12 minute read

BYZMAG Jaro 2019

BYZMAG 1

Kapka naděje

RNDr. Martin Radina

SPADIA LAB, a.s.

20 BYZMAG

Prezentovat nebo fascinovat?

Radim Pařík

38 BYZMAG

Eportní cena DHL

Cítíte, že Vás posluchači neposlouchají? Že se nudí? Že váš čas je stejně ztracený jako jejich? Odcházíte z prezentací a nemáte dobrý pocit? Chcete toto všechno změnit? Máte jedinečnou příležitost ze dne na den být zcela jiný, zcela výjimečný. Přijďte na náš trénink a druhý den už nebudete prezentovat, budete fascinovat své publikum. Bude to pro Vás radost a radost pro posluchače. Bude se o vás mluvit.

A co se na našem tréninku rétoriky naučíte?

• jak zmobilizujete Vaše publikum

• jak vyprávět příběhy s co největším účinkem na Vaše publikum

• jak zjednodušit komplikovaná sdělení tak, aby je každý pochopil

• jak opustit "doprovázené čtení" z PowerPointu

• jak docílíte mnohonásobně většího vlivu a účinku

• a jak publikum zasáhnete na emocionální a ne na racionální úrovni.

BYZMAG 45

Co získáte?

• Zlepšení prezenatčních dovednosti během osmi hodin intenzivního tréninku.

• Na začátku prezentace už nikdy nebudete působit nervózně.

• Zvýšíte si sebedůvěru.

• I z nudného tématu dokážete udělat napínavé krimi.

• Posluchači Vám budou viset na rtech.

• Vaše posluchače si získáte pochvalou. A oni Vás za to budou zbožňovat.

• Naučíte se klást otázky tak, abyste publikum nasměrovali tam, kam chcete.

• Uvědomíte si, že mozek se chová jako sval.

• Když už musíte u Vás ve firmě prezentovat v PowerPointu, naučíte se ho využívat tak, že svéokolí rozhodně nebudete nudit.

• Už se nebudete muset týdny chystat na projev o věcech, kterým nerozumíte.

46 BYZMAG

Eportní cena DHL

Kdo budete?

Nechte se Radimem Paříkem, jedním z nejlepších trenérů rétoriky v Evropě, posunout do ligy, ve které hraje jen velmi málo lidí. Pokud si Barack Obama a Steve Jobs vystačili bez PowerPointu, tak Vy to dokážete také.

Jako bonus se na závěr dozvíte, která slova jsou nebezpečná, protože ve Vašem publiku vyvolávají nechuť. Budete znát výrazy, kterým se budete umět vyhnout.

Začněte hned !!!

Malá ochutnávka:

BYZMAG 47

16. 4. 2019

Česká národní banka, Praha

DOBŘE NAMÍCHANÉCFO MENU 2019

Aktuální témata · Kompetentní lidé · Efektivně v jednom dni

VIII. ročník odborného setkání finančních ředitelů, na kterém nesmíte chybět.

BYZMAG 55

VÍTE, JAK

www.zkvknihy.cz

ZVLÁDNOUT PRÁCIMANAŽERA?

Kapitoly

• Řízení lidí známé i neznámé

• Výběr správného člověka do týmu

• Koučování

• Poskytování zpětné vazby

• Jak řešit konflikty

• Time Management

• Rozhodujte! Delegujte!

• Jak být efektivní

• Řízení změn

od tvůrce úspěšného blogu Život korporátního vedoucího

BYZMAG 59

Život korporátního vedoucího

ING. MICHAL POHLUDKA,PH.D., MBA

60 BYZMAG

BYZMAG 69

Svatební atlas

BUSINESS, STARTUPY, LIDÉ A PROJEKTY

byzmag.cz

ELEKTRONICKÝ MAGAZÍN

BYZMAG 73

74 BYZMAG

DOC. RNDR. PHDR.OLDŘICH HÁJEK,

PH.D., MBA

86 BYZMAG

BREXIT

A běžní britové či evropané musí čekat, co nastane. Podle toho se jednoduše připraví na očekávanou změnu pravidel.

zvyklí.

Nechme se překvapit.

A co skutečně nastane? Změna je život a život je změna. Všichni se všemu přizpůsobíme. Všichni budou chtít i nadále cestovat, všichni budou chtít i nadále obchodovat. Bohužel, nastane větší byrokracie, než na kterou jsme s británií byli

Text: Kamil Komenda Foto: archiv

Kamil Komenda

Jeho hlavní doménou je krizový management, strategie, zavádění a řízení procesu změn, zavádění a řízení inovací. Působil v top managementu společnosti Magneton, kde úspěšně řídil akvizice a obchodní aktivity v bývalých zemí SSSR (Společenství nezávislých států). Působil také v top managementu společnosti SVING, kde úspěšně restrukturalizoval servisního oddělení, stal se firemním expertem na zavádění změn, podílel se na strategických krocích a vedl krizový management. Nyní působí v top managementu společnosti QUANTUM, kde úspěšně zavádí procesy změn, úspěšně zavádí digitalizaci a implemetaci prvků Industry 4.0 a úspěšné se podílí na strategii. I přes svou pracovní vytíženost stihl vystudovat MBA na Nottingham Trent University. Dále se podílel na sestavení strategických plánů dvou významných českých společností. Také působí na akademické půdě jako lektor strategického plánování či zavádění IoT (Internet of Things) a příležitostně vyučuje na ČVUT a VUT. Posledních pět let vydává vlastní byznysový magazín BYZMAG. Aktivně se pohybuje v oblasti reorganizací a restrukturalizací firem.

BYZMAG 93

This story is from: