Page 1

INNREDNINGFOR FOR INNREDNING KOMMERSIELLE KOMMERSIELLE KJØRETØY KJØRETØY PROFESSIONALITY PROFESSIONALITY MVOEVME EMNETN T I NI NM O Katalog nr. C CT nn SA010 00 Katalog nr. C CT nn SA010 00

FORD FORD

CONNECT CONNECT

Or

Or

Or Connect.indd 1

11.02.11 14.33


TRANSIT TRANSIT CONNECT CONNECT VAN VAN TRANSIT CONNECT VAN TRANSIT CONNECT VAN

T

HORISONTALE HORISONTALE OG OGVERTIKALE VERTIKALE UTTREKKBARE UTTREKKBARE SYSTEMER SYSTEMER VERTIKALT VERTIKALTUTTREKKBART UTTREKKBART SYSTEM SYSTEM OG OGDOBBELTGULV DOBBELTGULV

V

SWB SWB lavt lavt tak tak (L1 (L1 H1) H1) SWB SWB lavt lavt tak tak (L1 (L1 H1) H1)

990 mm 990 mm

S

Horisontalt Horisontalt uttrekkbart uttrekkbart system system

Ordre Ordre nr.nr.PEO PEO 301 301 Dimensjoner: Dimensjoner: 1080x1524x80 1080x1524x80 mm mm (BxDxH) (BxDxH) Vekt: Vekt: 71,45 71,45 KgKg System System komplett komplett med: med: 1 1 Tredørk Tredørk med med fenol fenol behandlet behandlet overflate overflate med med hullhull for for feste feste for for uttrekkbar uttrekkbar ramme. ramme. 1 1 horisontal horisontal uttrekkbar uttrekkbar ramme ramme uttrekkbar uttrekkbar til 60%. til 60%. Lastekapasitet Lastekapasitet 300300 Kg Kg Komplett Komplett med med en en fenolbehandlet fenolbehandlet trehylle trehylle med med gummibeskyttelse. gummibeskyttelse. 8 8 Surrefester Surrefester med med kroker kroker til festebelte til festebelte 2 2 Festebelter Festebelter

Et Et horisontalt horisontalt uttrekkbart uttrekkbart system system gjør gjør detdet lettere lettere å feste å feste transportert transportert materiell, materiell, ogog letteregjør letteregjør lasting/lossing lasting/lossing

D

O

D Ve K 1 2 1

Vertikale Vertikale uttrekkbare uttrekkbare systemer systemer med med skuffer skuffer plassert plassert under under lastegulvet lastegulvet gjør gjør detdet lettere lettere å ta å ta ut ut lagret lagret materiell materiell

Vertikalt Vertikalt uttrekkbart uttrekkbart system system

Ordre Ordre nr.nr.PEV PEV 302 302

Vertikalt Vertikalt uttrekkbart uttrekkbart system system med med modul modul Dimensjoner: Dimensjoner: 1234x355x1110 1234x355x1110 mm mm (BxDxH) (BxDxH) Vekt: Vekt: 55,90 55,90 KgKg Panel Panel komplett komplett med: med: 1 1 vertikal vertikal ramme, ramme, uttrekkbart uttrekkbart 50% 50% lastekapasitet lastekapasitet 100100 Kg,Kg, uttrekkbart uttrekkbart 70% 70% lastekapasitet lastekapasitet 75 75 Kg Kg 1 1 modul modul med med 4 hyller, 4 hyller, inklinkl gummimatter gummimatter og og 16 16 justerbare justerbare avdelere avdelere

Detalj Detalj avav skuff skuff VERTIKALT VERTIKALT UTTREKKBART UTTREKKBART SYSTEM SYSTEM Montert Montert påpå høyre høyre side, side, kan kan kun kun monteres monteres sammen sammen med med tregulv, tregulv, side side dør dør ordre ordre nr. nr. PILPIL 301. 301. Vertikalt Vertikalt uttrekkbart uttrekkbart system system gjør gjør detdet lettere lettere å losse å losse lagret lagret materiell materiell

Connect.indd 2

11.02.11 14.33


TRANSIT TRANSITCONNECT CONNECTVAN VAN SWB SWB lavt lavt tak tak (L1 (L1 H1) H1)

VERTIKALT VERTIKALTUTTREKKBART UTTREKKBARTSYSTEM SYSTEMOG OGDOBBELTGULV DOBBELTGULV

Vertikalt uttrekkbart system Vertikalt uttrekkbart system

Ordre Ordre nr.nr.PEV PEV 301 301

990 mm 990 mm

Vertikal Vertikal uttrekkbart uttrekkbart system system med med modul modul forfor dobbeltgulv dobbeltgulv kit kit Dimensjoner: Dimensjoner: 1234x455x860 1234x455x860 mm mm (BxDxH) (BxDxH) Vekt: Vekt: 49,00 49,00 KgKg System System komplett komplett med: med: 1 1 vertikal vertikal ramme, ramme, uttrekkbart uttrekkbart 50% 50% lastekapasitet lastekapasitet 100100 Kg,Kg, uttrekkbart uttrekkbart 70% 70% lastekapasitet lastekapasitet 75 75 Kg Kg 1 1 modul modul med med 3 hyller, 3 hyller, inklinkl gummimatter gummimatter og og 12 12 justerbare justerbare avdelere avdelere

VERTIKALT VERTIKALT UTTREKKBART UTTREKKBART SYSTEM SYSTEM kan kan bare bare monteres monteres sammen sammen med med dobbeltgulv dobbeltgulv kit.kit.

me. .

Dobbeltgulv Dobbeltgulv kitkit

Ordre Ordre nr.nr.MPR MPR 301 301 Dimensjoner: Dimensjoner: 1470x1613x267 1470x1613x267 mm mm (BxDxH) (BxDxH) Vekt: Vekt: 98,00 98,00 KgKg Kit Kit komplett komplett med: med: 1 1 12 12 mmmm fenolcoated fenolcoated tregulv tregulv 2 2 skuffekabinett skuffekabinett med med 4 skuffer, 4 skuffer, komplett komplett med med avdelersystem, avdelersystem, indre indre dimensjoner dimensjoner i skuffene: i skuffene: 447x600x86 447x600x86 mmmm h h 1 1 skuffekabinett skuffekabinett med med 4 skuffer, 4 skuffer, komplett komplett med med avdelersystem, avdelersystem, indre indre dimensjoner dimensjoner i skuffene: i skuffene: 323x447x186 323x447x186 mmmm h h

DOBBELTGULV DOBBELTGULV KIT KIT kun kun forfor Connect Connect med med sidehengslede sidehengslede bakdører bakdører ogog skyvedør skyvedør h side. h side. Tynnplate Tynnplate stål stål skillevegg skillevegg

Detalj Detalj av av 2 skuffer 2 skuffer med med utnyttbar utnyttbar høyde høyde 86 86 mm, mm, standard standard utstyrt utstyrt med: med: 12 12 plastikk plastikk bokser bokser 150x150x71 150x150x71 mmmm h h 24 24 plastikk plastikk bokser bokser 75x150x71 75x150x71 mmmm h h

Detalj Detalj av av 2 skuffer 2 skuffer med med utnyttbar utnyttbar høyde høyde 86 86 mm, mm, standard standard utstyrt utstyrt med: med: 5 multi-purpose 5 multi-purpose supports supports

Detalj Detalj av av skuff skuff med med utnyttbar utnyttbar høyde høyde 186186 mm, mm, standard standard utstyrt: utstyrt: 1 lengdejusterbar 1 lengdejusterbar avdeler avdeler

liell

Connect.indd 3

11.02.11 14.33


TRANSIT CONNECT VAN TRANSIT CONNECT VAN TRANSIT CONNECT VAN

T

HORISONTALE OG VERTIKALE UTTREKKBARE SYSTEMER VERTIKALT VERTIKALTUTTREKKBART UTTREKKBART SYSTEM SYSTEM OG OGDOBBELTGULV DOBBELTGULV

V

SWB lavt tak (L1 H1) SWB SWB lavt lavt tak tak (L1 (L1 H1) H1)

990 mm

S

Horisontalt uttrekkbart system

Ordre nr. PEO 301 Dimensjoner: 1080x1524x80 mm (BxDxH) Vekt: 71,45 Kg System komplett med: 1 Tredørk med fenolbelagt overflate med hull for feste for uttrekkbar ramme. 1 horisontal uttrekkbar ramme uttrekkbar til 60%. Lastekapasitet 300 Kg Komplett med en fenolbelagt trehylle med gummibeskyttelse. 8 Surrefester med kroker til festebelte 2 Festebelter

Et horisontalt uttrekkbart system gjør det lettere å feste transportert materiell, og letteregjør lasting/lossing

D

O

D Ve K 1 2

1

Vertikale Vertikale uttrekkbare uttrekkbare systemer systemer med med skuffer skuffer plassert plassert under under lastegulvet lastegulvet gjør gjør detdet lettere lettere å ta å ta ut ut lagret lagret materiell materiell

Vertikalt uttrekkbart system

Ordre nr. PEV 302

Vertikalt uttrekkbart system med modul Dimensjoner: 1234x355x1110 mm (BxDxH) Vekt: 55,90 Kg Panel komplett med: 1 vertikal ramme, uttrekkbart 50% lastekapasitet 100 Kg, uttrekkbart 70% lastekapasitet 75 Kg 1 modul med 4 hyller, inkl gummimatter og 16 justerbare avdelere

Detalj Detalj avav skuff skuff VERTIKALT UTTREKKBART SYSTEM Montert Montert påpå høyre høyre side, side, kan kun monteres sammen med tregulv, side side dør dør ordre nr. PIL 301. Vertikalt uttrekkbart system gjør det lettere å losse lagret materiell

Connect.indd 4

11.02.11 14.33


TRANSIT TRANSITCONNECT CONNECTVAN VAN SWB SWB lavt lavt tak tak (L1 (L1 H1) H1)

VERTIKALT VERTIKALTUTTREKKBART UTTREKKBARTSYSTEM SYSTEMOG OGDOBBELTGULV DOBBELTGULV

Vertikalt uttrekkbart system Vertikalt uttrekkbart system

Ordre Ordre nr.nr.PEV PEV 301 301

990 mm

Vertikal Vertikal uttrekkbart uttrekkbart system system med med modul modul forfor dobbeltgulv dobbeltgulv kit kit Dimensjoner: Dimensjoner: 1234x455x860 1234x455x860 mm mm (BxDxH) (BxDxH) Vekt: Vekt: 49,00 49,00 KgKg System System komplett komplett med: med: 1 1 vertikal vertikal ramme, ramme, uttrekkbart uttrekkbart 50% 50% lastekapasitet lastekapasitet 100100 Kg,Kg, uttrekkbart uttrekkbart 70% 70% lastekapasitet lastekapasitet 75 75 Kg Kg 1 1 modul modul med med 3 hyller, 3 hyller, inklinkl gummimatter gummimatter og og 12 12 justerbare justerbare avdelere avdelere

VERTIKALT VERTIKALT UTTREKKBART UTTREKKBART SYSTEM SYSTEM kan kan bare bare monteres monteres sammen sammen med med dobbeltgulv dobbeltgulv kit.kit.

Dobbeltgulv Dobbeltgulv kitkit

Ordre Ordre nr.nr.MPR MPR 301 301 Dimensjoner: Dimensjoner: 1470x1613x267 1470x1613x267 mm mm (BxDxH) (BxDxH) Vekt: Vekt: 98,00 98,00 KgKg Kit Kit komplett komplett med: med: 1 1 1 12 12 mm fenolbelagt tregulv 12 mmmm fenolcoated fenolcoated tregulv tregulv 2 2 skuffekabinett skuffekabinett med med 4 skuffer, 4 skuffer, komplett komplett med med avdelersystem, avdelersystem, indre indre dimensjoner dimensjoner i skuffene: i skuffene: 447x600x86 447x600x86 mmmm h h 1 1 skuffekabinett skuffekabinett med med 4 skuffer, 4 skuffer, komplett komplett med med avdelersystem, avdelersystem, indre indre dimensjoner dimensjoner i skuffene: i skuffene: 323x447x186 323x447x186 mmmm h h

DOBBELTGULV DOBBELTGULV KIT KIT kun kun forfor Connect Connect med med sidehengslede sidehengslede bakdører bakdører ogog skyvedør skyvedør h side. h side. Tynnplate Tynnplate stål stål skillevegg skillevegg

Detalj Detalj av av 2 skuffer 2 skuffer med med utnyttbar utnyttbar høyde høyde 86 86 mm, mm, standard standard utstyrt utstyrt med: med: 12 12 plastikk plastikk bokser bokser 150x150x71 150x150x71 mmmm h h 24 24 plastikk plastikk bokser bokser 75x150x71 75x150x71 mmmm h h

Detalj Detalj av av 2 skuffer 2 skuffer med med utnyttbar utnyttbar høyde høyde 86 86 mm, mm, standard standard utstyrt utstyrt med: med: Detalj av 2 skuffer med utnyttbar høyde 86 mm, standard utstyrt med: 5 multi-purpose 5 multi-purpose supports supports 5 stk. universal avdeler

Detalj Detalj av av skuff skuff med med utnyttbar utnyttbar høyde høyde 186186 mm, mm, standard standard utstyrt: utstyrt: 1 lengdejusterbar 1 lengdejusterbar avdeler avdeler

l

Connect.indd 5

11.02.11 14.33


TRANSIT CONNECT VAN SWB lavt tak (L1 H1)

R A B

C

Vegg Ordre nr. PAN 301 Vekt: 5,45 Kg

Vegg Ordre nr. PAR 301

A

Gulv Ordre nr. PIL 301

A

A

C A

D

Vekt: 18,30 Kg

F

A

D

Vekt: 1,68 Kg

D

A B

F

Skillevegg Ordre nr. PIR 301 Vekt: 3,90 Kg

B

B

C

C

F

max 1016 mm

3

www.storevan.com CON101

5 max 717 mm

Ordre nr. ACS 001

Ordre nr. ACS 002

Ordre nr. ACS 003

*640 mm

Sone: 5 Ordre nr. MDL 005

Sone: 5 Ordre nr. MDL 006

Sone: 5 Ordre nr. MDL 007

717x365x900 mm h Vekt: 32,90 Kg

717x365x900 mm h Vekt: 22,70 Kg

717x365x900 mm h Vekt: 42,70 Kg

Sone: 3 Ordre nr. MDL 008

Sone: 3 Ordre nr. MDL 009

Sone: 3 Ordre nr. MDL 010

1016x365x900 mm h Vekt: 41,70 Kg

1016x365x900 mm h Vekt: 25,40 Kg

1016x365x900 mm h Vekt: 60,10 Kg

Kun for CONNECT med sidehengslede bakdører Ordre nr. POT 301

Ordre nr. ACS 004

Ordre nr. ACS 005

2000x1400 mm Vekt: 19,70 Kg Lastekapasitet: 81 Kg

Ordre nr. ACS 007

Kun for CONNECT med sidehengslede bakdører Ordre nr. POS 301 2110x1380 mm Vekt: 41,40 Kg Lastekapasitet: 59 Kg

Ordre nr. ACS 008

Connect.indd 6

Ordre nr. ACS 009 (lengde 1000 mm)

11.02.11 14.33


07

10

h

TRANSIT CONNECT VAN LWB høyt tak (L2 H2)

A B

C

Vegg Ordre nr. PAN 302

F

Vekt: 8,10 Kg

Vegg Ordre nr. PAR 302

A

A

A

D

A

Vekt: 2,05 Kg

D

Gulv Ordre nr. PIL 302

A

A

A

D

A

Vekt: 21,00 Kg

F

Skillevegg Ordre nr. PIR 301 Vekt: 3,90 Kg

B

B

C

C

max 1524 mm

3

2

www.storevan.com CON202

5 max 717 mm

*640 mm 2

3

5

1524 2 MDL 04

717

Stangen er nødvendig for å feste MDL 042 modulen i kjøretøyet

8 L 00 MD

MDL 041

8 50

Ordre nr. SFM 200

16 10

Festestang sone 3+2 Dim. 2000x30x35 mm h Vekt: 1,88 Kg

SFM 200

MDL 007

Layout eksempel venstre side

Layout eksempel høyre side

Sone: 2 Ordre nr. MDL 040

Sone: 2 Ordre nr. MDL 041

Sone: 5 Ordre nr. MDL 005

Sone: 5 Ordre nr. MDL 006

Sone: 5 Ordre nr. MDL 007

Sone: 2+3 Ordre nr. MDL 042

508x365x900 mm h Vekt: 16,93 Kg

508x365x900 mm h Vekt: 18,85 Kg

717x365x900 mm h Vekt: 32,90 Kg

717x365x900 mm h Vekt: 22,70 Kg

717x365x900 mm h Vekt: 42,70 Kg

1524x265x300 mm h Vekt: 9,90 Kg

Kun for CONNECT med sidehengslede bakdører

1

Ordre nr. POT 302

g

2000x1400 mm Vekt: 19,70 Kg Lastekapasitet: 81 Kg

Sone: 3 Ordre nr. MDL 008

Sone: 3 Ordre nr. MDL 009

Sone: 3 Ordre nr. MDL 010

1016x365x900 mm h Vekt: 41,70 Kg

1016x365x900 mm h Vekt: 25,40 Kg

1016x365x900 mm h Vekt: 60,10 Kg

Kun for CONNECT med sidehengslede bakdører

1

Ordre nr. POS 302

g

2110x1380 mm Vekt: 41,40 Kg Lastekapasitet: 59 Kg

Connect.indd 7

11.02.11 14.33


www.storevan.com www.storevan.com

Portalen til din skreddersydde FORD TRANSIT CONNECT Portalen til din skreddersydde FORD TRANSIT CONNECT

P I

Delenummer beskrivelse: Delenummer beskrivelse: Ordre nr. PAN: Polypropylene veggplater for: Ordre nr. PAN: Polypropylene - venstreveggplater sidevegg for:

Ordre nr. Ordre nr. PAR: Ordre nr. Ordre nr. PIL: Ordre nr. Ordre nr. PIR:

- venstre sidevegg - høyre sidevegg og skyvedør - høyre-sidevegg nedre delog avskyvedør sidehengslede bakdører - nedre del av sidehengslede bakdører PAR: Polypropylene veggplater for: Polypropylene veggplater for: - øvre del av sidehengslede bakdører - øvre del av sidehengslede bakdører PIL: 12 mm tregulv fenolbelagt 12 mm tregulv fenolcoated 12 mmmed huller for surrefester. tregulv fenolcoated med huller for surrefester. med huller for surrefester. PIR: 12 mm tregulv fenolbelagt trevegg til skillevegg. 12 mm fenolcoated trevegg til skillevegg. 12 mm fenolcoated trevegg til skillevegg.

Ordre nr. POT: Lastestativ komplett med: Ordre nr. POT: Lastestativ kompletttverrstøtter med: - aluminium med fester og gummi profil - aluminium tverrstøtter med fester og gummi profil - aluminium sidekantprofil - aluminium sidekantprofil - aluminium lasterull - aluminium lasterull - inkludert rustfrie skruer for feste - inkludert rustfrie skruer for feste Ordre nr. POS: Stigestativ komplett med: Ordre nr. POS: Stigestativ kompletttverrstøtter med: - aluminium med fester og gummi profil - aluminium tverrstøtter med fester og gummi profil - aluminium sidekantprofil - aluminium sidekantprofil - aluminium lasterull - aluminium lasterulllaget av rustfritt stål og aluminium - stigestativ - stigestativ laget rustfrie av rustfritt stål for og feste aluminium - inkludert skruer - inkludert rustfrie skruer for feste

Ordre nr. MDL005 Ordre nr. MDL005 Modul komplett med:

Modul -komplett med: hylle med gummimatte og justerbare avdelere - hylle med gummimatte oghjusterbare avdelere - skuffer 2x100 mm - skuffer 2x100 mm h - hylle med dør - hylle med dør

Ordre nr. MDL006-MDL009-MDL040 Ordre nr. MDL006-MDL009-MDL040 Modul komplett med:

Modul -komplett med: hyller med gummimatter og justerbare avdelere - hyller med gummimatter og justerbare avdelere

Ordre nr. MDL007 Ordre nr. MDL007 Modul komplett med:

Modul -komplett med: hyller med gummimatter og justerbare avdelere - hyller -med gummimatter og justerbare avdelere uttrekkbar arbeidsbenk inkl skrustikke med - uttrekkbar inkl skrustikke med 100 arbeidsbenk mm kjeft og 1/2" til 1½" klembakker for rør 100 mm kjeft og 1/2" til 1½" klembakker for rør

Ordre nr. MDL008 Ordre nr. MDL008 Modul komplett med:

Modul -komplett med: hylle med gummimatte og justerbare avdelere - hylle med gummimatte - skuff 1x100 mm og h justerbare avdelere - skuff 1x100 mm h mm h - skuff 1x150 - skuff 1x150 mm hdør - hylle med - hylle med dør dør - hengslet - hengslet dør

Ordre nr. MDL010 Ordre nr. MDL010 Modul komplett med:

Modul -komplett med: hylle med gummimatte og justerbare avdelere - hylle med gummimatte oghjusterbare avdelere - skuffer 2x100 mm - skuffer 2x100 mm - skuff 1x150 hmm h - skuff 1x150 mm hhylle for verktøykasser komplett med - uttrekkbar - uttrekkbar hylle for verktøykasser verktøykasser og bokser komplett med verktøykasser og bokser

Ordre nr. MDL041 Ordre nr. MDL041 Modul komplett med: Modul komplett med:

Modul - hylle med gummimatte og en avdeler med: -komplett hylle med gummimatte og en avdeler - hylle - hylle med dør med - hyllegummimatte med dør og en avdeler - hylle - festestag med festebelte med dør - connection bar med festebelte - connection bar med festebelte for verktøykasser for vektrøy for verktøykasser

Ordre nr. MDL042 Ordre nr. MDL042 Modul komplett med:

Modul -komplett med: hylle med gummimatte og justerbare avdelere - hylle med gummimatte og justerbare avdelere

Connect.indd 8

® ®

www.famispa.com www.famispa.com www.storevan.com www.storevan.com

Importør:

Avd. Stavanger, Avd. Skedsmo Telefon: 406 08 621 www.paltek.no 11.02.11 14.33

Paltek Connect LR  

Paltek Connect LR

Paltek Connect LR  

Paltek Connect LR

Advertisement