Page 1


1


www.skyscrapercity.com

2


U programskoj osnovi OK BiH značajnu dimenziju zauzima ideja i koncept širenja Olimpijskih vrijednosti i Olimpijskog duha u BiH i u glavnom gradu, Sarajevu. Jedan od najreprezentativnijih segmenata OK BiH koji učestvuje u afirmaciji olimpijskih vrijednosti je Olimpijski muzej. Muzej je osnovan Odlukom Organizacionog komiteta XIV ZOI sa željom da trajno čuva uspomenu na organizaciju i realizaciju XIV ZOI. U prisustvu brojnih zvanica i predsjednika H.A.Samarana, Muzej je svečano otvoren 08.02.1984.g., na dan otvaranja XIV ZOI. Koncept i programi Muzeja sačinjeni su po uzoru na Međunarodni olimpijski muzej u Lozani, sa idejom da vrši sintezu i afirmaciju dvije osnovne karakteristike, sport i umjetnost. Od 1984.g. do 1992.g. Muzej je pripremio preko 300 programa na temu sport i umjetnost, afirmišući univerzalne vrijednosti Olimpijskog duha i umjetnosti. Historija "orginalnog" Olimpijskog muzeja "Orginalni" Olimpijski muzej XIV Zimskih olimpijskih igara je sagrađen 1903. godine po projektu Karla Paržika za naručioca Nikolu Mandića, sarajevskog advokata. Muzej je nekada bio sjedište Američkog konzulata, kao i gradskog Komiteta Saveza komunista Sarajevo. Zgrada je građena na rubu padine sa prekrasnim pogledom na grad u tradiciji kasnog istoricizma s podsjećanjem na dvorove i palate aristrokratije. Nizom stepenica je spojena sa Markalama i centrom. Iza nje proviruje impresivni toranj vile Hajnrika Rajtera, jednog od direktora Sarajevske pivare, koju je također projektovao Paržik u vrijeme kada je građena Mandićeva vila. I danas jednako plijeni, ovaj zamak u malom, bogatstvom ukrasa alpsko-folklornih stilskih elemenata i njemačke gotike. Ispred zgrade se prostire i lomi Ulica Petra Petrovića Petrakije (Petrakijina ulica) uglednog sarajlije koji je bio aktivan u kulturnom, privrednom i političkom životu grada. 27. aprila 1992.g. na početku rata u BiH zgrada Olimpijskog muzeja je uništena. Angažovanjem zaposlenih u Muzeju i šire društvene zajednice teškim ratnim uslovima eksponati Olimpijskog muzeja su evakuisani i spašeni, te pohranjeni na sigurna mjesta u podrume OC Zetra. Spašeni eksponati su ponovo postavljeni u novom olimpijskom muzeju koji je lociran u kompleksu Zetra u prostorijama OK BiH. Ovaj "novi" Olimpijski muzej u Sarajevu obnovljen je i svečano otvoren 08.02.2004.g. u povodu obilježavanja 20 godina XIV ZOI. Muzej je svečano otvorio g-din Žak Rog, predsjednik MOK-a i g-din Denis Zvizdić, premijer Kantona Sarajevo. Obnavljanjem Olimpijskog muzeja u Sarajevu, naglašena je važnost organizacije jednog od najvećih sportskih događaja na prostoru Jugoistočne Evrope, imajući u vidu da je Sarajevo bilo jedini domaćin održavanja zimskih olimpijskih igara u ovom regionu. Osnovna koncepcija novog Olimpijskog muzeja je da kroz sport i umjetnost prezentira duh Olimpizma, Olimpijske vrijednosti, kreativnost, mladost i ostale pozitivne tekovine ovog događaja. Kroz segment sporta Muzeju je prezentirana priprema, organizacija i realizacija XIV ZOI u Sarajevu, a kroz segment umjetnosti prezentirane su Mapa svjetske grafike „Art and Sport“ sa djelima umjetnika kao što su: Henri Mur, Endi Varhol, Mikelanđelo Pistoleto, kao i kolekcija savremenih umjetnika BiH, među kojima su djela Berbera, Kućanskog, Zaimovića itd. Prostor Olimpijskog muzeja u Sarajevu takođe posjeduje opremu za video projekcije te se posjetiocima i grupama prezentiraju filmovi sa otvaranja, trajanja i zatvaranja XIV ZOI. U okviru djelatnosti Olimpijskog muzeja prezentiraju se periodično razni programi, izložbe, predavanja, konferencije, na temu sport i umjetnost, sa ciljem širenja Olimpijskih vrijednosti i Olimpijskog duha. PROJEKTI Kao jedan od najznačajnijih projekata za budućnost, Olimpijski muzej u Sarajevu pokrenuo je Inicijativu za izdavanje reprezentativne monografije (kataloga) o XIV ZOI, i Muzeju XIV ZOI. Značajan projekat u narednom periodu je restauracija eksponata Olimpijskog muzeja. OK BiH je usvojio i pokrenuo projekat rekonstukcije i adaptacije objekta Olimpijskog muzeja, tako je obnovljena kompletna krovna konstrukcija, postavljena nova drvenarija na vrata i prozore Olimpijskog muzeja, te djelomično obnovljena betonska konstrukcija unutrašnjosti Muzeja. U narednoj fazi, od 2014. potrebno je izvršiti adaptaciju fasade i enterijera, čime bi se kompletirala rekonstrukcija ovog objekta. Zgrada Muzeja je na spisku kulturnih dobara od posebnog nacionalnog interesa za BiH, što predstavlja povoljan uslov za daljnju adaptaciju ovog objekta. OK BIH usvojio je takođe i Projekat funkcije Muzeja u budućnosti, tako je donešen zaključak da se zgrada Olimpijskog muzeja pretvori u zgradu Olimpijske akademije BiH. To bi faktički bio otvoreni univerzitet na temu sporta sa brojnim programskim djelatnostima iz domena teorije i prakse sporta, prema uzoru na brojne nacionalne olimpijske komitete u svijetu koji posjeduju takvu instituciju.

Edin Numankadić Direktor Olimpijskog muzeja XIV ZOI '84.

7


Od početka razvoja ljudske sposobnosti da arhiviramo ili makar prikažemo vlastiti život, umjetnost i sport su bili najbolji predstavnik naše vrste. Čak i detalji iz pećine u Altamiri - Španija, koji sportski posmatrano, prikazuju streljački talent naših predaka, ukazuju na prisnost, interaktivnost pa i međusobnu inspiraciju sporta i umjetnosti, kao mjesta gdje se okupljaju hrabri i humanosti posvećeni ljudi. Antička grčka kultura koja je svijetu podarila koncept Olimpijskih igara je upravo te igre postavila kao jednu od svojih najvažnijih tema i u umjetnosti i u kulturi. Vjerovati je da je to naslijeđe ohrabrilo ideju francuskog Barona Pjera de Kubertena na osnivanje modernih Olimpijskih igara. Prepoznajući sve ovo, a poštujući važnost domaćinstva olimpijade u Sarajevu 1984. kao temelja naslijeđa koje nas podsjeća da možemo biti puno bolji nego danas, Olimpijski komitet BiH je brzo dao jasnu podršku konceptu izložbe pred Vama. Kao kustos izložbe, želio sam da obilježavanje 30. godišnjice Igara iz '84 bude samo provokacija, a ne tema na koju bi današnji umjetnici realizirali svoju ideju. Stoga -"Olimpizam" - uz jasnu instrukciju da je u njihovom portretiranju tako široke, moćne i jednostavne teme "samo nebo granica". Upućen je javni poziv prvenstveno studentima BH akademija i/li odsjecima za grafički dizajn, pa i svim BH umjetnicima, da dostave svoje radove u formatu plakata, fotografije, grafike, crteža... Željeli smo da po prvi put nakon 30 godina re-kreiramo povezanost umjetnosti i sporta koja je bila jedna od najvažnijih i najljepših postignuća XIV ZOI-a. Također, sanjali smo da će tako postavljeno tema i radovi naći svoj put u fundusu Olimpijskog muzeja koji se polako sprema na povratak u svoj originalni dom u Petrakijinoj ulici u Sarajevu. Čini se da smo u svim naumima uspjeli - fundus Olimpijskog muzeja po prvi put nakon 30 godina biti će obnovljen, studenti/umjetnici su realizirajući ovaj zadatak osigurali priliku da testiraju međusobni kvalitet, a BH javnost je dobila novo i želim da vjerujem kvalitetno podsjećanje da su olimpijske vrijednosti - izvrsnost, poštovanje i tolerancija temelji za uspjeh ne samo u sportu nego i u svakom zdravom društvu. Zato će ova izložba imati i svoju Bosanskohercegovačku turneju, a sve radi stvaranje zajedničke atmosfere radosti organizacije EYOF-a 2017. u Sarajevu i Istočnom Sarajevu. Želimo da vjerujemo da ćete nakon pregleda kataloga i posjete izložbi poželjeti da i Vi pojedinačno, ali i mi svi budemo bolji, brži i jači... učlanjujući se tako u „Olimpijsku porodicu" radi slavljenja olimpizma.

Bojan Zec Filipović Tim „SLAVIMO OLIMPIZAM - Olimpijska porodica” Projekat Olimpijskog komiteta BiH

4


Teško se odrediti prema tako kompleksnom pojmu kao što je olimpizam i to riješiti jednostavnom simbolikom. Sam olimpizam, kao način zivota, životna filozofija koja je uslovljena nekim principima, a u isto vrijeme podrazumjeva razbijanje svih kanona i granica, ne omogućava svoje objašnjenje jednoznačnim simbolom. On zahtijeva uslovljenost njegovih osnovnih principa, koji se prožimaju, jedan od drugog ovise, jedan drugog uslovljavaju. Ako krenemo od osnovnog elementa - talenta (u narodu objašnjenog kao nešto što je bogom dano), po meni je to splet psihofizičkih osobina, moramo mu odmah dodati one neophodne elemente, koji ga čine produktivnim, kreativnim... Neko to treba prepoznati, otkriti, podržati, omogućiti mu razvoj. Sam talenat bez ovih sastavnica ostaje neplodan i nestaje u sivoj masi nikome na užitak i korist. Ako je božiji dar, zločin ga je uništiti. Olimpizam pokušava da taj osnovni element talent oslobodi, otkrije ga, omogući mu razvoj i na kraju mu da satisfakciju, uspjeh, lični i kolektivni. Sama Olimpijada, gradnja objekata i naknadna trans-komunikacija, ima cilj da na taj način omogući razvoj koji bi trebao da obuhvati sve dijelove naše planete. Ako je u zdravom tijelu zdrav duh, onda će to usloviti zdrav, inventivan odnos prema društvenom razvoju. Zašto je sport izabran da bude nosilac razvoja? Jer je sport primarna, iskonska potreba dokazivanja čovjeka, sa najegzaktnijim mjerilima vrednovanja i uvriježenim etičkim principima. Ima najširu i najdemokratičniju bazu, a i sama pojava talenta, ne ovisie o ekonomskoj i bilo kakvoj moći. Sport je u isto vrijeme najmasovniji medij koji ostvaruje identificiranje sa njegovim dostignućima, što omogućava stvaranje pozitivnog kolektivnog zanosa, koji je vrlo često naknadno i uzrok opšteg napretka. Ako to sve uzmemo kao osnovu, onda ova izložba treba da bude pokušaj da se olimpijska ideja, kroz razvoj umjetičkih praksi, po olimpijskom principu razvija kod mladih u regiji i šire. Određena tematska lutanja autora treba shvatiti kao potrebu za razbijanjem stereotipa o tome kako treba da bude pretstavljena tema, a ne kao nedovoljno jasno izabran simbol. Relativno veći broj radova koji su skrenuli pažnju na razrušene i zapuštene olimpijske objekte je normalan revolt, jer je destrukcija i nebriga za materijalne ili duhovne vrijednosti bilo koje sredine, de facto otvoren napad na ideju olimpizma. Bilo kakvo materijalno, duhovno osiromašenje i brisanje svijesti, onemogućava i neophodnu realnu vremensku revalorizaciju, a prema tome usporava mogući napredak. Na greškama se uči. Bez materijalnih dokaza nema ni respektivne istorije. Bez muzeja nema autora, kao što nema ni muzeja bez autora. Bez pojedinca nema kolektiva, kao što ni pojedinac ne može opstati bez kolektiva. Olimpizam jedno drugo uslovljava i logičan je čimbenik napretka.

Ismar Mujezinović Akademski slikar

7


„Znacaj svake olimpijade i takmicenja nije toliko u pobjedama koliko u ucešcu. Važna stvar u životu nije trijumf vec borba, suština nije pobjediti vec se dobro boriti”. Pjer de Kuberten osnivac modernih olimpijskih igara Tokom Olimpijskih igara održanih u Los Andelesu 1932. godine, ova De Kubertenova poruka pratila je ceremoniju otvaranja igara. Četiri godine kasnije, na otvaranju Olimpijskih igara u Berlinu 1936. godine, De Kubertenove rijeci pretocene su u olimpijsko geslo, onakvo kako ga znamo danas: Nije važno pobjediti, važno je ucestvovati. Takmicenje i izbor najuspješnijih vizuelnih rješenja i dodjela zlatne, srebrene i bronzane medalje, kao nagrada za najbolje umjetnicke radove na temu „Olimpizam i olimpijske vrijednosti”, imaju za cilj afirmisati i ojacati vezu izmedu sporta i kreacije, i time ukazati na sport kao neiscrpan izvor inspiracije u životu i u umjetnosti. Ideja koja nas je dovela do ovog cilja nastala je tokom 2013. godine kao još jedan oblik podrške BH sportu i sportistima, ali i kulturnoj ustanovi kakva je Olimpijski muzej XIV ZOI '84. Nakon upucenog javnog poziva za izradu kreativnih rješenja na temu „Olimpizam i olimpijske vrijednosti” postojala je bojazan da je mali broj umjetnika koji promišljaju o sportu i u njemu nalaze inspiraciju. Pocetkom januara 2014. godine bili smo prijatno iznenadeni kada je na cilj stiglo 75 radova. Tim sudaca u ovoj „novoj olimpijskoj disciplini“ činili su uvaženi i afirmisani stvaraoci i kulturni radnici: direktor Olimpijskog muzeja Edin Numankadic, akademski slikar Ismar Mujezinovic, direktor Umjetnicke galerije BiH Strajo Krsmanovic, profesorica Amra Zulfikarpašic - ALU Sarajevo, profesor Anur Hadžiomerspahic - Americki univerzitet u BiH, profesor Kenan Zekic IUS, Aleksandra Nina Kneževic - član upravnog odbora ULUPUBiH-a i Aleksandar Saša Bukvic član likovne grupe ZVONO. Sudci - clanovi žirija ocijenili su idejna rješenja i dodijelili im bodove na skali od 0 do 10. Rezultati bodovanja dali su 30 radova koji cine prvu Kolekciju 2014. za Olimpijski muzej XIV ZOI '84. Prva tri rada sa najvecim brojem bodova zasluženo su osvojila medalje, pri cemu su ih samo sekunde prednosti izdvojile od ostalih takmicara. Prolazak kroz cilj donio je pobjednike, a ove godine to su: I mjesto - Zlatna medalja Lazar Oljaca, OCAD University; Naziv rada: PERPETUUM MOBILE (Pokrenimo duh olipizma) II mjesto - Srebrena medalja Arnela Brkan, Akademija likovnih umjetnosti Sarajevo; Naziv rada: LJETNJE i ZIMSKE Olimpijske igre III mjesto - Bronzana medalja Džejlana Karaman, Akademija likovnih umjetnosti Sarajevo; Naziv rada: SLAVIMO OLIMPIZAM Hvala na uloženom trudu i ucešcu svima koji su podržali ovu ideju, a novi poziv za formiranje Kolekcije 2015. će biti objavljen, ovaj put na regionalnom nivou, krajem 2014. godine. Plasto Samir Tim „SLAVIMO OLIMPIZAM - Olimpijska porodica” Projekat Olimpijskog komiteta BiH

6


7


8


Admir Hadžić Američki Univerzitet BiH Naziv rada: ATHLETE WITHIN Tehnika: Plakat e-mail: aah2468@aubih.edu.ba, strumfic@live.com 9


Ajla Salkić Akademija likovnih umjetnosti Sarajevo Naziv rada: SLAVIMO OLIMPIZAM Tehnika: Plakat e-mail: ajla:salkic@live.com 10


Ajna Zatrić Akademija likovnih umjetnosti Sarajevo Univerzitet umjetnosti u Beogradu Naziv rada: OLIMPIZAM MI SLAVIMO Tehnika: Plakat e-mail: ajnazatric@gmail.com 11


Naziv rada: OLIMPIJSKI DUH

Naziv rada: NEKI NOVI KLINCI

Naziv rada: ŠTA JE NAMA OLIMPIJADA 12


Naziv rada: SKRIVENI VUÄŒKO

Naziv rada: MJESEC I PAHULJICA

Almir Panjeta Tehnika: Fotografija e-mail: almir.panjeta@gmail.com 13


Andrej Đerković Naziv rada: NEUNIŠTIVA PAHULJA (Olimpijsko selo Dobrinja, Sarajevo, 1994.) Tehnika: Fotografija e-mail: ejandr@yahoo.com www.djerkovic-andrej.co.ba 14


Anel Lepić Akademija likovnih umjetnosti Sarajevo Naziv rada: ZAJEDNO Tehnika: Kombinovana slikarska tehnika e-mail: anel_lepic@hotmail.com 15


Arnela Brkan Akademija likovnih umjetnosti Sarajevo Naziv rada: ZIMSKE OLIMPIJSKE IGRE LJETNE OLIMPIJSKE IGRE Tehnika: Plakati - ilustracija/dizajn e-mail: jarnelajh@gmail.com www.behance.net/Arnela 16


Naziv rada: Automobil model OLIMPIZAM Naziv rada: PLAMEN OLIMPIZMA

Azra Šahinović Akademija likovnih umjetnosti Sarajevo Tehnika: Plakat e-mail: azra_lolla@hotmail.com 17


Bemir Bilalić Akademija likovnih umjetnosti Sarajevo Naziv rada: Bez naziva Tehnika: Plakat e-mail: b.bemir@hotmail.com 18


Berin Spahić Akademija likovnih umjetnosti Sarajevo Naziv rada: VUČKO IS BACK Tehnika: Ilustracija e-mail: berinspahic@hotmail.com 19


20


Prijak Branimir Naziv rada: SLIJEPI SPORTISTI Tehnika: Fotografija (serija) e-mail: prijak@gmail.com www.branaprejak.com 21


Naziv rada: PEACE-TOLERANCE-COEXISTENCE

Naziv rada: MEMORIES

(Prijavljeni rad je uvršten u Kolekciju 2014. jer ima likovne kvalitete, ali ne zadovoljava konkursne uslove i tretiran je kao rad van konkurencije).

Dalida Karić Hadžiahmetović Akademija likovnih umjetnosti Sarajevo Tehnika: Plakat e-mail: dalidaha@yahoo.com www.dalidakh.com 22


Damir Nikšić Naziv rada: "OLIMPIZAM" Tehnika: Crtež - kombinovani, tuš na papiru e-mail: damir.niksic@gmail.com www.damirniksic.com YouTube chanel: Damir Nikšic (almaymun) 23


Naziv rada: ATLETIČARKE Tehnika: Akvarel/drvene boje

Naziv rada: VUČKO Tehnika: Vektorski crtež

Naziv rada: SRCE Tehnika: Crtež - olovka - fotografija

Dejan Slavuljica Akademija likovnih umjetnosti Sarajevo e-mail: deyosl@mail.com 24


D탑ejlana Karaman Akademija likovnih umjetnosti Sarajevo Naziv rada: SLAVIMO OLIMPIZAM Tehnika: Digitalni crte탑 - kola탑 e-mail: dzejlana.k@hotmail.com 25


Đejna Radmilović Američki Univerzitet BiH Naziv rada: Brought Together by The Olympic Games Tehnika: Plakat e-mail: dze1558@aubih.edu.ba 26


Edina Beťić Akademija likovnih umjetnosti Sarajevo Naziv rada: BEZ NAZIVA Tehnika: Monotipija e-mail: dinka90@hotmail.com 27


Edita Gazibara Akademija likovnih umjetnosti Sarajevo Naziv rada: SARAJEVO I JA 1984 Tehnika: Plakat e-mail: editagazibara@gmail.com www.editagazibara.com/edityourself.ba 28


Eldin Herić, Boris Stanišić Akademija likovnih umjetnosti Sarajevo Naziv rada: OLIMPIZAM NOVE GENERACIJE Tehnika: Plakat e-mail: eldindesign@gmail.com, borisstanisic@live.com 29


Emina Krnjić Naziv rada: NA RUBU, LJETO NA MOJ NAČIN Tehnika: Fotografija e-mail: emina_krnjic@hotmail.com 30


Ermin Kadić Akademija likovnih umjetnosti Sarajevo Naziv rada: OLIMPIJA Tehnika: Plakat e-mail: erminkdc@gmail.com 31


Fahrudin Fehimović Naziv rada: RAZIGRANI KRUGOVI Tehnika: Fotografija e-mail: fotoklub.sa@gmail.com www.fotoklub.sa 32


Filip Golome AmeriÄ?ki Univerzitet BiH Naziv rada: Winners Dress Code Tehnika: Plakat e-mail: filgol888@gmail.com, fig1873@aubih.edu.ba 33


Goran Kukić Naziv rada: SEBILJ Tehnika: Fotografija e-mail: gorankukicpm@gmail.com www.gorankukic.com 34


Grup.a - Mersiha Karić i Ana Lukenda Arhitektonski fakultet Sarajevo Akademija likovnih umjetnosti Sarajevo Naziv rada: IKONE VREMENA Tehnika: Plakat e-mail: karicmersiha@gmail.com www.grup-a.ba 35


Grup.a - Mersiha Karić i Ana Lukenda Arhitektonski fakultet Sarajevo Akademija likovnih umjetnosti Sarajevo Naziv rada: VRATILA SE STARA NJUŠKA Tehnika: Plakat e-mail: karicmersiha@gmail.com www.grup-a.ba 36


Hana Pajtić AmeriÄ?ki Univerzitet BiH Naziv rada: ALL LIKE ONE Tehnika: Plakat e-mail: hanapajtic@gmail.com 37


Imrana Kapetanović Naziv rada: VUKOVI (2014) Tehnika: Fotografija e-mail: imrana@studiotnt.com www.studiotnt.com 38


Kemal Hromić Naziv rada: SLAVIMO OLIMPIZAM Tehnika: Plakat (serija plakata) Tehnika: Kompjuterska slika / grafika 39


Jakov Bradvica AmeriÄ?ki Univerzitet BiH Naziv rada: SLAVIMO OLIMPIZAM Tehnika: Ilustracija e-mail: jakov.bradvica@gmail.com 40


Lazar OljaÄ?a OCAD University Naziv rada: PERPETUUM MOBILE Tehnika: Plakat e-mail: lazar.oljaca@oliatscha.com www.oliatscha.com 41


Lejla Bajramović Akademija likovnih umjetnosti Sarajevo Naziv rada: PAHULJA Tehnika: Kompjuterska grafika e-mail: bajramovic_l@yahoo.com 42


Maja Matašin Akademija likovnih umjetnosti Sarajevo Naziv rada: PUT DO POBJEDE Tehnika: Skulptura - kombinovana tehnika e-mail: m.matasin@gmail.com 43


Maja Zećo IUS - Internacionalni Univerzitet u Sarajevu Naziv rada: PUT DO POBJEDE Tehnika: Plakat (digitalna-vektorska ilustracija) e-mail: maja.zeco@gmail.com 44


Mensura Jahić Naziv rada: RASPLESANI KRUGOVI Tehnika: Fotografija e-mail: mensura.jahic@gmail.com www.fotoklub.sa 45


Merima Ivković Akademija likovnih umjetnosti Sarajevo Naziv rada: TRANSFORMACIJA/TRANSCEDENCIJA Tehnika: Art/foto e-mail: merima.ivkovic@gmail.com 46


Mihajlo Atijas Naziv rada: OLIMPIZAM Tehnika: Plakat e-mail: novihram@bih.net.ba, atijasmd@bih.net.ba www.atijasmihajlo.com.ba/kontakt.htm 47


Mirsada Baljić Galerija PREPOROD Naziv rada: OLIMPIZAM Tehnika: Akvarel e-mail: mirsada.baljic@facebook.com www.galerijapreporod.com 48


Mladen Krstić Naziv rada: MY WAY Tehnika: Fotografija 49


Muhamed Krnjić Građevinski fakultet Sarajevo Naziv rada: PASSION IS EVERYTHING Tehnika: Fotografija e-mail: mkrnjic@hotmail.com 50


Nijaz Rahman Naziv rada: OLIMPIJSKI DUH Tehnika: Fotografija e-mail: nijaz.eldar@bih.net.ba 51


Velid Agović Akademija likovnih umjetnosti Sarajevo Naziv rada: MALE - VELIKE PAHULJE Tehnika: Digitalni crteŞ e-mail: velid.agovic@hotmail.com www.velidagovic.com 52


Šejla Bratić Akademija likovnih umjetnosti Sarajevo Naziv rada: Bez naziva Tehnika: Plakat e-mail: sejla_br@hotmail.com 53


Šejla Đombić Američki Univerzitet u BiH Naziv rada: WE ALL MATCH, BITNO JE UČESTVOVATI Tehnika: Plakat, ilustracija e-mail: dsejla@msn.com, sdz7765@aubih.edu.ba 54


Zehrina Karić Akademija likovnih umjetnosti Sarajevo Naziv rada: SLAVIMO OLIMPIZAM - OLYMPIC GOOGLE TRANSLATE Tehnika: Plakat e-mail: zehrina_karic@hotmail.com www.zehrinakaric.deviantart.com 55


Ăˆlanovi olimpijske porodice, prijatelji , partneri i sponzori

info@slavimoolimpizam.com www.slavimoolimpizam.com


Slavimo olimpizam - Katalog izložbe BH umjetnika  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you