Page 98

Merimo teko~ine - nadaljevanje

MERJENJE

11

12

Obkroži, kaj je ve~, in izra~unaj, za koliko. 36 ℓ

ali

306 dℓ

43 cℓ

ali

50 mℓ

4 dℓ

ali

400 mℓ

59 ℓ

ali

6 hℓ

Koliko litrov soka potrebujemo, ~e vsak izmed 23 u~encev dobi deciliter in pol soka?

Odgovor:

13

Zjutraj je Metko in bratca na mizi ~akal liter svežega mleka. Metka je pri zajtrku popila 3 decilitre in pol mleka. Preostanek mleka je pravi~no razdelila svojima bratcema Petru in Pavlu. Koliko mleka je dobil vsak od bratov, ~e ni ostalo ni~ mleka?

Odgovor:

14

Mama zme{a sadni sok iz 3 dℓ pomaran~nega soka, 10 cℓ limoninega soka ter 2 ℓ vode. Sok razdeli v 6 kozarcev. Koliko soka je v enem kozarcu?

Odgovor:

96

({estindevetdeset)

MatematikaDelovniZvezek5.indb 96

20.9.2006 10:31:39

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Matematika 5, Delovni zvezek 2012  

Matematika 5 za petošol(c/k)e

Matematika 5, Delovni zvezek 2012  

Matematika 5 za petošol(c/k)e

Advertisement