Page 1

BYZMAG 1


Obsah

08

Petr Šídlo společník firmy Direct People

16 FabLab Jihomoravské inovační centrum 20 23 26 36

Král kongresových hotelů na jižní Moravě hotel Galant

Kapka Naděje Drinkem proti leukémii

Lukáš Kvapil závodník na Rallye Dakar

Jedinečná terapie v České republice Villa Ritter

2 BYZMAG

40

Záchranná brzda při průšvihu Criminal compliance program

44

Po stopách českého granátu

Český granát

46

David Klečka

Yieldigo


52 Úspěšná inovace znamená evoluci pro společnost LINET 55 Termály Losiny jsou stavbou roku Stavba roku 58 Excelentní příprava na prestižní univerzity Prestižní Univerzity 62 Přednáška Karla Novotného, na které Stormtrooper pil Red Bull.

Vesmírná přednáška

64 Život korporátního vedoucího

Globální firmy

68 JIC, INITS a EIT Digital spojí na festivalu Pioneers hráče z oblasti digitalizace průmyslu. Pioneers festival 71 Nabídka letních brigád roste.

Grafton

73 Největší degustace bílých a červených burgundských vín z ročníků 2008-2015 BYZMAG 3


ÚVOD Všechno jednoho dne skončí, aby mohlo začít něco nového, něco lepšího. Tak to je i s námi. Uspali jsme náš starý web a vdechli život novému, lepšímu. Propracovanějšímu a přehlednějšímu.

a ostatní mu byli ukradení, stejně jako on jim. Pak se ale něco stalo. Ono to všechno začalo nějak fungovat. Články, které k sobě vůbec nepasovaly, začaly do sebe zapadat. A něco tak obyčejného jako jablko se stalo kultem, že když do googlu naKdyž se na nový web dívám, říkám píšete „apple“ vyhodí vám primársi, jak super je a najednou mě udiví, ně logo, ne jablko - plod jabloně. s kolika lidmi jsme za tu dobu došli do kontaktu, kolik podnikatel- Komukoli z nás se může stát, že ských příběhů jsme přes Byzmag předčíme sami sebe a ostatní, že světu zprostředkovali. Poznali jsme se kořen našeho úspěchu v hlíně spoustu inspirativních lidí, kteří ujme, že začnete nezadržitelně růst. zase inspirovali jiné lidi. Je dobré vážit si sebe a svých úspěchů, a chytří i hloupí lidé, si toho Povídání o svých úspěších není všeho považují. Jen opravdu chytrý chlubením, je to naopak návod, jak člověk ale nikdy nezapomene na to, nadkopnout sebe samého a začít že i on měl kolena a nehty špinavé něco dělat anebo jak nastartovat od hlíny. Že místo toho, aby si zašel podnikání. Že nic nejde samo a že pro čistý kapesník, když mu teklo z například i Steve Jobs začínal v ga- nosu, vysmrkal se do několikrát poráži, několik dnů nosil stejné triko, užitého protrhaného papírového které beztak vábně už nevonělo, ubrousku, který si před časem vzal natož vypadalo, chroupal jablko z restaurace, a to všechno jen aby

4 BYZMAG


ušetřil čas, aby nezvedal zbytečně tupy, kterým v našem magazínu hlavu od rozdělaného projektu a věnujeme hodně pozornosti. nenechal se rušit hloupými demotivujícími poznámkami. Přeji všechno dobré a doufám, že se i vám bude náš nový web líbit. Právě i proto máme moc rádi star-

BYZMAG 5


Multimediální prvky poznáte následující způsobem: Piktogram PLAY prezentačního videa nebo mluveného slova: doplňu je rozhovor, podporuje inzerci. Problikávající prostředí jakéhokoliv textu: prolinky na webové portály, e­‑mailové účty, sociální sítě. Klikněte zde

MĚSÍČNÍK PRO PODPORU PODNIKÁNÍ V ČR

BYZMAG Vydává VISION PRESS Kamil Komenda Gabriely Preissové 5, 616 00 Brno REDAKCE: šéfredaktor: Jana Albrechtová. jana@visionpress.cz, redaktor PhDr. Radim Kašpar, radim@visionpress.cz, redaktor Kamil Komenda, kamil@visionpress.cz OBCHOD: obchod@visionpress.cz GRAFIKA: Jan Komenda, jan@visionpress.cz INZERCE: Kamil Komenda, kamil@visionpress.cz, +420 777 283 311

facebook/byzmag

6 BYZMAG

@BYZMAG

cz.linkedin.com/in/byzmag


Luxusní designové ohřívače na terasu i zahradu Allison Na počátku bylo teplo, přidali jsme design. Allison je solitér splňující standardní technické požadavky na teplo a nadstandardní požadavky na jeho smyslové vnímání. Klasické linie a proporce jsou posunuty do zcela nových úrovní. Allison je inovativní a má styl – teplo nikdy nevypadalo lépe. Ø 114 / Ø 56 / 254 cm

Bella I Vaši přátelé Vám ji budou závidět. Jemné křivky, čisté linie, vyvážená silueta, příjemné teplo – to vše poskytuje Bella. Obdařená inovativním designem, který si Vás trvale získá. Ø 114 / Ø 51 / 254 cm

Sierra Hrdě se hlásíme k designu oslavujícímu krásu a ducha přírody, přírodních materiálů a přírodní čisté energie. Sierra je uměním bez kompromisů, perfektní v detailech, které vždy ocení vyznavači jedinečnosti a výjimečnosti. Ø 114 / 61 / 257 cm

Galerie fotek

www.quantumas.cz

Katalog ke stažení

KATALOG 2014 BYZMAG 7


Diamond Club

Petr Šídlo

8 BYZMAG

společník firmy Direct People


Petr Šídlo

Zakladatel inovátorské firmy Direct People, který věří, že zdravé podnikání vždy mění svět k lepšímu. Direct People tvoří svým klientům nové zdroje příjmu objevováním a realizací inovativních produktů a služeb – od roku 2012 mnoho desítek projektů pro řadu vedoucích bank, pojišťoven, IT a technologických firem. Porotce a mentor Social Impact Awards, mentor inkubátoru StartUpYard.

Na základě čeho se profilovalo Obor inovací vypadá, že to vyžavaše profesní zaměření v počát- duje, ale paradoxně nejde tolik o cích? sledování nejnovějších technologií, ale mnohem víc o inovace jako Co si pamatuji, tak jsem chtěl být řemeslo. Jeho principy jsou dlouněkde ředitelem. (úsměv) Ale nej- hodobě neměnné (byť se leccos větší vliv na mě měla řada let při zrychluje) a prostě pár let trvá, než hledání přidané hodnoty IT pro je člověk na určité úrovni zvládne. velké firmy. Mnoho let jsem si lá- Druhé, snad ještě složitější téma mal hlavu, proč se původní dobré je, že kolem tohoto řemesla buduzáměry jen málokdy dařilo dovést k jeme firmu – a ta je vždy odrazem výsledkům – a to postupně vedlo k myšlení svých majitelů a zejména tomu, že jsem objevil metodiky pro limitů tohoto myšlení. Je to často vývoj úspěšných produktů a služeb, upřímné a tvrdé zrcadlo … a přesto původem ze startupového prostře- občas zjistím, že jsem zpětnou vazdí Silicon Valley. bu ignoroval ke své škodě dlouhé roky. Umět zpětnou vazbu přečíst, i Zvolil jste si obor, ve kterém je když je nepříjemná, pochopit, a seneustálý osobnostní a profesní brat sílu ke změně, je nejlepší škola rozvoj nezbytný… osobnostního rozvoje, kterou asi není možné nikdy absolvovat. BYZMAG 9


Petr Šídlo Jakým způsobem si tyto dva to souvisí se zadáním od vlastníka? „směry“ udržujete? Jak důležité jsou složky inkrementálních inovací, evolučních a revoSamozřejmě leccos čtu, snažím se lučních, ve vašem konkurenčním potkávat s inspirujícími lidmi a vy- prostředí? Jak poznáme, že jsme cházet z komfortní zóny jak v prá- úspěšní, až něco přivedeme na trh ci, tak ve volném čase. Nicméně – v penězích, spokojenosti, v množza nejdůležitější považuji věnovat ství zákazníků, či jinak? pozornost zpětné vazbě od klientů, zaměstnanců, vnímat situace pro- Kdo bývá obvykle váš klient a jektů a firmy a pak zapojit kritické čím je spolupráce podmíněna? myšlení při interpretaci. Na vlastních chybách se člověk naučí nej- Často jsou to lidé a firmy, kteří mají víc… inovace ve své DNA a chtějí být ještě lepší – například 3M, Air Bank, Co patří k prvotním informacím, IBM nebo LMC/jobs.cz. Dále pak které potřebujete o klientovi vě- řada středních a velkých firem, ktedět, abyste pro něj mohli připra- ré se prostě chtějí zlepšit, protože v vit portfolio s nabídkou? současném prostředí vidí ohrožení, nebo příležitosti. Začínáme pracoInovace tu jsou proto, aby firmu vat v oblasti komercializace vědy posouvaly a měnily. Proto je potře- a zkoušíme různé způsoby spoba mít vyjasněné a sladěné zásadní lupráce se startupy. No a pak děotázky na úrovni top managemen- láme hodně práce pro korporace tu nebo i vlastníků. Je jich celá řada a – například E.ON, Česká spořitelna, v každé firmě mohou být jiné, ale ty Komerční banka, T-Mobile, Denhlavní bývají například: Proč chce- coHappel, ČSOB Pojišťovna a řada te inovovat? Co od toho očekáváte dalších. a v jakém časovém horizontu? Jak

10 BYZMAG


Petr Šídlo Jakým způsobem můžete být přínosem pro třeba docela malou firmu o počtu 10–30 zaměstnanců? Čím se liší servis od velkých firem?

vidíme ve všech oborech, kde jsme pracovali – od potravinářství, přes banky a pojišťovny až ke komercializaci umělé inteligence nebo laserové spektrografii. Ale nejblíže máme k financím, službám, digitáS menšími firmami systematicky lu a komercializaci technologií. pracujeme, jen pokud míří k velkému růstovému potenciálu, ideálně O jakých častých problematikách mezinárodnímu. Přivést na trh nový ve firmách byste se mohl zmínit a produkt nebo službu vyžaduje dost jak se k nim stavíte? práce a investic, a pokud se nerozhodneme s klientem investovat my Nejčastější problém v souvislosti s (jak se nám občas děje), tak musí inovacemi je přirozeně naivní pomít dostatek vlastních prostředků, jetí inovací, kdy management chce nebo mít investora, ale to u malých prostě jen další dobrý nápad a ještě firem nebývá příliš časté. ze zkušenosti nevidí, že i když dobré nápady se občas objevují, tak Jsou obory, do kterých si trou- postavit systém, který je generuje fáte více anebo méně vstupovat s určitou predikovatelností, je zcela svojí invencí? jiná disciplína. Na druhé straně to valná většina manažerů nahlédne, Nejde tolik o invenci, jak o schop- zejména když se ohlédne do hisnost pracovat s potřebami, pro- torie, a položí si otázku, kolik věcí, blémy a očekáváními zákazníků v které firmu opravdu posunuly, přijakémkoli oboru, protože všude šly samospádem. jsou nespokojení zákazníci a firmy, které to nevidí. To je skutečný klíč k úspěšné inovaci. Opakovaně to

BYZMAG 11


Petr Šídlo Jak dlouhou dobu obvykle pra- zelo ke kapacitním a prioritizačním cujete s klientem, než najdete konfliktům, protože platí, že čím problém a jeho řešení? agresivnější inovaci děláte, tím spíše potřebujete tým s dedikovanou První fáze obvykle trvá maximál- kapacitou a jediným zájmem – doně tři měsíce. Pak máme ponětí o stat inovaci úspěšně na trh. Dát čas problémech i možných řešeních a a finance, ale nastavit agilní rámec můžeme se bavit o tom, které věci řízení. Vždy pracovat s portfoliem pustíme do řízené realizační fáze. inovací, nikoli s jedním projektem. Rychle a včas zastavovat projekty, Narážíte i na nějaké hodně neob- které nemají dostatečný potenciál. vyklé situace? Platí vždy pravidlo, že bez kapiKaždý zákazník má své důvody, tálu to nejde? Setkal jste se s proproč se mu inovace nedaří podle jektem, který měl velký potencipředstav, ale velké spektrum témat ál a to i s minimem investic? se opakuje. Na neobvyklé situace si příliš nevzpomínám. Ano, ale jsou to spíše výjimky. S nedostatkem kapitálu to často nějak Podporujete inovativní projekty. jde, ale projekty pak mají málo agCo podle vás patří k postupným resivní nástup na trh, to může podkrokům jak dosáhnout úspěšné rývat motivaci členů týmu a vést k realizace? negativní spirále. Mít jasno v tom, proč chci inovovat a jak to souvisí s core businessem firmy. Najít správné lidi, kteří už něco nového přiváděli na svět a zajistit správnou organizaci, aby nedochá-

12 BYZMAG

Jaké jsou u nás aktuálně možnosti pro inovátory, kde se mohou uplatnit a jak je jim trh otevřený? Nikdy nebyla lepší doba – je tu ka-


Ervín Krajčovič

BYZMAG 13


Petr Šídlo

pitál, inkubátory, podpora od státu, veliká pozornost majitelů a managementu firem. Kdo chce něco dělat, cestu k financím najde i dnes.

Nevím, jestli v tom můžu být zrovna vzorem, pořád je to pro mě téma … Ale myslím, že efektivita přichází především z jasnosti životního a profesního záměru a schopnosti Jak vnímáte příležitosti tvoření vidět, jaké kroky mě tam dovedou. networkingu? V jakém případě Nenechat se svádět jinými úkoly, ať může být networking ztrátou si s sebou nesou jakýkoli emoční času? náboj.

Může, ale po zkušenostech se řídím Děkuji za rozhovor. pravidlem, že v zásadě žádná poText: Michaela Lejsková zvánka se neodmítá. (úsměv)

Foto: Robert Vano www.robertvano.cz

Jaký máte recept na to, jak být efektivnější?

14 BYZMAG


18:00 hod. - Zajištění bezpečnosti při pobytu v externích lokalitách Při pobytu mimo firmu: - Filtr utajení

Navštivte náš nový web

- Nejnovější aktualizace antivirového software - Pro výměnu dat - Zakódovaný flas disk

-Před kopírováním do svého počítače vždy prohledám dokumenty zákazníka, zda neobsahují viry. I bezpečný den musí skončit - ponaučení Nyní byste měli mít první dobrý dojem o hlavních bodech souvisejících s vaší každodenní běžnou prací s firemní daty a jak chránit podnikové know how , jakož i o tom, kdy byste se těmto hlavním bodům mohli ocitnout tváří v tvář. No, nadarmo se jim neříká „Pokročilé přetrvávající hrozby.“ Ale myslím si, že to, co se osvědčuje, je kombinace zdravého rozumu a bezpečné technologie. Ať již se jedná o e-mail, Internet, sociální sítě nebo mobilní paměťové zařízení, každý z nás je součástí první linie obrany.

www.byzmag.cz

„Chraňte se proti rizikům a můžete z toho získat prospěch - celý svět spojení, kreativity a spolupráce.“ Bylo mi potěšením vám předat tyto informace. Doufám, že to pro vás bylo tak zajímavé jako pro mne.

BYZMAG 15


FabLab

JIC otevřel největší digitální dílnu pro veřejnost v České republice JIC otevřel první nonstop veřejně dostupnou digitální dílnu světového formátu s vybavením za 3 miliony korun. Dílnu může využívat po registraci kdokoliv. V prostorách vzniknou prototypy produktů místních startupů, projekty kutilů a studentů i umělecká díla. Cílem dílny je zpřístupnit veřejnosti drahé přístroje a přitáhnout více podnikavých lidí k technickým oborům. Na ploše 182 metrů čtverečních jsou k dispozici tři laboratoře. Elektrodílna nabízí čtyři pracoviště s pájkami, osciloskopy, elektrickým nářadím a vybavením pro internet věcí (IoT). Mechadílna je vybavená portálovou CNC frézkou, pilou, bruskou, vrtačkou a dalšími nástroji a přístroji. 3D dílna nabízí laserovou řezačku, 3D tiskárny, 3D skener a řezací plotter. „Zájemci můžou využít pravidelné FabLab Tour, na které je provede pracovník laboratoře a představí jim jak možnosti jejích přístrojů, tak její fungování. Koná se každou středu od 18 hodin, registrace není potřebná,“ zve k prohlídce dílny manažer FabLab Brno Tomáš 16 BYZMAG

Mejzlík. FabLab Brno je největší veřejnou digitální dílnou svého rozsahu v České republice. Ve svých prostorách ji vybudoval JIC (Jihomoravské inovační centrum), který se snaží dlouhodobě na jižní Moravě rozvíjet podnikání v oblastech, které mají ekonomickou budoucnost. Mezi ně patří i v kraji tradičně silné technické obory. „Začít v nich podnikat je ale vysoce riskantní krok. Jednou z bariér vstupu na trh jsou vysoké vstupní náklady na technologické vybavení a přípravu prototypů a s tím související vysoké riziko zmařených investic. Nová


FabLab

laboratoř tato rizika pomůže snížit a zároveň bude motivovat zájemce,“ uvádí náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Jan Vitula. Právě kraj věnoval na laboratoř většinu finančních prostředků. Ke zmíněné osvětě poslouží pravidelná školení a workshopy, jak s přístroji zacházet, a to pro veřejnost i pro školy v regionu. Hlavním partnerem FabLabu je Honeywell, přední světová softwarově průmyslová společnost, která plně vybavila laboratoř zaměřenou na internet věcí. V této laboratoři si návštěvníci budou moci vyzkou-

šet práci s různými typy zařízení – od malých čidel přes roboty až po ovládání dronů. „V projektu spatřuji velkou příležitost rozvíjet mladé talenty i veřejnost z technologického, inovativního a digitálního hlediska, což je náš dlouhodobý cíl," říká Jiří Tomíček, viceprezident a generální ředitel společnosti Honeywell Technology Solutions v České republice. FabLab FabLab je zkratka z „fabrication laboratory“ neboli výrobní laboratoře a označuje místo vybavené BYZMAG 17


FabLab

počítačově řízenými stroji, které jsou schopny vyrobit širokou škálu výrobků. FabLab Brno je součástí celosvětového hnutí, jehož členy – tzv. makery – definuje to, že se nespokojí s hotovým řešením produktů, které najdou v obchodě. Místo toho si na míru vyvíjí a vyrábí vlastní, postupy na jejich vylepšování pak mezi sebou sdílí. Do hnutí spadá 1122 certifikovaných laboratoří ve 102 zemích světa. Označení FabLab mohou oficiálně nést laboratoře splňující tři požadavky: 18 BYZMAG

- mají určité minimální vybavení (3D tiskárny, laserová řezačka, CNC frézka, vrtačka, bruska a další ruční nástroje), - sdílejí s celosvětovou komunitou know-how pojící se k výrobním postupům výtvorů, které ve FabLabech vznikají, - zpřístupňují laboratoř široké veřejnosti.


FabLab JIC (Jihomoravské inovační cent- Honeywell www.honeywell.com rum) www.jic.cz Společnost Honeywell je softwaroJIC (Jihomoravské inovační cent- vě-průmyslová společnost, umísrum) podporuje lidi ve vytváření a těná v žebříčku Fortune 100, která rozvoji firem, které mění svět. Jeho dodává zákazníkům po celém světě služby využívá každoročně přibliž- průmyslově specifická řešení, mezi ně stovka firem, ať už ve fázi pr- něž patří letecké a automobilové votního nápadu, rychle rostoucího výrobky a služby, řídicí technologie startupu i zavedené technologické pro budovy, domy i průmysl a odolfirmy. Začínající společnosti, které né materiály. Její technologie poprošly programy JIC, už vytvořily máhají propojit letadla, automobivíce než 1 400 nových pracovních ly, domy a budovy, výrobní závody, míst a další stovky míst v navazu- dodavatelské řetězce a pracovníky. jících službách. Za 13 let své exi- Díky tomu je náš svět inteligentnějstence nastartoval JIC téměř 360 ší, bezpečnější a udržitelnější. Další spoluprací mezi vědci a firmami. novinky a informace o společnosti Těmito a dalšími aktivitami pomáhá Honeywell naleznete na interneJIC zvyšovat konkurenceschopnost tových stránkách www.honeywell. jižní Moravy a budovat z ní jeden z com/newsroom. nejinovativnějších regionů Evropy.

BYZMAG MĚSÍČNÍK PRO PODPORU PODNIKÁNÍ V ČR

BYZMAG 19


hotel Galant

Král kongresových hotelů na jižní Moravě

Připravte pro své hosty výjimečnou konferenci na výjimečném místě – v Hotelu Galant v Mikulově, oceněném na letošním vyhlašování Czech Hotel Awards 2017 cenou za nejlepší čtyřhvězdičkový hotel v jihomoravském kraji. Leží přímo pod Svatým kopečkem v historickém centru Mikulova, v kraji vína, kultu-

20 BYZMAG

ry a historie v jedné z nejoblíbenějších lokalit v České republice. Zkušený personál a aktivní obchodní oddělení pro Vás ochotně připraví jakoukoliv akci na klíč až pro 500 hostů přesně podle Vašich představ.


hotel Galant Hotel, který v mnoha ohledech vyčnívá nad ostatními – součástí objektu je krytý střešní bazén se dvěma vířivkami na sluneční terase s nezapomenutelným výhledem na mikulovské dominanty, kongresový sál s kapacitou 500 osob, vinný sklep až pro 250 osob, hotelové vinařství a minipivovar Galant, hosty opěvované snídaně a mnohé další – je správnou volbou pro Vaše firemní či soukromé pobyty. Hotel je s ubytovací kapacitou 282 lůžek ve 125 pokojích největším hotelem jižně od Brna a severně od Vídně. Pohodlně tedy pojme i tak náročnou událost, jakou jsou mezinárodní konference a sympózia, kterých již hotel připravil desítky a jejichž úspěšnost a spokojenost organizátorů dokládá nespočet kladných referencí.

velikostí od 15 do 130 osob se přímo nabízí pro firemní akce všeho druhu. Bezplatné parkování až pro 130 vozů a vysokorychlostní WiFi zdarma v celém komplexu jsou samozřejmostí. Výtečné jídlo z hotelových kuchyní mohou hosté zapít místním vínem nebo výborným pivem z domácího minipivovaru Galant otevřeného v roce 2015. Ten si mohou hosté prohlédnout na vlastní oči, poslechnout si odborný výklad místního sládka a samozřejmě i ochutnat hotové dílo a případně si jej odvézt společně s vínem z našeho vinařství jako dárek pro své přátele.

Tým hotelu pro Vás připraví širokou nabídku doplňkových aktivit. Ať už se jedná o večery s cimbálem, řízené degustace vín, destilátů nebo hmyzu, molekulární kuchyně, treModernizovaný kongresový sál Au- asure hunt, vinné kasino, lety barelius nabízí nejmodernější audiovi- lónem, nebo jen příjemné grilování zuální techniku, vjezd pro automo- šťavnatého selátka. bil a kapacitu až 450 sedících osob. Dalších osm salónků a sálů různých

BYZMAG 21


hotel Galant Hotel je jako stvořený pro incentivní turistiku a jeho okolí poskytuje možnost těch nejkrásnějších výletů – a ať už se rozhodnete pro místní zámek, Dietrichsteinskou hrobku, Svatý kopeček, Židovské město, jeskyně na Turoldu, Kozí hrádek, opevnění z doby první republiky, Pálavské vrchy a jejich hrady, rakouský Poysdorf, Vídeň, Lednicko-Valtický areál, největší českou památku UNESCO, nebo jen procházku mezi vinicemi, nikdy se nezmýlíte. Neváhejte a uspořádejte ve 4* Hotelu Galant firemní akci, na kterou budou Vaši hosté dlouho vzpomínat!

22 BYZMAG


Kapka Naděje

Drinkem proti leukémii! Jak chutná koktejl Naděje? Předposlední dubnový víkend se nesl ve znamení boje proti dětské leukémii. Nadační fond Kapka naděje již posedmé vyhlásil tradiční Cocktail Weekend, během nějž zúčastněné bary svým hostům podávali koktejl Naděje. Výtěžek z letošního ročníku pomůže Nadačnímu fondu s koupí cytometru pro diagnostiku leukémie do Fakultní nemocnice v Motole. Záštitu nad akcí převzala Česká barmanská asociace. Namíchat koktejl, který zachutná všem, by byl oříšek i pro zkušeného barmana. Připravit drink na podporu těm, kteří pomoc potřebují nejvíce, ale může každý. A jaká je receptura? Jediným kritériem je chuť pomáhat. Ve skutečnosti se totiž může jednat o jakýkoliv drink, jeho složení nehraje roli. Nezáleží ani na tom, zda je alkoholický, či nikoliv. Hlavní „ingrediencí“ každého takového koktejlu je příspěvek 20 Kč, kterým zúčastněné podniky pomohou se zakoupením cytometru do pražské Fakultní nemocnice v Motole.

„Cocktail Weekend je jednou z akcí na podporu nemocných dětí v České republice. Za sedmnáct let existence Kapky naděje se nám podařilo získat pro nemocnice a různá zdravotnická zařízení přístroje v hodnotě přes 170 milionů korun. Jedním z nich bude i cytometr pro diagnostiku leukémie ve Fakultní nemocnici v Motole. Snažíme se pomáhat nejen v Praze, ale i v celém Česku. Dohromady spolupracujeme už s více než čtyřiceti českými nemocnicemi, a vedle nich také financujeme aplikované výzkumné aktivity vědeckých pracovníků,“ vysvětluje Vendula Pizingerová (dříve

BYZMAG 23


Kapka Naděje

Svobodová), prezidentka Nadační- koupil v roce 2006. Svými funkcemi ho fondu Kapka naděje. navíc nahradí i jeden další dosluhující přístroj, nákup nového vybaveZapojit se může každý ní byl proto naléhavý. Cytometr je v celostátním měřítku klíčový pro Přesnější a rychlejší cytometr nové diagnostiku a kontrolu léčby akutgenerace v Motole nahradí 10 let ní i chronické leukémie a dalších starý přístroj, který nadační fond za- maligních i nemaligních onemoc-

24 BYZMAG


Kapka Naděje nění krvetvorby. Přístroj se použí- a nálepku Kapky naděje informující vá k laboratornímu vyšetření krve, o jejich účasti v dobročinné akci. kde se sleduje především množ- Zástupci tří vítězných barů budou ství a životnost hematopoetických pozváni na Kliniku dětské hema(krvetvorných) kmenových buněk. tologie a onkologie ve Fakultní Díky cytometrii lze v krátkém čase nemocnici v Motole, kde bude příanalyzovat stroj využíKoktejl Naděje od Tretter’s Cocktail Bar velké množván. Nadační • 4 cl ginu ství buněk, fond Kapky • 2 cl blue curasao nejčastěji naděje při • 2 cl limetové šťávy krevních, z spěje 1 mili • 1 cl bezinkového siru hlediska jeon korun. Po • 4 až 5 kuliček drceného jalovce jich fyzikálmoci může ních vlastkaždý, kdo ností. Výsledky rozborů pomáhají si v označených barech objedná lilékařům najít účinnou a co možná bovolný drink podle své chuti. Výnejšetrnější léčbu nejen součas- těžek loňského ročníku přispěl k ných dětských pacientů s leukémií, zakoupení novorozenecké resusciale i těch budoucích. tační sady NeoPuff pro nemocnici v Klatovech. Do akce se zapojily i známé osobnosti. Jednou z nich je topmodelka Pavlína Němcová, která spolu s dalšími odstartovala Cocktail Weekend v pražském Tretter’s Cocktail Bar. Do akce se však může zapojit kterýkoliv bar v České republice. Všechny zúčastněné podniky obdrží certifikát ve třech různých kategoriích

BYZMAG 25


Lukáš Kvapil závodník na Rallye Dakar 26 BYZMAG


Lukáš Kvapil Šestnáct let je v aktivní službě u Vojenské policie. Sice se už o Lukášovi Kvapilovi vědělo, a to především jako o úspěšném závodníkovi dálkové rallye, ale do širokého povědomí vstoupil až svou účastí na nejtěžším závodě světa, kterým je Rallye Dakar. Bez zaváhání zastavil u zraněného italského kolegy, i když mu šlo o cenné vteřiny, a poskytl mu první pomoc. Na trasu se opět vydal až po příjezdu záchranářů. Bohužel pomyslnou cílovou rovinkou neprojel, téhož dne také havaroval, byl vážně zraněný a ze závodů musel odstoupit. Přesto věděl, že udělá vše pro to, aby v roce 2018 stál opět na startu.

Oficiální název vaší pozice je Tak my máme to obrovské štěstí, že vcelku složitý, jak byste ji přiblí- můžeme spolupracovat, protože žil našim čtenářům? když se člověk uzavře do sebe, vidí jenom to svoje a nepřijímá zkušeJsem voják Armády České republi- nosti ostatních, tak se nemůže poky. Sloužím na velitelství ochranné sunovat dál. Probíhají spolupráce služby jako instruktor. Mám pod na mezinárodní úrovni a vzhledem sebou instruktory, kteří se starají o k tomu, že jsem voják armády ČR ostatní instruktory i vojáky. Dohlí- a armáda je členem NATO, tak si žím na to, aby byl správně vedený předáváme zkušenosti s aliančními výcvik u vojenské policie. Je to po- vojsky. zice manažera, který předává svoje zkušenosti instruktorům. Korigu- Co rozhodlo o tom, že jste vojáji jejich směr, a to především díky kem? vlastním zkušenostem. Dlouho jsem o tom přemýšlel. VzoCvičíte jenom pro české sbory, rem mi byl můj otec, který dlouho nebo i pro zahraniční? sloužil u policie. Ve svých dvaceti le-

BYZMAG 27


Lukáš Kvapil tech jsem musel nastoupit základní vojenskou službu. Narukoval jsem a stal jsem se členem motocyklové jednotky Hradní stráže, kde jsem viděl motorky, které doprovází prezidenta. Tak začala moje kariéra u armády. Prošel jsem všemi stupni, od základního stupně jsem došel k důstojnickému. Byl to doopravdy obrovský zážitek. Absolvoval jsem výběrové řízení a takový ten impulz byl to, že jsem poznal pozadí při základní vojenské službě. Uvědomil jsem si, že mě to baví a že to není pouze o tom drilu, jak si všichni myslí. Jaký musí být voják dnes? Myslíte, že stále platí stigma „zelený mozek“?

ný mozek“ je dávný přežitek, který možná někde koluje, ale rozhodně už to tak dávno není. Naše armáda má punc kvality. Jsem v armádě šestnáct let a můžu srovnávat. Došlo k obrovským změnám a voják je velice prestižní místo. Dneska armáda nabízí střední školu s maturitou, pak nabízí i vysokou školu a pro všechny tyto absolventy už má automaticky nabídku zaměstnání. Jakou prestiž má naše armáda v Evropě? Patříme mezi ty nejlepší koaliční vojáky. Naši specialisté, chemici, speciální jednotky a další jsou velice ceněni. Sám jsem to cítil, když jsem byl v zahraniční misi. Když člověk nese českou vlajku, tak je automaticky považován za velice zkušeného vojáka, protože u nás je kladený velký důraz na jazyky a na přípravu. Já sám mám angličtinu a francouzštinu.

Já jsem poznal to, že člověk musí mít určitou dávku pokory, protože i když může být nejlepší ve všem a nebude mít pokoru, tak je to vlastně cesta do pekel. Přijmutí toho, že nejsem sice nejlepší, ale stejně se mám stále co učit, je pro mě to nej- Myslíte si, že je vaše dráha života větší ponaučení. Označení „zele- předurčená?

28 BYZMAG


Lukáš Kvapil

Nepodléhám osudu, ale myslím si, že každý má nějakou svoji cestu napsanou. Jenom se odchyluje svými činy, takže v osud určitým způsobem věřím a myslím si, že každý má nějakou tu dráhu osudu napsanou. Já si myslím, že moje dráha je taková, že jsem musel poznat to špatný, abych si vážil toho dobrého. Takže člověk jde nahoru a poznává kolem sebe lidi, díky kterým jde nahoru, ale musí si je pamatovat, protože může jít dolů. Mně se přesně tohle stalo. Byl jsem nahoře, byl jsem

dole, a teď si myslím, že jdu zase nahoru. Vždycky bude přede mnou něco, co bych si chtěl splnit. Z čeho má voják největší strach, když je na misi? Co se v něm vlastně děje? Mám za sebou tři zahraniční mise – to je hlavní náplň mojí práce. Působil jsem jako mentor instruktorů v Iráku a jako člen ochranného týmu v Afghánistánu. Je to velká zkušenost a služba armádě a České republice. BYZMAG 29


Lukáš Kvapil

Strach je přirozená věc. Když někdo nemá strach, tak to většinou nedopadá dobře. My jsme připravováni a cvičeni jak fyzicky, tak i psychicky. My prostě máme podporu v tomhle všem. Přijedeme, splníme svůj úkol v zahraniční misi, vrátíme se zpátky a tím je to vyřešené. Tím, že jsme na to připravení a vycvičení, tak z toho nemáme žádné následky, ba naopak jsme hrdí na to, že jsme v té zahraniční misi byli. Jak moc jste okolo sebe cítili ne-

30 BYZMAG

bezpečí? Jaký je ten pocit doopravdy, když se ocitnete ve válce? To se nedá jen tak říct, protože jsme na to cvičení. Jdeme tam, splníme svůj úkol, vrátíme se zpátky a necháme to tam. Nebezpečí tam je, my to víme a děláme všechno pro to, aby se to nepřeneslo k nám do České republiky. Prožili jsme to, ale jsme na to připravení. Je to naše služba.


Lukáš Kvapil Jak se díváte na novodobé váleč- odvíjelo až k dnešku? né filmy? V patnácti jsem začal jezdit juniMně se líbí filmy z druhé světové orskou reprezentaci v enduru, pak války, ale pořád jsou to jen filmy. jsem se dostal k vojenské policii na Musíte to brát tak, že ta spousta motorky a postupem času jsem se věcí, co tam je, musí být ztvárně- dostal na ochrannou službu. Prošel na způsobem, aby zaujala diváka. jsem si těmito pozicemi a skončil Vzhledem k tomu, co jsem zažil, jsem jako osobní ochránce našich beru tyto filmy tak trochu s úsmě- nejvyšších představitelů, což byl vem. To máte jako počítačové hry. můj sen. Začínal jsem s řízením Podle pravdy jsou pouze některé motorky, pak jsem začal řídit spevěci. ciální vozidla a pak jsem dělal samotnou osobní ochranu. Nějakým Jak žije voják, jaký má prostor způsobem jsem se vypracoval, ale pro svůj život? motorky jsou spjaté s celým mým životem. Ať chci nebo ne, prostě se Úplně stejný jako každý jiný. Je to k nim stále vracím. práce, je to služba, je to i koníček. My to vnímáme jako poslání. Je to Je Dakar vaším klukovským to samé, co u záchranářů, policis- snem? tů nebo hasičů. Je to věc, se kterou jsme spjatí. Rodiny to vědí, podpo- U mě se vlastně sen stal skutečnosrují nás, protože bez toho by to ne- tí. Už jako malý jsem hltal zprávy o šlo. Moje rodina mě plně podporu- výsledcích Čechů na Rallye Dakar je a je hrdá na to, že jsem vojákem. v čele s panem Lopraisem. Byl to můj klukovský sen od šesti let. NiVáš život se stále točí okolo mo- jak jsem po tom nešel, ale nějak se torek, jak se tedy vše postupně ty dráhy nakonec potkaly a já jsem

BYZMAG 31


Jan Neveselý dostal tu možnost postavit se na start. Dostal jsem se do Armádního vojenského centra Dukla Praha. Motorky mě provází celý můj život, nějakým způsobem se to propojilo a armáda mě v tom neskutečně podpořila. Dostal jsem se tak i na Dakar, na čemž jsem pracoval tři roky. Nikdy jsem netvrdil, že chci vyhrát Dakar, chtěl jsem zažít tu atmosféru a to jsem si splnil. Letos v lednu jsem se postavil na start tohoto nejprestižnějšího, nejtěžšího závodu na světě a tím jsem si splnil svůj sen.

stalo a já závod dokončil. Je to věc, kterou tam udělalo mnoho závodníků přede mnou. To, že tam někdo někomu pomohl, se tam děje dnes a denně. To, že jsem u toho byl, na mě prostě padlo. To, že jsem pak nedojel, to nijak neovlivnilo. Můžeme si říkat, co by kdyby, ale ono se to stalo a já to nějak přijal. Všech ocenění si hrozně vážím. Udělal jsem věc, jako každý jiný a jsem za to rád, ale všechno bych vyměnil za to, abych neměl to zranění a já si tady povídal o tom, že mám medaili a Musel jste skončit už ve druhé že jsem dojel etapě, přesto zasloužíte obdiv. Dakar. To je asi Přispěl jste k záchraně lidského celý. života, když jste pomáhal oživovat svého soupeře. V téže etapě Jak ten sen jste sám havaroval a závod tím probíhal? pro vás skončil. Ministr obrany Martin Stropnický vás za tento Silným zážitčin vyznamenal. Jak to vnímáte? kem je především to, Těch ocenění přišlo několik, ale když stojíte upřímně já bych byl raději, kdybych na startovní dojel Dakar, kdyby se to vůbec ne- rampě, kdy

32 BYZMAG


AUDIENCE GRAND CRU CLASSÉ vás sleduje celý svět, doslova tisíce lidí. Když jsem tam stál, tak ta atmosféra na vás opravdu dýchne. Bylo to dáno možná i tím, že jsem startoval mezi těmi nejlepšími na světě. Užíval jsem si to. Bohužel druhý den jsem skončil, protože jsem měl těžké zranění, ale to k tomu prostě patří. Dakar je takový, je to opravdu nejtěžší závod a já jsem hrozně rád, že jsem tam byl, a budu dělat všechno pro to, abych se tam dostal zpátky. Před tím jsem jezdil evropský a světový pohár v dálkové rallye a dařilo se mi. Za to hrozně děkuju. Dařilo se mi obsazovat přední místa mistrovství Evropy a byl jsem na předních příčkách

mistrovství světa. Dakar bylo takové vyvrcholení. Osahal jsem si to, omakal, abych se pokud možno umisťoval na dalších Dakarech do nějakého padesátého místa, což byl můj sen. Mým cílem je si tohle splnit. Kde se vidíte za pět let? Vůbec nevím, (smích) protože už mám za sebou odslouženou spoustu let a chtěl bych se dostat do takové té pozice mentora, kde bych předával svoje zkušenosti, které mám. Tam to celé směřuji. Stále byste chtěl být spjat s armádou? Armádě musím vrátit to, co mi dala, a jestli si mě budou držet, i když budu starej, tak budu své zkušenosti hrozně rád předávat v rámci armády dál. Uvidíme, co bude. Kde se vidíte za dvacet let? Jsem tak sešroubovaný a rozbitý, že

BYZMAG 33


Lukáš Kvapil jsem zvědavý, jestli to bude všechno držet. Budu doufat, že budu se svými dětmi a případně vnoučaty a budu si užívat života a vše brát s nadhledem. Jak jste přišel ke šroubům, co se přihodilo?

Motosalon, motorky a vy? Jsem hodně rád, že armáda na Motosalonu představí poslední modely motorek, které máme k dispozici a že tam bude zástupce Hradní stráže, vojenské policie a speciálních jednotek. Takže určitě všechny zvu, budeme tam my, bude tam Armádní vojenské centrum Dukla Praha a všichni uvidí naše motocykly, které máme k dispozici k výkonu služby.

Závoděním. Padáme a rozbíjíme se. Mám dva vážné úrazy, jeden z Dakaru a druhý ze závodů tady v České republice. Měl jsem také nezaviněnou nehodu. Na silnici mě Děkuji za rozhovor. srazilo auto, nebyla to moje vina. Text: Lenka Žáčková Tento zážitek pro mě byl asi nejhorFoto: Tino Kratochvil ší, ale budu se s tím muset nějak vypořádat.

BYZMAG MĚSÍČNÍK PRO PODPORU PODNIKÁNÍ V ČR

34 BYZMAG


Jsme s Vámi již

www.net-wings.eu

BYZMAG 35


VILLA RITTER

JEDINEČNÁ TERAPIE V ČESKÉ REPUBLICE Karlovy Vary jsou proslulé svými léčivými prameny a lázeňskou péčí, jež je dokáže maximálně využít pro lidské zdraví. Nyní zde mohou zájemci využít v České republice zcela jedinečnou terapii, která využívá nejen klasické medicíny, jakožto maximum dostupných přirozených postupů k ozdravení celého člověka, tedy nejen těla, ale i psychiky, a to v rámci celostního programu. Dostupný je pouze ve Vital hotelu Villa Ritter.

VITAL HOTEL VILLA RITTER je nádherný komorní lázeňský hotel z konce 19. stol. s překrásnou historizující architekturou. Nachází se ve výstavní čtvrti West End, která skýtá veškeré výhody ozdravného pobytu. I když je odtud do centra Karlových Varů s jejich prameny, obchody a čilejším lázeňským životem co by kamenem dohodil, už při příjezdu k Vital hotelu Villa Ritter vás zdejší prostředí upoutá malebnou architekturou, množstvím zeleně a hlavně poklidnou a luxusní atmosférou. 36 BYZMAG

PRO ODPOČINEK A ZREGENEROVÁNÍ SIL je Vital hotel Villa Ritter vskutku to pravé. Vedle klasických lázeňských procedur tu pro své hosty nově přichystali zcela unikátní a v České republice jinde nedostupnou celostní ozdravnou proceduru. Podobné, avšak ne zcela totožné terapie je možné najít jen na několika málo místech ve světě. Unikátnost celého programu spočívá v komplexní celodenní péči o klienta jak z hlediska výživy, tak i pohybu a psychické vyrovnanosti. Orientuje se hlavně na pocity klienta a snaží


VILLA RITTER

se ho vést k přirozenému životu v detoxem a své zdraví podpoří rovsouladu s okolím a jeho vlastními něž vitarijánskou kuchyní, která potřebami. svou úpravou jen do 42 °C zachová v pečlivě vybraných složkách stravy NA ZDRAVÍ HOSTŮ v rámci ce- všechny důležité a prospěšné živilostního programu působí rozličná ny. tělesná cvičení, příjemné techniky k uvolnění mysli a výtečná výživa. K DOBRÉMU FYZICKÉMU a psyKlienti si vedle dalších cvičení bu- chickému pocitu pomůže navíc dou moci projít například Gravitač- očistná kúra, jejíž průběh lze rozní vlnovou gymnastikou, mysli za- dělit do dvou linií (pasivní a aktivhlcené množstvím podnětů ulehčí ní) a která se zaměřuje na 4 oblasti mimo jiné Psycholingvistickým vnitřního očištění lidského těla: játra, žlučník a střeva, plíce a ledviny BYZMAG 37


VILLA RITTER

společně s kůží. Přirozenou součástí celostního ozdravného programu je pitný režim „ušitý“ každému z hostů na míru podle jeho zdravotních potřeb. Hlavní složkou pitné

38 BYZMAG

kúry je přirozeně léčivá karlovarská minerální voda. ROZMANITÝ JÍDELNÍČEK založený ve Ville Ritter na vitarijánské


VILLA RITTER stravě zachovává zdejší pravidlo přípravy nápojů ze surovin od těch nejlepších místních a evropských dodavatelů. Navíc je obohacen o speciální recepty z bylinek rodinné farmy z Krušných hor, které jsou využívány výhradně na čaje. Menu sestavuje zkušený šéfkuchař s dietní terapeutkou a jedná se opravdu o výtečné a exkluzivní pokrmy.

vat v několika časových variantách. Nejkratší kúra trvá 10 dnů, delší 14 dnů, avšak nejvhodnější délka trvání programu je z hlediska důkladného ozdravení nastavena na tři týdny. Jedním z cílů programu je naučit hosty novým životním návykům, které by po ukončení pobytu mohli snadno začlenit do své každodenní rutiny, a v důsledku toho zkvalitnit svůj život z dlouhodobéPO CELOU DOBU POBYTU ve Vital ho hlediska. hotelu Villa Ritter se každému z hostů dostává maximální individuální VITAL HOTEL VILLA RITTER poskypéče. Součástí pobytu je vstupní, tuje vynikající zázemí pro relaxaci kontrolní a výstupní vyšetření vyu- i lázeňskou péči. Nabízí 18 luxusžívající několika technologií – ana- ně vybavených pokojů s pěknými lýza struktury těla, vyšetření živé výhledy do okolí, wellness zónu, kapky krve, kapilárů, moči, i ana- upravenou zahradu, raw restauralyzátor srdečního rytmu, vyšetření ci, parkování a především se jedná očí a jiné pomocné metody, které o jedinečnou oázu klidu a zdraví pomohou lékaři správně ohodnotit v nejexkluzivnější části Karlových celostní stav organismu. Právě na Varů. základě kondice a dispozic klienta je unikátní celostní program pro každého specificky upraven, aby www.villaritter.com byl pro něj co nejúčinnější. Text: Diana Media PROGRAM JE MOŽNÉ absolvo- Foto: Archiv

BYZMAG 39


Criminal compliance program

Záchranná brzda při průšvihu Korporátní vody rozvířila novela zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a otevřela řadu otázek, jak se obchodní společnosti a další právnické osoby mohou této odpovědnosti zprostit. Jde o zbavení se trestní odpovědnosti právnickou osobou tak, aby jí nepostihly případné zákonné sankce zavedením tzv. Criminal compliance programů.

Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob je v České republice účinný od roku 2012 a mezi první aféry patřilo zejména vyšetřování zmanipulovaných veřejných zakázek. Trestní odpovědnost právnické osoby vychází v principu, že jednání fyzické osoby je možné přičíst právnické osobě, za kterou jedná, a to za podmínek, že fyzická osoba jedná v zájmu a v rámci činnosti právnické osoby. S touto myšlenkou bylo možné bez omezení postihovat právnické osoby za jednání svých zaměstnanců, členů statutárních orgánů, zmocněnců, externích pracovníků a dalších.

40 BYZMAG

V případě, že se obchodní společnosti nepodaří zprostit trestní odpovědnosti, hrozí jí stejně jako fyzické osobě trestní stíhání a sankce v podobě zrušení společnosti a vstupu do likvidace, propadnutí majetku (celého nebo části), peněžitého trestu, zákazu činnosti nebo například zákazu účasti na veřejných zakázkách a dalších. Podíváme se tedy, v jakých případech je protiprávní jednání přičitatelné právnické osobě a kdy není. Rozšíření výčtu trestních činů První novinkou je změna pozitivní-


Criminal compliance program ho výčtu trestných činů přičitatelných právnické osobě na výčet negativní. Jednoduše řečeno, zatímco původní zákon stanovoval taxativní výčet trestných činů, které bylo možno přičíst, novela rozšířila tyto trestné činy v takovém rozsahu, že je jednodušší vypsat ty trestné činy, které přičitatelné nejsou s tím, že všechny ostatní jsou. Celkový počet přičitatelných trestných činů právnické osobě vzrostl po novele z 84 na téměř 200. Z logiky věci sem nepatří trestné činy, které se úzce vztahují k fyzické osobě, jako je vražda, zabití, rvačka, opilství nebo vlastizrada a jejichž přičitatelnost právnické osobě působí až absurdně. Mezi nově zahrnuté trestné činy po novele patří například porušování povinností při správě cizího majetku, krádež, poškozování spotřebitele nebo dokonce i pomluva. Novelou dochází k rozšíření katalogu trestných činů, na které není možné uplatnit zánik trestní odpovědnosti účinnou lítostí. Jsou to zejména trestné činy související s

korupcí jako je trestný čin pletich v insolvenčním řízení, porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže, sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě a další. U všech těchto trestných činů už lítost nebude stačit k vyvinění. Zproštění se trestní odpovědnosti Druhou novinkou je pojetí obecného zproštění se trestní odpovědnosti právnickou osobou. Před novelou platilo, že obchodní společnost měla možnost vyvinění, jestliže přijala opatření, která byla nezbytná pro zamezení či odvrácení následků spáchaného trestného činu jako například interní systémy kontroly činnosti zaměstnanců. Nová právní úprava není tak přísná vůči právnickým osobám a odpovědnost ve významné míře omezuje a značně rozšiřuje schopnost právnické osoby se z trestní odpovědnosti vyvinit bez ohledu na to,

BYZMAG 41


Criminal compliance program kterou osobou (zaměstnanec nebo statuární orgán), byl trestný čin spáchán. Dnes není právnická osoba odpovědná za spáchání trestného činu fyzickou osobou v případě, že prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které na ní bylo možné spravedlivě požadovat, aby spáchání takového činu zabránila.

Criminal comliance program (CCP) můžeme definovat jako ucelený systém vnitřních opatření a postupů pro prevenci, rozpoznávání a řešení případných trestněprávních jednání, který je při správném nastavení a zpracování efektivní nástroj pro eliminaci trestných činů přičitatelných právnické osobě. Je důležité, aby tyto programy byly vždy uzpůsobeny dané společnosti a jejím potřebám a byly součástí firemní kultury. Proto je důležité svěřit jejich tvorbu odborníkům, kteří připraví program na míru dané společnosti. Nezbytná je i důsledná komunikace, školení zaměstnanců a správné nastavení vnitřních procesů tak, aby byly schopné vyhledávat případná rizika či přímo páchání samotné trestné činnosti a na toto včas reagovaly spoluprací s orgány činnými v trestním řízení.

Případné vyvinění právnické osoby bude tedy záviset na onom „úsilí, které je možné spravedlivě požadovat“. Tato formulace působí velmi obecně a nepřesně, její obsah bude předmětem právní praxe a judikatury následujících let. Přesto se dá říct, že orgány činné v trestním řízení budou posuzovat, jak se právnická osoba k možnému páchání trestné činnosti staví a jaké prevenční mechanizmy má zavedené. Tuto podmínku by měly zajistit příslušné a na míru zpracované Criminal compliance programy, Jako příklad můžeme uvést jednakteré budou právnickými osobami tele společnosti, který pozve svéefektivně uplatňovány. ho obchodního partnera (například zadavatele veřejné zakázky) Criminal compliance program na oběd do vyhlášené restaurace

42 BYZMAG


Criminal compliance program s útratou značně přesahující 5 000,Kč. Načež bude společnost čelit obvinění z trestného činu korupce. V případě, že bude mít společnost vhodně nastavený CCP, může se vyvinit s tím, že jednatel byl seznámen s vnitřním předpisem, který jako maximální možnou výši za oběd stanovuje 2 000,-Kč a prošel např. školením, v rámci něhož se tyto znalosti ověřovaly. Trestně odpovědný bude tedy jednatel jakožto fyzická osoba.

bu CCP a jejich parametry, tudíž je možné je realizovat formou interních směrnic jako jsou bezpečnostní předpisy, krizové nařízení, organizační řády a další tak, aby co nejlépe vyhovovaly požadavku „úsilí, které je možné spravedlivě požadovat“. V současné době eviduje Rejstřík trestů právnických osob na 170 záznamů odsouzení právnických osob, mnoho společností zachránil právě správně nastavený CCP.

Je třeba zmínit, že český právní řád nikde neupravuje přesnou podo- pokračování příště

Richard Gürlich 
advokát/attorney at law GÜRLICH & Co. 
 Politických vězňů 19,
110 00 Praha 1 tel.: + 420 222 101 591 
 direct tel.: + 420 222 101 595 fax: + 420 222 101 590 
 mobil: +420 604 233 118 
 gurlich@akrg.cz 
 www.akrg.cz

BYZMAG 43


Český granát

Po stopách českého granátu Právě touto cestou jsme se vydali v rámci dubnového mimoklubového setkání Cosmopolitan Executive Helas Ladies Club. Naše kroky nás zavedly až do Turnova, do společnosti Granát, kde jsme měli možnost seznámit se s celým procesem vzniku granátového šperku od třídění kamínků, jejich broušení až po konečné leštění hotového šperku. Po absolvování velmi zajímavé prohlídky jsme se vypravili do turnovské galerie, malého muzea českého granátu, kde jsme se dozvěděli řadu dalších informací nejen ohledně těžby. Na vlastní oči jsme mohli vidět, jak šel čas se šperky s typicky rudým kamenem, prohlédnout si sklo s českými granáty. Součástí expozice byla například nejrůznější ocenění, na jejichž výrobě se turnovský podnik podílel. Příjemným zpestřením celého se-

44 BYZMAG

tkání byla možnost si „osahat“ šperkařské řemeslo a vyzkoušet si zlatnické a brusičské práce. Třešničkou na dortu na závěr našeho setkání byl dárek v podobě šperku, který si členky Cosmopolitan Executive Helas Ladies Clubu odvážely s sebou do Prahy. Kde se setkává šmrnc první republiky se světem moderních technologií a energických ženských osobností? Dámský klub Cosmopolitan Executive Helas Ladies Club již 18 let podporuje, inspiruje a sdružuje ženy s aktivním přístupem k životu. Klubová setkání přinášejí vždy odbornou a společenskou část, spojují zábavu a osobní rozvoj – to vše v tom nejpříjemnějším, vstřícném a inspirujícím prostředí. Členky se setkávají se známými osobnostmi českého společenského života, stejně tak s odborníky z nejrůznějších oborů, kteří by mohli všestrannou a aktivní ženu, ať už její věk začíná dvojkou, nebo osmičkou, zaujmout.

www.helas-ladies-club.cz


Český granát

BYZMAG 45


JIC MASTER

David Klečka Yieldigo

46 BYZMAG


Yieldigo Napadlo by vás někdy, že matematika může být klíčem k nárůstu profitu u retailových řetězců až o 10% ba dokonce více? Kluci z Yieldiga jsou jedni z prvních na světě vůbec, kteří do retailu aplikují metody tzv. Dynamic Pricing, který je nám již poměrně dobře znám, pokud jsme někdy kupovali letenku. Že má tento startup našlápnuto k zajímavé budoucnosti, dokazuje i podpora z řad investorů Bohemia Venture Capital a Logio Holding. O co v Yieldigu jde? To nám poví jeden z jeho zakladatelů David Klečka.

Jaký je příběh Yieldiga? Pěkný, vydatný, v detailech místy román. Long story short. V první polovině roku 2016 jsme se hodně potkávali s hráči na retailovém trhu jak na straně velkých obchodních řetězců tak na straně předních českých dodavatelů technologických řešení. Ptali jsme se jich na různé a různě divné otázky, přitom jsme se zajímali o to, co je v retailu trápí. Tehdy jsme se domnívali, že dynamická cenotvorba a velice přesné předpovídání budoucích prodejů by mohlo být něco, co retailový trh lehce postrádá. Teď už víme, že jsme byli blízko pravdě. Před založením společnosti jsme

se s Radimem Dudkem scházeli v azylu na naší alma mater - katedře matematiky na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské - kde jsme do nocí pracovali na matematickém R&D současného Yieldiga. To bylo extrémně klíčové a zároveň těžké období a tam se lámal chleba. Po nějakém čase se již dalo začít přemýšlet o produktu, firmě, vizi. V tu chvíli se k nám připojil do role softwarového inženýra Jiří Psota, který nám pomáhá přetavit bohaté R&D do formy produktu postaveného na moderních technologiích. V říjnu 2016 jsme založili Yieldigo, vzápětí jsme prošli seedovou investicí. V tu chvíli jsme již věděli o několika prvních klientech, kteří Yieldigo BYZMAG 47


Yieldigo chtějí ihned vyzkoušet. Před Vánoci se nám povedlo dodělat MVP pro první dodání produktu klientům. Do toho jsme montovali nábytek v nových kancelářích u Staromáku, vítali nové kolegy a všude možně validovali vizi a market-fit s trhem a poskytovateli. I díky zkušeným investorům z retailového businessu jsme v tomto procesu validace byli rychlí (čímž neříkám, že dnes s ním končíme). Nyní dokončujeme dynamickou cenotvorbu e-commerce a za pár dní rozbíháme dalšího klienta. Takže bych řekl, že start se povedl. Kdo byli ti první klienti? To je zatím tajné (smích). Mohu říci, že pilotní projekty běží ve všech oblastech, ve kterých si věříme a to jsme si moc přáli – namátkou potravinové řetězce, drogistické a farmaceutické zboží v rovině jedné, online i offline v rovině druhé. O co konkrétně v Yieldigu jde?

48 BYZMAG

Ve zkratce nám jde o to globálně změnit přístup retailových společností k problémům, při jejichž řešení umí věda, nebo konkrétně matematika, ve spojení s novými technologiemi, pomoci lépe, než tomu bylo v minulosti. Yieldigo zajišťuje optimální cenotvorbu retailových společností prostřednictvím větší spokojenosti cílových zákazníků s cenami. Na základě nashromážděných dat jsou naše metody schopny pomocí matematicko-stochastických modelů simulovat chování zákazníka stojícího před regálem v obchodě (nebo sedícího před internetovým obchodem) a díky machine learning procedurám s velkou přesností určit, jak se zákazník rozhodne. Právě to dělá z Yieldiga unikátní systém. Navýšit obrat retailového řetězce tak jde na části sortimentu i o více než 10%, aniž by došlo ke zdražení pro cílového zákazníka. Kdyby nebylo tolikrát zmíněno, že se zaměřujete na maloobchod, myslela bych si, že hovoříte o


Yieldigo prostředí internetu. Jak moc se online platformy liší od té vaší? Co v retailu jde a v eshopech ne a naopak? Popravdě máme již i ryzí online klienty. Nicméně jedním z hlavních rozdílů je, že v případě online nakupování jsou často k dispozici cenové srovnávače, které mají veliký vliv na rozhodování zákazníka při nákupu. V prostředí kamenných obchodů je tento efekt daleko menší. V létě 2016 toto naše modely neuměly zvládnout. To jsme během podzimu změnili a nyní jsme připraveni. Pokud bych se měl vyjádřit k onlinu, nutno podotknout, že podobných produktů je tam méně než bychom možná všichni čekali. Pár řešení by se našlo, například nástroj běžící v Amazonu storu. Otázkou je nakolik jsou tato řešení generická.

blémech, které pomáháme řešit my, tak rozhodně logický - využívají možnosti, které mají, na jejich místě bychom se všichni chovali stejně. Zjistili jsme však, že se snaží hledat alternativu k internímu manažersko-analytickému přístupu nebo konzultačním společnostem. Mnohé retailové společnosti aktivně experimentují s novými produkty, které připojují do svých systémů. To je skvělé znamení, že nejen online ale také offline inovuje a v budoucnu nakonec nabídne lepší službu pro zákazníka. Jaké jsou největší výhody využívání Yieldiga?

Jsme velice úzce zaměřeni jak produktově tak co se týká cílového trhu jakým je rychloobrátkový prodej. Díky této specializaci umíme nabídnout velice výkonné řešení, A jaký je vlastně současný pří- ať už hovoříme o přínosu na profitu stup retailových řetězců k pro- nebo přesnosti předpovídání choblémům? vání zákazníků a následné poptávky. V ostatních modulech budeme Pokud bychom se měli bavit o pro- z vysoké specializace opět vychá-

BYZMAG 49


Yieldigo

zet. Technologicky nikterak nezatěžujeme zpravidla velký IT systém našeho klienta. Prostřednictvím SaaS se mu snažíme vytvořit co nejpohodlnější podmínky, navíc mu tím dáváme možnost si naši platformu vyzkoušet, aniž bychom

50 BYZMAG

ho nutili k několikaletým licencím. V důsledku inovativním způsobem pomáháme našemu klientovi identifikovat vztah mezi jeho nabízeným sortimentem a cílovým zákazníkem. Pochopí tak, co má zákazník rád a o co naopak zákaz-


Yieldigo ník nestojí. V takovém případě je zbytečné tyto věci nadále naskladňovat, případně z důvodu expirace vyhazovat. To mimochodem koresponduje s trendem, který pozorujeme - vyhraňování sortimentu při jeho současném omezování co do počtu nabízených položek. Retailové řetězce se snaží být pro zákazníka produktově čitelnější a snaží se nabízet méně položek s rostoucím důrazem na kvalitu.

V létě 2016 jsme procházeli typickým obdobím pro startup, kdy každý dělal všechno. Nyní máme jasné kompetence a u kluků jsem maximálně přesvědčený o jejich schopnostech. Radim je ve vší pokoře a skromnosti geniální matematik a Jiří je zkušený softwarový architekt, který má za sebou už několik zajímavých projektů. O sobě bych mluvit nechtěl - já stále dělám všechno (smích).

Jak jste se dali s Radimem Dud- Jaká je vaše cesta k úspěchu? kem a Jiřím Psotou dohromady? Nerad bych neotřele hovořil v tuto S Radimem jsme se poznali před 6 chvíli o úspěchu. Vždy se snažím lety na katedře matematiky na Fa- být na prvním místě pokorný. Ano, kultě jaderné a fyzikálně inženýr- je za námi vidět kus práce a daří se ské. S Jiřím jsme spolupracovali v nám. Avšak máme před sebou velrámci jiného českého startupu Bi- kou výzvu, na kterou se moc těším. leto, kam se k nám později připojil i Radim. Spolupracovalo se nám Děkujeme za rozhovor. spolu nadstandardně dobře a tráviText: Jana Albrechtová li jsme spolu mnoho času i po práci. Foto: Archív

Jakými dovednostmi každý přispíváte do Yieldiga?

BYZMAG 51


SIC

LINET: Úspěšná inovace znamená evoluci pro společnost Hlavní otázkou při stanovování efektivity nákladů investovaných do výzkumu by měla být užitečnost pro společnost. O benefitech spolupráce firem s vědci, motivaci i bariérách podnikatelů využívat znalosti výzkumníků promluvil Zbyněk Frolík, zakladatel a majitel světového lídra ve výrobě nemocničních lůžek, společnosti LINET, v rámci pravidelného diskuzního setkání SIC Tuesdays. Představil fascinující příběh lidí, kteří před 26 lety začali svařovat nemocniční lůžka v polorozpadlém kravíně, aby dnes byli mezi světovými lídry ve svém oboru. V oblasti výroby zdravotnických lůžek si LINET dlouhodobě drží pozici technologického lídra. Firma na trh pravidelně uvádí výrobky a služby s inovativními vlastnostmi a funkcemi, které snižují fyzickou námahu 52 BYZMAG

personálu, zefektivňují poskytovanou péči a zvyšují komfort pacienta. Na jejich vývoji LINET intenzivně spolupracuje se zdravotníky i předními odborníky z různých vědních oborů, což mu umožňuje držet krok s novými trendy v oblasti lékařské péče. „K investicím do výzkumu a vývoje by měla firmy motivovat především touha po růstu firmy – každá inovace by měla přinést firmě větší přidanou hodnotu a pomoci jí obstát v konkurenčním boji,“ říká Zbyněk Frolík. Zároveň uvádí bariéry, které firmy obtížně překonávají při investování do výzkumu. „Patří mezi ně například obava Čechů jít do rizika nebo obtížná možnost najít vhodné výzkumné partnery, protože dosud neexistuje virtuální prostor, kde by se subjekty vzájemně mohly potkat. Navíc, dost často výzkumníci ve veřejné sféře


SIC

mají méně znalostí ve svém oboru, „Inovace je kvantitativní skoková ponež jsou znalosti lidí z mezinárodně zitivní změna něčeho, co tak vnímá úspěšných firem.“ vnější či vnitřní zákazník, společnost a investor. Nejefektivnější je taková, Jako další z palčivých problémů která vyvolá touhu jí mít a nezařadí uvádí také to nedostatek kvalifiko- se pouze do možnosti výběru. Takovaných pracovních sil - slabý příliv vá se stane EVOLUCÍ.“ mladých inovačně orientovaných absolventů technických oborů vy- Zbyněk Frolík, LINET sokých škol. Ale je kde brát – zejména v technických oborech bývají LINET spol. s r.o. je předním evropvelmi kvalitní absolventi univerzit z ským výrobcem nemocničních a Ukrajiny či Běloruska. pečovatelských lůžek. Portfolio firmy zahrnuje řešení určená pro inBYZMAG 53


SIC tenzivní péči, produkty pro běžnou lůžkovou péči i speciální lůžka pro domovy seniorů či léčebny dlouhodobě nemocných. Nabídka rovněž obsahuje širokou škálu příslušenství jako antidekubitní matrace, mobiliář, zdravotnický nábytek atd.

LINET v číslech - založen před 26 lety v Želevčicích u Slanýho - exportuje do více než 100 zemí - 16 dceřiných společností

LINET sídlí od svého založení v roce 1990 v Želevčicích u Slaného, kde rovněž provozuje svůj závod. Naprostá většina produkce je určena na export, a to do více než stovky zemí na celém světě. Od roku 2011 je LINET spol. s r.o. součástí nadnárodního holdingu LINET Group SE se sídlem v Nizozemí.

- číslo 1. v Evropě, č. 4 ve světě - dosud prodáno přes 90 000 lůžek - 80 % produkce prodá LINET svým zákazníkům sám - obrat skupiny LINET Group – 6,4 mld. Kč

Mgr. Kristýna Hájková Manažer PR a marketingu Středočeské inovační centrum sekce Regionální inovační centrum Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany E: hajkova@s-ic.cz M: +420 775 742 445 W: www.s-ic.cz

54 BYZMAG


Stavba roku

Termály Losiny jsou stavbou roku Losinský termální park získal další významné ocenění Termály Losiny se staly Stavbou roku 2016 Olomouckého kraje. Losinský termální park získal prvenství v soutěžní kategorii „Stavby určené k bydlení a rekreaci“. Ocenění za Stavbu roku převzala z rukou olomouckého hejtmana Ladislava Oklešťka Veronika Záhorská, členka představenstva lázeňské skupiny Royal Spa.

né ocenění pro losinské termály. Na podzim loňského roku byly Termály Losiny vyhlášeny nejlepší novinkou roku 2016 v soutěži o nejzajímavější turistickou destinaci, kterou vyhlašuje každoročně agentura CzechTourism.

Výstavba termálního parku ve Velkých Losinách si vyžádala přes 180 milionů korun. Kapacita Termálů „Získaného ocenění si velmi vážíme, Losiny dosahuje maximálně tisíc celý projekt nebyl vůbec jednodu- lidí v jeden okamžik. chý, vzpomeňme třeba problémy s výstavbou parkoviště, které dlouho Celý areál zabírá více než 6 tisíc úspěšně blokoval jeden z místních metrů čtverečních. Termální park obyvatelů a bez kterého by celý park nabízí celkem devět bazénů různé nebylo možné zkolaudovat. Nyní velikosti a teploty. Pět vnitřních bajsou Termály Losiny vyhledávanou zénů, jeden z nich s průplavem ven turistickou atrakcí. Jejich návštěv- a další čtyři venkovní bazény. Nenost je vysoko nad očekáváním. Za- chybí dětské brouzdaliště, dětský tím každý měsíc byla nad plánem,“ koutek, jeden vnitřní a jeden vensdělil jednatel Lázní Velké Losiny kovní tobogán nebo několik saun. Ing. Martin Plachý. Návštěvníci si mohou dopřát i nejrůznější masáže. K dispozici je i záJedná se o již několikáté význam- zemí pro rodiče s dětmi, restaurace BYZMAG 55


Stavba roku

Foto 1: hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk a Veronika Záhorská

Foto 2: Ing. arch. Michal Sedlář z atelieru SECCO a Veronika Záhorská

a rychlé letní občerstvení. Součástí Všechny bazény, vnitřní i venkovní, areálu jsou i čtyři denní apartmány. stejně jako dětské brouzdaliště jsou naplněny výhradně vyhlášenou sir56 BYZMAG


Stavba roku

Foto 3: zleva: vedoucí odboru veřejných zakázek a investic Krajského úřadu Olomouckého kraje Miroslav Kubín, členka představenstva lázeňské skupiny Royal Spa Veronika Záhorská, architekt Michal Sedlář z atelieru SECCO a hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk

nou vodou z termálního minerálního pramene Žerotín. Liší se jen teplotou vody a svým zaměřením na klidové nebo aktivní. Sirná termální voda ve Velkých Losinách patří mezi nejkvalitnější v České republice. Přispívá k relaxaci, uvolnění a při plavání i k posilování svalstva, zvyšuje ohebnost kloubů, odstraňuje křeče ve svalech a upravuje termoregulaci organismu. Účinky podporuje i teplota vody okolo 36 stupňů Celsia. Losinské termály tak nabízí nejen rodinný zážitek a vodní zábavu, ale zároveň díky příznivým účinkům termální vody s jedinečným složením možnost udělat

něco pro své zdraví. Značně zchátralé lázně Velké Losiny převzala skupina Royal Spa v roce 2008. Za poslední roky mohutně investovala do jejich obnovy. Losinské lázně dávají práci více než sto padesáti zaměstnancům. Loni byla skupina Royal Spa v soutěži Českých 100 nejlepších zařazena mezi nejlepší firmy v oborové kategorii Cestovní ruch a hotelnictví. Mezi českými lázněmi je jedinou společností, která získala takovéto ocenění.

BYZMAG 57


Prestižní Univerzity

EXCELENTNÍ PŘÍPRAVA NA PRESTIŽNÍ UNIVERZITY Každý rodič si přeje pro děti to nejlepší a stejně smýšlí i o jejich vzdělání. Nejlepší možné vzdělání nabízí hned po základní škole Carlsbad International School (soukromá í střední škola v Karlových Varech). Mladí lidé ve věku od 14 do 18 let zde zažijí vedle propracované výuky a mezinárodního prostředí také bohatý program volnočasových aktivit, vynikající školní restauraci a ubytování. To vše v domáckém prostředí s přátelskou atmosférou a individuálním přístupem. CARLSBAD INTERNATIONAL SCHOOL (CIS), která vzdělává v mezinárodně uznávaném maturitním programu International Baccalaureate Diploma Programme, je školou rezidentní. V jejím restaurovaném a nově dostavěném kampusu studenti také bydlí a najdou zde i náplň volného času. Na každého vyučujícího připadají v této škole průměrně jen 4 žáci, což umožňuje důkladně se věnovat každému z nich a maximálně rozvíjet jeho osobnost. Další velkou výhodou je jednotný jazyk, kterým se zde mluví – angličtina. Její základní znalost při vstupu do školy je dovedena k

58 BYZMAG

dokonalosti. Učí se tu ale i další jazyky, vedle němčiny a francouzštiny i španělština. PŘÍPRAVA NA ZÍSKÁNÍ International Baccalaureate diplomu probíhá ve dvou stupních "Pre‐diploma“ (14–16 let), v němž se mimo jiné nerodilí mluvčí intenzivně zdokonalují v angličtině, a "IB Diploma“ (16–18 let) s maximální přípravou pro získání diplomu. Studenti si volí kurzy z 6 okruhů, včetně jejich odstupňované náročnosti. MLADÍ LIDÉ ale v mezinárodní karlovarské škole nezahálejí ani ve vol-


Prestižní Univerzity ném čase. Jeho náplň si každý vybírá sám podle libosti, a to z velké škály sportovních a kulturních aktivit. Koordinaci a zesílení svého těla může rozvíjet například ve volejbalu, basketbalu, fotbalu, plavání, ale i v horolezectví, bojových uměních a mnoha dalších letních a zimních sportech. Zvláštní pozornost je tu věnována těm, které uchvátil triatlon, tenis a golf. Unikátní tréninkový program těchto sportů vedou profesionální trenéři. Vedle toho si studenti mohou volno zpříjemnit hudebními kurzy, keramikou, lekcemi vaření, hraním šachů a dalšími činnostmi rozvíjejícími kreativitu a individuální schopnosti. ŠKOLA POŘÁDÁ ROVNĚŽ společné výlety na různá místa v ČR, zájezdy do významných evropských destinací a návštěvy rozličných kulturních akcí. Z hojných aktivit si každý student vytváří knihu zážitků, tzv. "YearBook“.

SKVĚLÉ A BEZPEČNÉ ZÁZEMÍ, které škola poskytuje v uzavřeném a hlídaném kampusu dotváří zdravotnická služba dostupná 24 hod. denně a vynikající kuchyně. Nutričně vyvážená strava, přesně cílená pro podporu duševního a fyzického rozvoje dospívajících, je nejen chutná, ale i bohatá. Studenti si vybírají ze 3 jídel včetně vegetariánského. DŮVODŮ, PROČ VYBRAT pro svého potomka Carlsbad International School (CIS) je mnoho. Studenti zdejšího nadnárodního maturitního programu mají mnohem větší šance dostat se ke studiu na prestižních vysokých školách. Tato škola totiž neusiluje jen o prosté studijní výsledky, ale osobnost studentů rozvíjí komplexně: emocionálně, eticky, intelektuálně, podporuje jejich kreativitu, činorodost a kritické myšlení. Stará se o to, aby byli nezávislými a sebevědomými studenty s prospěšnými studijními návyky, uměním hospodařit s časem a s co nejlepší jazykovou vyba-

BYZMAG 59


Prestižní Univerzity

veností. Získané vzdělání a diplom jsou navíc celosvětově uznávané univerzitami a zaměstnavateli, protože vědí, že studenti jsou zde vedeni k tomu, aby viděli věci v souvislostech a skutečně jim rozuměli.

ní všech prvotřídních parametrů až 110 studentům. Přesvědčit se o kvalitě zdejší výuky je možné na vlastní oči, a to i na individuální bázi, kdy lze zažít celý školní den za doprovodu jednoho ze studentů, který se návštěvníkovi během návštěvy věCARLSBAD INTERNATIONAL nuje. Bližší informace je možné zísSCHOOL (CIS) se nachází v lá- kat přímo na webových stránkách zeňském centru Karlových Varů v školy: http://carlsbadschool.cz/ krásném přírodním prostředí ved le lesa. V současnosti ji navštěvuje 75 žáků ze 30 zemí světa, vzdělání však může poskytnout při zachová60 BYZMAG


Prestižní Univerzity

BYZMAG 61


Vesmírná přednáška

Vesmírná přednáška Karla Novotného, na které Stormtrooper pil Red Bull. V pondělí 10.4. se na půdě Filosofické fakulty MU uskutečnila fantastická a neobvyklá přednáška Karla Novotného s názvem Marketing hvězd.

62 BYZMAG


Vesmírná přednáška Tato galaktická akce vyšla z dílny studentského spolku Business Academy. Celá přednáška se nesla v hvězdném stylu Star Wars, Men in Black, Star Treku a byla plná překvapení. Překvapen byl také i sám Karel. „Tak to se mi včera stalo vůbec poprvé... Lidi seděli, kde bylo místo na židlích, na zemi, stáli u zdi a pár jich sedělo u mě vepředu. Beztak se všichni nevešli a museli odejít pryč. Trošku rockovej koncert, zvláštní pocit, tlak. Díky Business Academy za pozvání, a všem, co se vmáčkli dovnitř a vydrželi, za pozornost.“ komentoval Karel Novotný pondělní akci. Místnost praskala ve švech, lidé seděli doslova jeden na druhém. I

přes možný nekomfort pro některé zúčastněné - všichni napjatě nasávali know how, zapisovali si rady i názory a diskutovali s Karlem o svých dotazech a různých úhlech pohledu na téma brandu, marketingu a o tom, jak třeba pracuje se svými klienty. Karel Novotný je marketingový specialista a odborník na brand building. 15 let se věnuje značkám a reklamě. Je to profík každým coulem. Přestal působit pod alter egem Mindless a oznámil vznik konzultační firmy Brand Family. Má za sebou stovky projektů, stovky prezentací, stovky spokojených klientů, stovky brainstormingů, desítky tréninků, desítky workshopů i přednášek a 7 reklamních agentur.

BYZMAG 63


Globální firmy

Logické i nelogické chování globálních firem aneb jak v ní přežít na věky Globální společnosti mají úžasné výsledky, každoročně rostou a vytváří image dokonalosti před svými zákazníky i laickou veřejností. Mnoho zákazníků mi říká, jak pracuji pro úžasnou firmu a že to musí být životní štěstí. A taky že je, kdybych si stěžoval, tak bych se rouhal. A i přesto tyto globální firmy mají svá psaná i nepsaná pravidla, mnohdy nelogická, někdy až směšná a absurdní. Tyto absurdity se u jednotlivých firem projevují různě, ale mají mnoho společného.

Ta pokulhává významně. Globální firmy jsou obrovské, pracuje v nich několik tisíc lidí, když jsem při zemi a procházejí často různými reorganizacemi a změnami včetně změn vedení. To s sebou přináší konkurenční prostředí, mnoho politických vlivů, mnoho propouštění a mnoho všeho, co nás všechny posouvá mimo naši komfortní zónu.

Takže platí: „Kdo nezažil, neuvěří!“

A kdo je vždy na ráně?

Třeba…

jitelů firem a nejvyšších manažerů. A realita?

Přeci ten, kdo nějak vyčnívá, je za dobře s vedením, a když přijde 1 - Každá firma hlásá, že největší bo- nové vedení, tak se najednou stává hatství má v lidech. A ano, je to ryzí nepohodlným. pravda. Je to až zbožné přání ma-

64 BYZMAG


Globální firmy Je jediný způsob, jak přežít v korporaci desítky let a proplout mnoha změnami – buďte průměrní! Schovejte se v průměru a máte velkou šanci, že si to teplé místečko uhájíte napořád (proto také největší koncentrace průměrných lidí naleznete v korporátních firmách). Jakmile budete výrazně podprůměrní, pak vás vyrazí (pokud nepracujete ve Francii, kde vás odbory zachrání). Vyčnívejte talentem, pak buď vás budou šoupat z pozice na pozici, abyste nezůstali v „komfortní zóně" a aby z vás vymáčkli co nejvíc. Další možností je, že vás při první reorganizaci vyhodí za nekompatibilitu s vizí společnosti, či s novým vedením. 2 - Většina lidí v obchodních společnostech pracuje v tzv. podpůrných funkcích (podpora, technická podpora, marketing, právní oddělení atd.). Ten aparát je natolik velký, že tvoří naprostou většinu obchodní firmy. Ve výsledku to vypadá tak, že zákazník si myslí, že firma má jen pár zaměstnanců, když se vídá jen

s obchoďáky. Když mu řeknete, kolik lidí firma skutečně zaměstnává, máte asi tak dvě hodiny na to, abyste mu spočítali počet plomb, protože přesně tak dlouho trvá zaskočení a údiv. 3 - Proces - na vše je proces. Vážně úplně na vše, dokonce i nákup tužky do kanceláře musí projít schválením. Procesy a SOP jsou mnohdy tvorbou lidí, kteří o dané věci nic neví a z toho pramení kolaps. Dokonce se někdy může stát, že na něco proces neexistuje – to je asi ta nejhorší situace. Někdo si naopak řekne, že to je jen dobře, protože to je příležitost jít svou cestou. Omyl, v tomto případě jste úplně v pasti a dostáváte se do spirály, pokaždé směřující jinam. Někdy jste svědky tvorby nového procesu, jindy jste na kopiích stovek emailů směřujících na oběžnou dráhu, a proto v těchto situacích buďte hrdí Češi – pokuste se najít nějakou kreativní variantu a problém po česku obejděte, protože dojít do cíle oficiální

BYZMAG 65


Globální firmy cestou je v těchto situacích nadlid- „počítání přesčasů“, protože když ta ský výkon. cena je správná například pro Německo, tak v Čechách je jiná, v Ra4 -Nový manažer z „venku" (nabra- kousku zase jiná a tak dále. A „jiná“ ný od konkurence) má vždy ales- znamená velké množství administpoň o půlku větší plat, než lidé na rativy. Každá jiná cena musí být něstejné pozici ve firmě. Neznamená kým schválená, zdokumentovaná, to, že si vás firma neváží, jen vás archivovaná a vždy dostupná pro chtějí obohatit o zkušenosti kole- finanční audity. gů z jiných firem, kteří prostě něco stojí. A samozřejmě můžete hrát 6 – Zasloužilci na vysokých pozicích pokerovou hru a říct, že chcete stej- se nevyhazují. Mají velké platy, jsou né podmínky jako má on, ale to se ve firemní síni slávy, a i když nejsou vám také může stát, že si následu- potřební, tak se pro ně vždy místo jící večer se slzami v očích budete najde. Získají novou pozici, plat zůpsát životopis. stává a se změnou pozice o daném člověku nikdy nikdo neslyšel. 5 – V jednoduchosti je krása - hlavně, že se jedná o levné řešení. Tak- 7 – Totální nepružnost. to mohou působit některá globální rozhodnutí, jako je centrální mar- Nezdá se vám někdy, že jedním z keting, sjednocené ceny napříč velkých mínusů globálních firem světem (kromě Ruska a USA, tam je totální nepružnost? Vše trvá, nijsou vždy výjimky). Na jedné stra- kdo nerozhoduje, a když rozhoduje, ně jednoduchost dát na produk- pak je to ojedinělý případ… ty stejnou cenu pro všechny země – jednoduché provedení a audity, Je pro to mnoho důvodů a mimo ale následně si lidé v těch zemích jiné je to i tím, že lidé se bojí rozhomohou koupit knížečku s titulkem dovat a "jít s kůží na trh." Bojí se o

66 BYZMAG


Globální firmy

své místo, plat a pohodlí zaběhlého zájmy společnosti. života. Popsal jsem sedm bodů, nicméJednou mi jeden člověk řekl: „Lidé ně je jich nespočet, které ukazují se v kariéře šplhají výš a výš, až do- na korporátní společnosti jako na jdou na místo, na které z nějakého „svět ve světě“. důvodu nestačí a začnou se o své místo bát." Komplikované to začíná Další z témat, které pro Vás připrabýt v době, kdy se firmy plní těmito vujeme: Komunikace s šéfem v glolidmi. bální firmě? Je zajímavé sledovat proměny lidí po změnách pozice – to se ze střelBlog naleznete na Facebooku: ců stávají příkladní lidé korporátního světa, kteří začnou zapadat do Zivot korporatniho vedouciho manažerského průměru hájícího

BYZMAG 67


Pioneers festival

JIC, INITS a EIT Digital spojí na festivalu Pioneers hráče z oblasti digitalizace průmyslu. Přijít můžou i startupy, které nemají festivalový lístek 2000 vybraných účastníků a top 500 startupů z celého světa. Prvotřídní řečníci, zástupci korporátní sféry a médií, investoři i odborníci. To je festival Pioneers, který se koná ve Vídni 1. a 2. června. Nemáte festivalovou vstupenku, a přesto si nechcete nechat ujít možnost potkat zajímavé lidi a navázat důležité kontakty, které mohou váš business posunout dál? JIC, INITS a EIT Digital pořádá v rámci festivalu akci, kam není třeba mít festivalovou vstupenku. Zajímá-li vás to, čtěte dále. Connecting Industry 4.0

68 BYZMAG

JIC zve všechny podnikavce v oblasti Průmyslu 4.0 na oficiální večerní událost Pioneers Festivalu 2017 ve Vídni. Na jednom místě se tam v rámci společného networkingu sejdou startupy ve fázi scale-upu, investoři a zástupci korporací, kteří posouvají hranice podnikání v oblastech chytré výroby, prediktivní údržby a big data a kyberbezpečnosti v Průmyslu 4.0. Kdo by neměl tuto příležitost vynechat? - Startupy v růstové fázi (neboli scaleupy)


Pioneers festival

- Významní průmysloví hráči

mi na podiu. Zaregistrujte se a získejte jedinečnou příležitost setkat - Investoři se s decision makery velkých průmyslových hráčů a investorů, po… zabývající se automatizací, big cházejících ze sítí tří mezinárodně data a cybersecurity na poli Indu- uznávaných akcelerátorů, včetně stry 4.0. EIT Digital, INITS z Vídně a JIC z Brna. Přijďte si vyzkoušet svůj pitch!

Pokud se chcete dostat na podium, posílejte nástřel prezentace k pitVybrané scaleupy dostanou v rám- chi a svá KPI na adresu Pioneers@ ci akce šanci se představit nejenom eitdigital.eu do 25. května. Propři networkingu, ale také před vše- gram se odehraje první den festiva-

BYZMAG 69


Pioneers festival

lu a začne v 19:00 registrací. Další ho růstu a zvyšování kvality živoinformace, registraci na event i část ta v Evropě. Prostřednictvím jejich „startups on stage“ najdete tady. partnerského programu spojuje více než 130 předních evropských O organizaci EIT Digital www.eit- podniků, malých firem, startupů, digital.eu univerzit a výzkumných center. Organizace EIT Digital urychluje zaváEIT Digital je přední evropská orga- dění nových digitálních technologií nizace v oblasti otevřených inovací. na trh a přináší do Evropy podnikaJejím cílem je podporovat inova- telské talenty a vůdčí osobnosti. ce na poli digitálních technologií a podnikatelské talenty za účelem dosažení dalšího hospodářské-

70 BYZMAG


Letní brigády

Nabídka letních brigád roste. Firmy se tak snaží řešit nedostatek pracovníků. Podle údajů personální agentury Grafton Recruitment začali zaměstnavatelé s počátkem května ve většině regionů ČR nabízet brigádnické pozice na letní měsíce. Již nyní je jasné, že nabídka brigád letos vzroste meziročně o desítky procent. Zaměstnavatelé se touto formou snaží řešit nedostatek pracovních sil i vybírání dovolených. Získat chtějí především plnoleté studenty a rodiče na rodičovské dovolené. Výrobní firmy, obchodníci, logistická centra či centra podnikových služeb – ve všech těchto oborech začínají hledat brigádníky na léto. Situaci komplikuje velmi nízká nezaměstnanost, která způsobila pokles počtu zájemců o letní brigády a sezónní práce. „Firmy z tohoto důvodu začínají s náborem dříve než v předchozích letech a svou nabídku brigád uzpůsobují různým skupinám – studenti tak mohou získat intenzivní brigádu, aby si za léto stihli vydělat i něco užít, matky na mateřské dovolené zase práci na pár hodin

denně, aby vedle ní zvládly i péči o děti,“ vysvětluje Jonathan Hill, ředitel Grafton Recruitment s tím, že největší zájem mají studenti o práci v administrativě, manuální práci příliš nevyhledávají, a to i přesto, že ohodnocení obou typů brigád se příliš neliší. Rozdíly lze však pozorovat napříč regiony. Například na Ostravsku si brigádník vydělá 80-110 Kč, v Brně 90-120 Kč, na Olomoucku dokonce 100-120 Kč, na Zlínsku 75-100 Kč, v Jihlavě 110-130 Kč, v Ústí nad BYZMAG 71


Letní brigády Labem 70-120 Kč a v Praze 100120 Kč, ovšem v případě brigád s nutností znalosti cizích jazyků lze nalézt i vyšší nabídky. „Menší zájem studentů o manuální brigády je dán také tím, že firmy studentům ve stále větší míře umožňují placené stáže v oboru. Motivace pro brigádu na dělnické pozici je proto čím dál menší,“ komentuje Jonathan Hill s tím, že kromě studentů či rodičů na rodičovské dovolené se o brigády letos více zajímají i lidé, kteří zaměstnání mají, ale chtějí si touto formou přivydělat. V některých firmách, zejména ve výrobě, lze přitom dosáhnout na hodinovou mzdu srovnatelnou se mzdou kmenových zaměstnanců.

cizího jazyka. Největší nárůst brigádnických míst přitom očekává Grafton Recruitment v Brně, v Jihlavě a ve Zlínském kraji. „I když by letos neměl být příliš velký problém brigádu najít, neměli by zájemci otálet. Nejlepší čas na hledání brigády je totiž právě nyní, protože nejzajímavější nabídky budou na přelomu května a června již obsazené,“ říká Jonathan Hill. Zájemci o přivýdělek přes léto se přitom mohou po nabídkách poohlížet jak na pracovních portálech, tak i v personálních agenturách. Hodně zveřejňuje své pracovní nabídky i na sociálních sítích. Patrná je letos také sílící tendence firem hledat brigádníky přes vlastní zaměstnance.

Nejvíce pozic je tradičně k dispozici ve výrobě, ať už jde o operátory vý- www.grafton.cz roby či skladníky, dále v retailu, kde se jedná o pozice asistentů prodeje či pracovníky, kteří mají na starosti inventury. Velké množství pozic lze nalézt i v zákaznických službách, kde je ovšem důraz kladen na znalost angličtiny, případně i dalšího

72 BYZMAG


Burgunská vína

Největší degustace bílých a červených burgundských vín z ročníků 2008–2015 Střešní Salon Bellevuev Praze jako již tradičně hostil příznivce a znalce francouzských vín. Pozornost byla tentokrát upřena na šarže z oblasti Bourgogne, a to na ročníky 2008– 2015.

řízená degustace vín z Hospices de Beaune a od Comtes Lafon, kterou vedla obchodní ředitelka pořádající společnosti Merlot d’Or Diana Sixtová. „Nejzajímavější na této akci bylo, že lidé mohli ochutnat na třicet různých vín, a to nebývá často. Mohli porovnat jednotlivé apelace a ročníky. Hospices de Beaune je výjimečná oblast, které se jiná nepodobá. Lidé jako poděkování odkazovali nemocnici své vinice, z nichž se každoročně dělá víno, které se třetí neděli v listopadu draží na aukci v aukčním domě Christie’s. Výtěžek putuje na nemocnici v Beaune. Na dnešní degustaci jsme připravili vína z ročníků 2009 a 2010 z této aukce,“ komentuje Diana Sixtová.

Představeny byly tyto apelace: Gevrey-Chambertin, Vosne-Romanée, Savigny-lès-Beaune, Corton, Beaune, Volnay, Monthélie, Pommard, Givry, Meursault, Saint-Aubin, Puligny-Montrachet, Chablis, Pouilly-Fuissé, Santenay. Dále pak vinařství: Arnoux-Lachaux, Marchand-Grillot, Château Fuissé, Domaine Parent, Rossignol-Trapet, Lucien Le Moine, Billaud-Simon, Pascal Bouchard, Marion Richard, Chavy-Chouet, Michel Bouzereau, Hubert Lamy, Thierry Matrot, François Lumpp, Simon Bize, Albert Morot, Butter- merlot.cz field Wines. Na programu byla také

BYZMAG 73


74 BYZMAG


18:00 hod. - Zajištění bezpečnosti při pobytu v externích lokalitách Při pobytu mimo firmu: - Filtr utajení - Nejnovější aktualizace antivirového software - Pro výměnu dat - Zakódovaný flas disk -Před kopírováním do svého počítače vždy prohledám dokumenty zákazníka, zda neobsahují viry.

Tady se můžete prezentovat i vy. I bezpečný den musíSpojte skončit - ponaučení se s námi.

Nyní byste měli mít první dobrý dojem o hlavních bodech souvisejících s vaší každodenní běžnou prací s firemní daty a jak chránit podnikové know how , jakož i o tom, kdy byste se těmto hlavním bodům mohli ocitnout tváří v tvář. No, nadarmo se jim neříká „Pokročilé přetrvávající hrozby.“ Ale myslím si, že to, co se osvědčuje, je kombinace zdravého rozumu a bezpečné technologie. Ať již se jedná o e-mail, Internet, sociální sítě nebo mobilní paměťové zařízení, každý z nás je součástí první linie obrany.

obchod@visionpress.com

„Chraňte se proti rizikům a můžete z toho získat prospěch - celý svět spojení, kreativity a spolupráce.“ Bylo mi potěšením vám předat tyto informace. Doufám, že to pro vás bylo tak zajímavé jako pro mne.

BYZMAG 75


Profesní magazín Best of – interview s lidmi vynikajícími ve svých profesích www. ibestof.cz

76 BYZMAG


>> BYZMAG 77

BYZMAG 04/2017  

Petr Šídlo - společník firmy Direct People, FabLab - Jihomoravské inovační centrum, hotel Galant - Král kongresových hotelů na jižní Morav...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you