Page 96

Ra~unamo z dol탑inami - nadaljevanje Matejina pot do {ole je dolga 570 metrov. Koliko kilometrov prehodi Mateja vsak mesec zaradi {ole, ~e ima mesec 20 {olskih dni? Koliko kilometrov pa bi prehodila, ~e bi enkrat tedensko od{la v {olo {e popoldne na te~aj italijan{~ine?

MERJENJE

7

Odgovor:

8

Angle탑i so organizirali tradicionalni tek na miljo. Tom je padel na tretjini proge, Max si je zvil gle탑enj na polovici, Johnu pa je 263 metrov pred ciljem postalo slabo. Koliko metrov so pretekli ti trije teka~i?

kopenska milja: 1609 m

Odgovor:

94

({tiriindevetdeset)

MatematikaDelovniZvezek5.indb 94

20.9.2006 10:31:35

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Matematika 5, Delovni zvezek 2012  

Matematika 5 za petošol(c/k)e

Matematika 5, Delovni zvezek 2012  

Matematika 5 za petošol(c/k)e

Advertisement