt směřuje do sedy senátu pana Štěcha k výročí této oblasti. podpisu Pittsburghské deklarace. Atmosféra města, které si už svou Co je vaší konkurenční výhodou zásadní krizi ocelářského průmyslu proti americkým IT firmám? v minulosti úspěšně odbylo a nyní roste v technologické a vzdělanos‑

BYZMAG 55


Petr Samek tí centrum, je opravdu inspirativní. služeb? Zázemí, které nám tam univerzity, firmy a jiné organizace poskytují, je Konkurence na trhu IT služeb je v výborné. Zajeďte se podívat… ČR velká, ale poptávka po službách a produktech je ještě větší. Kritický Pro své zákazníky zajišťujete nedostatek IT odborníků se bude komplexně veškeré IT služby, ale pravděpodobně prohlubovat, mla‑ expandujete díky produktům, dých lidí, studujících tento obor, by které vás zviditelnily. Které pro- mělo být daleko více. Lepší se snaží‑ dukty to jsou? me být jak svými produkty, tak pří‑ stupem k zákazníkovi, založeném V rámci státní správy znají náš do‑ na maximálně osobním přístupu a kument management systém spi‑ angažovanosti při řešení problémů. sové služby ELISA, celní deklaranti po celé republice i v zahraničí po‑ Zaměřujete se především na bezužívaní naši službu VAN operátora pečnost a ochranu citlivých dat v EuroDat, Škoda Auto řídí logistiku jednotlivých firmách. V čem děsvozu zaměstnanců do práce na‑ lají největší chyby, co podceňují? ším systémem MDZ, jeden z nej‑ větších laboratorních řetězců v Ev‑ Největší chybou je ignorování této ropě a na světě Synlab používá náš oblasti, nebo její podceňování. Věří, middleware SELMA, tisíce doktorů že jich se to netýká, že se to děje jen dostávají výsledky z laboratoří díky velkým firmám… Neděje. Ten pro‑ systému zabezpečeného přenosu blém máme všichni. Tady a teď. Už dat MediDat… se zcela vážně mluví o probíhající kybernetické válce. Ta trápí jednot‑ Čím se snažíte být lepší než kon- livé státy, ale v důsledku každého z kurenční firmy a jak velká kon- nás. Myslím, že majitele firem a je‑ kurence panuje u nás na trhu IT jich management probudí až osob‑

56 BYZMAG


Petr Samek ní dopad (odcizení dat nebo identi‑ úspěšně odrážet. Bavíme-li se o ty), vydírání, zaheslování firemních produktu S4D, tak jeho použití mi‑ serverů a další známé útoky. nimalizuje možnost zcizení dat „na cestě“ od uživatele k uživateli, což Existují nějaká bezpečnostní není málo. Pozor jen na pojem pi‑ pravidla, která nejsou obecně rát. Zájem o vaše data má mnoho moc dodržována, snažíte se ně- subjektů, od konkurence, přes „vel‑ jak rozšířit povědomí o hrozícím ké bratry“, až po žárlivého partnera. nebezpečí? (smích) Existují, ale stručný přehled by sám o sobě vydal na samostatnou pub‑ likaci… Podstatné je začít se tím za‑ bývat a neodkládat to na dobu, až se něco stane. Viděl jsem v jednom podniku, jak ničivé následky může mít odcizení citlivých dat. Firmu to naštěstí úplně nezničilo, ale nákla‑ dy na záchranu byly astronomické.

Jak jsou na tom podle vás české podniky v ochraně svých dat v porovnání se světem? Odpovím velmi stručně. Jsou na tom přibližně stejně, tedy špatně. Děkuji za rozhovor.

Je možné počítačové piráty úplně zastavit? Jaký je princip programu, který nabízíte a který má jejich činnost co nejvíce ztížit?

Text: Eva Procházková Foto: Archiv Petra Samka Oficiální web: www.cns.cz a www.safety4transfer.com Korektura textu: Vladana Hallová Zastavit piráty samozřejmě nelze. Produkce: Michaela Lejsková Publisher: Profesní magazín Best of Je nekonečné množství útoků, kte‑ ibestof.cz

ré budou vymýšlet a realizovat. My všichni je můžeme jen více či méně

BYZMAG 57


Rozvoj města Olomouc

Budoucnost patří mladé generaci a bude vypadat zcela jinak, než si dnes umíme představit Primátor města Olomouce, první náměstek hejtmana Olomouckého kraje, zástupci Moravské vysoké školy, univerzity, Fakultní nemocnice i dalších významných institucí představili své vize a výzvy pro rozvoj regionu. Okresní hospodářská komora připravila informační konferenci, která se věnovala rozvoji podnikatelského prostředí a regionu, palčivému tématu vzdělávání a také možnostem spolupráce se zahraničními partnery. Osmdesát účastníků z řad podni‑ katelů, významných institucí a také studentů mělo možnost navští‑ vit informační konferenci na téma strategie rozvoje města Olomouce. Role podnikatelského prostředí – význam územního plánu První blok se věnoval především podnikatelskému prostředí. Primá‑ tor města Antonín Staněk seznámil přítomné s hlavními směry rozvo‑ je města. Svou pozornost věnoval územnímu plánu města Olomou‑ 58 BYZMAG

ce, který v minulosti budil vášně i v řadách podnikatelů. „Po čtyřech letech od přijetí územního plánu máme povinnost zpracovat zprávu o uplatnění zásad územního plánu jako podkladu pro jeho aktualiza‑ ci. Právě při této příležitosti hodlá‑ me nastartovat procesy změny a nastolit debatu, která by měla být vedena na úrovni úřadu, zastoupe‑ ného odborem koncepce a rozvo‑ je města, odborné veřejnosti, kde jako významnou vnímáme roli od‑ borné Komise pro architekturu, a investorsko-podnikatelské skupiny.


Rozvoj města Olomouc

Cílem je, aby se skutečně všechny zmíněné subjekty efektivně podíle‑ ly na zprávě pro aktualizaci územ‑ ního plánu Olomouce,“ vysvětlil primátor Antonín Staněk. Aleš Jakubec, náměstek primátora, přiblížil celý proces a aktuální stav přípravy strategického plánu roz‑ voje na období do roku 2023 a vizi města, následně také znovu pozval podnikatele na první projednává‑ ní aktualizace územního plánu. Na něj navázal náměstek primátora Filip Žáček a dotkl se palčivé ob‑

lasti akutního nedostatku ploch pro podnikatelské účely. Při této příležitosti prezentoval stav při‑ pravenosti průmyslové zóny, jež se chystá v místě brownifieldu u leti‑ ště Neředín. Nezapomenul zmínit ani klíčovou roli Okresní hospodář‑ ské komory Olomouc jako význam‑ ného partnera města. První panel zakončil vedoucí katedry geoinfor‑ matiky profesor Voženílek. Dle něj bude podnikatelské prostředí čím dál více založeno na digitálních da‑ tech a budou ho formovat současní studenti. „Podnikatelské prostředí

BYZMAG 59


Rozvoj města Olomouc bude vypadat úplně jinak, než si polytechnických dovedností a pod‑ ho teď (a dost odvážně) představu‑ nikavosti, tak se bude regionu da‑ jeme,“ doplňuje Voženílek. řit v budoucnu. Účastníci vyslechli prezentace optikou základní, střed‑ Je jednoznačné, že hlavním příjmo‑ ní i vysoké školy, respektive univer‑ vým sektorem nejen města, ale i zity. Všichni jednoznačně vyžado‑ regionu, bude právě podnikatel‑ vali důraz na co největší propojení ské prostředí. „O Olomouci se čas‑ teorie a praxe, užší spolupráci škol s to mluví jako o městě historickém, firmami a připomenuli nedostateč‑ kulturním, duchovním, ale jsou to nou podporu technického vybave‑ právě podnikatelé, kteří jsou pro ní na základních i středních školách. náš rozvoj zásadní. Tradiční strojí‑ renské a průmyslové firmy i nové Potenciál zahraničí dynamické IT firmy a sektor služeb mají své potřeby, které se musí zo‑ Poslední blok řešil potenciál spo‑ hledňovat,“ zdůraznil Radim Kašpar, lupráce se zahraničím. Město Olo‑ ředitel Okresní hospodářské komo‑ mouc i Olomoucký kraj má množ‑ ry Olomouc. ství partnerských měst i regionů. Doposud však spolupráce byla ze‑ Nedostatek lidí pro práci jména v rovině kultury. „U tohoto tématu souhlasím s hospodářskou Druhý blok se věnoval tématu, komorou, že partnerství se zahra‑ které jednoznačně dominuje sou‑ ničními městy mělo doposud ze‑ časné době – tím je nedostatek jména kulturní rozměr. Stálo by za kvalifikovaných zaměstnanců a v to využít partnerská města i pro technických profesí již i těch méně možnou spolupráci firem, byť v kvalifikovaných. Jak budeme v této oblasti má samospráva omeze‑ současnosti přistupovat k výcho‑ né možnosti a spíše roli zprostřed‑ vě mladé generace, podpoře jejich kovatele,“ dodal primátor Antonín

60 BYZMAG


Rozvoj města Olomouc Staněk.

ho zaměstnavatele v kraji - ředitel Fakultní nemocnice Roman Havlík. Velkým tématem tohoto bloku byla Své vystoupení završil motivačně: také spolupráce s čínskými provin‑ „Budoucnost máme ve svých ru‑ ciemi. Zajímavý příspěvek přednesl kách, nebo spíše v našich hlavách.“ na závěr bloku zástupce největší‑ Na konferenci vystoupili tito řečníci: Blok I Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D. – primátor Olomouce RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D. – náměstek primátora (gesce koncepce a rozvoje) Mgr. Filip Žáček (gesce investic) Prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc. – vedoucí katedry geoinformatiky Univerzity Palackého Blok II Mgr. Gerd Dimmroth – zástupce ředitele ZŠ a MŠ Nedvědova, Olomouc Ing. Martina Zahnášová – ředitelka Střední průmyslové školy strojnické Olomouc Mgr. Jitka Lidaříková – prorektorka pro vnější vztahy Moravské vysoké školy Olomouc Doc. Ing. Čestmír Serafín, Dr. – děkan pedagogické fakulty Univerzity Palackého Blok III Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D. – primátor Olomouce

Mgr. Jiří Zemánek - první náměstek hejtmana Olomouckého kraje Bc. Roman Spáčil – prezident Česko-slovensko-čínské komory Prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D. – ředitel Fakultní nemocnice Olomouc OHK je profesní a servisní organizace s vlastní členskou základnou. V tuto chvíli sdružuje bezmála 150 členů. Mezi členy naleznete malé živnostníky, technicky zaměřené střední školy, malé, střední i velké firmy, včetně největších zaměstnavatelů regionu. Ve své činnosti navazuje komora na dlouhou a silnou tradici, v Olomouci působí již od roku 1851. Hlavním posláním je bránit a hájit zájmy podnikatelů a firem, usilovat o jednoduché podnikatelské prostředí, hospodářský rozvoj regionu, zvyšovat konkurenceschopnost a poskytovat kvalitní informační, poradenské a vzdělávací služby. Text: Radim Kašpar Foto: Archiv

BYZMAG 61


Řád za zemědělské zásluhy

Velvyslanec Francie vysoce vyznamenal podnikatele Zlatka Míčku Dne 21. září 2017 předal francouz‑ ský velvyslanec Roland Galharague insignie důstojník Řádu za zásluhy v zemědělství panu Zlatko Míčkovi za dlouhodobý přínos podporující francouzsko-českou spolupráci. Je to gesto, vyjadřující vděk Francie, za neúnavné zasazování se o šíře‑ ní jejího dobrého jména. U příleži‑ tosti tohoto výjimečného dne byla uspořádaná recepce v reprezentač‑ ních prostorách Buquyského palá‑ ce. Díky Zlatku Míčkovi poznáváme v České republice od roku 1995 ušlechtilá francouzská vína. Stal se skutečným průkopníkem, v čele společnosti Merlot, v oblasti distri‑ buce prestižních francouzských vín. V roce 2002 stál u zrodu společnos‑ ti Merlot d’Or, která dováží vína ze

62 BYZMAG

všech oblastí Francie. Spolupořádá tradiční degustaci Audienci Grand Cru Classé Bordeaux, kde se před‑ stavují nejprestižnější vinařství z Bordeaux, regionu s velkou tradicí. Tato oblast při ústí řeky Garonny patří mezi nejznámější vinařské ob‑ lastí na světě. „Udělení tohoto řádu mi dodává novou energii na své cestě objevující úžasné vlastnosti vín z Francie, vín která nejsou jen tekutinou k zážitku při jejich konzumaci, ale představují životní příběhy, úspěchy i pády, ale i historii celých oblastí, vesnic nebo konkrétních rodin! Je skvělé, když dostanete tak prestižní ocenění za "službu" vínu, za poslání které se stalo vaší životní filosofií, děkuji a slibuji, že budu dál pokračovat v tomto počínání!“ komentuje Zlatko Míčka


Řád za zemědělské zásluhy

Audienci Grand Cru Classé Bor‑ deaux je setkání, kde se dozvíte mnoho zajímavých informací, které nejsou běžně veřejnosti dostupné, a to přímo od samotných vinařů a sklepmistrů z kraje Bordeaux. Ti se neomezují pouze na vína, ale dá‑ vají nahlédnout i do života Fran‑ couzů z nejúrodnější oblasti vinné révy. Tato akce je považována za zcela unikátní vinařskou událost ve střední Evropě.

Zlatko Míčka, zasedá v předsednic‑ tvu jediného investičního fondu zaměřeného na vína v ČR – Wine Investment Partners. Řád za zemědělské zásluhy je udě‑ lován od roku 1883 a je odměnou za služby v zemědělství. O jeho udělení rozhoduje ministr země‑ dělství na doporučení rady Řádu za zemědělské zásluhy.

BYZMAG 63


MalĂŠ Versailles

64 BYZMAG


BYZMAG 65


Vít Michalek

Vít Michalek GDPR

66 BYZMAG


Vít Michalek Vít Michalek je provozovatelem čtyř internetových projektů, na které se vám možná již někdy podařilo natrefit, je-li i vaším revírem internet. Jak Vít připravuje své projekty na plánované GDPR, o kterém se teď všude mluví? Stačili jste si všimnout všech těch různých kurzů a seminářů ve vaší emailové schránce? Koho a jak se GDPR dotkne? Jak se na něj dá připravit? Dá se to vůbec? Je konkrétně tato regulace zapotřebí a co se jí vyřeší? Zatím, co se GDPR týče, existuje více otazníků než odpovědí. Pokud i vy stále tápete a nevíte, nebo se k vám problematika GDPR zatím ani nedostala, zbystřete, možná se i vás, potažmo vašich projektů, bude již počínaje květnem 2018 týkat. Stojíte hned za několika projekty, co bylo dříve vejce nebo slepice – Semor, Copywriteri.cz, Sudokuliga či Datatu? Jaký projekt vám dělá největší radost? Jak na sebe navazují?

Úplně prvním projektem bylo Su‑ doku, které běží od roku 2007 a z počátku to byl jen koníček. V roce 2012 jsem spustil SEMOR.cz, které‑ mu se hodně věnuji, je to taková moje srdcovka. DATATU a Copywri‑ teri jsou oba projekty z roku 2016 a v podstatě se teprve rozjíždějí. Copywriteri mi krásně doplňují SE‑ MOR, kdy mohu klientům dopor‑ učovat ověřené copywritery, kteří jim mohou pomoci s obsahem a propagací. Radost mám ze všech projektů, hlavně z ohlasů od klien‑ tů, kteří systémy využívají. Největší radost mi dělá SEMOR, který za mě‑ síc oslaví 5. narozeniny. V jednom rozhovoru z roku 2013 jste říkal, že jste zaměstnancem ve firmě (ne vlastní), nyní se píše rok 2017, kam se vaše podnikání posunulo? Jste stále jen vy a vaše projekty, nebo už máte tým? Co plánujete do budoucna? Ať už jde o rozšíření projektů nebo něco zcela nového? >>

BYZMAG 67


Vít Michalek Stále (už 11 let) jsem zaměstnaný ve firmě EBM system s.r.o. (TipCars. com). Za tu dobu jsem začal něko‑ lik dalších projektů. Ve většině je to stále one-man show, kromě pro‑ jektu DATATU, který řídím spolu s kolegou Romanem Pravdou. Stálé členy týmu jsem zatím nepotře‑ boval, mám štěstí na klienty, kteří jsou aktivní a pomáhají. Perfektní je také komunita kolem marketin‑ gu, SEO či analytiky, kdy lidé rádi (pokud mohou) poradí a probere‑ me některé problémy. Je to taková vzájemná výpomoc, někdy něco potřebuji konzultovat já, někdy oni. Do budoucna hlavně u DATATU hledím na GDPR, které začne platit v příštím roce. Dalším bodem bude ještě trochu více propojit mé stáva‑ jící systémy SEMOR a Copywriteři, jak jsem již zmiňoval u předchozí otázky. Své projekty rozšiřuji neu‑ stále, každý z nich se dočká několi‑ ka vylepšení (změn/novinek) každý měsíc. Do budoucna bych rád přišel ještě s nějakým projektem, tento‑ krát s mezinárodním cílením, nebo s něčím pro “obyčejné” lidi (těch je

68 BYZMAG

přece jenom více než mé aktuální cílové skupiny). Mám rád výzvy. Jak se na GDPR v DATATU připravujete? Domníváte se, že bylo této regulace zapotřebí? Jaká je situace, co se týče osobních dat v současné době? Hodně čteme. Naštěstí jsem jediný, kdo má přístupy k citlivým datům, tak to máme jednodušší, co se týká interní procesů. Ohledně fungová‑ ní projektu konzultujeme s partne‑ ry a klienty, kteří nás již využívají. Regulace je určitě zapotřebí, jen si nejsem jistý, jestli zrovna takovým nařízením, k únikům (prodejům) bude docházet i nadále. Představuje pro vás GDPR komplikaci, nebo ji spíše vítáte? Jak se dotkne vašich projektů? Každopádně je to komplikace, nej‑ více pro DATATU. Jelikož je to per‑ sonalizační nástroj, který zazname‑ nává chování návštěvníků na webu a pak jim třeba doporučuje zboží


Vít Michalek 2018 je tady za chvíli. Čas opravdu kvapí, zvlášť když se člověk musí otáčet. Co když někdo zaregistruje GDPR až v nejzazší chvíli? Jak náročné to pro něj může být, když vy se připravujete už nyní? Je možné, že nějaká firma vyvine nějaký software, který tuto proceduru těm, kteří zaspali, Za porušení pravidel GDPR hro- usnadní? zí vysoké pokuty, připravují se všechny subjekty na GDPR takto Myslím si, že na poslední chvíli (po svědomitě jako vy? Chápou ten- termínu) to budou řešit spíše men‑ to předpis všichni správně? ší firmy, případně živnostníci, a ti by podle mě neměli mít přechod Vysoké pokuty sice hrozí, ale ty by na nový systém zase tak složitý neměly být likvidační. Myslím, že - neříkám ale, že to tak budou mít mnoho podnikatelů o GDPR ani všichni. Pokud se třeba bavíme o neví (hlavně ti menší) anebo jej ješ‑ e-shopech, tak ti, co mají pronaja‑ tě moc neřeší, protože začne platit té řešení (např. shoptet), to budou “až” v květnu 2018. On vlastně nikdo mít podle mě jednodušší, proto‑ moc neví, jak to bude po květnu že o úpravy v rámci systému by se 2018 fungovat. Co se týče interních měl postarat poskytovatel služby. předpisů a nastavení procesů, tam Obecné řešení podle mě neexistu‑ je celkem jasné, jak to má vypadat, je, je možné přijít s řešením na jed‑ jen je někdy složitější ty zavedené notlivé kroky. Nemyslím si však, že procesy upravit. to bude použitelné jako obecné ře‑ šení pro celý trh. Ono se to sice nezdá, ale květen v daném e-shopu. Měl bych mít od každého návštěvníka souhlas, abych jej mohl sledovat a provádět marketingové akce (doporučovat zboží atd.), což si momentálně neu‑ mím moc dobře představit - já sám bych takový souhlas nedal a nedal by ho ani nikdo z mého okolí.

BYZMAG 69


Vít Michalek Jak zavedení GDPR budou vní- chování uživatelů - bez jejich vě‑ mat spotřebitelé či zaměstnanci? domého a prokazatelného souhla‑ su nic neudělají. Na druhou stranu Spotřebitelé (hlavně na internetu) si nemyslím, že získávání souhlasu to bude spíše otravovat. Většinu lidí bude tak hrozné. Určitý pokles tam žádné GDPR, ePrivacy atd. nezají‑ ze začátku každopádně bude, ale má. Třeba na Facebook, Instagram vzhledem k tomu, že lidé stejně nic apod. lidé píší všechno, píší to ve‑ nečtou... řejně, nějaké soukromí (či dokonce možné důsledky pro ně) nikdo ne‑ Dlouhou dobu byl projekt Copyřeší. Teď budou všude “otravovat” s writeri.cz pro copywritery zdarrůznými souhlasy, což je na sociál‑ ma, nyní je již zpoplatněn. Ne, že ních sítích dle mého dobře, už kvůli by to byl špatný krok, alespoň se lidem samotným, třeba jim dojdou jejich nabídka pročistila. Stejný možné následky. Znám například scénář jste aplikoval již dříve i na pár lidí, kteří nebyli přijati do za‑ Sudokuliga. Bylo už od počátku městnání, protože si je zaměstna‑ v obou případech vaším záměvatel “prolustroval” na internetu rem po nějaké době služby zpo(Facebook) a kvůli jejich aktivitám platnit, nebo je to určitý přirozese rozhodl pro jiné uchazeče. ný vývoj? Jaký typ firem to bude mít s GDPR nejsložitější? Složité to budou mít všechny firmy, nastavit vnitřní procesy není nikdy nic jednoduchého. Nejsložitější to budou mít firmy, které mají svůj byznys založen na informacích či

70 BYZMAG

Sudokuligu jsem tvořil zpočátku jako koníček a zpoplatnění byl dů‑ sledek. Provoz začal být docela ná‑ ročný hlavně na čas, a tak muselo padnout rozhodnutí - zrušit projekt nebo jej zpoplatnit. Nakonec jsem jej zpoplatnil, zmenšila se i aktivní základna hráčů. U Copywriteri.cz to


Vít Michalek bylo něco jiného, ty jsem odkoupil v dubnu 2016 od Jirky Rosteckého a o zpoplatnění jsem uvažoval od začátku. Projekt jsem něco přes rok provozoval zdarma, snažil jsem se jej dostat mezi lidi/firmy, aby vy‑ užívali jeho možností, až letos v srpnu padlo rozhodnutí zpoplat‑ nit jej celý. Důsledkem byl pokles zveřejněných copywriterů z 600 na aktuálních 31, zůstali jen ti, kte‑ ří to myslí s copywritingem vážně. Poptávky do systému stále chodí, ale většinou jsou copywriteři nyní oslovování napřímo.

Kde sebe, své současné i budoucí projekty vidíte za pár let? Jaké jsou vaše cíle? Doufám, že i za pár let budou mé stávající projekty minimálně tak soběstačné jako nyní. Nevím, jestli to nazvat cílem/snem, ale jednou bych rád v tom našem malém Frýd‑ ku-Místku uspořádal konferenci o marketingu/SEO/PPC. Budeme držet palce! Děkujeme za rozhovor. Text: Jana Albrechtová Foto: Archiv

BYZMAG MĚSÍČNÍK PRO PODPORU PODNIKÁNÍ V ČR

BYZMAG 71


Olympic Palace

NA VLNÁCH RELAXACE A POHODY HOTELU OLYMPIC PALACE Vstupte na palubu úchvatného odpočinku ve znamení noblesního ubytování a služeb, do Luxury Spa hotelu Olympic Palace. Ne náhodou se jeden z nejprestižnějších karlovarských hotelů jmenuje po luxusním a ve své době největším zaoceánském parníku Olympic. Historie a dokonalá lázeňská současnost se v budově centru slavných lázních snoubí s neobvyklou lehkostí.

UŽ PŘI PŘÍCHODU K HOTELU ucítíte uvolněnou atmosféru od‑ počinku, u vchodu na vás ale na‑ víc dýchne snaha majitelů hotelu blahodárně zapůsobit na ozdrave‑ ní hostů také honosnou architek‑ turou vnitřních prostor. Hotel měl velké štěstí, majitelky Marie a Ber‑ ta Stadlerovy jej uvedly do provo‑ zu v roce 1910 v době největšího rozmachu Karlových Varů. Tehdy nesl název Germania. Se vznikem Československé republiky došlo ke změně jména podle tehdy proslu‑ lé zaoceánské lodě Olympic a také se proměnila ústřední socha pod krovem, a to v repliku známé sochy

72 BYZMAG

Svobody. Pak už pohnuté 20. stol. nepřálo ani soše, ani rozvoji hotelu. Až v roce 1991 je hotel prohlášen kulturní památkou a těsně po milé‑ niu se započalo s jeho generální re‑ konstrukcí a přestavbou sousední budovy. Jako jeden celek je v roce 2015 Luxury Spa hotel Olympic Palace slavnostně otevřen. RENOVACE HOTELU je znát v ka‑ ždém detailu, stačí vystoupat po schodech nebo se vyvést stylově upraveným výtahem a nahlédnout do některého z pokojů. Ty dvoulůž‑ kové tu čekají na své hosty ve třech kategoriích. Hned vás zaujme nejen


Olympic Palace

BYZMAG 73


Olympic Palace

nábytek s patinovanou třešňovou dýhou, ale i ornamentální tapety a luxusní textilie. Vše je tak luxusní a přece příjemné, že se tu rázem bu‑ dete cítit jako doma. Moderní tech‑ nologie jsou umně ukryté. Přejdě‑ me ale ještě dál až k rozlehlejším a okouzlujícím Suite apartmánům. Prezidentský pokoj Olympic Suite má rozlohu 92 m2 a jeho zařízení je přímým odkazem na francouz‑ skou secesi. V Junior Suite Skyfall vás zase zaujme nádherný loftový prostor a velké střešní okno.

74 BYZMAG

KDYŽ JSME SI TROCHU po pří‑ jezdu odpočinuli, je dobré okusit i zde v Olympiku to pravé „lázeňské“, tedy zdejší nabídku balneo služeb. Těch tu nabízejí více jak sto. Do krá‑ lovství ozdravení se vydáme do po‑ myslného podpalubí, do prostor‑ ného Lázeňsk ého centra Hera s rozlohou více jak 800 m2. Prim v léčbě tu hrají přírodní zdroje – a hlavně voda. Dokonce i ta mine‑ rální je zavedena přímo do budovy. Nejdříve se zastavme tam, kde lze


Olympic Palace podstoupit vstupní vyšetření, poté už může následovat konzultace u lékaře a první procedury. Specialis‑ té i lékaři jsou tu k dispozici 7 dní v týdnu, načasují vám tedy jednotli‑ vé kúry tak, abyste si svůj lázeňský pobyt vychutnali opravdu naplno. Dlouhé chvíle se nebojte, příjem‑ ně strávit čas lze také v hotelovém Wellness centru Apollo s jeho ně‑ kolika atrakcemi, včetně bazénu, vířivky, saun a solné jeskyně.

v anglickém stylu.

TO ALE ZDALEKA NENÍ VŠE, čím vás v hotelu se skvělou polohou v centru Karlových Varů překva‑ pí. Zvlášť pokud máte děti. Služby uzpůsobené pobytům rodinám s dětmi jsou v Olympic Palace nad‑ standardní. Malí návštěvníci tu mají svůj klub, specialisté jim zajistí vhodné procedury a uvidíte, že po zdejších zdravých a chutných dob‑ růtkách se z dětských talířů jen za‑ JE NA ČASE DOPLNIT ENERGII, a práší! to tou nejlepší gastronomií v lahod‑ ně působícím prostředí hotelového V OLYMPIC PALACE se snaží vyjít Amadeus restaurantu. Nejenže je hostům maximálně vstříc, může‑ tu vše čerstvě připravené, ale jídel‑ te zvolit pobyt na jednu noc, nebo níček je doplněn navíc o superpo‑ dlouhodobé lázeňské pobyty. A na‑ traviny. A jestli máte vzhledem ke víc vždy, když se vrátíte, bude vás svému zdraví speciální nároky, sta‑ čekat nejen skvělý odpočinek, ale čí se poradit s nutričním specialis‑ i nějaký bonus. Stačí si při druhém tou, kuchaři jeho doporučení hravě pobytu pořídit věrnostní kartu. zvládnou. O pochoutky není nouze ani v Lobby baru Sebastian, zvláš‑ tě jestli si chcete užít šálek skvě‑ lé kávy, doušek vynikajícího vína nebo některého z alkoholických a nealko drinků v útulném prostředí >>

BYZMAG 75


Olympic Palace LUXURY SPA HOTEL OLYMPIC PALACE V BODECH: Hotel se nachází v centru Karlo- ských procedur (různé masáže vých Varů včetně thajských, koupele, elektro‑ léčba, rehabilitace, peelingy, zábaly, • Dvě citlivě zrekonstruované bu‑ speciální procedury a diagnostika) dovy hotelu nabízejí tři kategorie luxusních pokojů Double a • 4 speciální lázeňské programy dva originální pokoje Suite s bo‑ zdravého životního stylu: Deto‑ hatým moderním vybavením xikace, Omezení stresu, Redukce váhy, Zpomalení stárnutí • Kratší hotelové pobyty lze zpes‑ třit Poznávacími a Wellness či Relax • Karlovarská minerální voda do‑ balíčky vedena až do hotelu • Dlouhodobé lázeňské pobyty na • Lékaři a specialisté k dispozici 7 4, 6, 11 a více nocí nabízejí množ‑ dní v týdnu ství procedur spolu s lékařským vy‑ šetřením, plnou penzí či polopenzí SALÓN KRÁSY APHRODITÉ BEAUTY • Vstup do Wellness centra Apollon vždy v ceně pokoje (bazén, ví‑ • Kadeřnictví pro celou rodinu, Kos‑ řivka, sauny, solná jeskyně) metické ošetření pleti, Dokonalá péče o nehty ROZLEHLÉ HOTELOVÉ LÁZEŇSKÉ CENTRUM HERA NA PLOŠE VÍCE DĚTI VÍTÁNY! NEŽ 800 M2 • Moderně vybavený dětský klub • V nabídce více než 100 lázeň- Leopold, dětské procedury pro nej‑

76 BYZMAG


Olympic Palace

menší i teenagery pod dohledem zkušeného pediatra, v restauraci dětský bufet. V pokoji vše, co může malý host potřebovat – dětská va‑ nička, nočník či redukce na WC, stu‑ pínek k umyvadlu, dětská kosmeti‑ ka, župánek, dětské pantoflíčky a postýlka s dětským povlečením.

VĚRNOSTNÍ KARTA PLNÁ BONUSŮ

HOTELU

KONTAKT: Hotel Olympic Palace • Zámecký vrch 41 • 360 01 Karlovy Vary www.olympic-palace.cz

STYLOVÁ RESTAURACE AMADEUS A LOBBY BAR SEBASTIAN • Zdravé a chutné pokrmy z čers‑ tvých surovin doplněné superpo‑ travinami • Služby nutričního terapeuta • Pro alergiky alternativní strava bez alergenů

BYZMAG 77


Biojarmark

Pozvánka na Biojarmark dne 7.10.

Nemáte ještě program na sobotu 7.10.2017 Nenechte si ujít Biojar‑ mark na dvorku nově zrekonstruo‑ vaného Národního zemědělského muzea v Praze. Na stáncích najde‑ te výhradně výrobky a výpěstky těch, kteří se o půdu, krajinu a zví‑ řata starají v režimu ekologického zemědělství, užijete si divadelní i hudební představení, připraven je program pro děti a dospělé roztan‑ čí swing. Bio je radost a jarmark je osla‑ va. Oslavuje a radujte se společ‑ ně. Ochutnejte lahodné sýry, víno, klobásky, džemy, povidla, sirupy, koření od 20 certifikovaných ze‑ mědělců. Čekají vás třeba dýňové chutney v ostré i jemné variantě s citrusy a zázvorem, čokoládová po‑ mazánka Ghítela, na buku uzený sýr Zlatý bochánek, nebo kořenitá a minerální vína z vinařství Kutná 78 BYZMAG

Hora, které jako jediné v ČR, včetně celého statku, má BIO certifikaci a prestižní certifikát biodynamické‑ ho zemědělství Demeter. Udělejte na zimu takové zásoby, jaké mívávaly běžně naše babičky. Domácí, ekologické, poctivé, bez chemie! Akci pořádá občanské sdružení PRO-BIO LIGA, které je sdružuje spotřebitele biopotravin a přízniv‑ ce ekologického zemědělství. Je současně největším článkem celo‑ republikového sdružení Svazu eko‑ logických zemědělců PRO-BIO. Sledujte veškeré novinky na fa‑ cebookové události zde: htt‑ ps://www.facebook.com/event‑ s/127691631192503/?fref=ts


BYZMAG 79


JIC MASTER

Lukáš Paleček Virtubio s.r.o. 80 BYZMAG


Lukáš Paleček Mladý energický muž narozený v Praze vyrostl v jihomoravském Kyjově. Už ve svých patnácti letech zde pomáhal svému otci zakládat jazykovou školu. Na té se v průběhu bakalářského studia humanitních věd na pražské Anglo-American University věnoval lektorské činnosti anglického jazyka. V roce 2016 pak dokončil na Univerzitě v Edinburghu obor MSc. in Digital Education.

V roce 2008 založil vzdělávací a konzultační firmu v oboru digitálního vzdělávání a v roce 2015 pak stál u vzniku HR-Tech start-upu VIRTUBIO.

Jak se mladý student z Kyjova Vystudoval jste obor digitální dostane na studia prestižní Uni- vzdělávání. Co je náplní studia verzitu v Edinburghu? tohoto oboru? Mladý student nejdříve absolvu‑ je bakalářské studium v angličtině, založí dvě firmy se zaměřením na vzdělávání, odučí přes 10 000 hodin angličtiny a pak zjistí, že ho vlastně nejvíc zajímá e-learning. Pak pár let hledá dobrou univerzitu se skuteč‑ ně progresivně nastaveným studij‑ ním oborem. Pak to riskne, čeká a po roce na čekací listině se do toho pustí.

Studium se skládá z povinného základního předmětu (Úvod do digitálních prostředí pro učení) a volitelných předmětů. Ty pokrývají ryze praktická témata jako je tvor‑ ba kurzů, learning analytics, nové způsoby hodnocení výstupů vzdě‑ lávání, či digitální hry ve výuce, ale i témata širší - digitální vzdělávání v globálním kontextu nebo vzdělá‑ vací politika a strategie.

BYZMAG 81


Lukáš Paleček Již v průběhu studií jste byl lektorem anglického jazyka na MORAVIAN LANGUAGE SCHOOL, s.r.o. ale v roce 2008 jste založil firmu WEBSCHOOL s.r.o.. Co Vás vlastně přimělo založit tuto firmu?

vzdělávání dospělých a to nakonec vedlo, i když nepřímo, ke vzniku ně‑ čeho úplně nového.

Váš poslední projekt, moderně nazývaný start-up, má název Virtubio s.r.o.. Co bylo tím impulsem V roce 2007 jsem se stal certifiko‑ pro vznik tohoto startupu? vaným live-online učitelem jazyků (projekt Lancelot) a začal jsem se S kolegou Igorem Kubíčkem jsme intenzivně zabývat e-learningem. si při implementaci e-learningu ve Bylo zřejmé, že jazykovka si bude firmách všimli řady opakujících se žít vlastním životem a pro realizaci problémů ve vzdělávání a hodno‑ záměrů v oblasti digitálních tech‑ cení kompetencí pracovníků. Ze‑ nologií ve vzdělávání bylo založení jména pokud jde o jeho relevanci nové společnosti logickým krokem. a atraktivitu pro příjemce. Skuteč‑ ným štěstím pak bylo, že jsem se při Čím se zabývá, jaká je hlavní ná- svém magisterském studiu zavadil plň? o svou současnou specializaci - si‑ mulační hry. Byl to dokonalý “heu‑ Již v roce svého založení získala réka moment”. Komenský by jásal WEBSCHOOL obchodní zastoupe‑ poprvé v historii lze skutečně věrně ní norského LMS (Learning Man‑ simulovat většinu práce, na kterou agement System) Fronter. Předpo‑ se lidé mají připravit. Anebo zjistit kládal jsem, že evropská špička v jestli se na tu či onu práci hodí. oboru se prosadí i v ČR, ale oprav‑ du hrubě jsem se mýlil - naše státní Jaké tedy produkty, služby nabíškolství řeší úplně jiné priority. Jis‑ zíte? tých úspěchů jsme však dosáhli ve

82 BYZMAG


Lukáš Paleček V polovině roku 2017 jsme vstoupili na trh s naprosto novým způsobem měření pracovních kompetencí v podobě diagnostického nástro‑ je The Office Day. Jako podnětový materiál pro hodnocení profesních předpokladů zde slouží simulační hra. Ta staví hodnoceného před re‑ álné situace a problémy z firemní‑ ho prostředí. Rozhodnutí a výkon testovaného sleduje a hodnotí uni‑ kátní psychometrický algoritmus. Pro koho je vaše aktuální nabídka určena? V zásadě pro kdokoli, kdo přijímá pracovníky do firmy a nechce če‑ kat až se projeví ve zkušební době. Díky plně automatickému online řešení je naše diagnostika cenově i geograficky dostupná skutečně pro kohokoli - od těch nejmenších týmů po korporace.

Náš přístup je mimořádně objektiv‑ ní. Každé rozhodnutí v simulaci má svou váhu a přispívá k celkovému obrazu hodnoceného - jako v ži‑ votě. Žádné subjektivní dotazníky založené na sebehodnocení. Algo‑ ritmus nikoho nešetří, nepreferuje. Výstupy zpracováváme v reálném čase a výstup je vizuálně velmi pře‑ hledně zpracován. Sada doporu‑ čení vychází z pozorování výkonu každého jednotlivce dle kompe‑ tenčního modelu - stačí si profil vzít k pohovoru. Pro efektivní porovná‑ vání výsledků ve skupině hodnoce‑ ných jsou pak k dispozici nástroje pro prioritizaci kompetencí důleži‑ tých pro danou pracovní pozici. Vše je podřízeno intuitivnímu, rych‑ lému použití. Od založení účtu na www.virtub.io pracovníkem firmy po zahájení simulace uchazečem lze vše zvládnout do 5 minut.

Jakou přidanou hodnotu přinášíte pro vaše stávající či nové obchodní partnery? >>

BYZMAG 83


Lukáš Paleček Účastnil jste se řady start-upových soutěží, u nás i v zahraničí, kde jste prezentoval projekt Virtubio. Jakých úspěchů jste dosáhl?

Co bylo tím nejtěžším na účasti na konferencích?

Už samotný koncept ale zaujal po‑ rotu i veřejnost na Týdnu podniká‑ ní 2015, což vedlo k naší nominaci a účasti na prestižní mezinárodní soutěži Get In The Ring 2016 v Lon‑ dýně. Vzpomínám si jako bylo pro hodnotitele těžké uvěřit, že tak v zásadě prostý nápad není už na trhu.

Váš start-up jste proměnil ve firmu a podařilo se vám získat investory. Jak těžké bylo získat investory?

Příliš často totiž ono poplácávání po zádech a předávání diplomů k ničemu dalšímu nevede. Po urči‑ Aktuálním a patrně největším úspě‑ té době mi došlo, že není nejtěžší chem bylo vítězství na mezinárod‑ oslovit publikum při prezentaci, ale ně obsazené akci Deloitte Smart přetavit tuto příležitost v reálné ob‑ HR Pop-Up v září 2017. chodní příležitosti.

Tento rok jsme také, již s hotovým produktem, postoupili do finále startupové soutěže asociace busi‑ ness-service center ABSL v polské Lodži - vystupovat před 600 mana‑ žery krátce po někom jako je Davi‑ du Cameron bylo skutečně silným zážitkem.

84 BYZMAG

Prošli jsme situacemi, které, jak říká kolega Igor Kubíček, vydají na velmi barvitou knihu. Ale nakonec jsme přeci jen měli štěstí. A to, jak se správně říká přeje připraveným. Jedním z investorů je Delta Accelerator s.r.o.. Jak s odstupem času vnímáte jejich investorskou roli? V portofoliu Delty jsme určitou ano‑ málií - zaměřením i tím, že nám byla


Lukáš Paleček svěřena důvěra ve stádiu pouhého záměru. Je třeba říci, že se nás po‑ drželi v těžkých chvílích zejména v úplném začátku a dnes výrazně po‑ máhají poskytováním zázemí pro provoz firmy, mentoringu a pomocí při navazování obchodních vztahů. Oceňujeme zejména velkou míru důvěry a svobodného rozhodování ve věcech spojených s produktem a celkovým směřováním firmy.

Simulační hry ale také představují již osvědčený a přitom originální způsob řešení onboardingu a roz‑ voje zaměstnanců. Díky značné atraktivitě simulačních her zejmé‑ na pro mladší ročníky se perfektně hodí pro netradiční HR marketing. Na tento typ projektů se skutečně moc těšíme. Jste mladý a již úspěšný. Jaká je vaše cesta k úspěchu?

Na co dalšího se můžeme těšit v tomto projektu? Vaše definice mládí mi lichotí. Ale vážně. Všechno o úspěchu už bylo Jak roste objem nasbíraných dat řečeno. Osobně považuji za nej‑ připravujeme implementaci pokro‑ důležitější neromantický přístup k čilých analytických nástrojů s pou‑ businessu, trpělivost a úcta k lidem žitím strojového učení. To umožní okolo. přesnější odhalování talentů mezi uchazeči a lepší zacílení dalších Děkujeme za rozhovor. rozvojových aktivit při práci s lidmi. Text: Redakce Foto: Archiv

BYZMAG 85


Asociace Dítě a rodina

Asociace Dítě a rodina se vymezuje proti rozhodnutí Vlády ČR Asociace Dítě a rodina nesouhlasí s rozhodnutím Vlády ČR ze dne 21. srpna 2017 nepřijmout záměr MPSV, který měl sjednotit systém péče o ohrožené děti a uzákonit věkový limit pro umísťování nejmenších dětí do ústavní péče. Asociace vyzývá vládu ČR ke změně rozhodnutí. Přestože vláda již v roce 2012 schválila Transformaci systému péče dokumentem Národní stra‑ tegie ochrany práv dětí a akčním plánem k jeho naplnění, k její re‑ alizaci v praxi po pěti letech stále nedochází. Vláda taktéž přijala v lis‑ topadu 2016 svým usnesením pod‑ nět Rady vlády ČR pro lidská práva ke sjednocení služeb pro ohrožené děti a k úpravě podmínek pro po‑ skytování služeb těmto dětem a uložila ministryni MPSV předložit návrh, který má mimo jiné omezit možnost umísťování dětí do sed‑ mi let věku do ústavní péče. Návrh MPSV, který měl toto zajistit, ale na svém zasedání 21. srpna nepřijala. Asociace dítě a rodina se proti ne‑ 86 BYZMAG

přijetí návrhu MPSV ostře ohrazuje. „Nepřijetím zákona jdeme proti vý‑ voji v demokratických zemích a se‑ trváváme v socialistickém a zastara‑ lém modelu péče o děti. Téměř celý demokratický svět nás ve vývoji a pohledu na ochranu ohrožených dětí předběhl a my nechceme zů‑ stat stranou. Nepřijetí zákona v den výročí okupace sovětskými vojsky je téměř symbolické“, říká předsed‑ kyně Asociace Věduna Bubleová. Asociace sdružuje více než 60 or‑ ganizací, které mají na poli péče o ohrožené děti mnohaleté zkuše‑ nosti. Cílem Asociace je změnit sys‑ tém tak, aby české zákony skutečně


Asociace Dítě a rodina

naplňovaly opakovaně deklarova‑ ný nejlepší zájem dítěte a umožni‑ ly každému dítěti vyrůstat v rodin‑ ném prostředí. Pokud budou stále existovat instituce pro ty nejmenší děti, nebude toto právo všem dě‑ tem přiznáno.

která v první řadě myslí na děti a chrání je,“ říká Petra Kačírková, ře‑ ditelka Lumosu v ČR, členské orga‑ nizace Asociace.

Asociace vyzývá vládu, aby pře‑ hodnotila své stanovisko a péči o nejohroženější skupinu občanů, „Je třeba, aby český stát konečně tedy děti v nouzi, věnovala náleži‑ přijal nejnovější vědecké poznatky tou pozornost. o dopadech ústavní péče na vývoj dětí a stal se moderní společností, BYZMAG 87


Boj proti artritidě

V boji proti artritidě pomáhají lázně MARIÁNSKÉ LÁZNĚ BUDOU VĚNOVAT ARTRITIDĚ CELÝ TÝDEN I tento rok bude 12. říjen jako Světový den artritidy připomínat potřebu kvalitní a včasné péče o nemocné klouby. V lázeňských hotelích společnosti Danubius Hotel Group, které najdeme např. v Mariánských Lázních nebo v Piešťanech, bude vhodné léčbě artritidy věnován dokonce celý týden. Artritida spadá pod autoimunitní onemocnění, které postihuje libo‑ volné klouby. Nemocí, která způso‑ buje vážné deformace a bolestivé fyzické postižení, trpí až 1 % světo‑ vé populace a obvykle se poprvé objevuje ve věku kolem 35–55 let, ačkoli se v životě může vyskytnout kdykoli. Pomoci v boji proti degenerativní‑ mu poškození kostí a kloubů mo‑ hou nejen léky, ale také vhodná péče. Lázeňské hotely společnos‑ ti Léčebné lázně Mariánské Lázně jsou vybaveny vším potřebným pro léčbu artritidy: nabízejí odbor‑ né lékařské konzultace, terapie po‑

88 BYZMAG

mocí chladu a tepla, fyzioterapii i nejrůznější zdravá jídla. A podobně jako lázeňská centra hotelů v Pieš‑ ťanech mají s léčbou artritidy velké zkušenosti. Artritidě se budou u nás v Marián‑ ských Lázních věnovat celý týden. Zájemci během něj mohou nejen navštívit prezentace odborných lé‑ kařů, ale také se zúčastnit speciál‑ ních cvičebních programů a využít nabídky dodatečných lékařských vyšetření. https://www.danubiushotels.com/cz/danubius-tip/world-arthritis-day-2017 www.marienbad.cz www.spapiestany.sk


Boj proti artritidÄ›

BYZMAG 89


1. Roskiáda

1. Roskiáda Historicky první sportovní hry paci‑ entů s roztroušenou sklerózou (RS) se konaly ve dnech 15.–17. 9. 2017 ve Sportovním centru v Nymburku. Tato akce byla součástí celoročních oslav 25. výročí založení Unie Roska. Tato událost se stala mez‑ níkem v činnosti Unie Roska, jejíž záslužnou činnost oceňují pacienti s onemocněním RS. Právě tito lidé získávají již dvacet pět let možnosti sdílené podpory, které jim umož‑ ňuje pacientská organizace. V roce 1992 ji založil Ing. Jaroslav Zika. Her se zúčastnilo 73 pacientů s RS jako soutěžící v těchto katego‑ riích: Plavání 25 a 50 m, vrh kou‑ lí, pétanque, boccia, hod na koš, hod míčkem do koše vsedě, kop na branku, střelba hokejkou, šipky, stolní tenis.

tík – starosta města Nymburk, Jan a Helena Škrkalovi – organizátoři Parkinsoniády Kulturní program: divadelní spolek JIŘÍ Poděbrady – „Dámská šatna“ (A. Goldflam), ZUŠ Nymburk – žákyně hudebního obo‑ ru pod vedením Věry Kubálkové Dobrovolníci: studenti oboru Zdravotnický asis‑ tent SZŠ a VOŠ Nymburk Dárci a sponzoři: MZ ČR (státní dotace), Nadace Ag‑ rofert, Nadace Charty 77 – Konto bariéry, VZP, Vitar, Škoda Auto, a. s.

„1.Roskiáda se ukázala jako velmi Jako hosté se zúčastnili: MVDr. Pa‑ úspěšná. Všichni soutěžící, dopro‑ vel Bělobrádek, Ph.D., MPA – mís‑ vodné osoby i rozhodčí a pomoc‑ topředseda vlády, PhDr. Pavel Foj‑ níci byli spokojeni po všech strán‑ 90 BYZMAG


1. Roskiáda

kách. Větší vzdálenosti jednotlivých prostor byly kompenzovány vozíky zapůjčenými firmou DMA PRAHA s. r. o. Helium do balónků použitých k dekoraci dodala firma AirProducts s. r. o.

stejném místě přibližně ve stejnou dobu,“ komentuje RNDr. Kamila Neplechová, Ph.D., předsedkyně výkonné rady Unie ROSKA. Záštitu převzali: vicepremiér České republiky Pavel Bělobrádek, hejt‑ manka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová, radní pro sociální oblast Jaroslava Němcová a starosta města Nymburk Pavel Fojtík.

Sjelo se celkem 73 „roskařů“ z 15 regionálních organizací a několik neregistrovaných, kteří se během akce stali členy některých z nich. Všem se akce velice líbila, zaspor‑ tovali si – mnozí posunuli své mož‑ nosti do dosud netušených hranic, www.roska.eu navázali zde nová přátelství a pod‑ le ohlasů se příští rok sejdou na Moderovala Jiřina Landová.

BYZMAG 91


1. Roskiáda

Informace o roztroušené skleróze

Unie Roska

Roztroušená skleróza je chronické zánětlivé onemocnění centrálního nervového systému, jehož příčina není dosud známa. Při RS je poškozován ochranný myelin pokrývající nervová vlákna, což způsobuje poškození myelinového obalu i vláken samotných. Poškozená nervová vlákna poté přestávají správně přenášet signály v nervovém systému. To vede ke vzniku příznaků RS – např. ztrátě hybnosti dolních a horních končetin, inkontinenci, poruchám zraku, řeči, stability, k únavě apod.

Posláním Unie Roska je pomáhat lidem s roztroušenou sklerózou žít kvalitní, důstojný a plnohodnotný život. Unie Roska ve své činnosti navázala na spolky Roska, které v ČR vznikaly od roku 1983. Jako Česká multiple sclerosis (MS) společnost je aktivním členem mezinárodní federace MSIF a její evropské platformy EMSP při EU. Velice efektivní je svépomoc postižených, kterou realizuje 26 samostatných regionálních spolků Roska. Spolek má celorepublikovou působnost ve všech krajích ČR a má asi 1 600 členů. V současné době stojí v čele České MS společnosti (Unie Roska)sedmičlenná výkonná rada, její předsedkyní je paní RNDr. Kamila Neplechová.

92 BYZMAG


Vyhlášení cen 39: festivalu filmové a televizní komedie

Závěr 39. festivalu české filmové a televizní komedie přinesl vyhlášení vítězů. Byly uděleny tyto ceny:

lenka. (poz. Redakce: Hlavní cena odborné poroty pro tvůrce nejlepší filmové a televizní komedie. Cenu věnovala ELTON hodinářská a.s. Zlatý Prim získal film Anděl Páně Nové Město n. Metují, patron festi‑ 2 a cenu do rukou režiséra Jiřího valu.) Stracha předal režisér Zdeněk Ze‑

BYZMAG 93


39. festival české filomvé a televizní komedie

Cenu Zdeňka Podskalského zís‑ kal Ondřej Konvička za hudbu k filmu Pohádky pro Emu. Cenu pře‑ dával nový porotce festivalu, Dani‑ el Barták. (pozn. redakce: Zvláštní cena odborné poroty za nejvýraz‑ nější výkon mladého tvůrce. Věnu‑ je Městský klub Nové Město nad Metují.)

chovi za filmovou pohádku Anděl Páně 2. (pozn. redakce: Cena odborné poroty za režii. Věnuje fir‑ ma HALLA a.s.)

Cenu za nejlepší mužský herecký výkon dostal Ondřej Vetchý, který se pro pracovní vytížení z účasti omluvil a pozdravil diváky prostřednictvím konferenčního Cena za režii byla předána z ru‑ přenosu. Vyhlašoval Jiří Kunte, člen kou Josefa Hanuše a Ing. Aleše odborné poroty. Oceněn byl za vý‑ Fleischmanna vítězi Jiřímu Stra- kon ve filmu Pohádky pro Emu.

94 BYZMAG


39. festival české filomvé a televizní komedie Cena za nejlepší ženský herecký výkon byla udělena Petře Hřebíčkové za výkon ve filmu Bezva ženská na krku. Protože je hereč‑ ka čerstvou maminkou, osobně se převzetí ceny z rukou prof. Rudolfa Aldlera, který cenu vyhlásil, nezú‑ častnila. (pozn. redakce: Obě ceny jsou odborné poroty. Věnuje Mezi‑ národní odborový svaz KINOS.) Cena za výtvarný počin byla vě‑ nována Martinu Martincovi, ar‑ chitektovi filmu Strašidla. Ocenění předal Vladimír Suchánek. (pozn. redakce: Cena odborné poroty, kte‑ rou věnoval akademický malíř Vla‑ dimír Suchánek.) Cenu Herecké asociace předáva‑ la Apoléna Veldová (pozn.redakce: ocenění bylo uděleno již po dva‑ nácté. Cenou byl originální grafic‑ ký list – plakát Adolfa Borna, který sloužil pro propagaci Cen Thálie 20416). Cenu získala Lucie Polišenská za Ohnivé kuře. Cenu FITES vyhlásil a předal Fran‑

tišek Němec. Cena byla udělena Jiřímu Vejdělkovi, Martinu Horskému a Tomášovi Hoffmanovi za film Bezva ženská na krku. Cena za nezapomenutelné role v českých komediích věnoval Měst‑ ský klub a Město Nové Město nad Metují. Herečce Jiřině Bohdalové. Ta se pro nemoc omluvila. Diváckou cenu získal film Špunti na vodě. Vyhlášení a předání cen se usku‑ tečnilo v Kině 70 za účasti starosty města Petra Hableho. Slavnostním večerem provázel moderátor Michal Jančařík, kterému na pódium přišel osobně poděkovat ředitel festivalu Zdeněk Krákora a oce‑ nila tak moderátorovo odhodlání překonávat bariéry a jeho profesi‑ onální práci. „S Michalem se na fes‑ tivalu setkáváme již po jedenácté a pevně doufám, že u dalšího ročníku se na něj budeme moci zase těšit, pronesl k divákům.“ Michal Janča‑ řík opětoval řediteli slova uznání:

BYZMAG 95


39. festival české filomvé a televizní komedie „Návrat na festival je součástí mého ozdravného procesu a děkuji za veškerou pomoc Zdeňku Krákoro‑ vi, který mě na toto pódium vyvezl na mém vozíku přesně 28 krát. Pří‑ ští rok mám v lánu vyjít pódium o berlích,“ vyjádřil s pokorou mode‑ rátor, který ochrnul následkem kr‑ vácení do míchy po jinak úspěšné transplantaci ledviny.

Anděl Páně 2 nebyl dokonce ani zařazen mezi soutěžní snímky na dětském filmovém festivalu ve Zlí‑ ně, což mě opravdu šokovalo a taky jsem programové ředitelce napsat, že už tam jezdit nebudu, pokud se pro český pohádkový film nenajde místo mezi soutěžními projekcemi. Takže Jirko, seš milionář a přeju ti to ze srdce.“

39. Ročník ovládly filmy Anděl Páně 2 a Bezva ženská na krku. Zdeněk Zelenka nešetřil slovy na adresu pořadatelů festivalu ve Zlíně, kte‑ ří odmítli zařadit pohádku Anděl Páně 2 mezi soutěžní pohádky a komentoval slovy: „Film, na který přišlo milion sto padesát tisíc divá‑ ků, který má své nepopiratelné kva‑ lity jak herecké, filmařské, výtvarné, tak u něj se akademici míjí v tom, jestli jde o pohádku či nějaký okra‑ jový žánr. Přitom pohádku udělat a mám s tím své zkušenosti, to je vždy velkofilm, tak složitý výrobní proces. Jsem rád, že mohu tento film vyzdvihnout a předat Jirkovi Strachovi cenu se slovy, že ačkoliv

„Je to poprvé, co dostávám cenu na nějakém festivalu a moc si toho vážím. Pohádka spočívá vždy v ně‑ jaké laskavosti. Anděl Páně 1 byl o schopnosti obětovat se pro něko‑ ho a Anděl Páně 2 je o schopnosti umět odpustit nepříteli, o tom, že když si poprosíme ty svatý, tak oni nám z toho nebe dopustí občas nějak ten zázrak. A že ty zázraky se dějí, to už zde bylo několikrát zmí‑ něno Bohdalka se uzdraví a všech‑ ny nás přežije, to víme, kupříkladu další zázrak je že se te Renč oženil a tak vidíte, že nekecám… Vám všem přeju i sobě, aby ten pravý Anděl Páně nás chránil celý život, aby‑ chom se měli hezky a držel palce

96 BYZMAG


39. festival české filomvé a televizní komedie

i dalším ročníkům festivalu kome‑ tě tolik nenatočila. Je to příjemné die,“ pronesl jak jinak než s úsmě‑ sedět doma a sbírat ceny. Snad se vem oceněný Jiří Strach. na festival komedie budu moci po‑ dívat někdy v budoucnu. Zatím si S vůbec první festivalové ceny se udržuji humor doma. Manžel má těší také Petra Hřebíčková, které humor hodně specifický, až někdy v převzetí bránily mateřské povin‑ černý, takže mě pravidelně vytrhá‑ nosti, protože se jí 24. června na‑ vá z mého mateřského módu. Nej‑ rodil druhý syn Mikuláš. „Potěšilo starší syn Šimon je hodně vtipný a mě a překvapilo, že takovou cenu malý Mikuláš už se také projevuje a dostávám, protože jsem toho ješ‑ chce si povídat. Teď si to užívám a

BYZMAG 97


39. festival české filomvé a televizní komedie

mám po dlouhé době úplně volno od práce.“ Doprovodný program sobotního festivalu doplnila vystoupeními na Husově náměstí Dětský dechový orchestr ZUŠ Nové Město nad Metují a Dětský orchestr ZUŠ Český Krumlov. Oficiální stránky festivalu: www.festivalkomedie.cz

98 BYZMAG

Facebook: https://www.facebook.com/ festivalkomedie/ Pořadateli festivalu jsou Městský klub Nové Město nad Metují a Město Nové Město nad Metují. Festival probíhá s podporou Královéhradeckého kraje a pod záštitou hejtmana PhDr. Jiřího Štěpána, Ph.D. Foto: festivalkomedie.cz


BYZMAG MĚSÍČNÍK PRO PODPORU PODNIKÁNÍ V ČR

18:00 hod. - Zajištění bezpečnosti při pobytu v externích lokalitách Při pobytu mimo firmu: - Filtr utajení - Nejnovější aktualizace antivirového software - Pro výměnu dat - Zakódovaný flas disk -Před kopírováním do svého počítače vždy prohledám dokumenty zákazníka, zda neobsahují viry.

Tady se můžete prezentovat i vy. Nyní byste měli mít první dobrý dojem hlavních bodech souvisejících s Spojte se so námi. I bezpečný den musí skončit - ponaučení

vaší každodenní běžnou prací s firemní daty a jak chránit podnikové know how , jakož i o tom, kdy byste se těmto hlavním bodům mohli ocitnout tváří v tvář. No, nadarmo se jim neříká „Pokročilé přetrvávající hrozby.“ Ale myslím si, že to, co se osvědčuje, je kombinace zdravého rozumu a bezpečné technologie. Ať již se jedná o e-mail, Internet, sociální sítě nebo mobilní paměťové zařízení, každý z nás je součástí první linie obrany.

kamil@byzmag.cz

„Chraňte se proti rizikům a můžete z toho získat prospěch - celý svět spojení, kreativity a spolupráce.“ Bylo mi potěšením vám předat tyto informace. Doufám, že to pro vás bylo tak zajímavé jako pro mne.

BYZMAG 99


Profesní magazín Best of – interview s lidmi vynikajícími ve svých profesích www. ibestof.cz

100 BYZMAG


>> BYZMAG 101

BYZMAG 09/2017  

Aktuálně vám představujeme příběh Pavla Trčaly - sportovce a majitele sportovní firmy, pozvánku na skvělý burger do Vodičkovy George Prime...

Advertisement