Page 81

[TEVILA

Se{tevamo zaporedna naravna {tevila - nadaljevanje Uporabi svojo ugotovitev pri ra~unanju naslednjih vsot. Izra~unaj vsoto prvih 25 {tevil. Vsakemu od {tevil pri{tej 8 in ponovno izra~unaj skupno vsoto.

Izra~unaj vsoto vseh {tevil med 6 in 36. Vsakemu od {tevil pri{tej 7 in izra~unaj skupno vsoto.

153

Se{tej vsa soda {tevila do 100. Najprej razmisli, koliko je parov in kolik{na je njihova vsota.

(devetinsedemdeset)

MatematikaDelovniZvezek5.indb 79

79

20.9.2006 10:31:18

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Matematika 5, Delovni zvezek 2012  

Matematika 5 za petošol(c/k)e

Matematika 5, Delovni zvezek 2012  

Matematika 5 za petošol(c/k)e

Advertisement