Page 88

[TEVILA

[e o ena~bah 163

Re{i ena~be in napravi preizkus. Zapi{i korake re{evanja in re{itev.

x · 8 = 72

99 : x = 11

18 · y = 0

y : 8 + 2 · 6 = 4 · 11

(20 + 4 · 3) : x = 4 · 8

Preizkus:

(13 – 9) · y = 6 + 2 · 3

Preizkus:

164

86

Re{i le tiste ena~be, ki imajo za re{itev naravno {tevilo.

3:x=2

x:2=3

x·5=0

x:5=0

x + 10 = 1

12 – x = 10

({estinosemdeset)

MatematikaDelovniZvezek5.indb 86

20.9.2006 10:31:24

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Matematika 5, Delovni zvezek 2012  

Matematika 5 za petošol(c/k)e

Matematika 5, Delovni zvezek 2012  

Matematika 5 za petošol(c/k)e

Advertisement