Page 91

167

[TEVILA

Re{ujemo neena~be - nadaljevanje Poi{~i mejno vrednost neena~be in dolo~i, kje neena~ba velja in kje ne. Re{itev predstavi na ustreznem delu {tevilske premice. x+1<6

50

68 – x

15 + 10 > 3 · x

18 > 3 · x

48 : x

3·4–5

96 : x < 4 · 5

[tevilski sistemi 168

Zapi{i {tevila kot vsoto potenc z osnovo 10. 302 =

1234 = = 1 · 103 + 2 · 102 + + 3 · 101 + 1 · 100

1089 = 45009 = 612083 = 10700567 = (devetinosemdeset)

MatematikaDelovniZvezek5.indb 89

89

20.9.2006 10:31:27

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Matematika 5, Delovni zvezek 2012  

Matematika 5 za petošol(c/k)e

Matematika 5, Delovni zvezek 2012  

Matematika 5 za petošol(c/k)e

Advertisement