Page 1

INNREDNING FOR KOMMERSIELLE KJØRETØY PROFESSIONALITY IN MOVEMENT Katalog nr. C CT nn SA026 00

MB SPRINTER


SPRINTER (L1-H1) - (L2-H1) Ordre nr. RAM 101 1150x2500 mm

Vekt: 114,65 Kg Lastekapasitet: 1000 Kg

SPRINTER (L2-H2) - (L2-H3) - (L3-H2) (L3-H3) - (L3L-H2) - (L3L-H3) Ordre nr. RAM 102 1150x3000 mm

Vekt: 141,65 Kg Lastekapasitet: 1500 Kg

Svingbar lasterampe kan også monteres når modulene er montert. Det anbefales å kontakte din nærmeste STORE VAN forhandler for nærmere informasjon


Ordre nr. ACS 001

Ordre nr. ACS 002

Ordre nr. ACS 003

Ordre nr. ACS 006

Ordre nr. ACS 007

Ordre nr. ACS 008

Ordre nr. ACS 004

Ordre nr. ACS 005

Ordre nr. ACS 009 (lengde 1000 mm)


SPRINTER

SPRINTER

panel van kort standard tak 3,0 / 3,5 t (L1 H1) A B

C

panel van medium standard tak 3,0 / 3,5 / 4,6 / 5,0 t (L2 H1)

Vegg Ordre nr. PAN 113

A B

F

Vekt: 13,61 Kg

Vegg Ordre nr. PAR 107

A

D

A

A

C

D

D

Vekt: 33,26 Kg

F

A

A

D

Skillevegg Ordre nr. PIR 103 B

C

B

A

F

C

A

A

D

Single bakhjul Gulv Ordre nr. PIL 108 Tvillinghjul Gulv Ordre nr. PIL 109

D

A

Vekt: 38,98 Kg

Skillevegg Ordre nr. PIR 103 Vekt: 8,95 Kg

max 2241 mm

3

Vegg Ordre nr. PAR 107

Vekt: 41,92 Kg

D

Vekt: 8,95 Kg

F

Vekt: 16,71 Kg

Vekt: 1,63 Kg

Vekt: 1,63 Kg

Gulv Ordre nr. PIL 107

Vegg Ordre nr. PAN 114

A

B

B

C

C

max 2749 mm

2

www.storevan.com SPS101

5

3

www.storevan.com

2

SPS201 (Single bakhjul)

5

SPG201 max 1225 mm

*925 mm

max 1524 mm

*925 mm

(Tvillinghjul)

Sone: 2 3 5 Ordre nr. MDL 016

Sone: 2 Ordre nr. MDL 017

Sone: 5 Ordre nr. MDL 018

Sone: 2 3 5 Ordre nr. MDL 020

Sone: 2 3 5 Ordre nr. MDL 021

Sone: 2 3 5 Ordre nr. MDL 022

1016x365x1200 mm h Vekt: 33,20 Kg

1016x365x1200 mm h Vekt: 33,00 Kg

1016x365x1200 mm h Vekt: 57,50 Kg

1225x365x1200 mm h Vekt: 57,35 Kg

1225x365x1200 mm h Vekt: 55,35 Kg

1225x365x1200 mm h Vekt: 39,40 Kg

Sone: 3 5 Ordre nr. MDL 020

Sone: 3 5 Ordre nr. MDL 021

Sone: 3 5 Ordre nr. MDL 022

Sone: 2 Ordre nr. MDL 023

Sone: 5 Ordre nr. MDL 024

Sone: 3 5 Ordre nr. MDL 025

1225x365x1200 mm h Vekt: 57,35 Kg

1225x365x1200 mm h Vekt: 55,35 Kg

1225x365x1200 mm h Vekt: 39,40 Kg

1225x365x1200 mm h Vekt: 39,05 Kg

1225x365x1200 mm h Vekt: 66,45 Kg

1524x365x1200 mm h Vekt: 47,45 Kg

Ordre nr. POT 107

Ordre nr. POT 108

2750x1700 mm Vekt: 29,60 Kg Lastekapasitet: 174 Kg

3400x1700 mm Vekt: 30,60 Kg Lastekapasitet: 170 Kg

Ordre nr. POS 107

Ordre nr. POS 108

2750x1680 mm Vekt: 57,00 Kg Lastekapasitet: 143 Kg

3400x1680 mm Vekt: 61,90 Kg Lastekapasitet: 138 Kg


SPRINTER

SPRINTER

panel van medium høyt tak 3,0 / 3,5 / 4,6 / 5,0 t (L2 H2) A B C

panel van medium super høyt tak 3,5 / 4,6 / 5,0 t (L2 H3)

Vegg Ordre nr. PAN 115

A B

F

Vekt: 19,98 Kg

Vegg Ordre nr. PAR 108

A

A

A

A

D

A

C

Vekt: 1,98 Kg

D

Single bakhjul Gulv Ordre nr. PIL 108

D A

A

A

D

Tvillinghjul Gulv Ordre nr. PIL 109 Vekt: 38,98 Kg

F

Skillevegg Ordre nr. PIR 103 Vekt: 8,95 Kg

B

B

C

C

C

C

A

Vegg Ordre nr. PAR 108 Single bakhjul Gulv Ordre nr. PIL 108 Vekt: 41,92 Kg

D

A

A

D

A

A

D

Tvillinghjul Gulv Ordre nr. PIL 109 Vekt: 38,98 Kg

F

Skillevegg Ordre nr. PIR 103 Vekt: 8,95 Kg

max 2749 mm

3

F

Vekt: 19,98 Kg A

A

B

B

C

C

C

C

A

max 2749 mm

www.storevan.com

2

SPS202 (Single bakhjul)

5

3

www.storevan.com

2

SPS203 (Single bakhjul)

5

SPG202 max 1524 mm

A

A

Vekt: 1,98 Kg

Vekt: 41,92 Kg

D

Vegg Ordre nr. PAN 115

*925 mm

SPG203 (Tvillinghjul)

max 1524 mm

*925 mm

(Tvillinghjul)

Sone: 2 3 5 Ordre nr. MDL 120

Sone: 2 3 5 Ordre nr. MDL 121

Sone: 2 3 5 Ordre nr. MDL 122

Sone: 2 3 5 Ordre nr. MDL 120

Sone: 2 3 5 Ordre nr. MDL 121

Sone: 2 3 5 Ordre nr. MDL 122

1225x365x1700 mm h Vekt: 72,95 Kg

1225x365x1700 mm h Vekt: 70,95 Kg

1225x365x1700 mm h Vekt: 55,00 Kg

1225x365x1700 mm h Vekt: 72,95 Kg

1225x365x1700 mm h Vekt: 70,95 Kg

1225x365x1700 mm h Vekt: 55,00 Kg

Sone: 2 Ordre nr. MDL 123

Sone: 5 Ordre nr. MDL 124

Sone: 3 5 Ordre nr. MDL 125

Sone: 2 Ordre nr. MDL 123

Sone: 5 Ordre nr. MDL 124

Sone: 3 5 Ordre nr. MDL 125

1225x365x1700 mm h Vekt: 54,65 Kg

1225x365x1700 mm h Vekt: 82,05 Kg

1524x365x1700 mm h Vekt: 65,35 Kg

1225x365x1700 mm h Vekt: 54,65 Kg

1225x365x1700 mm h Vekt: 82,05 Kg

1524x365x1700 mm h Vekt: 65,35 Kg

Stangen er nødvendig for å feste modulen til kjøretøyet.

Ordre nr. SFM 350

Ordre nr. SFM 350

Festestang sone 3+2 Dim. 3500x30x35 mm h Vekt: 2,93 Kg

Festestang sone 3+2 Dim. 3500x30x35 mm h Vekt: 2,93 Kg

Ordre nr. SFM 200 Festestang sone 5 Dim. 2000x30x35 mm h Vekt: 1,88 Kg

Ordre nr. POT 109 3400x1700 mm Vekt: 30,60 Kg Lastekapasitet: 120 Kg

Ordre nr. POS 109 3400x1680 mm Vekt: 61,90 Kg Lastekapasitet: 88 Kg

Stangen er nødvendig for å feste modulen til kjøretøyet.

Ordre nr. SFM 200 Festestang sone 5 Dim. 2000x30x35 mm h Vekt: 1,88 Kg


SPRINTER

SPRINTER

panel van lang høyt tak 3,5 / 4,6 / 5,0 t (L3 H2) A B C

panel van lang super høyt tak 3,5 / 4,6 / 5,0 t (L3 H3)

Vegg Ordre nr. PAN 116

A B

F

Vekt: 28,02 Kg

Vegg Ordre nr. PAR 108

A

D

A

A

A

C

Vekt: 1,98 Kg

D

Single bakhjul Gulv Ordre nr. PIL 110

A

D

A

A

D

A

D

D B

Skillevegg Ordre nr. PIR 103

C

Vekt: 8,95 Kg

5

Vegg Ordre nr. PAR 108

A

D

A

D

A

A

D

A

C

A

A

Single bakhjul Gulv Ordre nr. PIL 110 Tvillinghjul Gulv Ordre nr. PIL 111 Vekt: 54,26 Kg

B

B

C

Skillevegg Ordre nr. PIR 103

C

C

C

C

F

Vekt: 8,95 Kg

C

max 3765 mm

2

www.storevan.com

2a

SPS302 (Single bakhjul)

5a

3 5

2

www.storevan.com

2a

SPS303 (Single bakhjul)

5a

SPG302 max 2241 mm

A

B

max 3765 mm

3

Vekt: 28,02 Kg

Vekt: 57,12 Kg

Tvillinghjul Gulv Ordre nr. PIL 111 Vekt: 54,26 Kg

F

F

Vekt: 1,98 Kg

Vekt: 57,12 Kg

D

Vegg Ordre nr. PAN 116

*925 mm

SPG303 (Tvillinghjul)

max 2241 mm

*925 mm

(Tvillinghjul)

Sone: 5a Ordre nr. MDL 119

Sone: 2 2a 3 5 Ordre nr. MDL 115

Sone: 2 2a Ordre nr. MDL 117

Sone: 5a Ordre nr. MDL 119

Sone: 2 2a 3 5 Ordre nr. MDL 115

Sone: 2 2a Ordre nr. MDL 117

717x365x1700 mm h Vekt: 38,10 Kg

1016x365x1700 mm h Vekt: 61,80 Kg

1016x365x1700 mm h Vekt: 46,50 Kg

717x365x1700 mm h Vekt: 38,10 Kg

1016x365x1700 mm h Vekt: 61,80 Kg

1016x365x1700 mm h Vekt: 46,50 Kg

Sone: 2 3 5 Ordre nr. MDL 120

Sone: 2 3 5 Ordre nr. MDL 122

Sone: 3 5 Ordre nr. MDL 125

Sone: 2 3 5 Ordre nr. MDL 120

Sone: 2 3 5 Ordre nr. MDL 122

Sone: 3 5 Ordre nr. MDL 125

1225x365x1700 mm h Vekt: 72,95 Kg

1225x365x1700 mm h Vekt: 55,00 Kg

1524x365x1700 mm h Vekt: 65,35 Kg

1225x365x1700 mm h Vekt: 72,95 Kg

1225x365x1700 mm h Vekt: 55,00 Kg

1524x365x1700 mm h Vekt: 65,35 Kg

Stangen er nødvendig for å feste modulen til kjøretøyet.

Ordre nr. SFM 450

Ordre nr. SFM 450

Festestang sone 3+2+2a Dim. 4500x30x35 mm h Vekt: 3,78 Kg

Festestang sone 3+2+2a Dim. 4500x30x35 mm h Vekt: 3,78 Kg

Ordre nr. SFM 300 Festestang sone 5+5a Dim. 3000x30x35 mm h Vekt: 2,60 Kg

Ordre nr. POT 110 4350x1700 mm Vekt: 42,90 Kg Lastekapasitet: 108 Kg

Ordre nr. POS 110 4350x1680 mm Vekt: 68,00 Kg Lastekapasitet: 82 Kg

Stangen er nødvendig for å feste modulen til kjøretøyet.

Ordre nr. SFM 300 Festestang sone 5+5a Dim. 3000x30x35 mm h Vekt: 2,60 Kg


SPRINTER

SPRINTER

panel van extra-lang høyt tak 3,5 / 4,6 / 5,0 t (L3L H2) A B C

panel van extra-lang super-høyt tak 3,5 / 4,6 / 5,0 t (L3L H3)

Vegg Ordre nr. PAN 117

A B

F

Vekt: 30,89 Kg

Vegg Ordre nr. PAR 108

A

A

D

A

A

C

Vekt: 1,98 Kg

D

Single bakhjul Gulv Ordre nr. PIL 112

A

D

A

A

D

A

D

D B

Skillevegg Ordre nr. PIR 103

C

Vekt: 8,95 Kg

3

5b

5

Vegg Ordre nr. PAR 108

A

D

Single bakhjul Gulv Ordre nr. PIL 112

A

D

A

C

Tvillinghjul Gulv Ordre nr. PIL 113

A

D

A

Vekt: 60,14 Kg

B

F

C

Skillevegg Ordre nr. PIR 103 Vekt: 8,95 Kg

C

max 4273 mm

3a

Vekt: 30,89 Kg A

A

B

B

C

C

C

C

max 4273 mm

2

www.storevan.com

2a

SPS312 (Single bakhjul)

5a

3a

3

5b

5

2

www.storevan.com

2a

SPS313 (Single bakhjul)

5a

SPG312 max 2749 mm

A

Vekt: 62,92 Kg

Tvillinghjul Gulv Ordre nr. PIL 113 Vekt: 60,14 Kg

F

F

Vekt: 1,98 Kg

Vekt: 62,92 Kg

D

Vegg Ordre nr. PAN 117

*925 mm

SPG313 (Tvillinghjul)

max 2749 mm

*925 mm

(Tvillinghjul)

Sone: 3a 5a 5b Ordre nr. MDL 119

Sone: 2 2a 3 5 5b Ordre nr. MDL 114

Sone: 2 2a 3 5 5b Ordre nr. MDL 115

Sone: 3a 5a 5b Ordre nr. MDL 119

Sone: 2 2a 3 5 5b Ordre nr. MDL 114

Sone: 2 2a 3 5 5b Ordre nr. MDL 115

717x365x1700 mm h Vekt: 38,10 Kg

1016x365x1700 mm h Vekt: 62,90 Kg

1016x365x1700 mm h Vekt: 61,80 Kg

717x365x1700 mm h Vekt: 38,10 Kg

1016x365x1700 mm h Vekt: 62,90 Kg

1016x365x1700 mm h Vekt: 61,80 Kg

Sone: 2 2a 3 5 5b Ordre nr. MDL 116

Sone: 2 2a 5b Ordre nr. MDL 117

Sone: 3 Ordre nr. MDL 125

Sone: 2 2a 3 5 5b Ordre nr. MDL 116

Sone: 2 2a 5b Ordre nr. MDL 117

Sone: 3 Ordre nr. MDL 125

1016x365x1700 mm h Vekt: 46,70 Kg

1016x365x1700 mm h Vekt: 46,50 Kg

1524x365x1700 mm h Vekt: 65,35 Kg

1016x365x1700 mm h Vekt: 46,70 Kg

1016x365x1700 mm h Vekt: 46,50 Kg

1524x365x1700 mm h Vekt: 65,35 Kg

Stangen er nødvendig for å feste modulen til kjøretøyet.

Ordre nr. SFM 500

Ordre nr. SFM 500

Festestang sone 3a+3+2+2a Dim. 5000x30x35 mm h Vekt: 4,29 Kg

Festestang sone 3a+3+2+2a Dim. 5000x30x35 mm h Vekt: 4,29 Kg

Ordre nr. SFM 350 Festestang sone 5b+5+5a Dim. 3500x30x35 mm h Vekt: 2,93 Kg

Ordre nr. POT 111 4700x1700 mm Vekt: 44,00 Kg Lastekapasitet: 107 Kg

Ordre nr. POS 111 4700x1680 mm Vekt: 72,70 Kg Lastekapasitet: 77 Kg

Stangen er nødvendig for å feste modulen til kjøretøyet.

Ordre nr. SFM 350 Festestang sone 5b+5+5a Dim. 3500x30x35 mm h Vekt: 2,93 Kg


www.storevan.com Portalen til din skreddersydde

MB SPRINTER OPEL COMBO

Delenummer beskrivelse: Ordre nr. PAN: Polypropylene veggplater for:

- venstre sidevegg - høyre sidevegg og skyvedør - nedre del av sidehengslede bakdører

Ordre nr. PAR: Polypropylene veggplater for:

- øvre del av sidehengslede bakdører

Ordre nr. PIL:

12 mm tregulv fenolcoated med huller for surrefester.

Ordre nr. PIR:

12 mm fenolcoated trevegg til skillevegg.

Ordre nr. POT:

Lastestativ komplett med: - aluminium tverrstøtter med fester og gummi profil - aluminium sidekantprofil - aluminium lasterull - inkludert rustfrie skruer for feste

Ordre nr. POS: Stigestativ komplett med:

- aluminium tverrstøtter med fester og gummi profil - aluminium sidekantprofil - aluminium lasterull - stigestativ laget av rustfritt stål og aluminium - inkludert rustfrie skruer for feste

Ordre nr. MDL016-MDL022-MDL025-MDL116 MDL122-MDL125 Modul komplett med: - hyller med gummimatter og justerbare avdelere

Ordre nr. MDL017-MDL023-MDL117 MDL119-MDL123 Modul komplett med: - hyller med gummimatter og justerbare avdelere - hylle med dør - connection bar med festebelte for verktøykasser

Ordre nr. MDL018-MDL024-MDL124 Modul komplett med: - hyller med gummimatter og justerbare avdelere - uttrekkbar arbeidsbenk inkl skrustikke med 100 mm kjeft og 1/2" til 1½" klembakker for rør

Ordre nr. MDL020-MDL114-MDL120 Modul komplett med: - hyller med gummimatter og justerbare avdelere - skuff 1x100 mm h - skuff 1x150 mm h - hylle med dør - hengslet dør

Ordre nr. MDL021-MDL115-MDL121 Modul komplett med: - hyller med gummimatter og justerbare avdelere - skuff 1x100 mm h - uttrekkbar hylle for verktøykuffert, komplett med verktøykuffert og bokser

®

www.famispa.com www.storevan.com

Paltek Sprinter LR  

Paltek Sprinter LR