Page 1

BeWare BodyWear

VAKBLAD VOOR DE BODYFASHION BRANCHE NUMMER

23

12e jaargang februari 2012

r o f e n o s ‘ e T her . . . d o o m y r e ve ibles sloggi Unlimited Invis

www.simone-perele.com Voor meer informatie : 00 32 2 465 45 20 - spben@simone-perele.be

TRI_A_228x300_BB.indd 1 BWBW 23 omslag.indd 1

22/12/11 10:48

SLO_230x300_A_aphro.indd 1

16/12/11 12:14 19-1-2012 16:14:02


VOORWOORD

BeWare BodyWear is een

onafhankelijk vakblad voor de gespecialiseerde bodyfashionbranche. Jaargang 12 nummer 23 februari 2012 Uitgave PromoModa Boveneindsestraat 20 4041 EJ Kesteren, Nederland tel.: 0488-482 553 fax: 0488-482 174 e-mail: jan@bewarebodywear.nl Hoofdredactie Jan van Velzen Kesteren. Medewerkers: Elly Brassinga Sophie van Velzen-van Wijk (eindredactie) Advertenties Sophie van Velzen Boveneindsestraat 20 4041 EJ Kesteren, Nederland tel.: 0488-482 553 fax: 0488-482 174 e-mail: sophie@bewarebodywear.nl Vormgeving en druk Van Eck & Oosterink communicatieregisseurs Edisonring 2 6669 NB Dodewaard, Nederland tel.: 0488-482 841 fax: 0488-483 121 internet: www.vaneckoosterink.com e-mail: dtp@vaneckoosterink.com Losse verkoopprijs: € 25,00

BeWare BodyWear

VAKBLAD VOOR DE BODYFASHION BRANCHE NUMMER

23

12e jaargang februari 2012

BEWARE BODYWEAR - 12e JAARGANG FEBRUARI 2012 TRI_A_228x300_BB.indd 1

22/12/11 10:48

Triumph Shape Sensation

Niets uit deze uitgave mag in welke vorm dan ook worden overgenomen of vermenigvuldigd, zonder bronvermelding en uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever. Hoewel dit blad op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld, kunnen uitgever en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid en volledigheid van de informatie. Zij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen, die gebaseerd zijn op deze informatie.

Overheid reageert anticyclisch op crises door lasten burgers en bedrijven te verhogen 2011 Is een jaar om snel te vergeten. Het zat op alle fronten tegen. De bankencrisis, gevolgd door de Zuid-Europa- en de eurocrisis. En daar boven op liet het weer het keer op keer afweten. Het mooie voorjaar van het afgelopen jaar zorgde wel in een aantal maanden voor goede omzetten in badmode, maar die trokken de omzetten in de andere sectoren niet mee. En toen het badseizoen van start had moeten gaan, begon de natte moesson en het leek maar niet op te houden. Ik geloof niemand meer, die vertelt, dat het grondwaterpeil in ons land te laag is. Het najaar werd een indian summer, met als uitsmijter de storm en hoosbuien van december. Maar, laten we eerlijk zijn: hebben we het nu zo slecht? Er bestaat een gigantisch stuwmeer aan spaartegoeden (vele honderden miljoenen). Met andere woorden, consumenten hebben wel geld, maar ze geven het niet uit. Dat is niet verwonderlijk als je de tsunamie (om dat woord maar eens te gebruiken) in ogenschouw neemt van alle negatieve publiciteit, die dagelijks via alle media over ons heen komt. We hebben nog steeds zo’n beetje het laagste werkloosheidscijfer van Europa, de Nederlandse economie wordt internationaal nog steeds als krachtig en stabiel beoordeeld. Het verwondert mij dus keer op keer weer, als Jan Kees de Jager weer met het volgende doemscenario op de proppen komt. Het kabinet Rutte wil 18 miljard bezuinigen. Bezuinigen is echter wat anders, dan wat nu gebeurt: de lasten van burgers en bedrijven worden alleen maar verder opgeschroefd en dat is precies het tegenover gestelde van wat eigenlijk zou moeten gebeuren: lastenverlaging voor burgers en bedrijven, terwijl de overheid in eigen vlees zou moeten snijden, hetgeen nog steeds niet gebeurt. En in het kielzog van de centrale overheid natuurlijk de provinciale en gemeentelijke overheden, want die kunnen er ook wat van wat lastenverzwaring betreft. De crisis in ons land zou eenvoudig op te lossen zijn, zonder lastenverhogingen. Als de centrale overheid de reserves en (speculatieve) beleggingen van provincies en gemeentes zou afromen, (en dan hebben we het over vele miljarden euro’s, vele malen meer, dan die 18 miljard) waren er geen bezuinigingen, zoals nu aan de orde zijn en voorgesteld worden, nodig. Daarnaast blijkt, dat Europese banken tot twee keer toe 500 miljard euro bij de Europese Centrale Bank hebben geparkeerd. Ze willen niet aan elkaar lenen omdat ze bang zijn, dat ze het geleende geld niet terug krijgen. En dus “hebben de banken geen geld” om te lenen aan burgers en bedrijven en

dus blijft de woningmarkt op slot. Burgers en bedrijven hebben banken, via de belastingen, geholpen overeind te blijven, maar nu de banken iets terug kunnen doen laten ze het afweten. Het probleem is natuurlijk ook, dat banken via allerlei formele en informele routes hun belangen bij de overheid kunnen afdekken. Als we nu naar onze oosterburen kijken, dan zien we, dat daar de economie, ondanks alle crises, met drie procent is gegroeid (in Nederland rond de een procent). Dat is niet alléén aan de Duitse exportgroei te danken geweest. De Duitse overheid heeft op tijd maatregelen genomen om de koopkracht te stimuleren, want alleen als de consumenten bestedingen stijgen gaat de economische motor weer goed draaien. De loonbelasting is verlaagd, het totale loonbedrag is daardoor gedaald, waardoor de concurrentiepositie van de Duitse industrie is verbeterd: twee vliegen in één klap. En je kon het ook zien in de omzetcijfers van de Duitse modedetailhandel. Een prima voorjaar met enorme plussen tot september/ oktober. In die maanden zakte de omzet in en in december konden er weer plussen geboekt worden van 19 of 23 procent in de verschillende weken. De Duitse economie presteert dus door de juiste overheidsmaatregelen (veel) beter dan de Nederlandse. Hoe moet je nu als detailhandel op zo’n situatie reageren? Moeilijk er in het algemeen iets van te zeggen, maar zeker is en dat is ook afgelopen jaar weer gebleken, dat degene, die actief met hun vak bezig zijn het aanmerkelijk beter doen dan anderen. We kunnen het niet genoeg herhalen: wees actief, zorg voor een goed etalage- en winkelbeeld, maak een goede mix tussen basic (voor de vervangingsvraag) en mode (voor de impulsverkoop en uitstraling van de winkel) en ontketen acties. Waarbij opgemerkt: prijsacties werken vaak niet meer. Kwaliteit, service en advies: zorg voor zekerheden! Mede daarom steunen wij het initiatief van de nieuwe Vereniging Bodyfashion Nederland (zie elders in deze editie. We wensen u een heel goed in- en verkoopseizoen toe.

BEWARE-BODYWEAR - VAKBLAD VOOR DE BODYFASHIONBRANCHE 12e JAARGANG FEBRUARI 2012

BWBW 23 Voorwoord.indd 3

3

19-1-2012 13:25:47


INTERVIEW

Innovatie, service en overnames bezorgen Chantelle sterk 2011

Chantelle:

Patrick Vanthillo, managing director Benelux Groupe Chantelle

bijna anderhalve eeuw expertise in lingerie is verankerd in familiebedrijf

Chantelle werd opgericht in 1876 en is sindsdien uitgegroeid tot een wereldwijde speler in de lingeriebranche met vertegenwoordigingen in meer dan tachtig landen. “Chantelle,” vertelt Patrick Vanthillo (managing director Benelux), “is van Franse origine en onze passie is lingerie. Uniek is ook, dat Chantelle nog steeds een familiebedrijf is. Dus we zijn niet gebonden aan wat er op de beurs gebeurt en hebben geen last van fluctuaties in aandelenkoersen. We kunnen ons richten op de lange termijn. De expertise, die in het bedrijf verankerd is, is opgebouwd in de vele jaren, dat Chantelle actief is in lingerie. We moeten excellent zijn in lingerie. Dat betekent ook, dat meer dan 95 procent van de productie in eigen fabrieken, door eigen medewerkers, plaats vindt. Momenteel biedt Chantelle werk aan ca. 6.200 medewerkers. Doordat we het hele productieproces in eigen hand hebben is, door constante controle van garens tot eindproduct, de kwaliteit van onze producten gegarandeerd.” Naast de merken Chantelle en Passionata maken ook Femilet (overname in 2010) en Chantal Thomass (overname in 2011) deel uit van het portfolio. “En,” stelt Vanthillo, “daar hoeft het in de toekomst niet bij te blijven.” “Lingerie,” vervolgt Vanthillo, ”is belangrijk voor vrouwen. Als zij zich goed en aantrekkelijk voelen in hun lingerie, gaan zij dit ook uitstralen. Op de Benelux-markt richten we ons in eerste

instantie op het verder uitbouwen van de merken Chantelle en Passionata. Het eventueel in het portfolio integreren van de merken Femilet en Chantal Thomass wordt momenteel bestudeerd en zal afhankelijk zijn van de marktsituatie in de verschillende landen. Chantelle en Passionata bevinden zich qua verkoop in Nederland in de top 3 tot 5 bij elke afnemer. Daarbij moet vermeld worden, dat ons model Hedona het best verkochte model in Nederland is, gemeten over alle winkels en alle concurrentie. Chantelle staat voor uitstraling met een toegankelijke prijs en daarmee onderscheiden we ons van merken met uitstraling met een veel hoger prijsniveau. De winkelverkoopprijzen van de meeste Chantelle-beha’s liggen tussen de 45 en 60 euro. Door de prijsstelling is Chantelle dan ook bereikbaar voor een grote groep vrouwen. Met Chantelle bereiken wij vrouwen, die zelfbewust en ervaren in het leven staan, kinderen (al dan niet de deur uit) en een partner hebben en die toch nog willen ‘stralen’. Deze zelfbewuste vrouwen zijn veeleisende consumenten, die duidelijk de keuze maken voor de juiste balans in kwaliteit en prijs.”

Nieuwe generatie beha’s “Chantelle staat voor expertise,” vervolgt Vanthillo, “geworteld in traditie en gekoppeld aan nieuwe materialen, modieuze trends en, niet te vergeten uitstekende pasvorm. Daardoor kunnen wij onze 4

afnemers een perfect uitgebalanceerd assortiment bieden. Chantelle richt zich op de mentaliteit van de consument en niet zozeer op de leeftijd en biedt dus voor een brede groep consumenten een overkoepelend aanbod: van de gladde T-shirt beha, via modieuze en verleidelijke invullingen tot de steungevende beha’s. Chantelle wordt voornamelijk op basis van rationele argumenten gekocht. Passionata daarentegen is meer gericht op verleiding (met een knipoog sexy) en wordt dus meer als impuls gekocht. En dat vooral door wat jongere

BEWARE-BODYWEAR - VAKBLAD VOOR DE BODYFASHIONBRANCHE 12e JAARGANG FEBRUARI 2012

BWBW 23 Interview.indd 4

19-1-2012 13:29:02


De nieuwe generatie 3-delige beha’s.

Sovedam N.V. - Frankrijklei 65 bus 3 - 2000 Antwerpen - Tel. 00 32 3 233 36 55 - www.chantelle.com Bodyfashion Center - Valutaboulevard 20 - 3825 BT Amersfoort - Showroom 1.10

Advertentie_bodywear.indd 2 Adv Chantelle.indd 2

6/01/12 12:14 19-1-2012 13:29:44


INTERVIEW vrouwen, vanaf 25 jaar. Het prijsniveau is ook meer afgestemd op die impulsaankopen: beha’s variëren in prijs van 35 tot 45 euro in de winkel. We bewerkstelligen de verleiding vooral in details, kleuren en prints.” “Het afgelopen jaar hebben we in de Chantellecollectie een nieuwe generatie steunbeha’s geïntroduceerd. Deze beha’s bieden vooral aan vrouwen met een vollere buste de nodige extra comfort. Deze nieuwe vormgeving wordt nu al ‘à la Chantelle’ genoemd. Deze modellen zijn bij uitstek geschikt voor vrouwen met een te lage, doorhangende boezem. Ze bezorgen vrouwen een hoge, ronde buste en daardoor voor een jeugdig silhouet en uitstraling. Hoewel we het over speciale uitwerkingen hebben, hebben deze beha’s een toegankelijk prijsniveau vanaf 55 euro in de winkel. Een tweede belangrijke innovatie is de Memory Form beha. Deze modellen zijn voorzien van een foam-achtig materiaal, dat zich onder invloed van lichaamswarmte aanpast aan de lichaamsvorm en daardoor zorgt voor een uitstekende pasvorm. Je kunt pas spreken van een succes als er op een bepaald model veel nabestellingen binnen komen. Dat beide innovaties een groot succes zijn is inmiddels gebleken door de grote hoeveelheid nabestellingen, die we hebben gehad.”

Service is onderscheid “Advies zorgt,” vertelt Vanthillo, “wel degelijk voor onderscheid in de markt. Consumenten worden trouw aan een bepaalde winkel voor de service, het persoonlijke advies van de ondernemer en het geboden merkenportfolio. Die combinatie is naar onze mening ook voor de toekomst heel belangrijk. Er is een hele grote markt voor winkels met service. Nu en in de toekomst. Service gekoppeld aan kwaliteitsmerken met naamsbekendheid zorgt voor winkeltrouwe consumenten. Zo kun-

nen ondernemers zich nog duidelijker onderscheiden van andere aanbieders, als Hunkemöller en Hema. We zijn heel positief wat de toekomst van de gespecialiseerde detailhandel betreft. Ook al zijn de afgelopen jaren moeilijker geweest dan de jaren er voor: lingerie zal blijven en de vraag zal weer toenemen. Uit gesprekken met consumenten blijkt, dat er duidelijk behoefte is aan zekerheid, die wordt gegeven door persoonlijke service, advies en een merk. Doordat wij het complete productieproces, door jarenlange ervaring en opbouw van know how, beheersen, kunnen verkoopsters in de winkel eigenlijk ‘blindelings’ werken met onze artikelen en pasvorm daarvan.”

Crisis maakt scherp “Wat we nu,” stelt Vanthillo, “tijdens de crisis vast stellen, is, dat consumenten hetzij een nieuwe aankoop uitstellen, hetzij een aankoop in een wat lager prijssegment doen. Het is voor de detailhandel belangrijk om het bezoekersaantal op peil te houden, want over het algemeen kan gesteld worden, dat de consumenten, die binnen komen ook daadwerkelijk een aankoop doen. Detaillisten moeten dus goed kijken naar hun merkenportfolio of dit qua toegankelijkheid (prijs) en naamsbekendheid van merken goed is opgebouwd. Bij een te hoog prijsniveau zal het bezoekersaantal dalen. In elke crisis worden consumenten prijskritischer voor de kwaliteit, die ze krijgen. Dat betekent, dat onze bestaande merken, Chantelle en Passionata de wind in de zeilen hebben. Het is niet ondenkbaar, dat er, na Chantal Thomass in 2011, in de toekomst nog overnames van andere merken zullen volgen. Die merken moeten wel complementair zijn aan onze bestaande merken. En, onze specialiteit is en blijft lingerie. We willen goed zijn in wat we doen en dat zo goed mogelijk doen, door bij onze specialiteit te blijven. We beschouwen onze afnemers, de detailhandel,

als goede restaurants met een optimaal en uniek menu, samengesteld uit de beste ingrediënten, die op de markt verkrijgbaar zijn. Ondernemers mogen hun creatieve inkoopgedrag niet verliezen. Integendeel, zij moeten consumenten iets unieks brengen, gebaseerd op de onafhankelijke expertise van de ondernemer. Onafhankelijk inkoopgedrag is onontbeerlijk voor de zelfstandige ondernemer. Als je dat creatieve inkoopgedrag van een ondernemer afneemt, raakt hij verkrampt en verliest hij zijn eigenheid en passie.. Zelfstandige ondernemers kunnen altijd op het juiste moment bijsturen.”

Hoge uitleveringsgraad “Aangezien,” stelt Vanthillo, “service bij ons hoog in het vaandel staat, heeft Chantelle in 2010 de leveringsgraad onder de loep genomen en fors geoptimaliseerd. Dat heeft geresulteerd in een uitleveringspercentage van 95 procent in 2011. Maandag bestellen betekent geleverd op woensdag, uiterlijk donderdag, vanuit de magazijnen in Frankrijk. Onze afnemers kunnen dus makkelijk onze basics en bestsellers nabestellen. We hanteren een optimaal evenwicht tussen basis en mode. Het is naar onze mening belangrijk, dat onze afnemers vooral ook de basisartikelen in het assortiment houden. Veel consumenten komen daar voor terug en bijkomend voordeel is, dat er op basisartikelen niet afgeprijsd hoeft te worden. En, daar blijven ook geen restanten van over. Een evenwichtig aanbod omvat dus een goede mix van mode en basis. Consumenten worden verleid door mode (in de etalage) en eenmaal binnen kopen ze veelal (ook) basis. Dus ook al zijn basismodellen overbekend, consumenten vragen ernaar.”  6

beware-bodywear - vakblad voor de bodyfashionbranche 12e jaargang februari 2012

BWBW 23 Interview.indd 6

19-1-2012 13:31:03


Ongetwijfeld de meest corrigerende shapewear. Sovedam N.V. - Frankrijklei 65 bus 3 - 2000 Antwerpen - Tel. 00 32 3 233 36 55 - www.chantelle.com Bodyfashion Center - Valutaboulevard 20 - 3825 BT Amersfoort - Showroom 1.10

Advertentie_bodywear.indd 1 Adv Chantelle.indd 1

6/01/12 12:14 19-1-2012 13:30:14


INTERVIEW

Theo Westervoorde gaat door onder W-bbb Kleemeier

Hoogwaardige kwaliteiten in toonaangevende bruidslingerie Di Lorenzo van Kleemeier Door een uitspraak van de rechter mag Theo Westervoorde zijn eigen naam niet meer als bedrijfsnaam voeren. Dat heeft er mede toe geleid, dat de samenwerking tussen Theo Westervoorde en de Duitse fabrikant Kleemeier verder geïntensiveerd is, hetgeen ook tot uitdrukking is gebracht in de nieuwe bedrijfsnaam, waaronder Theo Westervoorde vanaf eind vorig jaar de verschillende collecties op de markt brengt: W-bbb Kleemeier. Aangezien Kleemeier al lange tijd tot de merkenportfolio van Theo Westervoorde behoort, was dat één van de belangrijkste redenen voor de redactie van BeWare BodyWear om een gesprek te hebben met Theo Westervoorde en de directeur van Kleemeier, Jürgen Kleemeier, Kleemeier werd 60 jaar geleden (juni 1951) opgericht in Hof. “We zijn,” vertelt Jürgen Kleemeier, “gestart als groothandel in blouses en dirndl kleding. Al snel na de oprichting zijn we, in de jaren 1952/53 gestart met de productie van bruids- en avondmode en daarmee zijn we de oudste producent in Duitsland in dit segment en zijn tevens het op één na best verkochte merk in Duitsland.” In 1990 bracht Kleemeier voor de eerste keer een speciale collectie bruidslingerie op de markt, onder het label Di Lorenzo. “In de loop van de jaren,” vervolgt Jürgen Kleemeier, “is dit merk uitgegroeid tot het toonaangevende merk in bruidslingerie in Duitsland. Maar onze artikelen worden ook door niet-bruiden gekocht en gedragen. Dat onze lingerie een grote vlucht heeft genomen blijkt onder meer wel uit het feit, dat de omzet in lingerie momenteel zo’n tien procent hoger ligt dan die in bruids- en avondmode. We leveren onze lingerie allemaal uit voorraad en dat betekent, dat we constant een voorraadbestand hebben van tussen de 100.000 en 120.000 stuks. Alle orders, die we voor 11.00 uur binnenkrijgen worden nog diezelfde dag uitgeleverd. Overigens heeft Theo Westervoorde in Borculo ook een basis voorraadbestand van onze artikelen.” 8

Gecontroleerde topkwaliteit Kleemeier heeft een dermate uitgebreid assortiment, dat het bedrijf voor vrijwel iedere bruid passende bruidsmode kan leveren. De matenrange loopt van A-60 tot en met G-110. “En,” vervolgt Jürgen Kleemeier, “niet onbelangrijk: wij brengen ook passende kousen uit, in een aantal gevallen zelfs voorzien van dezelfde kant als die van de lingerie. We zijn daarmee de eerste op de markt. De materialen, die we voor onze lingerie toepassen zijn allemaal huidvriendelijk en dus niet irriterend en worden allemaal speciaal voor ons en onder onze controle ontwikkeld en geproduceerd. Niet alléén de basismaterialen, maar ook de kantsoorten. Dat is allemaal uitgebreid getest en zorgt voor optimaal draagcomfort. Daarnaast maken we ook bruidsaccessoires als bijvoorbeeld schoenen en ringen. De productie van onze kousen vindt plaats in Italië en de lingerie wordt in China vervaardigd, bij productiebedrijven, die exclusief voor Kleemeier werken en door ons van het begin tot het eind gecontroleerd worden. Dat houdt in, dat we gegarandeerd altijd dezelfde, goede, pasvorm leveren. De topkwaliteit, die we leveren, komt voort uit de jarenlange, exclusieve samenwerking (meer dan twintig jaar)

met dezelfde productiebedrijven en leveranciers. Een gevolg hiervan is, dat we nauwelijks retouren hebben: minder dan 0,1 procent.”

Hoogwaardige shapewear W-bbb Kleemeier beschikt over een eigen uitleveringsmagazijn in Borculo. Dit bedrijf van Theo Westervoorde opereert zelfstandig, met vakkundige medewerkers (meer dan 10 tot 20 jaar actief in de branche) en is al jaren een goede bekende in de branche. Theo Westervoorde: “We hebben hier in Borculo bijna alles op voorraad en we leveren binnen één dag. Wekelijks wordt onze voorraad vanuit Duitsland aangevuld als er bepaalde modellen of series dreigen uit te lopen. Naast Kleemeier vertegenwoordigen we nog een aantal merken, zoals bijvoorbeeld Cupid. Dat importeren we. Cupid is de grootste producent van shapewear in de Verenigde Staten. Het bedrijf, dat uitsluitend shapewear maakt, bestaat 70 jaar en beschikt over een eigen ontwerpbureau (waar alléén al 30 mensen werken), dat niet alleen de modellen, maar ook de materialen daarvoor ontwikkelt. Alle toegepaste materialen worden uitgebreid getest, voordat ze in de collectie worden opgenomen. Dit bedrijf beschikt over productiefaciliteiten in de Verenigde Staten, Mexico en Costa Rica en voert drie verschillende merken: Cupid, Naomi & Nicole en Miraclesuit, dat in licentie wordt geproduceerd. De modellen uit de collectie zijn onderverdeeld in drie verschillende functieklassen: licht, midden en sterk. We kunnen de best verkochte modellen uit deze collecties uit voorraad leveren en daarnaast kunnen we goed inspelen op de wensen van onze klanten.”

BEWARE-BODYWEAR - VAKBLAD VOOR DE BODYFASHIONBRANCHE 12e JAARGANG FEBRUARI 2012

BWBW 23 Interview.indd 8

19-1-2012 13:35:23


Scholten Textiles Company Frank Scholten Tel. 06 22 98 98 60 frank@scholten-tc.com Bodyfashion Center showroom 1.33

Adv LOU.indd 1

20-1-2012 15:19:30


INTERVIEW

‘Wonderfull edge’ Alle artikelen uit de drie collecties van Cupid zijn, daar waar nodig, voorzien van de ‘wonderfull edge’. “Dat zijn,” vertelt Theo Westervoorde, “hele fijne siliconen strips, waardoor de artikelen, zowel panty’s als hemdjes, heel goed op hun plaats blijven. Deze speciale techniek wordt door Cupid exclusief toegepast. Over een breedte van ca. vijf centimeter lopen een groot aantal smalle siliconen stripjes, waardoor het geheel de huid niet afsluit. Veel artikelen zijn in zones gebreid. Daar waar een sterkere structuur nodig is sterker, daar waar een lichtere nodig is lichter. Maar er zijn ook uitwerkingen, waarbij delen van artikelen gedubbeld en via een speciale techniek zijn verlijmd. Een hemdmodel is bij ons inmiddels de nummer één in shapewear verkoop geworden. Dit model is voorzien van een lage halslijn, waardoor vrouwen hun eigen beha kunnen blijven dragen en de borsten niet naar beneden worden gedrukt. Nieuw is een verlengde versie van dit model, een soort shapeonderjurk. Voor alle hemdjes geldt, dat ze door een speciale uitwerking niet insnijden onder de oksels. Daarnaast omvatten de collecties van Cupid panty’s met korte, middellange of lange pijp, tailleverslankers (ook voorzien van de ‘wonderfull edge’, boven en beneden en flexibele baleinen) en een corrigerende string. Deze best verkochte modellen maken deel uit van een compleet shapewearprogramma. Een kleine specialiteit wordt gevormd door een pantyslip en panty met pijpje, waarvan het onderste deel sterk

functioneel is en de bovenkant soepel elastisch en daar waar nodig voorzien van de ‘wonderfull edge’.”

Miraclesuit Naast shapewear brengt Theo Westervoorde binnen W-bbb Kleemeier ook de badmodecollectie van het ook in ons land inmiddels bekende en gewaardeerde merk Miraclesuit op de markt. “De artikelen van Miraclesuit,” vervolgt Theo Westervoorde, zijn gemaakt van de exclusieve kwaliteit Miratex, die in samenwerking met Invista, producent van o.m. Lycra-garens, is ontwikkeld. Dit materiaal is drie keer sterker dan de kwaliteiten, die normaal voor badmode worden gebruikt en volledig chloorresistent. Deze stoffen worden op een bepaalde manier gesneden, waardoor de badpakken, die daaruit vervaardigd zijn, niet alleen ondersteunen, maar ook figuurvormend zijn. Alle artikelen van Miraclesuit zijn leverbaar in een matenrange van 38 tot en met 54 en vanaf maat 48 worden speciale patroonvergrotingen toegepast voor een exacte maatvoering. Voor de grotere maten geldt, dat ook die op een speciale manier gesneden worden. Badpakken en tankini’s kunnen worden geleverd met of zonder beugel en met of zonder voorvorm. Voor de tankini’s levert Miraclesuit bijpassende slips, al dan niet met omslag tailleband of rokje. Voor tankini’s is het bestaande (36 t/m 46) maatassortiment uitgebreid van 48 t/m 54. De artikelen van Miraclesuit kunnen heel vroeg in het seizoen geleverd worden,

al vanaf november/december. Dit met het oog op warme wintervakanties en aquajoggen. Voor dat laatste heb je badpakken nodig, die heel goed blijven zitten. De torsolengtes zijn heel goed afgestemd op Noord-Europese vrouwen. De zes best verkochte modellen hebben we het gehele seizoen op voorraad. Miraclesuit heeft een Fit&Tech Guide ontwikkeld: een minicursus, waarin de figuurtypes beschreven worden en aangegeven wordt welk model het beste daarbij past, terwijl ook getoond wordt hoe gemeten moet worden. In de collectie is één speciaal model opgenomen (Oceanus), dat maar in één cupgrootte (van A tot en met E-cup voor alle maten) wordt geleverd. De truc zit in de overslag en de binnencup.”

Seaspray Vorig seizoen introduceerde Theo Westervoorde de uit Engeland afkomstige collectie Seaspray op de Nederlandse markt. “De vraag van onze klanten was,” vertelt Theo Westervoorde, “naar badmode in wat lichtere kwaliteiten dan die van Miraclesuit.. Dit kunnen we nu opvangen met de artikelen uit de collectie van Seaspray. De materialen zijn lichter, maar toch voldoende vormend en in prijs sluit deze collectie ook goed aan bij die van Miraclesuit. De badpakken en bikini’s van Seaspray zijn leverbaar tot en met F-cup. Het afgelopen seizoen hebben we gekeken of Seaspray goed in ons assortiment past en of het ook een geschikt merk is voor de Nederlandse markt.” 

NIEUWS

Erica Agenturen nieuw in het Bodyfashion Center Op 9 januari jl. heeft Erica Agenturen haar deuren geopend in het Bodyfashion Center, showroom 2.60. Erica Agenturen vertegenwoordigt diverse topmerken in lingerie, bad- en nachtmode bestemd voor vrouwen in alle leeftijdscategorieën. We noemen bijvoorbeeld Secret d’Eva, een fraaie Franse lingeriecollectie, die nieuw is toegevoegd aan het aanbod van Erica van den Berg-Loois. Het gaat om een collectie met uitstekende pasvormen, hoogwaardige materialen en kostbare borduursels in een scherpe prijsvoering. De maten lopen van

70-95B, 105C, D, E en F en 95G. Verder is er de Deense collectie Catchy night- en afterwear voor de modebewuste vrouw, die kiest voor luxe, trendy en vrouwelijke designs, maar ook voor puur & eenvoud. Deze collectie in een midden tot hoog segment omvat diverse spa en wellness, mix & match series. De collectie Moontide vervolgens, omvat innovatieve en commerciële beachwear t/m cupmaat F, afkomstig uit Australië en Nieuw Zeeland, bestemd voor de moderne vrouw. Creatieve prints en frisse kleuren worden aange-

boden in vele combinatiemogelijkheden in een midden tot hoog segment. Suite B. tot slot is een Canadese collectie couture lingerie, uitgevoerd met delicaat kant, sierlijke ruches en verfijnde patronen. Hier gaat het om jonge, vrouwelijke ontwerpen met gevarieerde stijlen als speels, sexy, sportief en retro romantisch. Deze collectie wordt aangeboden in de cupmaten A t/m F. Catchy

Moontide

Suite B

10

Secret d'Eva

BEWARE-BODYWEAR - VAKBLAD VOOR DE BODYFASHIONBRANCHE 12e JAARGANG FEBRUARI 2012

BWBW 23 Interview.indd 10

19-1-2012 13:36:47


AUTUMN/WINTER 2012

Showroom 1.07 L. ten Cate B.V.

31099 Adv WOW Beware 230 x 300.indd 1 Adv TC WOW.indd 1

05-01-12 10:57 19-1-2012 13:37:26


INTERVIEW

Partnerschap met klanten en leveranciers basis voor goede resultaten

Van Dyck & Partners: service en kwaliteit centraal en zoveel mogelijk uit voorraad leveren Bernadette Bracke en Luc Van Dyck startten in september 1990 hun onderneming Van Dyck & Partners met de import en distributie van Antinéa op de Benelux-markten. Bernadette had daarvoor al een carrière in lingerie (dus het was geen sprong in het diepe) achter de rug en zowel haar moeder als tante waren eigenaar van een lingeriewinkel. Ze begon haar carrière als vertegenwoordiger bij Warner, maar stapte naar zes jaar over naar Boléro. Na vier jaar Boléro was de tijd rijp om samen met Luc een eigen bedrijf op te starten. Al snel volgden, na Antinéa, het merk dat Van Dyck & Partners heel groot heeft gemaakt op de Benelux-markten, de vertegenwoordigingen van Faber en Millenotti. “Onze filosofie was en is nog steeds,” vertelt Bernadette, “dat we met een 24-uurs service alles zoveel mogelijk uit voorraad willen kunnen leveren. Begin van de negentiger jaren was er ook een crisis en de detailhandel wilde ook toen niet té veel voorraad inkopen.” In een later stadium heeft Van Dyck & Partners samen met een Franse relatie Antinéa overgenomen van de toenmalige eigenaren. “In 2005,” vervolgt Bernadette, “viel Antinéa weg, doordat het merk werd verkocht aan Lise Charmel. Gelukkig waren we toen net gestart met de vertegenwoordiging van Cyell, zodat de omzetmatige teruggang van Antinéa werd opgevangen door de omzetstijging van Cyell. Doordat we toen al een groot klantenbestand hadden kon Cyell snel groeien in België. We zoeken altijd merken, die goed bij elkaar passen.” Zo verwelkomen we Sjjans uit Nederland met een uniek aanbod. “Onze klanten zijn onze partners en dat geldt zolang we beiden kunnen verdienen aan bepaalde merken. Naar onze mening betekent verkopen meerwaarde creëren en dat moet een garantie zijn voor de toekomst. Uit dat oogpunt is onze zoon Frédéric sinds enige tijd werkzaam in ons familiebedrijf. Hij zal zich voornamelijk bezig houden met de verdere uitbouw op de Nederlandse markt. We hebben al wel verschillende afnemers in Nederland, maar het is de bedoeling, dat Frédéric met verschillende Nederlandse agenten gaat samenwerken. De collectie luxe bruidslingerie Emperatriz, wordt inmiddels al via Paul Dohle in Nederland op de markt gebracht. Frédéric krijgt een opleiding bij verschillende fabrikanten waar we mee samenwerken. Hij is inmiddels gestart bij Italiaanse bedrijven.”

Kwaliteit en betrouwbaarheid “We hebben,” vervolgt Bernadette, “altijd gezocht naar samenwerkingsverbanden met familiebedrijven, waar je ook een goed partnerschap mee kunt opbouwen. Inmiddels omvat onze merkenportfolio Imec (bestaat al 75 jaar), Christies (35 jaar), Pierre Mantoux (80 jaar), Emperatriz (52 jaar), Cyell (15 jaar), Cass Luxury Shapewear (15 jaar), Grimaldi Mare (35 jaar) en Sjjans (nieuw) en Passo Jazz is de toplijn van Pierre Mantoux.” 12

“Kwaliteit, een betere marge en betrouwbaarheid staan voor ons centraal. Alle collecties worden op pasvorm door ons getest. Dat kunnen we goed gezien onze achtergrond als voormalig fabrikant van Antinéa. We selecteren op voorhand kwaliteit en pasvorm. En, de prijs is soms een bijzaak als het om echt bijzondere producten gaat. Dat zijn belangrijke achtergronden van onze filosofie, waarom we nu ook op de Nederlandse markt actief worden. Ons advies voor de detailhandel: wees professioneel en kijk naar nieuwe ontwikkelingen, let op de juiste marge en koop zoveel mogelijk (bij) uit voorraad. Juist in deze tijd is

We voeren in die winkel vrijwel alle grote merken en horen dan vaak van Nederlandse klanten “dat kunnen we in Nederland niet vinden”.

Beenmode weer terug “Lingerie is,” stelt Bernadette, “een ‘goed gevoel’ product. Het is in eerste instantie iets, een bepaalde luxe, waar je jezelf mee verwent. Lingerie mag ook gezien worden tegenwoordig. Daarnaast is beenmode weer helemaal terug in het modebeeld, met kant, dessins en kleuren. Pierre Mantoux brengt nu bijvoorbeeld beenmode in drie thema’s: noppen, kant en masculine motieven als visgraat en ruiten. Het kleurgamma is gebaseerd op de tinten uit de ‘moorlands’. Daarnaast presenteert Pierre Mantoux ook een loungerie lifestyle collectie. Alle dessins voor de badmode van Pierre Mantoux zijn exclusief, in eigen beheer ontwikkeld en gesigneerd. Dessins en uni’s zijn exact op elkaar afgestemd. De collectie van Christies omvat beha’s, bad- en nachtmode. Imec, met het sublabel Peach Tree, brengt onder beide merken modieuze lingerie, shapewear, bad- en nachtmode, terwijl het andere sublabel van Imec, Franka von Wunster, één maal per jaar een badmode collectie uitbrengt.”

Goed bereikbaar

Bernadette Bracke, geflankeerd door Luc Van Dyck (rechts) en Frédéric Van Dyck

onderscheid noodzakelijk. Onderscheid in aanbod, want concurrentie op prijs werkt niet. Ook met Nederlandse afnemers willen we graag een goed partnerschap opbouwen. We hebben zelf een winkel in Antwerpen, daardoor zijn we bekend met het reilen en zeilen van de detailhandel. We krijgen daardoor ook een goed inzicht hoe bepaalde merken en modellen verkocht worden. We merken duidelijk de trends en kunnen daar goed op inspelen. We kennen de reacties van consumenten, ook Nederlandse, die in Antwerpen shoppen.

Van Dyck & Partners neemt sinds kort weer twee keer per jaar deel aan de Bodyfashion Tradefair en al veel langer aan Lingerie Pro in Antwerpen. “We leveren,” vertelt Bernadette, “uit voorraad vanuit Antwerpen en speciaal voor Nederlandse afnemers hebben we een banknummer in Nederland. Onze showroom in Antwerpen is gemakkelijk bereikbaar, vooral ook voor Nederlandse klanten. Opvallend is, dat de Beneluxbeurzen het ten opzichte van internationale beurzen goed doen en wij ondervinden, dat mede door Lingerie Pro er meer collegialiteit onder de aanbieders is ontstaan. We merken ook, dat steeds meer Nederlandse detaillisten naar de beurs in Antwerpen komen. Samenwerking binnen de Benelux is belangrijk en we zijn zeker voorstander van promotie van de sector. We ondersteunen onze afnemers ook met publiciteit. Via onze website en een password kunnen klanten op onze ‘beeldenbank’ komen en daar gebruik van maken. 

BEWARE-BODYWEAR - VAKBLAD VOOR DE BODYFASHIONBRANCHE 12e JAARGANG FEBRUARI 2012

BWBW 23 Interview.indd 12

19-1-2012 13:38:13


Adv DKNY.indd 1

19-1-2012 13:38:59


INTERVIEW

Shock Absorber, Wonderbra en Playtex weer terug in Bodyfashion Center Fred van Schijndel

Es van Schijndel is met de merken Shock Absorber, Wonderbra en Playtex na een aantal jaren afwezigheid weer terug op de Bodyfashion Tradefair, met een vaste showroom op de tweede etage (2.58). “Die afwezigheid kwam vooral,” vertelt directeur Fred van Schijndel, “door de veranderingen in het merkenportfolio en de veranderingen die ontstaan waren door de overname van DBApparel van de merken van Sara Lee. Dan moet je even pas op de plaats maken om te kijken hoe het allemaal uitkristalliseert. Dat betekent niet, dat we in de afgelopen tijd stil hebben gezeten. We hebben het profiel van de drie merken nu duidelijk neergezet, terwijl we ook de distributie aanmerkelijk hebben kunnen uitbouwen. Daarbij komt, dat Ricardo Lievense sinds kort ons team heeft versterkt.” Shock Absorber is een specifiek technisch product en kan gezien worden als de wereldtop in sportbeha’s. Een belangrijke innovatie is de toepassing van een beugel uit Titanium. Deze beugel heeft een ‘geheugen’ en komt altijd terug in de originele vorm, ongeacht hoe hij gedraaid of gebogen wordt. Deze beugel vormt zich naar het lichaam en ‘beweegt’ mee, maar komt dus ook weer terug in de originele vorm. Daardoor is een hoge mate van draagcomfort bereikt, gekoppeld aan ondersteuning en bewegingsvrijheid. De Universiteit van Portsmouth heeft in opdracht van Shock Absorber uitgebreid onderzoek ver-

Paul Alders neemt afscheid Paul Alders bereikt eind maart van dit jaar de pensioengerechtigde leeftijd. Hij is in de loop van zijn actieve leven, waarin hij voor verschillende lingeriebedrijven heeft gewerkt, gepokt en gemazeld in de branche. Tijdens de Bodyfashion Tradefair kunnen zijn klanten afscheid van hem nemen in de nieuwe showroom van Shock Absorber, Wonderbra, Playtex.

14

Ricardo Lievense

Oude liefde roest niet Ricardo Lievense is na vijf jaar weer terug bij Es van Schijndel. “In die vijf jaar,” vertelt Lievense, “hebben we wel altijd contact gehouden. Ik heb, na Schiesser, geen goede match gehad met andere bedrijven waar ik kortstondig gewerkt heb. Aan de andere kant was Fred van Schijndel nog steeds op zoek naar een verkoopleider/marketing manager. Ik ga het bestaande team weer aansturen. In de komende vijf jaar zal dat team, doordat verschillende medewerkers de pensioengerechtigde leeftijd bereiken, worden verjongd. Het is dus voor mij een mooie uitdaging om een nieuw team te formeren.”

richt naar de bewegingen van borsten tijdens sporten. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek zijn voor de verschillende takken van sport de diverse modellen van Shock Absorber geconcipieerd. Een gewone beha vermindert de bewegingen van borsten met 38 procent. Shock Absorber beha’s verminderen die bewegingen echter met 74 procent: dat is bijna twee keer zo effectief. De onderzoeken hebben zich niet beperkt tot vrouwen met standaard cupmaten, maar ook vrouwen met grotere maten, tot aan G-cup toe. “Daarnaast,” vult van Schijndel aan, “heeft Shock Absorber voor een nieuwe sporttop een innovatief materiaal toegepast, dat snel

BEWARE-BODYWEAR - VAKBLAD VOOR DE BODYFASHIONBRANCHE 12e JAARGANG FEBRUARI 2012

BWBW 23 Interview.indd 14

19-1-2012 13:40:28


Es van Schijndel b.v. - Tel. 020 497 497 5 - info@esa-eu.com Bodyfashion Center Showroom 2.58 Wonderbra advert 230x300mm.indd 1 adv Wonderbra.indd 1

22-12-11 11:57 19-1-2012 13:41:32


INTERVIEW droogt, geen vocht opneemt, ademend is, verkoelt als het warm is en verwarmt als het koud is. Overigens, Kim Clijsters tennist in Shock Absorber.”

Nieuwe gel/air beha Wonderbra heeft onlangs een nieuwe en ultieme push-up beha gelanceerd: de Fulll Effect, waarmee de cupmaat twee maten groter wordt. Dit effect wordt verkregen door de toepassing van een nieuw ontwikkelde vulling, waarin gel en lucht zijn gecombineerd. Deze gel/lucht padding is veel lichter dan andere gelvullingen en is toegepast in een zachte foamcup als basis. Deze nieuwe beha zorgt voor een optimale push-uplook, gezien vanuit alle kanten. Een 3D-optiek dus. De cups van de beha zijn uitgevoerd in zacht microfiber materiaal, afgewerkt met satijnen biesjes. De schouderbandjes kunnen op verschillende manieren gebruikt worden. 

NIEUWS

Body & Beach zoekt de samenwerking op De huidige marksituatie is aan een sterke verandering onderhevig. Aankoopbeslissingen door de consument worden vaak anders genomen doordat internet zijn intrede heeft gedaan. De consument is goed geïnformeerd en neemt de informatie die hij via internet krijgt mee in zijn beslissing in wát hij koopt en waar hij koopt. Als agenturenfirma vinden wij het belangrijk dit nieuwe medium in te zetten in zowel de communicatie naar onze klanten als naar de consument.

Communicatie naar onze klanten via www.bodyandbeach.nl Sinds we onder de naam Body & Beach ReVa werken, hebben we een site opgericht www.bodyandbeach.nl. In een beveiligd portaal communiceren we een schat aan informatie naar onze klanten, zoals catalogi, foto’s, filmpjes, prijslijsten en EAN-codes. Ook delen we op onze site belangrijke (management-) informatie als de top 10 van ingekochte artikelen van het actuele seizoen van elk merk. Tevens tonen we de voorraadlijsten, waar zeer binnenkort ook de voorraadlijst van Riedl (Sunflair, Opera, Olympia, Sunmarin) aan toegevoegd wordt. Hierdoor kunnen we onze klanten nog gemakkelijker service bieden aan de veeleisende consument van vandaag. Ook wij hebben service aan onze klanten hoog in het vaandel staan, via de helpdesk op onze site kunnen klanten 24 uur per dag met ons contact opzoeken. Wij, maar ook de winkeliers krijgen te maken met het feit dat we meer en meer in een 24 uurs economie leven. Automatisch komen we dan op het punt:

Communicatie naar de consument via het internet Hoewel onze producten weinig via internet besteld worden, vinden we het belangrijk tools als Social 16

Media, Website en Webshop in te zetten. Wij zijn overtuigd dat elk initiatief op dat vlak de grootste kans van slagen heeft wanneer we dat sámen met onze klanten doen en als iedereen hieraan meedoet.

traffic, of in het geval er geen “match” is, kan er voor onze klanten met inzet van de voorraadlijsten toch een “match” gegenereerd worden. Uiteindelijk zal dat deel van de site www.bodyandbeach.nl dat voor consumenten bestemd is, in maart 2012 een eigen internetsite worden: www.bodyfashion.info. www.bodyandbeach.nl zal dan alleen nog ingezet worden om onze klanten te informeren. De nieuwe site moet voor de consument gemakkelijk vindbaar zijn. Hiervoor gaan we investeren in Google Ads, waardoor je hoog in de zoekmachine komt. Maar ook een vermelding van deze site op de ruim 3,5 miljoen folders die in maart 2012 huis aan huis verspreid worden van Sunflair en in de winter van Ringella zal zeker bijdragen aan bekendheid van de site. Alle mogelijke middelen om bekendheid te krijgen, zullen ingezet worden. Wij zijn van mening dat een intensieve samenwerking van groot belang is. Daarom zouden wij deze site ook graag met onze collega’s in de branche verder willen uitbreiden, want hoe meer merken er bij aangesloten zullen zijn, hoe interessanter dat is voor de consument.

Als voorbereiding hiervoor hebben we van veel van onze klanten de goedkeuring gekregen hun winkelgegevens in een storelocator te vermelden. Ook hebben we de websites van veel klanten kunnen koppelen aan onze website, waardoor er een soort platform ontstaat. Bij voldoende deelname van lingeriezaken willen we dit platform uitbreiden met een “Match-shop”. Dit houdt in dat een consument die op zoek is naar een specifiek product van één van onze merken, dan een winkel kan vinden die dat product in huis heeft. Hiermee genereren we

Tijdens de komende inkoopafspraken willen we onze klanten nader informeren. Uiteraard kan men bij vragen of interesse contact met ons opnemen, telefonisch of per mail. Tevens vinden klanten op onze site nuttige informatie en links over het “online ondernemen” en hoe om te gaan met Social Media, Website en Webshop. Body & Beach ReVa BV tel. 0495-450202 info@bodyandbeach.nl – www.bodyandbeach.nl

BEWARE-BODYWEAR - VAKBLAD VOOR DE BODYFASHIONBRANCHE 12e JAARGANG FEBRUARI 2012

BWBW 23 Interview.indd 16

19-1-2012 13:42:57


Es van Schijndel b.v. - Tel. 020 497 497 5 - info@esa-eu.com Bodyfashion Center Showroom 2.58 Shockabsorber advert-230x300mm.indd 1 Adv Shock Absorber.indd 1

22-12-11 11:57 19-1-2012 13:43:48


INTERVIEW

Ten Cate introduceert nieuwe polyamide voor badmode Tweka

Harry IJsinga:

lingeriespeciaalzaak en merken hebben elkaar nu meer dan ooit nodig Gedurende de afgelopen tien jaar is een sterk afgetekende wijziging opgetreden in de distributie van ondergoed. Dit constateert Harry IJsinga, verkoopleider van Ten Cate. “De distributie via branchevreemde kanalen is alleen maar toegenomen en deze ontwikkelingen hebben onze marktverkenningen van destijds bevestigd. Dat was de belangrijkste reden om drie sterke poten in de markt te zetten, naast Ten Cate: Tweka en WOW (World of Women). We hebben kunnen constateren, dat omzet in ondergoed is weggevloeid naar o.m. het grootwinkelbedrijf. Dat betekende, dat de traffic bij de gespecialiseerde vakhandel afgenomen is. Ondergoed is de productgroep met de hoogste aankoopfrequentie en voor het deel dat je daarin aan omzet verliest, wordt niet opgevuld door andere sectoren, o.a. door middel van impulsaankopen. We besteden steeds meer aandacht aan productconcepten, die speciaalzaken speciaal maken, waardoor zij zich nog beter in de markt kunnen profileren. Alle merken worden actief in de markt gezet om een gezamenlijk omzetbelang, een wezenlijk onderdeel van het zakencijfer van de detailhandel, van Ten Cate en haar afnemers te creëren. Basis is een behoorlijk partnerschap.”

“Deze ontwikkeling,” vervolgt IJsinga, “werd gecamoufleerd door de algemene groei in de markt, waardoor ‘niemand’ er wakker van lag. Ook de verkopen via on-line sales, voornamelijk vervangingsaankopen, werden door die groei afgedekt. Nu de bodyfashionbranche wordt geconfronteerd met omzetdaling tekenen beide fenomenen zich af als omzetdaling bij de gespecialiseerde vakhandel, die overigens te laat heeft gereageerd en nu ook geconfronteerd wordt met de Europese en eurocrises. Ten Cate zet zich in om deze neergang te pareren. In de basiscollectie houden wij vast aan kwaliteit. Door de sterk gestegen katoenprijzen in het afgelopen 18

jaar hebben veel bedrijven gekozen voor mindere kwaliteiten katoen, minder garens per vierkante meter, mindere kwaliteiten elastiek e.d. Zo niet Ten Cate. Wij hebben bewust voor kwaliteit gekozen, waardoor we de prijzen wel iets hebben moeten verhogen, maar met de nieuwe Ten Cate Cotton Confidence bieden we de vakhandel een hoogwaardig product en een goed alternatief voor artikelen uit manmade garens. Dit principe hebben we ook doorgetrokken naar de badmode van Tweka. De nieuwe badmode van Tweka wordt gemaakt van stoffen uit compleet nieuwe, in samenwerking met ons, ontwikkelde polyamide garens (i.p.v. polyes-

ters), die uitstekend chloor- en oliebestendig zijn en tevens zorgen voor een goede UV-protectie.”

Longshirts, Thermal en Teens “In de Ten Cate-collectie,”vertelt IJsinga, “hebben we voor het komend seizoen long shirts opgenomen, die uitstekend als bovenmode over leggings gedragen kunnen worden. Hiermee bieden we onze afnemers een artikel, waarmee extra omzet gegenereerd kan worden. We dragen ingrediënten aan voor de speciaalzaak en creëren daarmee nieuwe (omzet-)mogelijkheden in een markt, die onder druk staat. Nieuw is daarnaast een speciale collectie voor teens, de doelgroep, die meestal tussen de wal en het schip valt, of geneigd is naar bijvoorbeeld H&M te rennen. Met deze nieuwe serie proberen we deze consumentengroep aan de speciaalzaak te binden. Naast een basiscollectie omvat deze range compacte, actuele series, die vier keer per jaar met een wisselend beeld worden uitgebracht. Daarmee kan een hoge omzetsnelheid gerealiseerd worden. De modellen in uni lopen door en de dessins zijn daar op afgestemd. Deze collectie zal in speciale, nieuwe verpakkingen worden geleverd. Thermal is een specifiek product voor de speciaalzaak. De basismodellen in uni zijn vooral bestemd voor werkomstandigheden, maar voor dames hebben we bijvoorbeeld ajour-gebreide artikelen opgenomen, die ook zichtbaar gedragen kunnen worden. Dit assortiment zorgt in het herfst/winterseizoen zeker voor extra traffic in de winkels. Het complete Thermal-assortiment is gemaakt van de kwaliteit Viloft, de hoogste categorie in dit segment van materialen.”

Nieuwe wind bij Tweka Twee jaar geleden startte een nieuw stylingteam voor de collecties van Tweka. Sindsdien waait er een compleet nieuwe wind door de collecties, zonder dat het kwaliteitsniveau is verlaten. “De collectie van Tweka,” stelt IJsinga, “is vanaf nu opgebouwd in drie groepen: de zwemsters (goed passende badpakken uit chloorbestendige materialen), de cruisegroep (flaneer badmode met goede pasvorm) en

BEWARE-BODYWEAR - VAKBLAD VOOR DE BODYFASHIONBRANCHE 12e JAARGANG FEBRUARI 2012

BWBW 23 Interview.indd 18

19-1-2012 13:45:05


LIGHTNESS THAT HOLDS YOU UP Bezoek ons op de Bodyfashion Tradefair. Voor meer informatie: +32 (2) 778 10 11 BewareBodywear230X300+3.indd 1 Adv Lovable.indd 1

21/12/11 15.39 19-1-2012 13:45:34


INTERVIEW

magic mix, de actuele en kleurrijke bikinilijn, een succesvolle Tweka-serie. Door de opbouw in drie doelgroepen is de collectie van Tweka veel minder afhankelijk van weersinvloeden. Deze doelgroepen kopen over het algemeen al vroeg in het seizoen en niet onder invloed van het weer nieuwe badmode. De kracht van de Tweka-artikelen ligt in het functioneel-modieuze karakter ervan en ze hebben daardoor minder ‘last’ van impulsaankopen. Voor de winter brengen we ook een volledige collectie. Dat wordt steeds belangrijker, zeker ook na een zomer met slecht weer. De verkoop in polyester badmode is heel constant en dat geeft zekerheid voor ondernemers, want die klanten komen wel, weer of geen weer.”

Veel promotie voor WOW WOW (World of Women) gaat nu het vierde

seizoen in. “We hebben,” vervolgt IJsinga, “een geweldige introductie gehad, zeker ook door de ondersteuning van de media. In eerste instantie zijn we, om regelmatig voor vernieuwing te zorgen, uitgegaan van drie thema’s per seizoen, maar dat bleek te veel te zijn. Vanaf nu tonen we twee thema’s per seizoen, waardoor de inkoopaantallen beter aansluiten bij de verkoopaantallen. De lingeriethema’s worden ondersteund door afgestemde modellen onder- en nachtmode. Een thematische benadering uitgewerkt in exact op elkaar afgestemde kleuren, waardoor de detailhandel het ook als totaal kan presenteren en daarmee de consument kan verrassen, verleiden en verwennen. Naast de L-shape introduceren we in de WOW Pure-collectie een nieuw model beha met mooie decolleté-lijn, beugels, voorvorm en verwisselbare bandjes. We kunnen vanaf nu sneller naleveren, waardoor de aanvangsinvestering van de detailhandel lager wordt en toch een hoge omzetsnelheid gerealiseerd kan worden. Elke maand zullen we een verkoopstimulerende activiteit ontwikkelen. Dat kan een advertentie zijn, of een give-away, zoals de Linda of een Biosilk Therapie (hoogwaardige haarcosmetica, waarvoor Daphne ook hét gezicht is). Daarnaast krijgen 1200 kapsalons deelnemerskaarten met de vraag welke beha bij welk kapsel hoort. Winkels, die Ten Cate WOW en WOW Beach voeren krijgen een hoogwaardige folder of aparte brochures voor WOW, Ten Cate en Tweka. We zullen continue promotionele activiteiten ontwikkelen in de verzorgingsgebieden van onze afnemers. Dit jaar gaan we ook wat stuntjes uithalen om het merk nog meer in beeld te brengen en traffic bij de detailhandel te genereren. Er zijn weinig merken, die dat (kunnen) doen. Merkaanbieders en de gespecialiseerde bodyfashion detailhandel hebben elkaar nu meer dan ooit nodig. Ten Cate speelt daarin een actieve rol, maar we hebben die positie ook om dat te doen.”

Lief Dit seizoen komt Ten Cate met een extra primeur: de samenwerking met het lifestyleconcept ‘Lief’. Basis daarvan is baby- en kleuterkleding, maar inmiddels is het concept uitgebreid met dekbedden en fietsen. Lief heeft Ten Cate, als specialist, gevraagd invulling te geven aan het segment onderkleding, bad- en nachtmode, zowel voor baby’s en kleuters als voor het maternity segment. Daarnaast gaat Ten Cate ook het internationale concept voor Lief verzorgen. “IJsinga: “Door de andere mogelijkheden in de vorm van styling e.d. kunnen we ook op deze manier iets specifieks voor de detailhandel creëren. Met de uitbreiding in merken kunnen we nu ook meer grensoverschrijdend denken. Met een meer internationale styling kunnen we onze collecties ook op de markten van Duitsland, Engeland en Frankrijk profileren.” 

NIEUWS

Lief! Bodyfashion by Ten Cate:

Unieke licentiesamenwerking tussen Lief!Lifestyle en L. Ten Cate Het populaire lifestyle merk Lief!Lifestyle gaat invulling geven aan een bodyfashion concept voor kids, in samenwerking met L. Ten Cate. Na een intensieve voorbereiding is een collectie basic en fashion underwear, nightwear en beachwear ontstaan, waaraan te zijner tijd nog een zwangerschap bodyfashion lijn aan toegevoegd zal worden. “De twee bedrijven sluiten qua kennis en kunde naadloos op elkaar aan,” vertelt John van den

20

Herik, directeur Lief!Lifestyle. En ook Jan van Nijendaal, managing director van L. ten Cate geeft aan erg blij te zijn met deze licentiesamenwerking. “Lief! Concentreert zich sterk op de creatieve ontwikkeling als totaal lifestyle concept.” In het voorjaar van 2012 worden de collecties op de verschillende beurzen aan de detailhandel getoond. In het najaar zullen deze vervolgens verkrijgbaar zijn in de bodyfashion speciaalzaken, warenhuizen, webshops en Lief!winkels.

Paul Dohle in vaste showroom in BFC Sinds de vorige Bodyfashion Tradefair heeft Paul Dohle een vaste showroom in het Bodyfashion Center, 1.28. Hij heeft zijn bestaande merkenportfolio van Susa, Dekumed (protheses), Silhouette (bruidslingerie), Miss Perfect (accessoires en shapewear), Shatobu (shapewear) en Esbelt (shapewear) verder uitgebreid. Voor Van Dyck & Partners vertegenwoordigt hij Pierre Mantoux (kousen/panty’s en shapewear) en Imec (basis lingerie, shapewear, onderjurken en jupons). Voorts behartigt Paul Dohle voor een deel van het land de belangen van de merken Curvy Kate, Afinitas en Parfait, alsmede Bestform.

BEWARE-BODYWEAR - VAKBLAD VOOR DE BODYFASHIONBRANCHE 12e JAARGANG FEBRUARI 2012

BWBW 23 Interview.indd 20

19-1-2012 13:47:08


Me, MYseLf & MeY. K a t r i n H o l t w i c k e n I l k a S e m m l e r, het Duitse nationale beachvolleybal team, in feel -good dessous van Mey.

Bodyfashion Tradefair, Showroom 1.09, Amersfoort, 12.–14.02.12 Peter Folkersma 06/53310475 Albert den Held 0527/621532 Rogér Gisbers 06/52690730 Maarten Kruijssen 06/51113147

az_NL_230x300_KatrinHoltwick_IlkaSemmler_delphin_Beware_Bodywear.indd 1 Adv Mey.indd 1

Wist u dat al? Mey produceert in eigen fabrieken. Zo houden wij elke stap in de productie precies in het oog – de basis voor perfect verwerkte bodywear en een co nseq u en t h oge k wa l i tei t. w w w.m ey.d e

21.12.11 14:11 19-1-2012 13:47:46


INTERVIEW

Jan van Nijendaal, bestuursvoorzitter nieuwe Vereniging Bodyfashion Nederland:

We moeten de consument wijzen op het feit, dat de vreugde van de lage prijs korter is dan ellende van slechte kwaliteit Onlangs is de Vereniging Bodyfashion Nederland (VBN) opgericht, als gevolg van een samensmelting van de Vereniging Bodyfashion Promotion en de Stichting Bodyfashion Tradefair. Maar het is meer, dan een herschikking van de verschillende stichtingen en verenigingen. Het nieuwe bestuur bestaat uit André Gijtenbeek (Schiesser Int. NL), Jan van Nijendaal (L. ten Cate), Reinier Waanders (Reyberg Fashion), Helen Ypma (manager Bodyfashion Center), Frank Zeegers (Zeegers Fashion Specialities) en zal binnen afzienbare tijd uitgebreid worden met Ruud Jacobse (Livera). Het bestuur heeft heldere doelen geformuleerd, die zich concentreren op de belangen van de speciaalzaken en A-merken in bodyfashion. Het retaillandschap in de branche verandert in snel tempo, mede als gevolg van gewijzigde consumentenbestedingen. Zelfstandige ondernemers ervaren meer dan ooit, dat zij alleen staan in deze turbulente tijden. De behoefte aan een collectief antwoord vanuit deze groep detaillisten en de A-merken is dan ook de basis voor een actief promotieplan van de VBN. Een grootschalige nationale bodyfashion campagne in het voorjaar van 2012 zal daarvoor de eerste concrete stap zijn. De zelfstandige bodyfashion speciaalzaken zullen daarin, in combinatie met de in het Bodyfashion Center gevestigde merken, de hoofdrol spelen. “We zien,” vertelt VBN-voorzitter Jan van Nijendaal, “dat de podia, waar de A-merken op acteren, onder druk zijn komen te staan. Deze druk bleef lange tijd onopgemerkt, door de groei in de markt. Nu die groei stagneert valt de groei, die branchevreemde kanalen gedurende de afgelopen tien jaar in bodyfashion hebben gehad, extra op. De consequenties komen nu pontificaal boven tafel. Bij een gelijk gebleven consumptie in stuks moet nu de koek over een groter aantal partijen verdeeld worden. Die branchevreemde partijen zijn groot of groter geworden en hebben het in zich om consumenten steeds te prikkelen en verleiden tot aankopen. Zij kunnen acties nationaal uitrollen en de revenuen daarvan plukken. Die mogelijkheden zijn er voor de A-merken leveranciers en gespecialiseerde detailhandel veel minder. De sluipende en sterk toegenomen on-line sales hebben het marktaandeel van speciaalzaken verder onder druk gezet. Dit alles gevolgd door de bancaire en euro crises en daarbovenop twee dramatisch verlopen seizoenen. Om de gevolgen van die optelsom vast te stellen, hoef je geen econoom te zijn.”

Zekerheid & duurzaamheid “We hebben,” vervolgt van Nijendaal, “een driedeling in de markt gekregen: private labels/grootwinkelbedrijf, discounters en merkenaanbieders, plus in alle segmenten internet. Bij de private labels is de winkel het merk geworden en zij hebben hun unieke selling propositie gezocht in prijs en dat is ten koste gegaan van kwaliteit. Daarbij komt, dat kwaliteiten verder onder druk zijn komen te staan door de gestegen grondstofprijzen, met als gevolg 22

het gebruik van o.m. dunner doek, goedkoper elastiek e.d. Daar liggen dus de kansen voor de gespecialiseerde detailhandel, want, als consumenten ergens behoefte aan hebben in deze tijd is het vooral aan zekerheid en duurzaamheid. De vreugde van de lage prijs is korter dan de ellende van slechte kwaliteit. We hebben dat als branche niet genoeg verteld aan consumenten. Alles is nu onzeker en consumenten zoeken vastigheid, dus daar moeten we consumenten op wijzen. Voor ons als bestuur is het duidelijk: als we als A-merken samen met de detailhandel een collectief vormen, kunnen we een passend antwoord geven aan een markt, die daar behoefte aan heeft.”

Vrouw magazine “De VBN vormt een platform voor de bundeling en belangenbehartiging van A-merken en speciaal zaken,” stelt van Nijendaal. “We doen dit o.m. door een kenniscentrum op te richten, waar beide groepen hun informatie kunnen krijgen, zoals over marktontwikkeling, trends, d.m.v. workshops (in alle facetten) en benchmark voor detaillisten als het gaat om vergelijking van omzet en resultaat. Om dat gezamenlijk te kunnen doen heeft de VBN zich als vereniging niet alléén opengesteld voor de huurders van showrooms in het Bodyfashion Center, maar ook voor de detailhandelspartners. Ook zij kunnen lid worden van de VBN om optimaal te kunnen profiteren van en participeren in de promotionele activiteiten, die ontwikkeld gaan worden. De marktontwikkeling werkt in het voordeel van het Bodyfashion Center en detaillisten kunnen daar voor vrijwel het totale aanbod terecht.

Voor 16 maart dit jaar staat de nationale bodyfashion campagne gepland, die in het weekblad Vrouw zal verschijnen. Dit blad zal op die datum voorzien zijn van een draaicover: aan een kant een bodyfashion cover aan de andere kant een gewone. En in de bodyfashion special zullen alle segmenten van bodyfashion worden belicht, dus: lingerie, onder-, nacht- en badmode voor dames, heren en kinderen. De invulling staat onder auspiciën van de VBN. Wij hebben samen met een aantal VBN-leden een selectie van onderwerpen gemaakt en zorgen voor het beeldmateriaal. Het zal duidelijk zijn, dat merken, die ook adverteren, een voorkeur hebben in de redactionele behandeling. In deze special wordt een cadeaubon van tien euro meegestuurd, die inwisselbaar is bij de deelnemende detaillisten bij een aankoop van minimaal vijftig euro.”

Op presenteerblaadje “Om de lijnen zo kort mogelijk te houden,” vervolgt van Nijendaal, “worden de deelnemende VBN-detaillisten met naam en toenaam in deze special vermeld. Zij zijn voor consumenten herkenbaar als inleveradres van de bonnen door een raamsticker en poster. Een aantal merken heeft reeds ingeschreven, waardoor het basisbudget er nu is. Inmiddels heeft ook Livera zich aangesloten en alle franchisenemers zijn lid geworden van de VBN. Met andere groepen lopen de gesprekken nog. De campagne in Vrouw wordt ondersteund door advertenties en redactionele artikelen in De Telegraaf en via de social media als twitter, hives en facebook. We bereiken met deze campagne minimaal 3,5 miljoen vrouwen. Deelnemende detaillisten worden ook vermeld op de info-site van de VBN. De VBN zorgt voor het genereren van traffic in de winkels, wij reiken hen op een presenteerblaadje consumenten aan. Hiermee heeft de VBN een andere rol gekregen dan alle voorgaande verenigingen en stichtingen. We zijn bezig een evenementenprogramma op te zetten. De leden, aanbieders en detaillisten, moeten elkaar in een hogere frequentie ontmoeten. Het programma gaat verder dan twee keer per jaar een grote beurs. Naar mijn mening zal het fenomeen beurs de komende jaren een ander karakter krijgen dan in het verleden. Net als consumenten hun kooppatroon veranderd hebben, zullen ook aanbieders het verkooppatroon moeten veranderen.” 

BEWARE-BODYWEAR - VAKBLAD VOOR DE BODYFASHIONBRANCHE 12e JAARGANG FEBRUARI 2012

BWBW 23 Interview.indd 22

19-1-2012 13:48:26


www.valisere.com VAL_230x300_A_BB.indd 1 Adv Valisere.indd 1

23/12/11 09:52 19-1-2012 13:48:56


INTERVIEW

After Eden breidt uit naar Hong Kong en Macao

Nieuwe website After Eden biedt uitgebreide mogelijkheden afnemers After Eden breidt wereldwijd verder uit. Vorig jaar werden de contracten getekend met een Zuid Afrikaanse distributeur, eind vorig jaar kon After Eden twee belangrijke afnemers in het Verre Oosten in het klantenbestand bijschrijven. Zowel in Hong Kong als in Macao is After Eden vanaf dit jaar vertegenwoordigd. “Het gaat om winkelketens,” vertelt Gerrit van Helden sr., “met winkels op goede locaties, veelal in belangrijke winkelcentra. Ze doen veel aan publiciteit d.m.v. billboards, maar ook door shows, die ze in die winkelcentra houden en waarbij veelal bekende TV-persoonlijkheden aanwezig zijn. De eerste resultaten zijn inmiddels positief en het zal waarschijnlijk niet bij deze eerste Verre Oosten afnemers blijven.”

Wat de collecties betreft brengt After Eden na de introductie vorig jaar van de eerste badmodecollectie onder dit label, nu ook, gezien het succes van de eerste collectie, voor het winterseizoen een badmodecollectie uit. Deze collectie omvat een aantal basismodellen, die ook in de nieuwe voorjaarscollectie vertegenwoordigd zullen zijn. “De basisvormen van de goede modellen uit de After Eden lingerie-collectie,” vertelt Ageeth van Helden, “gebruiken we ook als basis voor de badmodecollectie. Beide collecties versterken elkaar daardoor en consumenten weten, wat voor pasvorm ze van ons kunnen verwachten. De After Eden Lounge & Travelcollectie is succesvol 24

gebleken. Daar gaan we dus mee door en het assortiment wordt met een aantal doorlopende basismodellen verder uitgebreid. Voor Boobs & Bloomers hebben we onze verkoopkanalen verder uitgebreid richting kindermodewinkels. Inmiddels ligt Boobs & Bloomers nu bij zo’n 85 zaken en we verwachten, dat het er binnen afzienbare tijd 100 zullen zijn. In de badmodecollectie van Nickey Nobel introduceren we de nieuwe, chloorbestendige kwaliteit Darwin in een veel groter aantal (basis)modellen.”

Nieuwe website Eind januari is de nieuwe website van After Eden in gebruik genomen. De complete catalogus is via die website te downloaden. Detaillisten kunnen zelf de openstaande orders inzien, zelf orders invoeren en zien wat er op voorraad is. “In feite,” stelt Gerrit van Helden, “kunnen onze afnemers zelf alle noodzakelijke informatie opvragen, natuurlijk met een eigen inlogcode en voor wat hun eigen gegevens betreft. Alle nieuwe modellen staan op de website en al onze logo’s, te gebruiken voor plaatselijke publiciteit. Daardoor blijven alle reclame uitingen éénvormig. Dat scheelt ons een hoop tijd, maar ook voor onze afnemers is het veel makkelijker.” ”Nieuw is ook,” vult Ageeth van Helden aan, ”een speciale app voor de iphone. Het is een eigen icoontje en bij aanklikken kan de hele collectie bekeken worden. Door deze ontwikkelingen hebben we minder catalogi nodig, dus minder papiergebruik en dat is ook beter voor het milieu.” “De collectie gelbeha’s,” vervolgt Gerrit van

Helden, “is het snelst groeiende segment uit de collectie. In verband met de grootte van de collecties en de steeds verder doorgevoerde segmentering zullen we ons meer en meer gaan richten op hotel- en showroomverkopen. In onze showroom in Waalwijk kunnen we al onze concepten op de juiste manier presenteren. Per 1 januari van dit jaar hebben we een nieuw automatiseringsprogramma in gebruik genomen. We verwachten, dat we daarmee een belangrijke efficiëncy-slag kunnen maken.” 

Willem van Helden (midden) tijdens één van de presentaties in Hong Kong

BEWARE-BODYWEAR - VAKBLAD VOOR DE BODYFASHIONBRANCHE 12e JAARGANG FEBRUARI 2012

BWBW 23 Interview.indd 24

19-1-2012 13:49:44


BODYFASHION TRADEFAIR STANDNUMMER 4.01

Adv Woody 3x.indd 1

JellyCoe, een dynamisch Belgisch modebedrijf heeft van slapen een modezaak gemaakt. Ons merk Woody is een begrip in België en staat voor onderandere Alternative Nightwear. Onze kleurrijke pyjama’s hebben al met honderdduizenden Belgen het bed gedeeld ! Honderden winkeliers zijn overtuigd van onze service en kwaliteit. Maak kennis met dit family concept en u raakt hélemaal gecharmeerd en overtuigd dat Woody ook voor u een zakelijke troef kan zijn !

19-1-2012 13:51:24


INTERVIEW

JellyCoe komt naar Nederland met zijn Woody Alternative Nightwear De bescheiden, maar dynamische ondernemer Michel Van de Velde, die JellyCoe, de Belgische fabrikant van nachtlingerie in 1993 heeft opgericht, komt naar Nederland met zijn Woody-collecties. Het zat er overigens al een tijdje aan te komen. Met de Woodycollecties zette hij in België een ongekend succesverhaal neer. Dat de dierenprints met lichtgevende ogen op kinderpyjama’s onmiddellijk aansloegen, is niet verwonderlijk. Maar voor volwassenen?! Het was indertijd een ongekend fenomeen op de markt. Dat het succes na 19 jaar nog altijd groter wordt en het merk intussen absolute marktleider is op het gebied van kinderpyjama’s kan niet alléén aan de leuke prints te danken zijn, maar is zeker ook terug te voeren op de hoge kwaliteit van de artikelen en de uitstekende service van het bedrijf.

“Woody is,” vertelt directeur Michel Van de Velde, “uitgegroeid tot een familieconcept, dat alle leeftijden en maten bestrijkt van nul jaar tot XXL en vormt een verhaal op zich. Je vindt de stijl leuk of niet, je valt er voor of niet. Het is zeker een verrassende collectie, het is anders en het is eigenzinnig. Na een tijdje na de start van de onderneming wilden we ook die consumenten bereiken, die eerder voor mode en sensualiteit gaan als het om nachtkleding gaat. Om ook deze consumenten zo goed mogelijk te kunnen bedienen hebben we geleidelijk een ‘capsule’-collectie opgebouwd,

26

die eigenlijk niet meer binnen het originele familieverhaal paste. De stijl is totaal anders en ook de doelgroep is verschillend. Om duidelijk met die consumentengroep te kunnen communiceren, was het nodig, dat deze ‘capsule’-collectie losgekoppeld werd van Woody en dat ze een eigen leven kon gaan leiden. Woody The Glamorous was geboren.”

Constante hoge kwaliteit “We brengen ook,” vervolgt Van de Velde, “bodywear, maar uitsluitend voor baby’s en kinderen tot 16 jaar. We voeren enerzijds basisondergoed, dat overigens Öko-Tex gecertificeerd is, in de kleuren wit, chinée grijs en zwart en anderzijds het fashion ondergoed in hippe kleuren. Het ondergoed wordt in ons eigen atelier geproduceerd. Daardoor kunnen we een constante hoge kwaliteit garanderen en er voor zorgen, dat deze artikelen nooit ‘out of stock’ zijn. De uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding, ondersteund door een goede marketing en service door JellyCoe, kan niet anders dan resulteren in een uitstekende doorverkoop. Woody is een commercieel product. Het is een

concept, waar detaillisten hun brood mee (kunnen) verdienen en daar draait het bij ons om.”

Nu naar Nederland “Door de constante groei,” stelt Van de Velde, “waren we druk bezig met de Belgische markt, waardoor het lang geduurd heeft, voordat we naar Nederland kwamen. En eerlijk gezegd, we waren er nog niet ‘rijp’ voor. Je kunt beter gecontroleerd groeien, dan in één keer te veel hooi op je vork nemen. De ‘kinderziektes’ zijn er uit en JellyCoe is nu een volwassen, goed georganiseerd bedrijf. We kunnen het nu aan, we zijn er klaar voor. En waarom de Nederlandse markt? Dat is logisch, ons publiciteitsmateriaal en onze slogans zijn in het Nederlands en we krijgen vaak mails uit Nederland met de vraag voor verkoopadressen in Nederland van mensen, die het merk in België hebben leren kennen. Wat ik van onze start in Nederland moet verwachten weet ik eerlijk gezegd niet. Wat ik wel weet is, dat we ons uiterste best zullen doen en volharden, maar we gaan ons bescheiden opstellen.”

Publicitaire ondersteuning Van de Velde: “Woody is een commercieel product, met daaraan gekoppeld kwaliteit en service van JellyCoe. Detaillisten krijgen ook publicitaire ondersteuning door middel van P.O.S.-materiaal en publiciteit in Nederlandse nationale media, wat onze collecties een grotere visibiliteit geeft. En wat de service betreft: onze klanten kunnen bijbestellen via onze B-to-B website, zodat ze onmiddellijk zien welke producten in onze voorraad beschikbaar zijn. Wie vóór 11.00 uur ’s morgens bestelt, ontvangt de volgende dag de levering. Van deze website kunnen klanten ook foto’s,

BEWARE-BODYWEAR - VAKBLAD VOOR DE BODYFASHIONBRANCHE 12e JAARGANG FEBRUARI 2012

BWBW 23 Interview.indd 26

19-1-2012 13:52:06


BODYFASHION TRADEFAIR STANDNUMMER 4.01

Adv Woody 3x.indd 2

Naast het Woody Family concept dat elk seizoen is opgebouwd rond drie grappige diertjes brengt JellyCoe binnen het Woody gamma ook de Glamorous Collection voor Dames en Heren op de markt. Dat stijlvolle silhouetten , leuke snits , kwaliteit en draagcomfort hand in hand kunnen gaan met flatterende kleuren bewijst deze collectie altijd weer met succes ! En dĂ t succes delen we graag met jou !

19-1-2012 13:52:57


INTERVIEW

logo’s en teksten downloaden voor het samenstellen van hun publiciteit in plaatselijke media. Prijslijsten, orderbevestigingen in de vorm van een barcodebestand kunnen gedownload worden in het kassasysteem van de winkelier. Al onze artikelen worden geprijsd geleverd en we hebben een aparte klantenservice. Maar, zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan. Aan elk product van Woody hangt, bij wijze van kwaliteitslabel, een lintje “made by jellycoe.be”. Marieke Tulkens (06-55 32 80 89) is verantwoordelijk voor de verkoop van Woody op de Nederlandse markt. 

Veelzijdige collectie Woody Woody is een uiteenlopende collectie badmode, ondermode, night- & homewear bestemd voor een zeer grote doelgroep. Deze collectie, die nu in Nederland tijdens de Bodyfashion tradefair wordt gepresenteerd is bestemd voor baby’s, kids, tieners, dames, heren en opa’s en oma’s, die jong van geest zijn en het leuk vinden zich te kleden in dezelfde stijl als de kinderen. Voor komend seizoen staat de collectie in het teken van de haai, de struisvogel en de rups. Het haaien thema is vertaald in combinaties van felblauw en lichtblauw met oranjerood en lichtgrijs. In het struisvogel thema staat de kleur groen centraal, terwijl het rupsen thema geheel is uitgevoerd in oranje, lichtgroen en blauw. De babycollectie Little Woody neemt de drie dieren thema’s over, maar dan in een lieflijke vorm. Het aanbod omvat onder meer T-shirts en broekjes, maar ook jurkjes, die over een broekje gedragen worden. Een klassiek thema Mini Woody voor pasgeboren baby’s omvat kruippakjes, jurkjes, jasjes, cardigans, mutsen, slaapzakken en handdoeken. De kleuren zijn babyroze, wit en lichtgrijs. Het aanbod wordt gecompleteerd door bedlinnen, maar ook door knuffels en geboortecadeautjes. Een echt prinsessen thema, eveneens 28

in roze, wit en lichtgrijs, laat kroontjes, romantische ruches en biesjes zien in een Sweet Princess serie voor meisjes. Voor volwassenen, die niet van dierenprints houden, is er een verfijnde collectie nachtmode, die ook geschikt is als luxe homewear. Deze zogenaamde Glamorous Collection richt zich op dames en heren. Voor de dames zijn er nachthemden met bijpassende bolero of kamerjas, maar ook tunieken en capri broeken in trendkleuren als lila en paars. De heren houden het soberder met effen shorts en gestreepte T-shirts in diverse blauwtinten. Woody is ook een begrip op gebied van ondermode. Voor de jeugd zijn er coole items in basics en in modetinten. De trendkleuren zijn turquoise, lichtgroen, oranjerood, lavendel en paars. Voor de jonge meisjes zijn er ook beha’s met uitneembare pads verkrijgbaar in de cupmaten A en AA. De Beach collectie wordt gepresenteerd onder de naam Woody Beach en omvat een volwaardig aanbod strandkleding met eveneens de dieren thema’s. De kleding is ook herkenbaar aan het label met palmboom en zonnebril. We zien rokjes, jurken en shorts, maar ook kniebroeken, badjassen en jogging items, die worden aangevuld met accessoires als zonnekleppen, badlakens en strandtassen.

beware-bodywear - vakblad voor de bodyfashionbranche 12e jaargang februari 2012

BWBW 23 Interview.indd 28

19-1-2012 13:54:48


woody alternative fashion bodywear voor boys en girls van 0 tot 16 jaar in diverse leuke kleuren

BODYFASHION TRADEFAIR STANDNUMMER 4.01

Adv Woody 3x.indd 3

Naast de nachtgoed collecties brengt JellyCoe onder het label Woody een hoog kwalitatieve Alternative Bodywear Collection voor baby’s tot zestienjarigen op de markt. Enerzijds heeft u de basic collectie in wit, grijs , zwart en rose voor de meisjes en daarnaast de fashion lijn in smaakvolle kleuren die uw klanten én hun kinderen zéker zullen kunnen bekoren , want ook het succes van deze collecties is zoals reeds gebleken bijzondergoed ! !

19-1-2012 13:55:33


INTERVIEW

DKNY:

commerciële prijs met designer uitstraling en Maidenform pasvorm Met een uitgebreider team heeft DKNY het afgelopen jaar een duidelijke stijging van het resultaat kunnen bereiken. “De groei,” vertelt Linda Leestemaker (Market Manager Northern Europe), “heeft zich afgetekend bij onze bestaande afnemers, terwijl we daarnaast ons klantenbestand bij de individuele detailhandel goed hebben kunnen uitbreiden. We hebben dit kunnen realiseren, door de verkoopteams los te koppelen. Dus een Maidenform-team en een team, dat verantwoordelijk is voor DKNY en Donna Karan. Daardoor kunnen we veel sneller schakelen. Maar belangrijk is en blijft, dat DKNY kan profiteren van de enorme know how van Maidenform, wat betreft kwaliteit en pasvorm. En dat resulteert dan weer in artikelen met een designer uitstraling in een aantrekkelijk prijsniveau. Het blijft een groot voordeel, die know how en innovaties van Maidenform in de DKNY-collecties.” Als voorbeeld geeft Leestemaker de van Maidenform bekende dubbele push-up beha, waarvan een soortgelijk model, maar in een specifieke DKNYoptiek, in de collectie is opgenomen. Leestemaker: “Maidenform scoort niet alléén met beha’s maar ook met shapewear, dat kunnen ze heel goed, en ook daar plukt DKNY de vruchten van. Voor het komend seizoen tonen we dan ook compleet nieuw shapewear met een designer uitstraling onder DKNY. Optisch zie je eigenlijk niet, dat het shapewear is en dat komt vooral door de designer styling van de modellen.” “We werken nu twee jaar met de collecties van DKNY en ik kan wel stellen, dat we het merk inmiddels in Nederland al aardig op de kaart hebben gezet. We kunnen nu ook beter dan in de beginfase uitkristalliseren wat voor de Nederlandse markt belangrijk is en wat niet. We weten nu ook veel beter waar we ons op moeten richten om groei te kunnen realiseren. In eerste instantie lag het accent op een mix van ongeveer 50/50 op basis en trend We merken nu, dat de hoogste omzet zit in de NOS-artikelen en dus gaan we mee met de flow van de handel. Maar basic bij DKNY wordt heel anders ingevuld dan basic bij andere merken. Ook de basic-artikelen van DKNY zijn heel trendy en hebben een duidelijke designer uitstraling. Mede hierdoor kunnen we zorgen voor een hogere omzetsnelheid en rentabiliteit bij onze afnemers.”

Rentabiliteit “We denken,” vervolgt Leestemaker, “voortdurend mee met onze klanten. Centraal daarbij staat de vraag hoe we er voor kunnen zorgen om de rentabiliteit voor onze afnemers zo hoog mogelijk te krijgen. Onze account managers worden daarin opgeleid. Zij kijken wat wel en niet loopt en adviseren om de niet-lopende artikelen uit het assorti30

ment te halen en die te vervangen door artikelen, die wel goed aanslaan bij de consument. We kunnen dat met ons NOS-programma goed volgen. We willen een goede partner van onze klanten zijn, waarin ook de zelfstandige detailhandel een grote rol speelt, dus moeten we zorgen, dat consumenten direct zien wat DKNY is en waar het voor staat. Het is een vorm van beleving en dat kun je laten zien door een mooie presentatie terwijl alleen het logo ook al heel veel zegt. Om een optimaal resultaat te halen moet je (meestal) net wat meer investeren. Dat het vruchten afwerpt blijkt wel uit het feit, dat we ondanks de crisis toch goed gedraaid hebben het afgelopen jaar. We zijn pro-actief met kwaliteit, onderscheid en service in de breedste zin van het woord. Onze merchandiser Johanneke Venema kijkt bij onze afnemers heel goed naar hoe DKNY gepresenteerd wordt en of het misschien beter kan. We hebben de ervaring, dat dat erg gewaardeerd wordt door onze afnemers. Daarnaast geven we producttrainingen voor groepen klanten. Detaillisten kunnen het totale verkooppersoneel daarvoor inschrijven. Zij worden dan ingewijd in de beleving van DKNY. De eerst volgende trainingen zijn gepland op de maandagen 26 maart en 14 mei. De sessies duren drie uur en vinden drie keer per trainingsdag plaats (ochtend, middag en avond).”

een verkoopprijs van 13,95 euro. Deze artikelen worden meestal als impuls aangeschaft. Het is van oorsprong een Amerikaans concept en het zorgt voor extra omzet in losse slips. Daarbij komt, dat consumenten nog eens extra worden geconfronteerd met het merk DKNY. De leveringen geschieden maandelijks en we leveren in kleurgroepen.”

Golden Label “Donna Karan is het ‘golden label’ van Donna Karan Intimates, een aparte collectie, waarin luxe de basis is. Deze collectie ligt wat hoger in prijs en is (dus) ook gericht op een wat hoger marktsegment als dat van DKNY. Het ligt in de bedoeling om het afnemersbestand van deze stylische en elegante collectie verder uit te breiden. Bovendien wordt vanuit de Donna Karan-organisatie heel kritisch gekeken, waar het merk wordt geleverd. Elk nieuw verkooppunt wordt onder de loep genomen: past het merk in die winkel (in het ‘umfeld’ van de andere merken) en wordt het op de juiste manier gepresenteerd. Donna Karan is een designerlabel, dat beslist niet op elke hoek van de straat ligt.” 

‘Tabelpant-concept’ DKNY heeft, ondanks het karakter van een designerlabel een gunstige prijsstelling. De winkelverkoopprijs voor beha’s loopt vanaf 34,95 euro en slips kosten ca. 17,50 euro met een marge van 2.6. “Daarnaast,” vervolgt Leestemaker, “hebben we het aparte ‘tablepant’-concept. Op een speciale ‘tafel’ worden bij onze afnemers losse slips, in afgestemde kleuren en dessins van de beha’s en slips uit de collectie, gepresenteerd. Deze slips hebben

Linda Leestemaker, Market Manager Northern Europe.

BEWARE-BODYWEAR - VAKBLAD VOOR DE BODYFASHIONBRANCHE 12e JAARGANG FEBRUARI 2012

BWBW 23 Interview.indd 30

19-1-2012 13:57:07


Adv Freya.indd 1

19-1-2012 13:58:12


INTERVIEW

Playhouse Bodycare introduceert uitgebreide collectie erotisch getinte lingerie

Miriam Oomen: Het is een feest om Leg Avenue te (mogen) verkopen Dit seizoen introduceert Playhouse Bodycare de erotisch getinte lingeriecollectie van Leg Avenue op de Nederlandse markt. Playhouse is een dochteronderneming van het al veertig jaar bestaande Scala, dat actief is op het gebied van erotische producten. Scala maakt op haar beurt weer deel uit van Beate Uhse, de grootste speler op het gebied van erotische artikelen. Leg Avenue is een wereldwijd bekend, sterk merk en de Amerikaanse eigenaren hebben voor Scala/Playhouse gekozen om dit merk op de Europese markten te introduceren. “We hebben de ervaring,” vertelt Miriam Oomen, accountmanager lingerie, “dat de erotische sector aan het veranderen is: de drempels worden lager, ook bij de ‘gewone’ bodyfashion speciaalzaken. Er is steeds meer vraag naar erotisch getinte lingerie en daarom willen we in de bodyfashionbranche op verschillende niveaus samenwerkingsverbanden aangaan. Want: Leg Avenue staat voor leuke, frivole lingerie; ‘for any reason, for any season’. Elk moment van de dag kan wel een Leg Avenue moment zijn.”

“Het ligt in de bedoeling,” vervolgt Oomen, “onze afnemers uitgebreid uitleg te geven hoe de artikelen van Leg Avenue het best verkocht kunnen worden. Daardoor kunnen we de drempel verlagen, want het moet een feest worden om Leg Avenue te verkopen.” Een feest kan het worden, want de collectie Leg Avenue omvat ook een uitgebreid assortiment specifieke feestkleding met een speelse ondertoon. Oomen: “Uit onderzoek, dat we hebben laten uitvoeren, is gebleken, dat vrouwen graag lingerie cadeau krijgen. Maar, dat gebeurt blijkbaar nog te weinig. We willen daarom mannen aansporen om dit vaker te doen. Met het oog daarop hebben we twaalf verschillende giftboxen ontwikkeld, waarin twaalf verschillende artikelen verpakt zijn. Op deze

giftboxen staat een foto van het artikel, dat er in zit. Inmiddels hebben we al de ervaring, dat deze giftboxen collectors items geworden zijn. De twaalf verschillende giftbox artikelen kunnen voor ieder moment van het jaar gebruikt worden: kerst, valentijn, bruiloft, vrijgezellenfeestje etc. Een speciaal onderdeel van de Leg Avenue lingeriecollectie is de Burlesque-stijl. Ontwikkeld voor de uitdagende vrouw, die romantiek en klasse wil uitstralen in de nostalgische herinnering aan de Franse Can-Can periode. De Leg Avenue Burlesque-collectie omvat stijlvolle lingerie, die op het juiste moment verleidelijk is. Met de Burlesque-collectie onderscheid het merk zich in de markt en draagt een duidelijke boodschap uit naar de doelgroep.Of het nu gaat om het glamourgevoel of het zwoele effect van sexy lingerie, het doel is om elke vrouw, die Leg Avenue draagt, een gevoel van zelfvertrouwen en sexappeal te geven.”

Swingers “Ons doel is,” stelt Oomen, “dat we onze afnemers in het hele traject begeleiden en desnoods assisteren we ook daarbij. Dat geldt vooral ook voor de specifieke gelegenheidskleding, Ook dat assortiment is afgestemd op verschillende draagmomenten en vooral de ‘swingers’. Swingers zijn voornamelijk vrouwen van rond de 35 jaar en ouder, die in een nieuwe leeftijdsfase zitten en andere dingen gaan ontdekken. Zij dragen regelmatig andere gelegenheids- of feestoutfits, thuis of als ze uit gaan. Ze besteden dan ook heel veel geld aan het uiterlijk (make-up, nagels, haar etc.) en willen elke keer iets anders aan, waardoor ze op dat moment de juiste boodschap 32

uitstralen. De kern van deze doelgroep is voortdurend op zoek naar goede locaties om deze artikelen aan te schaffen en vaak gaan ze met vriendinnen naar een winkel om daar samen die artikelen te passen en kopen natuurlijk.”

Goed kwaliteitsniveau De lingeriecollectie is opgebouwd uit kwalitatief goede artikelen, gemaakt van goede materialen en zijn tot in de kleinste details mooi en goed ver- en afgewerkt. “Leg Avenue,” vertelt Oomen, “ is een totaal concept, dat naast lingerie ook beenmode, schoenen, accessoires en feestkleding omvat, Het totale assortiment kan voor de gemiddelde lingerie speciaalzaak nogal moeilijk zijn, omdat het heel omvangrijk is. (De fraai uitgevoerde catalogus omvat al 376 pagina’s. Red.) Maar alles is uit voorraad leverbaar. Dus de detailhandel zou kunnen volstaan met een voorbeeld presentatie. En we kunnen in overleg groepen klanten hier op de showroom ontvangen om het complete assortiment te tonen. Alle artikelen zijn op basis van maatschappelijk verantwoord ondernemen gemaakt en voldoen aan alle internationale criteria wat betreft milieu en zijn antiallergeen. Naast de normale matenrange kunnen we ook big sizes leveren, tot drie keer XL aan toe.”

Tailor made ondersteuning “Wat de lingerie betreft richten we ons op de traditionele lingeriewinkels met artikelen, die goed in de markt liggen. Het is een basiscollectie van geselecteerde artikelen, afgestemd op een brede groep Europese consumenten. In de toekomst is het de bedoeling om, naar aanleiding van de vraag uit de markt, ook speciale artikelen te ontwikkelen. We gaan onze afnemers in ieder geval ondersteunen met display materiaal, posters (ook paskamer posters) informatie en trainingen. Deze ondersteuning zal in de meeste gevallen tailor made zijn, dus we gaan met onze klanten om de tafel om het totaalpakket samen te stellen. Want het moet, ook voor onze afnemers (voor ons is het dat al) een feestje zijn om Leg Avenue te verkopen.” 

BEWARE-BODYWEAR - VAKBLAD VOOR DE BODYFASHIONBRANCHE 12e JAARGANG FEBRUARI 2012

BWBW 23 Interview.indd 32

19-1-2012 14:02:57


www.legavenue-europe.eu

www.besired.com

- Bezoek onze nieuwe Showroom in het BodyFashion Center 2.22 en 2.23 Beware Bodywear Ad.indd 1 adv Scala.indd 1

10-01-12 16:02 19-1-2012 14:03:31


N I E U W S

Huidkleurige versie voor antirimpel beha De drie jaar geleden door La Decollette succesvol gelanceerde antirimpel beha, waarvan het opzienbare resultaat inmiddels ook wetenschappelijk is bewezen, wordt sinds de vorige Bodyfashion Tradefair vanuit een eigen showroom (2.10) in het Bodyfashion Center gepresenteerd. Dit voorjaar wordt naast de modellen in zwart, wit en dierenprint ook een huidkleurige versie op de markt gebracht. Deze nieuwe kleur staat in de belangstelling van de afnemers. Het merendeel van de klanten van La Decollette vindt het duidelijk van toegevoegde waarde. “Dat hebben we inmiddels kunnen vast stellen,” vertelt Rachel de Boer, La Decollette eigenaresse en bedenker van de antirimpel beha.

Rachel de Boer 0294-772906 - Showroom 2.10

Bewegend billboard van Triumph verboden op NS stations De Nederlandse Spoorwegen hebben de bewegende stations-abri’s met afbeeldingen van Shape Sensation, het corrigerende ondergoed van Triumph, verboden op de spoorwegstations. De leiding van de NS ziet deze vorm van reclame maken als een erotisch geladen striptease. Het gaat daarbij om het beeld van een vrouw in een jurkje, die verandert in een vrouw met een beha en een highwaist panty. Deze in de 60-er jaren geliefde ‘step in’ werd gedragen door

34

(groot)moeders en had niets met sexy lingerie van doen, maar alles met het realiseren van een goed figuur. Omdat Shape Sensation lingerie is met hetzelfde effect, is gekozen voor een bewegende abri campagne. De NS denkt daar anders over en heeft haar veto uitgesproken over deze reclame uiting, terwijl 10 jaar geleden tijdens de Week van de Lingerie op de spoorwegstations live lingerieshows werden gegeven. De stations moeten het dus doen met statische

billboards, maar in grote winkelcentra zijn de bewegende abri’s wel te zien. De Rotterdamse Lijnbaan heeft zelfs een ‘touch me’ lcd scherm geplaatst, waarop bij aanraking het beeld zal veranderen. Om aan te geven hoe functioneel en fraai Shape Sensation is, worden in Rotterdam en Amsterdam mini lingerieshows gegeven op onverwachte momenten, midden op straat. Geen sexy striptease, maar een verrassende en verhelderende presentatie.

BEWARE-BODYWEAR - VAKBLAD VOOR DE BODYFASHIONBRANCHE 12e JAARGANG FEBRUARI 2012

BWBW 23 Nieuws.indd 34

19-1-2012 14:06:19


N I E U W S

Pink Rose: voor vrouwen door vrouwen, die weten wat borstkanker is

Pink Rose is de naam van een nieuwe speciaal ontwikkelde modieuze lingeriecollectie, bestemd voor vrouwen met borstkanker. Ellen van Tulder van Studio EvT Design heeft in samenwerking met maatwerk atelier Pink Bodystyle vanuit eigen ervaring een collectie ontworpen en ontwikkeld, voor vrouwen die een borstoperatie hebben ondergaan, een prothese dragen of een reconstructie hebben gehad. Er is veel aandacht besteed aan draagcomfort en pasvorm, maar er is vooral ook rekening gehouden met speciale constructies voor protheses, een grotere verstelbaar-

heid in omvang in geval van oedeemvorming en een hogere cupopbouw. Daarnaast zijn er extra zachte kantsoorten, niet snijdende haakjes, ogen, band, beugelbiesjes en flexibele beugels verwerkt in de modellen. Naast de functionele aspecten is er ook veel aandacht besteed aan modieuze kenmerken, zodat de ontwerpen ook zeer vrouwelijk, elegant en trendy ogen. De collectie, die uit 2 kanten series Pretty en Beautiful en een print serie Rose bestaat, omvat een beugelbeha, een beha zonder beugel en 2 modellen slips. Aan de Pretty serie is ook een beha met voorsluiting

toegevoegd. De Rose serie heeft tevens een prothesehemdje. Ellen van Tulder was onder meer werkzaam als seniordesigner van Pastunette, Rebelle en Catamar. Als freelance styliste heeft ze collecties ontworpen voor opdrachtgevers als Iduna, Ten Cate, Hunkemöller, Dobotex en Tweka. Ook is ze nu als adviseuse verbonden aan maatwerk atelier Pink Bodystyle. Studio EVT Design Tel. 06-12482350

Barbara wordt nu vertegenwoordigd door LingerieNetwork De fraaie lingeriecollectie van Barbara zal met ingang van het nieuwe herfst/winterseizoen 2012 worden vertegenwoordigd door Lingerie Network. Het nieuwe programma staat in het teken van elegantie en zachtheid met kant als belangrijk detail in alle series. Ravage om te beginnen is een glamoureuze serie met barok inspiraties, tule en transparant kant met arabesken en rozetten. Sprekende kleuren als blue, rood en inktzwart staan hier centraal.

Lutétia brengt art deco impressies in de vorm van grafische borduursels. Het kleurbeeld laat sprekende tinten zien als diep groen en caffe latte. De serie Beauty Perfect staat voor innovatief Calais kant, dat aanvoelt en oogt als een tweede huid en Trésor laat spicy kleuren zien als goudbruin en saffraan in een combinatie van Leavers kant met microfiber. Voor een extra zachte serie komen we bij Cécilia, die fluweelachtig aanvoelt door verwerkingen van zijdezacht kant in een trendy vintage look. Plum is de nieuwe kleur in deze serie voor komend seizoen. Bij Mirage is de

kleur cayenne rood toegevoegd aan de serie, met ontwerpen die vervaardigd zijn van 100% kant. De serie Légende tenslotte, is een nieuwe shaping lijn van Barbara, vervaardigd van comfortabel microfiber met een satijnen touch. Deze sensuele vintage serie is verkrijgbaar in kastanjebruin en ivoor. LingerieNetwork BV Wout Snijders 06-53323064 Tom Perizonius 06-15130581 Stand nr. 3.02

BEWARE-BODYWEAR - VAKBLAD VOOR DE BODYFASHIONBRANCHE 12e JAARGANG FEBRUARI 2012

BWBW 23 Nieuws.indd 35

35

19-1-2012 14:07:09


BODYFASHION TRADEFAIR VOORJAAR • 12 - 14 FEBRUARI 2012

BODYFASHION CENTER 1E ETAGE: VASTE SHOWROOMS Begane grond

2.

Show theater

3.

15.

30.

4. 5.

1.50

16.

17.

6.

31.

1.06A

18.

7.

19. 22.

33.

8.

20.

32.

21. 9.

1.51

34.

10. 11.

25.

1.52

23.

26.

36.

24.

35.

12. 13.

28.

30. 27.

Showroomhouders 1e etage

1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14

36

Van de Velde Miller & Canefield Imp./Exp. P&S Fashion Anita Nederland B.V. -berquitexZetex Body Favourites L. ten Cate BV Sassa Mode Nederland B.V. Mey Bodywear Sovedam N.V. Cyell BV Warnaco B.V. (Calvin Klein) Schiesser Int. Nederland BV DBM/Bjorn Borg

1.15 1.16 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 1.23 1.25 1.26 1.27 1.28 1.30 1.31

Triumph International Mendels Fashion Group B.V. Elbrina Foundations BV Femilet Reyberg Fashion B.V. Robbe Textiel B.V. Simone Pérèle B.V. DKNY Kitty v.d. Linden Agenturen Westervoorde Beach&Bodywear Sapph Distribution B.V. Paul Dohle Vreugdenhil (VMA) Centre Court Fashion B.V.

1.32 1.33 1.34 1.35 1.36 2.01 2.02 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09 2.10

J&C Underwear Scholten Textiles Company LOL Bodyfashion/Limar Aubade Hosiery Center Tiba Fashion Diesel Benelux B.V. Tommy Hilfiger ZEZ Mode agenten Michaela Agenturen B.V. Maryan Beach Wear Group GmbH Liberation of Amsterdam B.V. Maidenform Benelux B.V. La Decollette

2.11 2.20 2.21 2.24 2.25 2.26 2.51 2.54 2.57 2.58 2.59 2.60 2.61 2.61

Sedna Bodywear Beachlife Naturana Zwoel BV W-BBB Kleemeier B.V. Twenty Five Degrees Euretco Fashion Luna Agenturen Sylvie Elsermans Es van Schijndel Sales Zeegers Fashion Specialities Erica Agenturen Sjjans Body Image Agenturen

BEWARE-BODYWEAR - VAKBLAD VOOR DE BODYFASHIONBRANCHE 12e JAARGANG FEBRUARI 2012

BWBW 23 Plattegrond.indd 36

19-1-2012 14:09:03


BODYFASHION CENTER 2e ETAGE: BEURSDEELNEMERS EN SHOWROOMHOUDERS

3.04

2.26

4.01

5.09

2.25

4.02

5.10

4.04

2.24

3.03

4.03

5.08

2.23

4.05

5.07

BODYFASHION TRADEFAIR VOORJAAR • 12 - 14 FEBRUARI 2012

2.27

3.05

5.11

3.02

4.06

2.22

5.06

2.21

3.01

4.07 2.20 2.11

2.61 2.60

2.10

5.05

2.09

2.59

5.04

2.08

2.58

2.07

2.57

4.09

ras

5.01

+Ter

5.02

Show

5.03

2.06

5.00

2.05

2.54 2.53

2.04

2.52 2.03 2.02

2.51

2.01

Showroomhouders 2e etage

2.01 2.02 2.04 2.05 2.06 2.07

Tiba Fashion Diesel Benelux B.V. Tommy Hilfiger ZEZ Mode agenten Michaela Agenturen B.V. Maryan Beach Wear Group

Beursdeelnemers 2e etage

5.08 5.09 3.01 5.01 3.04 4.04

Ada van Moorst Amoena Benelux Arend, De Basko Healthcare CB Company CETTE - Artemis N.V.

GmbH 2.08 Liberation of Amsterdam B.V. 2.09 Maidenform Benelux B.V. 2.10 La Decollette 2.11 Sedna Bodywear 2.20 Beachlife 2.21 Naturana

2.22 22.3 2.24 2.25 2.26 2.51 2.54

Playhouse/Leg Avenue Playhouse/Besired Zwoel BV W-BBB Kleemeier B.V. Twenty Five Degrees Euretco Fashion Luna

2.57 2.58 2.59 2.60 2.61 2.61

Agenturen Sylvie Elsermans Es van Schijndel Sales Zeegers Fashion Specialities Erica Agenturen Sjjans Body Image Agenturen

4.02 5.04 4.09 4.07 2.27 5.05 3.03

3.06 4.01 5.07 3.02 4.06 5.03 5.02

JH Fashion Jellycoe bvba Jos Fashion/G+M Lingerie Network Lise Charmel Lunter Textiel Odlo Sportswear

5.10 terras 5.00 4.03 4.05 5.11 5.06

Perfect System Ltd. Softwear Studio EVT Design Tjally Fashion Van Dyck & Parners Wolfgang Underwear Agency Zaccini Underwear

Cock's Textiel DBA Dobotex Engelvaart Textiel Eveden Hans Coenen/Eskimo Henk Nieuwland Agenturen

BEWARE-BODYWEAR - VAKBLAD VOOR DE BODYFASHIONBRANCHE 12e JAARGANG FEBRUARI 2012

BWBW 23 Plattegrond.indd 37

37

19-1-2012 14:09:09


T R E N D S

Trends Interfilière

Si nuances franches et tonalités les plus fortes font l’unanimité auprès des spécialistes, l’envie, pour tout le monde, est aussi de leur inventer de nouveaux usages et circonstances, loin des traditions auxquelles elles sont généralement associées. Autrement dit, la couleur, oui, mais hors contextes habituels.

DELICIOUS

While all the colour experts are enthusiastic about the bold shades and tones, there is also unanimity that they need to be applied in new ways far removed from traditional uses. In other words, colour, yes, but in new settings.

FADE IN TIME

1 • X.Blanc / X. White

INTENSE 18 • Citron confit / Lemon Conserve

10 • Vesperal / Dusk

2 • Onctueux / Creamy

19 • Ultra Bleu / Ultra Blue

11 • Pate de Fruit / Fruit Jelly 3 • Bakelite / Bakelite

20 • Rouille / Rust

12 • Marmelade / Marmelade 4 • Pavot / Poppy

21 • Noyer / Walnut

13 • Caffé Latte / Caffé Latte

5 • Fluor / Fluoride

14 • Bleuet / Cornflower

22 • Aubergine / Aubergine

7 • Bouton d’or / Buttercup

15 • Artichaut /Artichoke

23 • Pelouse / Lawn

8 • Bonne Mine / Rosy Glow

16 • Ganache / Ganache

24 • Céruleum / Céruleum

9 • Kinky Pink / Kinky Pink

17 • Chanvre / Hemp

6 • Jaune t’oc / Signal Yellow

L’été côté faste et frais, avec son plein air de vitalité, son souffle néo-romantique et ses éclosions de surprise : place aux jeux de textures, surfaces et broderies inspirés par la haute couture, mais aussi aux accessoires prompts à charmer la silhouette.

1

2

3

4

5

6

7

8

21-22-23 January 2012 21-22-23 20121 Paris - Porte de January Versailles - PaVilion An expansive Summer filled with the freshness and vitality

Paris - Porte Versailles 1 9 a.m. - 7 p.m. on saturday & sunday,de 21-22 January / 9 a.m.- -PaVilion 6 p.m. on Monday, 23 January

a.m. - 7 p.m. on saturday & sunday, 21-22 January / 9 a.m. - 6 p.m. on Monday, 23 January of outdoors, hints9of neo-romanticism. Innovative mixtures of textures, grounds and embroidery inspired by the Haute Couture and accessories that enrich theVAN silhouette. M. JAN VELZEN

M. JAN VAN VELZEN

accents

9

12

17

We are pleased to send you your salon international We arelingerie pleasedand to send you your salon international de la interfilière Press e-badge. de la lingerie and interfilière Press e-badge. Your badge number* is: WL242908 Your badge number* is: WL242908 14 23 22

JAN VAN VELZEN JAN VAN VELZEN

Robert Vernet (recoloured)

Please present this coupon at the Press e-badge Please present coupon at theentrance Press e-badge welcome desk this of the trade show to print Madame Grès welcome desk of the trade show entrance to print your badge. your Your badge. badge will give you direct access to Your badgeInternational will give you accessand to the Salon de direct la Lingerie the Salon throughout International la Lingerie and Interfilière, thede events. Interfilière, throughout the events.

Chanty Lace

Kristina T

DISTINCTION

38

BEWARE BODYWEAR BEWARE BODYWEAR

Tradiction The benefiTs Productions The - FreebenefiTs access to the Press Club - Free to the Press Pressaccess kit for the shows onClub a UsB stick - Press kit forand the WiFi shows on a UsB stick in the Press Club Computers access available - Computers and WiFi available in the Press Club exhibitors’ press kits access available - exhibitors’ press kits available

PRESS PRESS

FRAGILE BUT MODERN Please noTe!

Le bonheur des choses simples, à portée de naturel, sans détours ni arrières pensées. La fraîcheur raffinée d’un jardin printanier avec son florilège de fleurs aux allures d’élixir de jeunesse et d’énergie, et une simplicité à corps joie.

L’esprit et le corps Please plus en noTe! plus allègres grâce à desthe matières d’une exceptionnelle adebracelet is compulsory to enter trade show: you will be required flexibilité. La nature la plus brute et inspiration… Mais nourrie a is compulsory to enter the trade show: you will be required to bracelet present your idorganique to obtain apour bracelet. to present iden toparticulierobtain a bracelet. d’influences couture -Madame à lastrictly faveur personal. de matières the badgeyour isGrès non-transferable and theplume. badge is non-transferable and strictly personal. sculpturales et poids

The joy of simple, straightforward, natural things. The freshness of a fine Spring garden with its abundance of flowers that exude the elixir of youth and energy … and the simple pleasure of being pretty!

Cheerful spirits and healthy bodies to very flexible materials. The inspiration is Nature at its For rawest organic ... be butdonated with influences from Haute Couture, that especially every and badgemost purchased, €1 will to the «Pink Bra Bazaar», an organisation unites women, «the World of intimates» and the entire lingerie industry (stores,€1 manufacturers, designers, stylists, mediaan and others) in the fight against breast cancer. the raisedand willthe be For every badge purchased, will beto donated to the «Pink Bra the Bazaar», organisation that unites women, «the World of funds intimates» Madame Grès … and with thanks featherweight donated to breast cancer research, prevention and screening.and sculptural materials. entire lingerie industry (stores, manufacturers, designers, stylists, the media and others) in the fight against breast cancer. the funds raised will be donated to breast cancer research, prevention and screening.

* if the bar code is not displayed, only this code is required to print your badge. * if the bar code is not displayed, only this code is required to print your badge. e BEWARE-BODYWEAR - VAKBLAD VOOR DE BODYFASHIONBRANCHE 12 JAARGANG FEBRUARI 2012 Find the exhibitors list, the programme of events and guidelines Find theyour exhibitors to plan visit at:list, the programme of events and guidelines to plan your visit at:

BWBW 23 Trends.indd 38

www.interfiliere.com and www.interfiliere.com and www.lingerie-paris.com

Need heLP? Need heLP? salon international de la lingerie salon international de la lingerie virginie.gondoui@zmirov.com virginie.gondoui@zmirov.com salon interfilière salon interfilière 19-1-2012 14:13:39 elisabeth.delaigle@wanadoo.fr

v


e

voorjaar 2013 A l’honneur : la patine du temps, l’emprunte de la mémoire, le « déjà vécu », y compris dans l’univers du luxe. Un paysage aux accents casual décadents, avec, pour idéales toiles de fond, les coton, lin et autres matières naturelles qui, en dépit de leurs prix élevés restent les mieux adaptées à ce type d’effets et traitements.

Centre Stage: the patina of time, borrowed from memory, “already lived”, and that includes the world of luxury. A landscape of casual accents featuring backdrops of cotton, linen and other natural fibres which, despite their high prices, remain ideal for these effects and treatments. accents Imprimé/print: Kalarav

10

11

12

13

14

15

16

17

2

7

9

4

21

Archive

Dedon Grupo Moda Estilmar Mastex

MR Creation MR Creation

Dolce & Gabanna

THE SIMPLE LIFE

CRAFTED MEMORIES

A nonchalant attitude which leaves a lot to chance, which revels in authenticity and raw elements and is rooted in folklore. The iconic air of the countryside, resolutely casual, the longing to savour every moment, the wealth of authentic details.

Authentic archives mingle with state-of-the-art techniques to produce comfort and lightness. Ancient techniques revisited by the today’s know-how: inspirations from wickerwork, Cluny laces and Alençon … weave a new landscape.

Un style nonchalant attaché au hasard et à l’authenticité, teinté d’éléments bruts et enraciné dans une folk culture. Un air de campagne iconique, avec son esprit résolument casual, son envie de profiter de chaque instant, son lot de détails authentiques.

L’esprit loisir et week-end ne cesse de gagner du terrain… Du coup, lingerie et balnéaires célèbrent ce temps le plus libre en multipliant tonalités saturées et accents intensément vivifiants.

Les archives les plus authentiques font corps avec les techniques les plus actuelles. D’où leur capacité à se plier à confort et légèreté.Les méthodes du passé revisitées par les techniques d’aujourd’hui : Inspirations cannages en rotin ou osier, dentelles Cluny ou Alençon… tissent un nouveau paysage.

21-22-23 January 2012

The leisure and weekend spirit continues to gain ground and Imprimé/print: Musticstyle Paris Portewith de rich Versailles - PaVilion 1 lingerie and beachwear celebrate this-freedom tones 9 a.m. - 7 p.m. on saturday & sunday, 21-22 January / 9 a.m. - 6 p.m. on Monday, 23 January and intense, vivid accents.. accents

M. JAN VAN VELZEN 18

19

20

21

22

23

24

Sonia Delauney

6

We are pleased to send you your salon international 10 14 4 de la lingerie and interfilière Press e-badge. Your badge number* is: WL242908

Grupo Moda Estilmar

JAN VAN VELZEN

Please present this coupon at the Press e-badge welcome desk of the trade show entrance to print your badge. Your badge will give you direct access to the Salon International de la Lingerie and Interfilière, throughout the events.

Rocle

BEWARE BODYWEAR

PRESS

The benefiTs - Free access to the Press Club - Press kit for the shows on aLiberty UsB stick Tex (recoloured) - Computers and WiFi access available in the Press Club - exhibitors’ press kits available

Keds

TROPICAL EUPHORIA Please noTe!

WEEKEND IN THE CITY

Le loisir prend ses nouveaux quartiers en ville : shopping, culture, nature… deviennent matière à distraction. La ville côté villégiature… A la découverte de nouvelles sensations urbaines, là où culture et nature civilisée se déploient à loisir… Leisure moves Downtown: shopping, culture, nature … the new distractions. A tour of new urban experiences where culture and civilized nature can co-exist...

CocaCola

Les Tropiques sous des cieux inédits, détournés et recréés à la manière d’un a bracelet is compulsory to enter the trade show: you will be required Alexander McQueen. L’Amérique du Sud dans le vif de l’inspiration: Lorsque to present your id to obtain a bracelet. sensualité gorgée soleil is et non-transferable parfum des Tropiques font rayonnantes thedebadge and strictly personal. sensations. The Tropics under new skies, distorted and recreated in the manner of Alexander McQueen. South America at the cutting edge of inspiration: sensual, sun-drenched, the perfumes of the Tropics... For every badge purchased, €1 will be donated to the «Pink Bra Bazaar», an organisation that unites women, «the World of intimates» and the

entire lingerie industry (stores, manufacturers, designers, stylists, the media and others) in the fight against breast cancer. the funds raised will be donated to breast cancer research, prevention and screening.

* if the bar code is not displayed, only this code is required to print your badge. BEWARE-BODYWEAR - VAKBLAD VOOR DE BODYFASHIONBRANCHE 12e JAARGANG FEBRUARI 2012 Find the exhibitors list, the programme of events and guidelines to plan your visit at: BWBW 23 Trends.indd 39

www.interfiliere.com and

39

Need heLP? salon international de la lingerie virginie.gondoui@zmirov.com 19-1-2012 14:13:42

salon interfilière


DESSOUS

Mey: glansrijke en luxueuze natuurvezels Chic, glansrijk en luxueus zijn de trefwoorden in de Mey bodywear herfstcollectie voor 2012. Daarbij is gekozen voor subtiele lingerie

leiding met een sensuele uitstraling. Nieuw is de versterkte inzet van E cups en de nieuwe multiway-bra in de serie Nueva. Ook is er aandacht voor een verleidelijk tweekleurig jacquardtronic kant in de kleur mousse en voor een kanten beha top. Highlight is de serie met

Fantasie: fascinerende nieuwe series Fantasie introduceert de fascinerende Sasanna serie, uitgevoerd in antiek goud met zwart kant. De verschillende modellen met beugels zijn verkrijgbaar in een matenrange t/m cup H en worden geleverd met diverse slipvarianten, inclusief een jarretellegordel. De serie Vivienne is uitgevoerd in fraaie donkerblauwe kleurschakeringen en verkrijgbaar t/m cup G, terwijl Samantha luxueus Australisch kant laat zien in combinatie met zacht katoen. Afhankelijk

in stralende kleuren met nog altijd het accent op natuurvezels. We zien lichte materialen met een moderne puristische uitstraling, hetgeen onder meer tot uiting komt in fijne stippeltjes met glansgaren en fijn kant in frisse kleuren. Verder is er aandacht voor bodydress met stras en metaal applicaties, voor sterrenprints en ajour materialen met kant, uitgevoerd in warme tinten als praline en champagne. Het nabestelbare dessous programma Mey Favourites staat in het teken van subtiele ver-

Fauve: verleidelijk en flirterig Verleidelijk kant, flirterige plooitjes en schitterende diamantjes op lingerie met optimale pasvormen kenmerken de nieuwe Fauve collectie. In verschillende series worden fraaie accenten getoond, die subtiel en elegant ogen. Zo brengt de serie Sabine

een balconet en een halve cup beha t/m maat GG met bijpassende slips en chemises in de maten XS t/m XL. De kleuren zijn zwart met pink. De serie Veronique is uitgevoerd in topaas met beige accenten van Australisch kant. Verfijnde diamantjes zorgen hier voor de finishing touch in een serie die verkrijgbaar is t/m cup H. In de Dominique collectie

een hoog melkproteĂŻne percentage, Mey Creamy genaamd. De vezels van deze modellen verwennen en verzorgen de huid. Mey Selection vervolgens staat voor de fijnste fijn rib materialen met kant, glanssatijnen paspels en kristal accenten, maar ook voor puristisch en eenvoud. Het programma wordt afgerond met een 80% soft wool en 20% zijde kwaliteit in een rib optiek. Mey Bodywear Peter Folkersma 06-53310475 Albert den Held 0527-621532 Roger Gisbers 06-52690730 Maarten Kruijssen 013-4681712

40

van het model worden deze beha’s aangeboden in maten t/m G en H. De jarretellegordel is er t/m maat XL. Eveden Tel. 0800-0226317 (gratis)

BEWARE-BODYWEAR - VAKBLAD VOOR DE BODYFASHIONBRANCHE 12e JAARGANG FEBRUARI 2012

BWBW 23 Dessous.indd 40

19-1-2012 14:17:22


MC_197x130_en.pdf 1 12/20/2011 3:42:21 PM

C

M

J

CM

MJ

trendsaddictonly

CJ

CMJ

N

SALON INTERNATIONAL DU SWIMWEAR & DE LA LINGERIE

7 I 8 I 9 JULY 2012

PARIS PORTE DE VERSAILLES I PAVILION 1 I www.mode-city.com Contact: Promosalons Nederland Tel. 020-4620020

Adv Limar.indd 1

19-1-2012 14:19:06


DESSOUS zien we contrasten van antraciet met florale roze bloemen. De halve cup beha is verkrijgbaar in de maten B-G en wordt eveneens gecompleteerd met bijpassende slips. Eveden Tel. 0800-0226317 (gratis)

Freya: van pin-up tot rock Freya heeft haar nieuwe herfst/wintercollectie uitgevoerd in opvallende prints, heldere kleuren met jonge, meisjesachtige vormen als accent. De collectie omvat verschillende beha vormen, die in diverse cupmaten worden aangeboden, van C-G en zelfs van D-K. Belangrijk voor dit nieuwe seizoen is de zogenaamde ‘long line’ beha, die is voorzien van subtiele bloemblaadjes op een per-

zikkleurige ondergrond. Ook is er volop aandacht voor huidtinten met zwarte polka dots in een 50-er jaren pin-up stijl. Andere opvallende details uit de collectie zijn de kleine versieringen van juweeltjes in de serie China Blue, verwerkt op allover geborduurde ontwerpen. De halve cup beha met vintage accent uit deze serie zorgt voor een optimale ondersteuning. De serie Ada als laatste, zorgt voor een rock accent door de op tatoeages geïnspireerde grafische print. Borduursels van vlinders laten daarentegen juist een zachtere kant zien van deze serie, die t/m cupmaat H gebracht wordt.

de huid blijvend fris laat aanvoelen. Ook de Coolmax kwaliteit maakt deel uit van de collectie, zodat comfort en ondersteuning gegarandeerd zijn. De microfiber technologie vervolgens, zorgt ervoor dat vocht snel wordt getransporteerd en de stof snel droogt. De ergonomische ontwerpen sluiten perfect aan op de huid zonder te hinderen in het bewegen. De tops in deze collectie zijn verkrijgbaar in de cupmaten C-H en D-H; de (capri) broeken in de maten XS-XL. Het kleurbeeld laat een zwarte ondergrond zien met accenten van koraal en grijs. Eveden Tel. 0800-0226317 (gratis)

Eveden Tel. 0800-0226317 (gratis)

Hollywood als inspiratiebron bij Elomi

in een kleurenschakering van indigo. Hier is de beha verkrijgbaar t/m cupmaat HH. De slips in deze twee laatstgenoemde series worden eveneens aangeboden t/m maat 4XL. Eveden Tel. 0800-0226317 (gratis)

(Un:usual) breidt collectie verder uit Het jonge label (Un:usual) is door het succes van de collecties een behoorlijke groei aan het doormaken. Voor herfst/winter 2012/2013 is het aanbod verder uitgebreid, hetgeen resulteert in nieuwe trendkleuren, actuele

Freya Active: ondersteunend, comfortabel en trendy Workouts kunnen nu geheel in stijl worden uitgevoerd met de nieuwe Freya Active collectie. Deze serie sportswear is ondersteunend, comfortabel en trendy tegelijk en derhalve uitermate geschikt voor actieve sportbeoefenaars. De ontwerpen zijn vervaardigd van de innovatieve Polygiene kwaliteit, met een antibacteriële finish en eigenschappen die

Elomi introduceert een glamour en glitter style, die de vroegere Hollywood tijden doet herleven. We zien de serie Valentina met romantische florale prints, onder meer in een plunge beha t/m cup HH. De bijpassende slips zijn er in de maten M-4XL. Vervolgens is er de dromerige zwoele zwarte serie Maggie met een side support beha t/m cupmaat JJ en een elegante babydoll, die vrouwelijke charme uitstraalt. Paloma vervolgens staat voor een perfecte mix van glamour en sophistication 42

prints, een jonge shaping serie en een jeans thema. Oftewel een totaalprogramma van drie nieuwe fashion series en twee basic series naast de reeds vier bestaande basic series. We zien bij de fashion series een coole jeans optiek, die uitgevoerd is in een sportieve vintage stijl, een pin-up look in een burleske uitvoering met retro ontwerpen geïnspireerd op de jaren 50 en een paisley serie met borduursels van ornamenten op een olijfkleurig fond met roze accenten.

BEWARE-BODYWEAR - VAKBLAD VOOR DE BODYFASHIONBRANCHE 12e JAARGANG FEBRUARI 2012

BWBW 23 Dessous.indd 42

19-1-2012 14:20:27


Bij de basics zien we klassieke noppen in trendy kleuren, jacquards in een mat/glans optiek en sexy belij-

Scarlett, die gekenmerkt wordt door fraaie elastische geborduurde tule, is een intensieve fuchsia kleur opgenomen, naast de bestaande kleuren zachtroze, zwart en wit. In de moderne puristische serie Twin Firm, vervaardigd van een niet doorzichtbare ademende supermicro kwaliteit, is de kleur zwart toegevoegd. De beha’s, slips en body’s, die minimalistisch zijn en een modellerende functie hebben, zijn tevens in huid en wit verkrijgbaar. De vertrouwde en succesvolle Twin modellen van Rosa Faia, die al sinds 1999 deel uitmaken van de collectie, zijn naast zwart, wit, huid en champagne nu ook in

ningen in een retro stijl, afgewerkt met kant. Daarnaast is er aandacht voor jeans kleuren en grafiet en voor shocking pink met metaal effecten. Romantische bloemborduursels van margrieten in wit of zwart completeren de collectie. Zeegers Fashion Specialities Tel. 070-5112198

Nieuwe kleuren bij Rosa Faia Rosa Faia laat voor komend seizoen weer een groot aantal nouveautés zien. Zo is aan de serie Lace Rose een nieuwe soft beha toegevoegd, die naast zwart ook verkrijgbaar is in de kleur champagne. In de serie

aubergine leverbaar. Deze naadloze microvezel ontwerpen zijn ademend en voelen zijdezacht aan. De modellen uit de serie Stella tot slot, hebben zwart als extra kleur. Deze ontwer-

BFC AMERSFOORT I SHOWROOM 1.05 Anita Nederland bv Telefoon +31 (0)294 414 446 | E-mail anita.nl@anita.net | www.anita.nl 43

BWBW 23 Dessous.indd 43

19-1-2012 14:22:28


DESSOUS pen met zachte charmeuse, elastisch tule, Zwitserse borduursels en mat/ glans effecten zijn er tevens in blush en wit.

een beugel, zijn komend seizoen iets dieper uitgesneden en hebben een glanzend biesje als subtiel accent meegekregen. Een spacer kwaliteit met microfase afwerking zorgt voor een ademend effect en maakt de beha onzichtbaar onder T-shirts of strakke kleding. De serie is verkrijgbaar in de cupmaten C-F, 70-95 en cup G, 70-85. De bijpassende slip wordt aangeboden in de maten 36-50.

Anita Nederland B.V. - Berquitex Tel. 0294-414446

Nieuwe paardrijpants bij Anita Active

een nieuw corselet opgenomen. Dit elegante ontwerp, vervaardigd van elastisch katoen met kanten tule, heeft een ritssluiting aan de voorzijde en wordt aangeboden in zwart en huid. De overige beha’s en slips in deze serie zijn tevens verkrijgbaar in kristal en bordeaux. Ook aan de serie Flora is een nieuw corselet

Anita Nederland B.V. - Berquitex Tel. 0294-414446

De Anita Active collectie onderscheidt zich door de hoge functionaliteit van de sportbeha’s. Ook bij de grote cupmaten wordt optimale

Franse chic bij Anita Comfort paardrijden. Een verhoogd ruggedeelte zorgt ervoor dat de rug steeds bedekt blijft. De belijning van deze pants is geheel in stijl van de klassieke paardrijbroek. De kleuren zijn zwart en champagne.

In de bestseller serie Safina van Anita Comfort is komend seizoen

Anita Nederland B.V. - Berquitex Tel. 0294-414446

Poeder tint nieuw bij Anita Maternity

ondersteuning, bewegingsvrijheid en comfort gegarandeerd bij materialen die ademen en warmteregulerend werken, zodat de huid droog blijft. De beha’s worden aangeboden in een light support, een stevig support en een maximum support uitvoering, afhankelijk van de intensiviteit van de sport en de grootte van de cupmaat. Voor het nieuwe seizoen staat een nieuwe kleur indigo wave op het programma, een mix van royal blauw met zwart. In de light support serie is een nieuw model sport panty opgenomen, die verkrijgbaar is in zwart en wit, in de maten 36-48. Eveneens nieuw is de zadelpants, speciaal bestemd voor de ruitersport. Dit model, reikend tot aan de knie, kruipt niet op, is naadloos en voorkomt schuren en wrijving tijdens het 44

Speciaal voor de jonge moeder heeft Anita in haar Maternity collectie een nieuwe kleur opgenomen in het programma. Naast de vertrouwde zwart en wit series is er nu ook een serie in poeder kleur verkrijgbaar. Het gaat in deze collectie voedingsbeha’s om jonge, puristische ontwerpen, die vooral praktisch zijn door de met een clip te openen cups. De voorgevormde beha’s, voorzien van

toegevoegd. Dit model in een fijne micro kwaliteit, wordt geaccentueerd door een fraai tweekleurig bloemdessin aan de bovenzijde van de cups. Kenmerkend voor dit corselet is het corrigerende dubbele buikgedeelte en het tailleversterkende powernet, waardoor een optisch slanker silhouet wordt verkregen. De kleuren zijn antraciet en ecru. In de serie Clara is

BEWARE-BODYWEAR - VAKBLAD VOOR DE BODYFASHIONBRANCHE 12e JAARGANG FEBRUARI 2012

BWBW 23 Dessous.indd 44

19-1-2012 14:33:32


de kleur aubergine toegevoegd aan het bestaande kleurenpallet wit, huid en zwart, terwijl de serie Versailles helemaal nieuw is binnen de collectie. Versailles laat de Franse chic zien in de vorm van geborduurde optieken met een allover bloemdessin. Verkrijgbaar zijn een comfort beha en een comfort beugelbeha met bijpassende slip en tailleslip in de kleuren zwart en crème. Anita Nederland B.V. - Berquitex Tel. 0294-414446

Anita Care: ruiten en Zwitserse borduursels Anita Care opent het programma voor levering juli met een klassieker uit de serie Clara. Deze beha voor iedere dag is naast wit en huid nu ook verkrijgbaar in aubergine. Een huidvriendelijke zachte jersey bin-

nenconstructie zorgt voor een optimale bevestiging van de prothese. De zachte cup beha Tonya, met levering augustus, wordt komend seizoen ook in zwart gebracht, naast het vertrouwde champagne en huidskleur. De voorgevormde cups zijn naadloos en daardoor onzichtbaar onder T-shirts. Het ruggedeelte is met elastisch powernet versterkt. Eveneens voor levering augustus is er de serie Caroll, die jong, zacht en zeer flatteus is. Opvallend is het modische

tweekleurige ruit dessin, dat fraai tot uiting komt in de nieuwe kleuren antraciet en wit. September staat in het teken van sierlijke elegantie met de Tonya Chic serie. De modellen uit deze serie, uitgevoerd in zachte champagne en oudroze tinten, ogen frêle, maar hebben alle functionele eigenschappen, die deze prothesebeha’s zo waardevol maken. Ook voor levering september zien we de

serie Stella, die naast wit en blush, is aangevuld met zwart. De armuitsneden en de schouderbandjes zijn versierd met Zwitserse borduursels en vormen een fraai geheel met de glanzende naadloze voorgevormde cups. Bij alle modellen worden verschillende soorten slips gebracht. Tot

LingerieNetwork BV Wout Snijders 06-53323064 Tom Perizonius 06-15130581 woutsnijders@lingerienetwork.nl Peppelkade 24 - 3992 AK Houten www.lingerienetwork.nl - sales@lingerienetwork.nl Bodyfashion Tradefair Amersfoort - Stand N° 3.02 45

BWBW 23 Dessous.indd 45 Adv Barbara.indd 1

19-1-2012 19-1-2012 14:33:04 14:30:07


slot brengt Anita Care een nieuwe prothese op de markt, die voor 100% uit siliconen bestaat. Het ontwerp laat een symmetrische driehoeksvorm zien met een evenwichtige verdeling, in een natuurlijke huidskleur. Deze prothese is leverbaar vanaf december. Anita Nederland B.V. - Berquitex Tel. 0294-414446

Fila Woman: modieus, trendy en vrouwelijk De Fila Woman collectie is een must voor iedere vrouw, die kiest voor

winterjacquard is vervaardigd van bewerkt katoen met microscopische ijskristalletjes. Een retro serie als derde thema laat invloeden uit de 50-er jaren zien met delicate vierkantjes op grijs en roze katoen. Maar ook geometrische patronen in grijs, verrijkt met rozekleurig kant maken deel uit van het geheel en zorgen voor een romantische en tegelijkertijd trendy uitstraling. DBApparel Nederland Tel. 06-51249218

Lovable: koele tonen en geraffineerde details Inspiraties uit de winterse natuur met geraffineerde details kenmerken de nieuwe Lovable collectie die veelzijdig en afwisselend is. We zien een allure uit de 70-er jaren met zwarte of ijsblauwe koele kleuren voorzien van geometrische effecten en kant, verrijkt met satijn en macramĂŠ applicaties. De moderne en geraffineerde

BFC AMERSFOORT I SHOWROOM 1.05 Anita Nederland bv Telefoon +31 (0)294 414 446 | E-mail anita.nl@anita.net | www.anita.nl

modieuze, trendy en vrouwelijke ondermode. In thema’s als Gipsy, Frozen Nature en Retro komen verschillende stijlen aan bod met elk een eigen interpretatie. Gipsy laat vooral bloemen zien met oranje en petrolkleurige accenten, die verrijkt worden met ivoorkleurig kant. De balconet beha in deze serie is multifunctioneel en kan strapless worden gedragen. In Frozen Nature zien we gladde ontwerpen met een vrouwelijke touch, uitgevoerd in koele kleuren. Blikvanger is een innovatieve voorgevormde beugelloze beha, die een uitstekende support geeft. De

glamour is weergegeven in een petrol serie met tule inzetten, terwijl verleiding is vertaald in zwart met ivoorkleurig tule, voorzien van delicate

46

BWBW 23 Dessous.indd 46

19-1-2012 14:36:40


kanten accenten. Dan is er aandacht voor een pittige pied de poule print en voor elegante geometrische patronen, die het eerste thema afronden. In het tweede thema staan cleane en glamour lijnen tegenover elkaar in opnieuw koele kleuren met poeder en lichtbruin als natuurlijke touch. Geborduurde bloemen met antracietkleurig tule, lichte- en donkerbruine charmeuse met ivoorkleurig kant zorgen hier voor een geraffineerde elegantie. Het derde en laatste thema wordt beheerst door een glamour print van roze met antracietkleurige romantische bloemen. De beha’s in de collectie zijn verkrijgbaar t/m cup E, de slips t/m XXL. DBApparel Nederland Tel. 06-51249218

Cupid shapewear voor elk type vrouw

jes, verschillende soorten hemdjes al dan niet met bijpassende shorts en jurkjes. Daarnaast omvat het aanbod nog een serie slankmakers voor de taille, waardoor een optimale belijning wordt bewerkstelligd. Plezierige bijkomstigheid is dat de meest populaire artikelen uit voorraad leverbaar zijn. W-BBB Kleemeier BV Tel. 0545-272780

Di Lorenzo: tulpen van kant en satijn Di Lorenzo brengt een zeer complete collectie (bruids)ondermode van ruim 40 modellen, die zelfs probleemzones verhult en figuurcorrigerend werkt. Het programma omvat torselets, bustiers en beha’s in

Cupid shapewear brengt onder de namen Cupid, Miraclesuit en Naomi & Nicole een uitgebreid aanbod in figuurcorrigerende ondermode. Het bedrijf dat al jaren specialist is op gebied van vormende en ondersteunende dessous, presenteert per collectie drie verschillende kwaliteiten. Zo is er de light control, de medium control en de heavy control kwaliteit, die afhankelijk van het type vrouw qua vorm en ondersteuning past bij haar figuur. De collectie bestaat uit slips, broekjes voorzien van pijp-

de cupmaten A t/m G, 65-110. Bij ieder model wordt een bijpassende string, slip of hipster gebracht en ook kousen met fraaie kantafzettingen maken deel uit van de collectie, die in verschillende items is verdeeld. Zo zien we een luxueuze tulpen serie, vervaardigd van verfijnd elastisch kant en een romantische kanten serie met fraaie satijnen details. Ook is er een edele satijnen serie, die bijzonder

BFC AMERSFOORT I SHOWROOM 1.05 Anita Nederland bv Telefoon +31 (0)294 414 446 | E-mail anita.nl@anita.net | www.anita.nl 47

BWBW 23 Dessous.indd 47

19-1-2012 14:36:58


geschikt is onder gladde bovenkleding en een serie vervaardigd van microfiber met naadloze cups, die perfect draagt onder transparante materialen. De collectie is verkrijgbaar in de kleuren ivoor, wit, huid en zwart. W-BBB Kleemeier BV Tel. 0545-272780

Wonderbra: strapless met kant De nieuwe Wonderbra zal komend voorjaar/zomerseizoen 2012 geshowd worden door een nieuw gezicht uit de modewereld. Het 20-jarige fotomodel Adriana Cernanova uit Slowakije zal te zien zijn in de nieuwe marketingcampagnes, in online advertenties en bij retailers. Zij volgt daarmee andere bekende ‘Wonderbra gezichten’ op als Eva Herzigová, Adriana

BFC AMERSFOORT I SHOWROOM 1.05 Anita Nederland bv Telefoon +31 (0)294 414 446 | E-mail anita.nl@anita.net | www.anita.nl 48

BWBW 23 Dessous.indd 48

19-1-2012 14:40:06


Sklenarikova en Inna Zobova. Een van de highlights uit de collectie is de Ultimate Strapless beha, die een zeer fraai decolleté biedt en bovendien volop ondersteuning geeft. Deze beha wordt geproduceerd in de kleuren beige/naturel en zwart en is tevens verkrijgbaar met kanten accenten. Doordat dit ontwerp onder meer is vervaardigd van microvezel, voelt het zeer zacht aan. Es van Schijndel Sales B.V. Tel. 0204974975

Meebewegende sportbeha van Shock Absorber Shock Absorber heeft een nieuwe sportbeha gelanceerd, die meebeweegt met het lichaam. Het gaat om de zogenaamde Shock Absorber Flexi-wire, een sportbeha met een

lingerie uitstraling, die uitzonderlijke ondersteuning bevat door de zeer lichte flexibele titanium beugel. De beha oogt zeer flatteus, is naadloos, zacht en heeft voorgevormde cups. De volledige opening aan de achterzijde zorgt er bovendien voor dat de beha gemakkelijk aan- en uit te trekken is. Verder heeft deze beha gewatteerde brede bandjes, die gevoerd en verstelbaar zijn en zorgen ademende high performance materialen voor een optimale vochtafvoer. De cupmaten lopen van A-G, 70-85 en de kleuren zijn zwart/zilver en wit/zilver. Dan is er de Crop Top, een klassieke top met ademende en sterk ventilerende delen voor extra koe-

ling. De gevormde cups zorgen voor extra steun en de voering voorkomt schuren. Een dubbeldroge en vochtafvoerende technologie zorgt ervoor dat de binnen- en buitenkant van het materiaal (polyester/polyamide/ elasthan) droog blijft. Deze serie is verkrijgbaar in de kleurcombinaties paars/grijs en zwart/grijs. Es van Schijndel Sales B.V. 020-4974975

Susa: functionaliteit en comfort Functionaliteit en comfort zijn de trefwoorden in de nieuwe collectie van Susa, die onder meer gekenmerkt wordt door 3D spacer materialen in de series Brussel en Palermo. Deze materialen hebben een ademende en warmteregulerende functie en zorgen ervoor dat vocht snel wordt getransporteerd. Bovendien bieden de ontwerpen optimale ondersteuning en draagcomfort. De serie Palermo, uitgevoerd in dubbel jersey laat edele motieven zien met satijn en Zwitserse borduursels in de nieuwe modekleuren zwart en noga. De serie omvat beha’s met én zonder beugel, een beugelbody en 2 verschillende slips. Brussel staat voor een serie met elegante tulebor-

BFC AMERSFOORT I SHOWROOM 1.05 Anita Nederland bv Telefoon +31 (0)294 414 446 | E-mail anita.nl@anita.net | www.anita.nl 49

BWBW 23 Dessous.indd 49

19-1-2012 14:40:49


DESSOUS duursels. Hierin zien we eveneens een beha mét en zonder beugel, een prothese beha en een body zonder beugel, verkrijgbaar in wit, huid en midnight blue. Beide series worden aangeboden t/m cupmaat 95F. Naast deze series zijn er drie nieuwe

huid en turquoise. De serie Auro vervolgens is licht, glad en onzichtbaar. Deze modellen zijn uitgevoerd in fijne naadloze microfiber in wit, zwart, ivoor en huid. De collectie is compleet met de moderne serie Céleste, waarin eveneens gekozen is voor een gladde optiek, maar dan met accenten van Chantilly kant. De kleuren zijn zwart, naturel en een rosé-achtige huidskleur. Simone Pérèle Benelux N.V. Tel. 0032-24654520

Valisère: verleiding en subtiele speelsheid

traal staat in de kleuren naturel, zwart en rood en een sprekende mandarijnkleur is nieuw toegevoegd aan de serie Andorra, waarin borduursels en guipure kant de natuurlijke belijningen versieren. Verleidelijk en romantisch is de Nina serie, geïnspireerd op Japanse origami met lycra leavers kant in een opvallende azalea kleur.

zogenaamde ‘Dirndl’ beha’s met bijpassende slips in het programma opgenomen. Deze beha’s, met elastisch jacquardtronic kant, hebben uitneembare pads die voor een fraai vol decolleté zorgen.

Valisère presenteert een nieuwe herfst/wintercollectie vol verleiding en subtiele speelsheid in vier verschillende series. Amour Fou als eerste serie staat voor passie, die tot uiting komt in exclusieve materialen als Broderie de Suisse en stretch

Paul R.M. Dohle Lingerie & Accessoires Tel. 070-3819944

Simone Pérèle: exclusieve materialen en intensieve kleuren Exclusieve materialen en intensieve kleuren zijn kenmerkend voor de nieuwe voorjaar/zomercollectie 2012 van Simone Pérèle. In tien verschil-

lende series komen soms gewaagde combinaties en fantasierijke ontwerpen tot uiting vol verleiding en raffinement. We noemen bijvoorbeeld pure belijningen met tule en kant in kleuren als mokka en praliné, azalea en kobalt in de serie Trocadéro. Florale borduursels in lime, violet, zwart en wit staan centraal in de serie Pompadour, terwijl kobalt de blikvanger is in de serie Opéra met Chantilly kant. Modieus en glamoureus tegelijk zijn de ontwerpen in Divin, waarbij geborduurde tule cen50

Een volgende fraaie serie, Caressence genaamd, is vervaardigd van verzorgend aloë vera jacquard kant, microfiber en een 3D spacer kwaliteit. Nieuw in deze serie is de kleur strawberry. Pure romantiek komt tot uiting in borduursels op elastische tule in de serie Romance, verkrijgbaar in de kleuren wit, zwart, ivoor,

tule, met goudkleurige versieringen als extra accent. In Amour Secret is verleiding het trefwoord in een serie met opengewerkt kant, satijn en stretch tule. Glinsterende accenten zorgen hier voor de finishing touch. Amour Tendre als derde serie laat romantische ontwerpen zien, die met exclusieve Broderie de Suisse motieven van pauwenveren voor luchtigheid en tedere allure zorgen. Het programma wordt afgerond door de serie Amour Glamoureux, waarin

BEWARE-BODYWEAR - VAKBLAD VOOR DE BODYFASHIONBRANCHE 12e JAARGANG FEBRUARI 2012

BWBW 23 Dessous.indd 50

19-1-2012 14:41:33


BADMODE

Miraclesuit: elegante vormgevende badmode Miraclesuit staat voor elegante, vrouwelijke en geraffineerde badmode, die bovendien vormend en ondersteunend is. In de nieuwe herfst/wintercollectie van 2012 zien we maar liefst vijftien fraai gestileerde dessins met vier frisse uni kleuren, naast de bekende klassieke tinten. Nieuw in het programma zijn de halter, strapless en asymmetrische modellen, verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen. Ook is er volop aandacht

voor tankini’s, die in kleine en grote maten verkrijgbaar zijn. Nieuw is ook dat de bikini nu in grote maten geleverd wordt. De meeste artikelen zijn verkrijgbaar in de maten 38 t/m 48, maar er is ook een aantal modellen leverbaar in de maten 48 t/m 54. Het hele jaar door zullen de standaard modellen uit voorraad leverbaar zijn. W-BBB Kleemeier BV Tel. 0545-272780

Lidea breidt bikini range verder uit Lidea heeft haar bikini range verder uitgebreid, waardoor het aanbod nog verrassender is. Met het oog op de komende Olympische Spelen zien we een groot aantal sportieve belijningen, maar ook vrolijke, modi-

en –elementen voor een fraaie collectie vol innovatieve belijningen. Het programma omvat een 20-er jaren stijl in (kubistische) zwart/ wit motieven, grafische noppen in saffraan, petrol en grape of juist puristische uni modellen. Ook een jungle thema wordt belicht in de vorm van frisse mintkleurige bladmotieven, voorzien van matgouden sieraccenten, en een maritiem thema in nachtblauw met wit en matgouden details. De sophisticated 64

vrouw komt goed tot haar recht in een bourgognekleurige serie met een poederige glans, afgewerkt met goudkleurige versieringen of in een paisley serie met drakenmotief. Hier is gekozen voor de kleuren lime en bourgogne op een vanillekleurig fond. Onno Mijs Tel. 0187-663094 Mobiel 06-34046200

euze prints en kleuren, innovatieve designs in met name de grotere cupmaten. Bovendien zorgen nieuwe belijningen bij diverse ontwerpen voor een slanker silhouet. In een aanbod van verschillende series worden nautische strepen in navy met wit getoond, maar ook ontwerpen in navy met witte en smaragdkleurige colourblocking accenten. Lime en

BEWARE-BODYWEAR - VAKBLAD VOOR DE BODYFASHIONBRANCHE 12e JAARGANG FEBRUARI 2012

BWBW 23 Badmode.indd 64

19-1-2012 15:30:29


BADMODE aqua vormen de basis in een serie met zomerse ruiten, terwijl kleurrijke grafische strepen een speels contrast vormen met zwart. Dan is er fris magenta in combinatie met zwart/wit in abstracte bloemenprints of fijne nopjes met een print van

Tweka: naast sportieve ook modische items

Sunmarin: uitstekende pasvormen voor elk figuur

Tweka heeft een nieuwe invulling weten te geven aan haar collecties badkleding voor dames, heren en kinderen. De chloorbestendige collecties, vooral bestemd voor het zwemmen in zwembaden, zijn aangevuld met een aantal meer modische items, die vanaf najaar 2012 verkrijgbaar zijn. De collectie heeft voornamelijk een sportief karakter, maar laat nu ook modische aanvullingen zien van lycra power en polyamide/lycra. Lycra power is een corrigerende stof, die voor net wat meer zekerheid zorgt en door nieuwe ontwikkelingen op het gebied van polyamide/lycra, komen prints en kleuren in deze kwaliteit nog beter tot hun recht. Voor de dames zien we badmode in vier fraaie kleurgroepen: zwart/fuchsia/paars, blauw/ groen/lila, zwart/wit en marine/wit,

De nieuwe Sunmarin collectie badmode staat ook dit keer weer in het teken van uitstekende pasvormen voor elk figuur en jonge ontwerpen in grote cupmaten. Zowel badpakken als bikini’s hebben verschillende vormen van beugel tot vaste en uitneembare cups, maar ook halve cor-

kant, uitgevoerd in een sprekende kleurcombinatie van mandarijn met paars. De collectie wordt aangeboden in cupmaten variërend van A t/m H. Onno Mijs Tel. 0187-663094 Mobiel 06-34046200

Charmline: flatterende belijningen en geraffineerde prints In drie verschillende figuurcorrigerende niveaus light, medium en strong brengt Charmline een afwisselende collectie badmode voor een optimale belijning. Flatterende gedraaide effecten en ruches, maar ook geraffineerde prints en kleureffecten zorgen ervoor dat iedere vrouw optisch een maat minder heeft in haar badkleding. We noemen als nouveauté de badpakken in een medium level, voor het eerst verkrijgbaar met speelse paisley prints,

in blauwschakeringen. De uni badpakken, eveneens in navy, worden geaccentueerd door wit met zilverkleurige gevlochten details. Op een witte ondergrond zien we vervolgens een vrolijk multicolour dessin in sorbetkleuren met transparante kralen als extra versiering. Ook is er aandacht voor colourblockings in aqua tinten, die een driedimensionaal effect oproepen en voor grafische prints van bladeren in zwart/ wit en met kleuraccenten van pink en papaja. De collectie wordt gecompleteerd door bijpassende modieuze strandjurkjes en kaftans. Onno Mijs Tel. 0187-663094 Mobiel 06-34046200

verkrijgbaar in de maten 36-52. De herencollectie wordt aangeboden in de maten 5-12 en de kindercollectie in 80-176.

sages en petticoat ondersteuningen. In een veelzijdig aanbod zien we modische ontwerpen in een 7-tal series met volop prints. De badmode is vervaardigd van overwegend hoogwaardige kwaliteiten van 80% PA en 20% lycra met Eco-tex 100 als extra kwalificatie. Daarnaast zijn een aantal modellen uitgevoerd in de chloorbestendige duurzame Darwin kwaliteit. De badpakken worden aangeboden in de cupmaten A-F, maat 36-56, de bikini’s in de cupmaten A-F, maat 36-48. Het herenaanbod is verkrijgbaar in een maatbereik van 4-12.

L. ten Cate B.V. Tel. 0546-639911

Body & Beach ReVa Tel. 0495-450202

BEWARE-BODYWEAR - VAKBLAD VOOR DE BODYFASHIONBRANCHE 12e JAARGANG FEBRUARI 2012

BWBW 23 Badmode.indd 65

65

19-1-2012 15:30:34


BADMODE

Sunflair: stralende kleuren en originele prints Stralende kleuren, originele prints en een veelvoud aan vormen, dat zijn de kenmerken van de nieuwe Sunflair collectie. De badmode voor 2012 is daarnaast zowel jong, sportief als sexy en laat mooie decolletés, hoge

beenuitsneden en lieflijke details zien. Nieuw zijn de badpakken met sportieve ruggedeelten, als tegenhanger van de jonge en sexy ontwerpen. Iedere vrouw kan zich in het aanbod van Sunflair zelfverzekerd voelen in een op haarzelf afgestemde styling of een passend design. Pasvorm en materiaalkeuze zijn ook voor deze

combinatie van zwart/witte stippen laat zien met krachtige florale bedrukkingen. Daarnaast is er volop aandacht voor vrolijke en frisse kleuren met een gewaagde oranje tint, al dan niet gecombineerd met wit en zwart, als blikvanger. Body & Beach ReVa Tel. 0495-450202

Opera: retro en figuurvormende ontwerpen zomer bijzonder hoogwaardig en het maatbereik van cup A-H, 36-56 is opnieuw afgestemd op een grote doelgroep. Body & Beach ReVa Tel. 0495-450202

Olympia: opvallende bedrukkingen en combinaties

Elegant en decent met aandacht voor details, zo kunnen we de nieuwe badmodecollectie van Opera het beste omschrijven. In het nieuwe aanbod, zowel voor op het strand als aan het zwembad, is een speelse retro stijl opgenomen. Zo zien we bijvoorbeeld een badpak met aangezet rokje of een badpak met pijpjes. Nieuw zijn ook de subtiel figuurvormende taillebroekjes bij de bikini’s. In verschillende series zien we diverse

Olympia heeft haar badmodecollectie in het teken gezet van modische designs en jonge snits. Belangrijk daarbij zijn de opvallende bedrukkingen en een sprekende oranje retro tint, die het nieuwe seizoen bepalen. Eveneens belangrijk is het combimix programma en de Greenbay serie, die uitgevoerd is met krachtige kleuren en pittige dessins op een bruine ondergrond. Bijpassende jurkjes, rokjes en pareo’s zorgen voor een compleet beeld. De badpakken zijn jong en sexy en laten diep uitgesneden ruggedeelten, sportieve schouderbandverwerkingen en diepe decolletés zien. Bijzonder origineel is de serie Chiquita Bonita, die een 66

invloeden, zoals grafische prints met rozen en een trendy lijn, uitgevoerd in zwart, pink, groen en geel met pink en turquoise als accentkleuren. Ook is er aandacht voor twee zwart/ wit series: één met zwarte prints van rozen op een witte ondergrond, de ander in een verleidelijke roodtint. Bij de badpakken en bikini’s, die vervaardigd zijn van hoogwaardige lycra, xtra life lycra en sensitive kwaliteiten, worden pareo’s, blouses, jurkjes, en diverse modellen rokjes gebracht. Het maatbereik loopt van cup A-H, in de maten 36-50. Body & Beach ReVa Tel. 0495-450202

BEWARE-BODYWEAR - VAKBLAD VOOR DE BODYFASHIONBRANCHE 12e JAARGANG FEBRUARI 2012

BWBW 23 Badmode.indd 66

19-1-2012 15:30:41


SFI_ANZ_2012_BeWare_Bodywear.qxd:Layout 1

21.12.2011

15:11 Uhr

www.sunflair.de serie kan gemixt en gematcht worden met prints en uni’s, waardoor een eenvoudige look of juist een uitbundig beeld kan worden gecreëerd. In deze serie zien we een volle cup bikini met short, een tankini en een kaftan.

woud. Voor ieder badpak en iedere tankini van deze kwaliteit wordt een halve meter regenwoud gespaard. De verkochte ontwerpen van Freya die vervaardigd zijn van dit materiaal helpen, in samenwerking met

Eveden Tel. 0800-0226317 (gratis)

Ondersteunende sportbadmode bij Freya Active Swim Freya Active presenteert voor herfst/ winter 2012 een nieuwe collectie sportbadmode. Het gaat om ondersteunende badpakken en tankini’s, uitgevoerd in een opvallende ultramarijn tint. De tankini, verkrijgbaar met slip of short, geeft de lichaamscontouren perfect weer en ook het badpak zorgt voor een fraaie belijning. Naast vorm is er ook veel aandacht besteed aan de kwaliteit. Gekozen is voor zachte materialen, die snel drogend zijn en chloorbestendig. De extra binnencup, vervaardigd van simplex, zorgt naast extra ondersteuning tevens voor draagcomfort. Ook het sportieve crossover racer rugpand met gesp en powernet zorgt voor extra steun en glijdt soepel door het water. De zachte sensitive life materialen uit de collectie helpen mee aan bescherming van het regen-

World Land Trust, indirect mee aan bescherming van het milieu. Naast de sportcollectie is er de gewone collectie badmode, die voor komend seizoen bijzonder kleurrijk is. Helder blauw, rood en groen zijn op een zwart fond geplaatst en komen o.a. fraai tot uiting in plunge en halter bikini’s. Andere opvallende items uit deze collectie zijn zwart/wit combinaties en kleurschakeringen van oranje, pink en blauw. Kaftans en strandjurkjes maken deze collectie compleet.

Impressionen 2012

Maryan Mehlhorn: gedrapeerde effecten en carré vormen In een preview voor 2013 laat Maryan Mehlhorn een uiteenlopend beeld zien van vrouwelijke, elegante en speelse badmode. Gedrapeerde effecten, plooitjes en plissés zijn stijlvolle accenten naast carré vormen langs decolletés en beenuitsneden. Maar ook opvallende motieven en prints zorgen met hun sierstenen

LYCRA® is a trademark of INVISTA.

Eveden Tel. 0800-0226317 (gratis)

A/H Cup Specialist

Voor meer informatie: BODY AND BEACH ReVa BV · Schoutlaan 16 NL - 6002 EA Weert · Tel. +31 495 450202 info@bodyandbeach.nl · www.bodyandbeach.nl www.bodyfashion.info

LINGE LOVE BVBA Mode-Agenturen van Geloven J.F. Willemslaan 17 · BE - 2500 Lier 63 Tel. +32 3 4891317 · info@lingelove.be

BWBW 23 Badmode.indd 63

19-1-2012 15:29:08

Seite 1


LOUNGEWEAR & NACHTMODE

BADMODE

Nieuwe kleurthema’s bij Pastunette

Miss Blackbirdy nu als volwaardig lifestyle concept

Elomi Swim: combineren met de tankini

In navolging van de nieuwe aanpak van Rebelle en Rebelle Pink is ook de collectie van Pastunette duidelijker en completer geworden. De nieuwe wintercollectie van Pastunette kenmerkt zich dan ook door een goede balans tussen mode en comfort enerzijds en kleur en modellering anderzijds. Het programma is opgezet rond kleurthema’s, die het gehele

De Miss Blackbirdy collectie voor 2012 is door het succes van de eerste serie nu als volwaardige collectie neergezet. Voor het komende jaar is een geheel nieuwe lijn in nachtkleding ontwikkeld en zelfs aangevuld met een lingerie serie. Door de lingerie in te passen in de thema’s krijgt het lifestyle concept van Miss Blackbirdy nog meer draagvlak. In de ondersteuning naar de winkels toe zijn posters en bordjes ontwikkeld,

Elomi Swim brengt onder de naam Fiora magenta kleurige highlights op een donker fond. In deze nieuwe badmode serie kan er in drie eenvoudige stappen optimaal gecombineerd worden. Met het tankini concept als basis kunnen een beha, slip en rok naar keuze worden samengesteld voor elegant flaneren langs strand of zwembad, terwijl de probleemzones subtiel worden gecamoufleerd. De tankini sluit onzichtbaar aan over de beha en is voorzien van een

verstelbaar koord om de nek, waardoor de diepte van het decolleté zelf bepaald kan worden. De cupmaten van deze serie lopen van DD t/m HH. Opvallend is de grote wilde bloemen print, die tevens terugkomt bij de enkellange kaftan. Deze kaftan, verkrijgbaar in de maten M-2XL, is uitgevoerd in een lichtgewicht kwaliteit en geheel afgestemd op de overige modellen uit de serie. Eveden Tel. 0800-0226317 (gratis)

Fantasie: strepen en florale prints Fantasie introduceert voor het komende badmodeseizoen een aantal nieuwe stijlen, met elk een eigen uitstraling. Zo zien we onder de naam Costa Rica een gestreepte serie met roze en paarse kleurschakeringen. Blikvanger is de bandeau bikini, die met een nieuw gedrapeerde slip verkrijgbaar is. In deze serie is tevens een padded balconet bikini top verkrijgbaar, die ook weer met verschillende vormen slips gecombineerd

seizoen steeds op elkaar zijn afgestemd, waardoor een actueel modebeeld ontstaat. Nieuwe vrouwelijke belijningen in combinatie met fraaie zomerse tinten en prints zorgen voor een compleet en commercieel geheel.

die ervoor zorgen dat de collectie nog aantrekkelijker gepresenteerd kan worden. Eveneens nieuw voor 2012 zijn de Miss Blackbirdy shoppers, die in de winkels verkrijgbaar zullen zijn, waardoor de naamsbekendheid van het concept nog groter zal worden. De Miss Blackbirdy collectie zal, net als de collecties van Pastunette en Rebelle voor het eerst aanwezig zijn op de aankomende Salon de la Lingerie in Parijs.

Zetex Body Favourites Tel. 0475-593855

Zetex Body Favourites Tel. 0475-593855

62

kan worden. Vervolgens is er de serie Trinidad, die gekenmerkt wordt door florale prints in sprekend rood. Deze serie omvat onder meer een balconet top, een badpak, een kaftan en een tankini met short. Voor een speelse vintage stijl is er de serie Mauritius, die uitgevoerd is in champagne tinten gecombineerd met zwart. In deze

BEWARE-BODYWEAR - VAKBLAD VOOR DE BODYFASHIONBRANCHE 12e JAARGANG FEBRUARI 2012

BWBW 23 Loungewear en nachtmode.indd 62

19-1-2012 15:24:49


cesvolle aanpak is voor de winter van 2012 opnieuw een jonge jeugdige collectie ontwikkeld, die geïnspireerd is op de eisen van de moderne vrouw. Door met concepten te werken, die per thema worden uitgeleverd, kan op de winkelvloer een aantrekkelijk en commercieel winkelbeeld worden neergezet. Nieuw in de wintercollectie is de ontwikkeling van lingerielijnen, die passen in de hoofdthema’s van de night & homewear. Voor 3 thema’s zijn er series verkrijgbaar, die qua kleur en styling perfect aansluiten op het geheel. De Rebelle Pink collectie is qua kleur gekoppeld aan de nieuwe Rebelle collectie, zodat deze geheel geïntegreerd is in het Er kan volop gecombineerd worden met jasjes, shirts en broeken in een mix & match programma, waarin kant een belangrijke rol speelt. Zwart is hier de trendkleur. Ook voor de beurs wordt er een speciale serie nachtmode gepresenteerd, die uitgevoerd is in allover bedrukkingen van olifanten en derhalve uitstekend gecombineerd kan worden met de geborduurde olifanten uit de loungewear serie. Zeegers Fashion Specialities Tel. 070-5112198

Rebelle: night & homewear met bijpassende lingerie De grootste vernieuwing in het collectiebeeld van Rebelle voor de zomer van 2012 was de opvallend nieuwe aanpak. Doorbordurend op deze suc-

totale Rebelle concept. In een fraai gestileerde folder, wordt de nieuwe sfeer van de collectie nog eens extra benadrukt. Zetex Body Favourites Tel. 0475-593855

61

BWBW 23 Loungewear en nachtmode.indd 61

19-1-2012 15:17:22


n iv, od n e er als ter Hänge verschie lltönen, orm, denen r mit sporti mit K S ves B n se in ig-Sh pitze, der K opfleiste o irt. ol d en 90 -115c lektion zu er als durc m Lä hgekö LOUNGEWEAR & NACHTMODE nge m finden. pftes i M t 2-Nad Interl odell ock in mit el-Sau tinten maken deel uit Féraud: van grafische des1kreeftkleurige m ode 00% r mit aumwDe bovenstukken van de B collectie. sins tot cleane eenvoud olle z van zijn onder meer vervaardigd ur Ve structuurkatoen met ajour patronen,rfügu New York was de inspiratiebron voor ng. terwijl de broeken ook ruiten laten de nieuwe Féraud collectie, die in zien. Er kan gekozen worden voor verschillende mouw- en pijplengtes en voor diverse (door)knoop mogelijkheden. De lengtes van de nachthemden variëren van 90-115 cm. De gedessineerde ontwerpen omvatten onder meer florale patronen, al dan

niet voorzien van kant, satijn en ruches. Sportieve big shirts maken het programma compleet. Henk Nieuwland Agenturen Tel. 055-5339827

Rösch: romantisch, sportief en folkloristisch Rösch heeft verschillende stijlen met elk een eigen interpretatie weten te creëren in haar nieuwe collectie night- en homewear. In verschillende levertermijnen zien we bloemdessins, al dan niet met strepen, op een ecrukleurige ondergrond. Geïnspireerd op de traditionele Duitse dirndl jurkjes, zien we nacht-

het teken staat van asymmetrische, aangesneden vormen en opvallende materiaalcombinaties. Het programma Black is opgebouwd in verschillende emoties, te beginnen met een romantische serie. Hierin is gekozen voor bloemdessins in aquarel tinten. Een moderne serie is vertaald in grafische bedrukkingen met vlakverdelingen en retro invloeden komen mode in een folklore stijl met combinaties van ornamenten en Vichy ruiten. Maar ook paisleys in frisse kleuren, stippeltjes en allover dessins van sterren maken deel uit van het geheel. De homewearcollectie is vooral zacht en comfortabel met eveneens uiteenlopende dessins en kleuren, afgestemd op de nachtmode. Wikkelvormen worden hier afgewisseld met prinsessenlijnen en sportief/elegante ontwerpen, voorzien van capuchons, met moderne uitvoeringen. De First Class collectie van Rösch is uitgevoerd in sportieve multicolour uitvoeringen, terwijl de basics uit deze serie juist clean ogen, maar met een modische touch. De serie pastels is geïnspireerd op modetrends uit de bovenkleding, oftewel met weelderige tule en kanten borduursels. De Lifestyle serie tot slot, omvat een speels matrozen thema en dessins van charmante katjes en smaakvolle taartjes. Voor de kleintjes zijn er prints van kaboutertjes in een serie die loopt van maat 92-140.

vervolgens, staat in het teken van een cleane eenvoud met een klassieke touch. In drie verschillende levertermijnen zien we ontwerpen met borduursels, romantische biesjes of juist retro dessins met noppen. Luxueus zijn de modellen in de Platinum serie, die voorzien zijn van grafische prints met fraaie gevlochten optieken, Swarovski stras elementen, exclusieve bloemen en dieren prints. Speciaal voor de beurs is er een hoogwaardige serie met digitale bloemmotieven in een zomerse optiek, die in maart/april zal worden uitgeleverd. Zeegers Fashion Specialities Tel. 070-5112198

Blanche Fleur: olifanten en harten In de herfst/wintercollectie nachtmode van Blanche Fleur is een fantasierijke seventies serie opgenomen met Vichy ruiten en nieuw geïnterpreteerde Noorse bloemen in een retro stijl. Voor een meer romantische sfeer is er een serie met dessins van harten in een originele kleurstelling van marine met lila hartjes en subtiele kleuraccenten als pink en geel. De loungewear in de collectie komt eveneens tot uiting in een lila serie, maar dan gecombineerd met turquoise. We zien borduursels van olifanten, afgewerkt met verfijnde strassteentjes. En dat ook loungewear romantisch kan zijn, zien we in een bonte serie van marine en pink met gele accenten, geïnspireerd op de Russische Babouska poppen. Een serie night- & loungewear met letters en teksten in alle kleuren en vormen is een must voor de echte fashionata.

Zeegers Fashion Specialities Tel. 070-5112198

terug in een 70-erjaren flair met noppen in verschillende uitvoeringen. Ook is er aandacht voor een luxueuze serie met borduursels van witte donsveren. In het jonge programma Red is gebruik gemaakt van trendy ajour materialen, maar ook uni’s met dessins van hartjes zijn belangrijk bij nonchalante tunieken en kimono-achtigen. De White serie 60

BEWARE-BODYWEAR - VAKBLAD VOOR DE BODYFASHIONBRANCHE 12e JAARGANG FEBRUARI 2012

BWBW 23 Loungewear en nachtmode.indd 60

19-1-2012 15:14:10


Paul Dohle: showroom 1.28 Tel. 070-3819944

duurde details langs cups en aan de onderzijde van het hemdje zorgen voor een extra vrouwelijk accent. Deze accenten komen tevens terug bij de enkelsplit van de lange luxe loungebroek, die soepel de belijning van de benen volgt. De tops zorgen voor integrale ondersteuning, zodat een beha dragen overbodig is. De serie, die een elegante boudoir stijl vertegenwoordigt, is verkrijgbaar in de maten XS-XL.

Summer zien we warm rood met combinaties van bruin en oranje, maar ook zacht blauw met crème en taupe of turquoise met kaki en mosgroen. Sportieve ruiten zijn gecombineerd met speelse nopjes en worden afgewisseld met strepen. In de serie Studio is gekozen voor een eenvoudige functionele stijl, in een kleurbeeld van rood met oranje, aubergine en blauw schakeringen. Ook hier zien we ruiten, ton sur ton én multicolour strepen. Aanhoudend succesvol is het Mix & Relax combinatieprogramma, dat zachte en natuurlijke materialen vertegenwoordigt in het kleurbeeld van de nachtmode. Naast de bekende shirts met (half)lange mouwen, zien we ook shirts met knoopsluitingen en smok details. De geweven broeken in deze serie zijn uitgevoerd in ruiten, strepen en prints en worden aangevuld met jersey ontwerpen. Een speciale Lounge serie laat de nonchalant

Eveden Tel. 0800-0226317 (gratis)

Schiesser: sportief, functioneel en relaxt Schiesser heeft haar nieuwe herfst/ wintercollectie in verschillende thema’s ingedeeld, met verschillende levertijden. Onder de naam Indian

moderne of zakenvrouw relaxen en chillen. Coole gewassen en natuurlijke materialen komen tot uiting in een palet van diep donkerblauw, zachtwit en een grijsmix, met koraalrood en mosgroen als accentkleuren. Schiesser Int. Nederland B.V. B.F.C. 033-4968600

Pfau: ruiten en florale dessins Het nieuwe herfst/winterseizoen staat bij Pfau opnieuw in het teken van elegante nachthemden en pyjama’s in series vervaardigd van single jersey en 100% katoen. Zo zien we vrouwelijke ontwerpen in zachte pastels, jeugdige modellen in felle kleuren en grafiet, maar ook champagne, noga, lindegroen, sering en 59

BWBW 23 Loungewear en nachtmode.indd 59

19-1-2012 15:13:24


LOUNGEWEAR & NACHTMODE Andere opvallende details in deze collectie zijn de sierbandjes aan de ritssluitingen en de modieuze shawlkraag varianten.

Nights poederige blauw tonen, amethist en nachtblauw laat zien met pastellige azalea en bramen tinten. De collectie laat volop kraag varianten zien, maar ook badges en applicaties op de mouwen. Klassieke strepen wisselen de millefleur prints af bij licht figuuraccentuerende ontwerpen als tunieken en overgooiers. Verder zijn vlakverdelingen voor komend seizoen belangrijk en een mix & match serie met dessins van ornamenten.

achtige navy stijl in de serie Ginny. Het hemdje uit deze serie heeft een verborgen ondersteuning, zodat deze zonder beha gedragen kan worden. Het kort gesneden broekje zorgt voor een modieus geheel. In de serie Piper zien we bloemblaadjes op een perzikkleurige ondergrond. Ook polka dots maken deel uit van de serie bestaande uit een hemdje met short. Een mix van kleuren staat centraal in de serie Marina, die geaccentueerd wordt door kant en lintjes. Hier zien we een top met lange mouwen en bijpassende loungebroek, die vooral comfort uitstralen. Ook een hemdje maakt deel uit van deze serie. Het programma wordt afgerond door Ivy, die is uitgevoerd in warme oranje en groene tonen. Afzettingen van oranje kant geven het setje bestaande uit een hemdje met short, een vrolijke meisjesachtige touch. Eveden Tel. 0800-0226317 (gratis)

Limar Bodyfashion nu ook met modieuze, luxe nachtmode Scholten Textiles Company Tel. 06-22989860

Freya Lounge: charmant met een meisjesachtige touch Mey Bodywear Peter Folkersma 06-53310475 Albert den Held 0527-621532 Roger Gisbers 06-52690730 Maarten Kruijssen 013-4681712

Freya introduceert een nieuwe collectie loungewear voor de komende herfst, met charmante ontwerpen in vier verschillende series. Het accent ligt op florale dessins in een vintage-

Na zich jarenlang uitsluitend op klassieke nachtmode te hebben gericht, introduceert Limar dit najaar een collectie volop prints en kleurthema’s in viscose met satijn en katoen. Edwin Stegers van Limar: “We zijn ons op dit terrein gaan begeven, omdat de prijzen

van deze materialen inmiddels vergelijkbaar zijn met katoen, terwijl anderen nog steeds de hoofdprijs vragen voor deze stoffen. Wij hebben dan ook een fraaie nieuwe collectie opgezet naast onze basiscollectie, die zoals men van ons gewend is in een laag tot middensegment wordt aangeboden.” De twee broers, met zeven winkels in Rotterdam, spelen in op de vraag van klanten. “We merken dat de klant erg kritisch is op een goede prijs-kwaliteitverhouding in deze crisistijd en bij ons kan er nog met marges van 2.8 tot 3.2 worden gewerkt.” De lingeriecollectie voor dit najaar sluit qua kleur en design uitstekend aan op de collectie nachtmode en zorgt daarmee voor een opvallend Limar thema in de winkel. De collecties zijn voor het eerst gepresenteerd op de onlangs gehouden Lingerie Pro in Antwerpen. Limar Bodyfashion Tel. 010-4154565

Fauve: luxe loungewear in boudoir stijl Genevieve is de naam van de nieuwe luxe loungewear collectie van Fauve. Deze collectie, die voor het eerst op zichzelf staat, laat een delicate mix van satijn en chiffon zien in ultra zachte uitvoeringen. Fraaie gebor-

Hajo: kraagvarianten, badges en applicaties De klima komfort kwaliteit staat, zoals we gewend zijn van Hajo, opnieuw in het middelpunt van de collectie. Voor herfst/winter 2012/2013 komt deze strijkvrije, wasdrogerbestendige, ademende en huidvriendelijke kwaliteit onder meer tot uiting in drie kleurthema’s. Zo laat Pure Life natuurlijke huidkleuren zien met krachtig chili, taupe, curry en cotta als contrast. Nordic Impressions staat voor ijsblauw, turquoise en mint met rood en grijs accenten, terwijl Mysterious 58

BEWARE-BODYWEAR - VAKBLAD VOOR DE BODYFASHIONBRANCHE 12e JAARGANG FEBRUARI 2012

BWBW 23 Loungewear en nachtmode.indd 58

19-1-2012 15:13:04


LOUNGEWEAR & NACHTMODE

Mey: fraaie kleuren en frisse dessins Kleuren spelen een belangrijke rol in de herfst/wintercollectie nachtmode 2012 van Mey. Rood en blauw nuances lopen uiteen van zacht krokus tot anemoon en van robijn tot oriental blue, met grijs als doorlopende trendkleur. Geraffineerde modellen, fraaie materialen en frisse dessins staan centraal in het wellness thema, dat nieuwe halsvarianten, sierbandjes met parels en opgerolde zomen laat zien. Exclusief zijn de smoke

borduursels en de Mey klassieker, het pak met doorlopende knopen, is opnieuw geĂŻnterpreteerd door middel van een vrouwelijk strikje aan de revers, parelmoer knoopjes en contrasterende naden. In de Mey Lounge collectie zijn de nieuwe moderne homewear ontwerpen bijzonder geschikt als bovenkleding. Soepele materialen en fijne melange tinten zorgen voor een vrouwelijk geheel. Blikvanger is een dubbelzijdig te dragen jasje, vervaardigd van zijdezachte badstof met een trendy dwarsstreepje aan de binnenkant.

Postbus 153 - 2240 AD Wassenaar Tel. 070-5112198 - Fax 070-5112067 E-mail: fashion@zeegers.nl • www.zeegers.nl Bodyfashion Tradefair showroom 2.59 57

BWBW 23 Loungewear en nachtmode.indd 57 Adv Feraud.indd 1

19-1-2012 15:02:33 19-1-2012 14:58:36


DESSOUS liteit in de keuze van materialen is gebruikt om verwondering te creëren, maar het merk blijft gelijktijdig trouw aan haar unieke handschrift.

Nobele materialen, geïnspireerd door prêt-à-porter en couture, onderstrepen dit handschrift. De serie Piccadilly, uitgevoerd in hoogwaardige Franse Leavers-kant, illustreert de unieke stijl van Lou: delicaat en een verfijnde luxe. De beha’s zijn leverbaar t/m F-cup. De kleuren zijn: theater, emerald en zwart. Onzichtbare functionaliteit zorgt voor een elegante optiek in de serie Kate, uitgevoerd in microfibers. Draagcomfort staat centraal. De push-up beha (t/m D-cup) is voorzien van uitneembare pads.

dessin op tule is toegepast in de serie A Fleur De Peau, waardoor speelse kleur-effecten ontstaan met de huid. De kleuren zijn ivoor met karamel en aubergine met paars. Elegante verleiding en sensualiteit zijn de kenmerken voor de serie Fee Des Rêves. Verfijnd Leavers-kant is gebruikt, waardoor een opvallend glamorous effect is bereikt. Naast indigo blauw is deze serie leverbaar in ivoor en zwart. Delicate borduur-

Kleuren: cosmetisch nude, taupe en ivoor. Verleidelijkheid is bij uitstek vertegenwoordigd in de serie Blue Lou. Kant is in combinatie met fluweel toegepast en in de styling zijn retro en trendy gecombineerd toegepast. Voor de serie Dandy is een gecombineerd floraal/grafisch motief in een combinatie van geweven en geborduurde materialen toegepast. De kleuren: aubergine en multicolour zwart. De serie Tea Time valt op door het gebruik van een combinatie van geborduurde Schotse en florale motieven. Deze serie wordt geleverd in de actuele kleur midnight blue. Een eigentijds geborduurd floraal 56

sels in combinatie met in reliëf uitgevoerd microfiber materiaal staan centraal in de serie Delice. Deze serie is leverbaar in ivoor, zwart, mokka en karamel en het maatbereik van de beha’s loopt tot en met E-cup. De serie Lou Code dankt zijn opmerkelijke uitstraling aan de eigentijdse vlakke borduursels op tule met Lycra. De verfijnde afwerking zorgt voor een moderne optiek en groot draagcomfort. Ardoise en parelmoer zijn de kleuren van deze serie. Scholten Textiles Company Tel.: 06-22 98 98 60

BEWARE-BODYWEAR - VAKBLAD VOOR DE BODYFASHIONBRANCHE 12e JAARGANG FEBRUARI 2012

BWBW 23 Dessous.indd 56

19-1-2012 14:56:56


www.syl.eu Donna Karan Intimates: puur en sensueel

De Flexees collectie scoort hoge ogen met de Fat Free Dressing serie voor gestroomlijnde tailles en platte buiken. In tegenstelling tot huidkleurige functionele ondermode is deze serie bedoeld om gezien te worden. Het

syL Big Size Lingerie

winter 2012-2013

De Donna Karan Intimates collectie laat ontwerpen zien, die ogen als een tweede huid. Het aanbod is samengesteld uit ademende materialen gecombineerd met innovatieve belijningen, die tot uiting komen in fraaie beha’s, slips en verleidelijke shapewear. De modellen zijn functioneel en glamoureus door het gebruik van glanzende materialen. Ook het fraaie kleurbeeld van subtiele nude tinten, verleidelijk raspberry en aubergine dragen, samen met kanten details, hiertoe bij. Afwerkingen van 14 karaats goud maken het geheel extra luxueus. Innovatieve technologische ontwikkelingen zorgen ervoor dat de materialen en cups zeer flexibel zijn, waardoor de comfortfactor extra hoog is. Een collectie, die niet alleen puur maar tevens sensueel is. Maidenform Benelux Tel. 0546-453978

LOU trouw aan handschrift In de nieuwe herfst/winter collectie van Lou is een subtiele mix toegepast van moderniteit met retro glamour en soberheid met verleiding. De dua-

programma omvat dan ook basics zoals de top met een firm control formule. Corrigerende microfibers zijn onzichtbaar verwerkt in de materialen en zorgen voor een fraai figuur. Bovendien zijn de materialen soepel, zacht en ademend, waardoor een optimaal draagcomfort wordt gegarandeerd. In de Wear Your Own Bra collectie, onderdeel van Flexees, wordt de eigen beha gedragen onder de shapewear. De stof is gedeeltelijk weggelaten, waardoor een eigen beha kan worden gedragen. Deze ontwerpen zijn verkrijgbaar in bodybeige en zwart. Maidenform Benelux Tel. 0546-453978

Bodyfashion Tradefair showroom 104

BWBW 23 Dessous.indd 55

55

19-1-2012 14:54:06


DESSOUS zien we een warm kleurbeeld van chocolade, taupe en karamel dat tot uiting komt in florale bedrukkingen en tattoo borduursels op huidkleurige tule. Het mix & match gedeelte in deze serie wordt ingevuld door luipaardprints, die met uni’s te combineren zijn. Henk Nieuwland Agenturen Tel. 055-5339827

Syl Design: negen nieuwe series

Nina von C.: sportief met romantische accenten Nina von C. laat ook voor komend seizoen weer een modieuze en commerciële collectie nachtmode zien. In een sprekend kleurbeeld is gekozen voor zachte en comfortabele materialen als huidvriendelijke katoen, modal, wol/zijde combinaties en viscose. In het eerste thema Casual Day zien we een mix van sportieve accenten met kanten details als romantische touch. Ook bloemdessins en een NOS serie in ribkwaliteit maken deel uit van de serie, die in grijstonen met smaragd als contrastkleur wordt gebracht. Het tweede thema All Woman staat voor luxueuze glanzende materialen als satijn met Zwitserse guipure borduursels, allover kant, kant uitgevoerd in grafische dessins en viscose met fluwelen accenten. Highlight in dit thema is de modekleur vijg. In het derde thema Suger and Spice

Syl Design brengt voor de winter van 2012/2013 een geheel nieuwe collectie, met maar liefst negen nieuwe series voor de vrouw met een maatje

meer. In samenwerking met een aantal lingeriespeciaalzaken is een nieuwe voorgevormde beha, model Ziva, in de kleur asgrijs met zwart ontwikkeld. Dit model lijkt qua pasvorm op het Rhea model, maar heeft een hogere voorkant voor een nog betere ondersteuning. Net als het model Brigit is deze beha voorzien van ringetjes, sierbandjes en verfijnd kant op de bovencup. Het model Diana wordt in vijf verschillende kleurstellingen gebracht: zwart met virdine, galaxy blue met raisin, cyan met bruin, nine iron met raisin en brick met marron. Devera Black vervolgens is een model met vlokprints in een strikjesmotief op tule. Het populaire model Kali tot slot is nu ook verkrijgbaar in de trendkleur ebony. Met deze uitgebreide collectie en maar liefst 32% meer verkooppunten in België en Nederland ziet Syl Design 2012 bijzonder positief tegemoet. Syl Design Tel. 030-6774011

After Eden en Boobs & Bloomers De wintercollectie 2012 van After Eden is uitdagender dan ooit. We zien sexy en vrouwelijke ontwerpen met een luxueuze uitstraling in modieuze kleuren en prints. Trendy borduursels, kant en satijn zorgen

daarbij voor de finishing touch. Bovendien wordt iedere lingerieset gecompleteerd door een bijpassende satijnen slipdress, afgewerkt met sexy kant. De After Eden Lounge & 54

Travel collectie is ook voor komende winter geheel uitgevoerd in de stijl van de lingeriecollectie. De kleuren en de afwerking zijn of stoer of luxueus en de populaire modal kwaliteit komt veelvoudig terug in het programma. Voor een romantisch en verleidelijk effect zijn veel sets afgewerkt met kant. Boobs & Bloomers brengt voor komend seizoen een stoere meidencollectie met oog voor detail, die tevens trendy en speels is. Bij de beugelloze beha’s met dunne padding worden boxers gebracht in zeer zacht en comfortabel katoen. De collectie is, naast de basics, uitgevoerd in verschillende prints en actuele modekleuren. The Body Cover Group Tel. 0416-668080

Maidenform: functioneel en charmant Maidenform heeft opnieuw een fraaie collectie shapewear neergezet. Zo is in de Pretty collectie een perfecte balans weergegeven tussen functionaliteit en vrouwelijkheid. In steel grey met afwerkingen van zwart kant wordt een charmante en comfortabele serie neergezet, die vervaardigd is van hoogwaardige materialen met

ingebouwde figuuroptimaliserende accenten. We noemen bijvoorbeeld een bustier die oogt als een top, een waistnipper voor correctie rond buik en taille, een high waist brief voor correctie van taille en billen en een full slip dress voor onder een cocktailjapon. Nieuw is de modetint rosely red, eveneens met zwart kant.

BEWARE-BODYWEAR - VAKBLAD VOOR DE BODYFASHIONBRANCHE 12e JAARGANG FEBRUARI 2012

BWBW 23 Dessous.indd 54

19-1-2012 14:52:46


najaar van 2012. Het WOW effect is vanzelfsprekend niet veranderd. De beha’s zorgen nog steeds voor een fraai decolleté, door de unieke L-shape padding. Deze padding geeft zowel een opwaartse als een zijwaartse push. Ook aan de Pure collectie is een nieuwe invulling gegeven. Deze ontwerpen zijn vanaf najaar 2012 verkrijgbaar bij diverse warenhuizen, lingeriespeciaalzaken en via webshops. De modellen uit deze serie hebben juist niet de L-shape paddingen, maar volgen de natuurlijke vormen van het lichaam d.m.v. ultrazachte materialen en superdunne verstevigingen in de cups. De collectie wordt in twee termijnen uitgeleverd met elk een eigen thema. Onder de naam Delicate Moments zien we prints geïnspireerd op 1001

len niet en behouden hun kleur en vorm, ook na vele wasbeurten. Triumph International B.V. Tel. 040-2352955

Nieuw lingerie lifestyle concept van TC WOW De collectie TC World of Women, beter bekend als de lingerielijn van Daphne Deckers, omvat voor het eerst een aantal nachtmode items. Niet langer uitsluitend lingerie, maar een lingerie lifestyle concept voor het

Adv Nina C.indd 1 53 BWBW 23von Dessous.indd

nacht en Indian roses in beige/bruin tinten, terwijl Rock Glam grappige prints en kant laat zien. Hier zijn de kleuren wit, zwart en fuchsia. L. ten Cate B.V. Tel. 0546-639911 B.F.C. 033-4968520

Henk Nieuwland Agenturen Tel. 055-5339827 Standnr. 3.03

53

14:49:00 19-1-2012 14:52:10


DESSOUS opnieuw in het teken van luxueuze materialen en ontwerpen met heel veel klasse. Stijlicoon en ambassadrice van deze collectie, Helena Christensen, heeft ook dit keer weer bijgedragen aan de totstandkoming van het programma, dat stijlvol, rijk en sexy is door verwerkingen van delicate materialen als gelaagd tule met glansdraad. Zo brengt de serie Glamorous Essence satijn, fluweel en

en jurkjes is er ook een Body Makeup homewear collectie verkrijgbaar, met vleermuismouw shirts en baggy pants. De lingerielijn voor elke dag wordt uitgebreid met Body Make-up Velvet, vervaardigd van ultrazachte microvezels. Triumph International B.V. Tel. 040-2352955

Sloggi Invisibles Unlimited: breed aanbod onzichtbare lingerie

waardoor fraaie rondingen zichtbaar zijn, terwijl de modellen zelf onzichtbaar dragen onder bovenkleding. De modieuze shapewear serie Cool Sensation tot slot, wordt vanwege het grote succes ook in de kleuren zwart en rood gebracht. Triumph International B.V. Tel. 040-2352955

Triumph Essence: stijlvol, rijk en sexy De luxueuze collectie Triumph Essence staat dit nieuwe seizoen

borduursels met feestelijke details als glinsterende steentjes voor speciale gelegenheden. In de serie Sculpting Essence laat Triumph het vrouwelijk lichaam optimaal uitkomen in borduursels op elastisch tule. Retro en fashion elementen wisselen elkaar hier af in een serie met een licht shapend effect.

fijnd kant met tule in de kleuren zwart en rood. De beha’s in deze collectie zijn verkrijgbaar t/m cupmaat G-100. De collectie Body Make-up wordt in het najaar van 2012 verder uitgebreid met nieuwe kleuren en vernieuwde items. Deze comfortabele mix & match series zijn verkrijgbaar in verschillende huidtinten, zien er hip uit en voelen aan als een tweede huid. Naast de succesvolle beha’s, slips, onderrokjes

Als expert in onzichtbaar ondergoed presenteert Sloggi de collectie Invisibles Unlimited. Het betreft een zeer breed assortiment slips en bijpassende beha’s in onzichtbare materialen, in een uitgebreide maten en kleuren range. Beha’s met afneembare schouderbandjes of pushup beugelbeha’s met fraaie decolletés dragen allemaal onzichtbaar onder strakke kleding. De bijbehorende slips bestaan uit een invisible hipster, short en string in nieuwe modi-

Triumph International B.V. Tel. 040-2352955

Body Gorgeous: flatterend en modieus Triumph springt met haar Body Gorgeous collectie in op de alsmaar toenemende vraag naar grotere cupmaten. Met deze collectie flatterende en stijlvolle lingerie kan de vrouw tevens modieus voor de dag komen in ontwerpen met een perfecte pasvorm. Het programma omvat een Lovely Print serie, bestaande uit een voorgevormde en strapless beha met paisley motief. Lovely Temptation is vervaardigd van delicaat kant met satijnen biesjes in contrasterende kleuren en Lovely Diva brengt ver52

euze kleuren als fris blauw, flower purple, tea rose, havana en in de basiskleuren zwart, wit en caramello. De Sloggi Invisibles in Sensitive Seric Soupless microvezel hebben een antistatische afwerking, zijn zeer licht en ademend, drogen snel, pil-

BEWARE-BODYWEAR - VAKBLAD VOOR DE BODYFASHIONBRANCHE 12e JAARGANG FEBRUARI 2012

BWBW 23 Dessous.indd 52

19-1-2012 14:46:49


Triumph International B.V. Tel. 040-2352955

PIERRE MANTOUX CONTACT NL FrĂŠdĂŠric-Olivier Van Dyck, tel. 0032/494/590411

EMPERATRIZ CONTACT NL Paul Dohle, Bodyfashion Amersfoort Showroom 1.28, tel: 070-3819944 een hoofdrol is weggelegd voor een mix van Broderie de Suisse borduursels, stretch satijn en tule, geaccentueerd door velours lintjes en goudkleurige motieven.

en bruin. De Fabulous Sensation serie is naadloos, vochtregulerend en vervaardigd van elastisch kant met een shaping effect. Oftewel: een combinatie van comfort en fashion in modellen met een pushup effect,

Triumph Shape Sensation: fraaie silhouetten met perfecte rondingen Fraaie silhouetten, perfecte rondingen en modieuze designs kenmerken de nieuwe collectie Shape Sensation van Triumph. Deze shapewear collectie is bijzonder functioneel en comfortabel, waardoor iedere vrouw zich zelfverzekerd en supervrouwelijk kan voelen. Onder de naam Lovely Sensation wordt een verleidelijke serie gebracht met een mix van kant en panterprints, die ook verkrijgbaar is in de grotere cupmaten. Deze medium shaping ontwerpen bestaan uit een bodydress, een highwaist panty met jarretelles, een highwaist string, midi, rokje, strapless en balconnet beha in de kleuren zwart

B O D Y FASHION TRADEFAIR STAND

4.05

Van Dyck & Partners Victor Roosensplein 17-19, B-2170 Antwerpen

Tel 0032/3/640.33.33 www.vandyck-partners.be BWBW 23 Dessous.indd 51

Fax 0032/3/640.33.36 51 info@vandyck-partners.be 19-1-2012 14:46:18


Adv Schiesser.indd 1

19-1-2012 15:31:38


MANNENMODE wintercollectie 2012/2013 van Hajo. Daarbij gaat het om soms cleane optieken, die kleurrijk zijn uitgevoerd. De soepel vallende modieuze nachtmode laat veelal innovatieve kraagverwerkingen zien, maar ook speelse details als badges, kleine bedrukkingen en borduursels. De ontwerpen zijn voor meer dan 50% vervaardigd van de klima komfort

van optimale pasvormen door het gebruik van stretch katoen, van de zachtheid van Modal katoen en van het comfort van micromodal. De collectie wordt t/m maart 2012 aangeboden en zal worden geleverd vanaf september. DBApparel Nederland Tel. 06-51249218

Zaccini Underwear nu ook met basic T-shirts

Mey: trendy herfstkleuren en innovatieve materiaalmixen Natuurlijke trendy herfstkleuren zorgen voor spannende contrasten in de nieuwe herfst/wintercollectie van Mey. Moderne dessins worden afgewisseld met hoogwaardige details en strakke accenten bij interessante prints en fraaie taillebanden. We noemen bijvoorbeeld de ingeweven band in combinatie met een bedrukt fond of uitgewerkt met een changeant effect. Verder zien we innovatieve materiaalmixen, die voor optimaal draagcomfort en een uitstekende pasvorm zorgen. De drie leveringstermijnen worden aangevuld door een uni shirtprogramma en een programma met twee broeken. De Mey Club serie laat nieuwe impulsen zien in de vorm van moderne dessins op hoogwaardige bedrukte fonds in fijne, lichte en zeer zachte materialen. Voor de nachtmode gelden naast chi-

que details ook moderne designs met soms puristische accenten. Nieuwe mixen van katoen, micropolyester en katoen/modal voeren daarbij de boventoon. We zien interlock ruiten, maar ook nonchalante pakken met metalen knopen, siernaden en metalen labels. Melanges in uni’s en prints vormen de trend. Het Mey Lounge programma tenslotte slaat een brug tussen hoogwaardige nachtmode, homewear en trendy outerwear. Door het mix & match concept kun-

nen de ontwerpen onderling optimaal gecombineerd worden. Mey Bodywear Peter Folkersma 06-53310475 Albert den Held 0527-621532 Roger Gisbers 06-52690730 Maarten Kruijssen 013-4681712

Hajo: harmonieus en kleurrijk Actuele asymmetrische dessins worden afgewisseld met grafische bedrukkingen in de nieuwe herfst/ 68

kwaliteit, die strijkvrij, wasdrogerbestendig, ademend en huidvriendelijk is. Daarnaast wordt het aanbod in de premium cotton kwaliteit met optimale bewegingsvrijheid en vormvastheid ook steeds groter in de collectie. Andere belangrijke materialen zijn klima light en katoen/klima/frottee. In drie harmonisch afgestemde series zien we 55 verschillende modellen, die de namen Calgary, Scandinavia en Dover hebben meegekregen. Calgary staat voor modieuze grijs melanges met roest tinten, curry, wijnrood en patrol als accent. Scandinavia brengt truffel en denim met krachtig rood, lichtblauw en kiezel tonen. Dover rondt het geheel af in klassiek marine met indigo, donkere bessen tinten en donkergroen met lichte natuur tonen.

Zaccini Underwear uit het Groningse Niebert heeft met haar collectie boxershorts inmiddels al zo’n 350 verkooppunten weten te realiseren in zowel Nederland, Duitsland als België. Zaccini onderscheidt zich door de opvallende, felle prints voor heren, dames en kinderen. Sinds kort is de collectie uitgebreid met een basic T-shirt lijn voor heren en medio dit jaar zal eveneens een T-shirt lijn voor kids worden gelanceerd. Zes keer per jaar wordt de collectie aangevuld met nieuwe actuele modekleuren en trends. Aangezien er per maat wordt uitgeleverd, hoeft men geen units af te nemen en kunnen de maten en aantallen zelf worden bepaald. Vertegenwoordigers uit Noord- en Zuid-Nederland bezoe-

Scholten Textiles Company Tel. 06-22989860

Fila Man: klassiek, sportief en trendy De nieuwe Fila Man collectie voor herfst/winter 2012/2013 wordt gekenmerkt door een grote variëteit aan producten en materialen. De sleutelwoorden in dit nieuwe aanbod zijn klassiek, sportief en trendy, maar ook comfort en functionaliteit. De Fila mannen kunnen genieten

ken minimaal één maal in de acht weken alle klanten, waardoor de voorraad altijd actueel blijft. Ook kan de website worden bezocht om de voorraad online te bekijken en, indien gewenst, aan de hand hiervan worden besteld. Zaccini Underwear Tel. 0594-520299

BEWARE-BODYWEAR - VAKBLAD VOOR DE BODYFASHIONBRANCHE 12e JAARGANG FEBRUARI 2012

BWBW 23 Mannenmode.indd 68

19-1-2012 15:33:20


MANNENMODE

in de kleuren zwart/oranje, chroom, blauw, effen chroom, zwart en wit. Onder het motto Back to Black presenteert Sloggi vervolgens nog drie krachtige nieuwe fashion series Black Cut, Black Stripe en Black Paisley. Deze comfortabele katoen/lycra/

Schiesser: contrastrijke verrassende mixen Schiesser presenteert de mannen een contrastrijk nieuw herfst/winterseizoen met volop nieuwe invloeden en interpretaties in zowel de nacht- als ondermode. Zo zien we abstracte effecten als spinnenwebben en soms mystieke symbolische elementen in een kleurbeeld van black blue, kaki, dark petrol en wineberry met combinaties van fuchsia, lindegroen of frost-grey. Maar ook fotoprints, glenchecks en een pure & simple style in vurig rood, diep rood en rijke burgundy met zwart, wit en grijsmelanges als contrastkleuren. Traditionele Engelse invloeden worden gemixt met coole urban looks en klassieke stijlen gaan uitstekend samen met onconventionele excentriciteit. Daarnaast is het populaire Mix & Relax Basic programma ruimschoots vertegenwoordigd en kan er optimaal gecombineerd worden met alle denkbare shirt variaties, lange single jersey broeken, bermuda’s en geweven broeken. Speciaal voor de

Triumph International B.V. Tel. 040-2352955

koude winteravonden is er nog een aparte Mix & Relax flanel serie en een nonchalant maar comfortabel sweat programma. Schiesser Int. Nederland B.V. B.F.C. 033-4968600

Sloggi Men Sculpture voor een slanker silhouet Sloggi Men lanceert een serie bodywear, waarin mannen nog slanker ogen. Onder de naam Sloggi Men Sculpture wordt een fraaie serie shapende slips en shirts gebracht, die slank aansluiten en toch genoeg bewegingsvrijheid bieden. Het geheim zit in de materialen, die bovendien voorzien zijn van ultra zachte naden. De percentages lycra en katoen zijn zo op elkaar afgestemd dat er shaping zones ontstaan, waarbij de rug wordt ondersteund en een strakke torso wordt geaccentueerd. De collectie bestaat uit een midi, hipster en short met een singlet, een V-hals shirt en een body

www.zaccini.com BWBW 23 Mannenmode.indd 69

elastan modellen met een perfecte pasvorm zijn verkrijgbaar in een midi, mini en hipster.

69

19-1-2012 15:33:23


N I E U W S

Het milieu redden door Besired: een nieuwe badmode te kopen Maryan Mehlhorn heeft afgelopen zomer zo’n 1,5 miljoen m² regenwoud weten te redden met de verkoop van haar badmodecollectie. Iedere consument, die een bikini of badpak aanschafte uit de collectie van 2011 koos niet alleen voor glamoureuze beachwear, maar ondersteunde tevens het regenwoudgebied Misiones in Argentinië. Misiones is het woongebied van zo’n 116 verschillende soorten zoogdieren, 548 vogelsoorten, 124 soorten amfibieën en 222 vissoorten. Het oorspronkelijke gebied besloeg zo’n 25.700 km², maar is door het kappen en rooien van bomen inmiddels geslonken tot 16.000 km². Dat was reden voor Maryan Mehlhorn om samen met de organisatie voor bescherming van het milieu World Land Trust en fabrikant Sensitive bij te dragen aan behoud voor het regenwoud. Met de aanschaf van 1 bikini of badpak uit de collectie werd 1 m² regenwoud beschermd. Maryan Mehlhorn is dan ook bijzonder blij dat zoveel mensen gehoor hebben gegeven aan de actie en bedankt iedereen die een artikel uit de zomercollectie 2011 bij haar heeft gekocht.

TC WOW lingerie Christmas collection gepresenteerd door Daphne Deckers

lingerielijn voor sensueel comfort Scala/ Playhouse, één van ’s wereld grootste leveranciers op gebied van erotische producten, introduceert met trots haar nieuwe lingerielijn Besired. De collectie, ontworpen voor sensueel comfort, geeft iedereen de kans om er sexy uit te zien en zich zelfverzekerd te voelen. De ontwerpen laten trendy designs zien, die ook chique zijn met een vleugje verleiding. De materialen zijn luxueus en kwalitatief hoogwaardig en versierd met zacht elastisch kant, luxe broderie en andere fraaie details. Deze kenmerken komen terug bij alle modellen, die in een zeer uitgebreide matenrange verkrijgbaar zijn.

Speciaal voor de feestdagen heeft Daphne Deckers haar TC WOW Christmas collection gespresenteerd in een filiaal van V&D in Amstelveen. Zes modellen showden de verleidelijke kerstlingerie op de winkelvloer en op de roltrappen. Het Black Gospel koor Far Out zorgde hierbij voor een waar kerstgevoel bij het winkelende publiek. De vrouwelijke, sensuele maar ook romantische collectie, die zeer comfortabel draagt, zorgt door de gepatenteerde L-shape padding voor een fraai decolleté.

Liefdadigheidsactie Mey bodywear & Waris Dirie levert € 60.000 op De liefdadigheidsactie ‘Together for African Women’, die topmodel Waris Dirie begin dit jaar samen met Mey bodywear in het leven riep, heeft maar liefst € 60.000 opgebracht. Dit bedrag werd behaald doordat handgeweven shawls uit Ethiopië via de Mey online shop, de Mey merk stores en 200 Mey speciaalzaakpartners werden verkocht voor dit goede doel. Het hoogtepunt van de actie werd bereikt op 29 november jl. in AlbstadtLautlingen, waar Mey bodywear is gevestigd. Het bedrag werd daar overhandigd aan Waris Dirie zelf ten behoeve van de Desert Flower Foundation. Deze Foundation zet zich in voor nieuwe sociale projecten voor de zelfstandigheid en financiële onafhankelijkheid van vrouwen in Afrika. 70

BEWARE-BODYWEAR - VAKBLAD VOOR DE BODYFASHIONBRANCHE 12e JAARGANG FEBRUARI 2012

BWBW 23 Nieuws.indd 70

19-1-2012 15:36:54


N I E U W S Nieuwste ontwikkeling Invista/Lycra:

Neem een schaar, knip gaten in je panty’s voor een persoonlijke optiek en ze ladderen niet Het grootste nieuws tijdens het door Invista, producent van o.m. Lycra-garens, georganiseerde symposium in Barcelona, eind september vorig jaar, was: kousen/panty’s, die niet ladderen als je er gaten in knipt. Nieuwe, door Invista ontwikkelde, garens en technologieën staan aan de basis van deze innovatie. Het werd tijdens dit symposium life getoond: twee panty’s over elkaar en in de buitenste panty werden gaten geknipt. Op die manier kunnen consumenten hun eigen beenmode stylen: hetzij in één kleur, met de huid als tweede of in meerdere kleuren door meerdere panty’s over elkaar heen te dragen. Maar er was meer. Verschillende sprekers uit diverse disciplines en landen gaven hun visie op de economische gebeurtenissen in de wereld en de gevolgen daarvan voor industrie en handel, waarbij centraal stond wat nodig is om de modemarkt en daarbij vooral die van panty’s en kousen weer vlot te trekken. Zo schetste Fernando Trias De Bes (kopstuk in de internationale bankenwereld) het ontstaan van de crisis.”Door de schaarste aan geld, ontstaan omdat banken hun kredieten introkken, is het besteedbaar inkomen niet meer op hetzelfde niveau. Het ‘kredietdeel’ ontbreekt. Het was verwacht, dat de groei zou krimpen, maar als de private consumptie niet op gang komt, dan moeten overheden de groei stimuleren. Opvallend is, dat ontwikkelden landen harder dan verwacht zijn getroffen. Groei private consumptie is het enige dat helpt om uit de crisis te komen, dus overheden moeten zorgen voor een veel ruimer besteedbaar inkomen. De overheidsschuld daalt niet snel genoeg en het grootste deel van die schuld is in handen van banken en die zitten op hun geld.” De heer Yu Ze, directeur van de grootste Chinese panty/kousenproducent, gaf een beeld van de Chinese markt in panty’s en kousen: “In 2010 lag de totale productie tussen de 12 en 15 miljard stuks, waarvan meer dan de helft is geëxporteerd. De verkoopwaarde op de Chinese markt ligt rond de drie miljard euro, aangezien veruit het grootste deel van de verkoopprijzen rond de één euro per

panty liggen. Mode wordt wel steeds belangrijker, maar China is een groot land met grote verschillen tussen de diverse steden en regio’s, terwijl China van productie- naar consumptieland ontwikkelt. Een steeds groter deel van de Chinese productie vloeit naar de thuismarkt.”

Panty’s bij sollicitatie De Japanse mode-ontwerper Seiya Saito stelde, dat “beenmode weer mode moet worden om omzet te genereren, anders blijft het een markt van uitsluitend vervangingsvraag.” Sally Kay van de Amerikaanse Hosiery Association vulde aan: “We zien in Amerika, dat sollicitanten zich steeds beter kleden. Dat geldt vaker in tijden van crisis en dus dragen vrouwen weer meer panty’s of kousen. Beenmode is weer mode-accessoire.”

Katoenprijs gedaald Shirley-Anne Sheriff (van het Engelse Opus Business Consultants): “In 2010/2011 stegen de prijzen van katoen met bijna 170 procent. Inmiddels zijn ze weer een procent of 50 gedaald en Egyptische langstapelige katoen wordt al weer

40 tot 50 procent onder de prijs van vorig jaar verhandeld. Het beschikbare teeltgebied is inmiddels uitgebreid van 157.000 naar 221.000 hectare. Er wordt nu een overschot aan katoen verwacht. Met de katoenprijzen stegen ook die van nylon, met 55 procent, en die blijven nog stijgen. Ook polyamides stegen met ca. 50 procent, maar de prijs daarvan is inmiddels met een procent of tien gedaald, vrijwel gelijk aan het niveau van 2009. De prijs van polyester ligt nu onder het niveau van 2009. Maar de prijs van de olie blijft die van de derivaten beïnvloeden. Veel prijsstijgingen van garens lopen vooruit op de verwachte prijsstijging van olie. Hoewel China nog steeds de grootste producent is, is er een beweging gaande naar andere productiegebieden, zelfs terug naar Europa.”

Ladder-resistent Geoffrey Hietpas (Invista) stelde, dat “Een onderzoek in de panty/kousenmarkt heeft aangetoond, dat de voorkeur van de consument alles te maken heeft met comfort, gevolgd door levensduur en stijl. Er bestaan inmiddels een grote hoeveelheid speciale Lycra-garens voor de beenmodemarkt. Er zijn verschillende garens voor verschillende delen van een panty (de band, de ‘slip’ etc.) ontwikkeld. Lycra kan 400 tot 600 procent uitrekken en is daardoor ladder-resistent. Lycra Xceptional Hosiery is een nieuwe constructie voor deze producten. Het is ontwikkeld voor de gemiddelde vrouw en vooral gericht op comfort. Daar waar nodig worden andere deniers ingezet. Lycra Beauty Hosiery is vooral gebaseerd op modieuze optiek, zonder dat het comfort vergeten is, maar er is een verschil tussen shaping en comfort. Nieuw is de Lycra Fusion Fiber: je kunt zelf gaten in je panty knippen zonder dat deze laddert. En met twee panty’s over elkaar kun je je eigen kleurcombinaties samenstellen.”

Consumptie is motor Fernando Pasamón (Deloitte, Spanje): “Consumenten hebben hun budgetten overtrokken en gekocht van geleend geld. Export alléén is niet meer de motor. Consumenten moeten meer gaan besteden, dus het vrij besteedbaar inkomen moet omhoog en dat moet gestimuleerd worden door de overheden. Opkomende markten bieden vooral exportkansen aan de Europese industrie. Mensen worden daar rijker en gaan dus meer consumeren.”

BEWARE-BODYWEAR - VAKBLAD VOOR DE BODYFASHIONBRANCHE 12e JAARGANG FEBRUARI 2012

BWBW 23 Nieuws.indd 71

71

19-1-2012 15:36:55


N I E U W S

Beachvolleybal duo in nieuwe Me, Myself and Mey campagne In de nieuwe Me, Myself and Mey campagne staat dit keer het Duitse beachvolleybal duo Katrin Holtwick en Ilka Semmler centraal. Beide dames slaan niet alleen een goed figuur in het volleybalveld, maar doen het ook uitstekend voor de camera. Fotograaf Gabo heeft dan ook opnieuw het aangename gevoel dat Mey underwear oproept, weten vast te leggen in een fraaie fotoreportage met als motto: no net, but winning cups. De twee volleybaldames, die

sinds 2006 samenspelen, behaalden in 2007 de 1e plaats op de Europese ranglijst en werden in 2009 kampioen van Duitsland. Naast de trainingen en het poseren voor Mey studeren beiden fysiotherapie. De combinatie sport en studie laat daarnaast voldoende tijd over om zich te concentreren op kwalificatie voor de Olympische Spelen van 2012 in Londen, waar Holtwick en Semmler zeker niet mogen ontbreken.

Surseance Lejaby loopt deze maand af Sinds eind oktober van het afgelopen jaar bevindt Lejaby/Rasurel zich in surseance van betaling. Vanaf dat moment had het bedrijf zes maanden de tijd om een oplossing te vinden voor de problemen, waar het mee werd geconfronteerd. Lejaby kwam in deze problemen, doordat de moedermaatschappij, het Oostenrijkse Palmers, werd verkocht en de nieuwe eigenaar geen belangstelling had Lejaby voort te zetten. Voor zover bekend zijn of worden alle bestaande orders volgens plan uitgeleverd, dit ondanks het feit, dat een deel van het personeelsbestand inmiddels is ontslagen. Lejaby is in de afgelopen periode naarstig op zoek geweest naar een nieuwe partner. Vlak voor het aflopen van de surseance-periode waren er nog drie geĂŻnteresseerde overnamekandidaten. Laatste nieuws: Lejaby is verkocht aan een associatie met Ysalis/Bugnon/Prost (de beste kandidaat).

Onno Mijs nieuwe verkoopleider van Maryan Beachwear Group

Een 7-tal bedrijven opent haar deuren in het Bodyfashion Center Na de enorme groei in 2011 van permanente showrooms in het Bodyfashion Center in Amersfoort, heeft opnieuw een 7-tal bedrijven in januari haar deuren geopend. Zo heet de Vereniging Bodyfashion Nederland Tiba Fashion, Naturana Mode, Sedna Bodywear, Agenturen Sylvie Elsermans, Es van Schijnel, Scala en Sjjans van harte welkom in het mekka van de bodyfashion industrie. Naast de permanente showrooms zal het Bodyfashion Center ook ruimte bieden aan tijdelijke beursdeelnemers van de komende Bodyfashion Tradefair. In een winters decor zullen de klanten geattendeerd worden op de trends voor winter 2012/2013 en kunnen de orders geplaatst worden. Naast het grote aantal ver-

72

trouwde merken zal het aanbod dit keer versterkt worden met Lise Charmel en Wolfgang Behonek. De firma Albex Display & Design zal fraaie presentaties verzorgen door het gehele Center en Daily Deli zorgt als vanouds voor de innerlijke mens. Sessibon verzorgt, dit maal op het terras van de 2e etage, een trendpresentatie in de vorm van korte shows. Vanaf februari zal ook Intres haar evenement Bodyfashion & Zo organiseren in het Bodyfashion Center. Genodigden presenteren van maandag 27 februari t/m maandag 5 maart hun collecties aan de leden. De aftrap werd eerder al gegeven door de LinChĂŠrie groep met de inkoopdagen op 5 en 6 februari in het Bodyfashion Center.

Sinds 1 januari 2012 heeft Onno Mijs de verkoopleiding van alle merken van Maryan Beachwear Group in Nederland op zich genomen. Hiermee onderstreept het bedrijf het belang van de Nederlandse markt en hoopt in de toekomst nog beter aan de wensen van de Nederlandse klant te kunnen voldoen. Na enkele jaren agent te zijn geweest voor de merken van Maryan Mehlhorn en Watercult zal Mijs nu in vaste dienst treden om zo als verantwoordelijke verkoopleider binnen Europa te kunnen opereren. Naast de verkoop van de collecties Maryan Mehlhorn, Lidea, Charmline en Watercult zal Mijs zich uitsluitend bekommeren om de belangen van de Group en haar klanten en hen de hoogst mogelijke service bieden. Met Onno Mijs, die rechtstreeks in verbinding staat met de directie, krijgt deze leidende badmodefabrikant in Europa er een zeer ervaren en kundig gesprekspartner bij. Maryan Beachwear geeft dan ook aan zeer verheugd te zijn met het binnenhalen van deze ervaren handelsagent.

BEWARE-BODYWEAR - VAKBLAD VOOR DE BODYFASHIONBRANCHE 12e JAARGANG FEBRUARI 2012

BWBW 23 Nieuws.indd 72

19-1-2012 15:37:02


T R E N D S

Invista/Lycra ziet interesse in beenmode weer toenemen Het been heeft weer meer ruimte in het nieuwe modebeeld en dat betekent meer aandacht voor panty’s en kousen. Tegen deze achtergrond heeft Invista, producent van o.m. Lycra-garens, een beenmode trendcollectie 2012/2013 ontwikkeld, waarin nieuwe uitwerkingen en optieken zijn opgenomen. Invista stelt overigens niet onterecht, dat consumenten veelal accessoires gebruiken om de uitstraling van hun kleding een extra persoonlijke optiek te geven en dat kan met originele beenmode. De nieuwe modetrends propageren om het been als projectiescherm te benutten, waarbij met laagjes-look, trompe l’œils en structuren gespeeld kan worden. Invista heeft voor het beenmode segment een aantal specifieke garens (o.m. Lycra Fusion, Lycra 3D, Lycra Beauty en Lycra Soft) en technologieën ontwikkeld, die zorgen voor een betere pasvorm en draagcomfort. Invista stelt de volgende trends voor:

Visual Drama: een toenemend verlangen naar dramatiek en theatraal, een geraffineerd spel, zonder dat aan comfort wordt ingeboet. Pure luxe met cultuurhistorische invloeden uit alle delen van de wereld, die modern en vol humor worden toegepast.

Dressed Up: gedisciplineerde glamour met subtiele details, decoraties en trompe l’œil effecten. Reflecties van fijn handwerk en geraffineerde motieven zorgen voor een elegante optiek.

Colour Me Bright: speels en ongecompliceerd. Invloeden van kinderspeelgoed vertaald naar volwassenen met citrus geel, koel groen, donker fuchsia en zwart. Vibrerende kleuren met sterke contrasten in uni of geometrische motieven.

Adrenaline: speciaal voor figuurverbetering en een comfortabel gevoel, met kleuren als bevroren mint, wolkig gel, bleek nude, puur wit en zwart (met Lycra Black-garens).

Sense of Nostalgia: nostalgie en zinnelijkheid met een speelse ondertoon, die optimisme en opportunisme uitdrukt. Provocatie wordt door poëzievolle romantiek afgezwakt.Een palet van decente poedertinten, als rouge, nude en parel staat centraal.

Twisted Classics: autenticiteit van tijdloze klassiekers vertaald naar kultmotieven, die in verschillende vormen kunnen zijn gebruikt: sterk vergroot, gespiegeld, gedigitaliseerd of door zijdeglans effecten worden geactualiseerd.

Metropolis: geïnspireerd door de industriële revolutie; optieken ontleend aan ‘gepantserde’ vormen, staalskeletten en machineconstructies. Grafisch patchwork in staalblauw, steenrood, antraciet, zand en roest in compacte structuren: futuristisch en toch oorspronkelijk.

Techno Sport: intelligente oplossingen uit Lycra Softgarens. Robuuste artikelen, die tegen een stootje kunnen, maar toch zeer comfortabel zijn.

Retro Sport: geïnspireerd door de jaren zeventig met op kult gebaseerde vormen en dessins in een medley van offbeat kleuren. Inspiraties uit handgemaakte, natuurlijke en authentieke materialen en bohemiën-achtige optieken in chocolade bruin, koffiebeige en stralend oranje.

BEWARE-BODYWEAR - VAKBLAD VOOR DE BODYFASHIONBRANCHE 12e JAARGANG FEBRUARI 2012

BWBW 23 Trends.indd 73

73

19-1-2012 15:43:53


N I E U W S

Inspirerende Salon de la Lingerie trekt groot potentieel internationale inkopers Van 21 t/m 23 januari vond de grote internationale vakbeurs Salon de la Lingerie met Interfilière plaats in het Parijse beurscomplex aan de Porte de Versailles. Doordat de andere modebeurzen, die gelijktijdig hun deuren openden, gefuseerd zijn kon de SIL/Interfilière weer beschikken over de meest aangename hal van het complex, hal 1. De beurs trok een kleine 20.000 bezoekers (exacte cijfers waren bij het ter perse gaan van deze editie nog niet bekend), waarvan ca. zestig procent uit het buitenland afkomstig was. Tijdens deze manifestatie toonden meer dan 550 merken, waarvan 75 procent internationaal (12 uit Nederland), hun collecties. Hoewel het aantal iets toeneemt, bezoeken helaas nog steeds weinig Nederlandse detaillisten dit grote vakevenement. Je hoeft er niet in te kopen, maar laat je inspireren door het grote internationale aanbod, alle trends en trendshows en misschien vind je dat ene leuke merkje, dat exclusieve snoepje. Aangezien de loungewear sector een steeds grotere vlucht neemt, was aan dat segment extra aandacht besteed: een complete belevingswereld, gekoppeld aan housetex (bedlinnen e.d.). Maar ook het homewear segment had extra aandacht gekregen met een uitbreiding richting ‘spa’-kleding. Natuurlijk was er, zoals gebruikelijk, een aparte sector voor jonge ontwerpers en vonden er dagelijks de grote, informatieve trendshows plaats. Bezoekers konden uitrusten en relaxen in de speciale ‘life style area’. Naast de trendshows vonden ook de shows van de merken plaats, terwijl de nieuwste trends werden gepresenteerd in de trendforums. Detaillisten konden zich voorts laten informeren tijdens de verschillende workshops, trend- en thema-conferenties, die verdeeld over de drie dagen van de beurs plaats vonden.

Zinvol De Franse lingeriemarkt blijkt nog steeds de grootste van Europa. In 2011 steeg de consumptie met ca. twee procent ten opzichte van het

74

jaar daarvoor. Het totale kledingbudget van Franse vrouwen ligt op 557 euro, waarvan 99 euro aan lingerie wordt uitgegeven. Engelse vrouwen besteden 94 euro aan lingerie, Italiaanse 77, Duitse 69 en Spaanse 51 euro. Loungewear neemt in Frankrijk inmiddels bijna 23 procent van het lingerie budget in. Hoewel het aanbod op de Interfilière niet direct gericht is op lingerie detaillisten, is het toch zinvol ook daar een kijkje te nemen om de trends voor een seizoen verder op te kunnen snuiven. Bij de uitgebreide en interessante trendforums waren de kleuren en stoffen te zien, die het volgende seizoen (zomer 2013) in de verschillende bodyfashion collecties een belangrijke rol gaan spelen.

Mode City weer in juli Mode City wordt dit jaar van 7 tot en met 9 juli gehouden, ook weer in hal 1 van het Parijse beurscomplex aan de Porte de Versailles. Creativiteit en originaliteit zullen ook tijdens die editie van de beurs weer centraal staan: een uitnodiging voor een reis voor de zintuigen. Centraal element is het trendforum, gerealiseerd in samenwerking met het befaamde bureau Trend Union van Li Edelkoort. Verwacht wordt een uitbundige uitvoering met verrassingen voor alle zintuigen. De sector Limited Edition, gewijd aan jonge talenten, vindt weer centraal op de beurs plaats met opnieuw een ludieke en opmerkelijke scenografie. Nieuw in 2012: naast de twee catwalkshows voor ondermode en badmode, zal een nieuwe catwalkshow voor trendy ontwerpers worden gehouden. Deze show zal één keer per dag plaatsvinden op alle drie de beursdagen. Op zaterdag 9 juli (19.30 uur) zal op een prestigieuze locatie in Parijs de gala avond White&Gold –verplichte dresscode wit en goud- georganiseerd worden voor exposanten, grote inkopers en pers. Mode City heeft het Italiaanse merk Save the Queen uitgeroepen tot ere-gastmerk in het kader van de campagne Paris Capitale de la Création, vanwege de luxe en kwaliteitsuitstraling van haar collecties.

Belangrijke telefoonnummers Voor onze vlaamse lezers Anita

02-47 98 309

Barbara

0033-1- 49 69 50 50

Chantelle

03-23 33 655

Van Dyck & Partners 03-64 03 333 Féraud

04-73 92 76 01

Freya

0800-72491 (gratis)

Hajo

02-26 32 141

La Decollette

01-13 15 438

Limar

0031-(0)10-415 45 65

Lou

02-80 899 27

Lovable

02-77 81 011

DKNY/Maidenform

0031-(0)546-45 39 78

Mey

011-445 888

Nina von C.

0031(0)55-533 98 27

Pastunette

0031(0)475-59 38 55

Playhouse/Leg Avenue 0031(0)36-52 19 000 Promosalons

02-53 49 898

Rosa Faia

02-47 98 309

Schiesser

02-26 30 170

Shock Absorber

04-95 50 75 95

Simone Pérèle

02-465 45 20

Sloggi

03-20 59 135

Sunflair

03-48 91 317

Susa

01-42 30 170

Syl

0031(0)6-534 09 419 04-76 75 95 58

Triumph

03-20 59 135

Valisère

03-20 59 135

W-bbb Kleemeier

0031(0)545-27 27 80

Wonderbra

0031(0)20-497 497 5

Woody/JellyCoe

09-217 00 89

WOW/Ten Cate

09-22 04 263

Zaccini Underwear

0031(0)594-52 02 99

BEWARE-BODYWEAR - VAKBLAD VOOR DE BODYFASHIONBRANCHE 12e JAARGANG FEBRUARI 2012

BWBW 23 Nieuws.indd 74

19-1-2012 15:45:25


BeWare BodyWear

VAKBLAD VOOR DE BODYFASHION BRANCHE NUMMER

23

12e jaargang februari 2012

r o f e n o s ‘ e T her . . . d o o m y r e ve ibles sloggi Unlimited Invis

www.simone-perele.com Voor meer informatie : 00 32 2 465 45 20 - spben@simone-perele.be

TRI_A_228x300_BB.indd 1 BWBW 23 omslag.indd 1

22/12/11 10:48

SLO_230x300_A_aphro.indd 1

16/12/11 12:14 19-1-2012 16:14:02


BeWare BodyWear

VAKBLAD VOOR DE BODYFASHION BRANCHE NUMMER

23

12e jaargang februari 2012

r o f e n o s ‘ e T her . . . d o o m y r e ve ibles sloggi Unlimited Invis

www.simone-perele.com Voor meer informatie : 00 32 2 465 45 20 - spben@simone-perele.be

TRI_A_228x300_BB.indd 1 BWBW 23 omslag.indd 1

22/12/11 10:48

SLO_230x300_A_aphro.indd 1

16/12/11 12:14 19-1-2012 16:14:02


BEWARE BODYWEAR - 12e JAARGANG FEBRUARI 2012 www.triumph.com

CREATES FABULOUS CURVES IN ACTION

BWBW 23 omslag.indd 2

TRI_A_228x300_BB.indd 2

22/12/11 10:49

TRI_A_228x300_BB.indd 3

22/12/11 10:49 19-1-2012 16:14:05

Beware Bodywear 23  
Beware Bodywear 23  

Beware Bodywear 23

Advertisement