Page 67

124

[TEVILA

Sklepamo - nadaljevanje Iz cevi v 18 minutah prite~e 216 litrov vode. Koliko vode prite~e iz cevi v 12 minutah? Koliko tak{nih cevi bi potrebovali, da bi v 10 minutah napolnili 360-litrsko posodo? Sklep in ra~un:

Odgovor:

Izpolnjujemo tabele 125

Stric Tone na dan popije povpre~no 1 liter in pol vode. Koliko vode popije v 1 tednu, 4 tednih in 1 letu? Stric je star 52 let. Pribli탑no koliko vode je popil v tem ~asu? Njegova 탑ena Mina popije enako koli~ino vode na dan. Koliko vode popijeta skupaj v omenjenih ~asovnih obdobjih?

Predstavi s tabelo.

126

Ob cesti visi reklamni pano, na katerem pi{e: "Tu je mesto za va{ oglas. Videlo vas bo 1875 potnikov na uro." Kako bi razlo탑il besedilo oglasa?

S tabelo predstavi, koliko potnikov bo videlo oglas v 1 uri, 2 urah, 5 urah, 10 urah in v 1 dnevu.

(petin{estdeset)

MatematikaDelovniZvezek5.indb 65

65

20.9.2006 10:31:08

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Matematika 5, Delovni zvezek 2012  

Matematika 5 za petošol(c/k)e

Matematika 5, Delovni zvezek 2012  

Matematika 5 za petošol(c/k)e

Advertisement