Page 94

Merimo koli~ine

MERJENJE

1

2

Popravi napa~ne enote. 3 ℓ blaga za zavese

30 minut riža

5 korakov po~itnic

1 hℓ ~asa

10 tednov ~okolade

1 cm sirupa

Poveži pojem z ustrezno enoto in predmetom. dolžina

dekagram

soba

teža

sekunda

tek

prostornina

milimeter

plastenka

~as

deciliter

knjiga

debelina

meter

jabolko

3

Izmeri dolžino, {irino in vi{ino svoje sobe, pisalne mize, postelje, matemati~nega u~benika in radirke. Rezultate meritev zapi{i z ustreznimi enotami in jih predstavi v tabeli.

4

Gusarji so od obale otoka oddaljeni dve morski milji. Od obale do votline, kjer je skrit zaklad, pa je {e pol milje poti po kopnem. Koliko metrov jih lo~i od zaklada?

morska milja: 1852 m kopenska milja: 1609 m

Odgovor: 92

(dvaindevetdeset)

MatematikaDelovniZvezek5.indb 92

20.9.2006 10:31:34

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Matematika 5, Delovni zvezek 2012  

Matematika 5 za petošol(c/k)e

Matematika 5, Delovni zvezek 2012  

Matematika 5 za petošol(c/k)e

Advertisement