Page 1

INNREDNING FOR KOMMERSIELLE KJØRETØY PROFESSIONALITY IN MOVEMENT Katalog nr. C CT nn SA019 01

FIAT DUCATO


DUCATO (L1-H1)-(L2-H1)

DUCATO (L3-H3)-(L3L-H3)

Ordre nr. RAM 001

Ordre nr. RAM 003

1250x2500 mm

Vekt: 116,55 Kg Lastekapasitet: 1000 Kg

DUCATO (L1-H2)-(L2-H2)-(L3-H2)-(L3L-H2) Ordre nr. RAM 002 1250x2500 mm

Vekt: 116,55 Kg Lastekapasitet: 1000 Kg

1250x2500 mm

Vekt: 116,55 Kg Lastekapasitet: 1000 Kg

Svingbar lasterampe kan også monteres når modulene er montert. Det anbefales å kontakte din nærmeste STORE VAN forhandler for nærmere informasjon


Ordre nr. ACS 001

Ordre nr. ACS 002

Ordre nr. ACS 003

Ordre nr. ACS 006

Ordre nr. ACS 007

Ordre nr. ACS 008

Ordre nr. ACS 004

Ordre nr. ACS 005

Ordre nr. ACS 009 (lengde 1000 mm)


DUCATO VAN

DUCATO VAN

SWB kort hjulavstand (L1 H1) A B

C

SWB HR kort hjulavstand, høyt tak (L1 H2)

Vegg Ordre nr. PAN 006 Vekt: 11,82 Kg

Vegg Ordre nr. PAR 003

A

A

D D

A

F

Vekt: 11,24 Kg

Vegg Ordre nr. PAR 003

A

A

D

Gulv Ordre nr. PIL 005

A

A

D

Skillevegg Ordre nr. PIR 003 Vekt: 11,24 Kg

B

B

C

C

max 2241 mm

A

A

A

A

A

B

B

C

C

C

C

max 2241 mm

2

www.storevan.com DUC101

5 max 1225 mm

F

Vekt: 16,35 Kg

Vekt: 36,71 Kg

A

Skillevegg Ordre nr. PIR 003

3

C

Vegg Ordre nr. PAN 016

Vekt: 1,41 Kg

Gulv Ordre nr. PIL 005 Vekt: 36,71 Kg

F

D

A

Vekt: 1,41 Kg

D

A B

F

*1050 mm

3

2

www.storevan.com DUC102

5 max 1225 mm

*1050 mm

Sone: 2 3 5 Ordre nr. MDL 015

Sone: 2 3 5 Ordre nr. MDL 016

Sone: 2 Ordre nr. MDL 017

Sone: 2 3 5 Ordre nr. MDL 115

Sone: 2 3 5 Ordre nr. MDL 116

Sone: 2 Ordre nr. MDL 117

1016x365x1200 mm h Vekt: 48,30 Kg

1016x365x1200 mm h Vekt: 33,20 Kg

1016x365x1200 mm h Vekt: 33,00 Kg

1016x365x1700 mm h Vekt: 61,80 Kg

1016x365x1700 mm h Vekt: 46,70 Kg

1016x365x1700 mm h Vekt: 46,50 Kg

Sone: 5 Ordre nr. MDL 018

Sone: 3 5 Ordre nr. MDL 020

Sone: 3 5 Ordre nr. MDL 022

Sone: 5 Ordre nr. MDL 118

Sone: 3 5 Ordre nr. MDL 120

Sone: 3 5 Ordre nr. MDL 122

1016x365x1200 mm h Vekt: 57,50 Kg

1225x365x1200 mm h Vekt: 57,35 Kg

1225x365x1200 mm h Vekt: 39,40 Kg

1016x365x1700 mm h Vekt: 71,00 Kg

1225x365x1700 mm h Vekt: 72,95 Kg

1225x365x1700 mm h Vekt: 55,00 Kg

Ordre nr. SFM 250 Ordre nr. POT 005 3000x1800 mm Vekt: 28,20 Kg Lastekapasitet: 124 Kg

Ordre nr. POS 005 3000x1780 mm Vekt: 55,20 Kg Lastekapasitet: 96 Kg

Stangen er nødvendig for å feste modulen til kjøretøyet.

Festestang sone 3+2 Dim. 2500x30x35 mm h Vekt: 2,20 Kg

Ordre nr. SFM 150 Festestang sone 5 Dim. 1500x30x35 mm h Vekt: 1,55 Kg

Ordre nr. POT 013 3000x1800 mm Vekt: 27,46 Kg Lastekapasitet: 122 Kg

Ordre nr. POS 015 3000x1680 mm Vekt: 54,95 Kg Lastekapasitet: 95 Kg


DUCATO VAN

DUCATO VAN

MWB medium hjulavstand (L2 H1) A B

C

Vegg Ordre nr. PAN 007

A B

F

Vekt: 14,27 Kg

Vegg Ordre nr. PAR 003

D

A

Vekt: 1,41 Kg

D

MWB HR medium hjulavstand høyt tak (L2 H2)

A

Gulv Ordre nr. PIL 006

A

D

C

D A

D

F

Vekt: 11,24 Kg

A

A

D

A

Gulv Ordre nr. PIL 006

A

A

A

A

D

Skillevegg Ordre nr. PIR 003

A

A

Vekt: 11,24 Kg B

B

C

C

D

B

B

C

C

C

C

max 2450 mm

max 2450 mm

2

www.storevan.com DUC201

5 max 1225 mm

Vegg Ordre nr. PAR 004

Vekt: 43,26 Kg A

Skillevegg Ordre nr. PIR 003

3

F

Vekt: 16,88 Kg

Vekt: 1,75 Kg

Vekt: 43,26 Kg

F

Vegg Ordre nr. PAN 008

3

2

DUC202

5 max 1225 mm

*1050 mm

www.storevan.com

*1050 mm

Sone: 2 3 5 Ordre nr. MDL 020

Sone: 2 3 5 Ordre nr. MDL 021

Sone: 2 3 5 Ordre nr. MDL 022

Sone: 2 3 5 Ordre nr. MDL 120

Sone: 2 3 5 Ordre nr. MDL 121

Sone: 2 3 5 Ordre nr. MDL 122

1225x365x1200 mm h Vekt: 57,35 Kg

1225x365x1200 mm h Vekt: 55,35 Kg

1225x365x1200 mm h Vekt: 39,40 Kg

1225x365x1700 mm h Vekt: 72,95 Kg

1225x365x1700 mm h Vekt: 70,95 Kg

1225x365x1700 mm h Vekt: 55,00 Kg

Sone: 2 Ordre nr. MDL 023

Sone: 5 Ordre nr. MDL 024

Sone: 2 Ordre nr. MDL 123

Sone: 5 Ordre nr. MDL 124

1225x365x1200 mm h Vekt: 39,05 Kg

1225x365x1200 mm h Vekt: 66,45 Kg

1225x365x1700 mm h Vekt: 54,65 Kg

1225x365x1700 mm h Vekt: 82,05 Kg

Ordre nr. SFM 300 Ordre nr. POT 006 3400x1800 mm Vekt: 29,80 Kg Lastekapasitet: 123 Kg

Ordre nr. POS 006 3400x1780 mm Vekt: 60,15 Kg Lastekapasitet: 91 Kg

Stangen er nødvendig for å feste modulen til kjøretøyet.

Festestang sone 3+2 Dim. 3000x30x35 mm h Vekt: 2,60 Kg

Ordre nr. SFM 200 Festestang sone 5 Dim. 2000x30x35 mm h Vekt: 1,88 Kg

Ordre nr. POT 010 3400x1700 mm Vekt: 29,00 Kg Lastekapasitet: 124 Kg

Ordre nr. POS 007 3400x1680 mm Vekt: 58,56 Kg Lastekapasitet: 93 Kg


DUCATO VAN

DUCATO VAN

LWB HR lang hjulavstand høyt tak (L3 H2) A B

C

LWB XHR lang hjulavstand ekstra høyt tak (L3 H3)

Vegg Ordre nr. PAN 009

A B

F

Vekt: 21,10 Kg

Vegg Ordre nr. PAR 004

A

A

A

D

A

A

C

Vekt: 1,75 Kg

D

D

Gulv Ordre nr. PIL 007

D A

A

D

A

F

Vekt: 11,24 Kg

5

5a

max 1942 mm

Vegg Ordre nr. PAR 005

A

A

A

D

A

A A

D

Gulv Ordre nr. PIL 007 A

Skillevegg Ordre nr. PIR 003 Vekt: 11,24 Kg

A

A A

D

B

B

C

C

B

B

C

C

C

C

C

C

C

C

A

max 3257 mm

max 3257 mm

2

Vekt: 23,62 Kg

Vekt: 52,08 Kg

A

Skillevegg Ordre nr. PIR 003

3

F

Vekt: 2,12 Kg

Vekt: 52,08 Kg

F

Vegg Ordre nr. PAN 010

2a

www.storevan.com DUC302

3

2

5

5a

max 1942 mm

*1050 mm

2a

www.storevan.com DUC303

*1050 mm

Sone: 5a Ordre nr. MDL 119

Sone: 2 2a 3 5 Ordre nr. MDL 114

Sone: 2 2a 3 5 Ordre nr. MDL 115

Sone: 5a Ordre nr. MDL 119

Sone: 2 2a 3 5 Ordre nr. MDL 114

Sone: 2 2a 3 5 Ordre nr. MDL 115

717x365x1700 mm h Vekt: 38,10 Kg

1016x365x1700 mm h Vekt: 62,90 Kg

1016x365x1700 mm h Vekt: 61,80 Kg

717x365x1700 mm h Vekt: 38,10 Kg

1016x365x1700 mm h Vekt: 62,90 Kg

1016x365x1700 mm h Vekt: 61,80 Kg

Sone: 2 2a 3 5 Ordre nr. MDL 116

Sone: 3 5 Ordre nr. MDL 122

Sone: 5 Ordre nr. MDL 124

Sone: 2 2a 3 5 Ordre nr. MDL 116

Sone: 3 5 Ordre nr. MDL 122

Sone: 5 Ordre nr. MDL 124

1016x365x1700 mm h Vekt: 46,70 Kg

1225x365x1700 mm h Vekt: 55,00 Kg

1225x365x1700 mm h Vekt: 82,05 Kg

1016x365x1700 mm h Vekt: 46,70 Kg

1225x365x1700 mm h Vekt: 55,00 Kg

1225x365x1700 mm h Vekt: 82,05 Kg

Stangen er nødvendig for å feste modulen til kjøretøyet.

Ordre nr. SFM 350

Ordre nr. SFM 350

Festestang sone 3+2+2a Dim. 3500x30x35 mm h Vekt: 2,93 Kg

Festestang sone 3+2+2a Dim. 3500x30x35 mm h Vekt: 2,93 Kg

Ordre nr. SFM 250 Festestang sone 5+5a Dim. 2500x30x35 mm h Vekt: 2,20 Kg

Ordre nr. POT 007 3700x1700 mm Vekt: 34,25 Kg Lastekapasitet: 114 Kg

Ordre nr. POS 008 3700x1680 mm Vekt: 65,90 Kg Lastekapasitet: 83 Kg

Stangen er nødvendig for å feste modulen til kjøretøyet.

Ordre nr. SFM 250 Festestang sone 5+5a Dim. 2500x30x35 mm h Vekt: 2,20 Kg


DUCATO VAN

DUCATO VAN

LWB HR XLB lang hjulavstand forlenget overheng høyt tak (L3L H2) A B

C

LWB XHR XLBlang hjulavstand forlenget overheng ekstra høyt tak (L3L H3)

Vegg Ordre nr. PAN 011

A B

F

Vekt: 23,19 Kg

Vegg Ordre nr. PAR 004

A

A

D

A

A

A

C

Vekt: 1,75 Kg

D

Gulv Ordre nr. PIL 008

A

A

A

D

A

D

A

Vekt: 11,24 Kg

A

A

B

B

C

C

C

C

A

max 3556 mm

2

5

5a

max 2241 mm

Vegg Ordre nr. PAR 005

A

A

D

A

A

D

A

A

A

A

D

A

A

A

A

A A

D

A

Gulv Ordre nr. PIL 008 Vekt: 57,54 Kg

Skillevegg Ordre nr. PIR 003

3

F

Vekt: 25,92 Kg

Vekt: 2,12 Kg

Vekt: 57,54 Kg

F

Vegg Ordre nr. PAN 012

F

Skillevegg Ordre nr. PIR 003 Vekt: 11,24 Kg

B

B

C

C

C C

C C

max 3556 mm

2a

www.storevan.com DUC312

*1050 mm

3

2

5

5a

max 2241 mm

2a

www.storevan.com DUC313

*1050 mm

Sone: 5a Ordre nr. MDL 119

Sone: 2 2a 3 5 Ordre nr. MDL 114

Sone: 2 2a 3 5 Ordre nr. MDL 115

Sone: 5a Ordre nr. MDL 119

Sone: 2 2a 3 5 Ordre nr. MDL 114

Sone: 2 2a 3 5 Ordre nr. MDL 115

717x365x1700 mm h Vekt: 38,10 Kg

1016x365x1700 mm h Vekt: 62,90 Kg

1016x365x1700 mm h Vekt: 61,80 Kg

717x365x1700 mm h Vekt: 38,10 Kg

1016x365x1700 mm h Vekt: 62,90 Kg

1016x365x1700 mm h Vekt: 61,80 Kg

Sone: 2 2a 3 5 Ordre nr. MDL 116

Sone: 3 5 Ordre nr. MDL 125

Sone: 5 Ordre nr. MDL 126

Sone: 2 2a 3 5 Ordre nr. MDL 116

Sone: 3 5 Ordre nr. MDL 125

Sone: 5 Ordre nr. MDL 126

1016x365x1700 mm h Vekt: 46,70 Kg

1524x365x1700 mm h Vekt: 65,35 Kg

1524x365x1700 mm h Vekt: 104,80 Kg

1016x365x1700 mm h Vekt: 46,70 Kg

1524x365x1700 mm h Vekt: 65,35 Kg

1524x365x1700 mm h Vekt: 104,80 Kg

Stangen er nødvendig for å feste modulen til kjøretøyet.

Ordre nr. SFM 400

Ordre nr. SFM 400

Festestang sone 3+2+2a Dim. 4000x30x35 mm h Vekt: 3,45 Kg

Festestang sone 3+2+2a Dim. 4000x30x35 mm h Vekt: 3,45 Kg

Ordre nr. SFM 300 Festestang sone 5+5a Dim. 3000x30x35 mm h Vekt: 2,60 Kg

Ordre nr. POT 008 4000x1700 mm Vekt: 39,45 Kg Lastekapasitet: 114 Kg

Ordre nr. POS 010 4000x1680 mm Vekt: 70,60 Kg Lastekapasitet: 79 Kg

Stangen er nødvendig for å feste modulen til kjøretøyet.

Ordre nr. SFM 300 Festestang sone 5+5a Dim. 3000x30x35 mm h Vekt: 2,60 Kg


www.storevan.com Portalen til din skreddersydde

FIAT OPELDUCATO COMBO

Delenummer beskrivelse: Ordre nr. PAN: Polypropylene veggplater for:

- venstre sidevegg - høyre sidevegg og skyvedør - nedre del av sidehengslede bakdører

Ordre nr. PAR: Polypropylene veggplater for:

- øvre del av sidehengslede bakdører

Ordre nr. PIL:

12 mm tregulv fenolcoated med huller for surrefester.

Ordre nr. PIR:

12 mm fenolcoated trevegg til skillevegg.

Ordre nr. POT:

Lastestativ komplett med: - aluminium tverrstøtter med fester og gummi profil - aluminium sidekantprofil - aluminium lasterull - inkludert rustfrie skruer for feste

Ordre nr. POS: Stigestativ komplett med:

- aluminium tverrstøtter med fester og gummi profil - aluminium sidekantprofil - aluminium lasterull - stigestativ laget av rustfritt stål og aluminium - inkludert rustfrie skruer for feste

Ordre nr. MDL015-MDL021-MDL115-MDL121 Modul komplett med: - hyller med gummimatter og justerbare avdelere - skuff 1x100 mm h - uttrekkbar hylle for verktøykuffert, komplett med verktøykuffert og bokser

Ordre nr. MDL016-MDL022-MDL116 MDL122-MDL125 Modul komplett med: - hyller med gummimatter og justerbare avdelere

Ordre nr. MDL017-MDL023-MDL117 MDL119-MDL123 Modul komplett med: - hyller med gummimatter og justerbare avdelere - hylle med dør - connection bar med festebelte for verktøykasser

Ordre nr. MDL018-MDL024-MDL118 MDL124-MDL126 Modul komplett med: - hyller med gummimatter og justerbare avdelere - uttrekkbar arbeidsbenk inkl skrustikke med 100 mm kjeft og 1/2" til 1½" klembakker for rør

Ordre nr. MDL020-MDL114-MDL120 Modul komplett med: - hyller med gummimatter og justerbare avdelere - skuff 1x100 mm h - skuff 1x150 mm h - hylle med dør - hengslet dør

®

www.famispa.com www.storevan.com

Paltek Ducato LR  

Paltek Ducato LR