Waterland Projecten Brochure 2018

Page 1

management en consultancy in de civiele techniek


Optimalisatie en vooruitgang in de civiele techniek? Waterland Projecten realiseert het.

Onze voorsprong in kennis vormt voor u de brug naar het gewenste resultaat.


Intro Intro

Bent u als ondernemer in de grond-, weg- of waterbouw op zoek naar ondersteuning bij uw project- of procesmanagement? Of heeft u advies nodig over uw werk- en inschrijfbegroting, kwaliteitsborging of bij het opstellen van een projectplan? Waterland Projecten is daarbij graag uw ervaren partner. Van traditionele of innovatieve design & constructprojecten van aannemers tot werkzaamheden voor overheden of ingenieursbureaus – ons team heeft brede ervaring bij tal van opdrachtgevers. Verderop in deze brochure kunt u kennis met ze maken. U kunt onze expertise ook inschakelen voor werkvoorbereiding, tendermanagement, projectbeheersing, engineering en tekenwerk. Waterland Projecten is opgericht in 2012 door Dirk-Jan van Wijck. Het hoofdkantoor staat in het Zeeuwse Heinkenszand – omgeven door land en water – het vertrouwde werkterrein van ons bedrijf.

management en consultancy in de civiele techniek


Werkgebieden Werkgebieden

Kust- en oeverwerken Dijkverbeteringen Grondverzet Natuurontwikkeling Kunstwerken en betonbouw Constructieve waterbouw Wegenbouw Saneringswerken Beheer en onderhoud Projectontwikkeling Elektrotechniek

De expertise van ons team is heel breed. Daarom bieden we een groot scala van diensten aan in de civiele techniek bij grond-, weg- en waterbouwprojecten. Daarbij zijn wij meestal aannemers van dienst. Ook worden we geregeld ingeschakeld door ingenieursbureaus, overheden en particuliere opdrachtgevers. Wij hebben ruime ervaring: van dijkverbeteringen, kust- en oeverwerken tot saneringswerken, integraal beheer en onderhoud. In de linkerkolom ziet u een overzicht van de werkgebieden waarin wij opereren.


Diensten Diensten

Ieder werkgebied kent haar eigen uitdagingen. Daarom verzorgen en begeleiden we een breed pakket aan civieltechnische diensten. Van werkvoorbereiding en projectbeheersing tot het verzorgen van de opleverdossiers en financiĂŤle afwikkeling. In de rechterkolom ziet u een overzicht van de diensten waarvoor u een beroep op ons kunt doen. Met welke contractvorm ook wordt gewerkt, Waterland Projecten kan u altijd van dienst zijn.

management en consultancy in de civiele techniek

Project- en procesmanagement Projectbegeleiding Werkvoorbereiding civiel Tendermanagement Werk- en inschrijfbegrotingen Projectbeheersing Kwaliteitsborging Engineering en tekenwerk Technisch management Werkvoorbereiding en inspecties elektrotechniek Assetmanagement


Team

Gilbert van Noorden

Projectleider / Technisch Manager / Tendermanager gjvannoorden@waterland-projecten.nl

Team

Projectleider met brede ervaring op het gebied van wegenbouw, constructieve waterbouw, integraal beheer en onderhoud. Inzetbaar als technisch manager, tendermanager en projectleider.

Het team van Waterland Projecten

Mijn drijfveer: “Het is fantastisch om te zien welke kwaliteit en service ons team biedt. De uitdaging van onze klanten is daarbij altijd het uitgangspunt.”

“Elkaar inspireren om een goed resultaat te bereiken, dat is optimaal samenwerken.”

“Waterland Projecten is een prachtig bedrijf met een jong team van medewerkers en betrokken bij mooie en toonaangevende projecten binnen de weg- en waterbouw.”

Dirk-Jan van Wijck

Directeur / Projectmanager / Tendermanager djvanwijck@waterland-projecten.nl Toen ik startte met Waterland Projecten in 2012 was het mijn doel om aannemers kundig advies te geven over civieltechnische projecten en die projecten goed te begeleiden. Dankzij vele tevreden opdrachtgevers is de onderneming inmiddels uitgegroeid tot een volwaardig projectbureau en verlenen wij een breed scala aan diensten in de grond-, weg- en waterbouw. Alle teamleden stellen zich graag aan u voor!

Mijn drijfveer:

Topkwaliteit blijven leveren en tegelijkertijd onze dienstverlening verbreden. Zo kunnen we onze klanten nog beter van dienst zijn.

“Leuk om in zo’n dynamisch bedrijf te werken.” Wilma van Eenenaam

Anthony de Putter

Projectbegeleider / Manager Projectbeheersing adeputter@waterland-projecten.nl

Administratief medewerkster administratie@waterland-projecten.nl

Voornamelijk actief op het gebied van procesbeheersing van D&C-contracten.

Mijn drijfveer:

Mijn drijfveer:

Fijn om alle lopende projecten achter de schermen optimaal te kunnen ondersteunen.

Rens Verhulst “Het team versterkt elkaar, samen hebben we veel kennis in huis.”

Mijn missie is er voor de klant te zijn. Als zij “help” roepen, staan wij voor ze klaar.

Projectengineer rverhulst@waterland-projecten.nl Mijn kwaliteiten liggen vooral op het gebied van engineering. Binnen dat werkgebied houd ik mij het liefst bezig met het maken van berekeningen en tekenwerk.

Bij een project ga je er samen voor een goed resultaat te behalen. Wij brengen veel kennis en ervaring in en ontzorgen zo onze klanten.

Mijn drijfveer:

Waterland Projecten geeft mij veel kansen om ervaring op te doen en mijzelf te ontwikkelen binnen de civiele techniek. De werkzaamheden zijn breed en bieden veel uitdaging. Er is veel kennis binnen het bedrijf en ieder heeft zijn kwaliteiten. Zo versterken we elkaar en bereiken we het beste resultaat voor onze klanten.


Team

Patrick Wullems

Adviseur Systems Engineering en Techniek (Civiel/Werktuigbouw) pmwullems@waterland-projecten.nl

Mijn drijfveer: “Omdat we de kans krijgen onszelf steeds verder te ontwikkelen, kunnen we onze klanten ook steeds beter adviseren.”

Ik doe het graag elke dag een stapje beter en houd oog voor de menselijke maat.

“Waterland voelt als één grote familie.”

Marco van Andel

sr. Projectleider / Technisch Manager mvanandel@waterland-projecten.nl Een civiel project is vaak veelomvattend en multidisciplinair. Mijn passie ligt bij het realiseren van – het liefst – meerdere (complexe) projecten en het aansturen van bijbehorende teams.

Mijn drijfveer:

Wat is er nu mooier dan mensen aan te sturen en ze te laten groeien in hun werk en als mens?

“De dynamiek van ons bedrijf werkt aanstekelijk. Dat voelen onze opdrachtgevers.” “Het is inspirerend om in zo’n jong team te werken.” Timo van Dijk

Werkvoorbereider / Manager Projectbeheersing tmvandijk@waterland-projecten.nl Werkvoorbereiding en projectbeheersing van grote civieltechnische projecten.

Mijn drijfveer:

Het werk zo goed voorbereiden dat iedereen een maximaal resultaat kan behalen.

Peter van Tiggelen

“Het werk zo goed voorbereiden dat iedereen een maximaal resultaat kan behalen.”

Projectbegeleider / Manager Projectbeheersing pvantiggelen@waterland-projecten.nl Het begeleiden en optimaliseren van projecten geeft mij veel voldoening. Zowel op het gebied van techniek als op het gebied van processen.

Kees Gillissen

Projectengineer kgillissen@waterland-projecten.nl Het ontwerpen op basis van NLCS, het voorbereiden en calculeren van projecten

Mijn drijfveer:

Opdrachten uitvoeren die ik nog nooit eerder heb gedaan en die dan tot een goed einde brengen.

Mijn drijfveer:

Het analyseren en optimaliseren van processen door mensen en kennis slim in te zetten. Daarnaast valt er nog veel te winnen op het gebied van automatisering in de civiele techniek. Zowel op kantoor als bij de projecten.


nooit een belemmering worden voor de creativiteit die nodig is om te komen tot de beste technische oplossing.

Robert Tol

Projectleider / sr. Adviseur rtol@waterland-projecten.nl

“Omdat ik de vrijheid krijg mijn ideeën uit te voeren, kan ik maximaal inspelen op de wensen van mijn klanten. Die eigen verantwoordelijkheid werkt goed.”

Advies en projectleiding van multidisciplinaire projecten bij zowel bouwbedrijven als publieke organisaties.

Mijn drijfveer:

Een goeie mix van techniek en organisatie. Altijd zorgen voor een gedegen, planmatige werkwijze. Maar het proces mag

Robin Goijarts

“Waterland Projecten is een jonge groep enthousiaste professionals”

Systems Engineer rgoijarts@waterland-projecten.nl Systems Engineering, objectenboom, werkpakkettenstructuur opzetten, uitvoeren van een eisenanalyse, opstellen verificatieplannen en rapporten. Vervolgens monitoring van de voortgang en de inhoudelijke correctheid van de bewijsdocumenten en bijhouden in een zelf opgesteld dashboard.

“Ondanks dat we allemaal elders werken, staan we altijd voor elkaar klaar. Dankzij ieders ervaring en expertise is de kennis bij Waterland Projecten enorm.”

Mijn drijfveer:

Marijn Gelderland

Het uitwerken van technische tekeningen voor wegen, groen, riolering en het verzorgen van werkomschrijvingen en hoeveelheden hiervan. Het uitvoeren van calculaties voor grondwerkzaamheden en kleine infrastructurele projecten.

Het opstellen van werk- en managementplannen, offertes, controleren van tekeningen en het verzorgen van verificaties.

Mijn drijfveer:

Ik haal veel energie uit het optimaliseren van processen en het stroomlijnen van de algemene gang van zaken bij infraprojecten. Ik zorg ervoor dat er op projectniveau snel veel onderdelen gestandaardiseerd kunnen worden, waardoor er meer tijd overblijft voor het meest cruciale onderdeel om projecten succesvol te volbrengen: onderlinge communicatie.

Projectengineer mgelderland@waterland-projecten.nl

Mijn grootste uitdaging is om mee te werken aan grote waterbouwkundige projecten.

Jos Lobregt

sr. Werkvoorbereider jlobregt@waterland-projecten.nl

Team Team

“Door een goede mix binnen ons team hebben we altijd de expertise in huis om onze klanten het juiste advies te geven.”

Door de diversiteit in de werkzaamheden heb ik brede ervaring met zowel RAW-werken als de huidige contractvormen UAV-Gc. Tevens heb ik een aantal jaren als inkoper gewerkt. Daar heb ik veel ervaring opgedaan, zowel met juridisch zaken als technische kennis van de materialen en het materieel.

Mijn drijfveer:

Het verder ontwikkelen van een eigen SE-inrichting voor Waterland Projecten, inclusief werk- en keuringsplannen. Zo kunnen we een totaalpakket aanbieden aan onze klanten.


Team

“Je krijgt bij Waterland de kans jezelf te ontwikkelen. Dat proef je in de sfeer, die is goed.”

Team

Ramon Noteboom

Werkvoorbereider / Calculator rnoteboom@waterland-projecten.nl

Mijn drijfveer:

Veelzijdig inzetbaar. Van het voorbereiden van en ondersteunen bij projecten in de grond-, weg- en waterbouw tot het begroten van integrale civieltechnische projecten.

Jesse Simonse “Kies je voor Waterland, dan kies je niet voor één persoon, maar voor een heel team vol kennis, kunde en ervaring.” Michiel Gijssel

Werkvoorbereider / Manager Projectbeheersing mgijssel@waterland-projecten.nl

System Engineering (Relatics), V&V (keuringen), opstellen (kwaliteits)plannen, hoeveelhedencalculaties, opstellen afwijken en VTW’s.

Projectengineer jsimonse@waterland-projecten.nl

“Hoe groot de uitdaging van onze klanten ook is, ons ambitieuze team vindt er een oplossing voor.”

Mijn drijfveer:

De mooiste uitdaging is om echt verbeteringen te realiseren. Geef de klant niet wat hij vraagt, maar wat hij echt nodig heeft. Daarbij is het voor elk project, hoe klein de opdracht ook is, mijn missie om het contract te beheersen. Die zijn immers nooit standaard.

Stephan Ligtmans

Werkvoorbereider Elektrotechniek sligtmans@waterland-projecten.nl

“Nu we ook elektrotechniek kunnen verzorgen, wordt onze dienstverlening steeds completer.”

Ik heb brede kennis in de civiele techniek – met name in waterbouw, inclusief morfologie.

Mijn drijfveer:

Graag wil ik in mijn werk iets bijdragen aan de wereld om ons heen. In de waterbouw zijn er - vooral in een land als Nederland in de toekomst grote uitdagingen te verwachten. Daar wil ik over meedenken en aan meewerken, om samen tot innovatieve oplossingen te komen.

Bij integrale onderhoudscontracten in de weg- en waterbouw verzorg ik alle werkzaamheden op het gebied van elektrotechniek. Zo inspecteer ik elektronische voorzieningen, besturing en bediening conform NEN-3140 en maak hiervoor verbeter- en onderhoudsplannen.

Mijn drijfveer:

Kwalitatief hoge eisen stellen aan het werk dat wij leveren. Het is een mooie uitdaging om het elektrisch werk en de inspecties conform NEN-3140 bij onze klanten uit te voeren. Dat is een mooie aanvulling op alle diensten die we al leveren.

management en consultancy in de civiele techniek


Kust- en oeverwerken


Projectmanagement Waterland Projecten voert het volledige projectmanagement uit voor aannemers. Zo ondersteunen wij uw organisatie onder andere bij het begeleiden van het projectteam, het bewaken van de voortgang en de financiĂŤn, de veiligheid en de kwaliteit van uw project. Daarnaast kunt u onze specialisten inschakelen voor de communicatie, zoals het begeleiden van de projectoverleggen en financiĂŤle onderhandelingen. Uiteraard stemmen wij alles zorgvuldig met u af. Onze projectmanagers en projectleiders staan klaar om voor u aan de slag te gaan.

Dirk-Jan van Wijck

Projectmanager / Tendermanager

Robert Tol

Projectleider / sr. Adviseur

Gilbert van Noorden

Projectmanager / Technisch Manager / Tendermanager

management en consultancy in de civiele techniek


Projectbegeleiding Goede en nauwkeurige projectbegeleiding is cruciaal om een project binnen een bepaald tijdspad en op basis van de gestelde doelen te realiseren. Gedurende het gehele traject sturen wij alle betrokken partijen, zoals onderaannemers aan en bewaken wij de planning, uitvoering, kwaliteit, kosten en het overleg met de opdrachtgever. Deskundige projectbegeleiding is onze specialiteit. Uw project is bij ons in vertrouwde handen. Van engineering en werkvoorbereiding tot het opstellen van alle dossiers en de eindafrekening. Anthony de Putter

Projectbegeleider / Manager Projectbeheersing

Peter van Tiggelen

Projectbegeleider / Manager Projectbeheersing

Jos Lobregt

sr. Werkvoorbereider

management en consultancy in de civiele techniek


Dijkverbeteringen


Grondverzet


Werkvoorbereiding civiel

Uw project op verantwoorde wijze van start laten gaan? Dat verzorgen wij voor u. Waterland Projecten heeft veel ervaring in het voorbereiden van verschillende soorten civieltechnische projecten. De technische expertise van onze werkvoorbereiders zetten we in bij zowel traditionele als innovatieve contractvormen. Wij verzorgen voor u een zorgvuldige en complete voorbereiding van uw project(en). Hierbij kunt u denken aan het opstellen van management-, project- en uitvoeringsplannen. Daarnaast hebben we specialisten met de juiste technische expertise voor het opzetten en voorbereiden van uitvoeringsplanningen. Ook verzorgen wij voor u het aanvragen van offertes, het maken van offertevergelijkingen, het inkopen van materialen en het uitbesteden van werk aan derden. Verder bieden wij ondersteuning bij het afhandelen van contract- en bestekswijzigingen en verzorgen we het complete proces rondom verificaties en keuringen.

Ramon Noteboom

Werkvoorbereider / Calculator

Michiel Gijssel

Werkvoorbereider / Manager Projectbeheersing

Timo van Dijk

Werkvoorbereider / Manager Projectbeheersing

management en consultancy in de civiele techniek


Tendermanagement Tendermanagement – voor veel ondernemingen een grote uitdaging. Als u Waterland Projecten hiervoor inschakelt, dan begeleiden wij het complete tenderproces op weg naar een sterke propositie. Zo scoort u op alle relevante criteria.

Dirk-Jan van Wijck

Projectmanager / Tendermanager

Gilbert van Noorden

Projectmanager / Technisch Manager / Tendermanager

Wij kunnen uw tenderteam ondersteunen of u kunt hen door onze specialisten laten aansturen. Ook de complete organisatie van uw aanbesteding of offertetraject kunt u door ons laten organiseren en begeleiden. Wij adviseren u dan over het bepalen van de inschrijfstrategie, de kostprijs en aanbiedingssom, het opstellen van projectdossiers en aanbiedingsdocumenten. Ook het schrijven en reviewen van (EMVI) plannen kunnen we u uit handen nemen. Dat geldt ook voor de interviews bij BVP-aanbestedingen: die kunnen we voor u voorbereiden en/of geheel voor u verzorgen. Uiteraard stellen we daarbij een tenderplanning en -begroting voor u op en bewaken die. Later in het traject kunnen we u ondersteunen met de contractonderhandelingen. We hebben ruime ervaring met zowel traditionele contractvormen zoals UAV-1989/2012, STABU- & RAW-bestekken, evenals de meer innovatieve contractvormen zoals E&C, D&C contracten (UAV-GC). Ook hebben we experts in huis voor BVP-trajecten.

management en consultancy in de civiele techniek


Natuurontwikkeling


Kunstwerken- en betonbouw


Werk- en inschrijfbegrotingen Waterland Projecten kan inschrijfbegrotingen en aanbiedingen voor u maken op basis van de besteken contractdocumenten voor projecten. Door onze ruime ervaring kunnen wij nauwkeurig de kost- en verkoopprijs vaststellen. Ook zijn wij u graag van dienst bij het opstellen van een aanbieding of budgetramingen. Zodra de opdracht aan u is gegund, maken wij de werkbegroting op die uiteindelijk leidt tot een begroting voor het ontwerp- en realisatietraject. Tot slot kunnen wij ook het screenen en formuleren van de contractvoorwaarden met bijbehorende onderhandelingen voor u afhandelen. Het prijsniveau en de contractvoorwaarden stemmen we uiteraard met u af.

Anthony de Putter

Projectbegeleider / Manager Projectbeheersing

Ramon Noteboom

Werkvoorbereider / Calculator

Marijn Gelderland Projectengineer

management en consultancy in de civiele techniek


Projectbeheersing De procesbeheersing van uw project aan ons overdragen? Dat kan! Wij verzorgen dan voor u de volledige (proces)beheersing, zoals risicomanagement, het opstellen en bewaken van de projectplanning, afwijkingen- en wijzigingenproces en de op- en afleverdossiers.

Anthony de Putter

Projectbegeleider / Manager Projectbeheersing

Wij gebruiken voor elk onderdeel de meest geschikte software zoals MS-project, Primavera, standaard Office-software of uw Relatics-omgeving. Uiteraard kunnen we dit ook realiseren in onze eigen Relatics-omgeving of een Relatics-template voor u bouwen. Uitgebreidere informatie hierover vindt u bij ‘Kwaliteitsborging’.

Peter van Tiggelen

Projectbegeleider / Manager Projectbeheersing

Robin Goijarts

Systems Engineer

management en consultancy in de civiele techniek


Constructieve waterbouw


Wegenbouw


Kwaliteitsborging Voor het opzetten en begeleiden van ‘Systems Engineering’ voor civieltechnische projecten zijn wij graag uw partner. Wij voeren dit zodanig uit dat alle betrokken partijen ervan verzekerd zijn dat de projectuitvoering voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. Wij hebben de kennis in huis om u te helpen met het opzetten van een objectenboom, een werkpakkettenstructuur en een eisenmanagementsysteem. Ook zorgen wij voor het afleiden van alle contracteisen en een correcte allocatie van de eisen aan alle verschillende projectonderdelen.

Robin Goijarts

Naast het opstellen van de benodigde managementplannen kunnen wij ook Verificatie en Validatie-plannen en -keuringsplannen opstellen en u ondersteunen bij het uitvoeren en bewaken van verificaties en keuringen. Tot slot kunnen we V&V-dossiers voor u genereren.

Systems Engineer

Waterland Projecten beschikt over gecertificeerde Relatics-programmeurs. Zij kunnen u helpen met het uitwerken en opzetten van een Relatics-template en eventuele uitbreiding van uw Relatics-omgeving met modules als eisenbeheer, afwijkingen- en wijzigingenbeheer, klachtenmanagement en het V&G- en risicodossier.

Patrick Wullems

Adviseur SE en Techniek

Peter van Tiggelen

Projectbegeleider / Manager Projectbeheersing

management en consultancy in de civiele techniek


Beheer en onderhoud


Assetmanagement Wilt u een integrale onderhoudsstrategie voor uw areaal of object en ook het onderhoud laten verzorgen? Waterland Projecten kan u daarmee compleet ontzorgen. Wij maken voor de korte en lange termijn inzichtelijk met welke middelen een areaal of object op niveau gehouden kan worden. Dit doen we met ons 6 stappenplan: 1. Wat is het gewenste niveau? Dat stemmen we met u af. 2. Wat is het huidige niveau? Dit brengen we in kaart met bijvoorbeeld NEN 2767-4 of NEN3140-inspecties. 3. Wat is nodig om het areaal of object op niveau te houden op korte en lange termijn? We spiegelen het gewenste niveau aan het geïnspecteerde niveau en brengen ‘de delta’ in beeld. 4. Hoe houden we het op niveau? We stellen met u een meerjarenonderhoudsplan op en houden hierbij rekening met toekomstige ontwikkelingen en omgevingsinvloeden. Welke investeringen zijn nodig op korte en lange termijn? 5. Ons meerjarenonderhoudsplan geeft inzicht; zo komt u nooit voor verrassingen te staan. 6. We blijven voor u monitoren en stellen het meerjarenonderhoudsplan bij als meetresultaten, ontwikkelingen of invloeden vanuit de omgeving daar aanleiding toe geven. Van civieltechnische-, bouwkundige-, elektronische-, werktuigbouwkundige-, groenobjecten, of een combinatie hiervan: onze integrale onderhoudsstrategie werkt ook voor u. Voor uw jachthaven, vakantiepark of industriegebied tot een bedrijventerrein of een compleet areaal. Waterland Projecten zorgt voor inzicht en regelt het voor u – dat geeft rust.

management en consultancy in de civiele techniek

Robert Tol

Projectleider / sr. Adviseur

Gilbert van Noorden

Projectmanager / Technisch Manager / Tendermanager

Dirk-Jan van Wijck

Projectmanager / Tendermanager


Saneringswerken


Technisch management Heeft u ondersteuning nodig bij de ontwerpcoördinatie of het realiseren van een uitgewerkt ontwerp? Wij kunnen dat voor u verzorgen, de juiste technische experts inschakelen of een technisch team voor u samenstellen. Zo komen we tot een optimaal ontwerp en ultieme uitvoeringsmethode. Hierbij gaan we planmatig te werk, waarbij we actief sturen op inhoud, kwaliteit, voortgang en kosten. Verder adviseren wij u graag over de keuze voor de benodigde equipment of hulpconstructies. Ook is het mogelijk dat wij de nadere ontwikkeling van equipment onderzoeken en organiseren. Waterland Projecten kan ook een coördinerende rol spelen in uw kwaliteitsmanagement door het opstellen van kwaliteitsplannen, risicogestuurde kwaliteitsbewaking door keuringen en het uitvoeren van audits. Zo kunnen we een product realiseren dat voldoet aan alle normen, richtlijnen én aan de wensen van uw klant.

Robert Tol

Projectleider / sr. Adviseur

Gilbert van Noorden

Projectmanager / Technisch Manager / Tendermanager

Marco van Andel

sr. Projectleider / Technisch Manager

management en consultancy in de civiele techniek


Elektrotechniek

Werkvoorbereiding en inspecties Het integraal aanpakken van projecten, vooral integrale onderhoudsprojecten, wordt steeds meer de norm. Elektrotechniek is daarbij een belangrij­ke expertise, waarmee Waterland Projecten u ook kan ontzorgen. Wij kunnen onderhoudsplannen voor u opstellen op het gebied van elektrotechniek, maken voor u elektrotechnische ontwerpen en verzorgen voor u projectplannen bij realisatie- en integrale onderhoudsprojecten.

Stephan Ligtmans

Werkvoorbereider Elektrotechniek

Bij droge en natte civieltechnische projecten kunt u ons ook inschakelen voor het uitvoeren van NEN3140 inspecties voor elektrotechnische onderdelen. Het gaat hierbij om onder meer bruggen, sluizen, tunnels, (vaar)wegsignalering en verlichting. Deze inspecties voeren wij uit bij zowel realisatieprojecten als bij integrale onderhoudscontracten.

management en consultancy in de civiele techniek


Elektrotechniek


Engineering en planvoorbereiding Waterland Projecten vervaardigt civieltechnische ontwerpen in opdracht van aannemers, projectontwikkelaars en anderen, voor infraprojecten zoals wegen, rioleringen en de bijbehorende infrastructuur. Wij verzorgen het volledige tekenwerk en maken de benodigde technische berekeningen voor uw planstudie en projectvoorbereiding, alsook voor uw aanbiedings- en uitvoeringsontwerp.

Kees Gillissen

Projectengineer

Jesse Simonse

Ook kunnen wij u van dienst zijn met: • Geotechnisch reken- en tekenwerk • Riool- en verhardingsontwerpen • Ontwerpen van waterbouwkundige kunstwerken • Hydrologische berekeningen • Vergunningsaanvragen • Voorbereiden en begeleiden van aanbestedingen • Civieltechnische bouwkundige projecten Tevens kunnen wij geotechnische berekeningen voor u maken, zoals zettingsberekeningen, stabiliteitsberekeningen en kadeberekeningen.

Projectengineer

Rens Verhulst

Projectengineer

management en consultancy in de civiele techniek


Projectontwikkeling


Waterland Projecten bv DaniĂŤlsweg 12 4451 HP Heinkenszand Tel. +31(0)113 - 296333

www.waterland-projecten.nl